ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/02/2023

התנהלות חברות הביטוח בעניין תיקון כלי רכב במוסכים שאינם מוסכי הסדר ובעניין השמאים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכלכלה
15/02/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 27
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
התנהלות חברות הביטוח בעניין תיקון כלי רכב במוסכים שאינם מוסכי הסדר ובעניין השמאים
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אברהם בצלאל
אליהו ברוכי
שלום דנינו
סימון מושיאשוילי
חברי הכנסת
ואליד אלהואשלה
מוזמנים
אבנר פלור - מנכ"ל בפועל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה קירמאיר - מנהל אגף א' רישוי ופיקוח, אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אליאס עזאם - מנהל תחום כלכלה, אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לנה הרשקוביץ - מנהלת תחום כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דניאל שוורץ - רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אוהד מעודי - סגן בכיר לממונה, רשות שוק ההון

שמואל זקן - מנהל מחלקת ביטוחי רכוש, רשות שוק ההון

דור פישר - עו"ד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, רשות שוק ההון

גל בבאי - לשכה משפטית, רשות שוק ההון

אניטה יצחק - סגן הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

מעיין מור - עו"ד, רשות התחרות

אוריאל סיטרואן - סגן בכיר לממונה, רשות התחרות

אסנת מארק - חכ"ל, חברת כנסת לשעבר

גדעון רייס - חבר הנהלת חטיבת החלפים, איגוד לשכות המסחר

דורון עד - שמאי בכיר, דורון עד שמאים בע"מ, איגוד השמאים

אלי אמרן - שמאי רכב, איגוד השמאים

אביב בן אברהם - מזכיר ענף רכב, איגוד השמאים

יהודה יגן - יו"ר ענף הרכב, איגוד השמאים

שלמה תוסיה כהן - יועץ משפטי, איגוד השמאים

אורי גורביץ - סגן יו"ר איגוד השמאים

רפי ונציה - חבר ועד, איגוד השמאים

אמיר בננו - עו"ד, יו"ר ועדת הפחחים בישראל

איתי בן חיים - חבר ועדת הפחחים בישראל

חן חיוט - מתמחה, ועדת הפחחים בישראל

רונן לוי - יו"ר איגוד המוסכים בישראל

אריה אשד - מנכ"ל איגוד המוסכיםיעל גוינסקי - עו"ד, יועצת רגולציה, איגוד המוסכים

גלעד הלחמי - נציג איגוד המוסכים

עדי שוחט - עו"ד, מייצגת מוסכים נגד חברות הביטוח, איגוד המוסכים

בתיה ברד - מייצגת מוסכים נגד חברות הביטוח, איגוד המוסכים

מאור ססי - בעל מוסך, איגוד המוסכים

משה יהושע - בעל מוסך, איגוד המוסכים

מאיר נפתלי - מנהל מוסך, איגוד המוסכים

שי שדה - יו"ר ועדה לביטוח אלמנטרי, לשכת סוכני הביטוח

אלימלך ידין - חבר ועדת ביטוח אלמנטרי, לשכת סוכני הביטוח

ירון אליאס - יועמ"ש, איגוד חברות הביטוח בישראל

בועז סטמבלר - עו"ד, סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח

חיים שאול - סמנכ"ל כספים, ביתן ספרק, יבואני חלקי חילוף תחליפיים

לירן בן הרוש - שתדלן/ית, מייצג את לשכת סוכני הביטוח
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.התנהלות חברות הביטוח בעניין תיקון כלי רכב במוסכים שאינם מוסכי הסדר ובעניין השמאים
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. הנושא הוא התנהלות חברות הביטוח בעניין תיקון כלי רכב במוסכים שאינם מוסכי הסדר ובעניין השמאים. מבחינתי אני דן בנושא לא רק על מוסכי ההסדר, אלא באופן כללי.

אני רוצה להגיד רק דבר אחד קטן, כל ההתנהלות שקשורה לעניין הזה משפיעה על הפרמיה שהציבור ישלם בביטוח ולכן זה מה שחשוב לי כרגע, הנושא של יוקר המחיה, הוא גם קשור לתשלומים שמשלמים בחברות הביטוח, שמשלמים למוסכים וכו'. יש דברים, דיברנו על זה כשחוקקנו את החוק בזמנו והיועץ המשפטי ישלים, שהובטחו ואנחנו כבר שבע שנים אחרי והדברים לא מבוצעים.

זה נראה לי פרק זמן ארוך מדי על מנת ליישם את הדברים, מכל מיני סיבות, וזה משפיע על המוסכים, משפיע על השמאים, משפיע על כולם. אלה דברים שצריכים לפתור, עברו שבע שנים. בבקשה, היועץ המשפטי.
איתי עצמון
כן, אני אשלים.
היו"ר דוד ביטן
אין לנו מסגרת זמן ארוכה, עכשיו שעה. אם נצטרך עוד מסגרת זמן ניתן אותה, אין שום בעיה, אבל כרגע שאנשים יצמצמו, לא באנו לשמוע הרצאות, אלא אנחנו רוצים להתייחס עניינית.
איתי עצמון
אני רוצה לסקור בקצרה גם בפני הוועדה, חברי הכנסת, את התהליכים שהיו בנושא הזה בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20. הכנסת ה-20 אישרה לאחר הרבה מאוד דיונים חוק מקיף וארוך, חוק רישוי שירותי ומקצועות בענף הרכב, שהוא חוק שכולל 253 סעיפים ומסדיר את כל הפעילות של השירותים והמקצועות בענף הרכב, כולל שמאי הרכב ומוסכים.

תוך כדי הדיונים בוועדה בשנת 2016 העלה חבר הכנסת דוד ביטן אז את הנושא של מוסכי ההסדר ורשימת השמאים שהיו נהוגים באותה תקופה וביקש לתת מענה לסוגיות האלה כבר בנוסח החוק, אלא שהחוק איננו מתייחס להתנהלות של חברות הביטוח. כפי שאמרתי, הוא מסדיר פעילות של שירותים ומקצועות בענף הרכב. לפיכך מה שהחליט יושב ראש הוועדה דאז, איתן כבל, היה כן לאשר את הצעת החוק והחוק אכן אושר ונכנס לתוקף באוקטובר 2016. במקביל הוא כינס ישיבות פנימיות ארוכות עם נציגי משרד התחבורה ורשות שוק ההון כדי להגיע להסכמות בנושא הזה שיעוגנו בתקנות של משרד התחבורה ובהוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אני רק אגיד בקצרה מתוך המסמך שעליו חתומים סגן הממונה על שוק ההון בזמנו וסמנכ"ל בכיר במשרד התחבורה. הנדון היה מוסכי הסדר ורשימת שמאים, הוסכם שתבוטל רשימת שמאי הרכב וייעשה שימוש במאגר שמאים, הדבר הזה יעוגן גם בתקנות של משרד התחבורה וגם בהוראות של הממונה על שוק ההון.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לא בוצע.
איתי עצמון
תיכף נשמע. וכן לגבי רשימת מוסכים נקבעו עקרונות שהיו אמורים להיות מעוגנים בהוראות הממונה על שוק ההון שעיקרם ביטול רשימת מוסכי ההסדר והרחבת רשימת המוסכים העומדים בדרישות שייקבעו על ידי משרדי התחבורה והאוצר, כך שהתחרות על שירות איכותי ללקוח תגבר. חברות הביטוח היו אמורות לפרסם את התנאים הנדרשים להכרה במוסך כמוסך הסדר או מוסך מוסכם ויאפשרו לכל מוסך שעומד בדרישות הנ"ל להתקשר עמן כמוסך הסדר.

אני אומר כאן מאוד בתמצית, יש כמובן עוד פרטים. כפי שאמר היושב ראש, לאחר ההסכמות האלה והדיונים הארוכים שניהל בזמנו איתן כבל כיושב ראש ועדת כלכלה השאלה מה נעשה.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להגיד לחברי הכנסת, קודם כל מדובר ברפורמה טובה שעשתה דברים וזה חוק מאוד גדול. היה דיון בוועדת הכלכלה בזמנו, עשרות ישיבות, לוקח זמן להטמיע דברים ולעשות דברים, אני לא אומר שלא, אבל יש דברים שעברו המון שנים ולא נעשו. לצערי הרב אנחנו עם אותן בעיות שבזמנו דנו בהן, אני לא יודע למה, תיכף אנחנו נברר.

חברי הכנסת, אם אתם רוצים להתייחס בבקשה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
בוקר טוב, אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, כל האנשים המכובדים שהגיעו. דיון חשוב מאוד. דוד, אם אני מבין, בסוף, כמו שאמרת, אנחנו צריכים לשמור על יוקר המחיה וכמה שיותר להוזיל, אבל אני חושב, בלי ששמענו את כולם מסביב, אני מרגיש סוג של קרטל כלשהו, שהדבר הזה יכול להוביל לסגור או למוטט הרבה מוסכים שהם לא בהסדר. אני חושב שהדבר הזה צריך להיאמר וצריך לתת עליו את המחשבה מה באמת לעשות. בסוף הביטוח אומר, אנחנו נעלה את הפרמיה, מי אמר שצריך להעלות את זה? בסוף כשאתה הולך למוסך מורשה אתה מחויב לקחת דווקא חלפים מקוריים, שזה דבר שמעלה מאוד את ה - - -
היו"ר דוד ביטן
אני חושב שאת זה עשו בגלל גניבות הרכב, ככה צמצמו את זה. זו הסיבה העיקרית שהייתה אז בזמנו.
אברהם בצלאל (ש"ס)
כן, אבל היום כל דבר שאתה מזמין, אתה יכול להזמין אותו - - -
היו"ר דוד ביטן
אם אתה נותן חלפים אז גונבים רכבים למשחטות ומביאים. זו הייתה אחת המכות הכי גדולה בזמנו, לפני שבע שנים.
אברהם בצלאל (ש"ס)
אני אומר שבסוף השאלה היא כמה בסוף האדם עצמו משלם עבור כל תיקון, ודבר שני, המוסכים עצמם, בסוף אתה תמוטט פה הרבה מוסכים.
היו"ר דוד ביטן
אבל צריך להבין שאם יש גניבות רכב גם הפרמיה עולה, זה המצב. זה ביצה ותרנגולת.
סימון מושיאשוילי (ש"ס)
רק שאלה פשוטה. למה שכל מוסך שהוא בעל רישיון, רישיון מטעם משרד העבודה, מטעם משרד התחבורה, לא יהיה בתוך האיגוד הזה של - - -
היו"ר דוד ביטן
מוסכי ההסדר?
איתי עצמון
בפּוּל של המוסכים?
סימון מושיאשוילי (ש"ס)
כן. למה לא? מה נקודת היסוד מי כן ומי לא?
היו"ר דוד ביטן
תיכף יתייחסו לזה. ברוכי, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, ואליד.
ואליד אלהואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אין ספק, דוד, שזה דיון חשוב וצריך לפתוח את התחרות גם בנושא הזה, גם בין חברות הביטוח, ואני מצטרף לשאלת חברי בנושא הזה, מה הקריטריונים להיכנס לאיגוד המוסכים על מנת שכולם ייכנסו להסדר הזה וירוויחו מזה. כך היה לנו בכל הנושאים, הורדו מחירים במדינה, פתחנו תחרות וכך הורדנו מחירים והאזרח נהנה מזה וגם הבעלים של המוסכים.
היו"ר דוד ביטן
אתם שומעים את הח"כים, למה אי אפשר שכל המוסכים יהיו הסדר? זה העניין, זו טענה ראשונה. וטענה שאני מבין שיש לשמאים, למה יש רשימות בכלל, למה לא כל שמאי שעובד לא יכול לבוא ולתת שמאות? למה צריכה להיות רשימה שרק ממנה בוחרים? זה דיברנו בזמנו שזה יבוטל ומשום מה זה נשאר, נשאר בהרבה מובנים. אלה דברים שלא הוסדרו עד עכשיו.

אבנר, אתה חתום. בוא נראה אם החתימה שלך שווה משהו, אבל תיכף נראה. בוא תתחיל. אנחנו נמשיך ביום ראשון את הישיבה הזאת כי לא נספיק בשעה פה את הישיבה. כן, אבנר.
אבנר פלור
אני אומר שקודם כל נשמע.
היו"ר דוד ביטן
לא, קודם כל נתחיל איתך. יש מסמך, אתה מכיר אותו, נכון?
אבנר פלור
כן, ודאי.
איתי עצמון
מ-27 ביוני 2016.
היו"ר דוד ביטן
שאתה חתום, יחד עם שוק ההון, על דברים מסוימים והדברים האלה לצערי הרב לא מבוצעים עד הסוף. מה הכוונה שלכם לעשות ולמה זה לא מבוצע.
אבנר פלור
קודם כל בוקר טוב, אדוני היושב ראש, וחברי הכנסת. אכן המסמך הזה מ-27 ביוני 2016 זו הסדרה, שרשות שוק ההון ביחד עם משרד התחבורה חתמו עליו אחרי הדיונים שהיו פה בכנסת, שהתייחסה לביטול רשימת השמאים והרחבת רשימת המוסכים. היום יש רשימות מוגבלות גם לשמאים וגם למוסכים ואנחנו התווינו פה מתווה שכולל בתוכו את המנגנון ואת התהליך לגבי בחירת שמאי, שזה כולל את הנושא של השמאי הרנדומלי, וכן לגבי רשימת המוסכים, הרחבה שלה.

במהלך השנים בוצעו המון המון פגישות והמון דיונים ביחד עם רשות שוק ההון וביחד עם הגורמים שנמצאים כאן וגורמי המשק הנוספים והשונים שלא נמצאים גם כן שביחד עם רשות שוק ההון העלינו כל מיני חוזרים כאלה ואחרים לשימוע ולא הצלחנו להגיע לעמק השווה בהיבט הזה שעד כמה שניתן להתבסס על העקרונות האלה.
היו"ר דוד ביטן
אתה צריך עזרה פה? קודם כל בוא נשמע מה העמדה שלכם, אתם בעד שלא תהיה רשימה והכול יהיה רנדומלי? זה מה שאתם בעד?
אבנר פלור
אנחנו בעד, כמו שחתמנו - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא שחתמתם, עזוב מה שחתמתם.
אבנר פלור
כן, בעד - - -
היו"ר דוד ביטן
בעד רנדומלי ובעד שלא תהיה רשימה, נכון?
אבנר פלור
בעד - - - שנייה, רגע.
היו"ר דוד ביטן
אז מה?
אבנר פלור
אדוני היושב ראש, אני אגיד מה אנחנו בעד.
היו"ר דוד ביטן
שנייה, אחת הבעיות המרכזיות שמשפיעות על הצרכן וגם על חברות הביטוח ועל הפרמיה זה הקשר בין המוסך לשמאי. אם זה רנדומלי אין קשר כזה, אין שמאי בית למוסך. אני חושב שבעניין הזה – אז תחליטו, אם אתם רוצים שלא תהיה רשימה זה צריך להיות רנדומלי, אחרת מה עשינו? אז מי בוחר?
יהודה יגן
שהצרכן יבחר, הצרכן בוחר עורך דין, הוא בוחר רואה חשבון - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל אתה לא מייצג את הצרכן, אתה מייצג גם את חברת הביטוח.
יהודה יגן
אני מייצג את הצרכנים.
היו"ר דוד ביטן
גם את חברת הביטוח אתה מייצג.
יהודה יגן
אני לא מייצג - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אתה משפיע גם על חברת הביטוח. מה זה הצרכן?
יהודה יגן
התפקיד שלי - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא נראה.
יהודה יגן
מה זה לא נראה?
היו"ר דוד ביטן
אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אם אתה רוצה שרק הצרכן יבחר אז אתה בעצם מחייב את חברת הביטוח בסכומים שאתה נותן, ואם יש שיתוף פעולה בין הצרכן למוסך והשמאי מה עושים? תסביר לי מה עושים, איך אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת?
קריאה
אני יכול להסביר.
יהודה יגן
שמאי נגדי ושמאי מכריע, בצורה מסודרת.
היו"ר דוד ביטן
מה אתה רוצה, שלושה שמאים לתיקון אוטו? נו, בחייך.
יהודה יגן
לא.
היו"ר דוד ביטן
שלושה שמאים אתה רוצה? זה לא היטל השבחה שמדברים שם על מיליונים, פה זה כולה שמאות רכב על איזה שהוא משהו.
שלמה תוסיה כהן
אדוני, במסמך שיצא בשנת 2016 נכתב במפורש שחברת הביטוח תחויב לאפשר למבוטח לבחור שמאי ממאגר השמאים. חברת הביטוח תאפשר למבוטח לבחור ממאגר השמאים ובמאגר השמאים הוגדר לפני כן כל השמאים בעלי הרישיון במדינת ישראל, למעט שמאי בית של חברות הביטוח.
אסנת מארק
אבל אתה מתעלם ממה שקורה בפועל, תגיד ליושב ראש וגם לוועדה – סליחה שאני מתפרצת, אבל אני נמצאת פה בפוזיציה, המוסכים זה משהו שהתעסקתי בו כשהייתי בכנסת ואני מלווה אותם כבר המון שנים. תגיד לוועדה שבסוף כשאתה בוחר מתוך הרשימה ויש מוסכי בית ובמוסך עצמו אתה מפנה - - -
היו"ר דוד ביטן
תבחיני בין המוסך לזה, אנחנו מדברים עכשיו על השמאים.
אסנת מארק
בוודאי, אבל כשלשמאים יש רשימה שהיא מאוד סגורה במוסך מסוים אז אין ספק שאתה מכוון את הציבור למסלול מסוים.
שלמה תוסיה כהן
ולכן ביקשנו לבטל את הרשימה הזאת ולהכניס את הרשימה של כל השמאים כשמאים וכל מבוטח יוכל לבחור כל אחד מהשמאים.
היו"ר דוד ביטן
בוא נבחין. צריכים שכל הרשימה תהיה פתוחה, על זה אני חושב שאין ויכוח. השאלה הנשאלת עכשיו, וזה אני רוצה לדעת משוק ההון, האם יש לזה השפעה – חבר'ה, עם כל הכבוד, יש פה כמה אינטרסים. אינטרס ראשון, באמת צריך לדאוג לבעלי המקצוע, אני לא אומר שלא, בוודאי. בעלי מקצוע זה מוסכים וגם – דבר שני, ולא פחות חשוב זה מחיר הפוליסה.

אנחנו בזמנו לקחנו החלטה על חלפים מקוריים בגלל הבעיה של גניבות רכב, ואמרנו שזה משפיע על הפוליסה בסופו של דבר כי אם גונבים הרבה רכבים הפוליסות עולות, אז החלטנו על חלפים מקוריים כדי שלא יגנבו רכבים למשחטות ויעבירו. אז למרות שפגענו קצת ביכולת של הצרכן לקחת חלפים לא מקוריים ולהוריד את המחיר פגענו בגלל העניין של הפוליסות, שזה גם משפיע על הצרכן. עשינו איזון בין האינטרסים.

פה נשאלת השאלה, הקשר בין השמאי למוסך ולצרכן הוא גם בעייתי כי אם הוא בוחר שמאי, כי גם המוסך יכול להגיד לו: תבחר את השמאי הזה, זה שמאי טוב מבחינתי, הוא גם יביא לך מחיר טוב. אני רוצה למנוע את כל הבעיות האלה, אחרת עוד פעם עוד שבע שנים ועוד פעם צרה צרורה. אני לא רוצה להגיע לזה. אני לא יודע אם אני יכול לגמור את זה היום.
שלמה תוסיה כהן
אני רק אומר, ברוסיה הקומוניסטית כל השמאים עבדו וקיבלו את אותה עבודה ואותה משכורת.
אסנת מארק
עזוב אותך ממדינות אחרות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז אתה רוצה שנלך לקומוניסטים?
שלמה תוסיה כהן
אנחנו עכשיו מחזיקים פה שמאים שהם כאלה בעלי ותק וניסיון של 30 ו-40 שנה, לעומתם שמאים שאתמול קיבלו את רישיון העבודה שלהם, לא ייתכן שכולם יקבלו את - - -
היו"ר דוד ביטן
עורך דין תוסיה כהן, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, לא הצליחו לפתור את זה שבע שנים. שלב ראשון שמקובל עליי, ואני חושב שעל כל חברי הכנסת, זה שלא צריך רשימה סגורה בשמאים. אז אם לא הצלחתם לעשות את זה שבע שנים אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת, אין מה לעשות.
אבנר פלור
אז אני אומר מה ההצעה שהייתה, ההצעה הייתה שרשימת השמאים מבוטלת - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל לא ביטלתם אותה בסוף.
אבנר פלור
שנייה, ויהיו שתי חלופות, חלופה אחת זה השמאי הרנדומלי, זאת אומרת שהאזרח יוכל לבחור משניים או שלושה שמאי אחד.
היו"ר דוד ביטן
כשהוא מקבל את זה ברנדומלי.
אבנר פלור
כן. והחלופה השנייה, שגם מוסכמת עליהם, שהאזרח יכול ללכת לכל שמאי שהוא רוצה. אלה שתי החלופות שגם סוכמו. כלומר יש שתי חלופות.
היו"ר דוד ביטן
ואיך אתה פותר את הקשר?
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
למה החלופה הראשונה? שיילך למי שהוא רוצה, למה צריך - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם צריכים להחליט. אני לא מבין את העמדה של השמאים, אתם אומרים שיבטלו וייתנו לכל אחד עבודה, עכשיו אתם אומרים לא, שהצרכן יבחר את השמאי. זה דבר שסותר אחד את השני. אם אתם רוצים שלא תהיה רשימה ושאפשר לקחת כל אחד ולתת שוויון לכל השמאים, זה מה שאתם רוצים, אז מה אתם הולכים איתי עכשיו שהוא יבחר את השמאי? למה?
קריאה
לא צריך שהוא יבחר.
היו"ר דוד ביטן
לא צריך, העמדה שלכם סותרת. אתם צריכים לתמוך בזה שכל שמאי, וגם רנדומלי זה בסדר, כל שמאי מקבל עבודה. מה אתה רוצה? לא הבנתי. רק השמאים שמכירים או לא? אני לא מבין את העניין הזה.
יהודה יגן
לא, מי שקיבל רישיון ממשרד התחבורה - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל שיהיה רנדומלי. תקשיב, עם כל הכבוד, אנחנו יודעים שבמציאות יש קשר בין מוסך לשמאי והם מפנים את הלקוח בסופו של דבר, אני רוצה למנוע את זה, אני לא מוכן לזה, אני רוצה הכול רנדומלי, זה הכול. זה מה שאני רוצה.
קריאה
מי יכין את הרשימה?
היו"ר דוד ביטן
יש לנו את משרד התחבורה שהוא יעשה את זה. אני רוצה ככה, אם הדבר אפשרי - - -
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
כבוד היושב ראש, שאלה קטנה. כשאדם לוקח משכנתא הוא מקבל רנדומלי, לא? הבנק נותן לו אפשרות לקחת.
היו"ר דוד ביטן
נכון, הנה, דוגמה. מה אתם רוצים? אני לא מבין.
קריאה
בדיוק ככה זה עובד גם בבנק.
קריאה
עורך דין, אדוני - - -
היו"ר דוד ביטן
עורך דין זה משהו אחר. עורך דין הוא לוקח אותו סתם? הוא צריך לייצג אותו. השמאי לא מייצג אותו, הוא צריך לתת חוות דעת מקצועית, יש הבדל. הוא צריך לתת חוות דעת מקצועית כמה זה שווה, בלתי תלויה גם דרך אגב. מה, הוא יכול לתת לו 200,000 כשהתיקון עולה 2,000? מה זה שייך לעורכי דין. עורך דין זה משהו אחר, הוא יכול להגיד לך 200,000 גם אם זה שווה 2,000. זה עניין אחר כבר. אנחנו לא חייבים לסיים את זה עכשיו, אבל זאת העמדה שלנו כרגע.
איתי עצמון
את השוק ההון גם צריך לשמוע.
היו"ר דוד ביטן
הנה פתרנו להם את הבעיה, אפילו לא צריך לשמוע אותם לדעתי.
אוהד מעודי
אתה רוצה שנלך? אפשר.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא נסכם את זה עכשיו. עכשיו נעבור למוסכים. אני רוצה להבין דבר אחד, מה הטענה שלכם, שמה? שהלקוח משלם פחות? אני לא מבין את הטענה. אני עשיתי בירורים, עם כל הכבוד למוסכים, לא באתי ו - - -
רונן לוי
אתה מתחיל עם משהו לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
אני מתחיל עם משהו טוב מאוד, תאמין לי.
רונן לוי
לא, אין לנו טענות כאלה.
היו"ר דוד ביטן
תקשיב, אני לא באתי לשמוע הרצאות.
רונן לוי
אין לנו טענות כאלה.
היו"ר דוד ביטן
אני עשיתי בירורים ואנשים פנו ודיברו איתי על העניינים האלה, אנחנו רוצים לעזור למוסכים כמובן, אבל אנחנו צריכים לעזור לאזרח קודם כל. אם האזרח יכול לשלם פחות כסף וזה שיש לו ביטוח זה לא מעניין. אתם חושבים שיש לו ביטוח אז הוא יכול לשלם כמה שדורשים כי הביטוח משלם? אבל אחר כך הוא מעלה לו את הפרמיות, הוא מעלה לו את התשלומים, זה המצב.
אסנת מארק
לא.
רונן לוי
אני יכול לדבר?
היו"ר דוד ביטן
אתה תדבר אחרי שאני אגיד לך מה אני ביררתי. יש את המחיר שקבוע לגבי חלפים שמביאים, שזה מקורי, אבל המחיר בשוק שונה מהמחיר הזה ואז השמאי מחויב לתת את המחיר כמו שהוא מופיע ואז המחיר עולה, לא לפי מחיר השוק. אני רוצה שמחיר השוק יקבע. דרך אגב, בחוק ההסדרים עכשיו זה נכנס, זה מקובל עליי הדבר הזה. זאת אומרת השמאי לא ייתן את המחיר שהיבואן קובע כמחיר הגבוה, אלא את המחיר שיש בשוק החופשי.
איתי עצמון
הכוונה היא להסמיך את שרת התחבורה להתקין תקנות בעניין.
קריאה
אין מק"ט ל - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אל תדאג, יש דרכים שזה יופיע באיזה שהוא אתר.
רונן לוי
אם אפשר לדבר אז אני - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, אני אתן לך לדבר, שמעתי אותך אז גם הרבה.
רונן לוי
לא, עוד לא.
היו"ר דוד ביטן
רגע, טיוטת המחליטים היא כזאת. מוצע כי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תתקין תקנות המבוססות על אגד ההנחיות המקצועיות לשמאי רכב. במסגרת התקנות המוצעות ייקבע כי מחירי החלפים בשומת רכב יציג מחיר ריאלי של החלפים. בניגוד להיום, בגלל שהוא מחויב לעשות את העבודה הקלה, יש את המחיר שהיבואן קובע ואתה קובע אותו. מחיר זה יתבסס על המחיר הצפוי בין קונה מרצון למוכר ברצון אותו ניתן לאמוד באמצעות התקשרויות חוזיות בין חברת ביטוח למוסך שיתקשר עמה בהסכם או בין חברת ביטוח לספק חלפים, זאת תוך מתן תשומת לב למחיר חלפים זמינים וברי השגה במועד קביעת השומה.

זאת אומרת שהמחיר צריך להיות מחיר השוק ואז העלות של התיקון תהיה נמוכה יותר או לא, תלוי אם המחיר זה, אז אין בעיה. וחברות הביטוח ישלמו את זה וזה משפיע על הפוליסה, משפיע על התשלום של הציבור הרחב. זה לא שחברות הביטוח ירוויחו יותר כסף, הם מרוויחים בכל מקרה, אבל המחיר של הפוליסה נקבע גם לפי ההוצאה שלהם.

בזמנו אמרנו שאנחנו לא נעשה חלפים לא מקוריים בגלל גניבות הרכב כי זה משפיע על הפוליסה. אותה מדיניות, אם זה משפיע על המחיר, תיכף נשמע את שוק ההון בעניין הזה - - -
רונן לוי
אבל אם אפשר לשמוע אותנו גם.
היו"ר דוד ביטן
לא, תיכף.
רונן לוי
כי מדברים עלינו, על הבית שלנו.
היו"ר דוד ביטן
אז מה, אתה רוצה להיות במקומנו? אז בוא תשב פה. תשב פה, תגיד לנו מה להחליט ואנחנו נחליט.
רונן לוי
לא, אני רק רוצה שאתה תשמע.
היו"ר דוד ביטן
שוק ההון, מה ההשפעה של מה שאמרנו עכשיו על הפוליסה, על התשלום של הצרכנים?
איתי עצמון
ואם תוכל גם לציין מה אתם מתכוונים לקבוע בהוראות החדשות שפרסמתם טיוטה שלהם, אם אינני טועה, לפני כמה שבועות.
אוהד מעודי
אז קודם כל, כבוד היושב ראש, נתחיל בבסיס.
היו"ר דוד ביטן
קצר אבל.
אוהד מעודי
אני אשתדל כמה שיותר קצר. נתחיל בבסיס. הציבור הרחב בישראל לגבי ביטוחי רכב משלם שמונה מיליארד שקלים בשנה. זה סכום לא מבוטל למשק בית, לפרמיה ממוצעת של 3,500 שקלים לרכב, ואם אנחנו נוסיף לזה גם נדבכים שקשורים לנהג צעיר זו הוצאה לא מבוטלת. כל העניין של עלויות התיקון במוסכים זה חלק מאוד משמעותי מהתעריף שנקבע בפרמיה, בסביבות 70% מהווה העניין של עלויות התיקון ולכן המרכיב של החלפים הוא מאוד קריטי.

כולנו מסכימים, בין אם זה קשור לביטוח או לא קשור לביטוח, שצריך להגביר את התחרות ולאפשר למנוע את הכשל שקיים בתחום הזה. דרך אגב אותו הסדר שדיברתם שהיה לפני כמה שנים, חלק מהעניין שנקשר באופן ישיר בין הנושא של הרחבת הרשימות זה גם לתת מענה לסוגיה של הכשל בחלפים ולכן זה צריך לצאת ביחד בחבילה.

ברגע שיהיה מענה לסוגיה של החלפים, כי בסופו של דבר כאשר השמאי קובע את דוח השמאות בהתאם למחיר יבואן ולא דווקא למחיר שוק, זה משפיע באופן ישיר על הפרמיה בעיקר בתיקונים שהם לא במוסכי הסדר, כי במוסכי הסדר יש שני מודלים, או הנחה על החשבונית במסגרת מה שהמוסך עושה, או באספקה של חלפים לאותו מוסך. התיקונים במוסכי הסדר - - -
היו"ר דוד ביטן
מה ההשפעה על המחיר?
אוהד מעודי
אז אמרתי, ההשפעה על הפרמיה זה בסביבות 70%-60% על הפרמיה. לכן ככל שהכשל הזה ייתן מענה אז זה יפחית בצורה משמעותית גם את הפרמיה שהציבור משלם. אני רק אגיד שבשנה-שנתיים האחרונות התחום - - -
אסנת מארק
70%-60%? נו באמת.
היו"ר דוד ביטן
מה את רוצה? זו חוות הדעת המקצועית שלהם.
אסנת מארק
אז איך זה מסתדר עם הפוליסה - - -
היו"ר דוד ביטן
הפרמיה נקבעת לפי התשלומים לתיקונים במוסכים. אם אתה מוריד את העלויות האלה אתה מוריד את הפרמיה.
אוהד מעודי
הנושא של הגניבות - - -
קריאה
בדוחות השנתיים שלך זה לא כתוב.
אוהד מעודי
קודם כל בשנתיים האחרונות השוק הזה היה הפסדי וכולנו גם ראינו ש-30%-20 – וזה שוק שהוא אחד התחרותיים שיש בענפים של הביטוח.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, הבנו. לפני שאני נותן לכם לדבר, לגבי מוסכי הסדר, למה אי אפשר להגדיל את המספרים שלהם? מה זה הדבר הזה שחברת הביטוח עובדת רק עם מוסכים ספציפיים?
אוהד מעודי
אתה פונה לאבנר, אבל זה גם אנחנו בעד.
היו"ר דוד ביטן
בעד לפתוח, אבל לא פותחים.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
השאלה למה בכלל צריך - - -
היו"ר דוד ביטן
כמו שאנחנו בעד השמאים, שלא תהיה רשימה, גם לא צריכה להיות רשימה של מוסכי הסדר.
אסנת מארק
למה בכלל צריך מוסכי הסדר, אדוני היושב ראש?
היו"ר דוד ביטן
נכון, לא צריך.
אוריאל סיטרואן
אולי אני אסביר את הצורך במוסכי הסדר?
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, תסביר.
אוריאל סיטרואן
יש כשל שוק, חמור אפילו אני אגיד, בשוק הביטוח שקשור לרכבים. מה שקורה, אם אני חס וחלילה בתאונה וצריך לתקן את הרכב אני הולך למוסך, לא אכפת לי כמה אני משלם. יש בעיית נציג, מי שישלם זה חברת הביטוח ולכן כשאני מגיע מבחינתי שיעלה כמה שיעלה, העלות הזאת תתחלק בין כל המבוטחים בפרמיה שמשלמים. אז אכפת לי, אבל באותו רגע לא ממש אכפת לי, כי אני רוצה שייתנו לי – אפילו אני מרגיש אולי טוב - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מה אתה אומר? שאם הוא הולך למוסך שלא בהסדר הוא משלם מחיר גבוה?
אוריאל סיטרואן
רגע. יש רגולציה שאומרת שהשמאי מתבסס על מחירי מחירון, מי שקובע את מחירי המחירון האלה זה יבואני החלפים.
היו"ר דוד ביטן
אז נגיד שפתרנו את הבעיה הזאת.
אוריאל סיטרואן
רגע, תנו לי. אני אשלים ואז אם יהיו שאלות אני אענה בשמחה. מה שקורה, המחירונים האלה מאוד מאוד מנופחים ובשביל להוריד את המחיר מה שחברות הביטוח עשו, הם אמרו למוסכים: אני אתמרץ מבוטחים לבוא אליכם ובתמורה תיתנו לי הנחה. זה פתרון לכשל השוק שנוצר, ואז הם אומרים: אנחנו ניתן לכם הנחה בדמי ההשתתפות העצמית בתמורה שתיתנו לי הנחה מהמחיר שניפחתם, כי מחירי החלפים הם מחירים מנופחים - - -
רונן לוי
עשו לך פעם דבר כזה? לא נכנסה משכורת חודשיים?
קריאה
איך אתה אומר דברים כאלה?
רונן לוי
עשו לך פעם דבר כזה? לא נתנו לך חודשיים משכורת?
אוריאל סיטרואן
זו דרך של חברות הביטוח לתמרץ מבוטחים לבוא למוסכים שנותנים הנחה על המחיר המנופח של החלפים וזה מוזיל את הפרמיות לכולם, הבעיה היא שרק 40% מהאנשים בוחרים ללכת למוסך הסדר ולכן על 60% מהתיקונים הציבור משלם מחירים מנופחים.
רונן לוי
אולי זה עובד הפוך? למה המסקנה שלך מגיעה לזה?
אוריאל סיטרואן
אם יבטלו את - - -
קריאה
אתה רוצה להנציח את הבעיה שכבר קיימת? עוד מאותו דבר שהוא לא טוב? יש 40% שהם לא טובים, אתה רוצה להוסיף עוד? זה אומר משהו על הכשל ברעיון הזה של מוסכי הסדר, אתה רוצה עוד להנציח? למרות ההעדפה המתקנת ולמרות ההשתתפות העצמית המוזלת לא רוצים אותך, לא בוחרים בך.
אוריאל סיטרואן
אני משלים שנייה. אם יבטלו את מוסכי ההסדר ההערכה שלנו שתהיה - - -
רונן לוי
אתה מטעם, אתה לא רשות התחרות.
קריאה
- - - את התפקיד הבא שלך, לא משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
מה השם שלך? אתה רוצה להישאר ולשמוע? אז תן לו לדבר ואחר כך תתייחס.
רונן לוי
אבל שלא יטפול על אנשים.
היו"ר דוד ביטן
רגע, עם כל הכבוד, אתה רוצה להגיד לרשות התחרות מה לומר? זה התפקיד שלה. הם יגידו את מה שהם אומרים ונשמע גם אתכם, אל תדאגו.
אוריאל סיטרואן
שאלו פה למה צריך מוסכי הסדר. ההערכות שלנו שאם יבטלו מוסכי הסדר העלות המשקית תהיה מעל 300 מיליון שקל בשנה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם בעד תחרות.
בתיה ברד
על מה זה מבוסס?
אוריאל סיטרואן
אני אומר שהדרך היחידה שתהיה תחרות על ליבו של הצרכן במקרה ביטוחי, בגלל שיש את בעיית הנציג, זה אם נשמר את העניין של מוסכי ההסדר או שיבטלו את החובה להתבסס על מחירי מחירון ברגולציה.
קריאה
מטעם מה אתה אומר את הדבר הזה?
היו"ר דוד ביטן
רגע, נציג השמאים, לאט לאט.
אוריאל סיטרואן
אני חושב שהסברתי בצורה מאוד ברורה.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להבין, דיברנו על זה לפני רגע.
קריאה
תגיד לי, אתה דואג למי?
אוריאל סיטרואן
לתחרות אני דואג.
קריאה
למי אתה דואג? לחברות הביטוח.
אוריאל סיטרואן
לצרכנים.
קריאה
אתה מטעם. אתה מטעם.
קריאה
לא, זה לא נשמע ככה.
היו"ר דוד ביטן
אני אוציא. אני לא הוצאתי עד עכשיו, אני אוציא, מה זה נותן לכם?
קריאה
איזה תחרות?
היו"ר דוד ביטן
אתה מתחיל עוד פעם לדבר? המצב הוא כזה, אני לא הבנתי את המסר שלך, באמת אני לא הבנתי.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
כבוד היושב ראש, גם אני לא הבנתי.
היו"ר דוד ביטן
אני אגיד לך למה לא הבנתי, מהסיבה הפשוטה.
אוריאל סיטרואן
אם תיתנו לי להסביר.
היו"ר דוד ביטן
לא, אפשר להבין מהר ואפשר להבין לאט, אבל לא הבנתי גם לאט וגם מהר. אנחנו אמרנו הרגע שהנושא הזה של החלפים המקוריים, המחירים, יהיה לפי מחיר שוק, זה גם מה שבהצעת מחליטים וזה גם מה שיהיה בחוק ההסדרים, נכון? אז אם יש לך את זה איפה הבעיה שאתה טוען לה שהם מחויבים כך וכך? הם לא מחויבים כבר. השמאים הופכים להיות פה מרכז העניין, כי אם השמאי ייתן חוות דעת, הרי הוא קובע כמה המוסך מתקן או לא מתקן, לא חברת הביטוח. ברגע שהם יקבעו לפי מחיר השוק, מחיר השוק יכול להיות גם יותר גבוה מהמחיר הזה, הוא לא רק נמוך, ברגע שהם יקבעו אז מה שאתה אומר מתבטל.
אוריאל סיטרואן
אז אני אסביר.
היו"ר דוד ביטן
נכון? או שאני מבין את זה לא נכון?
אוריאל סיטרואן
זה מתבטל ברובו. אני חושב שהתיקון הזה יביא להרבה פחות מוסכי הסדר, כי יהיה פחות צורך לזה, אבל עדיין שמאי זה כמו פיקוח מחירים כי הוא קובע מחיר מפוקח. כשיש מוסכי הסדר אז זה תחרות בין המוסכים - - -
היו"ר דוד ביטן
זה דבר שאפשר לפתור אותו.
אוריאל סיטרואן
זה תחרות בין המוסכים מי ייתן שירות טוב לחברות הביטוח וככה הוא מתמרץ אותו לבוא אליו.
אבנר פלור
אני רוצה גם להתייחס לנושא של הטיוטה של חוק ההסדרים, שעדיין זה בתהליכי עבודה פנימיים של הממשלה. לגבי הנושא של מחיר השוק, יש את חוק רישוי שירותים לרכב ששם יש סמכות לקבוע את מחיר השוק, אין צורך בנושא של הסדרים, אבל עדיין מחיר השוק שנקבע ונקבע באותה טיוטה של חוק ההסדרים הוא בעייתי ביישום מבחינת הקביעה שלו. אנחנו פעלנו ועשינו עבודה, שאנחנו בתקופה הקרובה גם נציג אותה, יש איזה שהוא פתרון מעשי ויישומי, כי לכתוב מחיר שוק מבלי לדעת איך זה יתקיים ואיך זה יבוצע זה בעייתי מאוד, לכן זה גם נמשך הרבה זמן.
היו"ר דוד ביטן
ואת זה אתם פותרים עכשיו?
אבנר פלור
כן, זה אנחנו פותרים.
היו"ר דוד ביטן
טוב. מכיוון שאין הרבה זמן בוא ניתן לנוגעים בדבר. אבל בלי הרצאות, תתייחסו לעניינים שדיברנו עליהם.
רונן לוי
אני מבקש רק לא להגדיר את מה שאני אומר כהרצאה כי זה החיים שלנו וזה באמת דיני נפשות.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר לך בלי הרצאות, תתייחס למה שדיברנו.
רונן לוי
בסדר, תן לי להשמיע. אני קודם כל מודה לך שעשית את הדיון הזה, כבוד יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, על זה שאתה נותן לנו הזדמנות להשמיע את הקול שלנו כי בחצי השנה האחרונה פשוט חסמו לנו את העסקים, לרוב המוסכים חסמו, אטמו, כאילו באמת אנחנו, כמו שעכשיו מתנהגים לפעילי טרור זה מה שעושים למוסכים. לאנשים אין פרנסה, יש פה הרבה מוסכים בפניקה, שחסמו להם את העסקים כרגע, בחצי השנה האחרונה, כפתרון - - -
היו"ר דוד ביטן
באיזה מובן חסמו?
רונן לוי
בא בן אדם למוסך, מגיע שמאי, עושה שומה ואז חברת הביטוח אומרת לו: הגעת למוסך שהוא לא בהסדר, אני משלמת לך את מחיר החלקים שאני קונה, שזה כאילו נטו, זאת אומרת שהמוסך לא מרוויח, הנה 20% אני מורידה לך, לאותו מבוטח, אותם לקוחות עוזבים את המוסכים והולכים למוסכי הסדר. זה איטום, זה לא משהו אחר.

אחרי שראית את הפרנסה, הגיע בן אדם, עוד לא דיברתם על הנחה, ובא שמאי ועשה את השומה, באים ולוקחים אותו למוסך אחר והאנשים שלנו בפניקה. הם יושבים פה כולם בפניקה. זה לא שעכשיו אנחנו עושים משחקים ומהדהדים פה פילוסופיות, לכן אנחנו פה. אנחנו שבע שנים מדברים על העניין הזה.

ואני רוצה להגיד משהו אישי, אני האחראי, בין האחראים הכי דומיננטיים בחקיקת גניבות הרכב, המשטרה גייסה אותי, ככה הגעתי לאיגוד המוסכים ב-2005, אני בעצמי הורדתי, ביחד איתם. הם לא היו פה, כל החבר'ה האלה, אני יחד איתם, אני אזרח במדינה הזו, שירתי בצבא, הורדנו את הגניבות מ-46,000 ל-9,000 מכוניות, אני עשיתי את זה יחד עם חברי כנסת, עשיתי את זה יחד איתם כי זה נכון וזה צודק וזה צריך להיות, זה לא קשור, אנחנו אזרחים.

אני מייצג 50,000 בתי אב, אנחנו לא רוצים שמחיר הפוליסות יהיה יקר. מה שהם אומרים זה פשוט הם טופלים, זה לשון הרע עליי ועל המוסכים שלנו. אנחנו רוצים שהמחירים יהיו סבירים, גם של החלקים, אנחנו רוצים שאף אחד לא ייקח מאיתנו שוחד כשאנחנו פותחים את העסקים, אנחנו לא רוצים לתת רכב חליפי על חשבוננו ואנחנו לא רוצים לשלם למישהו עמלה כדי שייתן לנו להיכנס לעסק שלו.
היו"ר דוד ביטן
זה מוסכי ההסדר אתה מדבר?
רונן לוי
ודאי, גם למוסכי לא הסדר, כי מוסך שלא בהסדר בשביל לקבל את העבודה הוא צריך לשלם את ההפרש של ההשתתפות העצמית, מאיפה הוא יביא אותה? לא לטפול עלינו דברים שאנחנו לא קשורים אליהם.
היו"ר דוד ביטן
אני מבקש שתציג לנו עד לישיבה הבאה איזה שהוא מסמך שמבקש את התיקונים שאתה דורש, בסדר? לישיבה הבאה ביום ראשון.
קריאה
יושב ראש הוועדה, כמה מילים.
היו"ר דוד ביטן
התכוונתי לתת לך ואתה מכריח אותי לתת לך. התכוונתי לתת לך. אתה בעל מוסך, נכון?
מאיר נפתלי
נכון.
היו"ר דוד ביטן
זה מוסך בהסדר או לא בהסדר?
מאיר נפתלי
לא בהסדר.
היו"ר דוד ביטן
אז בקיצור תסביר.
מאיר נפתלי
אני ממש אספר את סיפור המקרה, אם רוצים לטפל בבעיה בצורה אמיתית. כשחברות הביטוח טוענות, במידת מה בצדק, על עלות גבוהה של מחירי החלפים אני לגמרי מסכים איתם, אבל אי אפשר להאיר עם הזרקור שלהם רק את מחיר החלפים. אם רוצים לעשות טיפול שורש יסודי בבעיה צריך לפתוח את כל העדשה בצורה רחבה ולראות את כל הבעיות ומחיר החלפים, הפער הגדול, מה מממן לנו כמוסכים שהם לא הסדר. אם מוסך צריך לשלם עמלת הפניה לסוכן, בין 15% ל-20% ויותר ולפעמים גם במזומן, מישהו צריך לממן את זה, כי הוא לא מוסך הסדר.
היו"ר דוד ביטן
מה זה עמלת הפניה? מי זה הסוכן?
מאיר נפתלי
סוכן הביטוח. לאותו מוסך שהוא לא הסדר, לצערי, כשצריך להביא עבודה אליו למוסך, הוא צריך לתדלק או לשמן את סוכן הביטוח שיפנה אליו עבודה בדרך כזו או אחרת והוא צריך לשלם לו בין 15% ל-20%.
היו"ר דוד ביטן
ה-20% האלה כתובים באיזה הוראות?
מאיר נפתלי
בשום הוראות, זה מתחת לשולחן במזומן, שיש איסור מוחלט לתת אותם, אבל אחרת המוסך לא יכול לשרוד. זה אחת. שתיים, המוסך צריך לתת רכב חלופי לאותו מבוטח שהוא קיים בריידר, אז הוא צריך לממן גם את זה מכיסו, זה בעלויות התיקון. בנוסף לזה אחר כך הוא צריך לטפל בתביעה.
היו"ר דוד ביטן
זה במוסך לא מוסדר?
מאיר נפתלי
במוסך לא מוסדר.
היו"ר דוד ביטן
מוסך מוסדר נותן רכב חלופי?
מאיר נפתלי
יש ריידר, תלך לשם ו – סליחה על ההשוואה, ללכת ל - - -
היו"ר דוד ביטן
אז מה ההבדל ביניכם?
מאיר נפתלי
אני מממן את זה מכיסי.
היו"ר דוד ביטן
ובמוסך מוסדר מי מממן את זה?
מאיר נפתלי
חברת הביטוח.
גלעד הלחמי
דוד, אני מנהל תביעות במוסך, אנחנו משלמים גם רכב חלופי, גם משכורת שלי, שהיא לא נמוכה, פקידים, אנחנו נותנים את כל השירותים. לקחת לנו את הרווח מהחלפים זה כמו שאני אלך למסעדה ואני אגיד שאני מביא את – אני התחלתי במוסכים כאיש שיווק. תבין כמה תפקידים יש במוסך, איש שיווק, מנהל תביעות, פקיד. לוקחים לנו את מחיר העלות של החלפים. אני הבאתי מכתב לאריאל קלנר, ללקוחה שלי בביטוח ישיר קיזזו אתמול 11,000 שקל מהתיקון. אני צריך לספוג את זה.
היו"ר דוד ביטן
מה זה לספוג את זה? אם קנית חלפים ב-2,000 במקום ב-11,000 אז מה אתה רוצה, שמי ישלם את זה? אני לא מבין.
קריאה
אבל זה לא נכון.
גלעד הלחמי
אני לא עסק לא למטרת רווח, הרווח שלי הוא מהחלפים, הוא לא רק מעבודה.
היו"ר דוד ביטן
אבל המחיר של החלפים הוא נמוך מהמחיר שקבוע במחירון.
גלעד הלחמי
מחיר עלות. דוד, הם מורידים לנו לפי מחיר עלות.
בתיה ברד
סליחה, אם אני יכולה להתערב רגע. עורכת הדין בתיה ברד, אני מייצגת את איגוד המוסכים. מה שקורה היום זה שבאו חברות הביטוח והחליטו שהחוק הקיים לא מתאים להם ולכן הן מחילות חוק אחר. הן לא מחכות לכם, חברי הוועדה, שתחליטו איזה רגולציה מתאימה ואיזה שינויים צריכים להיעשות, הם פשוט התחילו על דעתם לעשות דין לעצמם, לשנות מהחוק שקיים היום ולהוריד למבוטחים כסף מהתשלום על הביטוח לפי מחיר חלקים שהם קובעים שהוא המחיר של ספק החלפים שלהם. אנחנו לא יודעים מה זה, לא יודעים על בסיס מה הוא נקבע, הוא מחיר רצפה שהוא כנראה מחיר עלות או מתחת לזה.
גלעד הלחמי
חמש חברות ביטוח תוך חודש.
מאיר נפתלי
חשבונית התיקון שאני מגיש לחברת הביטוח, אין שם שום פרמטר שמופיע, לא רכב חלופי, לא מימון התביעה, לא עמלת הסוכן, לפעמים גם שמאי מקבל. זה לא קיים בחשבונית ועכשיו מורידים לי את מחיר החלפים ואני צריך לממן מכיסי, זה אומר שאני סוגר את העסק והולך הביתה.
גלעד הלחמי
הדבר הכי חשוב, מחירי הביטוח לא ירדו, ואני הוכחתי למפקח על הביטוח, כשהדבר הזה התחיל במוסכי ההסדר לפני שבע שנים, כשהם התחילו לספק חלפים, אני בדקתי בשלוש חברות ביטוח שסיפקו חלפים, מחירי הפרמיה היו יותר יקרים.
בתיה ברד
היום הם עושים דין לעצמם, המחירים לא ירדו.
אסנת מארק
עוד משפט אחד בעניין הפרמיה של חברות הביטוח. הרי הייתה פה קורונה שנתיים, היו אפס תאונות דרכים, הפרמיה באמת ירדה? נו באמת.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מקובל, הפרמיה צריכה לרדת.
אסנת מארק
אבל היא לא ירדה, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, יש שוק ההון שתמיד יושב על זה.
בתיה ברד
הפרמיה צריכה לרדת, אבל היא צריכה לרדת כחלק מהסדר כולל שאתם תעשו.
היו"ר דוד ביטן
סליחה רגע, עם כל הכבוד לעורכי הדין. אבנר, תשמע טוב, זה שצריכים לשלם לפי המחיר בשוק, לדעתי אין על זה ויכוח, אני גם לא שומע שהם אומרים משהו אחר, אבל חברת ביטוח לא יכולה להפיל עליהם הר כגיגית בכל מיני דברים ולנהל את המוסכים עצמם. אני מבקש ממך, תיכנס לעניין הזה.
רונן לוי
הוא לא שינה את החוק.
היו"ר דוד ביטן
עזוב רגע את החוק, חוק תמיד אפשר - - -
רונן לוי
למה עזוב? סוגרים לנו את העסק.
בתיה ברד
אנחנו פנינו, גם לרשות שוק ההון, גם למשרד התחבורה.
היו"ר דוד ביטן
חוק תמיד אפשר לשנות, בוא נבין את הבעיה. אני מבקש ממך, תיכנס לעניין הזה ותקבע נהלים על העניין הזה. מה שחשוב לנו באמת, שאנשים ישלמו תיקון כמו מה שצריך להיות התיקון ושמחיר הפוליסה יושפע מהעניין הזה, ואנחנו שומעים שזה מושפע. אתה צריך להיכנס לעניין הזה כמשרד התחבורה, לא יכול להיות מצב שחברות הביטוח יעשו מה שהם רוצים.
בתיה ברד
אבל משרד התחבורה הוא לא הרגולטור.
קריאה
אדוני, חייב לתת הוראה להפסיק את זה עכשיו. היום צריך להפסיק את זה.
היו"ר דוד ביטן
אני מכיר את אבנר מספיק זמן כדי לדעת שהוא יכול לטפל בזה.
קריאה
עד שהוא יפתור ועד שזה, להפסיק, לעשות את הדיספוזיציה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
אתה עוד פעם רוצה לנהל אותנו? לא הבנתי את העניין הזה. מספיק, תנו לי רגע. מה הולך איתכם? אתם רוצים לפתור את הבעיה או שאתם רוצים שנעשה לכם ישיבה בעוד חצי שנה ומה יהיה יהיה?

אני מבקש, תיכנס לזה, אני לא יכול עכשיו להיכנס, אני לא בית משפט. תיכנס לעניין הזה, אני מבקש ישיבה בעוד שבועיים, עד השבועיים האלה אתה תביא לנו את הנהלים, תשב גם עם חברות הביטוח. המסמך הזה שאתם עושים ושבע שנים לא מקוים לא מתקבל על הדעת.
איתי עצמון
עם שוק ההון.
היו"ר דוד ביטן
שיישב עם שוק ההון גם כן, שיישב עם מי שצריך. אבנר, אתה תעשה את העבודה.
איתי עצמון
הרגולטור של חברות הביטוח זה - - -
אסנת מארק
הרגולטור זה שוק ההון.
היו"ר דוד ביטן
אז מה? תשב יחד איתם, יחד עם שוק ההון. אתה יודע מה? לא רק אתה, שניכם ביחד.
קריאה
ומה קשור שוק ההון לחלפים? הוא מדבר על חלפים, מה קשור שוק ההון לחלפים?
היו"ר דוד ביטן
כל מה שקורה עם הרכב החלופי וכל הדברים האלה, שזה מעלה את העלויות של המוסכים והם לא מקבלים את זה בחזרה, זה גם לא מתקבל על הדעת. אם הם צריכים לתת רכב חלופי וזה חלק מהמחיר, אני פעם ראשונה שומע שיש עמלה לסוכן הביטוח, זה גם אתם צריכים לבדוק את זה, מה זה הדבר הזה?
אוהד מעודי
אתה רוצה שאני אתייחס לזה?
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא רוצה, אין לי זמן עכשיו, אנחנו בעוד כמה דקות צריכים לסיים. למה אני מעביר לכם לעבוד על העניין הזה? אנחנו נעשה ישיבה ביום ראשון, נשמע את האנשים בצורה - - -
אבנר פלור
רק משפט אחד.
היו"ר דוד ביטן
רגע, אבנר, לא צריך. בעוד שבועיים תביא לנו את זה מסודר יחד עם שוק ההון. לא מתקבל על הדעת שיהיו עמלות שלא נכנסות למחיר. לא צריך עמלות? שלא יהיו עמלות. אם יש להם רכב חלופי זה צריך להיות חלק מהתמחיר.
קריאה
השתתפות עצמית אחידה, זה גם - - -
אסנת מארק
אדוני היושב ראש, אפשר לתת רק - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, שנייה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מוסכי ההסדר, חברת הביטוח קובעת מי יהיו מוסכי ההסדר, לא משרד התחבורה, נכון?
אבנר פלור
נכון.
היו"ר דוד ביטן
אז מה קורה פה? הם קובעים בעצם מי יעבוד ומי לא יעבוד.
בתיה ברד
יש רק 200 מסכי הסדר בארץ, מתוך 5,500 מוסכים.
היו"ר דוד ביטן
זה גם לא מתקבל על הדעת. את הנושא של השמאים פתרתי.
קריאה
עוד לא פתרת.
היו"ר דוד ביטן
אני פתרתי. הנושא של השמאים, לא יהיו רשימות יותר, זה יהיה רנדומלי, ברנדומלי יהיו חמישה, אפילו לא שלושה, חמישה שמהם הצרכן יבחר את מי שהוא רוצה. השמאים לא יכולים להתנגד לזה, כולם צריכים לעבוד. מה, אתם נגד שאנשים יעבדו?
קריאה
לא, שיעבדו.
היו"ר דוד ביטן
עזוב את זה. לא, לא, לא, זה שאתה נגד שאנשים יעבדו בצורה רנדומלית זה לא בסדר. אתה מייצג את כל השמאים, אתה לא מייצג רק שמאים ספציפיים. זה פתרנו את הבעיה. אנחנו נפתור את הבעיה איך עושים את הרנדומלי, ודאי, יהיה פתרון לזה. אני לא יודע מי הרגולטור שיעשה את זה, אבל יהיה פתרון.
קריאה
משרד התחבורה צריך להבין שהוא האבא שלנו, לא אף אחד אחר.
היו"ר דוד ביטן
לגבי מוסכי ההסדר, לא יעלה על הדעת שחברות הביטוח הן אלה שיקבעו מי יהיו מוסכי ההסדר. אני מאוד מצטער, זה לא יהיה שוק חופשי פה כשחברות הביטוח יעשו מה שהן רוצות.
אוהד מעודי
הן לא אמורות לקבוע. אמור להיות מודל לפי קריטריונים מאוד ברורים.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל בינינו, אני לא רואה מודל.
בתיה ברד
בסוף יש 200 מוסכים, 200 מתוך 5,500.
אסנת מארק
אני יכולה להציע הצעה? אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני חייב לתת ל – אני אתן לכם אחרי 11:00.
אסנת מארק
לא, זה משהו קטן בהמשך למה שאדוני הציע עכשיו.
היו"ר דוד ביטן
אני חייב לתת לחברות הביטוח להגיד משהו, כולם השמיצו אותם, ניתן להם אפשרות.
בועז סטמבלר
תודה. אדוני היושב ראש, חברות הביטוח לא קובעות את הרשימה מראש, חברות הביטוח עובדות עם מי שנותן בסופו של דבר מחירי שוק שמונעים - - -
קריאה
לא נכון, לא נכון. אתם עובדים עם רשתות בעיקר.
קריאה
אתה יכול לבוא לוועדת כלכלה ולהגיד דברים לא נכונים.
קריאה
זה לא נכון, אל תשקר.
היו"ר דוד ביטן
למה אתם לא נותנים לו לדבר?
קריאה
כי זה לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
מה אתם רוצים, רק אתם לדבר? תנו לו לדבר.
קריאה
לא, אבל זה לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
תן לו לדבר.
בועז סטמבלר
המצב בפועל כיום הוא שאם שני אנשים מגיעים למוסך שאחד משלב את חברת הביטוח הוא ישלם X, אם אזרח פרטי יילך הוא ישלם X פחות 50%.
קריאה
זה לא נכון. מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה? זה לא נכון בעליל.
בועז סטמבלר
אלה נתונים של רשות שוק ההון.
אסנת מארק
אדוני היושב ראש, אני רוצה בהמשך למה שאדוני הציע פה, הצעה שבעוד שבועיים מנכ"ל משרד התחבורה יביא לפה את ההצעה שלו. אני חושבת שכל יום שעובר המוסכים פה קורסים תחת הנטל. אולי אפשר לקבוע שעד שתתגבש פה בוועדה איזה שהיא הצעה והחלטה בוא נעשה מה שנקרא פאוזה.
היו"ר דוד ביטן
אבל מה אפשר לעצור? מוסך הסדר זה מוסך הסדר? ומי שלא - - -
קריאה
לעצור את הקיזוז ללקוחות.
בתיה ברד
הקיזוזים הלא חוקיים האלה קורים עכשיו כל הזמן.
אסנת מארק
לעצור את הקיזוזים האלה עכשיו, עד שאנחנו נתגבש באיזה שהיא הצעה.
בתיה ברד
הקיזוז הלא חוקי.
היו"ר דוד ביטן
סליחה רגע, אם הקיזוז קשור למחיר חלפים בפועל אני מקבל את הקיזוז הזה.
קריאה
הנה, כן, 11,000 שקל.
היו"ר דוד ביטן
אם הוא לא קשור לזה זה עניין אחר.
קריאה
אבל הקיזוז מממן את העמלות ואת הרכב החלופי ואת ההוצאות האחרות.
בתיה ברד
הקיזוז הוא לא למחיר חלקים בפועל כי אין קביעה מהי.
אסנת מארק
בדיוק. אבנר, ברצינות, בסוף אנחנו מגיעים לאותו מצב.
קריאה
כבוד היושב ראש, מילה אחת.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני צריך לסיים. אנחנו בעוד שבועיים נעשה ישיבה.
קריאה
אולי עד אז רק מילה אחת.
היו"ר דוד ביטן
אתם לא רוצים לפתור את הבעיה.
קריאה
לא, רוצים, אני רק רוצה להגיד לך משהו שזה ייתן לך להבין את זה יותר טוב.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא רוצה להבין, אין לי זמן, יש לי דקה. אני רוצה להגיד לכם, אתם מזכירים לי את המועמדים ברשויות המקומיות שהם רצים רק כדי לראות את התמונה שלהם על לוחות מודעות.
קריאה
ממש לא, זה הפרנסה שלנו.
היו"ר דוד ביטן
אין צורך לדבר, צריך לפתור את הבעיות. אני מבקש תוך שבועיים, כי אני לא מוכן לחכות שבע שנים - - -
אבנר פלור
לא, אבל להבהיר משהו, משפט.
היו"ר דוד ביטן
אבנר, רגע, שבועיים אתה ושוק ההון תעשו לנו את העניין הזה של המוסכים, איך פותרים את הבעיה הזאת בהנחה שאני מקבל את הטענה שמחיר החלפים צריך להיות המחיר האמיתי, אבל כל שאר הדברים מסביב, תפתרו את הבעיה. זה דבר ראשון.
קריאה
ביחד איתנו.
היו"ר דוד ביטן
לא, הם יביאו לי הצעה, אתם תהיו בדיון על ההצעה. אתם לא מנהלים את המדינה. מגיע לכם זכויות כמובן, אבל אתם לא מנהלים את המדינה. הם צריכים לתת הצעה, אתם צריכים להתייחס להצעה. ככה עושים.

תעשה את זה יחד עם שוק ההון ולגבי מוסכי ההסדר, הדבר הזה צריך להיפתר. אין מצב שרק חברות הביטוח יקבעו מי הם מוסכי ההסדר. יש קריטריונים ואם חברת הביטוח לא מוכנה שמוסך יהיה בהסדר אז צריך שיהיה מישהו שיקבע שהם לא צודקים. מה זה הדבר הזה?
קריאה
ככל שיהיו יותר מוסכים ההנחות שלהם יקטנו, זה הפחד שלהם.
אסנת מארק
לא רק זה, בסוף יש את הרשות לתחרות וזו המטרה שלהם. המטרה שלכם שיהיה פה שוק פתוח, שתהיה תחרות.
קריאה
אדוני, שוק פתוח יפתור את הכול, מחירי שוק יפתרו את הכול.
היו"ר דוד ביטן
אתם תשמרו את מה שאתם רוצים להגיד לעוד שבועיים, בסדר?
בתיה ברד
זה לא מחירי שוק מה שאתם עושים היום.
אסנת מארק
זה ממש לא מחירי שוק מה שאתם נותנים היום.
בתיה ברד
זה לא מה שאתם עושים היום, אתם כופים מחיר רצפה.
אבנר פלור
אדוני, משפט אחד שהוא חשוב. מה שאני אומר, משרד התחבורה כאחראי ורגולטור על תחום השמאים והמוסכים, כל הדרישות המקצועיות והכול - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הנה, שוק ההון יחד איתך.
אבנר פלור
אבל כל החוזרים וכל מה שזה - - -
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, אבל אני אומר יחד עם שוק ההון, שבועיים ימים.
אוהד מעודי
כבוד היושב ראש, מילה. בטיוטה שפורסמה באוגוסט 2022 רוב הדברים נכנסו.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, לא יודע, אנחנו עדיין לא בחוק ההסדרים.
אוהד מעודי
לא בחוק ההסדרים.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, תוך שבועיים, אני מבקש, תבואו מוכנים עם הצעה לסיים את העניין הזה. שבועיים זה יותר מדי, לאור זה ששבע שנים אנשים ממתינים. שבע שנים, מה קרה לכם?
אסנת מארק
שהמוסכים ייקחו חלק.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, הם יעשו וזה יהיה בדיון. מה שאת אומרת זה ייקח עשר שנים.
אסנת מארק
לא, למה?
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה תוך שבועיים שתביאו לי את ההצעה, אחר כך תתייחסו להצעה. אתם יכולים להתייעץ עם כל בן אדם, אתם רוצים להתייעץ עם יושב ראש איגוד – תתייעצו איתו, אבל שבועיים זה מספיק זמן כדי לעשות ולפתור את הבעיה הזאת.
קריאה
דוד, בקשה אחת.
היו"ר דוד ביטן
לא, הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:52.

קוד המקור של הנתונים