ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 01/02/2023

הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת40
ועדת הכלכלה
01/02/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י' בשבט התשפ"ג (01 בפברואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אלי דלל
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
אבי דיכטר
יאסר חוג'יראת
אימאן ח'טיב יאסין
מוזמנים
נועה קיסר - סגנית בכירה למנהלת הרשות, רשות החברות הממשלתיות

אביטל בירגר - עו"ד, יועצת משפטית, רשות החברות הממשלתיות

נטע ליפמן - סמנכלית משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה

אבי סלונים - יועץ משפטי, רשות המים

גלעד פרננדס - סמנכ"ל בכיר כלכלה, רשות המים

יאנינה פליישון - יועצת מנהל הרשות, רשות המים

מירה סלומון - עו"ד, ראש מנהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

כרמל שאמה הכהן - ראש עיריית רמת גן

בועז יוסף - יושב ראש איגוד מי רקת, טבריה

טל טורן - מנכ"ל תאגיד מי בת ים, תאגידי מים וביוב

יהודה סיסו - מנכ"ל ויו"ר פורום מנכלים, פורום מנכ"לי תאגידי מים וביוב

יצחק דריקס - יו"ר תאגידי המים והביוב בישראל, פורום יושבי ראש תאגידי המים והביוב בישראל

ירון סולומון - מנהל, תנועת האיחוד החקלאי
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
זיו אפללו - חבר המתרגמים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה, הנושא שלנו זה המשך דיון, הפעם על הנושא של מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב. קודם כל לעדכן את האנשים, הצעת החוק שלנו מוכנה, אין היום ח"כים כמעט במשכן, לא יהיה, כי יש הסכמות, אז ביום שני נחתים, נגיש, בעיקרון שר האנרגיה גם הודיע לי שהם ישתפו פעולה עם הצעת החוק הזאת, ביבס הוא לא פה היום, הוא דיבר עם האוצר לגבי כנראה לגבי המיסוי, אז אין צורך שאנחנו נכנס לזה, אבל אם יהיה בעיות ניכנס לזה בקריאה ראשונה. בגדול, הנושא של הדירקטורים, אני מאמין יעבור וועדת שרים וחקיקה בלי בעיה, בגלל שאין התנגדות של המשרדים הרלוונטיים, ברגע שזה יגיע לפה, אנחנו בעצם יכולים להעביר את החוק הזה בשבועיים.
איתי עצמון
אבל הוא לא בחקיקה.
היו"ר דוד ביטן
שנייה, הוא לא בחקיקה, אבל אם לא ייפתר, ייכנס בקריאה ראשונה, אני מודיע להם את זה, זה לא דבר שאנחנו נוותר עליו פה, כי פה רשות החברות נמצאת, או הוועדה? הבנתי שהשופטת לא יכולה להיות, אבל היא שלחה אותכם, אז אני רוצה להגיד קודם כל שיהיה ברור, לא מקבלים את העניין הזה, שמינוי דירקטורים בתאגידי הביוב, לוקח כל כך הרבה זמן, זה דבר שצריך לקחת לכל היותר שבוע-שבועיים, מה יש פה? אני לא מבין, למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן? אני שומע פה שנה-שנה וחצי, אפילו שמעתי שהמהנדסת- אם אתם לא רוצים שמישהו יהיה, תגידו את זה מהר, למה עוד בירור ועוד בירור? תגידו מהר, אנחנו לא מוכנים שמהנדסת עיריית רמת גן תהייה בדבר הזה ואז הוא יידע מה לעשות, אבל אל תימשכו את זה כל כך הרבה זמן, זה לא הגיוני, זה דבר ראשון, לכן אנחנו נמצא פתרון לעניין הזה עכשיו, בהסכמה אני מקווה, כי אין שום סיבה שלא יימצא פתרון.

ודבר שני, הנושא של רשות ראש עיר, מה זה? אנחנו את הנושא של ראש עיר, שאין לו ניגוד עניינים בנושא הזה של הדירקטוריון, עשינו את זה ב-2018, דיברנו על זה והגענו לאיזושהי הסכמה, גם עם רשות המים והכול, שאין שום בעיה עם זה, ממתי ראש עיר לא יכול להיות- יש בכלל שתי בעיות, ראש עיר צריך להיות יושב ראש דירקטוריון, אם הוא רוצה, בדרך כלל ראש עיר לא רוצה, בגלל עניינים קואליציוניים, הוא נותן את התפקיד הזה לאחד מחברי המועצה, מעט מאוד ראשי ערים מעוניינים להיות גם יושבי ראש הדירקטוריון, אין הרבה, זה רק במקרים מאוד מיוחדים, ברוב הערים יושב ראש הדירקטוריון הוא בדרך כלל ממלא מקום ראש עיר, סגן ראש עיר, נותנים את התפקיד למישהו וחברי מועצה גם יכולים להיות, מה זה, הם נבחרו על ידי הציבור להיות חברי מועצה, בין התפקידים שהם יכולים להיות, זה גם חבר דירקטוריון, על פי התקנונים של הדירקטוריונים, בכל דירקטוריון עירוני, אז תאגיד המים לא צריך להיות שונה בעניין הזה, אז את שני הדברים האלה אנחנו צריכים לפתור, חברי מועצה, ראש עיר והמהירות שבה, או הפורום שבה צריך לסיים את העניין הזה, כי אותם טענות אנחנו שומעים כל הזמן, אז צריך לגמור עם העניין הזה.
איתי עצמון
אני אוכל רק להוסיף, להשלים את מה שאמר היושב ראש, קודם כל לגבי תנאי כשירות לעניין ניגוד עניינים, החוק קובע הוראה מפורשת, שכהונתו של אדם כחבר מועצה, לרבות, כראש רשות מקומית, או כעובד של רשות מקומית שהיא בעלת אמצעי שליטה בחברה, בתאגיד המים, לא תחשב כיוצרת ניגוד עניינים.
היו"ר דוד ביטן
יפה, אתה רואה.
איתי עצמון
זה סעיף 60 לחוק המים והביוב - - -
היו"ר דוד ביטן
אז איפה הבעיה? מה אתם בודקים אם יש לו תואר ראשון לחבר מועצה? זה מה שאתם בודקים?
איתי עצמון
לעניין ניגוד עניינים.
היו"ר דוד ביטן
לא, אם אין ניגוד עניינים, אז מה הם בודקים? אם יש לו - - -
איתי עצמון
בדיקת כשירות כדירקטור.
היו"ר דוד ביטן
איזה כשירות? הוא חבר מועצת עיר, זה כשירות, מה זאת אומרת? מה?
איתי עצמון
אני רק אגיד, לפי החוק, כשיר לכהן כדירקטור בתאגיד, מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 16א' לחוק החברות הממשלתיות, כאשר מדובר על תושב ישראל שיש לו, או תואר אקדמי רלוונטי, כמפורט בחוק, בתחום עיסוק החברה, או ניסיון של לפחות חמש שנים בתפקידים בכירים בכהונות ברשויות מקומיות - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא נבחר למועצה.
איתי עצמון
השאלה איך מפרשים את זה, זה מין הסתם - - -
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, בן אדם, אז יכול להיות שצריך לתקן את החוק - - -
איתי עצמון
יכול להיות, יכול להיות.
היו"ר דוד ביטן
שחבר מועצה, נבחר על ידי מועצת העיר, הוא חבר דירקטוריון, לא צריך בדיקה.
כרמל שאמה הכהן
בכל החברות, גם העירוניות, אם מישהו רוצה להתמודד, אם הוא לא חבר מועצה הוא עובר באמת - - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה שיעבור.
כרמל שאמה הכהן
אם הוא חבר מועצה, מינוי של המועצה - - -
היו"ר דוד ביטן
נכון.
כרמל שאמה הכהן
גם בחברות הממשלתיות, רק תאגידי המים זה חגיגה.
היו"ר דוד ביטן
הוא נבחר על ידי הציבור להיות נציג של הציבור, גם בדירקטוריונים, מה זה הדבר הזה? זה כבר החלטה של מועצת העיר וראש שהעיר, ראש העיר לא רוצה אותו? מועצת העיר לא רוצה לתת למישהו? אין בעיה.
כרמל שאמה הכהן
הם גם רק חלק קטן מהדירקטוריון של התאגיד.
היו"ר דוד ביטן
הם שליש היום.
כרמל שאמה הכהן
ברור.
היו"ר דוד ביטן
כן. טוב, אז - - -
כרמל שאמה הכהן
איך אתה מסדר את זה כבוד היושב ראש?
היו"ר דוד ביטן
עכשיו, עכשיו, קודם כל שהם יתייחסו מי מייצג את ה- קודם כל אנחנו מבקשים התייחסות ודבר שני, אם צריך להחליף את הפורום שמאשר את הדירקטורים, יש לכם כל כך הרבה עבודה שמה לוועדה של גילאור, אז תנו את זה למישהו אחר, תנו את זה לרשות המים יחד עם ראשי ערים, מרכז שילטון מקומי, אולי יהיה חבר גם כן בוועדה הזאת, יחד עם ראשות המים, יקימו וועדה מיוחדת ואני לא רואה סיבה למה המרכז לשלטון המקומי לא יכול להיות חבר בוועדה? מה הבעיה? כאיש ציבור, לעניין הזה, כמייצג את העיריות, תאגידי המים הם של העיריות, הם לא של המדינה, פתאום כולם השתלטו על תאגידי המים, מספיק כבר עם זה, כן.
נועה קיסר
אני אשמח להתייחס.
היו"ר דוד ביטן
טוב, שמך?
נועה קיסר
בוקר טוב, נועה קיסר, סגנית מנהלת רשות החברות הממשלתיות, אחראית על וועדת המינויים.
היו"ר דוד ביטן
כן.
נועה קיסר
אני אתחיל קודם מהתהליך שאתם טוענים שהוא לוקח המון המון זמן והוא פשוט מחולק למקטעים, המקטע הראשון הוא במועצת העיר, מועצת העיר בוחרת נציג שמועבר בעצם, הנתונים שלו מועברים לרשות המים, עד כאן רשות החברות לא רואה, כלומר יש איזשהו מסך, נקרא לזה, שזה מגיע לרשות המים נערכת בדיקה על ידי רשות המים, בדיקה שיכולה לקחת גם חודשים.
היו"ר דוד ביטן
למה?
נועה קיסר
תשאל את רשות המים, אנחנו עדיין, דרך אגב, כבוד היושב ראש, לא מכירים, בכל השלבים האלה אנחנו לא מודעים שיש מועמד בתהליך.
היו"ר דוד ביטן
אבל למה הם צריכים לבדוק כל כך הרבה זמן?
איתי עצמון
למה יש כפל בדיקה בעצם?
נועה קיסר
זה לא כפל בדיקה - - -
היו"ר דוד ביטן
יש פה נציג של רשות המים?
נועה קיסר
אני אסביר.
היו"ר דוד ביטן
למה זה לוקח חודשים? מה יש פה לבדוק? אני לא מבין.
כרמל שאמה הכהן
הלוואי חודשים.
אבי סלונים
כן, אדוני - - -
היו"ר דוד ביטן
אז עכשיו אני מגלה שאתם גם כן הבעיה?
אבי סלונים
אנחנו נתייחס לכל הדברים.
היו"ר דוד ביטן
להעביר לכם את הטיפול, זה לא נראה לי רעיון טוב, אם אתם בודקים רק את הכשירות חודשים, יש את קורות החיים, טה-טה-טה ונגמר הסיפור, מה הבעיה?
אבי סלונים
לדעתי זה רעיון מעולה, אבל נוכל להסביר לך את זה אדוני.
היו"ר דוד ביטן
בוא נראה.
אבי סלונים
אתה רוצה שעכשיו נתייחס, או קודם תיתן לה?
היו"ר דוד ביטן
בוא נעבור אלייך ונחזור אלייך.
נועה קיסר
בסדר גמור.
אבי סלונים
טוב, אז אני אתחיל בתקציר הדברים, איפה אנחנו נמצאים, יש 56 תאגידים, נכון להיום מתוך 56 יש 12 תאגידים שהם חסרי קוורום, מתוכם, דרך אגב, יש שישה תאגידים שהרשויות המקומיות בהם, לא העבירו את המועמדים שלהם ולכן הם חסרי קוורום, יש עוד שישה תאגידים שהם חסרי קוורום, העבירו והם נמצאים בהמתנה של הוועדה, מבחינת כמויות, כמה - - -
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה? כמה עובדים יש לכם?
אבי סלונים
לא, הבעיה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אני שואל, כמה עובדים?
אבי סלונים
אדוני, תיכף אני - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, תגיד לי.

כמה עובדים יש ברשות?
אבי סלונים
ברשות המים 200.
היו"ר דוד ביטן
200 ולמה זה לוקח זמן? מה זה יש 56 תאגידים?
אבי סלונים
זה לא לוקח זמן, אדוני, תיכף אני אסביר, בסדר?
היו"ר דוד ביטן
אולי צריך יותר עורכי דין, זה כבר עניין אחר.
אבי סלונים
תמיד צריך עוד עורכי דין, אבל –
היו"ר דוד ביטן
לא יודע, מה העניין אז? לא מבין.
אבי סלונים
.. אדוני, אני צריך פרנסה, בכל שנה מועמדים למינוי משהו כמו 150 דירקטורים ומנכ"לים, נכון להיום יש 40 דירקטורים שממתינים לבדיקת הוועדה, כלומר הם עברו את כל התהליכים ותקועים בוועדה, חלקם הם מהבדיקה שלנו ממתינים כבר שנה, המדיניות של הוועדה היום, מבחינת העומס שלהם ואני לא בא אליהם בטענות - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, עכשיו אנחנו עוברים אליך, עזוב אותה רגע, אתה, אתה את הבדיקה - - -
אבי סלונים
אני רוצה להסביר לך - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא צריך יותר מידי הסברים, בוא, יש לנו קצת ניסיון בחיים.
אבי סלונים
הבעיה לא נמצאת אצל - - -
היו"ר דוד ביטן
נו, למה? לוקח לך חודשים היא אומרת, מה?
אבי סלונים
זה לא נכון.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון? מה אתם בודקים? באמת מה אתם בודקים?
אבי סלונים
אני אגיד לך מה, יש כאן פשוט בדיקה כפולה, אחרי שהדירקטורים והמנכ"לים ממלאים את השאלונים, שגם לגביהם צריך לבחון, כי השאלונים הם פחות, או יותר - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, שאלונים הם כבר מביאים לך את זה ממולא, אתה לא צריך להמתין לשאלון, נכון? או שאני טועה ראש העיר?
כרמל שאמה הכהן
אתה ממלא, השאלה למי זה הולך.
היו"ר דוד ביטן
מביאים לך את זה ממולא, אתה לא צריך להמתין, אתה מקבל את זה ממולא.
אבי סלונים
הם ממלאים את השאלונים, אחרי שהם ממלאים את השאלונים, ממולאים, הם עוברים בדיקה שהיא יחסית מהירה, בוודאי לא חודשים ארוכים ואחר כך - - -
היו"ר דוד ביטן
מה אתה בודק מה? מה אתה בודק?
אבי סלונים
אני אגיד לך מה אני בודק.
היו"ר דוד ביטן
בפייסבוק? מה?
אבי סלונים
לא, לא - - -
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה בודק? לא הבנתי.
אבי סלונים
בוא נתחיל עם הבדיקות הפשוטות, לגבי עובדי עירייה ו - - -
היו"ר דוד ביטן
אוקי, בוא ניקח עובד עירייה, אתה יודע מה? קח את המהנדסת שלו שהוא טוען שארבע שנים לא - - -
אבי סלונים
אצל המהנדסת זה דווקא די פשוט.
היו"ר דוד ביטן
הנה, בבקשה, מה היא לא מהנדסת?
אבי סלונים
לא, אני אסביר לך מה הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה? אני לא מבין, מצאתם שהיא לא מהנדסת?
אבי סלונים
לא, לא, אני אסביר לך מה הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה הבעיה איתה?
אבי סלונים
אני אסביר לך בדיוק מה הבעיה עם המהנדסת, הבעיה עם המהנדסת שכדי שיוכל לכהן - - -
כרמל שאמה הכהן
תקשיב טוב.
היו"ר דוד ביטן
דוגמא, דוגמא - - -
כרמל שאמה הכהן
תהיה מרוכז.
אבי סלונים
כדי שיוכל לכהן עובד עירייה, או חבר מועצה בדירקטוריון, חייב להיות מינימום של דירקטורים חיצוניים, דרך אגב, מי שאמור למנות אותם - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה? מה זה?
אבי סלונים
אני אסביר, בתאגיד מים וביוב, חייבים להיות לפחות שלושה דירקטוריונים חיצוניים - - -
היו"ר דוד ביטן
נכון, זה החוק.
אבי סלונים
יופי.
היו"ר דוד ביטן
שליש-שליש-שליש, נכון?
אבי סלונים
לא, לא שליש-שליש-שליש, 25 אחוז - - -
היו"ר דוד ביטן
אה שיניתם את זה? בתקופה שלי זה היה שליש-שליש-שליש.
כרמל שאמה הכהן
הכול שונה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אין בעיה.
אבי סלונים
אותו דבר, לא השתנה, לא השתנה אדוני, אבל בשביל שזה ייקרה - - -
היו"ר דוד ביטן
צריך שיהיו כולם ביחד.
אבי סלונים
מועצת הרשות המקומית צריכה להגיש את המועמדים האלה, אתה לא יכול לבוא ולהגיש עובד עירייה, בלי שבאת והגשת את מי שאתה צריך להגיש, זה הדירקטורים החיצוניים - - -
כרמל שאמה הכהן
סליחה, אצלנו זה היה מלא הדירקטורים החיצוניים - - -
אבי סלונים
לא.
כרמל שאמה הכהן
מה אתה אומר לי לא? אני השתתפתי בישיבה, אל תגיד לי לא, אפילו לא פעם אחת את המילה לא, כי זה שקר, היו רק לאחרונה, רק לאחרונה, פג תוקפם ולא הסכמנו להאריך להם, כי אתם עושים איתם מונקי ביזניס.

זה כל כך מקומם אדוני היושב ראש, שיושב פקיד ממשלתי ופשוט מערבב אותך, אני אומר לך, מערבב אותך, להגיד על מהנדסת עיר, מה הוא בכלל בודק אותה, תסביר לי מה הוא בודק אותה? מה הוא בודק אותה? בוגרת טכניון, מהנדסת העיר, הייתה סגנית מהנדס העיר 14 שנים, מכירה כל רחוב בעיר, כל תשתית בעיר, מאשרת את כל היתרי הבנייה, אתה יודע כמה מיליונים של כספי ציבור הולכים לפח? כי פותחים-סוגרים-פותחים-סוגרים, אני לא מדבר על הזקנים שנופלים בדרך, פותחים-סוגרים, עכשיו למה הם פותחים-סוגרים? כי יד ימין לא יודעת מיד שמאל, כי הם דואגים שתהיה הפרדה מלאה עד כמה שאפשר, למה הם לא רוצים מהנדסת? כי היא שולטת בנתונים, היא יודעת הכול - - -
אבי סלונים
אדוני, לא, לא - - -
כרמל שאמה הכהן
למה? למה? תסביר לי? מה הרעיון הגדול? הדירקטורים החיצוניים, שבמקרה שלנו, אני אומר לך שבוודאות רק לאחרונה פג תוקפם - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, ראש העיר, ראש העיר - - -
כרמל שאמה הכהן
רק לאחרונה - - -
היו"ר דוד ביטן
ראש העיר, ראש העיר, מה אתה אומר - - -
כרמל שאמה הכהן
ולמה זה כזה מסובך? ולמה לא להגיד לה את זה? אמרתם את זה רק לאחרונה - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, סליחה - - -
כרמל שאמה הכהן
רק לאחרונה, אני שואל, למה לא מאשרים אותה? אף אחד לא יודע לענות, למה לא מאשרים אותה, עם מי מדברים? אני שואל, אני רוצה לדבר, אני אומר לך, אני ראש עיר, רוצה להשיג בטלפון את מי שאחראי, באיזשהו שלב אמרתי, דויד, תנו לי, אני לא מאמין, זה אבסורד, מה זה המדינה הזו? זה מדינת כלם, עם מי מדברים, יושבים מולי כל הפקידות של העירייה, אומרים, זה כאילו גוף שחור כזה, חור שחור, לא תצליח להגיע אליהם, מי הם שאני לא אצליח להגיע אליהם? מי הם בכלל שאני לא אצליח להגיע אליהם? שראש עיר של 200 אלף מבקש לדבר עם מישהו בטלפון, אי אפשר לדבר איתם, לא תגיע אליהם, צריך לשלוח עורך דין, צריך לשלוח זה, צריך לשלוח לשלם לאנשים כדי שיגיעו אליהם.
אבי סלונים
אני לא יודע על מה הוא מדבר - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא מבין, אחרי ששמענו את ראש העיר, רגע, מה הטענה? מה הטענה? שאתה לא יכול למנות אותה, כי אין את כל הרשימה? זאת הטענה?
אבי סלונים
אני רק רוצה לדייק.
היו"ר דוד ביטן
נו, אז תסביר.
אבי סלונים
במשך אכן תקופה ארוכה היא לא מונתה, היא הייתה מעוכבת בוועדה, מאחר והיא לא הייתה חסרה להשלמת קוורום, לזה אני רציתי להתייחס - - -
היו"ר דוד ביטן
מה זה?
כרמל שאמה הכהן
לא, זה תשמע, תשמע את זה, עכשיו יצא המרצע מהשק, עכשיו יצא המרצע מהשק, היא הייתה מעוכבת, כי לא היה חסר לה קוורום, כי היה קוורום, רק לא היה חסר אז לא טיפלו בה מסכנה, עכשיו אתה יודע מה עושים לה? תקשיב, זה מהנדסת שבאה כל יום בשש וחצי בבוקר למשרד, יוצאת בתשע-עשר בערב ואני לא מגזים, אני ממעיט, עכשיו היא באה אליי אמרה לי, ראש העיר, אני לא רוצה להיות שם, כל רגע למלא את הטופסולוגיה, אחרי שנה אומרים לה, הטפסים שלך בגיל חמישים, כנראה כבר את אישה שונה לגמרי, תמלאי מחדש, אבל היא אומרת, אבל לא השתנה כלום בחיים שלי, לא, תמלאי מחדש, כמה פעמים אפשר להגיד לבנאדם, למהנדס עיר תמלא מחדש עשרות עמודים? אני גם העברתי במועצת עיר, הביאו לי ספר למלא - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, תקשיבו רגע, באמת, אבל, באמת, אני לא בא כביקורת עכשיו, רוצה לפתור את הבעיה, אבל יש גבול לעניין הזה, גם הוועדה וגם אתם, אדם מגיש בקשה, לא מעניין הסיבות, הוא מתאים? זה, תמנו אותו, מה זה עכשיו צריך קודם כל קוורום וצריך זה, זה לא הגיוני כל הדברים האלה, תמנו, איך תשלימו קוורום?
כרמל שאמה הכהן
הבנת מה הסיבה שהוא אמר לך, כבוד היושב ראש, הבנת מה הסיבה שהוא אמר לך בסוף?
היו"ר דוד ביטן
זה לא רציני.
כרמל שאמה הכהן
היא לא מונתה כי היה קוורום, היא הייתה מעוכבת כי היה קוורום.
קריאה
יש מדיניות לא למנות, חד משמעית.
כרמל שאמה הכהן
אבל זה נורמאלי? ועכשיו אומרים היא לא ממונה, כי אין קוורום, אתה מבין? אתה מכיר את הבדיחה עם פילטר, או בלי פילטר?
היו"ר דוד ביטן
לא.
כרמל שאמה הכהן
אתה בכל מצב מקבל את הסטירה - - -
קריאה
כבוד היושב ראש, יש לי בדיוק את אותה בעיה, היום אין לי קוורום בדיוק באותה סיבה ששנה וחצי מעכבים לי את ה - - -
היו"ר דוד ביטן
הבנתי את הבעיה, הבעיה עם הכללים האלה שנתתם, אתם צריכים לשנות אותם, זה אחד, שנייה רגע, הבנו את העניין, אצלכם זה תקוע בצורת בקבוק מסוים, מה לגביכם? אחרי שנגיד פתרנו את הבעיה עם רשות המים, איפה אתם נכנסים לתמונה?
נועה קיסר
ואז אנחנו מקבלים חוות דעת משפטית - - -
היו"ר דוד ביטן
בוא נראה, לא, לא בודקים כלום, יש להם כללים, אם אין קוורום, כל אלה שאין להם קוורום, קודם כל להם, כל מיני דברים, נו - - -
איתי עצמון
אתם בודקים את תנאי הכשירות ברשות המים? מה אתם בודקים?
אבי סלונים
אנחנו בודקים את תנאי הכשירות, מה שהתייחסתי לפני כן, יש - - -
היו"ר דוד ביטן
מה יש כולה שלוש תנאי כשירות, מה הבעיה? אני לא מבין.
אבי סלונים
נכון להיום יש בוועדה תחרות על משאבים, הוועדה הזו ממנה גם דירקטורים של חברות ממשלתיות וגם - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, הם, אני מדבר עליכם, עזוב אותם רגע - - -
אבי סלונים
אבל אדוני - - -
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה לבדוק את תנאי הכשירות?
אבי סלונים
רק שנייה, אבל אדוני, לא הייתה טענה על בדיקת כשירות ומעולם - - -
היו"ר דוד ביטן
לו יש בעיה, יש כללים אחרים, הבנתי.
אבי סלונים
לא שמעתי מאדוני טענה על כך שלא נבדקה כשירות.
היו"ר דוד ביטן
הכללים האלה לא מקובלים, אתם צריכים לפתור את הבעיה תוך שבוע, שבוע ימים לגמור את העניין, מה זה מעניין? אני לא מבין.
אבי סלונים
אבל הבעיה היא לא בכללים ולא שמעתי טענה כאן שהבעיה היא בכללים, יש בעיה באדמיניסטרציה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, גם בכללים, אני רואה מה הכללים אומרים, הכללים אומרים בעצם, שאדם לא יכול להיות ממונה מכל מיני סיבות, מה הקשר? הוא צריך להיות ממונה לדירקטוריון, אם הוא מתאים והחלטת מועצת העיר ממנה אותו, מה?
קריאה
אם הוא עבר מהנדס עיר? - - -
היו"ר דוד ביטן
עכשיו אני פונה אליכם, תראו, הם בודקים את הכשירות, נכון? אז למה אצלכם זה לוקח המון זמן? מה אתם צריכים בדיוק לעשות? לא הבנתי.
נועה קיסר
אני אסביר, אחרי שאנחנו מקבלים את חוות הדעת, גם של התאגיד וגם של רשות המים, זה מגיע אל הוועדה שלנו ואז נעשית שוב חוות דעת משפטית - - -
היו"ר דוד ביטן
איזה חוות דעת, על מה?
נועה קיסר
כי צריך לבדוק - - -
היו"ר דוד ביטן
מה צריך לבדוק? את הניגוד עניינים?
נועה קיסר
כן, בין היתר גם את הניגוד עניינים, כי לצורך העניין, לצערנו - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל הם בודקים את הניגוד עניינים, לא אתם.
נועה קיסר
אז אני מסבירה, כי לצערנו, חוות הדעת של רשות המים, שהם לא מומחים בבדיקות כשירות וניגוד עניינים, לא - - -
היו"ר דוד ביטן
אז כמה זמן זה לוקח? ריבונו של עולם, תראו חברים, הנושא הזה של תאגידי מים לא דומה לחברות ממשלתיות, לא דומה, זה דבר שצריך ללכת מהר, יש 56 תאגידים, הרי כל החברות הממשלתיות כמה יש במדינה?
נועה קיסר
100.
היו"ר דוד ביטן
100, פה יש להם כמעט אותה כמות ואתם בודקים אותם כאילו עכשיו חברת חשמל מישהו צריך להיכנס אליהם לדירקטור, בחייאת דינקום, מה הולך איתכם אני לא מבין, תקימו וועדה מיוחדת משותפת עם רשות המים ואתם, אם צריך לשים עוד שופט, שיהיה רק עליהם, תשימו עוד שופט רק עליהם ועם כל הכבוד צריך להיות נציג, בוועדה הזאת צריך להיות נציג של השלטון המקומי, מה זאת אומרת? אני לא מבין, צריך להיות נציג של השלטון המקומי, מה הולך פה? אני לא מבין.
קריאה
זה גם לא במקרה שהם לא יודעים לבדוק, מה אמרת שהם לא יודעים לבדוק?
נועה קיסר
אני אסביר - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב, רבותי, הבנו את הבעיה כבר, זה תקוע בבירוקרטיה, אנחנו רוצים פתרון מהיר, פתרון מהיר, א', לוחות זמנים שכל הבעיה הזאת, אדם מגיש בקשה, שלושים יום הוא מאושר, או לא מאושר ולא בשיטה של הפקידות הקיימת, לא עליכם, באופן כללי שאומרים לא קיבלנו את הזה ועכשיו תתחיל את הכול עוד הפעם כדי לעמוד בלוחות זמנים, שלושים יום צריך לסיים את העניין של כל אדם שמגיש בקשה לדירקטור, שלושים יום ובלי תנאים, בלי תנאים, אין תנאי שממלא, לא ממלא, אדם מגיע לו להיות חבר דירקטוריון, תמנו אותו - - -
קריאה
זמני אפילו - - -
היו"ר דוד ביטן
אפילו זמני, אתה רוצה בכללים האלה שצריך לקוורום, לא קוורום, תעשה מה שאתה רוצה, אבל שלושים יום זה צריך להיגמר ואתם צריכים להסכים לוועדה אחרת, אני רואה כבר מה קורה, אתם מטפלים בחברות ממשלתיות ויש להם קדימות, הנה אני אומר לך, יש להם קדימות זה ברור לי, שחברה ממשלתית יש לה קדימות על תאגידי מים, אז צריכים וועדה לתאגידי מים, רק להם.
נועה קיסר
אני אשמח להתייחס לזה, אני רוצה להגיד שהרשות לא מתנגדת לבצע שינוי - - -
היו"ר דוד ביטן
תאגידים? לא יודע שהיא תגיד, תשאל אותה.
איתי עצמון
כמה מינויים של דירקטורים בתאגידי מים אושרו בשנה האחרונה? היו כאלה?
נועה קיסר
עכשיו היה לנו בתחילת השנה, ממש בינואר אישרנו 33, בשנה שעברה 70 ולפני כן גם מעל 100 תאגידים כמעט כל שנה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אין 100 תאגידים, מה? יש - - -
נועה קיסר
100 מינויים.
קריאה
של רשות המים?
נועה קיסר
של תאגידי המים - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, אתה באת באמצע, חכה ניתן לכם, מה הבעיה?
נועה קיסר
יש לנו מאות מינויים כל שנה.
היו"ר דוד ביטן
אל תדאגו, יצחקים ידברו אצלי תמיד מדברים.
איתי עצמון
מה משך הזמן הממוצע שלוקח לבקשה כזאת שמגיעה אליכם למינוי דירקטור?
נועה קיסר
זה מאוד משתנה, אני אסביר.
איתי עצמון
משתנה, אמרתי, בממוצע.
היו"ר דוד ביטן
לא, לפי איזה שנה, של שמש? של הירח, או של כדור הארץ? בחייאת דינק, עזוב אותך, נו, זה בדיחה, מה שקורה פה זה בדיחה, ברור לגמרי שהוועדה גילאור, לא יכולה לטפל בתאגידים, כי היא מטפלת במאה ויש להם קדימות, החברות הממשלתיות, מה, זה לא ברור העניין? והם עם כל הכבוד לכללים שלהם, הם לא מקובלים, מה זה אתם צריכים עוד עובד? קחו עובד רק בתאגידי מים, מה הבעיה? דבר עם האוצר, אתה יודע מה, הרשויות המקומיות יממנו לכם את העובד הזה, באופן זמני, מה הולך איתכם? לוקחים עורך דין אחד, טפל בכל העניין הזה ונגמר הסיפור, מה אתם מספרים לי סיפורים פה? בחייכם, מספיק כבר עם זה.
אבי סלונים
אדוני, אני לא חושב שיש מחלוקת לדעתי - - -
היו"ר דוד ביטן
יש מחלוקת, לוקח זמן, אין מחלוקת על זה שלוקח זמן לאנשים, מה זה הדבר הזה? רבותי אנחנו רוצים לגמור את זה, אני אומר לכם, אם אתם לא תגמרו את זה, אנחנו נקים את הוועדה במסגרת תהליכי חקיקה, נוציא את זה מהידיים שלכם ונקים וועדה אחרת ונוציא את זה גם מהידיים שלכם, אם אתם לא מסוגלים לעבוד, אז מישהו אחר יעשה את העבודה, מישהו חיצוני, מה זה הדבר הזה? מה? אתם יודעים מה? אני ראיתי כבר הרבה דברים בחיים, אבל יש גבול, מה זה? באמת יש גבול, מספיק, מספיק כבר, מה זה הבירוקרטיה פה השתלטה על המערכת? בחייכם, מה הולך פה? תגידו לי שמהנדסת עריית רמת גן לוקח לה ארבע שנים, כי אין קוורום? אני יודע כי אין מה, מה זה הדבר הזה?
כרמל שאמה הכהן
עיכבו אותה, הוא הודה שעיכבו אותה.
היו"ר דוד ביטן
כן, כי יש להם כללים.
כרמל שאמה הכהן
כי יש קוורום.
אבי סלונים
לא, אדוני, זה לא כללים, זה מדיניות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני אגיד לכם מה - - -
קריאה
איזה מדיניות, תשנה את המדיניות, תשנו את המדיניות.
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, אין לא צריכה להיות שום מדיניות, אדם מגיע לו להיות, הוא יהיה, מה זה אתם שמים דברים לא רלוונטיים, מה זה הדבר הזה?
אלי דלל (הליכוד)
מי קבע את המדיניות?
נועה קיסר
רשות החברות הממשלתיות.
היו"ר דוד ביטן
הם קבעו, לא יודע מי, או הרשויות המקומיות, או הם, טוב, רשות החברות, תקשיבו, רגע - - -
נועה קיסר
אפשר להתייחס?
היו"ר דוד ביטן
לא, אנחנו כבר יודעים מה צריך להיות, אני אומר לכם חד וחלק, אתם תקימו, דברו עם השופטת, היא קובעת? מי קובע?
נועה קיסר
את מה?
היו"ר דוד ביטן
באיזה וועדות יהיו, מי קובע? אתם, או השופטת?
נועה קיסר
אנחנו מעלים מועמדים בהתאם - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, לא, קודם הוועדה - - -
נועה קיסר
הוועדה קובעת בהתאם - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, לא, לא, גברתי, אתם צריכים להקים וועדה מיוחדת לתאגידי מים, כי יש 100 חברות ויש 56 תאגידי מים, אתם תקימו וועדה מיוחדת לתאגידי מים, זה דבר ראשון, שהיא תטפל בנפרד בתאגידי מים, תקימו, אתם רוצים עוד שופטת? שתהיה עוד שופטת, לא יודע, אנחנו צריכים תשובה בעניין הזה, שבוע מהיום, אנחנו יושבים עוד הפעם, שבוע מהיום, אתם תודיעו לו, אנחנו רוצים שתקימו וועדה רק לתאגידי מים ואני יודע שאתם קובעים מי הם חברי הוועדה, זו הסמכות שלכם, אני מבקש שנציג של המרכז השלטון המקומי, יהיה חבר בוועדה הזאת, או ראש עיר אחד ש- הם ישימו מישהו, זה לא מעניין מי הם ישימו, אני לא קובע להם.
כרמל שאמה הכהן
הם ירצו גם על זה וועדה.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, שיקימו וועדה, הם צריכים להקים וועדה.
כרמל שאמה הכהן
לא, לאשר את האנשים.
היו"ר דוד ביטן
לא, שנציג שלהם יהיה, הליך הבדיקה בוועדה הזאת, גם רשות המים תהיה חברה בוועדה הזאת כדי שהכול יהיה באותה מסגרת, הליך הבדיקה של רשות המים לא תארך יותר מעשרה ימים עד שבועיים, הליך הבדיקה שלכם, לא יותר משבועיים, גם כן, אם צריך כוח אדם אז תבקשו אותו, נוסיף עוד אחד, כל הכללים שלכם לעניין הבדיקות האלה, האישורים של הקוורום, לא קוורום, זה לא מעניין אותנו, אדם צריך להיות מאושר, תאשרו אותו, זה הכול, לא מאושר, אל תאשרו אותו, אם לא מתאים אל תאשרו אותו, אין בעיה, זה הדבר הזה, זה אנחנו רוצים תשובה תוך שבוע.
קריאה
אפשר לבקש עוד דבר? בתוך שבועיים הם יאשרו את כל מי שאין לו קוורום?
היו"ר דוד ביטן
בסדר, עכשיו אנחנו נתייחס למה שזה, קודם כל נפתור את הבעיה לעתיד, זה תוך שבועיים אנחנו מבקשים תשובה בעניין, תקימו וועדה נוספת ותטפלו בצורה אחרת בעניין הזה. עכשיו נתייחס לבעיה השנייה, הבעיה השנייה מתייחסת לחברי מועצת עיר וראש עיר, מה, למה אתם פוסלים בודקים כשירות של חבר מועצה? חבר מועצת עיר הוא נבחר מהציבור להיות חבר דירקטוריון וגם חייבים לא, אבל בחוק כתוב שהם צריכים לבדוק כשירות, חברי מועצה לא צריכים לבדוק כשירות.
כרמל שאמה הכהן
החוק אומר לבדוק כשירות, אני רוצה להגיד לך איזה אבסורד, נניח שבמועצה מקומית מסוימת, שהחוק קבע שצריכה להיות לה, חייבת להיות לה נציגות בתאגיד, אין לאף אחד את תנאי הכשירות במועצה, אבל זה המועצה שנבחרה, אז לא יהיה נציגות לעיר בתאגיד? כלומר צריך להבין, יש כוח מסוים שאנשים עוברים בחירה של הציבור, בטח ברשויות, ללכת ולהגיד לאנשים האלה, אנחנו עכשיו מישהו שם אותנו לפסול אתכם, יש פה איזה אבסורד, אתה באת מהשלטון המקומי, דויד, אתה יודע - - -
היו"ר דוד ביטן
נכון, אף פעם לא היו בעיות, דרך אגב, היינו שמים חברי מועצה, היו מתמנים תוך יומיים היו מתמנים והיו מאושרים, מה קרה פה בדרך? כן, תוך שבוע היו מאשרים את זה, לא יודע מה קרה?
אלי דלל (הליכוד)
זה תקוע ברשות של המים? רשות המים מחליטה על זה?
נועה קיסר
אתם מבקשים בעצם, המשמעות היא תיקון חקיקה, כי החוק היום לא מבדיל בכשירות, האם מדובר ב- - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל, רגע, רגע, אתם יכולים, קודם כל, נכון, נתקן, אבל קודם כל אני רוצה את ההסכמה שלכם פה, חברי מועצת עיר יכולים להתמנות צ'יק צ'ק, רוב חברי מועצת העיר, דרך אגב, רוב חברי המועצה עומדים בתנאי כשירות שקשורים לתואר אקדמי וכל הדברים האלו, או ניסיון, עומדים, יש כאלה לא, אבל מה לעשות, נגיד יש עתיד, דווקא בגלל שאני מהליכוד, יש עתיד יש לה נציג בדירקטוריון שהוא לא פרופסור באמת, יש לו חנות מכולת והיא החליטה, יש עתיד, שהוא יהיה הנציג שלה בדירקטוריון, אז מה? אז הוא לא יכול להיות בגלל שיש לו חנות מכולת? אבל תאמיני לי הוא יותר חכם מכולם הבנאדם, הוא נפגש עם התושבים, יודע מי עני, יודע מי עשיר, יודע מי צריך ביוב ומי לא צריך ביוב, יש לו קשר עם האנשים, אז מה הולך פה? וגם ראש עיר - - -
נועה קיסר
הנושא הזה הוא לפתחה, בעייני, של רשות המים, כי זה חוק תאגידי המים, שאנחנו לא - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל בסדר, תכניס את זה, תקן את זה, חברי מועצה וראש עיר לא צריך בכלל בדיקה, אני מציע לראשי ערים לא להיות חברים ב- זה עניין אחר, זה מיותר מבחינתכם.
כרמל שאמה הכהן
לא זה משהו אחר, אבל נבחר לדעתי, כבוד היושב ראש ואני מציע שהוועדה תשקול סטטוטוריים, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס, זה אנשים שעברו וועדות, כולל נציגות של משרד הפנים בוועדה, אוקי, אנשים ש - - -
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל אתה לא מינתה מהנדס, מינתה סגנית מהנדס.
כרמל שאמה הכהן
לא, מהנדס, מהנדס, מהנדס.
היו"ר דוד ביטן
אמרת סגנית.
כרמל שאמה הכהן
אמרתי עוד לפני כן היא הייתה 14 שנים סגנית מהנדס, כלומר תבין את עומק הניסיון.
היו"ר דוד ביטן
דרך אגב, סטטוטורית, הוא עומד בכל תנאיי הכשירות.
כרמל שאמה הכהן
ברור, נכון.
היו"ר דוד ביטן
אחרת הוא לא היה מתמנה, אדם לא מתמנה לגזבר, אם אין לו תנאי כשירות.
כרמל שאמה הכהן
ברור.
היו"ר דוד ביטן
יש וועדה הרי של משרד הפנים, כל התנאי כשירות, הוא צודק, ראש העיר צודק, תכניס גם את זה, בעובדי עירייה, העובדים הסטטוטוריים, גזבר, מהנדס עיר ויועץ משפטי יכולים להיות, מה זה? בלי זה אז מה נשאר פה, אני לא מבין. אתם בעיקר צריכים לבדוק את אנשי הציבור, או אם העירייה מינתה עובד עירייה שאין לו מספיק ידע, יש דברים כאלה, מכל מיני סיבות, גם שמה יש פוליטיקה, אני לא אומר שלא, אבל מהנדס עיר.
אבי סלונים
אדוני אני אסביר, מה הדברים שצריך לבדוק גם לגבי חבר מועצה וראש עיר.
היו"ר דוד ביטן
כן, בבקשה.
אבי סלונים
זה נכון שהחוק אומר מצד אחד שלא בודקים את היעדר, עצם העובדה שהם מכהנים כראש עיר, או כחבר מועצה, או כעובד, לא יוצר ניגוד עניינים אצלם, אבל - - -
אלי דלל (הליכוד)
מה יוצר מה?
אבי סלונים
לא יוצר ניגוד עניינים, אבל מה כן צריך לבדוק וזה צריך לבדוק לגבי כל אחד - - -
היו"ר דוד ביטן
ניסיון וזה?
אבי סלונים
לא, לא, לא, אדוני ניסיון זה תואר, או חמש שנות ניסיון, אני לא חושב שיש ראש עיר במדינת ישראל, שלא עומד בקריטריונים האלה, הרף הוא לא גבוה במיוחד מהבחינה הזו - - -
היו"ר דוד ביטן
לגבי ראש עיר אתה אומר?
אבי סלונים
באופן כללי, לא, לגבי ראש עיר, להיפך, אני אומר כל ראשי העיר לדעתי עוברים את הרף הזה, בנאדם לא הופך להיות ראש עיר - - -
היו"ר דוד ביטן
אז למה אתם לא נותנים לראש עיר?
אבי סלונים
לא, אנחנו כן נותנים לראש עיר, אני מסביר מה הבדיקה שצריך לעשות וזאת בדיקה שצריך לעשות לגבי כולם, חייבים לבדוק שאין לו זיקה אישית, או כלכלית, מה זה אומר? שהאחיין של ראש העיר הוא לא בטעות מנכ"ל התאגיד.
כרמל שאמה הכהן
יחתום על תצהיר, לא צריך וועדה בשביל זה.
נועה קיסר
אבל זה ניגוד עניינים, זה חלק - - -
היו"ר דוד ביטן
הוא צודק, תחתימו ראש עיר על תצהיר, אם הוא משקר בתצהיר יש לזה השלכות.
אבי סלונים
זה בדיוק מה שאנחנו מציעים - - -
היו"ר דוד ביטן
נכון, אין בעיה אז תחתימו.
אבי סלונים
אין כאן קושי, שוב - - -
היו"ר דוד ביטן
אז למה אתם לא מממנים? תמנו, או שגם ראש עיר לוקח שנה.
אבי סלונים
אדוני, לדעתי, יש כאן קונצנזוס, גם בינך, גם בין רשות החברות הממשלתיות - - -
היו"ר דוד ביטן
מצוין.
אבי סלונים
וגם ביננו, באשר לפתרון האופטימלי, אנחנו רשות החברות המים מוכנים לקחת את זה על עצמנו, את כל האדמיניסטרציה, לא רציך אפילו תיקון חקיקה, יש כאן עניין של - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז תעשו את זה, תיקון חקיקה אנחנו נעשה רק אם אין ברירה.
אלי דלל (הליכוד)
לא הבנתי מה הוא מציע.
היו"ר דוד ביטן
לא יודע.
אלי דלל (הליכוד)
מה ההצעה שלך?
היו"ר דוד ביטן
כמה ראשי ערים היום לא מאושרים? יש דבר כזה?
קריאה
אני לא מאושר.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא מאושר? גם אתה רוצה להיות? מה גם את זה אתה רוצה להיות בעיירה? טוב, אז הנה, שני ראשי ערים שאתם לא מאשרים, תאשרו אותם תוך כמה ימים, מה הבעיה? ונגמור את העניין הזה וזהו.
אלי דלל (הליכוד)
אדוני היושב ראש, דקה, דקה, התמימות הזאתי לי מוזרה, המדיניות של רשות המים הייתה שראשי ערים לא יהיו יושבי ראש תאגידי המים - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה ב-2018 שינינו את זה בדיונים.
קריאה
אמרו במפורש את זה.
איתי עצמון
טוב, אני רוצה רק לחדד - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, ניתן לח"כים לדבר, שלא יגידו לי שלא נתתי להם.
איתי עצמון
רק בהתייחס למה שאמר היועץ המשפטי של רשות המים, לגבי הנושא שדיברת עליו שלא דורש תיקון חקיקה, אני חושב שאלה שני דברים שונים - - -
אלי דלל (הליכוד)
.. אבל חשוב לי לספר פה.
היו"ר דוד ביטן
היית גם אתה דירקטור? לאשר אותך כממלא מקום?
כרמל שאמה הכהן
תשמע את הסיפור שלו, חשוב שזה ייכנס לפרוטוקול.
היו"ר דוד ביטן
מה זה? בדיחה, ארבע שנים, טוב, ידעו שאתה תהיה ח"כ אז החליטו לא למנות אותך.
איתי עצמון
שנייה, רגע לחדד איזושהי נקודה, אתה מדבר על האכסנייה שבה תשב הוועדה שתבדוק, אבל כאן מדובר על נושא מהותי יותר, שהוא תנאי הכשירות, זה שני דברים שונים, מה שאתה דיברת עליו - - -
אבי סלונים
לדעתי לא קיים כל - - -
היו"ר דוד ביטן
תגיד לי ראש עיר שלא עומד בתנאי הכשירות, אז מה, הוא יהיה, או לא יהיה? לפי השיטה שלך.
אבי סלונים
אנחנו מדברים על קבוצה ריקה אדוני.
איתי עצמון
אבל נניח שיש.
מירה סלומון
לא, זה לא נכון, עורך דין סלונים, ראש ראשות לא חייב אפילו לדעת קורא וכתוב לפי החוק, לא חלילה שיש לי מה לזלזל בראשי רשויות וכמו שאמר יושב ראש הוועדה, יכול להיות אדם עם הבנה ועם שירותיות לציבור ועם יכולת לנהל, גם אם הוא לא יודע קורא וכתוב, אבל תדעו שנבחרי ציבור, בשונה מהפקידות המקצועית, לא מחויבים לכשירות, הם מחויבים לקבל את אמון הציבור שבוחר בהם, זה מה שהם מחויבים לו, אז זה לא קבוצה ריקה בהכרח.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל, רגע, סליחה רגע, בוא נתקדם טיפה, קודם כל - - -
אבי סלונים
אני אמרתי שברמה הפרקטית.. ברמה המהותית - - -
היו"ר דוד ביטן
שני ראשי הערים שהם הגישו בקשה ולא מאושרים עדיין, תאשרו אותם, בישיבה שתהיה לנו בעוד שבועיים, מתי קבענו? עד אז תסיימו את העניין הזה, מה יש פה? גם הוועדה.
קריאה
זה בסדר, אבל לי זה לא יעזור לקוורום, יש לי עוד שלושה שהם לא אישרו.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, קודם כל שימנו אותך, מה הקשר לקוורום? אני לא מבין את זה, מה הקשר לקוורום?
קריאה
מה זה קשור? שאנחנו פועלים בניגוד לחוק, זה כול הסיפור, אנחנו כרגע בלי קוורום - - -
היו"ר דוד ביטן
למה אתה לא מגיש, אתה הגשת את הרשימה בשביל הקוורום והם לא מאשרים לך?
קריאה
חד משמעית, כבר שנתיים, התרעתי לפני שנתיים שאנחנו בבעיה ואמרו לי שתהיה קרוב נטפל בך.
היו"ר דוד ביטן
זה הביצה, או התרנגולת, אתה מבין מה קורה פה?
בועז יוסף
בועז יוסף, טבריה, יושב ראש גם כן איגוד מי רקת בטבריה, אנחנו פועלים כבר שנתיים בניגוד לחוק, כי אין לנו קוורום, זאת אומרת כל הדוחות הכספיים וכל התקציבים שאנחנו מגישים ומאשרים, הם בניגוד לחוק.
היו"ר דוד ביטן
אתה מאשר את זה באספה הכללית.
בועז יוסף
לא, לא, אני לא יכול לאשר אותו באספה הכללית, כי זה בניגוד לחוק, כי האספה - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אין דבר כזה, אם אין קוורום אתה מאשר באספה הכללית.
בועז יוסף
אין לי, אין לי קוורום באספה הכללית.
כרמל שאמה הכהן
אתה בטוח בזה?
היו"ר דוד ביטן
מאה אחוז.
כרמל שאמה הכהן
כשאין קוורום האספה הכללית יכולה?
היו"ר דוד ביטן
ברור, מישהו חייב לאשר את זה אז מי יאשר את זה? סבתא שלי תאשר את זה?
כרמל שאמה הכהן
מה פתאום, אני לא בטוח שאתה צודק.
היו"ר דוד ביטן
אני מאה אחוז צודק, מישהו חייב לאשר זה האספה כללית מועצת העיר מאשרת.
בועז יוסף
לא, סליחה, אתה טועה, סליחה כבודו.
כרמל שאמה הכהן
תשאל את רשות המים.
היו"ר דוד ביטן
אני לא צריך לשאול, תאמין לי שאני צודק.
בועז יוסף
לא, כבודו, בדקנו את זה, חבל להתווכח.
היו"ר דוד ביטן
עם מי בדקת עם רשות המים?
בועז יוסף
בדקנו את זה עם כל היועצים המשפטיים.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר לך, הנה, שאם אין קוורום, אתה מאשר את זה באספה הכללית.
כרמל שאמה הכהן
הנה, הוא אומר לך שלא, תכניס את זה לתיקון.
היו"ר דוד ביטן
אז מי מאשר? הסבתא שלי מאשרת את זה?
בועז יוסף
חייבים את זה בתיקון, חייבים את זה.
כרמל שאמה הכהן
תכניס את זה לתיקון.
היו"ר דוד ביטן
אז תבדוק, כן, מביאים למועצת העיר, היא מאשרת.
בועז יוסף
אבל מועצת העיר של מי?
קריאה
זו הדרך היחידה לאלץ אותם לאשר קוורום.
היו"ר דוד ביטן
רגע, אצלך יש מספר ערים, בסדר, אבל איפה שזה עיר עם מועצת עיר אחת היא מאשרת.
בועז יוסף
אבל ברוב התאגידים זה כמה ראשי ערים.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא, אז בסדר, אז כל מועצה תאשר בנפרד, מה הבעיה? לא מבין, מה בדיוק הבעיה? כל מועצה מאשרת בנפרד.
בועז יוסף
אין מושג כזה אבל.
היו"ר דוד ביטן
יש מושג כזה, תגיד לי מה קורה - - -
כרמל שאמה הכהן
בוא נשאל את רשות המים, אם זה נכון.
היו"ר דוד ביטן
בוא נלך אחרת, מה קורה אם חברת החשמל אין לה קוורום, מי מאשר את זה? האספה הכללית שלהם, שזה מדינת ישראל, היא מאשרת את זה בחברות הממשלתיות זה אפשרי ופה לא? תאגידים לא? מה אתם משהו מיוחד? זה החוק, זה הנוהל צריך להיות גם, אם אין, אז מאשר את זה האספה הכללית, מה קורה בבורסה? חברות בורסאיות, אם אין קוורום אז בעלי המניות מאשרים את זה באספה הכללית.
נועה קיסר
לשאלתך, האספה הכללית יכולה ליטול סמכות, בהינתן שאין קוורום.
היו"ר דוד ביטן
יפה, הנה, שמעתם? שמעת ראש העיר?
כרמל שאמה הכהן
שמה?
היו"ר דוד ביטן
האספה הכללית יכולה ליטול סמכות, אם אין קוורום, אחד הסמכויות זה אישור הדוח הכספי.
כרמל שאמה הכהן
מועצת העיר יכולה לקחת את הסמכות לאשר את הדיוודנד לדוגמא?
נועה קיסר
אני לא מכירה את החוק שלכם.
כרמל שאמה הכהן
מה זה החוק שלנו? זה לא אותו חוק?
היו"ר דוד ביטן
מה שמתאים לרשות החברות, לא מתאים לכם?
כרמל שאמה הכהן
אה בחברות אני יודע.
היו"ר דוד ביטן
נו, אז למה לא?
כרמל שאמה הכהן
אבל עובדה שלא, תתקן.
היו"ר דוד ביטן
כי הם לא מסכימים.
כרמל שאמה הכהן
אז תכניס לחוק.
היו"ר דוד ביטן
הכול אבל צריך להכניס לחוק?
כרמל שאמה הכהן
הנה, אבל עובדה, אתה רואה עם מי יש לך עסק.
היו"ר דוד ביטן
יש קומנסנס, ריבונו של עולם.
כרמל שאמה הכהן
אבל הקומנסנס לא עובד פה.
קריאה
אבל כל מה שקשור לרשות החברות לא מתאים, זה לא אותם חוקים.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל אני לא רוצה לעכב את הדיוודנדים.
כרמל שאמה הכהן
אתה לא צריך להגיד דיוודנד, אתה תיקנת את הדיווידנד.
היו"ר דוד ביטן
ואני אומר לך שאין שום בעיה עם זה.
כרמל שאמה הכהן
איך אתה אומר שאין בעיה?
היו"ר דוד ביטן
אני אומר לך.
כרמל שאמה הכהן
הוא יושב מולך בלי למצמץ.
היו"ר דוד ביטן
אז הוא יבדוק את זה עוד הפעם, הוא שמע את רשות החברות, גם בחברות הממשלתיות זה קורה - -
כרמל שאמה הכהן
הוא יגיד לך שהחוק מגביל אותו.
היו"ר דוד ביטן
אם אין לך קוורום אז חייבים לאשר את הדוח הכספי, מי שמאשר זה האספה הכללית, תשמע, אני לא יודע מאיפה הבאתם את החוות דעת שהוגשה, באמת שלא, תתייעצו עם רשות החברות, תאמינו לי.
קריאה
לא, אדוני זה לא, אני רק רוצה לדייק, זה לא מי שמאשר זה האספה הכללית, יש אפשרות חוקית כזאת.
היו"ר דוד ביטן
גם ליטול, אז הם ייטלו ויאשרו.
קריאה
כלל זה לא מה - - -
היו"ר דוד ביטן
עשינו את זה נדמה לי בזמנו בעיריית ראשון.
קריאה
לא עושים את זה, אלא ממנים דירקטורים ומשאירים - - -
כרמל שאמה הכהן
אבל איפה שהדירקטורים מתעכבים, האם יש אפשרות למשוך את זה למועצת העיר?
היו"ר דוד ביטן
ברור שאפשר, ברור.
נועה קיסר
את החוק שלכם, אנחנו לא מכירים.
כרמל שאמה הכהן
אה הם לא מכירים את החוק שלנו.
היו"ר דוד ביטן
עזוב אותך, זה החלטה שלהם , הם יתנו לכם, אז תתנו להם את האישור הזה, אם אין קוורום, תאשרו את זה במועצת העיר.
קריאה
מועצת העיר לא ממנה מועמדים למינוי ובמקום זה מבקשת - - -
היו"ר דוד ביטן
לא קשור למינוי.
כרמל שאמה הכהן
במקום שהיא שמה אצלכם מועמדים וטרם אישרתם אותם.
היו"ר דוד ביטן
אז מועצת העיר תאשר.
כרמל שאמה הכהן
ובתנאי כזה, הגישו לכם את המועמדים, טרם אישרתם, או דחיתם אותם.
היו"ר דוד ביטן
ברור, ברור, לא אם הם לא יסכימו, אבל אי אפשר, צריך קומנסנס לדברים, בשביל מה יש מערכת? מה כל דבר צריך להכניס להם בחוק? ללעוס את זה? בדרך כלל שאין וזה מקובל בחברות, מקובל ממשלתיות וזה צריך להיות מקובל גם עליכם, כשאין קוורום מישהו חייב לאשר, במצב כזה, האספה הכללית מאשרת, בעלי המניות.
כרמל שאמה הכהן
ואז תראה אותם רצים לאשר את הקוורומים, ברגע שזה יהיה המצב שהכוח ייצא מהם, תראה איך הם יתחילו לרוץ ודרך אגב, זה מנגנון מאזן.
היו"ר דוד ביטן
רבותי, בואו נעשה דבר כזה, בעוד שבועיים שתהיה ישיבת המשך, אתם תתנו לי תשובות לגבי מה שביקשתי ואתם תתנו לי תשובות לגבי האישור של הדברים, כשאין קוורום, בסדר? אני אומר לכם שמבחינה משפטית, אין בעיה לקבל חוות דעת כזאת, למרות שאני לא עורך דין של הרשות בעניין הזה, אין שום בעיה, אתם יכולים לעשות אנלוגיה מחברות ממשלתיות רגילות ולאשר את זה, לא כתוב בחוק, תבדוק לי את זה, אם כתוב, אין מצב כזה, לא כתוב בחוק שאי אפשר, נו, עזוב, לא חשבו על זה אפילו, אני אומר לך. עכשיו בוא ניתן לח"כים לדבר, אבל על הנושא, תעשו לי טובה, לא על תאגידי המים באופן כללי, צריך לסגור וצריך לפתוח וזה.
יאסר חוג'יראת (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
קודם כל אני רוצה לברך אותך על התפקיד, כי זה פעם ראשונה אני משתתף בוועדה, אני לא חבר וועדה והגעתי לכאן כי זה נושא חשוב לי, אני מזדהה עם כל ראשי הערים שנמצאים כאן וראשי המועצות, כי אני גם הייתי ראש מועצה בעצמי לפני זה, את האמת ההמלצה שלי להחזיר את כל השליטה של כל נושא המים לעיריות ולמועצות המקומיות ולבטל את כל התאגידים.
היו"ר דוד ביטן
התקדמנו עם זה.
יאסר חוג'יראת (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
ובעצם כל הנושא של מינוי תאגידים, מה שרציתי להבין, מה הסיבה בעצם שהמינוי מתעכב? בסך הכול אדם מגיש טפסים, למה זה צריך לקחת שנה, או חצי שנה? למה לא להגביל את זה בזמן? כמו שמחייבים כל משרד ממשלתי, תוך שלושים יום, בעצם לתת תשובה, למה כאילו צריך ונמרח כל כך הרבה זמן? זה השאלה שלי.
היו"ר דוד ביטן
טוב, בבקשה, דלל, אחרי שלא מינו אותך ארבע שנים, תאמין לי אם הייתי יודע, היה לך כשירות לחבר כנסת, אם לדירקטוריון אתה לא יכול להיות, אז חבר כנסת אתה יכול להיות? בחייך, מה יהיה איתך?
אלי דלל (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך, אני כל כך שמח שאתה יו"ר הוועדה פה, למרות שאני לא חבר הוועדה, אני עברתי לוועדה אחרת.
היו"ר דוד ביטן
וויתרת ראיתי.
אלי דלל (הליכוד)
כן, מה לעשות, צריכים לוותר קצת בחיים. בין 2013 ל-2018 מוניתי על ידי מועצת העיר להיות דירקטור במי נתניה, עכשיו אני לא צריך להגיד מה כל ההשכלה שלי, אני מהנדס - - -
היו"ר דוד ביטן
יש לנו עוד 18 דקות.
אלי דלל (הליכוד)
בסדר, אני לא צריך יותר מארבע דקות. אני מהנדס, הייתי במכון התקנים, ניהלתי מפעל שקשור למים ולביוב, מה לא והייתי סגן ממלא מקום ראש העיר ואושרתי להיות כחבר דירקטוריון ואחר כך הייתי צריך להיבחר כיו"ר הדירקטוריון, הגשנו את הטפסים, אחרי חצי שנה אומרים לי - - -
היו"ר דוד ביטן
תמלא עוד הפעם.
אלי דלל (הליכוד)
לא, לא רק תמלא עוד פעם, אתה היית בישיבה של מועצת העיר, אני לא בחרתי בעצמי, כולה הייתי בישיבה - - -
היו"ר דוד ביטן
נו, אז מה רצית שהוא לא יבחר את עצמו למועצת העיר.
אלי דלל (הליכוד)
לא הצבעתי בשבילי, רק הייתי נוכח.
היו"ר דוד ביטן
גם יכולת להצביע.
אלי דלל (הליכוד)
לא חשוב, אז עכשיו - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה חבר מועצה מה?
אלי דלל (הליכוד)
דויד תן לי שתי דקות.
היו"ר דוד ביטן
הנה אני איתך, מפריע לך קצת.
אלי דלל (הליכוד)
וואלה אתה, בקיצור היינו צריכים לכנס אחר כך וועדה מועצת עיר ואני לא נוכח בה, לאשר אותי שוב, איבדו את הטפסים פעמיים, דחו אחר כך, כי התחלפו השופטים בין השופטים, ארבע שנים - - -
היו"ר דוד ביטן
אז רגע, יש נוהל כזה, שנייה רגע, שנייה, יש נוהל כזה שחבר מועצה שנבחר - - -
אלי דלל (הליכוד)
זה לא חשוב הנוהל - - -
היו"ר דוד ביטן
לא מעניין אותי.
אלי דלל (הליכוד)
ארבע שנים לא יכולתי להיות, בסוף אתה יודע מה קרה?
היו"ר דוד ביטן
יש נוהל כזה? מאיפה הבאתם את הנוהל הזה?
אלי דלל (הליכוד)
ארבע שנים לא התמניתי לוועדה, אחר כך היו בחירות ובסוף המשכתי, לא רציתי להיות דירקטור, לא עניין אותי, ארבע שנים ופשוט הוציאו את המיץ, לא הגיוני, מה הסיפור? בוא נבין דבר פשוט, כל מה שקורה פה זה התמימות, היתממות הם עושים מה שהם רוצים, אני אומר לך - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד.
אלי דלל (הליכוד)
דויד, כל עוד לא תהיה חקיקה זה לא יעבוד.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אתם רוצים תאגידי מים, נכון? אם אתם רוצים תאגידי מים אז תפתרו את הבעיות האלה, אחרת, באמת, אם לא יהיו תאגידי מים, גם לא יהיו לנו בעיות, לא מי יהיה חבר דירקטוריון ולא שום דבר, הכול בסדר, מה הולך איתכם אני לא מבין, הבירוקרטיה תוקעת את עצמה, תגיד לי יש נוהל כזה שחבר מועצה, לא יכול להצביע לעצמו?
אלי דלל (הליכוד)
לא להצביע, לא להיות נוכח.
היו"ר דוד ביטן
לא, מה זה משנה, אה גם לא להיות נוכח.
אלי דלל (הליכוד)
לא להיות נוכח.
היו"ר דוד ביטן
ומה קורה בעיריות שההפרש באופוזיציה לקואליציה זה אחד, אז אף אחד לא יכול להתמנות.
כרמל שאמה הכהן
תמיד חברי מועצה מצביעים על המינויים.
אלי דלל (הליכוד)
ואני התמניתי פה אחד, דרך אגב, פה אחד.
היו"ר דוד ביטן
בטח וודאי.
כרמל שאמה הכהן
כל המינויים האלה עוברים פה אחד.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אימאם, בבקשה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אימאן.
היו"ר דוד ביטן
אימאן, סליחה, באמת סליחה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הכבוד הוא לי אבל אין אפשרות כזאת וכנראה לא תהיה וזה בסדר לא נורא.
היו"ר דוד ביטן
שתהי אימאם?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כן.
היו"ר דוד ביטן
אימאם זה רק גבר? לא?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

יש מדינות שנתנו, אבל יש וויכוח מאוד גדול.
היו"ר דוד ביטן
איפה נתנו באמת? בסין?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אירופה וגם נדמה לי - - -
היו"ר דוד ביטן
באירופה, בבוסניה וכל אלה?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

נדמה לי במרוקו יש .
היו"ר דוד ביטן
במרוקו יש?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני חושבת, אם אני לא טועה.
היו"ר דוד ביטן
אני נולדתי במרוקו, אתה רואה אמרתי לך זה טוב.


אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

א', מרוקו זה מקום טוב.
היו"ר דוד ביטן
אתה עירקי, עירקי אין כלום, עירקי רק אתה מדבר הורגים אותך, מה אתה מדבר שטויות תגיד לי? תגיד תודה שאתה פה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אוקי, בוקר טוב, צוהריים טובים לכולם, האמת הוזעקתי לכאן משיחת טלפון של אחד מראשי הרשויות, ראש עיריית רהט שיש לו תאגיד עצמאי משלו לרהט, הוא מושבת כבר שנה כמעט בגלל שאין מניין חברי דירקטורים ולמרות שנשלחו מספר אנשים וכל הזמן הטענה היא שהוועדה לא מתכנסת, אז אני בטוחה ש - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב, את זה אנחנו נפתור.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אתם תפתרו?
קריאה
הוא הבטיח שהוא פותר את זה.
נועה קיסר
אני רוצה להגיד שהדוגמאות שהיו כאן, רהט, טבריה, מועמדים שלא הגיעו לוועדה, אין לנו אותם ברשימות שלנו.
קריאה
מה עם כרמיאל? הגיעו לוועדה?
נועה קיסר
איך זה? זה אומר שזה עדיין בטיפול של רשות המים.
היו"ר דוד ביטן
זה הבנו, זה עדיין שמה אצלם.
קריאה
אני רוצה לדעת מה עם כרמיאל הגיעה לוועדה? לפני שנה וחצי.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

צריך לפתור את הבעיה מהשורש, מה זה קשור בסופו של יום - - -
היו"ר דוד ביטן
ברור, ראשי ערים צועקים סתם ובסוף יתברר שהם צודקים. בוא נעשה דבר כזה על מנת שנתקדם, תוך שבועיים אני מבקש תביאו לנו התייחסות להקמת וועדה נוספת וזה דבר הגיוני גם לאור מה שקורה, את יודעת את זה, זה לא בקשה מופרזת מה שאנחנו מבקשים פה, הקמת וועדה מיוחדת לעניין הזה, כמובן ברשות שופט, הכול בסדר, יהיו שתי הוועדות, זה דבר ראשון.
איתי עצמון
לפי החוק במתכונתו היום, או צריך- - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אז אני, לא אבל זאת החלטה שלהם, שיהיה נציג של הרשויות המקומיות בוועדה הזאת.
איתי עצמון
אני לא בטוח.
היו"ר דוד ביטן
למה החוק אומר שאי אפשר?
איתי עצמון
אני חושב שהחוק קובע את ההרכב.
קריאה
החוק מגדיר את הרכב הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אוקי, אז אם ככה, תקימו מהר את הוועדה ואנחנו נתקן את החוק שאפשר יהיה להכניס נציג של המרכז, שהוא ראש עיר, לא נציג שיביאו לנו איזה עובד מהחברה למשק וכלכלה, זה דבר ראשון, דבר שני, אתם תוציאו נוהל חדש שמאפשר לסיים מהר את העניינים האלה, כמה זמן, חודש, שלושים יום שבו אתם תסיימו את כל הליכי הבדיקה ורשות החברות בוועדה גם יסיימו את התהליך הבדיקה גם תוך שלושים יום, אז שלושים פה, שלושים פה, זה סביר מאוד, לא צריך פה תיקוני חוק, תגידו שתעשו נוהל כזה חדש ולגבי ראש עיר שיחתום על תצהיר, אם הוא חותם על תצהיר, יש לזה משמעויות, אם יש לו במקרה בן דודה שהוא קבלן בתאגיד והוא חתם על תצהיר, אז יש לו בעיה.
קריאה
אדוני, סוגית הכשירות - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, רגע, תני לי רגע, לפני שאני מסיים, לגבי ראשי ערים, נכון לעכשיו יש שניים שהגישו בקשות, אנחנו מבקשים תסיימו את זה תוך שבועיים גם כן, תעשו את הבדיקה, גם הוועדה, גם אתם ותסיימו את העניין הזה, קודם כל שראשי ערים שנמצאים במערכת, יסתיים העניין שלהם, עוד לפני שאנחנו מתייחסים לבעיה הגלובלית של ראש עיר. לגבי כשירות של ראש עיר ושל חבר מועצה, אני סבור שהם לא צריכים את כל התנאים האלה ו-
איתי עצמון
זה כן דורש תיקון.
היו"ר דוד ביטן
זה דורש תיקון חקיקה, אנחנו לא נעכב את הדיוידנד, כי זה חשוב מאוד עכשיו, בהליך החקיקה אנחנו נתקן את זה, תתייחסו, תחשבו על זה, מה העמדה שלכם בעניין הזה, בסדר? עד שנדון בעניין הזה, בדיון לקריאה ראשונה, אם אתם יכולים לפתור את הבעיה הזאת בצורה אחרת, אני מעדיף שלא יהיה תיקון חקיקה, אני אומר לכם את האמת, מעדיף שלא.
כרמל שאמה הכהן
היום כבר כל ראשי הערים המכהנים הם כבר עם ניסיון, בהגדרה, יש להם ניסיון של ארבע שנים.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא נכון, יש לי הפתעה בשבילך, החוק שמתייחס לכשירות של דירקטורים, החוק בחברות, אני לא יודע אם זה בתאגידים, הוא אומר את זה במפורש, זה שאתה מקיים כראש עיר, חבר כנסת, שר, זה לא נחשב כניסיון.
כרמל שאמה הכהן
ואתה מאמין בזה?
היו"ר דוד ביטן
לא, זה החוק, אני בזמנו הגשתי תיקון חקיקה בעניין הזה - - -
כרמל שאמה הכהן
איפה המשילות? אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד ביטן
שנייה, הגשתי אז תיקון חקיקה, שהייתי יושב ראש הקואליציה, קראו לזה חוק הג'ובים, שאני נותן ג'וב לראש עיר לשעבר, אם אתה ראש עיר, אתה לא יכול להיות חבר דירקטוריון, אבל אחרי שאתה מסיים, היית עשר שנים שר, אומרים לך, לא, אתה לא ניהלת את המשרד, גם ראש עיר, המנכ"ל מנהל, ראש אגף מנהל - - -
כרמל שאמה הכהן
ואתה יודע את האמת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אבל זה המצב, זה המצב, זה החוק, אני אז הגשתי בקשה לתיקון חקיקה בעניין הזה.
איתי עצמון
חברות ממשלתיות?
היו"ר דוד ביטן
כן, וודאי, אתה ראש עיר, לא, זה החלטות הוועדות גם, ראש עיר שכיהן עשר שנים, סיים את הכהונה, נכון? רוצים למנות אותו דירקטור, אתה לא יכול, זה לא ניסיון, עכשיו איך יהיה לו ניסיון?
כרמל שאמה הכהן
כמה החלטות הוא מקבל ביום?
היו"ר דוד ביטן
איך יהיה לו ניסיון? אם הוא היה ראש עיר והיה לו משהו אחר.
אלי דלל (הליכוד)
מטפל ב-4000 עובדים - - -
היו"ר דוד ביטן
אז בדקנו את זה, תאמין לי, כן, אני לא סתם אומר לך.


אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

שאלה, איזה וועדה צריכה לדון בכל הקריטריונים של מינוי דירקטורים?
איתי עצמון
הוועדה לבדיקת מינוים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא, לא, אני מדברת על וועדה בכנסת.
היו"ר דוד ביטן
פה? מכיוון שמדובר בתאגידי מים, מותר לנו.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא, לא, בכלל, כי אני חושבת הסוגייה של מינוי דירקטורים היא בעייתיים במיוחד, אם נסתכל על - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה אולי וועדת חוקה, לא יודע, אבל אנחנו נדון בדירקטורים שלנו, כל השאר, אנחנו לא מתעסקים בזה.
איתי עצמון
חוק המים והביוב שואב הוראות מתוך חוק החברות הממשלתיות.
היו"ר דוד ביטן
ואנחנו מדברים על זה, אבל לא לגבי באופן כללי, לגבי התיקון לחוק, אם השר שכיהן והגבלנו את זה אז בהצעת חוק לשלוש שנים, אתה חייב - - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא רק זה, גם הייצוג של האוכלוסיות בתוך חברות הדירקטורים.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא קשור לוועדה, זה קשור יותר, יש חקיקה של שוויון הזדמנויות, מה שנקרא, תיקון עיוותים ולערבים ולחרדים זה בפנים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

וגם נשים.
היו"ר דוד ביטן
נשים גם בפנים, היום הנה אני מודיע לך, היום, היום אם את אישה ורואת חשבון, עורכי דין כבר לא נחשב, כי יש המון עורכי דין, רואת חשבון ואישה, יש לך קדימות על כל דירקטור במינוי, כל קדימות.
קריאה
בתנאי שהיא לא חברת ליכוד.
היו"ר דוד ביטן
לא, אם היא חברת ליכוד זה תנאי אחר, לא חברת ליכוד, חברת מרכז.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

תשמע, כאישה שיש לה יותר מעשרים שנות ניהול, גם לא התקבלתי ולא עברתי את הסף.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה המצב, אישה ורואת חשבון זה עובר ככה, כמו חמאה זה עובר, זה המצב, כי יש להם את היתרון, עורכי דין, אישה שהיא עורכת דין זה לא נחשב יתרון לכלום, חוץ מזה שהיא אישה, עורכי דין, 90 אחוז מהאוכלוסייה כבר עורכי דין.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רואה חשבון מעל עורך דין?
היו"ר דוד ביטן
רואה חשבון היום נחשב הרבה יותר טוב בוועדה, הנה, אני אומר לך בלי לשאול אותה, נחשב יותר מאשר עורך דין, אבל עורך דין יש הרבה, אז אומרים זה לא, זה פסה, לא רלוונטי ואם אתה חבר כנסת, אם אתה אישה יש לך כבר קדימות אחת, אין זה המצב, זה החוק, מה אני יכול לעשות? אם אתה חרדי, אישה ורואה חשבון, אתה בפנים עד הסוף, נגמר הסיפור.
קריאה
אתה מסודר, אם אתה ערבי.
היו"ר דוד ביטן
לא, ערבי וחרדי לא יכול להיות ביחד, או-או, כן. טוב, יש עוד משהו?
כרמל שאמה הכהן
אז אדוני היושב ראש, כמו שאני מבין סטטוטוריים ונבחרי ציבור, יהיה להם מסלול על פי תצהיר ולא בקשות וועדות?
היו"ר דוד ביטן
כן, אני אומר גם, אני אומר תחשבו על זה, שחוץ מניגוד עניינים שצריך לבדוק באמת, מהנדס עיר, גזבר ויועץ משפטי של עירייה וכו', לא עורך דין בייעוץ המשפטי, אלא בתפקיד הבכיר, אני חושב שהוועדה, גם רשות וגם הוועדה, צריכה לפתור אותם מתנאי הכשירות האלה, יש להם כשירות, אחרת הם היו זה? הם היו בתפקידים? לא, לדעתי הם צריכים להגיד את זה בלי תיקון החוק. בסדר אז יהיה תיקון.
כרמל שאמה הכהן
תכניס את זה לתיקון הזה.
היו"ר דוד ביטן
נכניס, בסדר, אין בעיה.
אלי דלל (הליכוד)
אם הם בכלל נבדקים על ידי משרד הפנים מלכתחילה.
קריאה
בוודאי, בוודאי.
אלי דלל (הליכוד)
משרד הפנים מאשר אותם.
היו"ר דוד ביטן
רבותי עוד שבועיים.
כרמל שאמה הכהן
אין עליך כבוד היושב ראש, תודה רבה.
היו"ר דוד ביטן
ותעשו איזה עבודת קווץ' וכל ה- חברי מועצה, תגמרו את הבדיקה ותנו לכולם להיות כבר, בחירות.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

תבדקו גם את העניין, את הנושא של רהט.
קריאה
כל הטענות שלכם כלפי - - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא, זה לא תשובה.
היו"ר דוד ביטן
זה תקוע אצלכם עוד?
נועה קיסר
לרהט יש כבר, אין מועמדים אצלנו.
היו"ר דוד ביטן
לא הגשתם בקשות.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הגישו בקשות ועוד איך.
נועה קיסר
לתאגיד מי רהט יש קוורום, אין מועמדים אצלנו ממתינים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

יש מועמדים ועוד איך.
נועה קיסר
תביאי לי שמות, אני אבדוק.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אוקי, אני אביא שמות.
היו"ר דוד ביטן
עזוב את הקוורום, תטפל באנשים, מה הקשר? מאיפה המצאתם את זה? מאיפה? תבין למה אנשים לא רוצים את התאגידים, רק בגלל השטויות האלה, נשבע לכם, רק בגלל הדברים האלה.
כרמל שאמה הכהן
אם ככה מתייחסים אלינו, איך מתייחסים לצרכן, רק תחשוב.


הישיבה ננעלה בשעה 10:56.

קוד המקור של הנתונים