ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

השלכות חברתיות-כלכליות ואחרות של הרפורמה המשפטית על צעירים וצעירות בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים