ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/01/2023

הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן לרבות ועדות קבועות חדשות, הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת., חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023, חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת15
ועדת הכנסת
16/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בטבת התשפ"ג (16 בינואר 2023), שעה 09:00
סדר-היום
1. 1. קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 (פ/376/25) של חה"כ שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת; (פ/1518/25) של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת; (פ/1532/25) של חה"כ זאב אלקין; (פ/1533/25) של חה"כ ינון אזולאי.
2. בקשת יושב ראש ועדת הכנסת להעברת הצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמור עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022 (פ/373/25) של חה"כ אופיר כץ; (פ/374/25) של חה"כ שרן מרים השכל; (פ/1534/25) של חה"כ מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה שעליה יוחלט בסעיף א1.

2. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן, לרבות ועדות קבועות חדשות.

3. הקמת ועדות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
זאב אלקין
בועז ביסמוט
אברהם בצלאל
מתן כהנא
חנוך דב מלביצקי
שרון ניר
משה סעדה
צביקה פוגל
אריאל קלנר
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
יעקב אשר
דוד ביטן
אימאן ח'טיב יאסין
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
יעלה סרלין בכר - משרד הביטחון

ענת הר אבן - יועמ"שית, רשות האכיפה והגבייה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.1. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן לרבות ועדות קבועות חדשות
2. הקמת ועדות נוספות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת.
3. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022
4. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022
5. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022
6. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023
7. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023
8. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023
9. הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023
10. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023
11. הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נתחיל בסעיף 2 לגבי קביעת ועדה לדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023, של חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת; של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת; של חבר הכנסת זאב אלקין; ינון אזולאי.

בקשת יושב-ראש ועדת הכנסת להעברת הצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור, של חבר הכנסת אופיר כץ, חברת הכנסת שרן השכל, מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה שעליה יוחלט בסעיף א1.
משה סעדה (הליכוד)
זה אישור טכני של האירוע.
היו"ר אופיר כץ
הצעות החוק של שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת; של חבר הכנסת זאב אלקין; ינון אזולאי; הועברו מהמליאה לוועדת הכנסת ביום י"ח בטבת התשפ"ג, 11 בינואר 2023 ,לצורך קביעת ועדה לדיון.

כמו כן, החליטה המליאה באותו היום להעביר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה הצעות חוק באותו עניין, של חבר הכנסת אופיר כץ; של חברת הכנסת שרן מרים השכל; של חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע כי כל הצעות החוק האמורות ידונו בוועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בהסכמה.
היו"ר אופיר כץ
לפני שאני אגיד את ההרכב – דנו אחרי ההצבעה על באיזה ועדה לקיים את הדיונים של החקיקה. היו כל מיני התייעצויות. מאחר שחשבנו גם על ועדת הפנים וגם על ועדת החוץ והביטחון, בסוף הגענו למסקנה שהכי טוב גם מבחינת לוחות הזמנים של הוועדות הנוספות, שנקים ועדה משותפת בהסכמה עם יושב-ראש ועדת הפנים ויושב-ראש ועדת הכנסת, ואני אעמוד בראשות הוועדה. גם זה כמובן בהסכמה. וכך בעצם נוכל להעניק יותר זמן לתהליך חקיקת החוק כך שיהיו לו הרבה יותר שעות, ונוכל לקדם אותו במסלול יותר מהיר, להבדיל אם הוא היה בעצם בוועדה אחרת. וכשמדברים על חוק בתמיכה של 106 חברי כנסת אז אני חושב שזה משהו שכולם רוצים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רוצים לפרגן לך פה דיונים שקטים.
היו"ר אופיר כץ
וגם ועדת הפנים, שגם להם יש פקק של דיונים וחקיקה, כמובן שגם ועדת הפנים בעד וגם ועדת החוץ והביטחון בעד, אין שאלה בכלל. אבל פה פשוט בוועדה הזאת שנקים ביחד ונצביע עליה יהיה יותר זמן לדיוני עומק רבים יותר. אני חושב שזה הרצון של כולם.

אני אקריא:

הוועדה תהיה בת 12 חברים, 6 חברים מכל ועדה. צריך שיהיה מס' זוגי מכל ועדה:
חברי הכנסת
אופיר כץ יושב-ראש, משה סעדה, ינון אזולאי, שמחה רוטמן, מירב בן ארי, שרון ניר.
חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים
יעקב אשר, אליהו רביבו, לימור סון הר מלך, וואליד טאהא, זאב אלקין, יוסף עטואונה.

כמובן שאם מישהו ירצה שינוי, להיכנס, לצאת, תעדכנו אותי, ונעשה את זה.

אם כך, נעבור להצבעה. אז אני מעביר את כל החוקים שהיו מפוצלים בהצבעה אחת לוועדה המשותפת.
ארבל אסטרחן
אבל בגלל שחלק זה העברה מוועדה לוועדה זה יחייב הצבעה במליאה. אם זה היה רק בוועדה זה היה נגמר פה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר גמור. אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה אושרה פה אחד. אני מתכוון כבר מחר להתחיל את הדיון הראשון בצוהריים. אתם תקבלו על כך הודעה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בהצלחה ליושב-ראש.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה.

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023
היו"ר אופיר כץ
אם כך, אנחנו עוברים לנושא הראשון: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות לפני הקריאה הראשונה:

1. הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023.

2. הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023.

אלו הצעות שהגיעו בכנסת הקודמת. שדות המוקשים זה משרד הביטחון, ומרכז קנסות זה משרד המשפטים. נציגי הממשלה, נתחיל עם הצעת החוק לפינוי שדות מוקשים, את רוצה להסביר? בבקשה.

הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון מס' 2), התשפ"ג–2023
יעלה סרלין בכר
בוקר טוב, אנחנו מעדכנים כי הוראת השעה שאושרה בכנסת הקודמת, ועל פי חוק-יסוד: הכנסת, הוארך תוקפה עד 15 בפברואר, שזה עוד פחות מחודש. למעשה, אנחנו חייבים לקדם ולעגן את הוראת השעה בתיקון חקיקה קבוע, מכך שהחל מה-15 בפברואר אם אין בעצם תיקון חקיקה שעומד בתוקפו לרשות לפינוי מוקשים, לרלפ"מ אין בעצם סמכות לפינוי נפלים.

הוראת השעה קבעה שלרשות יש את הסמכות מעבר לשדות המוקשים גם לפנות נפלים. ואנחנו מדברים על מיזמים שהם מהותיים מאוד למשק.
משה סעדה (הליכוד)
אני לא מבין, למה זה בהוראת שעה ולא קבוע?
יעלה סרלין בכר
בזמנו בגלל שהיה צורך דחוף והיינו בתקופה של ממשלת מעבר, אז העברנו את זה בהוראת שעה בידיעה שברגע שנוכל, שתוקם הממשלה, אנחנו נעגן את זה בחקיקה. זאת אומרת שגם משרד המשפטים וגם הממשלה עצמה גם אתמול אישרה את זה, כי מדובר בסמכות שהיא מאוד קריטית למשק. למעשה הרשות לפינוי מוקשים בזה שהיא מפנה נפלים אז היא מקדמת גם בנייה, גם תשתיות לאומיות, ופרויקטים של אנרגיה ירוקה.
משה סעדה (הליכוד)
אני מבין שעכשיו זאת הצעת חוק.
יעלה סרלין בכר
עכשיו זאת הצעת חוק, תיקון חקיקה קבוע להעניק שתי סמכויות לרלפ"מ, לרשות לפינוי מוקשים. אחד, מעבר לפינוי מוקשים גם פינוי הנפלים, כך שהרשות מתקשרת עם יזמים באמצעות החשכ"ל, והיא זאת שמפנה ומפקחת על הפרויקטים, ומחזירה את השטח נקי לאותו יזם, בין אם זה תשתיות לאומיות, כמו שאמרתי, ובנייה. למשל, יש פרויקט של שכונה נוספת בירוחם שעומד על הקנה. העניין הוא שאם ב-15 בפברואר אנחנו לא נעמיד את החוק, את התיקון הקבוע, לא תהיה לנו סמכות, ופרויקטים שהם עכשיו תוך כדי התקשרות ייעצרו.
היו"ר אופיר כץ
תודה. אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
הבקשה אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, הבקשה אושרה פה אחד.

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג–2023
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים לבקשה הבאה: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, מה שהביא מהכנסת הקודמת גדעון סער.
משה סעדה (הליכוד)
זה לא נשמע טוב, קנסות והוצאות על הבוקר. קשה לנו עם זה על הבוקר.
היו"ר אופיר כץ
המרכז לגביית קנסות, זה בא להקל על הרשויות.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה מקל על הגבייה ומקשה על האזרחים.
היו"ר אופיר כץ
דווקא על הרשויות מול האזרחים.
משה סעדה (הליכוד)
זה מקל על הרשויות, לא על האזרחים.
היו"ר אופיר כץ
אם זה יקל על הרשות זה אמור גם להגיע לאזרחים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אתה קם יום אחד ופתאום יש לך עיקול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היום אתה רשות, הלו.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ואז אתה צריך לבוא ולהסביר בעצם למה אתה גר באותה כתובת. זה היה לי, שכה יהיה לי טוב, למה אני גר באותה כתובת 15 שנה, והם שלחו לכתובת אחרת, ותתחיל עם מכתבים וזה ואללה יוסטור. לא אישי נגדך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
טוב, יאללה, חבל על הזמן, תדונו בזה בחוק.
ענת הר אבן
תחת רשות האכיפה והגבייה יש את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות. בשנת 2018 תוקן חוק המרכז, היה בו שורה ארוכה של תיקונים קבועים. בין אחד התיקונים היה תיקון שאפשר למרכז לגביית קנסות לגבות גם קנסות של רשויות מקומיות וועדות מקומיות. יש שם מנגנון של הסמכה שראש הוועדה המקומית פונה לראש המרכז, ואחר כך פונים לשר. וכאשר השר מאשר את זה יוצא צו הסמכה.
משה סעדה (הליכוד)
מי גובה בדרך כלל לרשות המקומית?
ענת הר אבן
חברות גבייה פרטיות. בכנסת הקודמת עבר החוק שמאפשר לחברות הגבייה הפרטיות לגבות, והוסדרו שם מנגנונים שלמים שנועדו לעשות איזשהו איזון בין האזרח לבין חברת הגבייה הפרטית. בכל זאת, המרכז לגביית קנסות הוא גורם ממשלתי.
משה סעדה (הליכוד)
יותר נכון, יותר מדויק, ממשלתי.
ענת הר אבן
לגישתנו כן, יש חולקים על כך. אבל בכל מקרה המרכז לגביית קנסות מוכן להעמיד את שירותיו לרשויות המקומיות. יש 30 רשויות מקומיות שכבר עברו את תהליך צו ההסמכה. זה נותן מענה גם לרשויות המקומיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בחוק שהיה לגבי הנושא של תביעות מינהליות ודברים כאלה, הייתה הרי חקיקה שנגמרה בסוף הקדנציה הקודמת ממש עכשיו לגבי הנושא של גבייה ברשויות מקומיות.
ענת הר אבן
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה חלק מהעניין הזה או שזה משהו חדש שהגיע?
ענת הר אבן
זה אומר שלרשות המקומית יש כמה אופציות. חובות ארנונה יכולות לבוא או להוצאה לפועל או לחברות גבייה פרטיות. באותו הקשר גם קנסות הם יוכלו עכשיו לגבות או באמצעות חברות הגבייה הפרטיות או באמצעות המדינה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בא להסדיר. זאת בחירה שלהם.
ענת הר אבן
בחירה שלהם. אנחנו המרכז לגביית קנסות לא רואים את הכיס שלנו, אנחנו רואים את טובת האזרח. מה שאנחנו מבקשים לעשות זה בעצם להאריך את הוראת השעה בארבע שנים נוספות.
משה סעדה (הליכוד)
למה זה שווה לכם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זאת הארכה של הוראת שעה שהייתה.
ענת הר אבן
זאת הארכה של הוראת שעה בארבע פלוס שתיים כדי לראות את היעילות.
משה סעדה (הליכוד)
אבל זה מגביר לכם את העבודה. אני רוצה להבין מה האינטרס שלכם. אם רשות מקומית עובדת דרככם, עוברת דרככם, זה הרבה יותר עבודה לכם.
ענת הר אבן
מסתדרים, ברוך השם.
משה סעדה (הליכוד)
אני מניח שיש פה תקורה.
ענת הר אבן
יש תקורה של 3% שניגבת מהגבייה בפועל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ברור שזה גם אינטרס שלהם לזה, אבל זה בסדר, זה לגיטימי.
משה סעדה (הליכוד)
אני רוצה לדייק ולדעת.
ענת הר אבן
את האמת שאנחנו מונעים משליחות. אנחנו חושבים שהמרכז לגביית קנסות עושה את העבודה בצורה סבירה ומאוזנת, כזו שלא רואה רק את הכיס שלה, אלא באמת את טובת האזרח.
משה סעדה (הליכוד)
לכן אני חושב שהיה צריך להעביר את כולם אליכם, כי זה נכון שהאזרח הרבה יותר - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
פה אתה עולה על שדה מוקשים, וחזרנו חזרה לסעיף הקודם. כי נכון שהאזרח יראה רשות ממשלתית ולא יראה מולו חברת גבייה חיצונית.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
סעדה, אתה לא בא מהרשויות, אתה לא בא מהמוניציפלית. סעדה, אל תסבך אותנו.
ענת הר אבן
הנושא של חברות גבייה הוסדר בכנסת הקודמת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
משה, אני אסביר לך אחר כך. אתה צריך להיות ראש עיר שנה בשביל זה.
היו"ר אופיר כץ
חברי הכנסת, בסדר? סיימתם עם השאלות. אם כך, מי בעד הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 3
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, הבקשה התקבלה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
למה אתם נגד?
קריאות
- - -
היו"ר אופיר כץ
שתי ההצעות לפטור הן לקריאה ראשונה בלבד. תודה לכן.
ענת הר אבן
היום אחר הצוהריים?
היו"ר אופיר כץ
את זה אנחנו עוד לא יודעים.

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן לרבות ועדות קבועות חדשות
היו"ר אופיר כץ
עכשיו אנחנו בסעיף ג. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן, לרבות ועדות קבועות חדשות. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
ההצעה שמונחת בפניכם, הצעה צבעונית שאפשר לראות בה סעיפים שאושרו בשתי הישיבות הקודמות בעניין הקמת ועדת בריאות חדשה וועדה לביטחון לאומי חדשה. מה שלא מסומן בצבע אלה עניינים שנותרו לאישור בישיבה הזאת, שגם כן התחילו לדון בהם בישיבות הקודמות.

סעיף 1 מדבר על תיקונים בסמכויות ובתחומי העניין של ועדת הכלכלה ושל ועדת הפנים והגנת הסביבה. לגבי ועדת הכלכלה מוצע להוסיף את המילה "צרכנות" כתחום עניין. סעיף 100 זה סעיף שמפרט את רשימת הוועדות הקבועות בתקנון ואת תחומי העניין שבהן, והוא מחולק לפסקאות, כל פסקה היא ועדה. פסקה (3) היא ועדת הכלכלה, ומוצע להוסיף שם את תחום הצרכנות, שבעצם זה תחום שהוועדה מטפלת בו כבר הרבה שנים, אבל מאחר שיש – תכף תראו בפסקה הבאה – העברת סמכויות גם מוועדת הכלכלה, מוצע להבהיר. זאת בעצם מן הבהרה, שתחום הצרכנות במלואו נשאר בוועדת הכלכלה.

אז תתווסף המילה "צרכנות". לעומת זאת המילה "שיכון", שהיום מצויה בסמכויותיה ובתחומי ענייניה של ועדת הכלכלה, תימחק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אגב, התיקון הזה מוצע בתוספת "שיכון" כתיקון קבע, לא כהוראת שעה.
ארבל אסטרחן
כתיקון קבע, נכון. תכף נגיע לסעיף 3, בסוף זה הוראת שעה. סעיף 1 הוא הוראת קבע. פסקה (2) מפנה לפסקה (5) בסעיף 100. פסקה (5) זאת הפסקה שמפרטת את תחומי ענייניה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, שם כבר דובר על זה. מה שמסומן לכם בכחול, המילים "משטרה ובתי סוהר" יימחקו, כי זה עובר לוועדה החדשה לביטחון לאומי. היום כתוב "הסמכות האחרונה היא איכות הסביבה". במקום "איכות הסביבה" יבוא "הגנת הסביבה", כי זה השם החדש גם של הוועדה עצמה, גם של המשרד, זה המינוח המתאים. "ובכלל זה מיחזור". ענייני מיחזור היום נדונים גם בוועדת הפנים, גם בוועדת הכלכלה. הנושא הזה יועבר לוועדת הפנים. ואז מתווספים גם "בינוי ושיכון ובכלל זה התחדשות עירונית ורשות מקרקעי ישראל; היערכות לרעידות אדמה; מקרקעין; שכירות". מקרקעין ושכירות אלו הנושאים שהיו בסמכות ועדת החוקה, ועוברים לוועדת הפנים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר לשאול שאלה על זה?
היו"ר אופיר כץ
כן, בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תודה. אני יודע שהשאלה לא מופנית אלייך אלא ליו"ר הוועדה. השאלה שלי היא על נושא השכירות, כי אני חושב שזה דווקא מהלך נכון, אבל הוא מקדים את הממשלה. כי כרגע נושא השכירות הוא לא בסמכות של משרד הבינוי והשיכון. אגב, זאת טעות, אני ניסיתי להוביל רפורמה, לא הספקתי, שהמשרד ייקח את זה. כרגע האחריות על כל נושא השכירות במשק, כמה שזה לא מפתיע, היא של משרד המשפטים, כי הדבר היחידי שיש זה רק חוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא סותר.
ארבל אסטרחן
אבל הוועדות הן לא ועדות מוניציפליות. הן אמורות להיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הן לא עומדות אחד מול אחד. גם התכנון לא במשרד השיכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוא בוועדת הפנים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הרעיון פה הוא לרכז את המאמץ על הנושא של הדיור.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
החיבור של השיכון ופנים הוא נכון. חברי הכנסת אשר וביטן, היות שאתם מחלקים ביניכם את הוועדות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
חילקו לנו את זה בהסכם הקואליציוני, עם כל הכבוד.
משה סעדה (הליכוד)
מחלקים את השלל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפרגן, מה יש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מפרגן. אני אומר שדווקא יש הגיון רב בשינוי הזה, ולכן אני חושב שזה נכון לעשות אותו כשינוי קבוע ולא כשינוי אד-הוק של הוראת שעה. בנושא של השכירות אמרתי שאני חושב שזה נכון, רק זה מקדים את הממשלה. אני מקווה מאוד שגם הממשלה תעשה את השינוי הזה ותעביר את זה ממשרד המשפטים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ועדה חרוצה תמיד מקדימה את הממשלה.
דוד ביטן (הליכוד)
שכירות אצל חרדים זה הוא, שכירות אצל חילונים זה אני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חס וחלילה.
משה סעדה (הליכוד)
ומסורתיים אצל מי?
דוד ביטן (הליכוד)
מסורתיים זה הליכוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אצל סעדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
המסורתיים פשוט לא יקבלו שכירות, זה מה שיקרה פה. הם יפלו בין הכיסאות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הערבים עוד לא הגיעו, חכה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רק מחדד את הנקודה הזאת. אני חושב שזה נכון כמהלך, אבל בינתיים מי שמטפל בנושא השכירות במשק זה משרד המשפטים, זה לא משרד הבינוי והשיכון, לצערי. אני מאוד מקווה שזה ישתנה.
ארבל אסטרחן
זה מה שמוצע להעביר. גם אמרתי שזה היום בוועדת החוקה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בגלל זה זה בוועדת החוקה.
דוד ביטן (הליכוד)
הסכמנו בינינו, רק נשאר התוקף.
ארבל אסטרחן
זמני או קבוע. המלצתנו הייתה שזה יהיה זמני בפעם הראשונה שעושים את זה, אבל הבנתי שסוכם שזה יהיה קבוע.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרתי שהיועצים המשפטיים ידברו ביניהם. אני אמרתי לו, אולי הוא יהיה בפעם הבאה יושב-ראש ועדת הכלכלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפילו אלקין אמר שיש הגיון בזה.
ארבל אסטרחן
אלו לא היועצים המשפטיים. הבנתי שחבר הכנסת יעקב אשר דורש שזה קבוע.
דוד ביטן (הליכוד)
היועצים נגד.
ארבל אסטרחן
המלצתנו שזה יהיה זמני.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרתי ליעקב אשר שאולי בפעם הבאה הוא יהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה, מאיפה הוא יודע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני בטוח שהוא לא ישנה את דעתו אז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להסביר. יש הגיון בכל השיתוף של הדברים האלה, כי אם מישהו יבדוק את ההיסטוריה למה נושא זה הלך לוועדה כזאת ונושא זה – כשתכנון כאן ושיכון ודיור כאן, כשכל התכנון הוא בעצם שיכון ודיור, משהו לא נורמלי, ולכן אמרנו שנאחד את הדברים הללו. יש דברים אחרים שנשארים בהוראת שעה, אבל זה יכנס כהוראת קבע ובהסכמה של ביטן.
ארבל אסטרחן
הצעתנו הייתה גם כי בעבר שינויים כאלה של העברת סמכויות היו בהוראת שעה, ולכן הצענו שזה יהיה זמני בפעם הראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא כולם. כשהקימו את הוועדה לקידום מעמד האישה או דברים - - -
ארבל אסטרחן
נכון, אבל זה היה אחרי שנים שהיא הייתה מיוחדת. אפשר לקבוע ככה. כרגע מה שהקראתי מוצע קבוע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
סגרנו את הנוסח.
דוד ביטן (הליכוד)
רוטמן גם הסכים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
מעניין, איך הוא הסכים לדבר כזה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה רוצה לעשות עכשיו מסיבת עיתונאים.
דוד ביטן (הליכוד)
נעשה על זה מסיבת עיתונאים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הלאה, היושב-ראש.
ארבל אסטרחן
זה היה סעיף 1. אחר כך את פסקאות (3) ח-(4) הזכרתי כבר, הן הוצבעו. סעיף 2 – "הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל", כבר הוצבע.

ואנחנו עוברים לסעיף 3, שהוא בהוראת שעה לכנסת העשרים-וחמש. ופה מוצעים שני תיקונים. אחד, מוצע להקים ועדה חדשה קבועה שתימנה בתקנון הכנסת בסעיף 100 בפסקה (15), אבל היא קבועה זמנית לכנסת העשרים-וחמש. היא תיקרא "הוועדה למיזמים ציבוריים", ובתחום הסמכויות שלה יהיה נושא העבודות הציבוריות. המונח הזה קיים היום בסמכויות ועדת הכלכלה, ולכן הוא יימחק משם באותה הוראת שעה. זה תיקון אחד.

והתיקון השני המוצע זה בפסקה (5), שכאמור היא קובעת את סמכויות ועדת הפנים, להוסיף את "תשתיות בעלות חשיבות לאומית מיוחדת, ובכלל זה המטרו". כזכור, המטרו בכנסת הקודמת נקבע בוועדה, שוב, קבועה זמנית שהוקמה. היא נקראה אז "ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים". עכשיו את הנושא הזה מוצע לקבוע כהוראה קבועה בוועדת הפנים, כי בגדול נושא התשתיות הוא הרבה פעמים בוועדת הכלכלה, לפעמים בוועדת הפנים. זאת ההצעה.
דוד ביטן (הליכוד)
כמו ששינינו פה, נשנה פעם הבאה אם צריך, מה הבעיה.
ארבל אסטרחן
אני מקווה שלא. אני מקווה שהתקנון לא יהיה מן כלי כזה שכל פעם משנים.
דוד ביטן (הליכוד)
למה לא? זה קורה.
ארבל אסטרחן
כי כל פעם כשעשו שינויים במשרדי הממשלה דווקא בתקנון לא נגעו, והוא נשאר כדבר קבוע.
דוד ביטן (הליכוד)
הפעם בהסכם הקואליציוני נגעו בהכול, אז הכול בסדר. יש משהו שלא נגעו בו?
ארבל אסטרחן
זאת הוראת השעה. "הוועדה החדשה למיזמים ציבוריים" והתוספת של "ועדת תשתיות בעלות חשיבות לאומית מיוחדת, ובכלל זה המטרו", אלה הוראות שעה לכנסת העשרים-וחמש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת ביטן, בסמכויות של יו"ר האופוזיציה לא נגעו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הסמכויות של 2 ו-3?
ארבל אסטרחן
הן הוצבעו כבר. ומקרקעין ושכירות, לא הייתי כאן, אמרו שזאת הוראת קבע.
דוד ביטן (הליכוד)
בנינו עליך, בסוף התפשרת. אמרתי מה שאתה מחליט, ובסוף התפשרת.
היו"ר אופיר כץ
מישהו רוצה להתייחס? אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד השינויים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 10
נגד – אין
נמנעים – 1
השינויים אושרו.
היו"ר אופיר כץ
נמנעת אחת, חברת הכנסת יאסין. ההצבעה עברה.
ארבל אסטרחן
זה יונח היום על שולחן הכנסת.
היו"ר אופיר כץ
כל תיקוני התקנון יונחו היום במליאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שבועיים.
היו"ר אופיר כץ
כן, שבועיים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
על התיקונים שהיו בשבוע שעבר עוד לא התחילה הספירה.
ארבל אסטרחן
לא הונחו. זה הונח ככה.
היו"ר אופיר כץ
עכשיו אנחנו מניחים את הכול ביחד, חיכינו להניח ביחד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כדי לשנות את השבועיים צריך לחכות שבועיים.
היו"ר אופיר כץ
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים