ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 01/02/2023

הצעת החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון), הצעת החלטת משכורת נשיא המדינה (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון), הצעת החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת25
ועדת הכספים
01/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 47
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י' בשבט התשפ"ג (01 בפברואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
1. הצעת החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)
2. הצעת החלטת משכורת נשיא המדינה (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)
3. הצעת החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשפ"ג – 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
אימאן ח'טיב יאסין
אחמד טיבי
יונתן מישרקי
מוזמנים
אלי ביתן - סגן בכיר לחשב הכללי, החשב הכללי

לינא סאלם - רפרנטית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מורן פרוינד - עו"ד, הנהלת ביתי המשפט

מוחמד דיק - עו"ד, יועץ משפטי, בתי הדין השרעיים

אלישיב ממן - יועץ לסמנכ"לית תכנון וכלכלה, רשות המיסים

יהודה גוטמן - בתי הדין הרבניים
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה - חבר המתרגמיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
הצעת החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)

הצעת החלטת משכורת נשיא המדינה (תיקון), התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)

הצעת החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשפ"ג – 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים, אנחנו דנים להצעת החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון) התשפ"ג- 2023 (גילום מס בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון).

אותו דבר לגבי סעיף שני, לגבי נשיא המדינה, וסעיף שלישי כל אחד נדון בנפרד, ההצבעות יהיו בנפרד, אותו דבר בסעיף השלישי על נושאי משרה שיפוטית, גילום מס וכו'.
שלומית ארליך
אולי אני אציג?
היו"ר משה גפני
בבקשה כן תציגי.
שלומית ארליך
אז בעצם כל הנושא של גילום מס של הכנסה שנובעת משדרוג לצורכי מיגון של רכב שמעמידה המדינה לנושאי משרה התחיל עוד בשנת 2017, אז ועדת הכספים החליטה לתקן בעצם את החלטות השכר שנוגעות לחמישה בעלי תפקידים שנמצאים בסמכותה של ועדת הכספים שאלה, נשיא המדינה, ראש הממשלה, נשיא בית המשפט העליון, שר הביטחון ושר החוץ, שהם בעצם חלק משבעת סמלי המדינה בהיבט הזה, והשניים הנוספים הם בעצם יו"ר הכנסת וראש האופוזיציה, שלגביהם ההחלטה התקבלה בוועדת הכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
מתי התקבלה ההחלטה?
שלומית ארליך
ב- 2017, זה התחיל בשנת 2017.
היו"ר משה גפני
ולמה אנחנו לא העברנו את זה?
שלומית ארליך
העברנו, העברנו ב- 2017 העברנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה היה הוראת שעה וצריך להעיף את הוראת השעה.
שלומית ארליך
אני מסבירה בדיוק, אז בעצם החלטנו בהוראת שעה לקבוע שמס הכנסה שמוטל על אותם בעלי תפקידים בשל הכנסה שנובעת משדרוג רכב שהמדינה מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה, כחלק מדרישות האבטחה של היחידה לאבטחת אישים, בעצם הבקשה הגיעה מהחשב הכללי, כיוון שחלק מדרישות האבטחה של היחידה לאבטחת אישים דורשת מאותם נושאי משרה לנסוע ברכב משוריין, מחיר הרכב שעומד לרשותם הוא יקר מהרכב שאפשר היה להעמיד לרשותם אלמלא היה צריך למגן אותו, גם בשל הצורך לשדרג אותו, וגם בשל הצורך לשדרג אותו לשם המיגון שלו, אז זה בעצם גם לצורך השדרוג וגם לצורך המיגון.

ורכיב השדרוג נדרש במקרים שבהם בעצם לא ניתן היה למגן את כלי הרכב הסטנדרטי שלו זכאים אותם גורמים שהם לא מאובטחים.

אז בעצם נקבעה ההחלטה הזו ביחד לגילום המס על הדלתא, המדינה גילמה את נטל המס שנובע משדרוג כלי הרכב, זה נקבע בהוראת שעה לשנת, התחלנו בהוראת שעה לשנת 2017, בין היתר כיוון שאז התקיים דיון בוועדה, וחברי הוועדה התלבטו בכלל וסברו לגבי רכיב המיגון אם הוא בכלל צריך להיות חלק ממחיר רכב לצורך זקיפת ההטבה, אם בכלל צריך לחייב אותו במס או שהוא צריך להיות פטור ממס, ואותו דבר לגבי רכיב השדרוג, אם הוא טובת הנאה שצריך למסות, כי כחלק מהדיון דובר על זה שבעצם יכול להיווצר מצב שבו השכר הופך להיות גבוה באופן מלאכותי, גם רשות המיסים התייחסה לזה אז, דובר על זה שכל המנגנון הזה של שווי השימוש, יש בו איזה שהם עיוותים, זה לא תמיד משקף נכון את טובת ההנאה, וגם דובר על זה שיכולות להיות לזה השלכות רוחב שחוצות את המגזר הציבורי ואת שירות המדינה.

בסופו של דבר הוחלט לעשות את זה כהוראת שעה לשנת 2017, הוראת השעה הזאת הוארכה גם בשנים 2018 ו- 2019, ובהמשך היא הוארכה לפי סעיף 38 כיוון שיצאנו לתקופת בחירות עד חודש יוני 2020.

במהלך הדיונים שהתקדמו, גם התעוררה השאלה לגבי הצורך להחיל את ההחלטה הזאת על נשיא המדינה ומאוחר יותר גם על ראש הממשלה שתיקנו לגביו את פקודת מס הכנסה, כיוון שבסעיף 9 לפקודת מס הכנסה נקבע פטור ביחס לתשלומים, שירותים וטובות הנאה שמשתלמים או ניתנים מאוצר המדינה בקשר למילוי תפקידם למעט משכורת וקצבה, ואז עלתה שאלה האם צריך לראות בזה, להתייחס לזה כטובת הנאה, או להתייחס לזה כרכיב בשכר למעט משכורת, ואז זה לא נכלל. מכיוון שרשות המיסים לא קיבלה החלטה, אז הוחלט להמשיך, זאת אומרת ביחס של איך להתייחס לשווי השימוש, הוחלט בעצם להמשיך את הוראת השעה, נכון אלישיב?
אלישיב ממן
נכון.
שלומית ארליך
זה משקף את המצב הנבדק גם היום, ולכן בעצם החלנו את ההחלטות האלה גם על ראש הממשלה וגם על נשיא המדינה.

רק ככה נציין את הסוף, שוועדת הכנסת בחודש דצמבר 2021, החליטה לפי המלצת הוועדה הציבורית, להפוך את הוראת השעה בעניין גילום המס בשל הכנסה שנובעת משדרוג רכב לצורכי מיגון להוראה קבועה ובעצם עכשיו.
היו"ר משה גפני
מי קבע את זה?
שלומית ארליך
זה ועדת הכנסת, היא עשתה ביחס ליו"ר הכנסת ולראש האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
הוועדה הציבורית קבעה את זה?
שלומית ארליך
כן, ועדת הכנסת בעצם מקבלת את ההחלטה לאחר שהוועדה הציבורית מגישה את המלצותיה.
היו"ר משה גפני
מתי היא עשתה את ההחלטה הזאת?
שלומית ארליך
זה היה בדצמבר 2021.
היו"ר משה גפני
למה זה לא בא לפה גם כן?
שלומית ארליך
אז הייתה איזה שהיא בקשה של החשב הכללי והוחלט למשוך אותה, אפשר לשאול את החשב הכללי, ובעצם הבקשה הוגשה עכשיו, ככה שההחלטות יהפכו להוראות קבע החל משנת 2023.
היו"ר משה גפני
ב- 2021 מה שאת אומרת, קבעה ועדת הכנסת שזה יהפוך להיות הוראת קבע לגבי ראש הכנסת ויו"ר האופוזיציה.
שלומית ארליך
חברי הכנסת זה נדון בוועדת הכנסת, אנחנו דנים רק בנושאי המשרה.
היו"ר משה גפני
רגע שנייה אחת, דקה רבותי, ב- 2021 הוחלט להפוך לגבי יושב ראש הכנסת ויושב ראש האופוזיציה להפוך את זה להוראת קבע?
שלומית ארליך
נכון.
היו"ר משה גפני
וזה לא בא לכאן מכיוון שהחשב הכללי לא איפשר או מה? מה הסיבה?
שלומית ארליך
זה צריך להבין עם החשב הכללי, הוא פה שיגיד.
היו"ר משה גפני
בבקשה מי מהחשב הכללי?
אלי ביתן
אלי ביתן, סגן חשב כללי, שכר, תנאי שירות וגמלאות, אני לא יודע למה זה לא הגיע לוועדה, אין לי מושב, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי המשמעות של התיקון הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה להבין, אז אנחנו בעצם רוצים להביא פה רק על השבעה?
שלומית ארליך
בעצם מה שעומד כרגע על הפרק, יש פה שלוש החלטות שמתייחסות לראש הממשלה, לנשיא המדינה ולשרים, בעבר זה התייחס רק לשר החוץ ושר הביטחון שהם נחשבו כחלק משבעת, סליחה ואת נשיאת בית המשפט העליון שאותה לא ציינתי, שבעצם כך להמשיך להפוך את הוראת השעה ביחס אליהם להוראת קבע החל משנת 2023, ויש בקשה נושפת שהיא מעין הרחבה, כך שזה יחול לא רק לגבי שר החוץ ושר הביטחון, מה שהיה עד עכשיו מ- 2017, אלא להחיל את זה לגבי כל שר שהוא בעצם נדרש, שנדרש לגביו מיגון לפי הוראות שירות הביטחון.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם סגן שר?
שלומית ארליך
ממה שאני הבנתי, אני ניסיתי לברר האם צריכים להחיל את זה גם ביחס לסגני שרים ולשופטים, ממה שאני הבנתי ממשרד ראש הממשלה ומחשבות רוה"מ ומהחשב הכללי, שסגני שרים ושופטים הם לא נחשבים אישיות ממוגנת מבחינת הוראות שירות הביטחון ולכן האופציה הזאת לא קיימת לגביהם, אבל נוכל לשמוע פה.
היו"ר משה גפני
מה שעומד על הפרק זה הבקשה שתיכף נשמע אותה, הבקשה להחיל את ההחלטה שהתקבלה בוועדת הכנסת, להחיל את זה גם על אותם ראש ממשלה, נשיא המדינה, השרים והשרים גם שאינם נמצאים בקטגוריה של ראש הממשלה ושר החוץ ושר הביטחון, אלא שהם שרים שעל פי ההחלטה של היחידה לאבטחת אישים הם צריכים לנסוע ברכב ממוגן.

עכשיו אני רוצה לדעת מה הבקשה שלכם, גם משרד החשב הכללי, גם משרד ראש הממשלה, מה אתם מבקשים?
אלי ביתן
אני רגע אנסה להסביר את הבקשה קצת במספרים, כי זה הכל פה זה מספרים למעשה.

אז למעשה מי שנוסע ברכב ממוגן, הוא מגיע בעצם לתקרה, התקרה של הרכב לפי רשות המיסים זה 545,500 ₪ שלפי הוראות המס מזה מחשבים 2.48% ובעצם זוקפים את זה לעובד, לשר וכך הלאה.

שווי הזקיפה במצב הזה כשיש רכב ממוגן, הוא 13,530 ש"ח, בעצם מוסיפים לו להכנסה את הסכום הזה ובעצם על זה הוא ממוסה, פחות או יותר בחצי מהסכום, כי רובם מגיעים למס השולי המקסימלי, זה בעצם העלות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למעשה זה רק מס הכנסה כי בביטוח לאומי הוא כבר עובר את התקרה?
אלי ביתן
כן נכון, זה 47%.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, הוא גם מגיע לדעתי למס השארים שם.
אלי ביתן
כן, משק נקודות זיכוי, פחות או יותר כחצי מהסכום בעצם הוא ממוסה עליו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לשאול שאלה, אני התחלתי לשאול אותך, למה כל פעם זה עשה ככה כאילו שמרוויחים את הכסף הזה ומגלמים?
אלי ביתן
זה הוראות המס, אתה זוקף את שווי הרכב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני יכול לענות אדוני?
היו"ר משה גפני
לא, הוויכוח הזה כבר התנהל פה בעבר על דברים דומים, למה צריך, הרי על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על נשיא המדינה, שהוא נוסע מטבע בריאתו הוא נוסע עם רכב ממוגן, למה הרכב הממוגן הזה הוא לא חלק מהשירות שהמדינה מעמידה לרשותו? למה צריך לעשות את החשבונות?
אלי ביתן
אלו הוראות המס, אתה זוקף לעובד.
היו"ר משה גפני
אבל מה זה עובד? אבל נשיא המדינה, הרי חלק מהדבר הזה.
אלי ביתן
בסדר אני אומר אני לא, אתה רוצה להתייחס לזה אלישיב להוראות המס?
אלישיב ממן
אני חושב שהיושב ראש, אלישיב ממן רשות המיסים.

הוראות זקיפת השווי קובעות בצורה נורמטיבית את זקיפת השווי כמו שהיושב ראש יודע.
היו"ר משה גפני
זה שאני יודע זה לא פותר את הבעיה, למה אינסטלטור שנוסע עם הצינורות ברכב אתם לא נותנים לו שווי שימוש, אתם לא מדברים בהיגיון על כל הדברים האלה, אני ניסיתי להעביר שווי שימוש שנתחיל לדבר על העניין הזה, אתם מתנגדים כל הזמן, הכל תלוי בחקיקה ובמה שנקבע, למה אי אפשר לשנות את זה, למה צמצום?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, צריך לשנות את זה רק שזה סוגייה אחרת.
היו"ר משה גפני
אבל זה הסוגייה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, זה שונה.
היו"ר משה גפני
זה הסוגייה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה שונה, אצל עצמאים זה שונה.
היו"ר משה גפני
זה שנשיא המדינה נוסע ברכב ממוגן, זה נקרא שהוא מרוויח ועכשיו יגלמו לו, למה? למה זה לא חלק משווי השימוש? מזה שזה מה שהמדינה מעמידה לרשותו, למה? הם לא נותנים ברשות המיסים, הם לא רוצים להתחיל לפעול בהיגיון, בגלל שאם נפעל בהיגיון, אז נגיע לשווי שימוש של האינסטלטור שנוסע עם צינורות ואומרים לא אתה. זה הנושא, למה אי אפשר לשנות את זה? אין תשובה טוב.
אלי ביתן
אני רוצה להמשיך לשלב הבא.
היו"ר משה גפני
כן את זה נדלג על החלק הזה, תגיד משהו החשב הכללי, תגיד מה אתה חושב שצריך לעשות?
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא אומר שהחשב הכללי בחשיבה כללית יגיד לנו מה.
אלי ביתן
אנחנו עושים לפי הוראות המס.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני רוצה להגיד לך מה אתם עושים, אני לא יודע אם אתה יודע אני אגיד לך מה אתם עושים, אתם יושבים במשרד, אתם עושים את החשבון כמה פחות תצטרכו להוציא כסף, למה אתם לא יושבים לחשוב, הרי אתם מביאים חקיקה, אנחנו מתייחסים לחקיקה שלכם ברצינות, למה אתם לא מביאים את כל הנושא של שווי שימוש, מנשיא המדינה ועד אחרון האינסטלטורים, למה אתם לא מביאים את זה? כמה אנחנו מבקשים מכם כבר שנים, מה אנחנו עונים לאנשים?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אגב גם על 2.48% אפשר לדבר, הרי זה לא תלוי גם אם זה רכב חדש או רכב של 15 שנה, זה עדיין 2.48% מהמחיר המקורי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה יודע שעל רכב חדש אתה נוסע עליו, לא משנה כל עוד והוא אצלך על אותו המחירון של החדש, על מה זה נראה לכם הגיוני אגב סתם?
היו"ר משה גפני
טוב בואו.
ינון אזולאי (ש"ס)
רגע הרב גפני שאלות אפשר?
היו"ר משה גפני
בבקשה, בבקשה, אני רק לא הגעתי לשאלה הטכנית, למה אישרו ליושב ראש הכנסת ולא אישרו נשיא המדינה? למה?
שלומית ארליך
הייתה בקשה פשוט משכו אותה.
היו"ר משה גפני
למה משכו אותה?

אתם בעד יושב ראש הכנסת ונגד הנשיא?
אלישיב ממן
אני לא יודע למה משכו אותה אין לי מושג.
היו"ר משה גפני
בואו רבותי.
אלי ביתן
אני יכול להמשיך טיפה עם ההסבר?
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו יכולים לפעמים לשאול שאלות? כדי שנקבל תשובות.
היו"ר משה גפני
אוקי רבותי, בבקשה שאלות.
ינון אזולאי (ש"ס)
קודם כל השאלה שנשאלת פה עדיין לא קיבלנו גם תשובה, למה רכב שאתה נוסע עליו עשר שנים אתה משלם עליו כמו שנה ראשונה, סתם הגיונית אם אתם יכולים להסביר לנו את זה, גם אם תגידו לנו זה לא הדיון זה בסדר, אבל אנחנו רוצים מבחינת היגיון, לפעמים אנחנו גם מדברים פה גם בהיגיון, לא תמיד אבל הפעם כן אנחנו רוצים לשמוע הגיונית גם אם יש מימון?
היו"ר משה גפני
ינון אנחנו נצטרך על מה שאתה שואל, על מה שאתה שואל נצטרך לעשות דיון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה אבל יכול להיות שיש להם תשובה בינתיים.

דבר נוסף, אדם שעכשיו החליטו לשריין לו את הרכב, אני מאמין ואם אני טועה אז תגידו לי, לא כל רכב יכול להיות משוריין נכון? ברמת שריון שרוצים נכון?
אלי ביתן
לא, לא, יש היום שני רכבים משוריינים, האודי וסקודה וג'יפ.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל, הרי גם העלות של הרכב גם בלי מיגון היא כבר יותר יקרה, אם הוא רוצה משהו אחר לקחת אומרים לו לא, אז כשגם כשאנחנו באים להגיד את השווי שימוש שלו.
אלי ביתן
אתה מדבר על שר או כל אדם?
ינון אזולאי (ש"ס)
שר.
אלי ביתן
לא, לא בהכרח אני אתן לך את המספרים, יש כמה אפשרויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
שר רוצה לנסוע עם קיה.
אלי ביתן
אם הוא לוקח קיה סורנטו זה המקסימלי 6,300.
ינון אזולאי (ש"ס)
אותו אתה יכול למגן?
אלי ביתן
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
השר רוצה קיה, אז זה עולה לו יותר זול גם מבחינת אם ניקח את הקיה או לנדקרוזר, הלנדקרוזר עולה בעוד 30% יותר.
אלי ביתן
כן אבל זה בדיוק ההצעה פה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה בדיוק שמה? זה מה שאני שואל, גם על הרכב עצמו?
אלי ביתן
אז תן לי רגע להסביר, אם היושב ראש ייתן לי להסביר אז נראה לי יהיה יותר ברור.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל רגע לפני שאתה מסביר תענה לנו עוד על השאלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
הייתה שאלה יותר חשובה לפני.
אלי ביתן
אתה רוצה להמשיך איתו או לעבור אלי?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אני רוצה רגע להמשיך איתו אחר כך נעבור, רק את זה כי אני בטוח שיש לך תשובות.
אלישיב ממן
אני חושב שהנושא של השווי שימוש ברכב הוא נושא הרבה יותר רחב והעליתם כמה סוגיות.
ינון אזולאי (ש"ס)
עזוב תעצור בשיא, תעצור בשיא, ביקשתי תשובה לא תירוץ.
אלישיב ממן
אז אני אגיד הוא הרבה יותר רחב, העליתם פה סוגיה של גיל הרכב, יש סוגיה כמו שהיושב ראש העלה של האופי של מי שנוהג ברכב והמון שאלות אחרות, בסופו של דבר הוחלט כדי להימנע מכל הבירוקרטיה, וזה נושא שהיושב ראש כמו שהוא דיבר עליו, הוחלט ללכת על מס נורמטיבי, על זקיפת תנועה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לקח את המקסימום.
אלישיב ממן
זה לא מקסימום, עשו תחשיב כלכלי ולקחו אחרי עבודה כלכלית מאוד מעמיקה - - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
איך לא מקסימום?
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה יודע מה מעמיק יותר? מעמיק יותר למצוא את הדרך ביניים, לא לקחת את המקסימום, כשאתה הולך על הרף הגבוה זה לא מעמיק, כי הכי פשוט לקחת - - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא ינון הרי יש דרך.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלא יעשו אותנו מטומטמים רגע.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אתה עושה פה איפה ואיפה בין קואליציה לאופוזיציה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני נותן לו את הזכות דיבור שלי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
הרי יש דרך יש את הנושא של הפחת 15% בשנה, אז תיקחו 2.48% מהמחיר המקורי פחות הפחת לפי העלות המופחתת, מה יותר קל מזה?
אלישיב ממן
הפחת הוא 20%.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, לא 20%, הפחת הוא 15%, 20% זה על רכבים מסוימים.
אלישיב ממן
נכון.

אני אומר שאתם התייחסתם פה לסוגייה אחת, יש המון סוגיות בשווי שימוש, וגם הסוגייה של הגיל, בסופו של דבר לא פותרים רק סוגייה אחת, זה המון המון סוגיות והחליטו ללכת על משהו נורמטיבי, בגלל הפשטות ובגלל שגם - - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, אני מוצא לך דרך מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, רכב בן שנתיים, אז תוריד לו 30% ותיקח 2.48%.
היו"ר משה גפני
תודה רבה ולדימיר וינון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה להגיד לך שאני טעיתי, אני הייתי תמים באמת באמת בתמימות שאלתי אותם לא ידעתי ואתה צדקת, אז אני מקבל את ההצעה שלך לקיים דיון בנושא.
היו"ר משה גפני
טוב אז אני הולך להגיד לכם, הנושא הוא חלק מהנושא של שווי שימוש, לשווי שימוש יש הרבה ענפים, הרבה היבטים שצריך לקיים עליהם דיון, אנחנו קיימנו על זה דיון בעבר, אני הגעתי למסקנה מהדיונים האלה, שמשרד האוצר לגווניו השונים, גם רשות המיסים וגם החשב הכללי, וגם אגף התקציבים לא רוצים להיכנס לעניין הזה, מכיוון שאם ניכנס לעניין הזה ונתחיל לדבר בהיגיון יהיה פחות הכנסות למשרד האוצר, ולכן הם מגיעים בסוף עם התשובה שהוא אמר עכשיו, שמעתי אותה כבר כמה שנים.
שלומית ארליך
מ- 2017.
היו"ר משה גפני
אפילו לפני אני חושב, מ- 2017 וודאי אבל אפילו לפני, אין להם ראש פתוח בעניין הזה מסיבה נורא פשוטה כמו דברים אחרים, משום שאנחנו מכירים שאם תתחיל לדבר בהיגיון ובצדק וביושר הם ירוויחו פחות כסף, לכן הם לא רוצים את זה.

אני יעלה את הנושא הזה לדיון פעם נוספת.
ינון אזולאי (ש"ס)
ותעלה ועם מסקנות?
היו"ר משה גפני
לא עם שווי שימוש, אבל אני קודם כל יריח לפני זה, מה המנופים שיש לנו נגד משרד האוצר, בלי זה אתה יכול לדבר עד מחר בלילה, אתה תהיה צודק, כבר היינו שם, הכל יהיה נכון, אתה באמת תביא טיעונים, מה שאתה אמרת, מה שוולדימיר אמר אלה דברים הגיוניים, אתה בא לרחוב אתה בא לציבור והם שואלים אותך את השאלות האלה, אתה לא יודע לתת תשובות, ואז המציאות היא שאם אין לך מנופים כדי להעביר את זה, זה הרבה כסף והם לא יתנו, ולכן כל הזמן הם אומרים לך אבל זה החוק, זה החקיקה, מה זה זה החוק? כאילו אנחנו נמצאים פה בבניין שלא עושים פה שינויים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז המנוף שלך בעצם זה לשנות את החוק הרב גפני?
היו"ר משה גפני
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואתה תעשה את זה אתה מסוגל?
היו"ר משה גפני
אני כן, זה מה שאני אמרתי, אבל סייגתי את זה, אמרתי שאני מחכה להזדמנות הזאת, ואז אני אביא את זה לדיון על מנת שנקבל החלטות, שיהיה לנו ביחד מנופים על משרד האוצר, יכול להיות שזה יהיה בחוק ההסדרים, יכול להיות נראה, אני לא אומר שום דבר, אתה יודע אתה מכיר את זה, זה לא לדבר בהיגיון, פה ההיגיון זה צריך לדעת להסביר.

טוב, עכשיו לגופו של עניין כאן, אני לא הולך להרחיב את זה ולסבך את העניין, אני רוצה לסיים את הנושא הזה, אני רוצה שתסבירו מה אתם מבקשים ולמה אתם מבקשים את זה עכשיו?
אלי ביתן
אוקי אז אני אסביר שוב פעם אני אתחיל עוד פעם.
היו"ר משה גפני
אל תתחיל, תמשיך מאיפה שהפסקת.
אלי ביתן
אני אמשיך, רק כדי שנבין, בעצם רכב ממוגן זקיפת ההטבה שלו, 13,530 ₪ כי הוא מגיע לתקרה המקסימלית, עכשיו אם לוקחים לפי ההצעה פה, שווי השימוש המירבי, שנייה ברשותך.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא התקרה, מה התקרה של הסכום?
אלי ביתן
זו התקרה, 545,550 ₪, מזה 2.48%.

עכשיו אם הולכים לפי ההצעה פה, שווי השימוש המירבי, היום הרכב המירבי שאפשר להעמיד לשר כמו שציינת זה קיה סורנטו, 6,330 ₪ זה זקיפת ההטבה, הפער הוא מ- 13,530 ₪ ל- 6,330 הוא כ- 7,200 ₪ את זה מגלמים, כלומר מזה אותו שר בעצם נהנה כחצי מזה, וכך בעצם זקיפת ההטבה שלו, היא ה- 6,330 ₪ במקום 13,530 ₪ זה בעצם המשמעות של זה.

כמובן שזה דינמי, זה יכול להשתנות, אם עכשיו יהיה רכב לשרים בשווי גבוה יותר, אז זה יכול לעלות יותר גבוה לסכומים הרבה יותר גבוהים, זה תלוי בעצם במרכזים של מנהל הרכש יבצע, ואיזה רכבים שם בעצם יהיו.

בפועל אגב מדובר, יש לשרים שלוש אפשרויות, שני רכבים היברידים ורכב חשמלי אחד, הטווח נע בין 4,500 ₪ לרכב חשמלי, ו- 6,330 לרכב היברידי, זה בעצם הטווח הגבוה ביותר.

אני רוצה רגע להתייחס למה שכתוב בהמשך, בסיפא של הסעיף הזה, שווי השימוש המירבי דיברנו עליו, ברכב שאפשר להעמיד לרשות רוב שרי הממשלה, זה משהו שאני לא יכול ליישם אותו, רוב אני לא יודע להחליט, לפי הרוב פה, הרוב פה זה בכנסת לא בעניין הרכבים.
שלומית ארליך
זה הייתה בקשה שלכם לתקן את הנוסח.
אלי ביתן
לא התייחסנו לגבי הרוב, עכשיו נעשה בדיקה איזה שרים לוקחים ברוב.
שלומית ארליך
הבקשה הגיעה, לא זה חשוב להבהיר פה, כי הבקשה הגיעה, בעצם עד היום מ- 2017 הבקשה תמיד הגיעה מהחשב הכללי, פה הבקשה הגיעה ממנכ"ל רוה"מ, ומשיחות שהיו לנו ביקשו מאיתנו לתקן את ההחלטה כך שבעבר לא היה כתוב רוב.
אלי ביתן
אז אני אומר, אני לא יודע מה נעשה, אני אומר מה אני יכול לעשות, לגבי הרוב אני לא יכול לבדוק עכשיו לבדוק איזה רכבים יש ולהחליט לפיהם.
שלומית ארליך
שנייה אלי, בעבר היה כתוב שווי השימוש המירבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות שר בידי המדינה, אתה מעדיף לחזור לנוסח כמו שהיה אז?
אלי ביתן
כן.
שלומית ארליך
אז תסביר למה.
אלי ביתן
זה אומר שבודקים כל פעם מה השווי, שווי הרכב היקר ביותר בהיצע של מנהל הרכב, היום זה 6,330 ₪ ובעצם אותו, את הפער הזה לגלם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז זה אני לא מבין, ובדיוק השאלה הזאת ששאלתי, אתה מדבר על המקסימום שזה לצורך העניין קיה סורנטו, שר לא רוצה לנסוע על קיה סורנטו, רוצה לנסוע על יונדאי חשמלית.
אלי ביתן
4,500 ₪ כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
יפה, אתה לוקח לו את ה- 4,500 ₪ או שאתה אומר לא, אני מסתכל על ה- 6,330 ₪?
אלי ביתן
ההצעה אומרת לפי המירבי.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה? אין שום סיבה אם הוא רוצה עכשיו לנסוע.
אלי ביתן
זה לא ההצעה שלי.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה גם לא הרכב שלך, אבל אתה מייצג פה ואני רוצה לשאול.
אלי ביתן
אני אומר, האפשרויות פה ואמרתי את זה בדברים, האפשרויות נעות פה בין 4,500 ₪ לרכב חשמלי זה מה שמותר לך לקחת ו- 6,330 ₪.
ינון אזולאי (ש"ס)
אלי, אמרתי מקודם אני תמים אבל אני מבין, והבנתי את מה שאמרת בפעם הראשונה ואני שואל שאלה פשוטה, למה אתה הולך, אם זה לא אתה תגיד לי במי זה תלוי, למה אני הולך על המירבי, היה פה שר אם אני לא טועה זה היה זאב אלקין, שהוא היה משתמש ביונדאי שהיא חשמלית, היברידית, ואתה רואה שזה רכב בכלל של 4,500 ₪ אתה אומר.

כלומר יכול להיות שר שהוא לא רוצה את הרכב, ופתאום היה עליו איומים לצורך העניין והיית צריך למגן אותו ואתה אומר רק רגע אני ממגן אותך, אני הולך על המקסימום 6,300 ₪, הוא אומר לעזאזל, עד לפני שעתיים לא הייתי צריך את זה, זה טוב לי, נוח לי, מבסוט טוב, נוסע, למה אני צריך לשלם יותר, למה אני הולך על הרף הגבוה? למה? למה לקחת את הרף הגבוה, למה לא את האמצעי, לא רצית נמוך אז בסדר, אבל יש גם רף אמצעי שהולך, אתה גם רואה בפועל שרים שלא נוסעים רק על הטופ, כל אחד עם הצרכים שלו, כל אחד עם מה שהוא אוהב, אז למה לקחת את הרף הגבוה?

