ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/02/2023

הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת22
ועדת הכלכלה
08/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 18
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ג (08 בפברואר 2023), שעה 09:17
סדר היום
הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אברהם בצלאל
אליהו ברוכי
סימון מושיאשוילי
חברי הכנסת
ישראל אייכלר
מוזמנים
אבנר פלור - מנכ"ל בפועל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רן שדמי - מנהל רשות ארצית לתח"צ, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

איציק דניאל - רכז תשתיות באג"ת, משרד האוצר

תומר וידמן - רפרנט הסעת המונים באג"ת, משרד האוצר

רן בן דוד - כלכלן, חברת אגד, מפעילי התחבורה הציבורית

דורון עזרא - מנהל ארצי עובדי תחבורה ציבורית, ההסתדרות הכללית החדשה

ששי שדה - יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית

רן מלמד - מנכ"ל, נקודת מפנה

אבי סלומה - יו"ר ארגון נכי שיתוק פוליו, ארגוני נכים ובעלי מוגבלויות

יצחק שמואלי - חבר הנהלה, ארגון נכי שיתוק פוליו, ארגוני נכים ובעלי מוגבלויות

ישי פולק - עו"ד, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, ארגוני מגדלים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה - חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה, הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, זה המשך לישיבה הקודמת אז זה רק עם ח"כים צריך להיות ונציגי ממשלה, אז אף אחד לא יכול לדבר אוקי? חוץ מהנציגים, זה ישיבת המשך, לא מתחילים את הכל מהתחלה.

בואו קודם נתקדם למה שאני צריך ואחר כך אני אראה, אני לא נגד שידברו, אבל זה ישיבות רק עם חברי כנסת ישיבת המשך, אבל אם צריך לשמוע מישהו אני אעשה את זה אין בעיה.

נתחיל מזה קודם כל, שמעתי אתמול השרה עשתה מסיבת עיתונאים, אז ראשית אני מודה לה על כל שינוי שהיא עשתה ברפורמה, יחד עם זה היא יכולה גם לתת קרדיט לחברי כנסת ולוועדה עצמה, ולא רק למשרד התחבורה ולעצמה בוא נגיד ככה ואת זה היא לא עשתה, לא שמעתי שהיא נתנה קרדיט לוועדת הכלכלה שבעצם התחילה את התהליך הזה וחבל, כי אנחנו לא נלחמים פה, אנחנו עובדים במשולב עם הממשלה, לא נלחמים בממשלה, אני לא שמעתי ולא יצא בשום פרסום, עזוב בוא נהיה אמיתיים, אנחנו יודעים לתת קרדיט ואתם רואים שאני מיד נתת קרדיט על השינויים שהיא עשתה כל הכבוד, אבל אתה יודע יש גם חברי כנסת, גם להם אפשר לתת קרדיט, לא קרה שום דבר.

בוא נתחיל, קודם כל אנחנו ביקשנו מספר שינויים, הרחבת הנסיעה חינם לאזרחים ותיקים מגיל 67, אבל היא אני מבין שלנשים היא נתנה מגיל 62? בסדר מצוין אנחנו לא נגד.

אז זה אתם אישרתם מגיל 62 לנשים, מגיל 67 לגברים, בסדר מקובל, זה דבר ראשון.

הוספת מנוי משולב לרכב ולאוטובוס.
רן שדמי
זה היה גם קודם, אני אמרתי גם בדיון הקודם, הכרטיסים של הרכבת, שלושת כרטיסי החופשי חודשי של הרכבת הם משולבים אוטובוסים, זה היה גם קודם, אמרתי את זה גם בוועדה.
היו"ר דוד ביטן
אבל יש כרטיס, אבל בוועדה הקודמת אמרו שאין דבר כזה?
רן שדמי
אז אני אומר יש משולב.
היו"ר דוד ביטן
יש משולב רכב ואוטובוס? אדם יכול לקנות את שניהם?
רן שדמי
כן, לא צריך לקנות שתיים.
היו"ר דוד ביטן
אחד שמשרת את שניהם?
רן שדמי
כן, כן.
היו"ר דוד ביטן
בגלל שהוא מכיל גם את הרכבת, מה את רוצה זה הגיוני גם.
אבנר פלור
זה גם אוטובוס וגם רכבת, ומה שברפורמה עצמה, זה בעצם הפחתה מ- 610 שקלים ל- 500 שקלים לכלל המדינה מבחינת הכרטיס עצמו, ולגבי הפריפריה זה ב- 50% פחות, כלומר 250 שקל, לגבי הכרטיס המשולב.
היו"ר דוד ביטן
מה זה אצלכם פריפריה, חילקתם את זה לפי ערים?
אבנר פלור
לפי הלמ"ס, כן לפי ערים ולפי הלמ"ס. אנחנו בעצם מתמקדים בשני דברים מבחינת הפריפריה והסוציואקונומי הנמוך בקבוצות מ- 1 עד 5 לפי החלוקה של הלמ"ס, כלומר יש את הכלל הארצי שזה הנושא של הנכים, הנושא של החיילים והנושא של הצעירים, ויש את המיקוד בפריפריה והסוציואקונומי נמוך.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, זה בסדר גמור אנחנו כמובן בעד זה, כי גם ביקשנו את זה, וגם זה היה צריך להיות בקודם, אבל לא נכנס לזה, ברפורמה הקודמת.

מה קורה עם פריפריה חברתית. פריפריה חברתית, אדם נגיד בלוד שגר בשכונה בעייתית, ששמה זה לא שונה מירוחם נגיד, אין שום הבדל ביניהם ההפך.
אבנר פלור
אז אמרנו שאנחנו כוללים גם את הפריפריה החברתית הגיאוגרפית, וגם את הסוציואקונומי.
היו"ר דוד ביטן
אז איך אדם יודע, כשהוא בא לקנות איך אתה יודע שמגיע לו הנחה?
רן שדמי
יש רשימת ערים שהלמ"ס מפרסם של פריפריה גיאוגרפית ופריפריה חברתית, ולפי הרשימות האלו.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת אתה נותן לכל לוד? זה מה שאתה נותן? אז נגיד בראשון לציון יש שכונה בשם רמת אליהו שהיא 12 אלף, 13 אלף תושבים, בדיוק כמו יישוב בפריפריה חברתית, למה לא מגיע לו, שם רוב האנשים שם עולי אתיופיה, וכולם במצב סוציואקונומי קשה.
אבנר פלור
אז קודם כל נתנו לצעירים עד גיל 26, וזה כולל את כולם.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא כל הצעירים, רק אלה ששירתו בצה"ל.
אבנר פלור
לא לא, הצעירים עד היום זה היה עד גיל 18, נתנו מ- 18 עד 26, לגבי חיילים משוחררים שנה נתנו ללא קשר, אבל 18 עד 26 זה כולם וזה כולל גם את רמת אליהו וכל מיני יישובים כאלה.
היו"ר דוד ביטן
איך זה כולל? אדם שגר ברמת אליהו - -
אבנר פלור
18 עד 26 זה כל הצעירים.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לא רק צעירים, אדם בן 50 שבקושי עובד, למה לא מגיעה לו הנחה? הבנתי שלא התייחסתם לזה, אז אני מבקש שכן תתייחסו לזה, מכיוון שיש גם פריפריה חברתית, אתם צריכים להגיד סתם דוגמה, לקבוע שיישוב מסוים, שכונה ביישוב מסוים היא בעייתית, והם צריכים לקבל את ההנחה כמו אדם שגם בירוחם, מה ההבדל אני לא מבין, מה ההבדל ביניהם? אלה 14 אלף איש, ירוחם 14 אלף איש, מה ההבדל? נכון זה עלות תקציבית אני לא אומר שלא.
רן שדמי
כרגע זה לפי ערים.
היו"ר דוד ביטן
לא, אנחנו רוצים שתחשבו על זה.
רן שדמי
לא לפי רחובות, כמובן אני מזכיר שכבר היום יש הנחה לזכאי ביטוח לאומי שמקבלים הבטחת הכנסה וכדומה, שהם זכאים גם להנחה.
היו"ר דוד ביטן
הוא מגיע עם התעודה?
רן שדמי
עם אישור ביטוח לאומי שהוא זכאי לתנאי הבטחה, אני לא יודע איך קוראים לזה.
היו"ר דוד ביטן
אוקי, אבל אי אפשר לדבר על פריפריה חברתית לא גיאוגרפית, ולא לעשות משהו בשבילם, אז אני מבקש שתחשבו על זה, תגיד לשרה שלא רק מדברים על זה, גם צריך לעשות משהו בעניין.
אבנר פלור
אני רק מדגיש מ- 1 עד 5 מבחינת הקבוצות לגבי הסוציואקונומי החברתי, זה נכלל בתוכו לגבי הערים, ויש פה רשימת ערים גדולה שנכנסה לזה.
היו"ר דוד ביטן
שזה נכנס בתוכו?
אבנר פלור
כן.
היו"ר דוד ביטן
זכאי ביטוח לאומי אתה מדבר?
רן שדמי
זכאי ביטוח לאומי זה בלי קשר.
אבנר פלור
לא, לא זה בלי קשר, ללא קשר.
רן שדמי
אתה מדבר על שכונה.
אבנר פלור
על שכונה ספציפית.
היו"ר דוד ביטן
קח באר שבע, באר שבע שכונה ד' ו- ו', מה אז אדם שגר בשכונה ד' הוא לא מקבל הנחה?
אבנר פלור
לבאר שבע כולה.
רן שדמי
באר שבע כולה בפנים.
היו"ר דוד ביטן
כולה בפנים?
אבנר פלור
כן כן.
היו"ר דוד ביטן
יש פתרון מי אומר את זה?
רן מלמד
אני אדוני, חוק הנגב והגליל שמפעיל את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החליט שכל היישובים בארץ כולל כל היישובים והשכונות שמוגדרות כפריפריה חברתית, כולל שכונות באשקלון ועוטף עזה.
היו"ר דוד ביטן
שמה הם מקבלים? הטבה?
רן מלמד
שהם זכאים לכל ההטבות.
היו"ר דוד ביטן
איפה מה זה הוא החליט? אני צריך לתת תקציב למשרד התחבורה, מה זה החליט, יש להם 2 מיליארד, שיתנו תקציב.
רן מלמד
אם משרד התחבורה יפעל לפי הרשימה הזאת זה מכניס את כל היישובים שלך.
היו"ר דוד ביטן
טוב הבנתי, תיכף נתייעץ על זה.

מענה לנושאים מזדמנים בפריפריה, החברתית והגאוגרפית, לפי דירוג סוציואקונומי שייתן מענה להנחות זה בפנים נכון?
אבנר פלור
כן.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, מענה להצגת הדרך הזולה ביותר באפליקציה, זה דיבר על זה סגן השר גם.
רן שדמי
זה אנחנו במסגרת המכרז, דרך אגב גם היום בחלק מהאפליקציות זה אפשרי הסינון הזה, וגם אנחנו מפרסמים מכרז בלי קשר למסלולן ויהיה אפשר סינון גם על פי מחיר.
היו"ר דוד ביטן
פרסמתם מכרז על זה?
רן שדמי
לא, הוא יפורסם בקרוב.
היו"ר דוד ביטן
מתי?
רן שדמי
לדעתי בתחילת הרבעון השני של השנה.
היו"ר דוד ביטן
אז אני מבקש תגידו לנו כשהמרכז פורסם בסדר? מנהל הוועדה? תיכף אנחנו עוברים ואחר כך ניתן לח"כים אין בעיה.

לגבי חיילים משוחררים קראתי שנתתם?
אבנר פלור
לשנה.
היו"ר דוד ביטן
אבל מה זה הסיפור הזה של הנחה עד גיל 26?
רן שדמי
זה שני דברים שונים.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת את זה נתתם לחיילים משוחררים במשך שנה מה שביקשנו?
אבנר פלור
נכון, נכון.
היו"ר דוד ביטן
ומה זה הדבר השני?
אבנר פלור
לצעירים שנתנו מגיל 18 עד 26, יש את ההנחה הזאת של האחוז המסוים, שהם מקבלים באופן כללי.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, ואז בעצם גם כל הסטודנטים בפנים?
אבנר פלור
נכון, הרחבנו פשוט לעוד קבוצות.
היו"ר דוד ביטן
מצוין. עכשיו יש לנו מענה ייחודי לאילת, חשבתם על זה?
רן שדמי
אלעד היא בפריפריה אז היא מקבלת 50%.
היו"ר דוד ביטן
ומה זה הסיפור שהם אמרו?
עידית חנוכה
ה- 90 קילומטר המרחק לשדה תעופה, 15 קילומטר סליחה.
רן שדמי
אנחנו לא נוגעים ברדיוסים.
היו"ר דוד ביטן
לא אבל שמה יש רדיוס משדה התעופה רמון.
רן שדמי
אז אני אומר, הוא התלונן שפעם המחיר שלו היה יותר נמוך.
היו"ר דוד ביטן
זה עלות תקציבית ממש מינימלית, אין פה עלות אפילו.
רן שדמי
אני אומר, אילת נחשבת ליישוב פריפריה והוא בכל מקרה מקבל 50% אז המחיר שלו חוזר למה שהיה.
היו"ר דוד ביטן
זה מספק אתה אומר?
רן שדמי
בעיני זה מעל ומעבר.
היו"ר דוד ביטן
אפליקציה הם אמרו שהם מפרסמים מכרז, והם ידווחו לך מתי המכרז יצא כדי שנעקוב אחרי זה.

אתה רוצה להוסיף משהו?
אבנר פלור
כן, מה שאני רוצה להוסיף, שגם מבחינת הערים יש לנו גם דוגמאות שאנחנו יכולים להציג לגבי באמת מה המצב הקיים ומה קורה אחרי הרפורמה, לדוגמה אני אתן דוגמה מקריית שמונה לתל אביב, מ- 27 שקלים ל- 13.5 שקלים, מלוד לתל אביב מ- 12 שקלים ל- 6 שקלים, כלומר ממש זה הפחתות ממש משמעותיות, שמתייחסות כמו שאמרתי גם להיבט של הנסיעות העירוניות וגם הנסיעות הבינעירוניות, וגם לנושא הזה גם של הפריפריה וגם של המרכז, כלומר נתנו מענה כולל וכוללני לכולם.

ועוד משפט חשוב אדוני היושב ראש, שכמו שאמרתי השרה גם התייחסה לזה אתמול במסיבת העיתונאים, לשיתוף הפעולה לוועדת הכלכלה.
היו"ר דוד ביטן
לא שמעתי, אם היא התייחסה אז התייחסה, אבל שתשתדל היא אוהבת לעשות מסיבת עיתונאים, לפחות שתתייחס גם לחברי הכנסת, לא קרה שום דבר.
אבנר פלור
אדוני היושב ראש, אתה מכיר אותי גם הרבה שנים, ואנחנו ראינו בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה.
היו"ר דוד ביטן
נכון, אין לי טענות אליך.
אבנר פלור
ולכן אני פה גם כן, כי אנחנו רואים חשיבות גם לוועדה.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו קראתי אתמול הודעה של משרד האוצר, שאין תקציב לעניין הזה, אז מה קורה עם זה?
אבנר פלור
אנחנו בעצם נטמיע ונכניס את זה למסגרת התקציב של 2023.
היו"ר דוד ביטן
שמעת?
איציק דניאל
אני אשמח להתייחס בעצמי.
היו"ר דוד ביטן
מה העניין? אתם מתכוונים, ברור שיש לזה עלות תקציבית, אין וויכוח.
איציק דניאל
איציק דניאל, אז ככל הידוע לנו כרגע אין מקור תקציבי למה שמשרד התחבורה מנסה לקדם, נשמח שהוא יציג את המקור איך הוא מתכנן לממן את זה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, מקור תקציבי זה אתם.
איציק דניאל
ככל ואין, הדבר הזה יבוא ליידי ביטוי, אני אגיד דבר פשוט, זה יבוא בסוף לידי ביטוי כמו שממלא מקום המשרד אמר, תקציב המדינה הממשלה תעשה סדר עדיפויות, ככל שהיא תחליט שמשהו מתוך התוכנית ייכנס.
היו"ר דוד ביטן
עם כל הכבוד לאוצר, הכל מה שעכשיו מדובר בו, זה.
איציק דניאל
זה החלטה של הממשלה בתקציב, הסדר עדיפויות שלה.
היו"ר דוד ביטן
החלטה של הממשלה זה יפה מאוד, אבל אני כבר אומר לך, שהנושא הזה חשוב, כי אתה רואה פה סיוע בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, ואתה לא יכול פה לא לתת את זה, אני מאוד מצטער, תמצאו את התקציב.
איציק דניאל
כמו שאמרתי, הממשלה קובעת סדר עדיפויות, ותקציב יש עוד הרבה סוגיות שעוזרות לאנשים.
היו"ר דוד ביטן
לא, סדרי עדיפויות ראשונות במעלה, תסלח לי עם כל הכבוד לך, ראשונות במעלה, תוריד מפה, תיתן לפה ועוד לא היה תקציב אז אתה יכול לתת את זה אין שום בעיה, זה לא מצב שכביכול צריך לקצץ ממקום מסוים, כי עוד אין תקציב ל- 2023.

אבל אם מחכים לתקציב אז מתי זה יתחיל לפעול?
אבנר פלור
אז אנחנו מבחינתנו כמו שנאמר אתמול גם אצל השרה, אנחנו מטמיעים את זה במסגרת דיוני התקציב של שנת 2023, 2024 ועם האישור התקציבי.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל מה קורה מחר בבוקר?
אבנר פלור
לא אי אפשר, כל עוד אין תקציב אי אפשר ליישם את זה.
היו"ר דוד ביטן
אז תתנו אפשרות ליישם את זה כבר מעכשיו. אז מה עשינו בזה לא הבנתי שרק עוד שנה אנחנו ניישם את זה?
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
במקרה שהם לא יאשרו יש תוכנית חילופית?
היו"ר דוד ביטן
לא לא יש את התוכנית הקיימת.
אבנר פלור
לא בעוד שנה, ברגע שיאושר התקציב אז אנחנו נתחיל להתניע את זה, זאת אומרת אי אפשר.
היו"ר דוד ביטן
לא לא, אי אפשר לחכות לזה, אתה רוצה לחכות לזה עכשיו חצי שנה בגלל האוצר? תמצאו את הכסף רבותי.
רן שדמי
כרגע אין תקציב למשרד.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, ראיתי שאתם עושים, ראיתי בממשלה הקודמת, נתתם 700 מיליון לחברת כנסת ההיא ומיד העברתם את זה, אז מה קרה אני לא מבין, אז 700 מיליון אפשר לתת לרשויות כאלה ואחרות בגלל משבר פוליטי ואתם לא יכולים לתת 100 מיליון? כמה זה כבר לחודשיים עד שיאושר תקציב? כלום.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
בנוסף אדוני היו"ר אפשר?
היו"ר דוד ביטן
כן תיכף אנחנו ניתן.

אני מבקש שהדברים האלה יושמו תוך חודש, השינויים האלה ברפורמה הקיימת, הרפורמה הקיימת של השרה הקודמת זה בתוך התקציב אין בעיה? אז מה הבעיה פה לתת איזה 100 מיליון שקל, אני לא מבין את זה?
איציק דניאל
נשמח שהמשרד יגיד מאיפה הוא מביא.
היו"ר דוד ביטן
אוקי אז תגידו. אז ישיבה בעוד שבועיים כדי לדעת מתי מתחילים במסגרת התקציב שקשורה.

קודם כל אנחנו מודים למשרד התחבורה ולשרת התחבורה על השינויים שהיא עשתה ברפורמה, הם חשובים מאוד, כל הכבוד, ושהיא נענתה בעצם לבקשות של חברי הוועדה ושל חברי הכנסת.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
היו"ר ציין קודם על שכונות שהם בתוך בעלת מדרג כלכלי נמוך בתוך יישובים שהם קיימים, עכשיו מעבר לזה יש גם מועצה אזורית עם מספר יישובים, שהמועצה האזורית עצמה מדורגת בסוציואקונומי גבוה, וחלק מהיישובים באותה מאותה אזורית כנ"ל כמו אותם שכונות.
היו"ר דוד ביטן
נכון, יש בזה משהו, תיכף אנחנו נתייחס לעניין הזה שהם אומרים שחלק גדול כבר נמצא, בגלל הנושא הסוציואקונומי, למשל אם אתה במסגרת מ- 1 עד 5 ויש לך הבטחת הכנסה נגיד, אז אתה בפנים, אז השאלה גם בתוך היישובים שהם פריפריה גיאוגרפית, גם שמה חלק מהתושבים שנמצאים שהם במצב קשה יש להם מענה, אז אין מענה לכולם אבל יש מענה לאנשים האלה, גם נכים אני מבין שיש להם.
אבנר פלור
כן, 50% נכים גם.
היו"ר דוד ביטן
בוא נגיד זה לא פתרון מלא זה נכון, אבל תיכף אנחנו נתייחס לזה בסוף, בבקשה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
בוקר טוב אדוני היושב ראש, כמובן חברי כולם שנמצאים פה, באמת דבר ראשון זה להודות באמת לשרה, על מה שהיא התחילה כבר ליישם לגבי, לא הייתי קורא קשישים, אבל מבוגרים.
היו"ר דוד ביטן
לא הרבה דברים, לא רק מבוגרים וזה, יש לך חיילים, צעירים, סטודנטים, בעלי מוגבלויות, כולם בפנים יפה מאוד.
אברהם בצלאל (ש"ס)
אני כן מעניין אותי, אתם אמרתם ש- 740 מיליון זה הרפורמה עצמה, איך זה מחולק מבחינת צעירים, יש איזה משהו מסודר יותר שיודעים?
אבנר פלור
לגבי כל קבוצה?
אברהם בצלאל (ש"ס)
לגבי כל קבוצה כמה?
היו"ר דוד ביטן
יש לך גם הנחה לפריפריה פה, 50%.
אברהם בצלאל (ש"ס)
זה אחד, שתיים במקרה שהאוצר לא יאשר את זה, אז מה יש לכם איזה תוכנית מגירה משהו?
היו"ר דוד ביטן
אין מצב שהם לא יאשרו את זה תשכח מזה, הם יכולים לדבר עם עצמם, לא תאשרו לא יהיה תקציב מדינה, תעשה מה שאתה רוצה.
איציק דניאל
האישור הוא לא של האוצר כן
היו"ר דוד ביטן
לא, אני כבר אומר לך, אם אתם לא תאשרו את זה, אנחנו נצביע אנחנו חברי הכנסת לא נאשר את זה, אתם רוצים ככה שיהיה ככה, מה אני אגיד לך.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
דבר שלישי שאומנם הוא לא קשור לשאלות שנשאלו בפעם שעברה אבל סתם מעניין אותי, למשל ילדים עד גיל חמש הרי פטורים באוטובוס, קורה שאימא עולה עם שני ילדים, אז ילד אחד זה פטור והילד השני לא, מה שונה הילד השני מהילד הראשון, אם עד גיל חמש לא צריך לשלם באוטובוס, הרי מה קורה בסוף, אותה אימא מבקשת ממישהו בתחנה שהוא יעלה את הילד הזה, בסוף הרי אנשים איך אומרים מנסים להתחמק מהדבר הזה, למה שהדבר הזה לא יוסדר בצורה מסודרת, ילד עד גיל חמש לא משלם, זה לא משנה אם אתה עולה עם ילד אחד או שני ילדים.
היו"ר דוד ביטן
כן, זה לא קשור לרפורמה.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
כן אני אומר, אומנם זה לא בדיון הזה, אבל אני רק אומר למה?
אבנר פלור
אנחנו נבדוק את זה ונשיב לך.
היו"ר דוד ביטן
מה לגבי המחירים שהיו טענות שהמחירים גבוהים? הקיצוץ הזה, הקיצוץ של ה- 50% בעצם פותר את הבעיה?
אבנר פלור
כן, דוגמה, הבאתי לך כמה דוגמאות אדוני היושב ראש ולוועדה.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
עיר כמו מודיעין שהעלו את זה כל כך הרבה עכשיו ה- 50%.
אבנר פלור
גם לדוגמה בנסיעות העירוניות, לדוגמה אם תיקח את הנושא סתם לדוגמה אני לוקח את לוד לדוגמה, כי דיברת גם על זה, אז בחופשי חודשי עד היום הוא שילם 225 שקלים, אז בתעריף הזה הוא משלם 112.5 שקלים, לגבי נסיעה בודדת מ- 5.5 שקלים זה מופחת ל- 2.75 שקלים, כלומר זה ממש - -
היו"ר דוד ביטן
אז על זה באמת לא נתתם לי מענה לנוסעים מזדמנים.
אבנר פלור
זה הנוסעים המזדמנים.
היו"ר דוד ביטן
לא, אמרנו שאולי הנוסעים המזדמנים יהיה כרטיסיה או משהו, הוא לא חייב לקנות על זה שהוא נוסע פעמיים בחודש הוא צריך לקנות.
אבנר פלור
לא צריך, זה הערך הצבור, שהוא בעצם יש לך את הרב קו שאתה בעצם מטמיע שם את הכמות נסיעות והסכום שהוא רוצה, אז הוא יכול לטעון את זה בכמה שהוא רוצה וזה נכנס לתוכו, זאת אומרת במקום לשלם 50.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת, הוא צריך לקנות פעם אחת ואז כל פעם לטעון אותו לפי מה שהוא רוצה? זה מה שאתה אומר?
אבנר פלור
כן.
עידית חנוכה
יש בכל זאת הנחה על ערך צבור, זאת אומרת זה אחד השינויים שאתם מציעים?
אבנר פלור
זאת ההצעה, להוריד מ- 5.5 ל- 2.75.
עידית חנוכה
זו החלופה של כרטיסיה.
רן שדמי
במקום 30 שקל מקבל 60, מקבל עוד 30 שקל מהמדינה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
יש לי עוד שאלה אחת לגבי הרכב שאמרתם, השילוב של הרכבות והאוטובוסים בחופשי, יש היום בעקרון התעריפים הם מעל 75 קילומטר כמדומני, למה לא מאחדים את הכל?
רן שדמי
נסיעות בינעירוניות ברכבת יש להם שלוש קטגוריות, עד 40 קילומטר.
אברהם בצלאל (ש"ס)
אז למה לא גם את האוטובוסים ואת הרכבות, לוקחים את אותו דבר ועושים את התעריפים.
רן שדמי
כי מאפייני הנסיעה של האוטובוסים והרכבת הם שונים, אני לא חושב שמי שנוסע ברכב 60 קילומטר, צריך לסבסד מי שנוסע 120 קילומטר, אתה לא רוצה לעשות מחיר ממוצע ולכן - -
אברהם בצלאל (ש"ס)
אבל באוטובוסים אנחנו כן אנחנו עושים.
רן שדמי
באוטובוסים מאפייני הנסיעה הם שונים, זה הרבה יותר עירוני פריפריאלי.
אבנר פלור
אבל גם פה עשינו, לקחנו את הנסיעה של הרכבת את הנסיעה הארוכה של 610 שקלים הפחתנו ל- 500 שקלים שזה משולב אוטובוס רכב, וגם בפריפריה זה 250 שקלים, כלומר זו הנחה משמעותית.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אנחנו עוד שנה נבחן את זה עוד פעם.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
למה מהפריפריה מה שאמרת עכשיו שזה משולב, למה זה מוגבל ל- 75 קילומטר, אותו אחד שמגיע מהפריפריה למרכז, אם הוא פחות מ- 75?
רן שדמי
יש לו מחיר אחר, יש לו מחיר יותר זול.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אבל הוא לא יכול להשתמש במחיר הזה גם לרכבת וגם ל?
רן שדמי
בוודאי שכן.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
אז מה זה הגבלה של 75 קילומטר?
רן שדמי
אני אמרתי, יש שלושה כרטיסי חופשי חודשי משולבים של רכבת ואוטובוס, שלושה, אחד לטווח קצר של עד 40 קילומטר, השני- לעד 75 קילומטר והשלישי מעל 75 קילומטר, אז עד 40 קילומטר זה עולה 250, 260 שקל, וזה כמובן כולל את הרכבת עד 40 קילומטר וכל הרשת של האוטובוסים, כרטיס הבא זה מי שנוסע קצת יותר רחוק, עד 75 קילומטר, זה גם מרחק של הרכבת עד 75 קילומטר וכל האוטובוסים בארץ וזה עולה 410 שקלים, והמחיר המקסימלי שמאפשר את כל הרשת, זה ה- 610 שירד ל- 500.
אבנר פלור
אני אביא לכם דוגמאות, לדוגמה בנושא של הרכבת, אז נגיד מחדרה לתל אביב בחופשי חודשי בתעריף שקיים היום זה 255 שקלים, תעריף ליישובי פריפריה אחרי הרפורמה זה 127.5, אשדוד באר שבע, מ- 410 שקלים תעריף קיים, תעריף לתושב פריפריה 205 שקלים, כלומר אנחנו ראינו בעצם לאורך כל המדינה, שבעצם אנחנו מפחיתים את הכרטיס המשולב הזה.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
רציתי לשאול בעניין התיקוף של החופשי חודשי, חופשי יומי, אני אסביר, חופשי חודשי הוא בתוקף 30 יום, וחופשי יומי הוא בתוקף של 24 שעות, התוקף שלו מתחיל מארבע בבוקר, כך אני הבנתי.
רן שדמי
עד ארבע בבוקר.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
אז אותם נוסעי התחבורה הציבורית בפריפריה, הזמינות של האוטובוסים נניח נמוכה יותר, אז אולי אפשר שהתיקוף של הכרטיסים האלה יתחיל מרגע הרכישה?
רן שדמי
לא הבנתי, 24 שעות מרגע התיקוף הראשון?
סימון מושיאשוילי - ש"ס
כן.
רן שדמי
טכנולוגית לא אמרת כלום, עכשיו צריך להחליף את כל המערכות שלנו. זה שיטה אחרת, כרגע השיטה שלנו לא עובדת במתכונת הזו.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
כי התחבורה הציבורית בפריפריה זמינה, השכיחות שלה היא נמוכה יותר, בערבים.
רן שדמי
אבל פה מציעים לך חצי מחיר.
אבנר פלור
בדיוק, אבל פה 50%.
סימון מושיאשוילי - ש"ס
אותו אחד שקשה לו, גם ה- 50% אולי.
רן שדמי
אבל היום גם את זה אין לו.
היו"ר דוד ביטן
בוא נגיד אנחנו בעוד שנה נבדוק איך הרפורמה זזה, ואחר כך אם יש שינויים נבקש את זה בסדר? בוא נתחיל מזה, מהשינויים האלה שהם שינויים משמעותיים.

עכשיו רציתם להגיד משהו נציגי הנכים? בבקשה.
אבי סלומה
בנושא של התחבורה הציבורית, א' אין אוטובוסים נגישים מחוץ לגושים אני כדי להגיע לכאן אמור לשלם ב - - - נגישה 1500 שקל הלוך חזור, השאלה שלי האם תינתן לי לאדם עם מוגבלות נסיעה חינם ברכבת?
אבנר פלור
נסיעה חינם ברכבת? 50%.
עידית חנוכה
כן, אבל הוא מדבר על זה שאין לו חלופה, ביחס לחלופה.
היו"ר דוד ביטן
מתי אבל אין לו חלופה? מתי אין לך?
אבי סלומה
אין תחבורה ציבורית נגישה בין הגושים.
היו"ר דוד ביטן
הוא מדבר על נכים קשים של כיסא גלגלים, יש בזה משהו. אין דבר כזה? אין אז מה הפתרון?
רן שדמי
הנגשה של תחנות, יש חובה של רשויות מקומיות אנחנו מכירים להנגיש.
היו"ר דוד ביטן
לא, בתוך הערים אין בעיה, מחוץ לערים אין, אבל יש ברכבת זה מה שאתה אומר?
רן שדמי
גם באוטובוסים אנחנו בתחילתו של פרויקט להכנסה של אוטובוסים בינעירוניים.
היו"ר דוד ביטן
עזוב, זה לוקח שנים בחייך, אתה עוד פעם מספר לנו, זה סיפורים נו, כל דבר לוקח שנים אז מה אתם מספרים לי מעשיות.
רן שדמי
כבר השנה נכנסים כ- 150 אוטובוסים כאלו לקווים, ושמנו אותם - -
היו"ר דוד ביטן
אז הוא אומר בינתיים, לשלב ביניים תנו להם אפשרות, לנכים עם כיסא גלגלים לא כל אחד שיש לו תעודת נכות.
אבי סלומה
80% ומעלה.
היו"ר דוד ביטן
היום יש מחיר כאמור לבעלי מוגבלויות 50% הנחה, אז עכשיו אם האוטובוס לא נגיש אז מה זה יעזור, הכיוון הוא להנגיש את האוטובוסים, ואנחנו מכניסים 150 אוטובוסים.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל הוא מדבר, אתה מדבר אם אני מבין ללכת לרכבת?
אבי סלומה
כן.
היו"ר דוד ביטן
ברכבת יש לו רק 50%.
אבי סלומה
אין לי הזכות להגיע מחוץ לערים?
היו"ר דוד ביטן
יש בזה משהו חבר'ה, מה שהוא מדבר בינתיים עד שיונגשו האוטובוסים, אין בעיה ייקח שנה, שנה וחצי שנתיים, בינתיים תנו להם לנכים, גם זה עלות תקציבית לא גבוהה, וגם ככה יש לנו וויכוח עם האוצר, אז מה זה משנה עוד מיליון פחות מיליון, בגדול יש בזה משהו, עד שיונגשו האוטובוסים הבינעירוניים, תן להם אפשרות ברכבת איזה שהוא פטור לנכה בכיסא גלגלים, לא נכה שיש לו תעודת נכות על כל מיני סיבות, אחד כמוהו נגיד, יש בזה משהו, אני אומר לכם את האמת, תבדקו את העניין כי אין לו חלופה, תכניסי את זה לישיבה בעוד שבועיים ונראה בדיוק.

בוא נגיד עוד שבועיים המצב הוא כזה, א' על הנושא התקציבי שאנחנו מבקשים שזה יהיה מעכשיו, אז אין 30 יום אין שום בעיה, את הנושא, תבדקו גם את הנושא של המושבים באמת, ששמה מועצה אזורית היא בסוציואקונומי גבוה ויש מושבים שהם לא, אז שמה צריכים לתת איזה שהוא פתרון, למרות שחלק מהאנשים יש להם פתרון, אז אם יש להם פתרון אז אין בעיה, אבל בוא נבדוק את זה, תבדקו את העניין של שדה התעופה רמון עם ה- 15 קילומטר שהוא לא בפנים.
רן שדמי
הוא כן בפנים.
היו"ר דוד ביטן
לא הוא לא בפנים.
רן שדמי
מקבלים 50% הנחה תושבי אילת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר אבל אתה יודע, יש להם המון נסיעות מרמון והלאה בדרך כלל, תבדקו לא חובה, רק תבדקו לנו את זה, כי לא נראה לי שהתייחסתם לזה בשינויים שביקשנו.

סוגיית הנכים אמרנו, בסדר לעוד שבועיים זה יספיק לכם זמן? עד אז לשבת עם האוצר ולראות, חבר'ה זה לא הרבה, בחודשים האלה זה עניין של 50 מיליון שקל, 60 מיליון שקל, להתחיל אותם מהיום, כבר נותנים בשורה לאנשים, בוא ניתן אותה כמו שצריך ולא להגיד רק ביוני זה ייכנס או ביולי זה ייכנס, למה? אם צריך את זה אז צריך את זה, הרפורמה הקודמת היו בה המון בעיות שלא התייחסתם אליהם, ועכשיו אנחנו מתקנים אותה.
ששי שדה
אדוני יושב הראש אני רוצה לבקש גם משהו.
היו"ר דוד ביטן
לא, אל תבקש על העובדים כי אני לא אסכים את זה.
ששי שדה
אבל אני בדקתי את מה שאמרת בפעם הקודמת.
היו"ר דוד ביטן
עובדים של חברות אוטובוסים לא צריכים לנסוע בחינם ולא שום דבר, יש להם הנחה כמו כולם אם מגיע להם, לא לא יהיה חבל לדבר על זה, אנחנו לא נתחיל בחברות חשמל ועובדי רשויות מקומיות עם הנחות בארנונה, חברת האוטובוסים שהם עובדים בה שיתנו להם מה שהם רוצים.
ששי שדה
אבל החברה כן נותנת להם, אבל היא נותנת להם לחברה עצמה, נהג שצריך - -
היו"ר דוד ביטן
נכון, לכן אמרתי שיתנו בחברה.
ששי שדה
כן, כי נהג שחוזר מעבודה הביתה, הוא משתמש בכמה חברות, הוא עובר בכמה חברות וזה מאוד מביך אותו לשלם שמה, אז מה שהייתי מבקשה, לפחות להעלות את זה לשרה להתייחסות או למשרד.
היו"ר דוד ביטן
שמה? אם הוא צריך לנסוע, הוא משאיר את האוטובוס וצריך לנסוע בחברה אחרת?
ששי שדה
כן זה קורה הרבה.
היו"ר דוד ביטן
נו אז מה, אז איך ייבדקו?
ששי שדה
עזוב זה פתרון טכני.
היו"ר דוד ביטן
אז שיעשו איזה הסכם בין החברות.
ששי שדה
זה פתרון טכני, בין החברות אסור להם לעשות הסכם, הם מתואמות בזה יש לזה גם עלויות, אני כן הייתי רוצה שזה יעלה לשרה או למשרד להתייחסות.
היו"ר דוד ביטן
מה יש לעלות? איך נהג אוטובוס של אגד יודע שנהג שבדיוק הוא שם את האוטובוס והוא נוסע הביתה? משעה מסוימת הוא יהיה בחינם בכל האוטובוסים בארץ?
ששי שדה
הייתי רוצה שיהיה נסיעות חינם לנהגים לא רק כשהוא חוזר הביתה.
היו"ר דוד ביטן
לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה.
ששי שדה
אני חושב שתהיה תמיכה של זה, זה לא הרבה כסף גם כן, וזה תורם המון למצוקה שיש לנו מחסור בנהגים, בוא ניתן את זה להתייחסות.
היו"ר דוד ביטן
השני שקל האלה זה מה שישפיע? שיתנו להם את זה בתוספת.
ששי שדה
לא, זה לא כסף זה ההיבט הפסיכולוגי שהוא עולה לאוטובוס ונדרש לשלם.
היו"ר דוד ביטן
לא, אני לא רוצה להתחיל עם העניינים האלה שכל עובד בגוף מסוים רוצה הנחות, לא נתחיל עם זה, כי עצרנו את זה לדור א' ולדור ב' ברוב המקומות בוטל, אז אתה רוצה עכשיו להתחיל עם זה? אין מצב אני לא רוצה להיות זה שעושה את זה בכלל.
אבנר פלור
אדוני היושב ראש, גם בלי קשר אנחנו מטפלים בנושא של מעמד.
היו"ר דוד ביטן
מה שכן, אם יש בעיה רגולטורית שהם לא יכולים לעשות ביניהם סיכום אז תשחרר את זה רק לנהגים, זה כן אין שום בעיה.

רגע, מה שהוא אומר שנהג של אגד לא יכול לנסוע בדן נכון? לא יכול לנסוע בחינם רק להגיע הביתה, למה כי יש בעיה רגולטורית שאתם לא מאשרים, אם יש דבר כזה תשחררו את זה, זה הכל, שהם רוצים לעשות ביניהם סיכום שיעשו איזה סיכום שהם רוצים.
אבנר פלור
אז אין בעיה רגולטורית.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה רגולטורית אתה שומע?
ששי שדה
יש בעיה כלכלית גם, זה עולה כסף.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא עזוב עזוב, נראה לך שזה העיקר פה? העיקר פה זה לתת לפריפריה הנחה, העיקר לתת לנכים, העיקר מה עכשיו לנהגי אוטובוס.
ששי שדה
לא אדוני, הם לא יכולים, החברות לא יכולות לעשות ביניהן הסכם כזה, זה אי אפשר, פרקטית זה לא ניתן, זה רק הנחיה של המשרד.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא דבר שאני יכול לקדם אותו כרגע, לא. מה רצית?
רן מלמד
יש לי שאלה לגבי העיר ירושלים, אמרו במשרד התחבורה שיש שלושה סוגים של תעריפים לפי קילומטרים, מ- 40 עד 75 ומ- 75 ומעלה.
אבנר פלור
לרכבת.
רן מלמד
ירושלים כרכבת מ- 40 קילומטר לא מגיעה לשום מקום חוץ ממודיעין, זה אומר שרוב תושבי ירושלים שנוסעים לתל אביב או למקומות אחרים, וזאת העיר הכי ענייה בארץ, צריכים לשלם את התעריף היותר גבוה, אני חושב שצריך אולי לייחד את ירושלים בהקשר הזה, ולעשות לה תעריף רכבת של 0 עד 75 כדי לתת לה תעריף יותר נמוך.
רן שדמי
כרגע ירושלים לפי ההצעה פה היא בסוציואקונומי נמוך והיא מקבלת 50%.
היו"ר דוד ביטן
50% הנחה יש לירושלים, לא מספיק?
רן מלמד
50% למה לכל הנוסעים?
היו"ר דוד ביטן
הנה זה הרפורמה החדשה, אז זה פותר לך את הבעיה, אז בסדר אז אמרנו, זה הרפורמה החדשה זה השינויים נכון? והסתדרות לאומית, זה גם לא עלות תקציבית, כמה כבר יש נהגים שנוסעים פה ונסעו פה. אם החברות לא מוכנות ללכת אחד לטובת השני, אז אין לי מה להגיד.
דורון עזרא
אם יש לנו את ההצהרה של רן שאומר, אני דורון עזרא מההסתדרות הכללית, אם רן אומר שאין מגבלה בין חברות, אז אנחנו נפעל במישור של יחסי העבודה.
היו"ר דוד ביטן
הנה הוא אומר לך, בסדר תפעלו ביניכם, זה לא מי יודע מה, כמה יש לזה עלות תקציבית.
ששי שדה
אפשר להביא את זה למעקב בעוד שבועיים?
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא קשור אבל אם יש בעיה רגולטורית אנחנו נביא את זה בעוד שבועיים, אם אין, תבדוק את זה אם יש בעיה רגולטורית, אולי יש בזה משהו בגלל בעיה.
יצחק שמואלי
הבנתי שנציג של הרכבת לא נמצא פה אבל רציתי להפנות את תשומת לבכם, יש הרבה הרבה.
היו"ר דוד ביטן
הוא מייצג גם את הרכבת פה.
יצחק שמואלי
לא בסדר, לא רציתי לערבב עניין בעניין שלו.

יש הרבה נכים על כיסא גלגלים אוהדי כדורגל כמוני.
היו"ר דוד ביטן
בשבת?
יצחק שמואלי
לא לא בשבתות, אני מדבר על ימי חול, שיש בעיה של נגישות להגיע לאצטדיון, למשל בירושלים לקחת רכבת, אתה רוצה לחזור חזרה אין רכבת, אני חייב לחזור עם הרכב הפרטי שלי.
היו"ר דוד ביטן
כן, כן זה נכון, אין רכב בכל מקום, כי זה עלויות מאוד גדולות, עושים את זה לאט לאט, בדרך כלל עוד אין רכבות בתוך הערים אז אתה רוצה שזה יהיה לאצטדיון? מאוד קשה.
יצחק שמואלי
לא, לא, הרי פה למשל בירושלים זה עוצר בתנכ"י, ביום שיש משחק להקצות עוד קו עד אחרי סיום המשחק, מה שקורה שהמשחק נגמר ואין לך איך להגיע הביתה, ואני חייב לנסוע עם האוטו.
היו"ר דוד ביטן
הבעיה של ירושלים ספציפית?
יצחק שמואלי
לא רק, חיפה, כל המשחקים הגדולים, אתה יוצא בחמש מרמת גן ומגיע בחזרה בשתיים הביתה.
היו"ר דוד ביטן
תן לו לענות לך.
רן שדמי
רכבת מירושלים לכיוון המרכז יש 24 שעות למעט בסופי שבוע, אז אני לא יודע.
היו"ר דוד ביטן
הוא מתכוון לאצטדיון כדורגל, חסר תחנה, אז צריך לדבר אבל, אתם הרגולטור נכון? אז דברו איתם שבאמת.
רן שדמי
אין מסילה.
היו"ר דוד ביטן
אם אין מסילה אז איך אתה רוצה שיגיעו? הם צריכים בתוכנית העבודה לעשות מסילה.
יצחק שמואלי
זה בטדי כן, אבל למשל בסיום משחק, תאפשרו להגיע.
היו"ר דוד ביטן
שמעת את הפניה, תדברו עם הרכבת לנסות להאריך את המסילה לכיוון ההוא, אבל זה עניין שייקח זמן, בינתיים או שלא תלך למשחקים.
יצחק שמואלי
אין מצב.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, יש עוד משהו? לא. אז סיימנו את הישיבה, תודה רבה לכם.

כל הכבוד למשרד, כל הכבוד לעובדים.


הישיבה ננעלה בשעה 09:53.

קוד המקור של הנתונים