ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/01/2023

מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת15
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
30/01/2023

הכנסת העשרים-וחמש
מושב ראשון


פרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום שני, ח' בשבט התשפ"ג (30 בינואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023
ישיבת מעקב לדיון שהתקיים ביום 18/1/2023
נכחו
חברי הוועדה: עודד פורר – היו"ר
בועז ביסמוט
טטיאנה מזרסקי
חברי הכנסת
זאב אלקין
מוזמנים
שירה גרוס - רפרנטית חינוך אגף שכר, משרד האוצר

מעוז ביגון - מנהל אגף חינוך מבוגרים, משרד החינוך

רינה זסלבסקי - מנהלת אגף לשפה וזהות, הסוכנות היהודית

רונן פוקסמן - מנהל חטיבת קליטה, ארגון "נפש בנפש"

שרי פייר - סגנית מנהלת חטיבת רשויות ארגונים וקהילה, משרד העלייה והקליטה

יאיר סמוליאנוב - מנהל תחום קליטת עלייה, לובי המיליון

דב ליפמן - מועדונים לשיחה בעברית

גלדיס ברזובסקי - דוברת, עולים מברזיל

אלכסנדר גולדשטיין - מנהל המחלקה לעידוד עליה, ההסתדרות הציונית העולמית
משתתפים באמצעים מקוונים
מאיר זרעיה - יו"ר אולפני קיבוץ, התנועה הקיבוצית

אהובה נפש - מורה באולפן, אולפן שלי
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
שלומית אבינח
רישום פרלמנטרי
יגאל באום, חבר תרגומים

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות

מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023
היו"ר עודד פורר
בוקר טוב לכולם, היום 30/1/2023, ח' בשבט, תשפ"ג אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עלייה קליטה ותפוצות, אנחנו מתחילים ישיבת מעקב על מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023, נוכח הגידול הגדול מאוד במספרי העולים, אני רק חייב לומר לכם, התגובות שהיו אחרי הדיון הקודם, היו באמת מאוד משמעותיות להרבה מאוד כיוונים כולל הרבה מאוד פתרונות שעלו כולל, נשמע את זה גם פה, חלק מהאולפנים שבגלל ביורוקרטיה ובגלל התנהלות לא מלאים וחבל, והרבה מאוד מפסידים. אנחנו מדברים על משך המתנה של חצי שנה לאולפן, על מחסור של כמאה מורים, מחסור בכיתות לימוד, שכר נמוך של המורים וגם כל נושא - - - משרד העלייה והקליטה שצריך להיבחן מחדש הפורמט שלו, אני מאוד מאמין בשימוש בשוק הפרטי, אני חושב שהפורמט שזה מתבצע כרגע הוא לא נכון.

אני רוצה קודם כל לשמוע משהו לגבי התקדמות של המשא ומתן, הסכמי השכר, משרד הקליטה, או האוצר.
שירה גרוס
אנחנו עושים עבודת מטה אינטנסיבית אבל - - -
היו"ר עודד פורר
בואו נסכם דבר כזה, משפט שחוזר פה הרבה בוועדה, תשובת "אנחנו עושים עבודת מטה אינטנסיבית" היא טובה פעם אחת, אי אפשר לבוא כל הזמן עם אותה עבודת מטה.
שירה גרוס
לא יידעו אותנו לא אגף החינוך ולא אגף התקציבים שיש תקציב לטובת העניין.
היו"ר עודד פורר
כמה ישיבות קיימתם בנושא הזה מאז השבועיים האחרונים, מאז הישיבה הקודמת?
שירה גרוס
עוד לא עברו שבועיים, קיימנו שתי ישיבות.
היו"ר עודד פורר
שתי ישיבות עם מי? עם הסתדרות המורים?
שירה גרוס
לא, בתוך המדינה. כאמור אנחנו לא יודעים לנהל משא ומתן בלי מסגרת תקציבית.
היו"ר עודד פורר
מי היה בישיבות האלה מטעם המדינה, ומאיזה דרג היה?
שירה גרוס
דרג סמנכל"ים.
היו"ר עודד פורר
משרד הקליטה סמנכ"ל חינוך סמנכ"ל אוצר סמנכ"ל? אוצר ראש אגף? סגן ראש אגף?
שירה גרוס
השבוע מתוכננת ישיבה עם סגן ראש אגף - - -
היו"ר עודד פורר
איזה?
שירה גרוס
משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר.
היו"ר עודד פורר
מה עמדת משרד הקליטה?
שרי פייר
אז אמנם נושא שכר המורים הוא לא תחת האחריות שלנו, אבל למרות זאת אנחנו נפגשנו עם שירה, אני והסמנכ"לית של המשרד לבקשתה, כדי להתייחס להיבטים שנגזרים מצורכי העולים, מצרכים מקצועיים כמו למשל צורך בתגמולים על עבודת ערב, צורך להכרה בסטאז', למורים באולפן וכו' וכל שנידרש.
היו"ר עודד פורר
מה לגבי העברת כל התחום הזה למשרד הקליטה? במקום משרד החינוך?
שרי פייר
הנושא הזה אני אבדוק מול השר שלנו.
היו"ר עודד פורר
ברמת מדיניות, אבל זה חלק מהמשא ומתן זה צריך להיות חלק ממה שמונח על השולחן לדעתי זה יקל על האוצר מבחינת השלכות רוחב לפתור את הסוגיה הזאת.
שרי פייר
אני אעביר את המסר הזה הלאה.
היו"ר עודד פורר
משרד החינוך.
מעוז ביגון
אנחנו נפגשנו ביום חמישי האחרון עם שר הקליטה בסוגיה שכעת העלית, עמדת משרד החינוך שהאולפנים צריכים להישאר במשרד החינוך בגלל הפרופסיה וההתמחות המיוחדת של תחום ההוראה, מדובר על עובדי הוראה פר-אקסלנס.
היו"ר עודד פורר
מה היתרון שלהם במשרד החינוך?
מעוז ביגון
אני אסביר, עובדי משרד החינוך נסמכים על מנגנון משרד החינוך בתחום של תוכניות הלימודים וההדרכה של המורים לא רק ההדרכה גם ההשתלמויות במרכזי הפסגה, כל התחום הזה שבו אנחנו חזקים מאוד, זה בעקבות זה שאנחנו נמצאים במקום שמאפשר את הדבר הזה באופן מלא, זאת אומרת זה באופן טבעי כעובדי הוראה מקבלים את כל המעטפת הזאת, באופן ישיר.
היו"ר עודד פורר
אני חייב לומר, אני מניח שיש פה עוד הרבה שיש להם בני משפחה במערכת, אשתי מורה, ואני מנסה להבין איזו מעטפת היא מקבלת ממשרד החינוך, ועוד לא הבנתי.
מעוז ביגון
מורה באולפנים?
היו"ר עודד פורר
לא, מורה. איזה מעטפת? מה המעטפת הגדולה שהמשרד נותן?
מעוז ביגון
אני אומר, יש השתלמויות כל הזמן לאורך כל השנה ברמת המורה.
היו"ר עודד פורר
כמה השתלמויות למורים מורה עובר במהלך שנה?
מעוז ביגון
הוא עובר לפחות 60 שעות, תלוי אם הוא מורה חדש אז הוא עובר יותר שעות. השתלמויות בתקשוב בהתאמת תוכנית הלימודים למאה ה-21, בהרבה דברים.
היו"ר עודד פורר
אז זה רק למורי אולפנים? אני לא נתקלתי במורים שעוברים 60 שעות השתלמויות בשנה.
מעוז ביגון
יש שתי דיסציפלינות שלא קיימות במשרד החינוך, גם הוראת מבוגרים אנשים מעל גיל 18 וגם הוראת העברית לעולים חדשים.
היו"ר עודד פורר
הם לא יוכלו לקבל את זה לא ממשרד החינוך? הם צריכים פספורט כדי לקבל?
מעוז ביגון
שוב אני אומר זוהי עמדתנו והדבר הזה עלה גם בפגישה שהייתה יום חמישי עם שר הקליטה בישיבה ארוכה של כמה שעות, הוא רצה ללמוד את התחום הזה לפני ולפנים.
היו"ר עודד פורר
ומה לגבי הסכם השכר?
מעוז ביגון
לגבי הסכם השכר, כפי שאמרה שירה אנחנו יודעים שמתקיימים דיונים משמעותיים, נכון לאתמול בערב משרד החינוך מעוניין לחתום על הסכם השכר באופן מיידי, זאת העמדה הרשמית של משרד החינוך ואותה אני אומר כאן.
היו"ר עודד פורר
מתי הפגישה הבאה בנושא? בין ממונה על השכר למשרד החינוך?
שירה גרוס
מחרתיים, כרגע זה ללא משרד הקליטה.
היו"ר עודד פורר
למה? אתם לא צריכים אותם במשא ומתן הם לא צד מבחינתכם? אני שואל באמת.
שירה גרוס
אנחנו רצינו שהם יהיו חלק מהתהליך אבל גם יש תהליכים פנימיים שקורים בין משרד האוצר והחינוך.
היו"ר עודד פורר
למה רק מחרתיים? למה לא היום או מחר? הרי עשיתם הסכם שכר עם כל עובדי ההוראה.
שירה גרוס
משרד החינוך מיישם אותו.
היו"ר עודד פורר
יש פה איזשהו ילד חורג בהסכם שכר, למה אתם לא מקדמים את זה?
שירה גרוס
אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים.
היו"ר עודד פורר
זה לא דחיפות, אני חייב לומר, אתם לא מתנהגים כאילו יש פה דחיפות שעומדים עשרות אלפים שלא יודעים אם יהיה להם לימודי עברית ואין להם פתרונות. אין פה דחיפות, אני יודע מתי יש דחיפות באוצר. אני מכיר כשרוצים לנהל משא ומתן שרוצים להעביר משהו משמעותי נפגשים באותו יום גם ארבע פעמים, אין בעיה. זה שמאז ועד היום ידעתם שיש ישיבת מעקב של שבועיים וזה כמעט שבועיים, שבועיים פחות יומיים, אין שום פגישה מחרתיים, הפגישה הבאה תהיה אחרי שבועיים, במהלך השבועיים האלה ביצעתם איזה שהם שתי פגישות, זה לא דחיפות, זה מתנהל, יעבור, תעבור חצי שנה, אין שום בעיה, מה תעשו עכשיו?

יש לכם פה סדר גודל של עשרות אלפים שלא לומדים עברית ולא יכולים להשתלב בשוק התעסוקה. אתם אומדים את הפגיעה הכלכלית בנושא הזה? יש לכם איזה אומדן? הרי תצטרכו ל-30,000 האלה לייצר תקציב של סיוע ברווחה, הרי נעשה פה מול משרד הקליטה למה לא מסייעים להם מספיק. אבל את הבסיס אנחנו לא נותנים להם, כי במהלך שבועיים עשיתם רק שתי פגישות.
שירה גרוס
כבוד היושב ראש, אתה כנראה מודע למצב גם עם ארגון המורים שהוא לקראת עיצומים, היו עיצומים.
היו"ר עודד פורר
יש לכם פה אירוע של באמת פסיק בתוך מערכת החינוך, זה ממש לפתור פסיק מבחינת סדרי הגודל מבחינת הסכם בתוך מערכת החינוך, זה עניין של החלטה, פשוט עניין של החלטה ופה הדרגים המקצועיים הם דווקא אלא שצריכים לדחוף את מקבלי ההחלטות כי שר האוצר, שר הקליטה, שר החינוך, דחפו את העניין הזה תגמרו את זה, סתם גוררים רגליים, סתם, מה שאתם עושים פה אני אומר את זה לאגף השכר, אתם גוררים רגליים סתם וכחלק מגרירת הרגליים הזאת זה גם לא נסגר בפעם הקודמת הסכם עם הסתדרות המורים.

תהיו נדיבים תגמרו את הסיפור הזה, מדינת ישראל רק תרוויח מזה שילמדו פה עברית כמו שצריך. אני אפגוש אותך פעם בשבוע ותעבירי בבקשה גם לסגן הממונה על השכר וגם לממונה על השכר. אני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו מזמנים את הממונה על השכר לפה, אני לא מחפש לטרטר אתכם. שבו עד שייצא עשן לבן, שבוע, תגמרו עניין, לא מסובך.
שירה גרוס
כבוד היושב ראש, אנחנו נדרשים גם שמשרד החינוך יתעדף את זה במסגרת דיוני התקציב גם אם אנחנו עכשיו מגיעים לטיוטה סופית, מבחינת המדינה לשבת לנהל משא ומתן אנחנו לא מסוגלים ללא תקציב.
מעוז ביגון
כפי שאמרתי, עמדת משרד החינוך הרשמית, כפי שאני מביא אותה עכשיו יש להסדיר את הסכם השכר באופן מיידי.
היו"ר עודד פורר
אני לא יכול לבקש יותר מזה ממשרד החינוך. תגמרו עניין, אתם צריכים שאני אבוא לעזור לכם בתוך החדר כדי לנהל משא ומתן? מכיר משא ומתן בין משרדים לבין האוצר, כשרוצים פותרים את זה, אני בטוח שגם שר החינוך יודע לדבר עם שר האוצר שצריך כדי לפתור פה את הסוגיה, אנחנו לא מדברים פה על סוגיית - - - לפרסם את ציוני המבחנים, ביקשנו פרסום מוקדם ככל האפשר.
מעוז ביגון
כן, אז אנחנו עשינו שתי פעולות משמעותיות, פעולה אחת שאנחנו עושים במהלך השנה האחרונה, להעביר את מערך התעודות והאישורים בסוף האולפן באופן מקוון ולא באופן ידני, מה שנקרא בדואר. הפעולה הזאת תקרה החל מהמחזור הקרוב שיסיים את האולפן, בתוך חודשיים זה כבר יהיה בשטח זה אחרי פיתוח של כמעט שנה. פעולה שנייה שעשינו בעקבות הוועדה האחרונה זה לבדוק את עצמינו, כמה זמן - - -
היו"ר עודד פורר
למה אתם צריכים חודשיים בשביל לפרסם?
מעוז ביגון
זה כבר פיתוח, היום איך זה עובד? אחרי שבודקים את המבחנים ושני מעריכים זה הולך אחר כך לבקרה אצלנו, אחר כך זה עובר למדפיס הממשלתי להדפסה, יש הרבה שלבים בדרך שסתם זה ימים פה וימים שם, בסוף זה ייפתר. בסוף זה מצטבר והחלטנו למהלך מקוון כמו שמתאים לטכנולוגיה של היום, הפיתוח לקח מעט זמן, אנחנו בסוף הפיתוח שלו, ממש שבועות ספורים זה יהיה מאחורינו, אבל זה לא יקצר לגמרי את הזמן, אנחנו עובדים מול הספק שלנו שמספק את הפעולות שאנחנו עושים כדי לתת את התעודות לקצר את לוח הזמנים, כיום מדובר על שלושה חודשים מרגע סיום האולפן עד הוא מקבל את התעודה והיעד שאנחנו הצבנו לספק ולעצמינו כמובן זה מקסימום ששה שבועות.
היו"ר עודד פורר
לא מקובל, לא מקובל גם ששה שבועות. מה הסיפור?
מעוז ביגון
אני מסביר, כשעולה חדש גומר את האולפן והוא נבחן, יש לו המבחן בעל פה יש לו את המבחן בכתב, את המבחן בכתב שולחים למעריכים, שני מעריכים כל מבחן עובר שתי הערכות, אחר כך יש תהליכים של ערעורים על הציונים.
היו"ר עודד פורר
לפני הערעורים, הערעור זה אחרי שפרסמת את הציון. אני לא יכול להעריך ציון שלא פורסם. אז זה לא זמן, יש שני בודקים.
מעוז ביגון
אז אני אומר, עד שמגיע המחברות, הם בודקים את זה הם מחזירים - - -
היו"ר עודד פורר
איך המחברות מגיעות?
מעוז ביגון
יש חברה.
היו"ר עודד פורר
כמה זמן לוקח למחברת להגיע מהמבחן?
מעוז ביגון
אחרי המיון של המחברות לפי רמות וכו', סדר גודל של כמעט עשרה ימים עד שזה מגיע לבוחן. אני אומר, אנחנו עובדים, הקיצור בלוחות זמנים, אני מסכים עם כבוד היושב ראש שזה לא צריך לקחת כל כך הרבה זמן, הלוואי ונגיע לשלושה שבועות, או חודש. אנחנו אומרים לא יותר מששה שבועות על זה אני יכול, איך אומרים, לתת את התחייבותי בדבר הזה, פרק זמן קצר יחסית. יותר קצר? הלוואי.
היו"ר עודד פורר
בשבוע הבא תציגו לי כאן איך הגאנט ומתי העולה יקבל את הציון בתוך פחות מחודש, לכל היותר. אין מצב שזה יותר מחודש, אין מצב.
מעוז ביגון
כיוון שאני בעיצומה של העבודה הזאת אבקש שבועיים לדבר הזה, כי אנחנו On going אם אתה רוצה לצמצם את זה לחודש אז צריך לעשות זום-אין.
היו"ר עודד פורר
אנחנו ב-15 לפברואר יש לנו פגישה עם השר אתם תציגו את זה שם.
מעוז ביגון
בסדר גמור.
רונן פוקסמן
אני רק רוצה קודם כל לברך את מעוז כי אני חושב שזה שינוי מבורך, אני כרגע מתעסק עם המון עולים מתחום הבריאות שתעודת ידע בעברית היא תנאי לקבלת רישיון, תנאי כנראה סביר שהם עושים את כל התהליך הביורוקראטי הקשה, עושים את המבחן יודעים שהם עברו אבל אין להם ביד את התעודה כדי להציג למשרד הבריאות, כדי לקבל רישיון, אז אני חושב שמעזו מתייחס לזה וזה מבורך. אני מסכים איתך חודש לדעתי זה זמן יותר סביר, אני סומך על מעוז שהם יעשו את העבודה הנכונה, אבל כרגע יש מצב שאנשים עוברים מבחן בפברואר והרישיון לא מתקבל אצלם בדואר לפני חודש יוני, ששוב זה חוזר גם למה שדיברת על דיוני אוצר, יכולת השתכרות, יכולת תרומה למשק, זהו win-win situation.
היו"ר עודד פורר
משרד הקליטה, לגבי הוואוצ'רים, איפה אנחנו עומדים שם?
שרי פייר
אוקי, אז אנחנו התייחסנו לפי מה שרשמנו בהמשך לסיכום שלך אדוני היו"ר, אז שר העלייה והקליטה ח"כ אופיר סופר, השיג בתקופה קשה זו תקציב המשכי של 20 מיליון ₪ לטובת פתרון ביניים. מתוך 3,700 ממתינים אין ממתין שלא קיבל SMS בשפות שהוא יכול להשתתף באולפן השוברים ושזה לא ימנע ממנו אחר כך אם הוא ירצה לעשות גם אולפן ממשלתי. מראשית השנה כבר אישרנו 1,600 שוברים על סך של כ-11,200,000. בנוסף אתה שאלת אותנו גם לגבי פתרונות יצירתיים לעברית לתעסוקה, אז התחלנו ביוזמה חדשה, מיזם משותף עם התאחדות התעשיינים ובמסגרת זו מפעל שיבחר להעסיק קבוצת עולים, אפילו קטנה וירצה בכך, הוא יקבל אולפן בשיטה שלon the job training .
היו"ר עודד פורר
מה לגבי הנושא של תשלום לוואוצ'רים?
שרי פייר
כפי שאתה אמרת, אנחנו עושים עכשיו בחינה מחדש של כל הנושא. לא אישרנו במסגרת הוראת השעה שנה שלימה לאולפנים, אלא רק חצי שנה, והתחלנו כבר לכתוב מכרז שבאמת תיעשה חשיבה - - -
היו"ר עודד פורר
שבמסגרתו ההתקשרות תהיה בין במשרד לבין החברה? והכסף יועבר אליה ולא לעולה.
שרי פייר
בדיוק.
היו"ר עודד פורר
והעולה לא יצטרך לשלם. מה לגבי, בתוך המשרד, אני אומר עוד הפעם קחו בחשבון לתת איזשהו בונוס להישגים, זאת אומרת יש איזה בסיס שכולם יקבלו, לנרשמים ויש בונוס על הישגים.
שרי פייר
אנחנו בהחלט בודקים את זה וכפי שהסנמנכ"לית של המשרד סיון גולדשטיין אמרה בשבוע שעבר אנחנו צריכים לעשות איזשהו איזון בין הרצון שלנו להימנע - - - לבין הרצון שלנו להשיג תוצאות כפי שהיא הציעה שם.
היו"ר עודד פורר
אני ב-15 לפברואר כשהשר יהיה פה אני אבקש ממנו פירוט יותר מעודכן לגבי זה.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
יש לי שאלה, מיש ניצל את הוואוצ'ר עבור אולפן א' מעוניין ללמוד באולפן המשך, ואין אולפן המשך ממשלתי, הוא יכול לקבל וואוצ'ר נוסף ללימודי אולפן המשך גם דרך אולפן פרטי?
שרי פייר
לא, אולפן הוואצ'ר מיועד להיות או לפני האולפן הממשלתי או אחריו, או אם העולה בוחר בכך, במקומו. אולפן ב' הוא באחריות הקולגה שלי ממשרד החינוך, ככל שמתאספת, ולו הקטנה בפריפריה גם קבוצות קטנות.
היו"ר עודד פורר
זאת עוד דוגמה למה חשוב שהדברים ירוכזו במשרד אחד, לעמדתי.

נמצא איתנו בזום מאיר זרעיה, יו"ר אולפני קיבוץ. בבקשה.
מאיר זרעיה
קודם כל בוקר טוב, תודה לציפי ושלומית ולך כבוד היו"ר, קודם כל אני רוצה לברך אותך על הדרך שאתה מנהל את העניין ואני מתרשם שאין סינרגיה טובה בין הגופים כמובן כל אחד עושה את המיטב, אבל אין סינרגיה טובה בין הגופים וחשוב כמו שאתה הגדרת את זה, לחשוב מחוץ לקופסה ולא כל אחד רק על התחום שלו, אלא על הראייה ההוליסטית.
היו"ר עודד פורר
בוא תעלה את הבעיה שהעלית במכתב לפני לגבי זה שיש מקום שלא מתמלא סתם.
מאיר זרעיה
אז אני יכול להעיד רק על התחום שאני מתעסק בו, ואנחנו ב-2022 יכולנו לקלוט 500 עולים, וקלטנו רק 200 עולים בגלל בעיות תקציב ואני חושב שתופעה כזאת נמצאת גם במקומות אחרים, כלומר אין ניצול מקסימאלי של המקומות שיכולים ללמד עברית.
היו"ר עודד פורר
למה?
מאיר זרעיה
אני חושב שזה דיאלוג של סוכנות יהודית ומשרד הקליטה, אני מקווה מאוד שאין פה היבטים אחרים שהתנועה הקיבוצית עשתה את העבודה שלה והיום לא מתחשבים בה. אני מקווה מאוד שזה לא ככה ואני מדבר על ששה אולפנים טובים בקיבוצים, בקיבוץ נען, בקיבוץ שדה אליהו, בקיבוץ יגור, בקיבוץ עין השופט, מעגן מיכאל ובצובה.
היו"ר עודד פורר
אבל למה הם לא מתמלאים?
מאיר זרעיה
סוכנות יהודית, המיקוד צריך להיות סוכנות יהודית, תקציבית.
היו"ר עודד פורר
מה זאת אומרת תקציבית? לא מצליח להבין, נציגי הסוכנות פה יכולים להסביר את הסיפור הזה?
קריאה
אורלי צוקרמן לא נמצאת ואני לא בקיאה בתחום הזה בכלל, אני עוסקת בהוראת עברית בחו"ל. כנראה שהייתה אמורה להגיע כנראה שנבצר ממנה.
היו"ר עודד פורר
עלתה בעיה לגבי העובדה שלא מאפשרים לפתוח את האולפן או לא אומרים ייפתח אולפן במועד זה וזה ומפרסמים אותו מספיק זמן מראש, מפרסמים רק סמוך למועד הפתיחה ואז אתה מגיע למצב שאתה לא מצליח - - -
מעוז ביגון
הטענה עלתה לגבי האולפנים התעסוקתיים ואכן היא קיימת השנה, לא הייתה בעבר, אנחנו עובדים אגף אחר במשרד הקליטה, עם קלאודיה כץ. מה שקורה זה שאנחנו מתעדפים את האולפנים הראשוניים על פני האולפנים התעסוקתיים, שהם אולפני המשך אחרי האולפן הראשוני ומכיוון שיש מחסור במורים אז - - -
היו"ר עודד פורר
זאת לא הייתה הבעיה.
מעוז ביגון
זה מה שהעלו בפנינו.
קריאה
זאת בעיה אחרת, זה משהו אחר, שבקיבוצים לא נפתחות כיתות אולפן, זה מה שאני חושבת.
מעוז ביגון
כשיש כיתה באולפן בקיבוץ אנחנו מייעדים לשם מורה. אני לא מכיר, הסוכנות היא מפנה את העולים לשם, זה משהו אחר. כשמגיעים כבר העולים אנחנו יודעים לתת מענה.
היו"ר עודד פורר
מאיר אתה לא ברור בטענות.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אם אני יכול רק להציע כבוד היו"ר אולי לפחות אם הוא לא יודע את ההערכות, השערות, אולי זה המיקום? אין לי מושג אני שואל.
היו"ר עודד פורר
זה נשמע כאילו אתה מפחד להגיד מה הבעיה אני חייב לומר.
מאיר זרעיה
בפברואר אני פותח בקיבוץ נען ובקיבות שדה אליהו אולפן, ומי שמעביר עולים חדשים לקיבוצים האלה זה הסוכנות היהודית.
היו"ר עודד פורר
אבל יכולים לבוא גם עולים לאולפן שלא גרים בנען, יכולים לבוא עולים מרחובות לנען או עולים מרמלה לנען.
מאיר זרעיה
ברור, זה דרך אגב החשיבה האחרת שצריכה להיות, שהאולפן יכול לקלוט - - -
היו"ר עודד פורר
משרד הקליטה מי מפנה את העולים לאולפנים ומתזמן את זה?
שרי פייר
הסוכנות היהודית, אנחנו נותנים היסעים.
היו"ר עודד פורר
שלומית, לישיבת מעקב שתהיה ב-15 לפברואר עם השר שיבוא הגורם הרלבנטי מהסוכנות היהודית, אין שאלה לגבי זה. תודה, אלכס גולדשטיין, בבקשה.
אלכסנדר גולדשטיין
קודם כל תודה, אנחנו מדברים על אולפנים בארץ ופונים אלינו להסתדרות הציונית, למחלקה לעידוד עלייה, אנחנו מפעילים יותר מ-300 אולפנים ברחבי העולם, לאנשים שטרם עלו. פונים אלינו אנשים שכבר עלו, אני מדבר על בדרך כלל עולים מצרפת, אמריקה הלטינית ולפעמים גם קצת מחבר המדינות, ואומרים אנחנו הגענו, אנחנו לא מוצאים שימוש לוואוצ'רים, אין לנו אולפנים, כרגע אגב אני מדבר, יש לי מולי מכתב ממנהלת האולפנים שלנו בפריז, פונים אליה רופאים שעלו כבר ארצה בין היתר מצרפת ואומרים אין פה אולפן צריך לחכות חודשים על גבי חודשים, כולנו יודעים איזה מחסור יש ברופאים בארץ, כולנו יודעים שבנאדם עולה ויושב פה חודשים, יש לנו אולפנים בזום, הם מתחננים תנו לנו להצטרף לאולפנים שלכם בזום ותנו לנו אפשרות כי אנחנו מפעילים כבר כמה שנים.
היו"ר עודד פורר
משרד הקליטה, מה הבעיה לעשות את האולפנים האלה בזום ולצרף עוד?
מעוז ביגון
אנחנו עושים את האולפנים האלה לרופאים, אנחנו עושים את זה בזום, יש לנו פרויקט שאנחנו עושים את כשהם עוד בחו"ל.
היו"ר עודד פורר
אז למה מחכים חודשים?
מעוז ביגון
לא מכיר את זה. אנחנו עושים אולפן בזום, בדיוק הסתיים שבוע שעבר אולפן של צפון אמריקה, רונן מכיר את זה, פרויקט מאוד יפה, כל הלמידה הייתה שם כולל כאלה שעלו בתהליך הלמידה לארץ והמשיכו בתהליך הלמידה בזום. אנחנו פתוחים לעניין הזה לגמרי.
היו"ר עודד פורר
את כל הפניות שקיבלת תעביר לוועדה באופן מסודר. יאיר לובי המיליון בבקשה.
יאיר סמוליאנוב
אני אתייחס בקצרה לשלוש נקודות, אחת אני חייב להגיד כבוד היו"ר סליחה מעט על החוצפה, אבל אני מרגיש בהסתכלות על הדיון הקודם, קצת בזבזנו את הזמן, עלו לכאן אתמול 200 עולים חדשים מתוכם 100 עולים ועוד 100 טועני זכאות, בוא נסביר את המספרים, מתוך ה-100 האלה 75 הם אנשים מעל גיל 18, זאת אומרת שהולכים לפתוח בשבילם כיתת אולפן, זאת אורמת שלוש כיתות אולפן, רק לעולים שהגיעו אתמול לארץ ועוד 100 אנשים שהגיע לכאן כטועני זכאות ותוך כמה שבועות גם הם אמור להיפתח בשבילם אולפן.

עכשיו, אני כאילו מרגיש שאנחנו כולנו יודעים איך הדבר יסתיים בסוף לכאורה, מה יהיה בסוף. המספר על הנייר והתחושה היא 'בסדר אז בוא נחכה עוד חודש עוד חודשיים', מרגיש לי שאני לא יודע, אולי זה כי אני נמצא בשטח ומדבר עם עולים.
היו"ר עודד פורר
אין תחושת דחיפות במשרדים.
יאיר סמוליאנוב
בשום צורה שהיא.
היו"ר עודד פורר
חד משמעית.
יאיר סמוליאנוב
זאת נקודה ראשונה, נקודה שנייה אני חייב להגיד שאני אחרי הדיון הקודם יצא לי להגיע לאולפן ספציפי ומאוד עניין אותי לראות ולדבר עם העולים ספציפית שהגיעו לאולפן של משרד החינוך אחרי שהם עשו וואוצ'ר של משרד העלייה והקליטה והתשובות הם מאוד שונות, יש עולים שעושים אולפן פרטי של משרד העלייה והקליטה מגיעים ובמבחן פתיחה בשביל להבין באיזה רמה הוא, מבינים שהוא ממש כמו עולה שהגיע לפני שבוע לארץ והתחיל אולפן. מצד שני יש אנשים שמגיעים לאולפן ואומרים אוקי - -. אני אומר רק שבהמשך לשיח על ציוני המבחנים ולדברים שווה לקחת פעם אחת מבחן של משרד החינוך, לשים אותו עכשיו אפשר מחר בבוקר בשתי כיתות אולפן פרטי ולבדוק רגע מה הציונים שאותם מקבלים, כי כיום אין מבחן ואין שום סיבה לעשות את זה.
היו"ר עודד פורר
תודה.
שרי פייר
אני כן רוצה להגיב על כך, אנחנו עושים מבחן באותה רמה אפילו יש לנו את אותה כותבת מבחנים.
היו"ר עודד פורר
תודה, על האולפני וואוצ'ר אנחנו נדבר בהרחבה ב-15 לפברואר. דב ליפמן בבקשה.
דב ליפמן
אני רק רוצה רק להצטרף לקריאה לדחיפות, אנחנו פתחנו מועדונים לשיחה בעברית, בתל אביב, בחיפה לאלה שפשוט אין להם יכולת, תוך 24 שעות בתל אביב 168 עולים קפצו להירשם, בחיפה 147. תוך 24 שעות אנשים שאין להם יכולת נגישות לאולפנים, הנושא דחוף מאוד.
היו"ר עודד פורר
תודה רבה.
גלדיס ברזובסקי
אני בהמשך למה שיאיר אמר אני רציתי לדעת מי מפקח על האולפנים של הוואוצ'רים של משרד החינוך.
היו"ר עודד פורר
זה עלה בדיון הקודם, אין פיקוח, זה חלק מהבקשה - - -
גלדיס ברזובסקי
משרד החינוך שולח את המורים שלו להשתלמויות האם המורים של הוואוצ'רים הולכים?
היו"ר עודד פורר
זה חלק ממה שעלה בפעם הקודמת, הם פיקוח הוא רק טכני, טכנוקרטי ולכן ביקשנו שהם ייצאו למכרז, כדי שהם יעשו גם את הפיקוח הפדגוגי, רינה זסלבסקי.
רינה זסלבסקי
שלום, רציתי בהמשך לוועדה הקודמת להגיד שדיברנו על תוכנית חירום.
היו"ר עודד פורר
האולפן שלכם איפה זה עומד? מה עשיתם מאז בעניין הזה?
רינה זסלבסקי
אנחנו מצפים עדיין לתגובה להצעה שלנו וזה קצת חבל כי הזמן רץ וכולנו לפתוח את זה כבר בנובמבר.
שרי פייר
לגבי נושא הלמידה, אנחנו מאפשרים כבר בשלב הזה לכל מי שלומד בשיטה זאת להיבחן, במקביל אנחנו בוחנים את יכולתנו להתקשר בנושא הזה כמו גם בתחומים אחרים.
היו"ר עודד פורר
יש לכם פטור מהתקשרות עם הסוכנות היהודית בדיוק בשביל הדברים האלה, האמנה בין מדינת ישראל לבין המוסדות הלאומיים והאפשרות לתת את הפטור, אני יודע שהחשב הכללי לא כל כך אוהב את זה, אני יודע שלא מתים על זה, אבל זה בדיוק לצורך, יש פתרונות, אני חוזר על מה שנאמר כאן קודם.
שרי פייר
אתה ביקשת שאנחנו נשים לב גם על בדיקת איכות, הכל בתהליך בחינה ואגב כל כיתות אופק 300 אנחנו עושים להם בחינת סיום כדי לקצר תהליכים.
היו"ר עודד פורר
שרי אני מבקש בנושא הזה של האולפן ההפוך של הסוכנות היהודית אם זה דרך אופק אם זה במסלולים אחרים, אגב גם מבחינה תקציבית באופק יש הרבה מאוד תקציב שלא נוצל. אנחנו גם על זה נקיים דיון. אני מבקש יש פה דחיפות בנושא הזה יש דחיפות, אם יגיע לכאן השר ב-15 בפברואר בלי תשובות, זאת לא תהיה ישיבה נעימה, לא לנו ולא לשר, תבינו את הדחיפות בסיפור הזה של האולפנים, אתם חייבים לסגור את הפקק הזה. מורה באולפן, שני משפטים בזום היא מבקשת, אחרונים, אהובה נפש בבקשה ואז אני אסכם את החלק הזה.
אהובה נפש
שני משפטים, אז אני מורה באולפן שלי, שמי נפש אהובה ואני מירושלים, אני מורה באולפן ירושלים, אני רוצה לספר על היתרונות - - -
היו"ר עודד פורר
זה לא הדיון, סליחה, זה דיון מעקב בסך הכול על הסטטוס של כל הדברים שביקשנו בדיון הקודם, אני מתנצל.
אהובה נפש
אז אין לי מושג לגבי הדיון הקודם.
היו"ר עודד פורר
אז כשעולים לדיון, להבא, שווה לדעת על מה.
רונן פוקסמן
הייתי שמח להגיד מילה על נושא האולפנים המקצועיים, אם זה המקום. אני חושב שכרגע אנחנו בקשר עם משרד הקליטה ועם החטיבה של שרי, כרגע אנחנו סבורים שהרישום לאולפנים המקצועיים הוא לא טוב, זאת אומרת עולים שרוצים אולפן מה שנקרא עברית טרמינולוגיה רפואית או טרמינולוגיה של רואי חשבון טרמינולוגיה של עורכי דין, שיטת הרישום היא לקוחה משנות החמישים, במקום להגיד מראש, לפתוח גאנט ולהגיד אלה המועדים שייפתחו בכפוף למינימום משתתפים, עושים הפוך, מחכים שיהיו 15 איש שלא יודעים, כי אין פרסום.
היו"ר עודד פורר
למה השיטה זאת? מי אחראי על השיטה הזאת?
שרי פייר
א' זה המשרד, אבל ב' במסגרת אגף תעסוקה, בשנים כתיקונם - - -
היו"ר עודד פורר
שרי אני מבקש גם את העניין הזה לשנות, תבואו ב-15 לפברואר תגידו ששיניתם, ככה עובדים כל הגופים כמעט בכל דבר, גם כשאתה הולך לרשום את הילד שלך לחוג, ככה אתה רושם ילד, אומרים לך שמע תירשם, תדע לך לא יהיה לנו מינימום, לא יהיה, אבל יש גאנט אתה יודע מתי החוג, אתה יודע באיזה שעה, בעיקר דווקא השנה הכי קל לקיים את זה, אתם נמצאים ב-oevrflow אין מספיק מורים, אבל אתם יודעים שאתם הולכים לפתוח אולפן אתם יודעים שיש לכם מורים תתכננו קדימה, תבואו לאנשים תגידו להם בעוד חודשיים ייפתח האולפן בכפוף להרשמה.
רונן פוקסמן
אני מצטער, זה לא היה ככה, אני כל שנה מבקש גאנט קדימה ומודיעים בספטמבר על קורס שנפתח באוקטובר, זה לא גאנט.
היו"ר עודד פורר
לסיכום. ככה, אחד, קיצור זמני ההמתנה לתוצאות המבחנים לחודש ימים, זאת הדרישה של הוועדה ממשרד החינוך ב-15 לפברואר בדיון המעקב עם שר העלייה והקליטה, אני מבקש לקבל על זה עדכון. שתיים, משרד האוצר, ביום שני הבא אנחנו מנפתח את הדיון שתצטרכו לפרט כמה פגישות קיימתם בנושא הסכם השכר, בדיון הראשון שיתקיים בשבוע הבא אתם תוזמנו כדי לפרט כמה פגישות קיימתם לגבי הסכם השכר ומתי אתם מתחילים את הדיון הזה גם מול הסתדרות המורים. הקצב לא לשביעות רצוננו, חד משמעית, אני לא רוצה להתחיל לעבור לדרדר את השימוש שלנו בכלים שיש לנו, ככל שיש לנו, בסדר?
שירה גרוס
כן.
היו"ר עודד פורר
פתיחת כיתות אולפן בקיבוצים, תיאום משרד החינוך, משרד הקליטה אני מבקש לקבל סוכנות, אני מבקש התייחסות של הסוכנות לטובת העניין הזה, נציגה של הסוכנות פה, תעבירי את זה בבקשה והיא תידרש לתת תשובות ב-15 בפברואר גם כן, על סיום המשא ומתן שהוא דחוף, דיברנו. מבחינת שיטת הוואוצ'רים, מכרז חדש עם תנאים חדשים אני מצפה שזה יוצג ב-15 לפברואר, שכבר נקבל איזשהו קונספט לגבי לאן אתם הולכים, פרסום מכרז, הליך בחירה, נאנחנו נמצאים במצב סופר דחוף בתוך הסיפור הזה של הפרסום מכרז, אני מבקש לבדוק התקשרות ופטור ממכרז מול הסוכנות היהודית ומול ההסתדרות הציונית מול אולפנים קיימים שאפשר להרחיב אותם.

חייבים לייצר פה יישור קו במובן הזה שאין עולים שלא לומדים עברית מיד עם הגיעם לישראל, הסתדרות ציונית נא להעביר דרך הוועדה את כל הפניות שהיו לגבי רופאים ואולפנים מקצועיים, שאין להם מענה ודבר אחרון לגבי גאנט רישום מראש לקורסים מקצועיים, גם זה אני מבקש שיוצג ב-15 בפברואר, נראה לי הדבר, זה אפילו לא מצריך איזושהי היערכות מיוחדת, זה בסך הכול להגיד אלה האולפנים המתוכננים לשנה הקרובה, אנא תירשמו ברגע שאולפן מלא הוא מלא ואם לא היה מספיק נרשמים אז יעבירו את זה הלאה.
מעוז ביגון
יש לזה רק קשר ישיר לכמות המורים שיש.
היו"ר עודד פורר
לפי כמות המורים שיש אתה יודע לעשות גאנט קדימה שנה עכשיו נכון? אז מה הבעיה לפרסם גאנט קדימה? כל הזמן אתם מספרים לי אין מורים, אין מורים, שימו גאנט קדימה עם כל כמות המורים שיש, אם אין מורים צריך לנהל את המשאב הזה כמו שמנהלים משאב, אבל כשעושים אין מורים ואומרים ייפתח אולפן בעוד יומיים ואז אין מספיק נרשמים אז המורה, או שהוא מלמד חצי כיתה זה סימן שאתם משתמשים לא נכון במשאב הזה, יש לכם משאב שהוא במחזור תנהלו אותו, אתם לא מנהלים אותו, אני לא רוצה לשמוע כבר את הסיפור הזה, אין מורים כל פעם. תודה.

הישיבה הזו נעולה, אני רוצה לפתוח את הישיבה הבאה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:39.

קוד המקור של הנתונים