ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/01/2023

הצעת מינוי מנהל כללי לכנסת בהתאם לסעיף 12 ולסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת3
ועדת הכספים
10/01/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 29
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ז בטבת התשפ"ג (10 בינואר 2023), שעה 13:00
סדר היום
הצעת מינוי מנהל כללי לכנסת בהתאם לסעיף 12 ולסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
מיכאל מרדכי ביטון
ולדימיר בליאק
אלי דלל
ניסים ואטורי
אימאן ח'טיב יאסין
אחמד טיבי
חברי הכנסת
דוד ביטן
טלי גוטליב
אופיר כץ
יונתן מישרקי
חנוך מלביצקי
משה סולומון
אליהו רביבו
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
מנכ"ל הכנסת משה מאיר אדרי
חשב הכנסת חיים אבידור
מירה פיירשטיין - מנהלת אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

לבנה כהן - סגנית מנהלת אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

דן עמר - מנהל חטיבת התפעול

שמוליק חזקיה - מנהל חטיבת המידע

הודיה קין - יושבת-ראש ועד עובדי הכנסת

נטלי שלף - ועד עובדי הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק; שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הצעת מינוי מנהל כללי לכנסת בהתאם לסעיף 12 ולסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוסקים במינוי מנהל כללי לכנסת בהתאם לסעיף 12 ולסעיף 41 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. אני מקדם בברכה את יושב-ראש הכנסת. אני מבקש להזכיר שבשבוע שעבר אישרנו נוהל של בחירת מנכ"לים לכנסת, לנשיא המדינה ולמבקר המדינה, ועכשיו אנחנו עוסקים בעניין של מינוי מנכ"ל לכנסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, מה אתה מציע לנו?
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה
קודם כול, אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על קיום הדיון הזה. אני מודה לכל חברות וחברי הוועדה שהגיעו לכאן. מה שאני מציע לכם זה לקבל את ההצעה שלי לבחור את ניצב בדימוס משה צ'יקו אדרי למנכ"ל הכנסת. אני אתחיל מכמה מילים פורמליות ולאחר מכן כמה מילים אישיות יותר.

קודם כול, פורמלית אין מחלוקת שלניצב בדימוס אדרי יש הרקע, היכולות בכל תפקיד ניצב שהוא עשה – והוא מילא כמה וכמה תפקידים כאלה: ראש אגף התנועה, מפקד מחוז תל-אביב, מפקד מחוז ירושלים – בכל תפקיד כזה הוא ניהל מספר אנשים גדול הרבה יותר מאשר הוא יצטרך לנהל כאן בכנסת. כמנכ"ל המשרד לביטחון הפנים הוא ניהל תקציב של 19 מיליארד שקל בשנה. כאן בכנס התקציב מתקרב למיליארד. זה ברמה הפורמלית.

ברמה האישית אני מביא היום מועמד שיכול להצעיד את הכנסת קדימה הרבה מאוד. ראיתי מקרוב כשר את היכולות של צ'יקו כמנכ"ל והתרשמתי מאוד. איך נהוג לומר בשפת העם? בולדוזר. ממש כך. איש שיש לו יכולות להניע תהליכים, מכיר היטב את המטריה הממשלתית ואני מאוד שלם עם ההצעה הזאת. אתם יודעים שגם המשטרה כמו הכנסת במידה רבה מאוד נתונה לפיקוח ולבקרה, גם המשרד לביטחון הפנים. הדברים ידועים, כל אחד יכול לראות אותם.

כשר לביטחון הפנים הוגשה תלונה לנציב שירות המדינה על אמירה לא נאותה שכביכול נאמרה מפיו של המנכ"ל בדיון שעסק בצמצום פערים. אני מדבר על אמירה שכביכול נאמרה בהקשר של יוצאי אתיופיה. אני יכול לומר לכם שגם צ'יקו וגם אני הצטערנו מאוד לשמוע את הדבר הזה כי שנינו עסקנו באמת בצמצום פערים. אני גם בתפקידי כשר משפטים וגם בתפקידי כשר לביטחון הפנים הבאנו למשל לירידות מאוד משמעותיות בנושא של אכיפת יתר – צמצום של 50% במעצרים של בני נוער יוצאי אתיופיה. לכן זה לא דבר שמשקף בכלל את מר אדרי. בכל התפקידים שלו הוא שירת לצד יוצאי אתיופיה ופעל כדי לגשר על הפערים, לצמצם את הפערים. זה דבר מאוד לא מאפיין. אני חושב שהאמירה לא הייתה נאותה ולכן התריתי בפניו ויש התראה שנתתי לו כשר לביטחון הפנים. במכלול של הדברים כנסת ישראל תרוויח אחרי תקופה די ארוכה.

למעשה, באופן פורמלי מאז 13 בדצמבר אנחנו בלי מנכ"ל מתפקד. כידוע לכל חברי הכנסת הרבה מאוד דברים שממתינים לטיפול, ולדעתי, מר אדרי הוא האדם הנכון במקום הנכון. אני הייתי מבקש שחברי הוועדה יאשרו את המינוי שלו פה אחד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. גברתי היועצת המשפטית, לפי הנוהל צריך לדעת האם בדקתן האם יש ניגוד עניינים בנושא המינוי של מר אדרי.
שגית אפיק
אני אתייחס קצת לסמכות הוועדה. בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים) הממשלה ממנה מנכ"לים למשרדי ממשלה, לפי הצעתו של השר הרלוונטי. לגבי הכנסת החוק קובע שלעניין מינוי מנכ"ל הכנסת ליושב-ראש הכנסת יש הסמכויות של השר, לוועדת הכספים יש הסמכויות של הממשלה ושל ועדת השירות. סמכויות דומות יש לוועדה - -
היו"ר משה גפני
חוץ מסמכויות הממשלה יש לי עוד כמה דברים לעשות.
שגית אפיק
זה רק ביחס למנכ"ל, אדוני היושב-ראש.

החל משנת 2006 כשהוחלט על יצירת תפקיד חדש של מנכ"ל הכנסת יושב-ראש הכנסת פנה בבקשה ליושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת עם מועמד, ומאז התפתח הנוהג שלפיו הוועדה דנה בהתאם לקורות החיים. לאחרונה ועדת הכספים קבעה נוהל שמסדיר את הליך מינוי המנכ"לים, ולמעשה, זאת הפעם הראשונה שאתה מפעיל ופועל בהתאם לנוהל הזה. לכן הוגשו כל המסמכים מבעוד מועד לחברי הוועדה. אנחנו עברנו על המסמכים האלה, אנחנו עברנו על הנושאים של חשש לניגוד עניינים ושאלות של משמעת. הבחינה שלנו לא העלתה מניעה משפטית לאישור המינוי. למעשה, היושב-ראש סקר בפניכם גם נושאים שונים מעברו של המועמד כדי שתהיה בפניכם התמונה המלאה. לוועדה יש שיקול דעת רחב מאוד. אנחנו שוחחנו על כך גם כשעשינו את הנוהל, ואתם רשאים לשקול את הקריטריונים השונים של השכלה, ניסיון, תכונות אישיות, כישורי ניהול וכיוצא בזה. זה לפתחכם בהתאם לחומר שלפניכם ובהתאם למה שאמר יושב-ראש הכנסת לגבי המועמד שלו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אופיר כץ.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך על המינוי המסתמן של המנכ"ל המיועד. אני חותם על כל מילה שהיושב-ראש אמר לגביו. אני מכיר את צ'יקו, עבדנו יחד במשרד לביטחון פנים בהתחלה כמפקד מחוז ואחרי זה כמנכ"ל, ואני מעיד שמדובר באיש ניהול ברמות הכי גבוהות שיצא לי לעבוד בהן – גם לדחוף ולקדם דברים, לחשוב מחוץ לקופסה, היחס שלו לעובדים – שהוא מסתכל על כל עובד ועובד בגובה העיניים והדלת שלו הייתה פתוחה תמיד לכולם. גם כשעברנו תקופה לא פשוטה עם הוועד צ'יקו ידע לפתור את הדברים באישיות החמה והלבבית שלו. וזה חשוב ובמיוחד גם כמובן בבית הזה. אם וכאשר הוועדה תאשר הכנסת תתברך במנכ"ל יוצא מן הכלל.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה על חודו של קול, אגב.
אופיר כץ (הליכוד)
הוא אחד האנשים המקצועיים יותר שעבדתי איתם בשירות הציבורי. לפני שנבחרתי לכנסת עבדתי בכמה משרדי ממשלה וכששמעתי על המינוי שימח אותי מאוד, וזה גם טוב לבית הזה. אז אם מישהו עוד מתלבט אני ממליץ מחום להצביע בעד מינויו של צ'יקו למנכ"ל הכנסת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לברך גם את יושב-ראש הכנסת על הגעתו לוועדת כספים, ולהציע שנתמוך במינויו של צ'יקו. אני מעריך אדם שגם אם הייתה לו איזושהי מעידה הוא מתקן בלב שלם וביושרה. הוא התבטא והביע צער על מה שקרה. הכנסת היא בית שבו מועסקים הרבה מבני הקהילה האתיופית ואפשר לתקן ולהראות בדיוק את הדבר המעשי גם בתפקיד הרם שהוא הולך לכהן בו.

אני הולך לתמוך בו כי הוא קצין בגולני. אלה הנימוקים שלי.
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
גם זה נכון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ואטורי.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אמיר אוחנה, חברי, יושב-ראש הכנסת, קודם כול הבחירה שלך היא ראויה. תכף גם הוועדה תבחר. אני לא יודע אם יש לי זכות בחירה אבל באתי לחזק ולתמוך בבחירה הזאת. צ'יקו הוא אדם שנתן עבודה והוכיח את עצמו עשרות שנים בפעילות מבצעית, פיקודית וניהולית. לדעתי, הוא יעשה את זה בצורה הנכונה ביותר, ואני מאחל בהצלחה בהמשך אחרי שנצביע לו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תודה רבה, אדוני, כחבר כנסת ותיק מקובל שכשיושב-ראש הכנסת מביא הצעה למינוי מנכ"ל שהוא משרת אמון אני לא מכיר מצב שההצעה לא התקבלה או שהיו לה התנגדויות. אני מניח שכך יהיה גם הפעם. אני מכבד את בקשת היושב-ראש.
יושב–ראש הכנסת אמיר אוחנה
תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת סולומון.
משה סולומון (הציונות הדתית)
אנחנו מכירים את צ'יקו מהרבה מאוד מקומות, ואדם שמגיע עם רקורד כמו שלו זה מבורך, בטח כשאתה מגיע מכוחות הביטחון ועוסק בביטחון ישראל יש לך ערנות. אני אגיד גם שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. אני רוצה להוסיף שזה בעצמו דוגמה למופת ודוגמה אישית מצוינת כי אנחנו מבינים שאף אחד חף מטעויות, ולכולם יש מעידות כאלה ואחרות. כולנו כאן נתונים לזה. העובדה שאמירות כאלה יוצאות היא חשובה מאוד. אני בהחלט תומך בהצעה הזאת וחושב שהיא תהווה גם תקווה לבאים בתור בהרבה מאוד תפקידים ציבוריים. תודה רבה ובהצלחה גדולה מאוד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אדוני היושב-ראש גפני, אני התאפקתי לא לומר משפט אבל אני לא יכול. כששר משטרה לשעבר מביא למינוי קצין משטרה בכיר לשעבר, האם זה תלוי בהרכבה הנוכחי של הכנסת?
היו"ר משה גפני
אז מה?
טלי גוטליב (הליכוד)
לא ברור. הבנתם את השאלה? מישהו הבין את השאלה?
קריאה
לא ברורה.
היו"ר משה גפני
אמרתי ואני חוזר ואומר: יש חברי כנסת טובים ויש פחות טובים, יש קציני משטרה טובים ויש פחות טובים - -
קריאה
יש טובים וטובים יותר.
היו"ר משה גפני
טובים וטובים יותר – איך שתנסח את זה. אז אנחנו צריכים להחליט. אם הוא טוב אנחנו נצביע בעדו.

הודיה, יושבת-ראש ועד העובדים, בבקשה.
הודיה קין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, הזדמנות בשם כל עובדי הכנסת, קודם כול, לך, אדוני היושב-ראש, לאחל לך בהצלחה רבה בעמידה בראש הבית הזה; וגם לך – אני יכולה להגיד, המיועד, המינוי – בהצלחה רבה. זה יום שהוא תמיד מרגש עבור עובדי הכנסת. זאת התחלה חדשה והזדמנויות.

מהכובע שלי כוועד עובדים אני יכולה להגיד – ואני מניחה שחברי הכנסת יסכימו איתי – שיש פה הון אנושי מאוד מיוחד, מקצועי, מגויס ומחויב; ויחד עם העשייה העשירה שלך שאתה מביא איתך אני בטוחה שאפשר יהיה להמשיך להצעיד את הכנסת כארגון קדימה, וכמובן, להכיר ולהוקיר את ההון האנושי הזה בצמתים שונים. על זה עוד נדבר בפורום יותר מצומצם. שמחתי לשמוע את דברי חבר הכנסת אופיר כץ על הניסיון מהמשרד לביטחון הפנים. אני מאחלת לנו שנמשיך במסורת של הכנסת של שיתוף פעולה פורה ויחס מכבד בין הנהלה לוועד העובדים תוך איזון נכון בין הצרכים של הכנסת לעובדים. השולחן הזה כוועדת השירות ידע גם מחלוקות, ואני מאחלת לעצמנו - -
היו"ר משה גפני
שלא יהיה משעמם כל כך.
הודיה קין
כן, אבל אני מאחלת עדיין שנהיה פה רק באירועים חגיגיים כאלה. אז בהצלחה רבה.
יושב–ראש הכנסת אמיר אוחנה
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת דלל.
אלי דלל (הליכוד)
בהצלחה, צ'יקו, אתה ראוי, אנחנו תומכים בך. שיהיה בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להגיד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
צריך להגיד מילה טובה על המנכ"ל היוצא גיל. אף אחד לא הזכיר את זה. מגיעות לו כל התודות. הוא שירת את כלל חברי הכנסת באופן אישי, ישיר, גם הצוות שלו. לכן מגיעה לו תודה.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.

רבותיי, אני מבקש לומר שאני כמובן תומך במינוי הזה של מר אדרי. הדברים שנאמרו כאן הם נכונים. השולחן הזה של ועדת הכספים או ועדת השירות – אנחנו נעמוד לצדך בעבודה הלא קלה של ניהול הכנסת עם כל הרגישויות. כמו שהודיה אמרה היו הרבה בעיות בדברים שהגיעו לכאן לדיון בנושא של העובדים. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שתהיה לך סיעתא דשמיא ותוכל לעשות את העבודה כפי שצריך כי יש בזה הרבה מאוד אתגרים ונושאים. הכול פה נמצא תחת עין בוחנת של הציבור בישראל. אנחנו מאחלים לך בהצלחה.

התהליך הוא כזה. אם אתה רוצה להגיד משהו לחברי הוועדה אז, בבקשה, עכשיו זה הזמן. אם אין צורך בזה אז אנחנו נפרדים ממך עד אחרי ההצבעה ואתה תחזור חזרה. ההצבעה תהיה לא בנוכחותך.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה החלק המותח שלך.
שגית אפיק
אתה רוצה שהיא תקריא את הודעת המינוי?
היו"ר משה גפני
כן.
שלומית ארליך
הודעה על מינוי מנהל כללי: "לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, להלן "החוק", ובתוקף סמכותה לפי סעיף 41 לחוק מינתה ועדת הכספים של הכנסת את משה מאיר אדרי לתפקיד המנהל הכללי של הכנסת מיום י"ז בטבת התשפ"ג, 10 בינואר 2023". זה מהיום.
היו"ר משה גפני
תודה. מי בעד אישור המינוי? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושרה.
קריאה
יש נמנע.
היו"ר משה גפני
המינוי של מר אדרי אושר פה-אחד.
יושב–ראש הכנסת אמיר אוחנה
לא פה-אחד.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני נמנעת ואני רוצה להגיד משהו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אתן לך. כולם הצביעו בעד להוציא נמנעת אחת שרוצה להגיד משפט, בבקשה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני מאחלת הצלחה ויש הרבה עבודה ועשייה. אני נמנעת מכיוון שאני לא מכירה את האיש. אני ניסיתי לקרוא לפני כן. אגיד את האמת: לי קשה שהדברים באים במקור מהמקום הביטחוני וגם האמירה שהייתה אז ולמרות ההתנצלות שזה היה טעות, עדיין האפקט הראשוני עושה לי לא נוח. בגלל זה אני נמנעת ומאחלת בהצלחה.
אופיר כץ (הליכוד)
"ביטחוני" זה שומרים על מדינת ישראל ואזרחי ישראל.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
קריאה
השאלה אם הוא היה ערבי זה היה טוב.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
- - - שומרים על אזרחי מדינת ישראל.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - - בתפיסה שלי - - - לא פגשתי אותו ממקום טוב.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
השאלה אם הוא היה ערבי זה היה טוב.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה "ביטחוני"? שומרים על אזרחי מדינת ישראל. גם עלייך.
אופיר כץ (הליכוד)
- - - שומרים גם על - - -
אליהו רביבו (הליכוד)
מצער ומתסכל שאנשי שירות - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
קשה עם ביטחון מדינת ישראל. בעזרת השם כל החיים יהיה לכם קשה.
היו"ר משה גפני
רבותיי - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מותר להגיד הערה. מה זה הדבר הזה?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

זה באמת יותר מגזעני ואפילו לא יודעת איך לתאר את זה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אבל זה גזעני לא להצביע למועמד יהודי. אתם נגד ביטחון מדינת ישראל.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - - זה הרוע בפני עצמו.
קריאות
- - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אויבים. אתם נגד ביטחון מדינת ישראל באופן - - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - -
אליהו רביבו (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש משפט.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מה זה הדבר הזה?
אליהו רביבו (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתייחס לדבריה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת אימאן.

מותר לכל חבר כנסת להעיר איזו הערה שהוא רוצה.
אליהו רביבו (הליכוד)
תאפשר לנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אאפשר לכל אחד שמבקש. אני עברתי פה הרבה מאוד מינויים של מנכ"לים לכנסת. מותר לכל אחד להעיר את ההערה שלו. אנחנו צריכים להיות פתוחים לשמוע גם דברים שאנחנו לא תמיד אוהבים לשמוע. אני חושב שההתערבות במה שהיא אמר היא מיותרת. היא אמרה את מה שהיא אמרה. אגב, שלא תהיה טעות – הנושא הזה של איש משטרה או איש צבא או לא חשוב מה זה לא תמיד ערובה להצלחה. ראינו את זה גם בין חברי הכנסת.
ניסים ואטורי (הליכוד)
זה גם לא ערובה לכישלון. חזות הכול זה להגיד שבגלל שהוא איש ביטחון הוא לא מתאים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
היא לא אמרה בדיוק את זה. תקשיב טוב למה שאומרים אנשים.
היו"ר משה גפני
טרם נמשיך את הדיון אני רק מבקש - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אגב, חברי הכנסת הערבים הצביעו עבור מיקי לוי שהיה מפקד משטרה.
היו"ר משה גפני
מפקד מחוז ירושלים?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כן. כולם הצביעו. כל הערבים.
ניסים ואטורי (הליכוד)
כי זאת הייתה ממשלת פלסטין הראשונה, אמרת.
ינון אזולאי (ש"ס)
עכשיו זה דיון חגיגי יותר. די. אני מקווה שהוא לא צפה בערוץ הכנסת.
היו"ר משה גפני
משה מאיר אדרי, נבחרת על-ידי חברי הוועדה להיות מנכ"ל הכנסת. אני מאחל לך בהצלחה, אני מאחל לך להצליח בכל מה שאתה עושה. אם אתה רוצה לומר כמה מילים לחברי הוועדה, בבקשה; ואם לא, יש כמה שביקשו רשות דיבור.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
אני?
היו"ר משה גפני
בטח, מה השאלה? אתה מנכ"ל עכשיו.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני, חברי הוועדה כולם, על האמון. זאת זכות גדולה בעבורי לשרת כמנכ"ל הכנסת. יחד עם עובדות ועובדי המשכן אנחנו נפעל למען אזרחי ישראל, ונעשה הכול כדי להביא את היכולות גם הדיוניות וגם – אני יכול להגיד – האנושיות לכך שהמשכן יעבוד בצורה טובה למען כולם. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה רבה לך, אדוני. ברכות, מר משה מאיר אדרי. אתה אולי לא מכיר אותי באופן אישי אבל אנשים שאנחנו מכירים מדברים עליך טוב.

אני רוצה להגיד לך גם מילה טובה על עובדי הכנסת. יש פה עובדים מדהימים שנותנים את הנשמה ומוסרים את נשמתם ונפשם למעננו חברי הכנסת. זה כלל עם ישראל. אני בטוח, לפי מה שאמר אופיר חברי וגם מה שהיושב-ראש אמר, שאתה תעשה הכול כדי לכבד אותם ולתת להם את המקום הראוי להם. אתה נכנס אחרי תקופה – ושים את זה על השולחן – שלא הייתה קלה, אבל אנחנו מצפים ממך שתיקח את זה בשתי ידיים ותרים אותם. הם יעזרו לך ויסייעו לך כי הם עוזרים לכולם. כשהם חזקים העבודה בכנסת תהיה טובה. אני יודע שתעשה את זה. לכן אנחנו מאחלים לך בהצלחה, שלא תצא תקלה תחת ידי כולנו וכמובן, תחת ידך עם היושב-ראש. שיהיה בהצלחה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת יוני מישרקי, בבקשה.
יונתן מישרקי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הכנסת, ברכות, אדוני המנכ"ל. אני לא סגור על זה – משה מאיר אדרי או צ'יקו? מה שתחליט נקרא לך, רק תחליט באיזה שם.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
השם שבחרו לי הוריי – משה מאיר.
יונתן מישרקי (ש"ס)
בסדר גמור. אני מאחל לך בהצלחה גדולה. קח בחשבון שיש חברי כנסת קצת רגישים אז שהרגישות שלך תבוא לידי ביטוי. בהצלחה בשם כולנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
דרך אגב, הוא אחד החברים שהצביע בעד והוא לא מסודר עם חדר.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כבוד המנכ"ל, קודם כול אני מאחלת לך הצלחה רבה. אני אישית מאמינה גדולה שהנכס האמיתי של כל מערכת וארגון זה ההון האנושי. אין ספק, שההון האנושי המופקד במקום הזה הוא הכי חשוב כי הוא קובע מדיניות לכלל האזרחים במדינה. ויש לי ציפייה שאתה תיקח את זה למקום יותר טוב בשביל כולנו.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני המנכ"ל, אני מבקש להוסיף את הקול שלי לתמיכה כי נאלצתי לצאת לכמה דקות.
היו"ר משה גפני
אני אצטרך להתייעץ עם היועצת המשפטית.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אם זה אפשרי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אמרנו שזה על חודו של קול.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
על חודו של קול – אז הקול שלי, ואני שמח על כך.

למנכ"ל ולי יצא תקופה מסוימת לחלוק את אותו מכון כושר במודיעין-מכבים-רעות. ראיתי את ההתמדה שלך מדי יום שישי. כאיש ספורט אני מאוד מעריך את זה.
היו"ר משה גפני
איפה, בחדר הכושר?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כן.
היו"ר משה גפני
זה לא ניגוד עניינים?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ראיתי את ההתמדה שלך ואת הרצינות שלך, ואני, כמובן, מתרשם מאוד מהניסיון הניהולי. שיהיה לך בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת יצחק קרויזר.
יצחק קרויזר (עוצמה יהודית)
קודם כול, ברכות ליושב-ראש הכנסת וגם למנכ"ל הכנסת. מינוי ראוי ביותר. שיהיה בהצלחה רבה. אני גם רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת ולהגיד תודה לכם, מנהלי אגפים בכנסת, על הכנסה חלקה לתפקיד שלי כחבר כנסת חדש במשכן המכובד הזה. תודה רבה ובהצלחה לכולנו.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
עכשיו לאחר שההצבעה הוכרעה למרות המתח – היושב-ראש הקודם היה קצין משטרה, היושב-ראש הנוכחי היה שר לביטחון הפנים וגם צ'יקו אדרי היה קצין משטרה. אני מעדיף שההרכב הזה היה של שלושה רופאים, לא שלושה קצינים. אבל, בכל זאת, הבניין הזה הוא החשוב ביותר והמורכב ביותר. גם מבחינת יחסי אנוש, גם מבחינה ארגונית לא קל לנהל אותו, זה מאתגר מאוד. אני מקווה שאתה תדע להוביל את הבניין הזה ואת הכנסת קדימה ביחסים טובים עם כלל מרכיבי הבית הזה. זאת לא משימה קשה במיוחד כי בדרך כלל מתוך ניסיון לכל חברי הכנסת יש יחסים טובים עם המנכ"ל. אני לא רוצה להתייחס לנושא החדרים שעלה פה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אני מסודר. יש לי גם ג'קוזי בחדר, אל תדאג.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לכן אני בטוח שאתה והצוות הנהדר שלך וכל עובדי הכנסת שיוצגו כאן על-ידי יושבת-ראש הוועד יעשו עבודה מצוינת.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה?
אליהו רביבו (הליכוד)
אני ביקשתי להתייחס.
דוד ביטן (הליכוד)
קודם כול, אני מאחל הצלחה. אני יודע שאם אמיר בוחר אז הוא בוחר את האנשים הטובים. אבל מנכ"ל בא ומנכ"ל הולך אבל עובדי הכנסת הם עובדים מצוינים. בניגוד לעובדים אחרים פה יש להם תודעת שירות מצוינת והם עובדים בשביל חברי הכנסת בלי דאווין – אני קורא לזה אפילו. אתה מקבל צוות טוב, עובדים טובים. שמור עליהם ותפתח את הכנסת.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
משה סעדה (הליכוד)
אני מאחל הרבה הצלחה למנכ"ל הנכנס. אני מכיר אותו כקצין מצטיין - -
קריאה
אה, נבהלתי לרגע.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא לא היה אצלך.
משה סעדה (הליכוד)
הוא היה אצלי - - - קצין וג'נטלמן.
אופיר כץ (הליכוד)
הוא אמר: "אני מכיר אותו" – זה נשמע מביך.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להרחיב בעניין הזה?
דוד ביטן (הליכוד)
אולי הוא היה אצלו. הפוך.
משה סעדה (הליכוד)
אני חושב דווקא שבמקום של מח"ש נגרם לו עוול, ואני שמח שאמיר אוחנה ממשיך את התיקון החשוב לאיש הזה. הוא היה קצין מצטיין, ויהיה מנכ"ל מצטיין, בעזרת השם.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אדוני המנכ"ל, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מאחל לך הצלחה בבחירה שלך כמנכ"ל. חוץ מנתניהו אני הוותיק מבין חברי הכנסת.
ניסים ואטורי (הליכוד)
חבר הכנסת רביבו רצה לברך.
אליהו רביבו (הליכוד)
לא רציתי לברך.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אחרי זה אני אגיד שוב שהייתי הכי ותיק.
אליהו רביבו (הליכוד)
אמנם גזרתי על עצמי להימנע מלפתוח את פי בימים הקרובים, אך לאור מה ששמעתי כאן מחלק מהחברים אין מנוס, ברשותך, יושב-ראש הוועדה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, ראשית אני רוצה לברך אותך על הבחירה הנבונה והנכונה שלך ועל כך שהחלטת להביא להצבעתנו את בחירת המנכ"ל הנבחר ולברך אותך עם כניסתך. אני רוצה לאחל לך שתצא מהבית הזה כשאתה תבחר אותו בן אדם עם אותם ערכים, רק עם יותר ניסיון.

אני מבקש, ברשותכם, לפנות לחברת הכנסת ח'טיב על מה שאמרה שהשתדך היטב עם הבדיחה השנונה של חבר הכנסת טיבי. אחת הצרות הכואבות של מדינת ישראל בשנים האחרונות היא הפשיעה שהולכת וגוברת בחברה הערבית. לאורך השנים אנחנו מבקשים לגייס את חברינו, נבחרי הציבור מהמגזר הערבי, שיטו שכם אחד איתנו כדי שנתגייס לטפל במחלה הזאת שפוגעת, קודם כול, במי ששלח אותם לכאן. צר לי ומאכזב אותי שחברת הכנסת ח'טיב רואה קצין במשטרת ישראל בכפיפה אחת עם הקצונה בצבא - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
היא לא - - -
אליהו רביבו (הליכוד)
ברשותכם, תאפשר לי, בבקשה, להשלים.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לקצר בזה כי לא זה מה שהיא אמרה.
אליהו רביבו (הליכוד)
אני יודע היטב מה היא אמרה - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
- - -
אליהו רביבו (הליכוד)
- - הסאב טקסט שמציק ומעיב שמי שמגיע לתפקידים הבכירים האלה הוא דווקא משדרות הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל שנמצא בכפיפה אחת, בעיניה, עם שאר כוחות הביטחון והצבא, שלגישתה, פוגע בזהות הלאומית שלה – חבל שהמשטרה - -
היו"ר משה גפני
היא לא אמרה את זה.
אליהו רביבו (הליכוד)
אני מבקש שהיא תבהיר.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

תמשיך.
אליהו רביבו (הליכוד)
חברים, אני היחיד שהבנתי את זה? אני מבקש לדעת.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אז יש לך קשיי הבנה, תסלח לי.
אליהו רביבו (הליכוד)
לא, לי אין קשיי הבנה. אני מבקש שתבהירי את דברייך. את אמרת – לא אני - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

זה לא בית משפט - - -
אליהו רביבו (הליכוד)
- - את אמרת ולא אמרת. גברתי, אם את מתכוונת לומר משהו כדי שנבין אותו אנחנו נשמח לקבל הבהרה, לפחות אני - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת רביבו, תשלים את הדברים שלך.
אליהו רביבו (הליכוד)
לגופו של עניין צריך להכיר בעובדה שטובי בניה של מדינת ישראל מגיעים לתפקידים הבכירים ביותר וזה משתדך היטב עם עברם שבדרך כלל הוא גם צבאי ומשטרתי. אנחנו לא צריכים להתנצל על כך, אנחנו לא צריכים להחביא את זה. אנחנו יכולים רק להתגאות בכך. יישר כוח, אדוני המנכ"ל, על פועלך עד עכשיו. אני סמוך ובטוח שגם נודה לך בהמשך הדרך על הצלחתך כמנכ"ל הכנסת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אם את רוצה להתייחס.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני לא רוצה - -
היו"ר משה גפני
רגע, אני אאפשר לך. אני רק רוצה להגיד לך, חבר הכנסת רביבו, מה שאמרה חברת הכנסת אימאן – כמעט מילה במילה: אני לא מכירה אותו - -
אליהו רביבו (הליכוד)
נכון.
היו"ר משה גפני
- - היא לא אמרה שהוא קצין בצבא או קצין במשטרה – בכלל לא נכנסה לעניין הזה. היא אמרה, אני לא מכירה אותו, ומכיוון שאני לא מכירה אותו - -
אליהו רביבו (הליכוד)
זה החלק הראשון.
היו"ר משה גפני
- - אני לא מצביעה נגדו.
ניסים ואטורי (הליכוד)
זה יותר גרוע.
אליהו רביבו (הליכוד)
זה החלק הראשון. זה בסדר, ואני מאוד מכבד שכשבן אדם לא מכיר הוא לא מצביע בעד.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אנחנו לא נעיב על החגיגות.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

בדיוק. אני לא רוצה להעיב על האירוע. איחלתי הצלחה, נמשיך לאחל הצלחה. אני לא אמורה להתגונן ולא להסביר את עצמי. הדברים שלי היו ברורים לגמרי. אני אישה עניינית; מצביעה על דברים שאני יודעת, נמנעת כשאני לא יודעת, מתנגדת לדברים שאני יודעת או מסכימה בדברים שאני יודעת. בזה תם הסיפור.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אני רוצה לסכם את הדיון ולברך אותך. אמרתי כבר - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה הוותיק במשכן. יש לך עוד חמש דקות של ותק.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אני רואה תמיכה בך ממש מקיר לקיר. גם חברת הכנסת אימאן אמרה שהיא לא מתנגדת. אני רוצה שתדע, אדוני המנכ"ל, העבודה כאן היא עבודה עם צוות יוצא מן הכלל. אמרו את זה חברי הכנסת. העובדים בכנסת הם עובדים מצוינים. בכל אופן שיהיה קצת הומור בעניין – אתה רואה פתאום חבר כנסת מגיע לוועדה או למליאה ופתאום הוא תוקף ואנחנו רוצים שיהיה פה שקט בלי התקפות, ואתה לא מבין עד שמתברר שהמנכ"ל לא סידר לו חדר. אז תדע שהרבה בידיים שלך כדי שחברי הכנסת יבואו לדיונים גם במליאה וגם בוועדות בראש שקט ויפסיקו לריב כל כך אחד עם השני. ורק שלא יהיה משעמם. אני מאחל לך בהצלחה, הרבה סיעתא דשמיא.
מנכ"ל הכנסת משה אדרי
תודה רבה.
יושב–ראש הכנסת אמיר אוחנה
ונאמר: אמן.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך, אדוני, מנכ"ל הכנסת. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים