ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/02/2023

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים