ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 06/02/2023

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023, קביעת מכסת הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם, הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ג-2023 , הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת7
ועדת הכנסת
06/02/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 13
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ג (6 בפברואר 2023), שעה 9:30
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 (מ/1596) לפני הקריאה הראשונה.
1. בקשת יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 (מ/1594), מוועדת הכספים לדיון בוועדה שבראשותו.
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב-2021 (מ/1446).
1. סימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדרת) מתוך פרק כ"א בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (מ/1443).
1. קביעת מכסת הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ינון אזולאי
בועז ביסמוט
עמית הלוי
משה סעדה
צביקה פוגל
משה רוט
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
ארז מלול
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
סגנית מזכיר הכנסת אלינור ימין
ברוריה מנדלסון - יועמ"ש, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 (מ/1596) לפני הקריאה הראשונה
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ט"ו בשבט שמח, היום יום שני, 6 בפברואר. הסעיף הראשון, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 (מ/1596) לפני הקריאה הראשונה. תנמק גברת ברוריה מנדלסון, יועמ"ש משרד התקשורת.
ברוריה מנדלסון
מדובר בהוראת מעבר שקבועה בחוק הרשות השנייה ואמורה לפוג ב-25 לפברואר. היא קובעת הקלות על בעלי רישיון ייעודי וייעודי זעיר – היום זה ערוץ 14, ערוץ 9, ערוץ הלא TV וערוץ המוסיקה. אנחנו מציעים להאריך את הוראת המעבר בשנה נוספת. כיוון שזה פג ב-25 בפברואר, אנחנו צריכים את הקיצורים כדי להספיק את כל הליכי החקיקה עד אותו מועד.
משה סעדה (הליכוד)
מתי אפשר יהיה לראות את ערוץ 14 גם בממיר הרגיל, בעידן?
ברוריה מנדלסון
זה תלוי בו.
משה סעדה (הליכוד)
תסבירי לי.
ברוריה מנדלסון
הם יכולים להיות על הממיר, אבל הם ביקשו לא להיות עליו.
משה סעדה (הליכוד)
זה עניין של עלויות?
ברוריה מנדלסון
כן, כמובן.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.
בקשת יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 (מ/1594), מוועדת הכספים לדיון בוועדה שבראשותו
היו"ר אופיר כץ
סעיף שני, בקשת יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 (מ/1594), מוועדת הכספים לדיון בוועדה שבראשותו. יושב ראש ועדת הכספים מוותר על הדיון בהצעת החוק.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלת אם הוא מוותר?
היו"ר אופיר כץ
כן, זה בהסכמה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חושב שהיה אמור לשים על השולחן שזה בכלל לא היה אמור להגיע אליו, רק לא אמרו את זה. היה צריך להגיד את זה, כדי שאנחנו, חברי הכנסת, נחליט מה אנחנו מצביעים בסוף. הייתה המלצה של היושב ראש להעביר לוועדת הכספים, אבל אני חושב שהיה צריך להגיד לו שזה אמור להיות בחוקה ואז להעביר את זה לחוקה, או להעביר את זה למיזמים ציבוריים כמו שעכשיו אנחנו מחליטים.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב-2021 (מ/1446). 2. סימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדרה) מתוך פרק כ"א בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (מ/144).
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים לסעיף ג', קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון) ,התשפ"ב-2021 (מ/1446). 2. סימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדר) מתוך פרק כ"א בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדינות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (מ/1443). ההמלצה של הלשכה המשפטית היא לוועדת הפנים, שזה לפי ההסכמים.
ארבל אסטרחן
אלו הצעות של הכנסת הקודמת שמוזגו והונחו לקריאה שנייה ושלישית ולא הובאו להצבעה, לכן כעת רוצים לחדש את הדיון בזה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.
קביעת מכסת הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם.
היו"ר אופיר כץ
סעיף ד', קביעת מכסת הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם. יסביר המזכיר, דן בבקשה.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ועדת הכנסת צריכה לקבוע את מכסת הצעות החוק הפרטיות והצעות לסדר היום הרגילות שכל סיעה רשאית להביא לדיון במליאה בכל מושב. הוועדה גם צריכה לקבוע את המכסה השבועית, לא רק הכללית של המושב, לכן הגענו היום עם איזו שהיא הצעה שמונחת על שולחנכם. ההצעה היא על פי מפתח שמקובל בכנסת מימים ימימה. לפחות בכל השנים שאני בדקתי אחורנית זה היה המפתח המקובל, לפיו כל חבר כנסת מהקואליציה שאינו שר, סגן שר או יושב ראש הכנסת רשאי להביא לדיון בכל מושב שש וחצי הצעות חוק פרטיות או הצעות לסדר, וכל חבר כנסת מהאופוזיציה רשאי להביא לדיון שמונה וחצי הצעות חוק או הצעות לסדר. בהתאם למפתח הזה הכנו הצעה. שימו לב שאנחנו נמצאים כרגע במושב שהוא לא מושב מלא, לכן המספרים האלה של שש וחצי ושמונה וחצי עברו התאמה בהתאם למספר השבועות שנותרו לנו עד לתום המושב. ממספר השבועות האלה החסרנו שלושה שבועות: השבוע האחרון של כנס החורף, השבוע האחרון של כנס הקיץ ושבוע התקציב שבו לא עולה חקיקה פרטית. הגענו ל-17 שבועות שבהם כן תתקיים פה חקיקה פרטית. ההצעה שמונחת לפניכם היא על פי המצב הנתון היום. יש לנו מספר חברי כנסת שאינם שרים או סגני שרים בקואליציה, שאנחנו רואים שהמספר הזה הוא לא מספר קבוע, הוא משתנה. רק היום יצהירו אמונים שני חברי כנסת חדשים מש"ס שכבר הכנסנו אותם לחישוב של המכסה. מחר יצהיר חבר כנסת חדש מהציונות הדתית ובהחלט ייתכן שיצהירו חברי כנסת נוספים חדשים במקום שרים שיתפטרו. ההצעה שלנו, גם בעצה אחת עם יושב ראש הוועדה, שאנחנו נהפוך את המכסה הזאת, מה שלא נעשה בעבר, למכסה נושמת, כשהמשמעות היא שבכל פעם שייכנס חבר כנסת שהוא לא שר או סגן שר אנחנו נוסיף את הצעות החוק שאותה סיעה זכאית לקבל עבורו תוך כדי המושב. אנחנו לא נבוא כל פעם עם איזו שהיא מכסה חדשה לאישור ועדת הכנסת, אלא הוועדה תאשר מראש את העדכון האוטומטי הזה שאנחנו נעשה תוך כדי תנועה.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה בכנסת הקודמת זה לא עבר דרך ועדת הכנסת?
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אני לא יודע היסטורית מה קרה. לא הייתי בכנסת באותה תקופה, אין לי מושג מה קרה, אני רק יודע שמזכירות הכנסת עבדה על פי אותו מפתח של שש וחצי ושמונה וחצי בלי שהדבר אושר על ידי ועדת הכנסת. פה עשינו עבודה מסודרת כך שכל סיעה תדע בדיוק מה המכסה שלה ואנחנו נעדכן אותה.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
אני לא מתווכח על המתמטיקה, עברתי על כולה והיא נראית מצוין, אני רק מסתכל על זה מההיבט הפרקטי. אני מבין כמה הצעות חוק אפשר להציע, אבל מישהו בדק לאיזה ועדות זה יגיע ומה העומס שיוטל עליהן? האם הן בכלל מסוגלות לעמוד בזה?
היו"ר אופיר כץ
זה תלוי בהצעות החוק.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
אתה מבין שבסוף יכול שייווצר פה מצב שבחלק מהוועדות יהיה כזה עומס והן לא תוכלנה לדון בהצעות חוק שאנשים יגישו?
היו"ר אופיר כץ
לפי מה שהשר שלך מתכנן אצלך בהחלט יהיה עומס.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
תודה רבה, אני מבין שאתה יודע למה התכוונתי.
היו"ר אופיר כץ
אני יודע בדיוק.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
המשמעות של הדברים היא שבכל שבוע יעלו סדר גודל של 22 הצעות חוק פרטיות. ככל שנעדכן את המכסה תוך כדי המושב בעקבות התפטרויות של שרים וכניסה של חברי כנסת חדשים לפי החוק הנורבגי, המספר הזה עשוי לעלות. אנחנו כבר נמצאים ברף היחסית עליון של מספר הצעות החוק. שימו לב שלהצעות האלו מוצמדות בדרך כלל הצעות נוספות, לכן הצפי שלי הוא, וחשוב גם לומר את זה, שימי רביעי במושב הנוכחי הולכים להיות מאוד-מאוד עמוסים מבחינת כמות ההצעות ושעות הדיונים.
היו"ר אופיר כץ
זה אומר שהנוסחה הזאת תהיה נושמת כך שכל פעם שיהיה נורבגי אנחנו נעדכן את הטבלה. בכל עדכון כזה שיהיה נשלח את הטבלה המעודכנת לסיעות, גם לאלו שזה משפיע עליהן וגם לאלו שזה לא משפיע עליהן, ואז לא נצטרך לבוא ולאשר את זה שוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם אני מסתכל על ש"ס, היינו שניים ונשארנו שניים.
ארבל אסטרחן
במהלך שלושה שבועות יש לכם אחד.
ינון אזולאי (ש"ס)
בשבוע רגיל זה שניים.
היו"ר אופיר כץ
לפי כמה ש"ס עכשיו?
ארבל אסטרחן
צריך גם לזכור שהצעות דחופות לסדר והצעות חוק שהממשלה תומכת בהן וחבר הכנסת מנמק מהמקום לא באות בגדר המכסה הזאת, הן בנוסף.
היו"ר אופיר כץ
ש"ס מעודכן.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, מעודכן. זה גם מה שהיה לנו פעם שעברה.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד הצעת המכסות, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו נתכנס שוב בצוהריים, אנחנו צריכים לקבל שתי בקשות פטורים מהממשלה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים