ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

צעירי הדיור הציבורי ופקיעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 ("חוק רן כהן")

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים