ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

שיעור הריבית על הלוואות לדיור והריבית שמשלמים הבנקים ללקוחות על כספי העו"ש והפקדונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים