פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת15
ועדת החינוך, התרבות והספורט
04/01/2023


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, י"א בטבת התשפ"ג (04 בינואר 2023), שעה 15:15
סדר היום
בחירת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט
נכחו
חברי הוועדה: יוסף טייב – היו"ר
אופיר כץ – יו"ר ועדת הכנסת
לימור סון הר-מלך
יבגני סובה
משה סולומון
יוסף עטאונה
חברי הכנסת
ינון אזולאי
אוריאל בוסו
מירב בן ארי
אברהם בצלאל
יונתן משריקי
אלון שוסטר
פנינה תמנו
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
שר החינוך יואב קיש
שר במשרד החינוך חיים ביטון
השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יצחק שמעון וסרלאוף
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
מזכיר הכנסת דן מרזוק
קרן רז-נצר – יושבת-ראש המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה

בחירת יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. זו עוד ועדה שאני רואה שהיושב-ראש הוא מינוי די טבעי, נושא שהוא מחובר אליו, שמדבר אליו, שבנפשו. היו לנו גם שיתופי פעולה בנושא ילדים בכנסות הקודמות. ובאמת העשייה של חבר הכנסת טייב היא בעיקר בתחום החינוך, והוכחת את זה במהלך הכהונה שלך כחבר כנסת. ואני מאוד מאוד שמח, ואני יודע שזה גם היה סוג של חלום שלך לשבת בראשות ועדת החינוך, ואני מאוד שמח שזה מתגשם. זו ועדה באמת סופר סופר חשובה. חינוך ילדינו, אין יותר חשוב מזה. ואני מאחל לך המון הצלחה. אני בטוח שתעשה את זה על הצד הטוב ביותר, כי זה נושא שממש בתוכך, בנפשך. וכשבאים, כך באים לשליחות הציבורית; כך באים לניהול ועדה בנושא שאתה הכי מחובר אליו. אז יוצא מזה גם דברים טובים. שיהיה המון בהצלחה.

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, ועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת החינוך, התרבות והספורט לבחור בחבר הכנסת יוסף טייב כיושב-ראש הוועדה. מי בעד?
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
לו הייתי חבר בוועדה, הייתי מצביע בעד.
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
אם כך ההחלטה עברה פה אחד. אדוני היושב-ראש, שיהיה בהצלחה.
היו"ר יוסף טייב
טוב. ברשות יושב-ראש הכנסת - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
שחרר לו את הפטיש. אופיר, שחרר לו את הפטיש.
היו"ר יוסף טייב
נשתדל לא להשתמש בפטיש.

ברשות מנהלת הוועדה יהודית, סגנית מנהלת הוועדה אתי, היועצת המשפטית תמי סלע ויושב ראש ועדת הכנסת ידידי אופיר, חברי הכנסת, אני רוצה קודם כול להודות ליושב-ראש התנועה על זה שמצא לנכון למנות אותי ליושב-ראש ועדת החינוך בכנסת. כמי שעסק בחינוך בלתי פורמלי בעשור האחרון, אני רואה בזה אתגר וזכות.

ברשות שר החינוך הנכנס, תרתי משמע, יואב קיש, ידידי היקר, אני רוצה לומר לכם שביראת כבוד באמת ובתחושת אחריות גדולה אני ניגש לתפקיד יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. זו זכות גדולה ועצומה עבורי לכהן כיושב-ראש הוועדה החשובה הזו, שנוגעת בכלל ילדי ישראל מעת כניסתם למערכת החינוך, החל מגיל לידה ודרך גן חובה, יסודי, תיכון, ישיבות, ישיבה גדולה והשכלה גבוהה.

מערכת החינוך מעצבת את ילדי ישראל בחינוך שאותו מקבלים במוסד חינוך בו הם לומדים. וזהו החיוב שהתורה מצווה אותנו כהורים: "ושננתם לבניך", לחנך את ילדים שלנו בדרך הישר.

אומתנו ידעה בשנות האפלה שלה לשמור על הנכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה. עוד בימי רבי שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה וחזרה לארץ ישראל, היא ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בגליל ובכל שטחי ישראל, וקבעה שכל עיר שאין שם מלמד תינוקות אין דינה כדין עיר. בכל קהילותיה היא ידעה להטיל על כל קהילה ולהכניס לקרבה מלמדי תינוקות.

כיושב-ראש ועדת החינוך, אני רואה בעבודת הוועדה גם כלי פיקוח על עבודת מערכת החינוך, להנחלת ערכיה ויישום החלטותיה המתעדכנות באופן שוטף בהתאמות הנדרשות לכלל תלמידי ישראל ללא הבדל מתוך חשיבה מתמדת, בסיעור מוחות אמיתי ובשיתוף פעולה של כלל חברי כנסת ישראל, כדי להוביל לחינוך מיטבי לכלל אזרחי ישראל ללא אפליה.

במרוצת שנות קיומה של מדינת ישראל עברה מערכת החינוך כמה וכמה רפורמות והתאמות לרוח הזמן מתוך הכרה בצורך החשוב בהעצמת חלקי החברה אשר נמצאים בקו האחורי של המערכת הזו ובפרט לצרכי ילדי החינוך המיוחד הקרובים לליבי. ציון דרך חשוב בתחום זה היה תוך שימת דגש על חקיקת חוק חינוך מיוחד בשנת 1989. מערכת החינוך צעדה מאז כברת דרך ארוכה בתחום זה, בבניית בתי-ספר לחינוך מיוחד, בהקמת כיתות שילוב ובזיהוי ליקויי למידה כבר בגני ילדים ובמסגרות לגיל הרך. ברצוני גם לבוא ולדאוג לקליטתם הטובה של ילדי העולים בישראל.

עם כל זה, האופק עדיין פרוס לפנינו, וחובתנו בוועדת החינוך להצעיד ולנתב את המערכת, ובעיקר לפקח עליה, כדי לוודא שאנו צועדים בדרך הנכונה, ולהנהיג בקרה נאותה על תנאי ההעסקה של עובדי ההוראה ואף על רמת הבטיחות והבריאות במוסדות הלימוד. כל אלה נשחקים לעיתים במרוצת הזמן לנוכח האתגרים החדשים המונחים לפתחנו בכל רגע ורגע.

כחברה מתוקנת, אנו רוצים לתת הזדמנות שווה לכל ילד. בתוך כך להעצים את החלש ככל שנוכל, וגם אם נידרש להשקיע באופן לא שוויוני כדי להשיג מטרה נעלה זו ולתת הזדמנות שיוונית לכל ילד ללא הבדל גזע, דת, לא משנה איפה הם גרים ובעיקר לילדי הפריפריה.

עיקר פועלה של מערכת החינוך הוא בדור הצעיר ובגיל הרך. אי לכך, שומה עלינו להתנהג ביתר רגישות ובתחושה של כבוד ורוממות, מתוך ידיעה כי אנו מגדלים את הדור הבא אשר ממנו יצמחו מנהיגי העתיד. נזכור בכל רגע ורגע כי בעבודתנו אנו משתתפים בעיצוב, בבניית ההיסטוריה העתידית של מדינת ישראל ושל העם היהודי כולו. אנחנו כאן, כולנו יחד, נדאג לייצג את כלל ילדי ישראל.

אני רוצה לומר לכם, אם בוועדת החינוך עסקינן, אז אני באמת מקווה שנוכל פה להוביל. קודם כול, החינוך מתחיל מאיתנו כאן, מהמשכן הזה, ולהוביל שיח אמיתי, מחבר. יהיו חילוקי דעות אידאולוגיים, אבל אנחנו נדע להתמודד, לתת לכל אחד את המקום שלו, אבל ננהל את זה בשיח הדדי, מכבד. ואני כולי תקווה שכל מה שיעבור פה בוועדה יעבור פה אחד. תודה רבה.

בבקשה, אמיר.
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
תודה רבה, יושב-ראש הוועדה. יש לי התרגשות מיוחדת להיות איתך כאן היום ולברך אותך עם פתיחת הוועדה ולו משום שכשאני נכנסתי לכנסת זו הייתה הוועדה הראשונה, יחד עם ועדת הכנסת, שהייתי חבר בה. אז אני לא לגמרי זר.
היו"ר יוסף טייב
יש לי לאן לשאוף, אתה אומר.
יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה
אני לא לגמרי זר לוועדה. אני חושב שאין צורך להכביר במילים על החשיבות של הנושא שעומד במרכזה של הוועדה הזו. ניסח זאת היטב אחד מגדולי המחנכים שהיו לנו – יאנוש קורצ'אק – שאמר שהדואג לימים זורע חיטים; הדואג לשנים נוטע עצים; אבל הדואג לדורות מחנך אנשים. זה הדבר המרכזי שאתה, אדוני יושב-ראש הוועדה, תטפל בו. אני מאוד מאוד שמח שאתה הוא העומד בראש הוועדה, בגלל הרקע והניסיון שלך ואני חושב שגם היכולת שלך, המזג שלך, שלא לקטב אלא להפך, לאחד ולקרב בין חלקים שונים של הבית הזה, אופוזיציה, קואליציה. אני חושב שהחשיבות של החינוך בוודאי שותפים לה כולם, כל באי הבית הזה.

אני מאחל לך, ולחברות ולחברי הוועדה וגם לשר החינוך הנכנס, הצלחה גדולה.
היו"ר יוסף טייב
תודה. אני מברך את השר במשרד החינוך חבר הכנסת חיים ביטון.
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
אל תעשה לו חיים קלים. תן לו לעבוד קשה.
היו"ר יוסף טייב
לא. לא. אין חיים קלים. אל תדאג, אנחנו פה לפקח. אבל אני אגיד לך, כשאני רואה את השרים הנכנסים אני רגוע. העבודה תיעשה כמו שצריכה להיעשות.

שר החינוך יואב קיש, בבקשה.
שר החינוך יואב קיש
תודה רבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם לו אל תעשה חיים קלים, בסדר?
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
גם לו. אנחנו - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. בסדר, אופיר, יושב-ראש הקואליציה.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
זו לא ועדת הכספים פה, ינון.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לא. מה זה? זה יושב-ראש הסיעה שלו, חיים. מאוד חשוב לסיעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
חיים, אבל פה זה הכנסת. עם כל הכבוד, מותר לנו.
יונתן משריקי (ש"ס)
הוא בטוח שהוא בחדר סיעת ש"ס עכשיו.
שר החינוך יואב קיש
אני חושב שזה לא רחוק מזה, לא? מה אתה אומר?

טוב. קודם כול, האמת היא שאני מתרגש. אני שמח להיות פה כשר החינוך ולברך אותך, יוסי טייב, על בחירתך כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. אם אני שוכח את התרבות והספורט, אל תיקח את זה אישי. אני מתמקד בחינוך.

תראה, בתקופה הזו במשרד, יחד עם חיים, אנחנו בהליך גם חפיפה וגם הבנה של האתגרים הגדולים. מערכת החינוך היא בנקודה קריטית. יש בפנינו אתגרים עצומים. אני יכול ככה בשנייה לפרוט על כף יד את שדברים שראינו. כמובן שיש פה אירוע של העברת תקציב, שזה אירוע מיידי שמן הסתם גם הוועדה תעסוק בו במהרה. יש את הנושא של החינוך המיוחד, שחקיקה שהועברה לפני כמה שנים מייצרת המון בעיות וגורמת לאירועים סופר מאתגרים בבית ספר. יש את הפערים הגדולים השוויוניים, שזה אתגר שאני שמח מאוד שהממשלה, בקווים הקואליציוניים, הכניסה את זה וטיפלה.

אמרתי גם אני ברמה האישית, אני חושב, בואו נגיד ככה, הייתה לפניי שרת החינוך שדעותיי שונות לחלוטין ממנה ומהכיוון שבו היא ניסתה להוביל את מערכת החינוך. וזה יכול לייצר למערכת החינוך איזשהו - - -. עכשיו, זה נכון אנחנו גרים וחיים במדינה דמוקרטית שנבחרים בה נבחרי ציבור, והתפקיד של נבחרי הציבור הוא להוביל את הדעות של הציבור שבחר בהם. וברור, כמו שגם לפניי וגם אחריי אני מאמין, התפקיד שלי מחייב. אני שר החינוך של כל עם ישראל, לא משנה מי ומאיפה ומה ומגדר וזהות. זה לא מעניין. אבל בסוף יש גם את הכיוון שאתה רוצה להוביל את החינוך במדינת ישראל, וזו הפררוגטיבה שלי ושל חיים ושל הוועדה הזו, ושלך, בעצם אנחנו כגוף שנבחר על ידי הציבור. ופה זה גם מאתגר איך עושים את זה בשינוי הטבעי, וטבעי שיקרה. אני אומר את זה כאן על השולחן בצורה מאוד ברורה, ואמרתי את זה גם בנאום הפתיחה שלי: מה שהיה בחינוך לא יהיה עכשיו; יהיה אחרת. אז, אתה יודע, אמירה כזו כבר מייצרת הרבה מאוד גלים. אני יכול להרגיע ולומר: אנחנו לא באים פה להרוס; ממש לא. אנחנו באים לחזק ולתקן ולהוביל למקומות שאנחנו מאמינים בהם.

אני נמצאת פה קרן רז-נצר. קרן, איפה את? תרימי את היד שיראו אותך.
קרן רז-נצר
אני פה.
שר החינוך יואב קיש
היא יושבת-ראש המזכירות הפדגוגית, תפקיד מאוד משמעותי ובכיר. אנחנו פשוט בשלב הפגישות, ומפה הולכים לפגישת עבודה. אחרי גם כמובן השר חיים ביטון ידבר. חשוב מאוד לבוא ולומר באמת מעומק הלב גם ברמה האישית שיהיה לך המון בהצלחה.
היו"ר יוסף טייב
תודה.
שר החינוך יואב קיש
אנחנו נצטרך את העזרה שלכם, נצטרך את הביקורת שלכם. אנחנו פתוחים לביקורת. אני כמי שמאוד אוהב את הכנסת, אמיר יודע את זה, ואני אומר ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, התפקיד של הכנסת, ולכל הדברים שנאמרו פה בבדיחות דעת, תפקיד של הכנסת זה לבקר ולפקח על הממשלה. והתפקיד הזה יש בו אחריות. וגם אם נכעס ונריב, זה התפקיד שלך. ואני מכבד את זה, כי זה התפקיד שלך. וכמו שאמרת, נשמור על דרך ארץ. אפשר להיות חלוקים וננסה לשכנע. ובסוף הדבר היחידי שאני יודע לומר שמאחד את כל מי שיושב מסביב לשולחן הזה הוא שכולם רוצים את טובת ילדי ישראל ואת החינוך.

אז אני מאחל לך בשם כולנו הצלחה רבה ותודה רבה.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה והצלחה רבה. השר במשרד החינוך חיים ביטון, בבקשה.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
טוב. האמת היא שהתרגשות גדולה אוחזת בי לראות אותך יושב על כיסא יושב-ראש הוועדה. בשונה מאחרים, אני מכיר אותך הרבה שנים, מהאחרונים שדיברו לפניי. ושנינו בתוך ליבנו יודעים על מה אנחנו מדברים. דברים לא פשוטים קורים לעם ישראל בתחילת הקדנציה הזאת. אני אומר את זה בלב שלם, בנפש חפצה, שבעזרת השם בנקודה הספציפית הזו, ביחד עם יושב-ראש הכנסת היקר והחביב שאני מעריך אותו ברמה האישית, וביחד עם השר שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי בזכות אדירה ואת עם ישראל כולו שהוא השר שזכיתי להיות ביחד איתו. ככה הוא רוצה שאני אגיד.
שר החינוך יואב קיש
לא את הזכות; את הלהיות ביחד איתי. שלא יחשבו - - -
השר במשרד החינוך חיים ביטון
כן. קח גם זכויות. זה בסדר. אני מחלק. חלוקת זכויות. בסוף, אתה יודע, אני 22 שנה נמצא בשדה החינוך. ואני אומר לכם, אחרי שבוע של פגישות עם השר קיש, שהולכת להיות מהפכה במשרד החינוך. ולמה אני אומר את זה? כי הילדים שלנו הם הבסיס. כולנו היינו ילדים. כולנו יודעים את הקושי ואת העצב האדיר לראות ילד שהוא חדל ישע, ובמדינתנו יש הרבה חדלי ישע. לצערנו הרב, יש פערים אדירים בפריפריה וכדי לפתור את זה, צריך לטובת מערכת שלמה של בולדוזרים. אז אני אומר את זה בנקודה הספציפית של הוועדה הזאת כהיכרות איתך. אני מכיר אותך. כמה שאתה נראה כזה – באתי להגיד חתיך; מה, יצא לי ככה.
היו"ר יוסף טייב
ילד טוב ירושלים.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
מתוק כזה.
שר החינוך יואב קיש
יש לו את הלוק.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה שלי איתו?
שר החינוך יואב קיש
מה?
השר במשרד החינוך חיים ביטון
אני כמעט 20 או 30 פעמים נכנסתי לכנסת, ואומרים לי שאני לא במסך, ואומרים לי: איך אתה פה? אתה לא במסך. למה אני לא במסך? אומרים לי: אבל לא נכנסת; אבל סימנו אותך, ראינו אותך. בסוף מסתבר שטייב – וגם יש לי הוכחות מצולמות מערוץ הכנסת שאני נואם וכתוב: יוסי טייב.
יונתן משריקי (ש"ס)
חיים, תירגע. אתה יותר יפה ממנו.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
רגע, יוני.
היו"ר יוסף טייב
כל עוד לא כתבו: השר יוסי טייב, אתה יכול להיות רגוע.
אוריאל בוסו (ש"ס)
יוני, אתה עושה חלוקת יופי בסיעה?
השר במשרד החינוך חיים ביטון
חבר'ה, באתי לומר שאתה נראה כזה מתוק, אבל אתה בולדוזר. אני יודע את היכולות שלך. ראיתי אותך בהרבה מאוד צמתים איך אתה יודע לדפוק על השולחן. אני באמת בגלל זה מאמין שיהיה שינוי, מהפכה, במשרד החינוך. משרד החינוך, לידיעתכם, הוא המשרד עם התקציב הגדול ביותר במדינת ישראל, יותר מהביטחון, יותר מכל משרד אחר. התקציב הבא יהיה כנראה 75 מיליארד למשרד החינוך. וזה עם טייס אוטומטי, כסף שמגיע לכל שנה בעוד מיליארד וחצי-שני מיליארד. זה המשרד הכי מאתגר, המשרד הכי גדול ועוצמתי.
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
הוא טייס אוטומטי.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
כן. אתה רוצה? אני יכול לתת לך עכשיו רק מהשבוע האחרון כמה מנהלי מחוזות באים להציג את החוברת, ועמוד אחד שייך לבית ספר - -
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. אופיר, הוא בסך הכול אמר שהמשרד עכשיו עם טייס אוטומטי. זה מה שהוא התכוון. זה מה שהוא התכוון.
השר במשרד החינוך חיים ביטון
הבנתי. יש לי פה גם פרשנים.

- - עמוד אחד של כל אחד ממנהלי המחוזות מדבר על בית ספר לטיסה. אבל זו הנקודה. כאן אני רוצה, כי אני לא רוצה להאריך. יש פה באמת עוד מה שאני רוצה להגיד, כי יש לי הרבה מה לומר לך, יוסי, ויהיה לנו עוד הרבה זמן להגיד. יואב בא ביחד איתי להפוך את משרד החינוך לחיל האוויר. אני יודע ש-8200 עכשיו כועסים, אבל אנחנו במטרה לקחת את המערכת הזאת, את הספינה הענקית הזאת – הגדירו אותה כמה פעמים, ואני במערכת החינוך הרבה שנים, תמיד הגדירו אותה כנושאת מטוסים שבכל תזוזה אצלה צריך להפעיל עולמות שלמים. אני אומר לכם, הולכים להפוך את זה לדבר דינמי, רציני, בוער ועצם זה שקבוצת צעירים כזאת, ואני, יוסי, קורא לך בנושא הזה צעיר כי גם אנחנו כולנו צעירים, שבאו לנהל את הדבר הזה בשיא העוצמה. יהיו פה תוצאות גדולות מאוד לעם ישראל. ולך הזכות הגדולה, יוסי יקירי, לבוא ולהיות הגוף המבקר שלנו. אני אומר לך את זה מראש, בקרה זו ראי לכל מערכת. זו יכולה להיות מראה, וככל שהיא תהיה שקופה יותר וברורה יותר, אנחנו נראה את דרכנו בתהליכים שאנחנו צריכים. ואתם אמורים להיות צומת הביקורת שלנו.

אני מאחל לך הצלחה עצומה. וביחד בשם השם נעשה ונצליח.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אמן.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה.
אופיר כץ (יו"ר ועדת הכנסת)
תודה רבה. אנחנו פשוט צריכים להמשיך לוועדות נוספות. שיהיה המון בהצלחה.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בהצלחה, יוסי.
פנינה תמנו (המחנה הממלכתי)
בהצלחה, יוסי.
היו"ר יוסף טייב
תודה, תודה.
פנינה תמנו (המחנה הממלכתי)
אין לנו ספק שתעשה עבודה מעולה. ולא לשכוח את ילדי העולים. אתה לא תשכח, זה בטוח.
היו"ר יוסף טייב
לא אשכח.
משה סולומון (הציונות הדתית)
צלם, צלם.
ינון אזולאי (ש"ס)
יוסי, שלא יפתו אותך ויבלבלו אותך עם התמונות האלה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יוסי, אתה צריך לפקח עליהם. יוסי, לא להצטלם. מילים יפות, מילים יפות, בסוף זה.
היו"ר יוסף טייב
טוב. מי שעדיין לא הבין, אז מערכת החינוך הולכת לעבור רפורמה מאוד גדולה ולכן הממשלה החליטה שלא מספיק בולדוזר אחד – הביאה שניים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה גאה להגיד את זה אחרי שהלכו.
היו"ר יוסף טייב
כן. הם הלכו. אפשר להגיד. הכול מוקלט. אל תדאג.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מסכים איתך.
היו"ר יוסף טייב
יש פה שר, ברשותך.
ינון אזולאי (ש"ס)
שר, שר, שר.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יצחק שמעון וסרלאוף:

לא, לא. אני נתתי את זכות הדיבור - - -
היו"ר יוסף טייב
נתת לו? אז זהו. יושבת-ראש סיעת ש"ס בכנסת, חברי וידידי ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, גם ברשות השר, נמצא פה שר, שר טוב שלנו. האמת, אחרי שדיברו איתך ככה על כובד האחריות, תשמע, אולי תחשוב פעמיים אם כדאי לך לקחת את זה. אבל אנחנו מאמינים בך וביכולות שלך. אני חושב שאתה יכול לעשות את זה בדרך הטובה ביותר, בנעימות שלך. באמת אתה אולי קצת מטעה בנעימות שלך, אבל אנחנו יודעים שאתה יודע להשיג ולהגיע לכל יעד שאתה מסמן אותו. אתה מגיע, אבל אתה עושה את זה בחיוך, אתה עושה את זה בצורה טובה. והברכות שלנו כסיעה, וגם כל אחד פה מהחברים בטוח גם עוד יברך, שתצליח, תעלה מה למעלה, וכמובן שלא תצא תקלה תחת ידך, וידנו כולנו בעשייה הציבורית. אבל אתה כיושב-ראש ועדת החינוך, שהחינוך של הילדים שלנו זה בעצם דור העתיד, שלא תצא תקלה ותצליח גם לתקן עוולות שכרגע נמצאות ולעשות באמת חינוך שוויוני לכל ילדי ישראל בדרך הטובה ביותר ובדרך הנעימה ביותר. תודה.
היו"ר יוסף טייב
אמן. תודה רבה. השר וסרלאוף, בבקשה.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יצחק שמעון וסרלאוף:

יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יוסי טייב, אני רוצה, ברשותך, כשמדברים על חינוך, מדברים על חינוך ילדי ישראל, בדרך כלל אנחנו עם הפנים החוצה ויש לנו הרבה מה לומר להם. אבל קראתי משהו יפה מרבי חיים מצאנז שנהג לומר אני מקריא: "אדם צעיר הייתי וליבי בער באהבת ה' יתברך. אז חשבתי שאתקן את כל בני האדם בעולם ואחזירם למוטב, שיעבדו את השם. כאשר ראיתי שלא עלה הדבר בידי חשבתי – לפחות אתקן את בני עירי. לאחר שטרחתי בכך וראיתי שגם זה אי-אפשר, חשבתי – לפחות אתקן את בני ביתי, שיהיו עובדי השם באמת. חשבתי והתבוננתי בדבר ואמרתי – לפחות אטרח לתקן את עצמי, שאהיה עובד את השם. טרחתי בכך הרבה וראיתי שגם דבר זה אינו עולה בידי".

אני חושב שכשאנחנו עוסקים בחינוך האחריות קודם כול היא על עצמנו להיות אנשי דרך ארץ, להיות אנשי מעלה, כי כשילדי ישראל מסתכלים עלינו והם רואים אנשי בשורה, אנשים הגונים שאכפת להם, שדואגים לעם ישראל, זה הדבר שמקרין החוצה הרבה יותר מכל הדיונים ומכל השיחות ומכל מה שאנחנו יכולים לומר להם ולספר להם. האופי, ההתנהגות שלנו היא זאת שמשפיע.

אז אני רוצה לברך אותך ואת כולנו, בעזרת ה', שנזכה להיות שליחי ציבור אמיתיים, לשמש דוגמה אישית וגם להיות אישיות לדוגמה. אז אני סמוך ובטוח שאתה כיושב-ראש הוועדה, שמבין את גודל האחריות שמונחת על הכתפיים שלך, תדע להוביל ולהנהיג ולקיים פה דיונים ענייניים ומהותיים לקידום כלל ילדי ישראל. תודה.
היו"ר יוסף טייב
תודה. חבר הכנסת אברהם בצלאל.
אברהם בצלאל (ש"ס)
אוריאל.
היו"ר יוסף טייב
אוריאל בוסו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בוסו, תן לי להגיד מילה כי אני רץ לוועדת הרווחה. תן לי להגיד משפט אחד.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אני גם הולך לוועדת הרווחה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה כל הזמן. אתה איתו במפלגה אחת.
אוריאל בוסו (ש"ס)
ועדת הרווחה בשעה 16:00.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. עכשיו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
בשעה 16:00 אמרו לי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר, אם אתה הולך לשם.
אוריאל בוסו (ש"ס)
האמת היא שבאמת, יושב-ראש הוועדה, יוסי, כמו שאמר השר וסרלאוף, אתה אחד מחברי הכנסת האהובים פה במשכן בנעימות, בדרך ארץ, בחן. וזה חשוב. זה חשוב. וזה מרגש אותי באופן אישי. אתם יודעים שהרי בבחירות הסקרים נתנו לש"ס שבעה, שמונה, תשעה מנדטים. האופטימיים ביותר תשעה וצחקו עלינו. ואני מס' 9 ברשימה ויוסי טייב מס' 10. ואנחנו בכל אותו יום: מי נורבגי? זאת אומרת, אף אחד לא חשב שבסוף גם אברהם בצלאל נכנס בלי נורבגי. ופתאום עכשיו לראות אותו כבר יושב-ראש ועדת החינוך, אחת הוועדות המשמעותיות והחשובות בכנסת.

אני מגיע מתחום החינוך מלבד היותי שנים בתחום המוניציפלי. אשתי יועצת חינוכית והבת שלי כבר סיימה תואר בחינוך ומורה בפועל. אין ספק שיש הרבה ועדות חשובות, ועדת כספים נחשבת ועדה יוקרתית וחשובה, וגם ועדת החוץ והביטחון. אבל בסוף בסוף מי שנוגע בגיל הרך ובחינוך שלנו ובעיצוב של מדינת ישראל, היא ועדת החינוך, משרד החינוך והחינוך של ילדים. ואני כל כך שמח ומאושר, ואין ספק שהרבה כמוני מאושרים שאתה כאן בהיותך יושב-ראש הוועדה תדאג שיגיע חינוך שוויוני לכלל ילדי ישראל ללא הבדל דת וגזע. וזה הכי חשוב. ולהסתכל על הפריטים הקטנים, כי בזה אתה טוב, בלהסתכל על הדברים הקטנים והחשובים, על חינוך המיוחד. לאלה שאין להם קול, אתה תהיה להם קול כאן בוועדה, שזה בדיוק החלק החשוב.

ונכון שבמשרד החינוך אנחנו שותפים. יש לנו את השר חיים ביטון ואת השר קיש. אבל אתה תצטרך להיות הבקרה האמיתית, שבאמת כל אחת ואחד מקבל. היה דיון לפני שבוע, מי שהיה פה, בוועדת הכספים, של אלה שמייצגים את החינוך המיוחד, וזה ממש לבכות ולא להאמין שבשנת 2022 תצטרך בכלל לקיים דיון לדעת איך יכול להיות שילד שצריך לקבל לא רק את השוויון, אלא מעבר לשוויון, בגלל שהוא כבר נמצא בגרייס ביחס למה שהקדוש ברוך חנן, ואנחנו נמצאים בדיון כזה. אבל זה המצב. וזה יהיה התפקיד שלך, בעזרת ה'. אנחנו מאחלים לך הצלחה, בסיעתא דשמיא, בעזרת ה'. יישר כוח.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. ידידי חבר הכנסת יבגני סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יוסי חברי, קודם כול, תרשה לי באמת לאחל לך הצלחה. אני זכיתי להיות חבר בוועדת החינוך בקדנציות הקודמות שלי. כמה שזה נשמע הזוי, קדנציות הקודמות. זו הכנסת החמישית שאני חבר בה. ואני תמיד חוזר על אותו משפט ואני אחזור עליו שוב. החינוך מתחיל מהבית. ועדת החינוך זה כמו הבית. אז אני חושב שתקבל פה הרבה חיבוק, הרבה תמיכה גם מקצועית ואני מאמין שגם תקבל תמיכה של כל חברי הוועדה.

אני לא אוסיף למחמאות שכבר קיבלת. אני רק אגיד שבעיניי אתה באמת מייצג את בן האדם שאני הייתי רוצה להפקיד את החינוך של ילדיי לבן אדם כמוך גם בנראות שלך, גם בסגנון דיבור שלך וגם ביכולת שלך לקדם דברים בלי יחסי ציבור יותר מדי, בלי רעש וצעקנות. ואני חושב שהדרך שלך היא ארוכה והדרך שלך היא נכונה. תמשיך בדרך הזאת גם בתור יושב-ראש ועדת החינוך. ואני חושב שבלי קשר לקואליציה-אופוזיציה, יש דברים שאנחנו נסכים עליהם. לרוב המקרים אנחנו נסכים.

הוועדה הזאת באמת באה לפקח. אז בואו נגיד ככה, אל תקנה את כל החיבוקים של הממשלה. תצטרך לבקר את הממשלה. אני אומר לך את זה מניסיוני, אתה תגיע לוויכוחים עם הממשלה גם בנושא של תשלומי ההורים, גם בנושא שכל הזמן משרד החינוך ירצה לראות בך סוג של חותמת גומי: יוסי, אתה כזה חמוד; בוא נעביר; בוא, אתה יודע, נעזוב, בשנה הבאה נקיים דיון על קיצוץ בתשלומי ההורים. לא. אל תיתן. ואנחנו גם ניתן לך תמיכה בעניין הזה, כי אני חושב שהוועדה הזאת היא באמת, כפי שנאמר, אחת הוועדות החשובות גם לילדי ישראל, גם לעובדי ההוראה, למעלה מ-200,000 איש. והרבה עיניים יהיו על הוועדה הזאת ועליך כיושב-ראש הוועדה. הרבה הצלחה וחיבוק גדול.
היו"ר יוסף טייב
תודה. תודה, אדוני. חבר הכנסת אברהם בצלאל.
אברהם בצלאל (ש"ס)
ידידי היקר באמת יוסי, אני מגיע גם מהרשויות אבל בוודאי מגיע – הייתי מחזיק תיק ארבע שנים, מחזיק תיק חינוך החרדי בעיריית ירושלים. לפני כן ראש לשכה בנושא החינוך. נושא החינוך מאוד קרוב לליבי. אני יודע שהפערים עצומים בין החינוך שהילדים צריכים לקבל למה שהם מקבלים. הזכירו את זה גם חבריי פה, גם השר במשרד החינוך, גם שר החינוך בעצמו, את האתגרים הגדולים שיש. וכמו שאמרו פה, באים פה לפקח על משרד החינוך עצמו. אני יודע שאתה דיברת על הנושא של אפליית בנות, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב. אין לי ספק שיהיו פה דיונים ארוכים על הנושא הזה. אני מקווה מאוד שבקדנציה הזאת וכבר – איך אומרים? – בתחילת הקדנציה כבר נגמור עם הסיפור הזה שנקרא אפליית בנות. הפערים עצומים במבנים עצמם. לא רק בירושלים הילדים לומדים בפחונים.

אני אומר, עם כל מיליארד שקל שברוך ה' באמת ניתן לזה פוש, ככה נתן איזו עלייה גדולה בבינוי, אבל הפערים הם עדיין עצומים מאוד. אני מקווה מאוד שהממשלה, וגם פה בוועדה עצמה, ידונו, ואתה כיושב-ראש הוועדה אין ספק שגם תיקח את זה לתשומת ליבך. אני סומך ובטוח בנושא הזה שאתה תיקח ותעשה את המרב למען שילדי ישראל ילמדו במקום ראוי, כי חינוך זה לא קואליציה-אופוזיציה, כמו שאמר פה יבגני, שבאמת אומנם הוא מהאופוזיציה, אבל הוא גם, כולם מבינים שבחינוך אין אופוזיציה או קואליציה. יש דרך אחת. ילד צריך לקבל את מה שהוא צריך לקבל בשביל שהוא יוכל להמשיך ולהתקדם בחיים ולעשות דברים טובים. אם הוא לא יקבל בהתחלה – איך אמרת? – מגיל אפס ועד גילים הקטנים את מה שהוא צריך, אז אחרי זה מתפלאים או שואלם למה יש נוער נושר או למה יש מפגשים בהרבה צמתים אחרים, שכל שקל שמשקיעים היום צריך אחרי זה הרבה שקלים להשקיע בשביל להחזיר אותם למוטב ולמקומות שהם היו צריכים לקבל.

אני מאוד סומך על היכולת שלך, יוסי, על הנעימות שיש בך. אתה חדור מטרה. רואים את זה בכל צעד ואופן בדברים שאתה לוקח אותם, אתה לוקח אותם עד הסוף. רק לפני כמה שבועות נסעת עד טבריה, עברת לצפון הרחוק בשביל לעזור לאזרח. אני יודע שחשוב לליבך כל נושא החינוך. אני יודע שתעשה את זה גם בנעימות מצד אחד ומצד שני בנחישות.

אני מאחל לך הצלחה גדולה מאוד. הצלחתך היא הצלחתנו. אנחנו מאמינים שאנחנו נהיה פה, אומנם לש"ס יש רק יושב-ראש, כנראה אין חברים, אבל אנחנו נהיה בוועדה הזאת, כי אנחנו מאמינים בדרך הזאת, מאמינים בדברים החשובים שאתה תוביל. ואני מאחל לך באמת את כל הטוב. הצלחה רבה, יוסי. בהצלחה.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. חברת הכנסת לימור סון הר-מלך.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אני רציתי להגיד את זה. אז רק אומר שתי מילים. דבר ראשון, אני מקווה שהוועדה הזאת, מעבר לעבודת הפיקוח הטכנית שתהיה פה, באמת תעסוק גם בנושאים של מהות. בעיניי, החינוך של ילדי ישראל הוא נקודת השורש של כל התיקונים. אז אני מאחלת, בעזרת ה', שתעשה ותצליח, נעשה ונצליח. משימות גדולות ושה' יעזור לנו ואיתו ביחד.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. חבר הכנסת עטאונה יוסף, בבקשה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כבוד היושב-ראש, המון ברכות. ואני מאחל לך הצלחה בתפקיד. ואני מאמין שוועדת החינוך היא אחת הוועדות הכי משמעותיות שיש בתוך הבית הזה, כי נושא החינוך הוא נושא מאוד משמעותי ומכריע בחיים שלנו.

אני בא מתחום החינוך. כל החיים שלי עסקתי בחינוך והייתי מנהל אגף חינוך רק 24 שנים ביישוב חורה בנגב, והצלחנו שם לפתח מערכת חינוך בסטנדרטים מאוד גבוהים יחסית למצב מערכת החינוך הערבית בכלל. אבל אני גם בא מתוך הנגב, ואתה דיברת על שוויון הזדמנויות שצריך לתת ועל מערכת חינוך שוויונית. וגם דיברנו על מתן הזדמנות לכולם. המציאות בנגב, במערכת החינוך בנגב, לצערי הרב, לפי הנתונים של משרד החינוך שמתפרסמים מדי שנה – וכל שנה מערכת החינוך, משרד החינוך מתפרסם את הנתונים על מערכת החינוך בצבעים ובגרפים שונים. אני מקווה שבתוך הוועדה הזו תהיה לנו הזדמנות ושאיפה שיום אחד כשמפרסמים את הנתונים על מערכת החינוך, שכולנו נהיה באותו צבע.

חבל ששני השרים עזבו. דיברו על אתגרים ועל מהפכה במערכת החינוך. המציאות במערכת החינוך בנגב היא מאוד מאתגרת. ולפני שמדברים על מהפכות, יש דברים בסיסיים בתוך מערכת החינוך, ואני דיברתי במליאה על זה שהיום עדיין יש בתי ספר שלא מחוברים לחשמל ואפילו לא למים. יש לנו הרבה אתגרים. אני כמעט בטוח שאנחנו יחד בתוך הוועדה, גם מהניסיון שלנו כאנשי חינוך, יכולים לקדם ולתת פתרונות למערכת החינוך הערבית בכלל והבדואית בפרט בנגב.

שיהיה לך בהצלחה.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. אני רוצה רק לומר לך שהדיון היחיד שניהלתי פה כשהחלפתי את היושב-ראש בכנסת 23 היה על נושא חינוך בנגב ועל מערכת החינוך של הציבור הבדואי. היו שם החלטות, ואני יכול לומר לך שאני אבדוק. אם עדיין אין חשמל, אני אבדוק למה אין חשמל, כי היו לנו החלטות מאוד ברורות פה בוועדה, וזה דיון שאני ניהלתי, והיחיד שניהלתי. אז אנחנו נמשיך להיחלם על זה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
באיזו שנה?
היו"ר יוסף טייב
בשנת 2021, אני חושב. בתחילת 2021.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא. אני ב-2017 יצא לי להיות חבר כנסת לשלושה-ארבעה חודשים. והייתי גם אז בתוך ועדת החינוך והיה חבר הכנסת יעקב מרגי יושב-ראש הוועדה – כבוד היושב-ראש.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק אני מציע שלא נעשה עוד דיון עכשיו בנושא הזה. נקיים דיון במועד אחר.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אנחנו נקיים דיון. אבל אני רוצה להזכיר משהו, שב-2017 יצא לי להיות חבר כנסת לשלושה-ארבעה חודשים. הייתי גם בתוך ועדת החינוך והיה יושב-ראש חבר כנסת אז יעקב מרגי. ביחד העלינו כמה נושאים, ואותם נושאים שהעלינו לפני חמש שנים, לפי דעתי, עדיין לא באו על פתרונם. וזו ההזדמנות שיחד אנחנו נטפל בדברים. ועוד פעם, המון הצלחה.
היו"ר יוסף טייב
תודה. ברשותכם, לפני שחבר הכנסת יוני משריקי מתחיל להגיד כמה דברים, אני רוצה קודם כול לברך אותו לרגל כניסתו לכנסת ישראל. אני יכול לומר לכם שיושב-ראש התנועה יודע לבחור את הטובים ביותר, למעט את מי שיושב אתכם כאן. אבל אני חושב באמת שיוני משריקי הוא כוח עולה.
אברהם בצלאל (ש"ס)
יוסי, זו הדוגמה האישית שאתה נותן?
היו"ר יוסף טייב
חבר הכנסת משריקי יהיה מהטובים בבניין. חבר כנסת חרוץ, אהוד, אוהב את הבריות. ואנחנו מברכים על כניסתך למשכן.
יונתן משריקי (ש"ס)
תודה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי היקר ואהובי יוסי. סיפרו פה מקודם כמה הוועדה היא רגישה, כמה נושא החינוך הוא רגיש. אני חושב שאתה בתפקיד יושב-ראש הוועדה זה כמו כפפה ליד, היות שאת הרגישות שלך אני מכיר הרבה מאוד שנים לכלל, בעיקר לפרט. נכון שאתה מייצג ציבור צרפתי גדול אחריך, אבל אתה דואג הרבה מאוד, ואני חושב שאולי בין עשרות למאות פעמים שאני ואתה דיברנו והתייעצנו בעזרה כזו או אחרת. אז הרגישות הזאת תבוא לידי ביטוי בוועדה, אני בטוח ב-100%, ואין לי ספק שתצליח.

אני מברך אותך. זה אומנם תפקיד בעל אחריות גדולה. זה לבקר באמת את עבודת הממשלה באמת בנושאים הכי הכי דקים, הכי רגישים, ויש לזה משמעויות על נפשות ועל נשמות רבות. תצליח בכל מעשה ידך ושלא תצא תקלה תחת ידיך, בעזרת ה'.
ינון אזולאי (ש"ס)
אמן.
היו"ר יוסף טייב
תודה. סגנית שר האוצר הנכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חיכיתי עד עכשיו בשביל לשמוע את סגנית שר האוצר. גם אותה צריך לברך.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
עד כדי כך, אה? אוקיי, ינון.
ינון אזולאי (ש"ס)
מיכל, גם אנחנו נברך אותך שיהיה בהצלחה בתור סגנית שר האוצר.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
אל תחשוב שעכשיו אני שולפת.
ינון אזולאי (ש"ס)
זהו. אני אומר, את תמיד מיכל, תמיד היית מיכל חברת הכנסת הטובה והחרוצה. שיהיה לך בהצלחה, בעזרת ה'.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
תודה ענקית. תודה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואנחנו ניפגש בוועדת הכספים, אם תעשי בעיות.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
איזה כיף זה לבוא לברך ואני יוצאת מבורכת.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לא. אני רק שם את - - -
היו"ר יוסף טייב
אתה בא לברך ואתה יוצא מבורך. זה הכי טוב.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
כן, לגמרי.
היו"ר יוסף טייב
אני באמת רוצה לומר לכם שמהיכרותי עם סגנית השר, יש נושא אחד שבאמת היא מובילה מתחילת דרכה ומכניסתה לכנסת, הנושא של אנשים עם – איך אומרים?
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
מוגבלות רגשית.
היו"ר יוסף טייב
לא. אני קורא לזה "עם בעיות שקופות". לא רואים, לא מתחילים לראות את המוגבלות שלהם. והיא מובילה את הנושא הזה, ואנחנו כולנו תפילה שגם מתוך הוועדה פה נצליח להוביל את הנושא הזה.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
אמן.
היו"ר יוסף טייב
גם במערכת החינוך, שלצערי יש שם פער מאוד גדול. ואנחנו מברכים על כניסתך לתפקיד.
סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר
וואו. אז תודה ענקית, באמת זכיתי. לא בכדי כנראה הייתי צריכה להגיע לפה. אבל באתי לברך אותך, יוסי. הייתי בכמה ועדות ובכל ועדה אני שומעת: זאת הוועדה הכי חשובה; הזאת הוועדה הכי חשובה. אני חושבת שהוועדה שלך היא בהחלט, אני לא אגיד הכי, אם כי זה מה שאני חושבת, אבל בוודאי, בוודאי, בוודאי בין הוועדות החשובות ביותר בכנסת. חינוך הילדים שלנו זה האל"ף-בי"ת. זה הדבר הכי חשוב שיש. זה המשאב הכי חשוב של מדינה מתוקנת, חברה מתוקנת. והכול מתחיל ונגמר בחינוך. ואני מאוד מקווה שתצליח לשאת את כובד האחריות שמוטל על הכתפיים שלך, כי אני מאמינה שחינוך זה הכול. והיום אנחנו נמצאים בדור שבית ספר זה בית חרושת לציונים. שכחנו את החינוך. אנחנו כל הזמן אומרים: רוצו קדימה, כי הכי חשוב זה כמה כסף תרוויחו. לא. קודם כול הם צריכים להיות בני אדם. הם צריכים את החוסן הרגשי והנפשי שלהם. הם צריכים את הזהות שלהם בין אם זהות יהודית, בין אם זהות ערבית, לא משנה מה, אבל שידעו מאיפה הם באו ולאן הם הולכים. איבדנו את זה.

ועכשיו, הכול או לפחות הרבה מזה בידיים שלך. והן ידיים איתנות. אני סומכת עליך. אני מקווה שאתה, יחד עם שר החינוך הנכנס, ובאמת יחד איתנו, עם האוצר בהחלט, נצליח לעשות פה שינוי משמעותי, עם החברים האחרים שלנו, באמת ביחד, בשיתוף פעולה. בעזרת ה', נעשה ונצליח.
ינון אזולאי (ש"ס)
אמן.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. ברשותכם, אנחנו ננעל את הישיבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תעשה את זה, אה? יהיו לך עוד הזדמנויות.
היו"ר יוסף טייב
כן. תשמע, אין לך הרבה פעמים שאתה מקבל ככה פרגונים כל היום.

אני באמת רוצה להודות שוב ליהודית, לאתי, לתמי, לצוות הטכני. מי שלא רואה, אבל עובדים הרבה מאחורה בשביל שאזרחי ישראל יוכלו לראות את זה ואחרי זה גם הפרוטוקולים והכול. אז באמת תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:08.

קוד המקור של הנתונים