ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/02/2023

הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת29
ועדת הכלכלה
15/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 26
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023), שעה 9:00
סדר היום
הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אלי דלל
שלום דנינו
חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
יוסף עטאונה
מוזמנים
נועה קיסר - סגנית מנהלת הרשות, רשות החברות הממשלתיות

אביטל בירגר - יועצת משפטית, רשות החברות הממשלתיות

רבקה שטיינברג - יועצת משפטית, רשות החברות הממשלתיות

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

יחזקאל ליפשיץ - מנכ"ל הרשות ויו"ר המועצה, רשות המים

אפרת בנזוז - מרכזת בכירה (שכר ומינויים) תאגידי מים, רשות המים

עמי אילני - לשכה משפטית, רשות המים

יהודה סיסו - יו"ר, פורום מנכ"לי תאגידי מים וביוב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום, הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב. כפי שאתם יודעים, אנחנו התחלנו את הדיון הזה בישיבה הקודמת ואנחנו רוצים לסיים את זה. קודם כל נתחיל מזה שדיברנו על זה שצריכה לקום ועדה נוספת רק לתאגידי מים, כי הוועדה הקיימת לא יכולה עניינית לטפל במהירות הראויה בתאגידי המים כשהיא צריכה לטפל בכל הדירקטורים בחברות הממשלתיות. על זה הייתה הסכמה, אני חושב, ואין שום בעיה להקים ועדה כזאת.

מה שביקשנו בנוסף, שיהיה נציג בוועדה של מרכז שלטון מקומי כי הם בעצם צד בעניין הזה. אני לא רוצה לתקן את החוק. אני הבנתי שיש שני נציגי ציבור, אז צריך להיות הסכמה שאחד מהם יהיה נציג של מרכז שלטון מקומי ואז אתם תמנו בהסכמה איתם או בתאום איתם או בהתייעצות איתם מישהו שייצג את השלטון המקומי בוועדה החדשה הזאת.

דבר שני, אני מבין שצריכה להיות שופטת בדימוס בוועדה כזאת.
איתי עצמון
אדם שכשיר לכהן כשופט בית משפט מחוזי.
היו"ר דוד ביטן
הרבה אנשים כשרים. אין לי התנגדות, תבחרו את מי שאתם רוצים. תמנו את מי שאתם רוצים. תקימו את הוועדה הזאת אם אפשר מהר. תמנו שופט, תמנו את הנציגים, תמנו גם איש ציבור מטעם הרשויות המקומיות כי זו ועדה ספציפית, מיוחדת. זה כמו הוועדה הרגילה עם השופטת גילאור שצריכה לטפל בכל.

לגבי רשות המים, חשבתי שהם צריכים להיות. זה נכון, הם הגוף המקצועי. הם צריכים רק לייעץ לוועדה. מקובל עליי. אני חוזר בי ממה שאמרתי בפעם שעברה. בבקשה.
איתי עצמון
בוקר טוב, אם רק תוכלי להתייחס כמובן להלימה בין הוראות החוק שמקימות את הוועדה לבין מה שביקש היושב-ראש והאם ניתן לעשות זאת ללא תיקון חקיקה?
נועה קיסר
אני אתייחס לכל.
היו"ר דוד ביטן
כן, מעדיפים שלא יהיה תיקון חקיקה. אין צורך לרוץ לחקיקה.
נועה קיסר
אני סגנית מנהלת רשות החברות הממשלתיות. קודם כל נתחיל בבשורות הטובות, שביום ראשון מתקיימת ועדה בראשות השופטת גילאור ותדון ב-32 מועמדים שממתינים לדיון של תאגידי המים. אחרי שנטפל בכל ה-32, יש לנו בסך הכול עוד בערך סדר גודל של חמישה מועמדים שהנתונים שלהם הועברו - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, מה שקיבלתם מהם. יכול להיות שיש עוד מועמדים שהם לא העבירו לכם.
נועה קיסר
בדיוק, אנחנו לא יודעים. חמישה מועמדים שהתקבלו ממש בימים האחרונים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מצוין, אז עשינו משהו את אומרת.
נועה קיסר
בדיוק. קודם כל נתחיל בבשורות הטובות. אני אגיד עוד בשורה טובה. אפשר שיהיה נציג של השלטון המקומי כנציג ציבור.
איתי עצמון
גם לפי דרישות החוק היום.
נועה קיסר
ככל שהוא יעמוד בתנאי הכשירות.
היו"ר דוד ביטן
ברור.
נועה קיסר
וניגוד העניינים, כמובן בכפוף לכל - - -
היו"ר דוד ביטן
למרות שאת יודעת שיש בעיה עם תנאי כשירות. אחת הבעיות המרכזיות בחוק הקיים ובמדיניות של הוועדה זה שראש עיר, השנים שהוא ראש עיר לא נחשבות כניסיון, שזה דבר מצחיק, לכן אתם צריכים פה - - -
איתי עצמון
האמנם כך וזה נכון.
היו"ר דוד ביטן
כן, לא נחשבות כניסיון כי הוא לא מנהל את העירייה. מי שמנהל את העירייה זה המנכ"ל, זה המנהלים, אז לא יהיה אף ראש עיר שיעמוד בזה.
אביטל בירגר
אדוני, אני היועצת המשפטית - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, אז הגשתי הצעת חוק בעניין הזה. לא קידמנו אותה בסוף.
אביטל בירגר
אני רוצה להבהיר בנקודה הזאת. אני היועצת המשפטית בפועל של רשות החברות.

לפי הרכב הוועדה אמורים להיות בה כמו שנאמר שני נציגי ציבור ונקבעת רשימה על ידי השרים. ככל שבאותה רשימה יכללו אנשים שבאים מקרב גורמים בשלטון המקומי, אנחנו חושבים שלא תהיה מניעה גם למנות אותם משם כמובן במסגרת הרכב הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
ראש עיר צריך לעמוד בחמש שנות ניסיון וכל הדברים האלה? אם הוא ראש עיר 15 שנה והוא בא לוועדה?
רבקה שטיינבג
אני היועצת המשפטית של הוועדה ואני רוצה לומר שאנחנו עושים הקבלה בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה. כמו שכהונה של שר נחשבת כהונה ציבורית בכירה, כך ראש עיר, אנחנו מחשיבים את זה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז אין בעיה עם זה.
רבקה שטיינבג
אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
השתנה המצב. הייתה בעיה.
אביטל בירגר
נצטרך לעשות בדיקה פרטנית.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תעשו. יבוא מרכז שלטון, יבוא ביבס, סתם לדוגמה, ייתן לכם מישהו. לא מתאים? אין לו תנאי כשירות? אל תיתנו לו. אנחנו נבהיר את זה לביבס.
מירה סלומון
השאלה היא אם ניגוד עניינים לשיטת רשות החברות הממשלתיות ורשות המים זה בעצם מונע מכל נציג של השלטון המקומי לשבת בוועדה?
היו"ר דוד ביטן
לא, לא.
מירה סלומון
כי נאמר כאן כמה פעמים - - -
היו"ר דוד ביטן
יש סעיף לגבי הדירקטוריון, אז הם יחילו אותו גם על איש ציבור.
מירה סלומון
אני לא מדברת על הדירקטוריון. אני מדברת על החברות של נציג ציבור בוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו מדברים על נציג השלטון המקומי, אז מה יגידו עכשיו, הוא לא יכול כי הוא ראש עיר? סביר להניח שהם ישימו אחד מראשי הערים ואז ראש העיר שיושב שם במרכז שלטון מקומי, בוועדה, הוא לא יוכל לטפל בעיר שלו.
קריאה
רק בעיר שלו.
היו"ר דוד ביטן
רק בעיר שלו, כן, זה ברור.
אביטל בירגר
אני לא רוצה להתייחס באופן פרטני לגורם כזה או אחר, האם זה מישהו שהוא בעל מומחיות או מכהן בתפקיד כזה או אחר.
היו"ר דוד ביטן
ברור, לפי מה שתציגו.
מירה סלומון
לא התייחסתי לכשירות, התייחסתי לניגוד העניינים שחזרתם על זה פעם אחר פעם.
היו"ר דוד ביטן
ראש עיר, לא יהיה לו ניגוד עניינים בוועדה למינוי, זה ברור לגמרי. זה בבסיס. הם מסכימים שיהיה נציג. נציג זה יכול להיות ראש עיר, יכול להיות מנכ"ל, יכול להיות מי שישימו.
אביטל בירגר
אני רוצה להבהיר בעניין הזה וזה לאחר התייעצות ראשונית עם משרד המשפטים. זה נושא שצריך לבדוק אותו עד תומו. אנחנו לא מדברים על גורם שהוא נציג במובן זה כמו שיש בתאגידים ציבוריים, נציג גוף כזה או אחר, אלא גורמים הקשורים או באים מקרב השלטון המקומי כאשר השרים יצטרכו לכלול אותם ברשימה אחרי שמוודאים - - -
היו"ר דוד ביטן
כאיש ציבור.
אביטל בירגר
בדיוק, כאיש ציבור.
היו"ר דוד ביטן
יכול להיות שהם ישימו ראש עיר.
אביטל בירגר
זה אני לא יודעת.
היו"ר דוד ביטן
מה זה את לא יודעת? אבל על זה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו נגמור את הישיבה ועוד שנה תגידי לי שלא אישרו?
מירה סלומון
אדוני היו"ר, היא גם מדברת עליו כאחד מתוך נבחרת הדח"צים, לא כאחד שבהכרח גם כן יכנס לשבת בדיון. הוא יהיה אחד המועמדים האפשריים.
היו"ר דוד ביטן
את לא הבנת את זה נכון. מה פתאום.
מירה סלומון
אני לא הבנתי את זה נכון?
היו"ר דוד ביטן
כן.
מירה סלומון
אני לא בטוחה.
היו"ר דוד ביטן
ודאי, אז מה? אז לא עשינו כלום. הוא יושב בוועדה כאיש ציבור. על זה הם מסכימים.
מירה סלומון
לא שמעתי הסכמה, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
אתם מסכימים שהוא בא כיועץ? הוא לא בא כיועץ.
איתי עצמון
תגידו דברים קצת יותר חד משמעיים שנוכל להבין.
נועה קיסר
צריך להסביר איך אדם נציג ציבור נכנס להיות חבר בוועדה. כדי שהוא יהיה חבר בוועדה הוא נכנס לרשימה של אנשים שצפויים להיות - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר גמור.
נועה קיסר
השרים בוחרים מתוך הרשימה את הנציג.
מירה סלומון
אני ממרכז השלטון המקומי. כפי שאמרתי, יכנס לנבחרת הדח"צים, אז גם הם יהיו רשאים לבחור מביניהם.
היו"ר דוד ביטן
לא, מה פתאום.
נועה קיסר
השרים ממנים את הרשימה ויו"ר הוועדה, השופטת לצורך העניין, היא בוחרת מתוך הרשימה שהשרים מאשרים.
היו"ר דוד ביטן
מה פתאום. רבותיי, תקשיבו, אני רואה שהביורוקרטיה יותר חזקה מכל דבר. אנחנו מדברים על ועדה למינוי דירקטורים בתאגידי מים, ועדה מיוחדת. הוועדה המיוחדת הזאת, אחד משני אנשי הציבור, על מנת שלא נעשה תיקון חקיקה ולא צריך, יהיה נציג השלטון המקומי הוועדה. עכשיו אתם רוצים להגיד לי שהוא יהיה ברשימה? תגידו לי, אתם בסדר? או שיש הסכמה לזה או שאין הסכמה. אמרנו לכם, קחו שבועיים-שלושה, דברו עם מי שאתם צריכים. אתם חוזרים עוד פעם בלי תשובות.
נועה קיסר
אני רוצה להתייחס לוועדה הנפרדת כי בדקנו את זה בשבועיים האלה. ישבנו ובדקנו וכאן הבשורות הפחות טובות, שלא ניתן להקים ועדה בלי תיקון חקיקה. נדרש תיקון חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
למה?
נועה קיסר
אביטל, את רוצה להתייחס?
אביטל בירגר
אני אסביר. הפרשנות שלנו וזה על דעת משרד המשפטים, היא שהפנייה למעשה - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נכלול את זה בחוק, מה שאנחנו עושים תיקון עכשיו, אין שום בעיה. זה בהסכמתם, נכון? אתם מסכימים לזה.
נועה קיסר
אני לא חושבת שאנחנו צד לעניין של הסכמה.
היו"ר דוד ביטן
ברור שהכנסת יכולה כל דבר, אבל אם יש הסכמה גם שלכם, זה מקל מבחינה ציבורית.
נועה קיסר
אז אני רוצה להגיד גם את זה, כי היה לנו על זה דיון עם שר האוצר. אם תוקם ועדה נפרדת, הוא לא מעוניין שהיא תהיה מחוץ לרשות החברות. הוא רוצה שכל הנושא של טיפול במינויים - - -
היו"ר דוד ביטן
שתהיה ברשות החברות, לא מפריע לי. אני לא אמרתי שהיא לא תהיה ברשות החברות. כל אחד מחזיק את הסמכויות שלו, אין לי בעיה.
נועה קיסר
אני רוצה להתייחס לעוד נקודה בהקשר הזה.
קריאה
בנקודה הזאת אפשר להגיד שאין התנגדות שלכם לעניין?
היו"ר דוד ביטן
כאן אין התנגדות כמו שאני מבין.
נועה קיסר
לא, אנחנו לא יכולים להגיד, כי אנחנו הרגע אמרנו, זה דורש תיקון חקיקה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אין בעיה, בתיקון חקיקה.
נועה קיסר
ושהוועדה הזאת צריכה להיות חלק מרשות החברות.
היו"ר דוד ביטן
אז אנחנו כבר עושים תיקון. נכניס גם את נציג השלטון המקומי, מה הבעיה? חשבתי שנימנע מזה, אבל בסדר.
נועה קיסר
כבוד היושב-ראש, גם אם תקום עוד ועדה ונכנס אותה אפילו בתדירות של כל יום לצורך העניין כדי לדון בעניין - - -
היו"ר דוד ביטן
תיכף אנחנו נגיע אליהם, אל תדאגי. זה שני חלקים למטבע.
נועה קיסר
כבוד היושב-ראש, הנושא הוא שגם אנחנו ברשות החברות כגוף מנהלי, אני קוראת לזה במילים עדינות, רזה מאוד ובעל משאבים מוגבלים מאוד - - -
היו"ר דוד ביטן
הם יתנו לך עובד. כמה עובדים יש לכם ברשות המים? שימו להם שיעזור להם בעניין הזה.
נועה קיסר
אם יש עוד ועדה, צריך עוד מזכירות ועדה, צריך לשכה משפטית.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז ייקח עשר שנים שיביאו לכם מזכירה שם.
נועה קיסר
אנחנו צריכים כוח אדם, אחרת הנושאים לא יגיעו לוועדה. תהיה ועדה, היא לא תפעל. הנושאים לא יצליחו לעלות אליה כי לא נוכל לטפל בחומרים.
מירה סלומון
אדוני, לא יכול להיות שהם ידרשו שזה יישאר ברשות החברות הממשלתיות אבל עכשיו הם לא יכולים לדון בדברים כי אין להם כוח אדם. אולי זה לא צריך להיות ברשות החברות הממשלתיות.
נועה קיסר
סליחה, אנחנו דנים בכל הנושאים שעולים לפתחנו. אנחנו לא יכולים לדון בנושא שלא מגיע לפתחנו.
היו"ר דוד ביטן
זה ברור. אני לא נכנס לזה. ברור שצריך כוח אדם, אני לא אומר שלא. אתם תעשו מה שצריך, אז יתנו לכם כוח אדם מתאים. אני לא אומר שלא, רק מה, אתם יכולים להיעזר ברשות המים, יש להם 200 עובדים.

אם אנחנו כבר נעשה תיקון בחקיקה, לא צריכים חוק מיוחד, נכון? יש לנו את החוק הזה.
איתי עצמון
אני חושב שאפשר יהיה לשלב את התיקון בהצעת החוק שהגיש היושב-ראש לתיקון חוק תאגידי מים וביוב.
היו"ר דוד ביטן
נכניס את זה שם. מה שאני כן רוצה, שתהיה מגבלה של תקופת המינוי, זאת אומרת דיון והחלטה. נקצוב לכם זמן. ברגע שיש בקשה של תאגידי מים למינוי דירקטור, יש לכם שלושה חודשים לסיים את התהליך. לא סיימתם? החוק יגיד שהוא יהיה כבר דירקטור גם אם הוא לא מתאים, ואתם תדאגו לבטל את המינוי על ידי מינוי דירקטור אחר. אני לא מוכן, ואני אומר את זה לרשות המים, תיכף נגיע אליכם, שלוקח שנתיים או שלוש מכל מיני סיבות למנות דירקטור. לא יהיה הדבר הזה. יהיה מגבלה של זמן במינוי דירקטור בתאגידי מים.
מירה סלומון
אם אפשר עוד משהו, אדוני, שבקשה לא תוכל להיות מוגשת רק אם כל הדירקטוריון מתמנה.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו אנחנו נתייחס אליהם. שלחתם לי ריכוז הוראות ובדיקת הצעות, מינוי מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידי מים וביוב.
איתי עצמון
מה שרשות המים העבירה לוועדה.
היו"ר דוד ביטן
כן, מסמך שהעברתם לי. בסדר גמור. הכללים שאתם קובעים, שיהיה דיון רק אם כל המקשה היא בבת אחת, זה לא דבר שמתקבל על הדעת. זה לא סביר. יש הרי החלטות בית המשפט העליון. סבירות קיצונית היא סבירות קיצונית, אז זה ממש אי סבירות קיצונית. אתם אומרים לפי מה שראיתי, שהדירקטוריון לא יכול בעצם לקבל החלטות אם אין לו אנשי ציבור. יפה מאוד.
קריאה
זה הוראה בחוק החברות הממשלתיות.
היו"ר דוד ביטן
כן, ראיתי. מה זה מפריע למנות דירקטור? סתם לדוגמה, עובד עירייה, אתם מאשרים אותו. עדיין הדירקטוריון לא יכול לקבל החלטות. זה בסדר גמור, אבל תגמרו את התהליך של הדירקטור הספציפי הזה, שאם יבואו ויביאו את אנשי הציבור, אז אפשר יהיה להשלים את המלאכה. הרי מה קורה? זה כבר ביצה ותרנגולת, לכן את התהליך אתם צריכים לסיים עם אותו דירקטור, ולמרות שהוא חבר דירקטוריון, לא יכול לקבל החלטות על פי החוק. אין שום בעיה עם זה אבל אתם מעכבים את כל התהליך באופן כזה שלא ממנים אף אחד ואחר כך כשמביאים אחד, מתחילים את התהליך שוב פעם מחדש כי כבר עברו שנתיים. זה לא הולך ככה. אתם צריכים לפשט את התהליך, לפשט את הכללים שלכם. גם אם כתוב בחוק סעיף שהדירקטוריון לא - - - , מה זה רלוונטי לגבי מינוי של מישהו? עדיין הדירקטוריון לא יכול. בסדר גמור.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, אני אתייחס ברשותך. אני מנהל רשות המים. כמה דברים, קודם כל אני שמח שאנחנו נוכל - - -
היו"ר דוד ביטן
שימנו את הבן אדם והדירקטוריון לא יכול לדון. העירייה צריכה לעשות את כל התהליך המהיר כדי למנות אנשי ציבור ולהעביר את זה לאישור.
איתי עצמון
אני מניח שמה שהיושב-ראש מכוון אליו הוא מה שכתבתם במסמך: "הרכב הדירקטוריון כולל דירקטורים מכהנים והמועמד שהוגש משלים הרכב חוקי". השאלה מה עומד מאחורי המילים האלה?
היו"ר דוד ביטן
אתה מבין? אז הכול מתעכב עד שיהיה הרכב חוקי ואז ארבע שנים אין כלום. זה לא מתקבל על הדעת. אתם צריכים לשנות את הנוהל הזה.
שלום דנינו (הליכוד)
למה אתם מקשים? דווקא אתם רשות המים צריכים להיות בעלי עניין שהעסק יעבוד מהר.
עמי אילני
אדוני היושב-ראש, אני יכול להתייחס?
היו"ר דוד ביטן
כן.
עמי אילני
אני מהלשכה המשפטית, רשות המים.
היו"ר דוד ביטן
אתה היית בישיבה הקודמת?
עמי אילני
לא אדוני.
היו"ר דוד ביטן
אתם כמה חבר'ה מטפלים בזה?
עמי אילני
לא, אני הייעוץ המשפטי.
היו"ר דוד ביטן
אני רואה שיש לכם כל כך הרבה. תנו להם עזרה. לכם יש אינטרס שהדירקטורים האלה יאושרו. תעזרו להם.

כמה עובדים לכם יש?
נועה קיסר
60.
היו"ר דוד ביטן
ולהם יש 200. אצלם לא רק על דירקטוריון. אתם רק על דירקטוריון.
נועה קיסר
כבוד היושב-ראש, אני אגיד, על דירקטורים, מנכ"לים, כל החברות הממשלתיות, כל התאגידים הציבוריים בישראל וכל תאגידי המים.
היו"ר דוד ביטן
לכן אנחנו רוצים להוציא מכם את תאגידי המים לוועדה אחרת.
נועה קיסר
ולהביא לנו תוספת כוח אדם שתוכל לתמוך בכל התהליכים.
היו"ר דוד ביטן
אז מה זה בשביל המדינה לתת לכם איזה עובד-שניים?
נועה קיסר
חמישה–שישה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני לא נכנס למשא ומתן. אני משאיר לך את זה. נראה לי שאת תעשי את זה טוב.
עמי אילני
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס. הסעיף בחוק הוא סעיף בחוק תאגידי מים וביוב.
היו"ר דוד ביטן
דבר עם היועץ המשפטי שלי. הוא יגיד לך אם אתה צודק או לא.
עמי אילני
איתי, הסעיף שאנחנו מתייחסים אליו הוא סעיף בחוק תאגידי מים וביוב. הוא מחייב את המספר המזערי. האינטרס שלנו הוא לייעל.
היו"ר דוד ביטן
איפה הייעול?
עמי אילני
אז אני רוצה להסביר אם יורשה לי, בבקשה. המטרה שלנו שהדירקטוריון יתפקד, יוכל לקבל החלטות.
היו"ר דוד ביטן
זה המטרה הסופית אבל בדרך צריך לאשר דירקטורים כדי שהוא יתפקד.
עמי אילני
אנחנו לא מונעים.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, אתם מונעים. אמר פה הבחור שהיה במקומך, לכן אמרתי אם אתה היית בישיבה הקודמת. הוא אמר שכל עוד יש עיכוב עד שיש הרכב מלא. בינתיים אתם עוצרים את כל המינויים ומחכים להרכב המלא. זה רציני?
עמי אילני
אדוני, הדברים מתנהלים במקביל אבל אני רוצה להסביר.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אנחנו מבינים את העניין, לא צריך הסברים - - -
קריאה
היושב-ראש, אנחנו נתייחס.
היו"ר דוד ביטן
בוא אני אסביר לך את זה. לא הבנת את זה עד עכשיו? לא היית בישיבה הקודמת.
קריאה
הייתי.
היו"ר דוד ביטן
אתה מגיש להם עכשיו הצעה לדירקטור, נגיד עובד עירייה. הם אומרים, אין הרכב מלא, לא דנים בהצעה הזאת.
עמי אילני
לא, לא, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
הם מגלגלים אותך. למה מהנדסת עיריית רמת גן, למה עד עכשיו לא אישרתם אותה? כי אין הרכב מלא. אמרתם את זה במפורש בישיבה הקודמת. ארבע שנים. ברגע שיהיה - - - , אז עכשיו יגידו, עצור, תביא לי עוד פעם החלטת מועצה. נתחיל עם כל הסיפור מהתחלה.
מירה סלומון
תארו לעצמכם שחבר בדירקטוריון שהוא רשות מקומית שהתחלף, נציג חבר מועצה שעכשיו הפך להיות לאומתי, ראש הרשות הנכנס לא יכול להחליף אותו.
עמי אילני
איתי, ברשותך אני רוצה להתייחס בבקשה להוראות סעיף 63. הסעיף הזה הוא בא אך ורק לייעל. הוא לא סותר את מה שנאמר כאן קודם.
היו"ר דוד ביטן
אז למה לקח לכם ארבע שנים בעיריית רמת גן?
עמי אילני
אני אסביר.
היו"ר דוד ביטן
אמרתם להם, בגלל שאין הרכב מלא.
עמי אילני
אדוני, אני רוצה להסביר. אני לא מצליח. המטרה שלנו בסופו של יום היא שהדירקטוריון יעבוד ויקבל החלטות. זה לא סותר הליכי מינוי אחרים.
היו"ר דוד ביטן
למה סגנית מהנדס עיריית רמת גן עד עכשיו לא אושרה? היא לא מתאימה? היא לא עומדת בתנאי הסף? מה בדיוק העניין? אתם אמרתם פה בישיבה, בגלל שאין הרכב מלא. אמרתם את זה. אתם אומרים לי סתם דברים?
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, אנחנו נתייחס ספציפית לגבי רמת גן עוד שנייה. תראה היושב-ראש, אנחנו נמצאים אצלך לא מעט ואנחנו שמחים להגיע.
היו"ר דוד ביטן
יפה. אתם תהיו אצלי הרבה.
יחזקאל ליפשיץ
אנחנו שמחים תמיד להגיע. היתרון אצלך שישיבה ראשונה יש הרבה בלגאן ורעשים. הישיבה השנייה ישיבה רגועה.
היו"ר דוד ביטן
הנה, רגועה.
יחזקאל ליפשיץ
אבל אנחנו לא מצליחים לענות. אנחנו נתייחס גם לגבי רמת גן.
היו"ר דוד ביטן
לא, כי אני רוצה לסיים את הדברים.
יחזקאל ליפשיץ
אנחנו הראשונים שרוצים לסיים, היושב-ראש. ברשותך, ניתן ליועץ המשפטי שלנו להתייחס לגבי העיקרון ואחרי זה אפרת מיחידת הממונה על התאגידים תתייחס ספציפית לגבי רמת גן כי אני מבין שזה נושא שכל פעם עולה, ולהבנתי הוא לא מוצג בצורה - - -
היו"ר דוד ביטן
אחת הדוגמאות.
יחזקאל ליפשיץ
בסדר גמור. ברשותך, שניהם ידברו רצוף ואני משוכנע שניתן מענה מלא.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה.
עמי אילני
איתי, העיקרון הזה הוא עיקרון מנחה גם מול רשות החברות. העובדה שאין מספר מזערי של דירקטורים, דח"צים בתאגידים, זה המטרה הראשונה, היא כמובן למלא את השורות. המטרה שלנו היא לייעל ולמלא את השורות על מנת שהדירקטוריון יוכל לעבוד. ברגע שהשורות מלאות הדירקטוריון עובד. אין סתירה בין מינוי של דח"צים למינוי של חברי מועצה וחברי רשות מקומית.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לא נכון. אתם אומרים את זה לראשי ערים. אתם אומרים להם, יש זמן כי עדיין אין. מה זאת אומרת יש זמן? אתם תגמרו מהר מאוד את המינוי, שיישב בצד, לא יקבל שום החלטה. אין שום בעיה עם זה, אבל אתה לא יכול להבהיר שוב פעם ושוב פעם. זה לא הולך הסיפור הזה, לכן אנחנו בעניין הזה רוצים גם כן שיקבעו כללים ברורים לסיום העבודה. אתם ממנים דירקטור, מסיימים את העניין שלו ללא קשר אם הדירקטוריון יכול לפעול, לא יכול לפעול. זה לא רלוונטי בכלל ואתם אומרים את זה.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, בסדר גמור, רק צריך לוודא שהוועדה תסכים לדון.
היו"ר דוד ביטן
איזה ועדה?
יחזקאל ליפשיץ
הוועדה לבדיקת מינויים. אם באמת רשות החברות יקבלו פה תגבור ויצליחו למנות ועדה ספציפית, אז אני חושב שהבעיה תיפתר, ולמה? כי ברגע שיהיו ועדות דחופות, אז לא תהיה שום בעיה. בעצם כרגע אם הוועדה מתכנסת בתדירות לא מספיק טובה - - -
היו"ר דוד ביטן
אנחנו הולכים לתקן את החוק באופן הזה שאם הוגשה בקשה לדירקטוריון, אז הבקשה צריכה להסתיים תוך תקופת זמן מוגדרת, ואז כולם יתיישרו עם העניין הזה. זה הכול.
אלי דלל (הליכוד)
באף דירקטוריון אחר אין את הבעיה. זה רק ברשות המים משום מה.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, יש, את תדאג. יש גם בדירקטוריונים האחרים.
אלי דלל (הליכוד)
לא ככה.
היו"ר דוד ביטן
ראשי ערים עושים הרבה רעש אבל יש את זה בכל מקום.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, ברגע שהוועדה תתכנס בתדירות טובה, לא יהיה שום עיכוב, אני משוכנע בזה.
נועה קיסר
חזי, אתה יודע שזה לא הקושי. זה לא העניין של התדירות, זה עניין של תדירות הגעת החומרים. אני אכנס אותה כל יום. במה אני אדון? אין לי חומר.
היו"ר דוד ביטן
כי הם לא מעבירים לה עד שלא יסיימו את כל העניין.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, רק אני אבהיר. יש מקרים שבהם רשות מקומית, ויש פה ראשי רשויות שנרשמו ולא הגיעו, לכן אני לא אתן דוגמאות שמיות, שראשי רשויות מגיעים והם מתלוננים על זה שלא עולים דירקטורים שלהם לוועדה ומסתבר שבכלל לא הגישו. אפשר אחר כך לתת רשימה.
היו"ר דוד ביטן
אם הם לא בסדר, אז לא בסדר, אבל אני לא מאמין שזה ברמה הזאת. יש להם עניין הרי.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, אני מציע שאנחנו ורשות החברות נגבש נוהל עםSLA ברור של כמה זמן לוקח טיפול. מבחינתי להגיש אותו לוועדה אחר כך. מבחינתי שיבוא לדיון ואתם תחוו דעתכם.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו בחקיקה נקבע את המועדים. כולם יתיישרו עם העניין. זה משהו הגיוני. אני לא אומר לכם עכשיו, תוך יומיים תגמרו את העניין. אני מציע שאתם תעשו ישיבה ותגידו לנו מה לדעתכם המועדים שצריך כדי לאשר דירקטור. זה אחד. שניים, זה לא רלוונטי אם יש קבורום או אין קבורום. הם צריכים לאשר את הדירקטור ללא קשר ואחר כך העיריות ורשות המים יעשו את ההשלמות הנדרשות שהדירקטוריון יוכל לעבוד. זה בעיה ראשונה.

דבר נוסף, אני רוצה לדעת, אם אין קבורום, אז מועצת העיר היא הקבורום כי היא בעלת המניות. בגדול, באישור של דוח כספי, כל הדברים האלה, שזה מעכב הרבה דברים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כאילו ברהט יכולים לעשות ישיבה של מועצת העיר ולפתור את הבעיה?
היו"ר דוד ביטן
אנחנו עשינו את זה פעם בראשון, דרך אגב. משום מה הם אומרים שזה בלתי אפשרי, אז איך עשינו את זה אז?
יחזקאל ליפשיץ
למה? זה אפילו מעל הדירקטוריון.
היו"ר דוד ביטן
גם בחברה ציבורית אתה יכול לעשות, ואז אין עיכובים גם אם יש בעיות.
עמי אילני
זה אסיפה כללית, זה לא דירקטוריון.
היו"ר דוד ביטן
אם הדירקטוריון לא יכול לפעול, אז האסיפה הכללית תפעל.
עמי אילני
לאסיפה הכללית יש סמכויות מפורשות בחוק וגם לדירקטוריון יש סמכויות מפורשות.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו נתקן את החוק ואז אתם כשוט תצטרכו לעבוד מהר מאוד כדי שיהיה דירקטוריון. אנחנו נמנע תרגיל של המועצה. אין מצב שהעירייה תגרור רגליים כדי לבוא למועצת העיר. זה לא יהיה. בגדול, אנחנו צריכים לעשות בתיקון עצמו את הדבר הזה, אבל לדאוג שהעירייה לא תגרור רגליים ותדאג שלא יהיה דירקטוריון על מנת שהיא תקבל את ההחלטות - - - . תחשוב על איך אנחנו מנסחים את זה בקריאה הראשונה. זה יגיע לוועדת שרים נראה לי שבשבוע הבא. נדבר על זה.

אנחנו נעשה את הדברים בהסכמה אתכם, אל תדאגו. אנחנו לא מתכוונים לעשות לכם עם פטיש חמש קילו, אבל תחשבו על העניין הזה שאם יש בעיה וזה הגיוני, אם הדירקטוריון לא יכול לפעול ויש החלטות שמחויבים על מנת שיזוזו עניינים, אז בעלי המניות יעשו את זה, ובעלי המניות זה האסיפה הכללית של מועצת העיר. לא בכל מצב. ניתן לכם את הסמכות שאם העירייה גוררת רגליים במינוי של הדירקטורים, שאתם תמנעו את העניין הזה. אתם הרגולטור, תגידו לראש העיר, אדוני הנכבד, היית צריך להגיש את הדירקטורים. ברגע שהעיכוב הוא ממך, אתה לא יכול לכנס את מועצת העיר. מקובל עליי. אחרת, אנחנו מכירים את הפוליטיקה, הם יעשו תרגילים.

ניתן לכם את הסמכות הזאת למנוע את הכינוס הזה, במצב הזה, בתנאים מפורשים. אם אתה גררת רגליים ואתה לא מינית ואתה לא עשית את העבודה ובינתיים אין קבורום ויש בעיה עם זה, אז מועצת העיר יכולה לקבל החלטות כאסיפה כללית, באופן זמני.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, חשוב לאזן.
היו"ר דוד ביטן
נאזן. אנחנו לא נסיים את העניין פה, אל תדאג.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

זה צריך לתקן בחקיקה?
היו"ר דוד ביטן
כן, אני אגיד לך למה בחקיקה, כי הם כל דבר אומרים, אין סמכות, יש סמכות, אז נעשה את זה בהסכמה. ניתן להם את הסמכות לעכב אבל נאשר את זה שאם זה קורה, זה אפשרי. מישהו צריך לאשר את הדוח הכספי.
שלום דנינו (הליכוד)
לכל תאגיד יש כמה ערים שהם שותפים בתאגיד, נכון?
אפרת בנזוז
חלק מהתאגידים.
היו"ר דוד ביטן
יש כמה.
קריאה
תאגידים אזוריים יש.
היו"ר דוד ביטן
הוא צודק. תאגיד אזורי, צריך להתייחס מי זה האסיפה הכללית.
אפרת בנזוז
ראשי הרשויות זה האסיפה הכללית של התאגיד. זה כתוב בתקנות.
היו"ר דוד ביטן
ראשי רשויות אבל אין איזון. יש ראש עיריית תל אביב, נגיד הוא לקח איזה מקום קטן - - -
יחזקאל ליפשיץ
לראשי הרשויות הגדולים יש יותר דירקטורים.
היו"ר דוד ביטן
גם באסיפה הכללית.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
ברגע שיש חמישה-שישה יישובים, כמו שיש לנו, השאלה איך נקבע הדירקטוריון? כמה דירקטוריון?
היו"ר דוד ביטן
לא, זה יש בחוק, ואז עשינו תיקון לחוק והכנסנו את זה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
שאלה נוספת זה לגבי המנכ"לים בתוך התאגידים, האם יש הגבלה בתקופת הכהונה?
היו"ר דוד ביטן
לא יודע. יש הגבלה? הם יודעים. אני לא זוכר את החוק בעל פה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
האם יש הגבלה לכהונת מנכ"ל בתאגידים?
עמי אילני
כן. בתאגידי מים וביוב קודם כל לכל תאגיד יש תקנון. יש הגבלת כהונה. ההנחיות של הממונה על התאגידים הן שתי כהונות כאשר מעת לעת אנחנו לפי הצורך כמובן, אם הדירקטוריון מגיש בקשה בקשר למנכ"ל כזה או אחר שהוא מעוניין לכהונה שלישית, אז ניתן לבחון את זה ולאשר את זה. יש גמישות בעניין אבל בגדול ברוב התקנונים, כמעט 95% מדובר על שתי כהונות בלבד.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני שאלתי בישיבה הקודמת לגבי רהט באופן ספציפי. הבעיה עדיין לא נפתרה ועד שיהיה תיקון בחוק, אני מבקשת תשובה.
אפרת בנזוז
אני אתייחס לזה כי את דיברת איתי על הנושא הזה בתום הישיבה. אחרי בדיקה מול היועץ המשפטי של התאגיד התברר באמת שראש העיר התפטר מהדירקטוריון, שאנחנו לא ידענו מזה, אבל לא הגישו מועמדים, זאת אומרת אין מועמדים של רהט.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

יש מועמדים. אני יכולה להקריא גם את השמות והדפים.
אפרת בנזוז
אין בעיה, תביאי לי את השמות ואני אבדוק.
היו"ר דוד ביטן
צריכים להגיש להם את המסמכים. אולי לא הגישו.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כן, הגישו.
אפרת בנזוז
אין לי מועמדים אצלי.
עמי אילני
אני דיברתי עם היועץ המשפטי של התאגיד והוא עדכן אותי שעדיין לא התכנסה ישיבה במועצת העיר כדי לאשר את המועמדים. לא הוגשו אלינו מועמדים. אצלנו לא חונים מועמדים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא יכול להיות.
אפרת בנזוז
אין בעיה, תעבירי לי שמות ואני אבדוק.
היו"ר דוד ביטן
רמת ישי, ראש המועצה פנה אליי שהתעכב המינוי ועכשיו אתם באים ואומרים לו, תעשה עוד פעם ישיבת מועצה. למה צריך עוד פעם ישיבה ועוד ישיבה? הרי יש מצב פוליטי מסוים לפני בחירות שלפעמים ראש עיר נכנס לקושי להעביר דברים. אם הוא העביר את זה לפני שנתיים, למה אתם מחייבים אותו עוד פעם לפני הבחירות, תתחיל את הכול מאפס?
אפרת בנזוז
זה הנחיות של ועדת המינויים, שבחלוף שנה מיום החלטת המועצה, הם צריכים - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם אשמים בשנה, לא הוא אשם. אתם מנעתם את זה בגלל כל מיני בעיות ביורוקרטיות.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, ברגע שיהיה נוהל מסודר וכמו שאמרת, הגבלות על משך המינוי, אני מניח שהדבר הזה יסתדר לבד.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל בינתיים אתם אומרים לו, הכול יסתדר, עכשיו תעביר את זה במועצת העיר. יש לו קושי להעביר את זה מחדש. תלכו לקראתו. גם לכם יש יועצת משפטית, נכון? אז תדברו עם היועץ המשפטי של הרשות ותיראו איך אתם מסדרים את העניינים. אתם צריכים לפשט את התהליך ולפתור בעיות קיימות. יש בעיות פוליטיות גם בעיריות. זה לא עכשיו אנחנו באים לדירקטוריון של חברת החשמל. זה לא אותו דבר. פה יש עניינים פוליטיים. דרך אגב, לא יודע אם אתם צריכים כל כך הרבה עובדים. הם יכינו לכם את כל החומר לוועדה, מסודר. יביאו לכם את זה.
נועה קיסר
אני אגיב לזה כי שאלתם את זה גם בדיון הקודם. לצערנו החומר שאנחנו מקבלים מרשות המים לא מספק ברמה המקצועית שלו ולכן אנחנו נדרשים לעשות עבודה נוספת.
היו"ר דוד ביטן
שמעתם? הטענה אליכם.
עמי אילני
אדוני, אני לא כל כך מסכים עם הטענה של סגנית מנהל רשות החברות. אנחנו עוברים על החומרים. אנחנו צירפנו מסמך מפורט לוועדה לפי הבקשה. אפשר להתרשם ממה שרשות המים עושה ערב הגשת המועמדים לדיון בוועדה. איתי, אני מניח שעיינת במסמך וראית.
איתי עצמון
כולנו עיינו. גם יושב-ראש הוועדה עיין. השאלה איפה באמת הפערים בין החומרים שאתם מעבירים לבין מה שדורשת רשות החברות?
עמי אילני
אני רוצה להשיב על זה. אני לא רואה פערים. נמצאת פה אפרת שגם כן יושבת יחד איתנו בוועדה. במרבית המקרים, 95% מהמקרים המסמכים מוגשים באופן מלא, תקין, גם חוות הדעת. אני יכול לומר שמצד אחד אנחנו כרשות המים אמורים לשקף את ההליך בפני הוועדה. מצד שני הוועדה מבקשת מאיתנו לא פעם להביע עמדה מפורשת. בעניין הזה לא פעם פונים אלינו כדי לקבל עמדה. יכול להיות שסגנית מנהל רשות החברות, נועה, מדברת על הסוגיה הזאת, אבל מבחינת המסמכים שמוגשים לוועדה, אני עובר עליהם, אני רואה אותם. אני לא רואה שום בעיה. גם לא נתקלנו אף פעם בבעיה. שתראה לי פנייה פעם שפנתה אלינו ואמרה שחסר מסמכים ולא קיבלה. איך שאנחנו מקבלים את המייל אנחנו מעבירים תגובה.
היו"ר דוד ביטן
תפתרו את הבעיות ביניכם בעניין.
רבקה שטיינבג
הבעיות הן בעיות בבדיקה המשפטית. יצא לי, אני לא רוצה לנקוב בשמות, בכל מיני מועמדים, דח"צים שגילינו שיש להם זיקה מאוד מאוד קרובה לראש רשות כזה או אחר או בהליכי איתור של מנכ"ל.
היו"ר דוד ביטן
תמיד יש זיקה. זה עירייה.
רבקה שטיינברג
לא, הוא דח"צ. דח"צ לא אמור להיות זיקה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה, להביא אותו מרמלה? לא הבנתי. אתם רוצים שהדח"צ של ראשון יהיה מרמלה?
רבקה שטיינברג
הייתי מצפה שזה ייכתב בפרוטוקול והייתי מצפה לדעת מזה והייתי מצפה שחוות הדעת המשפטית תנקוב בדבר הזה ותיתן עמדה.
היו"ר דוד ביטן
יש זיקה תמיד. זיקה לראש עיר, זיקה לחבר מועצה תמיד יש. מאיפה הוא יביא אותם?
רבקה שטיינברג
צריך שיהיה ביטוי לזה.
היו"ר דוד ביטן
שיכתבו את זה.
רבקה שטיינברג
שיכתבו את זה ויתנו את העמדה המשפטית. יש גם בעיות בהליכי איתור ואני לא חלק מהליך האיתור. כשיש כשלים שנראים לעיניי אני חייבת לתת את הדעת.
שלום דנינו (הליכוד)
אני באמת חושב בעניין הזה של הייעוץ המשפטי, צריך לקבוע כלל ועיקרון מאוד חשוב, שאם עירייה מעבירה לכם נניח מועמד, אז זה באחריותם לבדוק שהכול בסדר.
רבקה שטיינברג
זה לא מה שהחוק אומר.
שלום דנינו (הליכוד)
אתם לא יכולים ללכת לחקור מה עירייה עושה ומה המחלקה של העירייה נתנה לראש העיר. זה אין סוף. אתם צריכים לדעת על מה אתם אחראים ואני חושב שזה הגיוני.
היו"ר דוד ביטן
לא חותמים על תצהיר? חותמים על תצהיר.
אביטל בירגר
אנחנו נותנים חוות דעת משפטיות על פי הסטנדרטים המקובלים בוועדה לבדיקת מינויים ביחס לכלל המינויים. זה לא משנה אם תהיה ועדה אחת או שתיים. חלק מההסדר החוקי של היום, וזה החשיבות שאנחנו רואים בו, זה באמת שיש ראיית רוחב של כלל המינויים. בהתאם לזה ניתן הייעוץ המשפטי.
היו"ר דוד ביטן
בתאגיד מים ודאי, אני אומר לך את זה באופן ברור, לא צריכים בשביל זה חוות דעת משפטיות. הדירקטורים, אנשי הציבור, יש להם איזשהו קשר או לחבר מועצה או למפלגה.
שלום דנינו (הליכוד)
זה לא בהכרח ניגוד עניינים ושחיתות.
היו"ר דוד ביטן
זה אתם צריכים קצת להקל. הוא צריך להיות כשיר להיות איש ציבור שם. זה לא אותם כללים כמו מינוי בחברת החשמל, אני מאוד מצטער. בבסיס יש להם איזשהו קשר בתוך העיר.
איתי עצמון
הם כפופים לחוק, אז הם צריכים למלא אחר הוראות - - -
היו"ר דוד ביטן
אם ככה, אפשר למנות איש ציבור בעיר רק כשהוא מעיר רחוקה מאוד.
אלי דלל (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אפשר להעיר משהו קטן?
היו"ר דוד ביטן
כן.
אלי דלל (הליכוד)
אני רוצה להביא את הדוגמה האישית שלי. אמרתי ארבע שנים.
היו"ר דוד ביטן
זה כבר בעיה אחרת. זה לא קשור למה שמדברים על אנשי ציבור. אתה היית חבר מועצה. יש הבדל.
אלי דלל (הליכוד)
הייתי חבר מועצה, הייתי סגן ראש עיר, ממלא מקום ראש העיר. יש לי את כל הכישורים, מהנדס תואר שני. התעסקתי במים במכון התקנים וכך הלאה.

במשך ארבע שנים פעם אחת הטפסים לא הגיעו, אבל פעם אחת נתנו לי סיבה שאני חבר מרכז ליכוד, אבל אני נבחר ציבור, אז מה אם אני חבר מרכז ליכוד? אז מה עשיתי? התפטרתי ואחר כך הגשתי עוד פעם מסמכים, לכן אני רוצה לחזק את ידך.
היו"ר דוד ביטן
דלל, אתה בישיבה הקודמת גם אמרת לנו את הסיפור הזה, אז עזוב. בוא נתקדם.
אלי דלל (הליכוד)
אני רוצה להודות לך.
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה. נעשה סיכום ביניים בינתיים. קודם כל עיקרון ראשון, יש הסכמה של אנשי המקצוע מכל הגוונים להקים ועדה לבדיקת מינויים רק לתאגידי מים.
נועה קיסר
שוב, אנחנו חוזרים שהדבר הזה כפוף לתוספת כוח אדם, אחרת אין טעם.
היו"ר דוד ביטן
אני לא קובע את כוח האדם.
נועה קיסר
זה קשור, כי אין טעם שיהיו לנו גם עשר ועדות. גם הוועדה הנוכחית יכולה להתכנס כל יום. אין מי שיתמוך בוועדה.
היו"ר דוד ביטן
הבנו את ההערה. לא צריך להיכנס לזה אבל אם צריך, אז יביאו לכם.

עיקרון שני, הבהרנו שיהיה נציג של מרכז שלטון מקומי כאיש ציבור מתוך השניים שמאושרים. אחד מהם יהיה נציג השלטון המקומי.
שלום דנינו (הליכוד)
ואם אפשר להוסיף הערה, שהרשות אחראית בייעוץ המשפטי הפנימי שלה לאשר אותו.
היו"ר דוד ביטן
לא רשות, זה מרכז שלטון מקומי. זה איש ציבור.
שלום דנינו (הליכוד)
זה לא יהיה זכות וטו.
היו"ר דוד ביטן
יהיו מועדים בחקיקה לגבי אישור הדירקטורים. אני מבקש שעד לישיבה הבאה שאנחנו נדון בזה, שרשות המים וגם רשות החברות יסכמו ביניהם מה המועדים הסבירים והרלוונטיים לעניין הזה. אנחנו לא רוצים לקבוע לכם את זה כי זה עניין של עבודה, אבל צריך שיהיה משהו סביר. אני חושב שלושה חודשים זה מספיק, אבל שהם יחליטו, שיביאו ויגידו לנו.

כשאין דירקטוריון שמסוגל לקבל החלטות, אין קבורום לפי החוק, אז האסיפה הכללית תוכל לקבל החלטות שקשורות לאישור דוח כספי, אישור תקציב. רשות המים תוכל למנוע את זה אם הם סבורים שהעירייה לא נקטה בפעולות הנחוצות על מנת למנות דירקטוריון פעיל, כדי שלא יעשו תרגילים. אנחנו יודעים שראשי ערים אוהבים לעשות תמרונים בעניין הזה. אנחנו לא ניתן להם. אנחנו רוצים לפתור בעיות שעולות כל הזמן וגם זה טוב לרשות המים הסיפור הזה.

כלל נוסף, וזה לדעתי לא צריך חקיקה אבל זה תדברו עם היועץ המשפטי שלנו, שאתם עושים את התהליך של מינוי דירקטור ללא קשר לכך שאין קבורום או יש קבורום. זה לא מעניין. זה שני קווים מקבלים. אתה צריך לאשר, הוא יהיה חבר דירקטוריון אבל אין קבורום, אז אי אפשר לקבל החלטות.
יחזקאל ליפשיץ
זו הנחיה גם לוועדה לבדיקת מנויים. אנחנו לא נעכב וגם הם לא יעכבו.
היו"ר דוד ביטן
ברור. אף אחד לא יעכב. אני מציע שתשבו ביניכם. לדעתי כוח האדם שהם מדברים הוא מוגזם כי את רוב העבודה אתם יכולים לעשות. אתם צריכים להביא להם את זה על מוכן. כשיש שבעה אנשים, בסוף אנחנו ניתן הרבה עבודה לעורכי דין עוד פעם. זה רק עורכי דין בודקים.
נועה קיסר
אבל זה סדר העבודה הנדרש.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

ברשותך, אני הייתי בקשר עכשיו עם ראש העיר, שיחה מוקלטת עם אבי אמסלם, היועץ המשפטי של תאגיד המים. בקיצור, המסמכים אצלכם. הוא נקט שמות.
יחזקאל ליפשיץ
גבירתי, אנחנו נבוא אליך אחרי הוועדה ונקבל את השמות.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני אעביר לך את השיחה עכשיו, ממש מוקלטת.
יחזקאל ליפשיץ
בסדר גמור, אנחנו לא צריכים את ההקלטה. היושב-ראש, אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול כיוון שחברת הכנסת פה פונה אלינו. כמו שאמר היועץ המשפטי שלנו מקודם, בשיחה שלו עם היועץ המשפטי של התאגיד עדיין לא התקיימה ישיבת מועצה. אחרי הוועדה, ברשותך, נבוא אליך ונקבל את המועמדים. האינטרס הראשון במעלה הוא שלנו, שיהיה לתאגיד רהט שהוא תאגיד חשוב, שיהיה קבורום.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אבל בינתיים זה לא קורה.
היו"ר דוד ביטן
תקדמו את זה.
יחזקאל ליפשיץ
אנחנו ברשותך גם נעדכן אותך.
היו"ר דוד ביטן
יש לנו את רמת ישי שיש לו בעיה עם זה, ויש לנו את עיריית רמת גן. אני מקווה שעיריית רמת גן זה בתוך 42 או לא?
נועה קיסר
32.
היו"ר דוד ביטן
בואו נגמור שהוא יבוא לפה ויחייך ולא יתחיל לצעוק עלינו. זה דבר ראשון.

עכשיו הגענו לנושא האחרון, לנושא של דירקטורים מטעם מועצת העיר וראש העיר. מה אנחנו עושים עם זה? זה לא אותו דבר. נציג מועצת העיר צריך לעמוד בכל תנאי הכשירות? הרי הוא נבחר ציבור. מה עושים איתו? אז אין לו חמש שנות ניסיון, מה שמבקשים.
קריאה
הוא יכול להיות סוחר בשוק ולהיות חבר כנסת, אז מה?
היו"ר דוד ביטן
חבר כנסת, אין בעיה, כל אחד יכול להיות, דרך אגב. שופט הוא לא יכול להיות. חבר כנסת, הכול יכול להיות.
קריאה
יש לו תפקידים.
היו"ר דוד ביטן
אז מה? עדיין הוא נציג של מועצת העיר. למה ממנים אנשי עירייה? דרך אגב, הורידו את היחס. פעם היה שליש מועצת העיר, עכשיו רק 25%.
קריאה
זה תמיד היה 25%.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, היה שליש. אתה טועה. בדירקטוריונים הישנים היה שליש. גם בחברות עירוניות וגם בתאגידי מים היה שליש. בעניין הזה מה העמדה שלכם? מה אתם רוצים, שחבר מועצת עיר יעמוד בכל הכשירויות? תבדקו לו ניגוד עניינים, מקובל. ניגוד עניינים זה ברור, אבל ניגוד עניינים אמיתי, כלכלי, לא שהוא חבר מפלגה. זה לא רלוונטי, כן/לא חבר מרכז ולא שום דבר.

הנושא של ראש עיר צריך להיפתר. אם רוצים שראש עיר יהיה יושב-ראש דירקטוריון, אז תנו לו להיות יושב-ראש דירקטוריון. מה זה מפריע לכם? הרי כל ההחלטות של הדירקטוריון, אתם בודקים אותם. אתם בודקים דבר-דבר, אני יודע את זה. בסדר גמור שבודקים, אין בעיה.
קריאה
אדוני היושב-ראש, העניין של ראש עיר כיושב-ראש דירקטוריון כבר נפתר.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, אז למה יש טענות אם זה נפתר?
קריאה
זה קיים.
היו"ר דוד ביטן
כי הם הולכים לקראת כבר.
קריאה
מי שהתנגד לזה זה רשות המים שהיא לא רוצה שראש עיר יהיה גם יושב-ראש דירקטוריון.
יחזקאל ליפשיץ
היום ראש עיר יכול להתמנות ואין בעיה. אתה צודק, היום זה כבר נפתר.

היושב-ראש, כרגע בעיקרון החוק מפנה לחוק החברות הממשלתיות ולכן בעצם התנאים למינוי דירקטור זה התנאים שכתובים בחוק החברות הממשלתיות, דהיינו תואר וניסיון וכל מה שצריך.
איתי עצמון
מה שמבקש יושב-ראש הוועדה מחייב תיקון חקיקה.
יחזקאל ליפשיץ
בדיוק, נכון.
היו"ר דוד ביטן
יש לכם התנגדות שראש עיר יהיה גם אם אין לו תואר ראשון?
יחזקאל ליפשיץ
לא, אין התנגדות, כפוף להסדר ניגוד עניינים כמובן.
היו"ר דוד ביטן
אם ראש עיר, יש לו עסקים בתחום תאגיד המים, אז הוא יכול להיות? אם הבן שלו, יש לו, אז ברור שהוא לא יכול להיות. הכוונה לניגוד עניינים זה בדיוק לדברים האלה. אם למשל הבן שלו, יש לו חברה בתחום הביוב, אז הוא לא יכול להיות יושב-ראש. עם כל הכבוד, שישים מישהו אחר.
שלום דנינו (הליכוד)
יש פה שתי סוגיות, אחת זה זיקה והשני ניגוד עניינים. ניגוד עניינים כלכלי, ברור, כמו שאמר היושב-ראש, לא מתקבל על הדעת, אבל ניגוד עניינים אחר, איזה ניגוד עניינים יכול להיות? זיקה יכול להיות. הרי כל הנציגים הם נציגי מפלגות. הוא חבר מפלגה, אז הוא לא יכול להיות דירקטוריון בגלל שהוא חבר מפלגה?
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש נתן דוגמה מצוינת ואני חושב שכולנו מסכימים.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נעשה תיקון שראש עיר וחברי מועצה יכולים להיות יושב-ראש או חבר דירקטוריון גם ללא תנאי הכשירות הקבועים למעט נושא של ניגוד עניינים, וגם ניגוד עניינים חייב להיות זיקה כלכלית.

אם הבן שלו עובד בתאגיד מים, מה קורה עם זה? זה לא כלכלי אבל זה גם לא בסדר.
מירה סלומון
אדוני, יכול להיות שיהיה הסדר למניעת ניגוד עניינים.
היו"ר דוד ביטן
ראש העיר, עם כל הכבוד, רוצה להיות יושב-ראש דירקטוריון, שהבן שלו לא יעבוד בתאגיד. שיעביר אותו למקום. יש גבול מה אפשר ללכת לקראת.
מירה סלומון
מה שאני אומרת זה שדיני ניגוד העניינים קובעים אם יש צורך - - -
היו"ר דוד ביטן
מכיוון שבחוק אנחנו רוצים להכניס שהוא יכול להיות גם אם הוא לא עומד בתנאי הכשירות לפי החוק, אז עדיין אני רוצה לניגוד עניינים או כלכלי או אישי, במובן הזה שאם הבן שלו עובד בתאגיד או משהו כזה, אז הוא לא יכול להיות.
מירה סלומון
אדוני, ניגוד עניינים זה לא שאלה של כשירות.
היו"ר דוד ביטן
לא אמרתי כשירות. ניגוד עניינים. אם אני מכניס את זה בחוק, אז אני רוצה שיהיה כתוב ניגוד עניינים ואיזה ניגוד עניינים. אני מאזן את זה בצורה הזאת.
שלום דנינו (הליכוד)
בנושא קירבה יש הגדרה, אבא, אימא, אח, אחות.
היו"ר דוד ביטן
זה כלל ובחקיקה נדון בפרטים. זה הכול. עוד משהו יש לנו ששכחנו?
יהודה סיסו
כבוד היושב-ראש, אם אפשר להגיד מילה. אני מנכ"ל תאגיד המים, מעיינות העמקים, ויושב-ראש הפורום. לכל הדעות מדובר על תהליך ארוך. גם אם נקצר אותו, עדיין מדובר על תהליך ארוך שמתחיל מהמועצה ונגמר בסוף בוועדה למינוי בכירים.

אם הולכים לתיקון חקיקה, לא משנה כרגע אם יהיו שתי ועדות, אז אולי צריך גם לשקול את נושא אורך הקדנציות. אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב עצמנו, רצים סביב עצמנו, בוחרים ואחרי שנה או שנה וחצי מתחילים לדבר כדי לראות שאנחנו בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד ביטן
מה הקדנציה?
יהודה סיסו
היום אורך קדנציה הוא שלוש שנים, ואם משנים את החוק אולי צריך לשקול על הארכה של הקדנציה לארבע שנים.
קריאה
אני חושב שזה נכון.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע, אני אגיד לך למה, כי לפעמים ראש עיר רוצה להחליף את הדירקטור. אם אתה אומר לו כל הקדנציה, אז הוא תקוע איתו.
יהודה סיסו
אז הוא יכול אולי להגדיר את זה לדח"צים ולא בהכרח לנציגי ציבור.
קריאה
אני גם חושב.
היו"ר דוד ביטן
הבעיה היחידה שהוא צודק, זה שאם אתה ממנה אחרי שלוש שנים ואז יש בחירות, רוצים להחליף את האנשים, אתה לא יכול, אתה חייב להמתין לשלוש שנים.
קריאה
בדרך כלל שנה.
אלי דלל (הליכוד)
דוד, חברי מועצת עיר שהם הנציגים של העירייה, הם מתחלפים ואז יש לך את נציגי הציבור ויש לך עובדי עירייה.
היו"ר דוד ביטן
חבר מועצת עיר נשאר חבר מועצת עיר.
קריאה
אין הגבלה, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
לא, נשאר חבר מועצת עיר. הוא לא עבר שלוש שנים, אפשר להחליף אותו?
אלי דלל (הליכוד)
דוד, המועצה מחליטה על עובדי עירייה ועל נבחרי ציבור, אז כך שאין בעיה - - -
שלום דנינו (הליכוד)
חבר מועצה שסיים את תפקידו, הוא לא יכול להמשיך להיות דירקטור.
היו"ר דוד ביטן
אני יודע את זה. זה כתוב בחוק. אנחנו נעשה דבר כזה, שדירקטור מן הציבור זה יהיה עד סוף הקדנציה או שלוש שנים, לפי - - - , ואז אפשר להחליף אותו אם רוצים.
קריאה
הכוונה לדח"צ או לנבחר ציבור?
היו"ר דוד ביטן
דח"צ.
יהודה סיסו
דוד, עוד פעם ממשיכים להסתובב סביב עצמנו בעניין.
היו"ר דוד ביטן
אבל נבחר ציבור, אם המועצה רוצה להחליף אותו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אגיד להם לא להחליף אותו?
יהודה סיסו
אנחנו מדברים על דח"צ. גם דח"צ עובר את אותו תהליך וכל שלוש שנים צריך להתחיל את כל התהליך.
היו"ר דוד ביטן
לא, אז אנחנו נגיד, עד סוף הקדנציה או שלוש שנים. אם נבחר שנתיים לפני סוף הקדנציה, אז אמרנו עד, אז בסוף הקדנציה הוא מפסיק להיות אלא אם כן רוצים - - -
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, זה קיים היום. חבר מועצה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא מועצה, אני מדבר על איש ציבור. רק הוא הבעיה, בינינו. נעשה תיקון כזה שהוא יישאר עד סוף הקדנציה.
קריאה
מה זה עד סוף הקדנציה, אדוני?
היו"ר דוד ביטן
עד סוף הקדנציה של מועצת העיר. היא נבחרת לחמש שנים, נכון? אם הוא נבחר אחרי שנה, יש לו עוד שלוש שנים, הוא יישאר עד סוף הקדנציה, אלא אם כן רוצים להחליף אותו.
יהודה סיסו
אני אתן לך מצב היפותטי של דירקטור שנבחר עכשיו בינואר נניח. הוא עכשיו אמור להיות שלוש שנים דח"צ, ואתה אומר בעצם שבאוקטובר מתבטלת הקדנציה שלו, אז אנחנו אף פעם לא נהיה עם דירקטוריון.
היו"ר דוד ביטן
נבחר ראש עיר חדש, נבחרו רשימות חדשות. רוצים להחליף אותו, אז יחליפו אותו. זה כבר עניין שלהם. עשינו איזון. יש דברים שאנחנו מעבירים להחלטת מועצת העיר, יש דברים שלא.
קריאה
זה סביר בהחלט.
היו"ר דוד ביטן
זה החלטה של ראש העיר שהוא יושב ומתחיל להחליף אנשים בגלל שיקולים פוליטיים, שיידע מה המשמעות של זה. אני צריך לפתור לו את כל הבעיות?
שלום דנינו (הליכוד)
אם אין בעיה, הוא יכול להמשיך.
היו"ר דוד ביטן
בעיה שלו. הוא רוצה להחליף, שיחליף. הוא לא רוצה, שלא יחליף. דרך אגב, גם אם הוא רוצה להחליף, עדיין אותו דירקטור יכול להישאר בינתיים עד שיאשרו אותו, אז אין שום פגיעה בתאגיד. הוא לא מפוטר מייד. הוא עד להחלפה נשאר חבר כדי שהתאגיד לא ייפגע ביכולת שלו לקבל החלטות.
שלום דנינו (הליכוד)
זה דווקא כדאי להדגיש. הוא יישאר - - -
היו"ר דוד ביטן
עד שימנו לו מישהו אחר, נכון.

עכשיו כל אחד יודע מה המשימה שלו, נכון? לקראת תיקון החקיקה. תשבו ביניכם ותסגרו את העניינים האלה על מנת שכשאנחנו נבוא, נעבור על זה בצורה יותר חלקה. עוד משהו שלא עשינו?

ה-32 האלה פותרים הרבה מאוד בעיות. עכשיו אתם תקבלו החלטה, תביאו לי פרט כזה. לא כזה דבר אלא תגמרו את העניין של האנשים. לא עכשיו תעבירו את זה חזרה לרשות החברות, אני רוצה פה פרט כזה וכזה ואז עוד פעם אנחנו נתעכב שנה.
נועה קיסר
לא, לא, ה-32 האלה, הכול אצלם מלא.
היו"ר דוד ביטן
הכול תקין?
נועה קיסר
הכול תקין. הם עולים לדיון ביום ראשון.
היו"ר דוד ביטן
כמה יש עוד שהם מחכים?
אפרת בנזוז
יש אצלנו קרוב ל-25 מועמדים שחלקם עד סוף השבוע יוגשו.
היו"ר דוד ביטן
מתי הישיבה?
נועה קיסר
ביום ראשון.
יחזקאל ליפשיץ
צריך לכנס ועדה נוספת בתוך זמן קצר.
נועה קיסר
אין שום בעיה. ככל שיהיו מסמכים - - -
היו"ר דוד ביטן
אז אולי נדחה את הישיבה בשבוע ואתם תדאגו לכל ה-25.
יחזקאל ליפשיץ
היושב-ראש, יש לנו כרגע תאגידים בלי קבורום. בואו נסיים, נקיים את הישיבה הקרובה, נקבע ישיבה נוספת.
היו"ר דוד ביטן
מתי? הישיבה הנוספת יכולה להיות עוד שנה.
נועה קיסר
לא, מה פתאום. אני מזכירה לך שהישיבה שלפני יום ראשון הייתה ב-8 בינואר. אנחנו לא עובדים בקצבים של חודשים.
היו"ר דוד ביטן
אז אין בעיה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

יש לי שאלה לפני שאנחנו מסיימים, שצריך להתייחס אליה גם בחקיקה. בקריטריונים ששמים כאן, בסעיף 6 לייצוג הולם כתוב סעיף 63(א)(3) בחוק תאגידי מים וביוב מורה כי ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין, - - - בדירקטוריון.
היו"ר דוד ביטן
נכון.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

למה ככל שיתאפשר?
היו"ר דוד ביטן
אני אגיד לך למה. נגיד לצורך הדוגמה מועצת העיר בבני ברק, אין אף אישה, אז מנסים לאזן את המינויים של חברי המועצה באנשי הציבור, נגיד, אז אי אפשר אולי לאזן מלא, אז ככל. "ככל" זה נותן את האפשרות לאזן.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אבל כמה יש לנו כמו בני ברק?
היו"ר דוד ביטן
דוגמה אני נותן לך, כי החוק מדבר באופן כללי.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אבל הם לוקחים את זה באופן כללי. "ככל שיתאפשר", אז זה לא יתאפשר.
היו"ר דוד ביטן
סמכי עליהם שהם דואגים ליישם את זה. הם דואגים ליישם את זה כמו שצריך.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני מקווה שכן.
היו"ר דוד ביטן
טוב, תודה רבה, סיימנו את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:56.

קוד המקור של הנתונים