ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר המועד לבחירת נציגי הכנסת בוועדות לבחירה או מינוי של נושאי משרה שיפוטית, חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023, חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023, חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התשפ"ג-2023 , חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים