ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 25/01/2023

רביזיה על החלטת הוועדה בדבר הקמת ועדה מיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, המלצה לבחירת יושבי ראש ועדות הכנסת, הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת., מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים וחמש

הכנסת3
ועדת הכנסת
25/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 9
מישיבת הכנסת
יום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג (25 בינואר 2023), שעה 9:30
סדר היום
1. הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת:
1. הוועדה המיוחדת לעובדים זרים.
1. הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה.
1. הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים.
1. המלצה לבחירת ראשי הוועדות הבאות:
1. הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.
1. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
1. הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה.
1. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר הקמת הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל.
1. מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ישראל אייכלר
זאב אלקין
אחמד טיבי
צביקה פוגל
חברי הכנסת
משה ארבל
יעקב אשר
אריאל בוסו
ואליד אל הואשלה
מירב כהן
נעמה לזימי
אליהו רביבו
משה טור פז
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, יום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג, 25 בינואר 2023. היום יש לנו על סדר-היום: הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. נצביע על הוועדות ביחד. בנוסף, יש לנו רביזיה על החלטת הוועדה בדבר הקמת ועדה מיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. אנחנו בעצם רוצים לתקן את ההרכב, ביקשו מאתנו גם רע"מ וגם עוצמה יהודית. וכן גם מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת.
לגבי הקמת הוועדות
אנחנו מקימים את הוועדה המיוחדת לעובדים זרים; את הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה; הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים.

הוועדה המיוחדת לעובדים זרים – פיקוח על העסקת ושהיית עובדים זרים ונלווהם, פנאי, שהייה ומעטפת סוציאלית של העובדים הזרים. לרבות, שכר, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והתנהלות מעסיקים. התנהלות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים, עבודת משטרת ההגירה וטיפול בבעיות הקשורות להיתר העסקה לעובדים. השפעת העובדים הזרים על שוק העבודה והתעסוקה בישראל, בדגש על ענפי הבנייה, החקלאות והסיעוד. הסמכויות זהות לסמכויות שהיו בכנסת הקודמת.

בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים: אליהו רביבו וחוה אתי עטיה. סיעת יש עתיד, חברה אחת: יסמין פרידמן. סיעת ש"ס, חבר אחד: יונתן מישרקי. סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: אוהד טל. סיעת עוצמה יהודית, חבר אחד: אלמוג כהן. סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: עודד פורר. סיעת רע"מ, חבר אחד. סיעת העבודה, חבר אחד: גלעד קריב. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אליהו רביבו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
למה ליהדות התורה אין נציג פה?
היו"ר אופיר כץ
יש עוד ועדות שמקימים, שבהן לכם יש נציגים ולכם אין נציגים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מישהו עבר על זה, התייעץ אתנו?
היו"ר אופיר כץ
שמה?
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
שפה לא ושם כן.
היו"ר אופיר כץ
אם הוועדה הזאת חשובה לכם יותר מוועדות אחרות, ששם יש לכם נציגות בוועדות הזמניות, אפשר להחליף, אין בעיה. בוועדות המיוחדות, אין לכם בכל ועדה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אין בכל ועדה?
היו"ר אופיר כץ
לא.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
טוב.

ועדה שנייה, הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה. טיפול בשורדי השואה והשירותים המוקנים להם על ידי המדינה וגורמים פרטיים, תוך התייחסות לתופעה של בדידות, ניצול לרעה ומיגור מקרי עושק של שורדי השואה. בוועדה יכהנו 11 חברי כנסת על פי ההרכב הבא:

סיעת הליכוד – שני חברים. סיעת יש עתיד – שני חברים: מירב כהן ונציג נוסף. סיעת המחנה הממלכתי – חבר אחד: אלון שוסטר. סיעת ש"ס – חבר אחד: יוסף טייב. סיעת יהדות התורה – חבר אחד. סיעת הציונות הדתית – חבר אחד. סיעת עוצמה יהודית – חבר אחד. סיעת רע"מ – חבר אחד. סיעת העבודה – חבר אחד. מוצע כי יושבת ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת מירב כהן.
ארבל אסטרחן
היועצת המשפטית לכנסת ביקשה ממני לציין בקשר לוועדה הזאת, בהמשך לעמדת היועץ המשפטי לכנסת משנת 2013, חוות דעת שלו מ-25 בנובמבר 2013, וגם לעמדה המשפטית שלה הקיימת היום ולאור הקמת הוועדה המיוחדת הזאת: יו"ר הכנסת יפעל לסגירת העמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצולים, שהוקמה בשנת 2000 ופועלת מאז בכנסת, כך שכל הנושאים שקשורים לנושאי ניצולי השואה ירוכזו בוועדה המיוחדת.
מירב כהן (יש עתיד)
אני אשמח להתייחס.
היו"ר אופיר כץ
רגע, רק אסיים עם הוועדה - - -
מירב כהן (יש עתיד)
רק לעניין ההודעה. הוועדה היא ועדה מיוחדת אבל היא בעצם זמנית מעצם היותה ועדה מיוחדת. זאת אומרת, לא בהכרח היא תהיה פה גם בכנסת הבאה. תחשבו, האם נכון לסגור עמותה שהיא ברת קיימא? זאת אומרת, היא פועלת שנים רבות, לאור הקמה של ועדה שהיא קיימת נכון לעכשיו, אבל ייתכן שבכנסת הבאה היא לא תהיה, אם מישהו לא יתעקש להקים אותה. אני חס וחלילה לא רוצה שבראייה ארוכת טווח זה יביא לפגיעה במעמדם של השורדים.
ארבל אסטרחן
אני יכולה רק לציין, שבאותה חוות דעת שניתנה על ידי היועץ המשפטי לכנסת, נאמר כבר אז, שפעילות באמצעות עמותה היא זרה לכנסת והיא לא הכלי המתאים לקדם עניינים כאלה בכנסת. דרך המלך לקידומם של נושאים בכנסת הוא באמצעות המנגנונים הקבועים בחוק יסוד: הכנסת, חוק הכנסת ותקנון הכנסת, שהם מסגרת הפעילות של הכנסת. דווקא המנגנונים הרשמיים והמקובלים בכנסת, בוודאי כשמדובר בנושא הדורש קשר עם הרשות המבצעת, דוגמת סיוע לניצולי שואה, הם אפקטיביים יותר.
מירב כהן (יש עתיד)
ארבל, אין שום בעיה, אם אתם חושבים שזה לא נכון לטפל דרך המסגרת הזאת - - -
היו"ר אופיר כץ
אז למה הקימו אותה בעצם?
מירב כהן (יש עתיד)
זו החלטה שקשורה להקמת הוועדה המיוחדת, זה כל מה שאני אומרת. זאת אומרת, אם אתם חושבים, שממילא לא נכון שהכנסת תפעל דרך עמותה, זו סוגיה עקרונית, ארגונית - - -
היו"ר אופיר כץ
אבל למה הקימו מלכתחילה אם דרך המלך - - -
מירב כהן (יש עתיד)
זו סוגיה נפרדת, אני רק מבקשת, לא לקשור בין הקמת הוועדה המיוחדת לבין סגירת העמותה. החלטתם לסגור את העמותה, החלטה לגיטימית, החלטה שלכם, לא ענייני, אבל אל תכרכו בין זה לבין הקמה של ועדה מיוחדת, שייתכן ולא תהיה אם מישהו לא יתעקש עליה בכנסת הבאה. את מבינה? אלה שני דברים נפרדים שלא נכון לקשור ביניהם.
היו"ר אופיר כץ
בכל מקרה היה רצון לסגור את זה?
ארבל אסטרחן
העמדה המשפטית הייתה, שלא נכון שהכנסת תפעל באמצעות עמותות.
מירב כהן (יש עתיד)
אבל זה לא קשור להקמת הוועדה המיוחדת.
ארבל אסטרחן
חוות דעת שניתנה על ידי היועץ המשפטי ב-2013, כמו שאמרתי, הוא ציין פה שזה תאם את עמדת היועצת המשפטית שקדמה לו. נאמר פה, שיש פעילות של ועדות, גם לעניין של טקסים ואירועים, יש אגף בכנסת שאמון על הדברים האלה ומתמחה בדברים האלה. נאמר גם, שגם הזיקה בין הכנסת ליו"ר הכנסת היא מלאכותית כשמדובר בעמותה.
מירב כהן (יש עתיד)
זה סוגיות נפרדות, אני מבקשת לא לקשור ביניהן. תחליטו את מה שתחליטו לגבי העמותה, זו סוגיה נפרדת. הוועדה המיוחדת היא לכנסת הנוכחית. אני פשוט לא רוצה שייווצר, אפילו למראית עין, מהלך שכאילו סגרנו עמותה למען שורדי שואה, בגלל שהקמנו ועדה מיוחדת.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו לא מצביעים על זה.
מירב כהן (יש עתיד)
אז היה לי חשוב להגיד את זה גם לפרוטוקול, כי אני לא רוצה לשאת באחריות של האם סגרו או לא סגרו את העמותה הזאת.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו לא מצביעים על זה, אנחנו מצביעים רק על הקמת הוועדה.

עכשיו הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים – סמכויות הוועדה: קידום מעמד הדור הצעיר, לרבות הנוער, הסטודנטים והמשפחות הצעירות; הגנה על החברה האזרחית בישראל; מתן מענה לצעירים הנמצאים בפער חברתי; פיתוח בר-קיימא בהתאם ליעדי ה-SDG של האו"ם מנקודת מבט של הדור הצעיר.

הרכב הוועדה - בוועדה יכהנו 11 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שני חברים: דן אילוז ועמית הלוי. סיעת יש עתיד – חבר אחד. סיעת המחנה הממלכתי – חברה אחת: אורית פרקש הכהן. סיעת ש"ס – חבר אחד: אוריאל בוסו. סיעת יהדות התורה – חבר אחד. סיעת הציונות הדתית – חבר אחד: משה סולומון. סיעת עוצמה יהודית – חברה אחת: לימון סון הר מלך. סיעת ישראל ביתנו – חבר אחד: עודד פורר. סיעת חד"ש-תע"ל – חבר אחד. סיעת העבודה – חברת אחת: חברת הכנסת נעמה לזימי. מוצע שהיא תכהן כיושבת-ראש הוועדה.

לפני שנעבור להצבעה, חברי כנסת שרוצים להתייחס, בבקשה.
משה ארבל (ש"ס)
למה בשתי ועדות יש 11 חברים ובוועדה אחת שלגביה - - -
היו"ר אופיר כץ
אני אגיד לך, יש ועדות שעוד סיעות ביקשו להשתתף, אז אתה מוסיף, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. ואליד, בבקשה.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

בוקר טוב לכולם, הייתה אמורה לקום ועדה, ועדה שהייתה בכנסת העשרים וארבע, הוועדה לענייני החברה הערבית, זה היה סיכום עם הקואליציה בזמן הקמת הוועדות המיוחדות. לפני שבוע התבשרנו שרוצים לבטל את הוועדה הזאת, לא להביא אותה לוועדת הכנסת. הוועדה הזאת הייתה קיימת, טיפלה בסוגיות בחברה הערבית. נשמח לשמוע מיושב-ראש הכנסת, למה הוועדה הזאת לא על שולחן ועדת הכנסת היום? מה הסיבות לכך? היו שיחות אתכם, עם יושב-ראש הכנסת, וחוץ מזה, כל סיעות הבית קיבלו ראשות ועדה מלבד רע"מ. אנחנו רוצים לשמוע למה זה קורה? והאם יש כוונה להתעלם מרע"מ בכנסת הזאת, גם מבחינת עשייה פרלמנטרית וגם בנושאים שרע"מ מנסה לקדם למען כלל אזרחי המדינה ובפרט החברה הערבית? תודה.
היו"ר אופיר כץ
השיחות נוהלו אתי, אני ניהלתי את השיחות עם מנסור עבאס. אין פה ועדה שהוקמה – יושבי ראש הוועדה, נמצאות פה שתיים מהן – לקח שבועיים של משא ומתן כדי לחדד את תחום הטיפול של הוועדה. מאחר ובוועדות שאנחנו מקימים יש ראשי ועדות קבועות, שלא רוצים שדברים מסוימים יהיו בוועדות אחרות אלא הם רוצים לטפל בוועדות. בגלל זה, מול כל ועדה שהוקמה היה משא ומתן מול אותו יושב-ראש הוועדה הרלוונטי. למרות שזה היה ארוך, אני שמח שבסוף הגענו להסכמות, כך שגם ראשי הוועדות החדשות שאנחנו מקימים היום יצאו מרוצים ויתחילו לכהן כראשי ועדות, וגם אותם ראשי ועדות קבועות, גם הם, אין להם בעיה עם אותם תכנים, עם אותם נושאים וככה נעבוד ביחד. גם במקרה של רע"מ, לא הוחלט שלא תוקם ועדה, יש ועדה, באופן חלקי כמובן לפי היחס, היא ממתינה לרע"מ, היא עדיין ועדה שלכם. כמו שניסו להקים פה ועדות מיוחדות לנושאים רחבים וסיעות הקואליציה לא הסכימו לנושאים שההגדרה שלהם היא כל כך רחבה ואז בעצם אפשר לטפל בכל דבר, גם אני אמרתי למנסור, אם הוא רוצה, צריך למקד ולצמצם את תחומי האחריות, אי אפשר לתת אמירה כל כך כללית, שבעצם יוכל לטפל בכל הנושאים. זה לא שלא נותנים ועדה, נותנים ועדה, פשוט יש מחלוקת על תחום האחריות של הוועדה, על הנושאים. זה לא ייחודי לכם, זה היה עם כל הוועדות. יושבות פה מירב ונעמה לזימי, תשאל אותן כמה זמן עד שהגענו לעמק השווה עם הוועדות הקבועות. ברגע שלא תתעקשו רק על נושא אחד, שמבחינתכם אם זה לא זה אז לא כלום, נוכל להגיע גם בעניין שלכם להסדר.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הסכמנו לצמצם - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, לא הסכמתם. הסכמתם רק לנושא שלכם ואתם לא מוכנים לדבר חוץ מזה.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הסכמנו לצמצם - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, הוא לא הסכים, אתמול דיברתי עם מנסור.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הנושא שאנחנו רוצים שעליו תקום ועדה הוא בנושא החברה הערבית.
היו"ר אופיר כץ
יופי. זה נושא שסיעות הקואליציה, שיש פה ראשי ועדות, לא מוכנים כי זה נושא רחב מדי, אתה יכול לדון בכל התחומים. יש כאן ראשי ועדות, שגם הם, למשל בביטחון, יושב פה פוגל, הוא רוצה לטפל בעניין של הביטחון האישי, בוועדה שלו. לכן, כמו שעשינו עם ועדות אחרות, אין מה לעשות, צריך לצמצם, זה לא משהו חדש שאנחנו ממציאים. אני מציע לכם שוב, כן לשבת, כן להתכנס לנושא יותר מוגדר, לנושא יותר ספציפי, הוועדה ממתינה לכם.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אנחנו מוכנים לשבת, מוכנים לחשוב, אני רוצה שגם הקואליציה תחשוב - -
היו"ר אופיר כץ
אני אשמח. ברגע שיהיה מוכן, אני מתחייב להביא את זה לפה וגם למליאה, על סדר היום.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - שרע"מ תקבל אותו יחס כמו שאר המפלגות.
היו"ר אופיר כץ
רע"מ קיבלה את אותו היחס. שוב, הוועדה ממתינה לכם. לגבי הנושא, אתם צריכים להתפשר כמו שעשו פה שאר ראשי הוועדות של האופוזיציה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בהמשך להערה של ואליד, בסופו של דבר הסיכום היה, שמעבר לוועדות המיוחדות הרגילות, מוסיפים ועדה אחת לקואליציה, זו הוועדה שעוסקת בפריפריה. ובהתאם לזה, ארבע ועדות לאופוזיציה, שמתוכן כרגע מוקמות רק שלוש, בגלל המחלוקת שיש עם רע"מ, שאני מקווה שתסתיים בקרוב. והיה ולא, היות והסיכום היה שבוועדה הרביעית הזאת, שליש קדנציה הראשון זה רע"מ, השליש השני זה אנחנו, השליש השלישי זה יש עתיד, במידה ולא יגיעו להסכמות, כשיגיע השליש שלנו כמובן נבקש להקים אותה. רק שזה יהיה רשום בפרוטוקול, מהבחינה הזאת, שלאופוזיציה מגיעה עוד ועדה, אני מאוד מקווה שרע"מ - - -
היו"ר אופיר כץ
אני מקווה שנפתור את זה הרבה לפני שיגיע השליש, אני ממתין.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם אני. אבל היות ונער הייתי וגם זקנתי וקורים דברים בכנסת - - -
ארבל אסטרחן
מהקמת הוועדה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מהקמת הכנסת. זה נכון על כל הוועדות.
היו"ר אופיר כץ
זה הכי פשוט, גם אני פה לחצי קדנציה. בזמן שאני עוזב פה ונכנס ינון, כל הוועדות עוזבות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה יהיה עוד בתקופתך.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מכובדי היושב-ראש, בוועדות שלנו, אנחנו, שלא כמו בקדנציה הקודמת, קיבלנו רק חצי קדנציה בראשות ועדת המדע, ברוטציה עם רע"מ, כך היה כתוב.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא עם רע"מ.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אלא עם מי? תגידו לי עם מי הרוטציה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לדעתי עם יש עתיד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כתוב רע"מ.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, אני לא חושב עם רע"מ. אני לא זוכר שזה רע"מ.
היו"ר אופיר כץ
גם אני לא חושב עם רע"מ, תעשי בדיקה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
השאלה שלי, א. אם יש רוטציה, מה אנחנו מקבלים בחצי השני של הקדנציה, בשנתיים הבאות?
היו"ר אופיר כץ
אתה מדבר על הנושא, אם זה ממשיך אותו נושא?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
איימן עודה הוא יושב-ראש ועדת מדע לשנתיים. אחר כך יש רוטציה עם רע"מ, זה מה שנאמר כאן בוועדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא רע"מ.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אלא עם מי?
היו"ר אופיר כץ
אמרתי, עם העבודה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אז אנחנו ברוטציה השנייה מקבלים את הצעירים?
היו"ר אופיר כץ
כן.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אוקי, תודה רבה, לפרוטוקול.
היו"ר אופיר כץ
בוועדה המיוחדת לנושא הנגב והגליל, בחלק השני של הקדנציה תהיה רוטציה עם ישראל ביתנו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה שלנו, זה של מיכאל ביטון.
היו"ר אופיר כץ
כן. זכויות דיבור, חבר הכנסת בוסו, בבקשה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
המלצה לבחירת ראשי ועדות - - -
היו"ר אופיר כץ
זה לא עכשיו, זה הסעיף הבא. מירב, בבקשה.
מירב כהן (יש עתיד)
קודם כול, רצה הגורל ואנחנו מקיימים את הדיון הזה היום, בשבוע הזה של יום השואה הבינלאומי, הנושא הזה חשוב כל ימות השנה אבל יצא גם סימבולי שבשבוע הזה אנחנו מצביעים על הקמת ועדה מיוחדת למען שורדי השואה, שזה נושא מאוד ראוי וחשוב ואני בטוחה שבאמצעות הוועדה נוכל לסייע להרבה מאוד אנשים. אנחנו נתמקד גם בתנאי המחייה של השורדים וגם בסוגית ההנצחה. זאת אומרת, קודם כול, לאפשר לאנשים האלה להזדקן בכבוד בשנים המועטות שנשארו להם עוד איתנו, כי הגילאים מאוד מבוגרים, וגם סוגית ההנצחה. יש שורדי שואה שמצבם הכלכלי סביר, שהם עצמאיים, ויש שורדי שואה שהם גם חיים בעוני וגם בריאותם לא איתנה, אז נטפל בכל המנעד.

אני רוצה להגיד תודה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, שהנושא הזה מאוד קרוב ללבו והוא מקדם אותו הרבה שנים ובשמחה הוא משתף איתי פעולה בעניין הזה. בפוליטיקה זה לא עניין של מה בכך, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד לו תודה, אנחנו נפעל ביחד.
היו"ר אופיר כץ
בהצלחה. חברת הכנסת לזימי, בבקשה.
נעמה לזימי (העבודה)
תודה רבה. זה אכן בוקר מרגש, שנכנסות ועדות נוספות לעסוק בהן, הן באמת חשובות, אני אגיד משהו קטן על ועדת הצעירים. אני לא אוהבת ששמים זרקור ספציפי על הצעירים, כאילו צעירים זה איזשהו מגזר. אבל אני מסתכלת על הצעירים כמראה לחברה, שלא פעם מלמדים אותנו על תהליכים וסוגיות ומגמות שצריך לאמוד אותן ביחס לכלכלה, למעמד, לשוק העבודה, למשברים ובכלל על תפיסה של אומה. לכן, מהמקום הזה שהוא מקום שמסתכל על חברה שלמה, אני באמת מתמלאת גאווה שקמה ועדה כזאת בכנסת. אני רוצה להגיד לכם תודה, גם לצוות, לך יו"ר הוועדה, ולמאירה ולארבל ולכולם, היו שבועות מתוחים, היו הרבה ויכוחים אבל בסוף משהו טוב קורה אז אני רוצה לברך את כולם, תודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה ובהצלחה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להוסיף על הדברים של חברת הכנסת מירב כהן. הנושא של סגירת העמותה הוא כן רלוונטי כי הוא גם מה שייתן לוועדה המיוחדת שמוקמת את כל הסמכויות שלה בעניין הזה והיא תהיה הגורם היחיד שיטפל בעניינים - - -
מירב כהן (יש עתיד)
לא הבנתי. אני לא יודעת מה הסמכויות של העמותה, לא ביקשתי את הסמכויות של העמותה, אני לא מכירה את הפעילות של העמותה ולא לוקחת אחריות בשום צורה על סגירת העמותה. אני לא יודעת במה מדובר, אף אחד לא תיאם - - -
היו"ר אופיר כץ
תנתקו את העמותה מהוועדה שלה, היא לא רוצה ואני מבין אותה, שלא תהיה סגירה על השם שלה.
מירב כהן (יש עתיד)
אני לא יודעת במה מדובר, אני לא לוקחת אחריות על סגירה של עמותה כזאת או אחרת.
היו"ר אופיר כץ
אני מסכים אתך, אין קשר בין הקמת הוועדה לסגירה, זה לא על אחריותך ולא בגללך כמובן. אם רוצים לסגור עמותה, שיעשו את זה בלי קשר - - -
מירב כהן (יש עתיד)
זו החלטה שלכם.
היו"ר אופיר כץ
לא, זה לא של הוועדה, לא שלנו. אני אומר, שיעשו את זה בלי קשר לוועדה. בצדק, היא לא רוצה לקחת אחריות על כך.
מירב כהן (יש עתיד)
אני לא מכירה אותה אפילו, אני לא יודעת מה העמותה עושה.
היו"ר אופיר כץ
את צודקת.
ארבל אסטרחן
כל הסמכויות בעניין ירוכזו בוועדה המיוחדת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני לא יודעת, אני אראה מה הסמכויות ואני אחליט אם אני מעוניינת בהן. אני לא יודעת להתחייב, לא למדתי את הנושא הזה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר גמור. אנחנו עוברים להצבעה על כלל הוועדות.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אופיר, אני מבקש להצביע בנפרד על הוועדה של הצעירים.
ארבל אסטרחן
אם יש הסכמה על האחרות, אפשר להצביע.
אליהו רביבו (הליכוד)
לפני כן. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני רוצה לברך על הרגע שבו ועדת הכנסת מקדישה זמן ויוזמה להעלות להצבעה את הקמת הוועדות המיוחדות. כמי שיתמנה, בעזרת השם, לעמוד בראש הוועדה המיוחדת לטיפול בעובדים הזרים, אני מבקש להלין על כך, ברשותכם, שנושאים כל כך חשובים שבגינם מוקמות ועדות, הן תמיד ועדות בהוראת שעה, כאילו שהנושאים הם נושאים זמניים, כאילו שהנושאים ייתכן ויחלפו מן העולם או תוך כדי הקדנציה או בוודאי בסיומה, ולא מדובר בנושאים שהם על סדר יומה של החברה הישראלית באופן קבוע. משכך, הן ועדות לא סטטוטוריות, ועדות לא מחוקקות והן לא מקבלות את המעמד הראוי להן. זה בא לידי ביטוי בכך, שכולנו נוהגים שלא להתייחס אליהן מספיק בכבוד כמו אל ועדה סטטוטורית. אם אנחנו נסתכל על הוועדה לטיפול בעובדים הזרים, עם הסמכויות שנשארו בידיה, הואיל והיא ועדה לא מחוקקת, היא ועדה שאמורה לתת מענה סוציאלי לעובדים הזרים, למסתננים ולמהגרי עבודה. הייתי שמח אם יבוא היום, כשאנחנו עוד נהיה כאן, והנושאים הכול כך חשובים האלה, יקבלו ביטוי כוועדה קבועה, מחוקקת, סטטוטורית, שתוכל לבטא את כל הצרכים, שאותם נושאים רלוונטיים נמצאים בתחומי הוועדה.

מעבר לכך ולצד כל זאת, אני מקווה שבעזרת השם אנחנו נצליח להיות אנשי בשורה ונצליח להוביל מהלכים דרך דרכי הפיקוח בוועדות, חרף העובדה שהוועדה היא ועדה מיוחדת. היא מוגדרת מיוחדת אבל במובן הרזה של המילה. אני רוצה לאחל לי ולחברי הוועדה שיהיו אתי ולשאר הוועדות הזמניות, שנצליח להוביל ולהשפיע גם ממקום מושבנו הצנוע.
משה טור פז (יש עתיד)
מה זה אומר במובן הרזה של המילה?
אליהו רביבו (הליכוד)
מיוחדת ברזה, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מיוחדת, אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שהכוונה למשהו מיוחד, משהו שאנחנו רוצים לתת לו איזשהו מקום של ביטוי עודף ולהתייחס אליו בכובד ראש.
משה טור פז (יש עתיד)
מיוחדת אבל רזה.
אליהו רביבו (הליכוד)
בדיוק, מיוחדת אבל רזה. מיוחדת במובן הזה שהיא מיוחדת בהגדרה שלה אבל בהתייחסות ובמעמד שהכנסת נותנת לוועדות, זה מובן מאוד רזה וצר על כך, ואני מלין על כך, זה ממש מתסכל. היה לי חשוב להביא את זה לידי ביטוי על השולחן, חרף העובדה שאני חבר קואליציה, חרף העובדה שהתהליכים האלה יתקבלו תוך כדי זה שחבריי בקואליציה ישבו על המדוכה בעת חלוקת הסמכויות.
משה טור פז (יש עתיד)
דבר עם יו"ר הקואליציה פה.
אליהו רביבו (הליכוד)
אני יודע, לא רק שאני משוכנע, אני יודע שהוא עשה ככל יכולתו כדי שהסמכויות וההתייחסויות תהיינה שונות אבל הוא לא בא להמציא את הגלגל. זה נוהג שהכנסת רגילה לאורך השנים לפעול כך. מהלכים גדולים מתחילים אפילו באמירות צדדיות, אפילו קטנות, אפילו רק אגביות. אני עומד פה על המשמר ואני רוצה לומר בקול ברור, חבל שכך, לא הוגן שכך כלפי כל הנושאים המדוברים שנמצאים בסמכויות הוועדה. זה מתחיל אפילו בעצם העובדה שהוועדות האלה לא מקבלות עד היום מקום משכן קבוע, עם טייטל, עם מעמד, שמתייחסים אליהן כוועדות שנמצאות בליבת החברה הישראלית אלא כאל משהו אגבי, רק מגדיר אותה מיוחדת. היא באמת מיוחדת אבל הכנסת, לצערי, עדיין לא השכילה להבין, שהיא ועדה כמו כל הוועדות, כמו שיש ועדות סטטוטוריות חשובות, שהן עד כדי כך לא נמצאות בסדר יום הציבורי שההתכנסות שלהן היא לא דחופה ולא קבועה והן לא מובילות באמת מהלכים שמביאים בשורה לעם ישראל ולאוכלוסייה שנמצאת תחת אותה רגולציה ושזקוקה לנו בנציגות הזאת. אני חושב שצריך לומר ביושר, זה לא הכול קואליציה ואופוזיציה, זה לא הכול אם אני בפוזיציה הזאת אז אני יכול ומקובל לומר, ואם לא אז אחרת. חבר הכנסת טור פז, אם אנחנו לוקחים את הוועדה לטיפול בעובדים הזרים, הסמכויות שלה מפוזרות בין ועדת הפנים לוועדת העבודה והרווחה. הן נמצאות, בדרך כלל, היסטורית לאורך השנים, בדקתי את זה, בתחתית רשימת סדרי העדיפויות של יושבי-ראש הוועדה.
נעמה לזימי (העבודה)
וגם יש להם המון נושאים ואז לא מגיעים להם. זה בדיוק הפער. המדינה הכפילה גודלה ולא הקמנו תשתיות.
אליהו רביבו (הליכוד)
את פשוט מדייקת, זה בדיוק מה שעמדתי לומר, שמצד אחד הסמכויות נמצאות באותן ועדות. מצד שני, הואיל ויש נושאים דחופים יותר שמעמיסים ומכבידים על התנהלות הוועדה, אותן סמכויות לא באות לידי ביטוי בעבודת הוועדה מחד. ומאידך, הוועדה הרלוונטית שטבעי שתטפל בזה, זה לא בסמכותה. זה מתסכל, זה מקומם וזה מזניח את אותם נושאים שבעטיים הוועדה מוקמת. אני מבקש לומר את זה לפרוטוקול, חרף העובדה שאני יודע, שיושב-ראש הקואליציה עשה ככל יכולתו לשנות את המדיניות הזאת אבל אי אפשר לעשות דברים גדולים ביום אחד.
היו"ר אופיר כץ
תודה. מירב, רק לגבי העמותה, זה נכון, אבל בסוף מה שזה ייתן, זה כדי שכל הסמכויות של ניצולי השואה יהיו אצלך, ומאחר ויש חוות דעת משפטית והיושב-ראש כבר אישר אותה, לכן עושים את המהלך הזה.
מירב כהן (יש עתיד)
איתי זה לא תואם, שבגלל הוועדה שלי תיסגר עמותה שפועלת שנים רבות למען ניצולי שואה.
היו"ר אופיר כץ
זה לא בגלל, אבל לא יהיה אפשר לסגור אותה אחרת. יש חוות דעת משפטית שאומרת כן לסגור. היושב-ראש אישר אותה. הסמכויות שהיו שם עוברות אלייך. לא לוקחים לך סמכויות, נותנים לך סמכויות.
מירב כהן (יש עתיד)
אני לא חושבת על איך אני מקבלת עוד כוח. אני חושבת איך יהיה כוח לשורדי השואה - - -
היו"ר אופיר כץ
לא כוח, נושאים חשובים לטיפול.
מירב כהן (יש עתיד)
יכול להיות שלא טוב לשורדי השואה שיסגרו עמותה שפועלת שנים רבות למענם ותפעל לפני ואחרי הוועדה המיוחדת הזאת. אז אנא תפרידו בין הדברים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מבין מה הרגישות שמטרידה את מירב. אני מציע, הרי אפשר להפריד את התהליך הזה בימים ספורים. אפשר להקים את הוועדה כדי שההקמה שלה לא תהיה קשורה לסגירת העמותה. היות ויחליט יו"ר הכנסת, בהתאם לחוות דעת משפטית, לסגור את העמותה - - -
היו"ר אופיר כץ
היא קיימת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היא קיימת. יסגרו את העמותה בשבוע הבא ואז יבקשו להעביר את הסמכויות. זה לא יהיה קשור להקמת הוועדה. לא יגידו שהייתה פה איזה שהיא עסקה.
היו"ר אופיר כץ
לעשות את זה בשני שלבים. בסדר.
מירב כהן (יש עתיד)
אז אתה אומר, צריך בנפרד את שני התהליכים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן.
מירב כהן (יש עתיד)
מקובל עליי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מקסימום, נתכנס עוד פעם ונוסיף את הסמכויות.
מירב כהן (יש עתיד)
מאה אחוז. אין לי בעיה שנתכנס ונבין מה האירוע שם, מה אתם רוצים שניקח לוועדה, מה המשמעות של זה על הוועדה, אם צריך נתכנס שוב ונקבל את הסמכויות של העמותה.
היו"ר אופיר כץ
אם צריך, אבל שוב, אין פה משהו פורמאלי. זה לא כמו שעבדנו עכשיו מוועדה לוועדה או על ועדה, זה שונה. זה לא אותו אירוע כמו שעבדנו עם הוועדות, שרשמנו נושא נושא, זה לא אירוע כזה. אבל בסדר, את צריכה לראות למה מתכוונים, בסדר גמור.
מירב כהן (יש עתיד)
נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ברור, חשוב להפריד.
היו"ר אופיר כץ
כל הוועדות שאנחנו מצביעים עליהן הן ועדות לא מחוקקות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה לפתוח את זה?
היו"ר אופיר כץ
כי הן לא מחוקקות.
מירב כהן (יש עתיד)
הרי הכול תלוי בוועדת הכנסת אם חוק עובר או לא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ועדת כנסת, אם הוא רוצה להעביר לפעמים, היא תעביר.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
זה לא מופיע בסמכות הוועדה שהיא לא מחוקקת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה לא צריך להופיע.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
השליטה היא בידי ועדת הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
הוועדות לא מחוקקות. אם תהיה הסכמה גם של ראשי - - -
מירב כהן (יש עתיד)
הרי זה תמיד קורה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא, זה לא קשור. ועדת כנסת לא דנה גם בהעברת סמכויות מוועדות מחוקקות.
נעמה לזימי (העבודה)
אני אומרת, שדבר כזה ייקרה רק בכל מקרה – למה למנוע את זה מראש?
אוריאל בוסו (ש"ס)
הוועדות המחוקקות מאוד ממוספרות. אפילו ועדת מדע, שהיא ועדה קבועה, היא לא מחוקקת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כשיהיה חוק על עובדים זרים - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
חבר הכנסת אלקין, אפילו ועדת המדע, שהיא ועדה קבועה, היא לא נקראת ועדה מחוקקת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה לא נכון. למשל הסיפור הביומטרי שהיה מאוד משמעותי, היא עסקה בזה.
נעמה לזימי (העבודה)
אוריאל, אל תגביל מראש משהו שאולי לא תרצה אחר כך, אתה מגביל את עצמך, לא אותנו.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אבל אם המליאה תעביר חקיקה, אז יש סמכות לוועדות לחוקק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ברור.
ארבל אסטרחן
אם פוגעים בסמכויות שלהן שאין סמכות, אז יש סמכות, כאשר ההבהרה של יו"ר הוועדה, שוועדת הכנסת לא - - -
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אז הדברים צריכים להיות ברורים, האם יש סמכות או אין סמכות לוועדות לחוקק?
אוריאל בוסו (ש"ס)
אבל הוא יצטרך לקבל הסכמות מראשי הוועדות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חוץ מחריגים שאני מכיר, בדרך כלל, בשנים האחרונות לא כתבו שהוועדות הן לא מחוקקות.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו לא כותבים, אני אומר את זה לפרוטוקול.
ארבל אסטרחן
אבל גם נהגו לא להעביר אליהן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
נהגו לא להעביר.
אוריאל בוסו (ש"ס)
כי בסוף הוא צריך גם לקבל הסכמה של ראשי הוועדות הרלוונטיות.
מירב כהן (יש עתיד)
הוועדה לזכויות הילד חוקקה: חוקקה את חוק הפיקוח.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
יש גם דוגמאות נוספות מעבר לוועדה לזכויות הילד.
מירב כהן (יש עתיד)
חוקקה את מרכזי ההגנה. תקנות של חוק הפיקוח הגיעו לוועדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ודווקא לך כיו"ר קואליציה, נוח לקחת חוק ממשלתי על עובדים זרים למשל ולהגיד, אני שם את זה כרגע שם - - -
היו"ר אופיר כץ
בסדר, כרגע זו ההחלטה, אם יש שינוי, נחזור לפה ונשנה את זה, בסדר?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, זו לא החלטה. במנדט לא כתוב שהן לא.
מירב כהן (יש עתיד)
נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בדרך כלל זה לא הולך לשם כי לא מגיעים - - -
מירב כהן (יש עתיד)
כי אין רוב בוועדת כנסת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אם במקרים חריגים תהיה בקשה להעביר לשם, בדרך כלל זאת בקשה של יו"ר קואליציה דווקא - - -
היו"ר אופיר כץ
אתה בעצם עוזר לי עכשיו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
זו גם סמכות של המליאה. זה צריך להיות מובן, זו גם סמכות של מליאת הכנסת להעביר לוועדות האלה חקיקה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
במידה וזה מוסכם, כלומר, שאין אין הצעה אחרת. כי אם יש הצעה אחרת, זו סמכות של ועדת הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, אנחנו מצביעים על שתי הוועדות הראשונות. חבר הכנסת ואליד ביקש להצביע בנפרד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יש לי עוד בקשה לגבי סדר ההצבעה, להצביע אחרי זה על הרביזיה שלנו, כדי שלא ייצא מצב שאלה הוקמו ושלנו לא.
היו"ר אופיר כץ
אין בעיה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כלומר, לשנות קצת את הסדר.
היו"ר אופיר כץ
עכשיו אנחנו מצביעים על סעיף א. הקמת הוועדה המיוחדת לעובדים זרים והוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה. מי בעד, מי נגד.

הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה התקבלה. עכשיו נצביע על הוועדה המיוחדת לענייני צעירים. מי בעד, מי נגד.


הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה התקבלה פה אחד.
קריאה
רביזיה.
היו"ר אופיר כץ
רביזיה – נצביע ב-10:40.

זאב ביקש, סעיף ג. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר הקמת הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. עכשיו פותחים את זה, נכון? אני מצביע בעד ואז מצביע על החברים?
נועה בירן - דדון
מצביע על הרביזיה, מצביע בעד ואז מקבל החלטה חדשה.
היו"ר אופיר כץ
מה ההחלטה, איפה היא רשומה?
נועה בירן - דדון
הנה, בבקשה.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מצביעים על הרביזיה, עובדים זרים וטיפול בשורדי שואה. עכשיו אנחנו ברביזיה על החלטת הוועדה, על ההרכב. מי בעד הרביזיה?

הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
אם כך אנחנו פותחים את הנושא לדיון. ההמלצה שלנו: מוצע להוסיף שני חברים להרכב הוועדה: חבר אחד לסיעת עוצמה יהודית – שמו יימסר בהמשך. וחבר אחד לסיעת רע"מ, חבר הכנסת ואליד אל הואשלה. מי בעד ההרכב החדש, מי נגד?

הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההרכב החדש התקבל.
המלצה לבחירת יושבי ראש ועדות הכנסת
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים להמלצה לבחירת ראשי הוועדות הבאות: הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, חבר הכנסת בועז ביסמוט. הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, חצי ראשון של הקדנציה, חבר הכנסת בועז ביסמוט. החצי השני, חבר הכנסת אריאל קלנר. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, חבר הכנסת אלי דלאל. חצי שני של הקדנציה, חברת הכנסת טלי גוטליב. הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה, חבר הכנסת אברהם בצלאל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוועדות שהיה כתוב יו"ר, כשהצבענו עליהן זה כאילו הצבענו על ההמלצה כבר, נכון?
ארבל אסטרחן
לא, לא, הוועדה צריכה להצביע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז בואו נעשה את זה גם על נגב וגליל.
ארבל אסטרחן
הצביעו כבר על זה בפעם שעברה, עכשיו רק הוסיפו שני חברים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה מה ששאלתי.
ארבל אסטרחן
אבל עדיין הוועדה צריכה להתכנס לבחור.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ברור.
ארבל אסטרחן
השאירו את כל ההחלטה הקודמת, כולל היו"ר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה מה ששאלתי, אם זה מספיק או שצריך להצביע בנפרד?
ארבל אסטרחן
אה, לא, לא, עשינו את זה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד ראשי הוועדות?

הצבעה

התקבלה
היו"ר אופיר כץ
5 בעד, ההצעה עברה פה אחד.
מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים לסעיף ד. מועדי הכנסים במושב הראשון של הכנסת. מזכיר הכנסת יציג את המועדים, בבקשה אדוני.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
תודה. בישיבת הנשיאות האחרונה קיים יושב-ראש הכנסת התייעצות עם הסגנים בעניין מועדי הפגרות, בהתאם לסעיף 18 לתקנון הכנסת. לאחר ההליך שהתקיים בנשיאות הוא ביקש להביא לאישור ועדת הכנסת את מועדי הכנסים במושב הראשון ואת המועד שבו ייפתח המושב השני. אני אקריא את המועדים שנקבעו על ידי יושב-ראש הכנסת, שדורשים את אישורה של ועדת הכנסת.

כנס החורף של המושב הראשון, כזכור, נפתח עם פתיחת הכנסת העשרים וחמש, ב-15.11.2022, והוא יסתיים ביום ראשון, י"א בניסן התשפ"ג, 2.4.2023. המשמעות היא, שיום הדיונים האחרון ככל הנראה יתקיים ב-29.03.2023, שזה יום רביעי שלפני כן.

כנס הקיץ של המושב הראשון ייפתח ביום ראשון, ט' באייר, 30.04.2023, ויסתיים ביום ראשון, 30.07.2023.

לאחר פגרת הקיץ, המושב השני של הכנסת העשרים וחמש, ייפתח ביום ראשון, ל' בתשרי, 15 באוקטובר 2023, שזה בעצם שבוע לאחר חג הסוכות. חג הסוכות מסתיים, אני זוכר נכון, ביום ראשון, ואנחנו נחזור לפעילות ביום שני, לא באותו שבוע אלא שבוע שלאחר מכן. עד כאן החלטת יושב-ראש הכנסת. ההחלטה הזאת דורשת את אישור הוועדה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
ביקשתי להתייחס.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חבר הכנסת בוסו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
יש תאריכים שרציתי לקבל התייחסות לגביהם, ברשותך. קודם כל לגבי מושב הקיץ, שאמור להסתיים לכאורה ב-30.07.2023. 30.07 זה יום ראשון, י"א באב. צום תשעה באב יוצא ביום חמישי, יום רביעי זה ערב תשעה באב. בדרך כלל כשמושכים מושב, הבליץ של החקיקה נמשך עד סוף השבוע. זו נקודה שצריך לשים אליה לב, צריך לסיים את המושב.
היו"ר אופיר כץ
לא נעשה חקיקה על תשעה באב.
אוריאל בוסו (ש"ס)
צריך לזכור, כשמושב מסתיים, החקיקה נמשכת עד היום הראשון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מכוח האינרציה לא תוכל - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
אם לא תסיים את המושב ביום שלישי, יום רביעי זה ערב תשעה באב, זה כבר בעיה. זה צריך להסתיים ביום שלישי. לא, יום שלישי יכול להיות עד הלילה כי אוכלים סעודה מפסקת ביום רביעי בערב ויום חמישי זה כבר צום תשעה באב.
היו"ר אופיר כץ
זאת אומרת, שאפשר עד יום רביעי בבוקר?
אוריאל בוסו (ש"ס)
כן.
היו"ר אופיר כץ
בסדר.
אוריאל בוסו (ש"ס)
דבר שני, מושב החורף אמור הפעם להסתיים לא בערב חג הפורים אלא י"א ניסן, ליל בדיקת חמץ. צריך לזכור שפורים יוצא שבוע וחצי לפני כן, צריך להביא כאן החלטה נפרדת, שבימים הללו לא נהיה פה בכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא קשור לאורך המושב.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חבר הכנסת אלקין.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שתי סוגיות שרציתי להעלות כאן. האחת, סוגיה טכנית אבל היא מהותית מאוד וקריטית מאוד לכל סיעות הבית. ברגע שתיכף, בהצבעה ייקבעו המועדים, הרי הדבר הדחוף ביותר לעשות, לקבוע מכסות ולהביא חקיקה פרטית. לא יכולנו לקבוע מכסות עד לקביעת המועדים, זה מה שעיכב, אני מניח, את התהליך. מצד שני, תקופת ההנחה של 45 יום מסתיימת, היא אומנם התחילה מאוחר בכנסת הזאת אבל היא מסתיימת, לא צריך כבר פטור, ולכן השאלה, מתי מתכוונים לפתוח את ימי רביעי לחקיקה פרטית? עוד קודם לכן צריך לקבוע מכסות כדי שהסיעות יידעו להיערך בהתאם, זה לא משהו שאפשר להציף מהיום למחר. אני חושש, שכבר ביום רביעי הקרוב, עוד שבוע, כבר לא תהיה חקיקה פרטית כי אף סיעה עוד לא קיבלה מכסה ולא הגישה בקשות לחוקים, וועדות שרים לחקיקה, משרדי הממשלה לא התחילו לעבור על זה וכו'. אבל כדי שלפחות ביום רביעי שאחרי זה, בפברואר, תהיה חקיקה פרטית, כבר עכשיו צריך לתת לסיעות מכסות וגם להודיע, שצריך להיערך ליום שלישי בעוד שבועיים מהיום.
היו"ר אופיר כץ
המכסות זה פועל יוצא של ההחלטה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
של ההחלטה הזאת, של המועדים פלוס הרכב סיעות. לכן, עד שלא הייתה החלטה על מועדים, לא יכלו להחליט על מכסות. עכשיו אפשר לעשות זאת. לכן, הבקשה שלי ממזכיר הכנסת שנוכח כאן, אני מניח שאף אחד לא מעלה על הדעת שלא להתחיל חקיקה פרטית בפברואר, גם ככה אנחנו מתעכבים פה מאוד, יחסית לתחילת כהונתה של הכנסת. אדוני היושב-ראש, אני צודק, נכון? אין כוונות שלא להתחיל בפברואר חקיקה פרטית, גם ככה אנחנו מתעכבים הרבה מאוד זמן מאז תחילת עבודתה של הכנסת, אני מניח שיש הרבה חוקים חשובים, גם לחברי כנסת בקואליציה, גם לחברי כנסת באופוזיציה והכנסת צריכה לחזור לעבוד לפי התקנון כפי שנדרש, שיום רביעי הוא יום חקיקה פרטית. עכשיו המועדים עיכבו את זה, אנחנו נאשר מועדים וברגע שנאשר מועדים, הייתי מבקש לקבל ממש ביום יומיים הקרובים את המכסות, ממזכירות הכנסת. בהתאם לכך נוכל להיערך לזה, שביום רביעי, לא הקרוב אלא אחריו, כבר תהיה חקיקה פרטית כמו שמקובל וכמו שגם דורש תקנון הכנסת.

הנושא השני, אני רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש, קודם כל את יושב-ראש הכנסת ואת הנשיאות, שהציעו את זה, וגם אותך וגם להציע משהו מעשי. כשהסתכלתי על התאריכים ראיתי פה שינוי מרענן שהוא בעיניי שינוי לטובה. אתם מציעים לצאת לפגרת פסח ב-י"א בניסן. אני הסתכלתי אחורה על כל הכנסות שבהן כיהנתי, ראיתי שהיה תהליך של פיחות זוחל בעבודת הכנסת. שהתחלתי בכנסת, התאריכים היו ו' ניסן, ח' ניסן, ז' ניסן. ואז פתאום התחיל התהליך של ההתדרדרות: ב' ניסן, כ"ח אדר, ב' ניסן, פעם אחת היה ח' ניסן אבל אז התחילו בכ"ה בשבט, לכן הלכו כי היה מאוד קצר. לאחר מכן כ"ד אדר, כ"ח אדר, כ"ד אדר, י' אדר בכנסת האחרונה, עוד לפני פורים. זאת אומרת, הלכו וגזלו מהכנסת שבועות שלמים של העבודה שלה. אתם פה מחזירים את העטרה ליושנה, ל-י"א ניסן. קודם כל זה תאריך מבורך, אין סיבה שחברי הכנסת יקבלו חופשה ארוכה יותר ממה שקורה במשק ובמקומות אחרים, בסה"כ פגרת פסח היא לא פגרת קיץ, היא מתוקף פסח ואין סיבה שהיא תתחיל קודם. אבל אני גם מודאג, שחס וחלילה, אחרי שהחזרתם עטרה ליושנה, שהתהליך השלילי הזה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תהיה מודאג, יש כל כך הרבה חקיקה גם לעוד שנה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת אשר, אני דואג לך גם לשנים הבאות. אני בטוח שאתה, כמוני, רוצה שהכנסת תפעל כמה שיותר ימים ולכן - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אשתי פחות מרוצה מזה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מניח. אבל אני מניח, גם מזה שהיא פחות מרוצה, אתה גם מרוצה כי יש לך סיבה למה להיות כאן. אני חושש, שבכנסות הבאות או בשנים הבאות, אנחנו עוד פעם יכולים לחזור לתהליך הזה של פיחות הולך בעבודת הכנסת ועוד כל מיני רעיונות לעשות את זה באמצע חודש אדר ולקחת מהכנסת שבועות שלמים. לכן אני מציע, היות ואנחנו מחזירים עכשיו עטרה ליושנה, ללכת על י"א ניסן, בואו נקבע את זה ולא להשאיר את זה למשחק. זה נורא מוזר, שכל פעם כשמתחיל הכנס, לא יודעים בכלל מתי הוא מסתיים. הנה, עכשיו התחלנו כנס, לא ידענו עד עכשיו, אנחנו כבר באמצע ינואר, שלא לדבר קרובים לסוף, לא יודעים מתי הוא מסתיים. תבוא פתאום כנסת ותציע עוד פעם ללכת ל-י' אדר או תאריכים מהסוג הזה עוד לפני פורים, ועוד פעם, בשקט בשקט חברי כנסת יסדרו לעצמם כמה שבועות של חופשה, שאין לזה שום הצדקה.

לכן, היות ופגרת פסח זה עניין קבוע, יש פסח כל שנה, אני מציע, או בתקנון או בכלים אחרים, אפשר אפילו בחקיקה מטעם ועדת הכנסת, פשוט לקבל את העניין הזה, שיוצאים לפגרת פסח בניסן, כדי לא לחזור עוד פעם לתהליך הזה הבעייתי, שלוקחים מהכנסת שבועות שלמים של עבודה. ואז המעשה החד פעמי שאתם עושים כאן היום, ותבורכו מכך שאתם גורמים לכנסת לעבוד עד י"א בניסן, הוא יהפוך למעשה קבוע וימנע חזרה אחורה. אני חושב שכך יהיה מוטב לכנסת. אין לי ספק שתתמכו בזה כי הרי אתם מציעים להתחיל ב-י"א ניסן.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אני אתייחס להערה של חבר הכנסת אלקין, בעניין מספר הימים שחלפו מכינון הכנסת ועד לתחילת החקיקה הפרטית. מבדיקה שאנחנו עשינו והוצאנו את הנתונים כמה כנסות טובות אחורנית, ראינו שאנחנו נמצאים דווקא ברף התחתון. ככל שנתחיל בחקיקה פרטית בתחילת פברואר, יהיה מדובר ברף התחתון בכל מה שקשור למספר הימים מכינון הממשלה, שזה בעצם המועד הקובע, לבין תחילת החקיקה הפרטית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כאן יש לי הערה, אדוני המזכיר. אני חושב שהספירה מכינון הממשלה היא ספירה לא נכונה, כי אין שום מגבלה על החקיקה הפרטית, לפחות אני לא מכיר, בתקנון הכנסת, או בחקיקה, שמגבילה יכולת של הכנסת בחקיקה פרטית עד שלא הוקמה ממשלה. והיא הנותנת בכנסת הזאת, כמה חוקים מאוד חשובים להקמת ממשלה חוקקו בנתיב של חקיקה פרטית, עם מנגנון של פטור מחובת הנחה. המגבלה היחידה שאני מכיר היא מגבלה של 45 יום. בדרך כלל, כשיש כנסת חדשה, מניחים יחסית מהר ואז 45 יום עוברים מהר. הפעם, ההנחה הייתה יחסית מאוחרת ולכן זה באמת עיכב עד לשבוע הבא. כעיקרון, בשבוע הבא כבר יכולנו להתחיל חקיקה פרטית. רוצים לקחת עוד שבוע להתארגנות בגלל שהיה עיכוב עם מועדי פגרה? בסדר, זו פגיעה בחברי הכנסת אבל הספירה מכינון הממשלה היא לא נכונה, הממשלה לא פונקציה. יש הרי רצף, תמיד יש ממשלה במדינת ישראל, ולכנסת, כמו שלמדנו – אני דווקא לא אהבתי את זה – לימדו אותנו חברי הקואליציה, שלכנסת מותר לחוקק אפילו תיקונים בחוק יסוד, עוד לפני הקמת ממשלה חדשה. אם אפשר לשנות בחקיקה פרטית חוק יסוד, אז חוקים חברתיים לטובת האזרחים שיש פה לכל חבר כנסת שהוא הכין והגיש ועברו 45 יום, למה שיחכו? אם חוק יסוד אפשר לשנות ככה, בטח כל דבר אפשר. לכן הספירה צריכה להיות, אם אתם כבר רוצים להשוות, מכינונה של הכנסת, כינון ממשלה הוא אירוע. גם לפעמים מחליפים ממשלות בתוקף אותה כנסת, אז נעצור חקיקה פרטית אם מחליפים ממשלה? לא קשור.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אני חושב שהדברים הם נכונים מבחינה תיאורטית, אין לי ויכוח עם הדברים שאמר חבר הכנסת אלקין, רק מבחינה מעשית, לכינון הממשלה יש משמעות גם בחייה של הכנסת. אנחנו יודעים שעד כינון הממשלה אין ועדות שפועלות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה לא הפריע לחוקק כמה חוקים חשובים בתחילת הכנסת הזאת.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
אבל כשאנחנו מדברים על פתיחת החקיקה הפרטית ועל מסה של הצעות חוק שיעברו לטיפולן של הוועדות, ברור שאנחנו רוצים קודם לכן להקים את הוועדות. וכמובן שיש גם משמעות - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
והוקמו גם לפני כמה שבועות. בהיבט הזה, הכנסת ערוכה כבר כמה שבועות.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
כמובן שיש גם משמעות, חבר הכנסת אלקין מכיר את זה, להקמת ועדת שרים לענייני חקיקה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הייתה בתוקף גם בממשלה הקודמת. אפילו גיבשה עמדה על חוקים פרטיים שחוקקו פה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אשמח, אדוני היושב-ראש, אם תתייחס להצעה השנייה שלי, לסדר פעם אחת ולתמיד בתקנון הכנסת ובחקיקה, שיוצאים לפגרת פסח בניסן ולא באדר.
היו"ר אופיר כץ
אני צריך לבדוק את זה ואחזור אליך עם זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להעלות את הנושא שכבר דיברנו עליו. קודם כל, לגבי הנושא של פורים, חייב החלטה נפרדת בעניין הזה, זה לא קשור למועדים כרגע. לגבי השבוע של תשעה באב, זאת בעיה, כלומר, זה כוח אינרציה, מה שדיבר בוסו. מכוח האינרציה של ניקוי שולחן, לא נעמוד בזה. לא רק שלא נעמוד בזה, אנחנו גם ניתן כלי לכאלה שישתמשו בדבר הזה, ואז הם גם יגרמו לנו להגיב לזה וגם יבואו לבכות אחר כך, תראו איך אתם פוגעים בצום תשעה באב וכו'. לכן אני אומר, הכלי הזה חייב להיות מחוץ לתמונה, לכן צריך לקחת מרחק ולא לעשות את זה עד יום ראשון, כולל תשעה באב, אלא שייפסק מיום שלישי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מתי אתה רוצה שיהיה היום אחרון?
היו"ר אופיר כץ
אבל יעקב, יש גם את יום רביעי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ביום ראשון שלאחר מכן, זאת אומרת, שסוף השבוע של תשעה באב יהפוך להיות - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה צודק. לכן תמיד - - -
היו"ר אופיר כץ
אבל אתה לוקח את החלק הראשון של יום רביעי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מזה הוא מפחד בדיוק, כי אז יהיה הוויכוח - - -
משה טור פז (יש עתיד)
חבר הכנסת כץ, יש פה עוד נקודה. חבר הכנסת אשר, אתה הרי מניח, שבית המקדש לא יקום עד תשעה באב הקרוב. אם הוא יקום, אין בעיה, הכנסת תוכל להמשיך.
היו"ר אופיר כץ
יעקב, לי נראה שזה כן בסדר, אינרציה, לא אינרציה, אנחנו לא נפגע ואנחנו ניתן כמובן לצמים את הזמן הראוי, גם לארוחה וגם לצום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רביעי בערב זו כבר סעודה מפסקת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
נסיים פה בשלוש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם מביאים אותך למלכודת.
היו"ר אופיר כץ
עם כל המלכודות, לא נפגע באנשים שרוצים לצום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא יפגע באנשים אבל יהיו אנשים שילכו.
היו"ר אופיר כץ
סדר העדיפות הוא קודם כל הצמים, בסדר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה תשעה באב, זה יום אבל לאומי בסוף. יש כאלה שכחו שזה הלאום שלהם.
היו"ר אופיר כץ
לכן נשמור על כל הצמים ביום הזה, שיוכלו לאכול ולצום בזמן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן, כשאתה מסתכל על ההפסד כביכול של חצי יום, עד 12, כי מעבר ל-12 לא יהיו לך פה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
נכון. חבר הכנסת אשר צודק, כדי למנוע ויכוחים אחר כך, היה נכון להגיד, שערב תשעה באב הוא היום הראשון של הפגרה ואז מראש זה מונע את כל הוויכוחים. כי ביום שלישי בלילה היו מסיימים את כל האירוע. אפשר לעשות את זה, אני לא מתנגד.
היו"ר אופיר כץ
כרגע אני משאיר את ההחלטה כפי שהיא סוכמה בנשיאות.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
מה שאני מציע, בגלל שיש החלטה של היושב-ראש, צריך להתייעץ עם הסגנים, כדי שלא נעשה את התהליך הזה פעם נוספת. נאשר את ההחלטה, יכול להיות שהיושב-ראש, אם הוא ישתכנע, יביא החלטה לאישור ועדת הכנסת, לבטל את הישיבה ביום רביעי, ערב תשעה באב. ואז המשמעות המעשית, שאנחנו נצא לפגרה, הדיון האחרון יהיה ביום שלישי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע מה, אני הולך בכיוון שלך, אבל בוא נחליט בהחלטה, שהפגרה נכנסת ביום ראשון, נכון? אבל שביום רביעי לא יתקיימו דיונים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה לא יכול בלי בקשת היו"ר. הרי כל החלטות מהסוג הזה, צריך בקשה של יו"ר הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מצביעים על זה. נלך לאמיר, נשאל אותו, כי זו הסמכות שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אנחנו מבקשים, זה לא לשאול. אנחנו מבקשים, מסמיכים אותך כיושב-ראש ועדת הכנסת, שמייצג אותנו, כיושב-ראש הקואליציה, לבקש מיושב-ראש הכנסת לשקול שוב את הדבר הזה. אני אומר לך, זה יגיע גם מכוח האינרציה. וגם, אני אומר לך בשקט, האופוזיציה לא פה, הם ישתמשו בזה שחבל על הזה. הם מתפללים שנעשה את זה.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
התאריכים של פורים, אנחנו נעשה את זה במשולב עם פורים ונביא החלטה לוועדת הכנסת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת אשר, אם לא הבנת, אני מאוד שמח להחלטה שלכם, שב-י"א בניסן אפשר לצאת לפגרה. אני גם אפעל בכל כוחי לקבע את זה ככל האפשר.
היו"ר אופיר כץ
חברים, אני רוצה להצביע. שתי הנקודות לגבי המועדים, אנחנו נבדוק זאת. כרגע נצביע על ההצעה לגבי המועדים שיש לנו כאן. אם כן, מי בעד.

הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה התקבלה פה אחד. בעוד שמונה דקות נצביע על הרביזיה של הוועדות, יש שתי רביזיות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:33 ונתחדשה בשעה 10:41.)
הצבעה על הרביזיה
היו"ר אופיר כץ
אני מחדש את הישיבה, עלתה בקשת רביזיה של חבר הכנסת ואליד אל הואשלה, לגבי הוועדה המיוחדת לענייני צעירים, מאחר והוא לא פה, הרביזיה נדחית.

לגבי הרביזיה שאני הגשתי, על הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה, מי בעד הרביזיה?
הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
2 בעד, התקבלה. אם כך, אני מצביע עכשיו על הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, לקבל את הצעת הוועדה, לפי הסמכויות שהקראתי, מי בעד?

הצבעה

נתקבלה
היו"ר אופיר כץ
2 בעד, אין מתנגדים, הצעת הוועדה התקבלה. כל הוועדות שהצבענו וראשי הוועדות, יעלו היום למליאה. פרט לשורדי שואה, נשאר להמשך בירור לגבי המחלוקת שעלתה בוועדה. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:43.

קוד המקור של הנתונים