ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/02/2023

הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכלכלה
08/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 20
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ג (08 בפברואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אליהו ברוכי
סימון מושיאשוילי
מוזמנים
ינון אלרועי - משנה למנכ"ל, משרד הכלכלה והתעשייה

תהילה פרץ ורון - עו"ד, מנהלת בכירה תחום בינלאומי, משרד הכלכלה והתעשייה

ריקי מימון - מנהלת תחום ורשות מוסמכת לרישיונות יבוא, משרד הכלכלה והתעשייה

שאול ירס - עוזר ראשי - יעוץ משפטי, משרד הכלכלה והתעשייה

ערן טל - מנהל תחום איירסופט, איגוד לשכות המסחר

ישראל אבישר - ראש אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון לאומי

בני סלומון - רפ"ק, ראש תחום נשק ארצי, משטרת ישראל

עידן כץ - רפ"ק, ראש חוליית אבטחה ושיטור יועמ"ש, משטרת ישראל

שרון רובינשטיין - עו"ד לשכה משפטית, משטרת ישראל

גיא יצחקי - מנכ"ל אלפא טקטיקל, יבואני ומשווקי כלי איירסופט

עמנואל לאיליאב - מנכ"ל מועדון איירסופט שוט פויינט, יבואני ומשווקי כלי איירסופט

דניאל גרובר - מנכ"ל, דניאל גרובר, יבואני ומשווקי כלי איירסופט

ראובן לאיליאב - בעלים ומועדון איירסופט שוט פויינט, מועדון איירסופט ספורט אתגרי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה – חבר המתרגמיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023
היו"ר דוד ביטן
הנושא הצעת צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023.

בוא נגיד שאני האמת לא רואה טעם בדיון לפי ההבהרות שקיבלתי גם מהשב"כ וגם מהמל"ל, רק יש לי שאלה אחת פשוטה, כל פעם אתם מבקשים הארכת צו, למה אתם לא מתקנים את החוק, הכל טוב ויפה ואני יודע שכל דבר לוקח זמן במדינה הזאת, אפשר להעביר את החוק הזה בשבוע, שבוע וחצי מעבירים את החוק של התיקון, תעשו רישיונות כמו בכלי ירייה ונגמר הסיפור, למה הם צריכים לאבד את הפרנסה בגלל שאתם אין לכם זמן לעשות את הנוהל ולחוקק את החוק?
ישראל אבישר
להתייחס ברשותכם?
היו"ר דוד ביטן
כן תגידו לי עכשיו מה משתנה, אני מעביר לכם את הצו תוך כמה זמן יהיה חוק?
ישראל אבישר
ראשית שמי ישראל אבישר, אני מנהל האגף לרישוי ופיקוח כלי יריה במשרד לביטחון לאומי, מבחינת רקע ופרספקטיבה, בעצם מאז אוקטובר 2021, כשבעצם ביקשנו לראשונה ממשרד הכלכלה להשית את הצו הזה, אנחנו מיד התחלנו מה שנקרא תהליכי חקיקה.

עובדתית תיקון חוק כלי ירייה 2023, מסדיר בצורה ברורה את העברת האחריות או חלוקת האחריות.
היו"ר דוד ביטן
זה מה שצריך לעשות כן.
ישראל אבישר
יש, כלומר יש תיקון חוק.
היו"ר דוד ביטן
אבל אין.
ישראל אבישר
לא, אז אני אסביר ברשותך, תיקון חוק כלי ירייה 2023, בעצם א' עבר בקריאה ראשונה, ולאחר מכן בוועדת ביטחון הפנים אישרנו את הנוסח הסופי אחרי דיוקים שונים, ובעצם פיזור הכנסת גרם לכך שהוא נעצר, אז התהליך התקדם א' בהיבט של החקיקה.

מעבר לחקיקה הוא גם התקדם בהיבט של המוכנות של המשרד ושל האגף לקבלת אחריות, חשוב שהפורום רק יידע מה רציונל החלוקה, כי יש פה חלוקה שאמורה גם בחקיקה החדשה להשתמר בין משרד הכלכלה למשרד לביטחון לאומי.
היו"ר דוד ביטן
לי זה לא חשוב אני אומר לך את האמת.
ישראל אבישר
מאה אחוז, אם זה לא חשוב אני לא אציג.
היו"ר דוד ביטן
שיעבירו חוק זה הכל.
איתי עצמון
אבל הממשלה מתכוונת להחיל דין - -
היו"ר דוד ביטן
שנייה, שנייה, אני הבנתי שאתם נפגעים מזה, אבל יש עוד מצבים שצריך לטפל בהם, לא רק בנושא שלכם, אלא יש בעיות לאומיות ואי אפשר להתעלם מזה, עם כל הכבוד לכולם.
גיא יצחקי
קודם כל נעים מאוד, גיא יצחקי אלפא טקטיק על איירסופט, תראה אנחנו ניהלנו מגעים מול אגף רישוי כלי ירייה לאורך כל ההליך, כאשר הייתה לנו דרישה אחת בלבד, רישוי כמו שאתה אמרת.

אנחנו ביקשנו רישוי עבור הכלים, כדי שאנשים יוכלו להחזיק את זה בצורה פרטית.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, יש אבל חוק, אתם מביעים התנגדות לחוק?
גיא יצחקי
אנחנו הבענו התנגדות נחרצת.
היו"ר דוד ביטן
אתם מכירים את הצעת החוק הקיימת?
גיא יצחקי
אנחנו מכירים את הצעת החוק.
היו"ר דוד ביטן
נו אתם מתנגדים לה?
גיא יצחקי
אנחנו מתנגדים לה אם היא תעבור ללא החזקה, אנחנו מבקשים לאפשר החזקה.
היו"ר דוד ביטן
רגע, זה דיונים בוועדה, כרגע אין כלום.
גיא יצחקי
אנחנו הבנו שהיום כנראה הצו יאושר, רצינו לבקש שהיושב ראש דרך הוועדה יבקש, לנסות לבצע חקיקה יותר רחבה.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא אצלי, זה לא בוועדה שלי זה בוועדה אחרת, לכן אני לא יודע למה מביאים לי את הצו בכלל אבל לא משנה.
גיא יצחקי
לגמרי, אני מדבר על מה שקשור למשרד הכלכלה, יש למשרד הכלכלה עדיין חלק ניכר מהתחום שנשאר, שזה עוד בעיה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר זה בין המשרדים, אני אין לי בעיה לקחת את הדבר הזה ולוותר עליו, אני לא צריך את זה, זה בוועדה לביטחון פנים, אז שיהיה בוועדה לביטחון פנים, גם הצו וגם הכל, לא יודע למה מביאים לי את זה.
איתי עצמון
הצו כרגע לא בסמכות של הוועדה לביטחון לאומי, הוא בסמכות של ועדת הכלכלה, מכיוון שמדובר על צו מכוח פקודת היבוא והיצוא.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, והחוק שמה?
איתי עצמון
החוק שם, זה תיקון לחוק כלי הירייה שהוא בסמכות הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אוקי אין בעיה, זה לא משנה לי.
ערן טל
אדוני היושב ראש אשמח להתייחס.
היו"ר דוד ביטן
אתה גם? לא אין צורך, אין צורך.
ערן טל
אני מלשכת המסחר.
היו"ר דוד ביטן
אין צורך הבנו את הבעיה חבר'ה, לא צריך אין חובה לדבר תאמינו לי.
ערן טל
רק הערה קטנה.
היו"ר דוד ביטן
לא חובה לדבר לשכת המסחר, לא חובה תעזוב את זה.
ערן טל
חשוב חשוב.
היו"ר דוד ביטן
הבנו את הבעיה בשביל מה הדיבורים, אתם רק רוצים לבזבז זמן.
ערן טל
לא ממש לא. דקה אחת.
היו"ר דוד ביטן
עזוב אתם מזכירים לי את המועמדים שיוצאים ברשויות רק כדי שהתמונה תהיה בפלקט, למרות שהם יודעים שאין להם סיכוי, נו עזוב את זה.
ערן טל
תראה אנחנו מבינים שכנראה הצו יאושר.
היו"ר דוד ביטן
אמרתי לא צריך לדבר נכון? אני קובע מי מדבר ומי לא, לא אתה.

טוב אני רוצה להבין, אני רוצה פה התחייבות, תוך כמה זמן הצעת החוק מתחילה לידון בוועדת ביטחון פנים, אם לא אני לא מאשר לכם כלום, אני אומר לכם את האמת, אני רוצה התחייבות, אני לא מאמין לאף אחד בדברים האלה, היו לי המון מקרים שהתחייבו לי האוצר, כולם התחייבו והחוקים לא זזו לשום מקום כי עבר והנושא התגלגל, אני לא מבין למה עד עכשיו הנושא לא טופל, אבל עזוב אני רוצה התחייבות.
ישראל אבישר
אני אומר דבר כזה, אתמול בעצם היה דיון.
היו"ר דוד ביטן
כן, תחילו גם רציפות, למה אין רציפות?
ישראל אבישר
אתמול היה דיון אצל השר לביטחון לאומי, הוצג לו מה שנקרא מתווה החקיקה, ככלל המגמה היא להמשיך עם מנגנון החקיקה, מכיוון שבאופן כללי, שנייה רגע אני רק רוצה להציג את כל המורכבות ממש בחצי דקה.
היו"ר דוד ביטן
איזה מורכבות? לתת דין רציפות יש מורכבות? איזה מורכבות אני לא מבין, על מה עוד צריך לעשות דיון חוזר על מה? על מה עוד צריך לעשות דיון בכלל, מה כל דבר זה דיונים? היה כבר דיונים על זה, אישרו את זה במשרד לביטחון פנים בזמנו, תריצו את זה, אז מה, מה עוד צריך? לא כל דבר צריך לעשות דיונים, יש לו עוד דברים אחרים לעשות, על מה כל דבר דיונים על מה?
ישראל אבישר
ראש הוועדה, אנחנו רק נעביר את העמדה של השר שנקבעה אתמול, אתמול הנושא הזה הוצג לו.
היו"ר דוד ביטן
הוא בעד או נגד?
ישראל אבישר
אני אציג ממש בקצרה.
היו"ר דוד ביטן
לא תענה לי.
ישראל אבישר
בכלל הוא בעד, אבל הוא ביקש פרק זמן ללמוד את הנושא ולשמוע את כלל ההשפעות.
היו"ר דוד ביטן
לא, אין פרק זמן.
ישראל אבישר
זו העמדה של השר, אני לא מוסמך לקבוע אחרת.
היו"ר דוד ביטן
יש לך עד אוגוסט, אני אומר לכם את האמת, עוד חצי שנה אני לא מאשר את זה, הנה אני אומר לך, לא מאשר את ההארכה שיהיה מה שיהיה, פעם אחת ולתמיד אתם צריכים להבין, תעשו את העבודה שלכם, מה העניין הזה אנשים נפגעים, כולם נפגעים ואתם יש לכם זמן לכל דבר, זה ההארכה הראשונה על מנת שתהיה הארכה אחרונה, על מנת שתהיה הארכה נוספת, אתם צריכים או לפטר אותי מהוועדה או להעביר את זה לוועדה אחרת, לא יהיה דבר כזה יותר נגמר, אתם צריכים לבוא ולהגיד, לעשות את זה עד אוגוסט, החוק הזה בספר החוקים, אני אומר לכם לא יהיה, תשכחו מזה, מה זה הדבר הזה? זה דן וזה עושה דיון וקובע, יש לו מספיק דברים השר לביטחון פנים, על מנת ללמוד אלף נושאים אחרים יותר חשובים מהנושא הזה.

זה נושא ברור שצריך לעשות תיקון לחוק, ברור, לא צריכים בשביל זה אף דיון, הבנו את זה מיד, מה צריך פה דיונים?

הנה אני מודיע לכם, לא יהיה הארכה נוספת. איפה השב"כ והמל"ל פה? המל"ל פה, אז הנה שתדעו, מה שאתם אומרים אתם צודקים, אבל אתם צריכים לדאוג כמל"ל יש לכם את היכולת שהחוק הזה יעבור, אם הוא יגיע לכנסת ובכנסת הוועדה תעשה דחיות אני לא יודע מה ולא תעשה, אתם לא אשמים, אז אין לי מה להגיד, אבל זה חברי הכנסת, אבל אם זה קשור בכם, אתם תדאגו עד אוגוסט, שהחוק הזה יהיה בספר החוקים זה הכל, ושמה במקום לכל מה שאתם טוענים, זה בוועדה שדנה בחוק, זה לא על האישור של הצו, הצו יאושר, זה לא משנה מה תגידו, הנה אני אומר לכם חבל על הדיונים.

הצו היום יאושר ולכן אין טעם בדיונים, אבל הם צריכים עד אוגוסט שהחוק הזה יסתיים זה הכל.
ערן טל
היושב ראש, אבל גם בנוסח הצו הצענו הצעת ייעול.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה אחר כך.
ערן טל
לא, לא לא, אם אתה מאשר את נוסח הצו הם לא יוכלו לתקן אותו, הצענו הצעה אפילו קטנה.
היו"ר דוד ביטן
איזה הצעה?
ערן טל
רק כדי לאפשר, אני אתן לך דוגמה.
היו"ר דוד ביטן
כשנקריא תגיד, כשנגיע לסעיף שאתה מדבר, כשנגיע לסעיף.
ערן טל
ערן טל לשכת המסחר, אבל אשמח רק להציג את זה לפני שאתם מקריאים כדי שתבינו את הרעיון.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא צריך לא צריך, מה לשכת המסחר, יש פה בעיות לאומיות, אתה מדבר איתי על לשכת המסחר, מה אתה רוצה שנאשר והבעיות הלאומיות יישארו אני לא מבין?
ערן טל
אנחנו מציעים הצעה פשוטה.
היו"ר דוד ביטן
אז יש בעיות כלליות שלא קשורות למסחר, שקשורות לעצם כלי הירייה האלה אתה מבין? ולכן צריך רישוי כמו אקדח רגיל.
ערן טל
אנחנו רוצים רישוי, רוצים רישוי ורוצים הסדרה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה רוצה? מה זה משנה? אם לא יהיה לך את החוק הזה אני כבר אומר לך, יסגרו לכם את כל המקומות, חבל לכם על הזמן, עם כל הכבוד ל- 100 עובדים או 200 עובדים שעובדים בזה, זה המצב.
ערן טל
זה לא עניין עסקי היושב ראש, זה עשרות אלפי שעוסקים בדבר הזה.
היו"ר דוד ביטן
טוב, זה לא משנה כל עוד יש בעיה עם הדבר הזה, אז יש בעיה, אז תילחמו בהצעת חוק.
גיא יצחקי
אנחנו מבינים שיש בעיה, אבל רוצים פתרון שייטיב גם איתנו, לא רוצים לסגור.
היו"ר דוד ביטן
הפתרון הוא פשוט.
גיא יצחקי
לא רוצים לסגור את הכל ולהגיד לכו לעבוד, אנחנו 18 שעות בשבוע באגף ונגמר.
היו"ר דוד ביטן
לא רוצים לסגור שום דבר, רוצים לפתור לכם את הבעיה באופן מקובל, לא חד צדדי.
עמנואל לאליאב
כן חד צדדי רק לכם.
היו"ר דוד ביטן
סליחה מה זה חד צדדי רק לנו?
עמנואל לאליאב
חד צדדי, כדי לסגור אתה אומר לי 100 משפחות.
היו"ר דוד ביטן
מה יותר חשוב, ביטחון המדינה, מלחמה בפשע או - -
עמנואל לאליאב
אי אפשר להפעיל את הכלי הזה, עד היום לא ראינו כלי - - - שהוא יורה.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא ראית אבל אחרים ראו.
גיא יצחקי
אז אנחנו רוצים לראות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.
גיא יצחקי
אנחנו גם לא רוצים לנהל את הוויכוח הזה אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא ראית, אני לא צריך לראות יש אנשי מקצוע, אני לא צריך לראות, מה אני מומחה לכלי נשק?
גיא יצחקי
גם אנחנו לא, ואנחנו לא רוצים לנהל את הדיון הזה.
היו"ר דוד ביטן
אתם לא רוצים אבל אתם מנהלים, לא יעזור כלום רבותי, יש לכם עד אוגוסט, עד אוגוסט יהיה פתרון זה הכל.
גיא יצחקי
כן, אבל אתה אומר לאפשר דין רציפות, דין רציפות זה אומר להעביר את החוק בלי החזקה, וכאן הענף שלנו נתקע, זה העניין פה.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, למה אתה אומר דברים שאתה לא מבין בהם? דין רציפות זה אומר שלוקחים את ההצעה, דנים בה בוועדה, אתם תבואו לוועדה, תתענו את הטענה הזאת שאתה אומר, אם חברי הכנסת יקבלו אותה זה יהיה, אם לא יקבלו אותה אז זה לא יהיה ככה עושים.
גיא יצחקי
רגע סליחה אדוני, אני עוד לא חבר כנסת.
היו"ר דוד ביטן
זה לא בוועדה שלי.
ערן טל
היושב ראש, היות וזה בוועדה לביטחון לאומי, אולי רגע נתמקד במה שוועדת הכלכלה כן יכולה לאשר?
היו"ר דוד ביטן
לא לא שנייה, תראה אם אתה תמשיך לבלבל את המוח בעניין הזה, אני פשוט יוציא אותך, אמרתי לך שכשיגיע הסעיף שאתה רוצה לתקן תגיד את הדברים שלך, זה הכל. זה עניין נקודתי נכון? אנחנו נשקול את זה אין בעיה אבל חכה שנגיע לסעיף.

מי קורא? ואם אתם לא מבינים אני לטובתכם לא לרעתכם, כי צריך לתקן את החוק פעם אחת ולתמיד, ולאפשר לכם ברישוי מסוים לעבוד זה הכל, אבל זה צריך תהליך, להתניע את התהליך הזה - -
גיא יצחקי
אנחנו ניהלנו את התהליך הזה חצי שנה מול האגף לרישוי ולא הטמיעו רבע דבר ממה שהצענו בשיטתיות, הקשיבו ולא הקשיבו, זה מה שקורה.
היו"ר דוד ביטן
הם לא חייבים א' להסכים לשום דבר שאתם מבקשים.
גיא יצחקי
אנחנו 20 שנה פה בארץ.
היו"ר דוד ביטן
לכן יש תהליך חקיקה שמה תטענו, אתם לא מבינים שאתם סתם מדברים?
גיא יצחקי
לא, אנחנו נותנים לך קצת רקע שתבין מה הצווים האלה, הרי הצו הזה הוא לטובת חקיקה היושב ראש אתה מבין.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אבל אני לא דן בחקיקה.
גיא יצחקי
אין בעיה אתה לא דן בחקיקה, אבל בסוף זה נותן לגיטימציה לכל הנושא.
היו"ר דוד ביטן
מי קורא? אז תתחיל לקרוא.
שאול ירס
עו"ד שאול ירס ממשרד הכלכלה.

צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה), התשפ"ג – 2023

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט – 1979,
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מצווה לאמור:

הגדרות
1.
בצו זה -"כלי איירסופט" – כלי המופעל בלחץ אוויר או חשמל לדריכה וקפיץ לירי של כדורי חרס או פלסטי בקוטר של כ-6 מ''מ, כהגדרתו בפרט מכס 93.04.002000/5 לצו תעריף המכס, לרבות אביזרים לכלי כאמור המסווגים בפרט מכס 93.05.990000/6 לצו תעריף המכס, שהוא אחד מאלה:(1)
דמוי רובה מסוג M-16 ,M-4 ,AR-15 ובעלי מראה דומה;(2)
דמוי רובה תבור TAR-21 ,X-95 ובעלי מראה דומה;(3)
קנה, גוף עליון, גוף תחתון, מכלול ובריח של הכלי המפורט בפסקאות (1) ו-(2)


"ייבוא אישי" – כמשמעותו בסעיף 3 לצו ייבוא אישי, התשע"ט – 2019;
"צו תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז – 2017.
היו"ר דוד ביטן
כן, יש לכם הערות על הסעיף הזה? בבקשה.
ערן טל
כן, היות ולאחרונה באמת מאז שהצו לפני שנה וחצי נחקק, נכנס לתוקף, יש איסור באופן כללי, מאוד מאוד קשה להם לייבא, גם חלקי חילוף, גם כלים שלא קשורים אפילו למה שרשום בצו, אנחנו מבקשים אם אפשר להוסיף פה הבהרה, שהאיסור לייבוא מתייחס רק לאביזרים המפורטים בצו זה בסעיף 1. זאת אומר זה נשמע אולי לא כזה חשוב כי הצו מסביר בדיוק מה מותר, אבל זאת בדיוק הבעיה, פנינו מספר פעמים לרשות המוסמכת.
היו"ר דוד ביטן
אתה מדבר על חלקי חילוף?
ערן טל
חלקי חילוף לא אישרו להם לייבא, כלים מסוג אחר לא אישרו להם לייבא, עושים להם חיים מאוד קשים ובסדר, אין בעיה הרשות המוסמכת עושה את עבודתה.
איתי עצמון
מה הבקשה תסביר עוד פעם?
ערן טל
להוסיף הדגשה, או להוסיף איזו שהיא התייחסות שאומרת, האיסור לייבוא מתייחס רק לאביזרים המפורטים בצו זה בסעיף 1.
איתי עצמון
אבל זה מה שכתוב.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש פרשנות שלהם שלא מאפשרים להם.
ערן טל
הפרשנות מונעת להביא מחסניות וחלקי חילוף.
גיא יצחקי
אגב אדוני יש בעיה עם הפרשנות גם לגבי ה-דומיהם, כאשר אנחנו אומרים ודומיהם לגבי הכלים אני מתכוון, זה נתון לפרשנות, לפרשנות שלצורך העניין מישהו שלא מבין בנשק או בכל דבר כזה, יכול להתבלבל בין דגם שאסור לבין דגם שמותר, זה יוצר בעיתיות עם שיקול הדעת.
היו"ר דוד ביטן
רגע המל"ל איפה המל"ל?
ריקי מימון
לא קשור אלי.
היו"ר דוד ביטן
לא זה קשור למל"ל דווקא, אבל גם הכלכלה יכולים לענות, הם צודקים בדבר הזה, כי בינתיים אתה מארגן אתם מאריכים את הצו כל שנה, לא נותנים פתרון, והם לא מסוגלים להביא חלקי חילוף.
גיא יצחקי
אדוני לא רק חלקי חילוף, גם דומיהם, הכלים עצמם, הפרשנות בעייתית.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, דומיהם בוא נגיד זה עניין לרגולטור לקבוע אם מה שאתה מביא זה בסדר או לא, אני לא יכול להיכנס לזה, אבל לגבי חלקי חילוף או בכלל, כדי שעד שתתקנו את החוק ותאפשרו להם, תנו להם סיכוי, אז רק מועדונים יכולים להביא חלקי חילוף לא כל אדם, וגם הם צריכים להוכיח לכם שהם צריכים את החלקי חילוף האלה שיש להם עם מה לתקן, אז זה עניין של זה, זה הכל.
גיא יצחקי
אנחנו עושים יותר מזה היום, אנחנו עומדים מול חובת ההוכחה מול הרשות המוסמכת, מקבלים שירות הכל בסדר, מתנהלים לפי נוהל.
היו"ר דוד ביטן
אז בואו תתנו לנו הבהרה בעניין הזה לפרוטוקול, שאתם תבדקו בקשות של המכונים האלה, אני לא יודע מה זה מועדונים, את הצרכים הספציפיים, ותתנו להם אופציה עד אוגוסט כן להביא את הדברים האלה, כי אחרת הם יסגרו מחר בבוקר, כי אם אין להם אז הם לא יכולים לעשות שום דבר, בזה הם צודקים, במיוחד לאור זה שבעצם מי שהתמהמה זה משרדי הממשלה בחקיקה הזאת.
ריקי מימון
שמי ריקי מימון ואני הרשות המוסמכת ממשרד הכלכלה למתן רישיונות נשק, צעצועים מסוכנים ומוצרים מסוכנים.

אני רוצה להתייחס לטענה שעלתה פה, ראשית אנחנו מדברים פה בסך הכל על ארבעה חלקים שאסורים ביבוא, המצוינים בצו, והם לא מתייחסים לחלקים, אלא לחלקים שמהם ניתן להרכיב כלים שלמים האסורים ביבוא, אז זה אנחנו לא מאשרים בתכלית האיסור במסגרת הצו.

יחד עם זאת חלקי חילוף ניתנים וניתנו לכולם, אלא אם כן בקשה לא הוגשה כנדרש והיה חסר משהו, ומשום כך הבקשה לא אושרה, הוגשה בקשה חלופית והיא אושרה.

עד כה, כל מי שביקש חלקי חילוף והתנהל כראוי במסגרת נוהל יבוא, קיבל את כל מה שנדרש.
גיא יצחקי
אדוני אני רוצה להגיב על זה, שנייה רגע עמנואל, אני רוצה להגיב על זה קודם כל בנושא, פה הבעיה זה לא שלא מאשרים, מאשרים, העניין הוא זה הפרשנות, בסוף יושבת הרשות המוסמכת ועושה בסך הכל את העבודה שלה, היא צריכה לבוא, להסתכל על סוגים מסוימים של חלקים ולהבין מה זה, איך זה, זה יוצר לנו טרטור לוגיסטי מאוד גדול בבקשות, לצורך העניין היום כאשר אנחנו מגישים בקשה לרישיון, בעבר לא התבקשנו לפרט ברישיון סוגי כלים, זה מגביל את העיסוק שלנו.
היו"ר דוד ביטן
אבל פה יש בעיה.
גיא יצחקי
אין בעיה, אז אפשר להוסיף סייג ברישיון עצמו ולאסור את כל מה שאסור בצו, לא צריך לבוא ולהביא אותנו לבחור סוגי כלים כאשר אנחנו מגישים בקשה של רישיון, זה מטרטר אותנו, זה הורס את יכולת תמרון שלנו ברכישה של כלים מסוימים, זה מעקב אותנו מבחינת חדשנות.
היו"ר דוד ביטן
פה מדובר עד אוגוסט.
גיא יצחקי
לא, לא משנה, אנחנו כבר שנה וחצי בסיפור הזה אדוני, הבעיה זה דומיהם.
ריקי מימון
רגע גיא אני רוצה להשיב על זה בבקשה, שנייה עכשיו אתה דיברת אני רוצה להשיב.

לעניין הזה הוא מחויב לתת את מספר הכלים שהוא מבקש.
גיא יצחקי
לא זה לא בעיה, זה לא קשור.
ריקי מימון
מכיוון שיש חשבונית שמתואמת מול המכס בזמן הגעת המשלוח.
גיא יצחקי
מה זה קשור.
ריקי מימון
מתוך כך הם נדרשים למספר ומספור.
גיא יצחקי
ריקי שנייה ריקי תקשיבי, אנחנו לא מנהלים חלילה ויכוח, אני מעלה כאן נתון עובדתי, כאשר קיבלנו רישיונות לפני הצו לא היה בהם הסתייגויות כאלה, היינו מקבלים רישיון, בוחרים את סוגי הכלים, מביאים אותם בלי לפרט יותר מידי, זאת עובדה.

היום כשאנחנו מקבלים את הרישיון, פשוט מפורט ברישיון, 10 ברטה, 10 קלאצ', 10 זה ו- 10 זה, מגבילים אותנו בסוגים, אנחנו לא יכולים, אין לנו חופש תמרון, עכשיו אנחנו באים ואומרים יש צו.
היו"ר דוד ביטן
למה יכולת תמרון, למה אתה צריך תמרון?
גיא יצחקי
אני אומר לך למה כי יש צו, אסרתם לי גם ככה 90% מהדגמים הכי פופולריים שיש לנו, פגעתם בעבודה, למה לבוא ולסבך אותנו גם עם שאר הדברים, תנו לנו את המרווח לעבוד.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה בדיוק העניין שהם לא יכולים לעשות את זה.
גיא יצחקי
זה בהסתייגות פשוטה אדוני, אם תאשר אתה מכניס הסתייגות פשוטה, שמה שאסור בצו דגמי 16M 4 ודומיהם פתרת את העניין, חלילה לא באים בטענות לגברת פה, זה לא העניין.
ריקי מימון
אדוני היושב ראש, אני חייבת לומר משהו בעניין הזה ואני מסיימת את דברי, יש דברים שאנחנו לא יכולים לומר פה, שמשום כך אנחנו נדרשים שיפרטו היבואנים את הכמויות וסוגי הכלי.
עמנואל לאליאב
תבדקו את העובדים במכס שלכם שמבריחים בקונטיינרים.
גיא יצחקי
ריקי אנחנו לא מתנגדים ריקי, כל הפירוטים, את מקבלת מה שאת מבקשת תמיד, זה לא קשור, אנחנו ניתן לך כל מסמך שאת מבקשת, אבל להקל קצת את אופן הגשת הבקשה, את אופן הפעולה זה הכל.
היו"ר דוד ביטן
רגע, גם את ממשרד הכלכלה?
תהילה פרץ ורון
כן, אני עורכת דין תהילה ורון, אני ממונה על התחום הבינלאומי בלשכה המשפטית, ואני רוצה שנייה קצת לעשות.
היו"ר דוד ביטן
לא, אין לנו היום זמן.
תהילה פרץ ורון
קצת, אל תדאג אני לא אקח הרבה זמן.

אני רוצה להגיד ככה, דבר ראשון אני חושבת שההערה הזאת בכל הכבוד היא לא כל כך קשורה לצו, יש עכשיו מצב שיש טובין אסורים ביבוא וטובין שהם ברגולציה, וזאת אחת הסיבות שבגלל נדרש - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין, מה זאת אומרת היא לא, למה היא לא קשורה לצו? אתם מושכים את החוק החדש כבר שנתיים, והם צריכים, שנה וחצי הם צריכים חלפים לכלים, אם אין להם חלפים אין להם עסק, אז עם כל הכבוד אתם יושבים במשרד הכל טוב ויפה, אבל יש אנשים שנפגעים מזה בדיוק באותה מידה, אז או שתסגרו להם את העסק גם כן, תגידו זה עסק לא חוקי כי יש לזה השלכות ונגמר הסיפור, זה הכל, מה אתם רוצים אני לא מבין? תתייחסו אליהם גם כן במגבלות שאנחנו מכירים אותם שאנחנו יודעים למה, וא' תנו להם החלטות מהירות, זה דבר ראשון ולא שלא ייקח זמן, ותבדקו דבר לדבר ותראו מה אפשר לאשר, מה שאפשר לאשר תאשרו.
גיא יצחקי
שיקלו עלינו בזמן, זה הבקשה.
היו"ר דוד ביטן
תקלו עליהם אי אפשר ככה, לפחות עד אוגוסט, אחר כך שיהיה אישור כלי ירייה תעשו מה שאתם רוצים, כל אחד לפי הבקשות שלו ונגמר הסיפור.
תהילה פרץ ורון
אז אולי אני רק אתחיל את דברי אני אפילו לא אשלים כי זה באמת היה רק בהתחלה, אני רוצה רק לומר דבר כזה, חלקי חילוף מאושרים להם בהתאם כמובן לשיקול דעת - -
עמנואל לאליאב
מה זה שיקול דעת זה כותרת מאוד יפה.
היו"ר דוד ביטן
טוב זה מה שיש.
עמנואל לאליאב
כי זה מעצבן אותי, את לא שמת כסף מהבית.
תהילה פרץ ורון
אני מבקשת מאוד לא לקטוע אותי ולאפשר לי להשלים את דברי.
עמנואל לאליאב
קל לך ונוח להגיד את זה.
תהילה פרץ ורון
דבר שני, יש ארבעה כלים חלקי חילוף, שמהם פשוט אפשר להרכיב ולכן הם אסורים.
היו"ר דוד ביטן
הבנו, הבנתי את זה כבר.
תהילה פרץ ורון
דבר אחרון שאני רוצה להגיד זה, שיש לרשות המוסמכת יש מועדים בעצם לדון בבקשות, זה 14 ימי עבודה, על פי רוב היא משיבה בזמן הרבה יותר קצר מהימים האלה, אלא אם כן כמובן יש איזו שהיא בעיה.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אז אני מבקש תלכו לקראתם איפה שאתם יכולים.
גיא יצחקי
אדוני בנושא באמת של אופן הגשה.
היו"ר דוד ביטן
לא, גמרנו אתה לא יכול לדבר מתי שאתה רוצה.
גיא יצחקי
אני יודע שלא, זה מאוד חשוב פשוט, לא מתנגדים לצו, אבל תקלו עלינו את אופן העבודה.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, אז אמרתי להם שיקלו עליכם.

תמשיך לקרוא בבקשה.
דניאל גרובר
סליחה אם אפשר שנייה אחת להעיר?
היו"ר דוד ביטן
לא, לא.
דניאל גרובר
אני לא הגבתי בכלל, אני חייב להגיב על זה.
היו"ר דוד ביטן
למה, להגיב על מה? אתה רוצה לחזור על דברים שאמרו?
דניאל גרובר
לא, על הנושא של החלקים אני חייב להבהיר פה משהו.

עם כל הכבוד, לא המכס ולא משרד הכלכלה, אף אחד מהם, תסלחו לי, אף אחד מהם לא מומחה לנשק, זה חונה אצלכם באיזה חטא שהמדינה קמה אי שם בקום המדינה, זה עדיין חונה אצלכם וזה טעות חמורה.

הם לא מבינים בנשק, אתה לא יכול להגיד שרסיבר עליון ורסיבר תחתון, מה ההבדל בין MPX ל- 16M, לתבור או ל- 36G, אף אחד פה שיושב בשולחן חוץ ממשטרת ישראל ואדון - - - שראיתי אותו פה איפה שהוא, רק הם יכולים להבדיל.

כשאנחנו מביאים חלקים למכס הם לא יודעים להבדיל, ואז מתחילים סיפורים אם זה כן אם זה לא, ופה באמת פה צריך לשנות את הצו.
היו"ר דוד ביטן
יש פה נציג של המכס בכלל? אין.
דניאל גרובר
אף אחד מהם לא יודע.
תהילה פרץ ורון
המכס מתייעץ עם המשטרה ועם משרד הכלכלה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך אני לא מבין, זה רק צו.
דניאל גרובר
אני רק אומר שבצו נדרש באמת לדייק ולהעיר, שמדובר רק בחלקים האל, רק לכלים האלה, כי אז זה באמת נתון לפרשנות של אנשים שלצערי לא מבינים את העולם הזה עד הסוף, וגם כשזה מגיע למכס כבר קרה שגם חודשים זה נתקע, כי ניסו להבין לאיפה החלק הזה שייך, ואז צריך להביא מומחה חיצוני בתשלום למכס, כדי שיגיד להם אם מדובר באמת בחלק הזה או לא.
היו"ר דוד ביטן
תמשיך לקרוא בבקשה.
שאול ירס
איסור ייבוא כלי איירסופט
2.
(א)
לא ייבא אדם, לרבות בייבוא אישי, כלי איירסופט.(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין ייבוא כלי איירסופט, רשאית לתת רישיון ייבוא לייבוא של כלי איירסופט המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה; לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:
(1)
משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;
(2)
יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה;
(3)
צבא ההגנה לישראל;
(4)
משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים.

תוקף
3.
תוקפו של צו זה עד יום כ"ח אב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023).
היו"ר דוד ביטן
כן מה רצית?
ערן טל
ביקשנו להוסיף, כדי להימנע ממצבים שבאמת אין לזה בסיס של נקרא לזה דאגה ביטחונית, הצענו שלפחות יתאפשר להוסיף סעיף של יבוא לטובת מטווחים, זאת אומרת זה יובא לטובת מטווח, זה עסק סגור, הכלים לא מיועדים למכירה, ביקשנו והצענו את ההצעה, להוסיף הרשות המוסמכת לעניין ייבוא כלי איירסופט.
היו"ר דוד ביטן
משטרה יש לכם משהו להגיד פה?
עידן כץ
עורך דין עידן כץ ממשטרת ישראל מהייעוץ המשפטי, אנחנו כמובן מתנגדים לתוספת הזו, אנחנו יודעים שחלק מהזליגות של הכלים גם הגיעו מהמועדונים עצמם ועסקים כאלו ואחרים, מבלי חלילה להטיל דופי בחברי פה בשולחן, ולכן אנחנו חושבים שזה בדיוק חוטא תחת המטרה והתכלית של המצב הזה.
ערן טל
הפיקוח הוא כל כך הדוק היושב ראש, שברגע שריקי מאשרת לצורך העניין לאיזה שהוא מטווח היא יודעת בדיוק איפה הכלים נמצאים, עכשיו אם זה לא מיועד למכירה, בן אדם מבקש כלים לעסק שלו.
היו"ר דוד ביטן
אתם מבינים שזה עד אוגוסט או לא?
ערן טל
לא זה לא משנה, זה תהליך שנמשך יותר משנה וחצי.
היו"ר דוד ביטן
לא יהיה יותר מאוגוסט, אז הנה אני מודיע לכם, עד אוגוסט.
ערן טל
למה לא להוסיף את זה זה יאפשר לפחות למטווחים לעבוד.
היו"ר דוד ביטן
אני הביטחון שלכם, אני אמרתי לכם פה שעד אוגוסט.
גיא יצחקי
כן, כמו מיכאל ביטון.
היו"ר דוד ביטן
אז תביא את מיכאל ביטון לפה, אז אני אומר לכם, עד אוגוסט אני ארצה לבדוק אם תהליך החקיקה מתקיים, אם הוא לא מתקיים בגלל בעיה של הכנסת אני אתן להם אורכה, אם לא, לא אתן להם אורכה.
גיא יצחקי
אני מבקש, אנחנו רוצים שהיום נגיע לאיזו שהיא החלטה.
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, הנושא של בטחון המדינה גם חל עליכם לא רק עלינו, אתם באים ואומרים לי בטחון כזה ואחר מקובל עלי, אבל אתם תעשו את העבודה, אז לא יכול להיות רק תבואו אלינו בטענות, בגלל ביטחון המדינה תתנו עוד אורכה ועוד אורכה, אתם את העבודה שלכם תעשו מהר ואנחנו נסדיר את זה כמו שצריך, זה לא חד צדדי פה, יש לכם את ביטחון המדינה והמשטרה וכו', ואז אתם באים ואומרים תנו לנו אורכות ועוד אורכות בגלל הבעיה, תעשו את העבודה, ועל זה אני הביטחון שלכם בעניין.
גיא יצחקי
אני מבקש שאם נצטרך, תקיים דיונים בנושא הזה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא דן, כי אני לא הוועדה שדנה.
גיא יצחקי
אנחנו מדברים על הצו, אם הדברים בצו לא ילכו במוסכם אנחנו רוצים שתכנס ועדה.
היו"ר דוד ביטן
ברור, אני מבקש רק אולי דבר קטן שאני רוצה, הנושא של דומיהם, אני רוצה שנציגי המקצוע יגדירו מה זה דומיהם, על מנת שהדברים יהיו ברורים, דומיהם זה דבר כללי.
איתי עצמון
בעלה מראה דומה.
היו"ר דוד ביטן
מראה דומה, אני רוצה שאתם תבהירו מה זה מראה דומה, אתם לא חייבים עכשיו להבהיר, אבל אני מבקש.
איתי עצמון
לא בנוסח הצו.
היו"ר דוד ביטן
לא בנוסח הצו, אני רוצה שאתם תגדירו מה זה דומיהם, תשלחו מכתב לוועדה שיפורסם מה זה דומיהם, אנחנו מדברים עד אוגוסט נכון, אז עד אוגוסט תגדירו מה זה מראה דומה.

אני מקבל את הטענה הזאת שזה כללי מידי ואתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים, זה דבר ראשון.

דבר שני, כל הנושא הזה של המכס ששמעתי, גם בזה אני רוצה שתעשו הבהרה איך אתם פותרים את הבעיה, אתם קושרים את זה למכס עם כל הכבוד, המכס לא מומחים לשום דבר, הם מדברים על כסף, לא על שום דבר אחר.

רגע דבר שלישי, הנושא שהם טוענים שמשרד הכלכלה לא מבינים בכלי נשק האלה אלא כלי ירייה מבינים בזה, ומכיוון שאנחנו יודעים שזה הולך לעבור לכלי ירייה, אז שהם גם כן, כל בקשה שתהיה שיתנו את חוות הדעת שלהם, ובמהירות, אם זה מתאים או לא מתאים, כדי לפתוח את שלושת הבעיות האלה שהם בעצם בצינור של הייבוא, הם עושות בעיות.
גיא יצחקי
הנושא של המטווחים.
ערן טל
הערה נוספת, מה שהגיע לפני.
היו"ר דוד ביטן
לא אני לא יכול, הנושא של המטווחים שמעתם את המשטרה.
ערן טל
לא, מה שהגיע לפני לצורך העניין.
היו"ר דוד ביטן
עם כל הכבוד, אני מחויב למשטרה.
ערן טל
לא, לא מה שהגיע לפני הצווים, לפני הצו הראשון שיושב במכס.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, מה זה?
ערן טל
לי יש מטען לצורך העניין.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יכול לתת הוראות למשטרה.
ערן טל
לא לא אין פה עניין של הוראות למשטרה.
היו"ר דוד ביטן
אז בסדר, אז המשטרה תבדוק.
תהילה פרץ ורון
פקידי המכס נמצאים באולם?
היו"ר דוד ביטן
לא אין בדקתי.
גיא יצחקי
תוכל להתייחס לפירוט הרישיון לבעיה שהצגתי קודם?
היו"ר דוד ביטן
מה?
גיא יצחקי
תוכל להתייחס לנושא שהצגתי בפניך לבחירת הכלים ברישיון בעקבות הצו, זה דבר שנכנס בעקבות הצו, זה משית עלינו עוד רגולציה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יודע על מה אתה מדבר?
גיא יצחקי
אני מדבר איתך על הנושא שכאשר אני מקבל רישיון, ני נדרש בתוך הרישיון לפרט כמויות וסוגי כלים, זה לא היה, זה לא היה אף פעם בתוך הרישיון, וזה מסרבל, כי אם אני היום נכנס לספק להזמין ממנו משהו, אני מוגבל במה שאני בעצם ביקשתי מראש.
היו"ר דוד ביטן
אמרנו דברים חדשים, תקשיב, תקשיב.
גיא יצחקי
לא זה קשור לצו.
היו"ר דוד ביטן
קשור לצו, זה גם מראה דומה, אז אמרתי להם שיבהירו מה זה מראה דומה, אז תדעו בדיוק מה להביא ומה לא להביא.
גיא יצחקי
לא, פשוט להסיר את המגבלה עצמה.
היו"ר דוד ביטן
המשטרה, מה קורה עם יבוא שתקוע במכס שהיה לפי הצו הקודם, יש דבר כזה?
גיא יצחקי
יש לי 60 כלים שתקועים, ניסיתי לשחרר.
היו"ר דוד ביטן
לא אבל אנחנו לא פותרים פה את הבעיות.
גיא יצחקי
לא אבל זה בגלל הצו זה לא מראה דומה, לא מראה דומה.
היו"ר דוד ביטן
מספיק, זה לא בקשות פה לפתור בעיה אישית.
גיא יצחקי
לא לא, זה לא בעיה אישית זה בעיה כללית, אני לא היחידי אדוני.
איתי עצמון
אני רק רוצה להבהיר, הצו שלמעשה עכשיו מובא לאישור הוועדה, הוא בנוסח מדויק, אותו נוסח של הצו שנקבע ב- אוקטובר 2021, לא יודע למה בחרתם בטכניקה.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, יכולתם רק להביא שינוי תאריך, אבל לא משנה.
שרון רובינשטיין
אדוני, אני רוצה לחזור על מה שביקשת לעניין ההתייעצות עם המכס מול משרד הכלכלה, אני מזכירה שאנחנו כמשרד לביטחון, אין לנו אחריו - -
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, מישהו שיעשה את זה, כי מה שהם אומרים המכס תוקע את הדברים גם כן.

לא לא סיימנו, סיימנו יש לי עוד דיון, סיימנו מספיק.
גיא יצחקי
פשוט בצו הראשון היושב ראש הורה לשחרר מה שהגיע לפני הצו אתה מבין, ובפועל זה לא בוצע.
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה אני לא תלונות הציבור.
גיא יצחקי
לא תלונות הציבור, זה בהקשר לצו, היושב ראש הקודם הגדיר בצו לשחרר מה שהגיע לפני.
היו"ר דוד ביטן
יש מבקר המדינה, לא היה צו.
גיא יצחקי
לא, הוא אמר מה שהגיע לפני הצו לא יחול עליו הצו.
איתי עצמון
זה אותו הצו, זה לא רלוונטי.
היו"ר דוד ביטן
זה לא רלוונטי, יש יועץ משפטי.

מה הבעיה אני לא מבין, הבקשות שביקשתי יש איתם בעיה? איזה בעיה יש איתם?
תהילה פרץ ורון
עם הראשונה אין בעיה כמובן, אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
אז תעשו הבהרה תוך 30 יום.
תהילה פרץ ורון
נבהיר מה זה מראה דומה.
היו"ר דוד ביטן
נכון, הם צריכים לדעת איפה הם עומדים.
תהילה פרץ ורון
לגבי הנושא שנעביר כל בקשה למשרד לביטחון הפנים, לנו כמשרד הכלכלה אין בעיה, תיכף ישראל מביטחון פנים ירצה להגיב על זה.
היו"ר דוד ביטן
מה יש להגיב אני לא מבין, אתה לא רוצה לבדוק?
עידן כץ
לא לא חברים, אני מוכרח לומר דבר פשוט, אנחנו עובדים על פי חוק, תחומי אחריות היום בנושא של איירסופט הוא תחת מה שנקרא חקיקה שמצויה באחריות משרד הכלכלה, אנחנו מסייעים, ריקי והצוות שלה עובד איתנו בשיתוף פעולה, ואנחנו מסייעים בכל דבר ועניין, אבל עד שלא יוסדרו תחומי החקיקה החדשים שמשיתים את האחריות על המשרד לביטחון לאומי, אני לא יכול להתחייב על החובה, הסיוע קיים הרבה מעבר ליום יום, אני אומר את זה בצורה ברורה.
היו"ר דוד ביטן
לא, תסלח לי, אתה לא צודק פה עם כל הכבוד למה שאתה מבקש מהסיבה הפשוטה, לפי החוק הקיים הצעת החוק הקיימת זה עובר אלייך, רגע, והיום עיכבתם את כל הנושא של - - זה אתם, עזוב כנסת באמת עזוב, גם עכשיו זה טופל בכנסת מהר מאוד, אתם לא זזים.

אז במצב הזה, חלק מהעיכובים שלהם וחלק מהבקשות שנדחות קשורות אליך, אז אני רוצה שתיתן חוות דעת מהירה לגבי כל בקשה, מה הבעיה אני לא מבין, מה הבעיה עם זה? תחליט, מה אתה רוצה אני לא מבין, תן להם חוות דעת מהירה כדי שידעו מה לאשר, היא לא יכולה לאשר שום דבר בלי חוות הדעת שלך, אתה יודע את זה?
עידן כץ
זה לא המצב היום, יש לה סמכות מלאה, היא גם מפעילה יועצים ואנשי מקצוע, היא לא צריכה את הסיוע שלנו, אנחנו מסייעים.
היו"ר דוד ביטן
היא יכולה לאשר רק מה שזה פשוט, לא אתה לא סייע אתה תיתן חוות דעת, זה מה שאתה תעשה, אתה צריך לתת להם חוות דעת כי זה נושא בטיפולך, באוגוסט זה כבר יהיה שלך, בכלל הם לא ידונו בזה, כרגע זה לא, באוגוסט זה עובר אליך כמו כל כלי נשק רגיל, אותו דבר, מה אתם רוצים אני לא מבין, מה הבעיה לתת להם חוות דעת, כדי שהם ידעו שמה שהם מאשרים זה בסדר גמור מבחינת החוק שהולך להיות, מה הבעיה עם זה? למה אתה נגד זה? אני לא מבין למה אתה נגד דבר כזה? תביא להם חוות דעת על כל בקשה אבל באופן מהיר, כי אתם אשמים, לא משנה עכשיו היה בחירות או לא, אשמים, תפסיקו להתייחס לזה, אני לא מבקר המדינה, אתם אשמים שהחוק הזה לא קיים, וזה באינטרס שלכם, מה אתה רוצה שיביאו משהו? הרי תחשוב על התהליך, ברגע שהחוק הזה עובר, אתה צריך לאשר את כל הכלים מחדש, לראות שבאמת הכלים האלה עומדים בתנאי החוק החדש. מה אתה חושב, אז תעשה את זה עכשיו שיעבירו את זה בתנאים שלך.
עידן כץ
אדוני היושב ראש, ברגע שהחקיקה תעבור נערכנו, הקדמנו תהליכים.
היו"ר דוד ביטן
בתנאים שלך, אתה צריך לכל בקשה חדשה לבדוק אותה שהיא תעמוד במה שאתם רוצים בחוק החדש שיהיה, זה טבעי.

מה הבקשה הנושא השלישי? עם המכס, כן יש בעיה עם המכס אני רואה את זה.
תהילה פרץ ורון
אנחנו לא כל כך הבנו מה צריך עם המכס, אני רוצה רגע להגיד איך אנחנו מכירים את התהלים, למכס יש את אגף הביטחון שלו, הוא מונחה על ידי המשטרה, הוא יודע לזהות דברים, כשהוא לא יודע לזהות אז הוא יודע לפנות למשטרה.
היו"ר דוד ביטן
הבעיה שאתם לא צריכים, תראי אתם לא צריכים אותם לבקשות שכבר אושרו בעבר אין בעיה, אבל אם משהו שאתם לא יודעים להגיד אם זה כן או לא אז תתנו,
תהילה פרץ ורון
אנחנו תמיד פונים למשטרה, אבל אדוני ביקש איזו שהיא הבהרה שאנחנו נכתוב על המכס, אז רציתי לתת את ההבהרה הזאת כאן.
היו"ר דוד ביטן
שמה?
תהילה פרץ ורון
שהמכס יש לו את אגף הביטחון שלו, הוא יודע לבדוק.
היו"ר דוד ביטן
חבר'ה, המכס עד שהוא נותן החלטה אנחנו נגיע לספטמבר לא לאוגוסט.
גיא יצחקי
היית שם פעם? שואל אותך שאלה.
תהילה פרץ ורון
אני לא רוצה לענות לך.
גיא יצחקי
אתם עובדים אצלנו חברים.
תהילה פרץ ורון
אז אני יודעת שהמכס יודע לבדוק את הדברים האלה, וכשהוא לא יודע הוא יודע לפנות למשטרה, אני לא מצליחה להבין את הבקשה מה בדיוק צריך להבהיר.
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים שאנחנו נכניס סעיף שהמכס צריך לענות תוך שבוע? זה מה שיהיה.
תהילה פרץ ורון
לא, רק תגיד לי מה להבהיר, אני עדיין לא מבינה.
עמנואל לאיליאב
ואנחנו נשלם כסף על הסחורה שעומדת לנו שם?
ינון אלרועי
אנחנו לא במאה אחוז מבינים מה אדוני מבקש.
היו"ר דוד ביטן
יש עיכובים במכס שקשורים לזה שלמכס אין שום ניסיון בתחום ואז הוא עושה סדרת בדיקות.
ינון אלרועי
של הכלים המותרים?
היו"ר דוד ביטן
של הכלים המותרים, ברגע שאתם אישרתם והם יבאו את אותו דבר, צריך לעשות בדיקה שמה שהם יבאו זה מה שאישרתם, זה לא דבר שצריך לקחת חודשיים.
תהילה פרץ ורון
אין עיכובים כאלה.
היו"ר דוד ביטן
הם אומרים שכן.
ינון אלרועי
ביטון זה פשוט לא נכון, זה לא נכון.
תהילה פרץ ורון
כשיש עיכובים במכס - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר אין בעיה, הנושא הזה של המכס תבדקו את הטענה, תבדקו את הטענה הזאת ואם אין אז אין, אבל אם יש תתקנו את זה, שהמכס בסך הכל מה שהוא צריך לעשות זה בדיקה זה מול זה, אם יש משהו שלא אושר המכס לא צריך לאשר את זה, בוודאי אין ויכוח, אבל אם זה כל מה שאישרתם, אז זה צריך להשתחרר צ'יק צ'ק, הם ישלמו את המכס והמכס זה רק כסף, מה יש פה במכס.

טוב, אנחנו נצביע על הצו, מי בעד?
הצבעה

אושר.
הצו אושר.

אני חוזר על העניין שעד אוגוסט אנחנו רומים לראות את החוק הקיים, אלא אם כן אתם אשמים, אם אתם לא תביאו את הכל כמו שצריך, אל תבואו אלי, תעבירו את זה לוועדה אחרת.
עמנואל לאיליאב
אז מה יקרה אחרי זה סליחה היושב ראש?
היו"ר דוד ביטן
אני לא יאשר.
עמנואל לאיליאב
ומה אז אנחנו חוזרים? אני שואל?
היו"ר דוד ביטן
אני לא עובד אצלך, אז תקשיב טוב, אני לא עובד אצלך ואל תיתן לי התניות הבנת?
עמנואל לאיליאב
אני שואל שאלה לגיטימית.
היו"ר דוד ביטן
אתה שואל אני לא חייב לענות לך.
עמנואל לאיליאב
וחבל מאוד שאתה אומר את הדברים.
היו"ר דוד ביטן
כי אתה מגזים, אני אומר לך שאם לא תצליחו להתניע את זה אני לא אאשר לכם, אני אומר את זה גם למל"ל, איפה המל"ל, אתם תדאגו שהם יסדרו את העניין הזה, גם שהמשרד לביטחון לאומי הכל שיעשו את זה מהר, שיזוזו מהר, מה זה הדבר הזה, מה שאתם אומרים אתם צודקים, אבל גם הם צריך לעזור להם קצת, אז או שתגידו להם שיש להם צווי סגירה על הכל ושכולם יהיו מבסוטים ונגמר הסיפור, הצד שלכם, בסדר? הדיון הסתיים.


הישיבה ננעלה בשעה 10:41.

קוד המקור של הנתונים