פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת31
הוועדה המסדרת
04/01/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 22
מישיבת הוועדה המסדרת
יום רביעי, י"א בטבת התשפ"ג (04 בינואר 2023), שעה 9:00
סדר היום
הצעה בדבר הרכב ועדות הכנסת ויושבי הראש שלהן – דיון והצבעה
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
יעקב אשר
מירב בן ארי
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
ינון אזולאי
ואליד אל הואשלה
בועז ביסמוט
ולדימיר בליאק
אלי דלל
ווליד טאהא
משה טור פז
יוסף טייב
מתן כהנא
נעמה לזימי
חנוך דב מלביצקי
צביקה פוגל
יצחק קרויזר
גלעד קריב
פנינה תמנו
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי
הצעה בדבר ועדות קבועות לכנסת
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. בהמשך לדיון הקודם שהיה לנו לגבי החלוקה, קיימתי פגישות עם נציגים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. לאחר שיח עם הנציגים אתמול, כמו שהתחייבתי, אני אעביר לכם את החומרים לפני ולא באותו בוקר, השתדלתי לשלוח את זה אתמול כמה שיותר מוקדם. להבדיל מהדיון הקודם, אני אציג את השינויים העיקריים, אני בטוח ששמתם לב.

בחלוקה הנוכחית שעשיתי, הפרדנו את יש עתיד ורע"מ, כשלפני כן הם היו ביחד 29 וכל אחת קיבלה את מספר החברים לפי המפתח הקיים. יש עתיד זכאים ל-42 נציגים בוועדות, ורע"מ ל-9.

לפי החישוב יהיו ליש עתיד עכשיו שני נציגים בוועדת העבודה והרווחה במקום אחד, וכן שלושה נציגים בוועדת החינוך לפי בקשתם. התווסף נציג לרע"מ בוועדת הכספים, במקום נציג שהיה להם בקרן הגז. לשם כך אנחנו צריכים להגדיל את ועדת הכספים, ונדרשת הגדלה של מספר חברי ועדת הכספים ל-18 חברים, וזה מצריך רוב של 75% בוועדה. אחרי שנסיים במליאה, נצטרך לחזור לוועדה ונצטרך רוב של 75.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ועדת כנסת.
היו"ר אופיר כץ
אוקי.
ארבל אסטרחן
אז תבחר קודם 17?
משה טור פז (יש עתיד)
בשביל זה צריך להקים אותה, לא?
ארבל אסטרחן
אז כבר תהיה החלטה ואז כבר אפשר לעלות למליאה עם 18.
היו"ר אופיר כץ
איפה נציג רע"מ? ווליד, דיברת עם נציגים מהאופוזיציה להגדיל את ועדת הכספים?
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
כן, אין בעיה.
היו"ר אופיר כץ
מי הנציגים שמצביעים?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו נתמוך.
היו"ר אופיר כץ
כמה אתם? אחד?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כרגע אחד. גם ישראל ביתנו יתמכו.
משה טור פז (יש עתיד)
אם רע"מ תומכת, גם אנחנו תומכים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה אלקין? יש לך את בועז.
היו"ר אופיר כץ
אז לפני ההצבעה אנחנו נעשה גיוס, אני רואה שאין בעיה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, אין בעיה.
היו"ר אופיר כץ
אז לפני ההצבעה, נצביע גם על ההגדלה, בסדר גמור.

לגבי הוועדות, האופוזיציה תקבל שבע ועדות – ארבע קבועות ועוד שלוש ועדות של נושאים מיוחדים, שייקבעו בהסכמה אתנו. יש עתיד יקבלו סך הכול, אם אנחנו לפי החלוקה של שני שליש ושליש, שתי ועדות מלאות, ויתר החלוקה היא אותו דבר לפי הדף שקיבלתם בדיון הקודם: הוועדות לעניין זכויות הילד, עובדים זרים, מלחמה בסמים ואלכוהול, פניות ציבור – בהמשך, לא יודע אם מחר או תחילת שבוע הבא, נחליט כבר בהמשך.
גלעד קריב (העבודה)
מתי המיוחדות?
היו"ר אופיר כץ
או מחר או שבוע הבא.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בימים הקרובים?
היו"ר אופיר כץ
כן, או מחר או תחילת שבוע, לא יותר מזה, כי אלה ועדות שגם אנחנו בראשות הליכוד ובראשות סיעות הקואליציה, אין פה איזה משהו לעכב.
גלעד קריב (העבודה)
- - - זכויות הילד, עובדים זרים, מלחמה בסמים – זה ברור לי, אבל אם הם יוקמו ביחד עם שלוש הוועדות?
היו"ר אופיר כץ
כן, אני רוצה אחרי זה את הכול ביחד, כל מה שנשאר.

יש פה עוד חסר גם אצלנו בקואליציה מבחינת הוועדות לש"ס, וגם באופוזיציה קיים עדיין חסר, ואני שוקל בחיוב בהמשך להקים עוד שתי ועדות לנושא מסוים: אחת לקואליציה ואחת לאופוזיציה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הערתי את זה בדיון הקודם, וזה לא כתוב פה בשום מקום, למרות שאמרתם שזה מקובל עליכם, ממלא מקום – שבחוץ וביטחון ובכספים כל סיעה שיש לה חברים, תוכל לשים ממלא מקום כמספר החברים.
היו"ר אופיר כץ
מאותה סיעה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן.
ארבל אסטרחן
הם יכולים להיות גם מסיעה אחרת.
היו"ר אופיר כץ
לא, אז אני מדגיש מאותה סיעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ממלאי מקום קבועים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה זאת אומרת? בכספים למה צריך ממלא מקום?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בכספים למה צריך ממלא מקום?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כי אנחנו רוצים.
ארבל אסטרחן
- - - יכול להיות שחבר הכנסת אלקין למשל יכול להגיד: לנו יש חבר, מגיע לנו למנות ממלא מקום אחד, ואנחנו ממנים אותו מסיעה אחרת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, זה חסר משמעות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יש אנשים שזה לא חסר משמעות עבורם.
היו"ר אופיר כץ
אבל זאת הצבעה, נכון?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר אופיר כץ
אוקי, אז אנחנו נצביע אם זה יהיה מאותה סיעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אופיר, אתה לא צריך להגביל את זה, מה זה משנה לך?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כשמביאים את זה למליאה, זה צריך להיות כתוב, בטח לגבי חוץ וביטחון, לכן אני כבר מראש אומר על סיעתנו, שאנחנו מבקשים שני ממלאי מקום בחוץ וביטחון ושני ממלאי מקום בכספים, שתציינו את זה כבר מראש.
גלעד קריב (העבודה)
ואנחנו אחד.
ארבל אסטרחן
צריך שמות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ואנחנו אחד ואחד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תגידו מתי אתם רוצים שמות, לפני המליאה.
היו"ר אופיר כץ
שגית, אני פניתי לכל הסיעות ואני פונה גם אליכם - - -
גלעד קריב (העבודה)
אופיר, רק בחוץ וביטחון צריך את השם, בכספים אין - - -
קריאה
בכל הוועדות צריך.
גלעד קריב (העבודה)
אבל עוד פעם, בחוץ וביטחון ממלא המקום לא יכול להיכנס ללא אישור שמו הספציפי. בכספים זה לא המצב.
ארבל אסטרחן
עדיין אנחנו מבקשים את כל השמות ככל האפשר לפני המליאה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לפני המליאה? אני פעם ראשונה שומע את זה.
ארבל אסטרחן
בדרך כלל מעלים את זה לפני המליאה, אמנם אחרי הוועדה, כי המליאה אמורה לבחור את החברים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הפער בין זמן הוועדה לזמן המליאה הוא - - -
ארבל אסטרחן
הוא אומר שהוא ביקש - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אלה תהליכים מורכבים בסיעות, אני לא יודע אם נספיק.
היו"ר אופיר כץ
ואם לא מביאים את זה, ואם הוא לא מספיק להביא? הוא ישלח עכשיו לסיעה שלו, ואם הוא לא מספיק?
ארבל אסטרחן
חוץ וביטחון זה עניין אחר.
גלעד קריב (העבודה)
חוץ וביטחון זה נפרד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוא לא יכול להיכנס, אבל הרי בסופו של דבר, ברגע שהמליאה הצביעה על ההרכב הסיעתי גם לגבי חוץ וביטחון, אפשר להודיעה במליאה בארבע ביום שני. ברור לי שזה לא נכנס לתוקף עד שלא הודיעו את זה במליאה – המבנה מאושר, צריך רק להודיע עליו אחר כך במליאה, מי שלא יספיק להביא את השמות עד ההצבעה היום. זה לא ריאלי, הרי עד שזה לא הוצבע, אנחנו לא יודעים סופית שזה המבנה. ברגע שמצביעים, רק אז אפשר לעשות תהליך פנים סיעתי, והוא מורכב.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
רצוי שיביאו כמה שיותר. אם לא יביאו, נעשה פעמיים.
היו"ר אופיר כץ
אוקי, בסדר גמור. אז אני פותח לדיון, מי שלא דיבר. אני רוצה להצביע בסביבות השעה 10:00.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רק הערתי התקבלה, כן אופיר? ייכתב בהחלטה, וגם יוצג במליאה, שיש ממלא מקום בחוץ וביטחון ובכספים, כי זה חשוב שייאמר, אחרת אין לזה תוקף.
היו"ר אופיר כץ
טוב, בסדר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה צריך להיות כתוב בהחלטה שמצביעים עליה.
נעמה לזימי (העבודה)
אם אין לכם - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, בוודאי שאין לנו. הרי אי אפשר לעשות תהליך סיעתי – את יודעת, דיון פה תמיד יכול לשנות פלוס מינוס מקום לפה, לשם. עד שזה לא הוצבע, אין טעם להתחיל תהליך סיעתי מלא סופי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שגית, אני גם מצטרפת לבקשה של חבר הכנסת אלקין.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
וזה יוצבע רק היום בעשר, בעשר נתחיל את התהליך. לא בטוח שנסיים אותו היום ב-11:00.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו גם צריכים את הזמן.
היו"ר אופיר כץ
לאיזה ועדות?
גלעד קריב (העבודה)
אופיר, כל הוועדות, גם אצלכם עכשיו צריך לשבת ולדון על ההרכב.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מקסימום נעשה הפסקה במליאה וניתן לכם זמן להעביר את השמות, כי אני מניח שאתם כבר כמה ימים, או אפילו לפני, אתם כבר יודעים את ההרכב של הוועדות ובטח עשיתם עבודה. אני גם מניח שאתם גם רוצים להקים את הוועדות כמה שיותר מהר, שנתחיל לעבוד. אני מאמין שנתגבר על הפער הזה של חצי שעה לפה, שעה לשם. חברים, תעבירו לסיעות שלכם, שיתחיל להעביר את השמות לנועה, ושוב, אם אנחנו נצטרך לחכות עוד קצת במליאה, נעשה הפסקה, זה לא קריטי.
משה טור פז (יש עתיד)
אני רוצה לברך על השיפור שנעשה, עבודה מהפעם הקודמת. תמיד רוצים וצריך יותר, אבל בהחלט היתה התקדמות. אני חושב שגם ההפרדה שנעשתה בינינו לבין רע"מ, היא נכונה לשתי הסיעות. לחלופים, חשבתי להציע לצרף את חד"ש-תע"ל לליכוד, ואז אני חושב שזה היה מתאזן בחזרה, אבל אני חושב שההפרדה עדיפה, כל מפלגה, מן הראוי שתעבוד ביחד.
היו"ר אופיר כץ
לא, זה היה 37.
משה טור פז (יש עתיד)
לא, אבל אתה יודע, העבודה שלכם היתה כל כך טובה באופוזיציה ביחד, חשבתי שאולי גם תעבדו יחד בקואליציה. אני חושב שבהחלט ההפרדה עושה כבוד לכל סיעה, וזה נכון.
היו"ר אופיר כץ
זאב אלקין, אתה רשום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אמרתי את מה שהיה לי על ממלא מקום, צריך להצביע על זה פה ולהגיד את זה במליאה ולהצביע שם. גם אמרתי על האיוש, שאנחנו ננסה להספיק, אבל זה תהליך שבכל זאת לוקח זמן. לגבי כל השאר, אני לי פה הרבה מה להוסיף מעבר למה שנאמר בדיון הקודם.

אני רק מבין שהרוב בכלכלה השתנה משש לשלוש, נכון?
היו"ר אופיר כץ
כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בהשוואה למה שהוצג פה בפעם הקודמת. שש קואליציה, שלוש אופוזיציה, זה מן הסתם קרה בעקבות בקשה של חלק מסיעות האופוזיציה להעביר למקומות אחרים.
היו"ר אופיר כץ
זה גם השיקולים וגם ההתווספות של רע"מ שביקשו לוועדת כספים, אז היה צריך לשנות קצת, אבל המפתח כמובן לא השתנה. זה חלק מהשיקולים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, פלוס שלוש, תשע-שש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש שלום, קודם כל אני רוצה להתחיל במחאה כמובן, עם ארבעה חברים בקליטה, חמישה חברים במדע, וארבעה חברים במעמד האישה. כמובן אני לא מזלזל חלילה באף ועדה וועדה כאן, אבל הכמות של החברים יחסית לוועדות, שנחשבות ועדות יותר פעילות או שיש בהן הרבה יותר נושאים ועובדות על בסיס יום יומי, זה לא חלוקה לגמרי פיירית. אני לא מקבל, אבל אני מבין כי נאמר כאן על ידי קודמך בתפקיד שהיום הוא שר החינוך, שמה שנקרא "מחזירים לנו", שאנחנו החמרנו את מה שחבר הכנסת מיקי זוהר עשה כשהוא היה יו"ר קואליציה, ואתם מחזירים לנו באותה מטבע. עם זאת, אנחנו גם הצרנו ואמרנו שאנחנו לא הולכים לנהוג בטקטיקה של האופוזיציה הקודמת, הקואליציה הנוכחית. אנחנו לא הולכים להחרים את המקום הזה, אנחנו לא הולכים – לא להשתתף בדיוני הוועדות והכול. אחרי השיח שהיה לנו, אכן שיפרתם במעט את המצב הראשוני שהיה. אני מבין מרע"מ, שגם מבחינתם המצב קצת השתפר, כי זה היה חיבור מוזר, אנחנו ורע"מ, ולהגיד לנו להסתדר רק אנחנו ורע"מ. האמת שגם המצב מבחינתם השתפר, אבל עוד פעם, אני חושב שהחלוקה באופוזיציה לא לגמרי הוגנת, בוא נגיד את זה כך. זה לא רק הלכו לפי המספרים ונתנו לאיזושהי תוכנה במחשב לחלק את זה, אלא יש כאן העדפות וכל מיני חשבונות אישיים, או חשבונות מפלגתיים כאלה ואחרים. אנחנו ביש עתיד, אני יודע שאם אנחנו נתנגד – אני מכיר את התהליך הזה, כי עברתי אותו כשהייתי ממלא מקום של התפקיד שלך של השרה סילמן, שהיתה אז חברת הכנסת ויושבת-ראש הקואליציה – אני יודע שעם התנגדות שלנו, הדבר הזה יעכב את כל הקמת הוועדות ויפגע בעבודת הכנסת כאן.

אנחנו לא נצביע על החלוקה הזאת. אנחנו נקבל אותה, כי אנחנו לא הרוב, וגם שמענו את מה שאמרתם ומה עומד מאחורי זה, ואנחנו נעביר לכם את השמות בהתאם לחלוקה – שעוד פעם, לדעתי היא לא מספיק הוגנת. אנחנו יודעים מה זה לחלק 42, אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה בצורה כזו או אחרת.

גם כמות הוועדות, אני מזכיר שבכנסת העשרים, למחנה הציוני – לא המחנה הממלכתי – יש ראשות ועדת כלכלה, גם ראשות ועדת ביקורת ברוטציה, ועכשיו גם אמרת שאולי אתה הולך להוסיף עוד ועדה מיוחדת. כמובן שגם כאן ראוי לבדוק את זה אל מול החלוקה ההוגנת שצריכה להיות בבניין הזה.

אני מקווה שמעכשיו והלאה, אנחנו נלמד לעשות כאן – הרי בסופו של דבר הבניין הזה מתנהג ביום יום לא על ידי זה שאנשים מחרימים אחד את השני, אלא על ידי זה שאנשים מדברים ומנסים להגיע להסכמה, שבאופן טבעי הסכמה לא מרצה לגמרי אף אחד מהצדדים.

אז אנחנו לא מרוצים, לא נצביע, אנחנו לא לגמרי מסכימים עם מה שקורה, אבל אנחנו לא נמנע את הקמת הוועדות. אנחנו רוצים שהכנסת הזו תיכנס לתפקוד תקין ומלא כמה שיותר מהר. תודה.
היו"ר אופיר כץ
תודה.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני חוזר על המחאה שהיתה לי בוועדה הקודמת לגבי מעמד האישה, אבל נתקדם.
היו"ר אופיר כץ
מה היתה המחאה?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לקחתם מאתנו את מעמד האישה.
היו"ר אופיר כץ
אז אתה רוצה שניקח לכם אחד מכספים למעמד האישה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן, קח אחד מכספים, תעביר אלינו, תן לו אחד מאתנו ונרד מחמש לארבע.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני לא חייב להגיב. כספים זה חילופים עם חוץ וביטחון.

אפרת, אפשר להודיע על חילופין בינינו לבין סיעת העבודה. אנחנו לוקחים את המקום שלהם בכלכלה, ואנחנו נותנים להם מ"מ קבוע בוועדת הכספים, כי נצביע על זה, כי זאת ועדת כלכלה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, אנחנו עושים את השינוי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בהסכמה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה נותן ממלא מקום שלך?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
את הממלא מקום אני נותן להם, תמורת כל העוולות ההיסטוריות שעשו לנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אם בזה זה נגמר ואנחנו פיטים, אז אפשר להתקדם, אין בעיה. בעיניי עשיתי את הדיל הכי טוב ever...
משה טור פז (יש עתיד)
סיום הסכסוך...
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני ממש הבאתי את הפתרון של הסכסוך, זה היה כל כך קל...
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הודעתו של חבר הכנסת טיבי, תועבר ישירות למוזיאון בשדה בוקר...
גלעד קריב (העבודה)
ה-40 שנים האחרונות פשוט היו דבש...עוד פעם צריך להשיב את בן גוריון ואשכול.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
עוד הודעה, ברשותכם, המקום שלנו בוועדת עובדים זרים עובר לוועדת העבודה, והמקום שלהם בוועדה לזכויות הילד עובר אלינו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא מצביעים, לפרוטוקול.
משה גפני (יהדות התורה)
מה היה הדיל הראשון עליו דיברת?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא ויתר על ועדת הכלכלה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו לקחנו חבר בוועדת כלכלה, שאין לנו ולהם יש, ונתנו להם מ"מ קבוע בוועדת הכספים. צריך להעריך את העובדה, שהם רצו מאוד להיות בוועדת הכספים.
היו"ר אופיר כץ
טיבי, ביקשו שתגיד עוד פעם את הוועדות המיוחדות.
גלעד קריב (העבודה)
זה לא ועדות מיוחדות.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כן, ועדות מיוחדות, זכויות הילד. אנחנו לוקחים את המקום של זכויות הילד שיש לעבודה, ובתמורה מחליפים אותם בוועדה לעובדים זרים, אחד תמורת אחד.
היו"ר אופיר כץ
גם ועדת חוקה – ממלא מקום לרוטמן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו גם רוצים להודיע על ממלא מקום מטעם רע"מ שיהיה לנו בוועדת החינוך. יש לנו שלושה חברים, לרע"מ אין אף חבר, ולכן אנחנו הצענו ממלא מקום קבוע שיהיה מטעמם לאחד מהחברים שלנו, בסדר?
היו"ר אופיר כץ
כן.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה המקסימום שיש עתיד נותנים לרע"מ? תראה איך אני נהגתי כלפי מפלגת העבודה...
נעמה לזימי (העבודה)
מחק את כל העוול ההיסטורי, אין יותר, נגמר...
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, זה לא היסטורי, אירוע היסטורי יהיה כשחד"ש-תע"ל יתנו ממלא מקום לרע"מ...
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני מוכן לתת לווליד, אבל זה בעייתי - - -
היו"ר אופיר כץ
נועה, גם אצלנו יהיו – גם בחוץ וביטחון ובכספים.
ארבל אסטרחן
צריך לדעת שזה מאוד לא מקובל – בחוץ וביטחון זה נחוץ, כי אחרת הם לא יכולים להיכנס, בכספים זה מקובל - - -
גלעד קריב (העבודה)
לא, אבל היה גם בוועדת החוקה בפעם שעברה. היה ממלא מקום מתקווה חדשה, נתנו ממלא מקום קבוע.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה נקרא ישראבלוף.
גלעד קריב (העבודה)
לא היה ישראבלוף, הם היו חברים פעילים. היו שלושה של תקווה חדשה, ונתנו מקום אחד - - -
היו"ר אופיר כץ
עוד מישהו לפני שאני עובר על הרשימה?
גלעד קריב (העבודה)
- - - בשמונה ועדות ביחד. חוץ מזה, השר מטעמכם היה חבר ועדה קבוע.
היו"ר אופיר כץ
אני צריך להקריא עכשיו את כל החלוקה ואת ראשי הוועדות.
גלעד קריב (העבודה)
אז הוא היה ממלא מקום יושב-ראש.
היו"ר אופיר כץ
גפני, לפני שאני עובר להקראה, אתה רוצה משהו? אני רק מעדכן, היום אנחנו מצביעים על הקבועות הקיימות.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שאתה מאפשר לי, החבר בוועדה המסדרת זה הרב יעקב אשר, לא אני.
היו"ר אופיר כץ
אין מה לעשות, ההיסטוריה בינינו בוועדת הכספים היא חזקה יותר מכל חברות בוועדה...
משה גפני (יהדות התורה)
אני שמח על כך, אני מברך אותך על זה שנבחרת לוועדה המסדרת. יש בהצעה, שעכשיו לא מדברים עליה, אבל אני רוצה שנהיה ערוכים לעניין הזה, להקים ועדה שפה נקראת תכנון כלכלי.

יש הרבה פעמים ויכוח, שזה עומד ביסוד העניין של יחסי כנסת וממשלה. צריך לבקר את הממשלה, לפעמים יש דברים שיש ויכוח. גם אם אתה יושב-ראש מהקואליציה, אבל אם אתה נאמן למלאכתך, אתה לפעמים מנהל ויכוח עם הממשלה, עם השרים הנוגעים בדבר.

אני רואה את ועדת הכספים. פעמים רבות היו ויכוחים בעבר, גם כשהייתי בקואליציה. הוויכוחים האלה הם בריאים, הם ביסוד המשטר שלנו, שהכנסת מפקחת על עבודת הממשלה. אני מתאר לעצמי, תהיה פה ועדה, שכולה תהיה – בוועדת הכספים יהיו 18 חברים, ושם תצטרך לעבור הרבה מאוד משוכות כדי לקבל החלטה; פה יהיו לך תשעה חברים באיזה ועדה קטנה כזאת, שכאשר יהיה ויכוח עם ועדת הכספים, יעבירו את זה לוועדה לתכנון כלכלי.

אני לא מסכים לעניין הזה. אני חושב שעל זה צריך לדון בנפרד. זאת לא רק השאלה האם עוקפים אותי או לא עוקפים אותי, או עוקפים את יושב-ראש הוועדה או לא עוקפים את יושב-ראש הוועדה. זה המבנה של הכנסת. יש ועדות שבתקנון הן מפקחות על עבודות המשרדים השונות – לוועדת הכספים יש את המטלות שלה, לוועדת הפנים יש המטלות שלה, זאת תמונת המצב. אם עושים פה איזה מן ועדה עם מספר חברים מצומצם, שתהיה סל לבעיות שיש לממשלה כדי לעקוף את הכנסת, אני מתנגד לזה מכל וכל.

לכן אני מבקש דיון, שיתקיים דיון, אפילו לא בוועדה, אבל שיתקיים דיון איך עושים דבר כזה. אני מבין שיש איזשהו הגיון במה ששר האוצר רוצה, אבל צריך לעשות את זה בהסכמה, ואי אפשר לעשות את זה בצורה הזאת, על כל פנים כשהנושא המרכזי של פיקוח הכנסת על הממשלה הוא שלא נהיה כמו שהיה בקדנציה הקודמת, שוועדת הכספים עשתה מה ששר האוצר אמר.
היו"ר אופיר כץ
זרוע העבודה.
משה גפני (יהדות התורה)
אני לא מתכוון לזה, לא הייתי כך בעבר. הייתי בקואליציה, והרבה פעמים היו לי ויכוחים עם שר האוצר, ושר האוצר היה בא לוועדה ומשכנע חברים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אני רוצה שזה לא ייפגע.
היו"ר אופיר כץ
הרב גפני, השם שמוצג עכשיו זה שם ביניים, ואני מבטיח לך שלא נעלה להצבעה, קודם כל זה לא להיום, ואני מבטיח לך שגם כשנעלה, לא נעלה פה שום דבר שאנחנו לא נסכים עליו כל המפלגות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת גפני צודק.
משה גפני (יהדות התורה)
ולדימיר, אל תגיד את זה על הבוקר...
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אתה יודע, אני הוגן.
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
אני אדבר על זה יותר בפירוט בדיון שיהיה ביחס לוועדה הזאת, אבל גם העמדה המסורתית של הייעוץ המשפטי לכנסת היא נגד ועדת רפורמות. ועדת הרפורמות שהוקמה בכנסת העשרים, עוררה בעיות קשות מאוד, בעקבותיהן היועץ המשפטי לכנסת דאז הוציא מכתב ליושב-ראש הכנסת על התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת. גם בכנסת הקודמת היתה בקשה והיה רצון להקים ועדה שיש לה דמיון מסוים לוועדת הרפורמות. העניין הוא לא רק הכותרת, אלא תחומי הסמכויות. ועדה שאין לה תחומי סמכויות מוגדרים, שמופיעים בתקנון ושידוע מה תכולת עבודתה, היא ועדה עוקפת כל, לא רק את ועדת הכספים, אלא כל ועדה קבועה אחרת בכנסת עם סמכויות מוגדרות.

לכן גם בכנסת הקודמת אני התנגדתי לכך, ובסופו של דבר לא הוקמה ועדה כזאת. אנחנו לא נוכל לאפשר את זה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, לכן אמרתי שאנחנו לא נביא את זה ללא הסכמה בינינו וכל סיעות הקואליציה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
והייעוץ המשפטי.
היו"ר אופיר כץ
והייעוץ המשפטי גם צד בעניין, אבל קודם כל צריכה להיות בין הסיעות לקואליציה.

בבקשה, חברת הכנסת לזימי.
נעמה לזימי (העבודה)
תודה רבה. הרב גפני, אני לא רק מתחברת לדבריך. אנחנו היינו כמה חברי כנסת מהקואליציה בכנסת הקודמת, שכאשר שר האוצר אמר: תיכנס עסקת החבילה כמו שתצא, אמרנו שאנחנו לא חותמת גומי.

בנושא של ועדת רפורמות שבאה לעקוף סמכות ועדת כספים, אנחנו לא רק רואים עין בעין, מסכימים לחלוטין – הפרדת רשויות היא לא איזה משהו שמתייחסים אליו רק במשהו ספציפי. זאת הדרך של הממשלה לכפות על הכנסת סוגיות כלכליות.

אבל אני רוצה להגיד לך, שאני מצפה שכמו שאני אלחם על הדבר הזה שאתה צודק במאה אחוז, תילחם אתה נגד סעיף קואליציוני, שאומר שחבר אופוזיציה לא יוכלו לקדם חוקים עם עלות תקציבית של מעל 50 מיליון, אלא אם כן יש 61.
גלעד קריב (העבודה)
גם חברי קואליציה לא יוכלו לקדם, יצטרכו 61.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אני אומרת אם מי שרוצה להפוך את האופוזיציה לסרח עודף בכנסת, שנדע להילחם ביחד נגד מהלכים מופרכים, שמסרסים את עבודת הכנסת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
50 מיליון או חמישה?
גלעד קריב (העבודה)
50, זה הסעיף בהסכם הקואליציוני, רוב מיוחד.
נעמה לזימי (העבודה)
זה לא משנה. לא נדון באיזה מספר כן או לא, להגדיר חוקים שהופכים את האופוזיציה למוגבלת, זה דבר שלא הגיוני ואסור לתת לו לקרות, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. לכן אני אתך במאה אחוז, ואני מצפה שתהיו אתי במאה אחוז.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא חוכמה היום להיות אתנו במאה אחוז, שתהיי בריאה.
נעמה לזימי (העבודה)
ואני לא הייתי אתך במאה אחוז בכנסת הקודמת בהרבה דברים? ינון אזולאי, תהיה ישר והגון.
ינון אזולאי (ש"ס)
70%, 70%.
נעמה לזימי (העבודה)
זה מספיק טוב, זה מספיק טוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
צריך 100%.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אם אתה סוגר אתנו על 70% בקדנציה הזאת, יש פה דיל. אם אתה סוגר אתנו על 70% בקדנציה הזאת, אנחנו סוגרים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חבר הכנסת אזולאי, אני מציע לך לסגור אתי על 40%, בוא נסגור על 40%.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל סעיפים דווקניים כאלה צריכים להימחק, ואני אתך על ועדת הרפורמות ועל הכול, אנחנו נילחם אתכם בזה.
יוסף טייב (ש"ס)
למה, זה תמיד היה ככה, רק לא היה כתוב.
נעמה לזימי (העבודה)
זה לא העניין, אתה לא מסרס אופוזיציה בכתב בחוק.
יוסף טייב (ש"ס)
זה תמיד התנהל ככה.
נעמה לזימי (העבודה)
אנחנו נילחם על זה יחד, אני מאמינה שיש פה אנשים הגונים, לא?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לא להיסחף...
ינון אזולאי (ש"ס)
ברור, אני לא מאמין שיש פה מישהו לא הגון.
נעמה לזימי (העבודה)
אני דווקא מאמינה, אבל ספציפית פה בצמד הזה אני חושבת שאפשר לסמוך עליכם, גם פה.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חברת הכנסת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אחד הדברים, כמו שראיתם מבחינתנו, הסיפור הזה שהעלה הרב גפני – אני חושבת שצריך לב מאוד מאוד בבירור לתהליכים או הליכים שהם כלכליים שהולכים לקרות כאן, כי זה מתקשר לא רק להסכמים הקואליציוניים, אלא גם להצהרות וגם עכשיו למה שאתם עושים מבחינת התכנון הכלכלי. אני לא מבינה מה זה התכנון הכלכלי, זה שם חדש לדעתי, נכון?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
שם ביניים, הגדירו את זה.
נעמה לזימי (העבודה)
איך לסרס את כנסת ישראל.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
האם היתה פעם ועדה עם שם כזה של תכנון כלכלי? לא.
היו"ר אופיר כץ
לא לא, זה לא יהיה השם.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, זה לא יהיה – לא יהיה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
עוקף גפני.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
עוקף גפני?
נעמה לזימי (העבודה)
לא ניתן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אופיר, למה אתה לא קורא לזה הוועדה המיועדת?
היו"ר אופיר כץ
הוועדה המיועדת ל- ואחרי זה נחליט.
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא מאמינה שאופיר כץ יקדם ועדה עוקפת גפני, אני לא רואה את זה קורה.
היו"ר אופיר כץ
תהיה ועדה, הוועדה הזאת תוקם, והיא תוקם בהסכמה בין סיעות הקואליציה. לגבי התוכן והשם – אנחנו עובדים על זה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני תמיד עושה חיבורים בנקודות, ואני רואה מן קריאות תיגר כאלה, כמו השם הזה של התכנון הכלכלי על ועדת הכספים, וכמו אחד מחברי, נדמה לי עוצמה יהודית, שמדבר על כך שהיתד הזה לא נאמן למדינת ישראל. יש פה קריאת תיגר בתוך הקואליציה כבר בלי שאנחנו שמים לב.
משה גפני (יהדות התורה)
אני מתכוון להתייחס לאמירה הזאת על יתד נאמן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
חד משמעית, אתה צודק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר להגיד משהו בעניין הזה?
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה אומר שזה פרומו לקראת מה שהולך להיות שם.
נעמה לזימי (העבודה)
אתם הראשונים שצריכים להתייחס למה שקורה בהר הבית, אתם עדיין שותקים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היתד הזה לא נאמן למדינת ישראל?
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו הולכים להתייחס לזה.
נעמה לזימי (העבודה)
בוא נראה, בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רק אחלוק אתכם את הניסיון שהיה לנו בכנסת הקודמת. הרי גם אנחנו רצינו להקים ועדת רפורמות, ובא הייעוץ המשפטי ואמר לנו: זה בלתי אפשרי. בסוף הפתרון שנמצא – ואני מציע לכם לחפש אותה דרך – לקחנו נושא מתוך הסמכויות של הוועדות הקיימות, במקרה הספציפי הזה בגלל סוגיות ספציפיות שהיו, זה הנושא שירותי דת. פיצלנו מהוועדה הרלוונטית איפה שזה היה, ושמנו אותו כמסמר להקמת ועדה חדשה, ואז לשם כבר הוספנו נושאים אחרים, שהם יותר כלליים, כמובן בתיאום של המנדט של הוועדה עם הייעוץ המשפטי.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב זאב, אני חושב שאתם עשיתם פתרון יותר יצירתי ויותר טוב. לקחתם את שר האוצר, שמתם לו את יושב-ראש ועדת הכספים שלו וגמרתם את הסיפור.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הפתרון הזה לא היה חדש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ינון, אתם יכולתם לעשות אותו דבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זאב, כמה אתה לוקח לשעת ייעוץ?
ינון אזולאי (ש"ס)
הגדרנו בינינו שזה לא יהיה אותו דבר, אבל זה בסדר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז על מה להלין?
ינון אזולאי (ש"ס)
לא מתלונן, אנחנו רק לא רוצים לפרק את - - -
נעמה לזימי (העבודה)
הגינות, וטוב שיש ייעוץ משפטי למנוע כל מיני דברים לא בסדר. זה שקט של הסכמה?
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חושב שכן. מה, יש מישהו שלא מסכים על זה?

אין מי שיחליף אותי. נצא להפסקה עד שעה 10:00, ואז נעבור להקראה ולהצבעה. בינתיים תביאו שמות, תביאו כמה שיותר שמות לוועדות, זה דחוף. ככל שנעלה יותר, זה יותר טוב.

(הישיבה נפסקה בשעה 9:44 ונתחדשה בשעה 10:00)
היו"ר אופיר כץ
אני מחדש את הישיבה. ראשי סיעות, תעבירו את השמות, חבל לנו לעכב את הקמת הוועדות, אני רוצה שנצביע היום במליאה, וזה תלוי בשמות שתעבירו לנו. חלק כבר התחילו להעביר, תמשיכו, שנעמוד בזמנים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש דיון אישי במליאה?
היו"ר אופיר כץ
כן. ישראל ביתנו העבירו את כל השמות, הכי חרוצים. מה אתכם?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לנו קצת יותר מנדטים.
היו"ר אופיר כץ
אתה דואג לזה? יופי, ש"ס גם. ממלכתי – אתם מעבירים את השמות?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
בעזרתם השם, בעזרת השם.
היו"ר אופיר כץ
יש עתיד, בועז? עובדים על זה – אוקי, אז אנחנו בסדר. ליכוד – אנחנו גם נעביר את הכול אחרי הישיבה.

אני עובר להקראה והצבעה.
ארבל אסטרחן
חוק הכנסת מגביל את המספר המקסימלי של חברי הוועדות: בכלל הוועדות 15 חברים; חוץ וביטחון, חוקה וכספים – 17; וועדת הכנסת – לא מוגבלת.

בכנסת הקודמת במסגרת השינויים שניסו לעשות לאחר שהוגשה העתירה והיו משאים ומתנים בעניין של הרכב הוועדות, נקבע סעיף חדש שאומר כך:

על אף ההוראה שמגבילה את חברי ועדת הכספים וחוץ וביטחון ל-17, ועדת הכנסת רשאית לקבוע ברוב של שלושה רבעים מחבריה, כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה, מספר החברים בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על 19 ומספר החברים בוועדת הכספים לא יעלה על 20.

ההחלטה שמתבקשת עכשיו היא שבוועדת הכספים בלבד מספר החברים לא יעלה על 20. הרצון הוא לקבוע 18, אבל זאת בעצם ההגבלה שמסירים אותה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בוא נצביע על זה בנפרד.
היו"ר אופיר כץ
מי בעד ההגדלה של ועדת הכספים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 17
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אין נמנעים ואין מתנגדים. אם כך, ההצבעה עברה ברוב של מעל 75%, אז ועדת הכספים תגדל ל-18 חברים.
ארבל אסטרחן
דרך אגב, ואם ירצו להגדיל בהמשך, ההגבלה כרגע היא עד 20 מבחינת החוק.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו רוצים נציג שלישי.
היו"ר אופיר כץ
אל תכניסי להם רעיונות, הנה בבקשה.

ועדת כנסת – יושב-ראש אופיר כץ, ליכוד חמישה חברים, ש"ס שניים, ציונות דתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד – סך הכול קואליציה 10 חברים.

יש עתיד – שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי – שניים, ישראל ביתנו – אחד, תע"ל-חד"ש אחד – סך הכול אופוזיציה שבעה. סך הכול לוועדה – 17 חברים.

ועדת כספים – בראשות הוועדה חבר הכנסת משה גפני, ליכוד ארבעה חברים, ש"ס שניים, ציונות דתית אחד, יהדות התורה שניים, עוצמה יהודית אחד. סך הכול קואליציה – 10 חברים.

יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש שניים. סך הכול אופוזיציה שמונה חברים. סך הכול בוועדה 18 חברים.
ממלאי מקום קבועים
ליכוד ארבעה, המחנה הממלכתי שניים, העבודה על חשבון תע"ל, ואחד לסיעת ישראל ביתנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אופיר, בחוץ וביטחון אני גם צריך ממלא מקום קבוע שלנו, אם צריך להודיע על זה עכשיו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל תצביע על זה אחד, אחד.
ארבל אסטרחן
מצביעים על הכול.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מזכיר את ממלאי המקום שלנו, שניים בכספים - - -
היו"ר אופיר כץ
אמרתי.
ארבל אסטרחן
הוא אמר, שניים ושניים.
היו"ר אופיר כץ
חוץ וביטחון – היו"ר הוא מהליכוד, ואנחנו נודיע עליו ביום שני.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה ביום שני, מה קרה?
ינון אזולאי (ש"ס)
יש הצבעה, זה לא ככה.
היו"ר אופיר כץ
עוד ממלא מקום של חד"ש בכספים. אז פה נשנה את זה לשניים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אחד לעבודה, כמה אני יכול להיות נדיב?
היו"ר אופיר כץ
חוץ וביטחון, כפי שאמרתי, היושב-ראש יהיה מהליכוד, אנחנו נודיע עליו ביום שני לאחר שהסיעה שלנו תתכנס. הליכוד – חמישה חברים, ש"ס חבר, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול לקואליציה תשעה חברים.

יש עתיד – ארבעה חברים, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ואנחנו גם ממלא מקום קבוע.
היו"ר אופיר כץ
סך הכול שמונה לאופוזיציה, סך הכול 17 חברים.
ממלאי מקום
חמישה לליכוד, שניים למחנה הממלכתי, אחד לישראל ביתנו, אחד ש"ס, אחד יהדות התורה, ואחד למפלגת העבודה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא הבנתי, כשדיברת על ממלאי מקום לחוץ וביטחון, אני לא מצליחה להבין, לכל הארבעה של יש עתיד יש ארבעה ממלאי מקום.
ארבל אסטרחן
לא, הם לא ביקשו.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תבקשי לפרוטוקול.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה רבה, אחמד – ארבעה ממלאי מקום ליש עתיד בחוץ וביטחון. תודה.
ארבל אסטרחן
אז גם בכספים אתם רוצים?
מירב בן ארי (יש עתיד)
בכספים שניים.
היו"ר אופיר כץ
בכספים להוסיף שני ממלאי מקום ליש עתיד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
שני ממלאי מקום, ובחוץ וביטחון ארבעה ממלאי מקום.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה לא אוטומטי, זאת הבעיה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן, תודה שאמרת לי.
היו"ר אופיר כץ
ממשיכים – ועדת החוקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה יכול לחזור על ממלאי המקום?
היו"ר אופיר כץ
הוספתי לכם ארבעה בחוץ וביטחון, ושניים בכספים, רשמנו.

ועדת החוקה – יושב-ראש הוועדה שמחה רוטמן, ליכוד ארבעה, ש"ס שניים, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד, סך הכול בקואליציה תשעה חברים.

יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, העבודה אחד, סך הכול שבעה חברים. סך הכול לוועדה 16 חברים. ממלאי מקום: אחד לציונות הדתית.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה צריך ממלא מקום?
היו"ר אופיר כץ
הוא ביקש כי הוא יושב-ראש.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
מירב, אין לזה משמעות וזה לא מקובל.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן כן, זה מה שחשבתי.
היו"ר אופיר כץ
ועדת כלכלה – היושב-ראש מטעם הליכוד, כנ"ל כמו בחוץ וביטחון אנחנו נודיע על כך ביום שני. ליכוד חמישה חברים, ש"ס שניים, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, סך הכול קואליציה תשעה חברים.

יש עתיד שניים, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד. מה זה השינוי שעשינו? תע"ל-חד"ש אחד והעבודה לא מקבלים. שישה חברים לאופוזיציה, סך הכול 15 חברים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני ביקשתי ממלא מקום.
היו"ר אופיר כץ
ממלא מקום קבוע אחד לסיעת ישראל ביתנו, רשום.
אנחנו בוועדת הפנים
יו"ר הוועדה – יעקב אשר. ליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול בקואליציה שמונה.

יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, סך הכול שבעה. סך הכול לוועדה 15 חברים.

ועדת העבודה והרווחה – חבר הכנסת אייכלר יהיה היושב-ראש. הליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד, שמונה לקואליציה.

יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה, סך הכול לוועדה 15 חברים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
שאלה, למה כל הזמן כתוב נעם אפס, נעם אפס, נעם אפס?
קריאה
סיעת יחיד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
כל הזמן נעם אפס.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש שם בעיית כוח אדם.
היו"ר אופיר כץ
ועדת החינוך – יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת טייב. ליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול שמונה.

יש עתיד ארבעה חברים, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה. סך הכול לוועדה 15 חברים. ממלא מקום אחד לסיעת רע"מ עם יש עתיד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אגב, ההיסטוריה תזכור את המחווה הזאת של יש עתיד.

ועדת הקליטה – אני רואה שהם העבירו את השם, עודד פורר, אבל זה לא עולה היום.
ארבל אסטרחן
כאן זו המלצה וכל ועדה בוחרת את היושב-ראש שלה אחרי שהיא מתכנסת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן, אבל המלצה צריכה לעלות פה.
ארבל אסטרחן
אבל ההמלצה צריכה להיות מוצבעת בוועדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לכן זה כן עולה היום.
היו"ר אופיר כץ
זאת קליטה, ביקורת ומדע – כן, סליחה, טעות שלי. אלה לא עולות.

ועדת הקליטה – עודד פורר היושב-ראש. הליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד – שמונה.

יש עתיד ארבעה, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה. סך הכול 15 חברי ועדה. ממלאי מקום לישראל ביתנו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מי שמתחיל ראשון זה פורר? רק שנדע.
ארבל אסטרחן
אולי צריך להגיד משהו על הרוטציה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן. אנחנו ניתן את השם יותר מאוחר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כי יש רוטציה של חצי-חצי, לא? לא קריטי, רק שנדע. מי החלק הראשון של הרוטציה בוועדת הקליטה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ישראל ביתנו, פורר.
ארבל אסטרחן
בשונה מסגנים שקבעו את תחילת הכהונה שלהם ובסיום, בוועדות זה לא עובד ככה. קובעים כרגע יושב-ראש, ואם ירצו להחליף, לפי ההסכמה כאן, ועדת הכנסת תצטרך להתכנס ולבחור מישהו אחר, ואז - - -
היו"ר אופיר כץ
אוקי, אז אין משמעות אם אני אומר או לא.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זאת לא תהיה הדחה, כי דובר על זה כאן.
היו"ר אופיר כץ
אז צריך להגיד את זה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
תגיד מי מתחיל.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בוועדת קליטה.
היו"ר אופיר כץ
אז פה זה חצי-חצי בין ישראל ביתנו לבין העבודה, חצי קדנציה וחצי קדנציה. מי שמתחיל זה ישראל ביתנו עם עודד פורר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מגדירים את הקדנציה בחודשים או שלא?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מחכים - - -
ארבל אסטרחן
אבל בכל מקרה הוא נבחר והכהונה לא פוקעת, אלא עד שוועדת הכנסת תמליץ על מישהו אחר והוועדה תבחר חבר אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, היתה הודעה כדי שזה לא ייראה כהדחה.
היו"ר אופיר כץ
ועדת ביקורת – היושב-ראש יש עתיד שני שליש, המחנה הממלכתי שליש. אם יש לכם את השם של יש עתיד, אפשר להעביר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו כבר נעביר.
היו"ר אופיר כץ
ליכוד ארבעה, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, סך הכול שישה. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, סך הכול ארבעה. סך הכול חברים בוועדה – 10.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו מצביעים על ביקורת, כולל על דעת זה שיש חילופים של היו"ר אחרי שני שליש של הקדנציה.
היו"ר אופיר כץ
כן, אמרתי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
הוא אמר את זה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתם רוצים עכשיו שם או לחלופין?
היו"ר אופיר כץ
אתם פחות דחוף, הם יותר דחוף.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לחלופין אתה לא צריך עכשיו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אופיר, תחזור על הדברים.
היו"ר אופיר כץ
יש עתיד שני שליש בוועדת הביקורת, אמרתי כבר את ההרכב. במחנה הממלכתי שליש. זה לא קריטי, אבל אם יש לך את השם, תביא ונרשום כבר שיהיה, שרן?
מירב בן ארי (יש עתיד)
יש לי, רק דקה.
היו"ר אופיר כץ
אני לא מדבר למירב, אני מדבר אל המחנה הממלכתי. זאב אמר שיש לו, אז נרשום אותו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חילי טרופר.
היו"ר אופיר כץ
חילי טרופר בשליש.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז תרשום מיקי לוי.
היו"ר אופיר כץ
מיקי לוי יושב-ראש ועדת ביקורת, שליש-שליש.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מיקי לוי הראשון בוועדת ביקורת.
היו"ר אופיר כץ
מירב, אתם עובדים גם על החברים לוועדות?
מירב בן ארי (יש עתיד)
כל הזמן.
היו"ר אופיר כץ
יופי. ועדת מדע, זו גם ועדה חצי קדנציה תע"ל, חצי קדנציה רע"מ. יושב-ראש מתחיל – חבר הכנסת איימן עודה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
איימן עודה, מסרנו שם.
היו"ר אופיר כץ
כן, רשום. ליכוד שניים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, לקואליציה ארבעה. יש עתיד חמישה, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד. סך הכול תשעה. סך הכול לוועדה 13 חברים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
חמישה ליש עתיד? תצטרכו לתאם כל הזמן עם אסנת מארק.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן, זה לא יהיה פשוט הסיפור הזה.
היו"ר אופיר כץ
מעמד האישה – המחנה הממלכתי שני שליש, יש עתיד שליש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היושבת-ראש פנינה תמנו.
היו"ר אופיר כץ
פנינה תמנו יושבת-ראש הוועדה מטעם המחנה הממלכתי, ולאחר מכן שליש יש עתיד. הליכוד שניים, לקואליציה שניים.

יש עתיד ארבעה, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, סך הכול שישה. לאופוזיציה סך הכול שמונה חברים בוועדה, רוב.

אם כך סיימנו את ההקראה, אז אנחנו עוברים להצבעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
קרן הגז אפשר להקים עכשיו.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו נעשה את זה גם ביום שני – אפשר, אבל יש לי פה בעיה ששמנו פחות ואני חייב תשע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
את כל הרביעייה לא עושים עכשיו?
היו"ר אופיר כץ
את זה או שמחר נתכנס או בתחילת שבוע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, תעשה את זה ביום שני, זה לא מתאים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, מחר לא.
היו"ר אופיר כץ
לא צריך, יש לי פחות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ההרכב לא הולך להשתנות.
היו"ר אופיר כץ
חסר לי אחד, צריך להיות תשע.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לא מחר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, לא מחר, תעשה ביום שני.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו לא בורחים.
היו"ר אופיר כץ
לא, אמרתם שאתם רוצים להקים את הוועדות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היות ואי אפשר להקים אותן לפני המליאה ביום שני - - -
היו"ר אופיר כץ
אני אתן לכם תשובה במהלך היום.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אין פה מה להזדרז.
ארבל אסטרחן
זה תיקון תקנות.
היו"ר אופיר כץ
לא, אני לא צריך עכשיו, אני לא מתעסק בזה.
ארבל אסטרחן
ברור. יושבי-ראש חסרים רק מהליכוד?
היו"ר אופיר כץ
נכון.
ארבל אסטרחן
שניים, כלכלה וחוץ וביטחון, כי זה הדבר היחיד שנצטרך להצביע. יושבי-ראש מחייבים הצבעה.
היו"ר אופיר כץ
אותם אנחנו לא מקימים.
ארבל אסטרחן
לא, מקימים את הוועדה.
היו"ר אופיר כץ
לא, אני לא יכול להקים אותם היום בלי יושב-ראש.
ארבל אסטרחן
אתה יכול.
היו"ר אופיר כץ
לא פה, אחרי המליאה אני יכול להקים את הוועדה?
ארבל אסטרחן
ובמליאה לבחור את הוועדה. תצטרך ועדת הכנסת להתכנס, אחרי שהליכוד ייתן את השמות, להמליץ על היושב-ראש.
היו"ר אופיר כץ
זה מה שאני אומר, שאני לא יכול להקים את הוועדה.
ארבל אסטרחן
היא מוקמת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא מוקמת, אתה לא יכול לכנס אותה לבחירת יושב-ראש עד שלא תחליט פה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אם אנחנו מצביעים עכשיו על כל היו"רים כהמלצת מסדרת, לא צריך עוד פעם לכנס ועדה.
היו"ר אופיר כץ
לא, רק אצלי.
ארבל אסטרחן
רק על שני היו"רים מהליכוד הם יצטרכו להצביע.
היו"ר אופיר כץ
רק השניים שלי.

אם כך, אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד ההרכב שהוצע כפי שהקראתי עכשיו? מי נגד? מי נמנע?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לקחו מאתנו את מעמד האישה.

הצבעה

בעד – 14
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אופיר כץ
14 חברים הצביעו בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. אם כך, הרכב הוועדות אושר בוועדה. אנחנו נמשיך את היום במליאה לאשר - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה רבה. אני מבקשת רביזיה.
היו"ר אופיר כץ
רביזיה של שמחה רוטמן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני ביקשתי.
היו"ר אופיר כץ
מירב ושמחה ביקשו רביזיה, בשעה 10:50. בינתיים תביאו שמות.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:19 ונתחדשה בשעה 10:50.)
היו"ר אופיר כץ
אני פותח את הישיבה. יש לנו רביזיה של שמחה רוטמן, בבקשה שמחה תנמק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הנימוק לרביזיה הוא מאוד פשוט. במהלך הדיון עלתה הצעה, ואני חושב שהיא הצעה מאוד מאוד נכונה, והייתי בטוח שהיא גם תיכנס לנוסח ההחלטה, שלכל סיעה שיש חברים בחוץ וביטחון, אוטומטית כבר יאושר לה גם ממלא מקום אחד לכל הסיעות, ואז הסתבר שבנוסח ההחלטה עצמו רק - - -
נועה בירן - דדון
אחד או כמספר החברים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כמספר החברים.
נועה בירן - דדון
לא אחד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן כן.
ארבל אסטרחן
אגב, למי אין ממלא מקום?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ממלא מקום לכל הסיעות, ואז אחר כך אם הן יבחרו לאייש, יבחרו לאייש. ואם הן יבחרו לא לאייש, לא יבחרו לאייש. לכן אני מבקש לפתוח את ההצבעה, לקבל את הרביזיה ואז לתקן את ההחלטה בהתאם.
היו"ר אופיר כץ
אחת הרביזיות המוצדקות. מי בעד?

הצבעה

אושרה.
היו"ר אופיר כץ
הרביזיה התקבלה.

עכשיו אנחנו נעדכן, כמו ששמחה אמר, לגבי חוץ וביטחון גורף לכל החברים – כמספר החברים יהיו ממלאי מקום לכל הסיעות המיוצגות בוועדה.

מי בעד כל ההחלטה עם השינוי שאמרנו עכשיו?

הצבעה

אושרה.
היו"ר אופיר כץ
אושרה פה אחד.
ארבל אסטרחן
אנחנו נכין את זה לעלות למליאה.
היו"ר אופיר כץ
הישיבה נעולה, תודה רבה לכולם. אנחנו נתראה במליאה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:53.

קוד המקור של הנתונים