ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 22), התשפ"ב-2022 (מס על נוזל לסיגריות אלקטרוניות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים