ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/01/2023

המלצה לבחירת יושבי ראש ועדת החוץ והביטחון,ועדת הכלכלה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד, הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן לרבות ועדות קבועות חדשות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת6
ועדת הכנסת
10/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 3
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, י"ז בטבת התשפ"ג (10 בינואר 2023), שעה 10:00
סדר היום
א. המלצה לבחירת יושבי ראש הוועדות הבאות:
1. ועדת החוץ והביטחון
2. ועדת הכלכלה
3. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
ב. הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן, לרבות ועדות קבועות חדשות.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
זאב אלקין
בועז ביסמוט
אברהם בצלאל
חנוך דב מלביצקי
צביקה פוגל
חברי הכנסת
אוהד טל
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם
המלצה לבחירת יושבי ראש ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכלכלה והוועדה המיוחדת לזכויות הילד
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. היום יום שלישי, י"ז בטבת התשפ"ג – 10 בינואר 2023. הנושא הראשון על סדר היום: המלצה לבחירת יושבי ראש ועדות. לוועדת החוץ והביטחון - חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, לוועדת הכלכלה - חבר הכנסת דוד ביטן, ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד - חבר הכנסת אלי דלל. רק לציין שזה חצי קדנציה במקרה של הוועדה המיוחדת לזכויות הילד ובהמשך נביא את מי שיחליף אותו. מי בעד ההצעה?

הצבעה
אושר.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:25 ונתחדשה בשעה 11:00.)
הצעות לתיקוני תקנון הכנסת בדבר ועדות הכנסת וסמכויותיהן
היו"ר אופיר כץ
אני מחדש את ישיבת הוועדה על החלק השני שבו נדון. כפי שאמרתי, אנחנו לא נקיים היום את ההצבעה, אנחנו נקיים היום דיון בשאיפה שמחר נתכנס להצבעה. הנושא: הצעות לתיקון תקנון הכנסת במספר ועדות. נעבור לפי הסדר, לפי מה שמונח בפניכם.
ארבל אסטרחן
בהמשך לישיבת ועדת הכנסת אתמול שבה אושר תיקון תקנון בעניין הקמת ועדת בריאות והוראות שנוגעות לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, התבקשנו להכין עוד כמה תיקונים על ידי הקואליציה שמשקפים הסכמות בין הסיעות, ואני אציג את הנוסח שמונח כעת לפניכם. הנושא הראשון זה הקמת ועדה קבועה חדשה – ועדת ביטחון לאומי. כזכור, בכנסת הקודמת הייתה ועדה כזו שהוקמה כוועדה קבועה בהוראת שעה לכנסת ה-24. כעת מוצע להפוך את הוועדה הזאת לוועדת קבע. ההצעה היא למחוק מהסמכויות של ועדת הפנים את המילים "משטרה ובתי סוהר", ולרשימת הוועדות הקבועות שבסעיף 100 לתקנון תתווסף פסקה (13): ועדת ביטחון לאומי: ביטחון הפנים במדינה; שמירת הסדר הציבורי; ביטחון הציבור והקהילה; ביטחון אישי; מניעת אלימות, עבריינות ופשיעה; מלחמה בפשיעה ובפשיעה המאורגנת ובנזקיה; מוכנות לאירועי חירום אזרחיים; משטרה, שוטרים ומשמר לאומי; בתי סוהר ואסירים, תנאי מעצר ומאסר; כבאות והצלה; כלי ירייה. מכיוון שהוועדה הזאת תהיה ועדה קבועה, זה יחייב תיקוני חקיקה שיגיעו בשבוע הבא.
שגית אפיק
בכנסת הקודמת היו לא מעט ויכוחים בין ועדת חוקה לוועדה לביטחון פנים על חלק מהצעות החוק שלא היה ברור למי הן אמורות לעבור. משהקמנו את הוועדה הזאת כוועדה קבועה ולא בהוראת שעה, חשבנו שצריך לעבות את הסמכויות של הוועדה הזאת כך שהיא תהפוך לוועדה שלא רק מקיימת דיונים כלליים ודיונים יזומים אלא גם עוסקת בחקיקה כיתר הוועדות הקבועות שמופיעות בתקנון. התוספת של מניעת אלימות, עבריינות ופשיעה זה חד משמעי נושאים חדשים שיילקחו מסמכויות ועדת חוקה ויהפכו להיות - בין בהצעות חוק, בין בחקיקה ובין בדיונים כלליים - כחלק מהוועדה הזאת. שוטרים ומשמר לאומי, תנאי מעצר ומאסר אלה נושאים שנגררים מתוך הנושאים האחרים שיש לוועדה לביטחון לאומי. יש עדיין חוקים שאפשר לשייך אותם גם לוועדה הזאת וגם לוועדה אחרת. בזמן אמת נצטרך לקבל את החלטות שישמשו אותנו אחר כך כתקדים להמשך, כי בכל זאת יש כאן ועדה קבועה חדשה שצריך לקבוע את הסמכויות שלה בצורה מסודרת.
מזכיר הכנסת דן מרזוק
הוועדות שמנויות בסעיף 100 הן ועדת הכנסת, ועדת הכלכלה, ועדת החוץ והביטחון, ועדת הפנים. יש לנו גם ועדות ל.. אבל אין לנו ועדת ביטחון פנים. אולי כדאי להתאים את זה ליתר הוועדות בתקנון, לבחור שם שעולה בקנה אחד עם יתר הוועדות.
שגית אפיק
אפשר לקבוע שזאת תהיה הוועדה לביטחון לאומי.
ארבל אסטרחן
הנושא השני הוא הקמת ועדה קבועה חדשה בהוראת שעה לכנסת העשרים וחמש. מוצע שבתקופת כהונתה של הכנסת העשרים וחמש המילים "עבודות ציבוריות" יימחקו מוועדת הכלכלה ותתווסף ועדה חדשה שתיקרא "הוועדה למיזמים ציבוריים" שהסמכויות שלה יהיו עבודות ציבוריות.
שגית אפיק
לא מדובר בוועדת רפורמות.
ארבל אסטרחן
היה בהתחלה איזה שהוא דיבור לעשות איזו שהיא ועדה אקלקטית כזאת שיעבירו אליה חקיקה תוך עקיפה של הוועדות הקבועות שמתאימות לדון בחקיקה הזאת - בדרך כלל כספים וכלכלה. כרגע זאת הוועדה שהתבקשה, והעמדה שלנו בעניין הזה ידועה לחברי הכנסת.
שגית אפיק
כמו שבכנסת ה-24 ובכנסות הקודמות, לאחר שנכווינו פעם אחת מוועדת רפורמות שלמעשה שימשה כסל כללי להצעות חוק אקלקטיות והעדר סמכויות, עמדנו על כך שתוקם ועדה שיוגדרו לה סמכויות ותהיה לה כותרת, מדובר כאן בוועדה שהמטרה שלה היא לקדם פרויקטים ציבוריים בעבודות ציבוריות רחבות היקף.
ארבל אסטרחן
לא עם חשיבות לאומית.
שגית אפיק
אני מבינה שיש הסכמה בין יושבי הראש של הוועדה הזאת וועדת הפנים על כך שהוועדה הזאת גם כן תעסוק בנושאים של תשתיות. הוועדה הזאת תעסוק בפרויקטים יותר ייחודיים, היא לא תקבל הצעות חוק שלא קשורות לנושאים האלה. המטרה שלה תהיה פרויקטים גדולים, עבודות ציבוריות שהמדינה רואה בהן חשיבות גדולה מבחינת ההליך המהיר וההיקף שלהן.
ארבל אסטרחן
הנושא הבא זה העברת סמכויות לוועדת הפנים.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
ועדת המיזמים היא ועדה שמייצרת את היוזמות?
שגית אפיק
לא. היא תוכל ליזום דיונים ביחס לעבודות ציבוריות וגם לחוקק, ככל שיועברו אליה הצעות חוק.
צביקה פוגל (עוצמה יהודית)
שנוגעות למיזמים ציבוריים?
שגית אפיק
כן. כמו שאמרנו, אנחנו לא מעוניינים שזאת תהיה ועדת סל שכל הצעת חוק כלשהי תוכל לעבור אליה וכך ייעקפו סמכויות הוועדות הקבועות האחרות, כמו ועדת הכלכלה, ועדת הפנים, ועדת הכספים.
ארבל אסטרחן
הנושא השלישי זה הנושא של העברת סמכויות לוועדת הפנים. מוצע שמהסמכויות של ועדת הכלכלה תימחק המילה "שיכון". בפסקה (5), במקום "איכות הסביבה" יבוא "הגנת הסביבה" ויתווספו המילים "בינוי ושיכון", ובכלל זה התחדשות עירונית, מכר דירות, רשות מקרקעי ישראל. בנוסף, מוצע להעביר מוועדת הכלכלה לוועדת הפנים את המילה "מיחזור" אחרי הגנת הסביבה. הבנתי שעוד לא סגור אם זאת תהיה הוראת קבע או הוראת שעה, זה דבר שצריך יהיה להבהיר לפני שיצביעו כאן. דבר נוסף שמוצע להוסיף לוועדת הפנים, כשאני לא יודעת אם זה זמני או קבוע, זה את הנושא של מקרקעין ושכירות שהיום מצויים בסמכות ועדת חוקה, חוק ומשפט ואת הנושא של היערכות לרעידות אדמה ותשתיות בעלות חשיבות לאומית מיוחדת ובכלל זה המטרו.
שגית אפיק
יש פה אמנם העברה של סמכויות שונות מוועדת הכלכלה, אבל ככל שידובר במיחזור ובמכר דירות בהיבטים הצרכניים שלהם זה עדיין יהיה בוועדת הכלכלה.
ארבל אסטרחן
זה הסיכום?
שגית אפיק
זה עניין של מהות, אבל לא צריך לכתוב את זה. זאת הסיבה שבעיני נכון יותר לעשות תיקונים ראשונים כהוראת שעה כדי לאפשר לכנסת לעשות איזו שהיא בחינה מסוימת. אני מבינה שיש פה הסכמות פוליטיות שונות כך שאתה לא מצביע על זה ממילא.
היו"ר אופיר כץ
למה לא לכתוב את ההפרדה הזאת של הצרכנות?
שגית אפיק
כי קשה לרדת לרזולוציות כאלו. אם אתה מסתכל על הניסוחים שבסעיף 100, אתה רואה שבמילה אחת מבטאים נושא שלם, גדול. אם אתם מקבלים את העמדה הזאת, ועדת הכנסת כשתדון במיקום של הצעות חוק תדע שהנושאים הצרכניים צריכים להישאר בוועדת הכלכלה.
היו"ר אופיר כץ
אני מסכים שכל ההיבטים הצרכניים צריכים להישאר בכלכלה, אבל אולי כדאי לכתוב את זה.
שגית אפיק
נקריא את זה לפרוטוקול. יש דברים אחרים, כמו למשל היערכות לרעידות אדמה, שגם אם הם לא הופיעו כסמכות של ועדת הפנים ועדת הפנים דנה בזה.
ארבל אסטרחן
זה דבר חריג להזיז סמכויות. זה לא דבר שנעשה הרבה שנים, למעט הפיצול בכנסת הקודמת של ביטחון פנים ובריאות. אלה דברים שצריך לעשות בזהירות.
שגית אפיק
בכנסת הקודמת נעשו מספר תיקוני תקנון. יכול להיות שהפתרון הוא לעשות עבודה על סעיף 100, לחלק את הסמכויות מחדש כך שהסמכויות יהיו קבועות לקראת הסכמים קואליציוניים של כנסת חדשה.
היו"ר אופיר כץ
תציעו.
שגית אפיק
אנחנו רוצים שתטיל עלינו את המלאכה.
היו"ר אופיר כץ
אני מטיל עליכם.
ארבל אסטרחן
בכנסת ה-18, כשיריב לוין היה יו"ר ועדת הכנסת, הסעיף היחיד שלא נכתב מחדש, נוסח ונבדק היה סעיף 100, סעיף סמכויות הוועדות, כי לא הצליחו להגיע להסכמות על הסעיף הזה. הסעיף הזה נשאר בנוסחים ארכאיים לא תמיד ברורים ומתאימים.

הנושא האחרון זה ההסכמות שנעשו בנושא של שירותי הדת היהודיים. בהסכמים הקואליציוניים עם יהדות התורה ועם הציונות הדתית הגיעו לאיזו שהיא הסכמה שייעשו תיקוני חקיקה מתאימים בחוקים הרלוונטיים בשביל שאם תגיע חקיקת משנה היא תגיע לוועדה המתאימה. ייאמר כאן במפורש שאם יהיו דיונים יזומים, הצעות לסדר, זה יוכל ללכת לפי הסיכום ללא תיקון תקנון. היום כתוב שוועדת הפנים עוסקת בארגון הדתות של יהודים ולא יהודים. כזכור, בכנסת הקודמת הנושא של יהודים הוצא מוועדת הפנים ועבר לוועדת התשתיות בראשות חברת הכנסת מלינובסקי. עכשיו זה חוזר לוועדת הפנים. דבר נוסף שמוצע עכשיו זה שהנושא של שירותי הדת היהודיים יעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט, למעט עניינים של פיקוח על מועצות דתיות, חוק חג המצות (איסורי חמץ), קבורה, עירובין ומקוואות. אנחנו חשבנו שהפירוט הזה, בוודאי הפניה לחוק מסוים, לא מתאים בכלל לתקנון וניתן לעשות את ההסכמות עם האמירה כאן ועם תיקוני החקיקה הרלוונטיים. מחר נביא נוסח להצבעה.
שגית אפיק
עד אז תסגרו ביניכם את העניינים.
ארבל אסטרחן
בנושא השלישי של העברה לוועדת הפנים צריך לסגור - -
שגית אפיק
בין פנים לכלכלה.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו נמשיך מחר ב-09:00. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים