ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 25/12/2022

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 11)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת3
הוועדה המסדרת
25/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 15
מישיבת הוועדה המסדרת
יום ראשון, א' בטבת התשפ"ג (25 בדצמבר 2022), שעה 10:00
סדר היום
סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, ב הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים) (כ/942)
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מיכאל מרדכי ביטון
אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת
זאב אלקין
ולדימיר בליאק
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
יסמין פרידמן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ולריה ורבה, חבר תרגומים
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), פ/81/25 כ/942
היו"ר יואב קיש
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר הדיון דיון מיוחד לפי סעיף 98 בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14).

טוב, אני רוצה להקריא את הטיוטה לדיון, אנחנו נתייחס אליה. "החלטת הוועדה המסדרת בדבר סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק יסוד הממשלה". רגע, זה תיקון 14 או 11?
ארבל אסטרחן
פה זה יהיה 11, בשנייה-שלישית המספר משתנה. בקריאה ראשונה זה היה 14, בשנייה ושלישית זה 11.
היו"ר יואב קיש
איך זה קורה?
ארבל אסטרחן
כי יכול להיות שיש יותר הצעות חוק.
היו"ר יואב קיש
אבל זה עבר קריאה, לא הבנתי. מה שהוא קיבל, איתו הוא נשאר, לא?
ארבל אסטרחן
יש מספר להצעות, לפעמים יש יותר הצעות חוק מחוקים וחלק מהן לא מתקבלות, אז הסדרה של הצעות החוק ממוספרת מ-1 עד 14, סדרת החוקים ממוספרת מ-1 עד 11 כי היו כנראה עוד שלוש הצעות חוק שהונחו על השולחן, כי הן קיבלו מספר.
היו"ר יואב קיש
הבנתי, אוקיי, אז אין קשר בין המספרים. אוקיי. תיקון מס' 11, כ/942.

אני אגיד רגע מילת מפתח לפני כן. לא חולק להם? אז תחלקי בבקשה. האמת שרציתי שזה יהיה מוכן כמה שיותר מהר ולצערי רק עכשיו הצלחנו להכין את זה. חבל, כי זה לא איזה משהו מסובך. שלום למיכאל ביטון. מישהו יכול להציע אספרסו למיכאל ביטון? לא נעים לי, לי יש ולו אין, אני רוצה שלא תהיה פה אפליה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ומה עם השאר? אתה מדבר על אפליה? רק אתה וביטון, ומה איתנו?
היו"ר יואב קיש
זה נכון שהוא לא במפלגה שלך, אבל הוא בצד שלך של הגוש, הוא מהגוש של האדומים, בדיוק.

טוב, לעניינינו, יש לכם את זה? אני ממשיך עם ההקראה, אבל קודם כל מילת מפתח לפני זה. באמת בסך הכל אנחנו, אתם יודעים מה? אני אגיד את זה בסוף אחרי שאני אקריא.

"לאור העובדה שלהצעת החוק הוגשו 63 הסתייגויות החליטה הוועדה המסדרת כי מדובר במקרה יוצא מן הכלל בעניין מספר ההצבעות הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון, המאפשר לוועדה המסדרת לקבוע סדרי דיון מיוחדים.

1. הדיון בקריאה השנייה יחל ביום ההנחה וההצעה פתורה מחובת המתנה לפי סעיף 88(ב) לתקנון הכנסת."

מה שנקרא "פטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית.

"לעניין בקשה להצבעה שמית, לפי סעיף 36(ב) לתקנון, התקיימו לא יותר מארבע הצבעות שיתבקשו על ידי הממשלה, או חברי כנסת מהסיעות שהיו חברות בקואליציה בכנסת ה-24, וכן סיעת חד"ש-תע"ל, ולא יותר מארבע הצבעות שיתבקשו על ידי חברי כנסת מסיעות אחרות, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית יחדיו. יושב ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימלי גדול יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לשני הצדדים".

עלה לי דרך אגב משהו מעניין, הרי החוק כבר מוכן, למעשה הוא הונח, רק אין איפה להניח. עכשיו, סתם שאלה תאורטית, אם אנחנו מניחים ביום שני ב-16:00 כשהמליאה נפתחת, האם ביום שלישי בחצות כבר אפשר להגיד שלא צריך פטור? לא? למה?
ארבל אסטרחן
לא, כי זאת ישיבה.
היו"ר יואב קיש
אבל זה יום אחרי.
ארבל אסטרחן
אבל הרעיון הוא שחברי הכנסת יוכלו לראות את זה. נכון שלמחרת זה לא תמיד 24 שעות.
היו"ר יואב קיש
לא, כי בעצם כבר עכשיו יכולים לראות את זה, זה לא שלא יכולים לראות את זה.
ארבל אסטרחן
א' הם לא כי זה עוד לא התפרסם.
היו"ר יואב קיש
אז למה לא בעצם? למה לא לאפשר אם החוק כבר מוכן?
ארבל אסטרחן
כי הדרך חשובה, חברי הכנסת מקבלים - - -
היו"ר יואב קיש
לא, בסדר עזבי, אני מבין. טוב, יש עוד דברים לתקן כנראה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת קיש, צריך לדאוג לחברי הקואליציה העתידית שהם בלי אינטרנט, עם טלפונים כשרים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הם גם לא באו היום לוועדה המסדרת, השאירו אותך לבד.
היו"ר יואב קיש
מדהים, מדהים, כנראה סומכים עלי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תקשיב, אתה בודד.
היו"ר יואב קיש
אני בודד בצנרת, בודד במערכה, בודד במסדרת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בואו נגמור עם זה.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד ככה, אז קודם כל אני רק רוצה להתייחס להצעה ואז אני אתן לכם להתייחס. תרשמי סדר דוברים למי שרוצה לדבר.

ראשית, אנחנו מקיימים כעת את הדיון, שהאמת בסך הכל מבחינת השעות וכמות ההצבעות במליאה, יש פה הצעה שמגרדת את הקצה העליון, אבל לא עוברת אותו. לכן באמת אנחנו לא מפעילים את סעיף 98 בכל מה שקשור למשך זמן הדיון או קביעת שעת הצבעה, זה שני דברים שלא קורים. למעשה יש פה 98 רך מה שנקרא, אולי הכי רך שיכול להיות שרק מגביל את השמיות בעצם, וזה למה? כי באירוע שבו האופוזיציה, בואו נקרא לכם אופוזיציה עכשיו, בסדר? עוד מעט זה גם ימוסד. באירוע שבו האופוזיציה - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
למה אתם מתעכבים עם זה?
היו"ר יואב קיש
לא מתעכבים, ביום חמישי זה יקרה. כן, ההשבעה ביום חמישי. האופוזיציה רוצה למשוך, תאורטית עם 63 - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
התייעצת עם גפני אגב, כשקבעת את המועד?
היו"ר יואב קיש
אני לא מתייעץ עם אף אחד. אני בוועדה - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה קבעת את המועד?
היו"ר יואב קיש
התייעצתי עם משרד ראש הממשלה המיועד כמובן ועם יו"ר הכנסת כמובן, זה האנשים שאני מדבר איתם.
קריאה
עם טלי גוטליב התייעצת?
היו"ר יואב קיש
אני תמיד מתייעץ עם טלי גוטליב. אני רק רוצה להמשיך לומר שבאמת האופוזיציה יכולה לקחת את 63 ההצבעות האלה, להפוך אותן ל־63 הצבעות שמיות ובחישוב גס זה אומר שאנחנו גומרים את השבוע רק על השמיות האלה. לכן אנחנו מפעילים את 98 - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בהחלט החוק הזה ראוי שכל הצבעה עליו תהיה שמית.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז הנה אתם אפילו מצדיקים את ההחלטה כי אני רואה שבאמת יש איזה רצון כזה באופוזיציה, לנצל את הדבר הזה, שאותו באמת בסופו של דבר לא יכולנו למנוע. אם לא היינו מפעילים את סעיף 98, אי אפשר היה למנוע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז אתה עושה אותו רך?
היו"ר יואב קיש
אתה מקבל עכשיו את ההכי רך שיכול להיות. זה סעיף 98 הכי רך שיכול להיות מיכאל.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני לא מאמין לך. אלקין, זה רך או בינוני?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הכל יחסי, תלוי באיזה סולם.
היו"ר יואב קיש
זהו, אז לכן אנחנו נעשה את זה. עכשיו אנחנו ננהל דיון מעמיק וממצא, נשמע את כולם עד סופו של הדיון. כשיסתיים הדיון ננעל את הדיון ונצביע מחר על ההחלטה, או שנצא להתייעצות סיעתית לפני ההצבעה. נראה איך ננהל את זה, אבל יש לי הרגשה שבסוף את ההצבעה, אני אומר את זה כאקט חברי לחבריי פה מהאופוזיציה, אנחנו נעשה פה דיון מאוד ממצא, נצא להצבעה ולפני ההצבעה אני חושב שהליכוד ירצו לצאת להתייעצות סיעתית שתתחדש מחר. אלקין רצית לדבר? בבקשה. תרשמו לפי הסדר, שלא יגידו שאני עוקף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
קודם כל, סתם בקשה, לא יודע כמה זמן נשאר לך בתפקיד יו"ר הוועדה המסדרת, לפי ההודעה של יום חמישי, לא הרבה. אבל אם אתם מראש לא מתכוונים להצביע היום, אני מציע שפעם הבאה תוציאו את זה בהודעה לסדר היום שיצא, חבל.
היו"ר יואב קיש
א', זאת החלטה שלקחתי הבוקר ואני אשקול באמת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו לא חושדים בך שרצית להתעלל בעשרה חברי אופוזיציה עתידית שיבואו מוקדם.
היו"ר יואב קיש
לא, לא. בסדר, אני מקבל את ההערה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואמרת לליכודניקים 'תנוחו בבית, עלי, הם יבואו'.
היו"ר יואב קיש
אני מקבל את ההערה זאב, כשאני אוכל ויהיה לי זמן להיערך לזה מראש, אני בהחלט אשקול. דרך אגב, אני לא סגור על זה 100% אז יכול להיות שנצביע כי יש לי פה אנשים.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה שאין פה אף חבר קואליציה זה קצת מחשיד את טוהר כוונותיך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
עכשיו, זה כינוס ביום לא רגיל. יום ראשון בבוקר הוא יום לא רגיל לכינוס ישיבות ועדיף להודיע אם מראש אתה יודע שלא תהיה הצבעה.
היו"ר יואב קיש
אם אני אדע מראש, בהחלט. לא כך היה המצב הפעם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
או שיש דיון וב-13:00 הצבעות, אז זה גם משפיע על מתי יוצאים מהבית.
היו"ר יואב קיש
אני נותן לכם את כל זמן הדיון ואני מקשיב בשמחה ובחפץ לב.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
עכשיו, כמובן אנחנו נתנגד לשני הסעיפים האלה בחוק.
היו"ר יואב קיש
זאת הצבעה אחת, לא שתיים.
היו"ר יואב קיש
ברור. אבל אני אומר, כל אחד מהם הוא סעיף לא ראוי, אחד. בחוק כזה, תיקון לחוק יסוד כל כך משמעותי, גם נעשה פטור מחובת הנחה בקריאה טרומית, גם עכשיו לפני קריאה שנייה ושלישית, כשאיחדו פה שני חוקים, עוד פעם עושים פטור מחובת הנחה בלי שום יכולת לחברי הכנסת לעיין בזה ולציבור להגיב. אני חושב שבתיקון חוק יסוד זה ודאי ובוודאי לא ראוי וזה בוודאי פגם בהליך החקיקה. הייתי ממליץ לכם להימנע מזה, אבל אם אתם מתעקשים על זה, אנחנו כמובן נצביע נגד.

לגבי הדבר השני, אני מבין את הרצון להגביל את ההצבעות השמיות, 63 הסתייגויות, אבל גם כאן ההגבלה ל-4 הצבעות שמיות בלבד, אני חושב שהיא הגבלה דרקונית בהתחשב בזה שמדובר בשני חוקים מלכתחילה. זה כאילו שניים על כל חוק, הרי אתם הרצתם את זה כשני חוקים, לא אנחנו בחרנו. אתם הרצתם את זה כשני חוקים, אחר כך איחדתם אותם בחוק אחד. אפשר, אבל זה שני סעיפים שונים לגמרי של חוק יסוד ממשלה ואין שום קשר ביניהם. לכן בפועל זה כאילו מכסה של שתי הסתייגויות שמיות על כל חוק, כשכל אחד הוא תיקון בחוק יסוד. אני חושב שזה בהחלט חריג ביותר ולא ראוי. אבל אין פה על מה לדון, כאילו אם זה מה שאתם מתעקשים להביא ולא מוכנים לתקן, אז בואו נצביע.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אני אתייחס בסוף לדבריך. תודה. רק יוראי נשאר?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר יואב קיש
אבל לפני יוראי? בבקשה מיכאל ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תשמע יואב, אתם מאשימים את האופוזיציה העתידית בהטרלות, בבזבוז זמן, בדיוני סרק ובעניינים של פיליבסטר. א' זה לא נכון, בדיוני החוקים השתנו החוקים בעקבות אמירות שלנו והבהרות של הייעוץ המשפטי, כולל שינויי נוסח וכולל התחייבויות מהותיות. ראינו את זה בכל החוקים שעסקנו. אבל עם קבעת ביום ראשון ב-10:00 בבוקר דיון ואתה יודע שהוא לא קריטי או שאין בו הצבעות, תכבד אנשים שבאים מירוחם, יוצאים ב-06:00-07:00 בבוקר כדי להיות פה.
היו"ר יואב קיש
ארבע שעות מירוחם?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה לוקח שלוש שעות עם פקקים.
היו"ר יואב קיש
היום יצאת ב-06:00 בבוקר?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, כן.
היו"ר יואב קיש
באיזה שעה יצאת? 08:00?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ב-07:30.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, בגלל זה לא עשיתי ב-08:00 בבוקר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז אני אומר, לא, אין לי בעיה. אבל אם אתה יודע שב-13:00 יהיו ההצבעות.
היו"ר יואב קיש
מה שאמרתי לאלקין תקף גם לגביך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תגידי מ-10:00 עד 13:00 דיון, 13:00 הצבעות. אז אנשים ידעו מתי הרגע הקריטי.
היו"ר יואב קיש
טוב.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
במקרה הזה אני מבין שמחר ההצבעות. זה עם התייעצות סיעתית, ארוכה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למצוא את עצמנו פה סתם, כתרגיל של לעייף אותנו, אל תתפלא אחר כך כשאתם מתעייפים פתאום, או כשאתם ערים בלילה.
היו"ר יואב קיש
100%, אוקיי. עוד משהו מיכאל?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא.
היו"ר יואב קיש
יוראי בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הייתי שמח אם היינו מצביעים עכשיו, כי אני חושב שהדיון די מיצה את עצמו.
היו"ר יואב קיש
רגע, אבל יש עוד אנשים שרוצים לדבר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני אומר, אם אנחנו כבר כאן אדוני, אני חושב שאנחנו מודעים שאפשר לעבור להצבעה. אני חושב שמי שנמצא כאן יסכים על זה פה אחד, אולי פה אחד פחות יושב הראש. אבל אם אנחנו כבר כאן, אני כן אשמח אולי לקבל את ההתייחסות שלך.

תראה, ב-2018 כשממשלת הליכוד הצביעה נגד הקהילה הגאה, כשתקעתם את חוק הפונדקאות באופן כזה שרק הומואים וגברים יחידניים לא יוכלו לעבור הליך פונדקאות בארץ ולהפוך להיות הורים, אמרתי כנראה זה בגלל השותפות הקואליציוניות, המפלגות החרדיות דאז ולא כי נתניהו הוא הומופוב. כבר שלושה ימים החל מיום חמישי בערב, יש פרסום מאוד מטריד של נדב אייל בידיעות אחרונות, לפיו אבי מעוז סגן השר המיועד במשרד ראש הממשלה הכין רשימות שחורות של מתנגדי משטר או של אויבי המדינה ובתוכם להט"בים, נשים שמקדמות שירות שוויוני בצה"ל, אנשים שמקדמים ערכים ליברליים. רשימות שאני מגדיר אותן כרשימות חיסול, יואב, שמתירים את דמם של אנשים במדינת ישראל רק כי הם חושבים אחרת מכם, או מאבי מעוז, או נראים אחרת מאבי מעוז. זה רשימות שחורות ועד עכשיו אדוני יושב הראש, רק חבר כנסת אחד מהליכוד התבטא נגד אותן רשימות ונגד הפרקטיקה הבזויה הזאת של אבי מעוז, שמו חנוך. ואולי זאת הזדמנות שלך בתור יושב ראש ועד הבית של הבניין הזה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
וגם דוד ביטן נגד תיקון חוק הגזענות אמר שהוא לא יצביע, ממש כל הכבוד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יושב ראש ועד הבית, עזוב הצעות חוק, יש פה פרקטיקה בריונית מחליאה, מחלחלת. כשפוליטיקאי מכין רשימות שאני מגדיר כרשימות חיסול, שמתירות את דמם, ממש אתה יודע רואים מוסד "גוף עיתונאי" ורשימת הומואים ולסביות. יואב, באמת, זה מטריד מאוד ואני מאוד אשמח כיושב ראש, שוב, אין לך תפקיד רשמי בממשלה, אבל אתה יושב ראש ועד הבית הנוכחי של הבניין הזה ואני מצפה, כי אני מכיר אותך, לצאת נגד האירוע הזה. זה אירוע שבאמת ברמה האישית, קיבלתי בעיטה בבטן כשראיתי את הפרסום הזה ביום חמישי בערב וזה פשוט מחליא אותי ואני מקווה שגם אותך.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז, אני אתייחס, תודה. אפרת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
תודה רבה. היות והצעת שהדיון יהיה יסודי, מעמיק וממצא, אז אני רוצה שוב, אם ניתן כבר ההסבר אז לחזור עליו ואם לא אז לקבל אותו כאן, מה ההסבר והנימוק להחלטה כי מדובר ביוצא מן הכלל כמו כתוב כאן בהתחלה ברישא של ההחלטה הזאת, זאת שאלה ראשונה. וגם בהקשר למה שאמר חבר הכנסת והשר אלקין לכך שמדובר פה בשני חוקים יסודיים שהוכנסו לתוך חוק אחד, אז אני מבקשת לשמוע את ההסבר ואת הנימוקים של הייעוץ המשפטי. וגם מהו אותו מספר שלא נכנס למקרה של יוצא מן הכלל, איזה מספר זה? 50? 62? 15? מהו המספר הנבחר שמבחינתכם הוא אותו מספר שלא נכנס למקרה יוצא מן הכלל?

עוד הערה לגבי הצגה, או אי הצגה, של הטיוטה הזאת של ההחלטה שבעצם הוגשה לנו רק עכשיו בדיון.
היו"ר יואב קיש
א' אמרתי, אני חושב שדיברתי עם נציגי האופוזיציה, אני לא יודע אם איתך.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא על זה.
היו"ר יואב קיש
אני פשוט מודה שאני ביקשתי את זה כמה שיותר מהר וזה הגיע רק עכשיו. אז אני אומר בצורה ברורה ואמרתי את זה לנציגי האופוזיציה בצורה ברורה, שלאור זה שמשך הדיבור הוא אומנם משיק לרף העליון, אבל החלטנו שהפעם לא להפעיל את זה ולכן זה מה שקרה. אבל אנחנו לא נאפשר, הרי גם לטענתם אם אני לוקח נגיד הצבעה שמית 20 דקות, בגדול, פלוס מינוס. כל שלוש שמיות זה שעה, אז עכשיו להגיד לך שאני חושב שנכון שכנסת ישראל תבלה 10 שעות על 30 שמיות, זה נראה לי לא הגיוני. לכן במספרים אני מסתכל גם על מה שהיה בעבר, וגם - - של השר אלקין זה נע בין שתיים במינימום לשלוש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לחוק.
היו"ר יואב קיש
לחוק, לפעמים גם תקציב קיבל חמש הצבעות שמיות. אני יכול להראות לך, סתם שתראי, חוק ההסדרה קיבל חמש לכל צד, אני מזכיר לך איזה חוק זה היה, בכנסת ה-20. בקיצור, בחוק יסוד הממשלה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כמה?
היו"ר יואב קיש
מספר שרים בכנסת ה-19, אי אמון, חוק הבחירות, ארבע לאופוזיציה וארבע. אז בקיצור, זה בהחלט סביר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל פה, אולי הבנתי את זה לא נכון, ארבע הצבעות - - -
היו"ר יואב קיש
ארבע לאופוזיציה וארבע לקואליציה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
שזה שתיים לכל חוק.
היו"ר יואב קיש
לא, זה חוק אחד חברים. החוק מוזג, ועם כל הכבוד יש פה הצעת חוק אחת שמקבלת - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה זה בא בנפרד ומוזג אחר כך?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, אתה יודע יואב שבעצם אנחנו מדברים על שני שינויים - - -
היו"ר יואב קיש
הנה, תקציב ההסדרים ב-2018 קיבל חמש לכל צד. אני חושב שההצעה היא מאוד סבירה, אבל לא משנה. בבקשה נא לסיים את דברייך.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היות ואנחנו מדברים פה גם על דבר שהוא טכני וגם דבר מהותי, אז אני חושבת שאי אפשר להתעלם, מבחינתנו, גם מהטכניות וגם מהמהותיות. לכן ארבע באמת נראה לי, או לנו, לא דיברתי על זה קודם כי אני רואה את זה כאמור פעם אחת, בהקשר לזה לבוא ולומר שבגלל שזה הוצג לי כרגע אז גם לא היה לי זמן להתייעץ לא עם היועצים ולא עם הסיעה.
היו"ר יואב קיש
אני אתן זמן להתייעצות סיעתית ארוכה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לכן אני לא אוכל בכל מקרה לבוא ולאשר לא את הארבע וכמובן לשמוע שוב אם אתה מרשה ליועצת המשפטיות.
היו"ר יואב קיש
אם יהיה לה משהו להגיד, היא תגיד בשמחה. אני אשאל אותה. כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל רק אם אפשר, שואלים למה פוצל החוק ולמה מוזג? מה היה הרציונל?
היו"ר יואב קיש
לא, פוצל זה חוק אחר. אני תיכף אדבר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, הם היו נפרדים ואז מוזגו. מה הרציונל שהביאו את זה בנפרד ואז - - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי, בדרך כלל זה לא קורה בוועדה הזו ואני אגיד על זה כמה מילים גם. יש ועדה שלמה שנדה בזה, הוועדה של שלמה שעשתה את העבודה. הם דנו באירוע ובהחלטה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל לא קיבלתי תשובה טובה למה זה בא בנפרד ומוזג, בהיבט המשפטי.
היו"ר יואב קיש
בסדר. תנו רק ליסמין פרידמן עכשיו, בבקשה רצית להתייחס.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני רק אומר שדווקא אני חושבת שבחקיקה הזאת יש משמעות מאוד גדולה להצבעות שמיות. אני חושבת שאזרחי מדינת ישראל צריכים לשמוע שם-שם, מי תומך בחקיקה שלמעשה מנמיכה את הציפיות משרים עתידיים ומשרים מכהנים, משדרת לעם ישראל 'אנחנו מורמים מכם, אנחנו יכולים לעבור על החוק לא פעם אחת, פעמיים. אתם לא'; 'אתם לא תוכלו לעבוד בכל עבודה שאתם רוצים, אתם תצטרכו תעודת יושר. אנחנו לא'; 'אנחנו, יסדרו לנו את החקיקה בצורה כזאת שאנחנו נוכל להמשיך להתקדם, לעבוד, לנהל לכם את החיים. ואתם לא'.

לכן, אני חושבת שכמה שיותר הצבעות שמיות, כדי שישמעו שם-שם לדראון עולם. זה יהיה מתועד לעולמים מי הכשיר את השרץ הזה.
היו"ר יואב קיש
זהו? טוב. מישהו עוד רוצה לדבר ולהתייחס?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רוצים להצביע. אם כבר באנו מירוחם, רוצים להצביע, חמים על ההדק.
היו"ר יואב קיש
קודם כל אני רוצה לומר ככה, באמת אני לקחתי את ההערה של זאב ושל מיכאל ביטון, אם אני באמת מחליט בנקודה מסוימת שאצא להתייעצות סיעתית ונצביע רק יום אחרי, אז להודיע לכם את זה כשנדע מראש. בהחלט מקבל את ההערה וגם מקווה ליישם, או במקרים שאם יהיו להבא, אני אומר עוד פעם היום זה היה מהבוקר ולא הספקתי לעשות את זה.
קריאה
אז איך אף אחד אין מהקואליציה פה?
היו"ר יואב קיש
כי הם ידעו, בבוקר. לי יש קבוצה איתם, איתכם אין לי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קיש כשהיית חלש באופוזיציה ידעת להיות איתנו.
היו"ר יואב קיש
איתכם אין לי זה ולכן בניגוד לכל ההערות האחרות שנשמעו פה, שאני דוחה אותן על הסף, את ההערה הזו אני מקבל. עכשיו אני רוצה כן להתייחס - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא מגיע לנו על זה כמה שמיות? על עוגמת הנפש?
היו"ר יואב קיש
אני עכשיו רוצה כן להתייחס גם להערה של יוראי ואני רוצה להתייחס מעבר למה שאמר יוראי, מעין - איך אני אקרא לזה? - אתה יודע מה, אני רואה בזה חשש מזויף, אבל אני רואה שיש אנשים שבאמת דואגים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
רשימות?
היו"ר יואב קיש
יוראי, תן לי, אני הקשבתי לך. אני אומר לך מה שאני רואה בזה. אני חושב שיש פה קמפיין, אני חושב שכל מה שמנסים לעשות, לא יקרה מזה כלום. אבל אני כן רואה שיש אנשים שהם באמת חוששים, בטח בציבור שלא יודע להבחין.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אתה אומר שכל מה שהם מנסים, לא יקרה כלום? זה מרגיז. אני מקווה שערוץ הכנסת צילם את זה.
היו"ר יואב קיש
הנה, אז לא אני אומר, אמר את זה ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, לא תהיה שום פגיעה. אני אומר לך, לא תהיה שום פגיעה בשום אזרח, לא אם הוא להט"ב, לא אם הוא ערבי או לא יודע מה. קמפיין ההפחדות הזה, שאני מבין אותו, פעם זה נגד החרדים, פעם זה כאילו רודפים את הלהט"בים, לא יהיה. אז לעניין הזה אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני נאחז באילנות גבוהים ומה שאמר ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, זה מה שיהיה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל אתה יודע, זה מופיע בהסכמים הקואליציוניים, ביטול ההפליה.
היו"ר יואב קיש
יוראי, שמעת? אמרתי, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה. שמעתם את ראש הממשלה המיועד אומר את זה במלוא פיו ולכן אני מציע לכולם להירגע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא מאמין לראש הממשלה המיועד.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע מה יוראי?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מאמין לך. אתה לא תיתן את ידך לפגיעה בלהט"בים כמו שהשותפים שלך מתכננים?
היו"ר יואב קיש
יוראי, אני מאמין לו ואני אומר לך, לא יקרה ואתה יכול להיות רגוע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני שואל אותך.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אז לא יעזור עד שלא נתחיל. כשנתחיל אם תהיה פעם אחת, תבוא אלי ותאמין לי שלא יקרה, זה הכל.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני רוצה רק לומר עוד מילה.
היו"ר יואב קיש
רק שנייה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
רגע, רגע - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא, את מפריעה עכשיו אפרת. אני הקשבתי לכם, אחרי שאני אסיים אני אתן לכם להתייחס, יוראי תחכה בסבלנות.

לגבי הטענות לשמיות מדובר בסך הכל בחוק אחד. אנחנו בחנו היטב את כל הכמויות של השמיות, כולל חוקי יסוד, שנעשו בכנסות האחרונות ואין שום בעיה עם ארבע. זה לא הכי נמוך, זה לא הכי גבוה, זה אולי איפשהו באמצע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה שני חוקים.
היו"ר יואב קיש
זה חוק אחד אלקין, לא יעזור.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתם הרצתם את זה - - -
היו"ר יואב קיש
מה זה משנה? זה מוזג בוועדה לחוק אחד, זה מגיע להצבעות כחוק אחד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני חושב שזה שני נושאים שונים.
היו"ר יואב קיש
אז אני חושב שזה היה חמישים לפני הטרומיות שהפך להיות שתי טרומיות, מה זה קשור? אנחנו מדברים על חוק אחד שמגיע להצבעה אחת, שמתנהל עליו דיון אחד ויהיו בו ארבע שמיות, זה הכל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה שני עניינים שונים לגמרי ושניהם תיקונים לחוק יסוד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אם אתה מוסיף עוד אחד לכל צד לפחות, אתה מבין? אתה גם אומר 'אני עדיין נמצא במתחם הסבירות'.
היו"ר יואב קיש
אם אני אוסיף עוד אחד אתם לא תצביעו נגד? לא. גם אם אני אוסיף עוד 30, אז אני מבקש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
על 30 אני מוכן להסכים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אפשר לסגור על 30.
היו"ר יואב קיש
אז עם כל הכבוד, זו ההצעה. אתם רוצים עוד להתייחס לפני שנעבור להתייעצות הסיעתית, שהיא תהיה לפני ההצבעה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן, אני רוצה להתייחס.
היו"ר יואב קיש
כן בבקשה, רגע, אפרת ואחרי זה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן, רציתי להתייחס כי גם זה עלה מקודם בדיון בוועדה שדנה בחוק בן גביר, פקודת המשטרה, לעניין של הרשימות. אני שומעת את העמדה הזו של חלק מאנשי הליכוד שאומרים 'אל תדאגו, זה לא יקרה. אל תדאגו, זה לא יקרה'. וגם לבוא ולומר שהחשש הזה הוא לכאורה מזויף, כמו שאתה אמרת. א', החשש הוא אמיתי ואתם צריכים להתייחס לזה בצורה רצינית.
היו"ר יואב קיש
לא, אני אומר את דעתי. אני מבין שאנשים חושבים - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אם הייתי בקרב הקהילה שעכשיו סימנו אותי, אם סימנו אותי, הייתי לא רק - - -
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר לך שאף אחד לא סימן אף אחד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, רגע, שנייה. אני אומרת שגם אם זה לא יקרה ואני לא יודעת אם זה לא יקרה כי הדברים משתנים פה במדינה בקצב מטורף. אבל גם אם זה לא יקרה, עצם ה-statement הזה, עצם העובדה שהרי הרשימה הזאת לא נולדה יש מאין. ישבו אנשים, התחקו, למדו, עשו תחקירים על אנשים אחרים, עקבו, הוציאו כל מיני דברים על אנשים והכינו רשימה מסודרת, רשימה באמת שחורה של אנשים. גם אם זה לא יתממש, עצם העובדה שהדבר הזה מסתובב, קיים, ויש קבוצה של אנשים שמאמינה בזה וחותרת כדי לתקן וכדי לרדוף את האנשים.

זה ממש ציד של בני אדם בגלל האמונה שלהם, בגלל איך שהם נולדו ובגלל השקפות העולם שלהם. וזה ברור לגמרי שההשקפות האלה, השקפה, חתירה ופרסום, ואפילו לא פרסום, אלא הכנה של רשימות כאלה, אין להם מקום באף מדינה מתוקנת בעולם ובוודאי שלא במדינת ישראל הדמוקרטית שכל כך גאה בערכים, היהדות המתקדמת שלה זה פשוט הרי בלתי נגמר. לכן, דווקא ממך באמת הייתי מצפה להגיד דברים ברורים.
היו"ר יואב קיש
אמרתי דברים ברורים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שזה דוחה, אתה מבין? לא להגיד שזה לא יקרה. להגיד 'זה דוחה ואצלנו זה לא יקרה'.
היו"ר יואב קיש
תודה. יוראי בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יואב, לא מדובר פה על דברים מופשטים. יש רשימות שפורסמו, גרפיקאי מטעם מפלגת נעם ישב והכין אותן. הארץ, רשימה של הומואים ולסביות. ידיעות אחרונות, רשימה של הומואים ולסביות. ערוץ 13, ערוץ 12, מסמנים פה אנשים. כשפוליטיקאים מסמנים אנשים ומזהירים מפניהם זה ייגמר רע, זה לא מופשט, זה עומד מולכם. אתה יודע, אותו אדם אבי מעוז קיבל בהסכמים הקואליציוניים מול המפלגה שלך רשות ממשלתית עם מאות מיליוני שקלים, עם עשרות תקנים שישבו, ייקחו את הרשימות האלה, ישכללו אותן, יצודו וימשיכו בציד של להט"בים.
היו"ר יואב קיש
אף אחד לא יצוד אף אחד, יוראי. אני לא רוצה להפריע לדבריך אבל אתה הולך למקומות לא נכונים, לא ראויים, וחבל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שנייה אני אגיד, תקשיב - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, תסיים בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא חושש לעצמי, אני חבר כנסת, יש לי - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא צריך לחשוש לאף אחד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יש לי את ההגנה שאני צריך, אני חושב על אותו בן או בת נוער שיושבים בכיתה שלהם, לא סגורים על עצמם, לא בטוחים בעצמם ורואים שסגן שר במשרד ראש הממשלה מכין רשימה של הומואים ולסביות, כי זה לא בסדר להיות הומואים ולסביות. והוא מפרסם אותם במטרה לומר לציבור 'תזהרו מפני אותם אנשים'. הצמצום הזה שלנו לנטייה הלב שלנו, לא משנה מה הכישורים שלנו, לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים, לא משנה מה אנחנו רוצים לעשות בחיים ולא משנה מה החלומות שלנו, אנחנו הומואים ולסביות וזה מספיק בשביל אנשים מסוימים בממשלה המתהווה כדי לסמן, לפרסם ולרדוף אותנו.
היו"ר יואב קיש
תודה. לא יקרה, יוראי, די כבר. כמה אפשר להגיד שלא יקרה? וחבל שאתה שם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
עצם העובדה שאין אף אחד בליכוד, אין אף אחד בליכוד כולל אותה - - -
היו"ר יואב קיש
נא לסיים, תודה. אבל אמרתי לך הרגע שלא יקרה עשר פעמים, ואתה פה בקמפיין הפחדה מסודר. לא יקרה, אתה יכול להיות רגוע וזה הכל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שווה שתגיד פה שהדברים האלה לא מקובלים עליך.
היו"ר יואב קיש
אמרתי לך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, לא 'לא יקרה', 'לא מקובל עלי הרשימות האלה'.
היו"ר יואב קיש
סליחה, אוקיי, סיימת? תודה רבה. אני מבקש לא להפריע, מה שאתה אומר לא יקרה, חבל שאתם מתנהלים בקמפיין הפחדה כזה, כולל הסתה נגד חרדים. אני חושב שמה מאוד חשוב שיקרה זה שיהיו תוכניות לזהות יהודית, מה שנעשה - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מה הקשר?
היו"ר יואב קיש
שנעשתה פה השמדה במהלך הקואליציה שלכם על הדבר הזה ואת זה הוא בא לתקן. אף אחד לא יפגע באף זכות של אף להט"ב, נקודה. נגמר האירוע, תודה רבה, יוצאים להתייעצות סיעתית. ההצבעה תהיה מחר ואני אעדכן. אה סליחה, היועצת המשפטית, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רגע, לא שאלתי את השאלה. למה זה פוצל ומוזג?
היו"ר יואב קיש
את זה תשאל בוועדה של קרעי. זה לא פוצל, זה מוזג. בוועדה של איתמר היה פיצול.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה? לא קיבלנו תשובה טובה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה תן לה לדבר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קיש, אנחנו צריכים לכעוס, באנו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, כי הוא התחיל פה בקמפיין שקרי מכוער בעיתונים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה צועק עלינו?
היו"ר יואב קיש
אנשים שלכם ממלמלים את זה ומריצים. לא יהיה, תירגעו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז תגנה את זה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל איך אתה יכול להגיד שזה קמפיין שלנו?
היו"ר יואב קיש
תגנו את הקמפיין על החרדים, בסדר?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
איזה קמפיין?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הרי לא הזכרנו כאן את המילה "חרדי" אפילו פעם אחת.
היו"ר יואב קיש
סליחה, אני מבקש מהיועצת המשפטית - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ואתה מסרב לגנות, זה פשוט הזיה.
היו"ר יואב קיש
יוראי אתה מפריע, תן ליועצת המשפטית לדבר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה פשוט מדהים, הליכודניקים יושבים וממלאים - - -
היו"ר יואב קיש
יוראי, אתה שמעת הכי ברור שיכול להיות, אז אני מבקש - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תגנה את הפרקטיקה המגונה הזאת.
היו"ר יואב קיש
אתה לא תגיד לי מה להגיד. אתה שאלת, הייתי ברור ויש לי בעיה שאתה מפריע לי בדיון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ואני אמשיך להפריע, ואני אמשיך להפריע.
היו"ר יואב קיש
אתה מפריע ליועצת המשפטית. אתה בקריאה ראשונה. בבקשה ארבל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
גם קריאה רביעית לא תעצור אותי מלהגיד את מה - - -
היו"ר יואב קיש
ארבל בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני אגיב בקצרה לשאלה של חברת הכנסת רייטן. ההמלצה שלנו כיעוץ משפטי תהיה תמיד ללכת לפי הוראות התקנון כולל תקופות המתנה, אם צריך, של הצעות חוק וכולי. אבל תמיד כשמקבלים את ההחלטות האלה צריך למצוא איזשהו איזון. מצד אחד, היכולת של הקואליציה לחוקק ולא למנוע מרוב חברי הכנסת לחוקק חקיקה כשרוצים. מצד שני, החשיבות של יכולת האופוזיציה גם להתבטא וגם הרבה פעמים לעכב ולמנוע חקיקה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
נכון. לכן צריך באמת למצוא איזשהו איזון בדברים האלה, כשצריך גם לזכור לגבי חלק מהכלים הפרלמנטרים שנעשה בהם הרבה פעמים שימוש לא למטרות שלהן הם נקבעו, שזה גם משהו שצריך להיכנס בתוך השקלו וההחלטות של הדברים האלה.

עכשיו שוב, זו לא החלטה שלנו ולא המלצה שלנו, רק צריך לזכור שהנושא של פטור מחובת הנחה נפרץ כבר לחלוטין בכנסות האחרונות, לרבות חוקי יסוד. גם לגבי הנושא של השמיות, שבעבר אגב, עד לפני כמה כנסות לא היה מקובל להגביל שמיות. יש לזה סיבות פוליטיות, לא משפטיות. זה הרבה חוסר אמון בין הצדדים וחשש שיעשו בזה שימוש לרעה. בעבר אף אחד לא העלה על דעתו שכשיש איזושהי כמות של הסתייגויות, להגביל את השמיות. אבל רק בכנסת האחרונה, כנסת ה-24.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, מזמן כבר, אנחנו מדברים כבר על 4-5 כנסות שמגבילים שמיות. זה לא נולד ב-24, יש פה מהכנסת ה-19 הגבלת שמיות.
ארבל אסטרחן
כן, אבל לא הרבה, תספור.
היו"ר יואב קיש
לא משנה, אבל את באירוע קיים כבר עשור בכנסת, זה נשמע כאילו רק אתמול התחלנו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא, אבל בארבע כנסות האחרונות התחיל שימוש מוגזם בהצבעות.
ארבל אסטרחן
בשתי הכנסות האחרונות נעשה שימוש רב ממה שהיה בעבר, רק בכנסת האחרונה, בכנסת ה-24, מעל 10 פעמים, אני חושבת ש-14 פעמים נקבעה הגבלה על מספר הצבעות שמיות ולעיתים זה היה לצד הגבלות אחרות כמו שעת הצבעה והגבלת שעות. אגב, גם לגבי חוקי יסוד.
היו"ר יואב קיש
יש לי פה טבלה, אני מבקש שתפיצו לה גם שתראה את התקדימים. אין פה שום תקדים, ההליך הזה נעשה כשאנחנו באירוע שכמו שאמרתי, לא נבלה בעשרות הצבעות שמיות בכנסת. ומכיוון שאנחנו לא באירוע שקואליציה ואופוזיציה מייצרים ביניהם איזושהי הבנה על העניין הזה, אז אנחנו לא יכולים - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני חושבת שיש מקום לעתיד.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל כרגע המקום הזה לא קיים. יש מקום לעתיד? אני חושב שעברנו כנסת אחרונה מאוד קשה ועד שלא תהיה התנהלות שונה בין הצדדים, כך זה יראה. אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
רק עוד חידוד, מתי בעצם מבחינת הייעוץ המשפטי כן נפגעת הזכויות של האופוזיציה למלא את תפקידה? מתי זה קורה?
היו"ר יואב קיש
באיזה נושא? זה תלוי מאוד.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למשל בכמות ההסתייגויות או בכמות ההצבעות השמיות.
היו"ר יואב קיש
אני אענה לך במקומה כי קודם כל זה גם אירוע, צריך להבין - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה שזה פוליטי זה ברור לי.
היו"ר יואב קיש
אז ברור, בגלל זה סתם נגיד אני אתן לך דוגמא. נגיד הייתי עכשיו קובע שלוש שעות דיון ושעת הצבעה לא יודע מה. הם היו מתרעמים, במידה מסוימת בצדק. הלכתם על הקו האפור, למנוע מאתנו את האירוע הזה. לגבי שמיות, תעשו חמש הצבעות על סעיפים ולא יהיו הסתייגויות, או לא יודע מה, הרי לא תגיעו לזה. אז אפשר להגיד 'בוא, אתה לא יכול להגביל אם יש חמש מקסימום הצבעות, להוריד לשתיים' זה לא יקרה. אבל זה בדיוק אותו דבר כמו בשעות שלקחתם למקסימום, בשמיות, ב-60 ומשהו הסתייגויות, אין מה לעשות. זהו, אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אבל רגע, הערה נוספת.
היו"ר יואב קיש
נו, רק בגלל שזה אתה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה לקחת אחריות על האירוע הזה הבוקר, בצד הזה של לעדכן.
היו"ר יואב קיש
כשאפשר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר יואב קיש
אתה צודק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל גם, זה חג, תזכור. בוקר יום ראשון, הלילה עוד מדליקים נרות חנוכה.
היו"ר יואב קיש
מיכאל, אמרתי לך, בגלל זה הדיון - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אימהות עם הילדים בבית, כאילו אם אין תכלית - - -
היו"ר יואב קיש
מיכאל, קיבלתי. אתה חוזר על משהו שכבר קיבלתי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אבל החג זה תקדים, זה גם גרוע.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא תקדים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אגב, היו התייעצויות סיעתיות של יום, ארבל?
ארבל אסטרחן
חמש דקות זה מינימום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני יודע, אבל היה יום? אני לא זוכר מתי.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה שנצא להפסקה ואז תבקש התייעצות סיעתית חמש דקות?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, כי זה באמת ניצול לרעה של התייעצות.
היו"ר יואב קיש
אז אני לא יעשה את זה. אז אנחנו סוגרים את הדיון וההצבעה תתקיים, מחר אני אודיע על השעה שבה אנחנו מתכנסים להצבעה ותוכלו שם לבקש התייעצות סיעתית.
קריאה
אז אם סגרת את הדיון זה יהיה דיון חדש.
היו"ר יואב קיש
לא, הדיון מיצה את עצמו ואנחנו נעבור מחר להצבעה. אין יותר דיון על הנושא למי שהיה ספק, תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:37.

קוד המקור של הנתונים