ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 31/01/2023

סקירה על הרפורמה בחינוך המיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים