ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/02/2023

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת47
ועדת הכלכלה
13/02/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 25
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ב בשבט התשפ"ג (13 בפברואר 2023), שעה 12:15
סדר היום
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
דן אילוז
זאב אלקין
שלום דנינו
אוהד טל
סימון מושיאשוילי
מוזמנים
שר התקשורת שלמה קרעי
תמר ארז - מנהלת תחום בכירה, משרד התקשורת

ברוריה מנדלסון - עו"ד, היועצת המשפטית בפועל, משרד התקשורת

מישל קרמרמן - מנכ"לית הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

אופיר ביתן - היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

ליאת ברגמן רביד - עו"ד, יועצת משפטית, ערוץ 24

נחשון אקסלרד - מזכיר החברה, ערוץ הלא טי.וי

יורי קגנוביץ - מנכ"ל ערוץ 9

נגה רובינשטיין - עו"ד, מייצגת את שידורי קשת ורשת

אסף אמיר - יושב ראש האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

זיו מאור - אגודה לזכות הציבור לדעת
משתתפים באמצעים מקוונים
מודי שרפסקי - מנהל אגף רגולציה, חברת יס

עידו נתן - עו"ד, מנהל אגף רגולציה, חברת הוט
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
טל פוקס
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023, מ/1596
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הדיון בנושא הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מספר 48), התשפ"ג-2023. אני רק מבקש, כל אחד שמדבר שיציג את עצמו לפרוטוקול. כבוד השר, פעם שנייה שאתה כבר אצלנו.
שר התקשורת שלמה קרעי
כבוד גדול בשבילי.
היו"ר דוד ביטן
כל הכבוד שאתה נותן לנו את ההתייחסות. בבקשה, כבוד השר.
שר התקשורת שלמה קרעי
תודה, אדוני יושב הראש, חברִי חבר הכנסת ביטן, אני שמח על כינוס הוועדה בנושא החשוב הזה. אנחנו מבקשים היום להאריך את הוראת השעה שמגנה על הערוצים הזעירים. הערוצים הזעירים נועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים שלא זוכים בדרך כלל לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים והם מוסיפים לגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה. זה לא סוד שההיתכנות הכלכלית של ערוצים אלו ירדה עם הזמן והם מצאו את עצמם נלחמים על קיומם בקושי רב אל מול התחרות בשוק ואל מול הריכוזיות בשוק הפרסום, שזה נושא לטיפול בפני עצמו, שגם בו נטפל.

ביום ד' באדר, 25 בפברואר, עתידה להסתיים תקופת המעבר וככל שהיא לא תוארך יחולו על הערוצים האלה חובות רגולטוריות בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה וביניהם חובת תשלום דמי רישיון, תשלומים לספקי תכנים כגון יס והוט על הפצה ועוד. חובות אלו עלולים להכביד ולהקשות על קיומם של הערוצים הזעירים. התיקון שאנחנו עושים נועד להאריך את תקופת המעבר לשנה נוספת כך שיימשכו ההקלות הרגולטוריות משום שאלמלא התיקון, כך לדעת גורמי המקצוע שתיכף נשמע אותם, החובות הרגולטוריות שיושתו על הערוצים הזעירים עלולות להביא להכבדה שתסכן את המשך קיומם של ערוצים אלה. זה בנושא שעומד בפנינו.

מכיוון שאני מניח שבהמשך הדיון תעלה כאן שאלה בנוגע להוראת שעה אחרת, שאותה אני לא מאריך, אשמח לנצל את ההזדמנות ברשותך ולהסביר בנוסף את אי הארכת הוראת השעה לגבי הערוצים שאינם זעירים, קרי ערוצים 12 ו-13. לפני כשנה ישבתי כאן כחבר כנסת בוועדת הכלכלה בדיון על הארכת הוראת המעבר השנייה, שאני לא מאריך. שאלתי את הנוכחים בדיון מי נהנה מהארכת הוראת השעה הזאת ואף אחד לא רצה לענות. התשובה הפשוטה היא שמי שנהנה מהארכת הוראת השעה השנייה הם ערוצים 12 ו-13, ומי שנפגע זה הציבור שעליו מושתת העלות הנוספת הזאת.

טענתי בזמנו שאני רוצה שוויון, שוק חופשי ותחרותי. ביקשנו אז כולנו להבין מה הסכומים שעומדים מאחורי הוראת המעבר השנייה, ביקשתי וביקשתי ולא קיבלתי תשובה. כבר אז, כשהייתי חבר כנסת משהו הריח לי לא טוב בנושא הזה, תהיתי לעצמי מדוע שר התקשורת הנדל מתעקש לחזק את הגופים הגדולים, 12 ו-13, וגם בלי לגלות לנו בכמה כסף מדובר, למה הוא נחוש כל כך למנוע שוויון בשוק התקשורת? מדוע הם ממשיכים לבצר את המעמד המונופוליסטי ולחסום אפשרות למגוון ולריבוי דעות? הסתירו מאיתנו את הסכום העצום שהערוצים האלה קיבלו בשנה האחרונה בזכות אותה הארכת הוראת שעה ומסתבר, חברים, אני אגלה לכם את הסכום, מדובר בכ-40 מיליון שקל בשנה, בערך, 20 מיליון מפרטנר ו-20 מיליון מסלקום לשני הערוצים האלה, 12 ו-13.

עכשיו גם מתברר עוד דבר, שר התקשורת הנדל שדאג לזה קיבל ג'וב תוך כמה ימים באחד מהערוצים האלה. אבדה הבושה. הרי ברור לכם, ברור לך, אדוני היושב ראש, שאם זה הייתי אני או אתה או אמסלם עוברים לעבור בגוף מפוקח שלנו כמה ימים אחרי שהיינו מפקחים שלו, אחרי 40 מיליון שקל שוחד כזה, היינו כבר יושבים בלהב 433. אז אנחנו עוצרים את השוחד שנתנה הממשלה הקודמת. אמרתי זאת אז כחבר כנסת ועכשיו אני מבצע את זה.

בחודש האחרון, אדוני, כשר התקשורת נפגשתי עם מרבית השחקנים בשוק ודרשתי לקבל תשובות. לא הופתעתי לגלות שהשחקנים החזקים ביותר נרתעים משינוי הרגולציה הקיימת, אותה רגולציה שעל כנפיה הם נישאו והעצימו את כוחם המונופוליסטי בשוק, היא אותה רגולציה שמשמרת את כוחם ומונעת תחרות ומגוון דעות בשוק.

תודה לאל, שנה מאוחר יותר, אני זוכה היום לחזור לאותה ועדה שאתה עומד בראשותה ולאותו דיון כשר התקשורת ואני כאן כדי להגיד בקול ברור, הרפורמה הגדולה תצא בקרוב לדרך. כחבר כנסת דרשתי שוויון, שוק חופשי ותחרותי, מגוון וריבוי דעות, ועכשיו כשר אני מתחיל לבצע בעזרת ה'. ממשלת ההונאה היוצאת פגעה באזרח הקטן ובמקום לדאוג לצרכן דאגה להאריך את הוראת השעה, לחזק את ערוצי התעמולה, שאגב זכותם להיות כאלה, אני לא נגדם, אבל גם חובתנו לדאוג לשוק מגוון ותחרותי ולהפסיק את סתימת הפיות של הרוב המושתק. עד כאן, לא אתן שבמשמרת שלי מונופול שהתעצם בחסות הרגולציה ינצל את היתרון התחרותי שלו כדי לגבות תשלום מהפלטפורמות השונות, תשלום שבסופו של דבר מושת על האזרח.

לפני כשנה טענתי שהארכת הוראת השעה היא המשך העיוות ולא תיקון העיוות והיום אני שמח להגיד, זה הצעד הראשון לתיקון העיוות. בעזרת ה' בקרוב, לאחר שיוסרו כמה חסמים שאני לא יכול לפרט אותם כרגע, אציג את הרפורמה הרחבה שלי שתוביל לשוק חופשי, תחרותי ושוויוני. תודה, אדוני יושב הראש.
היו"ר דוד ביטן
כל הכבוד, כבוד השר.
שר התקשורת שלמה קרעי
אני רואה שאלעד השפיע עליך.
היו"ר דוד ביטן
למה? תמיד אני עושה לך כבוד, מה זאת אומרת? אתה שר מהליכוד.
שר התקשורת שלמה קרעי
לא על הכבוד.
אוהד טל (הציונות הדתית)
שר בממשלה, לא רק מהליכוד.
היו"ר דוד ביטן
אבל במיוחד מהליכוד. אני בינתיים ליכוד, אני לא שמעתי שאני בן גביר או משהו כזה. מכבדים את כולם, אבל במיוחד את אלה מהליכוד.
אוהד טל (הציונות הדתית)
אני חייב לומר שאני היום עובר מוועדה לוועדה ומוצא את עצמי חבר כנסת יחידי בכל ועדה, כולם כנראה, לא יודע, יש איזה מסיבה? כנראה פספסתי, אני לא יודע.
שר התקשורת שלמה קרעי
יש מסיבה שתי קומות למטה.
אוהד טל (הציונות הדתית)
לא, סתם, אני צוחק. אנחנו יודעים איפה נמצאים כולם ועל איזה שולחנות הם מטפסים. אדוני השר, אני מחזק את ידיך, אתה עושה דבר שהוא חשוב לעם ישראל, אתה עובד בשביל הציבור. הדבר הזה הוא חשוב והוא נצרך ומה שאתה הצגת בפנינו כאן עכשיו צריך לזעזע את אמות הספים, זה לא ייתכן דבר כזה, 40 מיליון שקל שאתה אומר שהועבר לערוצים האלה ויום אחר כך השר הממונה הולך ועובד באותם ערוצים? אני לא מצליח להבין. נתניהו, על איזה כתבה מטופשת בוואלה אנחנו רואים לאן גררו את המדינה. על דבר כזה? וזה עובר כאילו לא קרה שום דבר? אני באמת לא מבין. אדוני יושב ראש הוועדה, איך אנחנו יכולים לצאת מפה בקריאה, הדבר הזה חייב להיבדק, זה לא ייתכן.
היו"ר דוד ביטן
בוא נגיד שזה לא התפקיד שלנו, השר העיר את ההערות שלו ואנחנו לא הפורום המתאים לעניין הזה. מי פה מטעם התקשורת?
ברוריה מנדלסון
להקריא?
היו"ר דוד ביטן
לא, תתחילי להסביר קצת. השר הסביר, אבל עכשיו את תוסיפי קצת עליו.
ברוריה מנדלסון
בסדר גמור. השר הסביר את התכליות. המטרה שלנו זה להאריך את הוראת המעבר שקבועה בסעיף 71י לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה, היא נוספה במסגרת תיקון 44 לחוק, הכנסת הוסיפה אותה והיא כוללת מספר הקלות למי שהיה משדר ערוץ ייעודי והפך להיות ערוץ זעיר או ערוץ זעיר ייעודי, הקלות באי תשלום דמי רישיון, אי תשלום דמי מעבר, הקלות מסוימות לגבי בעלויות צולבות והעברת אמצעי שליטה ואפשרות התליית האיסור על החזקת בעלות יחידה. אלה ההקלות שמפורטות בסעיף 71י. הוראת המעבר לתקופה של חמש שנים, כמו שציין השר, היא פגה ב-25 בפברואר ואנחנו מבקשים להאריך אותה בתקופה נוספת של שנה.
איתי עצמון
מה יקרה בתום השנה?
שר התקשורת שלמה קרעי
ברוריה, עוד לפני תום השנה, בעזרת ה', בקרוב אנחנו מתכוונים להביא לשולחן הוועדה, אני מניח עוד כחודשיים, חודש וחצי, חוק שידורים שיסדיר הסדרה כוללת בשוק השידורים.
היו"ר דוד ביטן
שיסדיר את הכול? ושם אתה נותן להם איזה שהיא הטבה?
שר התקשורת שלמה קרעי
בוודאי, שם תהיה להם הטבה, יהיה - - -
היו"ר דוד ביטן
מדובר על ערוצים 9, 14.
ברוריה מנדלסון
הלא טי.וי ו-24.
היו"ר דוד ביטן
מה זה הלא טי.וי? של המגזר?
ברוריה מנדלסון
המגזר הערבי.
היו"ר דוד ביטן
ו-24 זה חדשות, מוזיקה?
ברוריה מנדלסון
מוזיקה.
היו"ר דוד ביטן
איפה שאייל גולן שם עושה תחרויות? הבנתי. כבר לא, בסדר, עשה. והיה ואנחנו לא מאשרים את זה מה קורה?
ברוריה מנדלסון
לעמדת גורמי המקצוע במשרד הדבר עלול לסכל את המשך הפעילות של אותם ערוצים בשל המצב הכספי שלהם ולכן אנחנו מציעים להאריך את זה. המטרה היא להמשיך ולשמור על הפלורליזם ועל המגוון בשידורים, שאותם ערוצים יוכלו להמשיך לשדר.
איתי עצמון
שזאת הייתה המטרה של תיקון מספר 44.
היו"ר דוד ביטן
כן, אני זוכר שאז עשינו את זה. אלקין, אתה רוצה להגיד משהו? אתה נגד ערוץ 9?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בשביל זה באתי. איך אתה יודע שאני נגד? אולי אני בעד?
היו"ר דוד ביטן
ראיתי שהגשת הסתייגות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בוא אני אגיד לך - - -
היו"ר דוד ביטן
לפי זה אתה נגד ערוץ 9, לא?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הפוך.
שר התקשורת שלמה קרעי
הוא כבר במליאה אמר שהוא - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני כבר במליאה אמרתי שאני פונה לשר ומציע לו לחזור, כפי שתכנן בזמנו קודמו בתפקיד, לתת את ההארכה הזאת לא לשנה, לא לתקן לשש, אלא לתקן לשמונה או עשר.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל הוא הולך להביא חוק חדש. אם החוק לא יעבור אז נביא את זה בעוד שנה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ועל זה ענה לי השר קרעי שהוא מתכוון כבר השבוע להשיק רפורמה גדולה. כולנו יודעים - - -
היו"ר דוד ביטן
לא השבוע, עוד חודש וחצי.
שר התקשורת שלמה קרעי
אמרתי שעוד כחודש וחצי בערך נביא לפה את חוק השידורים שמתכלל את כל - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כשדיברנו במליאה אמרת שאתה תוך כמה ימים מציג רפורמה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אתה יודע, לוקח זמן.
שר התקשורת שלמה קרעי
לא, אמרתי שאני אציג, לא אביא לכאן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן, אבל בינתיים הרפורמה לא הוצגה, אז חשבתי שלאור העיכוב בהצגת הרפורמה, שאני לא יודע מה הייתה סיבת העיכוב, אבל זה פחות רלוונטי לי, לאור העיכוב בהצגת הרפורמה, שמן הסתם היא גם תגרום עיכוב ביישום שלה, רציתי בכל זאת להציע שאנחנו ניתן תקופה יותר ארוכה. אני כבר יודע מה יקרה, בסוף יבואו אלינו ויבקשו עוד פעם לחוקק את הכול ועוד להוסיף זמן. אז בואו נהיה חכמים מראש.
היו"ר דוד ביטן
אבל אם אתה עושה חוק אתה מבטל את החוק הזה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז מה הבעיה? בואו - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו נאריך בשנה וחצי, בסדר?
שר התקשורת שלמה קרעי
מה שהיושב ראש אומר מקובל עליי, למרות שלהערכתי תוך חצי שנה נסיים.
היו"ר דוד ביטן
קיבלנו את העמדה. אם תהיה רפורמה אז נבטל את החוק הזה, אין בעיה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני הצעתי שלוש או חמש שנים, אבל שנה וחצי עדיף משנה וכבר אני רואה שלא לחינם באתי. אם אני כבר מדבר אני יכול לנמק את שאר ההסתייגויות?
היו"ר דוד ביטן
לא, עוד לא הגענו, עוד לא קראנו, עוד לא כלום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בסדר.
היו"ר דוד ביטן
הסתייגויות זה בסוף, לא?
איתי עצמון
לפני ההצבעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני פשוט אצטרך מתי שהוא לצאת לוועדת הכנסת ולחזור.
היו"ר דוד ביטן
אני הבנתי. עדיף לי שלא תהיה פה בהסתייגויות, אני אגיד לך את האמת. אתה רוצה למהר? אני לא ממהר דווקא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה רוצה שבמקומי יבואו חמישה? בשביל מה?
היו"ר דוד ביטן
שיבואו. לא, בכל מקרה יבואו.
שר התקשורת שלמה קרעי
כשיפסיקו לקפוץ על השולחנות למטה תביא אותם לפה.
היו"ר דוד ביטן
יש לי פה 17 הסתייגויות, הסתייגות אחרונה זה שלי, מבטלת את ההסתייגויות.

מנכ"ל ערוץ 9, יורי.
יורי קגנוביץ
שלום, אדוני היושב ראש, שלום, אדוני השר, שלום, חברי כנסת נכבדים. אני אשתדל לעשות את זה בקצרה. קודם כל תודה רבה שהזמנתם וחשוב שנציגי הערוצים יהיו כאן. אני גם נכחתי ב-2018 בחקיקה הקודמת. הערוץ קיים מ-2001, חשוב לציין, אדוני היושב ראש, שהערוץ, לפני שהוא עבר לרשות השנייה הוא היה באחריות של מועצת הכבלים והלוויין, היה איזה שהוא סטטוס קבוע בין הפלטפורמות, למעשה בין המדינה, שבמהלך כל השנים אנחנו שמרנו על המצב הקיים היום. ב-2018 חוקק חוק, למה חוקק חוק לחמש שנים ונתנו הארכה? כי גם אז דיברו על כך שתהיה איזה שהיא רפורמה, בשורה התחתונה זה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אתם נהנים מזה שאין רפורמה כרגע.
יורי קגנוביץ
כן, אדוני היושב ראש, אבל חשוב לי להבהיר דבר כזה, אנחנו גוף מאוד קטן, אני מאמין שהגופים האחרים שיושבים כאן יזדהו איתי, אנחנו קודם כל מברכים על ההצעה שלך עכשיו להאריך את זה ביותר משנה, אנחנו כן מאוד נשמח שנקבל את ההארכה לפחות על הנייר עכשיו כי מדובר בחקיקה ויותר מכך לשלוש שנים. אם וכאשר תהיה חקיקה - - -
היו"ר דוד ביטן
השר אמר שהוא הולך להגיש רפורמה, אז נתנו עוד זמן.
יורי קגנוביץ
כן, אדוני היושב ראש, אבל ברגע שהרפורמה הזאת תוגש בכל זאת הוראת השעה הזו תתבטל, אז מה זה משנה?
שר התקשורת שלמה קרעי
זה משנה כי זה קריאת כיוון. אני לא רוצה להראות שאנחנו הולכים לטווח ארוך, מדובר כאן על הארכת הוראת שעה זמנית. שנה וחצי זה מיותר בעיניי, אבל אני מקבל את זה, אנחנו בעזרת ה' בתוך חצי שנה - - -
היו"ר דוד ביטן
לוקח זמן עד שמחוקקים.
שר התקשורת שלמה קרעי
אדוני היושב ראש, כשאתה יושב פה אני בטוח שזה יהיה יותר מהר.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, אבל אם, אתה יודע –
יורי קגנוביץ
ברשותכם, שני משפטים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אולי שנתיים בכל זאת?
שר התקשורת שלמה קרעי
לא, לא.
היו"ר דוד ביטן
לא, שכנעתי אותו שנה וחצי.
יורי קגנוביץ
אני מסיים בשני משפטים. חשוב להבהיר שהערוצים הזעירים הייעודיים היו במצב הזה כבר יותר מ-20 שנה, 21 שנה שאנחנו נמצאים במצב הזה, תשמרו עלינו, כי המצב באמת לא פשוט.
היו"ר דוד ביטן
אין שום בעיה.
יורי קגנוביץ
תודה.
היו"ר דוד ביטן
זיו מאור, האגודה לזכות הציבור לדעת.
זיו מאור
שלום. אני אפתח ואגיד שהמעבר משנה לשנה וחצי במחילה - - -
היו"ר דוד ביטן
זו האגודה מצד ימין, לא מצד שמאל.
זיו מאור
כן, אנחנו מצד ימין ואנחנו גאים בזה. אני אגיד שהמעבר משנה לשנה וחצי לעניות דעתי אולי כדאי לעיין בזה מחדש משום שהדד ליין הזה שבסיומו קורה משהו שבמצב החוקי הנוכחי - - -
היו"ר דוד ביטן
אני סומך על השר שהוא יעשה את זה מהר ואנחנו נעשה את זה מהר גם כן, אין לך מה לדאוג. לא נגיע לזה, אבל לצורך הביטחון של הערוצים האלה שיש להם יותר זמן, זה גם משחק תפקיד.
זיו מאור
אז אני אומר, הערוצים הללו לא יתקיימו אם יוטלו עליהם החובות הרגולטוריות הללו וכאשר הוועדה והדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה ניגשים לעבודת הכנת החקיקה בידיעה שיש דד ליין של 12 חודשים אני נוטה להניח שהעבודה תיעשה יותר מהר ויותר ביעילות, בעיקר כאשר ישנם גורמים שדרך הפעילות שלהם להשיג את המטרות שלהם זה באמצעות משיכת הזמן, הארכת דיונים כשאין צורך.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין, כבוד השר, איך אתה מתכוון בחוק החדש לדאוג לערוצים האלה שהם לא מסוגלים להחזיק את עצמם? כי בתחרות הם יימחקו.
שר התקשורת שלמה קרעי
אתה תראה את זה בחוק השידורים כשיוצג בפניך, יש סדרה של הגנות, מצד שני סדרה של הגנה מפני מונופולים שקיימים כרגע בשוק.
היו"ר דוד ביטן
אתה מכניס את ההוראות האלה בתוך החוק ההוא?
שר התקשורת שלמה קרעי
יהיה חלק כהוראת מעבר וחלק כהוראת קבע. מה שאומר זיו זה שאם מאריכים בשנה וחצי זה גורם לשאר המערכת להיות יותר איטית.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתה השר.
שר התקשורת שלמה קרעי
אנחנו לא נאפשר את זה. מבחינתנו גם שנה זה - - -
היו"ר דוד ביטן
זה חוק גדול וייקח זמן. אני אשתדל מהר, אבל עדיין אומר לי היועץ המשפטי, צריך לעבוד ב-, איך אומרים? נפש - - -
שר התקשורת שלמה קרעי
בלב פתוח ונפש חפצה.
היו"ר דוד ביטן
בלב פתוח.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כמו רוטמן בוועדת חוקה.
זיו מאור
זאת תהיה סערה לא פחות איתנה לדעתי מהרפורמה המשפטית, אנחנו עוד נגיע לשם.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אתה כבר יודע מה הרפורמה? אני בעצמי לא יודע.
זיו מאור
לא, מהדברים שהשר אמר בתקשורת.
היו"ר דוד ביטן
השר אמר: אני מגביר את התחרות. זה מה שהוא אמר.
זיו מאור
וגם מהדרך שבה אדוני היושב ראש ניהל דיוני תקשורת בעבר שאנחנו מכירים, הדיונים יהיו אינטנסיביים ובעזרת ה' יהיה פה מעניין.

אני כן אעיר לגוף העניין שתיקון 44, שבעצם הארכת השעה שאנחנו עוסקים בה היא חלק ממנו, ביטא הבנה של הקואליציה שכיהנה באותה תקופה שהמחסום הכי גדול בפני הגשמת חופש הביטוי של מגוון הדעות בתקשורת זה רגולציה עודפת והגנות ינוקא שניתנו במסגרת הוראת השעה הזו בעצם ביטאו את ההבנה שכדי לאפשר לקולות המגוונים להישמע צריך להגן עליהם מפני הרגולציה. לא מפני התחרות, מפני הרגולציה.

והנה אנחנו שלוש-ארבע שנים אחרי שהשינוי הזה באמת נכנס לתוקף והשינוי הרגולטורי, לא רק נחקק אלא גם מתקיים בפועל ואנחנו רואים ברכה. אנחנו רואים באמת עלייה משמעותית בגיוון הקולות שנשמעים בתקשורת הישראלית. כדי לשמר את הדבר הזה צריך בשלב ראשון להגן על אותן הגנות ינוקא ולהאריך את הוראת השעה ולגשת לרפורמה מתוך הבנה שאת הרגולציה יש לחתוך במצ'טה, להשוות רגולציה נמוכה מינימלית ואחידה לכולם שמתמקדת אך ורק בסוגיות שבהן יש כשל שוק מובהק שנובע ממגבלת תדרים שכבר כמעט אינה רלוונטית בעידן האינטרנט המהיר.

כאשר זה העיקרון שיכוון את משרד התקשורת אנחנו נגיע בסוף הכהונה של הממשלה הזאת, בעזרת ה', עם שוק תקשורת הרבה יותר מגוון, הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נגיש, ואני מקווה שזו המדיניות שיאמץ המשרד. עד אז יש מקום להאריך את ההגנה שתאפשר חופש ביטוי לערוצים.
שר התקשורת שלמה קרעי
אדוני יושב הראש, ברשותך אני אשאיר אתכם עם גורמי המקצוע במשרד ובהצלחה.
היו"ר דוד ביטן
טוב. עורכת דין נגה רובינשטיין, מייצגת את רשת וקשת. מה, זה ביחד?
נגה רובינשטיין
כן.
היו"ר דוד ביטן
את מייצגת את שניהם?
נגה רובינשטיין
כן.
היו"ר דוד ביטן
אפשר דבר כזה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לפעמים יש קרב משותף.
היו"ר דוד ביטן
זה לא הגבל עסקי? אני לא מבין. טוב, אני צוחק. כן, בבקשה.
נגה רובינשטיין
בסדר. כיוון שזה פחות זמן להומור אני אצלול ישר לגופם של דברים. אנחנו נמצאים כאן בהארכת הוראת שעה. בעצם מעולם לא נכנסה לתוקף החובה של הערוצים הזעירים לשלם דמי רישיון לרשות השנייה. אנחנו שמחים שיש עוד ערוצים נוספים, זה דבר טוב וזה דבר מבורך, אבל אם הם לא יכולים לממן – אילו הייתה נעשית בדיקה כלכלית במשרד התקשורת ביחס לכל ערוץ והבדיקה הייתה מוצאת שכל ערוץ לא יכול לשלם, ולא נעשתה בדיקה כזאת, ולא נעשתה בדיקה כלכלית של משרד התקשורת על מנת לבסס את ההצדקה שמישהו אחר יממן עבורם את דמי הרישיון, אבל גם אילו הייתה נעשית בדיקה כלכלית והיה נמצא שצריך לממן את הפיקוח של הערוצים המסחריים הנוספים באמצעות גורם שלישי, זה בסדר גמור, אנחנו לא היינו מתקוממים על זה, אבל לא צריך שזה יהיה הערוצים המסחריים עצמם, קשת ורשת.
היו"ר דוד ביטן
את שוכחת מה היה עם ערוץ 10? שהיו חייבים למדינה הרבה כסף והלכו לקראתם כל הזמן? את זה שכחת.
נגה רובינשטיין
אני לא ערוץ 10 - - -
היו"ר דוד ביטן
את מייצגת את רשת שהיא ערוץ 10 בעצם. אז הלכו לקראת - - -
נגה רובינשטיין
תראה, יש כאן המון - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע. גם הערוצים האלה, הלכו לקראתם כשהיה צריך.
נגה רובינשטיין
יו"ר הוועדה, יש כאן המון דוברים, המון שהם בעד הצעת החוק. אני אחת ואני מבקשת - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אני שואל אותך שאלה, אם שכחת את העניין הזה.
נגה רובינשטיין
בוא תזכיר לי במה מדובר בערוץ 10 ובאיזה שנה, בסדר?
היו"ר דוד ביטן
מה זה שייך? ערוץ 10, שאת מייצגת - - -
נגה רובינשטיין
אני לא מייצגת את ערוץ 10.
היו"ר דוד ביטן
את הילד שלו אני קורא לזה, רשת, עדיין - - -
נגה רובינשטיין
אפשר לחזור גם ל-48', אבל אני לא מייצגת את ערוץ 10.
היו"ר דוד ביטן
את מייצגת את רשת, זה אותו דבר מבחינתי.
נגה רובינשטיין
רשת ו-10 זה אותו דבר?
היו"ר דוד ביטן
אז הכנסת והממשלה הלכו לקראת הערוצים הגדולים כשהיו להם בעיות, אז עכשיו הולכים לטובת הערוצים הקטנים.
נגה רובינשטיין
עוד פעם, אתה לא מדבר על עובדות, אבל גם - - -
היו"ר דוד ביטן
אני הייתי פה, מה זה לא מדבר על עובדות? אני ישבתי פה ודיברנו על זה. רק את מדברת על עובדות? אני נכחתי בשטח.
נגה רובינשטיין
אבל אתה לא נותן לי להשלים משפט.
היו"ר דוד ביטן
אני אתן לך מה שאני רוצה, בסדר? את רוצה לדבר? דברי, זכותי להפריע לך, בסדר? תמשיכי לדבר, את לא מנהלת את הישיבה.
נגה רובינשטיין
אני מבקשת שתיתן לי להשלים משפט.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אדוני היושב ראש, אתה צודק, אני זוכר כמה ירקתי דם להשיג את ההטבות לערוץ 10, היה קרב לא פשוט כי ראש הממשלה דאז שהוא ראש הממשלה דהיום התנגד.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אבל נתנו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היה פה אירוע גדול, אבל בסוף הוא הרים ידיים.
נגה רובינשטיין
קודם כל - - -
היו"ר דוד ביטן
נתנו. אני לא אומר התנגד או לא התנגד, אבל נתנו את זה, עזרנו איפה שאפשר.
נגה רובינשטיין
אבל למה אני לא יכולה להשלים משפט? אני רוצה להגיד ככה, דבר ראשון, ערוץ 10 שילם את החובות שלו. אני לא מייצגת את ערוץ 10, אתם יכולים לפנות ולבדוק את זה, עד השקל האחרון, חבר הכנסת אלקין. דבר שני, לגופם של דברים, אין לנו התנגדות שתעזרו לערוצים הנוספים שנמצאים כאן, זה בסדר גמור, על חשבון אוצר המדינה, למה על חשבון גורמים פרטיים אחרים? זה כמו שהשכן שלי יהיה חייב מס, יהיה לו קשה לשלם את המס אז תגיד לי שאני אשלם עבורו את המס. אין בזה שום היגיון.

זה בסדר גמור שייתנו להם פטורים, זה בסדר גמור שייתנו להם הקלות ולא ייתנו אותם לנו, זה בסדר, כמובן לו הייתה נעשית בדיקה כלכלית שלא נעשתה, אבל אם מצאתם את זה למה אוצר המדינה לא מממן את זה? למה אני צריכה לממן את הפיקוח של הרשות השנייה על ערוצים אחרים? בסוף אלה עלויות, העלויות האלה צריכות להיות - - -
היו"ר דוד ביטן
כי הם מפקחים גם עליכם, אז מה זה משנה?
נגה רובינשטיין
אני אסביר לך מה זה משנה, כי בסוף הפיקוח נגזר מהיקף העבודה. זו כלכלה פשוטה, יש קורלציה בין מספר הערוצים לבין היקף העבודה. מה עשה משרד האוצר? משרד האוצר מימן את מועצת הכבלים והלוויין שפיקחה על הערוצים הייעודיים, הערוצים האלה הועברו לרשות השנייה, מצא משרד האוצר אוצר, האוצר הוא שאפשר יהיה לממן את זה באמצעות גורמים פרטיים אחרים וכך הוא חסך לעצמו הוצאות. אז אם יש דרך לחסוך הוצאות על חשבון משרד האוצר במועצת הכבלים והלוויין אנחנו מבקשים שהוועדה תקרא למשרד האוצר לממן את הפיקוח על חמישה ערוצים נוספים.
היו"ר דוד ביטן
אבל גם החלטנו שמועצת הכבלים תממן לכם משהו, נכון? או ששכחתי? שנים מימנו לכם - - -
נגה רובינשטיין
לנו?
היו"ר דוד ביטן
לערוץ 10 ו-12 ועכשיו רשת וקשת.
נגה רובינשטיין
אתה טועה, אנחנו היינו מפוקחים - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא טועה.
נגה רובינשטיין
כן, כי היינו מפוקחים. היועץ המשפטי יוכל להפנות אותך, הרשות השנייה - - -
היו"ר דוד ביטן
בזמנו נתנו ל - - -
נגה רובינשטיין
אתה טועה, הרשות השנייה ממומנת מאז ומתמיד - - -
היו"ר דוד ביטן
הכבלים ויס לא נותנים להם משהו?
נגה רובינשטיין
להוט ויס כן, הוט ויס ממומנים - - -
היו"ר דוד ביטן
על זה אני מדבר.
נגה רובינשטיין
אני לא מייצגת, לא את 10 ולא את הוט ולא את יס, אני מייצגת את קשת ורשת.
היו"ר דוד ביטן
לא, גם אז אפשרנו את זה כמו שאפשרנו את זה.
נגה רובינשטיין
אבל אתם אפשרתם שאוצר המדינה יממן את הוט ויס, מה הקשר בין זה שמימנו את הוט ויס לבין זה שאנחנו מממנים את רשת וקשת?
היו"ר דוד ביטן
זה לא מדויק, אבל לא משנה
נגה רובינשטיין
מה לא מדויק? תסביר לי מה לא מדויק.
היו"ר דוד ביטן
טוב, סיימת?
נגה רובינשטיין
לא, לא סיימתי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפילו אני דיברתי פחות זמן.
היו"ר דוד ביטן
כן, אני רואה.
נגה רובינשטיין
זכות הקניין שלך לא נפגעה כרגע. אני רוצה להוסיף משהו לעניין 13ג שהשר דיבר. קודם כל אני רוצה לומר משהו, אני עיינתי בדברים בפרוטוקול - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, הם מממנים אותם בעצם, מה?
נגה רובינשטיין
אני יכולה רגע להמשיך לגבי 13ג?
היו"ר דוד ביטן
כן.
נגה רובינשטיין
השר הפנה לדברים שהוא אמר בפרוטוקול לפני שנה או שנה וחצי בוועדת כלכלה. הוא אמר דברים מסוימים שהם לא עולים בקנה אחד בדיוק עם מה שנאמר כאן והדברים האלה נסתרו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת, זה המצב. דבר שני, הוא נקב בסכומים שאין קשר, אני לא אומרת אם יותר, פחות או באמצע, אין קשר בינם לבין המציאות.
היו"ר דוד ביטן
הוא בדק.
נגה רובינשטיין
הוא לא בדק.
היו"ר דוד ביטן
אז מאיפה הוא קיבל נתונים?
נגה רובינשטיין
הייתי שמחה וכבר ביקשתי ממשרד התקשורת לקבל את הנתונים שבהם הוא נקב, אוקיי?
היו"ר דוד ביטן
טוב, תפני למשרד התקשורת.
נגה רובינשטיין
ברוריה, את יודעת לאמת את הנתונים שנאמרו על ידי השר?
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, ברוריה. בינתיים יש יושב ראש לישיבה, את יודעת?
נגה רובינשטיין
שאלות קשות, אוקיי. הנקודה הנוספת היא שלערוצים המסחריים יש תוכן, זה התוכן שהם מפיקים והתוכן הזה עולה הרבה כסף, זה נכס שלהם. מה אתם עושים כאן בהצעת החוק הזאת? מצד אחד אתם ממשיכים ומפקיעים מהם כסף בשביל לממן מתחרים שלהם, במקום שאוצר המדינה יעשה את זה, ומהצד השני מפקיעים מהתוכן שלהם על מנת שפלטפורמות של OTT, כמו הפלטפורמות של סלקום, או כמו הפלטפורמות של הוט, פלטפורמות של יס, ימשיכו ויקבלו את התוכן הזה בחינם. זה שלא שמישהו מהצרכנים מקבל את התוכן הזה יותר בזול, הם ישלמו את אותו סכום, אתם פשוט נותנים הטבה אחת לחשבון פלטפורמות גדולות והטבה שנייה לחשבון המתחרים שלנו במקום שאוצר המדינה יממן.
היו"ר דוד ביטן
תודה.
זיו מאור
השר, אני יכול לשאול את נגה רובינשטיין? שאלה קטנה רק.
היו"ר דוד ביטן
לא, זיו. נחשון אקסלרד. את מי אתה מייצג?
נחשון אקסלרד
את הלא טי.וי.
היו"ר דוד ביטן
אתה אחד הערוצים?
נחשון אקסלרד
כן, הערוץ בשפה הערבית. כפי שאמר השר, או נאמר פה על ידי אחרים, זה ברור שערוץ כמו הלא טי.וי וגם הערוצים הזעירים האחרים לא יוכלו להתקיים עם דרישות תשלום דמי רישיון ודמי מעבר. זה ערוץ שלא חילק דיבידנד מעולם לבעלי המניות.
קריאה
כמה כסף זה? אף אחד לא יודע על כמה כסף מדובר. מישהו יודע להגיד על כמה כסף מדובר? על מה מדברים? יושבים פה ומדברים על דברים - - -
קריאה
אני רואה שהאולפנים גדלים וגדלים, אני לא רואה את הקשיים כל כך.
נחשון אקסלרד
אפשר להמשיך?
היו"ר דוד ביטן
כן.
נחשון אקסלרד
אני אחזור כי אני מניח שבסערת הדיבור פה אף אחד לא שמע כלום. לערוצים הזעירים אין שום יכולת לשלם. אמרה עכשיו נגה, הערוצים הגדולים 12 ו-13 משלמים דמי רישיון בסדר גודל של 20 מיליון שקלים בשנה, הערוצים הזעירים לא מכניסים, עזוב רווח, ההכנסה שלהם היא לא רבע מזה, או לפחות הערוץ שאני מייצג. זאת אומרת גם לעמוד בדמי רישיון כמו שמשלמות תחנות הרדיו האזורי, שזה בסדר גודל של שני מיליון שקלים, אין שום סיכוי שהערוץ הזה וגם הערוצים הזעירים האחרים יוכלו לעמוד בזה, זה פשוט יביא לקריסתם. אם זה מה שרוצים, אני מקווה שהשר - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל מצד שני - - -
שלום דנינו (הליכוד)
לא, אבל מה שהם שואלים - - -
נחשון אקסלרד
לא, שנייה רגע, אני אגיד גם למה ש - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל אנחנו יכולים לשאול אותך שאלה.
נחשון אקסלרד
חבר הכנסת ביטן, אני אגיע גם למה שאמרה נגה. אני מקווה שברפורמה שמתכנן השר הצורך בלחייב את הערוצים הזעירים לשלם דמי רישיון או דמי מעבר ייקבע לפי איזה שהוא רף הכנסות מסוים שהם צריכים להגיע מעליו על מנת שיהיה שם איזה שהוא שומן כלשהו שאפשר לקחת ממנו. אלה לא ערוצים שמחלקים דיבידנד, אלה ערוצים שאת ההכנסות שלהם הם מכניסים חזרה למסך, זה מה שהם עושים.
היו"ר דוד ביטן
ערוץ 12 מחלק דיבידנד? לא ראיתי שהוא מחלק דיבידנד.
נחשון אקסלרד
אני לא יודע, אבל ערוץ 12 מרוויח הרבה כסף.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל היו תקופות שהם הפסידו כסף.
נחשון אקסלרד
היו תקופות שהם הפסידו, נכון.
היו"ר דוד ביטן
אבל גם לא מחלקים דיבידנד.
קריאה
ב-20 השנה האחרונות שאני פה לא שמעתי על גוף שידור שאמר שהוא מרוויח כסף.
היו"ר דוד ביטן
אני גם לא שמעתי. הם יכולים בשנה מסוימת לסיים ברווח, זה בסדר, אבל לאורך שנים הם הפסידו.
נחשון אקסלרד
אתה לא שואל אותו על העניין של - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, את זה הבנו. אני שואל אותך שאלה אחרת, מה יקרה למשל אם יהיו 30 ערוצים כאלה, גם צריכים לממן אותם? לעזור להם?
נחשון אקסלרד
אני לא סבור בכלל שיש היגיון בעובדה שגוף מפוקח מממן את המפקח. זה היגיון מהותי שצריך לדון בו.
היו"ר דוד ביטן
כי הם מקבלים הטבות מסוימות כמו בפרסומים ודברים מסוימים, לכן זה ההיגיון.
נחשון אקסלרד
אין לזה כמעט אח ו - - -
נגה רובינשטיין
מה פתאום, זה ממש לא הסיבה? סתם כי היה נוח למשרד האוצר.
היו"ר דוד ביטן
זו הסיבה שאני אומר.
נגה רובינשטיין
אבל יש דברי חקיקה, אדוני, אלה עובדות.
היו"ר דוד ביטן
זו הסיבה שאני אומר, אתם מקבלים הטבות ברישיון וזה מאפשר לנו לעשות דברים.
נגה רובינשטיין
אז בגלל שהוט ויס מקבלים הטבות של דמי מנוי הם לא משלמים דמי רישיון?
נחשון אקסלרד
אני חושב, חבר הכנסת ביטן, שלהנציח או להשאיר מצב שבו גורם מפוקח מממן את המפקח זה לא מצב אידיאלי, כמעט שאין לו אח ורע בעולם. אני חושב שאין לו, אבל אני אומר כמעט למען הזהירות.
היו"ר דוד ביטן
אז אתה רוצה שמה, שנבטל את החוק הזה? לא הבנתי את הטענה.
נחשון אקסלרד
לא, אני רוצה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז בוא נבטל את החוק וזהו ונסגור אותם.
נחשון אקסלרד
אם אתה שואל אני אענה.
היו"ר דוד ביטן
אתה מגזים, גם הולכים לקראתך וגם אתה נותן לנו הערות בעניין הז.ה
נחשון אקסלרד
אבל אתה שואל אותי שאלה ועונה במקומי.
היו"ר דוד ביטן
אני שואל אותך שאלה פשוטה, אם עכשיו היו 30 ערוצים כאלה היינו גם צריכים לעשות את החוק הזה?
נחשון אקסלרד
אני חושב שאת הרגולטור, וכך נעשה הדבר בכל מדינה מערבית מתוקנת, את הרגולטור מממנת המדינה, כפי שאת משרד התקשורת, שהוא רגולטור, מממנת המדינה. את יחידת הסמך, שהייתה מועצת הכבלים והלוויין, מימנה המדינה. את מועצת הרשות השנייה מממנים המפוקחים, זה סוג של ניגוד עניינים כלשהו, נניח לזה. אני מאוד מקווה שבמסגרת הרפורמה שמתכנן השר, כפי שאמרתי, יישקל להשית על הערוצים הזעירים הוצאה כספית לטובת דמי רישיון ודמי מעבר אם הם יגיעו לאיזה שהוא סף הכנסות מסוים, מתחת לזה הם לא יכולים לשלם את זה.

וכן, בתשובה לשאלתך, גם אם יהיו 30 ערוצים אז יצטרכו למצוא פתרון למימון הגורם הרגולטורי המפקח, אבל להשית על ערוץ שלא יכול לממן את זה וככה לסגור אותו, אז לא יהיו 30 ערוצים כי הם לא יוכלו לממן את זה.
קריאה
מישהו זוכר מה קרה לערוץ המורשת? היה ערוץ מורשת, נכון?
זיו מאור
הוא הפך לערוץ 14.
היו"ר דוד ביטן
ערוץ מורשת היה ברדיו, אני חושב, לא בטלוויזיה.
זיו מאור
יש ערוץ מורשת ברדיו, אבל ערוץ 14 התחיל כערוץ 20.
קריאה
ערוץ 14 זה מורשת בכלל? זה המורשת - - -
זיו מאור
לא, לא.
היו"ר דוד ביטן
יש שם חלקים של מורשת. יש כל מיני דברים.
זיו מאור
לא, צריך לומר, ערוץ 20 החל את דרכו עם רישיון של ערוץ מורשת, במסגרת התיקון ה-44 ההגבלות על התוכן שלו בוטלו.
קריאה
תעזור לי, במה הוא צריך לעסוק בתור ערוץ מורשת?
נחשון אקסלרד
אבל זה לא נושא הדיון.
קריאה
זה לא נושא הדיון כי זה לא מעניין אותך, נכון?
נחשון אקסלרד
לא, זה לא נושא הדיון.
קריאה
אתה תקבל את השנה שלך, אתה תקבל שנתיים גם אם צריך.
היו"ר דוד ביטן
משרד התקשורת, מה ההטבה שהם מקבלים הערוצים האלה בכסף?
תמר ארז
כמו שברוריה הציגה קודם, יש שלושה נושאים עיקריים. יש את דמי הרישיון כשדמי הרישיון שהערוצים הקטנים אמורים לשלם לא נקבעו עדיין. יש את הדמי הרישיון שהערוצים המסחריים הגדולים משלמים, שביחד מגיעים לסדר גודל של כמעט 20 מיליון, אבל הערוצים הקטנים, סביר להניח שאם הוראת המעבר הייתה פוקעת אז היינו עושים איזה שהוא מנגנון שהוא מותאם יותר להכנסה בדומה לדמי הרישיון שמשלמים ערוצי הרדיו. נכון להיום ערוצי הרדיו משלמים ביחד עשירית ממה שהערוצים המסחריים הגדולים משלמים וזה מתחלק ביניהם על פי מפתח של הכנסה.
נגה רובינשטיין
אבל מכיוון שמעולם לא נעשתה בדיקה כלכלית היא לא יודעת להגיד.
תמר ארז
אז זה לעניין דמי הרישיון. לעניין דמי המעבר - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה עשירית? עשירית משני מיליון, מ-20 מיליון?
תמר ארז
ערוצי הרדיו משלמים ביחד שני מיליון, כל 17 התחנות.
היו"ר דוד ביטן
אבל יש הרבה ערוצי רדיו, פה יש סך הכול ארבעה. אז על מה מדובר, על חצי מיליון לאחד?
תמר ארז
המפתח עוד לא היה נקבע, זה מה שהיינו עושים - - -
היו"ר דוד ביטן
נגיד שהיה נקבע זה היה חצי מיליון?
נגה רובינשטיין
היו אמורים לעשות עבודה כלכלית.
תמר ארז
אנחנו הלכנו לכיוון של הארכת הוראות המעבר. אם יחליטו שלא להאריך את הוראות המעבר או שהוראות המעבר היו פוקעות - - -
קריאה
אבל חמש שנים הייתם צריכים להתכונן - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, פה מדובר כולה על שנה וחצי. כשיהיה חוק עיקרי נדבר על ההטבות האלה, אבל בגדול את מדברת בערך על חצי מיליון בשנה לכל אחד מהם.
תמר ארז
אני לא יכולה לנקוב במספר.
היו"ר דוד ביטן
בערך.
נגה רובינשטיין
זה לא רלוונטי, היא מדברת על ערוצי רדיו.
היו"ר דוד ביטן
לא, מדברים על – אני שאלתי אותה, זה מה שהיא אמרה.
נגה רובינשטיין
אני הפניתי לערוצי הרדיו בשביל לדבר על המפתח.
נגה רובינשטיין
זה לחלוטין לא מה שהיא אמרה.
היו"ר דוד ביטן
אני שאלתי שאלה פשוטה. בהנחה שלא היה להם כמה כסף זה היה שווה? אז אמרת לי, באנלוגיה לרדיו זה בערך היה שני מיליון לכל הארבעה. שם יש הרבה ערוצי רדיו אז לכל אחד יוצא מעט. הבנתי את זה. ומה ההטבה השנייה פה?
תמר ארז
דמי המעבר שהערוצים יצטרכו לשלם להוט וליס. גם על דמי המעבר משרד התקשורת צריך לעשות עבודה - - -
היו"ר דוד ביטן
להוט ויס, לא לערוץ 12 ו-13.
תמר ארז
או שהם יגיעו להסכמה עם הוט ועם יס לדמי המעבר שהוט ויס מעוניינים לגבות.
קריאה
אבל הם לא צריכים.
תמר ארז
הם צריכים להגיע להסכמה. העניין השלישי זה עניין הבעלות, שנשארים עם בעלות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, בעלות זה לא קשור לערוץ 12 ו-13. הבנתי.
קריאה
מה עם הפקות מקור?
תמר ארז
הוראות המעבר לא קשורות להפקות המקור.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת שחלק זה מושת על ערוצים 12 ו-13, חלק על יס והוט. יס והוט, אני לא רואה שהם מתלוננים על משהו, נכון?
עידית חנוכה
הם בזום.
נגה רובינשטיין
יס נמצאת בזום, הוט זו באמת שאלה טובה.
היו"ר דוד ביטן
את מייצגת את יס גם?
נגה רובינשטיין
אתה אמרת שהם לא מתלוננים אמרתי לך שהם בזום.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מנהלת הוועדה אמרה לי שהם בזום. מי עוד רצה לפני שאני קורא את החוק? ערוץ 24, בבקשה.
ליאת ברגמן רביד
אני רוצה להוסיף מכיוון שחבריי בערוצים הקטנים אמרו שההיקפים הכלכליים, ההכנסות של הערוץ, הן כאלה שאפילו חצי מיליון זה לסגור את הערוץ, זה לשים את המפתחות וללכת. אנחנו מחויבים גם ל-20% בהפקות מקור, אנחנו עושים עשרות אחוזים של הפקות מקור, הרבה מעבר למה שאנחנו נדרשים. אנחנו מנסים לתמוך במוזיקה שלא מקבלת במה במקומות אחרים, עושים באמת את מיטב יכולתנו ובסוף כל מה שאנחנו מקבלים זה באמת את הרגולציה ברמה החונקת ביותר. ההוראה הזאת נתנה אוויר שנתן לנו רגע לא להדאיג את עצמנו בדמי הרישיון שאנחנו לא יודעים מה הם.
היו"ר דוד ביטן
ומה יקרה כשיהיה החוק המקורי, החוק הגדול? אתם מתארגנים למצב הזה?
ליאת ברגמן רביד
בוודאי שאנחנו מתארגנים. ברגע שיהיה חוק אנחנו נבין מה הוא אומר, אנחנו נשתתף בשימוע, אנחנו מגיעים לאיפה שמזמינים אותנו. אנחנו מקווים שהוא ייטיב איתנו כדי לאפשר לעוד ערוצים קטנים להשתתף בקלחת התקשורתית, כדי לא להדיר ערוצים אחרים.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם מודעים לזה שעוד שנה, שנה וחצי, אתם תצטרכו - - -
נחשון אקסלרד
אבל איך אפשר להתכונן לחוק שאנחנו לא יודעים מה טיבו ומה כתוב בו?
היו"ר דוד ביטן
שנייה. אמרתי, בהנחה. לא ייתנו לכם פטור כל החיים, זה ברור לך. אתה מצפה שכל המדינה תממן אותך כל החיים כנראה.
נחשון אקסלרד
לא אותי, אני מצפה ש - - -
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אתה אמרת את זה עכשיו.
נחשון אקסלרד
לא, אמרתי שאני מצפה שהמדינה תממן את הרגולטור.
היו"ר דוד ביטן
אתה אמרת שאתה מצפה שהמדינה תממן.
נחשון אקסלרד
את הרגולטור, לא אותי.
היו"ר דוד ביטן
אז מה יקרה אם יהיה חוק ויגידו שאתה מממן אז אתה תסגור?
נחשון אקסלרד
יכול להיות, בהחלט יכול להיות.
ליאת ברגמן רביד
ישב פה כבוד השר ואמר, נתן רמז קטן למה הולך להיות בהצעת החוק. אמר שיהיו הגנות קבועות ויהיו הוראות מעבר, יגיע החוק - - -
היו"ר דוד ביטן
יהיו הגנות. ברגע שיהיה חוק, רבותיי, אני מעריך שלא ייתנו לאחרים לממן את הרגולטור, זה נראה לי הגיוני.
שלום דנינו (הליכוד)
דוד, מה הסכום של הרישיון הזה?
היו"ר דוד ביטן
הם אמרו שהם לא יודעים עדיין, זה בערך חצי מיליון שקל לערוץ.
נגה רובינשטיין
לא, זה לא מה שהם אמרו, הם לא אמרו חצי מיליון שקל.
היו"ר דוד ביטן
בערך, אמרתי.
נגה רובינשטיין
צריך לעשות את התחשיב. אני אגיד שלגבי הערוצים המסחריים אין את הדיפרנציאציה הזאת שיו"ר הוועדה מנסה לשים כאן על השולחן, אין דיפרנציאציה בעלויות בין הערוצים המסחריים - - -
היו"ר דוד ביטן
את מייצגת גם אותי?
נגה רובינשטיין
אני רק אומרת שזה לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
נתתי לך רשות לדבר בכלל? לא נתתי לך.
נגה רובינשטיין
אתה שאלת.
היו"ר דוד ביטן
לא אותך שאלתי, עם כל הכבוד אני לא שואל אותך. הבנו את המסר שלך, אני לא אומר שאין בו משהו, בואי נתחיל מזה, אבל אנחנו מדברים פה – הלכתם לבית משפט על ההארכות הקודמות? עשיתם משהו?
נגה רובינשטיין
אז היה חוק ובבסיס איזה שהיא הצדקה - - -
היו"ר דוד ביטן
הלכתם? אוקיי, בלי החוק.
נגה רובינשטיין
והייתה התחייבות - - -
היו"ר דוד ביטן
הלכת לבית משפט, אמרת שזה לא בסדר? הלכת לבג"צ?
נגה רובינשטיין
אתה רוצה לתת לי לענות? אני אסביר לך.
היו"ר דוד ביטן
לא, קודם כל תקשיבי רגע. תתייחסי יפה, תפסיקי להשתלט פה על הדיון. אני שואל אותך שאלה, הלכתם לבית משפט, כן או לא? כן או לא? הלכתם על העניין הזה? פעלתם בעניין הזה?
נגה רובינשטיין
הייתה התחייבות של שר התקשורת להקפיא את ה-50%?
היו"ר דוד ביטן
לא פעלתם, אז מה את רוצה?
נגה רובינשטיין
אתם הפרתם התחייבות.
היו"ר דוד ביטן
הלכת לבית משפט על זה?
נגה רובינשטיין
על הפרת ההתחייבות?
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, עשית משהו? פנית למישהו? טוב, בסדר.
נגה רובינשטיין
זאת התשובה? בתור מחוקק זה מה שאתה עונה לי?
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא קשור למחוקק, עכשיו אני מחוקק.
נגה רובינשטיין
לא, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי ללכת לבית משפט?
היו"ר דוד ביטן
שאלתי אם הלכת לאיזה שהיא תובענה?
נגה רובינשטיין
אני שואלת אם אתה חושב שזה מה שהיה צריך לעשות?
היו"ר דוד ביטן
כן, אני שואל. ברגע שלא הלכת אז כנראה שהסכמת.
נגה רובינשטיין
הממשלה שלך הפרה התחייבות כלפינו, של הפחתה של 50%.
היו"ר דוד ביטן
שום התחייבות לא הפרו.
נגה רובינשטיין
בעוד איך הפרו התחייבות.
היו"ר דוד ביטן
אני זוכר, אני הייתי בדיון אז.
נגה רובינשטיין
היית אצל יואב קיש ושיואב קיש אמר שתהיה הפחתה של 50%?
היו"ר דוד ביטן
לא הייתי אצל יואב קיש, הייתי אצלי. הייתי יושב ראש קואליציה בזמנו וטיפלנו בזה.
נגה רובינשטיין
50% בדמי הרישיון.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז תתבעי את יואב קיש, מה את רוצה ממני? לא הבנתי. הוא נתן התחייבות, תתבעי אותו.
נגה רובינשטיין
לא, הוא הביא את התחייבות הממשלה להפחתה ב-50%.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. הוא היה יו"ר ועדה, הוא לא היה שר. יו"ר ועדה זה לא חוק.
ברוריה מנדלסון
אנחנו לא מכירים התחייבות כזו.
היו"ר דוד ביטן
היא לא מכירה התחייבות כזאת. היא אומרת, אז מה, אם היא אומרת אז זה נכון? כנראה דיברו על זה, אמרו אולי נעשה הנחה והמשרד לא מסכים. אז מה, הם הלכו לאיזה טריבונל, אמרו שהפרו, אמרו לא מגיע לי? יש בג"צ, לא? למה לא פנו?
נגה רובינשטיין
הבנתי, אז רק אם מגישים בג"צ - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, תגישו בג"צ. הנה אני אומר לכם, אין בעיה.
נגה רובינשטיין
זה מה שאתה אומר לי היום?
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא אומר לך היום, אני שואל אם עשית משהו. את היועצת המשפטית שלהם, לא?
נגה רובינשטיין
אני כתבתי מכתבים למשרד התקשורת שלא נענו.
היו"ר דוד ביטן
אז אני אומר לך, יש משהו במה שאת אומרת, יחד עם זה עושים הגנה גם לגופים קטנים, אין מה לעשות.
נגה רובינשטיין
זה מצוין, אני בעד, אבל שאוצר המדינה יממן, לא אני.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שאת צודקת, אני לא אומר שלא, אבל זה לא התהליך שעשו בחוק הקודם. אני לא ראיתי שאתם עשיתם משהו על העניין הזה.
נגה רובינשטיין
הבטיחו לנו שבתוך תקופה קצרה תהיה הפחתה של 50% ורפורמה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, יכול להיות, אני פשוט אומר לך שפה מדובר בהארכה יחסית קצרה למה שהיה בחוק הקודם. אני מקווה שהשר יביא הצעת חוק מגובשת שלדעתי צריכה לתת פתרון לבעיה הזאת שאת מציגה, אני לא חושב שישאירו את זה באוויר, למרות שגם יש היגיון לזה שהגדולים מממנים את הקטנים על מנת שיהיה איזה משהו בתחום הזה של סיוע לקטנים. אתם לא חייבים לממן – אתם משלמים דמי זיכיון כל שנה?
נגה רובינשטיין
כל שנה דמי רישיון.
היו"ר דוד ביטן
כמה אתם משלמים?
נגה רובינשטיין
קרוב ל-20 מיליון שקל.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה תשלום ל - כמה עולה המועצה?
תמר ארז
זה דמי הרישיון, אין דמי זיכיון.
נגה רובינשטיין
אנחנו מממנים את כל פעילות המועצה.
היו"ר דוד ביטן
כמה עולה המועצה? היא טענה שהם מממנים אותם בתשלום שלהם למועצה. זה לא קשור לדמי הזיכיון.
תמר ארז
סך התשלום עבור התקציב הוא 22 מיליון.
היו"ר דוד ביטן
התקציב של המועצה זה 22 מיליון?
תמר ארז
של הרשות השנייה.
היו"ר דוד ביטן
כל התקציב של המועצה?
נגה רובינשטיין
כן.
היו"ר דוד ביטן
על מה 22 מיליון? אני לא מבין.
זיו מאור
היושב ראש, אני אסביר לך. עד לפני כעשר שנים הרשות החזיקה - - -
היו"ר דוד ביטן
על מה 22 מיליון? זאת הבעיה, מבינה? לא ערוץ 9 וערוץ זה.
נגה רובינשטיין
אבל אני בסך הכול גורם פרטי, אני לא יודעת להגיד על מה הם מוציאים את הכסף. הם אמורים לבדוק את התקציב שלהם.
זיו מאור
אני אגיד על מה, היושב ראש, זה נורא חשוב. עד לפני עשר שנים הרשות השנייה החזיקה מערך מיושן ויקר של תשתית שידור UHF, זה נסגר ב-2009 כמדומני. כרגע הרשות ממשיכה להחזיק מערך שידור מיותר לחלוטין של עידן פלוס שלא מצדיק את עלות השידור בו.
היו"ר דוד ביטן
עידן פלוס, אל תגיד שלא מצדיק. אני יודע מה העמדות שלך. אדוני הנכבד, מי שלא יכול לממן יס והוט מגיע לו את עידן פלוס. אל תגיד לא מגיע. הזקנים שלא יכולים מגיע להם, ואם צריך לממן יממנו את זה. אני לא נכנס כרגע לסוגיית המימון, אבל כן צריך את זה.
זיו מאור
אז גם אני לא, אבל זה מה שממומן.
היו"ר דוד ביטן
אז אל תגיד שלא צריך, כן? אתם רוצים הכול ליברליות ובסוף כולם ייפלו. יילכו, לאיפה יילכו? לעזאזל יילכו? ברור שצריך לתת להם את האפשרות לראות. היום אף אחד לא מחזיק אנטנה, מה שהיה פעם, אז הם צריכים לראות, כל הזקנים שלא רוצים לראות את כל הערוצים בטלוויזיה, לא ספורט ולא משהו אחר. על מה אתה מדבר?
זיו מאור
זה מה שזה מממן, היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
מעוטי יכולת, זקנים. אתכם לא מעניין, עמותת – איך קוראים לעמותה שלכם?
זיו מאור
זכות הציבור לדעת.
היו"ר דוד ביטן
אני יודע את מי הוא מייצג, לא כל כך את האגודה. אז בוא, עזוב את זה, אל תגזים, בסדר? אתה יודע שזה לא העמדות שלי. אנחנו הליכוד מפלגה עממית וחברתית, צריכים לדאוג גם לחלשים, לא רק לתחרות חופשית, בסדר?
מישל קרמרמן
משפט. מנכ"לית הרשות השנייה.
היו"ר דוד ביטן
על מה הולך לכם 22 מיליון?
מישל קרמרמן
אני אפרט בדוחות, אם ירצה, זה לא נראה לי כאן. אני רוצה רק לציין שהתקציב שכרגע עומד על כ-21, אבל ממומן גם על ידי רישיונות הרדיו האזורי.
היו"ר דוד ביטן
שגם הרדיו האזורי יממן?
מישל קרמרמן
הוא קוצץ בשליש. אני רוצה לציין שבמיזוג, שהם עברו מ-13 תקנים לשניים, אז התקציב ירד בשליש וההתייעלות בהתאם.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אני מבקש ממשרד התקשורת בשנה וחצי האלה לבחון קיצוץ בהוצאות של הרשות השנייה ואת הקיצוץ הזה להפחית מאלה שמשלמים את המימון הזה.
מישל קרמרמן
אני מציינת שהיה קיצוץ של תשעה מיליון.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אבל יש גבול, 22 נשמע לי הרבה.
שלום דנינו (הליכוד)
אתם פועלים תחת חוק?
היו"ר דוד ביטן
אני לא רוצה לשנות את ההסדרים שאלה מממנים את אלה, אבל להוריד את העלות כדי שהם יממנו פחות. אני חושב שזה הגיוני.
שלום דנינו (הליכוד)
סליחה, החוק מגדיר משרות?
מישל קרמרמן
רגע, סליחה. אני אגיד שצומצם בתשעה מיליון.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, יכול להיות, אמרתי שיבדקו. לא אמרתי שאת צודקת או לא צודקת, זה נראה לי גבוה. אני אומר, ואני חושב שזה על דעת כל החברים, לבדוק שאם אפשר לעשות קיצוץ, שהקיצוץ הזה יופחת מהעלות שלהם במה שהם מממנים את הערוצים הקיימים, כי יש חשיבות לממן את החלשים גם כן. אין מה לעשות, אתם אימפריה, ערוץ 12, ונהייתם אימפריה תקשורתית, זה כבר עסק לכל דבר, N12, ערוץ זה, חדשות.
נגה רובינשטיין
הייתי שמחה אם מישהו היה עושה בדיקה - - -
היו"ר דוד ביטן
מה לא? עכשיו אתם רוצים גם סרטים וגם ספורט.
נגה רובינשטיין
הייתי שמחה אם היו עושים בדיקה כלכלית. אני רק אגיד שאנחנו כן משלמים דמי הפצה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, יכול להיות שצריך להעלות להם את דמי הזיכיון בלי קשר.
נגה רובינשטיין
אין גבול לכמה שאנחנו יכולים לשלם?
היו"ר דוד ביטן
מה זה? יכול להיות. עכשיו הם רוצים סרטים וספורט, זה לא עולה כסף, הדבר הזה? זה לא שינוי בדמי הזיכיון? מה, אפשר כל דבר לעשות?
נגה רובינשטיין
זה פשוט לא אותה רשות, אבל רגע, אנחנו משלמים גם דמי הפצה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, לא משנה. אני מדבר עם משרד התקשורת עכשיו, לא עם ערוץ 2.
נגה רובינשטיין
עם הרשות השנייה.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר דבר מאוד פשוט, לבחון את הכול, לבחון את הקיצוץ ולבחון גם את הזיכיון, אם הזיכיון הוא אמיתי למה שעושים היום לערוצים 12 ו-13.
נגה רובינשטיין
בניגוד למה שאמר זיו אנחנו משלמים גם דמי הפצה, זה חוץ מ-20 מיליון לעידן פלוס אנחנו משלמים - - -
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות. הישיבה היא לא על זה, אבל אני אומר מראש, תבדקו את שני הדברים האלה ואז אם אפשר באמת לקצץ להם בהשתתפות אין לי בעיה.
נגה רובינשטיין
זה גם לא מממן את דמי ההפצה.
היו"ר דוד ביטן
אני חושב שיש משהו בטענה, כיוון שזה לתקופה קצרה של שנה וחצי אנחנו לא נתחיל לעשות שינויים בסדרי בראשית, אבל תבדקו את העניין.

מישהו מהח"כים רוצה להגיד משהו?
שלום דנינו (הליכוד)
כן, רציתי לשאול אם החוק של הרשות השנייה, האם בחוק מוגדר לכם משימות, מבנה ארגוני, כמה עובדים, מה עושים? כן?
מישל קרמרמן
כן.
היו"ר דוד ביטן
עוד ח"כ רוצה להגיד משהו? טוב. כמה זמן אתם צריכים לבדוק את שני הדברים, גם את דמי הזיכיון שלהם, לאור ההתפתחויות שהיו בשנים האחרונות, וגם את ההוצאות של הרשות השנייה כדי לראות מה אפשר להפחית. שני הדברים. יכול להיות שנעלה להם בעשרה מיליון או נפחית להם במיליון, זה גם יכול להיות.
ברוריה מנדלסון
כמו שאמר השר, אני חושבת שנכון שזה ייעשה במסגרת הצעת החוק הכוללת, נראה מי יהיה הגוף שיהיה המאסדר, מי יהיה אחראי - - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. אם הצעת החוק הזאת תבוא תוך חודשיים אז בסדר, אם היא לא תבוא אז אני מבקש, אנחנו נעשה דיון, תביאו לנו את הנתונים אחרי בדיקה. יש משהו במה שהיא אומרת, גם יש משהו – יכול להיות שאתם צריכים לשלם יותר.
נגה רובינשטיין
הרבה יותר.
היו"ר דוד ביטן
מה קורה? אתם משלמים דמי זיכיון על מה שיש להם הוצאות, זה לא צריך להיות ככה. אם ההוצאות שלהם היו מיליון הייתם משלמים מיליון? אני לא מבין איך דמי הזיכיון הולכים לפי ההוצאות של הרשות השנייה.
נגה רובינשטיין
אדוני מדבר על מיסים, אנחנו משלמים מיסים כחוק.
היו"ר דוד ביטן
לא המיסים, אני מדבר על דמי הזיכיון. אני יודע על מה אני מדבר.
נגה רובינשטיין
על דמי הזיכיון, הנוסח נועד לממן את פעילות הרשות השנייה.
היו"ר דוד ביטן
דמי הזיכיון, יכול להיות שאתם צריכים לשלם דמי זיכיון ללא קשר להוצאות. מה הקשר להוצאות? מה, זה הולך לפי הוצאות? אתם יש לכם עסק לכל דבר, קיבלתם זיכיון מהמדינה, כמה שזה שווה זה שווה, צריך לעשות הערכה.
נגה רובינשטיין
כמו שלמשל הוט ויס משלמים, ואנחנו נשמח.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שגם להם צריך להוסיף, אני לא אומר שלא.
נגה רובינשטיין
מאה אחוז.
היו"ר דוד ביטן
אבל אני אומר, הזיכיון לא צריך להיות לפי ההוצאה של הרשות השנייה. הזיכיון צריך להיות לפי הוצאה, זה עסק לכל דבר. אני אדבר על זה עם שר התקשורת, מה זה הדבר הזה?
קריאה
זה רישיון, זה לא זיכיון.
היו"ר דוד ביטן
זה דמי זיכיון, לרישיון נכון, אבל אתה יכול לעשות את העסק הזה בלי רישיון?
נגה רובינשטיין
מה זה דמי רישיון?
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שזה שווה 100 מיליון שקל, אז שישלמו 100 מיליון.
נגה רובינשטיין
אבל מה זה דמי רישיון?
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שזה עולה שני מיליון, ישלמו שני מיליון, אבל לא לפי ההוצאות שלהם.
נגה רובינשטיין
אבל מה זה דמי רישיון? איתי.
קריאה
אבל קבעו את - - -
היו"ר דוד ביטן
עזוב, זה צריך להשתנות, הדבר הזה. היום הם עסק לכל דבר. לרשת פחות יש הכנסות, אבל ערוץ 12 נהיה, חביבי, חבל על הזמן.
נגה רובינשטיין
אבל מה זה דמי רישיון? תסביר לי מה זה.
היו"ר דוד ביטן
דמי רישיון? דמי זיכיון.
נגה רובינשטיין
אין זיכיון, הזיכיונות נגמרו.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, אני קורא לזה דמי זיכיון.
נגה רובינשטיין
אבל אין זיכיונות, מה לעשות?
היו"ר דוד ביטן
אני קורא לזה דמי זיכיון.
נגה רובינשטיין
אבל תסביר מה התוכן של זה, זה עוד מס? מה התוכן?
היו"ר דוד ביטן
זה תשלום, תשלום חובה מסוים לרשות עצמה.
נגה רובינשטיין
אז זה מה שאנחנו עושים.
היו"ר דוד ביטן
כן, זה לא מס, אותו דבר יש את זה במפעלי ים המלח. יש להם דמי זיכיון, לא כולל תשלום מס.
נגה רובינשטיין
מפעלי ים המלח - - -
היו"ר דוד ביטן
דוגמה אני נותן לך.
נגה רובינשטיין
אבל הדוגמה לא רלוונטית מכיוון שהיה כאן משאב - - -
היו"ר דוד ביטן
רלוונטית ביותר.
נגה רובינשטיין
לא, אני אסביר לך למה, מכיוון שהיה כאן משאב ציבורי - - -
היו"ר דוד ביטן
גם את משתמשת במשאב של הציבור. את יכולה לשדר בלי הרישיון? את יכולה?
נגה רובינשטיין
אני אסביר לך בדיוק למה - - -
היו"ר דוד ביטן
את לא יכולה לשדר.
נגה רובינשטיין
אדוני, זה משפט קצר.
היו"ר דוד ביטן
זה אמנם ניתן ל-15 שנה בזמנו, אבל בסדר.
נגה רובינשטיין
זה משפט קצר. יש כאן משאב פיזי בעניין ים המלח שניתן במכרז, בשונה מהמעבר לרישיונות. זה פשוט לא השיטה המשטרית הזאת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אין בעיה, אני מבקש שתבדקו את העניין הזה.
שלום דנינו (הליכוד)
משאב מדינה זה רק כשזה משאב פיזי?
היו"ר דוד ביטן
תבדקו את העניין.
שלום דנינו (הליכוד)
משאב לאומי זה רק כשזה פיזי?
היו"ר דוד ביטן
דמי הזיכיון לא צריכים להיות לפי ההוצאה של הרשות, זה דבר לא ידעתי.
נגה רובינשטיין
אני מציע שתקרא את הצעת החוק של המעבר מזיכיון לרישיון ותבין את זה.
היו"ר דוד ביטן
זה לא הגיוני, מה זה הדבר הזה? ואם ההוצאות של הרשות היו חצי מיליון שקל, אז הייתם נותנים להם כל אחד לשלם 250,000? מה הולך פה? איזה מין היגיון יש למשרד התקשורת בעניין הזה? זה לא צריך להיות לפי ההוצאות של הרשות.
נגה רובינשטיין
אנחנו משלמים בהתאם ל - - -
היו"ר דוד ביטן
זה צריך להיות לפי מה אתם נותנים.
נגה רובינשטיין
יש כאן בלבול חוקי. אנחנו משלמים את ההשקעה שלנו בהפקות מקור בהתאם להכנסות שלנו, בתיקון שנעשה לפני מספר שנים 15% מההכנסות שלנו, בלי קשר לרווחים, גם אם מפסידים או לא מפסידים, הולכים להפקות מקור. אם אתם רוצים - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה הפקת מקור אצלכם?
נגה רובינשטיין
אני מדברת על סוגה עילית.
היו"ר דוד ביטן
יצירה, אבל אצלם כל דבר זה הפקת מקור, מה? גם אלה שרצים בשטח זה הפקת מקור.
נגה רובינשטיין
אם אתם רוצים את ה-15% האלה להפנות לאוצר המדינה במקום להפקות מקור, בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא עושה רפורמה עכשיו, אני רק ביקשתי שיבדקו. תשמעי, את עושה את העבודה שלך, הכול טוב ויפה, אני מבקש שתבדקו את העניין. לא מקובל עליי, אני גם אגיד את זה לשר, שדמי הזיכיון זה לפי ההוצאה. זה דבר חדש. באמת, איזה מין היגיון יש לזה בכלל?
שלום דנינו (הליכוד)
זה עיקרון כלכלי מאוד נבון, הוא אומר תראו מה שווה מה שאתם מוציאים.
היו"ר דוד ביטן
מה שווה הזיכיון הזה, מה זאת אומרת?
שלום דנינו (הליכוד)
יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, ולפי זה גם יהיה אפשר לסדר את הרשות השנייה.
היו"ר דוד ביטן
את מדברת על האוצר. האוצר חיפשו שיכסו להם את ההוצאה הזאת וזה דמי הזיכיון שלכם. באמת, יכול להיות שדמי הזיכיון שלכם, בהתחלה אולי היו X ועכשיו הם צריכים להיות Y. אולי בכלל זה שווה 100 מיליון שקל בשנה, אני לא יודע.
נגה רובינשטיין
אני אומרת, במקום הפקות המקור, זה יכול להיות רעיון מצוין.
היו"ר דוד ביטן
זה לא במקום, אל תביאי אותי למצב שיתקפו אותי בתקשורת, עזבי את זה. אני לא אומר איך, אני אומר שהנושא צריך להיבדק ואני אדבר על זה עם השר. אבל בלי קשר יש משהו במה שהם אומרים, בזיכיון הקיים, תבדקו אם ההוצאה צריכה להיות 22 מיליון, אם היא לא צריכה להיות 22 מיליון יכול להיות שאפשר לעשות להם הנחה בתשלום שהם משלמים בשביל הארבעה האחרים. יש בזה היגיון מסוים. שלא יורידו להם וייקחו את זה לאוצר המדינה. אם אפשר להוריד שייתנו להם זיכוי בעניין הזה, בלי קשר לטענה האחרת שלי שצריך לבדוק.
נגה רובינשטיין
- - - העברה של הפקות מקור.
היו"ר דוד ביטן
אתם בכלל יש לכם מקור? אצלכם זה הכול ריאליטי, זה המקור שלכם. אני לא מומחה לתרבות, אבל זה המצב.
אסף אמיר
אפשר להגיד משהו?
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אל תדאג, לא לקחנו לך את ה-15%.
אסף אמיר
לא, אבל אם נגה לוקחת אותנו למקום שניקח - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא לקחתי אתכם, היא לקחה.
אסף אמיר
אני רוצה לומר משהו. במשך שנים אני בא הנה, כל פעם שהגיעו הנה גופי שידור, מאז ומתמיד, ב-25 השנה האחרונות, לא משנה מי היה בשלטון, לא משנה מי ישב בכיסא שלך, כולם קיבלו הקלות כל הדרך. היה פעם זיכיון, אחר כך אמרו מספיק רישיון, עכשיו אומרים מי צריך רישיון בכלל?
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל אתה מצדיק אותי שלפני 20 שנה לא היה לכם את הדברים האלה שנותנים להפקות מקור.
אסף אמיר
היה הרבה יותר.
היו"ר דוד ביטן
לא היה. ערוץ 1 קיבל 200 ומשהו, הם מממנים, יס, כולם מממנים.
אסף אמיר
עזוב, בזיכיון הם שילמו הרבה כסף.
היו"ר דוד ביטן
אז יש שינוי לטובה.
אסף אמיר
יש שינוי לטובה רק בגלל התאגיד, בוא נגיד את האמת, שגם לא ברור איפה הוא יהיה בעוד מי יודע כמה חודשים.
היו"ר דוד ביטן
לא, אמר השר, בכל מקרה אתם לא תיפגעו.
אסף אמיר
היום ראינו שרוצים לבטל להם, לעשות פרסומות ב-100 מיליון שקל ברדיו ובטלוויזיה. מה זה אומר? רוצים לחסל אותם מאחורנית, לא לתת להם הכנסות.
היו"ר דוד ביטן
הרדיו מכסה את עצמו, בערך יש הכנסות של 100 מיליון.
קריאה
זה אומר שיתחילו לעבוד בערוצים מסחריים באופן יעיל, זה מה שזה אומר.
אסף אמיר
יש היום החלטת מחליטים שרוצים לקצץ את הפרסומות.
היו"ר דוד ביטן
איפה? אתה ראית משהו?
אסף אמיר
בחוק ההסדרים.
היו"ר דוד ביטן
כשיגיע בממשלה, בסדר.
אסף אמיר
אתה ועדת הכלכלה, כדאי היה - - -
היו"ר דוד ביטן
זה יגיע אלינו, כשזה יגיע אלינו - - -
אסף אמיר
לא, יושב ראש הוועדה, אני חושב שהדבר הזה, היה ראוי שהיה מגיע אליך לפני שהיה יוצא לעיתונות.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון. דרך אגב, זה הולך הפוך. החוק מגיע אליי מהממשלה בדרך כלל.
אסף אמיר
זה עוד לא חוק.
היו"ר דוד ביטן
יצטרכו לעשות חקיקה בעניין הזה, נראה לי.
אסף אמיר
גל"צ ותאגיד - - -
היו"ר דוד ביטן
יש החלטת ממשלה, אם צריך לעשות הצעת חוק עושים הצעת חוק ממשלתית, נותנים לציבור להתייחס להצעת החוק הזאת, יש הצעות חוק פרטיות, יש כל מיני דברים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אם ניכנס לא נצא מזה. מי קורא?
ברוריה מנדלסון
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף
71ו
1.
בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, בסעיף 71ו, בהגדרה "תקופת המעבר" במקום "חמש שנים" יבוא "שש שנים".
היו"ר דוד ביטן
לא, שש וחצי שנים.
איתי עצמון
18 חודש.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא במקום חמש שנים.
ברוריה מנדלסון
זה לא מסתדר עם ההגדרה.
היו"ר דוד ביטן
זה בעיה, איך שהם ניסחו אתה לא יכול לכתוב 18 חודש.
איתי עצמון
אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר דוד ביטן
במקום חמש שנים יבוא שש וחצי שנים, שהם 18 חודש. תוספת או משהו.
ברוריה מנדלסון
אפשר להוסיף תאריך ספציפי, זה יוצא הכי נוח.
איתי עצמון
אני לא בטוח. השאלה מתי החוק עובר ומתי הוא יפורסם.
היו"ר דוד ביטן
לפני שאנחנו נאשר את זה מישהו רוצה עוד לומר משהו?
איתי עצמון
יש לנו הסתייגויות.
היו"ר דוד ביטן
תקרא את ההסתייגויות. אני סיכמתי איתם שלא נצביע על ההסתייגויות, אבל זה יגיע למליאה. אז אנחנו רק נקריא אותן וזהו, לא נצביע עליהן, נכון?
איתי עצמון
לא, חייבים להצביע.
היו"ר דוד ביטן
טוב, נצביע.
איתי עצמון
אם לא מצביעים עליהם אני לא אוכל להעלות אותן.
היו"ר דוד ביטן
אז בסדר, נצביע. מי מקריא?
טל פוקס
אני. כיוון שהוא אפשר להציג את ההסתייגויות ללא נוכחות של חברי הכנסת נקריא אותן אנחנו ואנחנו גם נבחן בהמשך אם יש בין ההסתייגויות הסתייגויות שהן חלופיות.

ההסתייגויות של חברי סיעת המחנה הממלכתי להצעת החוק. אחת, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שתושלם עד תקופה זו הסדרת תחום השידורים'. שתיים, בסעיף 1 להצעת החוק בסופו יבוא 'ובתנאי שעד תום תקופה זו תוצג לוועדת הכלכלה של הכנסת רגולציה מעודכנת לתחום השידורים'. שתי ההסתייגויות האלה הן חלופיות.

שלוש, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שעד תום תקופה זו משרד התקשורת יגבש המלצות לצמצום הנטל הרגולטורי על כלל הערוצים'. ארבע, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר תקופה זו תוארך אוטומטית לשנה נוספת באם לא תקודם חקיקה להסדרת תחום השידורים'. חמש, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא, 'כאשר - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, זה אותו דבר כמו ההוא.
איתי עצמון
אם יש הסתייגויות שהן זהות אנחנו נמחק.
היו"ר דוד ביטן
תורידו אותן.
איתי עצמון
מה שלא קוהרנטי, לפי הנחיית היועצת המשפטית לכנסת.
טל פוקס
או שהן מקבילות, נכתוב אותן כחלופיות.
איתי עצמון
בוודאי.
טל פוקס
אני חוזרת על חמש. בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר הרגולטור יבצע מעקב תקופתי אחר מוכנות הערוצים לעמידה בשינוי הרגולציה המיועד. שש, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שלקראת תום התקופה תוצג סקירה בוועדת הכלכלה של הכנסת על תועלת הרגולציה לערוצים שאינם פטורים ממנה על פי סעיף זה'.

שבע, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר יבחן משרד התקשורת אפשרות להאריך את הוראות המעבר, כולן או בחלקן, לתקופה נוספת'. שמונה, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר לקראת תום תקופה זו ידווחו הערוצים לוועדת הכלכלה על מצבם הכלכלי ועל ההשלכות הצפויות בעקבות שינוי ברגולציה'.

תשע, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שתושלם עד תום תקופה זו השוואה בין-לאומית על רגולציה בנושא במדינות אחרות'. עשר, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שיציג שר התקשורת בתוך 90 יום מתחילת חוק זה סטטוס התקדמות בהסדרת תחום השידורים'.

11, בסעיף 1 להצעת החוק, תימחק המילה 'שש' ובמקומה ייכתב 'שמונה'. 12, בסעיף 1 להצעת החוק תימחק המילה 'שש' ובמקומה ייכתב 'עשר'. שתי ההסתייגויות האחרונות, 11 ו-12, הן חלופיות.

13, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(א) ובו ייכתב 'משרד התקשורת יציג לוועדת הכלכלה של הכנסת את ההתקדמות בהיערכות להסדרה החדשה שנה לפני תום תקופת המעבר לכל המאוחר כדי לאפשר את הארכתה מבעוד מועד בעת הצורך'.

14, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) ובו ייכתב 'כל קיצור עתידי של תקופת מעבר הכתובה בסעיף זה ייעשה תוך התייעצות אל מול ערוצי התקשורת, בעלי הרישיונות והזעירים וזעירים הייעודיים'.

15, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) בו ייכתב 'במידה שערוצי התקשורת בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים ייפנו לוועדת הכלכלה בבקשה להאריך עד חודש לפני סיום תקופת המעבר, תקופת המעבר תוארך עד להשלמת הדיונים בוועדה ולא יותר מאשר שלושה חודשים'.

16, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) בוא ייכתב, 'משרד התקשורת ישלח דיווח כל חצי שנה לוועדת הכלכלה של הכנסת אודות ההתקדמות בהיערכות להסדרה החדשה במהלך תקופת המעבר'.

17, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב), בו ייכתב 'שנה מתום תקופת המעבר יתכנס דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לדון בהשלכות ההסדרה החדשה ותוצאותיה'.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אנחנו נצביע על ההסתייגויות של המחנה הממלכתי.
שלום דנינו (הליכוד)
על כולם ביחד.
היו"ר דוד ביטן
לא, אי אפשר. נצביע מהר. הסתייגות מספר 1, מי נגד? כולנו. מי בעד, אף אחד לא בעד. מי בעד? אין. לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 2 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? אף אחד. לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 3 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 4 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 5 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 6 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 7 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 8 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 9 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 10 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 11 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 12 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 13 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 14 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 15 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 16 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 17 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
ההסתייגויות האלה ייכללו בנוסח שנגיש למליאה.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. איפה ההסתייגויות האחרות?
שלום דנינו (הליכוד)
אבל אתם תאחדו את כל ה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, מה שזה אותו דבר הם יבטלו את זה. יש חילופין ויש כאלה שהן אותו דבר.
איתי עצמון
סיעת יש עתיד הגישה גם היא הסתייגויות. מכיוון שחלק מהן או חלק נכבד מהן חלופיות אז בהסכמת היועצת של חבר הכנסת בועז טופורובסקי אנחנו נקריא שלוש הסתייגויות מהקובץ הראשון ועכשיו קיבלנו עוד קובץ. מ-22 נשארו בעצם רק שלוש שמקנות זמן דיבור.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו הם הוסיפו?
איתי עצמון
כן.
היו"ר דוד ביטן
איך? אני לא מאשר את זה. סיכמתי איתם משהו, למה הם הוסיפו לי באותו רגע?
איתי עצמון
אתה אישרת 22, אבל מתוך ה-22 רק שלוש מקנות זמן דיבור, לכן הם הוסיפו.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, גם ככה יהיה הסכם על הדיבור. אוקיי. נתקדם.
איתי עצמון
אני מקריא. לפני סעיף 1 לחוק יבוא סעיף מטרה, לפני סעיף 1 יבוא, 'מטרת חוק זה הינה להסדיר את סמכויות שר התקשורת להשתית מדיניות פוליטית אגרסיבית למול מועצת הכבלים והלוויין'.
היו"ר דוד ביטן
עצור. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
הסתייגות נוספת, בסעיף 1 להצעת החוק, במקום המילים 'שש שנים' יבוא 'כאשר שר התקשורת יכריז על רצונותיו האמיתיים בנוגע לשינוי שיטת צריכת התקשורת במדינת ישראל'.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
הסתייגות נוספת. בסעיף 1 להצעת החוק, במקום 'שש שנים', עכשיו זה שש וחצי, יבוא 'שמונה שנים'.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
בקובץ הנוסף שקיבלנו עכשיו, בסוף סעיף 1 להצעת החוק יבוא 'ורק לאחר ששר התקשורת יבטיח כי אין בכוונתו לבצע רפורמה בתאגיד השידור הציבורי'.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
הסתייגות נוספת. לאחר סעיף 1 יתווסף סעיף קטן (ב) ולשונו 'משרד התקשורת ידווח לוועדת הכלכלה על התקדמות הטמעת ההסדרה המעוגנת בתיקון מספר 44 אחת לרבעון'. אני מניח שזה שר התקשורת, לא משרד התקשורת, צריך לתקן.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
איתי עצמון
לאחר סעיף 1 להצעת החוק יתווסף סעיף קטן (ב) ולשונו, 'ככל שנדרשת ארכה נוספת לתקופת המעבר שר התקשורת יתייצב בפני ועדת הכלכלה לפרט מדוע'.
היו"ר דוד ביטן
מי נגד? מי בעד? לא עברה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
שלא יתקבל הרושם, במליאה חברי הכנסת יצטרכו להסביר את ההסתייגויות ונשמע אותן גם אז. על מנת לקצר זמן לא שמענו את זה פה.
איתי עצמון
אני אגיד שסיעת ישראל ביתנו הגישה בקשות רשות דיבור.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, ניתן להם רשות דיבור, כי ישראל ביתנו לא יכולה ללכת נגד ערוץ 9. מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני מצביע על החוק? בבקשה. עד עכשיו הצבענו על ההסתייגויות, מישהו רוצה להוסיף משהו? זהו?

אנחנו נצביע על החוק עם התיקון של ה-18. מי בעד? מי נגד? אוקיי. עבר.

הצבעה
אושר.
איתי עצמון
הצעת החוק אושרה לקריאות שנייה ושלישית ותונח במליאה.
היו"ר דוד ביטן
מאה אחוז, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים