ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/01/2023

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר הקמת ועדות קבועות חדשות, הקמת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד,בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת , הקמת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת, הקמת הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת, הקמת הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת, הקמת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, תשע"ד-2014, חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת49
ועדת הכנסת
09/01/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ט"ז בטבת התשפ"ג (09 בינואר 2023), שעה 9:30
סדר היום
1. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023 (מ/1589), לפני הקריאה הראשונה.
2. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022 (פ/373/25 של חה"כ אופיר כץ), (פ/374/25 של חה"כ שרן השכל), (פ/376/25 של חברי הכנסת שמחה רוטמן, לימור סון הר מלך וקבוצת חברי הכנסת), (פ/1518/25 של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת), לפני הקריאה הטרומית.
3. הקמת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, תשע"ד-2014.
4. הקמת ועדות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת:
1. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.
2. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
3. הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.
4. הוועדה המיוחדת לעובדים זרים.
5. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר הקמת ועדות קבועות חדשות.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
ינון אזולאי
זאב אלקין
בועז ביסמוט
אברהם בצלאל
מתן כהנא
חנוך דב מלביצקי
משה סעדה
צביקה פוגל
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
ואליד אל הואשלה
יעקב אשר
אוריאל בוסו
טלי גוטליב
אחמד טיבי
שרון ניר
לימור סון הר מלך
יצחק פינדרוס
מטי צרפתי הרכבי
מוזמנים
יו"ר ועדת העבודה והרווחה ישראל אייכלר
מזכיר הכנסת דן מרזוק
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
נעה בן שבת - היועצת המשפטית של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מירי פרנקל שור - היועצת המשפטית של ועדת הפנים והגנת הסביבה

אהוד לנדאו - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמעון גולובנציץ - פורום בוחרים בחיים
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023 (מ/1589), לפני הקריאה הראשונה
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת הבוקר, יום שני, ט"ז בטבת, 9 בינואר 2023. לפני שניגש לסעיפים אני רוצה להודיע על חברי הכנסת מטעם הליכוד שימונו לחברים קבועים בוועדת הכנסת, ואני אודיע על כך היום במליאה. החברים זה משה סעדה, חנוך מלביצקי ובועז ביסמוט.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז אפשר לספור אותם לקוורום כבר עכשיו?
היו"ר אופיר כץ
כן. ואטורי – לא, הוא לא יהיה בוועדת הכנסת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
האמת, שאי-אפשר לספור אותם, אבל אני אחליק לך.
היו"ר אופיר כץ
אז זו הייתה הודעה. חשבתי שהיא נקראת הצבעה, אבל זו הייתה הודעה. בסדר גמור.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
צריך הודעה במליאה.
היו"ר אופיר כץ
אני אודיע על כך היום במליאה. הנושא הראשון בסדר-היום זה בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023, לפני הקריאה הראשונה. מי מציג את הבקשה? אהוד לנדאו, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, בבקשה.
אהוד לנדאו
אנחנו מבקשים לקדם תיקון חקיקה, להאריך את תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית). זו הוראת שעה, כשבעצם הכנסת מאריכה תקנות שעת חירום מאז 67' פעם בכמה שנים. התיקון האחרון היה לפני חמש שנים. ואנחנו מבקשים להאריך כרגע את התקנות לחמש שנים נוספות. התקנות פוקעות באמצע פברואר, ובשל רצון לייצר יציבות משפטית באזור אנחנו מקדם את תיקון החקיקה הזה, לא להגיע לרגע האחרון עם החוק, ומבקשים לקדם את זה בהקדם.
היו"ר אופיר כץ
לפני שנעבור להצבעה, אנחנו מאפשרים פעם אחרונה, מבחינתי ראשונה ואחרונה, שאתם מבקשים פטור ומבצעים את זה דרך הזום. להבא אם אתם רוצים פטור תגיעו לפה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אי-אפשר לעשות סיפוח דרך זום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחמד, אנחנו מנסים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, איך אתה בטוח שאי-אפשר? ניסית?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק, אנחנו מנסים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הינה, זה קורה מול העיניים.
קריאה
אנחנו עושים את זה גם בשטח.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר רק להעיר?
היו"ר אופיר כץ
כן, בבקשה, מי שרוצה להתייחס, רק שיירשם.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
משפט אחד - - -
היו"ר אופיר כץ
תנמק יותר בהרחבה למה אתה בעד, למה משפט אחד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
האמת היא שאני גאה שאני שייך לסיעה שהייתה נגד אז, וגם עכשיו היא נגד. כל אלה שנמצאים בצד הזה היו נגד ועכשיו הם בעד. להיסטוריה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
חוץ ממך.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
חוץ ממני, חוץ מחד"ש-תע"ל.
היו"ר אופיר כץ
ההבדל הוא שעכשיו אנחנו יכולים להעביר את זה בלי טובות של אף אחד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה לא נחשב היסטורית.
היו"ר אופיר כץ
זאב אלקין, בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
האמת היא שאני גאה להיות בסיעה שהייתה בעד אז ובעד גם עכשיו.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
ידעתי שתענה - - - אמרתי "הצד הזה".
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ואנחנו נתמוך באופן חריג בבקשת הפטור של הממשלה, כי באמת האישור הזה הוא דחוף. כמובן, לא לראות בזה תקדים. ונתמוך גם בחוק בהמשך הקידום שלו. אני מאוד מצטער שלא אישרנו אותו. אני רוצה להזכיר שהצענו כבר. מי שחשב שבגלל זה נפלה הממשלה – לא בגלל זה היא נפלה, אבל תקעתם את זה אז. כבר כשהכנסת יצאה לבחירות הצענו לאשר את זה בתהליך של סיום החקיקה. וחבל שלא עשינו, זה כבר היה יכול להיות לא על שולחנה של הכנסת והיה יכול להיות בפועל.

אבל אני רוצה רק להזכיר, ואני אומר את זה כאן, למרות שכמובן זה יהיה רלוונטי בדיון עצמו: בזמנו הליכוד נימק, אחד מהתירוצים לסירוב לתמוך בהצעת החוק הזאת היה שכשתגיעו לשלטון אז אתם תעשו את הוראת השעה הזאת יותר ארוכה – לא לחמש שנים אלא לעשר שנים. אז הינה, הגעתם לשלטון, זאת ההזדמנות, כדי לא להטריח את הכנסת כל חמש שנים, לעשות את זה לעשר שנים. ההזדמנות היא בידכם, רק רציתי להזכיר את ההבטחה שהייתה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאב, גם אתה אל תתחייב שזה חד-פעמי וחריג, כי יכול להיות שזה לא יהיה חריג.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יכול להיות שיהיו עוד חריגים, בסדר. אני אמרתי אין ספור פעמים, הייתה לנו ביקורת על ההתנהלות של האופוזיציה בכנסת הקודמת, שהתנגדה לדברים שהיא האמינה בהם והם היו טובים לציבור, ושאנחנו לא ננהג כך. אמרתי את זה בראיונות מאז הבחירות, והוכחנו את זה בכל מיני הזדמנויות שהיו, ונוכיח את זה בהמשך. יהיו דברים שניאבק בכם בחורמה, ויהיו דברים שנתמוך, כי הם נכונים לעם ישראל ולמדינת ישראל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מחזק את ידיך בעניין.
היו"ר אופיר כץ
עוד מישהו?

אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד מתן הפטור?
נועה בירן - דדון
רגע, לימור וצביקה לא יכולים להצביע. שמונה בעד.
היו"ר אופיר כץ
מי נגד? אחד. מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה עברה, אושר מתן הפטור.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אגב, אנחנו שניים נגד.
היו"ר אופיר כץ
אה, לא ראיתי. מי עוד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הוא ח"כ חדש - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, לא ראיתי אותו. סליחה. שניים נגד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר לספור לקוורום גם את אלה שנגד. זו השורה התחתונה.
ב. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022, לפני הקריאה הטרומית
היו"ר אופיר כץ
אנחנו עוברים לנושא השני לפי סדר-היום.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
רוויזיה.
היו"ר אופיר כץ
רוויזיה.
נועה בירן-דדון
אנחנו נודיע על השעה בהמשך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ב-10:14 הרוויזיה?
היו"ר אופיר כץ
לא, נסיים גם עם הסעיף הזה, נעשה אותם כבר ביחד.

לפני שנעבור לסעיף הבא, אני רוצה להגיד שכולנו הזדעזענו ונחרדנו, ואני חושב שזה פגע בבטן של כל אזרח ישראלי, לראות את החגיגות המתועבות, קבלת פנים שעושים לרוצח כרים יונס. אני באמת לא מצליח להבין איך יש שמחה וקבלת פנים כזאת וריקודים לרוצח, למישהו שרצח חייל, את אברהם ברומברג, רק בגלל שהוא ישראלי, רק בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא לבש מדים.
משה סעדה (הליכוד)
ואיך חברי כנסת או חבר כנסת אחד השתתף - - -
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
רצח באכזריות.
היו"ר אופיר כץ
רצחו אותו באכזריות, וזרקו אותו בצד הדרך. כמה רוע.

ולרוע הזו, במקום לגנות את זה, לא רק שלא מוקיעים אותם מהחברה, גם מקבלים אותם בריקודים וממתקים. זה רק מוכיח לנו עם מי יש לנו עסק, לא רק מחוץ לתחום אלא כאן בתוכנו. וזהו, אנחנו צריכים להגיב. ואני שמח שגם בממשלה הגיבו עם אותם גורמים מהרשות הפלסטינית, ששללו להם את ההיתרים כאן. וגם פה בכנסת אנחנו צריכים לעשות צדק, כי כמובן, כמו שאנחנו ראינו, גם אותן משפחות שכולות שפנו אליי, ואני מתאר לעצמי שהן פנו גם לחברים נוספים פה, לראות את זה זה באמת, אחרי כל מה שהם עברו ועוברים, עשרות שנים עם הכאב, עם האובדן, עם הרצח, המשפחות צריכות לראות את החגיגות סביב אותו מחבל מתועב. אז גם אנחנו צריכים להגיב, אנחנו צריכים לעשות משהו בנידון.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אופיר, הם יכולים לפגוש אותם. תחשבו, הם יכולים ללכת לקניון. כרים יונס גר סמוך למשפחה של החייל שנרצח. הם יכולים לפגוש אותו.
היו"ר אופיר כץ
נכון. זו עוד מכה ועוד מכה, וזה פשוט לא נגמר. ואותם מחבלים שבעצם מקבלים כספים גם מהרשות הפלסטינית, אז אני חושב, כמו רבים מאזרחי מדינת ישראל, שאין להם מקום להיות אזרחי מדינת ישראל. אנשים שתומכים בטרור, שעושים טרור, לא צריכים לחיות איתנו כאן. הם מקבלים כסף מעזה, שילכו לעזה. שלא יחיו פה במדינת ישראל, אנחנו לא רוצים אותם פה והם לא יהיו פה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עזה זה חלק מארץ ישראל.
היו"ר אופיר כץ
והצעת החוק אומרת שמי שעשה מעשה טרור על הרקע הזה, וקיבל כספים מהרשות, אנחנו נוכל באמצעות שר הפנים לגרש אותו מפה, הוא לא יוכל לחיות בשטח מדינת ישראל. ואני חושב שזו אמירה חשובה, גם לנו כחברה, שלאנשים כאלה אין מקום בחברה הישראלית; וגם לאותן משפחות שכולות, שאני אזכיר אותן שוב ושוב, על הסבל שלהן, מה שהן רואות עכשיו, מה שהן צריכות לחוות שוב ושוב, שהכול צף מחדש, ולהראות להן שאנחנו פה בשביל לעשות את הצדק.

מאחר שאין חקיקה בכנסת, הייתי צריך לקבל הסכמה גם מחלק מסיעות האופוזיציה. עשינו את זה ביחד, אני וחבר הכנסת שמחה רוטמן, שפנה אליי עם הנושא הזה והעלינו את הנושא הזה. אני חושב שלהרבה ח"כים יש פה את ההצעה הזו על סדר-היום. תודה, שמחה, על היוזמה, והרצון והדחיפה. אני רוצה להודות גם לזאב אלקין מהמחנה הממלכתי. כשפניתי אליו עם העניין הזה, לבקש את הסכמתו, אז הוא לא היסס ונתן את אישורו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לנו יש חוק כזה. זה חוק של שרן כבר כנסת שנייה.
היו"ר אופיר כץ
אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שאותו דבר, אותה מתכונת של שיחה, ברגע שפניתי אליהם הם אמרו: כן, גם להם יש חוק כזה, ונתנו את הסכמתם. שתי סיעות נוספות שפניתי אליהן עדיין לא חזרו עם תשובה, אני מקווה שבמהלך היום הן תחזורנה אלינו עם תשובה חיובית, כי זה באמת דבר הכי נחוץ והכי מתבקש. ובנוסף, אני רוצה להודות גם ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה – היה צריך גם אותו – ולהודות לו על ההירתמות שלו למהלך. גם הוא כמובן סייע בכל מה שצריך, ויסייע במהלך תהליך חקיקה.

מה שאנחנו עושים עכשיו זה נותנים פטור. אז היום אנחנו מתחילים צעד מתבקש, שלא יכולנו לעשות את זה לפני כן. ואנחנו נעשה את זה בהקדם האפשרי בכנסת הזאת. גם הוא וגם בן דודו שאמור להשתחרר בשבוע הבא לא צריכים להיות בשטח מדינת ישראל, וכך אנחנו נעשה. נתחיל עם המציעים שיש להם חוקים. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בנושא הזה באמת צריך להגיד תודה לך כמובן, שפניתי אליך. אני התרשמתי מאוד, פניתי בשם סיעת הציונות הדתית, הנושא עלה אצלנו גם בישיבת סיעה. זו הצעת חוק גם מהכנסת הקודמת, שגם הייתה משותפת לסיעת הציונות הדתית. מי שהובילה את זה אז הייתה אורית סטרוק, יושבת-ראש הסיעה שלנו אז.
היו"ר אופיר כץ
יחד עם דיכטר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יחד עם דיכטר מהליכוד. והנושא הזה באמת הובל גם בכנסת הקודמת. אז כשפניתי אליך ראיתי, ואני רוצה להודות, על התגייסות מלאה, ישר לפנות, לנסות להגיע להסכמות בנושא הזה עם סיעות האופוזיציה שאפשר להגיע איתן להסכמות על זה. ומדובר בהצעת חוק שהיא דחופה וחשובה מאין כמותה. אני חושב שאם יש הצעה שלשמה נועד הפטור מחובת הנחה להצעת חוק דחופה וחשובה זו ההצעה וזה הכיוון, גם בגלל שראינו כולנו את אותם ריקודים ומסיבות לשחרורו של אותו רוצח נתעב, מחבל. והמחשבה וההתייחסות, וגם מה שהולך להיות בעוד כשבוע כאשר ישתחרר שותפו למעשה, הדברים האלו חייבים לקבל מענה מהיר בחקיקה.

יש פה דבר ראשון אמירה מוסרית לפני כל דבר. אנחנו התרגלנו במשך הרבה מאוד שנים, קצת אולי כמו צפרדע מתבשלת, לאט-לאט בתהליך הדרגתי, שזה לגיטימי שיושבת לידינו רשות, היא מקבלת כספים ממדינת ישראל, תשלומי מיסים וכדומה, מנהלים איתם שיח שוטף על נושאים כאלו ואחרים, נושאים אזרחיים, נושאים ביטחוניים, ובמקביל בספר החוקים של אותה רשות, הרשות הפלסטינית, מופיע תעריפון: רצחת היהודי – תקבל X; רצחת יותר יהודים – תקבל Y. אם אתה אזרח ישראלי - - -
קריאה
תקבל יותר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אגב, ולכן החוק הזה הוא כל כך משמעותי. אם אתה אזרח ישראלי שביצע מעשה טרור אתה תקבל יותר. יש להם אינטרס.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה בגלל יוקר המחיה בארץ.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ברור. אבל זה עוד הממשלה הקודמת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אגב, זה שקר וזה ספין. אם תציג את זה כאן בוועדה אני אודה לך. תציג את המסמך הזה כאן בוועדה. זה שקר. אין כזה דבר. אין מחירון, אין כלום. זה שקר. תציג, שמחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם אין דבר כזה, אז החוק לא צריך להפריע לך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, גובה התמיכה תלוי בכמות השנים שקיבלת בכלא.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה משהו אחר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
וכמות השנים שקיבלת בכלא תלוי כמה רצחת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אז זה הסבר שלך. זה לא מה שהוא אמר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
התעריפון משלם יותר לאזרח ישראלי.
היו"ר אופיר כץ
ומה שאלקין אמר זה מקובל?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מה שאני אמרתי זה עובדות, הוא לא יכול לחלוק על זה, אופיר.
היו"ר אופיר כץ
לא, השאלה אם זה מקובל, לתת כסף לרוצחים. מה זה משנה עכשיו מה הקריטריונים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לפי כמה אנשים הם הרגו, ולכן כמה יש אנשים יש עליהם בעונש. זה מאוד פשוט.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה לא מה שאמרת בהתחלה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
צריך שיהיה עונש שהם לא יצאו. זה בלי קשר. אבל עד אז - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ולכן המציאות הזאת, שהיא פוגעת בצורה אנושה במוסר, ביכולת שלנו לחיות כאן כמדינה מוסרית, כשאנחנו מעבירים את הכספים האלו, שבסופו של דבר אנחנו משלמים גם לרוצחים שלנו. ועוד, כמו שאמרתי, התעריף גבוה יותר כאשר מדובר באזרח ישראלי. זאת אומרת, הרשות הפלסטינית מנסה לגייס מחבלים מקרב אזרחי מדינת ישראל, כי לאזרחי מדינת ישראל יותר קל לעבור מחסומים, יותר קל להיכנס לקניונים עם תעודת זהות, יותר קל לעשות פיגועים. ולכן הם משקיעים יותר כסף ומשלמים יותר כסף כשמדובר באזרח ישראלי. המינימום – באמת המינימום, ואמרו פה: שלא ישתחררו לעולם, אפשר לדבר על עוד כל מיני פתרונות – אבל המינימום שאנחנו כמדינה מוסרית ותאבת חיים צריכים לעשות זה להגיד: מי שמקבל משכורת מהרשות הפלסטינית על זה שהוא הרג בנו מוזמן לחיות בעזה, מוזמן לחיות ברמאללה אחרי שהוא משתחרר מהכלא. הוא לא יכול להיות אזרח ישראלי ותושב ישראלי, שמקבל כסף מהישות תומכת הטרור על חשבון זה שהוא הרג ורצח בנו, בחיילים שלנו, באזרחים שלנו, בילדים שלנו או במשפחות שלנו.

ולכן אני מאוד מודה לך, אדוני יושב-ראש הקואליציה, על שהעלית את זה, ועשית הכול כדי שזה יגיע כמה שיותר מהר לשולחן הכנסת; למפלגות האופוזיציה שהתגייסו לדבר הזה – שהתגייסו בלשון עבר, ולאלו שיתגייסו, בעזרת השם, עוד במהלך היום הזה. ושנוכל להעלות את זה, וזה בהסכמה רחבה ככל הניתן בבית. אם יש חוק שלשמו נועד פטור מחובת הנחה זה החוק, ותודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה לחבר הכנסת רוטמן.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
גם להודות לפורום "בוחרים בחיים", שהם העלו את החוקים האלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בוודאי.
היו"ר אופיר כץ
שרן לא פה. לימור סון הר מלך רוצה להתייחס?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אופיר, אני אייצג את שרן. היא ביקשה ממני לייצג אותה. גם לי יש חוק דומה.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תודה רבה. קודם כול אני רוצה להודות לך על היוזמה הברוכה הזאת, לא לחכות להשלמה של חובת ההנחה על שולחן הכנסת, ובמקרה הזה לקדם את החוקים עכשיו. יש לזה גם נסיבות שמצדיקות את הדחיפות, בנוסף לנימוקים לגופו של החוק שהביא כאן חבר כנסת רוטמן, וכמובן גם אני הערתי שיש בחוק הזה בהחלט נחיצות וצורך. הוא גם דחוף, כי יש כרגע כמה אירועים שהם למעשה מזמנים את היכולת להפעיל אותו. ולכן אני מקווה שלאחר מתן פטור מחובת הנחה הכנסת באמת תשלים את הליך החקיקה מהר. מבחינתנו כאמור הצעת החוק הזאת הוגשה על ידי חברת הכנסת שרן השכל עוד בכנסת הקודמת וגם בכנסת הזאת, היא גם הגישה בקשה רשמית לוועדת הכנסת עם בקשה לפטור מחובת הנחה, לאור האירועים של השחרור, וגם החשיבות של החוק. עוד נדבר על החשיבות של החוק לגופו של החוק בתהליך החקיקה, אבל כאן כרגע אנחנו מתייחסים לדחיפות, ואני חושב שהדחיפות ברורה מעל כל ספק

ולכן באמת לא היססנו בתמיכה שלנו מול היוזמה הזאת לפטור מחובת הנחה. ואנחנו מאוד נשמח אם גם המשך קידום החקיקה – הוא בידיך, אתה יושב-ראש הקואליציה – הוא יהיה הכי מהיר שאפשר, כדי שהחוק ייתן מענה לסיטואציה הזאת. אני שמעתי קולות שאמרו: אבל אולי אנשים לא רוצים, סך הכול משלמים להם את הכסף הזה באופן אוטומטי. החוק נותן גם לזה פתרון. מי שרוצה לא לקחת את הכסף או להחזיר אותו, האזרחות שלו יכולה לחזור.

ולכן מבחינה זאת בהחלט אני חושב שהוא חוק מאוזן, נכון, ראוי. אנחנו תומכים בו. ונשמח מאוד לאישור של פטור מחובת הנחה היום. אני גם מבקש, היות שאני, כמו חבר הכנסת פורר, שנינו הפכנו לחברי כנסת ויכולנו להגיש חוקים רק החל משבוע שעבר, קודם לא יכולנו להצטרף ליוזמה הזאת, למרות שהבטחתי לפורום של ההורים השכולים, שבשנייה שאני אחזור להיות חבר כנסת אני אגיש את הצעת החוק. אז אני מבקש להוסיף לרשימת הפטורים, כמו במקרה של חבר הכנסת פורר, גם את הצעת חוק שלי, שאמורה לקבל פ' היום, לפי מה שאמרו לי מהלשכה המשפטית.
היו"ר אופיר כץ
בקשתך התקבלה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תודה.
היו"ר אופיר כץ
לימור סון הר מלך, בבקשה, גברתי.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אני רק רוצה לומר, אין לי כל כך מה להוסיף, שזה חוק שהוא מחויב המציאות. זה אבסורד שהמציאות הזאת בכלל יכולה להתקיים ולהתרחש פה. זה חוק שהוא עשיית צדק. מעבר לעשיית הצדק עם המשפחות, מעבר לדרישה הכי מוסרית והכי בסיסית, שהמשפחות שנפגעו לא יצטרכו להיפגע בפעם נוספת, אני חושבת שיש פה עשיית צדק לאומי עם כל עם ישראל. אני כל כך שמחה שהדרישה הזאת, למרות שאנחנו יודעים שמי שעומד מאחורי זה פורום "בוחרים בחיים", שהביאו את הדברים של אותם הורים שכולים שמבקשים לתקן את העוול הזה.

אני אגיד רק משהו קטן שמפריע לי. אני מבינה שאי-אפשר אחרת, אבל שיש פה איזושהי התניה לשלילת אזרחות, שרק מי שקיבל כספים, מי שהוכר ותוגמל על מעשה הטרור – שלא רק הוא, אני חושבת שמצד האמת כל מחבל שרצח, לא משנה, יהודי על רקע זה שהוא יהודי, צריך לשלול את האזרחות שלו. אני חושבת שהעונש הראוי לאדם כזה הוא מוות. דינו מוות. אבל בימים יותר מתוקנים כנראה זה יקרה, אנחנו עוד רק בשלבים ובדרך לשם. אבל אני מאוד שמחה ומברכת על זה שאנחנו פה. אני רק אומרת: לא צריכה להיות פה התניה.
היו"ר אופיר כץ
אבל את גם הגשת את אותו החוק, לא? עם ההתניה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
לא דיברנו על שלילת אזרחות אלא דיברנו על זה שלא יכול להיווצר מפגש בין מי שרצח לבין המשפחות. זה מבוסס על החוק של פוגעים מיניים, שבעצם אומר: אנחנו יוצרים הרחקה בין המשפחות, כדי לפחות להקל במעט על הסבל של המשפחות, שהן לא יצטרכו לפגוש את מי שרצח את הבן שלהן או את הילד שלהן או את הילדה שלהן בקניון, כי זו אפשרות ריאלית לגמרי.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת טיבי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
רגע, גם אני רוצה.
היו"ר אופיר כץ
רגע, הם המציעים, במקום עודד פורר. כן, בבקשה. ואחרי זה חבר הכנסת טיבי, ואחרי זה נעשה סבב כל חברי הכנסת הלא-מגישים. בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני אגיד כמה דברים. קודם כול, אשר למפלגת ישראל ביתנו, נלחמה, נלחמת, תילחם בחורמה בטרור ובטרוריסטים. ככל שמדובר במחבלים, מרצחים, יש להעניש אותם בחומרה בכל הכלים שיש לרשותנו. לא ייתכן שבבית ספרנו – הרצחת וגם ירשת? אני מקבלת את מה שאמר פה באמירה ערכית חשובה מאוד, שיש לתת לה קדימות. ולכן אנחנו כמובן, עודד פורר וחברים. אני רק מבקשת לראות, חבר הכנסת אופיר, שזה מופיע על סדר-היום, ההצעה של עודד פורר.
היו"ר אופיר כץ
עודד רשום.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תודה רבה. אקדים ואומר, שכמובן אנחנו מתנגדים להצעת החוק ומתנגדים לבקשה לפטור. נושא האזרחות ושלילת אזרחות, שמובא תדיר לכנסת ולכאן, הוא בקשה סלקטיבית על רקע לאומי, כלומר מבקשים שלילת אזרחות רק מערבים. יכול להיות ששכחתם, מציעי החוק, אני רוצה לעזור לכם - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה, חבר הכנסת טיבי? אם יהודי, חס וחלילה, יבצע פעולת טרור ויקבל משכורת מהרשות הפלסטינית, לפי זה גם האזרחות שלו תישלל.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
דקה. אתה חכם. אבל יש רוצחים יהודים שמקבלים בעקיפין כסף מממשלת ישראל דרך ארגונים משפטיים. אחד, יכול להיות שטעיתם. אז לחילופי חילופין בטח אתם רוצים לומר, שרצח הוא יותר חמור מקבלת תשלום. רצח הוא יותר חמור מקבלת תשלום. ולכן אני אציע לכם, למרות שאני מתנגד לחוק, שתוסיפו למשל לשלול את האזרחות מרוצח ראש ממשלה. למשל. מה דעתכם? מישהו בכנסת, מאז שראש הממשלה רבין נרצח, העלה בדעתו, העלה הצעה, לשלול אזרחות של הרוצח היהודי? אף אחד מכם לא העלה. למה? כי הוא יהודי, והאזרחות היא אזרחות תמידית, גם אם אתה רוצח סדרתי. גם אם אתה אונס אישה, מבתר את גופתה, יורה בה אחרי שאתה מבתר את גופתה, אף אחד לא יעלה על דעתו שיבקש לשלול את אזרחותך, כי אתה יהודי. מותר שאתה תעשה את הפשע הנורא ביותר כשאתה יהודי, ואז אף אחד לא נוגע באזרחות שלך.

כאשר מדובר באזרח ערבי, תמיד יש הצעות כאלה פופוליסטיות. הן מסוכנות, אבל הן פופוליסטיות. למשל אפשר להוסיף גם רוצח שבעה אנשים שביצע טבח בראשון לציון לפני מספר שנים. עמי פופר למשל. מישהו העלה בדעתו כאן – טבח, שבעה אנשים, פועלים פלסטיניים – העליתם בדעתכם לשלול את אזרחותו? לא לשלול, לדון בשלילת אזרחות? אף אחד מכם. ולכן נושא האזרחות משמש תמיד כאיום מתמיד על האזרח הערבי. והנושא הזה של תשלום הוא עלה תאנה של בקשות פופוליסטיות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוא לא עלה תאנה, חבר הכנסת טיבי, הוא מייצר זיקה לרשות אחרת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אגב, כדי להיות הגון, הוא לא עלה רק בממשלה הזאת, שלילת אזרחות עלתה גם בממשלות קודמות. תמיד מבקשים לשלול אזרחות של אזרחים ערבים, אבל לעולם פושע יהודי, אנס יהודי, רוצח סדרתי יהודי, לא מבקשים - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
אבל פה מדובר על טרור ועל בגידה במדינה. זה שונה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הטבח בראשון לציון לא היה טרור?
בועז ביסמוט (הליכוד)
פה מדובר בספציפיקציה של טרור - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
בועז, הרוצח שטבח בשבעה פועלים - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
מדינה שמגינה על עצמה - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שום ישות מדינית אחרת לא שילמה - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
אתה מבלבל בין דברים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הרוצח שטבח בשבעה פועלים פלסטיניים – היה טרור או לא היה טרור?
בועז ביסמוט (הליכוד)
אתה מבלבל בין נושאים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הרוצח שטבח בשבעה פועלים - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
בוא אני אתן לך תשובה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תמיד יש לכם ניסיון להתחכם.
בועז ביסמוט (הליכוד)
לא, ממש לא.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
ניסיון להתחכם – ישות, ישות.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אתה לא מתחכם בכלל.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני חושב שרצח ראש ממשלה זה יותר מסוכן.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אתה מתחכם עכשיו. מדברים על טרור ומלחמה בבוגדים.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
הפוסל במומו פוסל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, אתה יכול לייתר את החקיקה הזאת. מאוד פשוט. תשכנע את הרשות הפלסטינית לא לשלם למחבלים - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
זה לא מדויק, מה שאתה עושה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
האמת היא שאני יודע שהבקשה להוסיף את רצח ראש הממשלה מביכה את כולכם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה מביכה? אם הרשות הפלסטינית תשלם לו משכורת על זה – כן - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
אבל זה לא קשור, אחד לא קשור לשני.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
עמי פופר התייחד עם אשתו, הביא ילדים לעולם, יצא 20,000 פעם לטיולים, באחד מהם הוא עשה תאונת דרכים, להבדיל מאסירים ערבים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - - שהייתה לו מסיבת קבלת פנים?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
נדמה לי שבמה שקרוי "המחתרת היהודים" לקחו אותם לטבול את ידיהם בחוף הים. זה יותר ממסיבה. לקחתם אותם ברכבים ממשלתיים לים. המחתרת, הטרוריסטים היהודים.
בועז ביסמוט (הליכוד)
תקשיב ותגיב, רק מילה אחת, הראיה של איפה ואיפה: היחס שלי אליך ואל כסיף הוא אותו יחס, והוא יהודי. תבין, פה העניין הוא טרור ואיך אתה - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
כסיף הרבה יותר גרוע ממנו
בועז ביסמוט (הליכוד)
אתה יודע מה? אני מצטרף אליך. ולכן כסיף ואתה בשבילי זה אותו דבר, וכסיף יהודי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כסיף הוא חבר כנסת מכובד בסיעה שלנו.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אבל היחס שלי אליו אידאולוגית הוא בדיוק כמו היחס - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
יש הבדל בין ח"כים פשיסטים לח"כים שמתנגדים לפשיזם. זה ברור.
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת טיבי, סיימת?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני סיימתי. אם תרצו להציע משהו נגד רוצח ראש הממשלה היהודי, בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
החוק הזה חל גם עליו, אם הרשות הפלסטינית תשלם לו משכורת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תפסיק להתחכם, אלקין. אתה קצת יותר אינטליגנטי - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז אני לא אהיה "אלקין".
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
רצח יותר גרוע מתשלום. רצח ראש ממשלה יותר גרוע מתשלום.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
זה לא יאומן איך אתה לא מתבייש לומר את הדברים האלה בלי לגמגם. זה פשוט לא יאומן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשתהיה מסיבת קבלת פנים ליגאל עמיר - - -
משה סעדה (הליכוד)
ההבדל שהוא מקבל כסף - - -
היו"ר אופיר כץ
חברים, כל אחד יקבל את זכות הדיבור. אני רק רוצה לתקן אותך בדבר אחד, אמרת שאנחנו כל הזמן מאיימים בשלילת האזרחות. אז היום זה היום שאנחנו מפסיקים לאיים ומתחילים לממש את שלילת האזרחות.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
ערבים אמרתי, לא יהודים. נראה אותך מציג משהו על רוצח ראש ממשלה. בוא נראה.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חבר הכנסת חנוך.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
מה הקשר?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
"מה הקשר", אומרים לי.

לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): << דובר > >

מה הקשר? אתה אפילו לא מתבלבל ואומר את השטויות האלה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
ליהודים מותר לרצוח.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
הרי כולנו יודעים איפה זה עומד באמת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה בדיוק מה שרציתי לשמוע, תודה רבה. אין קשר.
משה סעדה (הליכוד)
הקשר הוא משפטי, שהישות תומכת טרור.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה לא קשור. זה בסדר, החוק הזה הוא בטח מבורך בעיניי. אני מסכים עם לימור, הנושא של תשלום, אני מבין אותו, אבל בעיניי אפשר גם בלעדיו. אני גם הגשתי הצעת חוק, שמעניקה סמכות לשר הפנים, במקרים שהוא יחשוב לנכון לשלול אזרחות של משפחה שממנה יצא מחבל ישראלי לבצע פיגוע טרור. מי שיוצא לבצע פיגוע טרור במדינת ישראל צריך לדעת שני דברים: א' הוא לא חוזר חי. זו לדעתי צריכה להיות הנחיה לכוחות הביטחון. ב' עונש מוות. האיש הזה לא טוב שיצא חי. ודבר שני, הוא צריך לדעת שהוא גוזר כליה על משפחתו. כשנאבקים בטרור, צריך להיעזר באמצעים גסים, אמצעים שאולי פוגעים בזכויות כאלו או אחרות, אבל מה לעשות, אנחנו מתגוננים מול טרור רצחני. ואני לא מרגיש שום צורך להצדיק את עצמי על זה שאני במדינת היהודים מעדיף יהודים. כן, אחמד טיבי, זו מדינת - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מעדיף רוצחים יהודים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני מעדיף רוצחים יהודים על רוצחים ערבים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תודה רבה, קיבלתי את מה שאני רוצה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
וככלל במדינת היהודים, אני מעדיף יהודים על פני ערבים לא נאמנים לפה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה המשפט של הקדנציה בשלב זה. עד לרגע זה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מצוין. אין לי שום בעיה עם המשפט הזה. זו מדינת היהודים.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
בסדר, אתה מעדיף מחבלים ורוצחים ערבים. אתה מעדיף רוצחים ערבים לכתחילה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני מתנגד לרצח באשר הוא.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זו מדינת היהודים. אנחנו רואים איך אתה מתנגד לרצח. אתה מהלל רוצחים, אתה לא מתנגד לרצח.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אתה משבח אותם.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
באשר הוא.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אתה מהלל רוצחים. רק ביום שישי האחרון אתה הוצאת הודעת ברכה לרוצח הזה שמשתחרר. רק ביום שישי האחרון.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אפילו את כרים יונס אתה - - - בושה וחרפה. זה מראה בדיוק מה אתה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אז לכן אנחנו לא צריכים להסס ולא צריכים כלום, אנחנו צריכים להמשיך בתהליך הזה של שלילת אזרחות, של פגיעה בטרוריסטים, בסביבה שלהם ובמשפחות שלהם. ככה נלחמים בטרור. תודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת סעדה, בבקשה. אחריו – חבר הכנסת ביסמוט.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אסור לשקר בוועדה.
משה סעדה (הליכוד)
קודם כול אני מברך על החוק הזה. אני מצטרף לכולם, זה חוק שהוא הכרחי, ואתה שואל את עצמך איך זה לא קרה קודם. אבל כדי שלא נמשיך לשאול את זה גם על דברים אחרים אני רוצה להתייחס לשאלה. ראינו את המסיבות ואת ההילולות, ואנחנו כבר יודעים שיש המשך לאירוע הזה עוד שבועיים. ואני שואל: איך המחוקק עד היום לא נתן דעתו לאסור על המסיבות האלה, ברמה שכל מי שמשתתף הוא חלק מהתמיכה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת סעדה, השר בן גביר נתן הוראה שלא יהיו מסיבות. היו מסיבות?
משה סעדה (הליכוד)
לא, מבחינה חוקית. לצערי, היו והיו. ואני גם יודע שעוד יהיו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל הוא נתן הנחיה שלו.
משה סעדה (הליכוד)
אלקין, החוק הפלילי כבר מזמן הביע דעתו - - -
קריאות
- - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אחרי החוק שעבר, ועדיין יש מסיבות?
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת אלקין, תן לו בבקשה לסיים.
משה סעדה (הליכוד)
החוק הפלילי מזמן הכיר בזה שהעבירה מתבצעת לא רק על ידי מי שעושה אותה אלא על ידי כל הסביבה התומכת, שמאמצת ברוחה את המעשה, אפילו לפעמים משלהבת. ופה יש לנו סיטואציה, שאוכלוסייה לא קטנה הולכת לתמוך בבן אדם שרצח חייל, ואין שום התייחסות בחוק למעשה הזה. וניחא אם זו הייתה רק אוכלוסייה, אני יודע שזה גם אנשים מההנהגה ערבית שהגיעו. ויש פה בן אדם שיושב איתנו, ואני שואל את עצמי: איך יכול להיות שבכנסת ישראל יושב אדם - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתה עכשיו אמרת שהייתי שם. עכשיו שיקרת. עכשיו שיקרת. כשאני אלך אתה תדע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, אתה יכול להגיד: עוד לא הייתי שם.
משה סעדה (הליכוד)
בסרטון מהלל את אותו רוצח. וכמו שאני אומר, שהחוק הפלילי חייב לתת את דעתו בענישה מחמירה למי שתומך בטרור ולסביבה שמסביב, גם חברי כנסת שקוראים לרוצח מנהיג, לא ראויים שישבו פה בכנסת. אופיר, חשוב שתשמע את הדברים, כדי שנקדם יחד חקיקה. אני לא חושב שאנחנו יכולים לגנות רצח, ומצד שני לאפשר לאנשים לחגוג את הרצח, גם אנשים מהפרלמנט הישראלי. לכן אני חושב שזה דבר שחוצה את המפלגות, למעט עופר כסיף, אחמד טיבי ועוד מיעוט שבמיעוט. צריכים להתאחד כולנו לחוקק בדין הפלילי גם איסור להשתתף באותן סעודות של אותו רשע, וגם שמי שמהלל רוצח לא יכול להיות חבר כנסת בפרלמנט הישראלי.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. חבר הכנסת ביסמוט, בבקשה.
בועז ביסמוט (הליכוד)
תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני באמת מברך אותך על הצעת החוק. וגם אני חייב להודות ולברך פה את חבריי לאופוזיציה. אני מסתכל למשל על חבר הכנסת אלקין ואני אומר: זה מאוד מעודד. חבל דווקא שלעיתים אנחנו פתאום מוצאים את המכנה המשותף דווקא ברגעים כאלה מול אירועים מזעזעים או הדברים שאנחנו פשוט חיים איתם או המציאות שלנו. הייתי אומר יותר מזה, שהקשבתי לך, חבר הכנסת טיבי, וצר לי להגיד את הקביעה הזו ב-2023, שעדיין, לצערי, ואולי אחת הסיבות אתה בין היתר מייצג פה עם שעדיין ב-2023 מחפש את עצמו, כי זכות הקיום היחידה של הפלסטינים במשך 100 שנה הייתה שלילת קיומנו. אבל זה עוד מילא. אבל כאשר גם יש לך תעריף דמים, שבו אתה למעשה - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתה מכיר בעם הפלסטיני? תן לי שר אחד שמכיר בעם הפלסטיני. שר בממשלת ישראל. אין. ואתה מטיף מוסר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, הוא התאפק כשאתה דיברת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת טיבי, אני אפתור לך את הבעיה – ראש הממשלה. מכיר אפילו בצורך במדינה פלסטינית. למה אתה משמיץ את ממשלת ישראל?
בועז ביסמוט (הליכוד)
יש להניח שהקואליציה הזו לא תעודד הקמתה של מדינה פלסטינית, והממשלה הזו גאה בזה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא תהיה מדינה פלסטינית, בועז.
בועז ביסמוט (הליכוד)
זה הרי ברור. זה אל"ף בי"ת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתה אומרים שנתניהו שיקר? נתניהו שיקר?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
התפכח.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
נתניהו שיקר? צריך להוסיף מכונת פוליגרף לכל ראש ממשלה מהליכוד?
בועז ביסמוט (הליכוד)
כבוד היושב-ראש, אני רוצה לסיים דבריי.
היו"ר אופיר כץ
כן. בבקשה. סליחה.
בועז ביסמוט (הליכוד)
בינתיים מי שמשקר זה מי שאומר שאין תעריף דמים. אני הסתכלתי פה, ולא צריך לחפש הרבה, ואני פה מסתכל על דבר שהוא באמת הזוי. אגב, מבחינתנו, כל מי שיושב כאן בבית ולא פועל נגד זה, הוא פוגע בערכיות, במוסר, במה שאתם רק רוצים, וגם באזרחי המדינה שלנו. ולכן יש לפעול, ולכן אני מברך על היוזמה שלך, כבוד היושב-ראש.

אני רואה פה, וזה פשוט נראה מחריד, שאנחנו כמדינת ישראל התרגלנו – מדינות ישראל לדורותיהן בדורות האחרונים – התרגלנו לדבר שהוא לא מקבל על הדעת. ותק אסיר בשנים, עד 3 שנים, שכר חודשי בשקלים – 1,400 שקל; 5-3 שנים – 2,000 שקל; 10-5 שנים – 4,000 שקל. ואני ממשיך: מעל 30 שנה – 12,000 שקלים. יותר מזה, הרשות הפלסטינית גם תומכת באופן חודשי ב-5,000 שקל נוספים, ואנחנו מעבירים להם כספים לתעריף דמים. הרי זה הזוי. ואם תחשוב על זה, חבר הכנסת טיבי, אתה בעצמך, רופא במקצוע שלך, תגיד אם זה עושה שכל, אם זה לא דבר שהוא חסר כל היגיון.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתה יודע מה אמר אלוף במילואים לפני שבועיים על התשלומים האלה? אלוף שכולכם מקשיבים לו. הוא אמר: אלה תשלומים סוציאליים, לא תמיכה בטרור. אלוף.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אם אתה ישראלי, ואתה מבצע פיגוע טרור, אתה מקבל תוספת של 500 שקלים. התשלומים האלה פורסמו ב-2018.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני עוד לא ראיתי תשלומים סוציאליים שהגודל שלהם תלוי בכמות השנים שאתה יושב בכלא. המצאה ייחודית של הרשות הפלסטינית.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אז זה חסר כל היגיון. התעריף הזה קיים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
- - - המצאות.
בועז ביסמוט (הליכוד)
ותודה לאל שבאמת הכנסת הזו מתכוונת לשים לדברים האלה סוף. וכן, אתה יודע, הרשות הפלסטינית, עם כל הכבוד, אם להם תעריף דמים, לנו יש תעריף מוסרי ונשים לזה סוף, נקודה. תודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. ברוך שובך.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כובשים מדברים על מוסר.
בועז ביסמוט (הליכוד)
משחררים מדברים על מוסר.
משה סעדה (הליכוד)
במדינה מתוקנת לא היית כאן.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
זו נחלת אבותינו.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
יש ראי באייפון למי שרוצה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה להתייחס בכוונה לשתי דוגמאות מאוד מעניינות שאתה הבאת. אני מתאר לעצמי מה היה קורה כאן בכנסת אם יגאל עמיר – אמרת: רוצח ראש ממשלה – היה משתחרר אחרי 40 שנה, הייתה מסיבה ענקית, והיו משתתפים בה שניים-שלושה שרים או חברי כנסת, היו משתתפים בקבלת פנים, ואומרים: זה הכול הומניטרי.
משה סעדה (הליכוד)
או מוציאים סרטון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יתירה מזו, הזכרת את מה שהיה בראשון לציון. אני מתאר לעצמי, אם אותו אחד מראשון לציון לא היה מתחרט על מעשיו, היה גאה במעשיו, ומדינת ישראל הייתה משלמת לו – איך קראת לזה? – תשלומים סוציאליים עבור הישיבה בכלא.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הוא מקבל. ביטוח לאומי הוא מקבל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא מקבל כמו כל אזרח, לא עבור ישיבתו בכלא. הוא מקבל ביטוח לאומי כמו כל אזרח.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לא ביקשתם לשלול ממנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני גם לא ביקשתי לשלול. הוא לא מקבל מענק על זה. יתרה מזו, אני מזכיר לך, היה שר פה, רצו לשלול ממנו את ההתמודדות בכנסת, אולי יש לו תמונה בסלון.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
פינדרוס, קיבלתי תשובה שרוצח יהודי עדיף על רוצח ערבי. קיבלתי פה תשובה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זו מדינת היהודים. לא הבנת? זו מדינת היהודים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
גם אנס יהודי עדיף על פני ערבי.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זו מדינת היהודים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה המשפט החשוב ביותר שנאמר בכנסת.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
- - - ערבים שרוצים להיות פה אזרחים שומרי חוק מקובלים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה מה שנאמר. במדינה יהודית רוצח יהודי עדיף על רוצח ערבי. זה אתה אומר עכשיו.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
כי זו מדינת היהודים.
משה סעדה (הליכוד)
אתה תומך טרור ואתה לא צריך להיות בפרלמנט שלנו.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
זו מדינת היהודים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אנחנו נעדיף יהודים על טרוריסטים תמיד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
יש ראי באייפון. Mirror.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
נעדיף יהודים על טרוריסטים תמיד. וגמרנו להתנצל על זה. גמרנו להתנצל על זה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תגיד את זה עוד כמה פעמים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
גמרנו להתנצל על זה. עכשיו שמעת?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תוכל להגיד את זה באנגלית?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
Yes. We are through apologizing for it.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מתעלם, אחמד, מזה שהיה פה דיון – אתה מדבר על המוסר היהודי? – היה פה דיון בוועדת הבחירות על מישהו שהתמודד - - -
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תגיד: Jewish murderer is better and superior than Arab murderer.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
An Arab terrorist, yes.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
Jewish murderer is better and superior - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
There is no Jewish terrorist.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אה, No?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
No. What can we do? So far there were no Jewish terrorist.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה גם משפט שתגיד. תגיד באנגלית: There are no Jewish terrorist. תגיד.
היו"ר אופיר כץ
אתם לא מכבדים את חבר הכנסת פינדרוס. בבקשה.
בועז ביסמוט (הליכוד)
המנדט הבריטי הסתיים, חבר'ה, לחזור לעברית.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אתם עושים לי את העבודה הבוקר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אבל תלמד אותי איך אומרים בערבית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחמד, אתה מתעלם מזה, שהלכו לבדוק לאיתמר בן גביר, האם יש לו בבית בסלון תמונה? לא אם הוא הלך לחגיגה, לא מה הוא עשה, האם יש לו תמונה בסלון? בשביל להתמודד לכנסת היה צריך להוריד תמונה, ופה חברי כנסת יכולים ללכת, לעודד רוצחים, ואתה מדבר על מוסר כפול?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הם עומדים מעל בימת הכנסת ואומרים שזה לא טרור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
טול קורה מבין עיניך. זה ממש רחוק רחוק רחוק מאוד. תודה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
הוא אפילו לא ממצמץ ומספר לנו שקרים. הוא יודע את זה. זה שאנחנו בכלל מתייחסים לטענות שלך, הרי כל מה שקורה פה זה שקר אחד גדול, אבסורד אחד גדול. אתה מטיח פה באנשים שהם משקרים, כשאתה בעצמך עושה את זה בלי למצמץ אפילו. וכולם מבינים שכל המשחק הזה, והטרמינולוגיה שאתה מנסה להנחיל, שזה שקר אחד גדול ופייק אחד גדול. אני חושבת שאפילו לא ראוי להתייחס לזה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת כהנא, בבקשה, ולא להפריע.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אדוני היושב-ראש, אני גם רוצה להודות לך על הכינוס של הוועדה, כדי להביא פטור לחובת הנחה על החוק הזה. זה חוק חשוב, זה חוק מוסרי, כמובן שנתמוך בחוק הזה. אנשים משלנו גם הגישו הצעות חוק דומות, וכמובן שאנחנו חושבים שהוא חוק שהוא מאוד נחוץ.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה לא קידמתם בממשלה הקודמת?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אנחנו הגשנו את זה בכנסת הקודמת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
"הגשנו" – קידמתם?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מנסור לא אישר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יושב-ראש ועדת שרים לידך.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזכיר לנו, שבחגיגות המתועבות של השחרור של הרוצח המתועב, הייתה שם איזו להקת דבקה, שמסתבר שמקבלת מימון ישראלי. ועכשיו זו הזדמנות, אני פה קורא למי שאחראי על כך - - -
משה סעדה (הליכוד)
יש חבר כנסת ששיבח אותו. צא נגדו. עזוב את להקת הדבקה, יש חבר כנסת ששיבח את הרוצח. אני רוצה לשמוע מהאופוזיציה - - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
ברור. אני יוצא נגד מי – איזו שאלה, זה מתועב לשבח רוצחים כאלה, זה נורא ואיום, זה חמור מאוד.
משה סעדה (הליכוד)
אני שואל אותך, מתן: האם ראוי שאיש כזה יהיה בכנסת?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני מזכיר לך שהמפלגה שלי, המחנה הממלכתי, באה להצביע נגד האפשרות שהם יוכלו לרוץ לכנסת, בניגוד למפלגות אחרות שלא באו, אז בוא לא נפתח את זה. אני מבקש ממי שאחראי על כך, לבדוק מי מתקצב את הדבקה האלה, ולוודא שהם לא מקבלים תקציב של מדינת ישראל.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני רואה אותם פה בכנסת - - - תרבויות.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, קודם כול יישר כוח, באמת אני מצטרף לכל הברכות על חוק חשוב כזה. אבל אתה יודע, היושב-ראש, יכול שגם אנחנו אשמים כמחוקקים שבכלל הגענו למצב הזה, כי לא יכול להיות שמחבל שרוצח את האחים שלנו מקבל קצבה, מקבל ביטוח לאומי. על מה? לא יכול להיות דבר כזה. אנחנו אשמים בראש ובראשונה שהם עדיין מקבלים. לא יכול להיות שאנחנו נותנים להם את החגיגות האלה שימשיכו.

וכשמדברים איתי על אסירים ביטחוניים, אז בבקשה, אסירים ביטחוניים עושים חיים בכלא עד שהם יוצאים. אנחנו רואים את מה שצף, אז אנחנו באים – קודם כול נטפל באסירים הביטחוניים. אנחנו יודעים על מה שהם עושים לסוהרות, אנחנו יודעים על החגיגות שהם חוגגים בפנים ומה הם מקבלים. הם עושים את כל מה שהם רוצים. כשהם יוצאים סך הכול אני חושב שבשבילם הכלא יותר גדול בחוץ מאשר בפנים. את החיים שלהם, שאנחנו מממנים אותם מכספנו, הם עושים בתוך הכלא. שמה הם עושים את החיים שלהם, על חשבוננו, על חשבון המשפחות שנרצחות.

ואני חושב שכל אחד מכם, גם אתם, המפלגות הערביות, צריכות לגנות את אותם אסירים ביטחוניים.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - - לכולם.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לגנות את אותם אסירים ביטחוניים. לא לעודד אותם, לא לזרוק עליהם סוכריות - - -

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

- - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
על מה אתה מדבר, על שני מקרים לעומת מאות ואלפים? איך אתה משווה כל הזמן? אין מקום להשוואות האלה. מספיק עם הצביעות הזאת. אין מקום להשוואות האלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אסיר ביטחוני שרצח את הילדים שלנו. אסיר ביטחוני שרצח את החיילים שלנו. תגידו, אתם נורמליים? על מה אתם מדברים?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ראינו מה עשיתם לחיילים שנפלו שם במשטרה בשכם או ברמאללה. ראינו עם הידיים המגואלות בדם. ראינו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו חיים במדינה הזאת בזכות ולא בחסד. אני רוצה לדעת, תגיד לי, מה קורה אם אסיר יהודי שבוי בכלא, אם זה במצרים, אם זה בסוריה ואם זה בעזה. אתם נותנים לו משהו? אתם מחפשים איך להרוג אותו ולענות אותו. ואל תגידו לי: זה חמאס – החמאס והרשות הפלסטינית אותו דבר. זה לא מעניין.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

תביא חוק לכולם.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואנחנו פה נותנים להם - - - על מה אתם מדברים בכלל?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא, נגד הטרוריסטים אנחנו נילחם. לא יהיה אותו חוק לכולם. אנחנו נגרש אותם ואת המשפחות שלהם. לא תהיה להם פה תקומה. לא תהיה. לא תהיה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. שמעון.
משה סעדה (הליכוד)
תגנו את המסיבות האלה. יש פה את אחמד טיבי שלא מגנה והוא לא ראוי להיות בפרלמנט. תגנו אתם. אתם, רע"מ, אתם רוצים להגיד שאתם שונים. הייתם בממשלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם הייתם מגנים, תאמין לי, לפחות היינו רואים שאתם לא איתם.
משה סעדה (הליכוד)
תגידו: לא ראוי לעשות את החגיגות האלה. יבוא אל ביתו בצנעה, יתבייש לצאת מהבית. למה אתם לא מגנים?
היו"ר אופיר כץ
טוב, חברים.
משה סעדה (הליכוד)
שנייה, אופיר, זה חשוב. יש פה חבר כנסת שמהלל, ואנחנו יודעים, הוא לא ראוי להיות בכנסת. יש מפלגת רע"מ שאומרת: אנחנו עשינו שינוי. ישבתם בממשלה עם המחנה הממלכתי – היה להם שם אחר אז. אני מבקש ממך: תגנה את זה. למה? אתה מבין שבזה שאתה לא מגנה אתה למעשה מאמץ את המעשים האלה?

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אנחנו מגנים כל רצח של בן אדם.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא, זה לא כל רצח. תגנה את הטרור המוסלמי הרצחני נגד יהודים פה במדינת ישראל. תגנה.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אבל אתם לא יכולים להפעיל חקיקה פרסונלית. תביאו חקיקה לכל מפגע.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא כל מפגע - - -
משה סעדה (הליכוד)
אם אנס היה יוצא מהכלא והייתה מסיבה סביבו, היית מגנה את זה. אם היה רוצח ישראלי שרצח ערבי, וכל היישוב שלו היו חוגגים את השחרור שלו, הייתי קם ראשון ומגנה, כי זה לא ראוי וזה לא מוסרי. איפה אתם? יש פה בן אדם שרצח חייל. למה אתם לא מגנים? אם אתם רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית אתם חייבים לגנות. אחמד טיבי בחר לא להיות חלק מהחברה הישראלית, וזו זכותו, ולכן נקצה אותו מהכנסת הזאת. אתם, רע"מ, אומרים: אנחנו רוצים להיות חלק. אם אתם רוצים חלק ונחלה, אני מצפה מכם לגנות את הדברים מהסוג הזה. ואם אתם לא תגנו, תגיעו למקום שלהם, מחוץ לבית הזה.
היו"ר אופיר כץ
תודה.
משה סעדה (הליכוד)
לא, אני רוצה לשמוע את התשובה שלו, זה חשוב.
היו"ר אופיר כץ
הוא לא רוצה להשיב.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לא רוצה להשיב לך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הוא לא רוצה לגנות ולא להשיב.
היו"ר אופיר כץ
תדע שכשאתה לא משיב אתה במילה אחרת אומר: אני לא מגנה את המעשה הנתעב, אני לא מגנה את החגיגות האלה.

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אנחנו מגנים כל רצח באשר הוא.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה לא כל רצח באשר הוא.
משה סעדה (הליכוד)
שאלתי שאותך: יש מסיבה - - -

ואליד אל הואשלה (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כל עוד אתם מביאים חקיקה - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
כל עוד שאנחנו מביאים. איזה חקיקה אתם הבאתם? הבאתם חקיקה לגנות את כל הטרוריסטים במדינת ישראל? מתי יצאתם נגד טרור?
משה סעדה (הליכוד)
היית מוכן לקבל שיחגגו אנס שיוצא מהכלא? לא היית מקבל. לכן תהיו מוסריים, תהיו ערכיים. אתם רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, ואני חושב שזה נכון שתהיו חלק מהחברה הישראלית, אבל אתם צריכים להכיר בחברה הישראלית, ולהבין שאירועים מהסוג הזה לא יכול להיות שיתרחשו בבית שלכם. ואם זה קרה, תגנה. אם ביישוב שלי היו חוגגים יציאה של אנס מהכלא, הייתי קם, מגיע לשם ומגנה.
היו"ר אופיר כץ
סעדה, הדברים נשמעו. הם חשובים.
משה סעדה (הליכוד)
- - -
היו"ר אופיר כץ
לא, הם באמת חשובים, בסדר גמור.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
חלק מרוצחי ערבים מקבלים קידום, גם במשטרה וגם בצבא.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הם לא רוצחים. הם לא רוצחים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מקבלים קידום. קידום. לא חגיגות. קידום. יורים בגב לפלסטינים, מקבלים קידום.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הם לא רוצחים. זה שאתה קורא לחיילים רוצחים זו בדיוק הבעיה. אתה לרוצחים שלכם לא קורא רוצחים. זו בדיוק הבעיה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מקבלים קידום.
משה סעדה (הליכוד)
במדינת ישראל, כאיש מח"ש - - - שאנשים נכנסו לכלא על זה שהרגו ערבים. ואני אישית הכנסתי לכלא.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מח"ש זה הארגון הכי כושל שהיה. חיפוי. מח"ש – המחלקה לחיפוי השוטרים, שאתה היית חלק - - -
משה סעדה (הליכוד)
אתה במקום זה – אתה יודע כמה שוטרי מג"ב בחברון - - -
היו"ר אופיר כץ
זהו, סעדה, הסתיים. יש לנו אב שכול שרוצה לדבר ואנחנו לא נותנים לו. די.
שמעון גולובנציץ
אני מפורום "בוחרים בחיים". והאמת היא שאני רואה ביום הזה יום היסטורי. אני מייצג פה באמת את כל המשפחות השכולות, נפגעי טרור וכו', ואנחנו באמת שומעים פה היסטוריה. משהו קורה פה, התחלה חדשה. להעביר את החוק הזה של שלילת אזרחות מאדם שרצח יהודי בגלל שהוא יהודי, חוק הגירוש הזה, בשבילנו זו תחילת הרתעה, זו התחלה של שינוי, זה אולי סוג של צדק מסוים שאנחנו מרגישים שמתחיל להיות פה. התחלה של צדק.

אני באמת מקווה שזו התחלה, ושהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר. אנחנו מסתכלים על שבוע שעבר, על החגיגות שנעשו. אגב, אנחנו התרענו בכל הכוח שלנו שיהיו חגיגות, ואף אחד לא הקשיב לנו, ועכשיו כולנו רואים מה קרה פה. ואני באמת מאמין שזו התחלה, ושהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר, על מנת ששבוע הבא, כשישתחרר מחבל, לא יחזרו על עצמן החגיגות האלה, והמשפחות לא ירגישו כל כך מושפלות, ושלא נעשה איתן צדק.

אני רוצה גם להודות לכל אלה שהיו מעורבים בחוק הזה – לאורית סטרוק, לדיכטר, לשמחה, לשרן השכל ולאופיר כץ – שהובילו את החוק, ודואגים שישחררו את זה מחובת הנחה. כולנו, בשם כל המשפחות, אנחנו מקווים שיש פה תחילה של שינוי. ואני פונה גם לכל המשרדים פה, שיתחילו להעביר את חוקי ההרתעה והמשילות, ושלא יהיו פה רציחות יותר, שנעצור את המחבל הבא. אנחנו ממש מאמינים ומרגישים שההרתעה הזאת תעצור את הרצח של היהודי הבא. ממש ממש תודה לכם.
היו"ר אופיר כץ
תודה לכם.

אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. תני לי שנייה לסיים, כי אני צריך קוורום. בגלל שנשמעו טענות לגבי השלושה שאני צריך להודיע עליהם במליאה, אז אני אחזור גם על ההצבעה של סעיף א', בלי אותם חברי כנסת שנודיע עליהם במליאה בהמשך. אז אני צריך להקריא שוב את הסעיף?
נועה בירן-דדון
כן.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי. אנחנו נצביע על שניהם ביחד.
נועה בירן-דדון
לא.
היו"ר אופיר כץ
בנפרד, אוקיי.

א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"ג–2023, לפני הקריאה הראשונה. מי בעד?
קריאה
הוא אמר שלא נצביע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתם יכולים להצביע, אתם לא תיחשבו לקוורום. להצביע אתם יכולים.
נועה בירן-דדון
11 בעד.
היו"ר אופיר כץ
יופי, אז יש לנו קוורום. מי נגד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
גם ואליד נגד.
היו"ר אופיר כץ
איפה הוא? מי שלא פה לא יכול להצביע. שניים נגד. מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי.
עכשיו אנחנו עוברים לסעיף השני
בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור, התשפ"ג–2022 (פ/373/25 של חה"כ אופיר כץ), (פ/374/25 של חה"כ שרן השכל), (פ/376/25 של חברי הכנסת שמחה רוטמן, לימור סון הר מלך וקבוצת חברי הכנסת), (הצעת החוק של חה"כ עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת), (הצעת החוק של חה"כ זאב אלקין), לפני הקריאה הטרומית. מי בעד?
ינון אזולאי (ש"ס)
אופיר, גם לי יש, שעוד לא קיבלתי עליו פ', שהוגש.
נועה בירן-דדון
עשרה בעד.
היו"ר אופיר כץ
מי נגד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
שניים.
היו"ר אופיר כץ
שניים נגד. מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, הבקשה התקבלה.

אני רק רוצה להוסיף, שסיעות שעדיין אין להן נציגות לחוק הזה ויגישו, בהמשך נעזור להן להצמיד, למזג, מה שצריך.

אם כך, אנחנו עוברים לסעיף ג' על סדר-היום.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אופיר, משהו קטן, שתי דקות.
קריאה
- - -
היו"ר אופיר כץ
לא, סיימנו את ההצבעה. זה בסדר, בבקשה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
ביקשתי אישור. שתי דקות.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה. דקה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
המחבלים שרצחו את בעלי היו חוליה שרצחה עוד שלושה חיילים, רצחה עוד אימא לשמונה ילדים, רצחה עוד שני בחורים. בבית המשפט, אחרי שתופסים את אותה חוליה, עומד מפקד החוליה ונושא נאום. אחרי שהוא קיבל שבעה מאסרי עולם הוא אומר: זה לא מפחיד אותי, המספרים האלה שקבעתם פה, אנחנו אומה חזקה, ואנחנו יודעים, אני הולך להשתחרר, וכל החוליה הזאת – הפעילים האלה, הוא קורא להם – אנחנו נשתחרר בקרוב. אתם אומה חלשה, ככה הוא אומר. ולצערי הרב הוא צודק, כי שנה וחצי לאחר מכן – שבעה מאסרי עולם הוא קיבל – הוא משתחרר מהכלא, הוא וכל החוליה.

אנחנו צריכים להבין, הדבר הזה שיש אפשרות כזאת, כשהם מבינים את החולשה. החוקים האלה הם חוקים הכי – איך הוא אמר? צדק – המילה היא צדק. אין צדק. ובכלל אני רואה פה את אחמד טיבי יושב, מייצר פה דיון שכולו מבוסס על שקר אחד גדול. ואנחנו חייבים להבין את הדבר הזה, ולשמוע את האמת ולא להתבלבל.

אז ברוך השם, אני כל כך שמחה שהדבר הזה קורה, ובאמת אני חושבת שפה נעשה קצת מן הצדק. וזה הצעד הראשון, יש עוד מה לעשות שם. תודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה.
ג. הקמת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, תשע"ד–2014.
היו"ר אופיר כץ
סעיף ג' לסדר-היום: הקמת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, לפי חוק קרן לאזרחי ישראל.
ארבל אסטרחן
אני אסביר אולי על מה - - -
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, כן.
ארבל אסטרחן
בשנת 2014 חוקקה הכנסת את חוק קרן לאזרחי ישראל. באותו חוק נקבע שתחילתו ב-1 בחודש שלאחר המועד שבו הגיעו הכנסות המדינה מההיטל לסכום העולה על מיליארד ש"ח. ולכן, למרות שהחוק נחקק כאמור ב-2014, הוא נכנס לתוקף רק ב-1 ביוני 2022, רק לאחרונה.

החוק קובע הוראות מיוחדות לעניין פיקוח הכנסת על הקרן לאזרחי ישראל. סעיף 36 לחוק אומר: תוקם ועדה של הכנסת לפיקוח על הקרן ועל יישום הוראות חוק זה, ויהיו נתונות לה הסמכויות הקבועות בחוק זה בלבד. חברי הוועדה לפיקוח על הקרן ייבחרו על ידי הכנסת על פי הצעת ועדת הכנסת, שזו בעצם ההצעה שמבוקשת מכם כעת. עוד קובע החוק, שמספר חברי הוועדה לפיקוח על הקרן לא יעלה על תשעה. הרכב הוועדה ייקבע בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות. אז למעשה, ברגע שהחוק נכנס לתוקף, קמה הוועדה, וועדת הכנסת נדרשת לקבוע את ההרכב.

לעניין הסמכויות, החוק מונה סמכויות שונות של הוועדה הזו, וכמו שציינתי הוא גם אומר שיהיו נתונות לה הסמכויות הקבועות בחוק זה בלבד. פה אני רוצה להדגיש מה זה אומר. כמובן סמכויות שהיא צריכה לעשות מבחינת פיקוח, קבלת דוחות, דיונים וכו' – הכול מנוי בחוק. נשאלנו, האם יש לוועדה הזאת סמכות לחוקק או לדון בהצעות לסדר, דיונים מהירים שמעבירה הנשיאות וכו'? ופה צריך להדגיש שהיא תוכל לדון אך ורק בעניינים שנובעים מהחוק וקשורים לפיקוח על הקרן ועל יישום הוראות החוק. כלומר, בשונה מוועדות אחרות, ועדות קבועות או ועדות מיוחדות, הוועדה הזאת לא יכולה עכשיו לדון בעניינים אחרים, רחבים יותר, שסוטים מהוראות החוק עצמן. גם המליאה או ועדת הכנסת לא יוכלו להעביר אליה למשל חקיקה של חוקים אחרים או של עניינים אחרים, בעוד שלוועדות קבועות אחרות המליאה יכולה להעביר לפעמים חוקים, גם אם הם לא בדיוק במנדט של הוועדה. בגלל ההוראה הייחודית הזאת בחוק, שאומרת שיהיו נתונות לה הסמכויות הקבועות בחוק זה בלבד - - -
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
רגע, חוקים שקשורים לקרן - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לקרן יכולים להגיע לוועדה הזאת. חוקים כלליים שעוסקים באנרגיות מתחדשות, בנושאים אחרים, לא יכולים להגיע לוועדה הזאת, מכיוון שהחוק ברור ביחס לסמכויות שלה. יחד עם זאת, זאת כן ועדה שהסמכויות שלה כשל ועדה קבועה, במובן הזה שהיא מחוקקת, במובן הזה שהיא יכולה לקבל הצעות לסדר וכו'.
ארבל אסטרחן
דיונים יזומים אותו דבר.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
היא יכולה לעשות דיוני פיקוח, דיונים יזומים וכיוצא בזה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
בסדר גמור. תודה.
ארבל אסטרחן
אבל בכפוף להוראה הייחודית הזאת בחוק, שיהיו לה את הסמכויות שקבועות בחוק, ושהתפקיד היחיד שלה הוא לפקח על הקרן ועל יישום הוראות החוק.

אני מדגישה את זה כי כמו שציינתי, החוק רק נכנס לתוקף, לכן זו פעם ראשונה שהכנסת מקימה את הוועדה הזו. נכון שבכנסות האחרונות הקימה הכנסת ועדה מיוחדת בקשר לחוק הזה, כי החוק עדיין לא היה בתוקף, והוועדה פיקחה על כל המהלכים לקראת כניסתו של החוק לתוקף. בעצם עכשיו לא מדובר על אותה ועדה מהסוג ההוא, שלכאורה הייתה יכולה גם לדון בנושאים פריפריאליים אחרים, אלא זו ועדה חדשה מכוח החוק.

לכן מה שנדרשת כעת ועדת הכנסת לעשות זה לא לקבוע את הסמכויות, אלא רק לקבוע את ההרכב. ומוצע הרכב. אתה רוצה להציג אותו?
היו"ר אופיר כץ
סיעת הליכוד – שלושה חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת המחנה הממלכתי – חבר אחד – מיכאל ביטון; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת עוצמה יהודית – חברה אחת – לימון סון הר מלך; סיעת ישראל ביתנו – חבר אחד – אביגדור ליברמן. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת לימור סון הר מלך. זהו, הצבעה?
ארבל אסטרחן
רגע, קודם כול מי שלא הביא שמות, שישלימו שמות. עוד הערה אחת: בתיקון התקנון שצפוי בקשר לוועדות, שנדבר עליו גם בישיבה היום וגם בישיבה מחר, אחד התיקונים שמוצעים נוגעים לוועדה הזו, בעצם בא לומר, שכל ההוראות שקיימות בפרק הוועדות יחולו גם על הוועדה הזו, בכפוף לשינויים ובכפוף למה שנאמר בחוק. כלומר, כל מה שקשור לבחירת יו"ר הוועדה, שוועדת הכנסת ממליצה והוועדה בוחרת, לממלא מקום, להתנהגות חברי הכנסת, לרישום הפרוטוקולים. כל ההוראות שחלות בעצם על ועדות יחולו גם על הוועדה הזו.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי. מישהו רוצה להתייחס?

אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצבעה עברה פה אחד. לימור, שיהיה המון בהצלחה.
ארבל אסטרחן
והוועדה תצטרך לבחור את היו"ר - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
באותו הליך.
היו"ר אופיר כץ
כן. בזה אנחנו מתורגלים אחרי שבוע שעבר.ד. הקמת ועדות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת:

1. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

2. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

3. הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

4. הוועדה המיוחדת לעובדים זרים
היו"ר אופיר כץ
עכשיו סעיף ד' – הקמת ועדות לעניין מסוים, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת:

1. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.
2. הוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
3. הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.
4. נמצא על סדר-היום גם הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, אבל יכול להיות שעל זה לא נצביע.

סעיף-סעיף? אוקיי. פניות הציבור.
ארבל אסטרחן
צריך להקריא את הסמכויות. וצריך גם לומר, שכל הוועדות האלה היו קיימות גם בכנסת האחרונה ובכנסות קודמות.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי. הוועדות שהקראתי היו קיימות בכנסת האחרונה ובכנסות האחרונות.
סמכויות הוועדה. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור
1. טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים ומארגונים.
2. קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציבי פניות ציבור בגופים שונים, תוך הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם.
3. הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם קביעת נורמות טיפול אחידות ככל האפשר בין הגופים שעוסקים בנושא.
4. שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים.
5. יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח
6. קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים למצוקות הפרט, הצרכנים ומקבלי השירותים הציבוריים.

הרכב הוועדה. בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת יהדות התורה – חבר אחד – יצחק פינדרוס; סיעת המחנה הממלכתי – חבר אחד – מיכאל ביטון; סיעת רע"מ – חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יצחק פינדרוס מטעם סיעת יהדות התורה.
ארבל אסטרחן
רק הערה אחת לגבי הוועדה הזאת, אם אפשר.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה רק להדגיש לגבי הוועדה זאת דברים שאמרנו גם בפעמים הקודמות. זאת ועדה שהסמכויות שלה הן מאוד רחבות, ויכולות לחפוף סמכויות של הרבה מהוועדות הקבועות. שזה אפשרי, זה מה שעושות הוועדות המיוחדות. אבל מה שספציפי לה, הוועדה הזאת היא לא מחוקקת. בגלל שהיא לכאורה יכולה לדון בכול, אז מבחינת חקיקה היא לא דנה בכלום. היא עושה דיונים בפניות ציבור שמגיעות אליה, בנושאים יזומים על ידי חברי הוועדה ועל ידי יו"ר הוועדה, אבל לא מועברות אליה הצעות חוק. אז זאת הבהרה שרציתי לומר בקשר אליה. היא לא חוקקה מעולם. זאת אומרת, זה לא איזשהו שינוי לעומת מה שהיה בעבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם לוועדה מיוחדת מותר לחוקק אז למה פה זה שונה?
ארבל אסטרחן
בגלל שזאת ועדה שדנה בכול, אין לה בעצם סמכות. כל דבר שמגיע עליו פנייה או שיו"ר הוועדה רוצה לשים על סדר-היום הוא יכול לדון.
ינון אזולאי (ש"ס)
פינדרוס שואל אם הוא יכול לעשות תקדים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אני שואל: אם המליאה מחליטה על חוק צרכני, שהיא רוצה להעביר לשם כי הוא חוק צרכני, לצורך העניין. הרי מבחינת התקנון בסעיף 108 8 ועדה מיוחדת אמורה לחוקק?
ארבל אסטרחן
נכון, אבל - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ההסכמה בעצם לעשות ועדה כזאת, שהיא הכול מכול, להבדיל מוועדת רפורמות למשל, שאנחנו מתנגדים לה כייעוץ משפטי, זה התנאי הזה שהיא בסוף לא תוכל לחוקק, אלא רק באמת לקיים דיונים לשירות האזרח, לסיוע לאזרח, לדון בפניות הציבור ולפתור בעיות שלא בדרך של חקיקה, אחרת היא פשוט הופכת להיות ועדת סל שלכאורה עוקפת את כל יתר סמכויות הוועדות. זה חלק מהעניין.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הבנתי. זאת אומרת, זו עמדת הייעוץ המשפטי שאומרת: אנחנו לא רוצים להסתבך עם ועדות אחרות.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא, לא להסתבך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, להסתבך מבחינת ההיקף - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
מבחינת שמירה על הסמכויות שמחליטים כאן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
של ועדות אחרות.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא רוצים שאתה תסתבך איתם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא רוצים שתסתבך עם יושב-ראש ועדת הכספים, שאמר שהוא לא רוצה ועדת רפורמות שהיא לא מוגבלת בסמכויותיה, אז פשוט החשש לזה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, מי בעד? חברי הכנסת, מי בעד?
נועה בירן-דדון
הקמת הוועדה.
היו"ר אופיר כץ
הקמת הוועדה לפניות הציבור. תשעה בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה עברה פה אחד, והיא תובא למליאת הכנסת. ברכות ובהצלחה, חבר הכנסת פינדרוס. ואני פונה לסיעות להביא שמות לכל הוועדות.

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. סמכויות הוועדה: הגנה על ילדים וקידום מעמד ילדים ובני נוער, במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי-אפליה ועיקרון השוויון, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, הזכות של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם בעניינים הנוגעים להם, וזכותם של ילדים ובני נוער נפגעי עבירה לטיפול ולשיקום הולם.

הרכב הוועדה. בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שלושה חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת המחנה הממלכתי – חברה אחת – פנינה תמנו; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת יהדות התורה – חבר אחד; סיעת חד"ש-תע"ל – חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה מטעם הליכוד, אנחנו היום נאשר את זה בישיבת הסיעה שלנו.

אני יכול להעביר את הוועדות האלה בלי השמות?
ארבל אסטרחן
לא, העניין הוא שזה יעלה למליאה בלי שמות - - -
היו"ר אופיר כץ
למליאה יהיה לי שמות.
ארבל אסטרחן
אז אפשר להצביע על הסמכויות של הוועדה ועל ההרכב הסיעתי. למליאה יעלו שמות. אבל אז ועדת הכנסת תצטרך להתכנס שוב - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
על היו"ר.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, אז ביום שלישי נעשה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כדי שתחסוך מליאה.
נועה בירן-דדון
הוא לא יחסוך.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
הוא יחסוך, כי ליו"ר הוא לא צריך מליאה.
היו"ר אופיר כץ
היום בלי המליאה?
נועה בירן-דדון
על היו"ר אתה צריך להמליץ פה, ואז להצביע עליו בוועדה עצמה.
היו"ר אופיר כץ
רגע, אם אני הולך למליאה וחוזר? מחר אני אומר את היושב-ראש. נו, אז מה הבעיה?
ארבל אסטרחן
בסדר.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
כן, בדיוק. זה מה שאתה עושה.
היו"ר אופיר כץ
זה שתי דקות מחר. זה לא כזה אירוע. אוקיי. אז מי בעד?
נועה בירן-דדון
רגע, על מה אנחנו מצביעים?
היו"ר אופיר כץ
על זכויות הילד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר אופיר כץ
אם ככה, ההצבעה עברה פה אחד. ואנחנו נביא את זה למליאת הכנסת היום עם השמות של היו"רים שיהיו לנו.

מס' 3: הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול. סמכויות הוועדה:

1. מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית, ופעולות אכיפה לצמצום השימוש לרעה בסמים מסוכנים.
2. הליכי הטיפול ושיקום של התמכרויות לסמים מסוכנים ולאלכוהול.
3. בחינת המדיניות הממשלתית והגישות השונות בנוגע להתמכרויות.
4. המשך ליווי ואסדרת תחום הקנאביס בישראל, אי הפללה והמענים הרפואיים הנדרשים.

הרכב הוועדה. בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד – שני חברים; סיעת יש עתיד – שני חברים; סיעת המחנה ממלכתי – חבר אחד – חברת הכנסת שרן השכל; סיעת ש"ס – חבר אחד; סיעת הציונות הדתית – חבר אחד; סיעת עוצמה יהודית – חבר אחד; סיעת חד"ש-תע"ל – חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה מטעם הליכוד.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
רגע, נוריד את המענים הרפואיים. יש עוד משהו שהוא לוועדת הבריאות?
נעה בן שבת
גם הנושא של הטיפול והשיקום של התמכרויות לסמים מסוכנים, אני חושבת שיש פה חפיפה מאוד רצינית עם ועדת הבריאות. אנחנו מדברים על התמכרויות לסמים ואלכוהול, זה תחום שמטופל במשרד הבריאות. אז ממש לדבר על הליכי הטיפול והשיקום, נראה לי שזה דבר רחב מאוד ויוצר חפיפה. אני לא יודעת לגבי אסדרת תחום הקנאביס הרפואי, איפה מתכוונים להסדיר את התחום.
ינון אזולאי (ש"ס)
תחום הקנאביס היה בעבר בוועדת הבריאות. אז צריך להחזיר אותו לשם.
נעה בן שבת
כן, הוא היה בעבר, וכרגע בוועדה למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול מדובר על אסדרה של התחום, ויכול להיות שאנחנו מדברים פה על חפיפה עם ועדת הבריאות. גם מדובר פה ממש על אסדרה. השאלה אם הוועדה הזאת התכוונה להיות ועדה מחוקקת, שמסדירה את התחום, מאסדרת את התחום?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
זה הנוסח של הכנסת הקודמת.
ארבל אסטרחן
כן. כי, אגב, גם אי הפללה זה - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
נכון, באי-הפללה הייתה הצעת חוק בכנסת הקודמת, שנדונה בוועדה הזאת. נעה, אם מורידים את המענים הרפואיים זה פותר את הבעיה?
נעה בן שבת
רק שיהיה ברור, שגם הנושא של הטיפול והשיקום בהתמכרויות, כיוון שמדובר גם בנושאים רפואיים, יכול להיות שתהיה פה חפיפה בין הוועדות.
ארבל אסטרחן
אבל תמיד ועדה מיוחדת לוקחת סמכויות מוועדות קבועות.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
בסדר. אני מציעה ככה: את המענים הרפואיים הנדרשים אנחנו נוריד. זה ייגמר באי הפללה בפסקה 4. ולגבי הליכי הטיפול ושיקום של התמכרויות תהיה פה חפיפה מסוימת, שנצטרך לבדוק ביחס לכל נושא לאן הוא מתאים יותר, מה העיקר ומה הטפל, ולפי זה תתקבל החלטה בזמן אמת. בסדר?
היו"ר אופיר כץ
אוקיי. אם כך, מי בעד?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה לשאול: בעצם מה שהיה בעבר מחזירים אותו?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
זה היה בכנסת ה-24, זה בדיוק אותן סמכויות. עכשיו צמצמנו את הסמכויות והורדנו את - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לפני הכנסת ה-24. בכנסת ה-24 העברנו את זה מהבריאות לזה. בכנסת שלפני זה, ה-23 או קודמותיה, כל הסעיף הזה היה או מענים רפואיים? מה היה?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
היה הכול, כולל המענים הרפואיים, בוועדה הזו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל לפני זה – 23, 22 – מה היה אז?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אני לא יודעת. ב-22 הייתה ועדה כזו?
ארבל אסטרחן
לא, 22 זו הייתה כנסת קצרה, לא היה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בוא נגיד ב-20, מה היה? כל זה היה שם?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא בבריאות. אתה מתבלבל. זה היה בעבודה, רווחה ובריאות.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה מה שאני שואל.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
תמיד ועדה מיוחדת היא מצומצמת יותר על נושא יותר ספציפי.
ינון אזולאי (ש"ס)
היועצת המשפטית, את מציעה שאת המענים הרפואיים הנדרשים להשאיר בוועדת הבריאות?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אני מציעה למחוק את זה, שזה יישאר בוועדת הבריאות. בנושא 2 אני מסכימה שיש חפיפה בין זה לבין ועדת הבריאות, ואני חושבת שזה יעשה פר נושא בהתאם לנושא, איפה שיהיה העיקר והתפל, את זה אני מציעה להשאיר.
ינון אזולאי (ש"ס)
טוב.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, מי בעד?
נועה בירן-דדון
לפי ההמלצה של היועצת המשפטית.
היו"ר אופיר כץ
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר אופיר כץ
עבר פה אחד.ה. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר הקמת ועדות קבועות חדשות
היו"ר אופיר כץ
מה נשאר לנו? מה קורה עם תיקוני תקנון?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
תיקוני תקנון של הבריאות אפשר לעשות.
ארבל אסטרחן
אולי צריך להסביר קודם מהם.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבקש פה.
היו"ר אופיר כץ
כן, בבקשה.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אני רוצה שהיועצת המשפטית גם תשמע. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות היא סטטוטורית מאז קום המדינה, עד הכנסת ה-24 הייתה ועדה אחת. בכנסת ה-24 הוקמה ועדת הבריאות, אבל לא הקימו להם צוות ולא עשו שום דבר, וזו הייתה פגיעה סטטוטורית בוועדת העבודה והרווחה, כי אותן עובדות, אותן מנהלות, אותו אולם, הכול אותו דבר, זה היה ממש קדרא דבי שותפי, שלא חמים ולא קריר.

בפעם הזאת בהסכם הקואליציוני כתוב מפורש, כבוד היושב-ראש ראה את זה, שלפני שתוקם ועדת בריאות יוקם צוות, שכולל יועץ משפטי ומנהלת וכל הדברים האלה במקום, כדי שוועדת הבריאות תוכל למלא את תפקידה העצמאי כוועדת בריאות סטטוטורית.

לכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לפני שזה קורה, שלא להחליט על הוועדה הזאת, כדי שלא יהיה שעטנז בין שתי הוועדות, ושתיהן לא תוכלנה לעבוד.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז יש לי הצעה, אייכלר: בינתיים ינהל את זה בוסו, וכשיסתדרו ניתן לך לנהל ועדה.
היו"ר אופיר כץ
דיברנו על זה והעברתי את הפנייה ליושב-ראש הכנסת, ומתי שייכנס גם מנכ"ל זה יעזור לנו יותר. והוא אמר שהוא יטפל בזה. הסברתי לו מה שדיברנו, שזה בתוך ההסכמים. אבל אני לא חושב שזה נכון להקפיא את פעילות הוועדה עד שיגייסו. אי-אפשר לגייס עובדים לצוות של ועדה, נראה לי, תוך שבועיים. זה משהו שהוא בלתי אפשרי.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
לכן אני אומר: בתקנון ועדת הבריאות היא חלק מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היות שרוצים ליצור ועדה חדשה, אז צריך להקים צוות, אחרת זה סתם צחוק.
היו"ר אופיר כץ
לא, אבל צוות זה לא משהו שקורה - - -
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אבל יש צוות. מבחינה משפטית לייעוץ המשפטי לכנסת, אף שהתנגדנו בכנסת הקודמת לעשות את ההפרדה בין ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לבין ועדת הבריאות, הצוות בראשות עו"ד נעה בן שבת, שנתנה ייעוץ משפטי לוועדה, המשיך לתת ייעוץ משפטי לשתי הוועדות בצורה שוטפת, מסודרת. אני עצמי נכחתי בכמה הצעות חוק שקיבלו ייעוץ משפטי במקביל בשתי הוועדות. ולכן מבחינת ייעוץ משפטי לא מתעוררת הבעיה הזאת. יתר הנושאים הם נושאים מנהליים, שנראה לי שניתן לפתור אותם.
היו"ר אופיר כץ
מטפלים בהם. אני לא חושב שזה נכון לעכב את עבודת הוועדה על משהו שבינתיים קורה.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אז אתה רוצה לעכב את ועדת העבודה והרווחה בינתיים?
היו"ר אופיר כץ
לא זה ולא זה צריך להתעכב.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אבל זו הפרה ראשונה של ההסכם הקואליציוני.
היו"ר אופיר כץ
לא, אני אומר: לא זה ולא זה צריך להתעכב. אני חושב שאם הם הסתדרו עד עכשיו, בינתיים, עד שיגייסו את הצוות - - -
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
לא, אני דיברתי עם הצוות - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אייכלר, יש לי פשרה.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אתה לא צד בעניין.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, יש לי פשרה: אתה יכול להתחיל את הדיונים ב-13:00. עד 13:00 ועדת הבריאות תהיה שם, ומשם נמשיך הלאה. נו, באמת, אייכלר, זה לא על השולחן לעשות עליו את הסיפור. הבנתי את הרצון. יש ועדת בריאות, יש ועדת עבודה ורווחה, זה מה שיהיה, מביאים את זה היום לדיון, והכול בסדר.
ישראל אייכלר (יו”ר ועדת העבודה והרווחה)
אני לא מסכים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה רוצה להיעדר? אתה יכול להיעדר.
היו"ר אופיר כץ
טוב, אנחנו נצא להפסקה. אין לי נושא להציג אם - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מה הבעיה? תצביע. הוא רוצה להצביע נגד, שיצביע נגד. אין לו פה זכות הצבעה. אני לא מבין. שיסתדר.
היו"ר אופיר כץ
טוב, הפסקה עשר דקות, ונחזור ב-11:05.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:54 ונתחדשה בשעה 11:10.)
היו"ר אופיר כץ
אני מחדש את הדיון. יצאנו להפסקה עם איזו מחלוקת קטנה על ועדת הבריאות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אי הבנה.
היו"ר אופיר כץ
אי הבנה מי בעצם הוא יו"ר סיעת ש"ס.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, על זה אין אי הבנה. ומי שרוצה יכול לקחת את זה, שמע מה אני אומר לך.
היו"ר אופיר כץ
רגע, אז עכשיו אנחנו מצביעים על - - -
ארבל אסטרחן
לא, עוד לא מצביעים.
נועה בירן-דדון
אנחנו בסעיף האחרון.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
על הבריאות. מקריאים, עוד לא - - -
היו"ר אופיר כץ
אז מה אני מקריא על הבריאות?
ארבל אסטרחן
אז אני אסביר על מה מדובר.
היו"ר אופיר כץ
אז רק אני אגיד, שסיכמנו מאחור שאני אפנה ליושב-ראש הכנסת במכתב, לבקש ממנו לתת עדיפות ולפעול לגיוס צוות לוועדה גם בתקופה הזו. וצריכים להיערך גם לתקן קבוע, אם הוועדה הזאת הולכת להיות קבועה.
ינון אזולאי (ש"ס)
היא הולכת.
היו"ר אופיר כץ
בדיוק. אז צריך להיערך גם מבחינת משאבי אנוש, וגם אני אוציא מכתב פנייה ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה. כן, ארבל.
ארבל אסטרחן
בעצם הבקשה כרגע היא להקים ועדות קבועות נוספות, כפי שהיה גם בכנסת הקודמת. הדבר הזה מחייב תיקונים בכמה שלבים. השלב הראשון הוא תיקון לתקנון הכנסת. סעיף 100 לתקנון מונה את הוועדות הקבועות של הכנסת. בשביל להקים ועדות קבועות חדשות ולשנות את סמכויות הוועדות הקיימות צריך לתקן את סעיף 100 לתקנון. עדכון תקנון – אני אגיד רק בגלל שזו פעם ראשונה שעושים את זה בכנסת הזאת – המשמעות היא שוועדת הכנסת דנה, מאשרת, מניחה נוסח להערות לשבועיים על שולחן הכנסת, ואם אין הערות המליאה מצביעה; אם יש הערות, השגות, זה חוזר לכאן, ובסופו של דבר עולה להצבעה במליאה.

כעת מוצע לעשות תיקון דומה למה שהיה בכנסת הקודמת. החלק הראשון, שהוא הפשוט יותר, עניינו פיצול ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שלהם לשתי ועדות. מונח לפניכם נוסח שהוא למעשה זהה לנוסח שהיה בפעם הקודמת. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תיקרא ועדת העבודה והרווחה, ותתווסף לרשימת הוועדות הקבועות ועדה שתיקרא ועדת הבריאות, והסמכויות שלה, אני אקריא אותן, זה מה שמונח בפניכם כרגע, זה מוצג בפסקה 3.
ועדת הבריאות, הסמכויות שלה יהיו
שירותי הבריאות והרפואה; ביטוח בריאות ממלכתי; הגנה על בריאות הציבור; היערכות להתפרצות מגפות והתמודדות עמן; מקצועות הרפואה והבריאות; אתיקה רפואית; שימוש בטכנולוגיות רפואיות. זה בדיוק הנוסח שהיה בכנסת הקודמת, שאז נקבע כהוראת שעה לכנסת ה-24, פקע, וכעת מוצע לקבוע אותו כהוראת קבע. כלומר, זה ייכנס לתקנון כהוראה קבועה של ועדה חדשה.

אמרתי שהשלב הראשון הוא תיקון תקנון, כי השלב הבא יהיה תיקוני חקיקה. בגלל שהתקנון מונה את הוועדות והסמכויות, אבל יש עשרות חוקים שכתוב בהם, שהשר יקבע תקנות באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ופה צריך יהיה להחליט מה הולך לוועדת העבודה, מה הולך לוועדת הבריאות. גם זה נעשה כבר בכנסת הקודמת, שוב, כהוראת שעה לכנסת ה-24, הסתיים, וזה בשבוע הבא ככל הנראה יובא כתיקון חקיקה מטעם ועדת הכנסת. אז כרגע מדובר על תיקון התקנון.

אז כמו שאמרתי, ועדת הבריאות זה החלק הפשוט יותר, כי הבנתי שעליו יש הסכמות מבחינת הנוסח, להישאר עם אותו נוסח של הכנסת הקודמת. הוועדה השנייה שמדובר עליה היא ועדת ביטחון הפנים.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק לגבי הוועד הזאת, אנחנו לא מוסיפים פה לגבי הקנאביס - - -
ארבל אסטרחן
לא צריך, זה נושא בריאותי. זה פירוט שלא נדרש. ברור שענייני בריאות הם כאן.

הוועדה השנייה שמדובר עליה היא ועדת ביטחון הפנים. בכנסת הקודמת דובר על פיצול ועדת הפנים. נושא ביטחון הפנים היה תמיד בוועדת הפנים והגנת הסביבה. בכנסת קודמת לראשונה פיצלו אותה, כך שנשארה ועדת הפנים והגנת הסביבה, והוקמה ועדת ביטחון הפנים, שוב, כהוראת שעה לכנסת ה-24.

אז נקבעה לה רשימת סמכויות, שגם מונחת כעת בפניכם, כשהרעיון היה שהוועדה הזאת לוקחת רק סמכויות מוועדת הפנים, לא דובר בכלל על סמכויות שמצויות בוועדות אחרות. במהלך עבודתה של הוועדה בכנסת הקודמת התעוררו שאלות נקודתיות, כשהגיעו הצעות חוק בנושאים שונים, ונשאל: האם יש מקום להרחיב את הסמכויות של הוועדה הזאת גם מעבר למה שהיה בוועדת הפנים? בעיקר מדובר על עניינים שמצויים בסמכותה של ועדת החוקה ברגיל.

עכשיו, זה התעורר בכל מיני הקשרים. למשל ועדת ביטחון הפנים דנה במשטרה, אבל מה קורה לגבי סמכויות של שוטרים – סמכויות חיפוש, סמכויות מעצר, חלופות מעצר, עניינים שקשורים לסדר הדין הפלילי? עניינים שברגיל היו בוועדת החוקה, אבל יש להם גם השקה לענייני ביטחון הפנים. עכשיו, תצטרך להתקבל פה איזושהי החלטה עקרונית. בשביל לא כל פעם שתגיע הצעת החוק או הצעה לסדר לדון בעניין הזה, יהיה צריך לקבל איזושהי החלטה עקרונית.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
במיוחד בגלל שזאת עכשיו ועדה קבועה. זו כבר לא הוראת שעה, זה כבר לא פיילוט, אז צריך לדעת באמת מה הסמכויות.
ארבל אסטרחן
נכון. האם ברגע שמעבירים את זה לפורמט קבוע יש מקום לשנות מהסמכויות שהיו? ובוודאי גם לעשות איזושהי בהירות, לא שכל פעם תתעורר שאלה בעניין הזה.

אז אני אגיד מה הסמכויות שכרגע מוצע לעשות. אבל אני חייבת לציין שאנחנו רצינו לקיים עוד שיחות בלשכה המשפטית בעניין הזה, ולכן ביקשנו לא להצביע על הוועדה הזו היום.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לעשות פגישה עם היושבי-ראש פשוט, ולנסות ולהבין איך בונים את זה, כי זאת בסוף ועדה קבועה. ואם אנחנו נחזור על מה שהיה מה בכנסת הקודמת בהוראת שעה, זה ייצר המון בעיות, עד כדי כך שהיועצת המשפטית של הוועדה אומרת, שאם מקימים את זה בשיטה ההיא אז אין טעם רב בהקמה של ועדה מהסוג הזה. אז נעשה את הדיון, את הפגישה, ואז - - -
ארבל אסטרחן
אז אני אומר אולי מה היו הסמכויות בכנסת הקודמת, ואחרי הפגישה נציין, ככל שיהיו שינויים בעניינים האלה. אז פעם שעברה הוועדה נקראה ועדת ביטחון הפנים, והסמכויות שלה היו: ביטחון הפנים במדינה; שמירת הסדר הציבורי; ביטחון הציבור והקהילה; ביטחון אישי; מלחמה בפשיעה ובפשיעה המאורגנת ובנזקיה; מוכנות לאירועי חירום אזרחיים; משטרה; בתי סוהר ואסירים; כבאות והצלה; כלי ירייה.
מירי פרנקל-שור
אני רק להוסיף למה שאמרו שגית וארבל. כפי שנאמר, בכנסת הקודמת הייתה לנו ועדה, והתוספות שאנחנו מבקשים להוסיף לתחומי עניינה של ועדת ביטחון הפנים, מדובר בליבת עבודת המשטרה. מבחינתי זה ממש דבר מובן מאליו, ולא ברור לי כל כך מה הסיבה להתנגדות. אני מאוד מבינה את זה שמדובר על לקיחת נתח ששייך לוועדה אחרת, זה לא אירוע פשוט. אבל כמו ששגית אמרה, בלי סמכויות לוועדת ביטחון הפנים, סמכויות של חקיקה בליבת עבודתה, זו ממש עבודה ללא תכלית. זאת אומרת, הוועדה מקיים דיונים, וכאשר מגיעה חקיקה היא עוברת לוועדה אחרת. כך לא מתנהלות ועדות בכנסת.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא ועדה קבועה. להבדיל מוועדה מיוחדת, מדובר פה בהקמה של ועדה קבועה.
מירי פרנקל-שור
נכון.
מירי פרנקל-שור
ולכן אתה תהיה שותף – אתה תגיע בשעה 16:00?
היו"ר אופיר כץ
זהו, צריך להזיז קצת את השעה. עקרונית כן.
מירי פרנקל-שור
ואני חושבת שצריך להבין לעומק את האירוע, במיוחד שהייתה לנו ועדה שהובילה אותה חברת הכנסת מירב בן ארי בגאון רב, אבל צריך להבין את המשמעויות בדיוק לפני שמצביעים, ולתת את כל הכלים ואת כל הסמכויות לוועדה הקבועה.
היו"ר אופיר כץ
טוב. אז אנחנו נצביע רק על הבריאות עכשיו?
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
על הבריאות.
ארבל אסטרחן
רגע, הוועדה הנוספת, אתה לא מביא כרגע - - -
היו"ר אופיר כץ
עובדים זרים?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר אופיר כץ
זאת שאסור להגיד את השם שלה.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
כן. בדיוק. יפה.
ארבל אסטרחן
אז השאלה אם יש מה להצביע עכשיו על הבריאות, או שתצביע כבר מחר.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא, שיצביע על הבריאות.
ארבל אסטרחן
אז אפשר גם להצביע על סעיף 2, של הקרן לאזרחי ישראל, התיקון שהסברתי אותו מקודם. בסעיף 2, כמו שהבהרתי קודם כשהצביעו על הוועדה החדשה של פיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, יש מקום לתקן את התקנון, כי החוק רק מקים אותה, ואומר את מספר החברים שלה ואת הסמכויות שלה, אבל הוא לא אומר מה יחול עליה. אז מה שאנחנו מציעים לכתוב, שעל הוועדה הזאת יחולו הוראות חלק זה, זה החלק בתקנון שעוסק בוועדות, בכפוף להוראות החוק לקרן לאזרחי ישראל ובשינויים המחויבים.
היו"ר אופיר כץ
טוב. אז זה שתי הצבעות?
ארבל אסטרחן
לא, זו הצבעה אחת. אני אגיד על מה מצביעים. מצביעים על מה שמופיע אצלכם בסעיף 1, פסקה (2), שמתקן את פסקה (9) בסעיף 100 לתקנון, במקום "העבודה, הרווחה והבריאות" יבוא "העבודה והרווחה", והמילה "בריאות" – תימחק. זה שינוי השם והסמכויות בוועדת העבודה. ואז מתווסף בסעיף 100 פסקה חדשה, שהיא תהיה ועדת הבריאות עם הנוסח שהקראתי. ומה שמופיע אצלכם כסעיף 2, שהוא הוספת סעיף 105א לתקנון בעניין הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. אלה דברים שהבנתי שהם בהסכמה, ואפשר - - -
נעה בן שבת
וההחלטה שזה יהיה הוראת קבע?
ארבל אסטרחן
נכון. הקמה של ועדת הבריאות מוצע כרגע שהיא לא תהיה כהוראת שעה, כפי שהיה בכנסת הקודמת, אלא היא הוראת קבע, שתיכנס לתקנון באופן קבוע.
היו"ר אופיר כץ
טוב. אם כך, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
נועה בירן-דדון
חמישה בעד.

הצבעה

אושר.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצעה עברה פה אחד.
ארבל אסטרחן
אז השאלה אם להניח את זה בנפרד.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
לא, תניחי ביחד. תצביעי מחר על היתר ותניחי ביחד.
היו"ר אופיר כץ
טוב, אם כך, תם סדר-היום. אני נועל את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:28.

קוד המקור של הנתונים