ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/02/2023

סקירת ראש אגף עידוד תעסוקת הורים (לשער מעונות יום, משפחתונים וצהרונים)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת22
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
08/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
יום רביעי, י"ז בשבט התשפ"ג (08 בפברואר 2023), שעה 10:05
סדר היום
סקירת ראש אגף עידוד תעסוקת הורים (לשער מעונות יום, משפחתונים וצהרונים)
נכחו
חברי הוועדה: יצחק פינדרוס – היו"ר
מוזמנים
דפנה מאור - מנהלת אגף בכיר עידוד תעסוקת הורים, משרד העבודה

נירית יוניסי - מנהלת תחום בכיר תכנון ותקצוב, אגף לתעסוקת הורים

ורדה מלכה - מנהלת תחם מטה ופרויקטים, אגף תעסוקת הורים, משרד העבודה

משה באגד - ראש מטה שר העבודה

מריה רבינוביץ - מרכז מחקר והמידע של הכנסת

רות דיין מדר - מנהלת מחלקת חברה, מרכז השלטון המקומי בישראל

גיא יפרח - סגן ממלא מקום ראש עריית מעלה אדומים

עמרי פז - ראש ענף הגיל הרך, כוח לעובדים

יניב בר אור - מנכ"ל, התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל

דנה גנוסר - עו"ד, הקליניקה לנשים וכלכלה, האוניברסיטה העברית

אבי גודשטיין - מנהל מעונות יום, עמותה מלב אל לב
ייעוץ משפטי
ורד קירו זילברמן
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
זיו - חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

סקירת ראש אגף עידוד תעסוקת הורים (לשער מעונות יום, משפחתונים וצהרונים)
היו"ר יצחק פינדרוס
אני פותח את הישיבה השנייה הבוקר, י"ז בשבט, תשפ"ג. מה שעולה פה כמעט כל שנה ואולי אני מקווה שזה יהיה השנה האחרונה, שזה יעלה בדרך שהיא עולה פה כל שנה, הנושא של הרישום למעונות יום, המשפחתונים, הצהרונים, זמן קבלת התשובות, הדרך של קבלת התשובות והדרך של קבלת הזכאויות, אנחנו עדיין מקבלים פניות, אנחנו נמצאים בחודש פברואר, מקבלים פניות מהורים שנרשמו שנה שעברה ועדיין עוד לא יודעים מה הדרגה שלהם ואנחנו מקבלים עדיין פניות כאלה, אני מסכים שזה יורד, לפני חודש היה יותר, לפני חודשיים היה עוד יותר, אנשים לא יודעים איפה הם נמצאים ואנחנו נשמח לפתוח את זה עם סקירה של ראש אגף עידוד תעסוקת הורים, גברת דפנה מור, בבקשה, הבמה שלך.
דפנה מאור
תודה, בוקר טוב, קודם כל אני שמחה ונרגשת להיות כאן, גם אם לפעמים במצב, או בהגדרה של סוג של אנדרדוג, אבל באנו לשנות, באנו לשפר וזה בדיוק המטרה שלשמה גם באנו לוועדה הזו וגם בכלל. אז קודם כל ממש לפני שנה, היום לפני שנה, חל שינוי דרמטי, היינו האגף למעונות יום ומשפחתונים, היינו אז גם במשרד הכלכלה, קרו הרבה דברים .

בדיוק לפני שנה, האגף שהיה באותה עת, מעונות יום ומשפחתונים, התפצל, בהחלטת ממשלה ובערך שני שליש מהאגף עבר למשרד החינוך, כל הנושא של רישוי, סימול ופיקוח על מעונות היום, הבינוי כמובן, עבר למשרד החינוך, כל זה לא נמצא מפברואר 22, באחריות האגף וגם חלק מהבנייה מחדש של האגף, שונה שם, לאגף לעידוד תעסוקת הורים ויש לנו כוונות מאוד משמעותיות גם לעמוד מאחורי השם הזה. מה שנשאר אצלנו היום באגף, מדובר בסימול ופיקוח על משפחתונים, רישום למעונות היום, שזה התחלנו ממש בשבוע שעבר, ביום רביעי שעבר, התחלנו את הרישום, אנחנו עומדים הבוקר על כמעט 61 אלף נרשמים, שזה מספר מטורף.
היו"ר יצחק פינדרוס
31 אלף מתוך כמה?
דפנה מאור
מתוך כ-80 אלף שנרשמים בשנה ויש לנו עוד יותר משבועיים לרישום.
היו"ר יצחק פינדרוס
לשנה הבאה?
דפנה מאור
אנחנו מדברים על שנת הלימודים הבאה, כן, אז זה לרישום עצמו וזה רק למעונות היום, בנוסף אנחנו אחראיים, כפי שציינת לכל הנושא של סבסוד, סבסוד מעונות, משפחתונים וצהרונים, אני אדגיש שלגבי הצהרונים, אנחנו מטפלים אך ורק באשכולות של שש ושבע לכלל הציבור ושמונה ומעלה, רק להורים יחידים, כל השאר, או האשכולות של אחד עד חמש, כולל, נמצאים במשרד החינוך. אז זה מה שאנחנו עושים היום - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
צנים זה שלכם, או של משרד החינוך?
דפנה מאור
משרד החינוך, אז זאת ככה קצת להבין מה אנחנו, מה אנחנו עושים וקצת לתת לכם מספרים, אז יש היום כ- 2,050 מעונות יום, חשוב לומר, יש היום שינוי של תזוזות כל הזמן עם הנושא הזה של מעונות, גם משרד החינוך פועל לפתוח עוד ועוד מעונות, בצד זה אנחנו נאמר מהתמונה שאנחנו רואים, שיש הרבה כיתות בתוך מעונות קיימים של מסגרות, זאת אומרת השאלה המהותית וזה גם בשיח שלנו עם משרד החינוך הוא לכמה ילדים ניתן מענה, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה באמת לא בסמכות שלנו, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו נותנים על זה אחר כך סבסוד להורים. יש לנו כ- 3,700 משפחתונים, אני אומר שהמשפחתונים אצלנו מופעלים על ידי אחד משני גופים, יש לנו כ-52 רשויות מקומיות שמפעילות אצלן את המשפחתונים, הם הגוף המפעיל, יש לנו התקשרות עם הרשות המקומית והם נותנים את השירות, השירות הוא של פיקוח, של רכזות, של ליווי של המטפלות, כמובן למשל אנחנו במקביל הרישום למעונות יום, נפתח הרישום למשפחתונים, הן עושות את הרישום וכו' וזה בערך חצי מכמות המשפחתונים והחלק השני מופעל באמצעות שלושה מפעילים שזכו במכרז אצלנו והם מוכרים, הם נמצאים כבר שנים בתחום.

אני רק אומר במאמר מוסגר, אנחנו בימים אלה נערכים למכרז חדש, שיש לו לכאורה עוד זמן, כי יש לנו אופציה, גם לשנת הלימודים תשפ"ד, אנחנו ב-תשפ"ה, כבר נערכים עם מכרז חדש ובדיוק אמר עומרי קודם, אנחנו עכשיו התחלנו בהליך שיתוף ציבור מאוד מאוד מסיבי, מאוד משמעותי על מנת לשמוע מה יש לכולם לומר, גם המפעילים, גם המטפלות, גם הרכזות, גם המנחות המקצועיות, באמת כדי ללמוד מכל מלמדי השכלתי וזאת הגישה שלנו, הגישה שלנו היא, ככול שאנחנו יכולים ללמוד ממה שנעשה. אנחנו נותנים היום סבסוד לכ- 4,700 צהרונים, שוב, באשכולות שדיברתי עליהם ולפי ה - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
רגע, נכון, בצהרונים מגיל שש ומעלה.
דפנה מאור
לא, יש גם לילדים יותר צעירים, משלוש עד שמונה.
היו"ר יצחק פינדרוס
אשכול שש אמרתי.
דפנה מאור
אשכול, כן, גילאים משלוש. יש לנו כ- 120,000 בקשות בשנה לסבסוד, אני תיכף אתייחס לאמירה שלך לתשפ"ב, היא חשובה בעיניי וכמו שאמרתי קודם, כ- 80,000 ילדים במערכת הרישום למעונות בלבד. אנחנו בעצם, קודם כל זה חלילה שלא ישתמע אפילו כתירוץ, אני בתפקיד סיימתי שמונה חודשים, נכנסתי לטירוף שהיה בשנת הלימודים הקודמת, עם כל הנושא של הסבסוד ואני יכולה לומר בוודאות של 99 אחוז, אני תמיד משאירה לי את האחוז הזה לספק, אבל ב- 99 אחוז שאין הורים שלא קיבלו תשובה, יש הורים שקיבלנו תשובה שלא מוצאת חן בעיניהם, זה משהו אחר אז אני אומרת שוב, ככול שאנחנו יודעים, אין הורים שלא קיבלו תשובה, כן יש הורים שהתשובה לא מצאה חן בעיניהם, זה בסדר, בעניין הזה עם זה אנחנו יכולים לחיות, אבל אני אומרת עשינו מאמץ מטורף, אני באמת לא יכולה לתאר בפורום הזה, כמה עבודה הושקעה על מנת שאנחנו ניתן לכל הורה תשובה.

קודם כל אנחנו לוקחים אחריות על מה שקרה בשנה שעברה, זה היה, יש לזה המון סיבות וסיבות ולא תירוצים, הסיפור שהיה עם הבג"צ שדחה את הזמן הגשה, שהורים כן ידעו ולא ידעו וטעו ולא טעו, היה לנו באמת מחול שדים, אני גם אוסיף ואומר, זאת הייתה שנה אחרונה של מוקד שעבד איתנו ובשורה התחתונה, לא יצא מגדרו אולי לתת את המענה, אני כן אומר שבקיץ נעשו פניות יזומות להורים, מי שעדיין לא ענה בספטמבר, קיבל טלפונים מאיתנו, אנחנו ביקשנו מהורים שחיכינו למסמכים שלהם, יזמנו את הפנייה, זה דבר שלא נעשה בדרך כלל בעבר, רק כדי לסגור את השנה ולסגור אותה טוב. אז כמו שאני יודעת וככול שיש פניות כאלה להורים שאין להם תשובה, עכשיו אני אומר, דרגה 12, למי שלא מכיר, דרגה 12, היא דרגה לכל דבר ועניין, היא אמנם דרגה שאינה מזכה, אבל היא דרגה ויכול להיות שהורה לא הביא את כל המסמכים ולכן הוא עדיין בדרגה 12, אבל אין, אנחנו לא מכירים במערכת ולו מקרה אחד, שלא נקבעה לו דרגה כלשהי, גם אם היא דרגה שאינה מזכה, אז זה ככה לסגור את תשפ"ב, ככול שיש אירועים, אנחנו פנויים ונשמח לסייע.
היו"ר יצחק פינדרוס
אני אומר שלגבי תשפ"ג, השנה הנוכחית, אנחנו עומדים הבוקר, על 113,000 בקשות שהוגשו, מתוכם - - -
דפנה מאור
משפחתונים ומעונות.
היו"ר יצחק פינדרוס
וצהרונים.
דפנה מאור
וצהרונים, הכול, כל הבקשות לסבסוד שאנחנו קיבלנו.
היו"ר יצחק פינדרוס
61 אמרת יש רק למעונות.
דפנה מאור
לא, אז זה הרישום למעון לשנה הבאה, הסבסוד לשנת הלימודים הנוכחית, אנחנו עומדים כעת, נכון להבוקר, על 113,000 בקשות, למעט כ-200, כי זה הזרם, מה שאנחנו קוראים, לכולם נקבעה דרגה, שוב, חלקם יכולים להיות כאלה שצריכים עוד להמציא מסמכים, אבל בכולן נגעו, אז אני יכולה רק לספר שהבוקר קיבלתי פנייה של אמא ששוחחתי איתה, אני נוהגת לעשות את זה בעצמי, גם כדי לשמוע את ההורים ממקור ראשון והיא כתבה, אני מנסה חודשים להשיג אותכם, עכשיו אני מסתכלת, היא הגישה את הבקשה ב-13 לדצמבר, באותו יום היא קיבלה מייל, גברתי, עלייך להשלים את המסמכים האלה והאלה וב-1 לפברואר נקבעה לה דרגה, אני לא אומרת שזה בסדר, הייתי רוצה לייצר מצב שיומיים-שלושה אחרי שהיא מעבירה מסמכים - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
עוד הפעם, בשביל שאני אבין, 1 לפברואר, נקבעה לה דרגה ל- תשפ"ב, או ג'?
דפנה מאור
ג', את ב', סיימנו, ג' נגמרה מבחינתנו, אז אני אומרת אנשים וזה בסדר שאנשים רוצים דרגה יותר מהר, אנחנו צריכים לדאוג שאנשים יקבלו דרגה יותר מהר, אבל אמרתי לה, אבל איך את מגיעה לחודשים, אפילו חודש וחצי, זה אפילו לא ברבים, אז אני אומרת, זה בסדר, אנשים מעצימים את זה, אני חלילה לא מזלזלת בזה, אנחנו מייד פנינו, למרות שראיתי את הנתונים במערכת, כי אני רוצה באמת להבין.
היו"ר יצחק פינדרוס
זה הצונמי של רעידת האדמה של שנה שעברה.
דפנה מאור
יכול להיות, הכול יכול להיות. אז בוא נדבר, על שקף הבא, לצערי לא כל כך רואים את המצגת, עבדנו על זה לא מעט.
היו"ר יצחק פינדרוס
לנו יש את זה בטאבלטים.
דפנה מאור
מצוין, אם מישהו רוצה יש פה טאבלט, אני לא צריכה. אז מה אנחנו עושים היום? מה האגף עושה היום? יש לנו שלושה חלקים משמעותיים, אנחנו מתעסקים גם בפיתוח, גם בתורה, גם בסטנדרטים שמבחינתנו אנחנו מפתחים, קודם כל את הנושא של איך אנחנו בונים את מבחני התמיכה, כשדיברתי בטלפון ואמרו לי שאתם מבקשים גם לשמוע על מבחני התמיכה לשנה הבאה, אמרתי שאני לא יכולה לעשות את זה, כי השר שלנו עוד לא אישר את זה, אז לשמחתי אתמול בערב הוא אישר ואז המצב שלנו נוח, בגדול אנחנו לא משנים כלום, אני אחר כך אסביר מה אנחנו עושים בשנה הבאה ואז תבינו את השינוי, שהוא טכני בשנה הבאה במבחני התמיכה, אבל זה חלק מהעבודה שלנו, אני כן אומר, שיש לנו הרבה מאוד תוכניות לשנה שלאחר מכן, בשינוי מבחני התמיכה, כשהמטרה שלנו היא לעשות את זה הכי פשוט שאפשר, גם להבנה של ההורים וגם כמה שפחות טרטור, אמרתי קודם, חודש וחצי, יש הורים שיחטפו בשתי ידיים את זה שהם יקבלו תשובה תוך חודש וחצי, בעיניי לא מספיק, זה צריך להיות הרבה יותר מהר וכמובן מבחינתנו, אנחנו גם רוצים לפתח רעיונות, לאיך אנחנו נסייע להורים לצאת לעבודה, לצאת לעבודה, לעבוד יותר, כל מה שהם צריכים.

נושא שהוא מאוד חשוב לנו היום הוא פיתוח תפיסת הפיקוח, בעצם עד, כמו שאמרתי לפני שנה, האגף עסק בעיקר במעונות יום, זה היה הלחם והחמאה של האגף והמשפחתונים היו מעט בצל, הסיבות הנכונות, לא נכונות, זה בכלל לא חשוב, עצם העובדה שהתבצע הפיצול הזה, המשפחתונים קיבלו פוקוס מאוד מאוד משמעותי, אבל ברור לכל בר דעת שמשפחתון אינו דומה למעון, אנחנו לא יכולים להכיל את כלי הפיקוח שהחלנו על המעונות, על משפחתונים ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה נכונה, מקצועית ויש לנו - - -
קריאה
יש גם משפחתון המתקיים בבית.
דפנה מאור
נכון, אני יוצאת מנקודת הנחה שזה ברור, משפחתון ב-90 אחוז מהמקרים, יותר אפילו, מתקיים בבית מגורים של המטפלת, יש לזה הרבה מאוד השלכות, בטח על בטיחות, בטח על התנהלות, מדובר על מטפלת אחת שנמצאת לבד, כל היום, עד חמש פעוטות, יש פה סיפור מורכב ואנחנו צריכים - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
ועם מצלמות שאת יכולה להתקין?
דפנה מאור
אין לנו חוק מצלמות ולכן צריך לגבש תפיסת פיקוח שתוכל לחיות גם עם העובדה שאנחנו נכנסים בפיקוח לבית של מישהו, עם כל הקושי שיש בדבר, אנחנו מנסים לראות מה קורה שם ומי שמכיר את זה, אתה נכנס לקבוצה שיש בה חמישה ילדים קטנים, מספיק שבנאדם אחד נכנס זר, הוא כבר משבש את כל סדר היום, את כל מה שהילדים רגילים ואנחנו צריכים לעשות את זה בשכל, זה מאד מאוד מורכב, כל הנושא של הדרכה לצוותים הוא קריטי בעיננו, המטרה שלנו היא לא לשמר את המצב הקיים, אלא רק לקדם אותו כל הזמן ונהלי עבודה, אני אתן לכם דוגמא - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
סליחה שאני עוצר אותך, אני רוצה להבין, כשאת אומרת במשפחתונים לשדרג את ההדרכה ואת הכול, יש לכם תלונות על משפחתונים? זאת אומרת הפידבק מהציבור, הוא מרוצה מהמשפחתונים, מהרמה שלהם היום, או שהציבור לא מרוצה?
דפנה מאור
זו שאלה מעולה, אני חושבת שאנחנו צריכים - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
כי באנגלית אומרים If they broke it, they fix it
דפנה מאור
נכון, אבל אני אומר כמה דברים, קודם כל אני חושבת שברוב המקרים, הציבור פחות מכיר את האבחנה, בין משפחתוני סמל, שאלה המשפחתונים שעליהם אנחנו אמונים, לבין משפחתונים באופן כללי, כל מטפלת שמחזיקה כמה ילדים בבית וקוראת לעצמה המשפחתון של עליזה, בלי לפגוע בעליזה כמובן, היא לא קשורה אלינו, אנחנו מתעסקים - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
עליזה בכנסת זה שם מפחיד, האישה היחידה שכולם פוחדים ממנה, כולל ראש הממשלה.
דפנה מאור
יצא לי טוב, אבל אני אומרת, חשוב להבין שמבחינתנו, אנחנו מטפלים ומפקחים על מסגרות שיש להם סמל והציבור לא תמיד יודע, יחד עם זה, לפני שלושה שבועות קיבלנו תלונה על משפחתון, בצפון, שיש שם צעקות מאוד חזקות ויש חשש לפגיעה בילדים, הוגשה תלונה למשטרה, אנחנו מיד נכנסנו לתמונה, עשינו בדיקה והוצאנו צו הפסקה מנהלי, זאת אומרת גם משפחתונים שאינן תחתינו, כל - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
כן, אבל אני שואל בתחושה שלך באופן כללי, יש - - -
דפנה מאור
אני חושבת שהורים מצביעים ברגליים וצריך לשים לזה לב.
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, אבל במעונות ידעתם, כשהיו תלונות הן היו, שמענו עליהן, השאלה אם - - -
דפנה מאור
אין לנו הרבה תלונות.
היו"ר יצחק פינדרוס
אין הרבה תלונות, זאת אומרת באופן יחסי על מעונות יש יותר מאשר על משפחתונים.
דפנה מאור
אין לנו הרבה תלונות, אבל אני נזהרת מלסמוך - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, לא, לא אמרתי לסמוך, אני רציתי רק להבין אם אנחנו מדברים על משהו ש-
דפנה מאור
אין לנו הרבה תלונות, דרך אגב, רוב התלונות שיש לנו הן על משפחתונים שאינם בפיקוח שלנו.
היו"ר יצחק פינדרוס
זה אומר הרבה על מה שקורה אצלכם היום.
דפנה מאור
אני רוצה לקוות, אבל להיות זהירה מאוד.
היו"ר יצחק פינדרוס
זה איזשהו מדד, כי אם הורים בסוף פעילים ומתלוננים ואתה רואה שרוב ההורים שמתלוננים זה על משפחתונים שלא בפיקוח, זה אומר, שבאופן יחסי, זה עובד טוב.
דפנה מאור
או, אני יכולה גם להציע לך זווית ראיה אחרת, או שזה הורים עם מודעות יותר גבוה, עם עמדה סוציו-אקונומית מסוימת שיש להם דרישות, הרבה דברים יכולים להיות שם, אני לא יכולה לבוא ולומר שבגלל שאין תלונות, או אין הרבה תלונות, אנחנו לא צריכים לשפר את המערכת.
היו"ר יצחק פינדרוס
לא אמרתי דבר.
דפנה מאור
אז זה ממש מבחינתנו נורא חשוב, רציתי לתת דוגמא על נהלי עבודה, שאחד הדברים כשנכנסתי וניסינו להבין מה קורה עם מטפלת מחליפה, קורה, כמובן, אני מקווה שתמיד זה מהסיבות הטובות, אבל כולנו יודעים שלא, מטפלת יוצאת לחופשת לידה, או חלילה לא עלינו חולה במחלה קשה, מה קורה? והתברר לי, שבעצם, אנחנו לא יודעים מה קורה, אין לנו מושג, אני מאותו רגע, מודה ומתוודה, לא ישנתי טוב בלילה, אמרתי, רגע, מעבירים את הילדים האלה לאן שהוא אין לי מושג למי, אין לי מושג להיכן, אין לי מושג מי זו שמטפלת בהם ואנחנו ממשכים לסבסד אותם, אז השבוע, אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך לתאם הרבה מאוד דברים, יצא נוהל, מה-1 למרץ הוא נכנס לתוקף, ה-1 למאי אולי שינינו בסוף, בגלל הרישום, שאנחנו מקבלים עדכון על מטפלת מחליפה, מהי, אישור בטיחות על הבית שלה, כל הדברים שעד היום היו בלי, אז לאט לאט אנחנו נתקן את הכול.
דפנה מאור
אם אפשר לעבור לשקף הבא, יש לנו את ההפעלה, כל החלק הראשון היה פיתוח, מתודולוגיות, דברים כאלה שאנחנו רוצים לעשות.
ורדה מלכה
אפשר להתייחס לחלק של פיקוח?
דפנה מאור
בטח, בבקשה.
ורדה מלכה
אני רוצה להתייחס לחלק של הפיקוח. ורדה מלכה, אני ראש מטה באגף עידוד תעסוקת הורים. אני רוצה רק התייחסות קטנה לנושא של הפיקוח, בגלל השאלה שעלתה ממך, צריך לזכור שבתחום של המשפחתונים, אנחנו גם אחראים על שלומם והתפתחותם של הילדים ואם אנחנו כרגולטור אחראים על התחום הזה, אז אני לא יכולה לסמוך על זה שאם יש תלונות, או אין תלונות - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אני שאלתי שאמרה מנהלת ראש האגף, שהיא רוצה לעשות שינוי שם, רציתי להבין, אם הוא נובע מתחושה שמשהו לא עובד, בסדר? יש לפעמים, אתה אומר, תשמע, משהו לא עובד פה, משהו לא מסתדר לי פה, או לא, זה מה שניסיתי להבין, לא בגלל שחשבתי, אם אין תלונות הכול בסדר, ניסיתי להבין מאיפה זה נובע, אם יש תחושה של משהו, כמו הדוגמא שהיא הביאה בסוף, זאת דוגמא של תחושה שהיא באה ממקום אמיתי, יש החלפות, אם אף אחד לא מדווח לי שיש החלפות, זה אומר שאני לא יודעת, זה אומר שמשהו קורה שם ולכן ניסיתי משמה להבין, ממש לא באתי להגיד, שאם אין תלונות הכול בסדר.
דפנה מאור
אז אנחנו יש לנו הרבה מאוד הפעלה, אם אפשר לחזור לשקף הקודם, בסוף הסקירה שלי, אני גם אציג את התקציב שלנו, אנחנו עוסקים פה בתקציב כבד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, הוא בערך שליש מהתקציב של מה שהיה זרוע העבודה, כי משרד העבודה היום גם עם ביטוח לאומי, אז יש לנו את כל הניהול של תקציב, נירית שיושבת איתנו כאן היא מנהלת את התחום אצלנו, יש לנו הרבה מאוד התקשרויות ותשלומים, אמרתי יש לנו את המפעילים, יש לנו את כל הצהרונים, המשפחתונים, המעונות, או המפעילים של המעונות, יש הרבה מאוד תהליכים שקשורים בכל הנושא הזה, רישום למעונות כבר דיברנו, המכרז על המשפחתונים דיברנו, הוא מכרז גדול, הוא מכרז משמעותי ואנחנו נותנים כמו שאמרתי קודם, רישוי למשפחתונים שהם מגישים מחדש.

אנחנו עובדים היום מאוד מאוד מאוד קשה, להנגיש ולשכלל את השירות שאנחנו נותנים, זה גם הפנייה שהפניתם הבוקר, תיכף אנחנו נתייחס אליה, יש לנו היום מוקד תמיכה ומידע, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד פניות ציבור, עכשיו מאוד התחברתי למשפט הראשון שלך שפתחת את הישיבה היום, שהוא, באמת, בשנה שעברה, אנחנו טיפלנו בלמעלה מ-10 אלף פניות ציבור, זה כבד בכל קנה מידה, זה משהו שאם אני סימנתי לעצמי כיעד לראות שינוי מידי ומהיר, זה בנושא של פניות הציבור, לא כדי שאנשים לא ידברו, לא לסתום חלילה לאף אחד את הפה, נהפכו, אבל באמת לייצר מצב שהורים יוכלו לקבל מענה ומהר. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על שיפור מערך הטכנולוגי שלנו, האגף עובד היום עם שלוש מערכות מידע שונות, חלקן, תרשו לי לומר מימי אנו באנו וככה אנחנו עובדים, לא בהכרח כל המערכות מדברות אחת עם השנייה, אני אתן לכם דוגמא, אנחנו דיברנו על הליך הרישום למעונות, בעבר, מיד כשנסיים את תהליך הרישום, הרי יש מעונות שיש להם רישום יתר, אנחנו צריכים בעצם לעשות תהליך של וועדות קבלה, מי שעשה בעבר את הוועדות קבלה, היה מוקד ואנחנו אמרנו ממש לא, אנחנו רוצים מערכת שלנו לטובת העניין, על מנת שהכול יהיה אצלנו, אז בעזרת השם, בחודש מרץ אנחנו משיקים את המערכת של וועדות הקבלה, שתעזור לנו לקבל את ההחלטות הנכונות ולא בצורה פרטצית.

והדבר אולי הכי חשוב, אני חושבת שיש לנו את זה בשקפים הבאים, אבל אני בכל זאת אומר, אנחנו רוצים לתת להורים תשובות כמה שיותר מהר, הורה צריך וודאות, אני אומרת את זה בתור הורה, כשילדיי היו קטנים, תמיד רציתי להיות שקטה, שאת הפינה הזו סגרנו, אז אנחנו הולכים השנה על לוח זמנים מאוד מאוד שאפתני, שאומר שעד סוף אפריל, כל ההורים שנרשמו יידעו, אני אתחיל את זה קודם, עד תחילת מרץ, כל ההורים יקבלו תשובה, אם הם התקבלו, ללא וועדת קבלה ואם הם צריכים לגשת לוועדת קבלה, הם יידעו את זה כבר בתחילת מרץ ועד סוף אפריל, אנחנו כבר מסיימים, את וועדות הקבלה, את ההשגות, את הכול הכול, ואם הכול ילך כמו שצריך, במאי אנחנו מתחילים עם הסבסוד לשנת הלימודים תשפ"ד, באופן שהיעד שלנו הוא שעד ה-1 - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
רמ"ט שלנו חזר, ראש המטה של שר העבודה.
דפנה מאור
באופן שעד ה-1 בספטמבר, ההורים שהגישו בקשה לסבסוד, יידעו מה הדרגה שיש להם, לא יצטרכו להיות בלחץ, לא יצטרכו לשלם מחיר מלא ולהתחשבן עם המפעיל, כולם יהיו רגועים ושקטים, זה היעד שלנו, לשם אנחנו הולכים. בוא נדבר דקה על מבחני התמיכה, אם אפשר אז חלק מכירים, אני יעשה את זה מאוד מאוד מהיר, בעצם אנחנו באים, מי שיודע ומי שלא, הסטנדרט מינימום להגשת בקשה לסבסוד, הוא הורה שעובד, או לומד בלימודים שמוכרים ברשימה של מבחני התמיכה, 24 שעות לפחות, הורים יחידים, 20 שעות, אנחנו לא שינינו - - -
קריאה
שעות שבועיות.
דפנה מאור
שעות שבועיות, כן, נכון, תודה על החידוד ובעצם הבסיס לקביעת הדרגה הוא הכנסה לנפש, אנחנו לוקחים את ההכנסה ברוטו של שני ההורים, ככול שיש שניים, אם יש רק אחד אז אחד מהם ויש נוסחה לחישוב לנפש, להורים יחידים יש נוסחה מקלה, לפי החוק, או לפי התקנות וזה מה שאנחנו עושים, בעצם, אנחנו היום המבחנים בנויים כך שמי שעובד פחות מ-36 שעות, ההורה המקסימלי, אם יש שני הורים, אנחנו הולכים לפי ההורה המיטיב, ככול שההורה עובד פחות מ-36 שעות, יש קנס דרגה, שזה עניין שאני לא אכנס פה לחישוב, אבל יש לנו עד שלוש קנסות דרגה, על הנושא של היקף משרה, תיכף אני, התעכבתי על זה, כי אני חושבת שזה חשוב להכיר ולהבין את ההמשך. אז בוא נדבר על מה אנחנו עושים מכאן קדימה, איך זה הולך לקבל ביטוי, איך זה ייראה ובעיקר, אני מקווה שזה יענה, גם להרבה מאוד שאלות, גם שאתם העברתם, אבל גם שאני יודעת שמתרוצצות. אז קודם כל אנחנו היום, את הרישום ובהמשך גם את הסבסוד, עושים באמצעות אתר ההזדהות הממשלתי, מי שמכיר את העניין הזה, יודע שהמחסום הוא אתר ההזדהות הממשלתית, יש קושי, אנחנו לא מתעלמים מזה, אני יכולה לומר שאנחנו הופתענו מאוד ברישום, שהגענו כבר למספר של 61 אלף נרשמים, מהסיבה ששמענו כל הזמן צעקות, מה יהיה עם אתר ההזדהות הממשלתי וראה זה פלא, אני לא אומרת שפתרנו את כל הבעיות, אני תיכף אסביר איך אנחנו כן עוזרים, אבל בסופו של דבר, המציאות מוכיחה לנו שהורים נרשמים ומצליחים לעמוד בקושי הזה.

מה שאנחנו שינינו השנה במערכת הרישום, היא שאנחנו מחייבים לרשום את הפרטים של שני ההורים, רק טלפון של ההורה השני ולו רק משום שאנחנו מחויבים להודיע לשני ההורים מה קורה עם הרישום של הילדים שלהם, אז זה דבר שהוספנו, אני חושבת שהנושא החשוב הוא, אנחנו שיפרנו דרמטית את המהלך של וועדות הקבלה ואני אתן לכם דוגמא אחת, שאולי תסביר לכם עד כמה זה מהלך סופר פשוט, אבל בעצם היום כאשר למעון, מה שהיה לשנת הלימודים הנוכחית, כאשר למעון היה רישום יתר, כל המעון עבר לוועדות קבלה, לכאורה, זה דבר הגיוני, אבל אם בסדר קבלת הילדים שלנו, ילד ממשיך יש לו זכאות ראשונה במעלה אז באנו ואמרנו, לא, אז לשנה הבאה, קודם כל, ככול שמספר המקומות הוא גבוה ממספר הילדים הממשיכים, כל הילדים הממשיכים יתקבלו, הורדתי כדי שתקבלו סדר גודל, יש לנו כ- - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אני רוצה אבל שנייה אחת, סליחה שאני עוצר אותך, הזכרת שפנתה אלייך על אלה שלא יודעים להיכנס למערכת ההזדהות הממשלתית, אבל אני רוצה דבר פשוט לבקש מכם, הייתה פה בוועדה בשבוע שעבר דיון על נושא של תושבי חו"ל - - -
דפנה מאור
כן, כן, זה משהו אחר.
היו"ר יצחק פינדרוס
שנייה, אבל אני רוצה להציע את הפתרון שאנחנו הצענו פה ודרככם תפנו פשוט לרשות התקשוב הממשלתית, לבקש את זה מהם, אצלכם זה אמור להיות קל, הרי הזיהוי שלכם הוא לפי שעות העבודה ולפי שעות העבודה, הזכאות לפי שעות העבודה, זאת אומרת - - -
דפנה מאור
הזיהוי לא.
היו"ר יצחק פינדרוס
יפה, לבקש פשוט ממערכת הזיהוי הממשלתי, לתת לכם אופציה להיכנס לפי המספר ביטוח לאומי, להיות אמריקאים לצורך העניין וזה אמור לפתור את הבעיה, זאת אומרת, לא שיצטרכו ידני, אלה שצריכים ידני, ידני, הזרים יכולים לעשות את זה במערכת הזיהוי הממשלתית, צריך פשוט החלטה של הרשות הדיגיטלית, בסדר? הרשות הדיגיטלית שתיתן לכם, כמו שנכנסים עם תעודת זהות, להיכנס עם קוד 77, שזה הקוד הביטוח לאומי וכל אמריקאי מכיר את זה כשהוא פותח חשבון בנק, הוא פותח את זה במס' סקיוריטי, כתחליף לתעודת זהות, המספר ביטוח לאומי, זה רעיון שעלה פה, הם מכירים את זה ואצלכם זה יכול להיות הכי קל, כי גם לכם מערכת הזיהוי ומה שאתם צריכים לדעת זה נתוני ביטוח לאומי.
דפנה מאור
זה רעיון מעולה, אנחנו נבדוק אותו.
היו"ר יצחק פינדרוס
אני חושב שזה משהו שאפשר לעשות אותו, זה יקל גם עליכם, זאת אומרת אני לא מחפש להקשות עליכם, מי שצריך ידני, ידני ועל זה דיברנו.
דפנה מאור
לא, לא, אין שום בעיה, אני קודם כל אני חושבת שזה רעיון מצוין, אנחנו נבדוק את ההתכנות שלו.
היו"ר יצחק פינדרוס
זה עלה בדיון שבוע שעבר איתם ו-
קריאה
ומי שלא יכול להקליד את מספר הדרכון - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
שיקליד את מספר הביטוח לאומי שלו.
דפנה מאור
רעיון מצוין, אנחנו נבדוק ואנחנו נראה איך אנחנו מיישמים אותו ואם אפילו נצליח ליישם אותו לקראת הסבסוד לשנה הבאה, אנחנו נעדכן אתכם.
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, כמו שהיא אמרה, גם זכאות 12 זה זכאות להיכנס למעון, בסדר, אז הם לא זכאים לסבסוד, אבל לפחות להיכנס למעון.
דפנה מאור
אוקי, בואו, אני רק נתתי דוגמא והתחלתי לומר על ילדים ממשיכים, יש לנו כ-22 אלף ילדים ממשיכים בשנה והנה הורדנו מסה משמעותית מוועדות הקבלה לעניין הזה, אני אומר שיש לנו מעונות רב-תכליתיים, שזה מעונות יחד עם משרד הרווחה וגם שם הייתה תפיסה שקודם כל מעבירים אותם לוועדות קבלה ואז נטפל בהם שם, שינינו גם שם תהיה תפוסה כפולה ואנחנו מנסים לזרום. אני מגיעה לעיגול הצהוב השלישי שהוא גם מתייחס לפנייה שקיבלנו מכם הבוקר, הורים שמתקשים להירשם אז קודם כל יש לנו את הפתרון שהצגנו, אמנם למייל, לוועדה שבוע שעבר, על הטופס הלא מזוהה, יש לנו את הדרך, אנחנו עושים את זה באמצעות המוקד, למי שאין תעודת זהות, אנחנו נמצאים בשעה הזו נמצאים ממש ברגע זה עובדים של האגף ועובדים מתנדבים ממשרד העבודה, בלא מעט מקומות בארץ, יושבים ומחכים להורים שהם לא מסתדרים, לא מצליח, לא הולך לי.
היו"ר יצחק פינדרוס
כמוני, תנסי ממני להיכנס למערכת הזיהוי הממשלתי.
דפנה מאור
יש איזשהו חסם פסיכולוגי.
היו"ר יצחק פינדרוס
הצוות שלי מכיר את זה, זה יום שאני מתחיל אותו רע.
דפנה מאור
אז אנחנו עוזרים להם, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו גם עוזרים להם לפתוח ג'מייל, כי בסוף אתה צריך לקבל תשובה למייל מסוים, כי אין לי דרך אחרת לתקשר עם ההורים, בוודאי ובוודאי, למשל כאלה שהטלפון כשר ולא מקבלים אס.אמ.אס, אנחנו שולחים הודעה על כל - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
בנקים אבל היום עובדים בהודעה קולית.
דפנה מאור
בסדר, אנחנו שולחים גם הודעה וגם מייל ואנחנו עוזרים להורים גם בתהליך הזה, זה מטפטף, הורים לאט לאט מגיעים, עכשיו זה חשוב לנו, כי ברגע שאני אדבר איתך על הסבסוד, אתה תבין למה זה קריטי הנושא הזה, בסופו של יום, יש לנו במוקד סיוע להורים שאומרים אני לא מסתדר, אז אני אומר, קודם כל מילה טובה על אתר ההזדהות הממשלתי, שמפעילים מוקד תמיכה יוצא מגדר הרגיל, היה סיפור עם העובד ניקיון אצלנו במשרד ושמעתי את כל השיחה שהייתה אתו זה היה פשוט תענוג, כל כך הרבה סבלנות, איך ועוד צעד ועוד צעד ובסופו של דבר, גם במקרה הזה הצלחנו, אז זה מה שאנחנו עושים.

חשוב לנו מאוד מאוד הנושא הזה של הרישום דרך אתר ההזדהות הממשלתי, מסיבה אחת משמעותית, אמרתי קודם שבסופו של דבר, אנחנו מעוניינים לקצר את זמן התשובה להורים שמקבלים סבסוד, או שמבקשים סבסוד ולא פחות מזה, להפסיק לטרטר אותם, תביאו לנו את 'הצטלה' הזה ותביאו לנו את 'הצטלה הזה 'וצטלה' הזה הוא כן ברור ולא ברור והוא חתוך וכל מיני דברים מהסוג הזה ולכן, אנחנו משנת הלימודים הבאה, מתחילים לקבל נתונים מביטוח לאומי, בעצם כל אדם שיגיש בקשה לסבסוד, יקבל הודעה, איך שהוא מגיש את הבקשה, הוא יקבל מסך שבה ואומר לו, אלה ההכנסות שלך, כפי שהן מופיעות בביטוח הלאומי, האם אתה מאשר לנו להעביר את הנתונים למשרד העבודה, רק כשהוא יאשר, הנתונים הללו יעברו אלינו, זה אומר שלושה דברים, לא צריך תלושי שכר, הכול מסודר, קיים ופשוט, לא צריך נתונים על קצבאות, הכול קיים, גם על עצם קבלת הקצבה וגם על אם זו קצבה שאנחנו צריכים לכלול אותה, לטובת העניין, גם במה מדובר, מבחינתנו ומבחינת ההורים, זאת הקלה דרמטית.

אנחנו נוכל להגיע למצב שהורה שיאשר לנו לקבל את הנתונים, אנחנו תוך ימים בודדים, נוכל לתת לו תשובה, זאת הדרגה שניתנת לך. חשוב לי לומר, הורה שמסרב, אנחנו לא מכריחים אותו, הוא יוכל להמשיך בדרך הישנה, הפחות טובה, אבל בדרך הישנה וזאת זכותו המלאה, אין לנו שום מעצור בעניין הזה, אבל זה ייתן לנו שלושה דברים חשובים, זה ייתן לנו נתוני אמת, היום על פניו, הורה שעובד בשתי עבודות, הוא יכול לבחור להציג לנו רק אחת מהן, זה ייתן - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אני רק שואל, איזה אינטרס יש לו להציג אחת מהן, הפוך הוא צריך יותר שעות בשביל לקבל זכאות.
דפנה מאור
לא, אבל נניח לטובת העניין, מישהו עובד 24 שעות בעבודה אחת ועובד עוד 12 בעוד עבודה, אם הוא יציג לנו את הכול, ההכנסה לנפש שלו תהיה יותר גבוה, כן, יש לכל אחד יש את השיקולים שלו, אני לא נכנסת למערך השיקולים הזה.
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, אני רק מנסה להבין את ההיגיון של המדינה, הרי המדינה רוצה לעודד תעסוקת הורים, לצורך העניין את אומרת לו ככה, תעזוב עבודה אחת ואז תוכל לקבל כמו ההורים היחידנים, משהו בפינג פונג הזה לא, עזבי, זה הנוהל, זה בסדר, אבל אני מנסה להבין, הפינג פונג הזה, אני עכשיו יושב לי ועושה את התחשיב, אני אישה בבית יושבת ועושה את התחשיב שלי, בעלי עובד, זאת ההכנסה שלו, אני עובדת, אני קיבלתי עוד משרה של עשר שעות, רגע, המשרה של עשר שעות יביא אותי למעון לשלם 2,000 שקל, במקום, וואלה, אני לא הולכת לעבוד שם ואז, אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו.
דפנה מאור
אני חושבת שלמבחנים לשנה הבאה שהוצגו אתמול לשר, אני חושבת שקצת פתרנו - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
את הדילמה הזאת.
דפנה מאור
חלק ממנה, אבל בסופו של יום - - -
משה באגד
אולי זה שווה עוד מחשבה בנושא, איך אנחנו מעודדים דווקא את ההורים האלה, שבסופו של דבר אנחנו רוצים לעודד הורים ולא שמישהו יעשה את השיקול שלו, יכול להיות שצריך לעשות איזשהו מנגנון.
דפנה מאור
זה בדיוק, למשל הנושא של ביטול הקנס שאנחנו תיכף נדבר עליו, הוא גם סוג של רצון להפסיק כל הזמן לחשב, כמה אני צריך לתת - - -

לא, אני אומר כתפיסה פילוסופית, עזבי לחשב, אני לפני הזה, אני שואל שאלה אפיקורסית, אני רוצה שהוא יעבוד יותר, לא פחות, צריך לתת לו דרגה יותר גבוהה, אם אתה עובד 24 שעות, זה הדרגה שלך, אם אתה עובד 36 שעות, זה הדרגה שלך, אם אתה עובד 45 שעות, או 50 שעות נוספות, תקבל דרגה יותר גבוהה, לא פחות גבוהה.

אמרתי קודם, יש לנו הרבה תוכניות לשנת הלימודים הבאה, פשוט בגלל לוחות הזמנים, אנחנו לא יכולנו להגיע עם הכול מבושל לשר וזה דורש אישורים, אבל אנחנו בהחלט בכיוון שאתה מציין, זאת חלק מהחשיבה שלנו. אז אמרתי יהיה לנו נתוני אמת, יהיה לנו קיצור של הזמן ויהיה לנו יכולת לבוא ולעזור למי שבאמת צריך את העזרה שלנו. לא אמרתי מילה על זה שכמות תלושי השכר מזויפים, שאנחנו מקבלים, היא מדהימה, זאת אומרת יש לנו הרבה מאוד אנשים, עכשיו גם בלי להתבלבל, הייתי צריכה אולי להביא דוגמאות של אנשים שמעבירים לנו תלושי שכר, אותו תלוש, רק שינו את השם, עכשיו כל מי שעיניו בראשו רואה את זה, זה אפילו לא מתוחכם, זה לא מישהו שעשה עבודה מאוד מאד מתוחכמת.
היו"ר יצחק פינדרוס
עכשיו עוד פעם, מה האינטרס שלו, להגדיל את שעות העבודה, להוריד, זאת אומרת מה עושים עם זה?
דפנה מאור
זה יכול או להגדיל את שעות העבודה, או להקטין את ההכנסה, או בכלל הוא לא עובד, הוא לא עובד והוא לא זכאי בכלל, זה הוא, או היא, כן? שלא יהיה פה איזושהי הטעיה מגדרית. אז מה שהתחלתי לומר על החשיבות של ביטוח לאומי ואתר ההזדהות הממשלתי זה בעצם, אין לנו דרך לקבל נתונים מביטוח לאומי, אלא באמצעות אתר ההזדהות הממשלתי, אי אפשר יהיה לעשות את הדבר הזה וכשעשינו בדיקה, בערך 82 אחוז מהבקשות שלנו הם בקשות שהנתונים מביטוח לאומי יסגרו, תבינו את ההיקף של התופעה, זה פשוט יכול לפתור להרבה מאוד הורים, הרבה מאוד כאב ראש, אנחנו נוריד את הנטל הבירוקרטי, שזה הדבר החשוב - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
תתכנסי, אני רוצה לתת לאחרים.
דפנה מאור
אני בגדול, ציינתי את הדברים שרציתי לומר, הזכירו לי רק חשוב לי לומר שאנחנו גם שיפרנו בצורה דרמטית את דרכי ההתקשרות שלנו עם הציבור, אם בעבר המוקד שלנו קיבל אך ורק טלפונים, היום יש לנו צ'אט אוטומטי עם נציג ציבור, יש לנו מייל, אלה דברים שהם מגדילים בצורה משמעותית.
היו"ר יצחק פינדרוס
יש לכם מייל לאלה שפתחתם להם ג'ימייל.
דפנה מאור
למשל ודרך אגב, חשוב לי לומר, עכשיו לרישום הפעלנו בוט של תשובות, איך שאתה נכנס, איך שאתה מתקשר למוקד, שולחים לך כישור לבוט, עם שאלות ותשובות על הרישום, אנחנו ראינו איך זה הוריד, אנשים התקשרו, קיבלו, התחילו להסתכל בזה וניתקו את השיחה, קיבלו תשובה למה שהם היו צריכים, הורדנו בצורה משמעותית את זה והתקציב שלנו לכל מי שנורא נורא סקרן, התקציב של הסבסוד שלנו עומד על סביב 1.100 מיליארד שקל בשנה ויש לנו עוד קצת אחרי הסכום הזה, עוד קצת כסף של כ-100 מיליון שקל להפעלה של כל הדברים האחרים שאנחנו עושים.
היו"ר יצחק פינדרוס
עורכת הדין תרצה לשאול שאלה, כנראה על הורים יחידנים.
דנה גנוסר
עורכת דין דנה גנוסר מהקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית ודפנה, קודם כל זאת בשורה נהדרת על הקישור עם ביטוח לאומי, פשוט בשורות מעולות. שתי נקודות מאוד קונקרטיות, סבסוד מוגדל שקיים, יש זכות לאימהות חד הוריות, מגבירות עבודה, יש בעיה, חסם נגישות שאנחנו זיהינו יחד עם הרבה מאוד פניות שהגיעו מ"ידידות טורנטו", הידידים והידידות שלא יושבים כאן כרגע, אבל הסמיכו אותי לומר זאת, א', בטופס הבקשה שהוא דוגמא מעולה למיצוי זכויות פרואקטיבי, אגב, יש לומר, כלומר כל הורה שנרשם למעון, חייב למלא טופס בקשה וזה נהדר, חסרות שם שאלות שרלוונטיות לתנאי זכאיות של מגבירות עבודה, שתיים-שלוש שאלות - - -
דפנה מאור
את מדברת על הרישום, או על הסבסוד?
דנה גנוסר
אני מדברת כרגע על קבלת דרגת זכאות.
דפנה מאור
זה סבסוד, כן.
דנה גנוסר
סבסוד מעונות, אז חייבים להכניס שם בדחיפות את השאלות הללו ונשמח לעזור עם זה כמובן, הדבר השני, כשאימהות פנו למוקד וביקשו לדעת על דרגת הזכאות הזאת, נאמר להם, אין כזה דבר, אין סבסוד מוגדל, בקיצור, צריך לתדרך את המוקד.
דפנה מאור
כן, כמו שאמרתי, התחיל מוקד חדש, זה לא תירוץ, אבל אנחנו נרענן.
דנה גנוסר
וגם אני חושבת שחשוב, כמו שאמרת שנעשו פניות יזומות כבר מהקיץ להורים, אז גם במקרה הזה, פניות להורים מתחילת השנה, מי שאתם יודעים כבר שהיא אם חד הורית, תבדקו איתה אם היא מגבירת עבודה, יכול להיות שהיא עומדת בתנאי הזכאות וזה סבסוד עצום, זה הצלה, זאת ממש הצלה. נקודה שנייה, גם קונקרטית, בעבר נתקלנו בקשיים באמת של נגישות, אני גם אשמח לשמוע אחר כך אולי פרטים, למי אפשר להפנות כדי לקבל את הסיוע, אמרת שיש מתנדבים של המערך שלכם?
דפנה מאור
כיום כן, זה עובדים שלנו, זה לא מתנדבים.
דנה גנוסר
אז איך אפשר להפנות אליהם? זה דבר מאוד מאד חשוב וגם אם אפשר לדאוג לתרגם את השאלונים, את הטפסים של הבקשות, לכמה שפות, לרוסית, אמהרית וערבית.
דפנה מאור
אני אומר שיש לנו באתר כבר היום אישור שבו אפשר לראות, אנחנו מעדכנים את זה כל יום, איפה נמצאים אנשים שלנו בכל יום, בשעות, בכתובת, יש רשימה של מקומות עם - - -
דנה גנוסר
בפריסה ארצית?
היו"ר יצחק פינדרוס
אבל הטפסים בשפה הערבית, גם כן?
דפנה מאור
ודאי.
דנה גנוסר
באמת אנחנו נתקלנו המון קושי של אוריינות טכנולוגית, אז מאוד מאוד חשוב.
היו"ר יצחק פינדרוס
אוריינות טכנולוגית, כמו שדיברנו קודם, גם במגזר הערבי, גם במגזר החרדי, גם במגזרים אחרים של קשיי יום, יש בעיה מסוימת בנושא הזה ולכן שאלתי, גם על הטפסים ואמרת שאפשר לעשות את זה.
דנה גנוסר
ורק לחדד לגבי הגברת עבודה, רק ליישר קו ולוודא שכמו ב"סל גמיש", הכוונה גם למי שאחרי תקופה של אבטלה, מתחילה עבודה חדשה, כי בעצם זאת המשמעות של עידוד.
היו"ר יצחק פינדרוס
אני שואל שאלה במסגרת הדיון הקודם שהיה לנו, אם הם מקבלים נתונים מביטוח לאומי, יכולים לקבל נתונים מההורים מגבירי תעסוקה, אפשר לקבל את הנתונים ישר ממשרד העבודה.
דנה גנוסר
"סל גמיש", אבל לא כולם מגישות, זה קבוצות גיל שונות, סל גמיש זה עד לילדים בכיתה ה' וכאן מדובר על פעוטות עד גיל שלוש-ארבע.
היו"ר יצחק פינדרוס
הבנתי.
דפנה מאור
אני רק אומר, לקבל סדר גודל, אנחנו מדברים על מגבירות עבודה, שנה שעברה היה לנו 43 מגבירות עבודה כל השנה, מתוך 120 אלף - - -
דנה גנוסר
לא הכירו את התוכנית בכלל.
דפנה מאור
השנה יש לנו פחות מ-20.
היו"ר יצחק פינדרוס
אז אני אעזור לנועה, שנייה - - -
דפנה מאור
בגלל הקורונה.
היו"ר יצחק פינדרוס
דפנה, אני אעזור לנועה ואני אספר לך מהדיון הקודם שהיה לנו, על כיתות ה', לא מעונות יום, על ילדים בכיתות ה', קפץ מ-200 ל-951 בתוך שנה.
דפנה מאור
אני באה משם, זו היחידה שאני באה ממנה, אני מכירה את הנושא של סל שעות גמיש מצוין, שינו גם חלק מהקריטריונים וזה בוודאי גרם לעלייה.
דנה גנוסר
ובעקבות ההצלחה של סל גמיש - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
גם אצלכם שינו.
דנה גנוסר
ואמרנו תשוו, אלו תוכניות תואמות.
היו"ר יצחק פינדרוס
ושינו אצלם, או שלא?
דנה גנוסר
ושינו את הקריטריונים ויותר מזה, באמת - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
רגע, אצלכם שינו גם.
דנה גנוסר
כן, כן - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, אז לכן זה אמור לעלות גם לסדר גודל של 900.
דפנה מאור
אתה צריך להבין שמדובר רק במעונות וברוב המקרים, אני לא עשיתי סטטיסטיקה על זה, אבל נשים הופכות להיות יחידות הרבה פעמים כבר שהילדים - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
הרבה זמן לפני שהילד הגיע למעון.
דנה גנוסר
לא, יש גם כאלה שמראש הן יחידות, בכל מקרה אנחנו מברכות על זה מאוד, התנאים הושוו, באמת שתי תוכניות תאומות שהמקור שלהן הוא בהחלטת ממשלה, עוד מ-2003 וזה מבורך, עכשיו יש חסם מאוד קונקרטי שאפשר לטפל בו.
דפנה מאור
אנחנו נבדוק את זה.
דנה גנוסר
יופי, תודה רבה.
היו"ר יצחק פינדרוס
היה עוד מישהו עם התייחסות? כי יש לי מגבלות הכנסת שהולכים לעשות שאילתות עוד מעט.
עמרי פז
שלום, עומרי פז, ראש ענף הגיל הרך, כוח לעובדים, קודם כל, אני גם רוצה לברך, יש הרבה שינוי מאז שנכנסה דפנה וכל החברות ואני מכיר אותכם טוב, באמת עבודה מאוד, בעיניי אני מאוד מעריך את העבודה. לגבי דרגה 12, אני כן קיבלתי לא מעט פניות, גם נראה לי דיברתי נירית על זה ודיברתי גם עם עוד אנשים, אני חושב שמקבלים טפסים, אתה אמרת שבמייל מקבלים את הטפסים, אני דיברתי לפחות עם אמא אחת, שאומרת, עניתי שלוש פעמים למוקד, ענו לי, לקח הרבה זמן עד שענו, אמרתי, תקשיבי, מוקד, הרבה אנשים ... היא לא ידעה איזה טפסים חסרים לה ויותר מזה, אמרו לה כל פעם טופס כזה ואז עדיין לא ניתן במערכת, חסרים טפסים והיא לא ידעה מה חסר לה ויש את ההערה הזאת ואני חושב שכן, גם לכם נראה לי זה יעזור, למרות שכן מקבלים בתוך ההודעה הזאת מה חסר ואז היא גם תוכל לבוא, הנה, אמרתם לי, אני לא מכיר את המייל והצ'אט, כן אמרו שהיה קשה לאיזושהי הנגשה, יכול להיות שאני צריך להבין איפה כל ההנגשות שיש, הם טוענים שלא היה להם דרך להגיע - - -
דפנה מאור
דרך אגב, עשינו באמת עכשיו בנר באתר שלנו, ממש בלחיצת כפתור אתה מתחבר.
היו"ר יצחק פינדרוס
טוב, עוד שאלה?
גיא יפרח
אני גיא יפרח, אני סגן ממלא מקום ראש עריית מעלה אדומים. האמת היא שאני לא הבנתי מספיק טוב את הדיון, אני חשבתי שזה דיון אחר, אבל אני בכל זאת אשמח להגיד משפט, כי זה קשור הכול בהכול, ראשית אני חייב להגיד דפנה, שההצגה הייתה מעלפת ובעייני גם יש הלימה בין ההצגה, לבין מה שקורה בשטח, לפחות בתחושה שלי ואני מכיר את התחום הזה די טוב. אני רק רוצה להגיד ליושב ראש, שתדע שאנחנו במשבר החמור ביותר שהיה במדינת ישראל אי פעם בתחום הגיל הרך, אני אומר את זה באחריות - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
החוסר במעונות יום.
גיא יפרח
חוסר כוח אדם.
היו"ר יצחק פינדרוס
חוסר מעונות יום.
גיא יפרח
לא, לא, תיכף אני אגיד משהו על חוסר במעונות יום, אבל קודם כל חוסר בכוח אדם, אנחנו במשבר חריף, גם במטפלות, במעונות היום, גם במחסור בצהרוניות, שלא לדבר על סייעות וגננות ועל האופק שיש לנו בעתיד, תיכנסו עכשיו לדויד ילין, תסתכלו כמה גננות היום נכנסו ללמוד את התחום הזה, אתם תראו שיש שמה צניחה של למעלה מ-70 אחוז - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
גם בסמינרים החרדים, נסגרו הרוב.
גיא יפרח
ולכן אני אומר שזה המשבר הגדול ביותר שיש היום למדינה, מעבר לדרך של איך אנחנו מייצרים עידוד תעסוקה ומייצרים את הסבסוד ובעיניי זה משהו שחייבים להידרש אליו מחר בבוקר, אני אגיד שתי מילים בהקשר הזה, זה קשור במעמד של המטפלת, זה קשור בשכר של המטפלת ואם זה לא יטופל, יהיה פה מערך מדהים של סבסודים ושל זכאיות ויתנו מענה מהיר והכול יהיה נגיש וכו', אבל לא יהיה איפה לשים, גם היום יש חוסר גם במעונות כמובן, זה ברור, יש 35 אחוז לדעתי סדר גודל של מעונות בפיקוח, 65 אחוז זה מה שנקרא - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
תנסה לצמצם, לא בגלל שמשהו אישי.
גיא יפרח
דקה אני מסיים, דקה, אני חושב שהמערך שמפעיל משרד העבודה בהקשר של סבסוד מעונות היום, הוא מערך מדהים, הוא לא חדשני, כי הוא המון שנים, אבל הוא מיוחד, הלוואי ומדינת ישראל הייתה יודעת לעשות את זה דיפרנציאלי ככה בהרבה תחומים אחרים, אבל איך יכול להיות שדווקא בצהרונים זה לא קורה, זאת אומרת גם בצהרונים זה היה חייב לקרות, היום בצהרונים יש סבסוד לפי סוציו-אקונומי, אתה גר בירושלים, אוטומטית אתה מקבל סבסוד מלא, גם אם אתה גר, סליחה על הסטראוטיפ, בבית הכרם עם הכנסה משוגעת ורק את ה - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אל תדאג, שמה הסבסוד לוקח המתנ"ס, תהיה רגוע, אני מכיר את זה כירושלמי.
גיא יפרח
לא, אני אומר, בסוף את אותו מנגנון שהמדינה מפעילה לסבסוד דיפרנציאלי, למי שזקוק, לעידוד התעסוקה - - -
דפנה מאור
האוצר היה חותם אתמול, על להעביר את כל הצהרונים אליהם.
גיא יפרח
אגב, רגע, משפט, היה צריך לקחת אותו, אגב, הוא לא מגדיל את זה בשקל, תיקח את אותו סכום שאתה מסבסד היום צהרונים, תפזר את זה נכון, אתה תעודד תעסוקה ותעשה גם צדק.
היו"ר יצחק פינדרוס
תודה, הממ"מ של הכנסת, בבקשה.
מריה רבינוביץ
תודה רבה, שמי מריה רבינוביץ, אני מהמרכז המחקר והמידע של הכנסת, העלית כאן שאלה על התלונות של ההורים, על המשפחתונים, על הפעילות ומה קורה שם, זה מתחבר מאוד, המקום סגור ויש שם רק מטפלת אחת על הילדים, אולי יש איזשהו מנגנון שמאפשר לכם להגביר מודעות בקרב ההורים, למי ניתן לפנות, למי ניתן להתלונן - - -
דפנה מאור
חד משמעית.
מריה רבינוביץ
באתר אני יודעת שיש, אבל יכול להיות שמשפחתונים זה קצת אחרת, כי - - -
דפנה מאור
צריך גם לומר, אני לא אמרתי קודם, בערך מ-40 אחוז מהילדים שנמצאים במשפחתונים הם ילדי רווחה, שבכלל גם לא מסובסדים על ידינו, יש לזה הרבה מאוד משמעותיות והשלכות ואני חושבת שאת בהחלט צודקת, העלאת מודעות זה דבר חשוב.
מריה רבינוביץ
ולתת מידע להורים, בזמן הכניסה, למי ניתן לפנות, מי המפעיל בעצם.
היו"ר יצחק פינדרוס
שעון יושב ראש הכנסת מתחיל לתקתק.
אבי גודשטיין
אני אבי גודשטיין, מנהל מעונות יום, של העמותה מלב אל לב, היו פה דברים באמת חשובים, אבל דברים מאוד חשובים בנושא המשפחתונים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה להכשיר עובדות ורצים על זה המון שעות, המשרד אצלם באופן עקרוני, מעודד את כל עובדות שקיבלו תעודות, לעזוב את המעונות, ללכת לקבל במשפחתון יותר כסף בבית וגם פחות ילדים.
דפנה מאור
איך אנחנו מעודדים?
אבי גודשטיין
המפקחות שנמצאות בשטח, אצלי גם זה קרה במעון אחד, או שניים, שממש ישבו אפילו לשכנע אותה, למה כדאי לה ללכת.
דפנה מאור
זה אולי רכזת של מפעיל, זה בטח לא אנחנו.
אבי גודשטיין
לא, לא, רכזת של מפעילים של משפחותים, אבל הבעיה הנוספת היא שכשפותחים משפחתון זה חמישה ילדים בבית, שאותה עובדת יכלה לעבוד עם 11 ילדים במעון יום ובעצם לתת מענה לעוד ארבעה ילדים, מאשר חמישה ילדים במעון אחר, זה בסופו של דבר על חשבון מקומות.
דפנה מאור
זה מוזר מה שאתה אומר, כי אנחנו לא גדלים במספר המשפחתונים.
אבי גודשטיין
אני אומר אם היה איזשהו דרך, לעשות איזשהו נושא, שעובדת עכשיו שהכשירו אותה, עשו הכול בשביל שהיא תוכל, לא לתת לה מיידית ללכת לפתוח עם זה ולמוטט על ידי זה את כל המעונות, זה דבר פשוט וזה קורה בעשרות, לא באחד, או שתיים, המון, המון, איך שהן מקבלות את התעודה והתאבון שלהן ששמה זה יותר משכורת, כי אנחנו לא יכולים להגיע למשכורת שבבית הן מקבלות, 10 אלף שקל בחודש, אין לנו את היכולת להתמודד עם זה כמעון, זה בעיה אחת עם הפער בין המשפחתונים. בעיה נוספת שיש - - -
דפנה מאור
סליחה, משפחתון פרטי, או משפחתון סמל?
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, עם סמל, סמל.
דפנה מאור
כן, אבל אנחנו לא מעודדים, אין לנו מהלך כזה.
אבי גודשטיין
אז כנראה שמישהו בשטח מעודד את זה.
דפנה מאור
זה לא אחריות שלנו, אין לי מה לעשות עם זה.
אבי גודשטיין
אצלם אני מדבר עם המנהלות של המשפחתונים, הם מסתכלות על זה שבמעון הן יקבלו נגיד שכר של שש-שבע ובמשפחתון הן יקבלו עשר.
היו"ר יצחק פינדרוס
לא, אבל יש כל ההוצאות עליהן, הן לא יודעות לחשבן, ההוצאות עליהן.
אבי גודשטיין
או שאין פיקוח מה הן מאכילות את הילדים.
היו"ר יצחק פינדרוס
המשפחתונים הן מקבלות פחות, בסוף הן מקבלות פחות, הן לא יודעות לעשות חשבון.
אבי גודשטיין
יכול להיות, בעיה נוספת בנושא אתר מנהלות יום, היום אין חיבור כל כך בין אתר מנהלות יום, לבין הרישום של ההורים לדרגה שההורה אמור לעשות את זה עצמאי, עכשיו הורה משוכנע שברגע שהמנהלת רשמה אותו בעיניים שלו לאתר מנהלות יום, הוא רשום, פתאום הוא מגלה אחרי ארבעה-חמישה חודשים, שהילד שלו עוד בכלל לא קלוט והוא לא יקבל סבסוד רק חודש אחורה והוא לא ידע את זה, כי הוא ראה את המנהלת רושמת אותו והוא תמים, הוא לא מבין מהחיים שלו כלום, ברגע שהמנהלת רשמה אותו וקיבלה מייל גם שהכול אושר וקלטו את הילד, אין סנכרון בין המחלקות.
דפנה מאור
קודם כל, חשוב לי לומר, אנחנו שולחים הודעות לכל ההורים שנרשמו אצלנו, שראינו, שלא הגישו בקשות לסבסוד, אנחנו שולחים באופן יזום, לא פעם ולא פעמיים, על מנת שעד סוף נובמבר, הם כולם יגישו בקשות.
אבי גודשטיין
אז למה שהמנהלת קלטה אותו למעון, שזה ייקרה רישום של ההורה כבר.
דפנה מאור
לא, לא, לא.
אבי גודשטיין
רישום ראשוני, זה אותה מערכת.
דפנה מאור
לא, קודם כל, מה זה רישום ראשוני? אנחנו העברנו את כל הרישומים, מהמעונות אלינו, על מנת לייצר את סדר קבלת הילדים הנכון, לא שמנהלת מעון תחליט שהיא נותנת למוישה ולא ליוכבד - - -
אבי גודשטיין
אני מדבר על אחרי שהמנהלת קיבלה את רשימות הילדים שלה - - -
דפנה מאור
אבל לא כל הילדים צריכים סבסוד, אני לא יכולה ל - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אפשר אולי הצעת ביניים, אני מבין את מה שהוא אומר ואני מבין את מה שאת אומרת, אבל אולי ההצעת ביניים שיהיה העתק למנהלת המעון שחסר לו מסמך, כי - - -
דפנה מאור
היא רואה את זה כל הזמן.
אבי גודשטיין
היא רואה את זה באתר.
דפנה מאור
היא רואה את זה בכל רגע נכון.
אבי גודשטיין
אבל עד שההורה לא קלט את עצמו, היא לא יודעת - - -
היו"ר יצחק פינדרוס
אז תסכמו מול המנהלים, כי היא אומרת שהם מודעים להורים ומודיעים, אם את רואה את זה חבל, צריך למצוא, אין לך פתרון ביניים, אבל היא אומרת שהיא כן פונים להורים, זה שהורים אומרים לא קיבלנו, הם אומרים שכן פונים.
דפנה מאור
לא, מנהלת המעון לא יודעת כמה הוא עובד, כמה שעות - - -
אבי גודשטיין
אבל יש מושג של קליטה ראשונית של מסמכים, שברגע שההורה רק קלט, גם אם הוא לא הביא כלום, הוא כבר קלוט והוא יכול להגיש את כל השאר אחרי גם.
דפנה מאור
רגע, לא, לא, לא, אי אפשר, אני לא יכולה לקבל רישום במעון כבקשה לסבסוד, זה לא אותו דבר.
אבי גודשטיין
שני דברים.
דפנה מאור
יש דרך אגב הורים שבכלל לא מבקשים סבסוד, זה לא קשור.
אבי גודשטיין
בסדר.
היו"ר יצחק פינדרוס
טוב, תודה רבה, שמחנו מאוד לראות על ההתקדמות, אני מבין לפי מה שגם אתם אמרתם, זה לא הולך להיות דיון אחרון, כי אנחנו נצטרך לראות איך הדבר הזה מוטמע ואיך ה-13 לדצמבר שנגמר ב-1 לפברואר, שזה בשורה טובה מאוד, עובד באמת, איך הדבר הזה עובד, אנחנו נשמח לעקוב, אמרתי את זה גם אתמול לשר, אני שמח גם שרמ"ט השר הגיע לכאן, אני חושב שזו בשורה מדהימה, עצם זה שאנחנו עוברים משמונה-שישה חודשי תשובות, לפני שנת הלימודים, אני הייתי רגיל בכנסות הקודמות, שהיינו בדיונים האלה, בחודש אוקטובר, דצמבר, לא שנה קודם.
דפנה מאור
אני יכולה גם להגיד שקיבלנו הודעה מהורה שאמר, שבחיים זה לא קרה לו שתוך שלוש שעות הוא קיבל דרגה.
היו"ר יצחק פינדרוס
כן, אני שמח מאוד על הדבר הזה.
דפנה מאור
תודה.
היו"ר יצחק פינדרוס
אני כן מבקש, בגלל דיון שהיה שבוע שעבר, לבדוק עם לשכת התקשוב הממשלתי, האם המערכת ההזדהות מבחינתכם יכולים לתת לכם אפשרות מספר ביטוח לאומי - - -
דפנה מאור
זה הולך להיבדק.
היו"ר יצחק פינדרוס
בכל מקרה אתם רוצים מביטוח לאומי ולכן אני חושב שזה יכול להועיל מאוד מאוד, זה יוריד לכם הרבה מאד בקשות, מעבר לאלה שצריכים ידני, תודה רבה.
דפנה מאור
אנחנו נעשה את הבדיקה ונודיע לוועדה.
היו"ר יצחק פינדרוס
תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים