ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג–2023, בקשת הממשלה לאישור סעיפים ד' ו- ה' בהחלטה מספר 103 של הממשלה מיום 5.2.23 - קביעת מספר יוצאי צבא שישרתו במשטרת ישראל ובשב"ס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים