ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/03/2023

דיווח השנתי של הקרן לשמירת הניקיון על יישום החוק בשנת 2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים