ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 01/02/2023

קביעת הרכב ועדת הבריאות, הוועדה לביטחון לאומי, והוועדה למיזמים ציבוריים והמלצה על יושבי הראש שלהן (בכפוף לאישור ההצעה לתיקון התקנון) , הקמת הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת - דיון מחדש, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023, חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 61 והוראת שעה), התשפ"ג-2023, חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023, חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת12
ועדת הכנסת
01/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י' בשבט התשפ"ג (01 בפברואר 2023), שעה 16:00
סדר היום
1. קביעת הרכב ועדת הבריאות, הוועדה לביטחון לאומי, והוועדה למיזמים ציבוריים והמלצה על יושבי הראש שלהן (בכפוף לאישור ההצעה לתיקון התקנון).
1. הקמת הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת – דיון מחדש.
1. הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (כ/945) – הכנה לקריאה השנייה והשלישית (בכפוף לאישור הצעת החוק בקריאה הראשונה).
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023 (מ/1593).
1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 (מ/1594).
1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג-2023 (מ/1595).
1. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2022 (מ/1536) ( בכפוף להחלת דין רציפות).
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ינון אזולאי
בועז ביסמוט
מירב בן ארי
אברהם בצלאל
צביקה פוגל
משה שמעון רוט
חברי הכנסת
ישראל אייכלר
ואליד אל הואשלה
אוריאל בוסו
ניסים ואטורי
אוהד טל
חנוך דב מלביצקי
יצחק פינדרוס
יצחק קרויזר
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


קביעת הרכב ועדת הבריאות, הוועדה לביטחון לאומי, והוועדה למיזמים ציבוריים והמלצה על יושבי הראש שלהן (בכפוף לאישור ההצעה לתיקון התקנון)
היו"ר אופיר כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, 1 בפברואר. לפרוטוקול – לא היו שום קיזוזים היום. מירב, דבר ראשון שאני אומר זה שהיום לא היו קיזוזים. לפרוטוקול.

סעיף א' בסדר היום – קביעת הרכב ועדת הבריאות, הוועדה לביטחון לאומי והוועדה למיזמים ציבוריים והמלצה על יושבי הראש שלהן.
הוועדה לביטחון לאומי
מסיעת הליכוד שני חברים – משה סעדה ודן אילוז; יש עתיד – מירב בן ארי ונאור שירי; המחנה הממלכתי – שרן השכל; ש"ס – משה ארבל; הציונות הדתית – משה סולומון; עוצמה יהודית – צביקה פוגל; העבודה – אפרת רייטן. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת צביקה פוגל. אתה רוצה לשנות משהו? זה הזמן.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא הוועדה המיוחדת?
היו"ר אופיר כץ
לא, זה הביטחון הלאומי.
ועדת הבריאות
הליכוד – ניסים ואטורי, שלום דנינו ונציג נוסף; יש עתיד – טטיאנה מזרסקי; המחנה הממלכתי – חילי טרופר; ש"ס – אוריאל בוסו; יהדות התורה – משה שמעון רוט; עוצמה יהודית – לימור סון הר מלך; רע"מ – יאסר חוג'יראת; חד"ש-תע"ל – אחמד טיבי; מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אוריאל בוסו.
הוועדה למיזמים ציבוריים
הליכוד – דן אילוז, אלי דלל ומשה גפני, על חשבון סיעת הליכוד. יש עתיד – רם בן ברק ומטי צרפתי הרכבי; המחנה הממלכתי – אלון שוסטר; ש"ס – נציג אחד, יושב-ראש הסיעה, צריכים להעביר נציג; הציונות הדתית – אוהד טל; רע"מ – צריכים להעביר נציג. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אוהד טל.

אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצבעה התקבלה פה אחד. בהצלחה ליושב-ראש הוועדות. אנחנו נקים אותן במהלך היום.
הקמת הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת - דיון מחדש
היו"ר אופיר כץ
הקמת הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת – דיון מחדש. אנחנו מצביעים על הרביזיה.
ארבל אסטרחן
התקבלה הרביזיה ועכשיו דיון.
היו"ר אופיר כץ
אוקי. אז אני מקריא: "הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה.
סמכויות הוועדה
טיפול בשורדי השואה והשירותים המוקנים להם על-ידי המדינה וגורמים פרטיים, תוך התייחסות לתופעות של בדידות, ניצול לרעה ומיגור מקרי עושק של שורדי השואה.
הרכב הוועדה
בוועדה יכהנו 11 חברי כנסת: מסיעת הליכוד – שני חברים; סיעת יש עתיד – מירב כהן וסימון דוידסון; סיעת המחנה הממלכתי – אלון שוסטר; סיעת ש"ס – יוסף טייב; סיעת יהדות התורה – חבר אחד; הציונות הדתית – חבר אחד; עוצמה יהודית – חבר אחד; רע"מ – חבר אחד; סיעת העבודה – חבר אחד. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת מירב כהן.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצעה התקבלה פה אחד.


הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023, כ/945 – הכנה לקריאה השנייה והשלישית (בכפוף לאישור הצעת החוק בקריאה הראשונה).
היו"ר אופיר כץ
סעיף ג' לסדר היום: הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת – הכנה לקריאה השנייה והשלישית (בכפוף לאישור הצעת החוק בקריאה הראשונה). בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
הצעת החוק אושרה היום במליאה בקריאה הראשונה אחרי שאושר גם תיקון התקנון שהקים את הוועדות שהצבעתם עכשיו על ההרכבים שלהם. זה באמת הליך מאוד מזורז אבל צריך לומר שזה הצעה שהיא במהותה טכנית לחלוטין כי ההחלטה העקרונית על שינויים בסמכויות הוועדות התקבלה ואושרה על-ידי המליאה בתיקון התקנון. בתיקון התקנון הוקמו שלוש ועדות חדשות ונקבעה העברת סמכויות בעניינים מסוימים בין הוועדות – העברת סמכויות לוועדת הפנים וכולי.

כעת, כהשלמה לתיקון התקנון, שהוא הכרעה עקרונית, נדרשים תיקוני חקיקה רבים. יש פה 93 סעיפים בהצעת החוק, שבאים לקבוע בחוקים ספציפיים שבהם יש סמכויות לוועדות מסוימות, מהן הסמכויות שיהיו להן את אותם תפקידים ובעיקר מדובר באישור חקיקת משנה ובקבלת דיווחים.

ככול שלא יהיו הערות, אפשר למעשה לאשר את ההצעה כמו שאושרה בקריאה הראשונה, לקריאה השנייה והשלישית ולכן, לא צריך לקרוא שוב את כול הסעיפים. הנוסח הוצג במלואו לפני הקריאה הראשונה.

אז אני רק אגיד בקצרה שההצעה כוללת ארבעה פרקים: הפרק הראשון מדבר על העברת סמכויות לוועדת הבריאות, בעיקר מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שעכשיו תהיה ועדת העבודה והרווחה. הסמכויות בענייני בריאות עוברות לוועדת הבריאות אבל גם יש מעט סמכויות שעוברות לוועדות אחרות.

הפרק השני קובע שורה של העברת סמכויות מוועדת הפנים והגנת הסביבה. זה בעיקר עניינים של שיכון ובינוי, ענייני מקרקעין ושכירות ועניינים של מחזור ועניינים נוספים שעוברים אליה מכמה ועדות, בעיקר מוועדת הכלכלה ומוועדת החוקה.

הפרק השלישי – עניינו העברת סמכויות לוועדה החדשה לביטחון לאומי. שוב, בעיקר סמכויות מוועדת הפנים, שבעבר עסקה גם בעניינים האלה וגם מעט סמכויות מוועדת החוקה.

הפרק האחרון הוא בהוראת שעה. כלומר, שלושת הפרקים הראשונים הם תיקוני קבע, הפרק האחרון הוראת שעה לכנסת ה-25, והוא כולל שני סימנים: 1. העברת סמכויות לוועדת החוקה – מדובר פה בעניינים של שירותי דת יהודיים, חוק הרבנות הראשית וחוק איסור הונאה בכשרות – יש העברת סמכויות לוועדת החוקה. סימן ג' מעביר סמכויות לוועדת הפנים בחוק רכבת תחתית מטרו כי בתיקון התקנון סוכם שהחוק הזה יעבור לוועדת הפנים כהוראת שעה לכנסת הזו.

אני חושבת שאלה עיקרי הדברים ואפשר לאשר את הצעת החוק.

יש בקשות לרשות דיבור של סיעת ישראל ביתנו, לא ציינתי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
את מדברת על ג'?
ארבל אסטרחן
כן, חוק שאישרנו עכשיו לעניין ועדות הכנסת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה עולה היום.
ארבל אסטרחן
לא, זה מונח היום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מונח היום? אז הוא רוצה בקשת רשות דיבור של רע"מ ושל יש עתיד.
ארבל אסטרחן
אם זה לא רק שניכם, אני צריכה חתימות מכול הסיעה. זה מונח היום, אני צריכה את החתימות לפני ההנחה.
היו"ר אופיר כץ
אז תתני את שלך ואת שלו.
ארבל אסטרחן
הם רוצים בשם כול הסיעה.
היו"ר אופיר כץ
לא, הם אמרו שלה ושלו.
ארבל אסטרחן
לא. אם זה רק של חברי הכנסת שיושבים כאן, אני לא צריכה כלום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, של הסיעה שלי.
ארבל אסטרחן
אז אני צריכה חתימות של הסיעה כדי שתהיה להם בקשות רשות דיבור.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, אני עובר להצבעה. מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

הצעת החוק התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
הצעת החוק אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית.


אני מגיש רביזיה על הוועדה לביטחון לאומי, אנחנו נגדיל אותה. איפה מירב? שיגידו מאיזו סיעה הם רוצים נציג נוסף. מירב, אני מגדיל את הוועדה לביטחון לאומי באחד לקואליציה, אחד לאופוזיציה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
רגע, שנייה.
היו"ר אופיר כץ
יש לי את ההרכב.הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023, מ/1593
היו"ר אופיר כץ
עכשיו לסעיף ד' – קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס'12), התשפ"ג-2023. הצעת החוק תועבר לוועדת הבריאות.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, שישה בעד, אחד נמנע. הצעת החוק תועבר לוועדת הבריאות.הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023, מ/1594
היו"ר אופיר כץ
סעיף 2: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 תועבר לוועדת הכספים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצעה אושרה פה אחד.
ואליד אלהואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
אני נמנעתי.
היו"ר אופיר כץ
אתה רוצה שנצביע שוב? אני חוזר על ההצבעה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023, לוועדת הכספים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
שבעה בעד, נמנע אחד.הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 61 והוראת שעה), התשפ"ג-2023, מ/1595
היו"ר אופיר כץ
עוברים לסעיף 3: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג-2023.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה עברה פה אחד לוועדה לביטחון לאומי.


הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2022 (מ/1536)
היו"ר אופיר כץ
הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)(תיקון מס' ), התשפ"ב-2022 – לוועדה לביטחון לאומי.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, גם ההצעה הזו עברה פה אחד לוועדה לביטחון לאומי.

אני רוצה להגיד לראשי הוועדות: תוקף החוקים האלה שהועברו אליכם, זה פג תוקף ב-15.2. יש דחיפות בהולה לסיים אותם עד יום שלישי כי ביום רביעי אנחנו רוצים להביא את זה למליאה אז תבצעו את המשימה כדי שנעמוד ביעדים.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
אני מזכיר שיום שני זה ט"ו בשבט.
היו"ר אופיר כץ
יש לך את ראשון ושלישי.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
יבוצע.
היו"ר אופיר כץ
יוצאים להפסקה. נחזור לרביזיה ב-16:03 דקות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אופיר, תעשה רביזיה גם על ועדת הבריאות.
היו"ר אופיר כץ
אוקי, רביזיה גם על הבריאות.


(הישיבה נפסקה בשעה 15:36 ונתחדשה בשעה 16:03.)רביזיה
היו"ר אופיר כץ
אני מחדש את הדיון ברביזיה שהגשתי לגבי הוועדה לביטחון לאומי.

מי בעד הרביזיה? מי נגד?
הצבעה

הרביזיה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
הרביזיה התקבלה.

אני רוצה להציע להוסיף שני חברים לוועדה לביטחון לאומי – חבר אחד, נציג יהדות התורה, חבר הכנסת אייכלר. חבר שני, נציג רע"מ – השם יימסר אחר-כך.

מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצעה עברה פה אחד.

רביזיה שנייה על ועדת הבריאות – אני מציע להוסיף שני חברים – רון כץ מיש עתיד, אוהד טל מהציונות הדתית.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
ההצעה אושרה פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:04.

קוד המקור של הנתונים