ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 06/02/2023

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג–2023, חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת הכנסת
06/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ג (6 בפברואר 2023), שעה 12:30
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות:
1. הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 (מ/1597).
1. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023 (מ/1598).
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ינון אזולאי
בועז ביסמוט
עמית הלוי
משה סעדה
משה רוט
שמחה רוטמן
מוזמנים
גבי פיסמן - משרד המשפטים

רותם פס - ייעוץ משפטי, משרד הביטחון

גיל ברינגר - משנה למנכ"ל רשות האוכלוסין
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל (בשירותי בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 (מ/1597). 2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023 (מ/1598).
היו"ר אופיר כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. יש לנו את בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, בכל הקריאות: הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל (בשירותי בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון, התשפ"ג-2023 (מ/1597), והצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023. נתחיל עם הנימוקים. עורכת דין רותם פס, לשכה משפטית, משרד הביטחון, בקשה.
רותם פס
מדובר בהארכה של הוראת שעה לחוק שירות ביטחון, שמטרתה להאריך בשלוש שנים את ההסדר של הצבת חיילים משרתי חובה במשטרה ולהאריך בחצי שנה את ההסדר של המשרתים בשירות בתי הסוהר. מדובר בהסדר שעתיד לפקוע ב-15 בפברואר ומכאן הדחיפות באישור הוראת השעה. מדובר בהליך שאושר בממשלה לאחר שיח בין השרים שביקשו לבחון את ההסדרים.
משה סעדה (הליכוד)
מה עשיתם בכל הנוגע לפרשייה שהייתה בשב"ס עם סוהרות החובה? האם הייתה הפקת לקחים?
רותם פס
צוות בין משרדי הגיש את ההמלצות שלו לשרים הנכנסים, הם בחנו את הדברים.
משה סעדה (הליכוד)
לא נתת לי תשובה. דוח המבקר האחרון קבע שאחת מכל ארבע שוטרות חובה מוטרדת מינית. המחלקה לחקירות שוטרים, כידוע לך, לא מתפקדת. מי אמור לשמור על השוטרות? מי אמור להגן עליהן? צריך להבין, שוטרת רגילה, שוטרת כחולה בוחרת להגיע למשטרת ישראל כמו כל מקום עבודה עם היתרונות והחסרונות, שוטרת חובה לא בוחרת. כשהיא מגיעה לבקו"ם לשרת את מדינת ישראל בגיל 18 בעוז ובגאווה, אומרים לה: "את הולכת למשטרת ישראל". אם אנחנו יודעים שאחת מכל ארבע נשים נפגעת, זה אירוע משמעותי, יש חובה שיהיה גוף שיגונן. עד לפני כמה שנים מח"ש טיפלו בזה, אבל לאחרונה היועמ"ש יחד עם פרקליט המדינה סירסו את מח"ש ומח"ש לא מתפקדת, לא חוקרת יותר כמעט עבירות בתחום מין של בכירים כלפי זוטרות. מי שומר על שוטרות החובה? אני מודאג מאוד כי הייתי במערכת, כי אני מכיר את המערכת, כי טיפלתי במאות תיקים מהסוג הזה.
רותם פס
גם מי שבוחר לשרת בשב"ס ובמשטרה יכול, ככל שהוא לא מעוניין להמשיך בשירות, לשוב לשירות רגיל בצבא.
משה סעדה (הליכוד)
אבל הוא חייב להתגייס.
רותם פס
אבל הוא יכול לבצע גם את שירותו הצבאי בצה"ל.
משה סעדה (הליכוד)
רק אחרי שהוא מגיש בקשה.
רותם פס
הוא צריך להגיש בקשה, אבל זה הליך - -
משה סעדה (הליכוד)
זה לא הליך של דקה, ואני מכיר את זה מהשטח. זה כמו כל פרוצדורה במדינת ישראל.
רותם פס
כמובן שחשוב לנו מאוד ביטחונם של המשרתים ורווחתם, לכן גם פעל הצוות הבין משרדי. יש מחקרים שמראים שחיילים מרוצים משירותם. יש גם שביעות רצון - -
משה סעדה (הליכוד)
נתתי לך נתון מדוח מבקר המדינה על כך שאחת מכל ארבע שוטרות חובה מוטרדת מינית. אני אומר לך שמח"ש לא מתפקדת, מסורסת. מי שומר על השומרים? מי מגן על השוטרות המוחלשות?
רותם פס
אין פה נציג של משרד הבט"פ. זה לא תחום המומחיות שלי, אבל - -
משה סעדה (הליכוד)
יושבת פה מי שמייצגת את היועמ"ש.
גבי פיסמן
לא בעניין הזה. חבר הכנסת סעדה, אני יכולה להעביר את ההערה הלאה.
משה סעדה (הליכוד)
העברתי את ההערות גם בזמן אמת וגם אחרי, אבל כרגיל עשו אותו דבר, אטמו את אוזניהם מלשמוע ביקורת, המשיכו קדימה. זאת זכותם, רק הבעיה שהנתונים לא השתנו. אחת מכל ארבע נשים זה נתון שחייב להדהד פה בוועדה. לפני שאנחנו מצביעים על הארכת התוקף של הדבר הזה, אני שואל את עצמי, מי שומר על השוטרות? אני רוצה תשובה, אבל אני לא מקבל תשובה.
רותם פס
אני מבינה שההתייחסות כאן רחבה יותר ממשרתי החובה, לכן, כמו שהשבתי, אני לא חושבת שכמשרד הביטחון אני יכולה לענות בשם המשרד לביטחון פנים.
משה סעדה (הליכוד)
אז נצביע בלי להבין?
רותם פס
בגלל החשיבות וההבנה של ההסדר של השירות במשטרה והצורך של השירות בשב"ס, הממשלה מעוניינת להאריך את השירות בשב"ס רק בחצי שנה.
היו"ר אופיר כץ
זה בשביל ליישם את ההחלטה של השרים. סעדה, אתה מעלה פה נקודה חשובה, אבל ההתייחסות, עד כמה שאני מבין, היא לגבי אותן משרתות שב"ס באגפי המחבלים, שעל זה יש מענה, השרים החליטו על מענה. אני מניח שתוך פחות מחצי שנה זה כבר ייושם בשטח, אבל אני מציע להציף בפני השרים הרלוונטיים את נושא השוטרות, את אותם נתונים שאתה מציג.
משה סעדה (הליכוד)
אני מבקש שתציגי בפני היועמ"שית גם את העניין של מי שומר על השוטרות וגם את העניין של סירוס המחלקה לחקירות שוטרים. אם חסר לה נתונים, אני אשמח להפנות את זה שוב אליה. אני מבקש גם מהנציגה של משרד המשפטים להפנות את העניין, זה חשוב. בסוף זה הילדות של כולנו, יש לנו אחריות כלפיהן.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד הבקשה להקדמת הדיון?

הצבעה
אושר.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023. ינמק גיל ברינגר, המשנה למנכ"ל רשות האוכלוסין.
גיל ברינגר
אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה להצעה שאושרה אתמול בממשלה. ההצעה הזאת היא אחת משלוש הצעות חוק שנדרשות מישראל כדי להיכנס לתכנית הפטור מוויזה אמריקאית. ההצעה מייצרת את האפשרות המשפטית ליצור מערכת של שאילתות - עד 2,000 בשנה - מישראל לארצות הברית ומארצות הברית לישראל ביחס להרשעות בעבירות פליליות חמורות.
משה סעדה (הליכוד)
מה זה "חמורות"?
גיל ברינגר
יש רשימה, יש נספח של העבירות האלו, וזה מופיע בשני ההסכמים. ישראל חתמה ביוני האחרון על שני הסכמים מול ארצות הברית. הסכם אחד נקרא EPSA, הסכם שני נקרא PCSC, כאשר אחד נחתם מול DHS, המשרד להגנת המולדת האמריקאית, והשני נחתם מול ה-FBI, מה שמאפשר לכל אחת מהרשויות האלו מול ישראל ולהיפך להגיש שאילתות ישירות, ממוקדות, על בסיס טביעת אצבע ביומטרית. זה כבר לא באופן פרטני על ידי קצין בדרגה מסוימת במשטרת ישראל, אלא אפשרות - -
משה סעדה (הליכוד)
יש להם את המאגר?
גיל ברינגר
לא, חס וחלילה.
גבי פיסמן
אחד הדברים שהקפדנו מבחינתנו זה שלאמריקאים לא תהיה גישה ישירה למאגר. מה שהם יכולים לעשות זה להשוות טביעות אצבע לאיזה שהוא סוג של מאגר צל, שם נמצא מידע שמראש הוגבל בהתאם לאמות המידה שנקבעו באותם הסכמים.
משה סעדה (הליכוד)
יש להם גישה למאגר שבו אנחנו שמים את כל עבירות הפשע החמורות?
גבי פיסמן
הם יכולים לקחת את אותה טביעת אצבע של אזרח שנמצא אצלם או שמבקש להגיע לארצות הברית, להזין את אותה טביעת אצבע במערכת, ואז לקבל תשובה ממשטרת ישראל.
משה סעדה (הליכוד)
התשובה היא אוטומטית. זה לא תלוי, כמו שהיה בעבר, בקצין שמאשר. ברגע שעושים טביעת אצבע ובתוך המאגר הוא נכלל בפשע החמור, אוטומטית זה ייתן מענה.
גבי פיסמן
יש כמה שלבים. יש שלב אוטומטי, אבל לאחר מכן יש שלב נוסף של קבלת מידע נוסף על אודות אותו אדם ככל שנמצאה התאמה. אתה צודק שזה שונה מהפרוצדורה שקיימת בחוק, לכן נדרשים תיקוני חקיקה.
גיל ברינגר
בשלב הראשון היא בינארית, של כן או לא, בלי פירוט בנושא הזה.
משה סעדה (הליכוד)
מתי נקבל את הוויזות לארצות הברית?
גיל ברינגר
בסוף ספטמבר.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד הקדמת הדיון בכל הקריאות?

הצבעה
אושר.
היו"ר אופיר כץ
גם הבקשה הזאת להקדמת הדיון בהצעת החוק בכל הקריאות התקבלה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים