ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 25/01/2023

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים וחמש

הכנסת3
ועדת הכנסת
25/01/2023


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג (25 בינואר 2023), שעה 11:40
סדר היום
פניית יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 (מ/1591)
נכחו
חברי הוועדה: ינון אזולאי – מ"מ היו"ר
גלעד קריב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023, מ/1591
היו"ר ינון אזולאי
אני פותח את הישיבה בנושא, טענה לנושא חדשה, הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ג-2023. את הטענה לנושא חדש הגיש חבר הכנסת קריב, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
בקצרה. ההסתייגויות מעלות בהחלט נושאים חשובים, גם העלאת שכר מינימום, ועוד ל-45 שקלים, לא 40, וגם הנושא של המאבק בעוני, ואלה בהחלט מטרות חשובות אבל אין שום קשר בין שתי המטרות הללו, בין הצעת חוק שבאה להסדיר או לקדם את המהלך הנכון כשלעצמו, של גביית קנסות מינהליים, קנסות שמוטלים על ידי בתי משפט תיעשה על ידי זרוע של הממשלה ולא על ידי חברות גבייה פרטיות. לכן הדברים באמת לא קשורים זה בזה וראוי לקבל את הטענה. מסתמן כאן שהקואליציה תתמוך בהצעתי, זה מרגש אותי.
היו"ר ינון אזולאי
למה לא?
גלעד קריב (העבודה)
אני אומר, זה מרגש אותי שיש פה שיתוף בין הקואליציה לאופוזיציה.
היו"ר ינון אזולאי
אל תיקח את זה בתור שיתוף, תיקח את זה בתור היגיון.
גלעד קריב (העבודה)
שיתוף הגיוני. יש לי תחושה שכל פעם שאני אגיע לפה עם טענת נושא חדש בסיטואציה דומה, אני אזכה לאוזן קשבת.
היו"ר ינון אזולאי
היועצת המשפטית בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני שוב צריכה להביע צער על זה שכל קשר בין מה שקורה כאן לבין הרציונל של נושא חדש הוא לא ממש מתקיים.
גלעד קריב (העבודה)
תתקנו את התקנון. מתקנים פה חוקי יסוד על ימין ועל שמאל, אז תקנון כנסת אי אפשר לתקן?
ארבל אסטרחן
מבחינתי התקנון הוא חשוב ביותר. בכל מקרה, מדובר פה בשתי הסתייגויות שהגישו חברי כנסת מחד"ש-תע"ל לגבי מועד תחילתו של החוק. מדובר בתיקון לחוק המרכז לגביית קנסות, גם הוצגה פה השבוע בקשה לפטור, אז הוסברה תכליתו של החוק. כרגע מוצע שהתחילה תידחה, או לאחר ששכר המינימום יעלה או לאחר שתהיה תוכנית לאומית למלחמה בעוני. מועדי תחילה הם חלק מהצעת החוק, גם אם מדובר במועדים שתלויים בעניינים אחרים ולכן, לעמדתנו לא מדובר בנושא חדש.
קריאה
אני מציע שנצביע על הנושא, אני חושב שהיא שכנעה אותנו שזה נושא חדש.
גלעד קריב (העבודה)
היא אמרה שזה לא נושא חדש.
היו"ר ינון אזולאי
הוא השתכנע אחרת.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר, אתם רגילים לרמוס את הייעוץ המשפטי.
היו"ר ינון אזולאי
היועצת המשפטית, את אומרת שזה לא נושא חדש?
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר ינון אזולאי
יש לנו שתי הסתייגויות?
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר ינון אזולאי
אני מבקש מחברי הוועדה, אני מסכים עם הייעוץ המשפטי, תחליטו מה שאתם רוצים להחליט. מי בעד נושא חדש?

הצבעה

התקבלה
היו"ר ינון אזולאי
ההצבעה בעד נושא חדש, התקבלה. תודה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר ינון אזולאי
גם אתך וגם רביזיה.
גלעד קריב (העבודה)
אני השתכנעתי מהייעוץ המשפטי.
היו"ר ינון אזולאי
רביזיה ב-12:20, בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת.


הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים