ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/01/2023

חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023, הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52), חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023, הצעה לסדר היום בנושא: "מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע שנים האחרונות"

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים וחמש

הכנסת2
ועדת הכנסת
23/01/2023


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, א' בשבט התשפ"ג (23 בינואר 2023), שעה 09:30
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 (מ/1592), לפני הקריאה הראשונה.
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר) (כ/944), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
1. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת.
1. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע שנים האחרונות", של חה"כ עאידה תומא סלימאן.
1. הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 – הצעת חוק מטעם הוועדה, הכנה לקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ינון אזולאי
בועז ביסמוט
אברהם בצלאל
משה סעדה
צביקה פוגל
חברי הכנסת
ישראל אייכלר
יעקב אשר
אוריאל בוסו
עמית הלוי
מוזמנים
ענת הר אבן - יועצת משפטית, רשות האכיפה והגבייה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
תומר רוזנר
נעה בן שבת
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר) (כ/944), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר אופיר כץ
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, א' בשבט התשפ"ג. הנושא הראשון שנדון בו זה בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר) (כ/944), לפני הקריאה השנייה והשלישית. הבקשה להקדמה היא לאור הצורך בסיום התנעת התהליכים בממשלה ובכנסת לעבודה פרלמנטרית סדירה. נדרשת קביעה סופית בדבר מספר השרים וסגני השרים שיכולים להתפטר בכל סיעה בהתאם להוראות חוק היסוד לאחר תיקונו. מי בעד?

הצבעה
אושר.הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
היו"ר אופיר כץ
הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. בוועדת הכלכלה ובוועדת הפנים והגנת הסביבה יכהן חבר הכנסת אלי דלל כממלא מקום קבוע מטעם סיעת הליכוד. מי בעד, מי נגד?

הצבעה
אושר.
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע שנים האחרונות", של חה"כ עאידה תומא סלימאן
היו"ר אופיר כץ
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות", של חה"כ עאידה תומא סלימאן. עדכן אותי המזכיר על כך שאמרו "נעביר לוועדה" אבל לא נקבו בשם הוועדה, לכן אנחנו פה צריכים להסדיר ולקבוע את הוועדה. הייעוץ המשפטי, לאיזו ועדה זה אמור ללכת?
ארבל אסטרחן
זה מתאים לוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מעבירים לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש -תיקון מס' 68 והוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 (מ/1592), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר אופיר כץ
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 (מ/1592), לפני הקריאה הראשונה.
ענת הר אבן
מדובר בהצעת חוק שפוקעת ב-15 בפברואר 2023. היא הייתה קבועה כהוראת שעה, ונקבעה ב-2020. המטרה שלה היא לגרום לכך שכשחייב מגיע לרשם ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל יוכל לתת צו שנוגע לצו התשלומים בכל התיקים שלו בהוצאה לפועל, לאו דווקא בתיק אחד. כשהוראת השעה הייתה בתוקף, ראינו שמספר התיקים - -
היו"ר אופיר כץ
זה עלה.
ענת הר אבן
ראינו שמספר התיקים שיש בהם איחוד תיקים עלה כמעט פי שניים. אנחנו רוצים להפוך את ההוראה הזאת לקבועה. בגלל לוחות הזמנים אנחנו מבקשים את אישורה של הוועדה לקיצור תקופות הנחה.
היו"ר אופיר כץ
האם לכל מי שיהיו לו כמה תיקים הנציג שלכם יהיה מחויב להציע את האיחוד?
ענת הר אבן
כן. השינוי שעשינו זה שרשם ההוצאה לפועל, שהוא גורם שיפוטי, יהיה חייב להציע לו את האפשרות לאחד את התיקים שלו, ולקבוע צו תשלומים אחוד בכל התיקים.
היו"ר אופיר כץ
עד היום זה רק אם הפונה היה מבקש?
ענת הר אבן
נכון.
היו"ר אופיר כץ
מעולה. מי בעד ההצעה, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה
אושר.הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 - הצעת חוק מטעם הוועדה, הכנה לקריאה הראשונה
היו"ר אופיר כץ
הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 – הצעת חוק מטעם הוועדה, הכנה לקריאה הראשונה. ארבל, בקשה.
ארבל אסטרחן
התבקשנו להכין נוסח של הצעת חוק לצד תיקון התקנון שוועדת הכנסת אישרה והניחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר. כזכור, מדובר בתיקון התקנון שהקים ועדת בריאות חדשה וועדת ביטחון לאומי, והעביר סמכויות נוספות בין ועדות נוספות. רוב התיקונים בהצעה לתיקון התקנון נקבעו כהוראת קבע, חלקם כהוראת שעה. נדרשת חקיקה בעלת אופי יותר טכני, בגלל שיש חוקים רבים שיש בהם סמכויות לוועדות - בעיקר סמכויות לאשר חקיקת משנה וסמכויות לקבל דיווחים. בגלל שאין חוק שנקרא "חוק הבריאות" שאפשר להגיד שהוא יועבר לוועדת הבריאות, או "חוק השיכון" שיעבור לוועדת הפנים וכו', נדרשנו בלשכה המשפטית לעשות איזו שהיא סקירה של החקיקה, לראות לגבי הנושאים שהוחלט להעביר אותם באיזה חוקים הם נזכרים, ולקבל הכרעה לגבי כל חוק וחוק כזה מה צריך לעשות איתו. לפעמים מעבירים סמכויות שלמות בחוק, לפעמים סעיפים מסוימים בחוק. ככל שהיו התלבטויות, והיו לא מעט כאלו, התייעצנו גם עם היועצים המשפטיים של הוועדות - במקרה הצורך הם התייעצו גם עם יושבי ראש הוועדות. כרגע מונח בפניכם נוסח שככל שידוע לי הוא מוסכם. תיקון התקנון צריך להיות מונח שבועיים על שולחן הכנסת. אמנם רק אחרי שיצביעו עליו ויקימו את הוועדות החדשות אפשר יהיה להצביע על תיקון החקיקה בקריאה ראשונה, בשנייה ושלישית, אבל חשבנו שאין בעיה שבמקביל לכך שהוא מונח על שולחן ועדת הכנסת, ועדת הכנסת תכין את הצעת החוק ותניח אותה על שולחן הכנסת.

כמה עניינים יותר טכניים לעניין הנוסח שבפניכם. החיקוקים שפה מסודרים לפי השנה שבה נחקק החיקוק שאותו מתקנים. אתם תראו שלפעמים מעבירים סמכויות בחוק שלם, לפעמים רק סעיפים מסוימים. צריך לשים לב שגם כשמעבירים חוק שלם, אי אפשר להגיד "הסמכויות לפי החוק הזה", כי אנחנו נכנסים לתוך החוק ומשנים איך שיקראו אותו בעתיד. לפעמים כתוב שיהיו סמכויות לוועדה, לפעמים כתוב הוועדה או בוועדה. צריך לדעת שלוועדת העבודה, למשל, שמעבירים ממנה סמכויות לוועדת הבריאות – השם שלה נזכר פה הרבה – היו לאורך השנים שמות שונים. הייתה ועדה עבודה, עבודה ורווחה, עבודה, רווחה ובריאות – בעבר גם ועדת שירותים ציבוריים. כל אחד מהמינוחים האלה צריך להחליף בהתאם. גם לוועדת הפנים היו שמות שונים. בכנסת הקודמת היו ועדות כאלו כהוראת שעה לכנסת ה-24. היו מקרים שקבעו, למשל, שיהיו סמכויות לוועדת הבריאות, ואם היא לא הוקמה, אז כך וכך. צריך להוריד את התיבות האלו, כי שתי הוועדות האלו, בריאות וביטחון לאומי, מוקמות בהוראת קבע.

הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023
פרק א'
העברת סמכויות לוועדת הבריאות

ועדת העבודה 1. כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי חיקוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות
והרווחה של הכנסת יהיו נתונים לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, למעט בחיקוקים
המפורטים בפרק זה או לפיהם.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
האם כבר הוקם צוות לוועדה כזאת, לוועדת הבריאות, שזה הדבר הכי חשוב?
ארבל אסטרחן
אני לא הכתובת לשאול את זה. גם ועדת הבריאות טרם הוקמה, כי תיקון התקנה בשבוע הבא ישלים 14 ימים של הנחה ורק אז יוכל לבוא להצבעה. מה שאומר סעיף 1 זה שמה שלא נאמר פה במפורש, יישאר בוועדת העבודה והרווחה, שזה יהיה השם החדש שלה אחרי שנושא הבריאות יצא ממנה.
נועה בן שבת
חיקוקים, לעומת זאת, שהם כן לפי החוקים שנקרא בהמשך, כמו תקנות שבהן יש חובת דיווח, יישארו בוועדת העבודה.
ארבל אסטרחן
תיקון פקודת 2. בפקודת המיילדות -
המיילדות

(1) בסעיף 12א, בכל מקום, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא ועדת
הבריאות";

(2) בסעיף 19א, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת הבריאות".

תיקון פקודת 3. בפקודת בריאות העם, 1940 –
בריאות העם
(1) בכל מקום, במקום "העבודה, הרווחה והבריאות" או "העבודה, הרווחה
והבריאות" יבוא "הבריאות";

(2) בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות".

תיקון חוק 4. בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, בסעיף 7ב, במקום "העבודה הרווחה
מגן דוד והבריאות" יבוא "הבריאות".
אדום

תיקון חוק 5. בחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957,
לפיקוח על בסעיף 15(ב), במקום "העבודה והרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
ייצוא של
בעלי חיים
ושל תוצרת
מן החי

תיקון פקודת 6. בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 -
הסמים
המסוכנים
(1) בסעיף 39, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 41, במקום "השירותים הציבוריים" יבוא "הבריאות".
נועה בן שבת
סעיף 39 הוא סעיף של הסמכה לתקנות. כיוון שהנושא הוא נושא של מרשמים, שזה טיפול בסמים המסוכנים בצד המעשי שלו, אז הסמכויות של ועדת החוקה, חוק ומשפט עוברות לוועדת הבריאות. דברים אחרים בפקודה שעוסקים בסמכויות שנוגעות לחילוט ונושאים פלילים יישארו בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
ארבל אסטרחן
תיקון פקודת 7. בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976
הרופאים

(1) בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות";

(2) בסעיף 4(א2), במקום "העבודה והרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".

(3) בסעיף 10(ב), במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות";

(4) בסעיף 11, בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות".
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
ועדת הבריאות היא אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת. לא ייתכן שהיא תעבוד בלי צוות מלא. דובר על כך שיקימו להם צוות. אני רוצה לדעת מה נעשה בעניין.
דן מרזוק
תודה על השאלה. זה בהחלט אתגר גדול עבורנו. לא מדובר רק לגבי ועדת בריאות, יש לנו עוד ועדות חדשות שמוקמות, גם קבועות וגם ועדות מיוחדות שאין להן היום צוותים. אנחנו צריכים להקים צוותי עבודה לכל אחת מהוועדות האלו. מה שאנחנו עושים זה מהלך כפול. בשלב הראשון פרסמנו קול קורא לבחירת מנהלים לוועדת המיוחדות, בכפוף לכך שהן יוקמו. בשלב השני, וזה יקרה כבר השבוע, נפרסם מכרז לבחירת מנהלים לוועדת הבריאות והוועדה לביטחון לאומי. המכרז הזה מטבע הדברים לוקח זמן. אני מאמין שנוכל לאייש את המשרות בתוך כחודש או חודש וחצי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כולל אנשי צוות?
דן מרזוק
אני תיכף אדבר על אנשי הצוות. עד אז נצטרך לעשות שימוש בצוותים הקיימים. השאיפה שלי זה שברגע שהוועדה תוקם, היא לא תצטרך להמתין לאנשי צוות, לא יהיה איזה שהוא פרק זמן שהוועדה לא תוכל לתפקד בגלל בעיה של כוח אדם. אנחנו ערים לבעיות, לאתגרים, ואנחנו מטפלים בזה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
כמה זמן המכרז הזה צריך לקחת על פי התקנון?
דן מרזוק
זו שאלה טובה. אי אפשר לצפות מראש כמה זמן הליכים מכרזיים לוקחים, זה מאוד תלוי בהתקדמות תהליכי המכרז.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא שואל כמה זמן לוקח מזמן פרסום המכרז עד סגירתו.
דן מרזוק
מדובר על פרק זמן מאוד-מאוד קצר. מדובר על שבוע עד 10 ימים מקסימום להגשת מועמדויות. לאחר מכן יש הליך של מרכזי הערכה, ועדות בוחנים. אני מאמין שבתוך פרק זמן של חודש עד חודש וחצי נוכל כבר לבחור מנהלים לוועדות הקבועות, שזו השאיפה שלי, לשם אני מכוון. צפינו את המחסור בכוח האדם גם בקרב אנשי הצוות מראש, לכן פרסמנו מכרז פנימי לבחירת אנשי צוות. אני שמח לומר שהמכרז הסתיים ובשבוע שעבר נבחרו שלוש רכזות חדשות. בנוסף, בגלל שזה לא מספיק, הוצאנו את ההליך להליך חיצוני, פומבי, שגם הוא נמצא בעיצומו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא יבוא על חשבון כוח האדם בוועדות קיימות, נכון?
דן מרזוק
כרגע אין לנו כוונה כזאת, אבל ברור שהשינוי שנערך בתקנון הכנסת ופיצול הסמכויות יביא עימו גם בחינה מחודשת של כוח האדם בוועדות הקיימות. אני לא יכול להתחייב כרגע שלאחר תהליך התיקנון לא יהיו שינויים בתקנים של הוועדות הקיימות, אבל אני לא צופה שיהיו שינויים דרמטיים. אני עושה את הכל בהידברות ובשיח עם מנהלי הוועדות הקיימות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה רק שתבינו שגם מה שאמר הרב אייכלר וגם מה שאני אומר לא מגיע מאיזה שהוא רצון שלנו להגדיל, הוא נובע פשוט מדאגה לעובדים שיוכלו להתמקד בעבודתם ולא יצטרכו להיקרע בין שתי ועדות שהולכות להיות אינטנסיביות.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
יש ניסיון מאוד לא טוב מהקדנציה הקודמת שבה ועדת הבריאות רקדה עם ועדת העבודה על אותו מגרש עם אותם אנשים, עם אותם שחקנים, רק שהשם היה שונה.
נועה בן שבת
רק הערה לגבי התיקונים לפקודת הרופאים. יש פה תיקון אחד שעוסק בנושא פרסום, שאלו תקנות בסמכות ועדת חוקה, חוק ומשפט, ויש סעיף אחד שנוגע לניגוד עניינים של רופא, שגם הוא עבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט מוועדת הבריאות. אם דיברתם קודם או הזכרתם את חוק סמכויות מיוחדות, אז בנושא הקורונה יש את נושא המסכה והבידודים ואת נושא הסמכויות המיוחדות. כרגע חוק סמכויות מיוחדות הוא לא מהחוקים שבהם עוברות הסמכויות מוועדת החוקה.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 8. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 321, במקום "השירותים הציבוריים"
העונשין יבוא "הבריאות".

תיקון חוק
הפסיכולוגים 9. בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 -

(1) בסעיף 6, בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 57(ג), במקום "השירותים הציבוריים" יבוא "הבריאות".

תיקון פקודת 10. בפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 -
רופאי השיניים

(1) בכל מקום, במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 6(ג), במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות";

(3) בסעיף 38, בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות".

תיקון פקודת 11. בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981 -
הרוקחים

(1) בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" או "עבודה הרווחה
והבריאות" יבוא "הבריאות";

(2) בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות".

(3) בסעיף 55א, בהגדרה "ועדת הבריאות", הסיפה החל במילים "ואם לא
הוקמה" – תימחק;

(4) בסעיף 55א12ה, בכל מקום, במקום "הכלכלה" יבוא "הבריאות".
נועה בן שבת
כאן אנחנו מדברים על סמכויות מחוק ההסדרים האחרון שנוגעות לייבוא של תמרוקים. נשארו שם כמה סמכויות לוועדת הכלכלה שיועברו לוועדת הבריאות.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 12. בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983,
למניעת בכל מקום, במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות".
העישון
במקומות
ציבוריים
והחשיפה
לעישון

תיקון חוק 13. בחוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984, בכל מקום, במקום "העבודה
השימוש והרווחה" יבוא "הבריאות".
בהיפנוזה

תיקון פקודת 14. בפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985, בסעיף 23
מחלות בעלי (א1)(1), במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
חיים

תיקון חוק 15. בחוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, בסעיף 11(ב), במקום
ביטוח "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות".
נפגעי חיסון

תיקון חוק 16. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 -
טיפול בחולי
נפש
(1) בסעיף 23א, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 29א(ו), במקום "העבודה והרווחה והבריאות" יבוא
"הבריאות;

(3) בסעיף 43, במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות".
נועה בן שבת
סעיף 23א זה דיווח מיוחד שנמסר בנושא נפגעי שואה. בנושא של הטיפול הנפשי בנפגעי השואה אמור להיות דיווח שנתי שנמסר לוועדת החוקה, אבל ועדת החוקה הסכימה להעביר את זה לוועדת הבריאות שעוסקת בנושאים האחרים של טיפול בחולי נפש.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מה זה סעיף 29?
נועה בן שבת
סעיף 29(ו) זאת סמכות אחרת שנוגעת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מה זה סעיף 43?
נועה בן שבת
זה אישור תקנות.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 17. בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, בכל מקום, במקום "העבודה
הרופאים הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות";
הווטרינרים

תיקון חוק
העיסוק
באופטומטריה 18. בחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991 –

(1) בסעיף 9, בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 9(ב), במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות".

תיקון חוק 19. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בכל מקום, במקום "ועדת
ביטוח בריאות העבודה והרווחה" או "ועדת העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "ועדת
ממלכתי הבריאות, במקום "לוועדת העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "לוועדת
הבריאות". ובמקום "וועדת העבודה והרווחה" יבוא "וועדת הבריאות".

תיקון חוק 20. בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-
הסכמים 1996 -
לנשיאת
עוברים (1) בסעיף 16(ב), במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות";
(אישור הסכם
היילוד) (2) בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".

תיקון חוק 21. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, בכל מקום, במקום "העבודה
זכויות והרווחה" יבוא "הבריאות".
החולה

תיקון חוק 22. בחוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי
חובת דיווח טבק, התשס"א-2000, בסעיף 1, בהגדרה "הוועדה" במקום "העבודה
בדבר הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
הנזקים
הבריאותיים
הנגרמים
מעישון מוצרי
טבק

תיקון חוק 23. בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005, בכל מקום, במקום "העבודה
החולה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
הנוטה למות

תיקון חוק 24. בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008, בכל מקום, במקום "העבודה
השתלת הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
איברים

תיקון חוק 25. בחוק מוות מוחי-נשימתי, התשס"ח-2008, בסעיף 10, במקום "העבודה
מוות הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
מוחי-נשימתי

תיקון חוק 26. בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008,
הצבת מכשירי בסעיפים 5 ו-6, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
החייאה
במקומות
ציבוריים

תיקון חוק 27. בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, בכל מקום,
הסדרת במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
העיסוק
במקצועות
הבריאות

תיקון חוק 28. בחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010, בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה
תרומת והבריאות" יבוא "הבריאות".
ביציות

תיקון חוק 29. בחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011, בסעיף 1, בהגדרה "הוועדה",
מרשם במקום "העבודה רווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
תורמי
מוח עצם

תיקון חוק 30. בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011 -
למניעת
אלימות
במוסדות
למתן טיפול

(1) בהגדרה "השר" –

(1) אחרי "השר" יבוא ו"הוועדה"".

(2) בפסקה (1), אחרי "שר הבריאות" יבוא "וועדת הבריאות של
הכנסת";

(3) בפסקה (2), אחרי "החברתיים" יבוא "וועדת העבודה הרווחה
של הכנסת";

(2) בסעיף 2, במקום "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת"
יבוא "הוועדה".
נועה בן שבת
זה חוק שלא היה בהעברת הסמכויות הקודמת. יש בתוך החוק התייחסות למוסדות בריאות והתייחסות למוסדות למתן שירותי רווחה, שזה שני השרים בהתאמה, ולכן גם הוועדות יהיו בהתאמה. מתבצעת פה חלוקת סמכויות בין הוועדות.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 31. בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה
ציוד רפואי והבריאות" יבוא "הבריאות".


תיקון חוק 32. בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"ב-2012, בסעיף 6(ב),
הגבלת במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
משקל
בתעשיית
הדוגמנות

תיקון חוק 33. בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013,
המאבק בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
בתופעת
השימוש
בחומרים
מסכנים

תיקון חוק 34. בחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2012, בכל מקום,
הפיקוח על במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
מזון לבעלי
חיים

תיקון חוק 35. בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 -
הגנה על
בריאות
הציבור
(מזון)
(1) בסעיף 2, בהגדרה "הוועדה", במקום "העבודה הרווחה והבריאות"
יבוא "הבריאות";

(2) בסעיף 3א(ז), במקום "אישור הוועדה המשותפת" יבוא
"אישור הוועדה", והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק;

(3) בסעיף 116, במקום "ועדה משותפת לוועדת הבריאות של
הכנסת, ואם לא הוקמה – ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת, ולוועדת הכלכלה של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה
המשותפת)" יבוא "הוועדה";

(4) בסעיף 313 –

(1) בסעיף קטן (ב), פסקה (1) – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "שינוי כאמור טעון אישור הוועדה
המשותפת במקום הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), והוספת"
יבוא "הוספת";

(3) סעיף קטן (ד) – בטל;

(5) בסעיף 313א –

(1) בסעיף קטן (יד), בכל מקום, במקום "הוועדה המשותפת"
יבוא "הוועדה";

(2) בסעיף קטן (טז), ההגדרה "הוועדה המשותפת" - תימחק;

(6) בסעיף 318 –

(1) בכל מקום, במקום "לוועדה המשותפת" יבוא "לוועדה";

(2) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק;
נועה בן שבת
התיקונים שנוגעים לוועדה המשותפת הם גם דברים שנבעו מחוק ההסדרים האחרון שבו נושא ייבוא המזון נדון בוועדת הכלכלה ושוועדת הכלכלה הסכימה שזה יעבור לוועדת הבריאות.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 36. בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2016,
לפיקוח בסעיף 4, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".
על איכות
המזון
ולתזונה
נכונה
בצהרונים

תיקון חוק 37. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
ההתייעלות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 -
הכלכלית
(תיקוני
חקיה להשגת
יעדי התקציב
לשנות
התקציב
2017 ו-2018)

(1) בסעיף 73(ב), במקום "ועדת הכספים" יבוא "ועדת הבריאות";
(2) בסעיף 78(ב), בכל מקום, במקום "הוועדה" יבוא "ועדת הבריאות
של הכנסת".

תיקון חוק 38. בחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים,
החזקת התשע"ח-2018, בסעיף 8, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא
תכשיר אפינפרין "הבריאות".
במוסדות חינוך
ובמקומות
ציבוריים

תיקון חוק 39. בחוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018 -
תיירות מרפא

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "ועדת העבודה" יבוא:

"ועדת הבריאות" – ועדת הבריאות של הכנסת;";

(2) בכל מקום, במקום "העבודה" יבוא "הבריאות".

תיקון חוק 40. בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
התכנית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, בסעיף 105 -
הכלכלית
(תיקוני
חקיקה ליישום
המדיניות
הכלכלית
לשנות
התקציב
2021 ו-2022)

(1) בסעיף קטן (י), המילים "ואם לא הוקמה – לוועדת העבודה
הרווחה והבריאות" – יימחקו;

(2) בסעיף קטן (יא), במקום "לוועדת הכלכלה" יבוא "לוועדת
הבריאות";

תיקון חוק 41. בחוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב-2022, בסעיף 1,
איסור פרסום בהגדרה "ועדת הבריאות", הסיפה החל במילים "ואם לא הוקמה" -
מידע לגבי תימחק.
נפגעים

תיקון חוק 42. בחוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד
התחשבנות 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבוריים
בין בתי כלליים), התשפ"ב-2021, בסעיף 1, בהגדרה "הוועדה", הסיפה
חולים החל במילים "ואם לא הוקמה" – תימחק.
לקופות
חולים לשנים
2021 עד
2025
(התחשבנות
בעד שירותי
בריאות
בבתי חולים
ציבוריים
כלליים)
פרק ב'
העברת סמכויות לוועדת הפנים והגנת הסביבה

תיקון חוק 43. בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, בכל מקום, במקום
רשות מקרקעי "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
ישראל

תיקון חוק 44. בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 -
מקרקעי
ישראל

(1) בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת
הסביבה" ובמקום "הכספים" יבוא "הפנים והגנת הסביבה";

(2) בסעיף 2(6), במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

תיקון חוק 45. בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965 -
בינוי ופינוי
של אזורי
שיקום

(1) בסעיף 22(ג), במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

תיקון חוק 46. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 -
המקרקעין

(1) בסעיף 59ב(ב) ו-(ד), במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא הפנים
והגנת הסביבה;

(2) בסעיף 59ט(ח), במקום "החוקה, חוק ומשפט" יבוא "הפנים
והגנת הסביבה;

(3) בסעיף 107, בהגדרה "מקרקעי יעוד", בפסקה (5), במקום
"הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה";

(4) בסעיף 149(ב), במקום "הכספים" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

תיקון חוק 47. בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בכל
רישום מקום, במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
קבלנים
לעבודות
הנדסה
בנאיות

תיקון חוק 48. בחוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971, בכל מקום, במקום "החוקה
השכירות חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
והשאילה

תיקון חוק 49. בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, בסעיף 68(א),
הגנת במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
הדייר

תיקון חוק 50. בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, בכל מקום, במקום "הכלכלה"
המכר יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
(דירות)

תיקון 51. בחוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה, התשל"ט-1979,
חוק בסעיף 1(א), במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת
עסקאות הסביבה".
במקרקעין
(קיום מצוות

שמיטה)

תיקון חוק 52. בחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז
המקרקעין מרכזית), התשנ"א-1991, בסעיף 4, במקום "הכלכלה" יבוא
(החלפת "הפנים והגנת הסביבה".
ספק גז המספק
גז באמצעות
גז מרכזית)

תיקון חוק 53. בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, בכל מקום, במקום
המתווכים "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
במקרקעין

תיקון חוק 54. בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, בכל מקום,
זכויות הדייר במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
בדיור הציבורי

תיקון חוק 55. בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, בכל מקום,
הדיור הציבורי במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
(זכויות
רכישה)

תיקון חוק 56. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999, בכל מקום, במקום
הפיקדון "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
על מכלי
משקה

תיקון חוק 57. בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, בסעיף 43(ב), במקום
שמאי "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
מקרקעין

תיקון חוק 58. בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006,
פינוי ובינוי בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים
(עידוד והגנת הסביבה".
מיזמי פינוי
ובינוי)

תיקון חוק 59. בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, בסעיף 8(ב),
לעידוד במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
בניית
דירות
להשכרה

תיקון חוק 60. בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011, בכל מקום,
להסדרת במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
הטיפול
באריזות

תיקון חוק 61. בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
לטיפול התשע"ב-2012, בסעיף 2, בהגדרה "הוועדה", במקום
סביבתי "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה"
בציוד חשמלי
ואלקטרוני
ובסוללות

תיקון חוק 62. בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016,
הרשות
הממשלתית בסעיף 18(א)(2), במקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".
להתחדשות
עירונית
פרק ג'
העברת סמכויות לוועדה לביטחון לאומי
עידו בן-יצחק
הוועדה הזאת הוקמה כבר בכנסת הקודמת, ובכנסת הקודמת כשזה היה הוראת שעה העברנו את כל מה שהיה קשור לביטחון פנים לוועדה הזאת. עקב שינוי התקנון להוראת קבע, בדקנו כל מיני דברי חקיקה שנמצאים גם בוועדת החוקה. מצאנו שיש חוקים שנמצאים בוועדת חוקה שנכון להעביר לוועדה לביטחון לאומי, כמו דברים שעוסקים במניעת אלימות, חוקים שעוסקים בסמכויות של המשטרה. היה לנו דין ודברים עם ועדת חוקה - אנחנו חשבנו שצריך יותר דברים, הם חשבו שצריך פחות דברים - וזה מה שהגענו עליו להסכמות.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 63. בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949, בכל מקום, במקום "ועדת הפנים
כלי הירייה ואיכות הסביבה" או "ועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא "הוועדה
לביטחון לאומי".

תיקון חוק 64. בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962, בסעיף 2(ג),
הבטיחות במקום "ועדת הפנים" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
במקומות
ציבוריים

תיקון פקודת 65. בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, בכל מקום, במקום
המשטרה "ועדת הפנים והגנת הסביבה" או "ועדת הפנים ואיכות הסביבה"
יבוא "הוועדה לביטחון לאומי", ובמקום "לוועדת הפנים והגנת
הסביבה" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון פקודת 66. (א) בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971 (בפרק זה -
בתי הסוהר פקודת בתי הסוהר), בכל מקום, במקום "ועדת הפנים והגנת
הסביבה" או "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" יבוא "הוועדה
לביטחון לאומי", ובמקום, "לוועדת הפנים והגנת הסביבה"
יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

(ב)בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה),
התשפ"ב-2021, בסעיף 68ו לפקודת בתי הסוהר המובא בו,
במקום "לוועדת ביטחון הפנים" יבוא "לוועדה לביטחון
לאומי".

תיקון חוק 67. בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972,
חוקרים בסעיף 18(ב), במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא
פרטיים "הוועדה לביטחון לאומי".
ושירותי
שמירה
עידו בן-יצחק
כל מה שקשור בחוקרים פרטיים נשאר בוועדת חוקה, וכל מה שקשור לשירותי שמירה עובר לוועדת לביטחון לאומי.

תיקון פקודת 68. בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973,
הסמים בסעיף 25יד, בכל מקום, במקום "ועדת הפנים והגנת
המסוכנים הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק 69. בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 -
האזנת
סתר
(1) בסעיף 6(ז), במקום "לוועדת החוקה חוק ומשפט"
יבוא "לוועדה משותפת לוועדה לביטחון לאומי ולוועדת
החוקה, חוק ומשפט";

(2) בסעיף 15(ג), בסופו יבוא "ותקנות הנוגעות להאזנות
לפי פרק ג' – יהיו באישור ועדה משותפת לביטחון לאומי
ולוועדת החוקה, חוק ומשפט".

תיקון חוק 70. בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983, בכל מקום,
הרשות במקום "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" יבוא "הוועדה
לשיקום לביטחון לאומי", ובמקום "לוועדת הפנים ואיכות הסביבה"
האסיר יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק
שהייה שלא 71. בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו -
כדין (איסור 1996, בסעיף 2, ברישה, במקום "לוועדת הפנים והגנת הסביבה"
סיוע) (תיקוני יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".
חקיקה)

תיקון חוק 72. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו
סדר הדין 1996, בסעיף 11, ברישה, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט"
הפלילי יבוא" הוועדה לביטחון לאומי".
(סמכויות
אכיפה –
מעצרים)
עידו בן-יצחק
כאן העברנו רק את הפרק שעניינו תנאי מעצר, שזה מה שהוחלט בתקנון שיהיה חלק מסמכויות הוועדה.

תיקון חוק 73. בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, בכל
להסדרת מקום, במקום "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" יבוא הוועדה
הביטחון לביטחון לאומי".
בגופים
ציבוריים

תיקון חוק 74. בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
למניעת התשס"א-2001, בכל מקום, במקום "ועדת החוקה חוק
העסקה של ומשפט" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי" ובמקום "לוועדת
עברייני החוקה חוק ומשפט" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".
מין במוסדות
מסוימים

תיקון חוק 75. בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשע"ג-2003, בכל מקום,
מאבק במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "הוועדה לביטחון
בארגוני לאומי".
פשיעה

תיקון חוק 76. בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה,
מגבלות על התשס"ה-2004, בכל מקום, במקום "לוועדת החוקה חוק
חזרתו של ומשפט" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי" ובמקום "ועדת
עבריין מין החוקה חוק ומשפט" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
לסביבת
נפגע העבירה

תיקון חוק 77. בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות,
הגבלת שימוש התשס"ה-2005, בסעיף 6א, במקום "ועדת החוקה חוק
במקום לשם ומשפט" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
מניעת ביצוע
עבירות

תיקון חוק 78. בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-
סמכויות 2005, בכל מקום, במקום "ועדת הפנים והגנת הסביבה
לשם שמירה או "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון
על ביטחון לאומי", ובמקום "לוועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא
הציבור "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק 79. בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-
הגנה על 2006 -
הציבור מפני
ביצוע עבירות (1) בסעיף 2 -
מין
(1) אחרי ההגדרה "הערכת מסוכנות" יבוא:

"הוועדה לביטחון לאומי" – הוועדה לביטחון
לאומי של הכנסת";";

(2) ההגדרה "ועדת החוקה" – תימחק;

(2)בכל מקום, במקום "ועדת החוקה" יבוא "הוועדה לביטחון
לאומי" ובמקום "לוועדת החוקה" יבוא "לוועדה לביטחון
לאומי".

תיקון חוק 80. בחוק המשטרה, התשס"ו-2006, בכל מקום, במקום "ועדת
המשטרה הפנים ואיכות הסביבה" או "ועדת הפנים והגנת הסביבה"
יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".


תיקון חוק 81. בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, בכל מקום, במקום
להגנה על "ועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
עדים

תיקון חוק 82. בחוק המאבק בתופעת השכרות, התש"ע-2010, בכל מקום,
המאבק במקום "ועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון
בתופעת לאומי" ובמקום "לוועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא
השכרות "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק 83. בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות
לייעול האכיפה (הוראת שעה), התשע"א-2011, בכל מקום, במקום "ועדת הפנים
והפיקוח והגנת הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי" ובמקום
העירוניים "לוועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".
ברשויות
מקומיות
(הוראת שעה)

תיקון חוק 84. בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בכל מקום,
הרשות הארצית במקום "ועדת הפנים והגנת הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
לכבאות
והצלה

תיקון חוק 85. בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016 -
מוקדי
חירום

(1) בסעיף 2, במקום ההגדרה "ועדת החוקה" – ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי" – הוועדה
לביטחון לאומי של הכנסת";

(2) בכל מקום, במקום "ועדת החוקה" יבוא "הוועדה לביטחון
לאומי" ובמקום "לוועדת החוקה" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק 86. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, בסעיף 97(ה), האמור בו
המאבק יסומן כפסקה (1), ואחריה יבוא:
בטרור

"(2) על אף האמור בפסקה (1), תקנות לפי פרק ו' יותקנו באישור
הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת."
עידו בן-יצחק
פרק ו' עוסק בסמכויות של המפכ"ל ומפקד המחוז להוציא צווי הגבלה על פעילות ועל שימוש במקום, להבדיל משאר החוק שעיקרו יותר פלילי.
היו"ר אופיר כץ
איפה זה היה?
עידו בן-יצחק
בוועדת חוקה.
ארבל אסטרחן
תיקון חוק 87. בחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר האינטרנט,
סמכויות התשע"ז – 2017, בכל מקום, במקום "לוועדת החוקה חוק ומשפט"
לשם מניעת יבוא "לוועדה לביטחון לאומי" ובמקום "ועדת החוקה חוק ומשפט"
ביצוע עבירות יבוא "הוועדה לביטחון לאומי".
באמצעות
אתר האינטרנט

תיקון חוק 88. בחוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018 -
חסימת מספר
טלפון לשם (1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "ועדת החוקה" – ועדת החוקה חוק
מניעת ביצוע ומשפט של הכנסת" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי" – הוועדה לביטחון
עבירות לאומי של הכנסת";

(2)בכל מקום, במקום "ועדת החוקה" יבוא "הוועדה לביטחון לאומי"
ובמקום "לוועדת החוקה" יבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

תיקון חוק 89. בחוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח-
שחרור על- 2018 -
תנאי ממאסר
(תיקון מס' 17 – (1) בסעיף 9, בסעיף 19ה לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א -2001,
הוראת שעה) המובא בו, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "הוועדה לביטחון
לאומי";

(2)בסעיף 23, במקום "לוועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "לוועדה
לביטחון לאומי".
עידו בן-יצחק
פה העברנו רק את הפרקים שעוסקים ביחידה למאסרים קצרים. זה מקביל לוועדות השחרורים, אבל נמצא בתוך שירות בתי הסוהר שעליו מפקחת הוועדה לביטחון לאומי.
ארבל אסטרחן
פרק ד': הוראת שעה לעניין העברת סמכויות בין ועדות בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש
סימן א'
תחולה

תחולה בכנסת 90. הוראות פרק זה יחולו בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש.
העשרים וחמש
סימן ב'
העברת סמכויות לוועדת החוקה, חוק ומשפט

תיקון חוק 91. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 -
הרבנות
הראשית (1) בסעיף 31, במקום "ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט
לישראל וועדת הפנים ואיכות הסביבה" יקראו ו"ועדת החוקה, חוק ומשפט";

(2)בסעיף 31א, במקום "פנים והגנת הסביבה" יקראו "החוקה, חוק
ומשפט".

תיקון חוק 92. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983 -
איסור הונאה
בכשרות

(1) ההגדרה "ועדה של הכנסת" – לא תיקרא;

(2) בכל מקום, במקום "ועדה של הכנסת" יקראו "ועדת החוקה,
חוק ומשפט של הכנסת" ובמקום "לוועדה של הכנסת" יקראו
"לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת".
סימן ג'
העברת סמכויות לוועדת הפנים והגנת הסביבה

תיקון חוק 93. בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021 -
רכב תחתית
(מטרו)

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "ועדה של הכנסת" יקראו:

"ועדת הפנים והגנת הסביבה" – ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת;";

(2) בכל מקום, במקום "ועדה של הכנסת" יקראו "ועדת הפנים
והגנת הסביבה";

(3) בסעיף 36, במקום "לוועדה של הכנסת" יקראו "לוועדת הפנים
והגנת הסביבה".
היו"ר אופיר כץ
מי בעד, מי נגד?

הצבעה
אושר.
ארבל אסטרחן
אנחנו נכין את זה להנחה על שולחן הכנסת כהצעה מטעם ועדת הכנסת ישר לקריאה ראשונה, וזה יוצבע אחרי תיקון התקנון.
היו"ר אופיר כץ
תם סדר היום, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים