ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/01/2023

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים