פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת5
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד
הממשלה
22/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 10
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שר נוסף במשרד) (פ/81/25), ובהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים ) (פ/91/25)
יום חמישי, כ"ח בכסלו התשפ"ג (22 בדצמבר 2022), שעה 12:45
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 11), של ח"כ שמחה רוטמן
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – היו"ר
אוריאל בוסו
בועז ביסמוט
טלי גוטליב
שרן מרים השכל
אלמוג כהן
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
חנוך דב מלביצקי
מאיר פרוש
מטי הרכבי צרפתי
גלעד קריב
שמחה רוטמן
חברי הכנסת
משה טור פז
יוסף טייב
יוסף עטאונה
אפרת רייטן מרום
ייעוץ משפטי
גור בליי
טליה ג'מאל
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 11), פ/81/25 כ/942
היו"ר שלמה קרעי
שלום, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום – הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14), שר נוסף במשרד וכשירותם של שרים, לקראת ההצבעה לאישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. לפני הצבעה גור, בבקשה תקריא לנו את הנוסח החדש ולאחר מכן הצבעה.
גור בליי
הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14). 1. בחוק־יסוד: הממשלה (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5(ג), אחרי "שר בלי תיק" יבוא "או שר נוסף במשרד כמפורט בסעיף 24א".

2. בסעיף 6 לחוק היסוד – (1) בסעיף קטן (ג)(1) אחרי "לעונש מאסר" יבוא "בפועל" ובמקום "או
מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר" יבוא "בפועל";

(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: (ו) לעניין סעיף זה – "מאסר בפועל" – לרבות מאסר על-תנאי שהופעל; "עבירה" – כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל."

3.בסעיף 13(ד) לחוק היסוד, אחרי "התפקידים" יבוא "או תחומי הפעילות".

4. בסעיף 15 לחוק היסוד, אחרי "ועל תפקידו" יבוא "או על תחומי הפעילות שבאחריותו".

5. אחרי סעיף 24 לחוק היסוד יבוא: "שר נוסף במשרד 24א. במשרד שממונה עליו שר יכול שיתמנה שר נוסף, שיהיה אחראי, בכפוף לשר הממונה על המשרד, לתחומים מסוימים בתחומי הפעילות של המשרד."

6. בסעיף 31 לחוק היסוד, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: (ג1) הממשלה רשאית, באישור הכנסת, להחליט כי שר ישמש כשר נוסף במשרד ולקבוע תחומים מסוימים מתוך תחומי הפעילות של המשרד שאותו שר יהיה אחראי להם, בכפוף לשר הממונה על המשרד, בהתאם להוראות סעיף 24א.
(ג2) הממשלה רשאית, במשרד שמכהן בו שר נוסף, להעביר תחומי פעילות בינו ובין השר הממונה."

7. בסעיף 43ד(ו) לחוק היסוד, אחרי "על תפקידו" יבוא "או על תחומי הפעילות שבאחריותו".

8. תחילה. תחילתו של חוק יסוד זה ביום קבלתו בכנסת.
קריאה
התייעצות סיעתית.
היו"ר שלמה קרעי
חמש דקות. 12:52 הצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:47 ונתחדשה בשעה 12:52.)
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו עוברים להצבעה לאישור הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: הממשלה (תיקון – שר נוסף במשרד וכשירותם של שרים), אישור החוק לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד החוק? מי נגד? מי נמנע?
קריאות
בושה וחרפה.
גלעד קריב (העבודה)
חוק של שחיתות.
קריאות
תתביישו.
הצבעה

בעד ההצעה – 6
נגד - מיעוט
נמנעים – אין
ההצעה אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
גלעד קריב (העבודה)
רביזיה.
היו"ר שלמה קרעי
רביזיה בשעה 13:30 תתכנס.
משה טור פז (יש עתיד)
לא על כך תהיה תפארתכם.


(הישיבה נפסקה בשעה 13:02 ונתחדשה בשעה 13:36.)
היו"ר שלמה קרעי
חברים, אני מתכבד לחדש את ישיבת הוועדה לדיון ברביזיה שהוגשה על אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית. לפני שאתן לקריב לנמק את הרביזיה אני רוצה לומר, אני שמח שסיימנו חקיקה בצורה רצינית ומעמיקה, שעושה פה סדר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתה מתכונן לעתירות – אתה אומר את זה לפרוטוקול.
היו"ר שלמה קרעי
אני לא מתרגש מעתירות בכלל. קריב, תנמק את הרביזיה ואז אסכם. אחר כך נצא להתייעצות סיעתית ואז הצבעה. חבר הכנסת קריב, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני יושב-הראש, אנו מגיעים אל רגעי הסיום של תהליך חקיקה שאפשר לומר הרבה על החיפזון שנפל בו.
היו"ר שלמה קרעי
כמעט כמו יציאת מצרים.
גלעד קריב (העבודה)
אבל ראוי יותר לומר עליו, שזה תהליך שעיגן לא בספר החוקים של מדינת ישראל אלא בספר חוקי היסוד של מדינת ישראל, השחתת מידות, הונאה וקיצוניות פוליטית. יש קשר בין הדברים. החוק הזה הוא חוק לקידום השחיתות הציבורית. הוא חוק שמקרין לנבחרי ציבור שגם אם הם ימעלו או בתפקידם או בחובות שמוטלות עליהם כמו על כל אזרח, מכוח דיני מדינת ישראל, יהיו בבית הזה חברי כנסת שיעשו את כל המחטפים הפוליטיים הנדרשים ואת כל המניפולציות החוקתיות הנדרשות על-מנת להכשיר את שובם אל שולחן הממשלה.

על חבר הכנסת אריה דרעי, ששמו ראוי להתנוסס על החוק הזה, הכול כבר נאמר אבל החוק הזה הוא לא רק חוק שנועד להכשיר את עבריינותו החוזרת של חבר הכנסת דרעי; זה חוק שמתכתב עם האישומים כנגד ראש הממשלה נתניהו. זה חוק שלמעשה נותן דרור לשחיתות מצידם של פוליטיקאים בעתיד, והעניין הזה קשור כמובן להונאה הגדולה שעומדת מאחורי החוק הזה, מצג שווא כאילו לא מדובר בחקיקה פרסונלית, גם בחלק שעוסק בחבר הכנסת דרעי וגם בחלק שעוסק בחבר הכנסת סמוטריץ, איזשהו מצג שווא ילדותי, לא רציני, מצד הקואליציה המסתמנת, מה המטרות שעומדות מאחורי החוק הזה. במקום לבוא באומץ וביושרה לציבור הישראלי ולנבחרי הציבור בבית הזה ולומר שאתם מכופפים את חוק יסוד: הממשלה על-מנת לעמוד בהבטחות שלכם אנשי הליכוד, לשותפים, הבטחות שדורסות כל נורמה של מינהל תקין, של מינהל הגיוני ולכן של טוהר מידות.

לשחיתות ולהונאה מצטרף גם היסוד השלישי של מתןאור ירוק לקיצוניות ולקנאות פוליטית תוך רמיסת סדרי העבודה של הממשלה. אתם יכולים מהבוקר עד מחר לנופף בתיבה כפיפות. כולנו יודעים למה אתם מתכוונים. שר הביטחון הבא מטעם הליכוד יהיה חבר הכנסת גלנט או חבר כנסת אחר – יקבל תפקידו רק אחרי שירכין את ראשו בפני ההסכם השערורייתי שהליכוד והעומד בראשו חתמו עם הציונות הדתית לפירוק אחידות הפיקוד של צה"ל, לזריעת בוקה ומבולקה ביהודה ושומרון והכול על-מנת להאיץ תהליכים של סיפוח והכשרת מאחזים בלתי חוקיים.

וכפי שאמרנו לאורך כל הדיון, הסוגיה של שר נוסף שהוא גם שר האוצר, שממנה אלוף מטעמו במטכ"ל, הסוגיה הזו שאתם מכשירים היום תעלה בחיי אדם. זו המשמעות של התיקון המביש והמסוכן. הסיפור יעלה בחיי אדם. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת קריב. לפני שנעבור להצבעה על הרביזיה אני רוצה לסכם את הדיון. אני מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת קריב שזו חקיקה מאוד-מאוד חשובה. זה כינון של חוק יסוד. אני שמח מאוד שסיימנו כאן חקיקה בצורה רצינית ומעמיקה, שעושה סדר, היגיון וצדק. תודה לחבריי מהקואליציה העתידית שהתגייסו למאמץ הלא פשוט מול לעיתים בריונות וחוסר תרבות מצד חלק מחברי האופוזיציה העתידיים. פריון הידיים שלהם, המנוחה בחדרים במסווה של הנמקות במליאה במקביל, מסווה שהוסר פה בשידור חי, סייע לנו רבות לעמוד בלוח הזמנים המתוכנן. תודה רבה. החוק עבר. אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שהיו פה מהקואליציה והאופוזיציה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יישר כוח שעלה בידך.
היו"ר שלמה קרעי
תודה רבה – אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שהיו פה מהקואליציה והאופוזיציה שהיו פה ובפרט לחברי הוועדה. אני רוצה להודות אישית לחברי הוועדה מטעם הליכוד – בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי וטלי גוטליב סגניתי האלמותית. תודה רבה למי שעבד קשה מאוד, למנהל הוועדה איל, לסגנו אלירן, למזכירי הועדה אבירן וחנה ולדוברת הוועדה רונית גל וצוות הדוברות, ליועץ המשפטי לועדה גור בליי וליועצות המשפטיות טליה ג'מאל וניצן רוזנברג, לצוות הפרוטוקולים, לעובדי הכנסת, לסדרנים, לעובדי המשק ולמשמר הכנסת. תודה למזכירות סיעת הליכוד דניאל ודנית, מנהלת סיעת יהדות התורה טייבי ולכל צוותי סיעות הקואליציה. תודה מיוחדת ליועצים שלי יקיר כהן, אברהם חסון ואלעד זמיר, נתראה ביום שני במליאת הכנסת לקראת אישור החוק, באופן מיידי ועם הצבעתו ביום שלישי.

אני עובר להצבעה. מי בעד הרביזיה – ירים את ידו. מי נגד הרביזיה? אין נמנעים.

הצבעה

בעד הרביזיה – 8
נגד – 9
נמנעים – אין
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר שלמה קרעי
הרביזיה נפלה. החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית.
טלי גוטליב (הליכוד)
כל הכבוד לשלמה קרעי שעשה את הבלתי אפשרי בוועדה הזאת.


הישיבה ננעלה בשעה 13:39.

קוד המקור של הנתונים