פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת החוקה חוק ומשפט
23/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 15
מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט
יום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר)
נכחו
חברי הוועדה: שמחה רוטמן – היו"ר
חנוך דב מלביצקי – מ"מ היו"ר
קארין אלהרר
אברהם בצלאל
טלי גוטליב
עמית הלוי
מתן כהנא
יונתן מישרקי
יואב סגלוביץ'
משה סעדה
יצחק פינדרוס
אריאל קלנר
יצחק קרויזר
גלעד קריב
חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
ואליד אל-הואשלה
מוזמנים
עו"ד שמעון נטף, יועץ מקצועי ליושב-ראש הוועדה
ייעוץ משפטי
טליה ג'מאל
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
הצעת חוק-יסוד
הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר), כ/944
היו"ר שמחה רוטמן
בוקר טוב, ראש חודש טוב, חודש טוב. היום א' בשבט, הנושא שעל סדר-יומנו עכשיו הוא הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר). אנחנו בהנמקה והצבעה על הסתייגויות של האופוזיציה בנושא.

אני מודיע ומעדכן לפרוטוקול על ההסתייגויות של חברת הכנסת מלינובסקי, שבאישורי נכנסות ללו"ז, גם אם היא לא תצליח להגיע במהלך הישיבה, ותעלינה למליאה.

אני אאפשר כמובן הערות פתיחה קצרות לחברי האופוזיציה. בעיקרון זה הזמן שלהם, אז אנחנו פה בקואליציה נתרגל הקשבה. הערות פתיחה לחברי האופוזיציה שמעוניינים לנמק ולהצביע. הערות לסדר, הערת פתיחה, ומכאן נמשיך.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, שתי הערות קצרות מאוד לסדר. האחת, והייתה לנו בנושא שיחה טלפונית אתמול – מה שהתרחש כאן אתמול מבחינתי היה הפרה של הסיכומים. הפרה של הסיכומים בינינו לגבי תהליך ההנמקות. יש הבדל בין דיון, שגם בו ראוי שיהיה דיון שמאפשר לחברי כנסת להציג בצורה רציפה יחסית את דעתם, פה ושם יש הערות ביניים – יש הבדל בין דיון בהצעת חוק או בנושא מסוים לבין תהליך של הנמקה של הסתייגויות. והנמקה של הסתייגויות זה דיון שבו, עוד פעם, גם אם יש הערות ביניים, הן צריכות להיות במסורה. בוודאי לא ייתכן שמי שיושב על כיסא היושב-ראש ישבש את תהליך ההנמקות על ידי התערבות - - -
משה סעדה (הליכוד)
שמחה, אני סומך עליך שתגיב במקומי. אני עולה להצבעה.
גלעד קריב (העבודה)
דוגמה מיטבית.
יונתן מישרקי (ש"ס)
הוא עושה את עבודתו. מה זאת אומרת? הוא עולה להצבעה.
היו"ר שמחה רוטמן
תן לו לדבר.
משה סעדה (הליכוד)
יש גם דרך לדבר. אולי לא הורגלת עד עכשיו, ומעכשיו תתרגל.
היו"ר שמחה רוטמן
משה, תן לו לדבר. משה.
גלעד קריב (העבודה)
לא צריך להדגים יותר.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, דבר. אני נותן לך לדבר.
גלעד קריב (העבודה)
לא. סליחה, כאשר ההתנהלות הזאת מלווה את כל תהליך ההנמקות, יש פה שיבוש על ידי היושב-ראש של תהליך ההנמקות. ובמיוחד כאשר מסכמים מראש עם יושב-ראש הוועדה כיצד מתנהל התהליך, ונקבע שיש שעתיים לטובת הנמקות, הדיון הזה – עוד פעם, מבלי לכפור בעובדה שיש גם קריאות ביניים פה ושם, בוודאי יושב-ראש יכול להתערב לטובת שאלה, אמירה, קביעה לסדר, אבל התערבות חוזרת ונשנית בתהליך ההנמקות מצד חברי הקואליציה. דבר ראשון, זה דבר לא ראוי, ודבר שני, זה דבר שיקשה להגעה על הסכמות דיוניות בעתיד.

אני מבקש, אדוני היושב-ראש, אני לא אחזור על דברים שאמרתי לגבי הציפייה שהייתה לנו שתהיה אתמול בדיון – אני לא אחזור על זה, אני רק אומר, הציפייה שלנו היא בוודאי, כאשר מגיעים להסכמות, ההסכמות האלה תכובדנה, גם על ידי מי שיושב בכיסא היושב-ראש.

ההערה השנייה לסדר, ברשותך אדוני. ביומיים האחרונים אנחנו קוראים בכלי תקשורת שונים, דומני זאת הייתה חשיפה ראשונית של עיתון הארץ על השלבים הבאים שמתכנן השר לוין במהפכה המשטרית, והשר לוין בעצמו הודיע לציבור הישראלי שכל הצעדים החמורים מאוד וההרסניים שהוא הציג עד כה הם בגדר שלב ראשון. אז בשם השקיפות שהוא מרבה לדבר עליה, בשם ההוגנות, בשם הטענה שהוצגה פה תוכנית מפורטת לפרטי פרטים לבוחרים, אני מבקש מאדוני היושב-ראש להזמין באחד מהימים הקרובים את שר המשפטים שישב על הכיסא לצדך ויציג את כל השלבים.

הרי הוא טוען שכבר 20 שנה הוא מתכנן לפרטי פרטים את התוכנית, אז ברור שהוא יודע מה השלב השני, מה השלב השלישי ומה השלב הרביעי. לא ברור לי מה יישאר כאן מהדמוקרטיה כשנגיע כבר לשלב הרביעי, אבל שיהיה הגון, כדי שכאשר אנחנו נבוא בעוד כמה חודשים ונגיד: לא הצגתם, לא אמרתם, שלא יאמר: אני כבר 20 שנה מתכנן. אתה מתכנן את כל השלבים, תשב כאן באומץ לב ציבורי ותציג. העובדה שאתה לא עושה את זה, מעידה על החשש שלך שכאשר הציבור הישראלי יבין את עומק המהפכה שאתה מבקש לחולל: ביטול חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, המרת ההגנה על זכויות היסוד של כל אחד ואחת מאיתנו באיזה הגנה רופפת, הוא יודע את האמת, איפה הציבור יהיה. אז לא יהיו 200,000 איש בהפגנות, אז מהר מאוד כבר יהיו חצי מיליון ומיליון.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
40,000.
גלעד קריב (העבודה)
אז שיבוא האיש האמיץ, השר האמיץ, ויציג את כל השלבים, ואז נוכל להצביע על השלב הראשון גם מתוך זיקה להמשך הדרך.

אני אציע לחבריי לאופוזיציה להצטרף למכתב שלי ליושב-ראש הוועדה. נהיה שליש מחברי הוועדה, נבקש דיון בשלב השני, השלישי והרביעי של תוכנית לוין להחרבת הדמוקרטיה. אני בטוח שהוא ישמח לבוא ולהציג לנו. הוא הרי מתוכנן לפרטי פרטים.
היו"ר שמחה רוטמן
אני לא בטוח שהוא יזרום עם הכותרת.
גלעד קריב (העבודה)
גם אנחנו לא זורמים לכותרות שאתה נותן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בעיקר לא זורמים למהות.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה לא יודע, אולי הוא היה פה אתמול ואתה החרמת את הדיון?
גלעד קריב (העבודה)
אל תדאג. אני יודע היטב.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה לא היית, אז אתה לא יודע. הייתה לך הזדמנות, הוצגה כל התוכנית, ולא היית - - -
גלעד קריב (העבודה)
אני יודע היטב מה היה כאן.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
ישבתם במחתרת?
היו"ר שמחה רוטמן
לא. היה פה. היה שידור. אתה פשוט לא היית.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו יודעים. ניתחו כאן את התיאוריות הכי מתקדמות בתורת המשחקים איך אפשר להרוס דמוקרטיה בשלושה שלבים.
יונתן מישרקי (ש"ס)
זה לא נכון, וזה לא מכובד.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, תודה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש הצבעה?
גלעד קריב (העבודה)
לא. יש הנמקות.
היו"ר שמחה רוטמן
אני רוצה להבהיר את מסגרת הדיון. הוא לא פה, כשהוא יהיה, אם הוא ירצה, הוא יגן על עצמו. צפיתי בדיון, בין היתר לאור שיחתנו. צפיתי בדיון, אני לא חושב שנפגעה היכולת שלכם לנמק, אבל כן חשוב לנמק כשאין פה חזרה מהסיכום, כי אם יש חזרה מהסיכום, אנחנו בכלל באירוע אחר. פיניתי היום בלו"ז עד השעה 12:30.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו מודים לך שגם הגעת לשם שינוי.
היו"ר שמחה רוטמן
מתי שתרצי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בניגוד לסיכום אתמול, לא הגעת.
היו"ר שמחה רוטמן
לא. לא היה שום סיכום שאני אהיה. לעומת זאת, אתם החרמתם את הדיונים בבוקר.
גלעד קריב (העבודה)
מה לעשות, תכבד את הייעוץ המשפטי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שלמרות - - -
היו"ר שמחה רוטמן
עוד שנייה אני אתן לך הצהרת פתיחה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תן לי רגע. אל תדאג, אני אתן לך לדבר.
היו"ר שמחה רוטמן
אני רוצה לוודא עם גלעד, אנחנו בסיכומים - - -
גלעד קריב (העבודה)
אני לא מדבר בשם כל חבר כנסת.
היו"ר שמחה רוטמן
מאחר שהיית פה לבד, לכן - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני חייבת לומר לך שלמרות שיש לנו חילוקי דעות עמוקים, לגבי האופן שבו צריך, אם צריך, לשנות דברים במערכת המשפט, הדבר שכן ייחסתי לך הוא הוגנות והגינות. בוא, גם אתה, גם אני, גם עוד אנשים שיושבים כאן מסביב לשולחן, יודעים שלא הגעת אתמול לדיון בהסתייגויות לחוק שאנחנו דנים בו היום.
היו"ר שמחה רוטמן
הבטחתי שאני אשב פה שעתיים ואשמע הנמקות?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה קבעת את זה איתנו.
אברהם בצלאל (ש"ס)
כבר אמרתם את זה אתמול עשר פעמים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אל תפריעו לי.
היו"ר שמחה רוטמן
היה פה דיון, ניתן זמן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה קבעת את זה לדיון בהתאם ללו"ז שלך. מילא לא הגעת, אבל להגיד: היא סתם אומרת, תני לאופוזיציה לדבר. תגיד לי: אתה אמיתי?
היו"ר שמחה רוטמן
אני חושב שאחרי שקבענו דיונים בצורה מסודרת שבוע קודם, ואני מקבל מכם מכתב שאתם מחרימים את הדיון בבוקר, זה רק הולם שאני לא אהיה אחרי הצוהריים, זה בסדר גמור.
קארין אלהרר (יש עתיד)
עונש לאופוזיציה. הבנתי.
היו"ר שמחה רוטמן
לא חלילה עונש. אני מביא לפה חתן פרס נובל שידבר, ואתם לא רוצים לשמוע אותו. אני צריך לשבת ולשמוע הנמקות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
הבאת אותו כדי שיחזק את דעתך.
קריאות
- - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אתה בחרת להיות יושב-ראש ועדה, מה לעשות.
היו"ר שמחה רוטמן
אז היה פה ממלא-מקום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכנסתי אתמול, הושיבו אותי, אמרו: זה זמן האופוזיציה להנמקות. יצאתי, נתתי להם לדבר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היו אנשים שלא הספיקו - - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אין לנו טענות כלפיך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ראיתי שנתנו לאופוזיציה לדבר.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
בינתיים מדברים על יושב-ראש ועדה שמשעמם לו כאשר מנמקים.
היו"ר שמחה רוטמן
לעניין סדרי הדיון היום, אני רוצה לוודא שזה מקובל. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ביקשה להשלים את ההנמקות מאתמול, שאני אתן לה כמה דקות לטובת ההשלמות. הייתי רוצה לעשות לבחירתכם, הצבעות בשעה 10:30, הצבעות במרוכז. את רוצה שיצביעו על שלך בנפרד, מיד לאחר ההנמקה שלך, אני זורם, אנחנו ערוכים, רק תגידי, או שנעשה את ההצבעות במרוכז בסוף? לדעתי זו הדרך היעילה ביותר. ניתן לכם לנמק, נתחיל באזור 10:30 את ההצבעות על ההסתייגויות שלכם. לאחר מכן תרצו לעשות באמצע התייעצויות סיעתיות, מה שתרצו, ואז נצא לחצי שעה של הפסקה ואחריה נעשה רביזיה. נתכנס לרביזיות בשעה 12:00, כדי שנסיים אותן עד 12:30. זה מבחינתי הלו"ז. אם מקובל עליכם, נתחיל. מקובל על כבודכם?
אברהם בצלאל (ש"ס)
מה שמקובל עליך – מקובל עלינו.
היו"ר שמחה רוטמן
זה אני יודע. מי שצריך פה להסכים זה המנמקים. מתאים לכם? מקובל?
גלעד קריב (העבודה)
מבחינתי מקובל, אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר שמחה רוטמן
שנייה, ואני מבטיח לפרוטוקול, בהמשך למה שאמרת, אני משתדל מאוד שיהיה דיון ויהיה שיח. לפעמים יש ויכוחים שחורגים. בכל מקרה, גם אתמול אני באופן אישי נשארתי פה בבניין, כדי שאם יהיה צורך להשלים ולהישאר את כל השלמת ההנמקות, לא עד שעות מאוחרות, אלא בשעות סבירות כמו שסוכם.

כן צריך לחדד, יש לנו עוד הרבה זמן לפנינו בעזרת השם, לשמור על זכותה של האופוזיציה, בוודאי בזמן הנמקות. זה דבר חשוב מאוד. לפעמים רוצים פינג-פונג, לא תמיד מזהים מתי רוצים להפסיק את הפינג-פונג.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר פינג-פונג, אבל אפשר גם להפסיק לדבר.
גלעד קריב (העבודה)
קל לזהות. כשגורמים מקצועיים אומרים פעם אחרי פעם לעצור.

בפעם הבאה, הסיכומים הדיוניים בינינו, אם תרצה להגיע אליהם, יכללו גם מי מנהל את הדיון. לא תרצה להגיע לסיכומים דיוניים, לא נגיע אליהם, זה בסדר. הלקח שלנו מאתמול שכל סיכום בהמשך לגבי מתכונת דיונים, אם תרצה להגיע איתנו לסיכומים - - -
היו"ר שמחה רוטמן
יכלול שאני יושב פה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה רצית להעביר את החוק. לא?
גלעד קריב (העבודה)
אם תרצה להגיע איתנו לסיכומים, אנחנו נרצה לדעת מי מנהל את הישיבה. מה שהיה פה אתמול, לא יחזור מבחינתנו.
היו"ר שמחה רוטמן
במסגרת סיכומים כמובן אפשר להסכים על הכול. רק אומרים לי פה שמבחינת הפרוצדורה, נצטרך לעשות שתי הפסקות של חצי שעה בשביל הרביזיה, כדי לסיים במועד. ב-10:30 נתחיל הצבעות. נסיים את ההצבעות, זה לא אמור להיות הרבה. כמה הסתייגויות יש לנו?
טליה ג'מאל
89.
היו"ר שמחה רוטמן
89 הצבעות. אז אנחנו נתחיל ב-10:30 את כל ההסתייגויות. נעשה חצי שעה הפסקה לרביזיות. אני מעריך שנסיים בחצי שעה, זה אפילו די הרבה. נצא להפסקה מ-11:00 עד 11:30. ב-11:30 נצביע על הרביזיות, על ההצבעות, ומיד לאחר מכן הצבעה על נוסח החוק כפי שיעלה למליאה, ואז נצא לעוד חצי שעה הפסקה ונצביע על הרביזיה האחרונה.

קארין, ביקשת הצהרת פתיחה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא. אמרתי את שהיה לי לומר.
היו"ר שמחה רוטמן
בסדר גמור. יואב, אתה רצית?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
ממש בקצרה. כל יום אנחנו מגיעים לפטנט חדש. שלשום ואתמול נולדו שניים: האחד זה השר קרעי, שהוא יעשה סדר ברשות השידור. אני אומר כל הזמן וגם הפעם, מרוב עצים לא רואים את היער, אבל רואים את היער, היער הוא ניסיונות פגיעה מתמשכים בכל מה שקשור לדמוקרטיה במדינת ישראל. מתקשורת עובר למה שמתנהל כאן בוועדת החוקה, או מה שיהיה מחר, המשך דיון על חוק בן גביר. שכחנו אותו. בן גביר חוזר. הוא לא חוזר לטפל בפשיעה, הוא חוזר לוועדות, כי הוא רוצה עוד כוח. לא בהכרח עוד יכולת טיפול, עוד כוח.

ואז אנחנו שומעים את חבר הכנסת ביסמוט, חבל שהוא לא פה, עורך עיתון ישראל היום, שמכל הצעות החוק שהוא מצא לנכון בתור אדם שחשוב לו הנושא של תקשורת חופשית – הוא לא איבד את החושים העיתונאיים, כלומר, אני מניח שההצעה שלו לא קיבלה פ', כי זה פורסם, אבל הוא יודע לעבוד היטב עם תקשורת - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אגב פ' זה פורסם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
הוא פורסם. כן, זה נכון. בזה אתה צודק - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
פ' הוא קיבל, מספר פנימי הוא לא קיבל.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
- - בפרסום אני לא מתחרה בו. הפרשן הבכיר בערוץ 12 – חופש הדיבור, חופש הביטוי – הוא כתב שהקלטה של אדם ללא אישורו תהווה עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית.

אני דווקא לא אדבר על הנושא של תקשורת. אני רק אזכיר לכולם שחלק מהדרך של אנשים שנפגעים באופן כללי, לא קשור לבית הזה – הדרך שלהם לעתים לריב את ריבם מול רשויות הוא באמצעות הבאת חומרים, הבאת ראיות. כל אחד יעשה את החשבון האם זה פוגע, האם זה עוולה אזרחית, לא עוולה אזרחית, עוד לא דיברנו על תביעות ההשתקה שיהיו בעניין הזה, אבל אני מניח שגם ההצעה הזאת כנראה, כי זה דן בזכויות אדם, זכויות יסוד, כנראה תגיע לוועדת החוקה, אז נצרף את ההצעה הזאת לשאר ההצעות, לאותו יער בלתי נגמר של אותם דברים שפוגעים.

אי-אפשר להסתכל על כל דבר נקודתית, צריך להסתכל על תמונה כוללת. יש פה פעילות קשה של ממשלה, לא של כנסת. זה לא כנסת שיש לה ממשלה. זו ממשלה שיש לה כנסת.

נחזור לחוק הנורבגי ואני אנמק עוד מעט. אני אשמח מאוד שאדוני היושב-ראש יצטרף לחלק מההסתייגויות שאתה בעצמך הצעת. אני אשמח מאוד לראות את ההפתעה הזאת, ואני גם אברך אותך עליה. אבל אם לא כך, אז נחזור למה שאמרתי קודם: התקרנפתם כולכם, גם הקרנפים שרואים. תודה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה. עוד הצעת פתיחה או שנעבור לנימוקים של עאידה?
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני אתחיל.
היו"ר שמחה רוטמן
לרשותך כמה זמן שאת צריכה ושחברייך גם יסכימו. נצביע, כמו שאמרתי, לפי הסדר. נצביע במרוכז ב-10:30. אחת-אחת או בהתאם למקצבים, מה שתגיד היועצת המשפטית.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני אדאג שיהיה פה מישהי.
היו"ר שמחה רוטמן
את יכולה להתחיל בהצהרת פתיחה. אני רק אתייחס במשפט. שר המשפטים הגיע לוועדה, שר המשפטים – אני מתאר לעצמי שעוד יגיע לוועדה. אני באמת חושב שדיוני הוועדה בנושאים הללו - - -
גלעד קריב (העבודה)
אם יש תוכנית עם עוד שלבים, לא כדאי שנדון בשלב הראשון - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אתה לוקח את הזמן של עאידה. רציתי להגיד משפט.
גלעד קריב (העבודה)
אתה יודע מה השלב השני, השלישי והרביעי בתוכנית?
קארין אלהרר (יש עתיד)
ודאי שהוא יודע.
היו"ר שמחה רוטמן
אתם עושים פיליבסטר לעאידה, אני לא מבין את זה.
גלעד קריב (העבודה)
עאידה תסלח לנו על עוד דקה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני בוודאי לא מתייחס לפרסומים בעיתונות, אני רק יכול להגיד לך את התוכנית שלי. את התוכנית שלי פרסמתי בצורה מלאה - -
גלעד קריב (העבודה)
את התוכנית שלך אנחנו מכירים. היא מדירה שינה מעינינו.
היו"ר שמחה רוטמן
- - יש שלבים רבים, ואתה מוזמן לעיין בה.
גלעד קריב (העבודה)
שאלה עניינית. לגופו של דבר - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אתה רוצה שאני אתייחס לפרסום בעיתון?
גלעד קריב (העבודה)
לא. זה לא פרסום בעיתון. עאידה, סליחה. דקה. הטרייד אוף שלי עם עאידה יהיה בסדר.
היו"ר שמחה רוטמן
יש לכם התחשבנות היסטורית, נראה לי, למפלגת העבודה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אל תדאג. אנחנו גם יודעים לפעמים לשתף פעולה על העתיד, לא רק על העבר.
גלעד קריב (העבודה)
לא רק לפעמים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
למשל מפלגת העבודה לא הצביעה על גירוש מחבלים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
די כבר.
היו"ר שמחה רוטמן
למה? למה? למה? חנוך. אתה ידעת שזה מה שיקרה, אחר כך תבוא בטענות.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה השיתוף פעולה. הם גם לא הצביעו על החוק - - -
היו"ר שמחה רוטמן
די. די. חנוך.
גלעד קריב (העבודה)
מכיוון שחנוך מלביצקי עוד לא בקיא בנוהלי הבית הזה, איך מחכים למשל לחוות-דעת של השב"כ על הצעות חוק, הוא ילמד. הוא ילמד, זה בסדר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
תמשיכו לחכות.
גלעד קריב (העבודה)
אולי כדאי שידבר קצת עם שר הביטחון ממפלגתו. הוא עסוק פשוט להרגיע את סמוטריץ' ובן גביר.
היו"ר שמחה רוטמן
נו גלעד. אחר כך אתה טוען שמפריעים לך.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
גלעד - - -
היו"ר שמחה רוטמן
אני אשמור על זכותך לדבר.
גלעד קריב (העבודה)
יש ליושב-ראש גם סמכות להזיז חברי כנסת ממקום מושבם כמו בכיתה. אני מבקש שחנוך ישב ליד עאידה הבוקר.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה מנסה להתעסק לי פה בסידורי ישיבה בוועדה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
גלעד, עד עכשיו חשבתי שיש בינינו שיתוף פעולה. למה אתה רוצה להזיז את חנוך לידי?
גלעד קריב (העבודה)
אני יודע שאת תדעי לטפל בו.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
מה עשיתי לך על הבוקר?
גלעד קריב (העבודה)
כלו כוחותיי.
היו"ר שמחה רוטמן
חברים, הכול בסדר. היועצת המשפטית גם מאשרת שיש לי סמכות להזיז חברי כנסת מהמקום?
גלעד קריב (העבודה)
בהסכמה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
גם מפלגת העבודה וגם המשותפת רוצים להזיז אותי ממקומי.
גלעד קריב (העבודה)
חבר הכנסת רוטמן, השר אמר שלב אחד. למה אנחנו דנים במהלכים של שלב אחד, כשהשר אמר שיש לו עוד שלבים? הרי הדיון בשלב אחד צריך להיות בין השאר בהקשר של המטרה הארוכה יותר.
היו"ר שמחה רוטמן
נראה לי שלעאידה יש הערת פתיחה בעניין הזה, ולכן אני מציע שנקשיב לה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תודה רבה. תודה לכולכם. אני אנסה לשמור על הרוגע שלי. אני חייבת להגיד שהגילוי הזה על תוכנית בשלבים מכה אותנו בתדהמה.

לשר המשפטים יש תוכנית, ויש לו תוכנית בשלבים, וכנראה לא רק שלו, אלא היא מתואמת טוב מאוד גם עם ראש הממשלה. כל הניסיון לדבר על ראש ממשלה חלש שכאילו השרים דוחקים אותו לפינה וכל אחד מושך לכיוון אחר, אני דוחה אותו על הסף. אני חושבת שראש הממשלה, מר נתניהו, כן יודע לאן הוא מוביל, הוא חיכה לזמן הנכון שהוא ידע שהוא יכול להעביר גם את מה שקוראים לו "הרפורמה המשפטית", גם את תוכניות הסיפוח – הכול. הכול מתוכנן ועובד יפה מאוד.

רק מה, הם לא חושפים הכול לציבור. הם חושפים את זה בשיטת הסלאמי – בואו נעביר את החלק הזה, ואחר כך נביא את החלק השני, ואת החלק הנכבד של ביטול חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ונזכרים עכשיו שצריך לשנות את החובה בכמה קולות צריך לקבל, וחוזרים אחורה ובודקים כמה החוק הזה קיבל בזמנו ואם אפשר לבטל. מטרללים אותנו בטכניקות ובוויכוחים על הטכניקות ועל הדברים המינהליים במקום לדבר על המהות ורוצים להתרחק מלדבר על המהות.

מה זה אומר כאשר מבטלים חוק-יסוד או הופכים אותו לחוק רגיל שאי-אפשר להסתמך עליו בפסיקה הנוכחית? מי שעוקב אחרי האקטיביזם המשפטי שמאוד חרה לקבוצות הימין, רוב הפסיקות שהיו הסתמכו בעיקר על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולכן צריך לחסל את החוק הזה, כדי לחסל את האפשרות גם לעצור בפני חוקים שכנראה נמצאים בתוכניות. התוכנית מדברת על השלבים, אבל לא מדברים אחרי שמעבירים את התוכנית הזאת, איזה סוג של חוקים כן רוצים להעביר, ואיזה סוג של מדיניות רוצים להשליט במדינה, ואיזה סוג של דיקטטורה תהיה בממשלת ישראל. עכשיו מעמיסים עלינו את הפרטים של השלבים, וכולנו בדיונים על השלבים האלה. מרוב הפרטים נכון שרואים את היער, יואב, אבל לא רואים מה מאחורי היער, לא מצליחים לחזות איזה סוג של משטר יהיה אחרי ארבעת השלבים האלה, או אם יצליחו, ואני מקווה מאוד שלא תצליחו.

אם גורמים לאחת כמוני, שהייתה לה ביקורת על המערכת המשפטית, הייתה לה ביקורת על המדיניות הממשלתית כל הזמן, לצאת להגן ולהבין עד כמה זה חשוב. לא להסכים עם כל הסיסמאות שמרימים אותן במחאה והאשליה שהיינו בדמוקרטיה עד היום, ורק זה מה שיגרום לנו לא להיות בדמוקרטיה, זה אשליה. אבל אם אחת כמוני מבינה כמה חשוב עכשיו לצאת ולהגן, לא על מה שהיה, אלא להתגונן בפני מה שיהיה ולנסות ליצור מצב אמיתי שיש בו הגנה, לא רק על ערכי הדמוקרטיה לאדונים, אלא דמוקרטיה לכולם, והשוויון לכולם, וזכויות לכולם, ואין עליונות של אף קבוצה על קבוצה אחרת, אז אני אומרת שאנחנו בסכנה וצריך לנסות לחזות.

היה מן הראוי לחשוף את כל התוכנית, לבוא לציבור ולהגיד: בחרתם בנו, לא סיפרנו לכם את כל הסיפור אז, בואו נספר לכם מה אנחנו מתכננים לעשות, ושישבו פה, לא רק שר המשפטים, אלא גם ראש הממשלה שמוביל מהפכה שלטונית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוא בניגוד עניינים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
בינתיים הוא ראש הממשלה, הוא עוד לא יצא לנבצרות.
היו"ר שמחה רוטמן
הוא פשוט חושש שהאופוזיציה תחרים את הדיונים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
הוא חושש מזה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
הבדיחה הזאת בסוף תתהפך עליך. תזכור.
יונתן מישרקי (ש"ס)
זה לא בדיחה. זה קרה אתמול.
היו"ר שמחה רוטמן
אתם מוזמנים להישאר פה בהמשך הדיון היום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה הופך את הוועדה לבדיחה ואתה לועג לזה. כל הכבוד... תמשיך ככה...
היו"ר שמחה רוטמן
הדיון שהיה אתמול היה רציני ביותר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ראיתי כמה הוא רציני.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני חושבת שבכל צעד שצריך לקחת צריך לשקול. אני מציעה ליושב-ראש לא לזלזל בהנמקות של ההסתייגויות, כי זה בדיוק מה שנעשה בתחילת הדיון כשאמרת: אתם מצפים ממני שאני אשב פה ואקשיב להסתייגויות? כן. כן מצפים מכל יושב-ראש.
היו"ר שמחה רוטמן
אני לא מזלזל בכלל בהנמקות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה מזלזל.
היו"ר שמחה רוטמן
אני ממש לא מזלזל.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא רק בהנמקות, גם בדיונים.
היו"ר שמחה רוטמן
אמרתי שאחרי שהאופוזיציה החליטה להחרים דיון, אני חושב שהלגיטימציה שלהם לדרוש שאני אשב פה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה שיא החוצפה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אופוזיציה משתמשת בצעד פרלמנטרי או טקטיקה מסוימת כדי להביע את המחאה שלה על זה שעושים דרכים עוקפות לחוות-הדעת של היועץ המשפטי או הייעוץ המשפטי, כל מיני דרכים אחרות וטקטיקות, משתמשים בטקטיקות פרלמנטריות, אבל יושב-ראש ועדה לא יכול להחרים דיון.
היו"ר שמחה רוטמן
חלילה וחס, לא החרמתי. אני הבעתי את מחאתי - - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אתה בשלטון. אתה יושב-ראש. על מה אתה מביע מחאה?
היו"ר שמחה רוטמן
לא החרמתי דיון, פשוט היה ממלא-מקום, זה הכול.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רוטמן, תהיה הגון.
היו"ר שמחה רוטמן
אגב, גם הגעתי באמצע להקשיב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה לא הבעת מחאה, אתה הלכת לכנס. לפחות תספר את הסיפור האמיתי.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני לא מבין את ההתנצלות הזאת. לא ברור לי העניין הזה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
הגיע הזמן שחברי כנסת חדשים ילמדו. הרי אתם קובעים קצב רצחני וריצה בדברים, אז כדאי מאוד שחברי הכנסת החדשים גם ילמדו מה מקובל ומה לא מקובל בכנסת, כדי לעמוד בקצב שאתם קובעים בינתיים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הם באו למשול.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני חושבת שאי-אפשר כל הזמן להמשיך לסלוח על דברים שנזרקים לחלל החדר בגלל שחברי הכנסת לא יודעים איך זה הולך. אני מציעה שתעשו קורס מזורז, במיוחד שאתם מתכננים להכניס עוד חברי כנסת חדשים בנורבגי. הגעתי להנמקה.
היו"ר שמחה רוטמן
חיפשתי את החיבור. בסוף הגעת.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני יודעת לחבר דברים. לא מנחיתה דברים ככה סתם כמו שאתם עושים. אני מחברת. יש לוגיקה בדברים.

לתכנן עכשיו – קודם כול, אני לא רוצה להיזכר בכל הנאומים הגדולים שהיו במליאה בקדנציה הקודמת איך הממשלה הקודמת השתמשה בנורבגי, למה זה היה כל כך גרוע, והדיבורים על תקציבים והעמסה על הציבור מבחינת התקציב, כי אני יודעת ששני הצדדים משתמשים בנימוקים האלה. אנחנו לעומת כולם היינו, בממשלות שהשתמשו בנורבגי, בכל הכנסות שניסו לחוקק את החוק הנורבגי, היינו נגד, ואנחנו עדיין נגד.

אני חושבת שאחת הפגיעות הקשות שנעשות בעניין הנורבגי זה קודם כול הניתוק שיוצרים בין השרים לבין הרשות המחוקקת, כי השרים מפסיקים להגיע למליאה, מפסיקים להקשיב למה שקורה בתוך המליאה. לא שהם תמיד נמצאים, אבל זה אחרת כשהם חברי כנסת והם מחויבים להגיע, ואז הם מגיחים מדי פעם. קשה לדבר איתם, קשה ליצור איתם קשר, וכולם יודעים שזה שהם יימצאו בתוך הכנסת, במסדרונות וגם בפרסה, זה מקל על חברי הכנסת לנסות להידבר עם השרים בדברים.

אני נכנסת עכשיו לנימוקים. אנחנו בהסתייגות ל"לפני סעיף 1". אנחנו מדברים על היחלשות מעמדה של הכנסת. וזה מאוד ברור כאשר החוק הזה מחליש, מחליש את מעמדה של הכנסת, קודם כול כגוף, גם מבקר וגם כגוף מחוקק, כאשר אנחנו אומרים שאלה שהיו ברשימות וקיבלו את האמון של הציבור שלהם, שייצגו אותו בכנסת, הם יותר מדי טובים לזה, הם עוברים לרשות המבצעת, ונכנסים אנשים שהיו בתחתית הרשימות, ועכשיו יתחילו הכול מחדש, ונשמע עוד ועוד איך חברי כנסת חדשים לא יודעים.

מה שיחליש יותר ויותר את הכנסת, עצם הפטרונות הזאת בין חברי כנסת לחברי כנסת, בין אלה שמגישים את ההתפטרות שלהם, כדי שיכניסו חברי כנסת חדשים, שאמורים להרגיש שנעשתה להם טובה, שבלי הפטרון שהתפטר הם לא היו מגיעים לשלב הזה שייצגו את הבוחרים שלהם בתוך הכנסת. היחסים האלה של כפיפות בין חברי כנסת, שנכנסים דרך הנורבגי, לבין השרים שהתפטרו, אני חושבת שמחלישה את הכנסת ומחלישה את מעמדה וחבל שזה ככה.

לצערי הרב אנחנו מבינים שהרצון הזה לחוקק את הנורבגי וההתעקשות לחוקק את הנורבגי, למרות שלממשלה יש רוב, ויש לה רוב שדרכו אפשר להמשיך לעבוד גם כשרים וגם חברי כנסת, הרצון הוא שיהיו אנשים פנויים כדי לשבת פה ולזרז את התהליך של ההפיכה המשטרית המתוכננת.
היו"ר שמחה רוטמן
את דואגת לנו?
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני לא דואגת. חס וחלילה, למה שאני אדאג? אני דואגת מכם. היה חשוב לענות, כדי שלא יישאר בפרוטוקול ובהיסטוריה שבאיזה רגע דאגתי לכם.

אני אנמק את הכול, אם יורשה לי.
היו"ר שמחה רוטמן
בסדר גמור, את לא חייבת להצמיד להסתייגות ספציפית. הזמן לרשותך כמובן.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני יודעת. תודה. חשוב לנו להדגיש את העובדה בנוסף כמובן להרגשה שמפזרים טובות הנאה לכולם. אני לא מצליחה כבר לחשוב מי השר הבא בתור או מי סגן השר הבא בתור, וכמה משרדים עוד יפצלו כדי שכולם ירגישו בטוב בכל הסיעות. כולם קיבלו את חלקם מהעוגה, מישהו שר בלי תיק, ומישהו שר שני בתוך משרד, ומישהו סגן שר וסגנית שר.

את היער הזה אני לא מצליחה לראות, יואב. את היער שיוצרים מרוב שרים וסגני שרים וכו', ובגלל זה הם צריכים את הנורבגי.
עמית הלוי
יש לך מדד, חברת הכנסת. יש לך מדד מהשנה שעברה, מי שיש לו שישה מנדטים הוא ראש ממשלה. מהמדד הזה אנחנו הלכנו למטה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
פספסנו במנדט אחד אצלנו בחד"ש-תע"ל, מה לעשות. נתאמץ בפעם הבאה, ואני אהיה ראשת הממשלה, ותראו איזה נורבגי אני אביא. אני לומדת בינתיים. מתכוננת. זה הסטאז' שלי.
היו"ר שמחה רוטמן
רק שיהיה רשום בבקשה שכאן התחיל המרוץ שלך לראשות הממשלה, פה בחדר הזה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
כן, תחת החסות של שמחה רוטמן.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מפרגן.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
איזה יופי. הניסיון הזה לפזר לכולם שיהיו מרוצים, כדי להבטיח שכל התכנון הפוליטי – כנראה ההפיכה הזאת חייבת להיות מלווה במוסר של שחיתות טוטלית. לא חשובה קופת המדינה, לא חשוב מה עובר על הציבור.

רק לפני שבוע ישבנו בוועדה והוחלט על עלייה בשכר לחברי כנסת. אומנם קוצצה העלייה הזאת, אבל אף אחד לא מדבר על העלאת שכר המינימום.
גלעד קריב (העבודה)
פורום קהלת נגד שכר המינימום, בגלל זה לא מדברים. פורום קהלת, שהם הממשלה האמיתית שמנהלת את ישראל, הם נגד שכר מינימום.
עמית הלוי
תזכיר את הנימוק, גלעד. הנימוק שאנחנו רוצים שלשכבות החלשות – אני לא מייצג פה את הפורום, אני מייצג את עצמי – תהיה תעסוקה, שלא יקופחו.
גלעד קריב (העבודה)
אתה יודע מה נתוני התעסוקה במדינת ישראל? יש בעיה?
עמית הלוי
- - -
גלעד קריב (העבודה)
אני יודע מה קרה. האבטלה לא גדלה. לך תלמד את הנתונים.
היו"ר שמחה רוטמן
חברים.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אתה יודע מה שיעור המשפחות ששני האנשים עובדים, משפחות שיש להן שני מפרנסים, כמה השיעור שלהם שנופל מתחת לקו העוני, וזה רק מזנק למעלה? כלומר, יותר ויותר משפחות שיש בהן שני מפרנסים, שני אנשים שעובדים, אישה וגבר או שני גברים או שתי נשים, בכל זאת הם מתחת לקו העוני.
עמית הלוי
אם תגדילי את שכר המינימום זה יגדל. העוני יתרחב.
גלעד קריב (העבודה)
אתה יודע, פורום קהלת הרי גם נגד קצבאות אוניברסליות.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני אדע שמה שהרשיתם לעצמכם כחברי כנסת לקבל לכיס, היה צריך ללכת לאנשים העניים. את זה אני יודעת. אני חושבת שחברי הכנסת לא רעבים. והמקרר שלהם מדושן, כולל אותי. וזה בושה שאנחנו יושבים פה ומישהו מעז, חבר כנסת שמקבל משכורת כזאת, ועוד נלחמים להיות במשכורת של סגני שרים, ואומרים בלי בושה: תישארו אתם עם העוני שלכם. הרי אנחנו נגיע אליכם בבחירות הבאות ונגיד שאנחנו הולכים לעשות לכם טוב, נקצץ מהעלייה בחשמל, נקצץ מזה ומזה, ואתם תרגישו טוב מאוד, ובינתיים אנחנו לוקחים לעצמנו את ההעלאה בשכר. זה מביש. אני חושבת שצריך להתבייש לשבת ולהגיד דברים כאלה. צריך להסתכל על האנשים האלה, שאין להם בבוקר מה לשים לילדים שלהם לבית הספר שייקחו איתם, אפילו לחם, ויושבים ונותנים לעצמנו את הזכות להעלות לעצמנו את המשכורת ולהגיד: לא, אלה אנשים שצריכים לצאת לעבוד. אפילו נתניהו הפסיק לדבר על המובטלים ועל האנשים שעובדים בצורה כזאת. תזכרו את זה טוב מאוד. תשנו פאזה, הרי הבוס משנה פאזה בנושאים האלה, תעשו את זה גם אתם.

אני חושבת שהגיע הזמן, חברי הכנסת, להתחיל אולי לדון בדברים האמיתיים, שאכפת לציבור שבחר בנו, הציבור שלא רוצה לראות עוד קבוצה של חברי כנסת מקבלים שכר לפי העלאה שהבוסים שלהם או הפטרונים שלהם הכינו להם לפני שהם נכנסו לכנסת, והציבור רוצה לראות אותנו גם מגנים על הזכות שלו לחיות אולי סוף-סוף בדמוקרטיה אמיתית, בלי שיצטרך לדכא עם אחר, ואולי סוף-סוף מישהו יטפל בבעיות הכלכליות שלו.

אני לא חושבת שחברי הכנסת החדשים מגויסים לפי הנורבגי הזה כדי להגן. אם הם יגיעו כדי להגן למה לא צריך להעלות את שכר המינימום, אני חושבת שחבל על הזמן שלנו פה, ולא כדאי להצביע על החוק הזה, ממילא האמנתי שלא כדאי. אני מקווה שכולם יצביעו בעד ההסתייגות שהגשנו בחד"ש-תע"ל. תודה לכם.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני רק אגיד במשפט – אני יודע שזה לא משנה מה אני אגיד, - - - אתם רוצים להקשיב, כפי ההחרמה של אתמול והיום – לא ממש משנה מה אני אגיד, אבל אני אומר את מה שאני אומר כאן בכנות. קחי את זה ותעשי עם זה מה שאת רוצה.

אני חושב שבית משפט עליון שעוסק באמת בעתירות של אנשים פרטיים שנפגעים, עם זכות עמידה, שמבקר את מעשי השלטון, הממשלה, על פי כללים ברורים ולא על פי עקרונות עמומים, ועושה את זה על פי החוק ולא על פי יוזמות ורעיונות שהוא ממציא לעצמו, עקרונות יסוד שאף אחד לא כתב ולא החליט בשום מקום, אני חושב שהוא פועל ומגן על זכויות אדם יותר מכל בית משפט שפועל בחלל עמום.

אני חושב שפסק דין קול העם, שהגן למעשה כנגד סגירת עיתון שתקף את הממשלה מכיוון שמאל, מכיוון ערבי, זה לא ממש משנה – אני חושב שבית משפט של היום לא היה נותן פסק דין כזה. רק בית משפט שלא החזיק בסמכות לפסול חוקים, רק בית משפט שנהנה מאמון הציבור, היה מסוגל לתת פסק דין שכזה, שנלחם על חופש ביטוי של קבוצה לא פופולרית.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמי שחבר בממשלה שרוצה לסגור שידורי תאגיד, לא הייתי מדברת ככה.
היו"ר שמחה רוטמן
לפחות זו תקוותי. אני מקווה שאצליח. אני חושב שלאחר שנצליח לקדם את הרפורמה במערכת המשפט, יהיה לנו בית משפט שישמור יותר על זכויות, גם של אזרחים ערבים, גם של אזרחים יהודים, גם של קבוצות מיעוט. זאת דעתי.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
יישאר על מה להגן או לשמור? אתם תשאירו קצת זכויות?
היו"ר שמחה רוטמן
אמרתי את דעתי בכנות. תעשי מה שאת רוצה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
בסדר גמור. אתם יודעים טוב מאוד שגם לי יש ביקורת על בית המשפט העליון. אף פעם, חוץ מאשר אולי כמה מההחלטות בעניינים ספציפיים, בג"ץ לא פרץ את הקונצנזוס הקיים ואת השליטה וההגמוניה הקיימת.
היו"ר שמחה רוטמן
בקול העם הוא פרץ את ההגמוניה ואת השליטה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
בחוק הלאום הוא לא עשה את זה.
טלי גוטליב (הליכוד)
הוא בעיקר שומר על מחבלים. הוא בעיקר שומר על מחבלים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היא הגיעה.
טלי גוטליב (הליכוד)
כל הזמן, הגברת. הוא בעיקר אפשר לך להיות פה בכנסת, למרות שאת תומכת טרור.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו בדיון הנמקות, אדוני.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה לא משנה, אני אגיד את זה כמה שאני רוצה, כשאני שומעת פה שבית משפט עליון - - -
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
אנחנו נפגע בזכויות אדם. בטח. מעניין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
היושב-ראש, אתה לא תשמור על - - - לדבר?
היו"ר שמחה רוטמן
די.
טלי גוטליב (הליכוד)
מעניין באיזה זכויות אדם אי פעם הכנסת הזאת פגעה בכל שנותיה.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
הרעש הזה – מתי ייפסק?
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
בכל שנותיה.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
לא ייפסק? טוב שאני יוצאת.
היו"ר שמחה רוטמן
חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן היא בהנמקת הסתייגויות.
טלי גוטליב (הליכוד)
שיהיה לה לבריאות, ואני אגיד את מה שאני רוצה, אדוני היושב-ראש. הכול בסדר.
היו"ר שמחה רוטמן
אבל אסור להפריע לה באמצע.
טלי גוטליב (הליכוד)
היא תתגבר.
היו"ר שמחה רוטמן
זה הזמן שלה.
טלי גוטליב (הליכוד)
בסדר. הפרעתי לה והכול טוב.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני מאוד שמחה - -
טלי גוטליב (הליכוד)
כבוד המדינה והאזרחים פה זה לא הפקר. נמאס.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
- - שדבר אחד נלמד מתחילת הקדנציה עד עכשיו, שאני אתגבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
כשאתם תזכרו שאתם לא בעלבתים ועושים לכם טובה. את זה יזכרו.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תעשו שאני אתגבר.
היו"ר שמחה רוטמן
חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
טלי גוטליב (הליכוד)
את זה אתם תזכרו.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תעשו שאני אתגבר. אתגבר על אנשים כמוך. תפסיקי.
טלי גוטליב (הליכוד)
תומכת טרור. מעיזה לדבר ככה כאן.
היו"ר שמחה רוטמן
חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני לא יכול לפגוע בזכות של מנמק הסתייגויות לדבר.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
מנת תשומת הלב עברה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
בכזאת מהירות נקראתי בשתי קריאות, אדוני היושב-ראש.
היו"ר שמחה רוטמן
נכון, כי את מפריעה באמצע הסתייגויות.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היושב-ראש בכזאת מהירות קרא אותי לשתי קריאות.
היו"ר שמחה רוטמן
את מפריעה באמצע הסתייגויות. אני לא יכול - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
ועדיין.
היו"ר שמחה רוטמן
אני לא יכול. זה זמן שלהם.
טלי גוטליב (הליכוד)
ועדיין.
היו"ר שמחה רוטמן
זה זמן שלהם, שהגיע להם גם בסיכום. אי-אפשר.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני הכול בסדר. לא קוראים כל כך מהר לחבר כנסת בשתי קריאות, בטח לא בוועדה הזאת.
היו"ר שמחה רוטמן
כשזה בעניין הנמקת הסתייגויות, בוודאי כן. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
לא.
היו"ר שמחה רוטמן
רצית לענות? סליחה. סליחה. חשבתי שסיימת.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
הרבה פעמים יכול להיות שהייתה לי ביקורת ועדיין. יצא לי להעביר גם את הביקורת הזאת גם בנושאים אחרים. היה ויכוח די גדול עם כבוד הנשיאה חיות בזמנו בנושא של המלצות בהקמת בית משפט לנפגעות תקיפה מינית, היו נושאים אחרים, לא רק בנושאים שקשורים לאוכלוסייה הערבית. אני חושבת שבכל זאת בג"ץ לא יצא מגדר הגבולות של ההגמוניה ושל העליונות היהודית, ובכל זאת אני לא חושבת שהפתרון הוא הפתרון שהיושב-ראש או שר המשפטים מציעים, כי מה שהם מציעים זה לא לתקן את הבית, אלא להרוס אותו לגמרי, ולא להשאיר בית אפילו.

אני חושבת שרעיון של הריסה קוסם לממשלה הזאת, וזה לא יהיה רק הריסת בתים בנגב ולא הריסת בתים בשטחים, אלא הריסת בית שמאוד קרוב לבית הזה, שנקרא "בית המשפט העליון". התכנון הזה הוא תכנון של הריסה טוטלית.

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה משתוקקת הממשלה הזאת להרוס את המערכת המשפטית. למה רוצים לקחת את הבלם היחיד שנשאר ולהרוס אותו. מה מתוכנן לאחר יום ההריסה? איזה חבילת חוקים ואיזה מדיניות ירצו להעביר? ואני חושבת שהתכנון הוא מאוד מאוד מסוכן. מדובר על סיפוח, מדובר על קולוניאליזם, מדובר על אפרטהייד בתוך מדינת ישראל, שבו האוכלוסייה הערבית תישאר כיחידים שמתחננים לתקציבים, ואולי יישארו ואולי לא - -
טלי גוטליב (הליכוד)
באיזה עוד מדינה בעולם שומעים דבר כזה בוועדות בכנסת?
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
- - מתוכננים דברים - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
אפרטהייד. באיזה עוד מדינה בעולם - - -
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - - בעולם, תומכי טרור מפריעים למדינה בתוך הוועדות שלה?
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה אין לתאר.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, את בקריאה השנייה. בבקשה.
טלי גוטליב (הליכוד)
בסדר.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
למרות הכול עדיין אפשר להגיד את המילים האלה, אני לא יודעת מה יהיה אחרי ההרס הטוטלי, אבל אנחנו נעמוד ונמנע את זה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
נקווה מאוד שנתקן את חוק המפלגות, שבפעם הבאה לא תהיי פה, לא את ולא המפלגה תומכת הטרור שלך.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני רק רוצה להגיד לך, כבוד היושב-ראש - -
טלי גוטליב (הליכוד)
- - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
- - שבע שנים אני בכנסת, וכל קדנציה היה מישהו שאמר לי את המשפט הזה, ואופס, אני הגעתי לקדנציה שאחריה, ומי שאמר לי, לא נשאר בבניין.
טלי גוטליב (הליכוד)
אמרתי לך, גם אם אני לא אהיה פה יותר - -
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תודה. תודה לך.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - אני אזכיר לך שאת תומכת טרור - -
היו"ר שמחה רוטמן
תודה לך.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - ואני אפעל כך שלא תהיי פה פעם נוספת.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה לך. ואני רצה. תיהנו מכל הקריאות ביניים.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
משפט. משפט.
היו"ר שמחה רוטמן
אתה יכול לתת לו?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
כן.
היו"ר שמחה רוטמן
זה פשוט זמן הנמקה שלו, ויש עוד עשר דקות הצבעה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני פשוט רוצה לציין שדיברו פה על הריסת בתים בנגב, ואנחנו דווקא אתמול נטענו עצים בנגב. לשם אנחנו הולכים, לנטוע ולהפריח את השממה, ולא להרוס.
היו"ר שמחה רוטמן
יישר כוח. בבקשה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
בעשר הדקות שנשארו עד ההצבעה, אני אקח לעצמי משימה לא פשוטה, לנסות לשכנע את חבריי לקואליציה ואת יושב-ראש הוועדה לתמוך בשלוש הסתייגויות שאני אדבר עליהן ממש בקצרה.

אני מדבר על הסתייגות מס' 58, שנוגעת למעשה לשורש מעמדו של חבר כנסת שנכנס לכנסת בחוק הנורבגי, ואיך לשמר את מעמדו. דברים שעלו כאן בישיבות הוועדה, גם מפיו בצורה כזאת או אחרת, גם של יושב-ראש הוועדה, גם של חברי כנסת אחרים.

הנושא בליבת המחלוקת שקיימת היא ניגוד העניינים האישי מצד אחד, והמוסדי מצד שני, כי תפקיד הכנסת איננו רק לחוקק, הוא גם לייצר תהליך של פיקוח ובקרה על משרדי הממשלה. ויכול להיות מצב תיאורטי שחבר כנסת, בתוקף תפקידו כמבקר באחת מוועדות הכנסת, אומר דברים שלא מוצאים חן בעיני השר או שר אחר, והם מחליטים להוציא אותו משם. ועל הדבר הזה אמרנו, איך אנחנו מייצרים מהלך שחבר הכנסת הזה יושב במקומו, ככל אחד מחברי הכנסת. ואמרנו שהתקופה של הזמן שבין החלטתו של השר לחזור לכנסת, כלומר, הוצאתו של אותו חבר כנסת החוצה, לא יהיה מידי, דבר שהיום על פי חוק.

אני סברתי, ולכן כך זה נמצא בהסתייגות, שזה 30 יום. ולא סתם אמרתי "30 יום", חשבתי שיהיה מספיק זמן לשיג ושיח גם אם חבר כנסת מסוים הרגיז חבר כנסת אחר או שר אחר, יהיה גם כוח לסיעה לייצר מהלך, בסוף לא כולנו בודדים פה לחלוטין. זו ההסתייגות הראשונה שאני מאוד מאוד אשמח אם חבריי לקואליציה טרם ההצבעה יעשו חשיבה נוספת, האם זה נכון, כי כולנו בדעה, גם אם בסופו של דבר גם אם אני מתנגד לחוק, אני חושב שאפשר לעשות בו תיקונים כרגע, שבסוף יעגנו בצורה יותר משמעותית את אותו חבר כנסת שנכנס כחבר כנסת מחליף. זה לגבי 58.

אני רוצה לדבר על הסתייגות מס' 60, שבאה ונותנת מן הצד השני. הסתייגות מס' 60, ההנמקה שלה מאוד פשוטה. היא להבטיח את עצמאות חבר הכנסת ולמנוע מצב שבו שר או סגן שר חוזרים בהם מהפסקת כהונתם כחבר כנסת, בשל מחלוקת או אי-הסכמות. זה יכול להיות אפילו דברים בין-אישיים, בין חבר כנסת בישיבת סיעה כזאת או אחרת.

תשכחו רגע מהמצב הפוליטי שבו נמצאים, זה יכול להיות בכל אירוע שבסוף שר שהוא איננו חבר מאותה סיעה, שחבר הכנסת אפילו דיבר אליו לא יפה בקבוצת ווטסאפ פנימית שלהם. הוא מחליט שהוא מבחינתו חוזר לכנסת ולוקח את חבר הכנסת ומשגר אותו מחוץ לכנסת. לייצר תהליך מניעה לעניין הזה, והדרך בהקשר הזה היא לא לאפשר משחק. כלומר, קרה פעם אחת, אין פעם שנייה. כלומר, אני לצורך העניין שר, נכנסתי בחזרה, אני לא יכול אחר כך שעוד אחד ייכנס במקומי. גם לשריין או לתת איזה מעמד נורמטיבי חזק יותר לאותו חבר כנסת שנכנס כמחליף.

ההסתייגות הנוספת שאני רוצה לשכנע אתכם בה היא הסתייגות מס' 62. ההסתייגות הזאת באה ואומרת למעשה: בואו נעשה פה גם משהו שיש בו קצת היגיון פנימי, שלא יהיה מצב שהיום הוא אפשרי דרך אגב, שגם השר וגם סגן השר יכולים לצאת על פי אותו חוק נורבגי.

במקום הזה אני מדבר על הכנסת. המצב הוא שגם שר וגם סגן שר אינם נמצאים בכנסת הוא מצב לא בריא בהרבה מהמובנים של הכנסת מול הממשלה באשר היא.
עמית הלוי
למה?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
כי מי שעונה לדוגמה על שאילתות בסופו של דבר, הצעות לסדר, הצעות חוק פרטיות – כל הדברים האלה, נכון שיהיה הנציג שיודע לעומק את מה שקורה במשרד, כי על פי תקנון הכנסת אין בעיה, השר התורן יכול לענות על כל דבר, שזה פחות טוב. הנוכחות של האנשים, ואמרתי את זה בישיבה הראשונה, גם מהחוויה האישית שלי - - -
אריאל קלנר (הליכוד)
איך ההסתייגות תוודא את זה?
היו"ר שמחה רוטמן
הוא אומר שיהיה לפחות נציג אחד ממשרד.
אריאל קלנר (הליכוד)
שהוא גם חבר כנסת?
היו"ר שמחה רוטמן
כן. שהוא לא מנותק קשר עם הכנסת.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
שנייה, תנו לי.
אריאל קלנר (הליכוד)
הוא בכל זאת יגיע להשיב אם הוא ירצה. ואם ירצו שר תורן, השר התורן יעשה את זה בכל מקרה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לא. תקשיבו לי. חברים, יש אפשרות שעל כל מה שקורה פה יכול לענות שר תורן. על הכול. את זה אני רוצה למנוע. יש פה היגיון. בסוף אמרתי את זה כאן גם מהחוויה האישית שלי כסגן שר.
אריאל קלנר (הליכוד)
זה לא קשור לנורבגי.
היו"ר שמחה רוטמן
הטיעון שלו הוא כזה, משרד שיש בו שני שרים, או שר וסגן שר, אם אתה נותן לשניהם להיות נורבגים, לצאת מהכנסת, אז למשרד הזה, לא לשר, אין שום ממשק עם הכנסת, רק במסגרת מענה לשאילתות וכדומה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה לא רק מענה לשאילתות. דיברנו על זה גם בישיבות ובדיונים. לא סתם בחרתי מכל ההסתייגויות שיש, שמתי כאן לנסות לשכנע אתכם בשלוש הסתייגויות. מאחר שההסתייגויות האלה שאני מעלה עלו פה בדיונים, הייתה גם הסכמה עקרונית כזאת או אחרת שנכון בחלק מהדברים, גם בדבריו של יושב-ראש הוועדה, שנראה לקראת שנייה ושלישית.
היו"ר שמחה רוטמן
אז אני רוצה להתייחס.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אני רק אשלים את הטיעון. לא בחרתי את כולן. יש פה עוד הרבה הסתייגויות שאני מאמין בהן, ואני חושב שנכון שייכנסו. בחרתי את בשלוש באלה, כי הן הכי פחות אנטגוניסטיות לאיזה מצב אנטגוניסטי. לא דיברתי עכשיו בכלל על מספרים, כל ההסתייגויות שנגעתי בהן הן מהמקום של הכנסת ועוצמתה של הכנסת מול הממשלה מצד אחד, והדבר השני, עוצמתו של חבר הכנסת הבודד אל מול הפיכתו למשהו שהוא פחות מחבר כנסת רגיל.

אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להגיד משהו מהחוויה האישית. הייתי פה סגן שר לביטחון פנים בכנסת במהלך השנה וחצי האחרונות. יותר מפעם אחת עצם הנוכחות במליאה, או הנוכחות האינטנסיבית שיש לכולנו פה כחברי כנסת, אפשרה, א', לתת מענה מהיר להרבה דברים שעלו פה מצד חברי כנסת מכל סיעות הבית, ללא קשר, קואליציה, אופוזיציה, לא משנה מי הם, והיא יצרה גם אינטראקציה בלתי רגילה, לפחות אני יכול להגיד עליי, להבין בעיות שלא חשבתי עליהן קודם, לא הבנתי אותן קודם, הבנתי אותן בצורה אחרת. חזרתי עם השיעורי בית האלה, גם אם לא נתתי תשובה מידית.

לכנסת יש תפקיד. הבידול היותר מדי גדול, אני אומר כל הזמן, זה יותר ממשלה שיש לה כנסת מאשר כנסת שיש לה ממשלה, ואחרי שאמרתי את זה ולמרות העובדה, ולמרות הנורבגי, למרות הרבה מאוד הסתייגויות שהכנסתי פה, שמתי רק שלוש. אלה שלוש הסתייגויות שאפשר להסכים עליהן, ואני מבקש מחבריי לחשוב טרם ההצבעה, ואני מקווה מאוד שתצביעו בעד ההסתייגויות האלה שהצגתי, שהייתה לי הזדמנות לנמק אותן קצת יותר לעומק. תודה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני אנצל את מעט הזמן שנותר להתייחס לדברים שאמרת. א', אמרתי בעצמי, אני חושב שיש בזה דברי טעם, והדברים האלה עלו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אולי תעשו בדיקה?
היו"ר שמחה רוטמן
אני רוצה לעדכן בתוצאות הבדיקה. הדברים האלה עלו וגם נבדקו. קודם כול, אמרנו שכחלק מחיזוק הנוכחות אנחנו מחזירים את שעת השאלות. זה כבר מונח על השולחן. זה כבר יש. מעבר לדבר הזה, שני הפתרונות האלה הם אומנם מצמצמים את הבעיה בהסדר הנורבגי, ובזה אני מסכים איתך לחלוטין – אני מתייחס כרגע להשעיית ההתפטרות וגם לצמצום היכולת לחזור לאחר מכן – הם מצמצמים את בעיית הנורבגים, וזה נכון. מצד שני, הם מייצרים בעיות אחרות. והבעיות האלה הן בעיות שצריך לחשוב עליהן ברצינות. זה לא צריך להיות תנאי לנורבגי, אני בהחלט חושב שצריך להתייחס לזה ברצינות. למשל, חלק מהבעיות שעלו, במסגרת הבדיקה שעשינו, כולל ההתייעצויות, וכן התייעצתי לגביהם ברצינות, זה לא נדחה לאחר יד, ואפילו לחצתי בנושא - - -
גלעד קריב (העבודה)
אבל זה - - -
היו"ר שמחה רוטמן
זה טיבו של הליך דיון, לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל - - -
גלעד קריב (העבודה)
לא התקבל דבר.
היו"ר שמחה רוטמן
למשל הנושא של השעיית התפטרות מייצרת סיטואציה ששר, ממונה על משרד, או סגן שר, שהוא התפטר, וחודש המשרד תקוע בלימבו. חיזקתי את עצמאות הנורבגי, וזה נכון, אבל יצרתי סיטואציה - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
מה קורה עכשיו במשרד הבריאות ומשרד הפנים?
היו"ר שמחה רוטמן
זה באמת חמור. לכן חמור מאוד שבג"ץ גרם את הלימבו הזה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אנחנו מדברים על משהו אמיתי עכשיו, זה לא קשור לנורבגי.
היו"ר שמחה רוטמן
נכון. זה מייצר שלושה חודשים של ממלא-מקום, בוודאי לא תופעה טובה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
שמחה, אני חייב להגיד דבר אחד, אני בכוונה אומר את זה. העלינו פה את הדברים האלה, כי להגיד שיש מקום לחשוב על זה אחר כך, מתי זה אחר כך? החוק עכשיו. בשביל מה אנחנו ועדת חוקה, בשביל שמישהו אחר יחשוב אחר כך?
היו"ר שמחה רוטמן
לא. אני מצביע על הבעיות שזה מייצר. אני כן אומר שאחד ממבחני המידתיות, אומנם אנחנו לא עוסקים בזכויות אדם, אין זכות להיות שר ואין זכות להיות חבר כנסת, מלבד הזכות לבחור ולהיבחר כמובן, אבל זה לא זכויות שיש עליהן - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אני אקל עליך. נשנה את הסעיף, נעשה במקום 30 יום שכתבתי, שבוע. זה פגיעה בעקרונות יסוד? לא.
היו"ר שמחה רוטמן
קודם כול, זה מייצר שוני בין השרים. יהיה שר שצמוד אליו נורבגי שמתפטר, וזה נכנס לתוקף בתוך שבוע, ויש שר שזה 48 שעות. ותחשוב - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה המקום לחשוב. שמחה, זה מה שאני אומר, זה המקום לחשוב.
היו"ר שמחה רוטמן
חשבנו. חשבנו.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
מי חשב? איפה חשבתם? עם מי חשבתם? עלו הנושאים האלה כאן ולא היה יותר דיון.
היו"ר שמחה רוטמן
לא נכון.
קארין אלהרר (יש עתיד)
שמחה, חשבתי שהמקום להגיע להבנות הוא בוועדת החוקה. זה לא מה שאמרתם?
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו נעבור להצבעות. אני מנסה לענות לך ברצינות. העלינו את הדברים גם לפני הקריאה הראשונה וגם בדברי הפתיחה שלי בין הראשונה לשנייה והשלישית.

קודם כול, תחשוב על סיטואציה של מפלגה אמיתית, כנה, שעוזבת את הקואליציה. היא כועסת על משהו, טורקת את הדלת. לחלק מהשרים שלה יש נורבגי צמוד, לחלק לא, חלק עוזבים בתוך 48 שעות, חלק נשארים. זה מייצר סיטואציה, אני לא אומר שהיא בלתי פתירה, אבל אני לא בטוח שהתועלת - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה המקום לפתור את הבעיות האלה.
היו"ר שמחה רוטמן
יואב, אני עונה לך. אני חושב, ואם עמדתי תתקבל על חברי הוועדה, כנראה שגם הם יחשבו שהצר איננו שווה בנזק המלך, זאת אומרת, התועלת שהדבר הזה מייצר עבור קצת יותר יציבות לחברי כנסת נורבגים מסוימים, לא שווה בנזק שזה מייצר להסדרים הכלליים של שר וסגן שר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה לא רק חברי הכנסת באופן אישי, זה גם מוסדי לגבי הכנסת. זו גם שאלה מוסדית לגבי הכנסת. זה לא רק חברי הכנסת, בסוף גם ככה הכנסת יחסית חלשה מדי, על זה אנחנו מסכימים, אז זו גם בעיה מוסדית. אני רק אומר דבר אחד, ופה אני אסיים. הדברים שהעלינו כאן בוועדה, מקומם לדיון בוועדה. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאתה צודק - - -
היו"ר שמחה רוטמן
לא ניהלנו עליהם דיון?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לא ניהלנו.
היו"ר שמחה רוטמן
ודאי שניהלנו עליהם דיון.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
חבר'ה, לא ניהלנו - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא. אמרת שתבדוק.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אמרנו שנבדוק ונחזור.
היו"ר שמחה רוטמן
סליחה. ניהלנו עליהם דיון בהרחבה.
גלעד קריב (העבודה)
היה סיכום שידוברו בהרחבה אחרי הקריאה הראשונה, לקראת השנייה והשלישית.
היו"ר שמחה רוטמן
ניהלנו עליהם דיון לפני הקריאה הראשונה - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
איזה דיון?
היו"ר שמחה רוטמן
- - והצגתי את הבדיקה שעשיתי. הצגתי את מה שאני אומר לך עכשיו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה לא דיון. אתה הצגת. אתה לא מבחין בין דיון לבין הצגה?
היו"ר שמחה רוטמן
סליחה, חברי הכנסת שמעו את הטיעונים. עוד מעט אנחנו גם נבצע הצבעה. ואם יואב שכנע יותר ממני, תתקבל ההסתייגות שלו. רבותיי, אני לא מבין מה אתם רוצים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לפני הדיון אתה אמרת שלא יהיה שינוי, לא פסיק ולא נקודה.
היו"ר שמחה רוטמן
מה שקורה כרגע - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה אמרת את זה.
היו"ר שמחה רוטמן
מה שקורה כרגע שאת פוגעת ביכולת לנהל עוד דיון במשהו שכבר ניהלנו עליו דיון שלוש פעמים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה לא חושב שאתה חוצפן?
היו"ר שמחה רוטמן
לא. אני מנסה לענות לו. לא רוצים, לא חייבים. הגענו לזמן ההצבעה. אני מתייחס ברצינות. חבל.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה לא עומד במילה שלך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
שמחה, סגן שר או שני שרים במשרד או - - -
היו"ר שמחה רוטמן
סגן שר ושר בניגוד לנושא הראשון שדיברנו, אני אומר שיש לו יתרונות, יש לו גם חסרונות, ובעיניי הצר איננו שווה בנזק המלך בהקשר הזה, בנוגע לשניים ממשרד זה הסדר שאני לא מבין איתו. אני באמת לא מסכים איתו. זה לא שאני רואה צד לחיוב או צד לשלילה. למה? הרי לפי חוק אין שום חובה ששר או סגן שר במשרד יהיה בכלל חבר כנסת, אז אתה מייצר כלל רק לנורבגים. סגן שר חייב להיות חבר כנסת, אבל יכול להיות מצב שגם שר וגם שר נוסף במשרד הם בכלל לא יהיו חברי כנסת, ואז אנחנו מייצרים סיטואציה שרק אם הם נורבגים, הם חייבים להיות חברי כנסת, שזה מייצר אנומליה. לזה אני לא מסכים לגופו. בשני הדברים האחרונים אני רואה את היתרונות, אני גם רואה את החסרונות. הם הוצגו בפני חברי הוועדה, תהיה הצבעה, ומה שיוחלט, יוחלט. זה בסדר גמור.

אנחנו אמורים לפי הלו"ז שפרסמנו לעבור להצבעות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר שמחה רוטמן
עדיף שלא תקראי לי חוצפן. את יכולה לחלוק עליי, אבל זה קצת לא יפה לכנות - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
גם לשקר לא יפה.
היו"ר שמחה רוטמן
גם נכון.
טלי גוטליב (הליכוד)
די - - - מספיק כבר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טלי, למה את מתערבת?
טלי גוטליב (הליכוד)
אותו דבר כל הזמן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כל דבר יש לך מה להגיד? מספיק.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - -
היו"ר שמחה רוטמן
די. די. די.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טלי, תתערבי בעניינים של עצמך.
היו"ר שמחה רוטמן
די.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - - בעניינים של עצמי, אני אתערב במה שבא לי, ואל תקראי ליושב-ראש, לא חוצפן ולא שקרן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טלי, די.
היו"ר שמחה רוטמן
קארין וטלי, די. תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
די כבר.
אריאל קלנר (הליכוד)
זה לא ממלכתי לקרוא ליושב-ראש שקרן.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא קראתי ליושב-ראש שקרן.
טלי גוטליב (הליכוד)
תפסיק לשקר זה להגיד לבן אדם אתה שקרן, אותה גברת בשינוי אי-אדרת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
על מה את מדברת? יכול להיות שהיושב-ראש התחיל לדבר?
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו פה באקסטרה של האקסטרה, תחתרי למגע.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שהיה דיון בקריאה הראשונה, כל הזמן טענת: אל תדאגו, יהיו עוד שינויים לפני השנייה והשלישית.
היו"ר שמחה רוטמן
אמרתי שאני אבדוק שינויים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אבדוק.
היו"ר שמחה רוטמן
וכן בדקתי. הבאתי את תוצאות בדיקתי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, עוד לפני שהתחיל הדיון בקריאה השנייה והשלישית הודעת שלא יהיה שינוי, אנחנו נעביר את זה ככתבו וכלשונו.
היו"ר שמחה רוטמן
לא מדויק, אבל בסדר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טיפה לדייק בעובדות.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה. גלעד.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני, לפני ההצבעות אני רוצה להבין מה כוונתך והאם מבחינתך התשובה השלילית שקיבלת מהנהגת הקואליציה היא סוף פסוק? מכיוון שאתה הסכמת איתנו שהחוק הזה מחמיר עיוותים - - -
היו"ר שמחה רוטמן
לא. לא הסכמתי גם לזה. אמרתי שכל ההסדר הנורבגי מייצר עיוותים מסוימים שצריך לחשוב איך מצמצמים אותם. לא חשבתי שזה מחמיר. להפך, אפילו ציינתי שהעובדה שיש יותר, זה מוריד את התלות.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר. האם, אדוני, מבחינתך התשובה שקיבלת מהנהגת הקואליציה היא סוף פסוק או אם למשל - - -
עמית הלוי
- - -
קריאה
יש איזה הנהגת קואליציה שאנחנו צריכים לדעת עליה?
היו"ר שמחה רוטמן
לא. עשיתי בדיקה עם סיעות הקואליציה השונות.
גלעד קריב (העבודה)
זה הנהגת הקואליציה. הרי לא דיברת עם כל חבר כנסת בכל סיעה. יש לסיעות יושבי-ראש. יש לך סמכויות כיושב-ראש ועדה, יכולת להקים כאן צוות של שני חברי כנסת מהאופוזיציה - - -
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, אני אענה לך.
גלעד קריב (העבודה)
אני מציע לך רעיון. תודיע עכשיו לפרוטוקול שאתה מקים ועדת משנה של שני חברי כנסת מהאופוזיציה, שניים מהקואליציה, להבאת הצעה מטעם הוועדה לשינוי ההסדר בשבועות הקרובים. מה הבעיה?
טלי גוטליב (הליכוד)
בשנה הבאה, למה שבועות? מה אתה אומר?
היו"ר שמחה רוטמן
סליחה. אני הודעתי, גלעד.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני רק אומרת, עוד שנה - - -
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, תודה. טלי, תודה, אנחנו חייבים לעבור להצבעות. אמרתי בדיון - - -
גלעד קריב (העבודה)
מה קרה לך באצבע?
טלי גוטליב (הליכוד)
שברתי.
גלעד קריב (העבודה)
שברת את האצבע?
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד.
גלעד קריב (העבודה)
רפואה שלמה לחברת הכנסת גוטליב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אמן.
עמית הלוי
את הציפורן, לא את האצבע.
היו"ר שמחה רוטמן
אפשר בבקשה. אמרתי שאני חושב שהמענה העיקרי לבעיות שההסדר הנורבגי מייצר, והוא גם פותר בעיות, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. המענה העיקרי לצמצום הבעיות, אני חושב, הוא בתחום הכלים הפרלמנטריים של תקנון הכנסת, שהם לא בוועדה הזאת, הם בוועדת הכנסת, הוספת כל מיני מנגנונים תקנוניים לחיזוק מעמד הכנסת. דיברנו עליהם, הצעתי אותם ליושב-ראש ועדת הכנסת, אחד מהם הוא כבר קיבל. אמרתי שאני מקווה, בעזרת השם, כשהרוחות יירגעו ופחות נהיה בסיטואציה של אופוזיציה שמחרימה ועדות או מריבות, או שלא נותנים לדבר, או שעושים פיליבסטרים כל יום - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
נפגעת קשות.
גלעד קריב (העבודה)
אופוזיציה שמחרימה ועדות - - - כשנהיה בסיטואציה שיושבי-ראש לא רומסים כללים של הוועדה - -
היו"ר שמחה רוטמן
- - אני בהחלט אמליץ שיהיה צוות משותף של קואליציה ואופוזיציה - -
גלעד קריב (העבודה)
- - ומשתיקים ייעוץ משפטי.
היו"ר שמחה רוטמן
- - להציע ליושב-ראש ועדת הכנסת לתקן את התקנון לכלים נוספים שיצמצמו את הפגיעה בוועדות הכנסת.
גלעד קריב (העבודה)
אתה עדיין יכול להקים כאן ועדה שתשקוד על המלאכה. זה שאתה לא עושה את זה, אומר שאתה לא רוצה לעמוד מאחורי זה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני אפילו אחשוב גם על הצעתך, למרות שלא בסמכותנו להציע תיקונים לתקנון.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוא לא מדבר על התקנון.
גלעד קריב (העבודה)
אפשר לשבת ולשקול האם זה לתקנון, האם זה לחוק הכנסת, האם זה לחוק-יסוד: הכנסת.
היו"ר שמחה רוטמן
אני כרגע חושב שזה בתחום התקנון, ולכן דיברתי על זה עם יושב-ראש ועדת הכנסת, וקיבלתי דווקא אוזן קשובה, ואני בטוח שבהמשך יהיו עוד. אנחנו נעבור להצבעות, רבותיי. מנהל הוועדה יעבור על חברי הוועדה, מי מצביע, מי איתנו, מי נגדנו, מי בעדנו.
איל קופמן
מהציונות הדתית שמחה רוטמן; הליכוד – טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר ועמית הלוי; ש"ס – אברהם בצלאל ויוני משריקי; יהדות התורה – יצחק פינדרוס; עוצמה יהודית – יצחק קרויזר; יש עתיד – קארין אלהרר ויואב סגלוביץ'; רע"מ – ואליד אל הואשלה; המחנה הממלכתי – מתן כהנא; ישראל ביתנו לא נוכחים – חד"ש-תע"ל לא נוכחים; העבודה – גלעד קריב.
היו"ר שמחה רוטמן
אני אקרא את מספר ההסתייגות, ואם יהיו הסתייגויות מצחיקות במיוחד, אולי אני אקרא אותן, אבל אני לא מבטיח. ראיתי דווקא שלא הוגשו יותר מדי הסתייגויות עם חוש הומור, וזה בסדר, כי הנושא הוא רציני.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גמרתם את כל חוש ההומור בקדנציה הקודמת.
היו"ר שמחה רוטמן
אין ספק. לחדשים שבינינו, האופוזיציה בדרך כלל הם בעד הסתייגויות, הקואליציה הם נגד הסתייגויות. אולי צריך להגיד גם את זה. מי בעד הסתייגות מס' 1, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
אני מבקש היוועצות סיעתית.
היו"ר שמחה רוטמן
בסדר גמור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ורביזיה עכשיו. אני מבקש רביזיה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
על מה?
גלעד קריב (העבודה)
על ההסתייגות הקודמת.
היו"ר שמחה רוטמן
חמש דקות הפסקה. נתכנס ב-10:46.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:41 ונתחדשה בשעה 10:46.)
היו"ר שמחה רוטמן
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה לאחר ההתייעצות הסיעתית. אנחנו בהסתייגות מס' 2. מי בעד הסתייגות מס' 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 3. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רביזיה.
גלעד קריב (העבודה)
גם אני מבקש רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. אתם לא יכולים להגיד "רביזיה" לפני שאמרתי שהיא נפלה. הסתייגות מס' 4. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 5, 6, 7 במקבץ. מי בעד הסתייגויות 5, 6, ו-7, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 5, 6 ו-7 נפלו.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 8. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 9. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 10. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 11. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 11 נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 12. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 13. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה ורביזיה. הסתייגויות 14 ו-15. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגויות 14 ו-15 נפלו. הסתייגויות מס' 16 ו-17. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגויות 16 ו-17 נפלו. הסתייגות מס' 18. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 18 נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 19. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 19 נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 20. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 20 נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 21. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 21 נפלה. הסתייגות מס' 27-22.
טליה ג'מאל
חבר הכנסת גלעד קריב, ביקשת בנפרד?
גלעד קריב (העבודה)
כן.
היו"ר שמחה רוטמן
אני חושב שאפשר, אבל אני בוודאי מתיר זאת.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - -
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 22. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 22 נפלה. 23 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 24. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 25. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 26. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 27. מי בעד? מי נגד?


הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 28. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 29. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 30, של גלעד קריב. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 31. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 32. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 33 ו-34 והחלופי. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו. הסתייגויות מס' 35 ו-35. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו. הסתייגות 37. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 38. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגויות 39 עד 43. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו. הסתייגות מס' 44. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 45. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 46. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 47. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגויות 48 עד 51. אגב, הייתי מצפה מכם לעשות הערות לפי חברי הכנסת שנמצאים במקומם ברשימה. הסתייגויות שיותאמו לחברי הכנסת ברשימה. הסתייגויות 48 עד 51. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו. הסתייגות 52. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. החלופיות. א-ב עד ו של 52. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 53. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. ההסתייגות החלופיות, א, ב -ג.
טליה ג'מאל
א ו-ג בנפרד, ואז ב בנפרד.
היו"ר שמחה רוטמן
אז נעשה אחת-אחת. הסתייגות א. מי בעד? מי נגד?
טלי גוטליב (הליכוד)
אחת-אחת. תת-רמה. שעם ישראל ידע איך זה עובד.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות ב. מי בעד? מי נגד?
טלי גוטליב (הליכוד)
כל הכבוד. תת-רמה.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות ג. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות 54. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. א, ב, ג ו-ד החלופיות של 54. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו. הסתייגויות ה ו-ו. מי בעד? מי נגד?

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלו.
טלי גוטליב (הליכוד)
למה לא רשמתם גם בנקבה וגם בזכר? סתם, מתי שבא להם הם מקפידים על הכללים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זו הסתייגות אמיתית.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 55. מי בעד? מי נגד?
טלי גוטליב (הליכוד)
פחות עבודה כשיש הסתייגויות אמיתיות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הייתי מציעה לכם לקרוא אותה לפני שאתם מצביעים.

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איך חמישה? אני רוצה לדעת מי הצביע?
טלי גוטליב (הליכוד)
זה רעשי רקע. אתה תתגבר, קריב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מי הצביע?
היו"ר שמחה רוטמן
נא לא להפריע באמצע הצבעות, בבקשה. הסתייגות מס' 56.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע. אדוני היושב-ראש, סליחה. נשמעות קריאות ביניים, זה מפריע לגלעד קריב להצביע.
היו"ר שמחה רוטמן
גם את עושה את זה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מבקשת הצבעה חוזרת.
טלי גוטליב (הליכוד)
במומחיות היא עושה את זה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
די, טלי. שקט.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא להגיד לי שקט, הגב' שקט. כמה שתגידי לי שקט, אני רק ארעיש יותר, שזה יהיה לך הנחת עבודה.
היו"ר שמחה רוטמן
לבקשת חברת הכנסת קארין אלהרר, ולפנים משורת הדין, הצבעה חוזרת על הסתייגות מס' 55. מי בעד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 56. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 57. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 58. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 59. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות לחלופין 59. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 60. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 61. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 62. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 63. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 64. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגויות מס' 65 ו-66. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 67. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 68. למרות שאפשר לעשות אותה במקבץ, נעשה רק אותה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 69. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 70. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
היו"ר שמחה רוטמן
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 71. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 72.
טליה ג'מאל
עם החלופות?
היו"ר שמחה רוטמן
עם החלופות. הסתייגות 72 עם החלופות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 73, כולל החלופות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 75. מי בעד?
טלי גוטליב (הליכוד)
74.
היו"ר שמחה רוטמן
74, כולל החלופות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 75. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 76. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 77. מי בעד?
טלי גוטליב (הליכוד)
עם לחלופין.
טליה ג'מאל
בלי החלופיות.
היו"ר שמחה רוטמן
מי נגד? נא לא לשאול שאלות באמצע ההצבעה.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
לחילופין א של 77. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
לחלופין ב ו-ג של 77. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
לחלופין ד של 77. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 78. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 79. מי בעד? מי נגד?
טלי גוטליב (הליכוד)
אין כאן נציג שלהם. למה צריך להצביע אם הם לא פה.

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
טליה ג'מאל
הם ביקשו מראש וקיבלו אישור.
היו"ר שמחה רוטמן
הם ביקשו ואני אישרתי להם מראש.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 80, כולל החלופות א עד ז. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרו.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגויות נפלה. הסתייגות 81. מי בעד?
גלעד קריב (העבודה)
טענת נושא חדש על 81.
היו"ר שמחה רוטמן
בסדר גמור. לא נצביע עליה עכשיו.

הסתייגות מס' 82. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות מס' 83. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אתה לא שואל מי נמנע.
היו"ר שמחה רוטמן
הסתייגות מס' 84 עד 86. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
מעכשיו תשאל גם מי נמנע.
טלי גוטליב (הליכוד)
אם יש לו בדיוק את מספר החברים, הוא לא חייב.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, תודה. הסתייגות 87. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה. הסתייגות 88. מי בעד?
טלי גוטליב (הליכוד)
הוא נמנע, מה שבא לו, למתן.
היו"ר שמחה רוטמן
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
ההסתייגות נפלה. הסתייגות 89. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שמחה רוטמן
סיימנו את ההסתייגויות. אני מגיש רביזיה על כל ההסתייגויות שלא הוגשו עליהן רביזיות. נתכנס פה בשעה 11:35 להצבעה על הרביזיות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:05 ונתחדשה בשעה 11:35.)
היו"ר שמחה רוטמן
רבותיי, חזרנו להנמקות והצבעות על הרביזיות. אני מציע, כפי שדיברתי עם גלעד לפני, ניתן לכל אחד מכם שלוש דקות לנמק את הרביזיה, ואז נפתח הצבעה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אתחיל, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו, אבל ניכר שלא הקשבתם. החוק הנורבגי, שאגב חוקק לראשונה בממשלת נתניהו בשנת 2015, מעולם לא היה נורבגי אמיתי. זה היה נורבגי ישראלי, מזרח-תיכוני, שבדי – היו לו כל מיני שמות.

בקדנציה הקודמת, דווקא מי שמכהן היום בקואליציה, יצא כנגד הרחבת הנורבגי באיזה נאומים חוצבי להבות במליאה, איזה שמות גנאי היו לחברי הכנסת שנכנסו בנורבגי, איך לא כינו אותם, מה לא עשו להם, חברי כנסת שכל חטאם, שרצו להגיע ולשרת את אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל.

אין ספק שחוק טעון שיפורים, שיפורים שעליהם עמדנו בהסתייגויות שהבאנו בדיון הזה. ולמרבה השמחה, אני חייבת לומר שגם אני שמחתי, אדוני היושב-ראש, וגם אתה הסכמת.

(היו"ר חנוך דב מלביצקי, 11:37)

אדוני יושב-ראש הישיבה, גם אתה, גם אם לא תודה בכך, השתכנעת שיש דברים שאפשר עוד לתקן ולשפר. אני מבינה, יש ענייני משמעת קואליציונית, אבל גם בתוך קואליציה וגם בתוך משמעת קואליציונית, יש מקום לשכנע, יש מקום לבוא ולומר: אנחנו ישבנו בוועדה, אנחנו שמענו את הדברים, השתכנענו במידה מסוימת. זה קצת מאכזב שלא הייתם מסוגלים לבוא ולהודות בפני עצמכם, בפני חברי הוועדה - -
טלי גוטליב (הליכוד)
מה מאכזב? אני חייבת להבין.
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - שבאמת ניסו לשכנע בכל דרך אפשרית. ואני יודעת מה נאמר מאחורי הקלעים.
טלי גוטליב (הליכוד)
איך את יודעת מה נאמר מאחורי הקלעים?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני לא רוצה לחזור על זה, כדי לא להביך אף אחד. חבל בעיניי. אדוני היושב-ראש, אני רק אזכיר לך שכיושב-ראש הישיבה אתה יכול להרגיע קריאות ביניים.

(היו"ר שמחה רוטמן, 11:38)
היו"ר שמחה רוטמן
שמעתי שקארין מתלוננת, חזרתי.
טלי גוטליב (הליכוד)
בדיוק. היא אמרה שיש דברים שנאמרו מאחורי הקלעים והיא לא רוצה להביך.
היו"ר שמחה רוטמן
לא. לא. לא. בבקשה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני מעדיפה לשמוע מה הדברים מאחורי הקלעים, מי אמר אותם, מה אמר. אנחנו, אנשי ציבור, מחויבים לציבור. כשאמרתי כשאני במשמעת סיעתית, אמרתי את זה בפה מלא.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אמרת בפה מלא והצבעת באצבע מלאה.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה זאת אומרת, ברור, משמעת סיעתית, סליחה. מה השאלה בכלל. איף.
היו"ר שמחה רוטמן
השלוש דקות חלפו, ואני אתן לך עוד חצי דקה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה אמיתי? חצי מהזמן היא מפריעה.
היו"ר שמחה רוטמן
בדקתי מבחוץ. ספרתי לה.
טלי גוטליב (הליכוד)
בדיוק 30 שניות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
והיא ממשיכה להפריע.
גלעד קריב (העבודה)
יש לנו יושב-ראש מוכשר, הוא בפאנל במכללת הדסה ועוקב אחרי הדיונים פה.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד מפריע לך, זה לא נחשב.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לסיכום, אני רוצה לחזור לאירועי אתמול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זו סיבת הרביזיה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא. תודה רבה, פינדרוס. זאת הסיבה האמיתית, חברי האופוזיציה בוועדת החוקה, התריעו בפני יושב-ראש הוועדה שללא חוות דעת יועץ משפטי, כפי שנהוג ומקובל במחוזותינו, לא יתקיים דיון אמיתי. בכל הכבוד, היית צריך לכבד את זה. וגם אם אתה לא מכבד את זה, לכל הפחות יכולת לומר ולדווח אמת. וכשאני אומרת שלא באת לנהל את הדיון על ההסתייגויות, יכולת להגיד: נכון, לזה לא הגעתי. במקום זה בחרת לומר: עזבו, תנו לאופוזיציה לדבר.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מאוד בעד לתת לאופוזיציה לדבר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אומרת לך, חבר הכנסת רוטמן - -
טלי גוטליב (הליכוד)
יושב-ראש הוועדה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
- - כמו שאמרתי בתחילת היום הזה: זה בסדר שיהיו בינינו חילוקי דעות, על הגינות אפשר לשמור בכל מקרה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מסכים.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא הבנתי. יש בעיה בהגינות ולא שמעתי?
היו"ר שמחה רוטמן
את רוצה לנמק רביזיה, טלי?
טלי גוטליב (הליכוד)
לא. אני לא רוצה. אני רוצה שתשמרו על הכבוד של יושב-ראש הוועדה שלי. זה הכול.
היו"ר שמחה רוטמן
אני אנמק, אל תדאגי.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה הכול. זה מה שאני מצפה פה.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, אתה רוצה שאני אנמק לפניך? לא הבנתי.
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו מקפידים בכבודו.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה זה מקפידים בכבודו. לקרוא לו שקרן ולא הגון, זה מילים מכובסות ולעוסות, כבר נמאס.
היו"ר שמחה רוטמן
די. די. די. טלי.
גלעד קריב (העבודה)
אתה מרגיש שכבודך נפגע?
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, אני באמת מסתדר.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה לא קשור. אדוני, אתה מוסד. פה אתה לא פרסונה. כשפונים ליושב-ראש הוועדה - - -
גלעד קריב (העבודה)
לא רק פה אתה מוסד.
טלי גוטליב (הליכוד)
סליחה רגע, יושב-ראש ועדה זה מוסד בפני עצמו, זה לא פרסונה. כשאומרים לי על יושב-ראש הוועדה, כשאני חלק מהוועדה הזאת, כשאומרים שהוא לא הגון, כשהוא סופר הגון, סובלני מאין כמותו, ונותן לכולכם לדבר, בין אם אתם כאן ובין אם לא, גם כשאתם לא כאן, הוא מדבר בשמכם. באמת. די.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה. זה על חשבון זמן ההנמקה שלי. גלעד, אתה יכול בבקשה להתחיל לנמק או שאתה רוצה שאני אנמק לפניך?
טלי גוטליב (הליכוד)
זה מה שנשאר להם לעשות. שיהיה להם בהצלחה.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי. גלעד, זה זמן שלך.
גלעד קריב (העבודה)
זה לא זמן שלי, אני רוצה לנמק בשקט.
היו"ר שמחה רוטמן
אבל היא לא מדברת.
גלעד קריב (העבודה)
היא עושה פה across the room.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני מסדרת את השיער. מותר לי?
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, די.
גלעד קריב (העבודה)
טלי, לך אני מרשה הכול.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, אני כאחראי על הוועדה, אומר שאתה מתחיל פה באירוע ולא היא.
גלעד קריב (העבודה)
רציתי לנמק את הרביזיות בהתייחס לחוק הנורבגי, אבל אז ראיתי דבר שצד את עיניי, אני מקווה שכל החברים, גם אלה שיושבים בצד השני של השולחן וגם בצד הזה ישמעו. אני חושב שזה הקמפיין של 1984, כשהליכוד, הדבר המרכזי שהוא עשה בקמפיין, הוא הציג תמונה של שמעון פרס, זכרו לברכה, שאומר "כן ולא". אתם זוכרים? היה פעם קמפיין כזה. אני לא זוכר אם ב-1984 או ב-1988. ולמה נזכרתי בקמפיין הזה? כי כרגע פורסמה ההודעה הבאה, הודעה משותפת ללשכת ראש הממשלה ומשרד שר התרבות והספורט: ראש הממשלה נתניהו שוחח עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. בשיחה הובהר כי כל הפעילויות המתקיימות בשבת על ידי הגופים השונים, שמתוקצבים על ידי המשרד, יימשכו כרגיל. שר התרבות והספורט הבהיר כי הוא מבקש שהיוזמה לפעילויות תגיע מהגופים הממומנים ולא מהמשרד, מבלי כל פגיעה במימון עצמו ובתוכן הפעילות.

אז קודם כול, אני מנצל את ההנמקות שלי כדי לשבח את לשכת ראש הממשלה - -
טלי גוטליב (הליכוד)
אמרנו לכם שזה מה שיקרה.
גלעד קריב (העבודה)
- - שנזעקה וכפתה על השר זוהר לחזור בו מההודעה שלו - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
איזה נימוקים ענייניים...
גלעד קריב (העבודה)
- - ולכן תימשכנה הפעילויות התרבותיות - -
יונתן מישרקי (ש"ס)
איזה נימוק? של איזה סעיף זה?
גלעד קריב (העבודה)
תיכף אני אקשר לך את זה. אני מבין שזה מלחיץ אתכם קצת.
יונתן מישרקי (ש"ס)
לא מלחיץ שום דבר.
גלעד קריב (העבודה)
הכול בסדר.
יונתן מישרקי (ש"ס)
מה זה קשור בחקיקה הזאת?
- - במימון המשרד.

עכשיו אני אסביר למה זה קשור.
יונתן מישרקי (ש"ס)
תסמן לנו גם מספר סעיף, אם אפשר, גלעד.
גלעד קריב (העבודה)
לא צריך. זה נימוק כולל לכל ההסתייגויות.

כשאני מצרף את מה שראינו ביום שישי במאחז הבלתי חוקי שהוקם לזכרו של הרב דרוקמן, שתמיד האמין בהמשך לתורת רבו, הרב קוק, חשיבות ההקפדה בהוראות החוק של מדינת ישראל, ראשית התחלת הגאולה, בסדר הקימו מאחז בלתי חוקי דווקא לזכרו, אז ראינו את ממשלת כן ולא, לא וכן, ממשלה שמדברת בשני קולות, בשלושה קולות.

הבוקר אנחנו רואים הוכחה נוספת לממשלה מבולגנת, שאומרת בבוקר א', אומרת בצוהריים ב', סביר להניח שבשעות אחר הצוהריים כבר תצא הבהרה על ההבהרה.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה, גלעד. נתתי לך אפילו חמש דקות.
גלעד קריב (העבודה)
חבר הכנסת משריקי ביקש ממני לדעת מה הקשר.
היו"ר שמחה רוטמן
כל מה שהוא מבקש ממך אתה עושה?
יונתן מישרקי (ש"ס)
אתה משתמש בתקנון הכנסת להביא לכאן דברים שלא קשורים.
גלעד קריב (העבודה)
מה הקשר לחוק הנורבגי? הכול היה אקספוזיציה להסביר. אני ממליץ לשר מיקי זוהר לא להתפטר, לא להתפטר מתפקידו בכנסת ולהישאר חבר כנסת, כי אם ראש הממשלה מרים אליו טלפון כמה שעות אחרי שהוא מפרסם את מדיניות משרדו ואומר לו: חזור בך, וככה משפיל אותו לפני הציבור, אז כדאי שהוא יישאר גם חבר כנסת, שהוא יוכל להשפיע.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
גלעד קריב (העבודה)
בקיצור, השר זוהר, אל תתפתה להסדר הנורבגי.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הוא כבר התפטר.
גלעד קריב (העבודה)
אז שיחזור. מיד שיחזור, כי זה מאוד מאוד מסוכן.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אתה עוד חבר כנסת שאומר דבר והיפוכו.
היו"ר שמחה רוטמן
תודה רבה.
טלי גוטליב (הליכוד)
אומר לו "כן", אומר לו "לא".
גלעד קריב (העבודה)
טלי, פשוט לא הכרתי את הפרט הזה. אני לא מצליח לעקוב אחרי מי התפטר.
טלי גוטליב (הליכוד)
גם יוראי הרצנו לא הכיר את הפרט הזה, ואמר שאנחנו העלינו מיסים ואז הורדנו - -
היו"ר שמחה רוטמן
עכשיו אתם פוגעים בזמן ההנמקה של חבר הכנסת פינדרוס.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - אבל לא משנה, העיקר שנאמר משהו.
היו"ר שמחה רוטמן
רבותיי, אתם פוגעים בזמן ההנמקה של חבר הכנסת פינדרוס.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
האמת היא שאנחנו פוגעים במוסד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם". היא לא משתנה באמצע. "ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש". וכך יהיה בישראל. תודה רבה.
היו"ר שמחה רוטמן
יישר כוח. תודה רבה. אני אנמק את הרביזיות שלי.
גלעד קריב (העבודה)
אתה יכול לוותר על ההנמקה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
שרוטמן יוותר?
היו"ר שמחה רוטמן
אני לא רוצה לייצר לכם תקדים שמוותרים על הנמקה של רביזיות, זה דבר שעלול לפגוע מאוד בציפור נפשכם. אני רק אעדכן אותך שבשעה 12:30 טענת נושא חדש שהעלית, תידון בוועדת הכנסת. לא תהיה לך בעיה להגיע, כי אתה מחרים את דיוני הוועדה, ואז ממילא - - -
גלעד קריב (העבודה)
רק תדייק, כי טלי ביקשה שנדייק.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא ביקשתי. שמעת אותי אומרת "לדייק"?
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן. כן.
היו"ר שמחה רוטמן
זה זמן הנמקה שלי, טלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
את המילה לדייק אני לא אומרת.
גלעד קריב (העבודה)
מה אנחנו מחרימים?
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, זה זמן הנמקה שלי.
גלעד קריב (העבודה)
את הדיון שבו לא טרחת להציג חוות דעת משפטית.
היו"ר שמחה רוטמן
גלעד, זה זמן ההנמקה שלי.
גלעד קריב (העבודה)
זה לא חרם כללי.
טלי גוטליב (הליכוד)
יכולת להגיד שפשוט לא בא לך לבוא ביום ראשון. חבל.
גלעד קריב (העבודה)
טלי, הייתי פה אתמול. את לא היית.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, את מפריעה לי בהנמקות. אתם מפריעים לי שניכם.
גלעד קריב (העבודה)
טלי, חבר הכנסת סעדה מילא היטב את מקומך פה.
היו"ר שמחה רוטמן
רבותיי, אתם מפריעים לי בהנמקת הרביזיות, ואני לא מבין מדוע. אני חושב שהנמקת הרביזיה שלי מאוד מאוד חשובה.

אני רוצה לנמק את הרביזיה ולהגיד, מאחר שחברת הכנסת קארין אלהרר אמרה שמאוד חשוב להיות הוגן, וההגינות היא באמת נר לרגליי, אני רוצה לומר בהגינות שמאוד נפגעתי. כאשר לא הצגתי נוסח לוועדה, קיבלתי מכתב חתום על ידי אחת, אולי את מכירה אותה, קארין אלהרר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
נכון.
היו"ר שמחה רוטמן
שאמרה שאם אני לא אציג נוסח, היא תחרים את דיוני הוועדה. ואז הצגתי נוסח - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
ובדיון אמרתי לך - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
תני לו לדבר. אני רוצה לשמוע מה היושב-ראש אומר.
טלי גוטליב (הליכוד)
טלי, אל תתערבי.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, אני שומר על זכותי לדבר - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
אני רוצה פשוט לשמוע אותך ברצף.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טלי, אל תתערבי.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני אתערב במה שבא לי. אני רוצה לשמוע את היושב-ראש.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי. תודה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא כל דבר את צריכה להתערב.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני רוצה לשמוע את היושב-ראש, מותר לי?
היו"ר שמחה רוטמן
זו זכות הדיבור שלי כרגע.
טלי גוטליב (הליכוד)
יפה. אז אני רוצה לשמוע אותך.
היו"ר שמחה רוטמן
אז תודה.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה מה שאני רוצה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
חבר'ה, אל תפריעו לו, הוא מוסד...
טלי גוטליב (הליכוד)
נכון. גם נשיאת בית משפט עליון היא מוסד, שתדע.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
טלי, הבן אדם מוסד, תני לו.
היו"ר שמחה רוטמן
טלי, יקירתי, אני מנסה לדבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
הוא בן אדם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
הוא מוסד.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה פתאום מוסד. לא להאמין שאתם לא יודעים דבר כזה. אל"ף-בי"ת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא מוסד סגור, בית המשפט העליון.
היו"ר שמחה רוטמן
אתם רוצים שאני אקרא לכם בכל הצבעה - - -, מה קורה פה, חברים?
טלי גוטליב (הליכוד)
בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע את היושב-ראש.
היו"ר שמחה רוטמן
לא הוצג נוסח, אז קיבלתי מכתב, חתום על ידי קארין אלהרר, שבגלל שלא הוצג נוסח, יחרימו את דיוני הוועדה. ואז הוצג נוסח, ובגלל שהוצג נוסח יחרימו את דיוני הוועדה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא נכון.
גלעד קריב (העבודה)
אתה טועה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
תדייק.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מדייק.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אמרתי: תביא חוות דעת יועץ משפטי. אמרנו את זה בדיון הקודם. אתה סירבת להמתין.
טלי גוטליב (הליכוד)
במכתב ביקשתם נוסח.
גלעד קריב (העבודה)
אמרנו לך בחוק-יסוד: השפיטה להביא נוסח - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
הם מוציאים אותך שקרן. אני לא מוכנה לזה.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מסתדר. אני באמת מסתדר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מסיקה מזה שמה שאני לא כותבת במכתב, לא עובד.
היו"ר שמחה רוטמן
לא.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה מה שאני מסיקה, כי אמרתי בעל פה בדיון שאני רוצה חוות דעת ייעוץ משפטי.
היו"ר שמחה רוטמן
כשם שאמרה פה היועצת המשפטית של הכנסת, היא אמרה פה שחוות הדעת, ואני מסכים איתה אגב, לא שהיא צריכה את הסכמתי, שמצע לדיון ומסמך הכנה לדיון מטעם הייעוץ המשפטי זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא מונע קיום דיון. הדבר הזה נשאל ונבדק גם על ידיכם, רק שהחלטתם לא להגיע, וזה בסדר, זו זכותכם, רק לא לבוא ולהגיד שאני פעלתי כלפיכם שלא בהגינות. אני הצגתי עבורכם נוסח, לבקשתכם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
חוסר הגינות הייתה להגיד שהיית בדיון.
היו"ר שמחה רוטמן
רבותיי, אנחנו נעבור להצבעות על הרביזיות. אנחנו נעבור לפי סדר ההסתייגויות, כי על כל ההסתייגויות הוגשו רביזיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני את שלי מסיר. אתה לא צריך להצביע על שלי.
היו"ר שמחה רוטמן
אני רוצה שנצביע. הנחתי על כולן, והכול בסדר. אני מזכיר לחברי הכנסת החדשים, ברביזיה הקואליציה נגד, האופוזיציה בעד.
גלעד קריב (העבודה)
אלא אם מישהו ישתכנע.
היו"ר שמחה רוטמן
אלא אם כן מישהו ישתכנע בנימוקים המוצלחים.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה זה שכנעו אותנו, דבר דבור על אופניו...
היו"ר שמחה רוטמן
אף אחד לא יודע אם אתה קואליציה או אופוזיציה, זו באמת עבודה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה הם השקיעו לשכנע אתכם.
טלי גוטליב (הליכוד)
מה זה השקיעו?
היו"ר שמחה רוטמן
אתם באופוזיציה, אתם בעד הרביזיות, ואנחנו נגד רביזיות.

הרביזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו. מי נגד? מי נגד הרביזיה? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על הסתייגות מס' 2. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. 3 – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. 4. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 5, 6, ו-7. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 8. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 9. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 10. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 11. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 12. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 13. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 14 ו-15. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 16 ו-17. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 18. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 19. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 20. מי בעד? מי נגד? מי ננמע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 21. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 22. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 23. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 24. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 25. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
טלי גוטליב (הליכוד)
כל הכבוד, עוד דקה בזבזתם לנו...
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו לא מוסד?
טלי גוטליב (הליכוד)
כל הכבוד. מקורי.
היו"ר שמחה רוטמן
נא לא לדבר בזמן ההצבעות.

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 26. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 27. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 28. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 29. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 30. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 31. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 32. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 33, 34 ועל החלופי ל-34. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 35 ו-36. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 37. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 2
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 38. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 39 עד 43. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 44. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 2
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 45. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 46. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 47. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 48 עד 51. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 52. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על החלופין א, ב, ג, ד, ה, ו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53א. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53ב. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 53ג. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 54. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין א, ב, ג ו-ד של 54. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 2
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין ה ו-ו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 2
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 55. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 56. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 57. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 59. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 59. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על לחלופין ל-59. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. מי בעד רביזיה על 60. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 61. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 62. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 63. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 64. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 65 ו-66. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 67. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 68. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 69. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 70. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 71. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נדחתה. רביזיה על 72, כולל לחלופין א ו-ב. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
רביזיה על 73, כולל לחלופין א, ב ו-ג. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 74, כולל לחלופין א ו-ב. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 75. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 76. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 77. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה לחלופין א של 77. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה ב ו-ג של 77. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 77ד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 78. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 79. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 80, כולל לחלופין א עד ז. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 82. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 83. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 84 עד 86. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 87. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – 1
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 88. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. רביזיה על 89. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 9
נמנעים – אין
לא אושרה.
היו"ר שמחה רוטמן
הרביזיה נפלה. אנחנו לא יכולים להצביע בכפוף לנושא חדש?
טליה ג'מאל
לא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה העיקרון של נושא חדש.
היו"ר שמחה רוטמן
אני מעדכן את חברי הוועדה שמתעניינים בטענת נושא חדש של גלעד, שבשעה 12:30 יתקיים דיון של ועדת הכנסת בנושא הזה.

אני מודיע כבר עכשיו לפני שאנשים ילכו, מיד לאחר ההחלטה בוועדת הכנסת - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם תהיה החלטה כמובן.
היו"ר שמחה רוטמן
- - ככל שתהיה החלטה המקבלת את הנושא החדש או הדוחה את הנושא החדש, נודיע ונכנס את הוועדה כאן להצבעה על הנוסח לקריאה השנייה והשלישית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באיזה שעה?
היו"ר שמחה רוטמן
מיד כשתסתיים הוועדה. נודיע חמש דקות לאחר סיום ישיבת הוועדה של ועדת הכנסת. תעקבו בבקשה על לו"ז ועדת הכנסת. כרגע זה 12:30. החל מ-12:30 תהיו נכונים לקריאה. יש ישיבת ועדה שמתנהלת תוך כדי. ישיבת הוועדה הזאת תינעל. בשעה 12:30 אנחנו מתכנסים כאן להמשך בעניין ציון במשפט תיפדה. ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:06.

קוד המקור של הנתונים