ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

הצעת תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה)(הוראת שעה), התשפ"ג – 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים