ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

הסרת חסמים במיצוי זכויות לזכאי חוק שיקום נכי נפש בקהילה על סדר היום: 1. ידוע בדבר הזכאות לסל שיקום והנגשתו ע"י גורמי טיפול 2. תהליך הפנייה לוועדת שיקום אזורית - טפסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים