ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/02/2023

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת הכלכלה
08/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ג (08 בפברואר 2023), שעה 9:53
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022 (פ/3637/24) (כ/927), של ח"כ משה ארבל, ינון אזולאי, חה"כ שלמה קרעי, חה"כ אוריאל בוסו, חה"כ יוסף טייב, חה"כ חיים ביטון, חה"כ עופר כסיף, חה"כ ישראל אייכלר, חה"כ אופיר כץ, חה"כ משה גפני, חה"כ מיכאל מרדכי ביטון, חה"כ אלי כהן, חה"כ ניר ברקת, חה"כ מאיר פרוש
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אברהם בצלאל
אליהו ברוכי
סימון מושיאשוילי
חברי הכנסת
סימון מושיאשוילי
ישראל אייכלר
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה – חבר המתרגמיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022, פ/3637/24 כ/927
היו"ר דוד ביטן
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022.

ביקשו מאיתנו פה להחיל דין רציפות, על מנת שזה יעבור אנחנו צריכים להחיל בוועדה את דין הרציפות.

כן התייחסות קצרה אם אפשר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
ממש קצרה, אני מבקש להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022. מספר 927 מיום ה- 28 ביוני 2022.
היו"ר דוד ביטן
טוב תודה רבה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אחרי ההצבעה אני יכול להסביר.
היו"ר דוד ביטן
אחרי ההצבעה אין בעיה.

טוב הצעת ההחלטה היא כזאת.

בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעת חוק, התשנ"ג-1993, להודיע במליאת הכנסת כי הממשלה מסכימה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 76).

זו הודעת הממשלה, הממשלה מסכימה לעניין הזה, מה ההחלטה שלנו?
איתי עצמון
כרגע בעצם הוועדה מתבקשת להצביע על החלת דין רציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, ולאחר שהוועדה תחליט על החלת דין רציפות, תימסר הודעה למליאה, והמליאה תוכל להצביע.
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה, מי בעד?

הצבעה

ההצעה אושרה פה אחד.

אוקי זה אושר. עכשיו מי שרוצה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני רוצה לנמק רק במשפט אחד את העניין, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית וכולם זועקים על קץ הדמוקרטיה, אין לך דבר יותר דמוקרטי, מאשר שאדם יוכל לדבר באיזה טלפון שהוא רוצה, ועם מי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה.

לא יכול שהמדינה כמדינה תבוא ותמנע ממנו איזו שהיא דרך של התקשרות בטלפון, הרבה הרבה דברים אנשים עושים, אני לא רוצה להרחיב, שבניגוד לכל ערך אנושי ויהודי, ואומרים דמוקרטיה מחייבת חופש ביטוי וחופש כל מה שהוא רוצה לעשות, פה בעניין הטלפונים היה פה עיוות נוראי, רצו למנוע מאנשים לדבר מטלפון שהם רוצים, לא משנה למה הם רוצים, אז המדינה באה ואמרה לא, אתם לא תעשו ככה אלא ככה, וזה ובא לתקן את העניין הזה ותודה רבה לך אדוני היושב ראש שאישרת את זה, ובעזרת השם גם במליאה זה יאושר, ותהיה דמוקרטיה ולא יהיה קץ הדמוקרטיה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, לפי הדמוקרטיה כל אחד יכול להשתמש באיזה טלפון שהוא רוצה, זו הדמוקרטיה שאני מכיר, אני לא מכיר משהו אחר, זה גם חלק מהדמוקרטיה, היכולת של האדם לעשות שימוש בדרך שהוא רוצה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא רק טלפון גם בכלל.
היו"ר דוד ביטן
לא, פה במקרה זה טלפונים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
כן פה זה בולט, כי היה עיוות עם תעמולה מחשבתית כאילו המדינה צריכה לקבוע לאנשים איך ומה לרכוש ומה לא לרכוש, אז תודה רבה לכם.
היו"ר דוד ביטן
אז זה המכתב שאנחנו צריכים, אני רק חותם על זה? אוקי, הנה גם חתמנו, הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:58.

קוד המקור של הנתונים