ואתה יודע מה, כשמעודדים לעבור לרכבים חשמליים, וכשהוא אומר לך אני רוצה חשמלי אתה אומר לא אתה צריך ממוגן ואין לנו משהו אחר, אז אני אקח לך יותר יקר, מה הוא אשם? מי יודע לענות לי על זה?
היושב ראש אתה מסכים לו לענות לי, כי נראה לי שהוא מסתכל עליך אם אתה מסכים לו לענות לי.
היו"ר משה גפני
כן, יש לכם תשובה?
אלי ביתן
זה נתון להחלטה של הוועדה פה.
היו"ר משה גפני
מה? לא הבנתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו יכולים להחליט על זה פה?
היו"ר משה גפני
מה, מה להחליט?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שאלתי, הוא אומר שכאשר בא שר עכשיו בבקשה הזאתי, הרף הגבוה הוא, מסתכלים על הרכב כמה הוא עולה ברף הגבוה זה 545, ואם זה שר שצריך למגן מסתכלים על הרף הגבוה במנהל הרכב, שבעצם קיה סורנטו שבהטבה שלה זה 6,330 ₪, אומר על הפער בין ה- 6,330 ₪ ל- 13,400 משהו כזה, אז את זה מורידים לו, אז אני אמרתי למה לקחת את הרף הגבוה של קיה סורנטו, אם יש שר, או אתה יודע מה לפני זה שהוא היה שר לא מאוים, הוא לא היה שר שצריך רכב ממוגן, אגב מי שלא היה צריך, מי שפעם היה נוסע ברכב כזה, סמוטריץ' למשל.
היו"ר משה גפני
ינון נו מה השאלה?
ינון אזולאי (ש"ס)
אז אני אומר, למה לקחת את הרף הגבוה של 6,330 ₪, יש רף יותר נמוך של 4,500 ₪ רכב חשמלי או רכב היברידי, אז בוא ניקח את זה או תעשה משהו ביניים, למה אתה ישר רץ איתו לרף הגבוה, זה השאלה שלי, בוא נעשה את הנמוך או את האמצע.
היו"ר משה גפני
מה התשובה?
אלי ביתן
זה נתון להחלטתכם.
היו"ר משה גפני
מה זה נתון להחלטתנו, אני רוצה לדעת מה אתם מבקשים?
אלי ביתן
החישוב, כרגע ההצעה אומרת המירבי.
היו"ר משה גפני
ינון אני לא הולך להיכנס לעניין הזה, אחרי זה לקבל, אני מבקש שהם יגידו.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אבל זה נתון להחלטתנו? אני שואל שאלה.
שלומית ארליך
ההחלטה היא החלטה של ועדת כספים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אפשר לשנות את זה?
שלומית ארליך
אפשר הכל, אבל למה לשנות עכשיו?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל שאלה, מה פירוש למה לשנות עכשיו?
שלומית ארליך
שוב, היה רציונל, אז תסבירו לא סתם ככה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בסדר, מה הם עשו, אתה יודע מה אני אשאל שאלה שאולי אתה תענה לי עליה, למה הלכתם על הרף הגבוה?
היו"ר משה גפני
רגע שנייה תשובה.
אלי ביתן
אני ראיתי במכתב שיצא, אני ראיתי שדיברו על השווי הנמוך לא על השווי הגבוה, אני לא יודע לענות על זה, זה נתון להחלטה שלכם.
היו"ר משה גפני
איפה ראית החלטה שזה שווי הנמוך?
אלי ביתן
ראיתי מכתב שיצא שדיבר על השווי הנמוך.
היו"ר משה גפני
שמי דיבר?
שלומית ארליך
עוד פעם, האם אתה מתייחס עכשיו למכתב של מנכ"ל משרד ראש הממשלה?
אלי ביתן
כן, כן.
שלומית ארליך
אז שוב אני אומרת, מבירור שאנחנו עשינו הם ביקשו לשנות את הנוסח למעט - - -
היו"ר משה גפני
בסוף אנחנו נעמוד בחזית, שהם יגידו מה הם רוצים.
ינון אזולאי (ש"ס)
לכן אני אומר, מצד אחד אומרים לך זה אצלנו, מצד שני אתה רואה שיש מכתב אחר, מצד שלישי אתה רואה שהם דורשים משהו אחר, אז מה?
אלי ביתן
ההצעה שלך מאוד הגיונית, שאלת על האמצע, ההצעה שלך מאוד הגיונית.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה אם אתם חושבים שזה מה שצריך להיות, אין לי בעיה, אני עוד פעם אומר, אני מסתכל ואומר אני לא יודע, אני רוצה באמת להבין היגיון, אם יסבירו לי בהיגיון שזה מה שצריך להיות, תשמע אני לא שר, ברוך השם טוב לי, אני בסדר איפה שאני, אני לא הולך למגן את הרכב שלי, אגב גם אם אני אהיה שר אני לא אחד שאפשר לאיים עליו, הכל בסדר. אבל אני אומר דבר אחד, באמת כשאני מסתכל, אני מוכן ללכת על הגבוה אבל סתם להבין היגיון, תחליטו שזה מה שצריך, נעשה, נצביע הכל בסדר, אבל אני אוהב כשאני מצביע משהו, להצביע היגיון, להבין אותו, אני משתדל ללמוד את החומר ולהבין אותו.
היו"ר משה גפני
ינון תראה אני איתך אתה צודק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה איתי ואתה מסביר לי את האוצר.
היו"ר משה גפני
הם לא מסבירים בכלל הם לא עונים תשובות, אני חושב שצריך לקיים דיון הרבה יותר מעמיק מהדיון הזה, אני לא רוצה עכשיו שוועדת הכספים תהיה זאת שעושה יותר טוב ממה שמבקשים, פחות טוב ממה שמבקשים, אנחנו לא דנים באינסטלטור.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אנחנו כן צריכים לדון גם על האינסטלטור שבקצה, כי שמה אתה יודע הם משלמים בסוף את שווי הרכב יותר ממה שהרכב שווה, אז שמה צריך לדון לפנינו עוד.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו דנים עכשיו על שבעת סמלי שלטון ונגררים, זה הבקשה שלהם, שניים אושר בגלל שזה בוועדת הכנסת, חמישה לא אושר שזה אצלנו, לא יודע למה, אין לי תשובה לשאלה הזאת למה זה לא היה כאן בוועדה. כמו שעשינו לפני שבועיים כשהיה את הנושא הזה של הקיצוץ, עשינו את ועדת הכנסת, בהסכמה בין שני ראשי הוועדות שזה יהיה באותו זמן בשתי המקומות, אני לא יודע למה זה לא נעשה בעניין הזה, אני לא רוצה להיות זה שעומד בחזית, שאני משנה ממה שהם מבקשים, אני צריך לאשר את מה שהם מבקשים, אני לא שומע אבל מה הם מבקשים, אם מה שאתם מבקשים זה מה שתיקנתם בנוסח, אני מביא את הנוסח להצבעה, אם משרד ראש הממשלה רוצה אחרת אז שיגידו.
ינון אזולאי (ש"ס)
וזה רק על החמישה נכון? שלומית רק על החמישה?
שלומית ארליך
לא, זה לא רק על החמישה.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם על שרים אחרים, אין בעיה, אז השאלה שלי למה על סגני שרים לא?

כי את אומרת, פעם שעברה שהבאנו פה לפני שבועיים שלושה את השכר, אז דיברו על שרים, סגני שרים ושופטים נכון?
שלומית ארליך
בוא נעשה סדר, זה משהו אחר, ההחלטה עצמה, החלטת השכר מתייחסת לראש הממשלה, לשרים ולסגני שרים.

אותו דבר כשאנחנו מתייחסים להחלטת נושאי משרה, ההתייחסות, פה אנחנו מתייחסים לנשיאת בית המשפט העליון, אבל באותה מידה אפשר להתייחס גם לשופטים שמנויים באותה החלטה.

אני שאלתי, העליתי את השאלה גם לגבי סגני השרים וגם לגבי השופטים, והתשובה שאני קיבלתי ממשרד ראש הממשלה, מבירור שעשו עם גורמי הביטחון, אני הבנתי שסגני השרים והשופטים, הם לא נחשבים אישיות מאובטחת, באופן כזה שיש לגביהם הנחיות מיגון שרלוונטיות להחלטה.
היו"ר משה גפני
בסדר הבנתי, אם יימצא סגני שרים שהם נמצאים כן בהגדרה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל על השופטים, לא מעניין אותי הסגנים.
שלומית ארליך
הנהלת בתי המשפט פה?
היו"ר משה גפני
אני הבנתי, אני הבנתי, אני מקווה שאתה יורד לסוף דעתי, הרי אנחנו יודעים מה יהיה אחר כך, אני לא שולל את העניין של סגני שרים, שופטים הם בכלל לא מאוימים, יכול להיות סגן שר.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא הבנתי, על זה אני לא ירדתי לסוף דעתך.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, גם שופטים וגם סגני שרים, יבוא החשב הכללי, שיבוא משרד ראש הממשלה, ושיגיד שיש לנו מקרים כאלה שצריך עבורם לקבל החלטה, אני אביא את זה, הבקשה שלהם, לא בקשה שלנו, אני לא יושב פה על מנת לדאוג לנושאי המשרה, אני תפקידי לדאוג לאינסטלטור ולא, לא דאגתי.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואני אומר לך עוד פעם, נדאג לו לפני שנדאג לנו, אבל צריך לעשות את הדיון הזה, זה רוחבי ומזה הם מפחדים, וצריך לעשות דווקא על האינסטלטור הזה לבדוק.
היו"ר משה גפני
אתה יודע רק לענות לי למה זה לא הגיע עד עכשיו, הנושאי משרה?
אלי ביתן
לא, אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
מי יכול לדעת?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני יודע, היה קורונה ובחירות.
היו"ר משה גפני
לא, אבל אושר בוועדת הכנסת.

טוב תקריאי את הנוסח.
שלומית ארליך
אז לגבי החלטת שכר שרים וסגני שרים, תקשיב אלי.
היו"ר משה גפני
רגע אתה רצית משהו? סליחה בבקשה.
יהודה גוטמן
יהודה גוטמן בתי הדין הרבניים, לגבי שופטים באמת בניגוד לשרים שהכניסו את כל השרים, בשופטים ודיינים הכניסו רק את נשיאת בית המשפט העליון, ונכון לשמחתנו כרגע אין דיינים מאוימים וגם לא היו.
היו"ר משה גפני
רק שנייה, שנייה לפני שאתה ממשיך הלאה, בקשה שהגיעה אלי, על זה זה נמצא בסדר היום, הגיעה בקשה על שבעת סמלי שלטון, ומדובר על המציאות הזאת שבנוסף, היות ומדובר על רכב ממוגן שהיחידה לאבטחת אישים קובעת אותו, אז נמצאת נשיאת בית המשפט העליון, נמצא ראש הממשלה, ונמצא שר החוץ ושר הביטחון, היות ומדובר על שרים, אז גם שרים כאלה שהיחידה לאבטחת אישים אומרת שהם חייבים לנסוע ברכב ממוגן הם גם ייכללו בתוך העניין.

שואל חבר הכנסת אזולאי למה לא שופטים, והוא התכוון לדיינים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה אל תגיד את הכוונות שלי, אני דואג לשופטים.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת ינון אזולאי, השופטים, הדיינים, סגני השרים הם גם צריכים להיות בעניין, אני מסכים, שהם יבקשו, אני לא מבקש את זה, אני מבקש, מתבקש לאשר את מה שהם ביקשו, את זה אני רוצה לאשר.
יהודה גוטמן
אני מבקש מהם.
היו"ר משה גפני
בבקשה תבקש, הבמה לרשותך.
יהודה גוטמן
במקרה שדיין או שופט או רב ראשי, בזמנו הרב עובדיה יוסף היה מאוים והיה לו רכב, אומנם זה היה אחרי תקופת כהונתו, מבחינה ביטחונית איימו עליו בגלל איזה פסק הלכה, זה לא לעניין שיתנו לו רכב ממוגן, ועד שיגיעו לפה ולפעמים יש בחירות וזה, לוקח שנה, שנתיים, ואז הם יצטרכו לשלם עד שזה יגיע לפה, לכן מומלץ בינתיים לאשר את זה, בינתיים אין לזה משמעות, הרי לא מחליטים שנותנים לו רכב ממוגן, אם יהיה לו רכב ממוגן יגלמו את הכסף.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני האמת חשבתי שאתה בא לבדוק, הרב גפני אני חשבתי שבאת לדאוג לנשיא בית הדין הגדול, זה במקביל לנשיאת בית המשפט העליון, אתה הולך למקומות אחרים, אני חשבתי שזה הדאגה שלך יהודה.
יהודה גוטמן
לא, ברוך השם לא מאוים, היום הוא לא מאוים ברוך השם, שימשיך ככה.
היו"ר משה גפני
היות ובעבר הלא רחוק היה חילופי שילטון די מהירים והיה בחירות כמה וכמה פעמים, ואני לא יודע איפה נפל למשל העניין הזה, למה באמת עבר הרבה זמן מאז שחשבו שצריך לאשר את זה עד שזה הגיע לכאן, היות ואנחנו עכשיו נמצאים בפני תקופה חדשה, בעזרת השם כך נראה, לא הולך להיות בחירות, הולך להיות רצף שלטוני, במידה ותהיה קבוצה מבין נושאי המשרה האלה, שיהיה אמור לגביהם, וזה יכול להיות גם רלוונטי, כרגע זה לא בדיוק רלוונטי, והם יבואו ויגידו שכמו שקיבלתם החלטה לגבי אותם שרים, הרי זה לא על כל השרים, רק אותם השרים שהיחידה לאבטחת אישים מחייבת את המיגון, וזה יהיה גם על דיינים, אני אומר לך ,אני יושב ראש הוועדה, אני אביא את זה מיד בעזרת ה', רק שהם יבקשו, אני לא זה שצריך לדאוג לעניין הזה אלא הם.
יהודה גוטמן
לכן ביקשתי מהם.
היו"ר משה גפני
בבקשה תקריאי.
שלומית ארליך
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון), התשפ"ג-2023

בתוקף הסמכות לפי סעיף 36 לחוק-יסוד: הממשלה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

הוספת סעיף 9ה 1. בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-1982, אחרי סעיף 9ד יבוא:

"גילום מס בשל 9ה. (א) מס הכנסה המוטל על ראש הממשלה או על
הכנסה הנובעת שר בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה
משדרוג רכב לצורכי מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על
מיגון חשבון אוצר המדינה.

(ב) בסעיף זה –

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה
השווה להפרש החיובי שבין אלה
(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות ראש הממשלה או שר, בידי המדינה שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון:

(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות רוב שרי הממשלה בידי המדינה;

שוב אלי, בעצם אתה מבקש פה במקום רוב שרי הממשלה להכניס את המילה שר בידי הממשלה נכון?
אלי ביתן
נכון.
שלומית ארליך
"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

תחילה 2. תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023).
היו"ר משה גפני
זה מה שאתם מבקשים? תגיד, היה פעם מישהו שהיה אומר פה בדיחות, אבל הרבה פעמים הוא היה עושה תנועות, אמרתי לו אבל התנועות לא נכנסות לפרוטוקול.

זה מה שאתם מבקשים, למה שיניתם את זה? מכיוון שאתם רוצים שזה יחול על שר שעליו היחידה לאבטחת אישים החליטה שצריך רכב ממוגן?

אני אבקש מחברי הוועדה לאשר את הבקשה שלכם כמות שהי, אני רק מודיע, שאם אתם רוצים להכליל גורמים נוספים שנמצאים בתפקידים של נושאי משרה, ואתם תגידו שצריך להכליל אותם גם, אני אכנס את הוועדה, אני אעלה את זה לדיון רק על פי בקשתכם.

אני רק מודיע לכם שלא על פי בקשתכם אלא על פי החלטה שלי, אני אעלה כאן לדיון את הנושא של שווי שימוש, אני חושב שיש בזה אי צדק, מה שנאמר על ידי חברי הכנסת ומה שאני חושב, זה פשוט לא בסדר, מה אתם מבקשים זה מה שנעשה, בשווי שימוש יהיה עימות בינינו, תערכו לעניין הזה, ואם זה נכון מה שאני אומר, שלא הולך להיות בחירות ויהיה רצף שלטוני, אז זה הולך לקרות מהר.
ינון אזולאי (ש"ס)
לפני חוק ההסדרים אתה הולך לעשות את הדיון הזה?
היו"ר משה גפני
לא בטוח, דיברתי על מנופים, אם יהיה אותם לפני חוק ההסדרים אז זה יהיה לפני חוק ההסדרים.

טוב, מי בעד אישור התקנות.

החלטה, ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושר.
ההחלטה אושרה תודה רבה לכם.
שלומית ארליך
רגע יש עוד.

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (תיקון), התשפ"ג-2023

בתוקף הסמכות לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: השפיטה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
היו"ר משה גפני
זה על נשיאת בית המשפט העליון?
שלומית ארליך
הוספת סעיף 9א1 1. בהחלטת משכורות נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981, אחרי סעיף 9א יבוא:
היו"ר משה גפני
רגע היא מקריאה את ההחלטה, יהודה עם כל הכבוד, עכשיו אנחנו מדברים על נשיאת בית המשפט העליון.
שלומית ארליך
"גילום מס בשל 9א1. (א) מס הכנסה המוטל על נשיא בית המשפט
הכנסה הנובעת העליון בשל הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה משדרוג רכב לצורכי מעמידה לרשותו לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר
מיגון המדינה.

(ב) בסעיף זה –

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה השווה להפרש החיובי שבין אלה:

(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא בית המשפט העליון, בידי המדינה שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון:

(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות רוב שרי הממשלה בידי המדינה;

"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

תחילה 2. תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023).
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.


זה קצת משונה את יודעת, שאנחנו שלושה חברי כנסת חרדים, אנחנו מאשרים את תקנות המס לנשיאת בית המשפט העליון ואחרי זה עוד אומרים שאנחנו נגד בית המשפט, אנחנו שלושה חרדים כאן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להגיד לך שאם היו מביאים את של כולם בלי נשיאת בית המשפט העליון לא הייתי מאשר, ואם היו מביאים רק את של נשיאת בית המשפט העליון הייתי מאשר, בלי כולם.
היו"ר משה גפני
למה?
ינון אזולאי (ש"ס)
למה? כי אני חושב שהיא באמת סמל שלטון.
היו"ר משה גפני
טוב נדבר על זה עוד.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה לא חושב כמוני?
היו"ר משה גפני
הפסקתי לחשוב מאז.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אבל למה פינדרוס לא הגיע לדיון הזה על נשיאת בית המשפט העליון לאשר לה, במיוחד אחרי הדינאין שהוא רוצה להעלות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת רק למה ההחלטה שלכם, אנחנו אישרנו את החוק לגבי ראש הממשלה ונשיא המדינה.
שלומית ארליך
וגם נגיד אולי שעמדת חשבי בית הנשיא לאורך השנים הייתה שהנשיא פטור ממס הכנסה ותשלומים.
היו"ר משה גפני
אנחנו העברנו את החוק הזה, למה צריך עכשיו את הנושא הזה, הרי הוא פטור, למה אתם חושבים שזה נושא של משכורת, של שכר?
אלישיב ממן
אז הפטור בסעיף 9.1 לפקודה, מתייחס לשירותים וטובות הונאה שמקבל הנשיא או ראש הממשלה בקשר למילוי תפקידו למעט משכורת, השאלה אם שווי שימוש ברכב זה נחשב משכורת או טובת הנאה זה באמת שאלה יותר מורכבת, ולכן חשבנו שהדרך הנכונה זה פשוט ללכת לגילום כדי לא להיכנס לשאלה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני רק מודיע לפרוטוקול, שהפטור שאנחנו עשינו כאן לנשיא המדינה ולראש הממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולנשיאת בית המשפט.
היו"ר משה גפני
לא, לא, זה רק שני אלה, עשינו את החוק הזה, והכוונה גם למקרה הזה בניגוד למה שמסתפקים במשרד האוצר ובלשכה המשפטית, במשרד האוצר זה לא נושא של שכר, זה נושא של שירות שהמדינה צריכה לתת לו, וחל על זה הפטור שאנחנו עשינו כאן בוועדה, גם על נשיא המדינה וגם על ראש הממשלה.

אני מקבל את זה שלאשר את זה עכשיו כדי לא להשאיר את זה ככה פתוח, אבל זה לא בגלל שעמדתי כעמדתכם, אני חולק עליכם, אני חושב שאין ספק, אני הייתי זה שעשיתי כאן את החקיקה הזאת, הפטור לגבי נשיא המדינה והפטור לגבי ראש הממשלה, כולל גם את הנושא הזה, זה לא שכר, זה שירות שהאישים הללו צריכים לקבל, הם מקבלים את זה מהמדינה.

מה הדבר האחרון?
שלומית ארליך
החלטת משכורת נשיא המדינה (תיקון), התשפ"ג-2023

בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

הוספת סעיף 4א 1. בהחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-1982, אחרי סעיף 4 יבוא:

"גילום מס בשל 4א. (א) מס הכנסה המוטל על נשיא המדינה בשל
הכנסה הנובעת הכנסה הנובעת משדרוג רכב שהמדינה מעמידה משדרוג רכב לצורכי לרשותו צורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה.
מיגון
(ב) בסעיף זה –

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" – חלק ההכנסה השווה להפרש החיובי שבין אלה:

(1) שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא המדינה, בידי המדינה שאפשר להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון:

(2) שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד לרשות נשיא המדינה בידי המדינה;


"שווי השימוש" – כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.

תחילה 2. תחילתה של החלטה זו ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023).
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההחלטה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.

ראה את מה שאמרתי קודם, אני עשיתי את זה בגלל שביקשתם ורציתם להסיר ספק, אבל אני סבור בוודאות שזה מיותר, מכיוון שנשיא המדינה פטור, זה החוק שעבר כאן ובצדק.

עוד משהו ינון אתה רוצה?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שקודם כל אני מסכים איתך וחשוב מאוד להביא את הדיון הזה, ושידעו שאנחנו לא באים פה לסייע לשכרם של השרים או לא, אנחנו בסופו של דבר נגיע דווקא לאינסטלטור, שמה צריך לתת את הטיפול, טיפול שורש.
היו"ר משה גפני
נכון, פה יש גם היגיון, אתה אומר, אתה המדינה אתה אומר לשר הביטחון אתה חייב לנסוע ברכב ממוגן, זה לא יכול להיות, זה גם משולל היגיון שאתה פתאום בא ואומר, כאילו אתה נוסע לאיזה טיול, אתה מחייב אותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה כמו שתגיד ששיירת ראש הממשלה, ראש הממשלה צריך גם לשלם את המיגון שלהם או את הדלק שלהם.
היו"ר משה גפני
זה משולל היגיון, ואין לזה קשר לדיון שאנחנו נצטרך לקיים פה, לגבי מעונות ראש הממשלה שזה נושא אחר לחלוטין, יבוא כנראה באיזה שהוא שלב ברגע שיבקשו.
ינון אזולאי (ש"ס)
עכשיו המיגון שמאשרים זה מיגון מול דינאינים מגיע נכון? שואל רק שאלה.
היו"ר משה גפני
אין לי מושג אני לא מבין בדינאין.

תודה רבה הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:58.

קוד המקור של הנתונים