ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

הצעת צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) התשפ-ג - 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים