ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/12/2022

סדרי הדיון בישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה37 ובחירת יושב ראש הכנסת, בחירת סגן יו"ר הכנסת שיכהן כיו"ר בפועל ממועד הפסקת כהונתו של יו"ר הכנסת ועד לבחירת יו"ר קבוע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים