ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/01/2023

הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים וחמש

הכנסת11
ועדת הכלכלה
23/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), שעה 13:11
סדר היום
הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
חברי הכנסת
רון כץ
מוזמנים
אמי אבנרי - מתמחה, משרד התקשורת

בת שבע נחמיה מיכאלי - ממונה, יעוץ משפטי, משרד התקשורת

עדי ליברוס - עו"ד, ממונה, משרד המשפטים

רונן שפונגין - כלכלן, רשות התחרות
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
טל פנקס
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
ולריה ורבה – חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג-2023
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. סדר היום, הצעת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג-2023. אז קודם כל, עורכת הדין בת שבע נחמיה מיכאלי ממונה בלשכה המשפטית, משרד התקשורת, בבקשה.
בת שבע נחמיה מיכאלי
אז אני אתן קצת רקע על התקנות. חוק התקשורת וההסדרה מכוחו שקובעים הוראות שחלות על מפעילי תקשורת, בין היתר לעניין חובת פריסת רשת תקשורת ואספקה של השירותים באמצעותה לכלל הציבור באותו אזור, אספקת השירותים לכל הדורש. לצד החובה הזאת, נקבעה בחוק סמכות לשר התקשורת לקבוע החרגה מהחובה הזאת. בהתאם לסמכות הזאת הותקנו תקנות הוועדה המייעצת שעליה אנחנו דנים היום.
היו"ר דוד ביטן
על איזו חובה את מדברת?
בת שבע נחמיה מיכאלי
חובה לפרוס רשת תקשורת ולספק באמצעותה שירותים לכל דורש באותו אזור. החובה הזאת יכולה לחול על כלל הארץ ביחס לחלק מהמפעילים, ויכולה לחול על אזורי שירות ספציפי. תיכף אני אפרט מה הסוגייה והבקשות שהוועדה דנה בהם.
היו"ר דוד ביטן
מה זה הסיבים האלה?
בת שבע נחמיה מיכאלי
גם סיבים, גם רשת מתקדמת וגם רשת ישנה שזו רשת הנחושת ורשת הכבלים של בזק והוט. אז לצד החובה הזאת, כמו שאמרנו, נקבעה סמכות לשר התקשורת להתקין תקנות שיאפשרו חריגה מהחובה הזאת.
היו"ר דוד ביטן
למה צריך חריגה?
בת שבע נחמיה מיכאלי
במקומות שבהם ימצא שיש הצדקה במקרים חריגים שבהם העלות היא מאוד גבוהה, הטופוגרפיה מקשה, יש בתוך תקנות הוועדה המייעצת ספח - - -
היו"ר דוד ביטן
אז האזורים האלה לא יקבלו את הסיבים האלה?
בת שבע נחמיה מיכאלי
תיכף נדבר על - - -
איתי עצמון
רגע אני אגיד, זאת החלטה של שר התקשורת והוועדה היא בעצם ועדה שמייעצת, בוחנת בקשות וממליצה לשר התקשורת האם לתת - - -
היו"ר דוד ביטן
בוחנת את ההחלטה שלו, זה בערך המצב.
בת שבע נחמיה מיכאלי
לא, היא ממליצה בבקשות שמוגשות לוועדה המייעצת.
היו"ר דוד ביטן
אתם נותנים לו לפני שהוא מחליט, או אחרי שהוא מחליט אתם בוחנים את ההחלטה שלו?
איתי עצמון
לפני.
בת שבע נחמיה מיכאלי
לא, אנחנו לא מחליטים לפני. תיכף אני אסביר לגבי חובות פריסת הרשת - - -
איתי עצמון
הוא שאל עכשיו מי המילה האחרונה. בסוף של שר התקשורת.
בת שבע נחמיה מיכאלי
של שר התקשורת. הוועדה מייעצת לשר - - -
היו"ר דוד ביטן
והוא יכול להחליט בניגוד לדעתם?
איתי עצמון
צריך טעמים, אני מניח, מבוססים או סבירים כדי לקבל החלטה בניגוד להמלצה כי זו ועדה מקצועית. אני מניח שתיכף תפרטי מה ההרכב שלה.
בת שבע נחמיה מיכאלי
זו ועדה מקצועית מורכבת מנציגי ציבור - - -
קריאה
ככה לא מגיעות רשתות לירוחם, בדיוק בגלל זה, איפה שלא כלכלי.
בת שבע נחמיה מיכאלי
תיכף נסביר על סוגי הרשתות. סקירה קצרה בעניין התקנות, אז הוועדה בעצם היא ועדה שיש בה נציגי ציבור ונציגי משרד, כאלה שאחראים - -
היו"ר דוד ביטן
והיו כבר החלטות בעניין הזה?
בת שבע נחמיה מיכאלי
היו החלטות.
היו"ר דוד ביטן
בלי תקנות?
איתי עצמון
לא, לא, התקנות קיימות.
בת שבע נחמיה מיכאלי
התקנות קיימות משנת 2011.
היו"ר דוד ביטן
למשל? תני לי דוגמה של החלטה.
בת שבע נחמיה מיכאלי
היו בקשות של חברת הוט שחלה עליה חובת פריסה אוניברסלית, ביחס לרשת הכבלים שלה, זו הרשת הישנה. היא הייתה צריכה לפרוס את הרשת שלה בכל הארץ ולספק - -
היו"ר דוד ביטן
אבל היא נכנסה לרשת של בזק. אני זוכרת את זה עוד מתקנות ההסדרים שלפני שבע שנים, משהו כזה.
בת שבע נחמיה מיכאלי
בחלק מהמקומות היא עושה שימוש ברשת של בזק, אבל היא בעצם אמורה להיות מוכנסת לתוך מתקנים של חברת בזק ופורסת שם את הכבלים שלה. בשנת 2014 היה דיון שההחלטות של הוועדה המייעצת על בקשות של הוט ב-239 ישובים, משהו בסדר גודל כזה, שאליהם היא לא הגיעה עם הרשת שלה. אחרי כל מיני סיבובים התקבלה החלטה עדכנית בשנת 2019 שאמרה בעצם שהוט טלקום יכולה לספק את השירותים שלה בניטרליות טכנולוגית. זאת אומרת, היא יכולה לספק אותם באמצעות רשת נייחת שהיא פורסת והיא יכולה לספק אותם גם באמצעות רשת אלחוטית. בהחלטה נקבעו כל מיני כללים בנוגע לתנאים, בנוגע לאיכות השירות שהחברה תידרש לעמוד בה אם היא תספק את זה ברשת האלחוטית.

זאת דוגמה של החלטה שהתקבלה כשהיה כבר באופק את הנושא של הרשתות המתקדמות וידענו שאנחנו הולכים למקום של אספקת שירותים באמצעות רשת מתקדמת יותר. זה סוג אחד של החלטות שהתקבלו במסגרת הוועדה.

התקנות מתייחסות, כמו שאמרתי, גם לרשת הישנה, רשת הכבלים והנחושת של בזק והוט וגם לרשת מתקדמת.
היו"ר דוד ביטן
זה תקנות שכבר היו, אז איזה תיקונים עשיתם פה לתקנות האלה? הרי יש כבר תקנות, לא?
בת שבע נחמיה מיכאלי
נכון, התקנות האלה קיימות, הן מתייחסות, כמו שאמרתי, גם לרשת הישנה וגם לרשת המתקדמת. אני רק אשלים מילה, הייתה כאן איזו שאלה לגבי הרשתות המתקדמות.

לגבי הרשתות המתקדמות, בשנת 2021 נכנס תיקון לחוק התקשורת שקבע הסדר שונה מההסדר שהיה ביחס לרשתות הישנות. לא מפעיל אחד שיפרוס רשת מתקדמת בכל הארץ, אלא נקבע מתווה אחר שהתכלית שלו להגיע בסוף שבכל אזור יהיה בעל רישיון שתהיה לו חובה לפרוס רשת מתקדמת. המתווה קבע ככה, בשלב ראשון בזק, שיש לה יתרונות בפריסה של רשתות חדשות, תבחר את האזורים שבהם היא רוצה לפרוס רשתות. ביחס לפריסה בשאר האזורים, תוקם קופת תמרוץ שהיא תסובסד מתשלומים של חברות התקשורת בהתאם למתווה שנקבע בחוק.
היו"ר דוד ביטן
יש מקומות שלא פרסו רשת עד היום?
בת שבע נחמיה מיכאלי
תלוי איזה סוג של רשת. יש עדיין בקשות לוועדה המייעצת ביחס לרשתות.
היו"ר דוד ביטן
בפריפריה, נגיד בנגב איפה אין? בגליל?
בת שבע נחמיה מיכאלי
יש בקשות בפני הוועדה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, יש מקומות שנכון להיום אין רשת בכלל?
בת שבע נחמיה מיכאלי
לא, יש להבחין בין אספקת שירות לפריסת רשתות, אוקיי? יש מקומות שאנחנו יודעים שיש חברות שמספקות שירותים באמצעים אלחוטיים או באמצעות הרשת הסלולרית, או באמצעות גלים מילימטריים ויש בקשות עדיין גם ביחס לרשת הנחושת שנמצאות בפני הוועדה.
היו"ר דוד ביטן
טוב תודה, נעבור לעורך הדין איתי עצמון. יש לך הערה? התייחסות?
איתי עצמון
יש לנו כמה הערות קטנות, משפטיות, לאורך הקראת התקנות. אני מציע שתוקרא כל תקנה ותקנה ואנחנו נעיר.
בת שבע נחמיה מיכאלי
בסדר, אני רק אקדים ואומר שהתיקון הנוכחי שאנחנו מדברים עליו הוא בעקבות תיקון 76 לחוק התקשורת שבעצם שינה את מתכונת ההסדרה של הרישוי. לפי חוק התקשורת בעבר על מנת לספק שירותי תקשורת היה צריך לקבל רישיון מטעם המשרד והמשרד נקט במהלך שנועד - - -
היו"ר דוד ביטן
שכבר לא צריך.
בת שבע נחמיה מיכאלי
ביחס למרבית השירותים, אתה צריך להירשם במרשם של מנהל המשרד. יש עדיין שירותים שאתה צריך קבלת רישיון, אז ההתאמות בתקנות - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, רק שתדעי, את תופיעי אצלנו הרבה? שאנחנו לא מומחים לתקשורת ולכן בבקשה תתני לנו הסברים יותר רחבים.
בת שבע נחמיה מיכאלי
אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, מאה אחוז. בבקשה, מי מקריא?
איתי עצמון
נציגת המשרד.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, תקריאי. יש לכם איזו הערה ח"כים? טוב, בבקשה.
בת שבע נחמיה מיכאלי
"טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשפ"ג–2023".
איתי עצמון
כאן צריך רק לבוא "תיקון", כי זה תיקון לתקנות קיימות, בסדר?
בת שבע נחמיה מיכאלי
נכון.

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-(ב) ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה".
היו"ר דוד ביטן
יש לו כל מיני הערות, כן. אתה יכול ללכת אם אתה כל כך - - -
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא הבנתי למה ביקשו שאני אגיע.
היו"ר דוד ביטן
מי ביקש?
רון כץ (יש עתיד)
הצוות.
היו"ר דוד ביטן
אז כנראה יש סיבה, אז תישאר, מה אתה רוצה? למה ביקשו ממך באמת?
רון כץ (יש עתיד)
אני גם לא יודע.
היו"ר דוד ביטן
אז חכה רגע, נגמור את זה מהר, אל תדאג. כן.
בת שבע נחמיה מיכאלי
אוקיי.

"תיקון תקנה 1 1. בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת), התשע"א-2011 ‏ (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1–

(1) במקום ההגדרה "בעל רישיון" יבוא:

""ספק מורשה" – החברה, ספק שירותי בזק נייחים וספק מורשה ברשת מתקדמת;";

(2) במקום ההגדרה "בעל רישיון ברשת מתקדמת" יבוא:

""ספק מורשה ברשת מתקדמת" – מי שנקבעה ברישיונו או בהוראת המינהל שניתנה לו, לפי העניין, חובה לפרוס רשת מתקדמת באזור שירות בהתאם לסעיף 14ד(ו) לחוק;";

(3) ההגדרה "בעל רישיון מפ"א" – תימחק;

(4) אחרי ההגדרה "גוף בוחר" יבוא:

""ספק שירותי בזק נייחים" – כהגדרתו בסעיף 14א לחוק, שאינו החברה;";

(5) ההגדרות "רישיון מפ"א" ו- "תקנות המפ"א" – יימחקו."
איתי עצמון
את רוצה להסביר?
בת שבע נחמיה מיכאלי
כן. בעצם אנחנו מתאימים כאן בסעיף ההגדרות לחוק את המונחים, לעולם שההסדרה החדשה בעקבות תיקון מס' 76. לפי ההסדרה החדשה שנקבעה בחוק ספק מורשה יהיה מי שמקבל רישיון, או מי שמספק שירותים לפי הרישום שלו במרשם. אנחנו מתאימים כאן את ההגדרות לצורך התקנות כאן, גם את ההגדרות של ספק מורשה, גם ההגדרה של ספק מורשה ברשת מתקדמת.
רון כץ (יש עתיד)
מה זה מי שמספק? זה אותו הדבר? מי שמספק זה כמו אחד שקיבל רישיון?
בת שבע נחמיה מיכאלי
כן, בהמשך לתיקון מס' 76 ספק מורשה כולל גם בעל רישיון וגם מי שמספק שירותים לפי הרישום שלו במרשם.
היו"ר דוד ביטן
אתם צריכים להראות לנו אולי בפעם הבאה את התיקונים על הקיים.
איתי עצמון
יש לנו.
היו"ר דוד ביטן
יש לכם את זה? כי אנחנו לא יודעים מה תוקן. כמו בהצעת חוק. כן, מה רצית להעיר?
איתי עצמון
כן, רציתי להעיר שתי הערות לעניין הגדרת ספק שירותי בזק נייחים. ההגדרה שהצעתם כאן מפנה לסעיף בחוק שמתייחס בכלל לעניין של פריסת הסיבים האופטיים, וההגדרה שם מתייחסת למעשה לחברה אחת. זה בעצם לספק מורשה שבמועד הקובע, שהוא המועד הקובע לעניין רפורמת הסיבים, היה בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נחיים וכאן מיעטתם גם את החברה, כלומר מיעטתם את בזק.
בת שבע נחמיה מיכאלי
נכון.
איתי עצמון
אז אנחנו בשיחות מקדימות, שאגב נמשכו ממש עד שעה לפני הדיון, שמדובר בעצם על חברה אחת. חשבנו שכדי לפשט את הדברים עדיף פשוט לכתוב לאיזו חברה אנחנו מתכוונים, מכיוון שבכל מקרה הכוונה היא להקפיא מצב, להתייחס לנקודת זמן שהייתה בעבר.
היו"ר דוד ביטן
ומדובר רק בבזק?
איתי עצמון
כאן מדובר על חברת הוט טלקום, נכון?
בת שבע נחמיה מיכאלי
הוט טלקום, שותפות מוגבלת.
איתי עצמון
כן, ולא צריך את כל ההגדרה המסובכת.
היו"ר דוד ביטן
בעצם, אין לך בעיה עם זה, נכון?
בת שבע נחמיה מיכאלי
לא.
איתי עצמון
אוקיי, והערה יותר טכנית נוספת. צריך יהיה להוסיף כאן הגדרה לרישיון, כי בעצם גם בחוק אין הגדרה של רישיון וגם בתקנות האלה, אז אנחנו מציעים להוסיף רישיון שזה יהיה רישיון בזק שניתן לפי סעיף 4, או התאמת נוסח אחרת כפי שנסכים. אבל ברמה העקרונית צריך להוסיף כאן הגדרה של רישיון.
בת שבע נחמיה מיכאלי
כן.
איתי עצמון
אם אין הערות אפשר להצביע על התקנה.
היו"ר דוד ביטן
על כל תקנה בנפרד?
איתי עצמון
כן, עדיף, יש לנו תיקונים פשוט.
היו"ר דוד ביטן
טוב. מי בעד אישור הנוסח הזה בתוספת ההערות של היועץ המשפטי?

הצבעה

אושרה פה אחד
בת שבע נחמיה מיכאלי
"החלפת מונחים 2. בתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "בעל רישיון" יבוא "ספק מורשה", במקום "בעל רישיון מפ"א" יבוא "ספק שירותי בזק נייחים" ובמקום "רישיון המפ"א" ו"הרישיון הכללי" יבוא "הרישיון", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.""

כאן, בהמשך לשינויים שעשינו בסעיף 1, בהגדרות ובמונחים, נדרש להתאים את השינויים לאורך התקנות ועל זה בעצם הסעיף הזה מדבר. החלפת מונחים לאורך התקנות.
איתי עצמון
כן, רק מכיוון שההוראה הזו מאוד גורפת, ראינו שקיימת היום הוראת מעבר בתקנות המקוריות שבה לא צריך להחליף את המונח, מכיוון שהיא מתייחסת למצב שהיה לפני שהותקנו התקנות המקוריות ב-2011. אז צריך פשוט למעט מפה את תקנה 9.
היו"ר דוד ביטן
מקובל? אוקיי, נשארתי לבד. מי בעד? אני בעד.

הצבעה

אושרה פה אחד

אוקיי, סעיף .3 עם התיקונים שהיועץ אישר, כן.
בת שבע נחמיה מיכאלי
"תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) –
(1) בפסקה (1), במקום "תקנה 18(ג)(3) לתקנות המפ"א" יבוא "סעיף 64א(ג) לחוק";

(2) בפסקה (2), במקום "תקנות 26 ו-27 לתקנות התפעול" יבוא "סעיף 64 א(ג) לחוק";

(3) בפסקה (4) –

(1) אחרי "במסגרת הרישיון שהוענק לו" יבוא "או במסגרת הוראת המינהל שניתנה לו, לפי העניין,";

(2) במקום "המחייב" יבוא "המחייבים";

(ג) אחרי "באזור השירות הקבוע ברישיונו " יבוא "או בהוראת המינהל, לפי העניין"."
איתי עצמון
רוצה לקרוא כבר את תקנה 4 גם? מכיוון שזה בעצם גם תיקון.
בת שבע נחמיה מיכאלי
"תיקון תקנה 4 4. בתקנה 4(7) לתקנות העיקריות, אחרי "והאזור נקבע ברישיונו" יבוא "או בהוראת המינהל שניתנה לו, לפי העניין,"."
היו"ר דוד ביטן
הערות איתי?
איתי עצמון
אני מציע שקודם התיקון יוסבר, מה מהות התיקון.
היו"ר דוד ביטן
נראה לך שאנחנו יכולים לדעת? מפנים אותנו לכל מיני - -
איתי עצמון
לכן כדאי שיסבירו את המהות.
בת שבע נחמיה מיכאלי
אוקיי, חובת האוניברסליות כפי שהייתה קבועה טרם התיקון, היא נגזרה מכמה מקורות נורמטיביים. קודם כל בראש ובראשונה הוראות בהגדרות שהיו קיימות בחוק התקשורת. חלק מההגדרות נמחקו ולכן נקבעה חובת האוניברסליות בהוראה נפרדת, הוראת מעבר, בסעיף 64(א)(ג) לחוק. לכן, אנחנו מציעים להפנות כמקור לסמכות קביעת החובה של האוניברסליות על המפעילים השונים, להפנות לסעיף הרלוונטי. לעניין חברת בזק וחברת הוט ביחס לפריסת הרשת הישנה שלה, זה סעיף 64(א)(ג) לחוק.
איתי עצמון
אני רק אחדד. סעיף 64(א) הוא הוראת מעבר לגבי התיקון האחרון שהיה ששינה את מתכונת ההסדרה. חובת האוניברסליות לא רק מוסדרת שם, יש גם סעיף אחר בחוק, סעיף 12 שבעצם קובע אף הוא את החובה, או מסמיך את השר לקבוע חובת אוניברסליות. לכן חשבנו שצריך להפנות גם לסעיף הזה כדי שהבקשות, ככל שיוגשו, יתייחסו גם למצב שקיים לפי הוראת המעבר, וגם ככל שיהיה שינוי עתידי, למשל ברישיון קיים של אחת החברות, או בהוראה שתחול על אחד מבעלי הרישיונות שאתם מדברים עליהם כאן בתקנה, שניתן יהיה להגיש בקשות גם בעתיד.
בת שבע נחמיה מיכאלי
אוקיי, אני רק אחדד לעניין הזה. אנחנו לא מדברים כאן על כל תיקון בהוראות הרישיון. הוראת המעבר נועדה בעצם לקחת את החובה שהייתה קיימת לפני תיקון 76 של ההסדרה החדשה ולהחיל אותה בהתאם להוראת הסעיף על החברות הרלוונטיות, שזה בזק והוט, שהייתה להן חובת אוניברסליות מכאן ואילך, וזה כל עוד הם ספקים מורשים. כל עוד הם ספקים מורשים החובה הזאת חלה עליהם, גם בהתאם להוראה הזאת צפויה להתפרסם רשימה של ספקים מורשים והחובה שמוטלת עליהם מכוח הסעיף הזה. אז אנחנו לא רואים צורך בכל תיקון שייעשה לקבוע מחדש את חובת האוניברסליות כי היא בעצם כבר קיימת מכוח סעיף 64(א)(ג).
איתי עצמון
לא, לא לכך הייתה הכוונה. ההוראה שלגביה כיוונתי את דברי הייתה גם סעיף 64 שמתייחס לבעל רישיון ישן, וגם לסעיף שקיים בחוק, סעיף 12 שהוא הסעיף שקובע גם את ההסמכה לעניין חובת האוניברסליות וגם לגבי הסיוג של החובה הזאת. לכן אנחנו מציעים פשוט להוסיף למען הדיוק גם את סעיף 12(ב)(1)(א) לפני סעיף 64(א), שיהיו בעצם שני מקורות סמכות.
בת שבע נחמיה מיכאלי
מקובל, אבל אני מבהירה שוב שזה לא גורע מהחובה כפי שהיא נקבעה לפי סעיף 64.
איתי עצמון
לא, זה לא גורע, זה פשוט עניין של דיוק משפטי, זה הכל.
היו"ר דוד ביטן
זהו?
איתי עצמון
גם בפסקה 1 וגם בפסקה 2, כן. בכל מקום שיש הפנייה לסעיף 64(א) שהוא הוראת המעבר, נצטרך להכניס את התיקון הזה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. התקנות שהקראנו בתוספת ההערות של היועץ המשפטי שמוסכמות על משרד התקשורת אנחנו בעד.

הצבעה

אושרו פה אחד

עכשיו צריך לאשר את הכל ביחד?
איתי עצמון
לא, לא. למעשה התקנות אושרו.
היו"ר דוד ביטן
טוב, תודה רבה לכולם, הישיבה הסתיימה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:30.

קוד המקור של הנתונים