ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

היערכות מערכת החינוך לשוק העבודה המשתנה - דוח שנתי 71ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים