ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/01/2023

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג-2023, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023, חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 61 והוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת13
ועדת הכנסת
30/01/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ח' בשבט התשפ"ג (30 בינואר 2023), שעה 9:30
סדר היום
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023 (מ/1591), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, בכל הקריאות:
1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג–2023 (מ/1593).
2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג–2023 (מ/1594).
3. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג–2023 (מ/1595).
נכחו
חברי הוועדה: ינון אזולאי – מ"מ היו"ר
בועז ביסמוט
אברהם בצלאל
צביקה פוגל
אריאל קלנר
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
טלי גוטליב
יצחק פינדרוס
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
דניאל מאיר - משרד הבריאות

אפרת ריץ' - הייעוץ המשפטי, רשות המיסים

אביב ישראלי - עו"ד, משרד לביטחון לאומי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
א. בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק המרכז לגביית
קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023 (מ/1591), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ינון אזולאי
בוקר טוב. היום יום שני, ח' בשבט התשפ"ג, 30 בינואר 2023. נתבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת כנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, להביא לדיון והצבעה פטורים. וההצעה הראשונה שעומדת לסדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023, לפני הקריאה השנייה והשלישית. מנמק –יושב-ראש הוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מדובר בהארכת תוקף של חוק המרכז לגביית קנסות. הוא אמור לפוג בקרוב, מכאן הדחיפות. המרכז צריך להיערך, כל העיריות הנוגעות בדבר. ולכן מתבקש לתת פטור מחובת הנחה לקריאה השנייה והשלישית.
טלי גוטליב (הליכוד)
העיריות שרוצות כסף מהאזרחים. איך אנחנו מצביעים על זה? בחייכם. בואו נקל על הרשויות המקומיות.
היו"ר ינון אזולאי
אוקיי. יש מי שרוצה להעיר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, אנחנו בעד.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני מצביעה במשמעת סיעתית.
היו"ר ינון אזולאי
מי שמכיר אותך, זה לא בדיוק הולך - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו רוצים להוריד כסף לעורכי דין.
טלי גוטליב (הליכוד)
תפסיקו. בחייכם. ירי בנגמ"ש מס' 7.
היו"ר ינון אזולאי
לא, אמרתי שאת הסיעה. עשיתי אותך סיעה.

טוב, אני עובר להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר ינון אזולאי
אושר פה אחד. תודה.
ב. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, בכל הקריאות:

1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג–2023 (מ/1593)
היו"ר ינון אזולאי
הסעיף השני: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות בכל הקריאות - - -
קריאה
תחתום.
היו"ר ינון אזולאי
חבר'ה, יש פה מנהלת ועדה ותיקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר ינון אזולאי
שמחה, מה אתה ממהר? זה לא קשור לרפורמה של מערכת המשפט, מה אתה ממהר?

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, בכל הקריאות: 1. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש – הוא כבר ישן.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, אימאל'ה, אני יוצאת. עדיף שאני לא אהיה פה. חבר'ה, אסור לתת לדבר כזה - - -
היו"ר ינון אזולאי
ישן? חדש? (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"ג–2023. ינמקו את זה – מטעם משרד הבריאות דניאל מאיר, בבקשה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אוי ואבוי. אתם לא נורמליים, אתם הולכים לתת סמכויות – שיהיה לכם ברור מה אתם עושים פה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
טלי, את לא יודעת. תאמיני לי שאת לא יודעת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני יודעת טוב מאוד. אני יודעת מה עשיתם פה בקורונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
טלי, זה לא החוק הזה.
היו"ר ינון אזולאי
רגע, טלי, תקשיבי רגע. בבקשה לנמק, דניאל.
דניאל מאיר
חוק הקורונה הוא הוראת שעה שעומדת לפקוע ב-15 בפברואר.
טלי גוטליב (הליכוד)
אל תחשבו. תהיו כולם עדר.
דניאל מאיר
החוק הוא חוק נצור, אין הכרזה לא על מצב בריאותי מיוחד ולא על מצב חירום. זאת אומרת שגם אין תקנות מכוחו. הממשלה מבקשת להאריך אותו בשנה עד ה-15 בפברואר 2024. ובשביל להשאיר מספיק זמן להליך החקיקה, אנחנו מבקשים לקצר את תקופות ההנחה.
טלי גוטליב (הליכוד)
למה צריך את זה? את יכולה להסביר לנו למה צריך את החוק?
קריאה
זו הארכת תוקף.
טלי גוטליב (הליכוד)
אז מה? למה צריך את החוק הזה? זה לא מעניין, חברים.
היו"ר ינון אזולאי
שנייה, חברת הכנסת טלי גוטליב שאלה שאלה. דניאל, אם אפשר לענות.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - - סמכויות - - -
היו"ר ינון אזולאי
הינה, עונים לך, טלי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם אפשר, בתור מי שהיה בוועדה שחוקקה, אני מוכן לענות.
היו"ר ינון אזולאי
דניאל, תעני לה, ואם צריך להוסיף אז - - -
דניאל מאיר
יש לנו גם חוות דעת אפידמיולוגית, נשמח להציג אותה. ושוב, החוק נצור. אין הכרזה אז אין תקנות מכוחו.
טלי גוטליב (הליכוד)
אז למה אנחנו צריכים עכשיו הכרזה ותקנות מהסוג הזה? מה קרה עכשיו?
דניאל מאיר
יש חוות אפידמיולוגית, שמסבירה את הצורך המקצועי בשמירה על הסמכויות מכוח החוק הזה למשך שנה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל למה? מה קרה עכשיו? מה קרה במצב הבריאותי שאנחנו צריכים לתת לכם – בעצם על סמך מה שאת אומרת, אני רוצה לתת סמכות לרשות מבצעת להחליט על האזרחים במסגרת החוק הזה ככה סתם.
דניאל מאיר
זה לא ככה סתם.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה סמכויות דרקוניות. עשיתם את זה בקורונה.
היו"ר ינון אזולאי
שמחה רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני אשמח לענות, כמי שהיה לו חלק בחקיקת החוק.
היו"ר ינון אזולאי
רק מה שאתה עושה, בעדינות בתוך הנגמ"ש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, אבל זה צריך לעניין את כולם. חברים, אתם לא מבינים את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
טלי, אז אני מנסה לענות לך. החוק איננו חוק שמטיל עכשיו לא סמכויות ולא מגבלות. החוק הוא חוק מסגרת, שמאפשר לעבור למצב חירום, בהינתן מצב אפידמיולוגי של התפרצות.
טלי גוטליב (הליכוד)
אם יהיה מצב כזה אתה יכול לפתוח הוראת שעה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל, טלי, אני עונה. זו הוראת שעה, וכיום כאשר מאריכים אותה לא מייצרים לא סמכויות, ואין שום סמכות לממשלה או לאף גוף אחר.
היו"ר ינון אזולאי
כל סמכות שתגיע תצטרך להגיע לכנסת לאישור.
טלי גוטליב (הליכוד)
מצוין. ככה אני רוצה. אנחנו רוצים לפקח.
היו"ר ינון אזולאי
דניאל, אני צודק או לא? כל דבר יצטרך להגיע לפה לאישור, נכון? תודה רבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה, טלי, אני עונה לך. זה בדיוק ההסדר שבחוק. אם בממשלה יקבלו מידע אפידמיולוגי שיש התפרצות צפויה או קיימת, הם יצטרכו להציג את הנתונים האפידמיולוגיים. הדבר הזה יגיע לממשלה, ומייד לכנסת, ובלי הסכמה של הכנסת על הכניסה למצב או אם יעשו את זה - - -
היו"ר ינון אזולאי
הוא לא יעבור.
טלי גוטליב (הליכוד)
אז למה אני צריכה את החוק הזה?
היו"ר ינון אזולאי
כדי שיהיה לך משהו פתוח. זו המסגרת שלו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כל המסגרת שמגבילה, כי כאשר החוק הזה לא היה הסמכויות שהיו בידי הממשלה היו הרבה יותר רחבות. היו להם סמכויות מכוח פקודת בריאות העם, הם יכלו להטיל סגרים, הם יכלו לעשות לך חיסון בכפייה. הם יכלו לעשות לך הכול.
טלי גוטליב (הליכוד)
עדיין יש להם את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אין להם את זה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל לא ביטלת את פקודת בריאות העם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, החוק הזה מגביל אותם, כי הוא מייצר הסדר ספציפי לעניין הקורונה, והוא שולל. קוראים לו חוק הסמכויות, הוא למעשה החוק ששולל סמכויות מהממשלה. זה החוק. אני חוקקתי אותו בכנסת הקודמת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אבל הוא לא מתייחס רק לקורונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את לא חייבת להצביע בעדו.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא חייבת, אבל ככה זה עובד פה? בסדר.
היו"ר ינון אזולאי
טלי, רק במילה אחת מהעולם הכלכלי. לאדם יש חשבון בנק, אם אין לו מסגרת אשראי הוא לא יכול לקחת שקל גם כשהוא צריך. פה יש לו את זה פתוח והוא יכול לקחת.
טלי גוטליב (הליכוד)
די, תפסיקו. ינון, המדינה פגעה קשות בזכויות האזרחים, אז אתם צריכים לבדוק את זה בציציות. לא צריך אותי בהצבעה הזאת.
היו"ר ינון אזולאי
תודה. אני מבקש לעבור להצבעה. מי בעד?
נועה בירן-דדון
שבעה בעד.
היו"ר ינון אזולאי
מי נגד? מי נמנע?
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא פה.

הצבעה

אושרה.
היו"ר ינון אזולאי
תודה. גם בקשה זו אושרה לכל הקריאות.2. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג–2023 (מ/1594)
היו"ר ינון אזולאי
מס' 2: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג–2023. מנמקת – אפרת ריץ' מהייעוץ המשפטי לרשות המיסים. אנחנו רגילים לראות אותך בוועדת הכספים בדרך כלל.
אפרת ריץ'
נכון. בעצם אנחנו מבקשים להקדים, כי הוראת השעה, שקובעת חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המיסים זאת הוראת שעה שהייתה בתוקף במשך שלוש שנים, והיא עומדת לפקוע גם כן ב-15 בפברואר. ולכן אנחנו מבקשים את קיצור הזמנים, כדי שנוכל להביא אותה כהוראת קבע לוועדה.
היו"ר ינון אזולאי
תודה רבה. יש שאלות?

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ינון אזולאי
אושר פה אחד בכל הקריאות. תודה.


3. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג–2023 (מ/1595)
היו"ר ינון אזולאי
עוברים למס' 3: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 60 והוראת שעה), התשפ"ג–2023. תנמק את זה מטעם המשרד לביטחון הפנים – עו"ד אביב ישראלי.
אביב ישראלי
שלום. המשרד לביטחון לאומי. הוראת השעה בעניין מנגנון השחרור המנהלי גם היא צפויה לפוג ב-15 בפברואר. במסגרת ההצעה הנוכחית אנחנו מבקשים להאריך את הוראת השעה. זאת גם בשים לב לצפיפות שקיימת היום במתקני הכליאה - - -
היו"ר ינון אזולאי
מה אתם מבקשים להאריך פה? סליחה, פשוט בתי הסוהר מאוד מדבר אליי, אז אני מבקש מהחברים סבלנות, חשוב לי לדעת מה אתם הולכים להאריך.
טלי גוטליב (הליכוד)
מצוין.
אביב ישראלי
בשלב זה אנחנו הולכים להאריך בשישה חודשים את הצעת החוק הקיימת עם תיקונים קלים. וכן השר לביטחון לאומי מבקש להעלות את תקן הכליאה ל-14,500.
היו"ר ינון אזולאי
למה?
טלי גוטליב (הליכוד)
למה? זה יפגע במנהלי.
היו"ר ינון אזולאי
אני יודע על מקרים שהגיעו אליי שבוע שעבר בכלא מעשיהו, לפני שאדם יצא לחופשה של כמה ימים היו חמישה בחדר, הוא עמד לצאת לחופשה אמרו לו: עוברים לשישה, הוא חזר מהחופשה עברו לשבעה. תגידו, נראה לכם זה נורמלי? מישהו מאיתנו פה היה מוכן לחיות במטר?
טלי גוטליב (הליכוד)
אל תעלו את התקן. להפך, תעלו את המנהלי.
אביב ישראלי
ההעלאה של התקן לא תפגע, כי בעצם היום - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
המנהלי הכי חשוב לכל האסירים בישראל.
היו"ר ינון אזולאי
מה לא תפגע? אנחנו לקראת גל מעצרים שהיינו בו. ראינו מה קרה עכשיו רק לאחרונה. אנחנו ממלאים את בתי הכלא, את בתי המעצר. בתי המעצר של המשטרה לא יכולים להכיל את זה, ולכן העבירו את זה לשב"ס, ועכשיו אתם מבקשים עוד להעלות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ינון, הפנייה שלך הובנה.
היו"ר ינון אזולאי
חבר'ה, מי שממהר - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
לא, אם תעלה את התקינה – ינון צודק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, מה מאריכים פה?
היו"ר ינון אזולאי
אז זה מה שאני אומר, הם רוצים להגדיל.
טלי גוטליב (הליכוד)
הם רוצים להגדיל את התקינה.
היו"ר ינון אזולאי
את התקינה. זה הבעיה. ל-14.5.
אביב ישראלי
רגע, אני אסביר. היום תקן הכליאה עומד על 14,100, אנחנו רוצים להעלות ל-14,500.
טלי גוטליב (הליכוד)
למה, זה עוד 400?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו רוצים להוריד ל-13.
אביב ישראלי
התפוסה היום במתקני הכליאה עומדת על 15,600. זה לא יפגע בשחרור המנהלי.
היו"ר ינון אזולאי
לא, אבל למה עד עכשיו לא השתמשתם? אתם יודעים מה אתם עושים? מחר תגידי לי שאתם רוצים 15,600. ואז מה יקרה ב-15,600? יגידו: אנחנו אפילו נמצאים במקום יותר טוב.
אביב ישראלי
דבר ראשון, החלק הראשון של הוראת השעה הוא בעצם להאריך את הסדר השחרור המנהלי, כי אנחנו רוצים, אנחנו מבינים את החשיבות בו, במיוחד בתקופה הזאת, לאור תפוסת הכלואים במתקני הכליאה. העלאה של תקן הכליאה לא תפגע בהפעלת מנגנון השחרור המנהלי, שמופעל באופן רציף מדי יום. מעבר לזה, הופעל מנגנון הוויסות שמוסדר בפקודה, שמאפשר הרחבה נוספת של השחרור המנהלי בגלל תפוסת הכלואים במתקני הכליאה.
היו"ר ינון אזולאי
אני מבקש ממך התייחסות. תשלחי מצידי לוועדת הכנסת או אליי על הנושא ששאלתי אותך. אתם באים עכשיו, מעלים את הכליאה. תבדקי את הסיפור במעשיהו, מחמישה לשישה לשבעה אסירים. איך זה יכול לקרות? כשאתם מבקשים דבר כזה, אתם בעצם אומרים: אנחנו מכניסים את זה מהדלת האחורית לתוך החוק. אתם לא עומדים בתקן כרגע, כי מבחינתנו אם אתם עומדים בעוד 1,500 או בעוד 1,400, כלומר היום בבוקר צריכים להשתחרר 1,400 אסירים, שזה לא קורה.
אביב ישראלי
כל מי שיכול להשתחרר בהתאם לשחרור המנהלי – משתחרר. אף אחד לא מוחזק מעבר למה שהוא יכול. להפך, אנחנו עושים את השימוש במנגנון הזה, ואפילו הגברנו את השימוש בו בשביל לאפשר את השחרורים במסגרת - - -
היו"ר ינון אזולאי
אף על פי כן, אני מבקש התייחסות למה שדיברתי בכתב לוועדה. לצערי, אני לא בדיוק אוהב כל פעם את ההגדלה הזאת, אבל את יודעת, זה לא משנה לך אם זה בעוד 300, 400. אני באמת לא מבין למה אתם ממשיכים את זה, שמגדילים את זה לעוד 400. מה זה משנה? תשאירו את זה. כדי להגיד שעברנו עבירה פחות 10%? נו.
אביב ישראלי
כן חשוב לי להבהיר לפרוטוקול - - -
היו"ר ינון אזולאי
אני מבקש גם בפעם הבאה שמגיעים לדיון, להביא את ההתייחסות לוועדה.
אביב ישראלי
בהצעת החוק עצמה.
היו"ר ינון אזולאי
כן, בהצעת החוק עצמה. תודה.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
אדוני היושב-ראש, אני מתחייב שאם מחר תוקם הוועדה שלי, זה יהיה אחד הנושאים הראשונים - - -
היו"ר ינון אזולאי
ביום רביעי היא תוקם. ואתה מגרה אותנו להקים אותה. תודה רבה.

מי בעד?
נועה בירן-דדון
שבעה בעד.
היו"ר ינון אזולאי
מי נגד?
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא פה.
היו"ר ינון אזולאי
מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ינון אזולאי
קיבל פטור בכל הקריאות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:44.

קוד המקור של הנתונים