ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

הצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראות שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים