ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 01/02/2023

 הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת - לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים - דיון והצבעה 

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
01/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, י' בשבט התשפ"ג (01 בפברואר 2023), שעה 9:20
סדר היום
הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת - סיוע לדיור ודיור ציבורי לעולים
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"ר
זאב אלקין
טטיאנה מזרסקי
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת - סיוע לדיור ודיור ציבורי לעולים
היו"ר עודד פורר
בוקר טוב לכולם, היום 1 בפברואר 2023, י' בשבט תשפ"ג. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. הנושא שיש לנו על סדר-היום הוא בהמשך לדיון הקודם שקיימנו בנושא דיור, וזה הקמת ועדת משנה לפי סעיף 109 לתקנון הכנסת, ועדת המשנה לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים.

אני הצעתי לחבר הכנסת אלקין שגם היה שר הקליטה וגם היה שר הבינוי והשיכון, לכהן כיושב-ראש ועדת המשנה. הביא לנו את הרכב החברים. הרכב החברים המוצע הוא: חבר הכנסת יבגני סובה וחברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. אני מבקש מהיועצת המשפטית להקריא את סמכויות הוועדה לפני שנצביע.
מרב תורג'מן
תודה, אדוני. אם כן, סמכויות ועדת המשנה לסיוע בדיור ודיור ציבורי לעולים הן כדלהלן: סיוע ממשלתי בדיור לעולים חדשים; בסיוע בשכר דירה לעולים חדשים ולעולים ותיקים; מחסור בדיור ציבורי לעולים והגדלת מלאי הדירות; פתרונות דיור זמניים לעולים בשנה הראשונה לעלייתם; פתרונות דיור לעולים; תוכנית רב-שנתית לשנים 2023 עד 2025; פיקוח על פעולות הממשלה בנושא דיור לעולים; שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה לבין הסוכנות היהודית והחברות המשכנות להתמודדות עם מצוקת הדיור לעולים; תנאי המגורים של עולים קשישים בדיור הציבורי לרבות בתי גיל הזהב, הוסטלים ומקבצי דיור; כללי הזכאות לדיור ציבורי לעולים; אופן ניהול התור לדיור ציבורי לעולים במשרד העלייה והקליטה.
היו"ר עודד פורר
אני מעמיד את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
אושר
אין מתנגדים, אין נמנעים, ההצעה אושרה.
היו"ר עודד פורר
חבר הכנסת אלקין, אתה רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו נועלים את החלק הזה של הישיבה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בהחלט. אני קודם כל רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על תשומת הלב שאתה מקדיש לנושא הזה. הרי הקמת ועדת משנה מצד ועדה זה תמיד איזושהי אמירה על רצון לייצר פעילות של איזשהו חץ אקטיבי מאוד על הנושא הזה. אני באמת חושב שהנושא של הדיור יחד עם נושאי תעסוקה זה אולי שני אבני היסוד בתהליך הקליטה של העולה בארץ.

לצערנו, ממדינה שפעם בשנות ה-70' היינו מדינה עם מלאי עצום של דיור ציבורי ופתרונות, אנחנו היום עם תור כמו שזה הוצג כאן בדיון, קשה מאוד, סביב 25,000–26,000 משפחות. ברגע שתסתיים שנה ראשונה לעלייתם של עולים של הגל הגדול, חוששני שהמספר הזה יקפוץ משמעותית. פשוט בשנה ראשונה הם לא יכולים כידוע להירשם לתור לדיור ציבורי, אז אנחנו פה בדרך של הגדלת התור, לא הקטנת התור לצערי.

מצד שני, בממשלה הקודמת נעשו כמה צעדים מאוד משמעותיים בתחום הזה וצריך לפקח שהם ייושמו בשטח ולא יתמסמסו בפעילות הממשלתית, לכן אני חושב שזה החלטה מאוד נכונה. אני מודה לך על האמון ואני מודה גם לשני חברי הוועדה, לחברת הכנסת מזרסקי וחבר הכנסת סובה שהסכימו להצטרף ולקחת חלק במלאכה הזאת. כמובן אם יהיו חברי ועדה אחרים שירצו להצטרף בעתיד, אני אשמח. תודה.
היו"ר עודד פורר
מצוין. תודה רבה. חברת הכנסת מזרסקי, את רוצה להגיד משהו?
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
כן. קודם כל תודה לחבר הכנסת אלקין, שר השיכון והבינוי לשעבר.

מחצית מפניות הציבור שאני מקבלת קשורות לדיור ציבורי, פניות של עולים, אז אני מקווה שאנחנו נוכל לחפש פתרונות ולאתר פתרונות ולעזור לאנשים כנציגי הציבור, ושנצליח. בהצלחה לך.
היו"ר עודד פורר
תודה רבה. אחד מחמשת המ"מים של ז'בוטינסקי זה מעון, מדור, אז אני שמח שאנחנו נותנים פוקוס על הנושא הזה. בהחלט זה אחד הנושאים שהעסיקו את כל מי שנגע בנושא עלייה וקליטה.

במשרד הקליטה חלק משמעותי מהעיסוק ובתקציב מוקדש לטובת הנושא הזה ובהחלט אני מקווה שנצליח, כמו שאמרת, גם לוודא שמה שעשינו בממשלה הקודמת לא ממוסמס ונמוג וגם שנערכים נכון לגל העלייה, כי התוכנית ל-23'–25' בעיניי היא דרמטית. אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי עולים שהגיעו לכאן והבעיה הזאת שהסתיימו החודשים הראשונים שעוד יש איזה שהם מענים, תתגלגל מהר מאוד לפתחינו.

תודה רבה, אני נועל את הדיון הזה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים