ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

הצעת תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים) (תיקון מס' 1), התשפ"ג- 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים