ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/01/2023

חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת58
ועדת החוץ והביטחון
30/01/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 9
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שני, ח' בשבט התשפ"ג (30 בינואר 2023), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יולי יואל אדלשטיין – היו"ר
דוד אמסלם – מ"מ היו"ר
גדי איזנקוט
בועז ביסמוט
אורנה ברביבאי
משה טור פז
מאיר כהן
שרון ניר
משה סולומון
אלעזר שטרן
מוזמנים
אביגיל סון-פלדמן - משפטנית, משרד המשפטים

דרור גרנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פזית תדהר - ממונה משפטי לרגולציה וחירום, משרד הביטחון

יעלה סרלין בכר - ממונה משפטית, רלפ"מ, משרד הביטחון

ג'ני לובובסקי - רען חרפ ובניין הכוח, משרד הביטחון

תומר אקילוב - יועמש תופ והגנט, משרד הביטחון

שרון חדד - מנהל הרשות לפינוי מוקשים ונפלים, משרד הביטחון

דן נימני - רפרנט ביטחון, אגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל הבר - רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

דורית הוכנר - מנהלת אגף בכיר תכנון פיזי, משרד התשתיות הלאומיות

יעקב לאנין - רע''ן תא''ס הגנה מאג''ת, צה"ל

עמית שרעבי - רמ"ד דרום, צה"ל

רות פרמינגר - יושבת-ראש הקרן הישראלית לפינוי מוקשים

חיים רוקח - ראש המועצה האזורית גולן

בתיה גוטליב - רמ"ט, מנהלת קשרי חוץ וממשל, מועצה האזורית גולן
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
גלעד נווה
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"–2023, מ/1590
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוץ והביטחון. הנושא שלנו: הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023.

יש לנו גם את כל המוזמנים הרלוונטיים. משרד הביטחון? מי מציג את החוק? בבקשה. תציגי את עצמך בוודאי.
פזית תדהר
בוקר טוב. שמי עורכת הדין פזית תדהר. אני סגנית היועץ המשפטי למערכת הביטחון. אכן אנחנו היום באנו עם בקשה של הממשלה לאשר את הצעת החוק לתיקון חוק פינוי שדות מוקשים ונפלים.

החוק במקורו נחקק ב-2011 ועסק בעולמות של פינוי שדות מוקשים. בתחילת שנת 2019 החוק תוקן בדרך של הוראת שעה והוסיף את עולמות הנפלים תוך הסמכה של הרשות לפינוי מוקשים – הרלפ"מ – לפנות גם שדות מוקשים, גם שדות מוקשי נ"ט וגם לעשות פינויים בדרך של סקרים. הוראת השעה הזאת נקבעה לשלוש שנים. בראשית שנת 2022 הוראת השעה הוארכה לתקופה של כשנה נוספת, כאשר התווספה הסמכות לעשות עבודות לפינוי שדות מוקשים ונפלים גם לצרכים זמניים של פרויקטי תשתית.

אנחנו היום בהצעת החוק הממשלתית מבקשים כמה דברים. קודם כול, הוראת השעה הנוכחית צפויה לפקוע ב-15 בפברואר. היא הייתה אמורה לפקוע בתחילת דצמבר, אבל לאור הבחירות היא הוארכה אוטומטית, לפי חוק-יסוד: הכנסת, עד ל-15 בפברואר. ולכן גם יש איזושהי דחיפות, כי למעשה ללא הארכת הוראת השעה לא תהא הרשות מוסמכת עוד לפנות שטחי נפלים.

אז במסגרת הצעת החוק, אנחנו רוצים בראש ובראשונה לקבע את הוראת השעה, להפוך אותה לקבועה. מ-2019 אנחנו תחת הוראת השעה. הניסיון שהצטבר במהלך השנים האלה הוא ניסיון טוב לגבי העניין של פינוי מוקשים על ידי יזמים ובמימונם. ועוד מעט שרון, מנהל הרשות, יציג את הנתונים. ואף יותר מכך, אנחנו חושבים שנכון להרחיב את האפשרות של יזמים לפנות גם לעולמות של שדות המוקשים. היום האפשרות היא רק לגבי נפלים. אנחנו חושבים שנכון לאפשר גם פינוי של שדות מוקשים על ידי יזמים ובמימונם.

תיקונים הנוספים שאנחנו מבקשים לעשות במסגרת ההצעה הוא לשנות את המנגנון להסרת צו סגירה. היום המנגנון הוא יותר מורכב וארוך, ואנחנו רוצים לייעל אותו ולקצר אותו, ובעצם להפוך אותו לאוטומטי, כך שברגע שמתקבלים כל האישורים והחתימות שהשטח נקי ממוקשים או מנפלים, צו הסגירה למעשה יפקע אוטומטית תוך 30 יום, אם השטח הוא זהה לזה של לגביו צה"ל נתן את היתר הכניסה, או תוך 60 יום במקרה שהשטח לא זהה, ואז זה דורש עוד איזושהי עבודה בתוך הצבא של עדכון מפות. התיקון הזה גם מתקשר לתיקון הנוסף שנוגע לסייג מאחריות פלילית. כשהחוק נחקק ב-2011 במקור היה חשש מאוד גדול בתחום האחריות הפלילית, שאם חס וחלילה יפונה שדה מוקשים ובדיעבד הסתבר שהיה שם בכל זאת איזשהו מוקש שנשאר, אז מי שעסק בפינוי יהיה חשוף לתביעות פליליות. ולכן הסעיף כלל סייג לאחריות פלילית. הניסיון שהצטבר וגם העמדה של פרקליטות המדינה ומשרד המשפטים היא שלא נכון להשאיר את הסייג הזה כמו שהוא. חוק העונשין הוא זה שעוסק בכל העולמות הללו ונותנת את מענה הנדרש, ובעצם בכך שאנחנו משנים את מנגנון הסרת צו הסגירה למנגנון אוטומטי, אנחנו גם מפיגים את החששות מפני העמדה לדין.

נושא נוסף שאולי יותר צנוע הוא העניין של הגדרת שטח נפלים. היום ההגדרה קובעת כתנאי הכרחי שהשטח יהיה תחת צו סגירה. שוב, הניסיון שהצטבר במהלך השנים האחרונות מראה שיש לפעמים מקרים ששטח הנפלים הוא לא תחת צו סגירה, ולכן אנחנו מבקשים לתקן את ההגדרה בעניין הזה.

ותיקון האחרון נוגע להרכב הוועדה המייעצת. הוועדה המייעצת היא בעצם מייעצת גם למנהל הרשות וכמובן לשר הביטחון שנדרש בסופו של דבר לאשר את התוכנית השנתית והרב-שנתית, והיא כוללת באמת נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, ואנחנו מבקשים להוסיף גם את נציגי משרד האוצר ומשרד האנרגיה. בשנים האחרונות יש המון פרויקטים שנוגעים לתחום האנרגיה. וגם אנחנו סבורים שנכון שבמסגרת הדוח ששר הביטחון מעביר לממשלה תצורף לו חוות הדעת של הוועדה המייעצת.

זהו, עד כאן. אלה בעצם עיקר התיקונים, וככל שיהיו שאלות נוספות, אשמח לענות.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה. חבר הכנסת אמסלם, רצית לשאול משהו?
דוד אמסלם (הליכוד)
כן. קודם כול, אני לא מכיר את הנושא הזה. אז רציתי קצת רקע. מבחינתי, הרי אם החוק חוקק ב-2011, מי פינה מוקשים עד ל-2011? ולפי תפיסתי, זה צה"ל. ואם צה"ל מחליט לקחת קבלן משנה באוכל או במוקשים, למה צריך חוק? אני לא הצלחתי להבין למה אנחנו בכלל צריכים את החקיקה הזאת.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, ראש רשות אולי.
שרון חדד
שלום. שמי שרון חדד, מנהל הרשות לפינוי מוקשים מזה שלוש שנים. אז עד 2011 באמת האחריות לפינוי שדות מוקשים הייתה של צה"ל. אבל התפקיד של צה"ל בסוף הוא להתכונן למלחמה, ופעילות של פינוי מוקשים היא פעילות אזרחית לחלוטין. ב-2011 אחרי שהבינו שקצב הפינוי של צה"ל הוא נמוך, הוחלט להקים את הרשות גם בעקבות האירוע עם יובל דניאל, כמו שזכור לכולם, שנפצע בהר אביטל כשעלה על מוקש, והוחלט להקים רשות שתהיה אחראית על פינוי שדות המוקשים.
דוד אמסלם (הליכוד)
הרשות ממשלתית?
שרון חדד
רשות ששייכת למשרד הביטחון, רשות ממשלתית.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
שרון חדד
אוקיי? הרשות הזאת עובדת בשיתוף עם הצבא, באופן צמוד. אנחנו מקבלים את תוכניות המיקוש מהצבא. אנחנו מתייעצים עם הצבא אילו שדות מוקשים לפנות. ואנחנו בעצם עם התקציב שלנו יוצאים למכרזים עם חברות ישראליות. יש לנו חברות פינוי וחברות פיקוח שמפקחות על פינוי מוקשים.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה אתם לא יחידה, למה אתם לא קבלן משנה של צה"ל?
שרון חדד
אנחנו לא קבלן משנה של צה"ל, כי אנחנו גם רואים את צורכי האזרח.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני שואל. למה צריך רשות וכו'? למה הצבא לא מוציא את זה למכרז לקבלנים? בדיוק אותו קבלן שאתה מוציא לו את המכרז. למה צריך רשות?
שרון חדד
אנחנו מסתכלים על זה בעיני האזרח בסוף. מה הם השטחים שצריכים לחקלאות, מה הם השטחים שצריכים לפיתוח יישובים, מה הם השטחים שצריך להסיר סכנה לציבור באתרי מטיילים, בצירים. זו ההסתכלות שלנו. וההסתכלות הזאת היא לא רק מה שהצבא רואה, אלא גם מה המועצות האזוריות צריכות, מה הרשויות צריכות, רט"ג, רשות העתיקות. אנחנו מתייעצים עם הרבה גופים לפני שאנחנו בונים את התוכנית שלנו בסופו של דבר.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
שרון חדד
ואחרי זה שאנחנו מבינים מה הם שדות המוקשים - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
הבנתי. אתם ממומנים ישירות דרך האוצר או דרך הצבא?
שרון חדד
אז יש סעיף בחוק, סעיף תקציבי, שאומר שהתקציב הרלפ"מ הוא 27 מיליון מתקציב המדינה, לא יפחת מ-27 מיליון.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
שרון חדד
וזה כרגע התקציב שלנו.
דוד אמסלם (הליכוד)
תודה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, שרון, אתה רצית עוד? זאת הייתה שאלה ספציפית להתייחסותך. האם יש עוד דברים שאתה רוצה להוסיף?
שרון חדד
אז מופיעים לכם פה נתונים בעצם על מה הפעילות שהרשות לפינוי מוקשים עשתה מאז תיקון הוראת השעה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן.
שרון חדד
כשחוקק החוק ב-2011 בעצם הייתה לנו סמכות לפנות רק שדות מוקשי נ"א ורק מוקשים זרים. ובינואר 2019 בעצם הוחלט לתת לנו סמכויות נוספות כדי שנוכל להגדיל את התפוקה שלנו. מן הסתם, קיבלנו סמכות לפנות שדות מוקשי נ"ט ואנחנו היום מפנים שדה מוקשי נ"ט בגולן. קיבלנו סמכות לשחרר שטחים באמצעות סקרים, כי אנחנו הבנו שיש שטחים שהם היום הם סגורים, כי במקרה מישהו זיהה איזה פיצוץ של איזה משהו לפני כמה שנים וסגרו אותם. אנחנו מבינים שאין שם מוקשים או שאין נפלים, ועל סמך זה אנחנו משחררים את השטח בתהליך מאוד מאוד סדור. ואנחנו שחררנו כבר מעל 20,000 דונם בתהליך כזה, וכמובן, כל מה שקשור לפינוי שטחי נפלים. פינוי שטחי נפלים בעצם אנחנו מפנים שטחים, שטחי אש של צה"ל, שהוא ויתר עליהם.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
שרון חדד
שהוא אמר: אוקיי, איזו מועצה הגישה בקשה שהיא רוצה תא שטח מסוים לחקלאות, להרחבת יישוב או לכל דבר אחר, המועצה מקבלת אישור מהצבא לגרוע את השטח ומפנה אותו אלינו, ואנחנו בעצם משחררים לו את השטח.
דוד אמסלם (הליכוד)
ונפלים צה"ליים? הצבא עצמו מפנה?
שרון חדד
הצבא אחראי על כל מה שקשור לשטחי האימונים שלו, הפעילים, לבצע את הסריקות שלו בסופי שבוע, לקראת חגים, תהליך מאוד סדור שהוא עושה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. ואם יש לו נפלים, אז הוא מטפל בהם?
שרון חדד
הוא מטפל בהם.
דוד אמסלם (הליכוד)
הבנתי.
שרון חדד
אנחנו מטפלים בשטחים שנועדו לגריעה או בשטחים שמשמשים חברות תשתיות. נתג"ז, חברת מקורות, חברת חשמל, יש להן תשתיות בתוך שטחי האש של צה"ל. ואם הן צריכות לעשות פעילות אחזקה או החלפה של קו, אנחנו בעצם מפנים להן את תא השטח בתיאום עם הצבא, כדי שיוכלו לעשות הפעילות הזאת.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אפשר לשאול שאלה?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, אפשר.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
לגבי ההסבר של הירידה המשמעותית בפינוי מ-2019 עד 2022. מה ההסבר לזה?
שרון חדד
כשהרלפ"מ הוקמה ב-2011, ניתן התקציב של 27 מיליון שקלים, ומתוך ראייה או שיגיעו כספי תרומות לפינוי או שיהיו יוזמות כאלה ואחרות. בפועל הסכום נשאר אותו דבר. הוא נשאר 27 מיליון שקלים בלי הצמדה לשום דבר. זה נקודה אחת. אבל התשומות שלנו התייקרו. השכר של העובדים - - -
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
ב-94%?
שרון חדד
בהרבה דברים, כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
יש ירידה של 94%.
שרון חדד
כן. גם הקורונה תרמה לזה. עלויות הביטוח, עלויות המגורים. כשאנחנו מפנים שדה מוקשים בגולן, אנחנו סוגרים צימרים שם ל-40-30 עובדים.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
לפיצוי.
שרון חדד
הסולר, השכר של העובדים, הביטוח בשדות המוקשים הוא יקר מאוד. כל זה הלך ועלה. כשאנחנו מדברים על אותו תקציב, אז כמות הדונמים בהתאם הלכה וירדה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
משהו באופן שבו אתה מביא את ההצעה הזאת, אתה מסביר גם את עניין התקציב?
שרון חדד
לא.
קריאה
הלוואי.
מאיר כהן (יש עתיד)
הלוואי, כן.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
יש נציגי האוצר, אנחנו תכף נשמע אותם.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כדאי שנתייחס גם לזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אבל השאלה של חברת הכנסת ברביבאי היא מאוד במקום. שאלתי שאלות דומות. כרגיל במקומותינו, אנחנו כולנו מכירים את זה בחוקים אחרים, נקבע סכום מינימום לפעילות מתוך חשש שאם הוא לא ייקבע אז גם לא יהיה כלום, מרובים צורכי עמך ישראל. אבל סכום המינימום הפך לסכום המקסימום, וגם הנושא של תרומות, כפי שהיו ציפיות, אף פעם לא התממש. אז זה בהחלט נושא לחשוב עליו.
משה טור פז (יש עתיד)
אפשר שאלה?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
שנייה. יש עוד שאלות של חברי הכנסת. חבר הכנסת טור פז, בבקשה.
משה טור פז (יש עתיד)
אני רוצה לשאול, האם לפי התיקונים שאנחנו מציעים עכשיו תהיה אפשרות להתקשר ישירות? הרי יש כאן אפשרות ליזם לממן פעילות. למה צריך שהפעילות הזאת תעבור דרך הרלפ"מ ולא תהיה ישירות יזם מול חברה שאתם תאשרו ואתם תישארו כרגולטור? הרי יש לכם מספיק עבודה גם ככה, ואנחנו רוצים להגדיל את הנפחים, כמו שאמרה חברת הכנסת ברביבאי. בואו תאפשרו את הדבר הזה.
שרון חדד
אנחנו בתהליך של אישור הדבר הזה. אנחנו עושים עבודה עם האוצר כדי לאשר את הדבר הזה. אבל אנחנו עדיין לא בשלים לזה. ראשית, יש רק שתי חברות היום בארץ.
משה טור פז (יש עתיד)
למה?
שרון חדד
בגלל התקציב, הוא לא מאפשר יותר. אז שתי חברות קיימות כרגע בארץ. ושתי החברות האלה פעילות לסדר עדיפות לאומי, בהתאם לסיכונים שאנחנו רואים, בגלל זה אנחנו לא יכולים עדיין להכניס הרבה יוזמות. כמובן כשיהיה יותר נפח פעילות, זה יצמיח את כמות החברות, ואז יהיה אפשר להתקשר עם חברות, יזם מול חברה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
חבר הכנסת שטרן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש תאריך יעד מתי מסיימים?
יעלה סרלין בכר
מאה שנה.
חיים רוקח
מאה שנה.
שרון חדד
אז אני אסביר. במדינת ישראל יש כ-250,000 דונם שדות מוקשים. מתוכם צה"ל הגדיר כ-100,000 דונם בלתי חיוניים לביטחון המדינה, שהוא אמר לשרון: אלה ה-100,000 דונם שאתה יכול להתעסק איתם. את השאר הצבא משאיר אצלו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
השאר ההנחה היא שימשיכו להיות שדות מוקשים גם בעתיד.
שרון חדד
לא. אני מניח שבעתיד הלא רחוק דווקא הצבא יחליט שגם אותם הוא לא יצטרך. אבל זה לא ישנה את קצב הפינוי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בוא נתקדם רגע על ה-100,000.
שרון חדד
מאה אחוז. את ה-100,000 דונם האלה, להערכתי, ייקח בתקציב הנוכחי ובמשאבים הקיימים קרוב ל-100 שנה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זאת אומרת, מה שאתם אומרים, לטובת אזרחי מדינת ישראל, היה צריך לעשות הרבה יותר כל שנה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. השאלה שלך, חבר הכנסת שטרן, אני מנסה להמשיך אותה. נניח שאתם זוכים לתקציב לא של 27 מיליון, 270 מיליון, כן? הרי אמרת בעצמך, זה לא שאתה יכול כל קבלן עפר לקחת ולשלוח אותו לפנות. אז יש גם מגבלה בתחום הזה או שרק מגבלה כספית?
שרון חדד
אני מאמין שהגדלת התקציב תאפשר, כי יש ביקוש להקמת חברות. כשהרלפ"מ הוקמה קמו יותר מעשר חברות פינוי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לכמה אתה יכול להגדיל את זה?
שרון חדד
זה לא רק בארץ. ראשית, יהיו, להערכתי, עשר חברות, כי אנחנו עושים כמה צעדים כדי לאפשר את זה. אחד, אנחנו מאפשרים היום הכשרת כוח אדם. אם עד עכשיו היינו תלויים ביוצא חיל הנדסה, והיום חיל הנדסה כבר לא מפנה מוקשים, אז אנחנו כבר יצרנו מנגנון להכשיר כוח אדם. זאת אומרת, אם קבלן - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שרון, הרי יש חברות ישראליות שעושות את זה גם בעולם.
שרון חדד
נכון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא רק בארץ. אז לכן אפשר להביא יותר לכאן בשביל זה.
שרון חדד
אנחנו גם חושבים על תהליך של יבוא חברות. אבל נכון להיום, אף חברה לא תבוא עם תקציב כזה לשלושה-ארבעה חודשי עבודה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי.
שרון חדד
כשיהיה רצף עבודה של שנה, תבוא חברה מחו"ל.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
להקים גם חברה בשביל סכומים כאלה, אני לא בטוח שיהיו הרבה קופצים, כן.
שרון חדד
נכון.
פזית תדהר
אז מבקשת להעיר כאן משהו. לצד הקושי התקציבי באמת במה שנוגע לתקציבי מדינה, הפתיחה של העולמות האלה גם ליזמים גם בעולם הנפלים וגם בעולם שדות המוקשים, שזה מה שאנחנו מציעים כרגע, אנחנו מעריכים שזה כן יביא לגידול בכמות השטחים שתפונה בסופו של דבר.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה זאת אומרת?
פזית תדהר
נכון שזה יגיע מכסף פרטי.
דוד אמסלם (הליכוד)
היזם כאילו לכאורה מפנה את השטח של עצמו?
פזית תדהר
מממן את דמי הפינוי, כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
מממן רק. אבל למה זה טוב? הרי בסוף אתה מוציא כסף. הרי הוא לא מוכר את הבית של חמותו. הרי בסוף זה בא לידי ביטוי במחיר הקרקע.
פזית תדהר
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז לא יותר הגיוני שאנחנו בעצם – יש יחידה כבר, מקצועית. למה אנחנו צריכים 2,000 יזמים, שבסוף זה מתגלגל על המדינה בוודאי בעלויות הרבה יותר גבוהות, אין שאלה בכלל.
יעלה סרלין בכר
רגע, אני אתייחס.
דוד אמסלם (הליכוד)
אף אחד פה לא גמ"ח.
יעלה סרלין בכר
אני אתייחס.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תציגי את עצמך.
יעלה סרלין בכר
יעלה סרלין, יועמ"שית הרלפ"מ. בוקר טוב.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתם תאבדו שליטה על האירוע.
יעלה סרלין בכר
אז לא. כשאנחנו מתכוונים להגיד שיזם מממן, הכוונה היא שבעצם עדיין כל הפרויקט הוא תחת פיקוח מלא של הרלפ"מ. גם אם תהיה איזושהי הסדרה כזאת של לתת ליזם להתקשר ישירות עם חברת פינוי, הרשות לפינוי מוקשים חייבת להיות הגורם המפקח בפיקוח עליון. וכשאנחנו אומרים שיזם מממן, אנחנו לא מתכוונים שהוא הולך ישירות ועושה את זה בדרך לא דרך מול חברה פרטית ששרון אישר כרגולטור, אלא הוא בעצם מעביר את הכסף אלינו. אנחנו מפרסמים מכרז, שמכרז כמובן זה כבר איזשהו הליך שמוזיל את העלויות. ועדיין יש פיקוח מלא של הרלפ"מ.
משה טור פז (יש עתיד)
זה גם מסרבל לדעתי.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה שדודי אומר, ככה אני הבנתי, הוא בעצם הכסף הזה שאיתו הוא מפנה את השדה בסופו של דבר איכשהו מתגלגל לכל הקופסה הזאת ההתייקרות.
יעלה סרלין בכר
אין ספק.
מאיר כהן (יש עתיד)
אם בונה נניח דירות ברמת הגולן, אז בוודאי ובוודאי שהדירות תעלנה, כי זה חלק - -
דוד אמסלם (הליכוד)
מעלות הקרקע.
מאיר כהן (יש עתיד)
- - מעלות הקרקע, וכהנה וכהנה. השאלה, ושאל את זה היושב-ראש ואתה ענית, אם מחליטים לשים 300 מיליון שקל לטובת העניין השנה, האם זה נותן איזה בוסט שמשלש ומכפיל את הפעילות?
שרון חדד
חד-משמעי.
מאיר כהן (יש עתיד)
חד-משמעי.
שרון חדד
חד-משמעי.
מאיר כהן (יש עתיד)
כלומר, אין לכם בעיה של כוח אדם? הבעיה היא בעיה של תקציבים?
שרון חדד
זה יהיה תהליך, לא מייד. אבל חד-משמעי, כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
אוקיי.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כמה אנשים יש ברשות?
שרון חדד
עובדי רלפ"מ, יש לנו 12 אנשים.
משה טור פז (יש עתיד)
אני הייתי חושב, בהמשך לדברים שחבר הכנסת אמסלם, שדווקא את הכסף המדינה צריכה לתת אבל את הרגולציה אפשר לחסוך מכם. הרי כולנו יודעים, גם אם אתם מאוד מנוסים במכרזים, זה לוקח הרבה זמן. ודווקא התקשרות ישירה ברגולציה במימון ממשלתי היא בעיניי הרבה יותר פשוטה. ובכל מקום שאפשר לחסוך מכרז, בואו נחסוך אותו. למה אנחנו צריכים את כל הביורוקרטיה הזאת?
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. יותר מזה. הרי מדובר על קרקעות מדינה. אז תעשו חוזה מול המינהל, ישירות.
דרור גרנית
שנייה, רגע. אפשר רק רגע, ברשותכם?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. בבקשה, אדוני.
דרור גרנית
שמי דרור גרנית ממשרד המשפטים. עלו פה הרבה מאוד הערות. אני חושב שאולי רגע להתייחס לזה קצת יותר באריכות. חלקן לטעמי גם מושכות לכיוונים שונים. ההערה של חבר הכנסת טור פז מושכת לכיוון שמשמעותו בעצם הפרטה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
הפרטה.
משה טור פז (יש עתיד)
כן.
דרור גרנית
ואז עולם שבו הרשות מתפקדת כרגולטור בלבד והכסף הפרטי משחק בהתקשרויות חוזיות פרטיות. ואילו ההערה של חבר הכנסת אמסלם מושכת בדיוק לכיוון הפוך, הוא אומר: לא, המדינה צריכה להיכנס ולמלא את כל זה. אז צריך רגע לשים לב שיש פה בעצם שתי מגמות שונות. זה רגע כאמירה בהסתכלות החוצה.
דוד אמסלם (הליכוד)
בסוף מדובר במוקשים, אתה יודע.
דרור גרנית
אם רגע להתייחס, צריך להבחין פה רגע, זאת אומרת, יש פה עניין של ניהול כלכלי של הדבר הזה. הצבא יש לו כך וכך שטחים שלפחות את חלקם הוא לא מוכן עוד לשחרר בעת הזאת. הוא מוכן לשחרר את מה שהוא נכון לשחרר. זה Section מסוים של שטחים, חלק מסוים מהשטחים, שזה עדיין כדי לכונן את כל הפעילות הזאת, צריך פה את התמריץ הכלכלי. ואז יש פה את השאלה התקציבית, המשאבית. הכסף הממשלתי שהיה מתחילת הדרך ויש עד היום הוא אותם 27 מיליון, שהכנסת עשתה פה משהו שהוא יחסית חריג בחקיקה בקובע סעיף תקציבי ייעודי, ייחודי בחקיקה המסוימת הזאת, להבדיל מההסדר הנוהג בכל שאר העולמות שבהם יש בעצם תקציב מדינה ובחוק התקציב השנתי קובעים, מתקצבים ומממנים את הפעילות המבוקשת. זה ככה בבתי חולים, בבתי ספר, בכבישים, בכל דבר. פה זה אחד מהחוקים הבודדים, אין הרבה דוגמאות כאלה, שבהם קבעו סעיף ייעודי ספציפי עם מספר. ובגלל הטכניקה החקיקתית הזאת, שנועדה באמת להבטיח - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
עם מספר מינימום, אתה מתכוון.
דרור גרנית
נכון. אבל בדיוק בגלל זה קרה מה שתיאר היושב-ראש, שזה בעצם הפך להיות מספר המקסימום. זאת אומרת, זה פשוט התקבע על המספר הזה ולא זז משם. ולכן כשלעצמה הטכניקה הזאת של לקבוע מספר ייעודי זו טכניקה בעייתית חקיקתית, כי בעצם היא לא משתלבת בתוך המארג הכולל של תקציב המדינה מדי שנה שמתעדכן מדי שנה.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
דרור גרנית
אז אפשר לחשוב בכלל אם זה היה צעד חקיקתי שיצא שכרו בהפסדו. זה רגע על העניין התקציבי.

אבל האמירה, ופה רגע אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, חבר הכנסת אמסלם, מתן האפשרות ליזמים לבוא ולהגיד: רגע, יש פה איזו יחידת קרקע שאני רוצה לקבל – כלומר, ברור שצריך להבטיח שלאותו יזם יש זכויות או איזשהו Claim, איזושהי זיקה לקרקע – אבל בא גורם פרטי ואומר: אני מוכן לממן את הפינוי של אותה יחידת קרקע, בעצם מה שזה עושה, זה מזרים עוד משאב כספי, עוד כסף, לתוך עולם התוכן ומאפשר הגדלה של הפעילות. ולכן זה חלק מהרציונל הכלכלי שמאחורי התיקון הזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אבל הרציונל הכלכלי אומר שתע"ש ברמת השרון יזכה להרבה קופצים. ברמת הגולן איכשהו יש לי תחושה שפחות.
דרור גרנית
תכף אתייחס לשאלה הזאת כי זו שאלה שעלתה גם - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. אבל אני שאלתי שאלה יותר משלימה. הרי מדובר בקרקעות מדינה. אם מדובר בקרקעות פרטיות, אתה צודק.
דרור גרנית
כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
קרקע המדינה המינהל משווק אותה. הוא יכול לשווק אותה עם המוקשים ובלי המוקשים. עדיף שהוא ישווק אותה בלי המוקשים, בגלל שבוודאי פער התיווך של פינוי המוקשים ייחסך לנו.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
זה מכיס אחד לכיס אחר.
דוד אמסלם (הליכוד)
נכון. רק קצת יותר יקר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בדיוק. התיווך.
חיים רוקח
זה עולה הרבה כסף.
דרור גרנית
אז אגיד. רגע, שנייה. אז כמה דברים, רגע. אני אגיד ככה. אחד, בעצם אפשר לחשוב שזה כמו וורסיות אחרות של סיטואציה שיש קרקע בעייתית, קרקע מזוהמת, קרקע שיש בה איזשהו פגם שמצריך איזושהי פעולה שעולה כסף לתקן את הפגם. זה נכון שבסוף כאילו העלות הזאת מגיעה וזה מייקר, אבל כמו שאתה אומר, בעצם מבחינת המדינה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. כאן יש יחידה כבר שקמה.
דרור גרנית
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש יחידה ייעודית, מילא הקבלן בא אליה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תשובה הבוקר: 1.7 מיליון למשטרת ישראל על הבטחת הפינוי של שכונה בתל אביב, בסדר? הוא מגלגל את זה על התושבים. אותו דבר. ומה שיש פה בסוף, הרי ברור, אני בגלל זה שאלתי קודם את הזמן.
דרור גרנית
לא. אבל הרי הבעיה קיימת. זאת אומרת, הבעיה היא שיש שטח מסוים שהנחת העובדה היא שיש בו מוקשים או נפלים. זאת אומרת, הבעיה הזאת לא תיפתר מאליה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה יותר עמוקה. מהשלב שהמדינה משווקת את הקרקע ליזם, היא משווקת לו שדה מוקשים.
דרור גרנית
לא.
דוד אמסלם (הליכוד)
רק שנייה. קרה משהו באותו רגע, כבר זה נרשם על שמו בטאבו. מישהו עלה על שדה המוקשים, מתפוצץ. מי יהיה אחראי על העניין?
דרור גרנית
אז רגע.
יעלה סרלין בכר
המדינה. זה היה תמיד המדינה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז אתם מבינים? יש פה איזושהי בעיתיות, לדעתי, בכל התהליך.
שרון חדד
היום כשהמדינה רוצה לפנות קרקעות, היא פונה אליי לפני שהיא משווקת אותן. היא עשתה את זה בדימונה, היא עושה את זה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
ואז היא מפנה?
שרון חדד
היא פונה אליי שאני אפנה. אני מפנה במימון רמ"י, למשל.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן. אז איך זה יכול להיות שיש יזם פרטי שמממן, שאמור לבקש ממך שירות על קרקעות שהוא קיבל מהמדינה עם מוקשים?
שרון חדד
היזם יצטרך לממן את פינוי המוקשים לפני שהוא קיבל את הקרקע.
מאיר כהן (יש עתיד)
מי פינה בדימונה?
שרון חדד
בדימונה זה היה סקר. אני שחררתי.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
תגיד רגע. אתה יכול לעשות, באחוזים, איזשהו מיפוי של איפה נמצאים השטחים?
שרון חדד
כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
צפון, דרום, מרכז?
שרון חדד
אז אני מתייחס רק ל-100,000.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אותם 100,000 שהוא דיבר עליהם, כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
על ה-100,000. כן.
שרון חדד
על 100,000 שדיברנו עליהם. אז בצפון, מה שנקרא היום לפי הז'רגון פיקוד הצפון, אבל בעיקר הגולן, כי הגליל פחות, יש לנו בין 25,000-20,000 דונם של שדות מוקשים, כשצה"ל היום ויתר בעיקר על שדות המוקשים הזרים, חלק מהמוקשים שצה"ל הניח.
חיים רוקח
לא. יש יותר מ-100,000. יש לך 20,000 שהצבא אמר: אני מוותר.
שרון חדד
כן. שהוא מוותר עליהם.
חיים רוקח
יש קרוב ל-100,000.
שרון חדד
אני מדבר רק על 100,000.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תגידו, בשביל הלוגיקה, אדמות תע"ש בצומת מורשה ברמת השרון, איך משווקים אותן? אני יודע שזה לא אתה.
שרון חדד
אני מפנה. אני מפנה בתע"ש רמת השרון. יש לי פרויקט שאני מתחיל באפריל לפנות שם את נפלים, כדי שהקרקע תשווק.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
ותשלים רגע את - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אוקיי. העלויות לאן ילכו?
שרון חדד
אני מאמין שזה בסוף יגולגל למחיר הקרקע.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז מחזיר את השאלה לאוצר. אז למה אנחנו מחכים?
דרור גרנית
לא. חבר הכנסת שטרן, הרי זה אחת משתיים. או שהמדינה יכולה לעשות כאילו, אפשר לחשוב על זה רגע מבחינת סדר פעולות. או שאני אשווק קרקע פגומה. אני המדינה, אני משווק ליזם הפרטי קרקע פגומה.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
דרור גרנית
ואז הוא יודע שאחרי זה תהיה לו עלות נוספת, אז הוא ישלם עליה פחות עכשיו.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
דרור גרנית
או שאני אפנה ואז אני אשווק לו קרקע טובה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה נראה לך יותר סביר?
קריאה
לפנות.
דרור גרנית
זאת שאלה שאפשר לחשוב רגע מה היתרונות והחסרונות.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
רגע. הוא היה באמצע.
קריאה
לפנות. ברור.
דרור גרנית
אבל התקציב, זאת אומרת, כך או כך תהיה איזושהי עלות פינוי.
דוד אמסלם (הליכוד)
השאלה, איפה לדעתך העלות תהיה יותר גבוהה?
דרור גרנית
לא. מבחינת המדינה, בסוף זה יוצא כך או כך.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. אני שואל. מבחינת המדינה, לדעתך, איפה העלות תהיה גבוהה יותר? אם המינהל יפנה אליו באופן ישיר או ישווק לקבלן והקבלן יבוא אליו, לדעתך, בסוף איפה בעצם העלות יותר גבוהה של הפינוי?
דרור גרנית
שרון, אתה יודע להתייחס?
שרון חדד
קשה לי לומר את זה כרגע.
דוד אמסלם (הליכוד)
הרי יש עוד מישהו באמצע שצריך לאכול, לשתות, לא?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
דודי, אולי נציג האוצר רוצה להתייחס לזה?
אריאל הבר
כן, כן.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, תציג את עצמך.
אריאל הבר
שמי אריאל הבר מאגף התקציבים באוצר. חלק מהרציונל של הזיקה והחיבור הישיר יותר בין היזם שמבקש את הקרקע לעלות הפינוי היא באמת שהמדינה תוכל להגיע לקרקעות שיותר נדרש לפנות אותן. עכשיו, לצד הדבר הזה, קיים גם, כמו ששרון הציג, תקציב ממשלתי לפינוי הומניטרי, נקרא לו, שהוא לא תלוי בביקוש של יזמים. אבל אנחנו כמדינה קשה לנו לבוא ולהגיד אילו קרקעות נדרשות יותר ואילו פחות, בגלל שהעלות סביר להניח שתהיה יחסית דומה. ושוב, אפשר להביא לפה גם נציג רמ"י כדי לשאול אותו ולוודא את הדבר הזה, אבל בגלל שהדבר הזה אמור להיות בשיקולים כלכליים גרידא יחסית דומה, עדיף שההקצאה תיעשה בצורה כזאת ולא בצורה עקומה, שהמדינה צריכה לחשוב אילו קרקעות צריכים לתעדף ואז לתקציב את הדבר הזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אם אני מבין את התשובה לשאלה של חבר הכנסת אמסלם, אתה אומר שלא יהיה הבדל משמעותי בעלויות, אם כך או כך פועלים?
אריאל הבר
כמו שאמרתי, שווה לשאול את נציגי רמ"י שזה עולם התוכן שלהם, אבל מבחינה הכלכלית - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אני עשיתי כמה מכרזים בחיים שלי, אתה יודע. זה עולה קצת הרבה מאוד.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
שרון, אתה יכול להשלים? תשלים, בבקשה, שרון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
עידו, בבקשה.
עידו בן יצחק
אני רק אציין שלהתייחס לפינוי שהמדינה עושה כפינוי ההומניטרי זה קצת מצמצם. המדינה בוחנת מספר שיקולים ובוחנת איפה יש סכנה יותר לציבור, איפה שמסתובבים אנשים.
שרון חדד
לא. זה ההומניטרי.
עידו בן יצחק
היא בוחנת גם אינטרסים רחבים של המדינה, אם היא רוצה להרחיב יישוב מסוים או לא, אלה גם שיקולים שהם לאו דווקא כלכליים, אלא אינטרס מדיניים גם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אזרחיים, כן. שרון, אתה רוצה להשלים את התשובה?
שרון חדד
אני רוצה להשלים, בבקשה, את הסקירה. בדיוק. אז 20,000 דונם נוספים בסביבות מאזור צומת צמח עד בצפון ים המלח, שזה אזור בקעת הירדן בעצם, ואזור מועצת העמקים, ובסיבות דרום, שאני קורא לזה האזור הממוקש הכי דרומי היום בארץ, באזור צוקים-צופר עד מרכז ים המלח, מה שהיום נקרא הנהר הנסתר, איפה שהיום כולם מטיילים, יש שם בסביבות 60,000 ומשהו דונמים של שטח החשוד במיקוש, בעיקר חשוד במיקוש. יש רצועה נוספת של בסביבות 500 דונם של שדות מוקשים שעדיין קיימים בנחל עידן סמוך למושב עידן בערבה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
שם גם נסחפו הרבה, נכון?
שרון חדד
שם נסחפו הרבה מאוד, נכון מאוד. כל האזור זה סחף. אלה שדות מוקשים שבעבר נוקו על ידי צה"ל, זה גבול ירדן, ונסחפו. כולם נסחפו מנחל הערבה עד ים המלח בעצם.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
ולך כקבלן ביצוע, כמפנה, יש תוכנית עם סדרי עדיפויות שמגדירה לך מה נכון קודם?
שרון חדד
כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
מה סדרי העדיפויות היום?
שרון חדד
קודם כול, הסיכון לאוכלוסייה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אוקיי.
שרון חדד
זאת אומרת, אנחנו בתיאום עם צה"ל מבררים מה הם שדות המוקשים הכי מסוכנים, בגלל סחף מוקשים, זליגה של מוקשים מחוץ לשדות מוקשים, אתרי מטיילים. אנחנו פינינו עכשיו במצפה גדות. אנחנו מפנים בעין עלמין בגולן.
חיים רוקח
שביל הגולן.
שרון חדד
בדיוק. שביל הגולן. יש אזור בשביל הגולן סמוך לרסניה וחזקה שיש מוקשים שזולגים החוצה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כן.
שרון חדד
עכשיו אנחנו בעיצומו של פרויקט שם.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אז הסיכון הוא הדבר המוביל.
שרון חדד
אמת, הסיכון לאוכלוסייה. אני עכשיו פיניתי בנאות הכיכר. סיימתי פרויקט, ואני חוזר לשם בנובמבר, של שדות מוקשים באזור סחף שבין השטחים החקלאיים של נאות הכיכר. גם שם פינינו ומצאנו שם יותר מ-40 מוקשים. זאת אומרת, בעיקר הסיכון לאוכלוסייה זה קודם כול סדר עדיפות ראשון. והחוכמה היא גם להגיד מה הכי מסוכן. אחרי שאנחנו מתעסקים עם מה הכי מסוכן ומפנים את שדות המוקשים המסוכנים, אנחנו עוברים בעצם גם למה עושה תועלת לציבור, אוקיי?
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כן.
שרון חדד
אנחנו מפנים שטחים חקלאיים בגולן לטובת החקלאות.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
דיור, כן.
שרון חדד
פחות דיור. אנחנו גם עסקנו בדיור. אבל יותר לחקלאות. זה בעיקר שדות המוקשים. שטחי נפלים זה בעצם מה שכל מועצה מבקשת מהצבא והצבא מאשר לה. אם יש יכולת לשחרר את זה באמצעות סקרים, אז אנחנו נשחרר. אני שחררתי 9,000 דונם במועצה האזורית אשכול בתחילת השנה לחקלאות; 2,700 דונם ברמת הנגב לחקלאות. זאת אומרת, אנחנו עושים גם עבודה, בנוסף לפינוי, עם קבלנים ועם יזמים. זו עבודה של מחקר, של סיורים, תצ"אות, לדבר עם הצבא, לאסוף עדויות, לסייר בשטח, עד שבסוף אתה אומר: אוקיי, הסיכוי שיש פה נפל הוא נמוך מאוד, ואתה משחרר את השטח הזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, גדי איזנקוט.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
אני חושב שיש פה שאלה של אחריות ותועלת למדינה. אני הייתי אלוף פיקוד צפון ב-2011. כשיובל נפצע, הרמתי טלפון לאבא. רציתי לבקר. הוא לא רצה שנבוא לבקר. זה היה באיזה יום שלג. הם עלו לאביטל, נכון?
שרון חדד
להר אביטל. כן.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
הייתה שם גדר מעוכה. יש פה בעיניי תועלת גדולה למדינה. מדובר גם באזורי תיירות, ארץ המנזרים, וואסט ומקומות נוספים. גם שטחי חקלאות וגם שטחי התיישבות. בעיקר אנשי רמת הגולן מבקשים כל הזמן גם כדי להרחיב על חשבון שטחים. עכשיו, מדובר לדעתי במיליוני מוקשים, רובם ישראלים אבל גם ירדנים, סורים ונוספים. אם אתם שואלים אותי, אני חושב שזה מקום להשקיע בו, ככה שתהיה תוכנית לעשור מתוקצבת. והכסף יחזור. אני חושב שיש למדינה אינטרס רציני מאוד שישוחררו קרקעות ברמת הגולן גם להתיישבות וגם לחקלאות. ולשחרר אזורים, זה תחום שאני התעסקתי איתו באופן אישי. עירבנו גם את נשיא המדינה. הוא נסע לאפיפיור. ארץ המנזרים, מי שמסתכל על הצד הירדני רואה אזור תיירות - -
משה טור פז (יש עתיד)
מטורף.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
- - מטורף. מסתכל על הצד הישראלי - -
משה טור פז (יש עתיד)
שומם.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
- - יש שם אזור שומם. למה? כי רפול ב-1969-1968 היה מח"ט הבקעה והחליט למלכד אז בצדק מבחינתו, כי זה היה מקפצה לפיגועים בארץ המרדפים וכו'. אני לא יודע אם עד היום פונו. אני יודע שחלק פונו, לפחות ביקרתי במנזר אחד שהתחיל לשקם. זה יכול להיות אתר עולמי שמגיעים אליו מיליוני צליינים, למקום הזה. ככה שאני חושב שיש פה עניין, שיש לו היבטים כלכליים ואני לא מקל בהם ראש, אבל יש פה תועלת רצינית למדינה. ובסוף, כשמישהו חותם עם תו תקן שזה פונה, צריך לקחת בחשבון שלא עולה שם איזה מישהו על מוקש, מתפוצץ. משפחה עם אוטו שעולה על מוקש נ"ט, זה ארבעה-שישה הרוגים.
קריאה
נכון.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
ולכן יש פה חשיבות בעיניי. אני הייתי מסתכל על זה רחב יותר ומתקצב את זה. אני חושב שזה יהיה לתועלת המדינה, ולא על הדרך. הצבא לא יודע לעשות את זה. זו הסיבה שביקשנו שזה ייצא החוצה. התחלנו לפנות לבד ולשקם גדרות. זה אירוע ענק. זה אירוע שאני לא יודע אפילו אם אתם יודעים כמה מיליוני מוקשים יש.
שרון חדד
אנחנו יודעים כמה שדות מוקשים.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
כן, יש. לדעתי, המספר הוא מיליונים. בעיקר ברמת הגולן זה רצועות ירוקות, שחלק נכון עוד להשאיר מול הסורים, אבל חלק אחר נכון לפנות. ואני הייתי מסתכל על זה אחרת לגמרי והייתי מגדיר תוכנית לעשור, בטח לא ל-100 שנים, לתקצב את זה ומנסה להוריד עלויות ולעשות כל מה שאפשר עם ההערות המחכימות שעלו פה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
רותי, בבקשה.
רות פרמינגר
שלום. שמי רותי פרמינגר. קודם כול, אני מברכת על ההצעה להגדיל את התקציב שלנו. אני אפתח ואומר שאני בוועדה המייעצת לשר הביטחון מתוקף חוק לפינוי מוקשים. אני הייתי בכל הליכי החקיקה. אני נפצעתי בשדה מוקשים מייד אחרי מלחמת ששת הימים ואיבדתי רגל. כן, נכנסתי בטעות ואני נפגעת פעולות איבה. אני מלווה את החוק הזה, ואני רוצה להסביר משהו לחברי הכנסת. אני חושבת שחבל שאנחנו לא יכולים להציג לכם באמת מה הרלפ"מ עושה. הרלפ"מ עובדת באמת במסירות. אנחנו מנסים להביא את הנושא של השמירה על הכסף הצבוע, 27 מיליון שקלים בתקציב של הרלפ"מ, שהוא באמת תקציב מאוד מזערי.

במסגרת החקיקה נקבעה גם מועצה או ועדה, קרן לגיוס תרומות. וזה יתברר כדבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. הקרן הזאת שבמסגרת החקיקה לא הצליחה כמעט בכלל לגייס כסף. אני התבקשתי על ידי החברים ברלפ"מ לנסות לגייס כספים. הקמתי עמותה שנקראת "הקרן הישראלית לפינוי מוקשים". מישה ארנס, עליו השלום, היה גם חבר בקרן שלי, הקרן מאוד קטנה ומצומצמת. אני מוכרחה להגיד שאנחנו נתקלים בקשיים מאוד גדולים. בעולם תמיד שואלים: סליחה, למה שניתן לכם כסף? שהמדינה תממן את זה. וזה מאוד מאוד קשה. אנחנו מנסים לעשות, וזה מאוד קשה.

אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לגבי למה הרלפ"מ אמורה לפנות את המוקשים ולא חברות פרטיות. אני אסביר לך. היו דיונים ארוכים מאוד על איך מפנים, מה התנאים, מה הקריטריונים, ואחר כך דיונים מאוד ארוכים מי לוקח את האחריות, כמו שאמרת, איזנקוט, על הנושא מי מחליט שהשדה הוא ריק, הוא נקי. תחשבו על זה שאם מישהו עושה טעות והשדה לא נקי ונכנסים לשדה פעיל, שזה משהו אסוני, וזה באמת אני חושבת שאין אף אחד שיכול לעמוד במקום הרלפ"מ, שהיא אמונה על הדבר הזה.

אני חושבת שהנושא של לנסות לגייס באמצעות פתיחה או הסמכה שיהיה אפשר לגייס בעלי ממון שהם ייתנו את הכסף עבור הפינוי, בזכות זה, משהו כמו - - - הם נותנים כסף, הם לוקחים לתקופה מסוימת את הקרקע או עושים איזה משהו, אני לא יודעת. צריך לנסות לגבש את זה. אבל אני חושבת שהפתרון הזה הוא פתרון נכון.

אני רוצה להגיד לכם שאני אישית ישבתי פה בוועדה ונלחמתי. כשהגדילו את הסמכות לפנות גם שדות - -
שרון חדד
שטחי נפלים.
רות פרמינגר
- - את הנפלים, אני עמדתי על כך שזה לא ייגע בשקל מה-27 מיליון של פינוי המוקשים. ואני חושבת שדבר נוסף עמדתי עליו וחשוב שאתם תדעו אותו, נכון דיברתם על תע"ש ברמת השרון, שזה Prime Area, בטח ששם ירצו לבוא לפנות. אבל בדרום, בצפון, במקומות של אנשים שזה לא מקום מבוקש, אז יש לנו פה את התיעדוף של הרלפ"מ והיא זאת שאחראית על תיעדוף, שלא ייווצר מצב עוד פעם שלעשירים יש ולעניים אין. אני חושבת שמאוד נכון יהיה להגדיל את התקציב של הרלפ"מ. כבר ראינו בחודשיים-שלושה אחרונים פוטנציאל אסוני כשנכנסו לשדות מוקשים. אני מברכת את הרלפ"מ שפינו את האנשים וגם את הצבא מהמקום. אני חושבת שנכון יהיה שנשלב כסף למקומות שצריך לפנות כי אין מי שיכול לסייע בפינוי ולאפשר לרלפ"מ, להסמיך אותה להיות מסוגלת להוציא את זה החוצה למכרזים לאנשים שיכולים לממן את זה. תודה רבה לכם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה, רותי. אבל רק שנבין כאן וגם לפרוטוקול.
רות פרמינגר
כן.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
את אמרת שאת עמדת על כך שהתקציב הזה, 27 מיליון, לא יכלול נפלים.
רות פרמינגר
נכון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בפועל זה מה שקרה או לא?
רות פרמינגר
נכון, בפועל זה מה שקרה. ואני בוועדה המייעצת יושבת ושומרת על העניין הזה, כמו גם שומרת שכשיש סחף או שאנחנו שומעים שביודעין משפחות נכנסות לשדות מוקשים, אני יושבת בדיון ברלפ"מ ואומרת: חברים, תגדרו את זה; עוד פעם תגדרו. דניאל נכנס בצפון מפני שהגידור היה מוסתר, הוא לא ראה אותו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
וכולנו זוכרים.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז מי משלם על הנפלים?
רות פרמינגר
המדינה.
דוד אמסלם (הליכוד)
באמצעות מה?
רות פרמינגר
שרון ייתן לך תשובה.
שרון חדד
אני אסביר.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
קודם כול, שרון יסביר ואז ראש מועצת גולן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, שנייה. משפט אחד רק. אולי גם ששרון יגיד. ממה שאני מבין, יכול להיות בכלל שחלק מההוצאות, בגלל שלא פינינו מספיק בזמן, ילכו על גידור שלא היינו צריכים לעשות אם היינו מפנים בזמן.
שרון חדד
לא. הגידור מתקיים עם בתוכנית סדורה כל הזמן.
רות פרמינגר
נכון, אבל לא כזה משמעותי, חבר הכנסת. זה משהו שחייב להיות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
במקומות שנסחפו, אני מדבר.
שרון חדד
הצבא מחזיק אצלו, כל פיקוד מחזיק אצלו צוותי אחזקת שדות מוקשים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה מה שאני אומר. אבל בסוף זה עולה. ברור.
שרון חדד
בסדר. ברור. צוותי אחזקת שדות מוקשים שהתפקיד שלהם הוא לוודא ששדות מוקשים מגודרים, משולטים ומסודרים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ברור, ברור.
רות פרמינגר
סליחה. אנחנו גם עושים תשדיר ברדיו. אנחנו עושים גם פרסום. זה אחד הדברים החשובים, שלא תקרה טעות בכל חופש, לפני כל חופש אנחנו עושים את זה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה, רותי. שרון השלמה, ואז ראש המועצה.
שרון חדד
כן, רק השלמה. 27 מיליון השקלים של שדות המוקשים הולכים אך ורק לשדות מוקשים. משרד הביטחון, אחרי שעברה הוראת השעה בינואר 2018 על פינוי שטחי נפלים, בעצם הקים את חטיבת הנפלים בתקציב במשרד הביטחון. אנחנו קיבלנו את זה ברלפ"מ, ובעצם אנחנו מחזיקים את החטיבה הזאת מהתקורות. יש כל מיני פרויקטים שהרלפ"מ עשתה. מפורט לכם פה בחוברות שקיבלתם אילו פרויקטים הרלפ"מ עשתה, ובעצם מהתקורות שנכנסות אנחנו מממנים את איוש החטיבה הזאת. זהו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה. חיים, בבקשה.
חיים רוקח
אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, תראו, בשבוע שעבר ביליתי איזה ארבע-חמש שעות בעת פינוי נער משדה מוקשים. אירוע קשה. אתה עומד בחוץ ומתפלל קודם כול שהוא לא ייפגע ולאחר מכן שהכוחות נכנסים ולאט-לאט מוציאים אותו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אין שילוט שם?
חיים רוקח
יש ואין והשלט כן החזיק והשלט לא החזיק. הצבא עושה מה שהוא יכול. אבל זה לא קירות. אלה גדרות בקר, דומה לגדרות בקר, כשמזג האוויר של הגולן הוא קשה, לא מחזיקות הרבה זמן. ואז התיל יורד לאט-לאט וכן הלאה. זה מה שקרה גם עם הילד.

ויותר מזה, אני אגיד בשבוע הקרוב, בעזרת השם, או בשבוע הבא, שלג בגולן. כשנכנסים לשלג מהגולן, אנחנו נכנסים לכוננות. למה? זה הפחד שלנו. שלג, לא רואים, כן רואים. מישהו חוצה גדר, ואנחנו בבעיה.

אז מעל הכול, זה הסיכון לחיי אדם, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה והכי אמיתית. כשאני חושב על זה שייקח 100 שנים לפנות את השדות האלה, מישהו כאן מפקשש. סליחה שאני אומר את זה ככה. 100 שנה. זה לא אגדה. זה הזמן שייקח. הינה, יושב כאן איש המקצוע בסופו של עניין.

אחר כך, יש כאן למעשה שתי סוגיות. אחת, צריך לאשר את החוק, כי אם אתם לא תאשרו את החידוש של החוק היום, אז הוא מחר עוצר אצלי את העבודה. הוא עובד עכשיו אצלי. חד וחלק. אז לכן צריך לאשר את החוק. שתיים, צריך לראות איך מגבירים את הקצב בצורה הכי פשוטה. אני אתן מספר דוגמאות, כי אנחנו מדברים באוויר. אבל יישוב כמו שעל, בסדר? שצמוד לשדה מוקשים, צמוד-צמוד, פה בית ואיפה שהקיר כבר שדה המוקשים. כל פעם שעולים שם חזיר או פרה על מוקש, הבתים חוטפים סטייקים. עכשיו, תחשבו ילד שיושב במרפסת ועף עליו סטייק. זה המחזה. אוקיי? זה מטורף.

אז בתוכנית העבודה שלנו, כשבעזרת השם תאשרו את החוק, כן? זה שהוא יפנה שם קטע מתוך שדה המוקשים הזה. אבל רק קטע. למה רק קטע? כי אין לי כסף. בסוף אין כסף. יש 20 מיליון שקל. זה מה שיש. אז אנחנו עושים מה שאפשר. אנחנו לא יכולים יותר. יש לי שדה חקלאי מעולה לכרם יין הכי טוב שיכול להיות, בסדר? אנחנו נפנה אותו בשנתיים-שלוש. למה? כי אין לי כסף. וכן הלאה וכן הלאה.

אתם יודעים מה? שני יישובים חדשים שהכריזה עליהם ממשלת ישראל – אסיף ומטר. אסיף לא יקום, אם לא יפונו שדות מוקשים. כרגע אין לי תקציב. וזה לא נגמר איפה שאנחנו מסתכלים על זה. יש תקציב שמ-2011 עד היום אותו דבר. חברים, משהו לא הגיוני וצריך לעשות עם זה משהו. רמת טראמפ, אני יכול להמשיך כאן.

החוק גם מדבר על זמן זיכוי. זאת אומרת, יש כאן שינוי גם בדבר הזה. זאת אומרת, אחרי שהרלפ"מ פינה ואחרי שהאלוף חתם והמנה"פ חתם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם את זה צריך לקצר. אוקיי? החוק מדבר על זה, מדבר על זה שאפשר לקצר את לוחות הזמנים. יש כאן הרבה מאוד עשייה. הגולן זקוק לקרקע. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. ואם היזמים שמגיעים לגולן, כן? – אני לא ראיתי אותם עומדים בתור – יצטרכו לשלם גם על הפינוי של הקרקע, כמו של דודי אמר, חבר הכנסת דודי - -
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
זה מה שאמרנו, כן.
חיים רוקח
- - אז באמת אנחנו נחכה לא 100 שנה, אלא כנראה 200 שנה.
דוד אמסלם (הליכוד)
זאת אומרת, בגולן הכול בא מהתקציב הזה?
חיים רוקח
בוודאי.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מבין שגם קרקעות חקלאיות בלי קשר באות מהתקציב הזה?
חיים רוקח
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
בגלל שאין איזה אינסנטיב כלכלי.
חיים רוקח
לא. הוא בא מכסף אחר, משרד החקלאות וקק"ל מממנים קרקע חקלאית.
דוד אמסלם (הליכוד)
אה, משרד החקלאות. הבנתי.
חיים רוקח
אבל ברגע שזה שדה מוקשים, אף אחד לא נוגע.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, הסכום פתוח פה לדיון גם?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה?
דוד אמסלם (הליכוד)
במסגרת החוק, הסכום גם פתוח לדיון פה?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
הסכום פחות. תכף נשמע את האוצר מה אפשר לעשות עם זה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. אני שואל. במסגרת החוק אנחנו יכולים לשנות גם את הסכום. השאלה היא אם מבחינת החוק זה פתוח לדיון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, משרד הביטחון.
אריאל הבר
במידה שמסגרת התקציב תשתנה, זו תהפוך להיות הצעת חוק תקציבית, שנתייחס אליה בהתאם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
טוב. אוקיי. בבקשה, שרון.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, קודם כול אישור החוק הוא חובת סף. אבל לדעתי יש פה משהו הרבה יותר רחב מבחינת האופן שבו אנחנו צריכים להתייחס לנושא הזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
את צודקת לגמרי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
הנושא הזה נראה לי שלאורך השנים הוא לא טופל בצורה אינטנסיבית ומתוך מקום שבאמת לפתור את הבעיה באופן מערכתי. וזו ההזדמנות לעשות תוכנית לאומית לפתרון הבעיה. וכמובן שאחת מההזדמנויות היא באמצעות הגדלת התקציב. וקיבלנו פה תיאור – תודה – מאוד רחב. אני חושבת 250,000 דונם זה המון ביחס למדינה כמו שלנו ולצרכים שלה. בטח שיש פה את הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו, שזה פשוט סיכון מהלך עם כל הסחף וההשתנות בקרקע. אבל גם יש פה את הסעיף השני, שזו הזדמנות גם משאבית, כלכלית, התיישבותית, אלף ואחד צרכים שיש פה.

ולכן אני חושבת שאחת שהתכנסנו פה והחוק מונח, זו הזדמנות להסתכל על זה בצורה הרבה יותר רחבה. אני ממליצה לך להסתכל על זה בצורה יותר רחבה, וגם לתת פה את המשאב ולקבוע איזשהו סדר גודל של תוכנית שתוצג וסביבה כמובן ייקבעו המשאבים שמושקעים בזה. אבל בעיניי זה דבר שאנחנו צריכים להתקדם איתו שלב נוסף.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מאה אחוז. בבקשה.
דרור גרנית
אגב ההערות גם של חבר הכנסת איזנקוט וגם של חברת הכנסת שרון ניר, יוער שהחוק מחייב כבר היום תוכנית רב-שנתית, ויש תוכנית רב-שנתית, ששרון ירצה להרחיב עליה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
לא הבנתי. החוק מה?
דרור גרנית
החוק מחייב הכנה של תוכנית רב-שנתית.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
רב-שנתית.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
מה שווה תוכנית שאין לה משאבים?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בדיוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
כמה שנים?
דרור גרנית
רגע. שרון אולי תכף יפרט על התוכנית הרב-שנתית. אני רק אציין לעניין התקציב, מה שאמרתי קודם, שבעצם כאילו הטכניקה החקיקתית פה של לייצר סעיף מיוחד, לטעמי לפחות, היא קצת יצרה את הבעיה. זאת אומרת, היא גרמה לזה שבמקום שיהיה שיח תקציבי בהתאם לצרכים, אגב חוק התקציב מדי שנה, בעצם נתקבע לו אותו סכום שנקבע ולא זז, ובכלל לא היה שיח עליו באופן ענייני, כי הוא לא נכנס לתוך המסגרת הרחבה של דיוני תקציב בהתאם וביחס לצרכים אחרים שעולים ויורדים מהפרק. ולכן הדבר הזה בעיניי יצא שכרו בהפסדו. זאת אומרת, יצא שהכנסת רצתה להבטיח שיהיה תקציב לדבר, אבל בעצם השיגה את ההפך.
עידו בן יצחק
אני כמובן מחזיק בעמדה הפוכה. אני חושב שהסעיף הזה נועד כדי להבטיח שיהיה תקציב, כי אם לא היה את המינימום הזה – שאגב, זה שהוא הפך להיות מקסימום זה לא גזרת גורל כמובן – אבל אם לא היה את זה, היינו מדברים פה על סכומים נמוכים הרבה יותר. לא היה לו 12 עובדים היום, אלא היו לו שלושה עובדים, ובקושי היו מסתכלים על זה, כי כשאתה נכנס לתקציב הביטחון הגדול, אז אתה דבר על ההתעצמות צבא היבשה ועל חיל האוויר, ועל זה אף אחד לא מסתכל בכלל. ולכן מלכתחילה הדבר הזה נועד גם כדי למשוך תרומות, אבל זה פחות קרה. אבל הרעיון המרכזי היה לקבוע תקציב כדי להבטיח שהדבר הזה קורה.
רות פרמינגר
אדוני, סליחה. אני מוכרחה להעיר פה משהו. אני רוצה להגיד שגם כשיש לנו תקציב צבוע היו לנו במהלך השנים, ואני חברה מתחילת מועד חקיקת החוק, ויכוחים, מאבקים איומים, קשים עם הרבה עוגמת נפש, שמשרד הביטחון לא רצה לתת את הכסף בהתחלה. משרד האוצר רב עם משרד הביטחון. כלומר, מה שאתה אומר, אני רוצה להגיד לך, כל דיון שיש פה בנושא של הרלפ"מ, שגם באים ומדברים ומספרים ומדווחים, תמיד עולה הנושא הזה למה בעצם זה צבוע. וגם בדיון הקודם בנושא של נפלים רצו לבטל את הכסף הצבוע. אני אומרת, שוב, אני מסכימה איתך, עידו. אני חושבת שצריך לשמור על זה מכל משמר. זה באמת לא נמצא בקונסנזוס של כולם, שזה הכסף הכי חשוב להשקיע, זה הנושא הכי חשוב להשקיע בו. ואני חושבת שאם זה לא היה, אז אף אחד לא היה מטפל בזה. גם כשהוא קיים יש לנו מאבקים כל שנה מחדש לקבל את הכסף שלנו בדין.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אני חושב שהכוונה פה הייתה ברורה, שתכף אני אתן לאורנה, אבל הכוונה הייתה ברורה. כל מי שהיה בדיונים האלה אם בכנסת, אם בממשלה, מכיר את המציאות. וכשעכשיו צה"ל צריך לתגבר בגדוד-שניים-שלושה, אז ברור אלמלא תקציב צבוע היו לוקחים את הכול. בתקציב צבוע יותר קשה לקחת. אבל כמו שאמר עידו, זה לא גזרת גורל וצריכים לחשוב על זה.
אורנה, בבקשה. רצית עוד להוסיף משהו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כן. תודה, היושב-ראש. אחד, אני חושבת שאין ספק שצריך לקבע את החוק בנושא כל כך משמעותי ולעבור מזמניות למשהו שהוא קבוע וידוע. אני חושבת שבתווך הזה שבין אחריות מדינה לאחריות יזם, יש כמעט פיתוי להעביר את האחריות ליזם. אבל צריך להגדיר באופן מאוד ברור על מה המדינה אחראית, מה הם סדרי העדיפויות שלה. ברור שנושא הסיכון הוא לפני כל דבר אחר. ואיך לא נוצר מודל מעוות שבו מעודדים הפרטה בגלל אילוצים תקציביים ושוחקים את האחריות הלאומית לנושא חיי אדם. משהו באופן שבו מנסחים גם את החוק חייב להגדיר את אחריות המדינה, את קביעת סדרי העדיפויות שלה, את התוכנית הרב-שנתית. ואם אתה רוצה שהיזם הוא זה יממן, אוקיי, אבל שזה לא ישחק. מה יכול להיות הסיכון? שבמובן מסוים, כשאתה תהיה מדולל באמצעים וליזם יהיה אינטרס כלכלי, שהוא יראה בעיקר את האינטרס הכלכלי, זאת התכלית, אתה עוד עלול להפריט באופן מלא גם את האינטרס של במה עוסקים קודם וגם לסגת מהאחריות של המדינה, כי יש לי יזם שעושה את זה במקומך.

אני חושבת שבעניין הזה חייבים לדייק. בעיניי, אם אנחנו כבר פה ויושבים, צריך להגדיר מאמץ של מסגרת שנים נתונה שבה פרויקט הזה של מדינת ישראל, לפחות ה-100,000 דונם האלה, מסתיים ושנגזרת התקציב היא פועל יוצא של טווח הזמנים. כי אחרת, אם אומרים לך תפנה את המוקשים ואין לך יעד אסטרטגי לכמה בכל שנה, ואין לך גזירה של משמעויות תקציביות, זה יכול להיות עד בכלל. מה אנחנו מדברים? על חיי אדם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. אבל זה נושא לדיון, כי דיברו על עדיפות אזרחית ואיפה ולמה וכמה. יכול להיות שבאזור מסוכן יש שלושה מוקשים וכדאי לפנות דווקא אותם, ולא 300 באזור שאף אחד לא מגיע אליו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
נכון. לגמרי.
שרון חדד
נכון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, בבקשה.
פזית תדהר
אני רוצה באמת להתייחס להערה של חברת הכנסת. אנחנו בהחלט התייחסנו לזה, זה היה גם בדיונים שלנו כשאנחנו חשבנו על איך אנחנו מנסחים את החוק. ולכן העיקרון שכתבנו בחוק הוא שכל הפעילות של היזמים תאושר על ידי מנהל הרשות רק בתנאי שאין בזה כדי לפגוע בתוכנית הלאומית, שכמו שאמר שרון, התוכנית הלאומית, האינטרס או העדיפות הגבוהה, היא העניין של חיי אדם. אז לעניין הזה אנחנו כן נתנו את המענה בנוסח החוק.

אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי היזמים, להבהיר. היזם יכול לבוא, בעצם לבקש שיהיה פינוי של איזשהו שטח, שטח שכמובן הצבא ויתר עליו. הוא גם נדרש לממן את הפינוי. אבל בסוף כל עבודת התכנון המקדימה וההתקשרות עם החברה המפעילה, החברה שעושה את הפינוי בפועל, ועם החברה המפקחת והפיקוח העליון שעושים שרון ואנשיו, הכול נשאר בידי הרלפ"מ. אלה לא נושאים שמופרטים, כי מדובר פה בחיי אדם. ולכן גם כשעלתה באמת ההצעה לאפשר ליזמים לעשות את ההתקשרות במישרין עם החברות המפעילות ובעצם להפוך את שרון לרגולטור, זה נושא שאנחנו מאוד לקחנו לתשומת הלב, כי אנחנו מאוד חוששים בדיוק מהאירוע הזה. בגלל שמדובר פה בחיי אדם, הפיקוח של המדינה הוא קריטי כאן, ואלה דברים שחייבים להישאר בידי המדינה, גם התכנון מראש וגם הפיקוח.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
החוק גם מסדיר את עניין התקנות של היזמים?
פזית תדהר
החוק מסמיך את שר הביטחון, בהסכמה עם שר האוצר, לקבוע תקנות בעניין דמי הפינוי.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
להתקין תקנות?
פזית תדהר
התקנות האלה טרם הותקנו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
טרם זה 12 שנה.
פזית תדהר
לא, לא. זה מהוראת השעה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
ארבע שנים. כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
לדעתי, אתה צריך לדרוש את זה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כן, ומפקחים על זה, מבקרים.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
לא, לא. במאה אחוז. אני זוכר פשוט כמה אנרגיות השקעתי כיושב-ראש הכנסת בלהגיש כל כמה חודשים לממשלה ולאיים שלא נעביר חוקים של המשרדים וכן הלאה.
פזית תדהר
אנחנו עובדים במקביל לטיוטת התקנות. כמובן בהנחה שהחוק יאושר ויוכנס גם העניין של המוקשים. כבר יש לנו טיוטה די מתקדמת. אנחנו בשיח עם משרד האוצר. ואנחנו מאוד מקווים להגיע בקרוב עם התקנות ולהניחן לאישור הוועדה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
הגיע הזמן, כי אנחנו באמת לעקוב אחר העניין הזה. אני אומר, את זה אצלי בורג שנשאר מן התפקידים הקודמים.
דרור גרנית
הערה אחת קצרה רגע, ברשות אדוני, לעניין ההערה של חברת הכנסת ברביבאי, שהיא שוב חוזרת רגע להצעה שהציע קודם חבר הכנסת טור פז בעניין הפרטה ומודל של רגולציה. אמרתי קודם שיש פה בעצם שני מודלים כאילו מתחרים, שמושכים לכיוונים שונים, אחד של חבר הכנסת טור פז והשני של חבר הכנסת אמסלם. ובעצם הצורך הוא לאחוז גם וגם. זאת אומרת, בעצם אם התחלנו ממודל שבו הרשות היא העושה, היא המפנה, היא האחראית, היא המפקחת והיא המממנת, לקחנו צעד אחד לכיוון של לאפשר גם את היוזמה הפרטית בזה שאנחנו אומרים: אוקיי, יזמים יכולים לבוא ולשים כסף נוסף, אבל עדיין, כפי שציינה פזית, לא מפנים, הם לא מתקשרים עם החברות.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
ברור.
דרור גרנית
הם רק שמים את הכסף. הם רק הגורם המממן, הם לא הגורם המבצע, הם לא הגורם המפקח, הם לא שום דבר.

והצעד הבא שאפשר לחשוב עליו הוא צעד שמצד אחד יישמר את היכולת של המדינה להיות השחקן המרכזי, זה שמפנה ומפקח ומבצע בשטח, ומצד שני גם לתת לה כובע נוסף של רגולטור ולאפשר את הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו ספקטרום של אפשרויות. ההצעה הזאת שלפנינו פה הולכת את הצעד או מבקשת לקבע את הצעד שנעשה בתיקונים הקודמים לעניין האפשרות להזרים עוד כסף פנימה. היא עוד לא הולכת את הצעדים הנוספים, בעיקר בגלל הדברים שאמרה חברת הכנסת ברביבאי על אחריות המדינתית, לכיוונים של הפרטה שבה הרשות הופכת להיות נטו רגולטור. המודל הזה הוא צעד לחשוב עליו בהמשך הדרך, ובבוא העת כן או לא, תבוא הצעה הממשלתית בנושא הזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה. יש עוד התייחסות?
אריאל הבר
אני.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה?
אריאל הבר
אני רוצה רק להתייחס שוב לעניין התקציב, כי זה חזר כמה פעמים.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן.
אריאל הבר
התקציב שנקבע בחוק נקבע כתקציב מינימלי. בשום שלב הוא לא הוגדר כתקציב מקסימלי. זה פשוט חזר פה כמה פעמים.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
מה שברור עכשיו הוא שצריך להגדיל את התקציב. זה ברור.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בפועל זה מה שקרה, כן.
אריאל הבר
החוק מאפשר את זה. בפועל זה מה שקרה. זה נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה לא שיניתם את זה במהלך השנים?
אריאל הבר
את החוק?
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. את הסכום.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
את התקציב.
אריאל הבר
זה מה שבאתי להגיד עכשיו. אנחנו בעיצומם של דיוני התקציב 2024-2023 של משרד הביטחון. הדבר הזה צריך לעלות שם והוא עולה שם. זה לגמרי דירקטיבה של משרד הביטחון. משרד הביטחון בסוף אחראי על היחידה. זו יחידה של משרד הביטחון, וטוב שכך.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בקיצור, ההצעה למשרד הביטחון היא לקחת ממחלקה אחרת, מאגף אחר, ולהעביר. אבל תרשו לי לסכם את הפרק הזה של הדיון, כי אני פחות או יותר שומע שאנחנו מגיעים למסקנה, תקנו אותי אם אני טועה, שגם בגלל סד הזמנים, אנחנו חייבים עד 15 בפברואר, קרי רצוי, יפה שעה אחת קודם, לאשר מה שהביאה הממשלה.

אני דווקא רוצה לשאול לא את נציגי הממשלה. הממשלה גם הביאה כמה תיקונים, לא רק את ההארכה הפורמלית, נכון? אז דווקא את גברת פרמינגר ואת ראש מועצת הגולן, את חיים, לדעתכם, מתוך ניסיונכם, התיקונים המוצעים מקדמים אותנו בכיוון הנכון? אני לא מדבר כרגע על הדיון הגדול. תכף אני אתייחס גם לזה.
חיים רוקח
כן, אדוני. כן. מקדמים.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
דעתך היא שכן. אלה תיקונים רצויים במצב הנוכחי, לפני שהתחלנו לדבר על הדברים הגדולים. מה דעתך?
רות פרמינגר
אני קודם כול אומרת כן, התשובה היא כן. בכפוף כמובן, ואני יודעת שכך יקרה, לשים בשורה הראשונה את האינטרס של הבריאות ושלא נבלבל ונשבש את המאזן. אבל אני בהחלט ממליצה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מאה אחוז. לכן שאלתי דווקא לא את הממשלה, אלא את האנשים שמלווים את הנושא הזה בפועל מה דעתם. עכשיו, לי למשל ברור שאנחנו לא יכולים לצאת ידי חובה בכך שאנחנו נאשר עכשיו ונגיד: יופי, עשינו את עבודתנו. יש את הסוגיה של התקציב. אנחנו מכירים את המציאות התקציבית. אני חוזר ואומר, אני ב-2011 הייתי בממשלה ולא בוועדה הזאת, אבל אין לי צל של ספק למה קיבלו את ההחלטה כן לכתוב בשורה נפרדת את הסכום. ואנחנו צריכים עכשיו לראות איך אנחנו מבטיחים ויש לנו אפרופו אפשרויות שעומדות לרשותנו. אנחנו עוד מעט מקימים ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון. זה הזמן להתייחס לזה.

אבל אני חושב שיש פה עוד הרבה מאוד היבטים, כולל דברים שבצדק אמר נציג משרד המשפטים אולי יש דעות שונות. אני למשל שומע הפרטה, אני אוטומטית קופץ ואני אומר: אני בעד, אני בעד. אבל יש פה נושא שאני למדתי בדרך הקשה גם במשרד הבריאות, שלא כל פעם שאומרים הפרטה אני צריך לקפוץ ולצעוק: אני בעד. מדובר פה בחיי אדם, וכפי שאמרתי אתמול בפגישה שקיימנו כאן על חוק כזה, שאני חושש מאוד. אנחנו יכולים להפריט עד לתאונה הראשונה. אם חס ושלום תהיה תאונה, אנחנו מחזיר את הכול אחורה, נבטל את כל הרישיונות וניכנס לדיונים לשלוש שנים מי צריך לפנות, אם חברה פרטית עשתה תאונה וכן הלאה וכן הלאה. לא שאני חס ושלום מייחל לזה, אבל צריך לבדוק פה עשר פעמים כי כולנו מבינים במה מדובר.

אז לכן אנחנו תכף ניכנס לדיון על ההסתייגויות אם חברים רוצים להציג.
עידו בן יצחק
להציג - - -
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, כן, כן. אני זוכר. אני פשוט רוצה קודם להבהיר. אנחנו נעשה עכשיו את כל הצד הפורמלי של ההצעה שנמצאת לפנינו. אני חושב שבשם כל חברי הוועדה, אני אומר לכל המוזמנים שאנחנו בעתיד הקרוב נתחיל לקיים דיונים מה ואיך צריך לעשות בנושא הזה, כי אם הוועדה לא תעשה את זה, אלה שעוסקים בבט"ש ובהכנות לדברים הגדולים, אני לא בטוח שיתפנו. בין הדחוף לחשוב, אנחנו יודעים תמיד מה מנצח. אז תכף אנחנו נקרא, לא נקריא, כן? נקרא את נוסח החוק.

אני רוצה לשאול את החברים מיש עתיד, מהמחנה הממלכתי, מישראל ביתנו, אתם עושים לנמק את ההסתייגויות או רוצים פשוט שיעלו למליאה, ההסתייגויות?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
רוצים שיעלו למליאה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בסדר.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אנחנו רוצים לנמק.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אתם רוצים לנמק?
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
כן.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בסדר גמור. אז אנחנו קודם נקרא את החוק ואז מי שרוצה לנמק את ההסתייגויות יוכל לעשות זאת. בבקשה.

(היו"ר דוד אמסלם, 11:59)
עידו בן יצחק
רק אומר כמה הקדמות. דבר ראשון, החוק בנוי בצורה קצת מורכבת. אני אקרא כל סעיף ואסביר מה הוא אומר, כי זה לא טריוויאלי מאיך שהחוק בנוי. דבר שני, בנוסף לתקציב, יש פה עוד סוגיות שהצעת החוק מתייחסת אליהם. כשנגיע אליהן, אני אדבר עליהן.
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2
1.
בחוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א–2011‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) אחרי ההגדרה "חברה מפקחת" יבוא:
""חברת תשתית" – תאגיד שעיסוקו באספקה או ניהול של מים, חשמל, גז, נפט, תקשורת או משאב אחר, ומחייב הקמה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות לצורך כך;";(2) אחרי ההגדרה "חוק גנים לאומיים" יבוא:
""יזם" – גורם אזרחי, ובכלל זה חברת תשתית, המבקש לפעול לפינוי שדה מוקשים או שטח נפלים;";שתי ההגדרות האלה בעצם עוברות מסעיפים אחרים. אין פה שינוי מהותי.(3) בהגדרה "ים", המילים "בעומק של עד 100 מטרים" – יימחקו;זה נושא שלא דיברנו עליו פה. היום יש מגבלה לגבי פינוי מוקשים בים עד עומק של 100 מטר. הממשלה מבקשת לבטל את המגבלה הזאת, כך שבכל עומק ניתן יהיה לפנות מוקשים.(4) לפני ההגדרה "המנהל" יבוא:
""מיזם פינוי", של שדה מוקשים או של שטח נפלים – מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים מסוים, לרבות תכנון המיזם, ביצועו ופיקוח ובקרה על ביצועו;".גם כאן זו הגדרה שעוברת ממקום אחר. אין כאן שינוי מהותי.

תיקון סעיף 4
2.
בסעיף 4(א) לחוק העיקרי, בפסקה (6), הסיפה החל במילים "וכן לייעץ" – תימחק.גם זה שינוי שלא דיברנו עליו. היום תפקידי הרשות לפינוי מוקשים קבועים בחוק. אחד מהם הוא לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה במוסדות חינוך. הממשלה מבקשת לבטל את התפקיד הזה.
רות פרמינגר
אפשר לדעת למה? רק שאלה, מה ההיגיון? אני חושבת שבחופשות כשאנשים יוצאים לטייל בשדות שלא ממש ממש מסודרים, ולפעמים לא ב-100% מסודרים, למה שזה יתבטל?
שרון חדד
אני רוצה להסביר. הרלפ"מ עוסקת בהסברה בכמה אופנים. אחד, יש את התשדירים והג'ינגלים והם יישארו. הכוונה היא לא להפסיק את הדבר הזה כדי שהציבור ידע שאסור להתקרב לשדות מוקשים ולדעת לזהות שדות מוקשים. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו עושים פעילות באזורים שאנחנו עובדים, באזורים כמו הגולן, כמו אזור בקעת ים המלח, אזור סדום, כשאנחנו פעילים שם. שם גם עשינו פעילות לתאילנדים שעובדים שם, והצבנו להם שלטים בתאילנדית שיזהרו משדות מוקשים. זו הפעילות הנוספת.

הסעיף הזה מדבר על ביצוע איזושהי הסברה במשרד החינוך, אוקיי? צריך שניים לטנגו. צריך גם את זה לומר. אנחנו לאורך השנים ניסינו לבצע פעילות יחד עם משרד החינוך. לא הצלחנו לעשות את הפעילות הזאת. בגלל זה אנחנו חושבים שצריך להוריד אותה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת לא הצלחתם?
שרון חדד
אין פעילות בעצם בשותפות עם משרד החינוך. זאת אומרת, למעט חמ"ל של משרד החינוך שמגדיר איפה מותר להיכנס ואיפה אסור להיכנס ודברים כאלה, אין פעילות הסברה, כמו שיעורי של"ח – להכניס את האירוע הזה; כמו טיולים, הדרכות לפני – להכניס את הדבר הזה. בין הזמנים בפעילות - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? משרד החינוך מתנגד לזה או מה?
שרון חדד
לא. לא התנגד. לא הצלחנו להרים את זה במהלך השנים. לא הייתה התנגדות.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל למה. מה זאת אומרת? לא מדובר בלבנות את ה-35F.
שרון חדד
לא. ברור.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה אתם רוצים? זו שאלה תקציבית?
שרון חדד
גם שאלה תקציבית. גם להסברה צריך תקציב. לג'ינגלים, לפרסומות בפריים טיים צריך תקציב.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני מדבר כרגע על משרד החינוך.
שרון חדד
למשרד החינוך גם צריך תקציב לאירוע.
היו"ר דוד אמסלם
נו? אז בגלל זה לא עשיתם את ההסברה, בגלל התקציב?
שרון חדד
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה?
שרון חדד
כי לא הצלחנו להרים את זה יחד עם משרד החינוך.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכיר את התשובה. תשובות כאלה אני לא מכיר. אצלי, בז'רגון שלי אין דברים כאלה, לא הצלחנו. אם זאת היא המשימה, עושים. אבל אני אשאיר את זה ליושב-ראש הוועדה. אם זה היה תלוי בי, היינו משאירים את זה ככה וגם מבקשים מכם לראות בשנה הבא איך עשיתם את זה.

אז, עידו, תשאיר על זה סימן שאלה. כשיולי יבוא, יכריע בעניין.
עידו בן יצחק
בסדר גמור.

תיקון סעיף 14
3.
בסעיף 14(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:"(6א) עובד משרד האוצר, שימנה שר האוצר;(6ב) עובד משרד האנרגיה, שימנה שר האנרגיה;".הסעיף הזה עניינו הרכב הוועדה המייעצת. כיום בוועדה המייעצת יש את נציג משרד הביטחון שהוא היושב-ראש, נציג משרדי הגנת הסביבה, החוץ, החקלאות, פיתוח הנגב והתיירות, נציג רמ"י, נציג מרכז המועצות האזוריות ונציג נפגעי המוקשים. לאלה מבקשים להוסיף את נציגי משרד האוצר ומשרד האנרגיה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לזה התנגדות למישהו? דרך אגב, למה עדיין לא הייתם שם? ואם לא הייתם, למה אתם רוצים להיות היום?
אריאל הבר
אנחנו מזהים, ככל שעוברות השנים, ששיקולים כלכליים נכנסים יותר למערכת השיקולים, ובתור משרד מטה שמרכז את השיקולים האלה אנחנו נרצה להיות בוועדה ולהעלות אותם שם.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. יכול להיות כשתהיו שותפים תגדילו את התקציב לבד? אין חשש כזה, אתה אומר.
דרור גרנית
זו באמת אפשרות ריאלית.
קריאה
נכון.
דרור גרנית
זאת אומרת, קיימת אפשרות שבהשתתפות יותר פעילה של משרד האוצר ובהבנה יותר מקרוב של הצרכים, בהתאם לצורך הממשלתי, להקצות יותר משאבים.
היו"ר דוד אמסלם
אין לי התנגדות עקרונית לעניין, אבל צריך להזמין עוד אנשים ועוד בורקסים. אבל, אם הם רוצים להיות שותפים וגם לסייע, אז אני חושב שזה דבר חיובי.
רות פרמינגר
אז אני רק רוצה להגיד, אדוני, בבקשה, בדיוק באותו רציונל – אני יודעת שזה כאילו עולה רק עכשיו – באותו רציונל, נציג משרד החינוך יהיה איתנו, יראה את הסכנות ואת הדברים המסוכנים ואת מה שעומדים המפנים בפניהם בשדות, שאנחנו רואים לפעמים באמת ניסים שהם לא נפצעים. אז אני חושבת שאז גם הם יבינו את חשיבות הפעולה מול בתי הספר והתלמידים ותנועות הנוער.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא הבנתי שיש בעיה במשרד החינוך. הבנתי שהבעיה אצלכם.
רות פרמינגר
אני לא חושבת שהבעיה אצלנו. אנחנו באמת מנסים. אנחנו הוצאנו ליפלטים – Leaflets – ועשינו תשדירים, ועשינו הרבה דברים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא בקטע של התשדירים. עזוב, אני לא מנהל הוועדה, אבל הייתי סוגר לך את זה בדיוק בשלוש דקות. הייתי מביא את נציג משרד החינוך והיה סוגר לך את זה פה אצלי, דבר שאתה יכול לעשות את זה לבד.
עידו בן יצחק
הזמנו את משרד החינוך לדיון.
היו"ר דוד אמסלם
מה?
עידו בן יצחק
הזמנו את משרד החינוך לדיון הזה. לא באו.
רות פרמינגר
בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. בוא נתקדם.
עידו בן יצחק
אוקיי.

תיקון סעיף 18
4.
בסעיף 18 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "(בסעיף זה – חוות הדעת של הוועדה המייעצת)";(2) בסעיף קטן (ד), אחרי "יציג אותה" יבוא "ואת חוות הדעת של הוועדה המייעצת".שר הביטחון צריך להציג את התוכנית הרב-שנתית ואת התוכנית השנתית לממשלה. התיקון הזה אומר שבהצגה הזאת הוא יציג גם את חוות הדעת של הוועדה המייעצת.

הוספת פרק ה'1
5.
אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ה'1: מיזם פינוי לבקשת יזםאישור מיזם פינוי
30א.
פנה יזם למנהל בבקשה לבצע מיזם פינוי של שדה מוקשים או שטח נפלים, רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לאשר את הבקשה, ובלבד שמצא כי אין בכך כדי לפגוע בפינוי שטחים שיועדו לפינוי בהתאם לתוכנית הרב־שנתית או התוכנית השנתית, לפי העניין, שאושרה לפי סעיף 18.דמי פינוי
30ב.
(א) מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים, המבוצע לבקשת יזם, לרבות מיזם כאמור לצורך פעילות זמנית כאמור בסעיף 28א, ימומן מדמי פינוי שישלם היזם לרשות לפי סעיף זה.(ב) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות לעניין דמי פינוי, ובכלל זה רכיבי דמי הפינוי, כללי חישובם ואופן גבייתם בידי הרשות."התיקון הזה בעצם הוא זה שמרחיב את הסמכות לגבות דמי פינוי גם לגבי שדות מוקשים לבקשת היזם.
היו"ר דוד אמסלם
איזה שר יקבע את זה?
עידו בן יצחק
שר הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
שר הביטחון.
דרור גרנית
בהסכמת שר האוצר.
עידו בן יצחק
בהסכמת שר האוצר. ואלה גם התקנות שמגיעות לאישור הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
ראית אי פעם שהאוצר לא דחף את עצמו בפנים? הרי אם זה לא עולה לו כסף, למה הוא יישאר?
דרור גרנית
לא. נציין שחשבנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
תראה, אני כרגע רק רוצה לקיים את הדיון, אבל בעיקרון אני רואה את זה כדבר מיותר מאוד להכניס את שר האוצר לנושא הזה או את נציגו, בגלל שזה מה שנקרא יזם פרטי מולם, גם מבחינת עלויות, זה לא חשוב. אבל לא משנה, בואו נתקדם. עוד קצת ביורוקרטיה לא נורא.
עידו בן יצחק
התקנות, אגב, גם מגיעות לאישור הוועדה.

ביטול פרק ו'
6.
פרק ו' לחוק העיקרי – בטל.זה נושא של הסייג לאחריות הפלילית. זה הוזכר בהתחלה. היום יש בחוק סעיף, שהוא חריג יחסית, שקבע את הסייג לאחריות הפלילית מתוך החשש שמא עובדים של הרשות או קצינים בצה"ל יימנעו משחרור השטח מהחשש שמא תוטל עליהם אחריות פלילית. מה שהממשלה מבקשת הוא לבטל את הסעיף הזה ולהסתמך על ההוראות הכלליות בחוק העונשין שקובעות מתי אדם הוא רשלן ומתי לא, ולא להשאיר הוראה ייחודית לעניין הזה.

הדבר היחידי שמבחינתי בעניין הזה הוא שבאמת הסעיף הזה נחקק כדי לתת הגנה לאנשים האלה. והשאלה היא רק אם אתם לא רואים פה שיהיה איזשהו אפקט מצנן שימנע מאנשים למלא את ייעודם ולשחרר את השדות. שאלה שאני מפנה למשרד הביטחון ולצה"ל.
יעלה סרלין בכר
אני אגיד כך. עצם התיקון שמבטל את צו הסגירה באופן אוטומטי מילא זה היה השיקול מוביל לאשר גם את מחיקת הפטור, את הסייג לאחריות פלילית. מעבר לזה, אני אגיד שבשיח פנימי עם משרד המשפטים הגענו לאיזושהי הבנה, יצאה איזושהי עמדה שמבינה את הסיכון ומקטינה בעצם את האחריות הפלילית. אבל אני אגיד שוב שהבנו שזה איזשהו עניין טכני שאי-אפשר, רק חוק העונשין, ופרקליטות המדינה ביחד עם משרד המשפטים התעקשו, וברגע שהבנו שהסיכון מבחינת נציגי צה"ל, שהם כבר לא חותמים על צו הסגירה אלא הוא מוסר מילא, אז אנחנו רגועים בהקשר הזה.
עידו בן יצחק
אוקיי. ובהקשר לעובדי הרשות?
יעלה סרלין בכר
עובדי הרשות, אני אגיד כך. קודם כול, כעובדי מדינה, אז גם יש להם כבר את ההגנה המתאימה. והמכתב הזה ששם המשנה במשרד המשפטים בעצם נותן מענה דומה, רק שהוא אינו בחקיקה ראשית, חוות דעת משפטית.
קריאה
קצת לא ברור כל העניין הזה. ממש.
היו"ר דוד אמסלם
האמת היא שלא הצלחתי להבין, אבל בואו נמשיך.
דרור גרנית
אולי אני אסביר לגבי זה.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאם מישהו עבר עבירה פלילית, אז גם בלי הסעיף הזה הוא עומד לדין.
דרור גרנית
לא, אז אני אסביר, ברשותך.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין למה זה נכנס, למה זה יוצא.
דרור גרנית
אז אני אסביר רגע. כשחוקקו את החוק, הסיפור היה שהצבא, מכל מיני טעמים, לא פינה. אבל אחד הטעמים שהוא לא פינה, הוא אמר: נגיד שאני מפנה ואני משחרר את הקרקע, ובמקרה קרתה טעות, קרתה תקלה, פספסנו מוקש, מישהו עלה עליו, נהרג. מה קורה? יבואו אליי, הקצין בצה"ל, ויגידו: אתה אחראי בפלילים למותו של אותו אדם, כי היית רשלן. ולכן, אמר הצבא, אני לא מוכן לפנות, לא לוקח עליי את האחריות, לא משחרר את השטחים.
עידו בן יצחק
אנחנו זוכרים גם מקרים שאפילו הצבא כבר פינה, אבל השאיר את הגדר, כי הוא לא רוצה שאף אחד יכנס לשם.
דרור גרנית
ועל כן המחוקק בחקיקתו של החוק המקורי בשנת 2011 נתן, קבע סעיף יחסית מאוד מאוד חריג בחקיקה שאמר: אין אחריות פלילית, לא תהיה אחריות פלילית, נקודה. וזה כדי לתמרץ אותם לשחרר את הקרקעות.
יעל סרלין בכר
כל עוד הוא פעל בהתאם לפקודות. זה בדיוק הרעיון.
דרור גרנית
בסעיף המקורי נאמר: חייל העובד במשרד הביטחון יפעל להסרת צו סגירה בשדה מוקשים – אחרי זה הוספנו, בשטח נפלים – בהתאם להוראות סעיף 30, שסעיף 30 אומר, עבר על כל הזה, לא תהיה אחריות. עכשיו, הסעיף הזה, מצד אחד הסיטואציה של אורגן ממשלתי או פקיד או חייל או לא משנה, עובד ציבור, שמבצע איזושהי פעילות שמקימה סכנה או שגלומה בה איזושהי סכנה, היא סיטואציה מאוד מאוד מאוד נפוצה. מאידך גיסא, סעיפים של פטור מאחריות הם מאוד מאוד לא קיימים.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. הרי לכאורה, נניח שהוא התרשל, אז מה?
דרור גרנית
בדיוק, יפה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אין על זה אחריות פלילית?
דרור גרנית
יפה.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל.
דרור גרנית
שאלתך בהחלט במקומה, כי בעצם זה בדיוק מה שאנחנו מציעים פה. אנחנו אומרים, צריך לחול עליו הדין הכללי ולא צריך שיהיה פה את ההסדר הספציפי. מהו הדין הכללי? הדין הכללי הוא סעיף 21 לחוק העונשין, שזה החלק הכללי של חוק העונשין, שמגדיר מהי עשיית מעשה ברשלנות. ובעצם מה שאנחנו הסברנו למשרד הביטחון - - -
היו"ר דוד אמסלם
בקיצור, דילגתם אותם משם לפה.
דרור גרנית
לא. אמרנו במילים פשוטות, אם לא תהיה רשלנות, מן הסתם לא תועמדו לדין.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. ברור. הבנו.
דרור גרנית
הבנו. זהו.
אביגיל סון-פלדמן
שמי אביגיל סון-פלדמן, ממשרד המשפטים. אני מהמחלקה הפלילית, ייעוץ וחקיקה. אנחנו באמת ביקשנו לבטל את זה באמת מתוך תפיסה - - -
רות פרמינגר
לא שומעים אותך. סליחה.
אביגיל סון-פלדמן
אנחנו באמת ביקשנו את הביטול של הסעיף הזה מתוך תפיסה רוחבית באמת, כמו שנאמר כאן, שגם מלכתחילה הוא לא היה נדרש מבחינה משפטית. הכללים לגבי התרשלות לא נקבעים בכל חוק ספציפי בסעיפי פטור, אלא הם באמת קבועים בחלק הכללי של חוק העונשין. כן נפגשנו שסעיף 21 תוקן בשנת 2016 וחודד בו הצורך שצריך שתהיה באמת נטילה של סיכון בלתי סביר. ברור שלא כל תוצאה קטלנית בהכרח מקימה אחריות ברשלנות. שאלת הרשלנות היא דבר שצריך להוכיח אותו. יש יסודות בסעיף 21 ויש גם הנחיה של פרקליט המדינה שמדגיש ומחדד ספציפית גם בהקשרים האלה של עובדי מדינה בדיוק לחששות האלה. ההנחיה מתייחסת לזה שכמובן שהעמידה בכל ההוראות והנהלים היא שיקול מאוד מאוד מרכזי בשאלת ההתרשלות, אבל לא נכון שיהיו סעיפי פטור כאלה ספציפיים שמפוזרים. אין לנו את זה בתחומים אחרים. למרות שכמובן שהרציונל הזה קיים גם בתחומים אחרים, המענה הוא מענה כללי.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רק שאלה ברשותכם. לכן השאלה בכלל למה הכניסו את זה. זאת השאלה. לא למה אנחנו רוצים. אבל אני שואל שאלה עקרונית אחרת. בואו נניח שהבאנו את הקבלן, הקבלן פינה וכולי ופה ושם, ומישהו עלה על המוקש בסופו של דבר אחרי מספר שנים. מול מי הוא תובע את התביעה? מול המדינה או מול הקבלן? האחריות בסוף הנזיקית.
יעלה סרלין בכר
נזיקית, יש ביטוח.
שרון חדד
יש ביטוח. הקבלן עושה ביטוח.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני שואל, האם האחריות היא מדינתית? הרי זה המוקש של המדינה. האם הוא מתנהל מול מדינת ישראל או מול קבלן שאולי פשט רגל?
רות פרמינגר
או האם הוא נפגע פעולות איבה, כמו שזה קיים היום? זה משרד הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
לכן זה מה שאני רוצה לדעת. מה ההגדרה. הרי בסוף זה מוקש של צה"ל.
רות פרמינגר
נכון.
דרור גרנית
השאלה הזאת היא שאלה טובה. אני חושב שהשאלה בסוף תקום ותיפול על הפרטים העובדתיים של המקרה, שכמובן זה מקרה תאורטי. אין לנו פרטים עובדתיים. אבל היה וחלילה יקרה המקרה - -
היו"ר דוד אמסלם
כן.
דרור גרנית
- - אז תהיה שאלה מי היה הרשלן. האם הייתה רשלנות של הקבלן.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. תעצור, תעצור כאן. רק שנייה, דקה. וכאן, עידו, מבקש גם שתבדוק לי בזה. תראה, בסוף אני רואה את זה כאחריות כוללת של מדינת ישראל. בוודאי אזרח שעלה ופתאום התפוצץ על מוקש, הוא לא צריך להתחיל עכשיו לרוץ ולבדוק מי זה הקבלן ומה הנסיבות וכו'. יש מדינה. מדינת ישראל שכבר היא תתקשקש עם הקבלן ההוא וההוא והביטוח ההוא. אתה מבין לבד שהאזרח בסוף ימצא את עצמו לבד מתחיל להתרוצץ מול כל מיני גופים שלך תדע אם הם קיימים בכלל. איך אמרתי? יכול להיות שהחברה הזאת נסגרה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
להתרוצץ בלי רגליים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. וסביר להניח שהוא גם נפגע בגופו, בגלל זה הוא זה. לכן אני חושב שאחריות הכוללת היא של מדינת ישראל. ואזרח מדינת ישראל, וזה מוקש של מדינת ישראל, הוא צריך לבוא בדין ודברים עם מדינת ישראל, קרי משרד הביטחון, קרי צה"ל, לא חשוב, גוף כזה. המדינה כבר תתנהל מול האחרים באחריות וכו' ותתבע אותם.
עידו בן יצחק
למיטב הבנתי, הוא נפגע פעולות איבה, מי שעולה על מוקש.
יעלה סרלין בכר
בדיוק. אני אתייחס. דיברנו על שני נושאים: אחריות נזיקית ואחריות בפלילים.
היו"ר דוד אמסלם
הפלילים עזבי. גמרנו.
יעלה סרלין בכר
זה לא קשור. בדיוק. נגרם איזשהו נזק, אנחנו היום יותר מגובים, כי בעבר כשהצבא עשה את זה, זה היה אחריות מלאה על הצבא גם מבחינת הפיצוי התקציבי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
יעלה סרלין בכר
היום במקרה שבאמת מנהל הרשות חתם על שטח שהוא נקי, אז הוא זה שחתם. הכול בהסתמך כמובן על העבודה המקצועית של חברה פרטית. מה שיקרה הוא שאותו אדם שייגרם לו נזק, כמובן שייגרם איזשהו הליך של בירור עובדתי מה קרה ורשלנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. לא נכנס לזה.
יעלה סרלין בכר
רגע. בסוף, ככל שהוא יוכר כנפגע פעולות איבה וככל שאכן המשרד יישא באחריות, אז אנחנו באים ואומרים פה בתוך הוועדה, שהפיצוי יהיה של המשרד כמבוטח, כמוטב, לאותו ביטוח שיעשה היזם. אנחנו לא נשלח אזרח לתבוע את היזם. אבל אנחנו כמשרד הביטחון בעצם ניקח את הכסף מפוליסות הביטוח, וזה בפן של אחריות נזיקית, מאותו קבלן שהיה אמור לא להתרשל ולפנות את השטח שיהיה נקי. האחריות היא עדיין שלנו. לא השתנה שום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
הפוליסה היא לעולמי עד?
יעלה סרלין בכר
הפוליסה היא?
היו"ר דוד אמסלם
הפוליסה של הקבלן היא לעולמי עד או שהיא מוגבלת בזמן?
רות פרמינגר
לא. מה פתאום? לא, לא. יש לה זמן, טווח.
יעלה סרלין בכר
לא, היא מוגבלת בעשרות שנים.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני, ברשותך, עידו, רוצה שאתה תחדד את הסעיף הזה, שבסופו של דבר אחריות היא של המדינה, של משרד הביטחון.
רות פרמינגר
יש לי בקשה.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דקה.
יעלה סרלין בכר
אבל אין פה תיקון. אין איזשהו סעיף שחל.
היו"ר דוד אמסלם
אני אכניס את זה עכשיו. מה זאת אומרת?
יעלה סרלין בכר
לא. אין סעיף שאומר שהאחריות היא לא של המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע. התשובה שלכם מטרידה אותי. אז לפעמים אנחנו עושים את זה, מה שנקרא, באופן פוזיטיבי.
יעלה סרלין בכר
למיטב הבנתנו, הוא יוכר כנפגע פעולות איבה, בדיוק כמו שעידו אמר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אני מכיר את הסיפורים האלה. בסוף מה שלא כתוב, מתחילים להתקשקש עם האזרח.
רות פרמינגר
אני חושבת שברגע שניתנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה.
רות פרמינגר
סליחה. אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
עידו.
עידו בן יצחק
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע שמי שנפגע מתחמושת או של צה"ל או של צבא אויב, שזה המקרה פה, אז הוא אמור להיות מוכר כנפגע פעולות איבה. ואם הוא מוכר כנפגע פעולות איבה, אז זה המסלול שלו.
היו"ר דוד אמסלם
זה כולל גם את הנושא הזה?
עידו בן יצחק
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מתייחס לתחמושת של אויב או לתחמושת של צה"ל, שאדם נפגע ממנה. זאת אומרת אם לצורך העניין אתה הולך ברחוב ונתקל בנפל ממלחמת ששת הימים ונפגע ממנו - -
היו"ר דוד אמסלם
כן.
עידו בן יצחק
- - לא משנה אם זה של צה"ל או של הצבא הירדני, אז אתה אמור להיות מוכר כנפגע פעולות איבה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל פה יבוא הצבא ויגיד: רבותיי, אני השקעתי משאבים ופיניתי את זה; זה לא אני, זה הקבלן. הרי ברור לך שמי שעכשיו פורץ - - -
יעל סרלין בכר
לא. מי שחותם בסוף זה משרד הביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. מי שפורץ למחסן תחמושת צה"לי, דורך על מוקש, אני מניח שהוא לא מבוטח.
עידו בן יצחק
אם הוא פרץ לשם.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן גם פה, אני כבר רואה כאן איזה אירוע שמתגלגל. אז גם בואו נכתוב את זה באופן מעשי שאזרח שנפגע מזה, הוא בעצם זכאי לקבל פיצויים כמו נפגעי פעולות איבה. גם אם זה יירשם פעמיים, זה בסדר, גם בחוק אחר וגם פה.
בתיה גולטיב
אני רוצה לבקש בקשה נוספת בנושא.
קריאה
מה השם, בבקשה?
בתיה גולטיב
בתיה גוטליב, המועצה האזורית גולן.

(היו"ר יולי יואל אדלשטיין, 12:19)
דוד אמסלם (הליכוד)
אני רק אסביר ליולי. בסופו של דבר, הרי הקבלן עושה ביטוחים וכו' וכו'.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אני הבנתי עכשיו, כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
שלא האזרח יתמודד מול הצבא ולא מול הקבלן.
בתיה גולטיב
לנו כרשות יש התמודדות מול הצבא, מול משרד הביטחון, שאנחנו נדרשים לחתום על מסירת שטח שאנחנו לוקחים אחריות, אם יהיה איזשהו נזק למישהו בשטח מפגיעה ממוקש או מנפלים. ופה אנחנו לא מוכנים לחתום על זה. אנחנו כרשות לא יכולים לקחת עלינו את האחריות ומבקשים שלא תהיה התניה כזו מצד משרד הביטחון להחזרת שטחים.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא הבנתי. אז מי ייקח אחריות?
בתיה גולטיב
הרשות לפינוי מוקשים, משרד הביטחון, הצבא.
דוד אמסלם (הליכוד)
ואתם, איזו רשות אתם?
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
המועצה האזורית גולן, רשות מקומית.
בתיה גולטיב
אנחנו המועצה האזורית גולן.
דוד אמסלם (הליכוד)
אה, רשות מקומית. איך גלגלתם את זה לרשות המקומית? לא הבנתי.
בתיה גולטיב
שאלה טובה.
דוד אמסלם (הליכוד)
איך מהמוקש של צה"ל זה הגיע לרשות המקומית, שהיא תשלם מארנונה?
בתיה גולטיב
אז היום בעצם אנחנו תקועים עם החזרת שטחי אש מהסיבה הזו, כי אנחנו לא מוכנים לחתום.
שרון חדד
אני רוצה לדייק שנייה ולסדר פה כמה דברים. אחד, חבר הכנסת אמסלם צודק. אם בן אדם נפגע אחרי שפינו שטח, האחריות היא של המדינה. פה אין דיון. אחריות היא של המדינה. הוא נפגע פעולות איבה ואחריות המדינה לטפל באותו אדם. אנחנו חתומים מול הקבלנים ומבטחים, הקבלנים מבטחים כל מה שקשור לנזיקין. אנחנו יודעים לתבוע את הביטוח שלהם במקרה ואנחנו רוצים להחזיר אותם לפנות שוב את שדה המוקשים, וזה מוקצב ומוגבל בזמן. זה לגבי האירוע הזה.
לגבי האירוע שעלה ממועצת גולן, שטחים שאנחנו משחררים – גורעים אותם, אוקיי? ויש הרבה שטחים כאלה ששחררתי. אנחנו משחררים אותם. אם קורה משהו, זה אחריות המדינה. על זה אין ויכוח. יש שטחים שאנחנו משחררים באמצעות סקרים. עכשיו, בא אליי יזם, אומר לי: תשחרר שטח באמצעות סקר. ואז אני אומר ליזם: תשמע, סקר זה לא תהליך מלא; סקר זה תהליך סטטיסטי מסוים.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה זה סקר? תסביר לנו מה הכוונה.
שרון חדד
סקר. אז אנחנו עוברים על תיקי התרגיל של צה"ל. אנחנו עוברים על תיק שטח האש. אנחנו מסיירים שם. אנחנו עושים בדיקה סטטיסטית. אנחנו מראיינים אנשים. אנחנו עוברים על תצ"אות. אנחנו מסיירים רגלית. אנחנו עושים בעצם הכול, חוץ מעיסוק בתת-קרקע, כי לעשות תת-קרקע אומר שאני צריך להביא חברת פינוי.
דוד אמסלם (הליכוד)
כן.
שרון חדד
אז אנחנו אומרים למי שדורש: אופציה אחת היא לשחרר באמצעות סקר, אבל המשמעות היא שיכול להיות שיש נפל ואז תיקח את האחריות על זה. אופציה שנייה היא שאנחנו נעשה פינוי מלא, אבל צריך לממן אותו, צריך לממן את הפינוי המלא. זו המשמעות. את רוב השטחים אפשר לשחרר. אנחנו לא חושבים שבכל תא שטח צריך לבצע פינוי מלא כדי לממן אותו, כי אז אנחנו נצא פה מיליוני שקלים לכל תא שטח.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא, אבל בתא שטח שאתה עושה סקר, נשמע לך הגיוני מה שאתה אומר? אני שואל.
שרון חדד
אני לא יכול לשחרר את הקרקע. כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני שואל.
שרון חדד
אחרת, לא היינו יכולים לשחרר אותו.
דוד אמסלם (הליכוד)
אף אחד לא אומר לא לשחרר. קח את הסיכון אתה. למה המועצה האזורית על כמה מיליוני שקלים שהיא גובה ארנונה תפצה את זה? לא הבנתי.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
לא, גם באיזו זכות. אולי מהנדס העירייה שאולי שירת כשקמיסט בצה"ל, לא שיש לי שום דבר נגד זה, אבל באיזו זכות הוא חותם שזה שטח נקי? הוא לא מבין בזה בכלל.
שרון חדד
לא. הוא לא חותם שהשטח נקי.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אז מה הוא כן חותם?
שרון חדד
הוא חותם שהאחריות היא שלו, שיש לו אפשרות לממן פינוי מלא.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה שייקח אחריות כזו? לא הבנתי. הרי זה האינטרס של המדינה לתת לו לעבד את הקרקע. על הקרקע הוא מגדל עגבניות, מגדל תפוזים, משלם מס הכנסה למדינת ישראל, ואתה רוצה שהוא ייקח את הסיכון על עצמו? לא הבנתי. זה מוקש של הצבא. אז אם אתם רוצים לשחרר, זה האינטרס של מדינת ישראל, היא צריכה גם לקחת אחריות, אם יקרה וזה. הרי זה לא קורה, אני מניח - - -
שרון חדד
לא. זה לא קורה הרבה. זה קורה ליזמים.
דוד אמסלם (הליכוד)
אבל אם יקרה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אמרת, ליד דימונה שחררו, כן?
שרון חדד
נכון. שם האחריות היא שלי. שם אני חתום ואני אחראי. אני שחררתי 600 דונם להרחבת - - -
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אבל אמרת, באמצעות סקר.
שרון חדד
כן. באמצעות סקר.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אז מה שונה דין המועצה האזורית?
שרון חדד
כי בא יזם, אומר לי: עכשיו אני רוצה שתפנה לי תא שטח מסוים. אז יש לו את האופציה או לממן, ואז אני אחראי; הוא מממן פינוי עם חברה; זה עולה לו מיליונים. או שאנחנו נבצע סקר ואנחנו נבדוק סטטיסטית מה המצב של השטח הזה, ואם אנחנו נבין שהסיכוי שיש פה נפל הוא קלוש, עדיין יש לך חלק באחריות. הוא יכול להביא את דמי הפינוי ולממן אותו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אבל זה לא הוא. עוד פעם, אני לא מבין. אתה מדבר כרגע על החברה הכלכלית גולן? אם זה יזם פרטי - - -
שרון חדד
כל מי שדורש שחרור של תא שטח מסוים, כן.
בתיה גולטיב
אנחנו מדברים על השטח לטובת התיישבות.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
ברור.
בתיה גולטיב
לטובת הרחבת היישובים.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא הבנתי. הרי המדינה מוכרת את השטח. אם תיתנו את הקרקע למועצה והיא תשווק את הקרקע ותיקח את הכסף לעצמה, ניחא. אז מה קורה כאן? כסף של המדינה, האחריות שלהם? זו החלוקה? נשמע הגיוני? הרי המינהל לוקח את הכסף על השיווק של הקרקע.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מה אומר נציג משרד המשפטים על הנושא הזה?
דרור גרנית
ראשית, אני אגיד שהסיטואציה שעולה פה חדשה לי. אז אני לא בטוח שאני מבין אותה עד תום.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אני רחוק מאוד מלהיות מומחה, אבל אני מבין את הסיטואציה.
דרור גרנית
רגע.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מה גם שיזם, כפי שאנחנו מכנים אותו כאן, איכשהו יש לי תחושת בטן שהוא יעדיף לחסוך כמה מיליונים ולהסתמך על הסקר.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא הוא לא קובע.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
לא. אבל הוא קובע, כן. אבל עוד פעם, מה שאמר שרון, ובצדק אמר, הוא מציע לו בעצם שתי אופציות: אני יכול לעשות כך, כך וכך, אבל אז אתה תממן או אנחנו נעשה סקר. ברור שהוא עושה את זה, מבסס את זה על משהו. הוא לא ייכנס לשדה מוקשים ויגיד: אני עושה סקר.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. אבל בסוף אלה קרקעות מדינה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
ברור. ברור.
דוד אמסלם (הליכוד)
עכשיו, אם הוא עושה סקר, המדינה מוכרת את זה במחיר יותר יקר.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
נכון.
דוד אמסלם (הליכוד)
המדינה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
נכון, נכון. סליחה, כן.
דרור גרנית
אני לא רוצה לומר משהו על סיטואציה שהיא חדשה לי ואני לא בטוח שאני מבין אותה, את פרטיה העובדתיים, עד תום. אז ברשות היושב-ראש, אני חושב שאנחנו – זאת אומרת, שוב, אני לא הייתי ער לאירוע הזה. זו נקודה שעולה פה עכשיו. אני לא יודע להציע כרגע התייחסות מושכלת. אז אני מעדיף לא לומר דברים מחייבים בעת הזאת. על פני הדברים – אני אומר את זה על פני הדברים ובלי שאני זה – השאלה של חבר הכנסת אמסלם בהחלט נראית במקומה. אבל אני שוב מסייג את הדברים, כי אולי אני לא מבין את הסיטואציה עד תום.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. בפועל, נציגת המועצה האזורית – סליחה, שהשם שלך ברח לי.
בתיה גולטיב
בתיה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בתיה. יש בפועל מצב שיש תא שטח שכרגע עומד?
בתיה גולטיב
כרגע מדובר על שלושה שטחים שאנחנו לא מוכנים לחתום.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
שלושה שטחים ששום דבר לא מתקדם בגלל שאתם לא יכולים לקחת אחריות.
בתיה גולטיב
הם מסודרים. כבר עשינו את כל התהליך להחזרת השטח מול פיקוד הצפון, עבר את כל מה שצריך באג"ת צבא, עבר גם את הסריקה של הרלפ"מ ומכתב ההתחייבות מוכן. רק אנחנו נדרשים לחתום על לקיחת אחריות, ואנחנו לא יכולים לקחת את זה עלינו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
טוב. בסדר. השאלה היא באמת מה עושים עם זה. השאלה, חבר הכנסת אמסלם, היא - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מציע, היושב-ראש. מי אחראי מול משרד הביטחון בנושא הזה?
שרון חדד
זו יחידה אחרת במשרד.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז בוא תעשה דיון קצר. קח את האוצר. קח את יחידת משרד הביטחון. בוודאי הרשות היא מחוץ לתמונה, כדי לסגור את האירוע הזה. אחרת, זה ימשיך להיות ככה. שלושת השטחים האלה יישארו עוד עשר שנים. נישאר ככה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
צודק.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
נכון, נכון. נכון. בסדר גמור. בואו נתקדם בינתיים. את הנושא הזה אנחנו נשים בסוגריים לדיון פנימי.
עידו בן יצחק
אוקיי.

תיקון חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה)
7.
בחוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה), התשע"ט–2019‏ –(1) בשם החוק, במקום "(תיקון – הוראת שעה)" יבוא "(תיקון)";(2) בכל מקום, למעט סעיף 27, במקום "יקראו" יבוא "יבוא";(3) סעיף 1 – בטל;(4) בסעיף 2, במקום "בשם החוק העיקרי, אחרי" יבוא "בחוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א–2011‏ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי";כל התיקונים האלה נוגעים להפיכת הוראת השעה בעניין פינוי נפלים להוראת קבע.(5) בסעיף 4 –
(א) בפסקה (1), במקום "לא ייקראו" יבוא "יימחקו";
(ב) בפסקה (2), במקום "לא תיקרא" יבוא "תימחק";
(ג) בפסקה (7), במקום ההגדרה "שטח נפלים", המובאת בה, יבוא:

""שטח נפלים" – שטח שיש בו נפלים או שיש חשש שיש בו נפלים, כתוצאה מהטמנה, מפעילות אימונים או מביצוע ניסויים, או כתוצאה מתאונה עקב אחד מאלה, ובלבד שלעניין שטח כאמור שהוא בשימוש צה"ל – קצין בדרגת אלוף משנה לפחות שהרמטכ"ל הסמיך לצורך זה, ולעניין שטח כאמור שהוא בשימוש מערכת הביטחון – המנהל הכללי של משרד הביטחון, קבע כי השטח אינו דרוש עוד לפעילות צה"ל או מערכת הביטחון, לפי העניין, וכי ניתן לפנות את הנפלים שבו; לעניין זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:


(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;


(2) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998‏;";
(ד) בפסקה (8), במקום "לא תיקרא" יבוא "תימחק";אני אסביר מה היה פה. הסעיפים הקטנים (א), (ב) ו-(ד) נוגעים להפיכת הוראת השעה להוראת קבע. בסעיף קטן (ג) יש תיקון בהגדרת של "שטח נפלים". היום אחת הדרישות של ההגדרה של מהו "שטח נפלים" היא שהוצא לגביו צו סגירה של אלוף הפיקוד, או של הרמטכ"ל בעצם, במקרה של "שטח נפלים". מה שהתברר לרשות, כפי שהם הסבירו לי, הוא שיש שטחי נפלים במקומות שלא הוכרזו כשטח צבאי סגור ולכן שזה לא יהיה אחד מהתנאים.
שרון חדד
רמת השרון זו דוגמה. זה לא שטח צבאי סגור וצריך לפנות אותו.
עידו בן יצחק
(6) סעיפים 8 ו־9 – בטלים;אלה הגדרות שעברו למקום אחר.(7) בסעיף 11 –
(א) בכותרת השוליים, במקום "סעיפים 9א ו־9ב" יבוא "סעיף 9א";
(ב) במקום סעיפים 9א ו־9ב לחוק העיקרי, המובאים בו, יבוא:
"מימון מיזם פינוי שיזמה הרשות
9א.
מיזם פינוי של שדה מוקשים או של שטח נפלים, שיזמה הרשות, ימומן מתקציב הרשות כאמור בסעיף 9 או מתרומות שקיבלה הקרן לפי הוראות פרק ג'.";גם זה נובע מהשינויים שנעשו פה.(8) בסעיף 12, במקום "לא ייקראו" יבוא "יימחקו";גם זה הפיכת הוראת השעה להוראת קבע.(9) בסעיף 16, בסעיף 17א(א) לחוק העיקרי, המובא בו, אחרי "או שטח נפלים" יבוא "לבקשת יזם לפי סעיף 30א או לפי התוכנית השנתית";זה סעיף משלים להוראה שמאפשרת פינוי שדה מוקשים על חשבון יזם.(10) בסעיף 22, במקום "לא ייקרא" יבוא "בטל";זה נוגע להפיכת הוראת השעה להוראת קבע.(11) בסעיף 23א, בסעיף 28א(א) לחוק העיקרי, המובא בו, במקום "ביקשה חברת תשתית או ביקש גורם אזרחי אחר (בסעיף זה – המבקש)" יבוא "ביקש יזם", והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק;


גם העניין הזה נובע מהעברת סעיפים ממקום למקום.(12) במקום סעיף 24 יבוא:"תיקון סעיף 30
24.
בסעיף 30 לחוק העיקרי –(1) במקום סעיפים קטנים (א) ו–(ב) יבוא:
"(א) חל צו סגירה על שטח שהרשות פעלה לפינויו ממוקשים או מנפלים לפי תעודת היתר כאמור בסעיף 27, והתקיימו שני התנאים שלהלן, תודיע הרשות, למפקד הצבאי על כך שהתקיימו התנאים האמורים ותצרף להודעתה מפה של השטח שפונה בפועל:

(1) המפעיל והחברה המפקחת הצהירו לפני הרשות, בכתב, כי פעלו בהתאם למפרט הלאומי וכי השטח פנוי ממוקשים או מנפלים, לפי העניין;

(2) הרשות פעלה ופיקחה לפי כללי הפיקוח שנקבעו לפי סעיף 4(א)(1)(ד).
(ב) הודיעה הרשות כאמור בסעיף קטן (א), יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל בתוך 30 ימים ממועד ההודעה; ואולם אם היה השטח שפונה בפועל שונה מהשטח שלגביו ניתנה תעודת היתר לפי סעיף 27, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שפונה בפועל, אשר נכלל בשטח שלגביו ניתן היתר לפי סעיף 27, בתוך 60 ימים ממועד ההודעה.";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) חל צו סגירה על שטח בשל חשש להימצאות מוקשים או נפלים באותו שטח, ומצאה הרשות, לאחר שבדקה את השטח לפי כללי הסקר שנקבעו לפי
סעיף 4(א)(1)(י), כי אין בו מוקשים או נפלים, לפי העניין, תודיע על כך למפקד הצבאי ותצרף להודעתה מפה של השטח שנבדק כאמור; הודיעה כאמור, יפקע צו הסגירה לגבי השטח שנבדק כאמור במועדים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ב2) הרשות תפרסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון הודעה על פקיעת צו סגירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1).";(3) סעיף קטן (ג) – בטל.";היום כאשר מסתיים הליך הפינוי נדרשת הרשות לפנות למפקד הצבאי כדי שיבטל את צו הסגירה. הסעיף הזה הופך את זה למנגנון אוטומטי. הם לא יצטרכו לפנות אליו. אם הם פינו את כל השטח, אז תוך 30 ימים צו הסגירה יפקע אוטומטית. אם הם פינו רק חלק מהשטח או שטח נוסף, זה יקרה מתוך 60 ימים כדי שהצבא יוכל להיערך בהיבט הזה. בנוסף, יש פה הוראה כיום שהיום היא מחייבת את הצבא להסיר את הגדרות לאחר הפינוי. הסעיף הזה מבוטל. עד כמה שהבנתי מהרשות - -
שרון חדד
אנחנו מורידים אותם.
עידו בן יצחק
- - הם עושים את זה בעצמם כחלק מהליך הפינוי.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
תודה רבה, עידו.
שרון חדד
אני רוצה, ברשותך, לתקן את מה שהיא העלתה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, בבקשה.
שרון חדד
לא מדובר פה על שטחים שהרלפ"מ שחררה. מדובר פה על מחנות ששוחררו עם יחידה אחרת במשרד הביטחון, שזו יחידת מתוו"ה ויחידת - - -, בחושנייה ובמקומות אחרים.
קריאה
זה המון.
שרון חדד
בסדר. יחידה אחת במשרד הביטחון. מה שהרלפ"מ משחררת, זה חד-משמעית אחריות של הרלפ"מ. אין פה דיון בכלל. צריך להבין את זה. זה משהו אחר לגמרי.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
זאת אומרת, האכסניה, כפי שאומרים בבית הזה, האכסניה לתיקונים זה לא בחוק הזה. זה במקומות אחרים.
שרון חדד
מה שמשוחרר ונגרע זה באחריות מלאה של הרלפ"מ.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אוקיי.
שרון חדד
צריך להבין את זה. שחרור מחנות, הם צריכים לחתום על כתב התחייבות, כי הם עדיין בתוך מחנה ויש פעילות צבאית ליד ויש דברים שצריך לתאם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אז עידו, יש לי בקשה אליך. אתם תוכלו, בבקשה, בצוות המשפטי, לבדוק את הנושא, ליידע אותי ואת חבר הכנסת אמסלם גם מה קורה ואם נדרשת איזושהי פעולה?
דוד אמסלם (הליכוד)
רק שאלה ברשותך, אדוני.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מדובר על אחריות לגבי מוקשים ונפלים?
שרון חדד
כן. מוקשים ונפלים.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
גם וגם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז לא הבנתי את - - -
שרון חדד
לא. אני אחראי. עוד פעם אני אומר, מה שאנחנו משחררים לגריעה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. יש מצב שהצבא משחרר בסיס והוא עצמו מפנה את המוקשים?
שרון חדד
הצבע משחרר בסיס זה משהו אחר. אין מוקשים בבסיסים. הוא משחרר בסיס. הוא צריך לוודא שאין תחמושת במחסנים, אין תחמושת מפוזרת, תחמושת של חיילים. זה תהליך אחר של הצבא, לא של הרלפ"מ.
עידו בן יצחק
זאת אומרת, אם הוא השאיר רימון מאחורה - - -
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. בדיוק רציתי לומר. שלא השאירו רימון. בדיחה עצובה על מה שקרה לא מזמן.

חברת הכנסת ברביבאי, את רצית לנמק?
עידו בן יצחק
רגע.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אני מושכת.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אה, סליחה. כן, סעיף 27. בבקשה.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
אני מושכת את הרצון שלי לנמק.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אוקיי. מאה אחוז. בבקשה, עידו.
אורנה ברביבאי (יש עתיד)
ננמק במליאה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אני מעריך את זה.
עידו בן יצחק
(13) בסעיף 27 –
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים";
(ב) במקום "בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק" יבוא "בחוק" ובמקום "כך שבתוספת" יבוא "בתוספת".גם זה נובע מהפיכת הוראת השעה להוראת קבע. יש, אדוני היושב-ראש, נושא אחד שחבר הכנסת אמסלם השאיר להכרעתך.
פזית תדהר
כן. הייעוץ. נכון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן.
עידו בן יצחק
בסעיף 2 להצעת החוק מוצע לבטל את תפקיד הרשות – שנייה, אני אמצא את זה.
פזית תדהר
"לייעץ". להוריד את המילה. את המילה "לייעץ".
עידו בן יצחק
להוריד את תפקיד היועץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה במוסדות החינוך.
דוד אמסלם (הליכוד)
כיום יש מייעץ כזה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מטעם הרשות?
עידו בן יצחק
כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
הם צריכים לעשות פעילות, מה שנקרא, הסברה בבתי הספר.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, כן, ברור. כן. נו?
דוד אמסלם (הליכוד)
וזה לא קורה. אז במקום שהם יפעלו כדי שזה יקרה, הם מבקשים לבטל את היועץ. דרך אגב, אני רואה את החשיבות הכי גדולה בסיפור הזה בבתי הספר.
רות פרמינגר
בדיוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
הרי סביר להניח, אנשים מבוגרים גם פחות מטיילים בטיולים שנתיים וגם מבינים את העניין. ילד או נער בגיל 14-13 לוקחים אותו לטיול ברמת הגולן, סביר להניח שהסכנה לגביו היא הכי גדולה.
שרון חדד
וזה קורה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לכן צריך להסביר בבתי הספר את הסכנות.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אני עוד פעם מתנצל שהייתי צריך לצאת לאיזו פגישה, אבל אני לא הייתי ממהר לבטל את הפונקציה הזאת. עכשיו, האתגר הוא שלנו. אתה יכול בצדק לומר: אם תצליחו להגדיל את התקציבים ולעבות את כוח האדם בדיוני התקציב, ואז אנחנו נוכל לעשות פעילות אמיתית. אבל לבטל את הפונקציה, כמו שגם אמר חבר הכנסת אמסלם, זה קצת הפוך על הפוך.
שרון חדד
אני מסכים. מקובל, מקובל.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה, רותי.
רות פרמינגר
אני רוצה להגיד שאני גם כן חושבת שזה ממש לעקר אינטרס מאוד מאוד חשוב. ואני הצעתי גם במסגרת התוספת למועצה, לוועדה המייעצת, להוסיף נציג של משרד החינוך. שהוא יבוא, ישמע את כל התהליכים, ייחשף לכל הפעולות שעושים לכל שדות המוקשים. אנשים לא מאמינים לי שיש המון מוקשים בארץ. אנשים לא מבינים את זה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
זה לא נושא של - - -
רות פרמינגר
אני חושבת שהייתי מוסיפה נציג למשרד החינוך במסגרת הוועדה המייעצת.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
את צודקת לגמרי. אני טרם נתקלתי במשפחה שכשאומרים להם: בואו נטייל בגולן, הם אומרים: לא, לא, לא, יש שם מוקשים, כן?
רות פרמינגר
נכון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
אז צריך פה הרבה מאוד מודעות לעניין הזה.
רות פרמינגר
נכון, נכון.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
יש לנו עוד חובות פרוצדורליות, עידו?
עידו בן יצחק
בעצם מה שאנחנו מסכמים פה זה שני שינויים. אחד, אנחנו מבטלים את סעיף 2.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן.
עידו בן יצחק
השני, להוסיף, עוד אין לי נוסח כרגע, לבקשת חבר הכנסת אמסלם, הוראה לגבי אחריות של המדינה. אנחנו ננסח ונראה לכם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בסדר גמור.
אסף פרידמן
וההסתייגויות יעלו למליאה.
עידו בן יצחק
ההסתייגויות יעלו למליאה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן. לא אמרתי את זה לפרוטוקול. חברי הכנסת מיש עתיד, מישראל ביתנו וגם מהמחנה הממלכתי - -
עידו בן יצחק
העבודה גם.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
- - וגם מהעבודה הגישו סדרה ארוכה של הסתייגויות. אנחנו מעריכים את ההסכמה שלהם לנמק את ההסתייגויות פעם אחת במליאה, ולא פעמיים. אז אנחנו, אם כן, יכולים להתקדם.

מי בעד הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2) תשפ"ג–2023 ושני התיקונים שהציג סגן היועצת המשפטית לוועדה? מי בעד? חברי הוועדה יכולים להרים את היד.

הצבעה

אושרה.
אסף פרידמן
פה אחד.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
פה אחד. תודה רבה. אין מתנגדים או נמנעים. אני מודה מאוד לכל אנשי המקצוע שעזרו לנו להבין את החוק. ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים