פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת5
הוועדה המסדרת
26/12/2022


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 17
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, ב' בטבת התשפ"ג (26 בדצמבר 2022), שעה 16:15
סדר היום
סדרי הדיון בישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה37 ובחירת יושב ראש הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חנוך דב מלביצקי – מ"מ היו"ר
מיכאל מרדכי ביטון
מירב בן ארי
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
שלמה קרעי
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
סימון דוידסון
יאסר חוג'יראת
משה טור פז
עאידה תומא סלימאן
יסמין פרידמן
מטי צרפתי הרכבי
גלעד קריב
מוזמנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן – דדון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

סדרי הדיון בישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה37 ובחירת יושב ראש הכנסת
היו"ר יואב קיש
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני קיבלתי ממש לאחר הודעת היושב-ראש את בקשת היושב-ראש על יום מיוחד, כפי שהודיע לי במליאה. הדיון הזה היה בכפוף לזה שזה קורה באמת. היו לי שתי אפשרויות: לומר לכם תבואו – מעכשיו לעכשיו, או בכפוף לזה. ככה לא הפתעתי אף אחד וכולם ידעו מראש. אני גם אומר בהמשך לדיונים על הצבעה, שאני כן מנהל פה דיון בנפש חפצה. לקראת הצבעה, כיוון שכולם פה, ניתן לכולם להיערך בצורה מסודרת ונוכל להצביע ביחד.

ביקשתי עכשיו שיעבירו לכם נוסח. אקריא אותו. זו הצעה שאני מעלה להצבעה בהמשך לדיון והצבעה. נשמע את התייחסות חברי הכנסת ונתקדם. תסיים לחלק לכל החברים. אקריא לטובת הפרוטוקול. חנוך, תוכל להחליף אותי ולהקריא את זה?

(היו"ר חנוך דב מלביצקי, 16:18)
היו"ר חנוך דב מלביצקי
החלטת הוועדה המסדרת בדבר סדרי הדיון בישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה-37 ובחירת יושב ראש הכנסת, מיום ב' בטבת התשפ"ג – 26 בדצמבר 2022 למניינם.

בהתאם לסעיפים 2, 19, 27 ו-28 לתקנון הכנסת קבעה הוועדה המסדרת את ההוראות הבאות לעניין ישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה-37 ובחירת יושב ראש הכנסת, לאחר שחה"כ בנימין נתניהו הודיע, בהתאם לסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, כי הרכיב ממשלה:

1. ישיבת הכנסת לצורך כינון הממשלה ה-37 ובחירת יושב ראש הכנסת תתקיים ביום חמישי, ה' בטבת התשפ"ג – 29 בדצמבר 2022 לספירתם, בשעה 11:00.

2. ראש הממשלה המיועד יפתח את הדיון בהצגת קווי היסוד של מדיניות הממשלה, הרכב הממשלה וחלוקת התפקידים בין השרים.

3. תינתן זכות דיבור לעומד בראש הסיעה הגדולה שאינה צד להסכם לתמיכה בממשלה, במסגרת זמן שלא תעלה על 15 דקות.

4. יתקיים דיון סיעתי בו תינתן לכל סיעה מסגרת זמן של 9 דקות. הסיעות רשאיות לחלק את הזמן בין כמה דוברים ובלבד שמסגרת הזמן לכל נואם לא תפחת משלוש דקות כאמור בסעיף 28(א)(2) לתקנון הכנסת.

5. תתקיים הצבעה על בחירת יושב ראש הכנסת. ההצבעה תיערך על מועמדים שעליהם הודיעו הסיעות בישיבה, בתום הדיון הסיעתי וקודם להצבעה.

6. תתקיים הצבעה על הבעת אמון בממשלה.

7. הצהרת אמונים של ראש הממשלה והשרים.

(היו"ר יואב קיש, 16:19)
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, אין יושב-ראש לכנסת?
היו"ר יואב קיש
למה? יש.
גלעד קריב (העבודה)
הוא הודיע על התפטרות?
היו"ר יואב קיש
הוא הודיע בנשיאות שבכוונתו להתפטר, וכפי שאמר כל הזמן שבדיון ביום חמישי של הצבעה כבר לא יהיה יושב-ראש. אני פותח את הדיון. בבקשה, מי רוצה להירשם? אלקין, בבקשה.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
יש לי הערה ויש לי שאלה. להבין את מה שהנחתם. קודם כל הערה. מונח פה כברור מאליו שהדיון על כינון הממשלה ובחירת יושב-ראש הכנסת יתקיימו כדיון משולב. בעבר באמת לא היו בקשות לקיים דיון נפרד על המינוי יו"ר הכנסת אלא זה בא ביחד והיה ברור מאליו. בעבר גם לא מינו חוץ ממקרה אחד בלבד שני יושבי-ראש כנסת בתהליך הזה ובעבר גם לא הובילו מסע חקיקה מהסוג שהתקיים פה בשבועות האחרונים.

לכן נעשו פה הרבה דברים חריגים שבמסגרתם איני יודע מה נרצה לעשות, אבל בהחלט קיימת אופציה מבחינתנו, לבקש להפריד בין שני הדיונים. הם שני סוגי דיונים – דיון למינוי יו"ר כנסת – עברנו את זה רק לפני שבועיים. הוא היה דיון אישי פה. מדובר לפי תקנון, דיון סיעתי. המינוי יו"ר כנסת לא מוזכר פה במפורש. הסעיף הרלוונטי בתקנון הוא 27 כמדומני והוא מונה נושאים שונים שעליהם מתקיים דיון סיעתי.
היו"ר יואב קיש
כתוב: בהתאם לסעיפים 2, 19, 27 ו-28, בתחילת ההודעה שלנו, לא בתקנון.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
במקרה של כינון ממשלה 27 הוא סעיף מפורש, אבל מינוי יו"ר כנסת לא מופיע בסעיף 27. נהוג בבית, כל מה שמוסכם על כולם – מוסכם על כולם. כשבעבר רצו לחבר בין שני דיונים – זה זכותה של הכנסת וכו'. אבל זה לא חובה. אם תהיה בקשה – היות שיו"ר הכנסת עוד לא התפטר, אנו לא יודעים סופית אם מתפטר, לא יודעים מי המועמדים או בכלל מה התמונה. אבל בהינתן שתתבהר התמונה - אנו רוצים לשמור לעצמנו זכות לבקש דיון נפרד על מינוי יו"ר כנסת כתקנון, כפי שצריך להיות. זאת הערה אחת במסגרת מה שהונח פה.

הדבר השני הוא שאלה שיכול להיות שתגרור הערה ואולי לא. אני לא רואה פה ממה שקראתי בחטף – כי זה לא פורסם לפני הישיבה - איני רואה מגבלה על שימוש בסעיף 31 לתקנון הכנסת. האם אני מבין מזה נכון, שברגע שלא שמים את זה כי לא היה לזה תקדים, שאתם מבינים שחיבור של שני הדיונים לדיון משולב יכול לגרום לנו להשתמש בזכות ששמרנו אותה לדיון על מינוי יו"ר כנסת להשתמש בסעיף 31 גם בדיון הזה, ושבסופו של הדיון שר יכול לבקש לדבר ויכול לדבר? יש תשובה לזה?
היו"ר יואב קיש
לא עכשיו. אחר כך. ניתן תשובה לא עכשיו. אני עכשיו מקשיב לדיון.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
אבל זה עניין סופר מהותי.
היו"ר יואב קיש
אתה צודק. אני מקשיב לכל הדוברים. נשמע את כולם, אחרי זה ניתן התייחסות.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
יכול להיות שהתייחסות הדוברים תשתנה בהתאם לתשובתה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את כל הדוברים. אין לי תשובה כרגע. כרגע לנגד עיניך זו ההצעה. מירב, בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני רוצה להבין על מה אנו מדברים.
היו"ר יואב קיש
חד הם. זה אותו דבר. הנושא עכשיו להצבעה שיעלה אחרי סיום הדיון זה החלטת הוועדה המסדרת. זה הנושא שאנו דנים בו כעת. הוא נבע מהצהרה של היושב-ראש ומהמכתב שהיושב-ראש העביר. בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כיוון שהיושב-ראש הזמני התפטר?
היו"ר יואב קיש
עוד לא התפטר. הוא הודיע בנשיאות שבכוונתו להתפטר ביום שלישי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
היום בוועדה של פקודת המשטרה נאמר שם, שהיו"ר הולך להתפטר.
היו"ר יואב קיש
מי אמר?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה. במסדרת. אמר בוועדה המסדרת היושב-ראש שיושב פה שיו"ר הכנסת מתעתד להתפטר. הייתי בשוק, מופתעת, כי לא חשבתי שיתפטר כל כך מהר.
היו"ר יואב קיש
הוא אמר שהוא מתפטר תוך שבועיים. הוא אמר את זה ודאי ציבורית ופומבית. אמר שבכוונתו להתפטר לפני הקמת הממשלה, וכפי שאמר – כך הוא עושה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כמו שלא שמעתי את אדוני היושב-ראש מתראיין לשום תחנה בשבועיים האחרונים, גם לא שמעתי את יריב לוין ציבורית אומר שהוא בא לשיבוץ זמני. לכן מה שהוא אומר בוועדה – לא כל הציבור צופה בערוץ 99 ונחשף לתרגיל שבו יו"ר ממונה לשבועיים. לכן הופתעתי היום, וצריך להיאמר לזכותו שהוא עושה את הדברים בצורה מאוד טובה וממלכתית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
את זה אומרת מי שהתמודדה מולו על התפקיד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אם להפסיד – להפסיד ליריב לוין. אגב למען הסר ספק – גם ביום חמישי אני מביאה את המועמדות שלי כי יש בחירה ליו"ר. אני רוצה לדעת, הרי אני מתפלאת עליך – שבועיים אנחנו עושים שלושה דיונים בשלוש לוועדות במקביל למליאה, במקביל להצבעות. כי עשיתם את זה בעבר. למה הדיון הזה? האם אתה חושש שלא יהיה סדר ביום חמישי?
היו"ר יואב קיש
לא. נהוג בהשבעת ממשלה, בוודאי שיש גם בחירת יו"ר, לעשות דיון משולב ולהחדיר את סדרי הדיון על ידי הועדה המסדרת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
ואם יהיו שני דיונים? השאלה שלי לארבל.
היו"ר יואב קיש
עודד פורר.
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
בהמשך לדברים שנאמרו פה, ראשית, איני מכיר את המונח של יו"ר כנסת זמני. יכולה אולי היועצת המשפטית להאיר את עינינו האם יש מינוי כזה בתקנון. אני לא מצאתי. יש יו"ר כנסת. הוא נבחר והוא יו"ר הכנסת ועד שלא יתפטר פורמלית כפי שאמור יו"ר כנסת להתפטר - אין מה לקיים – עצם הדיון על בחירת יושב-ראש חדש הוא לא ממין העניין. אנו מנהלים פה דיון על משהו שלא קרה ואולי לא יקרה, ואם קרה, מה קרה? זה לא על השולחן. לכן איני מצליח להבין את הניסיון לעשות משהו. הנושא לא על סדר יומה של הכנסת. אם יושב-ראש הכנסת יודיע במליאה על התפטרותו אז תתכנס ועדת הכנסת ותקבע את סדרי הדיון בבחירת יושב-ראש כנסת חדש כפי שצריך להיות בחירה של יושב-ראש כנסת חדש. אני לא מבין, זו גם שאלה משפטית שהיועצת המשפטית צריכה לומר - הדיון שלנו עקר שלא ממין העניין ולדעתי אין מקום בכלל להמשיכו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אפשר לקבל תשובה מהייעוץ המשפטי של הוועדה?
שלמה קרעי (הליכוד)
בסעיף 5 - בכפוף להתפטרותו.
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
אז בואו נעשה דיון בכפוף להתפטרותו של ראש-ראש הממשלה המיועד יתפטר, אחרי שראש הממשלה המיועד יבין- - -
היו"ר יואב קיש
הלכתי לאיבוד. מההתחלה תסביר את מה שהכוונת. אתה באיזה רצף. אמרתי לך לעצור שלוש פעמים. בבקשה, תנסה שנבין.
שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר
כיוון שיו"ר הכנסת לא הודיע על התפטרותו – זה שהוא סיפר לכם סיפור בנשיאות, או אמר בשיחת מסדרון או אמר אפילו בראיון תקשורתי זו אינה הדרך שבה יושב-ראש כנסת מתפטר. לכשיודיע על התפטרותו תוכל ועדת הכנסת או הוועדה המסדרת להתכנס ולדון בסדרי הדיון. כי על אותו משקל אני מציע שהוועדה המסדרת תדון בסדרי הדיון של הקמת הממשלה החדשה שתקום אחרי שראש הממשלה המיועד יתפטר כי הממשלה המיועדת לקום לא מסוגלת לתפקד בגלל איך שחבריה מדברים אחד עם השני בהצעות החוק ההזויות. יש נסיבות של עסקת טיעון ונוכח הפיכת הממשלה לממשלה גזענית. אני אומר את הדוגמה הזו כדי להבין עד כמה הדיון הזה הוא עקר, מבזבז את זמנה של הכנסת ושל חברי הכנסת ושל כל עובדי הכנסת מסביב. לפני שממשיכים צריכה היועצת המשפטית לומר אם ראוי שיתקיים דיון כזה או הצבעה על סדי דיון על משהו שעוד לא נולד.
היו"ר יואב קיש
תודה. גלעד קריב.
גלעד קריב (העבודה)
ראשית אני מצטרף לדברי חבריי, כיצד ניתן לקבל פה החלטה על סדרי דיון בסיטואציה שעוד לא נולדה. ביצה שעוד לא נולדה.

אדוני היושב-ראש, אני חייב לציין כי ראיתי את התופעה הזאת גם כאן אבל גם בשתי הוועדות המיוחדות שהוקמו, מנהג יחסית חדש מבחינתי שבו חברי כנסת מפנים שאלה לייעוץ המשפטי ויושבי-הראש אומרים: נענה על זה בסוף הדיון. התופעה הזו מקשה על דיון. ואם חבר הכנסת רוצה לשאול שאלת הבהרה? ואם חבר כנסת אחר בעקבות האמירה של הייעוץ המשפטי רוצה לחדד נקודה? נראה שהסכמתם ביניכם להשתיק את הייעוץ המשפטי, לדחות את הערותיו לסיום הדיון, למנוע מאתנו את היכולת לקבל ייעוץ משפטי, וזו תופעה מטרידה.

אין מה לבקש כרגע דיון נפרד בבחירת יושב-ראש. כשיהיה, אנו מבקשים גם דיון נפרד וגם שיתקיים במתכונת של דיון אישי כפי שקרה בהחלפה הקודמת של היושב-ראש בנסיבות של התפטרות. בפעם הקודמת שהתפטר יו"ר כנסת אחרי שנבחר זמן קצר, חבר הכנסת בני גנץ, התקיים דיון אישי בעניין. זה לא מחויב מהתקנון אבל יש פה תקדים בבחירת היו"ר.

הערה אחרונה, אני מבקש שלוחות הזמנים, כיוון שהדיון בקווי יסוד הוא אולי מהחשובים ביותר שכנסת מקיימת, אבקש שיינתן לסיעה הגדולה שאינה צד להסכם מסגרת זמן של 20 דקות ולכל סיעה נוספת 15 דקות. זה הדיון שבו אנו מדברים לאן פניה של הכנסת.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על תקדימים. לקחנו את זה מהכנסת הקודמת. זו הבקשה. מיכאל ביטון, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני חושב שהציבור נגאל מייסוריו היום, כי ביום חמישי תקום ממשלה, ואז נוכל לספור מאותו יום מתי יירד המע"מ ל-12% כפי שבנימין נתניהו הבטיח, מתי יירדו מחירי המים, הביוב.
היו"ר יואב קיש
אנחנו רוצים להוריד את המע"מ על דירה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו ממש אופטימיים כי מיום חמישי נוכל לספור את הימים מתי עם ישראל יקבל בשורה כלכלית משר האוצר לשעבר נתניהו, שדאג לחרדים היטב.
גלעד קריב (העבודה)
לחלשים?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואנו רוצים לדעת למשל, כתוב שהורדת מחירי החשמל, מחיר הדלק, מחיר המים באמצעות סבסוד או הפחתת מס. זה מ-3 באוגוסט אבל אי אפשר לספור לו כי לא היה ראש ממשלה. מיום חמישי אפשר לספור. בצבא יש שי"ן מינוס 2. הורדת המע"מ – ראש הממשלה הולך להציג את קווי היסוד שלו- - -
היו"ר יואב קיש
כשהוא יציג את קווי היסוד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא חתם הסכמים קואליציוניים ולא מצאתי בהם הפחתת מע"מ ל-12% והוא הבטיח לי.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. משפט סיום.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הגדלת מענקי העבודה, הורדת מחירי הפירות והירקות, הנפקת אגרות חוב ממשלתיות למחירי הדיור. כל זה יקרה ביום חמישי בעז"ה, ומאותו יום אנחנו נספור כל יום כמה עבר.
דבר עובדתי ואמיתי
האוכלוסיות המוחלשות והעניות הצביעו לממשלה הזאת. אולי לא ערבים – כי יש שם גם קשיים ועוני אבל השאר הצביעו. הם יתביישו בכם על ה-50 יום האלה, על השחיטה והסחטנות ועל פיזור הליכודניקים. גם הליכודניקים מתביישים במה שהיה אבל לא נורא. מיום חמישי מאפסים את המונה ומחכים לראש הממשלה שייתן את ההבטחות שלו לציבור המוחלשים שהצביעו לו. זה מה שאני רוצה לראות ביום חמישי.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. בועז טופורובסקי. לא? משה טור פז בבקשה, הידוע בכינויו קולה.
משה טור פז (יש עתיד)
תודה. השאלה שלי מופנית לייעוץ המשפטי, האם הבקשה שמונחת לפנינו - לא דורשת הפעלה של סעיף 98? כי אם אני מבין נכון, יש פה הפעלה של סדרי דיון שאינה מובנת מאליו.
היו"ר יואב קיש
טוב. תודה. סימון דוידסון, בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לפני שעתיים ישבתי עם קבוצה של 30 איש שהגיעו לכנסת. המנכ"לית של החברה הזו במקרה חברה טובה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
איזה חברה זאת?
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא רוצה לומר. אומר לך אחרי זה באוזן. חברה גדולה מאוד. אם חברי הליכוד שיושבים פה היו שומעים מה חושבים עליהם אנשים שהצביעו ליכוד לא היית שומע את המים האלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
קראת את הסקר ביום שישי שאומר שכל הקשקושים שלכם זה קשקושי הבל? הציבור אתנו. 64 מנדטים יציבים בסקרים.
קריאות
· - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
העם אמר גם את דברו על הסקרים של החוקים שלכם. הוא נגעל. 75%. שופרות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כל מה שהם הוציאו מהלב היה בעקבות הכמעט חודשיים האלה, שריסקו את מפלגת הליכוד לרסיסים קטנים. השפילו אתכם על ידי פשוט קריעה של המשרדים. לקחו כל מה שאפשר וגם מה שאי אפשר. השאירו אתכם בלי כלום.
היו"ר יואב קיש
טוב. תתייחס למהות הדיון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה היסוד של הממשלה.
היו"ר יואב קיש
אל תפריע לו, נלחמתי על זכותך שלא יפריעו לך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ישבתי שעות אצל קרעי בוועדה והם זזו בכיסא, לא היה להם נוח, ואפילו אמרו – היה גור – כמה שהם בעצמם נגד כל העשייה הזאת. אני רוצה לחזק את הייעוץ המשפטי שאנחנו רואים שוב שמנסים לשנות סדרי עולם. הרי יש פה שני דברים – החלפת יושב-ראש הכנסת זה דיון אישי. הקמת ממשלה זה דיון סיעתי. אתם רוצים לשנות את זה. אתם רוצים במקום לה על סעיף 98, לומר: בלי. בואו נעשה מה שבא לנו. בואו נעשה דברים לפחות פה מסודר. הרי כל החוקים עד עכשיו שעברו בחודש האחרון זה הכול הפוך על הפוך. תעשו לפחות את זה באופן מסודר כמו שצריך בכנסת ישראל.
היו"ר יואב קיש
תודה. אפרת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
קריב יצג את הסיעה.
היו"ר יואב קיש
שרן.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מסתכלת על הסדר שאתם מנסים לכפות עלינו. כמובן הרוב יכול לכפות כמעט הכול על המיעוט. כן, קרעי, נבחרתם. אז מי מחכה? למה אתם מחכים להקים את הממשלה הזאת? יכולתם להקים לפני חודש. ה-64 מנדטים שלך, איפה הם? אותך החביאו מאחורה בקמפיין. למה החביאו אותך? אתה יודע טוב מאוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
תוציאי דוח מיוחד, תראי כמה החביאו אותי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עם כל הכבוד ל-64 מנדטים שלכם, עדיין לא הרכבתם את זה, כי אתם עוסקים כבר חודש וחצי בכל הקומבינות שלכם, בכל הדברים שאתם רוקמים מאחורי הקלעים. אתם מנסים להסיח את הדעת מהנושא האמיתי והוא ההסכמים הקואליציוניים החרדים חרד"לים שאתם מביאים אלינו עם כפייה דתית. אתם מרחיקים את אזרחי ישראל היהודים מהדת. זה מה שאתם עושים עם ההסכמים הקואליציוניים האלה ואנחנו רוצים לדבר על זה במליאה כשאתם באים להקמת ממשלה. אם אתה נותן לסיעה 9 דקות- - -
היו"ר יואב קיש
כן, זה היה בממשלה שלכם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה נותן לנו אולי 45 שניות לכל חבר כנסת.
היו"ר יואב קיש
אבל זה מה שאתם עשיתם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לבוא ולומר את הדברים החשובים האלה על מה שאתם רוקמים.
שלמה קרעי (הליכוד)
שם זה היה למטרות טובות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כל הקומבינות והטרלולים שאתם מטרללים את הכנסת כבר שבועיים – יש לנו מה לומר. זה פשוט בושה. בושה.
היו"ר יואב קיש
תודה. יבגני סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לשאלות של חבריי באשר לסוגיה משפטית, וזה שאלה ליועצת המשפטית, האם אפשר לקיים בכל זאת דיון אישי בנושא של גם החלפת יושב-ראש וגם בנושא של הצבעה לממשלה. אבל שמתי לב לטעות בסעיף 2 שחייבת תיקון: במקום קווי יסוד של מדיניות הממשלה, אבקש לשנות: קווי סחיטה של הממשלה. כך יהיה נכון לציין במסמכים הרשמיים, לפני הקמתה.
היו"ר יואב קיש
קיבלת ציון 8 על מקוריות. אסביר מאיפה זה בא. יש בקורס טיס מושג ידוע, שנקרא 6-7 לא ברורים. כשאתה לא יודע מה קורה עם הבן אדם אתה נותן לו ציון 6, 7 – סיכויים לא ברורים. פה יבגני הוכיח מקוריות - קיבל 8 על מקוריות. בבקשה, תמשיך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה מסכים איתי לתקן את הסעיף? אני חוזר על בקשתי לשנות את סעיף 2 ולקרוא לזה לא לקווי היסוד אלא קווי הסחיטה. אומר לך למה - 45 ימים – מתי קיבל ראש הממשלה המיועד נתניהו מנדט? 40 ומשהו יום? לא שמעתי את המושג הזה קווי יסוד.
קריאות
- - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מברך על זה שסוף-סוף אנו שומעים מושג קווי יסוד כי 40 ומשהו יום לא היה כזה דבר. תמיד כשממשלה קמה על בסיס משהו מדברים על קווי יסוד. פה לא שמענו. לכן ביקשתי לקרוא לזה קווי סחיטה כי לא שמענו מהם קווי היסוד של הממשלה. לכן אני מבקש דיון אישי בנושא הזה כדי לשמוע מה קווי היסוד של הממשלה.
היו"ר יואב קיש
תודה. חנוך מלביצקי. בבקשה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש.
מירב בן ארי (יש עתיד)
יש הצבעה?
היו"ר יואב קיש
העליתם פה נימוקים נכונים. תכף נראה מה נעשה. יכול להיות שנעשה הצבעה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו רוצים לשמוע את הייעוץ המשפטי.
היו"ר יואב קיש
ברור שתשמע.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
נהיה בון טון חדש באופוזיציה, להבין ולדבר לכאורה בשמם של הליכודניקים עבור הליכודניקים. זה בסדר. זה נחמד. אני שמח שכולם רוצים לדבר לליכודניקים. אז בואו תשמעו מליכודניק שבא מהשטח, חדש פה, שבא מאחת מקבוצות המתפקדים הכי גדולות בליכוד שאומר לכם כך: חלק מקווי היסוד של הממשלה הזאת, חלק ממה שהלכנו עליו לבחירות זה להחזיר את הזהות היהודית ואת הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל ותורת ישראל. חלק מקווי היסוד של הממשלה הזאת- -
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתם עושים בדיוק ההפך.
היו"ר יואב קיש
את לא בזכות דיבור.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני ישבתי בשקט והקשבתי לשטויות שלך. חלק מקווי היסוד של הממשלה הזאת זה לקחת את הציבור החרדי ש- - - ללא רחם כשנערך לגביו קמפיין הסתה מכוער על גבול האנטישמיות בידי שר האוצר והמפלגה שלו ולהחזיר את מה שהיה קודם. חלק מקווי היסוד של הממשלה הזו זה להחזיר את הגאווה הלאומית ואת הכבוד של להיות יהודי לארץ ישראל. אני מבין מאוד שזה לא מתאים לכם. אני מבין מאוד שכהני הפרגורס ששולטים בכולכם ושולחים אתכם לדבר ולהמריד ולהסית את הציבור בקמפיין שנאה ושטנה שכמוהו לא נשמע הרבה מאוד זמן לא בא להם בטוב אתם תמשיכו לדבר על סקרים ואנחנו נמשיך לעשות חוקים. תודה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוי ואבוי לנו.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. מטי צרפתי הרכבי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא צריך רק את המפלגות החרדיות. גם קרעי וגם חנוך מייצגים גם את החרדים.
קריאות
· - -
היו"ר יואב קיש
שרן, קריאה ראשונה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
קשה לשמוע את האמת.
היו"ר יואב קיש
את מתפרצת. אף אחד לא הפריע לך לדבר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
שר ביטחון כושל שהתעמר במיישבים. איבדתם את זה לגמרי.
היו"ר יואב קיש
חנוך. מטי צרפתי הרכבי, בבקשה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש. בישיבת המליאה שבה נבחר יושב-ראש הכנסת עמדו חברי כנסת על הבמה והסבירו ברצינות רבה שאנו בוחרים ביושב-ראש קבוע כי אין מונח כזה יושב-ראש זמני. לא שמעתי על שינוי ויש יושב-ראש לכנסת ישראל ולכן אין לכרוך אחד בשני. אני מצטרפת לאמירה שנאמרה – יש לנו יושב-ראש, חבר הכנסת יריב לוין. הוא יושב-ראש ועד שלא ידוע אחרת אי-אפשר לכרוך נושא בנושא.

אני רוצה לומר משהו בגימטריה לשלמה.
היו"ר יואב קיש
הופה, זה הרמה להתמודדות.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
סובה, אמרת לו על- - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
המצב רוח של יו"ר הוועדה מעיד שקיבלת את התפקיד מראש הממשלה המיועד. יש יותר מדי חיוכים.
היו"ר יואב קיש
אל"ף, אני לא יודע. בי"ת, באופן טבעי אני אדם אופטימי. גימ"ל, הרמה להתמודדות זה שני מטוסים באים עם אנרגיה ומהירות, והם מרימים להתמודדות. מי שעולה יותר גבוה נכנס על השני ליתרון. עכשיו הם שניהם בגימטריה. בבקשה, מטי מול שלמה.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין
אפשר להוסיף ד' להערה שלך? כמי שהיה במצבך הוא מעדיף פי אלף להיות פה בחדר כמה שעות מלכסוס ציפורניים.
היו"ר יואב קיש
לא, הכול בסדר. אני לא מודאג.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
מיכאל אמר, בשבועיים האחרונים הוכחתם שאתם יודעים לעשות חקיקות בזק. הייתי שמחה שכל החוקים שנתניהו הבטיח ומיכאל ציין אותם בכזו רהיטות - אכן היו מקודמים בכזו מהירות.

הגימטריה – בדקתי מה זה שלמה קרעי בגימטריה. מתי זה נגמר? זה שלמה קרעי בגימטריה. התשובה היא גם שלמה קרעי בגימטריה – לפני שיהיה מאוחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
רבי יונתן אייבשיץ כשהיה ילד, ישב בכיתה, והמורה אמר לתלמידים: אם תדעו לענות לי מהר מאוד כמה נרות מדליקים בחנוכה – אנחנו בשניות האחרונות של חנוכה – אני אשחרר אתכם הביתה. מייד אמר לו ר' יונתן: 44. כתוב: הפך נשבר ואנחנו נמלטנו. פך זה 88. תשבור את הפך לשניים - 44 - ואנחנו נמלטנו מבית הספר. גם הכנסת הושבעה ב-15 בנובמבר. הממשלה תושבע ב-29 בדצמבר - 44 ימים. הפך נשבר – 44 - ואנחנו נמלטנו מכם. מדינת ישראל נמלטה מכם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה מדהים איך הוא מסדר לו את הגימטריה. לפני שבוע אמר שהממשלה תהיה בחנוכה, יהיה נס פך השמן ואז סידר את הגימטריה לנס פך השמן. עכשיו סידר גימטריה אחרת.
היו"ר יואב קיש
תודה. אחמד טיבי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
היות שלא מפעילים סעיף 98, אתם לא רוצים כאילו לכפות דיון – אחרת הייתם מפעילים 98. לכן נראה לי סביר, גם פרלמנטרית זה נכון, גם פוליטית נכון, שסעיף בחירת היושב-ראש יהיה סעיף נפרד. יהיה דיון אישי בבחירת יושב-ראש הכנסת.

גם סעיף 4, לתת תשע דקות לכל סיעה על הדבר החשוב ביותר בארבע שנים – לא יודע כמה זמן תכהן הממשלה הזו – זה השבעת הממשלה, זה לא סביר, בעליל. לכן אני מבקש ממך לא לקיים הצבעה אלא לשקול מחדש מה שהצעת כאן ולבוא לקראת האופוזיציה גם בנושא דיון אישי על בחירת יושב-ראש הכנסת. בחירת יושב-ראש הכנסת זה דבר דרמטי בכל קדנציה וגם היחס של הזמן לכלל לסיעות.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. אני רוצה לומר כמה דברים ואולי גם לנושא הייעוץ המשפטי. יש מספר נושאים שעלו מהדיון. אחד זה הרצון לפצל את זה לשני דיונים נפרדים. כלומר ראשית, מדוע דיון משולב ולא להפריד את הדיון – זו שאלה אחת שנאמרה. נושא שני, התפטרות היושב-ראש שכפי שאמר פה עודד פורר – טרם התפטר רשמית. נושא שלישי, האם יש פה משמעות להפעלת סעיף 98. ואם כל זה קורה, נושא לוחות הזמנים לכל סיעה ולראש הסיעה הגדולה שאינה צד להסכם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
ואיך הגיעו לזה – 24 מנדטים.
היו"ר יואב קיש
לקחנו את הנוסח שהיה בכנסות האחרונות ועשינו שכפל – הדבק לבד מדבר אחד – ממשלות החילופין. היה שם כל הנושא של ראש הממשלה החלופי. זה לא רלוונטי לאירוע שבפנינו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני רוצה לדעת, האם ההשבעה היא ביום חמישי בסוף דצמבר ולא ביום שני 2 בינואר?
היו"ר יואב קיש
ביום חמישי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה לא עשיתם ב-2 בינואר?
היו"ר יואב קיש
מה זה משנה? כי אם היינו עושים כך, היית שואלת למה לא כך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז המע"מ יירד יותר.
היו"ר יואב קיש
אתה מפריע. קודם כל, אנחנו כבר חוסכים 2 מיליון שקלים לקופת המדינה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
להפך. כי השרים החדשים שיושבעו יקבלו משכורת שלמה על דצמבר, בעוד הם לא עבדו כשרים בדצמבר והשרים- - -
היו"ר יואב קיש
כל השרים הם חברי כנסת וכמעט אין הפרש בשכר. פה יש עשרה שרים וסגני שרים עם צוותים שלמים שמקבלים שכר נוסף בלי שיעשו שום דבר, והם לא חברי כנסת. הם מממשלת השינוי.

אני רוצה לסכם את הדיון. לשאלתך, גלעד, לקחתי לתשומת ליבי נימוק מרכזי אחד שאומר: היו"ר עדיין לא התפטר. כיוון שבדקתי טוב, בכוונתו להתפטר בסוף סדר היום - היום, כלומר ייצא שלישי, מחר בבוקר. נבדוק את השאלות המשפטיות שעלו. נעשה ביום שלישי את המשך הדיון עם התשובות של הייעוץ המשפטי. הטענה שלכם של פורר שהיו"ר לא התפטר – למה אתה עושה דיון מקדים - אמרתי בסדר. נעשה את זה מחר אחרי שהיו"ר יתפטר ואז נכניס את כל הדברים שנוגעים להתפטרות היו"ר ואז נדון בשאלות שהעליתם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
והתשובות של אלקין?
היו"ר יואב קיש
יגיעו מחר. למשל נבדוק היטב את כל התקדימים שהיו ונראה אם יש בזה אמת או לא. נעשה עבודה משמעותית. גלעד, לשאלתך, למה הייעוץ המשפטי בסוף – כי אני שומע את כל הדברים. לקחנו פה החלטה. אם הייתי רוצה להצביע – הייתי נותן להם להתייחס עכשיו. נחליט על זה ביום שלישי.
גלעד קריב (העבודה)
אני לא אומר בהתרסה. גם אני ניהלתי שנה ורבע ישיבות ועדות. יש אלמנט חשוב מאוד בדיאלוג בין ח"כים ליועצים משפטיים במהלך הדיון כי הרבה פעמים ח"כ אחד מתייחס לדברים- - -
היו"ר יואב קיש
משאיר את זה לסמכות היושב-ראש. רק אומר עוד דבר אחד שיכולתי לעשות עכשיו קטגורית. יכולתי לקבוע יום חמישי מליאה מיוחדת להשבעת ממשלה. לשם זה הולך. כיוון שהיו"ר לא התפטר אני רוצה לאחד את זה להחלטה אחת. נעשה הכול מחר, אבל אומר בצורה ברורה כדי שתיערכו. אם אתם אומרים לי שאתם תומכים בזה עכשיו - אני מעלה את זה עכשיו להצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, בחיל האוויר לפני כל גיחה בודקים שמן של המנוע. זה אני יודע כי אשתי הייתה בצבא במעבדה בחיל האוויר.
היו"ר יואב קיש
לא. אחרי נחיתה היא בדקה שמן. זה אחרי נחיתה, בודקים אם יש שבבים.

תודה רבה. ניפגש מחר. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:05.

קוד המקור של הנתונים