ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 06/02/2023

דיון בנושא ההסדר הכספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן הצעתו של ח"כ יונתן מישרקי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת21
ועדת הכספים
06/02/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 48
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ט"ו בשבט התשפ"ג (06 בפברואר 2023), שעה 10:30
סדר היום
דיון בנושא ההסדר הכספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן, הצעתו של חבר הכנסת יונתן מישרקי
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
אלי דלל
נעמה לזימי
יונתן מישרקי
יצחק פינדרוס
מוזמנים
נועה וידר - ראש תחום ביטוחים ואשראי, החשב הכללי, משרד האוצר

גל לנדו - הממונה על ערבויות המדינה, משרד האוצר

תאיר ראבוחין - רפרנטית רווחה, משרד האוצר

מני פילזר - עו"ד, פרקליט מנהל מחלקת נזיקין פרקליטות אזרחית ירושלים, משרד המשפטים

אור ורשביאק - עו"ד, המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מאיר אמסלם - מנהל הגנזך המרכזי, רשות האוכלוסין וההגירה

עזרא ישראלי - ראש ענף, רשות האוכלוסין וההגירה

ילה פרטוש - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

מאיר קורח - מטפל בנושא ילדי תימן

רחמים עדן - הוועד להנצחת ילדי תימן

תום מהגר - מנכ"ל עמר"ם- פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן

רזיאל נהרי - עמר"ם - פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן
ייעוץ משפטי
תמר בנתורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
טלי רם


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


דיון בנושא ההסדר הכספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן, הצעתו של חבר הכנסת יונתן מישרקי
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים את הדיון בנושא ההסדר הכספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן. ביקש את הנושא הזה חבר הכנסת יונתן – משריקי או מישרקי?
יונתן מישרקי (ש"ס)
משריקי. אנחנו יום אחד נעשה סדר בעניין הזה, מאיפה זה מגיע.
היו"ר משה גפני
משריקי. לפי דבריו, 50% מהזכאים לפיצוי לא הגישו בקשה, וממילא גם לא יהיו זכאים לקבל, ולכן הנושא הזה עולה כאן על ידו. חבר הכנסת משריקי, הבמה לרשותך, בבקשה.
יונתן מישרקי (ש"ס)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על קיום הישיבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק תדע שזה הישג, שכבר בהתחלה הרב גפני נותן לך ככה את הבמה. אני, לקח לי שלוש שנים לקבל את זה.
יונתן מישרקי (ש"ס)
בסדר, זה הכול בגיבוי שלך, ינון, אנחנו זוכרים את זה.
היו"ר משה גפני
הוא אומר נכון, בזכותך.
יונתן מישרקי (ש"ס)
רבותיי, תודה רבה על קיום הדיון. החלטת ממשלה 821 קבעה הסדר כספי למשפחות עולי תימן, מזרח ובלקן. תוקף ההחלטה הוארך עד מרס השנה.
היו"ר משה גפני
מרס.
יונתן מישרקי (ש"ס)
מרס 2023, זה אחרי הארכה אחת שכבר ניתנה על ידי האוצר להגשת בקשות. התמונה שעולה מהפניות שאני מקבל היא שמתוך סך המשפחות הזכאיות שנדונו בוועדות השונות שהיו במהלך השנים, ישנם כמעט 49% של משפחות שלא הגישו בקשות.

הסיבה לזה, לכאורה – ועוד מעט נשמע גם את גורמי המקצוע – הבעיה נגרמת כתוצאה מסרבול המערכת. משרד האוצר, חברת ענבל, שהיא בעצם החברה המפצה, אם אפשר לקרוא לזה, מערימה קשיים על המשפחות המבקשות, וזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה נושאים שלדעתי יכולים לבוא לידי ביטוי בישיבה שאנחנו מקיימים כרגע.

הדיון, עיקרו נקבע על מנת לבקש דחייה נוספת של שנה, לאפשר למשפחות להגיש בקשות, אותם 50% מהמשפחות שלא הגישו. אני אתאר בקצרה איך עובד התהליך ואז אנחנו נבין גם את הבעיות.

משפחה שזכאית לקבל, נדרשת לעבור שלוש או ארבע משוכות בתהליך כדי לקבל את אותם כספים. זה מתחיל מתעודת פטירה של ההורים, לפעמים מדובר על הסבים והסבתות. בדרך כלל, בן אדם שמבקש לקבל מסמך ישן מרשות האוכלוסין, הוא נדרש להגיש בקשת טופס מקוון. מדובר באנשים שהם ברובם לא צעירים, לא כל כך מתמצאים בתהליכים של אוריינות דיגיטלית, ולכן לוקח להם זמן או קשה להם או שצריכים להיעזר בכל מיני אנשים מסביב כדי להגיש, רק להגיש את הבקשה לתעודת פטירה.

אנחנו נדון בזה כרגע ואני מאוד אשמח לשמוע גם את העמדה של הגורמים המקצועיים. אני חושב, אולי אפשר לגרום לכך ששני הגופים שהם גורמי ממשל: חברת ענבל, משרד האוצר לצורך העניין, ורשות האוכלוסין, ידעו להסתנכרן ביניהם על הדרישה הבסיסית הזאת להמצאת תעודת פטירה. אלה דברים שנמצאים בתוך המערכות.

אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה צווי ירושה. משפחות מבוגרות, לפחות כך היה בעבר, ראש המשפחה היה שולט בעניינים הכלכליים, לפני העידן של היום, והכול היה רשום על שמו. כשמשפחה באה לבקש, בן בא לבקש את סכום הפיצוי שמגיע לו, זה מתחלק שווה בשווה בין האחים וההורים, כאשר ההורים זכאים לקבל פי שניים בסכום הפיצוי. זאת אומרת, אם משפחה זכאית ל-150,000 שקלים, ויש חמישה ילדים, החמישה מקבלים כל אחד את המנה שלהם בחלוקה הכללית, וההורים מקבלים פי שניים. כך עובדת החלוקה בסכום הפיצוי.

באים לבקש צו ירושה, לצורך העניין, בן של הורים שיש להם זכאות לקבל פיצוי, הוא בא לבקש את הכספים, אומרים לו, תביא צו ירושה של ההורים. אם ראש המשפחה באמת ניהל את כל העניינים הכלכליים של המשפחה, הוא מביא את צו הירושה שקיים אצלו מכוח זה שהאבא, ראש המשפחה, ניהל את העניינים. אומרים לו: לא, תביא גם את של האימא, ואז הוא צריך לפנות לבית המשפט. האימא לא הייתה רשומה ולא היה לה צו ירושה כי הנכסים לא היו רשומים על שמה, כך היה נהוג בזמנם.

יתרה מזו. אומרים לו, תביא את צווי הירושה של כל האחים. נניח שאחד מהאחים נפטר, אומרים לו: תביא את צווי הירושה של אותו אח שנפטר ותראה לנו גם כן את הילדים שלו, זאת אומרת האחיינים של אותו בן, תביא גם את הפרטים שלהם. אחד גר בחו"ל, השני גר במקום אחר, אחד נפטר, אחד חי, ולהבנתנו, הרבה מאוד מהפניות נתקעות בשלב הזה וממש נפלטות מהמערכת. מגיעים להגיש בקשה, אומרים: תשיג את הטלפון של היורש, של האח שנמצא באיסלנד, לא מצליחים להשיג את תעודת הזהות שלו, נפלט החוצה מהמערכת. אנחנו סבורים שחלק גדול מהפניות שלא הוגשו מאותם 49%, נפלטו מהמערכת.
אלי דלל (הליכוד)
כמה זה במספרים? לא באחוזים.
יונתן מישרקי (ש"ס)
במספר, מדובר על 492 משפחות מהסך הכללי של 1,048. אלה אגב נתונים שקיבלנו במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
כמעט 50%.
יונתן מישרקי (ש"ס)
כן, כמעט 50%. אנחנו מבינים שחלק מהבעיה של אי הגשת הבקשה, היא נובעת מכך שאנשים לא מצליחים – ואני לא מדבר על מבוגרים שקשה להם גם ככה ההתנהלות הדיגיטלית – אבל הם נפלטים בשלב מוקדם.

לכן אני מציע לקיים דיון סביב הנושא הזה, האם במקרים כאלה שאין צו ירושה לאימא, בגלל המנטליות שהייתה נהוגה בזמנם שכל הנכסים היו רשומים על שם האב, שאנחנו נסתפק בצו ירושה של האב בלבד.

אני מסכם את הדברים שלי בגדול. אלה למעשה שלוש הנקודות שאני מדבר עליהן: להאריך את תקופת האפשרות להגיש בקשה בשנה נוספת ולהסיר את החסמים הקיימים של המשפחות שזכאיות כבר לקבל את כספי הפיצויים. עד כאן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. משרד האוצר, גל לנדו.
גל לנדו
הי, נעים מאוד. גל לנדו, מנהל מחלקת ערבויות מדינה. אני אתייחס בקצרה.
היו"ר משה גפני
לא, לא בקצרה. תענה תשובות על השאלות.
גל לנדו
בסדר. מה שתרצו אנחנו נענה כמובן.
נועה וידר
סליחה. אני נועה וידר, גם ממשרד האוצר, מהחשב הכללי, אחראית על ביטוחי הממשלה ועל ענבל. אני אתן לגל, רק חשוב לי - - -
היו"ר משה גפני
לא, את לא נותנת לאף אחד כי מי שנותן בוועדה רשות דיבור זה אני.
נועה וידר
סליחה.
היו"ר משה גפני
אז למה נכנסת עכשיו לתוך דבריו? שם ותפקיד, לפרוטוקול.
נועה וידר
נועה וידר, אחראית על ביטוחי הממשלה בחשב הכללי. קודם כול, סליחה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, אתה מגשר עכשיו?
היו"ר משה גפני
לא. יכולה להיות סיבה מיוחדת. הוא הרי חתום על המכתב של ערבות המדינה, על הפרטים, זה גל לנדו.
נועה וידר
חבר הכנסת התייחס לדבר שחשוב לי כללית להגיד. חברת ענבל – אני יודעת, וגם אנחנו – מנסים מאוד להסיר חסמים, להוריד קשיים ולהוריד סרבול.
היו"ר משה גפני
תיכף נשמע אותך. בבקשה. זו מטרת הישיבה.
גל לנדו
המתווה של ההסדר למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן אושר ב-2021 והוארך בשתי הארכות, פעם אחת בסמכות משרד האוצר ופעם שנייה על ידי הבאת החלטת ממשלה חדשה, שבעצם האריכה את המתווה עד ה-1 במרס 2023. המתווה קובע – ואני רוצה להתעכב על זה כי זה נוגע בדברים – שכל משפחה זכאית לפיצוי של בין 150,000 ל-200,000 שקלים, תלוי מה מסקנת ועדת החקירה לגבי אותו ילד, כאשר הזכאות ניתנת לבני המשפחה הגרעינית וליורשיהם, במקרה ובו הם נפטרו. יש לנו אוכלוסייה של כ-1,050 משפחות – העברתי את הנתונים לחבר הכנסת – מתוכן הגישו 50% מהמשפחות.

אני אתחיל מהנקודה הראשונה של הארכת המתווה. הנושא הזה יובא לדיון אצל שר האוצר.
רחמים עדן
יש לך נתון כמה אנשים קיבלו כסף? פיזית.
היו"ר משה גפני
רגע. לא מתערבים בלי רשות דיבור.
גל לנדו
הנושא של הארכת המתווה יובא לשר האוצר ויוצג לו.
היו"ר משה גפני
מתי יובא?
גל לנדו
ממש בימים הקרובים, והחלטתו תהיה.
היו"ר משה גפני
ומה תמליצו?
גל לנדו
לי אין כרגע איזו המלצה. אפשר להאריך או אפשר שלא להאריך, זאת באמת החלטה של השר, בסמכותו ובהחלטה שלו האם להביא את זה להחלטת ממשלה או לא.
היו"ר משה גפני
מה תבקשו?
גל לנדו
אנחנו מציגים את הנושא הזה לשר.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים שנה? חצי שנה? שנתיים? מה אתם ממליצים לו?
גל לנדו
בפעם הקודמת, ההארכה הייתה הארכה של חצי שנה, זה מה שבזמנו הממשלה החליטה. אני מניח שאם היא תחליט ללכת להארכה, זה מה שהם ילכו, אבל עוד פעם, יכולה להחליט על שנה, חצי שנה, זה לא משהו שיש פה עמדה חד-משמעית לכאן או לכאן, זה ממש שיקול דעת של מקבלי ההחלטות.
היו"ר משה גפני
כל החסמים האלה שעלו כאן.
גל לנדו
בגלל שהזכאות היא לבני המשפחה, ובמקרה שהם נפטרו ליורשים שלהם, כשבודקים את הזכאות אנחנו צריכים להבין מה שנקרא את העץ המשפחתי.

אני אתן דוגמה. מישהו מגיש בקשה, בן בגין אח, שנידון בוועדה. מן הסתם, עבור הזכאות שלו כאח הוא לא צריך להראות תעודת פטירה או תעודת ירושה, הוא זכאי כאח. מקום שבו נדרש להציג תעודת פטירה ובעצם צו ירושה זה במקום שבו מישהו מבקש את הזכאות - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
של ההורים.
גל לנדו
- - שלו כיורש.
יונתן מישרקי (ש"ס)
נכון. על זה אני מדבר.
גל לנדו
או כיורש של ההורים או כיורש של אחד האחים גם.
יונתן מישרקי (ש"ס)
נכון. פה מתחיל הבלגן.
גל לנדו
או כיורש של אחד האחים, שמאז יכול להיות שנפטר. במקרה הזה – ואני יכול להגיד שאנחנו יושבים ואנחנו רואים את התיקים – באמת יש שונות בצווי הירושה. יש צווי ירושה שונים ומגוונים, ואנשים מורישים, חלקם רק לחלק מהאחים, לאח אחד, לכל המשפחה, לאחרים, ובאמת, בגלל שהזכאות לפי החלטת הממשלה נקבעה באופן שבו זה בני המשפחה או היורשים של כל אחד מהם, אנחנו צריכים בתהליך לוודא מי היורשים כדי להעניק להם את הזכאות, להם הזכאות מוקנית.

אני כן יכול להגיד – וזה מה שנועה התחילה קודם לומר – חברת ענבל, שפועלת כאן מטעמנו בהיבט הזה כגורם תפעולי, עושה מאמצים רבים מאוד מאוד לסייע בהגשות, החל משיחות טלפון ארוכות עם הפונים במטרה לעזור להם בהגשות ובכל הקשיים הטכניים שנלווים לדבר הזה, שאנחנו מודעים אליהם, כשבסוף יש לנו אירוע שקרה לפני עשרות שנים. הם ממש מסייעים, מפעילים מוקד שירות טלפוני שעוזר.

אני אגיד שגם כדי להגיש את הבקשה, ובעצם לא נדרש עדיין להגיש את כל המסמכים, אפשר לפתוח בקשה במערכת, וחברת ענבל ילוו בתהליך ויעזרו להבין איזה מסמכים צריך ואיך משיגים אותם, כך שאם יש אנשים שגם לא הכי מסתדרים ולא הכי מבינים – ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות של הוועדה ולקרוא לאנשים, בלי קשר האם המתווה יוארך או לא ומה שתחליט הממשלה, להגיש. אנחנו באמת עושים מאמצים כבירים לאשר כמה שיותר ורואים בזה בסוף שליחות לאשר את כל המתווה הזה ואת כל הפיצויים.
היו"ר משה גפני
למה כל כך הרבה משפחות לא הגישו בקשה?
גל לנדו
קודם כול, יש תיקים רבים שבהם הוגשה בקשה אבל לא מוצו כל הזכויות.
יונתן מישרקי (ש"ס)
הם לא חלק מה-49%.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על הפרטים שאתה מסרת. רק 556 משפחות הגישו בקשה, השאר לא הגישו בכלל.
גל לנדו
זו שאלה שגם אנחנו תוהים לעצמנו לגביה. יש כל מיני הערכות. אחת מהן זה באמת בסוף עניין מודעות.
היו"ר משה גפני
לקחתם משפחה או שתי משפחות מתוך אלה שלא הגישו ושאלתם אותן?
גל לנדו
אנחנו לא יודעים לאתר את המשפחות בעצמנו. אם היינו יודעים, היינו פונים לכל אחד.
נועה וידר
היינו בקשר עם מספר גורמים.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתם יודעים ש-1,048 משפחות זכאיות?
גל לנדו
החלטת הממשלה קבעה שמי שזכאי זה משפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש ועדות החקירה. כשעוברים על הפרוטוקולים של ועדות החקירה יש - - -
היו"ר משה גפני
אין לכם שתי משפחות שאתם יכולים לשאול אותן למה לא ביקשתם את הפיצוי?
גל לנדו
אנחנו היינו בקשר עם הרבה עמותות וגופים שעוסקים בנושא.
היו"ר משה גפני
תשובה לשאלה שלי.
נועה וידר
היינו בקשר עם נציגי - - -
היו"ר משה גפני
אני אאפשר לך, אני במתח לשמוע מה את הולכת להגיד. יש פה נתון שלך, שזה יפה. הנתון הוא שמי שזכאי זה 1,046. נכון?
קריאה
1,053.
היו"ר משה גפני
1,048. זה המשפחות הזכאיות. מתוכן הגישו 556 בקשות. מאיפה אתם יודעים שיש 1,048? אתם לוקחים את מה שהיה בוועדות החקירה, שם יש שמות ומשפחות, אנשים שהם נמצאים בקריטריון של משפחה זכאית.
גל לנדו
אין את פרטי הקשר.
היו"ר משה גפני
אני שואל האם פניתם לכמה משפחות או למשפחה אחת, או למישהו.
גל לנדו
אז כן.
היו"ר משה גפני
תן לי להשלים את השאלה, שאני אבין מה אני שואל. האם פניתם למישהו מהמשפחות לשאול אותו למה לא הגשתם בקשה? נשאלה שאלה כזאת על ידכם לאי מי מהמשפחות?
גל לנדו
אז כן, ואני אסביר בדיוק את התרחיש, שתבינו בדיוק מה עשינו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם שאלתם.
גל לנדו
אני אסביר. אני אסביר גם מה נאמר לנו.
היו"ר משה גפני
לא, לפני שאתה מסביר. הסבר, אני לא תמיד מבין.
גל לנדו
שאלנו.
היו"ר משה גפני
נתונים אני יותר מבין. שאלתם משפחות מבין ה-1,048 למה לא הגשתם בקשה.
גל לנדו
כן. מה ששאלנו זה משפחות שלצורך העניין אח אחד הגיש, מבין האחים, ופנינו להבין למה האחים האחרים לא מגישים. למה רק אח אחד הגיש בגין הזכאות שלו, והאחים האחרים שגם זכאים, למה הם לא מגישים.
היו"ר משה גפני
מה התשובה?
גל לנדו
חלק זה באמת עניינים טכניים, ששם אנחנו משקיעים מאמצים רבים לסייע להם להגיש. מקרים אחרים וטענות ששמענו זה על אנשים שלא מעוניינים להגיש.
היו"ר משה גפני
למה?
גל לנדו
כי בעצם כחלק מההגשה, ההגשה היא חלף תביעה אזרחית, הם מוותרים על זכות לתבוע. יש כאן עניינים רגשיים מאוד מורכבים שקטונתי אני מלהבין, והתעסקו בזה במשך שנים.
היו"ר משה גפני
50%. זה לא ששלושה כאלה לא הגישו מבחינה רגשית. יש פה רבים מאוד מהמשפחות.
גל לנדו
נכון. בסוף, צריך לזכור, חבר הכנסת גפני, שהזכאות, היות שהיא מוקנית גם ליורשים, וזה אירוע שקרה לפני עשרות שנים, יכול מאוד להיות שהפיצוי עכשיו מתחלק בין משפחה של שלושים ומשהו אנשים, שכל אחד מהם זכאי לכמה אלפי שקלים.
היו"ר משה גפני
את החסמים אפשר להוריד? את חלקם?
גל לנדו
אנחנו בוודאי נכונים לבדוק כל דבר שיכול להוריד את החסם וגם אנחנו נבדוק את העניין עם תעודת הפטירה.
יונתן מישרקי (ש"ס)
אני רוצה לחדד את מה ששאלת, הרב גפני. האם אפשר לעשות חיבור בין משרד האוצר למשרד הפנים בנוגע להמצאת מסמכים, במקום שהאזרח יצטרך לרוץ ולחפש ולשאול בטופס מקוון, הוא מקבל תשובה אחרי חודש וכולי, האם יש איזשהו מנגנון של חיבור בין שתי הרשויות הממשלתיות להוציא את המסמכים הכול כך קריטיים האלה להגשת הבקשה?
גל לנדו
לגבי תעודת הפטירה, אנחנו נבדוק את זה. לגבי צו ירושה, צו ירושה זה משהו שאין אצל הממשלה.
היו"ר משה גפני
צריך לעשות סדר לקראת סיום הישיבה, לראות מהן הבעיות, לנסות להתמודד איתן.
אלי דלל (הליכוד)
צריך התייחסות של יועץ משפטי.
מאיר אמסלם
חברים, יש עם זה איזושהי בעיה משפטית. כשיגיע תורי לדבר תזכירו לי להתייחס לנושא הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. נועה וידר, משרד האוצר, בבקשה. כל תחום ביטוחים ואשראי.
נועה וידר
קודם כול, גל באמת אמר כמעט את כל הדברים, כמעט מייתר את התייחסותי לגמרי.
היו"ר משה גפני
לא, שום דבר לא מיותר מכיוון שהתוצאה של כל הדברים שלו זה שחצי לא מגישים בקשה, ואלה שכן מגישים בקשה, נתקלים בקשיים מאוד גדולים שהם כמעט בלתי ניתנים לפתרון. צריך את העזרה שלך שתגידי מה עושים על מנת להקל.
נועה וידר
באמת גל דיבר על כמה חסמים שאנחנו כן חשבנו שאנחנו מבינים שמקשים על משפחות להגיש, גם מה שאתה דיברת על אוריינות טכנולוגית, גם על חוסר מודעות וגם על חוסר רצון. אלה הדברים שאנחנו זיהינו, מעבר לזה לא מצאנו עוד סיבות.
יונתן מישרקי (ש"ס)
הפרסום, דרך אגב, של משרד האוצר.
נועה וידר
זה מה שציינתי על חוסר מודעות.
יונתן מישרקי (ש"ס)
מנגנון הפרסום שלכם הוא מספיק? הוא יודע להגיע לאותן שכבות שאנחנו מדברים עליהן?
נועה וידר
אנחנו ניסינו בהרבה ערוצים, בין היתר קמפיין רדיו שהביא להרבה פניות בחודש מאי 2022, קמפיין בעיתונות, דרך עמותות שהן בקשר עם המשפחות האלה ובאינטרנט – למי שזה מגיע, אם זה יגיע לנכדים, לילדים, לאנשים שיש להם אוריינות טכנולוגיות יותר גבוהה – וגם חברת ענבל, באמת אני חייבת להגיד לזכותם שהם עושים המון מאמצים וגייסו עכשיו תקנים נוספים כדי להרים טלפונים יזומים לבני משפחה שלא הגישו, שאח אחד הגיש ואחרים לא.
היו"ר משה גפני
מה התשובות שמקבלים מהם?
נועה וידר
מה התשובות שמקבלים מהמשפחות?
היו"ר משה גפני
כן. שהם זכאים ולא הגישו בקשה. את אומרת שהרימו טלפונים. מה התשובות?
נועה וידר
האנשים שרוצים להגיש זה כנראה אנשים או שלא ידעו או - - -
היו"ר משה גפני
לא כנראה. שאלתם.
נועה וידר
אין לי ציטוטים של תשובות ספציפיות.
גל לנדו
זה כפי שאמרתי, חלקם לא ידעו ואנחנו עוזרים להם בהגשה וזה העניינים הטכנולוגיים שאנחנו מסייעים להם, חברת ענבל ממש מקדישה כוח אדם ייעודי לזה. חלקם פשוט מסרבים להגיש, אומרים, אנחנו לא מוכנים לקחת חלק במתווה. גם את זה שמענו. הם לא מוכנים לחתום על כתב ויתור.
היו"ר משה גפני
לא הייתי שואל את השאלות האלה וגם יוני לא היה מביא את זה אילולא מדובר על חצי שלא מגישים.
נועה וידר
אתה תראה סיכומי דיונים שלנו פנימיים, אנחנו גם דנים בנושא הזה ובודקים.
היו"ר משה גפני
מה הפתרון?
נועה וידר
הגברת המודעות, מוקד טלפוני של ענבל כי רוב האנשים, גם מי שלא יודע להשתמש באינטרנט יודע להרים טלפון, אז אנשים מתקשרים ונציגות ענבל עוזרות להם בהגשה וגם לפעמים כותבות.

מבחינת משרד הפנים, בנושא של תעודות פטירה וצווי ירושה והקשר בין הדברים, משרד הפנים, אנחנו בקשר מאוד צמוד איתם, נמצא פה מאיר אמסלם מרשות האוכלוסין וההגירה, הוא חלק מוועדה שאנחנו מכנסים אחת לשבועיים בנושא הזה. אני כן חושבת שכדאי לתת לו להתייחס.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי ממשרד המשפטים?
מני פילזר
מני פילזר, מנהל מחלקת נזיקין בפרקליטות ירושלים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת את העמדה שלכם לגבי הקלה בכל התחומים האלה, שהם מקשים מאוד על אנשים, והתוצאה היא שחצי מהם בכלל לא מגישים, ואלה שמגישים – ונאמר פה נכון, נאמר על ידי גל לנדו ונאמר גם על ידי נועה וידר – מדובר על תקופה מאוד מוקדמת, לפני הרבה מאוד שנים, חלקם בכלל אנשים מבוגרים. האם יש אפשרות חוקית להוריד חלק מהחסמים כדי שאנשים, א', יוכלו לבקש, וב', כשהם מבקשים, שהם יוכלו לקבל. האם יש דרך חוקית להוריד את הדבר הזה, כפי שנאמר, לעשות דיבור יחד עם משרד הפנים כדי למנוע הבאת תעודת פטירה? תיכף נשמע גם את מאיר אמסלם. בבקשה.
מני פילזר
אני אקדים ואומר שאני חושב שהנתון של 50% – למען האמת, לפי הנתונים העדכניים לסוף ינואר, זה אפילו מעבר ל-50%, כלומר יש 50% שאנחנו יודעים בוודאות שהם שייכים למתווה אבל יש עוד סדר גודל של 100 בקשות בקנה שעוד לא נבדקו, וסביר להניח שחלק ניכר מהן - - -
היו"ר משה גפני
אין לנו אלא מה שעינינו רואות, ואנחנו סומכים על גל לנדו, והוא אומר: 1,048 משפחות זכאיות, הגישו 556, וממתין לאישור המשפחה להעברת התשלום ובקשות בבדיקה – 201. אלה הנתונים שעומדים בפנינו.
מני פילזר
נכון. אני אומר, המצב הוא קצת יותר אופטימי.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. זה גם לא משנה. אני שואל מה ניתן להקל.
מני פילזר
מה שאני רוצה לומר, שגם הנתון הזה של סדר גודל של 50% הוא בעיניי לא נתון כל כך מאכזב כמו שמציגים אותו. אנחנו כמובן נשמח אם יהיו יותר שיגישו, וככל שאפשר להקל זה דבר רצוי ומבורך - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
אבל אם אתה סוגר את המערכת בעוד חודש, אנחנו מבקשים לדון.
מני פילזר
- - אבל אני רוצה להסביר שאני חושב שיש כמה סיבות – חלק מהדברים נאמרו אבל לא הכול – כמה סיבות לכך שאנחנו נמצאים בסדרי הגודל האלה, והם לא עד כדי כך מאכזבים.

קודם כול, שוב, אנחנו מדברים על אירוע שהולך 70 שנה אחורה, חלק מהאנשים לא בחיים, חלק מהאנשים לא נמצאים בארץ. לצד הדבר הזה, כשיש משפחות גדולות, חלק גדול מהזכאים, הזכאות שלהם היא זכאות של אלפי שקלים בודדים, ולא תמיד אנשים רוצים בשביל 5,000 שקלים או 10,000 שקלים לעשות את המאמץ ולהגיש את הבקשה.
יונתן מישרקי (ש"ס)
כנראה המאמץ גדול מדי.
מני פילזר
זה בא לצד העובדה – אף אחד לא אמר אותה עד עכשיו – אבל היה קמפיין נגדי למתווה הזה. כלומר, יש כמה עמותות שהתנגדו התנגדות נחרצת למתווה, קראו לאנשים לא להגיש בקשות, להחרים את המתווה הזה, וחלק אני חושב משמעותי מהאנשים שלא הגישו, לא הגישו – ואני מכבד את העמדה הזאת, זאת כמובן עמדה לגיטימית ואין לי טענות למי שזאת הבחירה שלו – אבל אני חושב שיש אנשים שהחליטו בהחלטה - - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
אנחנו מכירים את העמדה הזו, ועדיין אני אומר לך שהפניות שהגיעו אליי, ואנחנו נשמע את זה בהמשך מהדוברים פה, מדברות על סיבוך ביורוקרטי מיותר שגורם להרבה משפחות שלא להגיש את הבקשה.
מני פילזר
אנחנו כמדינה בוודאי רוצים לעודד כמה שיותר משפחות להגיש, ובמובן הזה האינטרס הוא חד-משמעי וברור.
היו"ר משה גפני
אבל אני מחכה לשמוע את מה שאתה מופקד עליו.
מני פילזר
לשאלתך לגבי החסמים. קודם כול, הדבר החשוב, וזה מסר שאנחנו מנסים להעביר, שוב – בין אם המתווה יוארך ובין אם הוא לא יוארך – במסגרת הפרסום, אולי זה משהו שכדאי לשים עליו דגש, שעצם הגשת הבקשה כדי להיכנס לתוך הצינור הזה של בחינת הזכאות, כמעט לא צריך להגיש שום דבר, בעיקר צריך את מספרי הזהות האישיים. אם חסר למישהו מסמך, צו ירושה או משהו כזה, הוא לא צריך את זה כדי להיכנס למתווה, ואז גמר המתווה הוא לא חסם.
קריאה
זה לא נכון.
יונתן מישרקי (ש"ס)
מספרי זהות של יורשים, כשאחד גר בהולנד או לא יודע איפה, סיפור מסובך, בפרט לאנשים - - -
מני פילזר
אני מבין שקשה להשיג, ובכל זאת, אם מישהו מבקש - - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
אז בוא נעשה סנכרון.
מני פילזר
אני כבר אומר, וזו אחת ההקלות שאנחנו עושים, אם מישהו מגיש בקשה וחסרים לו עדיין פרטים של בן משפחה אחר, והוא מציין – יש לי אח אבל אין לי את הפרטים שלו – אנחנו לא דוחים את הבקשה הזאת, אנחנו בוחנים את הבקשה לגופה ונעזרים בנתונים שנמצאים במשרד הפנים.
יונתן מישרקי (ש"ס)
זה משהו חדש.
מני פילזר
זה לא משהו חדש, זה משהו שאנחנו מנסים לכל אורך הדרך ואנחנו משתדלים מאוד ללכת לקולא בכל מה שאפשר. גם מבחינת צווי ירושה, במקרים שמדובר על אנשים שנפטרו, זכאים שנפטרו כשהיו קטינים, אנחנו חסכנו את הצורך בהגשת צו ירושה בסיטואציה הזאת ואנחנו מסתפקים בתצהיר.

יש שורה של החלטות שאנחנו קיבלנו, וענבל מעבירה את הנתונים האלה לאותם אנשים שהיא איתם בקשר שכבר הגישו בקשה, כדי להקל.
היו"ר משה גפני
אני מבקש בכתב מה ההקלות שאתם עשיתם בתקופה הזאת, אבל נשמע פה את האנשים ותיכף נחזור אליכם.
מני פילזר
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מאיר אמסלם.
מאיר אמסלם
שלום. מאיר אמסלם, מנהל הגנזך של רשות האוכלוסין. בנוגע להעברת תעודות פטירה לחברת ענבל ישירות, יש עם זה בעיה משפטית. אין מה לעשות, החוק לא תומך בזה. אנחנו אולי נוכל לייצר איזשהו מנגנון שיוכל לעקוף את זה, אבל הבקשה צריכה להגיע מהאדם עצמו.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
מאיר אמסלם
חברת ענבל היא לא צד שיכול לבקש.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שהגיש בקשה, צריך תעודת פטירה.
מאיר אמסלם
נכון.
היו"ר משה גפני
הוא מבקש את הבקשה הזאת.
מאיר אמסלם
חוק מרשם האוכלוסין קובע, תעודת פטירה יכול לקבל רק מי שיש לו עניין בדבר עבור עצמו. חברת ענבל, אין לה שום עניין בדבר עבור עצמה.
היו"ר משה גפני
משרד המשפטים.
אור ורשביאק
אור ורשביאק, ייעוץ וחקיקה. אנחנו נבדוק את זה. שוב, חוק מרשם האוכלוסין זה חוק שרשות האוכלוסין אמונה עליו אבל נראה אם אפשר.
היו"ר משה גפני
זה נשמע קצת חלמאי כזה. הרי הוא מגיש בקשה, יש לו את הקשיים, אנחנו רואים שהוא נמצא פה כנראה באחד הסעיפים שבהם הוא הגיש בקשה אבל הוא עדיין נמצא בקשיים. יש את תעודת הפטירה ברשות האוכלוסין והוא מבקש שתקלו עליו, אז פתאום אומרים שהחוק לא מאפשר? החוק לא נעשה בשביל להקשות על אנשים, הוא נעשה כדי להקל על אנשים.
מאיר אמסלם
אם יותר לי להיכנס לשיחה. יש מקרים שהבן אדם מתקשה ואז הוא מעביר בקשה מסודרת דרך חברת ענבל, שהיא מעבירה את זה אליי ואני מעביר לחברת ענבל את התעודה.
היו"ר משה גפני
אבל למה חברת ענבל לא יכולה, כשאני מגיש בקשה - - -
מאיר אמסלם
זה החוק. חד וחלק, עד שלא ימצאו פתרון חוקי, אולי לצרף ייפוי כוח לחברת ענבל או משהו כזה. אני לא מקשה על הבן אדם. אני אומר מה מותר לי ומה אסור לי.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, להגיד את המילה זה לא חוקי, זה כן חוקי, זה דבר מאוד קל.
מאיר אמסלם
אני לא אמרתי זה לא חוקי, אמרתי שזה מתנגש עם החוק.
היו"ר משה גפני
אני העברתי פה בבניין הרבה מאוד חוקים, ולהעביר חוק זה לא דבר שהוא מה בכך, ועל פי רוב, חברי הכנסת, כשמעבירים חוקים, הם עושים את זה לטובת האזרחים.
מאיר אמסלם
ברור.
היו"ר משה גפני
במקרה הזה מדובר באופן ברור לחלוטין. האיש רוצה את תעודת הפטירה כדי לקבל את הפיצוי מחברת ענבל. הוא הגיש בקשה והוא מתקשה להשיג את תעודת הפטירה. אין לו. מדובר על הרבה שנים.

חברת ענבל תפנה אליכם. אתם צריכים לתת את זה.
אור ורשביאק
מאיר, תוכל לבדוק את העניין של ייפוי כוח?
מאיר אמסלם
תביאו ייפוי כוח. עם ייפוי כוח מתאים, ניתן.
אור ורשביאק
אז אנחנו נבדוק את העניין של ייפוי כוח.
מאיר אמסלם
ייפוי כוח ניתן, זה אמרתי, זה יכול להיות פתרון שחלק מהמסמכים יצורפו.
היו"ר משה גפני
בנייר שאתם מעבירים לנו על ההקלות שאתם עושים, אני רוצה לדעת מה עלה בגורלה של אותה תעודת פטירה שהאיש ביקש שהם יעבירו אליכם. אם החוק לא מאפשר – כמו שמאיר אמסלם אומר – שאני לא מקבל את זה, אני לא חושב שזה נכון, אבל זה נכון על מקרים רגילים, אי אפשר לתת תעודת פטירה לכל מאן דבעי.

פה מדובר על מקרים מאוד ברורים. אם אכן זה החוק, נתקן אותו, אבל אני חושב שהחוק הוא לא כזה. צריך רק רצון טוב ולהתאמץ לעשות פעולות.

מר קורח.
מאיר קורח
כל נושא הפיצויים נתקבל ברגשות מעורבים אצל המשפחות שלנו, משפחות הילדים החטופים. כמעט מחצית כפי שאנחנו רואים, או כמחצית, הגישו, ואלה שלא הגישו זה חלק מהסתייגות עקרונית מהמתווה ומעצם הפיצוי – חלק סברו שהוא לא מספיק, חלק סברו שהוא לא ייתן פתרון לבעיה, וחלק כן הגישו.

אני מאלה שעודדתי את כל האנשים כן להגיש בקשות, בניגוד לחברים רבים שלי בעמותות ובקבוצות שמטפלות בנושא הזה.

אני רוצה לציין פרט, להדגיש נקודה אחת. אני למשל עצמי התייאשתי מלקבל את החלק של אימא. אני הגשתי בקשה, קיבלתי את החלק של אבי, ובחלק של אימא התקשיתי משום שלא יכולתי להוציא, כפי שהזכיר חבר הכנסת מישרקי את הקשיים הסובייקטיביים הייחודיים ליהודי תימן העולים, צו ירושה של אימא. לא הצלחתי. אספתי, הגשתי בקשה, ביקשתי להחזיר לי את האגרה. החלטתי להתייאש.

אני רואה את הבעיה בעיקר בנקודה הזאת של צווי הירושה, אני לא רואה את הבעיה בתעודות פטירה. אני, אני הקטן – יכול להיות שאחרים כן רואים – אני לא רואה.

יש גם סעיף בבקשה – אני לא יודע, מרוב טיפול בנושא, אם זה של הבקשה של ענבל או של צו ירושה – שאם יש תעודת זהות, אין צורך להמציא תעודת פטירה.
מאיר אמסלם
מעבר לזה שאני כותב הרכב משפחתי ומעביר לוועדה, אני כותב לוועדה אישור אם הוא נפטר או לא נפטר.
מאיר קורח
מישהו הזכיר, נציג משרד המשפטים הזכיר שאם האנשים לא נפטרו אז אין בעיה. כמה אנשים לא נפטרו מהיורשים? בודדים אחדים. היורשים הישירים, זאת אומרת האב והאם, הרי חלפו מאז 73 שנה – מ-49', 50' – 72 שנה. יש מישהו שנשאר עד היום? בודדים, אלא אם במקרה הם עברו את גיל 90, וזה לא סביר. זאת אומרת, הבעיה היא לא ביורשים הישירים. זה נכון, אין בעיה, אבל הם לא קיימים כמעט.

אני דור שלישי ואני נולדתי בתימן, והוריי נפטרו, ולי הלכה אחות. ולאחותי, שעלתה איתנו גם כן, היא הייתה כבר נשואה, גם לה הלכה אחות. זאת אומרת, יש פה מצב שאין בית אשר אין שם חטוף, ופה אצלנו זאת טרגדיה כפולה. הנושא הזה מאוד כואב לי, מאוד אכפת לי, ואני מצפה לרגישות, לא להתחפר בחוקים ובסעיף קטן פה ובסעיף קטן שם.

אני למשל הצעתי הצעה לחברת ענבל בנושא הזה של צווי ירושה. הסברתי שם למי שדיברה איתי – אלינור, היא נמצאת פה?
קריאה
אלינור לא נמצאת פה.
מאיר קורח
היא דיברה איתי, ואני דיברתי איתה, ניהלתי איתה משא ומתן כמעט. אמרתי לה: איפה שיש משפחות שההורים לא התגרשו – זה ניסיון לפתור את זה חוקית – זוג, והם נפטרו, מספיק צו ירושה של האבא. כשהם התגרשו, יכול להיות שיש בעיות – כבר יש הטבות לאנשים אחרים או ירושות אחרות – אבל כשיש זוגות שלא נפרדו, אבות ונפטרו, די, מספיק. למשל אנחנו, אנחנו חמישה אחים.
היו"ר משה גפני
מה אמרה לך אלינור על מה שאמרת?
מאיר קורח
זה החוק.
היו"ר משה גפני
עוד פעם זה החוק?
מאיר קורח
כן. יש החלטת ממשלה. אמרתי לה: אנחנו חמישה אחים. אני, מגיע לי 20%. אני הצעתי, א', שלא תהיה זיקה בין הבקשות של האחים כי כשאני מגיש אני צריך לתת אינפורמציה גם על האחים האחרים, וזה שוב מסתבך. חלק נפטרו, חלק בחוץ לארץ וכולי, מה שהציג חבר הכנסת מישרקי.

זאת אומרת, יש פה סרבול מרגיז. מרגיז, לנוכח האופי של הטרגדיה הזאת. 70 שנה אנחנו אוכלים את הסיפור הזה. אני אמרתי לחברים: די, צריך כבר להתייאש. מה יהיה? עוד 70 שנה נמשיך?

לכן, אני אומר שאם יש עוד דרישה לבדוק ולחקור ולהמשיך, נמשיך, עד שתתגלה סוף סוף האמת ותבוא מנוחה לנפשם של ההורים, אבל לפחות בקטע הכספי הזה, בואו, אל תוציאו לנו את הנשמה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? בבקשה.
רחמים עדן
רחמים עדן. הפרסום שנעשה, נעשה ברשלנות בלתי רגילה. בטלוויזיה לא היה מספיק פרסום ולכן חלק גדול מהאנשים לא יודעים. דבר נוסף, אותם 50% שהגישו בקשות, שייתנו פה נתון כמה אנשים קיבלו כסף. לגבי 70% מהם יש בעיות.

אני, אחרי שמונה חודשים קיבלתי הודעה – מצטערים, אתה צריך להביא אישור שאבא שלך שנפטר, העביר את הזכות לאימא. עכשיו לך תתחיל לחפש.
היו"ר משה גפני
הם כותבים את זה, מה שאתה אומר כתוב בנייר שלהם.
רחמים עדן
אני רוצה להגיד. ב-2019, בהחלטת בית המשפט העליון על מתווה הפיצויים נאמר תגיעו להסכמות, וזה דבר מאוד חשוב, תגיעו להסכמות עם הממשלה, המשפחות. כשהיינו בבית המשפט העליון אמרו, תגיעו להסכמות עם הממשלה.

זה לא נעשה. יש בעיות שם. ביקשנו והתחננתי לצחי הנגבי, לאקוניס, תן לנו לדבר עם הממשלה לפני ההחלטה.
היו"ר משה גפני
למה?
רחמים עדן
על מתווה הפיצויים כי יש שני דברים חשובים.
היו"ר משה גפני
מהם?
רחמים עדן
אחד, שלא כללו את מי שנעלמו לו ילדים ולא העיד בוועדות. אבא שלי ואח שלי, נעלמו להם ילדים. אבא שלי העיד, ואחיו לא העיד. לא יכול להיות שאח שלו לא יקבל.
היו"ר משה גפני
הלאה. מה הדבר השני?
רחמים עדן
גובה הפיצויים. אלה שני דברים שהיה צריך לבוא איתנו במשא ומתן לפני החלטת הממשלה ב-2021, וזה לא נעשה. זה לא תקין בכלל.
בית המשפט העליון אמר
תבואו במשא ומתן עם המשפחות. זה לא נעשה, ואנחנו לא נוותר על העניין הזה. יהיו איתנו במשא ומתן גם על גובה הסכום, גם על מי זה כולל לקבל את הפיצוי, מי זכאי.
היו"ר משה גפני
אפילו אני הבנתי מה שאמרת.
רחמים עדן
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו?
תום מהגר
אני אשמח לדבר. חבר הכנסת מישרקי, תודה רבה על הדיון הזה. כבוד היושב-ראש, תודה על הדיון.
היו"ר משה גפני
מי הדובר? אם אפשר בקצרה.
תום מהגר
תום מהגר, מנכ"ל עמותת עמר"ם. בגוף ההחלטה של הממשלה מופיע הביטוי "לפנים משורת הדין". לפנים משורת הדין, פירושו שעושים חסד עם המשפחות. שאלת למה רבות מהמשפחות מביעות אי-אמון במתווה הזה. כי לא מדובר בחסד. מדובר באחריות של המדינה שלקחה ילדים ולא החזירה אותם. הורים, נלקחו מהם הילדים ומעולם לא ראו אותם וגם לא יודעים את מקום קבורתם.

במקום שהמדינה תבוא ותכיר באחריותה קודם כול, ותתנצל בפני המשפחות על העוול הקשה הזה, ואז יהיה אפשר לעשות מתווה כזה או אחר, שאכן כפי שרחמים עדן אמר כאן, כרוך גם בהתייעצות עם המשפחות ומשא ומתן עם המשפחות, נעשה פה מתווה באופן חד-צדדי, מתווה שמדיר רבות מהמשפחות שלא פנו לוועדות כי לא הבינו בזמן הוועדות – הוועדות גם הגבילו את המנדט בשנים וכולי.

דרוש פה טיפול מערכתי שלוקח בחשבון את המשפחות והעמותות ואת האמירה שלהן. באופן חד-צדדי זה לא יעבוד. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי השר שמופקד על זה? שר האוצר?
גל לנדו
שר האוצר והמשפטים.
היו"ר משה גפני
שני השרים.
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
רצית להגיב, משרד המשפטים, עורך דין פילזר.
מני פילזר
רק רציתי לדייק. רציתי קודם כול להבהיר שוב, אני חושב שהדברים פשוט צריכים להיות ברורים. שזכאות של בן משפחה אחד או של יורש אחד אינה תלויה בזכאותם של האחרים. כלומר, אם יש עיכוב או חסר נתון לגבי אחד האחים, זה לא מונע מאח אחר או מבני משפחתו לקבל את הפיצוי. זה דבר אחד.
יונתן מישרקי (ש"ס)
מאיר קורח דיבר על דברים אחרת לגמרי. הוא נתקל בבעיה, כך שאין לו פרטים על האחים.
מני פילזר
זה פשוט לא נכון. אני יושב בוועדת היישום ואנחנו מאשרים מקרים. גם אם אח אחר, חסרים לו נתונים, אבל לאח מסוים - - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
למאיר יש גישה ישירה לוועדת היישום?
מאיר אמסלם
אני יושב בוועדת היישום.
מני פילזר
כן. דרך חברת ענבל.
מאיר אמסלם
אני אחד החברים שם.
יונתן מישרקי (ש"ס)
סליחה. אני מדבר על מאיר קורח. אני שואל: לך יש קשר ישירות עם ועדת היישום כדי לטפל במקרה?
מני פילזר
הפנייה היא דרך ענבל. הפנייה להגשה היא דרך ענבל.
יונתן מישרקי (ש"ס)
הנה הוא מספר שהוא נתקל בבעיה כזו ספציפית. אתה אומר אין בעיה, והוא אומר יש בעיה ובגלל זה הוא התייאש אחרי לא יודע כמה שנים להגיש את הבקשה.
מני פילזר
אנחנו מכירים את הדברים אחרת. הנקודה השנייה עוסקת בסוגיית צווי הירושה, שאני מסכים שזו אחת העכבות הקשות כאן. מצד שני, מבחינה משפטית, בלתי אפשרי לוותר על צווי הירושה. אנחנו, בשבתנו בוועדה ראינו עשרות רבות של צוואות שהגישו לנו, שחילקו את הכספים בצורה שונה, לא בדרך של ירושה על פי דין.

לכן, כשאין לי צו ירושה – או צו ירושה או צו קיום צוואה – אני לא יודע למי לחלק את הכסף.
היו"ר משה גפני
אוקיי. תודה. אתה רוצה לסכם? אני אסכם אחריך.
יונתן מישרקי (ש"ס)
קודם כול, אדוני היושב-ראש, אני מודה לך מאוד על קיום הישיבה הזאת. אני חושב שהדברים שהועלו פה הם סופר חשובים. אני כמובן אודה לכם מאוד אם תמליצו לשר האוצר להאריך את תוקף זמן הבקשה לתקופה מסוימת, לשנה.

דיברנו על נושא הקמפיין הפרסומי, שאני חושב שהוא אחת מהמסקנות, והקלה על אותן משפחות שמבקשות בכל דרך שניתן.

בגדול, אין לי יותר מזה מה להוסיף. שוב פעם, חשוב לי להודות לך, יושב-ראש הוועדה הרב גפני, על קיום הדיון הזה. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, אני מודה לך.

אני רוצה לסכם את הדיון. נאמר כאן, וצריך לחזור על זה. המציאות היא שמדובר על כתם על החברה בישראל. הממשלה לא מתעלמת מהעניין הזה, רק היא לא עושה בדיוק את מה שצריך לעשות.

היה צריך באמת לבוא ולהגיד שאנחנו מתנצלים בפני המשפחות, גם אם לא היה דבר שאפשר להאשים במישרין את הממשלה. להתנצל בפני המשפחות, הכאב שלהם זועק לשמים. אנחנו יודעים את זה, גם שמענו את זה כאן בדיון אבל אנחנו גם יודעים את זה קודם.

היה צריך להקל על האנשים, אלה שבאים לבקש את הפיצוי שהממשלה החליטה לגביו משום שלא כולם באים. שמענו, יש אנשים שאומרים, אנחנו לא סולחים על זה ואנחנו לא ניקח כסף שהוא גם כסף – לא גדול אגב, הוא לא מי יודע מה – והקשיים הם כול כך גדולים, והמציאות היא שמדברים איתם על דברים פשוטים שהיה אפשר לפתור ולא מקלים עליהם.

אני מבקש לשנות את כל הגישה. קודם כול, אני מבקש מהשרים, משר האוצר יותר נכון, בגלל ששר המשפטים הוא פחות גורם פה בעניין של הארכת המועד, אנחנו מבקשים, ועדת הכספים מבקשת להאריך את המועד בשנה.
אלי דלל (הליכוד)
להגשת הבקשה.
היו"ר משה גפני
להגשת בקשה.
אלי דלל (הליכוד)
ואם מישהו צריך להשלים, הוא יוכל להשלים יותר מאוחר.
נעמה לזימי (העבודה)
נכון.
היו"ר משה גפני
כן, בוודאי. להגשת הבקשה, להאריך את זה בשנה. זה דבר מתחייב, אחרי שאנחנו רואים את הנתונים, כל כך הרבה מבין הזכאים לפיצוי לא הגישו בקשה, זה דבר שצריך להאריך אותו, לאפשר את הגשת הבקשה.

אני מבקש לעשות סדרה של הקלות שעלו כאן, ואני אבקש בתוך שבועיים להגיש לוועדה מה ההקלות שעשיתם, אחרי שדנתם בעניין הזה – גם מול רשות האוכלוסין, גם לגבי תעודת הפטירה.
אומר מאיר אמסלם
כשאני כותב לענבל, אני כותב את הפרטים, אני כותב שהוא נפטר. זאת אומרת, צריך את התעודה שיהיה שם הסמל של ממשלת ישראל על התעודה הזאת? הוא אומר, הוא מוסמך והוא כותב לענבל – מה ששאלתם לגבי הנושא של פלוני אלמוני עם תעודת זהות מספר כך וכך, הוא נפטר. למה צריך עוד פעם? ועוד להגיד לנו שזה לא חוקי?

אנחנו מדברים על אנשים כאובים, לא אנשים שמקבלים פה פיצוי על משהו שלא מגיע להם. ההחלטה הייתה החלטה שאני מבקש גם אותה לשנות. אני מבקש שגם כאלה שלא היו בתוך הזכאים, שלא היו בוועדות, ברגע שהוא מגיש בקשה הוא אומר כך וכך היה המקרה אצלי, צריך לבדוק את זה.

היה נתון, שהוא הקל עליכם לבדוק שהם היו בוועדות החקירה או בוועדות השונות שעסקו בעניין, אבל גם אלה שלא היו, אם הם היו באירוע הקשה הזה, הם זכאים לקבל, אם אכן יתברר שהנתון הזה הוא אכן כך.

אני מבקש ממך, חבר הכנסת מישרקי, אם אתה יכול לארגן את הציבור הזה לקבוצה אחת, שהקבוצה הזאת תעמוד מול משרדי הממשלה. אתה חבר כנסת חדש אבל אני יודע מה זה לעמוד מול משרדי ממשלה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אם אתה יכול לארגן את כולם, שתהיה קבוצה אחת שתעמוד מול משרדי הממשלה ותגיד שדורשים א', ב' ואנחנו נקבל מהם נייר, נעביר לך אותו, תארגן את האנשים האלה, שהם יעמדו ביחד.

אני רואה בזה הסרת הכתם של אנשים שהם כאובים מאוד ממה שהיה. אני לא הולך לשפוט, זה לא נושא הדיון כאן. הנושא של הדיון כאן הוא הפיצוי, להאריך את המועד בשנה, להקל בכל הדברים שנאמרו כאן, גם בקריטריון עצמו, ולארגן את כולם לקבוצה אחת כשאתה תרכז את זה. בסדר?
יונתן מישרקי (ש"ס)
בהחלט. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אתם תגידו לנו, זה ברור, אני רוצה נייר על כל ההקלות אבל אני רוצה לדעת האם האריכו את המועד או שיש בעיות עם זה. אני אדבר איתו גם כן אם יש קשיים, אני חושב שלא יהיו קשיים. אני חושב שהוא יבין לבד שצריך להאריך את המועד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים