פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת5
הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות)
21/12/2022

הכנסת העשרים-וחמשהכנסת


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022
יום רביעי, כ"ז בכסלו התשפ"ג (21 בדצמבר 2022), שעה 08:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 39) (סמכויות), התשפ"ג-2022, של ח"כ איתמר בן גביר
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
משה סעדה - מ"מ היו"ר
ינון אזולאי – מ"מ היו"ר
גדי איזנקוט
ואליד אל הואשלה
מירב בן ארי
עופר כסיף
רון כץ
יוליה מלינובסקי
אורי מקלב
משה סולומון
צביקה פוגל
אליהו רביבו
חברי הכנסת
איתמר בן גביר
יוסף טייב
בועז טופורובסקי
נעמה לזימי
שרון ניר
יואב סגלוביץ'
יוסף עטאונה
יואב קיש
גלעד קריב
אפרת רייטן מרום
נאור שירי
מוזמנים
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
שר הרווחה והביטחון חברתי מאיר כהן
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
שר המודיעין אלעזר שטרן
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
משה פייגלין - חבר כנסת לשעבר


עמית מררי - המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט פלילי), משרד המשפטים

גיל לימון - משנה ליועמ"ש ציבורי-מינהלי, משרד המשפטים

גבריאלה פיסמן - ראשת אשכול סמכויות שלטוניות, משרד המשפטים

דרור גרנית - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רעות גורדון כץ - משפטנית, משרד המשפטים

דניאל צור - מתמחה, משרד המשפטים

שירה הירש - מתמחה במחלקה הפלילית בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

תנ"צ אליעזר כהנא - יועמ"ש המשטרה

הילה צור - יועצת השר, המשרד לביטחון פנים

נגה ספרא - יועצת השר, המשרד לביטחון פנים

אליעזר רוזנבאום - משנה למנכ"ל, המשרד לביטחון פנים

חיים אמיגה - יועמ"ש בט"פ, המשרד לביטחון פנים

אלעזר כהנא - יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים

תמר ליברטי - משנה ליועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים

פקד תמר הכהן תירוש - ע' יועמ"ש המשטרה, המשרד לביטחון פנים

ריקי שפירא - עו"ד, המרכז הרפורמי לדת ומדינה

גיא לוריא - עמית מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
משתתפים באמצעים מקוונים
רינה איילין גורליק - אגודת יהודי אתיופיה
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל שור
איילת לוי נחום
גלעד נוה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חנה כהן;
אתי בן שמחון;
הילה מליחי;
אורי פנסירר
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 39) (סמכויות), התשפ"ג-2022, פ/80/25, כ/943 של חבר הכנסת איתמר בן גביר
היו"ר אופיר כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, התשפ"ג-2022, של חבר הכנסת איתמר בן גביר, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נעבור סעיף-סעיף ונדון בכל סעיף.
מירי פרנקל שור
אני מציעה להתחיל בסעיף 8ד.
היו"ר אופיר כץ
הצעתך התקבלה.
איילת לוי נחום
8ד. התווית מדיניות בחקירות – (א) השר רשאי להתוות מדיניות כללית בתחום החקירות, לרבות קביעה של סדרי עדיפויות עקרוניים, לאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר התייעצות עם המפקח הכללי והמופקדים במשטרה על נושא החקירות.

(ב) אין בהוראות סעיף כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפי כל דין בעניין חקירה או תיק, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם, ואין בהן כדי לגרוע מחובתה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע העבירה, כאמור בסעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
8ד הוא למעשה הסדר מאוד-מאוד דומה לדברים בוועדת צדוק, שמדברת ודנה על העניין של המדיניות בעניין חקירות. כמו שאמרנו, יש כאן איזונים, בלמים. מצד אחד אין התערבות, אין איזושהי סמכות של השר להיות שותף בתהליך של פתיחת חקירה, סגירת חקירה ספציפית, מטעמים ברורים שהובאו בהרחבה בדיונים כאן, אבל מצד שני כן קביעה של מדיניות. נתנו כל מיני דוגמאות – פרוטקשן, טרור חקלאי, סכינאות וכן הלאה וכן הלאה. זה סעיף שמאפשר לשר לבוא ולהגיד: חברים, רגע, קורה כאן משהו לא טוב, או משהו כן טוב – צריך גם לדעת לתת מחמאות כשצריך - אבל בהרבה מקרים המשטרה לא אוכפת עבירה ספציפית מטעמים של מדיניות. המשטרה לא ממצה חקירות מטעמים של מדיניות שהמשטרה שמה לעצמה, שבכל מיני אירועים פתאום מחליטים שלא להתעסק בהם כי יש איזושהי מדיניות.
משה סעדה (הליכוד)
תיעדוף.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
גם תיעדוף, אבל לפעמים זה לא רק תיעדוף. בכל מקרה, כאן הסמכות של השר לבוא, להתייעץ כמובן, לשמוע גם את נציגי היועץ המשפטי לממשלה, להתייעץ עם המפכ"ל, עם הממונה על אגף חקירות ולומר: חברים, זו המדיניות בעניין העבירה הספציפית, זו המדיניות בעניין העבירה שהיא על הפרק. זה סעיף שמאפשר את הדברים הללו, שוב, עם איזון מאוד-מאוד גדול בדמותו של הסיפא של הסיפא, זה שכותב מפורשות: "אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפי כל דין בעניין חקירה או תיק" – המשטרה היא זו שמחליטה על פתיחת חקירות – "על סגירת חקירות, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם, ואין בהן כדי לגרוע מחובתה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע העבירה, כאמור בסעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי". המשטרה יודעת שיש עבירה, היא צריכה לפתוח בחקירה. זו הסמכות שלה, זה מה שאנחנו מצפים מהמשטרה. מאידך, גם השר יהיה לו מה להגיד בעניין מערכתי, בעניין שהוא בעל השלכות רוחב, לא תיק ספציפי, אבל כן משהו שמתייחס לאיזשהן מגמות כאלה ואחרות במשטרה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. מירי, לפני שאת מתחילה, אני רוצה לחדד משהו, כי שמעתי הרבה בחוץ, בתקשורת וגם פה בבית, מרואיינים שאומרים שאם זה יעבור, השר יוכל להגיד להם איזה חקירה לא לפתוח ואיזה תיקים. זה לא המצב, אין פה שהוא אומר על תיקים מסוימים לא לפתוח בחקירה.
משה סעדה (הליכוד)
סעיף (ב) שולל את האמירה הזאת.
היו"ר אופיר כץ
שמעתי הרבה שאמרו את זה אתמול מעל דוכן התקשורת או כאלה שהתראיינו בתקשורת.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
זה לא מה שנאמר על-ידי רוב האנשים.
היו"ר אופיר כץ
אני שמעתי ולכן אני מעלה את זה. גם אתמול, כשישבתי במליאה כיושב-ראש.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לכן אמרתי "רוב". נאמר משהו אחר, שלדעתי הוא נכון.
נאור שירי (יש עתיד)
זה גם לא נכון, בגלל ששינינו את הדברים המסוימים. במסוימים – הוא יכול היה להתערב.
משה סעדה (הליכוד)
לא, סעיף (ב) שולל את זה. סעיף (ב) מדבר על זה שאם יש עבירה פלילית, חובת המשטרה לפתוח. פשוט חלק מהאנשים לא טרחו לקרוא את סעיף (ב). זה בסדר, זה קצת גדול עליהם...
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אבל לא על זה מדובר. עזבו רגע את המילה "מסוימים" או "ספציפיים". מה שנאמר, גם בתקשורת וגם על-ידי מספר חברי כנסת, כולל גם אני – וזה עדיין קיים בהצעה הזאת וזו אחת מהבעיות הרבות שקיימות בהצעה הזאת – ששר, ולא משנה כרגע מי הוא, יוכל לקבוע, וחיברנו את זה לוועדת צדוק, של מתווה כללי, שסוג מסוים של חקירות לא ייפתח, לא חקירה מסוימת. אני אתן לכם דוגמה, לפי החוק כרגע, אם שלושה אנשים עומדים ביחד, זו התקהלות לא חוקית. זה החוק היבש. יכול לבוא השר ולהגיד: אני לא אומר לגבי שלושה אנשים ספציפיים לפתוח בחקירה כי הם עמדו ביחד. אבל הוא יכול להגיד מראש, כמתווה כללי, אם שלושה אנשים שעמדו ביחד כדי לשוחח – בכוונה אני לוקח דוגמה קיצונית, אבל לצערי זה גם ריאלי – ולבצע "תג מחיר", מה שנקרא, לא צריך לפתוח בחקירה. זו לא התייחסות לתיק ספציפי, זו התייחסות עקרונית, לכאורה מתווה כללי. אבל שלושה אנשים שעמדו ביחד כדי להפגין נגד הכיבוש למשל, זה כן צריך לחקור. הנוסח של החוק מאפשר את זה, זה עדיין נשאר ברמת הסכנה האנטי דמוקרטית.
מירי פרנקל שור
הכוונה של הסעיף היא בדיוק לא לאפשר את זה. אם יש איזושהי הווה אמינא שהסעיף מאפשר את זה, שהשר יכול להורות על סוג עבירות שלא לחקור, הסעיף חייב לחדד את זה. אני גם רוצה להוסיף על דברי חבר הכנסת בן גביר, שכאן מדובר במדיניות כללית ולא במדיניות. ניסינו לסגור את זה מכל הכיוונים לאור הערות חברי הכנסת שנשמעו בהכנה לקריאה ראשונה. נשמח לשמוע את עמדת הממשלה, אם יש לכם גם הערות ומה עמדתכם לגבי מה שאמר חבר הכנסת כסיף.
גבריאלה פיסמן
הסעיף לכאורה משקף את התפיסה של ועדת צדוק, אבל יש קושי עם האופן שבו מבוטאת העמדה. למעשה העמדה של ועדת צדוק היא מצד אחד התוויה של מדיניות כללית על-ידי משטרת ישראל ולצדה אמירה מפורשת שהשר לא רשאי להתערב בפרטים, בכל הפרטים, באופן רוחבי, בפרט גם בהתייחסות מפורשת לסוגיות של חקירות פרטניות. האמירה היא אמירה רוחבית שמתייחסת לכלל ההתערבות של השר בפרטי הביצוע. השר מתווה את המדיניות הכללית, אך לא אמור להתערב בפרטים. כל הנושא של אופן יישום המדיניות או מדיניות שהיא ברובד שהוא נמוך מהרובד הכללי, למעשה אמור להיות מיושם על-ידי משטרת ישראל והמפכ"ל שעומד בראשה.

למעשה הנוסח של הסעיף כאן, כמו שהוא מנוסח, הוא רובד שמתייחס לממד של המשך חובת המשטרה. אין פה את האמירה המפורשת של אי-התערבות. הוא אומר: אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפתוח בחקירה. הוא לא מבטא את הממד של אי ההתערבות ולכן בעניין זה הניסוח לא מוצלח.
מירי פרנקל שור
מה את מציעה?
משה סעדה (הליכוד)
לא הבנתי את הבעיה. הוא כן אומר: ואין בהם כדי לגרוע מחובתה לפתוח בחקירה. זה אומר שאם יש עבירה פלילית, נודע למשטרה על עבירה פלילית, מחובתה לפתוח. השר לא יכול להגיד לה אל תפתחו.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
זה לא פותר את הבעיה שאני העליתי.
גבריאלה פיסמן
אני מזכירה שסעיף 59 – והתייחס לכך גם חבר הכנסת כסיף – מתייחס לא רק לחובה לפתוח בחקירה, אלא גם לסמכות להורות שלא לחקור. לכן הניסוח צריך להיות ברמה כללית.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
תנסחי לנו את זה. מה היית מציעה?
אלעזר כהנא
סמכות ולא חובה. בואו נתחיל מזה שהסעיף הזה כולל פעמיים חובה – זו לא חובה, זו סמכות. זו סמכות המשטרה באופן כללי בתיקים. זו הערת ביניים ואני חושב שהיא גם חשובה, כי היא מסבירה את ההסתכלות על הסמכויות בתחום הזה. זה יותר רחב מאשר חובה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
גבי, מה את מציעה?
גבריאלה פיסמן
מבחינתנו נכון היה קודם כול להבהיר שסמכות השר חלה על מדיניות כללית. זה כבר פותר חלק גדול מהבעיה.
היו"ר אופיר כץ
זה מה שכתוב.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
כתוב מפורשות בסעיף: מדיניות כללית.
גבריאלה פיסמן
אני מדברת על קביעה – ככול שהאמירה בסעיפים הקודמים הייתה שהשר רשאי לקבוע מדיניות כללית, לכאורה כאן יש דיפרנציאציה בין תחום החקירות לתחומים אחרים.
מירי פרנקל שור
מה את מציעה?
גבריאלה פיסמן
שילוב של אמירה שהשר רשאי להתוות מדיניות כללית עם קביעה שתבהיר שהמשטרה במילוי תפקידיה ובהפעלת סמכויותיה חלה לגביה מרות הדין בלבד, למעשה אפילו הייתה מייתרת את הסעיף הזה. כלומר, אפילו לא היה צורך בסעיף מפורש בעניין הזה.
מירי פרנקל שור
אבל אנחנו לא הולכים לשם. בשלב זה אנחנו נשארים ב-8ג, בסעיף של התוויית מדיניות. כאן, לשם חיזוק המשטרה, אנחנו מדברים על מדיניות כללית. זה כרגע הסעיף. על מנת לתת את העצמאות – ואין על כך חולק – למשטרה, לתת לה את כל מה שאפשר מבחינת עצמאות החקירה. מה את מציעה, בהנחה שסעיף 8ג נשאר בנוסחו הנוכחי?
גבריאלה פיסמן
אני חושבת שאמירה שהוראות סעיפי המדיניות לא יחולו לגבי חקירה – אגב לא תיק, כי תיק מכוון אותנו לנושא של תביעה והעמדה לדין - - -
מירי פרנקל שור
כלומר ש-8ג לא יחול על 8ד?
גבריאלה פיסמן
נכון.
עמית מררי
ברשותכם, אני רוצה לשים את זה בקונטקסט הכללי. אנחנו בכל זאת אחרי קריאה ונרצה לחזור על חלק מההוראות. יש פה מארג והסעיף הזה לא עומד לבדו ולכן חשוב לשים את הדברים בקונטקסט הכללי. יש לנו גם הוראות פרטניות ויש עוד הערות לעניין ההיוועצות ולא שמיעה, אבל חשוב גם לשים את זה בקונטקסט הכללי. אני אשמח לעשות את זה אחרי הדברים של חברי הכנסת.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
שני דברים: דברים ראשון, בהמשך למה שאמרה גבי פיסמן על ועדת צדוק, אני אתמקד כרגע בעניין של החקירה. ועדת צדוק כותבת באופן מפורש: "אשר לתחום החקירות, הוועדה סבורה כי המשטרה צריכה להיות חופשית לחלוטין מחקירותיה כשעליה מרותו של החוק בלבד. במקרים של ספק לגבי דרך הפעולה של המשטרה בתחום החקירות והתאמתה לחוק, הסמכות להורות למשטרה לנהוג או לא לנהוג" – שימו לב, לא רק מדובר בלפתוח בחקירה או לא לפתוח בחקירה. "לנהוג" זה משהו הרבה יותר כללי, גורף – "צריכה להיות בידי היועץ המשפטי לממשלה". כפי שהחוק מנוסח - - -

(היו"ר משה סעדה, 08:16)
היו"ר משה סעדה
ברשותך, אני רוצה שנתמקד ונתקדם ולא נחזור על עצמנו, אני מבקש לשאול כדי לקדם את הדיון: סעיף 78ב מדבר שחובת המשטרה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע עבירה.
נאור שירי (יש עתיד)
מה זה סעיף 78ב? אתם מדברים על דברים שלא מונחים לפנינו.
מירי פרנקל שור
זה סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי.
היו"ר משה סעדה
סעיף 59 לחוק הדין הפלילי - - -
נאור שירי (יש עתיד)
תסביר קודם את הסעיף. אתה מכיר את זה בעל פה, אנחנו לא.
היו"ר משה סעדה
ב-8ד יש (א) ויש (ב), כפי שקראה היועמ"שית בתחילת הדיון. כתוב במפורש: אין בהם כדי לגרוע מחובתה של המשטרה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע העבירה, כאמור בסעיף 59. סעיף 59 אומר: נודע למשטרה על ביצוע עבירה, כל עבירה, כלשהי, מחובתה לפתוח. זה אומר שהשר לא רשאי לחסום בשלב הזה אם נודע שנעברה עבירה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני מתייחס גם למה שגבי אמרה, בצדק רב. מה שאתה אמרת זה על פתיחה בחקירה, אבל יש גם שני דברים נוספים: אחד, איפה להורות על פתיחה בחקירה, אולי גם איפה שאין לדעת המשטרה איזושהי עבירה שמחייבת אותה.
היו"ר משה סעדה
אם אין הרשעה, הם לא יכולים לפתוח. אתה יודע, זו פגיעה בזכויות.
מירי פרנקל שור
עופר, יש לנו הצעה. אם בסעיף קטן (ב) נכתוב: אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע – במקום "מחובתה", נכתוב "מסמכותה", האם זה נותן את המענה?


(היו"ר אופיר כץ, 08:18)
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
יש פה עוד דבר מעבר לנושא של פתיחה ואי פתיחת חקירה, וכרגע אני לא מתייחס לדברים נוספים שלא מופיעים ושלדעתי מסוכנים באותה מידה, כמו למשל פגיעה בזכויות. לגבי חקירה, אם אני מתמקד רק בעניין של חקירה, הרי הוסף גם סעיף לגבי זמני חקירה. אם אנחנו מוסיפים את זה פה, זה אומר שלמעשה לשר תהיה את האפשרות, מעבר למה שכבר נאמר על פתיחת או אי פתיחת חקירה, גם לקדם חקירה מבחינת קצב זמנה ולעכב חקירה מבחינת קצב זמנה. גם אלה דברים שלא צריכים להיות בידי השר, לא בחברה דמוקרטית וגם לא לפי ועדת צדוק.
היו"ר אופיר כץ
אז מה ההצעה שלכם?
נאור שירי (יש עתיד)
אבל ההצעה לא קשורה למה שהוא אומר עכשיו.
מירי פרנקל שור
קודם כול, אני חושבת שבמקום "אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מחובתה" – צריך לכתוב במקום "מחובתה", "מסמכותה". אני חושבת שזה נותן את המענה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
זה לא מספק לטעמי.
מירי פרנקל שור
כי יש כאן גם עניין של שיקול דעת.
היו"ר אופיר כץ
עכשיו אנחנו עוברים סעיף-סעיף, כבר דיברנו רבות בצורה כללית. אמרתם שיש לכם בעיה עם איך שזה כתוב ולכן אני שואל מה ההצעה שלכם לכתוב את זה, כדי שהסעיף הזה יהיה מקובל עליכם.
עמית מררי
העמדה שלנו היא שהסעיף הזה לא עומד לבדו, הוא עומד בקונטקסט. הדגשנו את זה מתחילת הדברים, עוד לפני קריאה ראשונה. יש לנו גם הערות לגופו של הסעיף, אבל אנחנו חושבים שהאיזון פה עדיין איזון לא נכון. לכן אנחנו חושבים שצריך לאזן את זה גם באמצעים אחרים, כדי לרכך את נקודת האיזון שמשתנה כאן בעקבות הנוסח הקיים. לכן, אם יורשה לי, אני אשמח – בקצרה, אנחנו לא נחזור כמובן על כל הימים והשעות שהיינו פה – להגיד את הדברים גם בהקשר הכללי. נקודת האיזון ופעולות הריכוך שאנחנו חושבים שאפשר להכניס משפיעות מטבע הדברים גם על הסעיף הזה, בגלל שהוא לא עומד לבדו.
היו"ר אופיר כץ
אז בגדול אפשר להגיד שעד שלא נשנה את מה שאתם ביקשתם מלכתחילה, אז אתם מתנגדים לכל סעיף בחוק. זה לפי מה שאת אומרת.
עמית מררי
אנחנו לא מתנגדים לכל סעיף בחוק. אנחנו חושבים שיש בעיה - - -
היו"ר אופיר כץ
את אומרת שהכול זה נגזרת של מה שהצגתם בכלליות ולכן אני מבין שאתם מתנגדים לכל סעיף בחוק.
נאור שירי (יש עתיד)
הם מתנגדים לחוק, זה נאמר 20 פעם.
עמית מררי
הסעיף הזה לא עומד לבדו, הוא נקרא נוכח המארג שיוצרת ההצעה הזאת כולה. לכן אי אפשר להסתכל עליו לבד, כל מילה בו וכל חלק בו - - -
היו"ר אופיר כץ
אז למה, מירי, אנחנו עוברים סעיף-סעיף?
עמית מררי
כל חלק בו מתפרש נוכח סעיפים אחרים.
היו"ר אופיר כץ
לפי מה שאת אומרת, אני, כיושב-ראש הוועדה, אני מבין שאין לי מה לעבור סעיף-סעיף אם את אומרת שכל סעיף קשור במארג הכללי. אם את אומרת שהכול קשור למארג הכללי, אז למה אני עובר עכשיו סעיף-סעיף?
מירי פרנקל שור
אין ספק שאנחנו מסתכלים גם על הסעיף כבודד ואנחנו מסתכלים גם על התוצאה בסך הכול ועל התוצאה כולה. כרגע אנחנו מתרכזים בסעיף 8ד, אין חולק על כך – ואמר את זה חבר הכנסת המציע – שהמשטרה צריכה להיות עצמאית בסמכותה בהתאם לעמדתכם.
נאור שירי (יש עתיד)
לא, בהתאם למדיניות הכללית של השר.
מירי פרנקל שור
לא, בהתאם לעצמאות המשטרה ואין כאן מחלוקת. זו הבנתי. לכן אני מציעה שכדי לחזק את עצמאות המשטרה בחקירותיה, אנחנו נעבוד כרגע על סעיף 8ג ונשאיר כרגע בצד את השפעתו של 8ג על 8ד. לכן בואו נתרכז כרגע ב-8ד ונראה איך אנחנו מחזקים את הסעיף.
עמית מררי
כדי לחזק את הסעיף צריך למשל – אני נותנת דוגמה אחת מבין כמה דוגמאות – לחזק את סעיף 9. אני נותנת כמה נדבכים שקיימים בהצעה שמטים פה את האיזון ולכן הסעיף הזה כרגע לדעתנו לא נותן את המענה, למרות שיש לנו הערות פרטניות, כמו שזה לא צריכה להיות שם אמירה של העמדה לדין ולא צריך להיות שם את היועצת, אלא את ההיוועצות. אבל אני לא שם, כי הסעיף הזה לא נותן מענה כל עוד אנחנו לא מחזקים את עצמאות המפכ"ל בסעיף 9 – כשבסעיף 9 רק הוסף "כפוף למדיניות השר – אבל לא חיזקנו את עצמאות המפכ"ל.
משה סעדה (הליכוד)
זה לא 9, זה 8.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
היא צודקת, כתוב: הכול בהתאם להתוויית המדיניות של השר.
אלעזר כהנא
זה סעיף 9 – אנחנו רוצים לחזק את סעיף 9 הנוכחי, הקיים היום, לא בהצעת החוק.
משה סעדה (הליכוד)
אתם רוצים לתקן בנוכחי את מה שכבר היה לא טוב?
דרור גרנית
יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שאנחנו מתכווננים לוועדת צדוק. גם המציע נאחז בוועדת צדוק ומדבר על ועדת צדוק ועל הרצון להתיישר אליו.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לכאורה.
משה סעדה (הליכוד)
אני מסכים אם מה שאמר עופר, זה לכאורה. זה לא לקבל את האמת מוועדת צדוק, זה הבסיס לדיון, אבל מפה צריך להתקדם.
דרור גרנית
אם אנחנו לוקחים את ועדת צדוק בתור עמוד האש שממנו אנחנו יוצאים לדרך - - -
משה סעדה (הליכוד)
עמוד האש זה המחוקק. עמוד הענן.
דרור גרנית
אף אחד לא חולק על סמכותה של הכנסת, אנחנו פה מתוך כבוד לכנסת ולוועדה. אין חולק על הדבר הזה. אנחנו באים לעצב איזשהו הסדר ואנחנו חושבים רגע מתוך ועדת צדוק, שהיא ההצעה הכי מורכבת ומשוכללת שראינו עד היום, שנעשתה עליה עבודה יסודית וכו'. לכן זו נקודת המוצא לשיח מבחינתנו. אנחנו אומרים שוועדת צדוק מצד אחד אמרה: השר צריך לקבוע מדיניות כללית למשטרה ויש לו סמכות לקבוע מדיניות כללית. אבל מצד שני היא מאוד-מאוד הדגישה את עצמאותה של המשטרה בהפעלת הסמכויות שלה גם בתחום החקירות, אבל היא דיברה באופן רחב יותר, כללי יותר, על סמכויותיה של המשטרה שהן מכוח הדין.

לכן אנחנו אומרים שאנחנו צריכים שהאיזון הזה יישמר. כן, אפשר לכתוב את הסעיף שהשר יתווה מדיניות כללית, אבל בצד זה צריך לחזק ולהדגיש גם את עצמאותה של המשטרה.
מירי פרנקל שור
דרור, אנחנו מבינים את זה, אנחנו רוצים לעבוד על ה-wording של סעיף 8ד.
דרור גרנית
ביסוס עצמאותה של המשטרה במילוי תפקידיה ובהפעלת סמכויותיה, זו הצעה אחת שלנו. זה סעיף שאינו קיים בהצעה כפי שהיא עברה בקריאה ראשונה.

סעיף אחר, שציינה עמית, זה הרעיון של להבהיר את תפקידיו של המפכ"ל, שאינו קיים בהצעה.

אחרי שקובעים את המסגרת הזאת, אזי אפילו לא כל כך נדרש סעיף 8ד(ב) שמדבר על המקרה המסוים.
משה סעדה (הליכוד)
השאלה אם זה לא יקזז את השינוי הרצוי.
היו"ר אופיר כץ
בקיצור, תגישו אתם את הצעת החוק וזהו.
משה סעדה (הליכוד)
המציע מתכוון באמת להגיד כפשוטו. כתוב שם שהמפכ"ל כפוף לשר. אתם אומרים שהוא כפוף, אבל בפועל זה קבוצה ריקה.
דרור גרנית
לא, זה לא מה שאנחנו אומרים.
נאור שירי (יש עתיד)
הם מדברים על החקירות.
משה סעדה (הליכוד)
לא, הוא מדבר מעבר לחקירות.
דרור גרנית
אנחנו אומרים שהסמכויות – אגב הערתך הראשונה שעמוד האש זו הכנסת – שנתנה הכנסת, שנתן המחוקק שעיגן בחקיקה סמכויות למשטרה, לשוטר, למפכ"ל, אזי באלה אין כפיפות, כי השר גם הוא כפוף לחוק. לכן האמירה שלנו שסמכויות מכוח הדין - - -
משה סעדה (הליכוד)
אבל גם כשהמפכ"ל כפוף לחוק, כולנו יודעים שיש לו שיקול דעת.
היו"ר אופיר כץ
סעדה, הם אומרים שעד שלא נשנה את מה שהם רצו, לא נוכל להתקדם ובכל סעיף הם יתנגדו. חשבנו לעשות את הדיון כמו שביקשו ממני הייעוץ המשפטי, לעבור סעיף-סעיף, לראות מה אתם מסכימים ומה לא מסכימים, מה אפשר לתקן, אבל אתם מתבצרים בעמדה שלכם שאתם מתנגדים לחוק הזה. אין מה לפתוח אתכם סעיפים. איפה העבודה הסדורה שביקשתם לאורך כל הדרך? אנחנו מנסים לעשות את זה ואתם שוללים את זה על הסף.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
ממש לא נכון.
נאור שירי (יש עתיד)
מה שהם אמרו שהסעיפים האלה לא עומדים לבד.
משה סעדה (הליכוד)
הם רוצים לרוקן את החוק מתוכנו.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
שוב מאשימים את הדרג המקצועי בפוליטיקה.
משה סעדה (הליכוד)
אף אחד לא דיבר על פוליטיקה פה.
נאור שירי (יש עתיד)
כל מה שאומרים פה שזה לא עומד לבד.
משה סעדה (הליכוד)
פוליטיקה זה לא השיח שלנו. השאלה באמת היא מי כפוף למי, מה מתחם שיקול הדעת. גם שוטר סייר חייב לפעול על פי חוק ועדיין יש לו שיקול דעת וכך ראוי. גם למפכ"ל וגם לשר יש שיקול דעת. בסוף כולם כפופים לשר והשר כפוף לממשלה. כולם כפופים לחוק.
מירי פרנקל שור
אני מבקשת להציג את הנוסח הבא - - -
אלעזר כהנא
אני יכול לפני כן להתייחס לנושא הזה, לסעיף הזה?
מירי פרנקל שור
על הסעיף הזה בדיוק.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לי עלה הסעיף כבר ...
מירי פרנקל שור
אנחנו נחזור בסופו של דבר לסעיפים 8ג ולסעיף המפכ"ל, אנחנו מבינים את הטענה של המארג החקיקתי, אבל אני רוצה להיות בטוחה שהסעיף של 8ד נותן את המענה המקסימלי, כרגע במנותק מהסעיפים הכלליים. אני מציעה את הנוסח הבא: אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפי כל דין – זה בינתיים מה שכתוב – בעניין חקירה או תיק, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם ואין בהם כדי לגרוע מסמכותה של המשטרה – וכאן השינוי, יימחקו המילים "מחובתה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע עבירה" – לפי סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי. זה מחזק את הסעיף?
אלעזר כהנא
אפשר להתייחס לפני כן - - -
מירי פרנקל שור
לא, לא - - -
אלעזר כהנא
אם תביני מה שאני אומר אולי תביני שהנוסח הזה לא נותן מענה. בבקשה.
היו"ר אופיר כץ
מה כן נותן מענה?
אלעזר כהנא
המשטרה בבואה לחקור חקירות או להתעסק בתחום הזה של חקירות ומודיעין, יש לה הרבה סוגים של פעילות. ההתייחסות הקונקרטית לחובת המשטרה, אפילו נניח סמכות לפי 59, אינה מספיקה. למשל, יש עבירות חשיפה. כדי לחשוף עבירות מסוימות אני צריך לפעול באופן יזום, להפעיל מודיעין.
משה סעדה (הליכוד)
גם 59 נכנס בזה.
אלעזר כהנא
אני לעולם לא אגלה עבירות שוחד כי אף אחד מהצדדים לא מעוניין לשתף אותי, אלא אם המשטרה תיזום פעילות מודיעין בתחומים האלה. כך בעבירות סמים. הרבה מאוד עבירות הן עבירות חשיפה, הן עבירות שאם המשטרה לא תתאמץ, היא לא תגיע לעבירה. אף אחד לא יתלונן, אין מתלונן. הנפגע יכול להיות הציבור או אנשים שלא יודעים בכלל שהם נפגעו מזה. לכן זה הרבה מעבר ל-59 ולכן אלה סמכויות ולא חובות. יש לי באופן כללי חובה למלא את סמכויותיי על פי דין, אבל יש הרבה מאוד סמכויות שקבועות בהרבה מאוד חוקים בתחום סדר דין פלילי, וזה לא משנה אם זה סדר דין פלילי – נתוני תקשורת, אם זה האזנות סתר, אם זה בתחומים אחרים. הרבה מאוד סמכויות לעסוק בתחומים האלה ולפעול במסגרת סמכויות שניתנו לי בדין. סעיף 59 במובן הזה הוא מצמצם, הוא עוסק בחובה – במקרה הזה זו סמכות, לא חובה, כי 59 שאומר שצריך לפתוח בחקירה, הוא אומר שיש גם סמכות לא לפתוח בחקירה.
משה סעדה (הליכוד)
אם יהיה כתוב: כאמור על פי כל חוק? אני רוצה לבוא לקראתך, אם יהיה כתוב "על פי כל חוק"?
היו"ר אופיר כץ
עכשיו הסברת למה לא, אבל מה כן?
אלעזר כהנא
כפי שאמרתי, צריכה להיות באופן כללי, אמירה כללית לגבי סמכות המשטרה לפעול בחקירה, כל סמכויות החקירה למיניהן, הייתי אומר חקירות ומודיעין, בהתאם לסמכויותיה לפי כל דין. זו המשמעות.
מירי פרנקל שור
אז מה אתה מציע לכתוב ב-8ד?
אלעזר כהנא
ספציפית לסעיף הזה, בנוסח שאת הקראת, אני לא צריך את 59, אני צריך אמירה כללית שאין בכך כדי לפגוע בסמכויותיה - - -
נאור שירי (יש עתיד)
למה לא מתחילים מההתחלה? אתם לא מסכימים על 8ד, אבל לא התחלנו - - -
מירי פרנקל שור
זה סעיף שהוא אחד מליבתו של החוק ואנחנו רוצים ללבן את זה.
עמית מררי
אני רוצה שתינתן לנו ההזדמנות לומר את הדברים הכלליים - - -
מירי פרנקל שור
היא תינתן, בהחלט, ואנחנו מבינים את הטענה הכללית שלכם, אבל אני בכל זאת מתעקשת על 8ד.
עמית מררי
יכול להיות שבסוף הוועדה תחליט לחזור לנוסח הזה בשינוי כזה או אחר, עדיין חשוב לנו לומר שהמטרה של הסעיף, ככול שאני מבינה, הוא לעגן את עצמאות המשטרה בכל הנוגע לחקירות.
מירי פרנקל שור
נכון, ואתם אומרים שזה מורכב מכמה דברים.
עמית מררי
אנחנו אומרים שמה שכתוב פה, כשלעצמו ובהינתן המארג הכללי, לא נותן את הדבר הזה. אנחנו חושבים שאם השר ירצה לקבוע שבעבירות מסוימות ככלל לא תיפתח חקירה או יינתן לקבוע סדרי עדיפויות ברזולוציה כזאת שעבירות מסוג מסוים בסופו של דבר לא ייחקרו או שייחקרו בדרך מסוימת, אנחנו חושבים שהחשש הזה הוא לא מאויין או לא ממוזער באופן מתאים וראוי. לכן אני מבקשת לחזור לעניין הכללי, לא כי אנחנו מתנגדים לחוק. אם היינו מתנגדים, היינו אומרים: סליחה, אי אפשר לחוקק את הדבר הזה, בין אם בגלל התהליך וכו'. אבל אנחנו לא שם. אתם רואים שכולנו עושים מאמץ להציף את הקשיים ולראות איך אפשר לרכך את הקשיים האלה, כדי שהחוק הזה יהיה חוק שנותן איזון ראוי.
מירי פרנקל שור
אני רוצה לחדד את הדברים שאת אומרת. אם היינו מוסיפים ל-8ג, במקום "מדיניות" כותבים "מדיניות כללית" והיינו מוסיפים בסעיף 9 למפכ"ל לפעול על פי דין, סעיף 8ד היה בסדר מבחינתכם? אבל זה לא מה שאלעזר אומר ולכן אני מתעקשת על הסעיף הזה. לפי מה שעולה מדבריכם, סעיף 8ד עומד והוא בסדר, אבל כדי לחזק אותו צריך לעשות את השינוי של "מדיניות כללית" של 8ג ולהוסיף לסעיף 9 את הסעיף שצריך לפעול על פי חוק. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת.
עמית מררי
אני חושבת שהסעיף הזה כשלעצמו לא אומר את מה שאתם רוצים להגיד או מה שכולנו רוצים להגיד, לא רק אתם. אני חושבת שהנוסח שלו הוא כזה שכשיבואו לפרש את החוק, אני לא חושבת שאפשר יהיה בהכרח להגיד את מה שאנחנו רוצים להגיד.
מירי פרנקל שור
השאלה היא אם אי אפשר לפרש את החוק כיוון שלא נתנו את המענה ב-8ג או בסעיפי המפכ"ל או בגלל ש-8ד עצמו לא נותן לכם את המענה? אני רואה שיש מחלוקת ביניכם לבין אלעזר.
משה סעדה (הליכוד)
נכון. אלעזר דיבר על לשנות ב-8ד "על פי כל דין" ומבחינתו זה בסדר.
אלעזר כהנא
אני לא מתנגד לשום דבר שנאמר על ידי משרד המשפטים. שאלתם איפה הנוסח בסעיף הזה ואמרתי שההתמקדות ב-59 היא מצמצמת ולמשטרה יש סמכויות על פי דין לטפל בחקירות ובמודיעין באופן כללי ואם אנחנו רוצים לסייג, את זה צריך לסייג.
עמית מררי
זה מה שחסר בהצעה הזאת.
מירי פרנקל שור
השאלה אם זה חסר מכיוון שאנחנו לא נותנים את המענה ב-8ג, כלומר שלא כתוב "מדיניות כללית", אלא "מדיניות" וכיוון שעוד לא הגענו לסעיף 9, לסעיף המפכ"ל. אם היינו מתקנים בסעיף המפכ"ל והיינו מתקנים את 8ג כמו שאתם מבקשים, סעיף 8ד בנוסחו הנוכחי מקובל עליכם?
גלעד קריב (העבודה)
למה אתם מצמצמים את זה ל-59?
גבריאלה פיסמן
הבהרנו זה שייתכן שאם היינו מדברים – שוב, אין לנו נוסחים קונקרטיים, אבל בהצעה שלנו היה - - -
היו"ר אופיר כץ
יש את ההצעה של המציע, מה זה "נוסחים קונקרטיים"?
גבריאלה פיסמן
לשינוי.
היו"ר אופיר כץ
לא הכנתם?
גבריאלה פיסמן
אנחנו הכנו וגם הגשנו לוועדה והוועדה ראתה את הנוסח.
היו"ר אופיר כץ
אז את מדברת על הנוסח שאתם הצעתם? אמרת שאין לכם נוסחים קונקרטיים, יש לנו פה את הכחול שהוא מאוד-מאוד קונקרטי ואני רוצה לדעת מה אתם עשיתם עם ההערות שלכם, כדי שנוכל אולי לשנות ואולי לא.
גבריאלה פיסמן
אני אומרת שיש פה טיעונים משני סוגים: אמירה אחת היא שלו היינו הולכים על נוסח של "מדיניות כללית" אל מול הגדרה מפורטת יותר של תפקידי המפכ"ל, ייתכן שכלל לא היה צורך בסעיף מהסוג הזה. זאת אמירה מסוג אחד. האמירה מהסוג השני היא האמירה של אלעזר. את הנוסח של הסעיף הספציפי הזה אפשר לטייב. ככול שאנחנו מטייבים אותו בכיוון שהציע אלעזר, הוא בוודאי משקף נאמנה את הפעילות המשטרתית באופן שהוא יותר רחב מסעיף 59 ויותר דומה למצב האמיתי, משקף באופן נכון יותר את הפעילות המשטרתית ולא מסייג אותה באופן צר רק לסעיף 59. אלה שתי האמירות.
נאור שירי (יש עתיד)
אפשר שאלה לגבי הסעיף הזה?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
כן, גם לי יש שאלה.
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת משה סעדה, בבקשה.
משה סעדה (הליכוד)
אני יוצא עם תחושה שאין באמת רצון לעבור סעיף-סעיף, כפי שביקשה מירי. התחושה שלי היא שאתם רוצים להחזיר אותנו אחורה, לאמירות הכלליות שהצעת החוק הזאת לא מקובלת עליכם, וזה בסדר, אבל אני רק מעדכן שאתמול זה התקבל בקריאה ראשונה. לכן צריך להתקדם קומה נוספת. אם יש בעיה מסוימת בסעיף , אז אפשר לשנות, כמו שאלעזר אמר , ולעשות "על פי כל דין". אבל לא ייתכן כל פעם לחזור אחורה ולשנות את נקודת האיזון, כי נקודת האיזון, שהיא ברורה וזה מה שהכנסת קיבלה בקריאה ראשונה, שהמפכ"ל כפוף לשר. יש לזה משמעות. בסוף יש לזה משמעות, לא תשללו את המשמעות. אני שומע למשל את האמירות שצריכה להיות היוועצות ולא לשמוע. ברור, בכוונה המילים נבחרו בקפידה, כי זה לשמוע ולא להיוועץ. אני מבין את הרצון שלכם.
גבריאלה פיסמן
במקביל להערות הפרטניות אנחנו משמיעים עדיין גם את האמירות הכלליות.
משה סעדה (הליכוד)
אפשר לעשות כאילו דיון ובסוף תהיה הצבעה וכולם ירימו ידיים וזה יעבור לקריאה שנייה ושלישית. אני לא חושב - - -
גלעד קריב (העבודה)
- - -
היו"ר אופיר כץ
גלעד, תפסיק להפריע.
גלעד קריב (העבודה)
קריאת ביניים זה לא הפרעה.
היו"ר אופיר כץ
זו קריאה שנייה, די.
גלעד קריב (העבודה)
קריאת ביניים של שתי מילים, זאת לא הפרעה.
היו"ר אופיר כץ
כשזה חוזר על עצמו זה הפרעה.
גלעד קריב (העבודה)
לא, לא, יש נהלים בבית הזה.
היו"ר אופיר כץ
כן, כן, נהלים, אבל כשאתה מפריע כמה פעמים זה ועוד איך הפרעה.
משה סעדה (הליכוד)
אני חושב שלגבי העניין הכללי הכנסת אמרה את דברה בקריאה ראשונה.
עמית מררי
בקריאה ראשונה.
משה סעדה (הליכוד)
בסדר. כדי שנוכל לעבוד ביחד ונוכל לטייב ולשנות דברים, בואו נרד עכשיו לפרטני, כי בכללי עמדתכם לא התקבלה. אפשר לייצר שאתם תגידו, אנחנו נגיד, אתם תגידו, לא נשב על הפרטים ובסוף תהיה הצבעה ואנחנו יודעים את התוצאה.
נאור שירי (יש עתיד)
אז יאללה, תסגור את הדיונים, בוא נצביע ולהתראות.
היו"ר אופיר כץ
לא להפריע לו.
נאור שירי (יש עתיד)
אני רק נותן פרשנות. בוא נחסוך לכולנו את הזמן ותעלה את זה להצבעה. - - - מחוץ ללופ.
משה סעדה (הליכוד)
אמירות כמו "בן אדם מחוץ ללופ", זה לא שיח שמקובל עליי.
נאור שירי (יש עתיד)
כן, אתה לא יכול להגיד את זה.
היו"ר אופיר כץ
נאור שירי, קריאה ראשונה.
משה סעדה (הליכוד)
אני מבקש שיתנצל על האמירות האלה. אני לא רגיל לאמירות כאלה ואני לא אתרגל לשיח אישי, לא מכבד. אולי הגעת ממקום שמדברים בצורה כזאת.
נאור שירי (יש עתיד)
זה לא אישי. אתה מאיים פה על גורמי המקצוע, אתה אומר: דיברנו איתכם בקריאה ראשונה, לא טוב לכם? הכנסת אתמול הצביעה - - -
היו"ר אופיר כץ
זה לא מה שהוא אומר. גם אני מאוד מאוכזב מהדיון שמתפתח פה. אתמול ישבנו וחשבנו איך לתקן, איך לשנות, וכשאתה שומע את הייעוץ המשפטי שאומר לך רק ברמה הכללית ולא מוכן להיכנס לסעיפים ולפרטים, זה מאוד מאכזב אותי שאני לא רואה נכונות מצדם כן ללכת - - -
גלעד קריב (העבודה)
אין נכונות מצדם?
היו"ר אופיר כץ
כן, אין נכונות. לפי מה שאני רואה פה היום, אין נכונות.
גלעד קריב (העבודה)
המציע שם נוסח חדש אחרי שעות של עבודה, הוא הקשיב לאיזושהי הערה מקצועית? הוא הקשיב לייעוץ המשפטי של הכנסת?
משה סעדה (הליכוד)
באמת חשוב לנו, גם ליושב-ראש אופיר וגם למירי ואיילת, לקיים דיון וחשוב לנו לטייב את הסעיפים. לכן אני אומר לכם, ברשותכם, תבינו, התקדמנו, אנחנו במקום אחר. הוכרע כבר, וזה יוכרע כנראה, שיש כפיפות של המפכ"ל לשר. בואו נעבוד על הפרטני. אלעזר ביקש למשל שבסעיף 8ד יהיה כתוב "על פי כל דין", אני חושב שמבחינתי זה בסדר. אתה לא רוצה להפנות לסעיף 59, אלא שיהיה
על פי כל דין? פשיטא, זה מקובל עליי. לכן בואו נתקדם ברמה הפרטנית, כי ברמה הכללית יש אי-הסכמה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת איזנקוט, בבקשה.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להעיר למה שאמר חבר הכנסת סעדה, כי לדעתי יש פה פרשנות מוטעית. כשקוראים את החוק ומבינים בסופו של דבר, בדומה לחוק-יסוד: הצבא, הפרשנות שאתה נתת מעוותת לגמרי והיא לא החוק ובטח לא חוק-יסוד: הצבא. האמירה שלך שהמפכ"ל כפוף לשר והשר כפוף לממשלה, מוטעית מיסודה. אם משווים, חוק-יסוד: הצבא הוא חוק אחר. חוק-יסוד: הצבא אומר שהרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון, השר הממונה הוא שר הביטחון והוא נתון למרות הממשלה. זאת אומרת שמפקדו זה הממשלה. אני יכול לתאר לך עשרות מקרים שבהם מסתיים דיון והרמטכ"ל אומר לשר, בדרך כלל בארבע עיניים: אני מכבד מאוד את הסיכום שלך, לא מקבל אותו בצורה מוחלטת, אני מבקש ללכת למרות – לממשלה. לדעתי בחוק הזה המפכ"ל מקבל כוח שלא היה למפכ"ל עד היום, בתנאי שהוא מבין מה כתבו לו פה. אם משווים את זה לחוק-יסוד: הצבא ןמבינים את החוק לעומק, זה אומר את הדברים הבאים: 1. המפכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון ורק המפכ"ל מדבר עם קצינים. זאת אומרת, השר מרים טלפון לתת-ניצב ומדבר איתו על מדיניות או משהו, התת-ניצב צריך להגיד לו: אני מבקש לדחות את השיחה. ככה זה מתבצע בצבא. שר הביטחון לא מדבר עם אף אחד מעבר למזכיר הצבאי, אולי הוא רוצה לאחל יום הולדת שמח - - -
היו"ר אופיר כץ
שר הביטחון לא יכול לדבר עם אלוף?
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
לדבר, לשאול לשלום אשתו - - -
היו"ר אופיר כץ
הוא לא יכול לדבר איתו על עניינים צבאיים?
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
שום דבר. אם הוא מרים טלפון לאלוף פיקוד דרום ואומר לו: אני מבקש שתגיב לא בלתקוף ארבע מטרות 8. מצווה על אלוף הפיקוד להגיד לו: אני מבקש לעצור את השיחה.
היו"ר אופיר כץ
לא, לא לתת הנחיה.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
לדבר, לשאול לשלומו?
היו"ר אופיר כץ
לא, לא לשלומו, באמצע.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
זה לא מקובל. זה אומר שהמפכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון, השר הממונה – שמתווה מדיניות, מאשר מינויים, אבל במהות הממשלה היא המפקד העליון בהתאם לחוק. אם היה כתוב שהוא נתון למרות החוק, זה היה מסדר חלק גדול מהוויכוח. זה אומר שבחוק הזה למפכ"ל יש אינסטנציה שלא הייתה עד היום לאף מפכ"ל – הוא יכול לסיים כל דיון. כמובן שיש זהות אינטרסים, מטרה משותפת ורוצים לקדם דברים ולכן הוא לא לעומתי. אני יכול להגיד שאני השתמשתי בזכות הזאת על כף יד אחת. אני מכיר מתפקידים אחרים, למשל כמזכיר צבאי לראש הממשלה, רמטכ"לים שהשתמשו בזה. נותנים פה למפכ"ל כוח שלא היה עד היום לאף מפכ"ל לסיים דיון עם השר ולהגיד לו: אוקיי, אני מבין את מה שאמרת, אני מבקש להביא את זה בפני המרות, בפני הממשלה. ניתן לו כוח רב. לכן לדעתי החוק היה צריך להיות הרבה יותר דומה לחוק שב"כ מאשר לחוק-יסוד: הצבא ולהכניס אינסטנציה נוספת, כי הוא לא יכול לבוא לממשלה עם עם 30 או 32 שרים. יש ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, שהיא הקבינט; יש ועדת שרים לענייני שירות, וצריכה לקום ועדה נוספת לענייני בט"פ או שיחליטו שוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, שמכונה "קבינט", היא הכתובת. זה היה מסדר חלק גדול מההיררכיה. אני חושב שההשוואה לחוק-יסוד: הצבא היא מורכבת, לדעתי היא נותנת למפכ"לי העתיד כוח אדיר שלא היה להם עד היום, יוצרת איזונים, הזדמנות ענקית למשטרת ישראל להסדיר את התרבות הארגונית פנימה. גם ראש ממשלה לא יכול להרים טלפון לאלוף פיקוד צפון ולומר לו לעשות, כי אלוף פיקוד צפון יגיד לו: אני מכבד אותך מאוד, לך סביב. אלה דברים שקרו והם גם התפרסמנו בתקשורת.

אני אומר את הדברים האלה בעיקר לאור האמירה שלך שהמפכ"ל כפוף לשר, השר כפוף לממשלה. זו פרשנות מוטעית – המפכ"ל נתון למרות הממשלה ולכן היא האינסטנציה העליונה שלו בחוק החדש. אני מברך על זה, אני חושב שזה יוצר בחוק-יסוד: הצבא איזונים ובלמים שמאפשרים עבודה טובה יותר, אבל הבסיס להכול זה כמובן אמון בין השר למפכ"ל לממשלה, ולכן זה בא לידי ביטוי רק במקרים חריגים. אני מציע לכם להבין לעומק מה החלטתם פה.
היו"ר אופיר כץ
תודה, גדי. חבר הכנסת עופר כסיף.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לגבי 8ד יש לי גם אמירה וגם שאלה. השאלה – ואני אשמח אם היועצים המשפטיים יוכלו להשיב לי – בסעיף 59 כתוב: נודע למשטרה על ביצוע עבירה וכו' תפתח בחקירה, אולם בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור.
משה סעדה (הליכוד)
אם היה סבור שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
נכון, נכון, אבל אם אני לוקח את זה בתוך הקונטקסט גם של 8ד וגם של החוק ככלל, אם השר רשאי להתוות מדיניות כפי שזה מוגדר עד פה, נגזר מכאן שהוא יכול להורות גם לאותו פקד מתי לא לפתוח בחקירה בעבירה שאינה פשע. זה נותן לשר עוצמת יתר. זה על פי סעיף 59 המופיע ב-8ד.

הדבר השני, מספרים במקרא שכשבני ישראל קיבלו את התורה, הם אמרו "נעשה ונשמע", להבדיל מאחרים שאמרו קודם נשמע ואחר כך נעשה. מה שנגזר ממה שכתוב פה שהשר רשאי להתוות מדיניות לאחר ששמע את היועמ"ש ולאחר שהתייעץ עם המפכ"ל, במקום על דעתם או באישורם, זה בדיוק קודם כול נעשה ואחרי זה נשמע. זה גם נותן עוצמת יתר לשר.
מירי פרנקל שור
מלבד "ששמע את עמדת היועץ המשפטי", וכתוב בוועדת צדוק "התייעצות", זה בדיוק המלצת ועדת צדוק.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
נכון מאוד, אבל הנסיבות השתנו. הנסיבות השתנו, כמו שהשתנו גם גורמים אחרים, כי כשבזמנו וועדת צדוק ישבה על המדוכה, לפני כ-25 שנה, איש לא העלה על דעתו שיהיה שר או פוליטיקאי כזה או אחר שמבחינתו התייעצות תהיה לא יותר מאשר עניין פורמלי, בדיוק כמו שלפני כך וכך שנים לא חשבו שצריך לכתוב שראש ממשלה שעומד לדין על שחיתות ושוחד לא יוכל לשמש כראש ממשלה, ויש גם דוגמאות אחרות. לכן גם כאן, גם בהסתייגות שאנחנו נגיש וגם מה שאני אומר כרגע כדרישה שלנו, צריך שיהיה כתוב שהשר רשאי להתוות מדיניות כללית – לא בתחום החקירות וגם תחומים אחרים, ובהמשך אני אסתייג גם בעניין זה – על פי דעתם של היועץ המשפטי והמפכ"ל. לא אחרי ששמע והתייעץ, כי גם פה הוא יכול לשמוע ולהתייעץ. אגב, אני חייב להגיד פה לכולנו, אני חושב שהדיון פה בוועדה מוכיח כמה לא מספק לכתוב "שמע והתייעץ". למה? אנחנו שומעים ומתייעצים פה, אבל בסופו של דבר עושים מה שבא לנו. הייעוץ המשפטי כאן – גם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם של המשטרה וגם לפעמים של הוועדה – מייעץ, אנחנו מתייעצים ושומעים ובסוף מצביעים גם בניגוד להמלצות שלהם. אותו הדבר פה, זה לא מספק.

אני אשמח להתייחסות לגבי מה שאמרתי לעניין סעיף 59.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת שירי, בבקשה.
נאור שירי (יש עתיד)
קודם כול, הגעתי שלוש דקות באיחור וכבר אנחנו בסעיף 8ד.
מירי פרנקל שור
לא, אני ביקשתי להתחיל עם 8ד.
נאור שירי (יש עתיד)
אני יודע, ואז הבנתי שאנחנו מתחילים וקצת התבלבלו לי הדברים. אני חושב שזה אולי היה מיישב חלק מהטענות כלפי הייעוץ המשפטי.
מירי פרנקל שור
עצמאות המשטרה בחקירות זה סעיף סופר-חשוב ומאוד-מאוד חשוב שנתעכב על זה.
נאור שירי (יש עתיד)
בסדר גמור, אני מבין, אני רק חושב שזה היה מיישב חלק מהדברים שנאמרו כלפי הייעוץ המשפטי לממשלה שאמר שהדרישה היא להתייחס לסעיף הספציפי הזה ויכול להיות שהיה להם איזה מדרג מסוים או תיקונים מסוימים שהיו מיישבים את הסעיף הזה, אבל זו רק השערה.

אני רוצה להבין מה זה "מדיניות כללית" ואיך נקבע סדר העדיפויות בהתייחס לסעיף הזה במובן הכי פרקטי, ביום-יום? להוציא את המשפטי, להוציא את הכול, אני רוצה להבין איך היום קובעים מדיניות כללית בתחום החקירות.
היו"ר אופיר כץ
אני מבקש שתרשמו את השאלות ותענו במרוכז. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
בוקר טוב, אדוני, בוקר טוב לכולם. אני מבקש, ברשותך, לומר קודם אמירה כללית קצרה ואז לגשת לנוסח. יחסי הכוחות בין אופוזיציה לקואליציה - - -
היו"ר אופיר כץ
גלעד, כולם מתייחסים לסעיף ספציפי ואתה עוד פעם הולך לכלליות. די, דיברנו פה, דשנו בכלליות. אני מבקש להתמקד בסעיף.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד לך, זכות הדיבור אצלי ואני קובע על מה אני מדבר.
היו"ר אופיר כץ
לא, אנחנו מדברים עכשיו על סעיף ספציפי.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני, זכות הדיבור אצלי, אני קובע על מה אני מדבר. אתה רוצה לומר לפרוטוקול שאתה לוקח ממני את זכות הדיבור כי לא מתאים לך מה שאני אומר - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, אני רוצה שתדבר על הסעיף, לא אמירות כלליות.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני, אבל אני לא עובד אצלך, אני עובד אצל הציבור ששלח אותי לבית הזה.
היו"ר אופיר כץ
הציבור מצפה ממך שתתמקד בסעיף ותנסה להתייחס לסעיף.
גלעד קריב (העבודה)
לא. אני לא שואל אותך למה אני אתייחס. אתה רוצה לקחת ממני את זכות הדיבור - - -
היו"ר אופיר כץ
אם אתה תדבר בצורה לא מכובדת, לא רק שאני אקח ממך את זכות הדיבור, אני גם אוציא אותך. אם אתה תדבר בצורה לא מכובדת, אני אוציא אותך החוצה.
גלעד קריב (העבודה)
אני מדבר אליך בצורה הכי מכובדת שיש.
היו"ר אופיר כץ
יופי, עכשיו אני מקשיב.
גלעד קריב (העבודה)
מה שלא מכובד הוא שיו"ר ועדה קובע לחבר כנסת על מה הוא ידבר. זה לא מכובד וזה המשך של ההתנהלות שלכם לאורך כל הדרך.

אני אומר שיש ציבור ענק של קרוב ל-2.5 מיליון אזרחים שלא תומך בסיעות שעתידות להרכיב את הקואליציה והציבור הזה מצפה שקולו יישמע בבית הזה. לא רק יישמע במובן שהדברים נאמרו, אלא שיתקיים פה תהליך אמיתי, שהקול הזה יילקח בחשבון. תבחרו לרמוס את הקול הזה, בבקשה, זו הבחירה שלכם, אבל הקול הזה יישמע באופן מאוד-מאוד מהותי ויהיה מי שישמיע אותו.

לעניין של הצעת החוק הזאת, ראשית אני מבקש – מכיוון שלצערי הדברים קצת נבלעו בריצה שלנו אל עבר הקריאה הראשונה – להבין לאיזה סעיפים בהצעת החוק, כפי שהיא מנוסחת היום, הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד, מכיוון שאני יודע שישנה התנגדות ברורה של הייעוץ המשפטי של הכנסת, לא של הממשלה, לחלק מהסעיפים בנוסחם. לכן אני מבקש לדעת, מכיוון שהדברים נאמרו ככה לקראת הסוף, אם ישנה עמדה ברורה של הייעוץ המשפטי ביחס לסעיפים השונים, איזה סעיפים מבחינת הייעוץ המשפטי של הכנסת הם סעיפים שאין לגביהם התנגדות ואיזה סעיפים כרגע היועצת המשפטית של הכנסת, יחד אתכם, גורסת: אנחנו מתנגדים לנוסח הקיים. זאת כדי שנדע לפני שאנחנו מתחילים את הדיון הספציפי בסעיפים. זאת תשובה שחברי הכנסת צריכים לדעת – איפה העמדה הפורמלית שלכם.

לעניין הסעיף הספציפי – אפשר לדבר, אפשר להוסיף את המילה - - -
היו"ר אופיר כץ
הסתיים לך הזמן.
גלעד קריב (העבודה)
בבקשה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
כך נראה דיון - - -
היו"ר אופיר כץ
אתה בחרת לא להתייחס לסעיף, נגמר לך הזמן.
גלעד קריב (העבודה)
אתה לא מודיע לנו על מה אנחנו מדברים. כך נראה דיון בהצעה בקריאה שנייה ושלישית - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
די, די עם הדמגוגיה. הלוואי שאתה היית עושה דיונים כאלה ממצים. הלוואי. לא ראיתי אותך אף פעם דן כל כך הרבה ימים בסעיפים. מעולם לא עשית את זה. נו, באמת, די.
גלעד קריב (העבודה)
אתה מקשקש, אתה מפיץ שקרים. אתה מקשקש לחלוטין.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
מעולם הוא לא דן כל כך ביסודיות בסעיף ופתאום הוא רוצה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
ברמה הפרוצדורלית, חבר הכנסת סעדה אמר שעברנו קריאה ראשונה ועוברים הלאה, בואו נתקן. אז אני רק רוצה לחדש לחבר הכנסת סעדה שאפשר להגיע לקריאה ראשונה ובשנייה ושלישית החוק ראוי להתפייד ולהתאייד ובתנאי ששוכנעו חברי הכנסת. לכן זה לא שמעכשיו צריך ללכת קדימה וכל מה שהיה אחורה נשכח. ממש לא, ברמה הפרוצדורלית בוודאי וגם ברמה המהותית.

כמה דברים שגם אמרתי אתמול ואני אתייחס ל-8ד. אני מבקש מהייעוץ המשפטי גם של הכנסת וגם של הממשלה להראות לי באיזה עוד דבר חקיקה כתוב בחוק "מדיניות". בסריקה הקלה שאני עשיתי, והיא קלה, אני כנראה לא מושלם אבל בדקתי, המקום היחידי שזה מופיע, שאני מצאתי, שכתוב מדיניות בדבר חקיקה, זה בחוק החשמל. יש פה ערבוביה בין התחום המינהלי לבין התחום החוקי. כשעושים את הערבוביה הזאת, עושים ערבוביה גם בתוצאות.

אני מוסיף פה עוד נדבך על מה שאמר חבר הכנסת איזנקוט לגבי לקחת את הניסוחים מחוק-יסוד: הצבא. דיברו על זה גם לפניי וחשוב לי להדגיש את העניין הזה – מדובר כל הזמן על מערכת הכפיפויות או מערכת הזיקות שבין השר למפכ"ל, אבל מה בין השר לממשלה? כשאתם קובעים מדיניות בחקיקה, ללא גדרות וללא גבולות, מי קובע לממשלה מה יהיו הנושאים של המדיניות שלה? מהו הפורום שמקבל החלטות? אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת איזנקוט, איפה אותו קבינט שמדובר עליו מופיע בהצעת החוק? איפה הגדרות ששמים על מדיניות שר? כל זה נאדה, לא קיים.

לכן אני אומר בואו נתחיל במושכלות יסוד ואני מתייחס לאותו סעיף ד – ממתי קובעים "מדיניות" בחקיקה? קיבלנו איזה "גזירת גורל", במירכאות, כאילו תמיד היה, בכל מקום זה קיים, רק לא פה. אין חוק אחד – יש מדיניות בחקיקה של שר הפנים? של שר הדתות? גם לשר הביטחון אין מדיניות בחקיקה. יש פה ערבוב של שני תחומים – התחום המינהלי והתחום המשפטי, אלה שתי ספרות אחרות. אני לא מזלזל במדיניות שר, רק שכשהיא בחקיקה זה עולם אחר. לכן אני אומר מראש, ואני אומר גם לחבר הכנסת סעדה וכל מי ששומע, בכל העניין הזה אנחנו מתווכחים על הסמנטיקה של הניסוח, ואני אומר: לא. מדיניות שר לא תהיה בחקיקה. תראו לי איפה זה קיים. ומה שאומר חבר הכנסת בן גביר "אני לא יכול בלי זה", כאילו לכולם יש. לאף אחד אין. אמרתי, במה שאני סרקתי, רק בחוק החשמל יש את זה. ב-2016 עשו תיקון וקבעו מדיניות, וגם אז צריך לפרסם וכו'. איפה הנושא של הפרסום, של היידוע הציבורי? איפה הממשלה בתוך האירוע הזה? מי מוביל את המדיניות? מחר יחליט חבר הכנסת בן גביר לשנות את הוראות הפתיחה באש בלי שהיה דיון בממשלה? כלומר שהוא יחליט החלטות והממשלה תרוץ אחריו? חבר'ה, יש פה עירוב תחומים לגמרי.

לכן אני פונה לייעוץ המשפטי גם של הכנסת וגם של הממשלה שיגידו לנו באיזה עוד מקומות בדין יש מדיניות שר בחקיקה. אחרי שתגידו את זה, נעשה השוואה.

אני חוזר למה שאמר חבר הכנסת איזנקוט, מרוב שרציתם לעשות לא חשבתם לעומק; אני חוזר להליך – זה הליך לא ראוי, לא תקין שצריך לעצור אותו. צריך לעצור אותו בלי הרבה חוכמות, אבל לעצור אותו אחרי שהשתכנענו שבאמת צריך לעצור אותו, לא מגחמה פוליטית. זה לא טוב לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו עושים פה עכשיו עבודה לא רצינית, לא מקצועית, ואני קורא לייעוץ המשפטי של הכנסת שתפעילו את הממ"מ, תפעילו את עצמכם, את הייעוץ המשפטי לממשלה, תבואו עם נתונים איפה עוד יש במדינת ישראל מדיניות שר בחקיקה. תודה רבה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. בבקשה, תשובות לשאלות חברי הכנסת.
אלעזר כהנא
לשאלה איך זה עובד היום - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני גם מבקש תשובה לגבי סעיף 59.
מירי פרנקל שור
אני מבקשת להציע נוסח. יש לי מענה לזה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני אשמח לשמוע כמובן. רק להזכיר את השאלה – בסעיף 59 כתוב שבעבירה שהינה פשע, רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור. שאלתי: האם לאור הקונטקסט הכללי של החוק וגם הקונטקסט של 8ד וגם לאור 8ג, האם בכך שהשר מתווה מדיניות כללית גם בחקירות, הוא יוכל להורות לאותו קצין בדרגת פקד שלא לחקור? אם התשובה היא כן, צריך לתקן פה את הנוסח כדי שלא ייווצר מצב כזה.
אלעזר כהנא
הפרשנות של הנוסח המוצע זה דבר קצת גדול עליי. אמרתי את זה בפעם הקודמת, אני לא בטוח שאני מבין מה התוצר שייצא מהחקיקה אחר כך, נצטרך לפרש את זה אחר כך. בשביל זה יש את היועמ"שית של הממשלה והיא יכולה להתייחס וכך גם היועמ"שית של הוועדה לגבי הפרשנות של החוק המוצע. לגבי המצב הקיים – זו מערכת מאוד-מאוד מורכבת בשאלה של מתי פותחים בחקירה, איך מגיעים לכך שפותחים בחקירה, הגשת התלונות למשטרה. ברור שאם יש אירוע רצח אני לא צריך שמישהו יגיש תלונה, אנחנו פותחים בחקירה כי נודע למשטרה. כמו שכבר אמרתי, יש עבירות שאין תלונות והמשטרה לא תפעל ולעולם לא נדע. יש מקומות שאנחנו יודעים שיש תת-דיווח, ולכן במקומות שאנחנו מצליחים לדעת את זה, אנחנו צריכים ליזום. יש פה עבודה משותפת עם פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה שקובע. היועצת המשפטית עומדת בראש מערכת אכיפת החוק ויש גם השפעה מאוד גדולה לממשלה ולשר. לוקחים נושא של "מסלול בטוח", כל הסיפור של הפשיעה ברחוב הערבי, וזו כבר הנחיה שקיבלנו מהממשלה ומי שמוביל העבודה הגדולה הבין-משרדית הוא סגן השר. לצורך העניין, אם נתקלים בתופעה שהיא מכת מדינה, אז הממשלה מתגייסת ומקצה משאבים, נותנת הנחיות, מקימים את מתפ"א, מקימים את יחידת "יואב", מקימים את "אתגר", מקימים יחידות כדי שנטפל בעבירות. אנחנו מקבלים הנחיות ואנחנו מבצעים אותן. אגב, גם בקורונה קיבלנו הנחיות וביצענו. המשטרה התנגדה לקחת את משימת הקורונה, לא חשבנו שזו משימה שמתאימה למשטרה וגם חשבנו לאן זה יוביל את המשטרה, מה שקרה שכנראה קרה. גם היום המשטרה מבצעת את החלטות הממשלה ומדיניות השר. בכל הנושא של חקירות ומודיעין ככלל, מערכת אכיפת החוק מובלת על ידי היועצת המשפטית לממשלה שקובעת מדיניות, שמנחה הנחיות. אין טעם שאני אתחיל לנהל חקירות כמדיניות עצמאית של המשטרה אם אחר כך לא תהיה העמדה לדין על ידי הפרקליטות. זה נוגע בהרבה תחומים, כולל למשל סוגיית ההפגנות, שחבר הכנסת בן גביר דיבר עליה – האם אני עוצר ופותח בחקירה בעקבות הפרת הנחיות המשטרה בתחום ההפגנות כן או לא, ואם יש טעם בחקירה אם אחר כך לא תהיה העמדה לדין או מה יגיד בית המשפט אחר כך.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לא רק כן או לא, גם כלפי מי כן וכלפי מי לא.
אלעזר כהנא
ניסיתי לומר שזו מערכת מאוד-מאוד גדולה, מורכבת, מוסדרת. .
נאור שירי (יש עתיד)
בכל זאת לא הצלחתי להבין איך קובעים מדיניות. איך נקבעת מדיניות כללית?
אלעזר כהנא
אני חושב שדיברתי על זה.
נאור שירי (יש עתיד)
אתה ציינת ונתת דוגמאות לכיצד המשטרה עובדת, איך היא מקבלת הנחיות. למשל, דיברת על התוכנית "מסלול בטוח" ושלמעשה התוו מדיניות. אני שואל על הפרקטיקה – כשיש בהצעת החוק אמירה שהשר רשאי להתוות מדיניות כללית בתחום החקירה, אני רוצה להבין איך זה קורה. למשל, השר יושב בינואר 2023 ועכשיו מציגים בפניו את עולם החקירות וכל נושא החקירות במדינת ישראל והוא קובע את מי להעמיד לדין, הוא קובע איזה נושאים יותר חשוב או פחות חשוב לחקור? זה מה שקןרה? איך זה בהשוואה למצב היום?
אלעזר כהנא
השר יכול לקבוע מדיניות כללית למשל כשהוא נתקל במכת מדינה, כשהוא מקבל הרבה פניות בתחום מסוים. הוא קורא למפכ"ל או לראש אח"מ, שומע מה קורה כרגע, למה התופעות שהוא שומע עליהן קיימות, אם זה נכון או לא, למה זה קורה, ומנתחים את התופעה.
נאור שירי (יש עתיד)
אתה מסביר לי את המצב היום. אני רוצה שתקשר את זה להצעת החוק.
אלעזר כהנא
אני לא מפרש את הצעת החוק.
היו"ר אופיר כץ
הוא כבר עונה לך פעמיים. אתה לא מקבל את התשובה, נאור, זה משהו אחר. זה לא שהוא עונה לך תשובה שאתה לא מצליח להבין.
נאור שירי (יש עתיד)
אני מצליח להבין.
היו"ר אופיר כץ
תכף המציע איתר בן גביר יסביר לך.
נאור שירי (יש עתיד)
אתה לא מקשיב.
היו"ר אופיר כץ
מירי, את רוצה להתייחס? אני רוצה להתקדם.
מירי פרנקל שור
אני מבקשת להציע ב-8ד - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אין שום התייחסות לשאלות, זה הזוי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
מירי, אין התייחסות לדברים שנאמרים כאן. את מציעה משהו ואני שאלתי על מדיניות שר למשל, איפה זה מופיע בדבר חקיקה.
היו"ר אופיר כץ
יואב, לא הגעת בזמן והיה דיון מאוד- - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
על מה שאמרתי לא היה דיון.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אני לא אומר את זה בעוקצנות. היה דיון על סעיף 8ד ומנסים עכשיו להגיע לאיזשהו נוסח. בינתיים הם כתבו דברים ונתתי לח"כים לדבר, זה לא אומר שאין התייחסות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אבל אני אומר את זה לא בפעם הראשונה ואני מחפש התייחסות עניינית ומקצועית מהייעוץ המשפטי, אם יש עוד מקום שיש מדיניות שר בדבר חקיקה. התשובה לכך צריכה להיות או כן, איפה או לא.
מירי פרנקל שור
לפני שאני אציע, אני גם אחזור לשאלה שלך, חבר הכנסת קריב.

הדיון שהיה כאן לעניין ההערות שהיו לסעיף 8ד(ב) – אני מציעה את הנוסח הבא: אין בהוראות סעיפים 8א עד 8ג כדי לגרוע מחובותיהם של המשטרה ושל שוטר למלא את תפקידיהם ולהפעיל סמכויותיהם על פי דין. אני חושבת שלהערות שאתם העליתם זה נותן את המענה.
גלעד קריב (העבודה)
זו אמירה כללית מדיי. בלי התייחסות לעניין של חקירה?
נאור שירי (יש עתיד)
אני באמת לא מבין. מדובר פה על התוויית מדיניות כללית בתחום החקירות ואנחנו כאילו לא מדברים על זה, אופיר. אז מה אנחנו עושים פה כבר שעתיים?
היו"ר אופיר כץ
היועצת המשפטית אמרה עכשיו. די, נאור, אל תנהל לי פה את הדיון.
נאור שירי (יש עתיד)
אני לא מנהל את הדיון, אני שואל שאלות.
היו"ר אופיר כץ
נתתי לך ארוכות לדבר ולשאול.
נאור שירי (יש עתיד)
הייתי הכי קצר בשאלה שלי.
מירי פרנקל שור
במקום 8ג יהיה 8ד. זה המענה. אני מציעה שזה יהיה במקום.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
סליחה, אבל לא קיבלתי מענה לשאלה שלי, גם לא מהדברים שלך, מירי.
מירי פרנקל שור
למה זה לא נותן לך את המענה?
היו"ר אופיר כץ
לא, עכשיו הייעוץ המשפטי לממשלה מתייחס להצעה של מירי.
מירי פרנקל שור
אם אתה מדבר על סמכות לא לחקור, אני חושבת שהסעיף הזה נותן בדיוק את המענה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני אגיד לך מדוע זה לא מספק אותי.
גלעד קריב (העבודה)
הייתה הצעה שלכם ל-8ד(ב).
עמית מררי
מירי, זה סעיף כללי שמתייחס לכלל הדברים?
מירי פרנקל שור
לא, זה במקום סעיף 8ד(ב).
היו"ר אופיר כץ
תקראי שוב את ההצעה.
מירי פרנקל שור
אני מתייחסת לסעיף 8ד – סעיף (ב) יימחק ויהיה סעיף כללי שיאמר: אין בהוראות סעיפים 8א עד 8ד כדי לגרוע מחובותיהם של המשטרה ושל שוטר למלא את תפקידיהם ולהפעיל את סמכויותיהם על פי דין.
עמית מררי
הנוסח הזה הוא אכן נוסח הרבה יותר טוב ונכון שהוא יחליף את הנוסח הקיים.
מירי פרנקל שור
את 8ד(ב).
עמית מררי
כן. אנחנו מבינים שהוא לא חל רק לגבי החקירות, אלא זו אמירה כללית לגבי סמכויות המשטרה.
מירי פרנקל שור
נכון.
עמית מררי
אוקיי, אז בהחלט, הנוסח הזה הרבה יותר טוב והוא פותר חלק מהבעיות בנוסח שהוצע בקריאה ראשונה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
ובתנאי שתוסיפו ל-8ג: יתווה בנושאים ובאופן שקבעה הממשלה.
מירי פרנקל שור
שנייה. אנחנו מפרקים - - -
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לא, אנחנו לא מפרקים. אנחנו מדברים עכשיו על קומה שלישית כאשר אין את היסודות. את מדברת על קומה שלישית ואין את היסודות. אני אומר שצריך לחזור לקומת היסוד. אי אפשר לדבר על קומה שלישית, לעשות את הגינון ולעשות את הכול ברגע שאין יסודות. אני אומר לכם שוב, היסודות של מדיניות שר בחקיקה – על זה אני רוצה תשובה.
עמית מררי
אנחנו חושבים שהסעיף הזה צריך להיות סעיף שעומד בפני עצמו.
מירי פרנקל שור
כן, זו הצעתי.
עמית מררי
אני חוזרת שוב לאמירה הקודמת, אנחנו כן חושבים שצריך לראות את הדברים במכלול. אין די בו כדי לעשות את עבודת האיזון הנכונה בתוך החוק. שוב, גם בתגובה לדברים שנאמרו פה, בין היתר על ידי חבר הכנסת סעדה, ובעיקר על ידי חבר הכנסת סעדה - - -
משה סעדה (הליכוד)
משה. משה, אם אפשר. אני כבר לא בצבא כבר 24 שנים.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, פה זה ככה. תתרגל.
משה סעדה (הליכוד)
זכותי שייקראו לי משה ולא סעדה.
היו"ר אופיר כץ
זה לא יעזור לך.
משה סעדה (הליכוד)
אז אני אעיר עוד פעם ועוד פעם.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
"ממשה עד משה לא קם כמשה"... זה מה שהוא אומר במילים אחרות.
עמית מררי
אנחנו אחרי קריאה ראשונה ולכן מחובתנו להציג פה את הראייה שלנו לגבי ההצעה כמו שהיא אחרי קריאה ראשונה. שוב להציג כמכלול, ואם לא עכשיו אז בהמשך, היושב-ראש יחליט מתי, אבל חשוב לנו לעשות את זה, מחובתנו לעשות את זה ולהביא את הדברים האלה בפני חברי הכנסת. חשבנו שנכון מלכתחילה לראות את המכלול. כמו שאמר חבר הכנסת סגלוביץ', יש פה את היסודות וחשוב לנו - - -
היו"ר אופיר כץ
אבל כל סעיף שניקח אחד תלוי בשני. לא תמצאי סעיף שתגידי אוקיי, מפה אני מתחילה.
נאור שירי (יש עתיד)
אבל התחלנו ישר ב-8ד.
היו"ר אופיר כץ
אם היית מתחיל ב-1 זה לא היה נותן לך מענה.
נאור שירי (יש עתיד)
לא נכון. חבר הכנסת סגלוביץ' התייחס למדיניות של השר.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני מרגיש שיש כאן איזשהו דו-שיח של חרשים. לא יכול להיות שאנחנו יושבים כאן ארבעה ימים ומדברים ומתקנים גם, ואני בא בלב פתוח ונפש חפצה ומתייחס להערות, ופתאום בא חבר הכנסת שירי ואומר עוד פעם: מה זה החוק הזה? הוא קובע שהשר יחליט את מי להעמיד לדין ואת מי לא יעמיד לדין. זה ציטוט. סליחה, אנחנו תיקנו את זה, דיברנו על זה, אני התייחסתי לזה לפחות שש או שבע פעמים במהלך הדיונים. אני מרגיש דו-שיח של חרשים. ההערות כאן, סליחה שאני אומר, חוזרות על עצמן פעם אחר פעם, אחר פעם. אני לא מכיר מקרה כזה שהאופוזיציה טוענת משהו, הקואליציה המיועדת משיבה, עוד פעם משיבה, עוד פעם משיבה, עוד פעם משיבה, וכאילו עברו ארבעה ימים - - -
מירי פרנקל שור
זה תהליך החקיקה.
נאור שירי (יש עתיד)
לא נורא, הוא חבר כנסת צעיר, הוא יבין שזה הליך החקיקה וככה מתבצעות הקריאות בוועדה.
היו"ר אופיר כץ
לא להפריע. נאור שירי, קריאה שנייה.
נאור שירי (יש עתיד)
אבל הוא דיבר אליי.
היו"ר אופיר כץ
לא, לא, אמרתי לך להפסיק ואתה ממשיך. קריאה שנייה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני באמת לא מבין, זה לא אמור לעבוד ככה, מירי? צריך להיות איזשהו דיאלוג בין הצדדים?
מירי פרנקל שור
יש דיאלוג.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
לא, זה לא דיאלוג אם חוזרים על הטענות פעם אחר פעם כשאני השבתי עליהן.
נאור שירי (יש עתיד)
זה דיאלוג. אתה לא משנה את הדברים.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אפשר להגיד "אני לא מקבל", זה לגיטימי. יגידו: תשמע, אתה לא משכנע אותנו, לדעתנו זה כך, לדעתך זה אחרת. זו הכנסת. התפקיד שלי זה לנסות לשכנע את החברים כאן, התפקיד של החברים שלי מהצד השני זה לנסות לשכנע את החברים הפוך. תהיה הצבעה, דמוקרטיה, מה שייקבע – ייקבע, אבל אי אפשר לחזור שוב ושוב על הדברים.

אני באמת מאוד מכבד ומאוד מעריך, אבל חבר הכנסת איזנקוט עוד פעם דיבר על העניין הזה של הצבא וכאילו - - - . הסברתי את זה כמה פעמים. אני אומר עוד פעם, חבר הכנסת איזנקוט, שאני מאוד-מאוד מעריך אותך, אבל צריך להבין. אני לא מקבל את הטענה, את התפיסה, את התזה שיש צבא ויש משטרה, והיה מי שהיה בייעוץ המשפטי שאמר שיש שב"כ והמשטרה דומה לשב"כ ולא לצבא. סליחה, לדעתי הצבא הרבה-הרבה יותר דומה למשטרה, ואני אסביר.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אתה רואה שאתה לא מבין מהחיים שלך.
היו"ר אופיר כץ
עופר כסיף, קריאה ראשונה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הסברתי ואני אסביר את זה שוב.
גלעד קריב (העבודה)
כשרואים חלק קטן בצורה צינית - - -
היו"ר אופיר כץ
גלעד קריב, קריאה ראשונה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הטענה שהצבא זה לא דומה כי הצבא הוא מול אויבים – אז מה? איזו אמירה מחרידה זו? מה, מול אויבים אין כללים? אין אמנות בין-לאומיות? מול אויבים אפשר לעשות כל מה שרוצים?
נאור שירי (יש עתיד)
- - -
היו"ר אופיר כץ
נאור שירי, קריאה שלישית. אני לא אקבל אמירות כאלה, החוצה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אבל הוא לא אמר - - -
היו"ר אופיר כץ
אני שמעתי טוב מאוד מה הוא אמר. החוצה. אני לא אקבל את זה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הם רגילים שיוצאים לחמש דקות, אז מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
היו"ר אופיר כץ
נא להוציא את נאור שירי.

(חבר הכנסת נאור שירי יוצא מחדר הוועדה.)
גלעד קריב (העבודה)
אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים? איתמר, איפה התשובות לגבי משך הטיפול בתיקים? אנחנו פה כבר ארבעה ימים - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
נתתי תשובות לכל מה ששאלתם.
היו"ר אופיר כץ
לא להפריע, הוא בזכות דיבור. אף אחד לא הפריע לך כשדיברת.
גלעד קריב (העבודה)
חוץ מהיושב-ראש אף אחד לא הפריע לי.
היו"ר אופיר כץ
גלעד קריב, קריאה שנייה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני אשיב לך עוד פעם. השבתי לך ארבע פעמים על הנושא הזה, אני אשיב שוב, אבל אל תקטע לי את חוט המחשבה. הטענה שזה לא דומה ומה פתאום וצבא זה מול אויבים ומשטרה זה מול אזרחים, היא טענה לא נכונה משפטית, חוקתית. אגב, כאזרח שוחר דמוקרטיה, יש בעיה מאוד קשה איתה. יתרה מזאת, לומר שהדבר הדומה זה דווקא השב"כ, זה ממש לא נכון. אני אומר לכם, חבריי היועצים, שאתם הרי יודעים ששב"כ זה חוקים לגמרי שונים ואחרים. השב"כ יש לו סמכויות שהן קשות מאוד, חודרניות מאוד. קח לדוגמה – ואני זוכר את זה מימיי כעורך דין – השב"כ יכול לבוא - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
כנאשם.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
מי שבינתיים תקף שוטרים, זה אתה, עופר כסיף, לא אני.
היו"ר אופיר כץ
עופר כסיף, קריאה שנייה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אתה זה שהורשע.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אתה זה שתקף שוטרים. אני הורשעתי בסטיקרים לפני 20 שנה, אתה לפני כמה חודשים הרבצת לשוטרים וחיילים.
היו"ר אופיר כץ
עופר כסיף, קריאה שלישית. החוצה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
- - - פשיסטי - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אתה הרבצת לשוטרים וחיילים לפני כמה חודשים.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אתה שקרן, פשיסט וגזען.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני בכרוזים לפני 20 שנה - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
שקרן, פשיסט, גזען.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
- - ואתה הרבצת לחיילים ושוטרים.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אתה רק נעשה יותר גרוע.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אתה הרבצת לחיילים ושוטרים.
נעמה לזימי (העבודה)
אתה הופך את המשטרה לפוליטית.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
ולמה לא הגישו נגדך כתב אישום, זה עוד שאלה. מה קורה כאן? מה יש לך איזה חסינות שלא מגישים נגדך כתב אישום? החסינות להתפרע ולהשתולל, להרביץ לשוטרים? זו שאלה מעניינת מה שקרה כאן.
נעמה לזימי (העבודה)
כמו חסינות שמשרתת - - -
היו"ר אופיר כץ
נעמה לזימי, קריאה שנייה.

(חבר הכנסת עופר כסיף יוצא מחדר הוועדה.)
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
מה שקרה כאן זה מעניין.

בכל מקרה, השב"כ מחזיק בידיו למשל לעצור 21 ימים וחשוד לא רואה את עורך דינו. זה לא אותו דבר כמו המשטרה. במשטרה זה משהו אחר ולכן לטעמנו כשבשב"כ יש את העניין הזה שזה לא פוליטי וממלכתי, זה בא בצדק, כי השב"כ פועל הרבה יותר במחשכים לעומת המשטרה, שכמו שאומרים אור השמש מחטא. משטרה – עצור, אחרי 24 שעות במקסימום מביאים לבית משפט. אין להם סמכות להחזיק אותו ולהסתיר אותו.

אמר חבר הכנסת סגלוביץ' שאין דבר כזה, איפה יש מדיניות, איזה מקומות יש בהם יש מדיניות לעניין חקירות או מדיניות כללית ומה פתאום מדיניות כללית. אז קודם כול, השר שלך, אדוני חבר הכנסת סגלוביץ', השר בר לב, מוציא כל איזושהי תקופה על המדיניות שלו. אבל אני חייב להגיד לך, אנחנו הזמנו דוח מהממ"מ וביקשנו משפט משווה. מסתבר למשל שבמדינה כמו אוסטרליה סעיף בחוק מקנה לשר סמכות לקבוע הנחיות כלליות לגבי פעילות המשטרה שיחייבו את הנציב ואת הארגון כולו. הסעיף מדבר על הנחיות בכתב, ספציפיות וכלליות, לנציב. עוד קובע החוק באוסטרליה שהנציב חייב לציית לכל ההנחיות שניתנו לפי סעיף זה, בין היתר – בסמכויות – סעיף 10(1) לחוק המשטרה האוסטרלית קובע שלשר תהיה אפשרות לתת הנחיות שונות ומשונות; בניו-זילנד אותו הדבר – לשר יש אפשרות למדיניות כללית. השר יכול להכתיב החלטות כאלה ואחרות בדבר מדיניות. זה מה שהסברתי כמה וכמה פעמים.
גלעד קריב (העבודה)
- - - קריאת ביניים. אם אתה רוצה להוציא אותי על קריאת ביניים, תוציא אותי.
היו"ר אופיר כץ
אני רק מזכיר לך לא להפריע.
גלעד קריב (העבודה)
אני זוכר את זה. קריאת ביניים לא נחשבת כהפרעה.
היו"ר אופיר כץ
לא אמרתי שאני מוציא אותך, אמרתי שתזכור רק שאתה בקריאה ראשונה.
גלעד קריב (העבודה)
אני זוכר היטב את הקריאות שלי. תרצה להוציא אותי על קריאת ביניים, כך לנהל את הדיון – אז תנהל אותו.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הסברתי כמה וכמה פעמים שהסמכות הזאת "מדיניות כללית" חלילה לא באה לנגוע בחקירות ספציפיות. בשביל זה בדיוק הכנסנו את הסעיף, את ההסתייגות - - -
גלעד קריב (העבודה)
הורדת את הסעיף?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
בסדר, אתה לא מסכים. אני חושב שהסעיף שקיים - - -
גלעד קריב (העבודה)
למה הורדת את הסעיף של החקירות הספציפיות?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
תקרא את הסעיף: אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפי כל דין בעניין חקירה או תיק. אלה דברים מפורשים, מה יותר ברור מזה, לרבות לעניין פתיחתם - - -
גלעד קריב (העבודה)
אדוני השר המיועד, אתה הצעת סעיף?
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת קריב, תן לו לסיים. שאלת שאלה, הוא ענה לך.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני מנסה לענות לך. אתה לא אוהב את התשובה, זה משהו אחר, אבל אני עונה לך: לרבות עניין פתיחתם, ניהולם וסגירתם ואין בהם כדי לגרוע מחובתה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע עבירה כאמור בסעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי. לטעמי הסעיף הזה נותן לכם מענה לכל הטענות שטענתם. תקראו את הסעיף. אם אתם קוראים את הסעיף, אתם מבינים את המענה.
נעמה לזימי (העבודה)
הוא טועה ומטעה את כולם. זה לא מה שזה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אז את לא מסכימה ואני חושב אחרת. זו דמוקרטיה.
נעמה לזימי (העבודה)
זה לא לא מסכימה. אני מדברת על עובדות, אתה מטעה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
את לא מכירה את החוק הזה, באמת.
היו"ר אופיר כץ
נעמה, אמרת, שמעו אותך. תודה.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, אני רציתי - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
עכשיו משפט אחד לחבריי בייעוץ המשפטי לממשלה. כבר יותר מכמה ימים – לדעתי אנחנו כבר שבוע וחצי, קרוב לשבועיים – אנחנו בדיאלוג אתכם. כפי שאמרתי, והייתה לי ביקורת על זה, מיהרתם מאוד, פחות מ-24 שעות אחרי שהונחה הצעת החוק כבר הייתה לכם עמדה שלילית. צר לי, אני חושב שלא ככה אמורים לגבש עמדות, אבל זו בהחלט זכות שלכם ואני יש לי רק להביע תהיות. אני כן אומר לכם משהו אחד: לאורך כל הדרך ביקשתי שתציעו נוסח, תציעו נוסח חלופי. תביאו לי משהו חלופי שאני אראה ואבדוק. הרי אני יושב כאן בדיונים, אתם רואים את זה. אני לא מכיר הרבה מיועדים או הרבה מציעים שיושבים רצוף בדיונים מבוקר עד ערב כדי לשמוע וכותב את ההערות. היו לכם הערות בעניין העמדה לדין, גם לחברתי היועצת המשפטית של הוועדה, גב' מירי פרנקל שור, וקיבלנו – מחקנו את ההעמדה לדין; היו לכם הערות לגבי המעמד של המפכ"ל – הכנסנו את זה. אני באמת מפציר בכם, בפעם המי יודע כמה, תביאו הצעת חוק נגדית. אמרתם: אנחנו נראה לך, אנחנו נביא, אנחנו נביא נוסח.
עמית מררי
הבאנו.
גלעד קריב (העבודה)
הם שמו על שולחן הוועדה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני לא ראיתי, לא קיבלתי.
נעמה לזימי (העבודה)
אז אם לא ראית, בוא נדון בהצעה - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
על השולחן שלי אין את זה.
גלעד קריב (העבודה)
מה זה? זה הובא לוועדה.
נעמה לזימי (העבודה)
הם הגישו הצעה.
היו"ר אופיר כץ
מאז הפגישה שהיינו, פניתם פעם נוספת למציע?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אנחנו נפגשנו וסיכמנו שתביאו לי.
גיל לימון
אבל זה עלה לאתר הוועדה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני לא ראיתי את זה באתר הוועדה, אבל אני כן זוכר שאמרתם אנחנו נביא לך.
גיל לימון
זה אפילו חולק פיזית.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אז תתנו לי. יש לכם את זה כרגע? תתנו לי. אני אעשה עבודת מטה על הדבר הזה, אתם גם יודעים שכל הערה שלכם - - -
היו"ר אופיר כץ
איתמר, מה שהם הביאו זה מה שכבר דנו ביחד בפגישה שהיינו. אתה חוזר אחורה עם זה עכשיו. מאז כבר התקדמנו ועברנו קריאה ראשונה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אם זה אותו נוסח, אז דנו בזה.
נעמה לזימי (העבודה)
אם הוא לא שם לב שהם הביאו נוסח, מה זה אומר?
היו"ר אופיר כץ
מה שהם הגישו, זה היה בפגישה שהייתה עם כל הגורמים, פגישה של כמה שעות, ודנו בנוסח שלכם.
עמית מררי
לא דנו בנוסח שלנו.
היו"ר אופיר כץ
אז יש פער בין מה שאתם אומרים בפגישות לבין הנוסח שכתבתם?
נעמה לזימי (העבודה)
אבל לא דנו בנוסח הזה.
היו"ר אופיר כץ
נעמה לזימי, קריאה שלישית. די, אי אפשר ככה.

(חברת הכנסת נעמה לזימי יוצאת מחדר הוועדה)
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
עו"ד מררי, ישבנו ישיבה ארוכה מאוד. ישבנו כמה ישיבות, אבל הייתה ישיבה אחת ארוכה מאוד. באותה ישיבה ביקשתי מכם להביא נוסח. אם זה מה שדיברתם אז, אז בסדר. אני שמעתי, התייחסתי, ועל בסיס הדברים גם עשיתי כמה תיקונים ושינויים.
גלעד קריב (העבודה)
אפשר לשאול את איתמר?
היו"ר אופיר כץ
כשהוא יסיים אני אאפשר לך.
גלעד קריב (העבודה)
אני רוצה לשאול - - -
היו"ר אופיר כץ
אני אאפשר לך כשהוא יסיים.
גלעד קריב (העבודה)
אני רוצה להבין את ההצעה שלו.
היו"ר אופיר כץ
איתמר, דנו בזה בפגישה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
כן, אני קורא את זה. זה בדיוק מה שדיברנו בפגישה. דיברנו על זה בפגישה והתייחסתי לזה בהרחבה. נתתי דעתי, קבענו מה שקבענו כאן מבחינת מה להוסיף, מה להוריד. ראיתי את הנוסח הזה ואם זה הנוסח הזה, אז ישבנו ודיברנו עליו. בעניין תפקיד המפקח אמרתם מה שאמרתם, אני אמרתי מה שאמרתי. דנו בזה. אני אומר שוב, אם יש לכם הצעה נוספת, אני אשמח לשמוע. ואם לא – בסדר, ראיתי, עברתי, דיברתי על זה. חבריי חברי הכנסת, אני רק מבקש מכם דבר אחד: אל תחזרו על הדברים. אני מכבד אתכם, אבל אתם חוזרים פעם אחר פעם על טענות שטענתם ביום הראשון בוועדה, ביום השני בדיון בוועדה, ביום השלישי בדיון בוועדה. בסדר, מותר לכם לטעון, מותר לי בחלק מהדברים להשתכנע, בחלק מהדברים לא להשתכנע, אבל צריך להיות כאן איזשהו שיח ואי אפשר פעם אחר פעם לחזור על אותם דברים שקיבלתם עליהם את כל התשובות. אמרתי, מר סגלוביץ', תקרא את המשפט המשווה ותראה שבעוד מדינות בעולם יש את הסמכויות הללו.
גלעד קריב (העבודה)
יש שם סעיף של עצמאות המשטרה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
חבר הכנסת בן גביר, אני רוצה להקריא לך. אתה אמרת משהו, לפחות שהציבור ידע: במקביל, יש הסדרים מיוחדים בכל מדינה. באוסטרליה, כך למשל במדינת ויקטוריה, חל הסדר דומה לעניין אחריות השר, אך בה בעת הבדל מהותי – רשימה של תחומים שידו של השר אינה מגעת, ובתוכם חקירות, תביעות, אך לא פחות חשוב מכך גם הסמכות לפרוס כוחות שיטור. כלומר, האמירות שאתה אמרת - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
רגע, על מדיניות כללית אנחנו מסכימים שיהיה בסדר, שמותר?
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
כרגע אנחנו לא מסכימים, אני רק מסכים על זה שאמרת דברים לא נכונים בוועדה. על זה אנחנו מסכימים - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אוקיי, בוא תסביר.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
- - שאתה אומר דברים לא נכונים ומציג אותם כנכונים.

אני מבקש מיושב-ראש הוועדה להגיד משהו אחד קטן, או גדול: האמירה שחוזר עליה חבר הכנסת בן גביר שכאילו אין מדיניות שר וכו' וכו', אמרתי יותר מפעם אחת ואני אחזור עוד פעם, אולי הבעיה אצלי, בהסבר. יש מדיניות שר, חשוב שתהיה מדיניות שר.
היו"ר אופיר כץ
חברי הכנסת שיצאו, לא אמרתי שאתם יכולים לחזור.
נאור שירי (יש עתיד)
באתי לשאול.
היו"ר אופיר כץ
שואלים משם, לא נכנסים ושואלים. אתם עדיין לא יכולים לחזור.
נאור שירי (יש עתיד)
אמרת לי קפה.
היו"ר אופיר כץ
אתה שותה מהר מדיי... תצאו, נעבור לסעיף הבא ואז אקרא לכם.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
חבר הכנסת איתמר בן גביר בא והקריא משהו מאוסטרליה, אז דאגתי רק לציין את העובדה שמה שחבר הכנסת בן גביר אומר הוא לא דבר נכון, והקראתי.

הדבר השני לגבי מדיניות שר שהוא אמר – חשוב שתהיה מדיניות שר, מדיניות שר הייתה לאורך כל השנים, הוקמו יחידות לאורך כל השנים גם כחלק ממדיניות שר. יושב-ראש הוועדה יושב כאן, הוא עבד יחד עם גלעד ארדן. 105 הוקמה כחלק ממדיניות שר; להב 433 הוקמה כחלק ממדיניות שר; הסיגינט הוקם כחלק ממדיניות שר; חוק מחקרי תקשורת חוקק כחלק ממדיניות שר; מאגר ה-DNA חלק ממדיניות השר צחי הנגבי עוד ב-2006- - -
היו"ר אופיר כץ
אוקיי, תודה רבה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
שנייה, לא תודה. רק להשלים את המשפט, כי נאמרו דברים לא נכונים כאילו שאני אמרתי. אמרתי רק דבר אחד: אני לא מכיר דבר חקיקה שבה מדיניות שר נמצאת בדבר החקיקה, בוודאי לא בדברים של סמכויות במערכת אכיפה. ואחרי שאמרתי את הדבר הזה אני עדיין מחכה לתשובה, גם מהייעוץ המשפטי לממשלה וגם מהייעוץ המשפטי של הכנסת, איפה זה היה. זאת הקומה הראשונה, כי מדיניות שר שהיא מעל למדיניות ממשלה כובלת את האחריות המשותפת. זה משהו בתחום החוקתי, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. כל הזמן מדברים על שר-מפכ"ל ולא על שר-ממשלה. אני חוזר כל הזמן על אותם דברים ולא מקבל תשובות וראוי שאני אקבל תשובה. גם אם יגידו לי שאני מדבר שטויות – זה בסדר, רק שתהיה תשובה.
גלעד קריב (העבודה)
אני לא מצליח להבין, וגם אם אתה טוען שהסברת פעם אחר פעם לא קיבלנו - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
לא השתכנעת.
גלעד קריב (העבודה)
יש שתי שאלות - - -
היו"ר אופיר כץ
גלעד, בקצרה, שאלה אחת, בלי ההקדמות האלה. רצית שאלה, אפשרתי לך, אבל לא נאומים עכשיו. שאלה.
גלעד קריב (העבודה)
אני לא מבין מדוע הורדת את הסעיף שמסייג התערבות בחקירות ספציפיות. הסעיף הכללי זה בסדר גמור - - -
היו"ר אופיר כץ
אני שמעתי את בן גביר עונה על השאלה הזאת כמה פעמים.
גלעד קריב (העבודה)
אז אני לא שמעתי. השאלה השנייה שאני מבקש להבין פעם נוספת: מה המשמעות של המונח "טיפול בתיקים"? אנחנו שואלים את זה כל ישיבה, לא מקבלים על זה תשובה ברורה לא מהייעוץ המשפטי של הכנסת ולא - - -
היו"ר אופיר כץ
תודה, גלעד. בבקשה, הייעוץ המשפטי לממשלה.
גלעד קריב (העבודה)
ואני עדיין ממתין לתשובה, שצריכה הייתה להיות בראשית הדיון, כי אם מדברים פה על סעיפים - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, לא, שאלת, אפילו באריכות, שתי שאלות ולא אחת. עכשיו זכות הדיבור של מירי ולאחר מכן של הייעוץ המשפטי לממשלה ונעבור לסעיף הבא.
מירי פרנקל שור
שני דברים: 1. אני מבינה שאתה רוצה לעבור ל-8ג, אני רוצה לומר את עמדתנו והצעתנו ל-8ד: אין בהוראות סעיפים 8א עד 8ד כדי לגרוע מחובותיה וסמכויותיה של המשטרה ושל שוטר למלא את תפקידיהם ולהפעיל את סמכויותיהם על פי כל דין. זה דבר אחד.

2. אני מבקשת להשיב לחבר הכנסת קריב לעניין עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת לגבי הצעת החוק. קודם כול, אנחנו כתבנו את זה גם בדברי ההסבר, נושאים שצריך לחזור אליהם. אני אומר את הדברים לפי סדר ההצעה: צריך לחזור לסוגיה של האיזון בין שר, מפכ"ל וממשלה. צריך לבחון את האיזונים וכו';

לסוגיית הטיפול בתיקים – סעיף 8ה להצעה – אנחנו מתנגדים;

צריך לחזור לסוגיית עצמאות המפכ"ל;

יש לנו התייחסות לסעיף שמציעה הממשלה לעניין משוא פנים וכו'. עמדתנו שיש לכלול את סעיף הממלכתיות כמו בחוק השב"כ. אני מסתייגת מהסיפא של הסעיף לעניין השיקולים הפוליטיים. אני בעד סעיף הממלכתיות. אני יודעת למה חוקקה הסיפא ואני לא בעדה;

שאלה שעולה פה מהדיון לגבי המדיניות שמשליכה על כל הצעת החוק – אנחנו רוצים להעלות את הסוגיה של שקיפות, של פרסום מדיניות השר.
גלעד קריב (העבודה)
שקיפות מדיניות השר, לא הפקודות.
מירי פרנקל שור
לעניין הפקודות אנחנו עוד נחזור. אני מדברת על שקיפות מדיניות השר.
גלעד קריב (העבודה)
ראוי להוסיף שם את דרישת ה"בכתב".
מירב בן ארי (יש עתיד)
ראוי גם להוסיף שם דיווח לוועדת לביטחון פנים פעמיים בשנה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
בסדר, כמו שהיה עד היום...
מירי פרנקל שור
כמובן גם הסעיף, שאני רואה בו חשיבות רבה מאוד, לאפשר את עצמאות החקירה של המשטרה. לסוגיה הזאת הצעתי כרגע את הסעיף, שהוא יהיה סעיף עצמאי בהצעת החוק.
היו"ר אופיר כץ
תודה. הייעוץ המשפטי לממשלה, בבקשה.
רעות גורדון כץ
התמונה של המשפט המשווה מורכבת הרבה יותר ממה שהוצגה פה על ידי המציע. ראיתי שגם יצא מסמך של הממ"מ. חשוב להגיד שעיקרון העצמאות של המשטרה, שהוא גם עיקרון אצלנו, הוא עיקרון יסוד במדינות דמוקרטיות, ששורשיו מצויים עוד במשפט האנגלי ואפשר לראות אותו בעוד מדינות מהמשפט המקובל וזה עומד שם בבסיס. גם אחרי שחיקה מסוימת שלו, שחלה בחלק מהמדינות, עדיין יש קו אחד אחיד בכמעט כל המדינות, שתחום אכיפת החוק וההליך הפלילי מצוי מחוץ לגבולות מעורבות השר הממונה על המשטרה.

דבר נוסף, בחלק מהמדינות יש גם חובת היוועצות טרם גיבוש המדיניות. המציע הזכיר את אוסטרליה – באוסטרליה יש כמה מחוזות והמציע לא הזכיר למשל את המשטר הפדרלי, שם השר קובע את המדיניות אחרי היוועצות עם מפקד המשטרה.
היו"ר אופיר כץ
לא ניכנס עכשיו למה שקורה באוסטרליה. הנקודה הובהרה.
רעות גורדון כץ
אני רק אומרת שהתמונה יותר מורכבת ואי אפשר לקחת שני מחוזות באוסטרליה, שהם חריגים יחסית לסקירה של המשפט המקובל, ועליהם לבסס.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אז את לא מסכימה עם אוסטרליה, ולא מסכימים עם ועדת צדוק, ולא מסכימים עם - - - עם מה כן?
היו"ר אופיר כץ
סליחה, את לא מעבירה ביקורת על מה חבר כנסת כן יכול להגיד ומה לא . זה לא התפקיד שלך.
רעות גורדון כץ
לא, אני רק רוצה להגיד - - -
היו"ר אופיר כץ
אמרתי שאת לא מעבירה ביקורת על מה שחברי כנסת אומרים פה. זה נשמע כביקורת.
גלעד קריב (העבודה)
ברור. אבל, אדוני היושב-ראש, אם הוצג פה - - -
היו"ר אופיר כץ
לא, לא, סיימנו.
גלעד קריב (העבודה)
הח"כ המציע מציג פה תמונת מצב - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע. הייתי כאן בכמה דיונים בקריאה שנייה ושלישית ובדרך כלל קוראים את כל החוק ולא סעיף-סעיף. הרי כבר עברנו סעיף-סעיף. אני מציע להקריא את הכול ולקיים דיון אחד גדול.
גלעד קריב (העבודה)
בשנייה-שלישית לא עוברים סעיף-סעיף? אדוני לא מנוסה בחקיקה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
ככה תמיד עשיתם. אם את חושבת אחרת, אז נקבל את מה שאת אומרת.
גלעד קריב (העבודה)
זה פשוט עולם הפוך לא לעבור סעיף-סעיף.
מירי פרנקל שור
אין בעיה שנקרא את כל הצעת החוק . זו הצעת חוק מורכבת לקריאה שנייה ושלישית. זה תפקידה של ההכנה לקריאה השנייה והשלישית – אנחנו עוברים סעיף-סעיף ואנחנו מזקקים אותו, מכינים אותו וסוגרים אותו בדרך הכי מיטבית שאפשר. כך עובדת הכנסת וכך תעבוד הוועדה. אני מציעה שנעבור להקראת כל החוק.
עמית מררי
לגבי ההצעה של היועצת המשפטית לוועדה – כמו שאמרתי, זו בהחלט הצעה שמשפרת את פני הדברים. אנחנו חושבים שהיא צריכה לחול גם על סעיף 9 ככול שיש פה את התוספת המוצעת.
מירי פרנקל שור
אנחנו נגיע לזה.
היו"ר אופיר כץ
נא להקריא את כל החוק למעט הסעיף שכבר הקראנו.
גלעד קריב (העבודה)
מקריאים ואז מתקיים דיון על כל אחד מהסעיפים?
מירי פרנקל שור
בוודאי. אנחנו מקריאים עכשיו את כל הסעיפים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לפני שמקריאים, יש תשובה לגבי השאלה העקרונית ששאלתי על מדיניות שר?
היו"ר אופיר כץ
כן, אנחנו מגיעים לזה עכשיו.
מירי פרנקל שור
יואב, אנחנו נחזור לשאלה שלך.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לא, לפני שמקריאים צריך לראות מה היסודות של החוק הזה.
היו"ר אופיר כץ
יואב, ענו לך ועכשיו מקריאים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
לא ענו לי, לא קיבלתי תשובה.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, אז אחרי ההקראה תקבל תשובה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אחרי הקראה זה שלב מאוחר.
היו"ר אופיר כץ
תקבל תשובה. קודם שאלת, קיבל. די עם הבכיינות המזויפת הזאת. די. לפני שנייה שאלת וקיבלת, אז אתה לא יכול להגיד שאתה לא מקבל תשובות.
גלעד קריב (העבודה)
אבל הוא לא קיבל על זה תשובה.
היו"ר אופיר כץ
אז אמרתי, היא מקריאה והוא מקבל.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, שאלתי שאלה את היועצת המשפטית ולהגיד "בכיינות מזויפת", אני חושב שאתה צריך לחזור בך מהאמירה הזאת. שאלתי את היועצת המשפטית לוועדה, לא אותך.
היו"ר אופיר כץ
אני לא חוזר בי.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
שאלתי אותה, לא אותך.
היו"ר אופיר כץ
עכשיו אני לא מאשר שהיא תענה, עכשיו מקריאים.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
הבנתי, אתה לא מאשר את התשובה - - -
היו"ר אופיר כץ
אתה רוצה להמשיך את הדיון הזה? אתה תקבל את התשובה אחרי ההקראה. תודה. בבקשה להקריא.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
תודה על ההתנשאות המטופשת.
היו"ר אופיר כץ
צא בבקשה החוצה. להוציא אותו בבקשה החוצה.
גלעד קריב (העבודה)
אבל אתה קובע את הסטנדרט של הדיון.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה יותר גרוע מ"בכיינות מזוייפת"?
היו"ר אופיר כץ
להוציא אותו בבקשה החוצה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה יותר גרוע מ"בכיינות מזוייפת"?

(חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יוצא מחדר הוועדה.)
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
די, נו, בוועדות שלכם לא נתתם לנו. פעם אחת תדבר, וזהו.
גלעד קריב (העבודה)
איתמר, אני לא נתתי לך לדבר בוועדה?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
כן, נתת, פעם אחת.
נעמה לזימי (העבודה)
די, זה כל מה שיש לך להגיד? אתם ואתם - - -
גלעד קריב (העבודה)
איתמר, אצלי לא דיברת בוועדה?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
דיברתי, אבל לא שבע פעמים על אותו נושא.
גלעד קריב (העבודה)
איתמר, באמת, די. מירב לא נתנה לך לדבר בוועדה?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אתם מדברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פשוט מדהים. אופיר כץ כל כך מאוזן, אבל שבע פעמים על אותו נושא? פעם אחת מדברים, זהו.
היו"ר אופיר כץ
עכשיו היועצת המשפטית מקריאה.
גלעד קריב (העבודה)
תקרא בבקשה לסגן שר הבט"פ שהוא בעצם זה שהיה - - -
היו"ר אופיר כץ
אתה לא בזכות דיבור.
גלעד קריב (העבודה)
בסדר, זה הבנו.
איילת לוי נחום
(קוראת את הצעת החוק)

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 39) (סמכויות), התשפ"ג-2022

תיקון סעיף 8א. 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – הפקודה), בסעיף 8א. האמור בו יסומן "(א)" ובסופו יבוא:
(ב) המפקח הכללי נתון למרות הממשלה וכפוף לשר.
(ג) הדרג הפיקודי העליון במשטרה הוא המפקח הכללי.

2. אחרי סעיף 8א לפקודה יבוא:

8ב. (א) משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה.
(ב) השר ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה.


8ג. השר יתווה את מדיניות המשטרה ואת העקרונות הכלליים לפעילותה, לרבות לעניין סדרי העדיפויות, תוכניות עבודה, הנחיות כלליות, וההוראות הכלליות שבסעיף 9א(א) לפקודה, ומימוש כלל סמכויותיו בכל הנוגע לתקציב המשטרה, בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 וההוראות לפיו וכן יקיים פיקוח ובקרה על פעילות המשטרה ועל רמת מוכנותה.

8ד. (א) השר רשאי להתוות מדיניות כללית בתחום החקירות, לרבות קביעה של סדרי עדיפויות עקרוניים, לאחר ששמע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ולאחר התייעצות עם המפקח הכללי והמופקדים במשטרה על נושא החקירות.


(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתה של משטרת ישראל לפי כל דין בעניין חקירה או תיק, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם, ואין בהן כדי לגרוע מחובתה לפתוח בחקירה אם נודע לה על ביצוע העבירה, כאמור בסעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982.

8ה. השר רשאי להתוות מדיניות ולקבוע עקרונות כללים בעניין משך זמן הטיפול בתיקים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, המפקח הכללי, והמופקדים במשטרה על נושא החקירות.

8ו. אין בהוראות סעיפים 8א עד 9 כדי לגרוע מסמכויות השר, לפי כל דין.


3. בסעיף 9 לפקודה, בסופו יבוא "והכל בהתאם להתוויית המדיניות ולעקרונות הכלליים של השר כמפורט בסעיפים 8ג ו-8ד.


החלפת סעיף 9ב – 4. במקום סעיף 9ב לפקודה יבוא:
9ב. פקודות משטרת ישראל יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משטרת ישראל, ותוקפן - ממועד פרסומן באתר האינטרנט; ואולם, לא תפורסם פקודה מסוימת, אם סבר המפקח הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, כי אין לפרסמה.
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
כמו שאמרתי בשורה של פעמים, אני אחזור עוד פעם על מה שאמרתי בדיון הראשון, ובדיון השני, ובדיון השלישי ובכל דיון דיברתי כמה וכמה פעמים ואמרתי שההצעה הזאת היא הצעה מאוזנת מאוד, ראויה מאוד. אגב, אני שומע חלק מחבריי שפתאום אומרים: שתהיה חובה של השר לבוא כמה פעמים בשנה לוועדה לביטחון פנים. אגב, אני אבוא יותר מכמה פעמים בשנה, אבל זה בכלל לא הסיפור. איפה החובה הזאת הייתה עד היום? או למשל שנכניס שאין פוליטיקה במשטרה. אני מאוד נגד פוליטיקה במשטרה, אבל איפה הייתם עד היום, 74 שנה?
נעמה לזימי (העבודה)
מה זה קשור?
גלעד קריב (העבודה)
על מה אתה מדבר?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
איפה הייתם 74 שנים עד היום?
נעמה לזימי (העבודה)
אתה מוכן להתייחס למה שאמר צביקה פוגל אתמול? אולי תתייחס למה שאמר יו"ר הוועדה לביטחון פנים המיועד?
היו"ר אופיר כץ
נעמה לזימי, החזרתי אותך רק עכשיו, נכון?
נעמה לזימי (העבודה)
אבל הוא לא מתייחס לדברים.
היו"ר אופיר כץ
אל תפריעי לו. תהיה לך זכות דיבור ותגידי מה שאת רוצה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אופיר, זו דוגמה מעולה. אומרת חברת הכנסת לזימי: תתייחס למה שאמר צביקה פוגל. אבל מה לעשות, כבר חמש פעמים עניתי על מה שאמר צביקה פוגל. אחרי זה הגיע לכאן צביקה פוגל עצמו וגם הוא דיבר.

(היו"ר משה סעדה, שעה 09:40)
נעמה לזימי (העבודה)
אבל הוא אמר את זה אתמול בריאיון.
גלעד קריב (העבודה)
אתמול הוא חזר על זה. הוא כנראה לא מקשיב לך.
נעמה לזימי (העבודה)
המשטרה לא צריכה להיות לא עצמאית, אלא זרוע ביצועית של הממשלה. הוא אמר את זה אתמול בריאיון.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הסברתי חמש פעמים ואני מסביר עוד פעם לטובת אלה שלא שמעו או שלא היו כאן ותמיד באים, אומרים כמה משפטים והולכים.
נעמה לזימי (העבודה)
כן, זה מה שאנחנו עושים, באים לפה חמש דקות והולכים. זה מה שאנחנו עושים, נכון? בזמן הערות הביניים שלך, זה מה שאנחנו עושים? אנחנו לא נמצאים פה שעות על גבי שעות?
היו"ר משה סעדה
נעמה פעם ראשונה.
נעמה לזימי (העבודה)
אולי זה מה שאתה עושה.
היו"ר משה סעדה
נעמה, פעם שנייה. פעם שלישית, תצאי. תזכי אותי פעם ראשונה בזה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
בדקתי עם חבר הכנסת פוגל ושאלתי. הוא אמר לי: בהתבטאות הזאת דיברתי על כך שיש הפגנות ויש התפרעויות שזורקים בקת"בים ואבנים, ועל זה דיברתי שהשר צריך לפעול שהתפרעויות כאלה לא יהיו. אני מקבל את דבריו לחלוטין, אבל אני אומר עוד פעם - - -
נעמה לזימי (העבודה)
ברור, טוב שאתה אומר את זה לפרוטוקול.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הרי זה לא צביקה פוגל השר המיועד, זה איתמר בן גביר. אני אמרתי לכם כבר 50 פעם, הזכרתי לכם. הרי, גב' לזימי, זה לא את שנלחמת למען חופש ביטוי, גם של אנשי שמאל; זה לא את או חבר הכנסת קריב או חברת הכנסת בן ארי שהגעתם - -
גלעד קריב (העבודה)
לא, אני לא נלחמתי, אתה נלחמת. ראינו, ראינו.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
- - שהגעתם לבית משפט עליון. ולדוגמה, בהפגנות היועמ"ש, שבית המשפט עצמו העיר שהפקודה היא ישנה וכבר לא רלוונטית, אני זה שהייתי שם ואמרתי שצריך לאפשר חופש - - - אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים ואני חוזר על עצמי. אני לא מבין למה.
גלעד קריב (העבודה)
אתה לא מבין. מה לעשות, זו הכנסת.
נאור שירי (יש עתיד)
על זה אנחנו מסכימים, שאתה לא מבין.
נעמה לזימי (העבודה)
מבין, מבין טוב מאוד.

(היו"ר אופיר כץ, 09:45)
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת שירי, בבקשה.
נאור שירי (יש עתיד)
אנחנו מתייחסים לכל הסעיפים או לסעיף 1?
גלעד קריב (העבודה)
לסעיף 1, אנחנו דנים פה סעיף-סעיף.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
דנו ב-8ד.
גלעד קריב (העבודה)
דנו, אבל לא הבנו מה הנוסח הסופי.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
לא הבנת כי אתה לא מסכים.
היו"ר אופיר כץ
כרגע אנחנו בכחול. בבקשה, חבר הכנסת שירי.
מירי פרנקל שור
סעיף8ד(א) עומד במקום סעיף 8ב. אני הצעתי סעיף חלופי.
נאור שירי (יש עתיד)
אני אציין שוב את מה שסגן השר סגלוביץ' ציין בדברים שלו, שמתקשרים לדברים שלי ומתקשרים לדברים שכל אחד מאיתנו העלה. כל נושא הכפיפות – אני רוצה להבין את נושא הכפיפות ברמה הפרקטית של הפקודות. גם חבר הכנסת איזנקוט העלה את זה. למי כפופים דרגי השטח? האם לא נכון לייצר או לתת לממשלה את היכולת להקים את הקבינט לביטחון פנים או להסמיך את הקבינט המדיני לאותם עניינים בנוגע לסעיפים האלה?
היו"ר אופיר כץ
תודה, חבר הכנסת שירי. חברת הכנסת השרה ברביבאי.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
אני תוהה אם אחרי כל הדיון הארוך הזה המשטרה תצא מפה עם חוק, שהיא תדע מה הסמכויות שלו, על מי האחריות ואיך היא מבצעת את המשימה המוטלת עליה. אני חושבת שהפלפולי פלפולים והדיוקי דיוקים שעולים פה לאורך כל הימים האלה בסוף נותנים אולי מענה לבן גביר באופן שבו הוא רוצה לראות את האחריות שלו, והפשרות שלו הן מקסימום ביצירת עמימות, הן לא בהבנה הברורה מה הם גבולות הסמכות והאחריות בין המשטרה שתידרש לבצע את תפקידה לבין השר הממונה עליה. גם אחרי התיקונים – וכל פעם אני מסתכלת על הוורסיות החדשות – למשטרה אין הגדרה ברורה של תחום האחריות והסמכות שלה. זה יוצר בלגן, זה יוצר פער מאוד גדול בתפיסת התפקיד של המפכ"ל – מהו תפקיד המפכ"ל – מה המחויבות של כל הדרג הפיקודי כלפיו. אני חושבת שהניסיון להביא חלקים מכל מיני – מוועדת צדוק, ממה קורה בעולם, מהחלק הכי קיצון של העולם – ולהגיד זאת הנורמה המצופה, נגיד וחלילה זה יתקבל, בסוף המשטרה יוצאת מפה בלי להבין מה המשמעות, זה שהיא לא מבינה מה הסמכות והאחריות שלה. אסון מירון קרה כשלמשטרה היה ברור מה האחריות שלה, הוא קרה כשלא יהיה כבר שנתיים וחצי מפכ"ל והדברים היו עמומים. בסוף הגיעו לתוצאה של אסון נוראי שעלה בחיי אדם.

מה אתם מצפים עכשיו אחרי שהחוק הזה יעבור? שהם ידעו בדיוק במה מדובר? ברור גם שהזיקה הפוליטית היא מאוד ברורה, גם בן גביר לא הכחיש את זה. הוא אמר: אני מבין שקודם הייתה זיקה פוליטית בין המשטרה לבין הפוליטיקה ואני רוצה להמשיך את זה, רק הפעם אני רוצה להגדיר את זה מסודר בחוק. אני חושבת שאם אנחנו ניכנע לדרישה הזאת, אנחנו יוצרים נזק לא לחוק, אלא יוצרים נזק לציבור בישראל בהבנה של מהי משטרה ובמקום לחזק אותה, אנחנו מחלישים אותה באופן משמעותי.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה. חבר הכנסת קריב, בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
א', תודה ליועצת המשפטית על הבהרת העמדה של הייעוץ המשפטי ביחס לסעיפים.
מירי פרנקל שור
כתבנו את זה גם בדברי ההסבר.
גלעד קריב (העבודה)
זה בסדר גמור, אני חושב שחשוב שנדע כשאנחנו הולכים לעבור על הסעיפים.

אני כמובן מצטרף לדברי חבריי על העמימות והאי-בהירות שנוצרת פה. מה לעשות, שר הבט"פ הוא שר אחד מתוך יותר מ-30 שרים שעתידים להיות והעובדה שאנחנו יוצרים פה איזושהי קונסטרוקציה חוקתית, למרות שזה חוק רגיל, אבל סוגיה של מערכת יחסים בין השר לממשלה ולדרגים מקצועיים היא סוגיה חוקתית פר אקסלנס.
מירי פרנקל שור
לגבי השב"כ זה נקבע בחוק רגיל ולא בחוק יסוד.
גלעד קריב (העבודה)
לא, אני לא מתלונן על זה. להפך, אני אומר שלפעמים גם בחקיקה רגילה אתה עוסק במטריה חוקתית. יצירת מצב שבו, כמו שאמר סגן השר סגלוביץ', סביב משרד אחד יש איזושהי אמירה לגבי מרות, סמכויות, מדיניות, ואין פה איזשהו תהליך רוחבי של תיקון העניין הזה ביחס לכל משרדי הממשלה, זאת טעות.

הנקודה שחשוב לי לומר לגבי העניין הזה – אמרתי את זה ליושב-ראש הוועדה גם בשיחה בינינו: את חוק-יסוד: הצבא צריך לקרוא ביחד עם חוק-יסוד: הממשלה שמעגן, גם בצורה לא מספיק טובה, אבל לפחות נותן עוגן ברור לסמכות של ראש הממשלה ולסמכות של הממשלה. חוק-יסוד: הממשלה בסופו של דבר אומר שבפעולה המרכזית שצבא אמור לבצע, שזו מלחמה, לא השר מקבל את ההחלטה. מי שמקבל את ההחלטה זו הממשלה. יותר מכך, גם אם לראש הממשלה יש חשש שפעילות צבאית מסוימת מייצרת סכנה למלחמה, ברגע הזה הכפיפות לשר הביטחון היא לא הכפיפות המכרעת. אני עדיין לא מצליח להבין מה הקונסטרוקציה החוקתית.
מירי פרנקל שור
לא הבנתי את מה שאתה אומר. כל עוד הממשלה לא אומרת את עמדתה, שר הביטחון ממונה על הצבא.
גלעד קריב (העבודה)
נכון, אבל העניין הזה מעוגן. זאת אומרת, האמירה הזאת שהממשלה ולא שר הביטחון הוא זה שגם מכריז מלחמה, אבל גם עניין של אישור פעולה שיכולה להוביל למלחמה, לא בסמכות שר הביטחון, אלא בסמכות הממשלה. ראש הממשלה הוא זה שמביא את הדיון לממשלה והוא גם זה שרשאי להחליט שהעניין הזה יידון בוועדת שרים. זה חוק-יסוד הממשלה. זה לא הסדר מספיק חזק, אבל הקבינט בענייני צבא מעוגן בחקיקה. ברור שכשאתה משלב את חוק-יסוד: הממשלה ואת חוק-יסוד: הצבא ואת חוק הממשלה, אז אתה מקבל איזושהי קונסטרוקציה שאומרת שהרמטכ"ל כפוף לשר הביטחון.
מירי פרנקל שור
בפתיחה במלחמה.
גלעד קריב (העבודה)
ובפעולות שעלולות לדרדר אותנו למצב של מלחמה. אני שואל, במטריה הזאת של הכפיפות, אם די באמירה שהמשטרה נתונה למרות המשטרה. האם די בתיבה הזאת כדי לבסס את סמכותו של ראש הממשלה הבא מר נתניהו להרים טלפון לשר ולומר לו: בענייני הר הבית או בענייני מצעד הדגלים או בענייני שומר חומות אני לא מוכן שתקבל החלטה לבד. זה בעיניי עולה לממשלה. אני – אני, מכיוון שאתם כל הזמן משווים, בצדק - - -
היו"ר אופיר כץ
משפט. אתה הרבה מעבר.
גלעד קריב (העבודה)
אני יודע, אבל אתה רואה שעכשיו אני מדבר לגופו של סעיף.

יש כרגע שתי מערכות חוק שנושקות להסדר הזה: האחד, חוק השב"כ; השני זה החקיקה שנוגעת לצה"ל. אז אני מסתכל על המערכות הללו.
מירי פרנקל שור
זה בדיוק מה שצריך.
גלעד קריב (העבודה)
המערכת שנוגעת לצבא – אני כופר במה שאמר חבר הכנסת המציע שהמשטרה והצבא חד הם. רק מי שמתייחס לחלק מאזרחי ישראל כאויבים יכול לומר את זה. אני יודע שבצבא נוצרה איזושהי מערכת איזונים ובלמים בין השר לבין הממשלה לבין ראש הממשלה. המערכת הזאת לא קיימת כאן בחקיקה ולכן אני שואל באמת, לא בהתרסה, כשירים ראש הממשלה נתניהו טלפון לפני יום מצעד הדגלים לשר בן גביר ויאמר לו: אני לא מוכן – איפה זה סותר את החוק?
היו"ר אופיר כץ
תודה. חבר הכנסת איזנקוט, בבקשה.
מירי פרנקל שור
מעבר לזה, הייתה פה גם הצעה שלך וגם של חבר הכנסת איזנקוט להסמיך את הקבינט שבחוק הממשלה לדון בענייני ביטחון פנים.
גלעד קריב (העבודה)
אני חושב שלא רק להסמיך, אלא לומר – בהשאלה ממקומות צבאיים – שפעולה של המשטרה - - -
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
אבל אתה מבין שכל הפגנה לא תגיע לאישור קבינט ובמובן הזה אתה מחליש את המשטרה. בשגרת היום הקבינט לא ייתן מענה. שגרת היום פה עומדת פה בסכנה, משום שההחלטה על הפגנה כזאת או אחרת, זה הדבר.
ב גלעד קריב (העבודה)
בוודאי שגם בזה צריך לטפל.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
הקבינט כשלעצמו נותן את מענה לתרחישי קיצון, אבל בשגרה היכולת של המשטרה נפגעת.
מירי פרנקל שור
גלעד, זו נקודה בהחלט למחשבה. אני לא חושבת שצריך בנושאים האלה להיכנס לפירוט, כי מלחמה היא בכל זאת מלחמה, אבל מה שאתה מבקש – אני רוצה לדעת שאני מבינה את הדברים שלך נכון – שהדברים הם באחריות המשטרה והשר הממונה הוא השר לביטחון פנים, אבל כשהממשלה נכנסת לתמונה ברור שהממשלה היא הקובעת והשר לביטחון פנים הוא חלק מהממשלה.
גלעד קריב (העבודה)
הממשלה, ואם ראש הממשלה החליט.
מירי פרנקל שור
אני לא יודעת אם ראש הממשלה או הממשלה. אני לא בטוחה בזה.
גלעד קריב (העבודה)
אני חושב שצריכה להיות הממשלה, ואם ראש הממשלה מחליט – הוא מעביר את הסמכות לקבינט, כי הוא רוצה פורום גדול.
מירי פרנקל שור
צריך להבין מאוד לעומק את התיקון שהיה בחוק-יסוד הממשלה ובחוק הממשלה. כיוון שליווינו את החקיקה הזאת, אני אשמח להבהיר אותה. אני לא בטוחה שהייתי רוצה לקחת את הנושא הזה כמודל, אבל יכול להיות - - -
גלעד קריב (העבודה)
השאלה אם רק מכירים שיש פה לקונה שנוגעת לציר היחסים בין השר לממשלה - - -
היו"ר אופיר כץ
העלית סוגיה, אף אחד לא קבע שזו לקונה.

חבר הכנסת איזנקוט, בבקשה.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
חלק מהנושאים עלו, בכל זאת אני אומר אותם במשפט אחד. לאמירה שהמפכ"ל כפוף לשר והשר כפוף לממשלה – אני חושב שזה מחייב הסבר והבנה עמוקה של מה מתכוונים, מעבר להבנה שאפילו ראש הממשלה אינו המפקד העליון של צה"ל ובמקרה הזה גם של המשטרה וגם של השב"כ והוא לא יכול לקבל החלטות בנושאי חוץ וביטחון באופן בלעדי וגם הסמכות שלו היא מוגבלת.

נקודה שנייה, אני חושב שנכון להכניס לחוק – אם הוא כבר נעשה ועושים אותו ברצינות – מהי ועדת השרים שתוסמך בשם הממשלה. יש כבר ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, המכונה "קבינט", ויכול להיות שזו הוועדה.

נקודה נוספת שנראית בעיניי מאוד משמעותית, בוודאי כשמדברים על משטרה – מדוע לא להכניס את מה שמופיע לצה"ל ולשב"כ, דבר שלדעתי נדרש יותר בחוק המשטרה , וזו האמירה שהמשטרה נתונה למרות הממשלה ופועלת בהתאם לחוק. זה נשמע מובן מאליו, אבל אני יכול להגיד לכם שאני כרמטכ"ל נתקלתי יותר מפעם אחת בחזרה לדרג מדיני ואמרתי: האמירה שלכם נוגדת את החוק, תוציאו את זה כתוב ואני אתלבט מה לעשות. זה לא היה על נושא רגע, אלא על נושא עקרוני.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
והיה ברור שבסמכותך לא לקבל את זה.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
לא, לא, לא. מאחר שזה לא היה משהו מיידי ולא ביטחוני, כמו לסכל פיגוע, אלא על עניין אחר, אמרתי שיש התנגשות מהותית בין הכפיפות שלי לממשלה לבין החובה שלי לפעול בהתאם לחוק. אני חושב שזה מתחייב בחוק המשטרה וזה לא מופיע.

נקודה נוספת, אני חושב שבהזדמנות הזאת, אם עושים עבודה רצינית, צריך להכניס סעיף חיובי. זה לא מופיע בחוק-יסוד: הצבא, אבל כן מופיע בחוק השב"כ. אני מתכוון לסעיף שממנה את ראש השב"כ לחמש שנים, והסעיף הבא אחריו זה שהממשלה יכולה בכל נקודת זמן להפסיק את תפקידו. נכון יותר לא להשאיר את זה באוויר, לא לפעול על פי הנורמה של שלוש כמו במקרה של הצבא, וראוי לתקן את זה, כי זה הדבר שנכון לעשות.
מירי פרנקל שור
אתה מתכוון מינוי לארבע שנים.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
כן, מינוי לארבע שנים. הסעיף הבא, כמו בחוק השב"כ, צריך להיות שאפשר להפסיק בכל נקודת זמן.

נקודה נוספת – מדוע לא להכניס את המילה "היוועצות" במקום המילה "ישמע"? נראה לי שזה לא לעניין אם כבר עושים חוק. אני חושב שלמילה "היוועצות" יש משקל גדול יותר ועדיין יש סמכות לשר לומר: שמעתי, התייעצתי והחלטתי בניגוד לדעתכם. אני חושב שזה נכון יותר.

עוד נקודה אחת, שהיא חלק גדול מחיכוכים בין מפכ"ל לשר – הייתי מוריד לגמרי את הצורך לאשר מינויים מדרגת סנ"צ, אלא מדרגת תת-ניצב. לדעתי גם בצבא שר הביטחון הוא חותמת גומי לגבי מינויי אלופי משנה. אני לא זוכר מקרה אחד ב-20 שנות שירות שלי ששר אמר אני לא מאשר את אלוף משנה X. יש 400 כאלה. לכן אני חושב שאם כבר מתקנים ורוצים ליצור חוק רציני שיעמוד 51 שנים או עשור, אני חושב שנכון להכניס את זה ולבטא מחשבה מעמיקה כשניגשים לשנות חוק.
היו"ר אופיר כץ
חבר הכנסת יוסף עטאונה, אתה מבקש להתייחס? לא. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
צריך להגיד ביושר, שלדעתי זה הסעיף הכי מהותי בתוך הצעת חוק הזו, כי הוא בעצם מדבר על כפיפות של המפכ"ל ולשר, כפיפות, עם כל המשמעויות של הכפיפות, זה מאוד ברור בארגון היררכי כשאומרים לארגון אתה כפוף למרותו של השר, אז זה מתורגם הלכה למעשה לכל אזורי הפעילויות, לאג'נדה, לתפיסות עולם, גם לתפיסות עולם פוליטיות, ולכן, צריך לפרש מאוד בזהירות את הסעיף הזה, כי הסעיף הזה בסופו של יום, הוא מניח בכיף המאזניים השני את מה שאנחנו מאוד רוצים לשמר בעיניי, בטח במדינה דמוקרטית ככל שמדובר בעיסוק המהותי של המשטרה, ואת העצמאות של המשטרה, ואת הכפיפות המוחלטת, את האי-תלות שלה בכל הקשור בכפיפות המוחלטת שלה לחוק. ולכן, ברגע שמערערים את הנושא הזה סביב זה שאומרים שהמשטרה, או לצורך העניין המפכ"ל יוכפף לשר, זה נושא שצריך להעביר אותו בצורה הכי עמוקה, וזה לא בא לידי ביטוי כאן. הנושא שהמפקח הכללי נתון למרות הממשלה – את זה אני אומרת אפשר לחיות, הכפיפות לשר היא מאוד מסוכנת בעיניי. צריך רגע לראות איך מסייגים את זה בכל האמור לעצמאות, ממלכתיות ושמירה על זה שהמשטרה כפופה קודם כל להוראות החוק.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה.

חברת הכנסת נעמה לזימי. בבקשה.
נעמה לזימי (העבודה)
תודה. אני דווקא רוצה לקרוא התייחסות לאוסטרליה, עם כל הכבוד, יש איזה נטייה פה לשר המיועד, איתמר בן גביר, לעשות כל מיני "צ'רי פיקינג" מכל מיני דברים, במקום לתת את המכלול השלם של דבר. אז נכון, באוסטרליה המצב הוא שונה מפקודת המשטרה של ישראל, שאגב, גם אני חושבת שצריכה לעבור שינוי פקודת המשטרה. אני כל הזמן חוזרת על זה. אבל השימוש שלו בצורה עקומה, ממש מוכיח שהחוק הזה הוא בלי האיזונים והבלמים שבגלל חקיקה מזורזת ולעומתית, כיוון שיש פה לעומתי, הוא לא רק מזורז, אי-אפשר לתת את הדעת באמת על מה שצריך לעשות. אז קודם כל, באוסטרליה נשמרת עצמאות המשטרה ביחס לאכיפת החוק וקבלת החלטות מעין שיפוטיות כגון – העמדה לדין. "השר הממונה מוסמך בכפוף להתייעצות עם המפכ"ל לתת הוראות כתובות ביחס למדיניות הכללית והמחייבת של המשטרה שיוביל המפכ"ל.

במדינת ויקטוריה, חל הסדר דומה לעניין הנחיות השר, אך בה בעת הבדל אחד מהותי – רשימה של תחומים שידו של השר אינה מגעת, ובתוכם חקירות, תביעות, אך לא פחות חשוב מכך, גם הסמכות לפריסת כוחות השיטור" – זה דוח של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהקשר הזה. "והשר יקנה לעצמו סמכות התערבות רק במקרה בו למיטב הבנתו המפקח לא ממלא אחר המלצות גוף הביקורת לגבי התנהלות המשטרה". אני אוסיף, למשל, שבדרום אוסטרליה, השר מוסמך לתת הנחיות מדיניות כתובות, אך לפי החוק עליו לפרסמן ברשומות ולהעמידן לביקורת הפרלמנט. כל מה שנעשה פה, סותר את מה שהוא בעצם אומר. עכשיו, אם אנחנו מסכימים בעיקרון של תיקון פקודת המשטרה, למה צריך לעשות את זה ללא כל רסן איזונים ובלמים כמו שעושה את זה בן גביר. הוא מציג את זה כאילו אנחנו לא רוצים לשפר, לא רוצים לתקן, ולא מבינים שום דבר. אבל חמור ביותר שהיה היום, הייתה השוואה מקוממת של משטרה לצבא, ואגיד גם למה. יכול לנסות לעשות השוואות עם סלטות באוויר, והכול, אבל המשטרה, כמו שאני רואה אותה, כמו שהמדינה המתוקנת צריכה לראות אותה, היא גם גורם קהילתי, והיא גורם שאופציית השיקום לנגד עיניו, והיא גורם שמסתכל על חברה, לא רק בגלל הממשק עם אוכלוסייה אזרחית, אלא מעצם הוויית המשרד הזה, הוא מסתכל על זה כמשרד שכל מהותו הוא חוק, להיות גורם מאיים, מרסן, אבל המשטרה היא לא רק גורם מאיים ומרסן, היא גורם שמייצר ביטחון אישי. היא גורם שבא לממשק עם הקהילה. היא גורם חשוב, חשוב בחברה, ואני מסרבת לראות במשטרה רק כגורם מאיים בחסות מערכת אכיפת החוק. ומה שהוא עושה פה, זה להפוך את המשטרה למשטרה שבציבור רואה בה משהו מאיים ותו לא. ואני לא מוכנה שזה מה שיקרה פה, וזה מה שאתם מייצרים בחוק הזה בצורה שבו הוא נכתב. תודה.
היו"ר אופיר כץ
תודה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש, אני פניתי אתמול גם לשר במליאה, וגם בתקשורת – חבל שהוא לא פה. אבל נראה לי שומע, לבוא ולחשוב על איזשהו מתווה יותר הגיוני לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ואני מאוד מקווה שמשהו מבין הדברים שנאמרו אתמול, הוא לקח לתשומת ליבו, למרות שאני קצת בספק, כי לפחות לאיך שהתנהלה המליאה.

אבל אני רוצה לפנות אליך, אדוני היושב-ראש, כי נאמרו כאן דברים במליאה, חלק מהם השבת כיו"ר של הישיבה, והשאלה האם מתוך הדברים שנאמרו כאן, ומתוך הדברים שאתה שומע גם אתמול וגם היום, האם לקחת איזשהו משהו ואמרת, אוקיי. אני לוקח את זה כמשימה. אני נותנת לך קרדיט ציבורי, אתה יודע את זה, וגלעד בוודאי. ביום-יום שלנו, קרוב לחצי שנה, לדעתי, נכון אולי קצת יותר, עסקנו בחוק של ערכות אונס. כל מטרתו, אגב, זה לקחת את אותה ערכת אונס שהיא עוברת אחרי אותו אירוע מטלטל, קשה, ושומר. לצערי, הערכות האלה נזרקו לפח. בעקבות החוק שחוקקתי, הן יישמרו ל-50 שנה. אתה ואני עשינו ביחד גם שנינו חוק של החמרת ענישה לאותם אנשים מתעללים בחסרי ישע, בקטינים. עשינו את זה ביחד שנינו, גם זה אצל יו"ר ועדת חוקה. למה אני חשבתי על זה אתמול בלילה גם על ערכות האונס? כי קודם כל שניהם נוהלו אצל גלעד. ואני דווקא לא באה מהמקום שלי של חוקים שהגיעו לוועדה לביטחון פנים, דווקא אני משליכה את זה לחוקה, בגלל התנהלות הדיונים שם. ליו"ר הוועדה, ואתה יודע את זה באופן אישי, כי גם אתה ניהלת איתו חוק, היה לו מאוד משמעות בתוך החוק. תקן אותי גלעד אם אני טועה, אתה מוזמן, אבל אני מניחה שאתה יודע על מה אני מדברת. המעורבות שלך כיו"ר הוועדה, גם בחוק שלי ושל אופיר - - -
היו"ר אופיר כץ
אני אתקן אותך, לא הייתה לו מעורבות. אם לא גלעד קריב, החוק הזה לא היה עובר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה רבה אדוני על ההבהרה. גלעד, אתה יורד לסוף דעתי למה העליתי את הנושא שלנו ושל אופיר. טוב על החידוד שאדוני היושב-ראש חידדת את זה. ברור לי שחלק מהדברים פה הם לא, אבל יש כאן דברים שהם כן דברי טעם, והם כן דברים נכונים. אני מאוד מקווה שבהכנה לשנייה, שלישית, משהו מתוך דברי הטעם שנאמרים גם על-ידי גורמי המשטרה, גם על-ידי היועצים המשפטיים, ובטח חברי הכנסת, משהו מתוך תפיסת העולם שלך תיכנס לחוק הזה, כי תשמע, בסוף, כשהייתי שנתיים בבית בין 2019, 2021, לימדתי באקדמיה. בניתי קורס שנקרא "פוליטיקה מעשית", הכנסת אל מול ממשלה. אנחנו לא חותמת גומי של הממשלה. אנחנו הריבון. הרבה פעמים יו"ר ועדת חוקה, וגם אני כוועדת ביטחון פנים, שמתי סטופ לממשלה, ומירי יודעת את זה, הינה, היא מחייכת, ולאה יודעת את זה. התברכתי ששתיהן גם יושבות איתך.
היו"ר אופיר כץ
מירב, בבקשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני בסוף. בשבילך, אגב, הדברים. בוא, אני איתך בוועדה מהיום הראשון. אני לא מבלבלת את המוח.
היו"ר אופיר כץ
לפעמים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בקטנה, מקובל עליי. בגדול, אני חושבת שה-say שלך, וזה מה שלימדתי את הסטודנטים שלי, ואני אומרת גם לך. אנחנו ריבון. הכנסת, מה שאמרתי להם, היא ראשונה בין שווים, ולכנסת יש כאן תפקיד דרמטי. לא רק להגיד – אנחנו מתנגדים, אלא שגם אתה כיו"ר ועדה, תבוא ותיתן את ה-say שלך על החוק הזה, כי גם אני עשיתי את זה, אבל לא דיברתי על עצמי, אלא דיברתי עליי, עליך ועל גלעד. יש משהו בדברים שלי...
היו"ר אופיר כץ
יש משהו. את אומרת לי להיכנס לחוק, אני ישן עם החוק הזה, באמת.
נאור שירי (יש עתיד)
השאלה אם אתה ישן טוב עם החוק.
היו"ר אופיר כץ
באמת, אני עדיין רוצה, אבל נראה לי שהסיכויים לא כל כך גבוהים כרגע. כן להגיע להסכמות, אבל זה לא יכול להיות גם מערכת חד-צדדית – שיש רק צד אחד שמוכן לוותר, מוכן להקשיב. ובאמת, נאמרו פה הרבה דברים חשובים. אבל לא יכול להיות שרק צד אחד יוותר ויגיד מה הוא מוריד, וצד אחר יהיה נעול שהוא מתנגד לחוק בלי הרשאות ובלי אפשרויות.
נאור שירי (יש עתיד)
אבל זה לא הצד האחר, המציע לא יושב פה בכלל. המציע לא יושב פה. בא לפה כל שנייה.
היו"ר אופיר כץ
אני מקבל את מה שאת אומרת, באמת ניסיתי, אבל אי-אפשר חד-צדדי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אפשר הערת צד. אנחנו ביקשנו שייכנס פה נושא השקיפות, לא ראיתי את זה. אני מצטערת – הייתי בוועדה אחרת. גם זה שנאמר שאנחנו הולכים ועושים עוד דברים במקביל.
מירי פרנקל שור
אני התייחסתי.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חבר הכנסת כסיף.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
תודה רבה. מאחר ואני מבין שזה סיכום כללי לפני שממשיכים, אז אני רוצה לחזור ולומר שההצעה הזאת היא לא באמת מדברת על תיקון לפקודת המשטרה מתוך איזשהו רצון שהמשטרה תוכל למלא יותר טוב את תפקידה, שהביטחון האישי יושג, שתהיה במרכאות "משילות". אפשר להגיד שההצעה הזאת היא בעצם תפורה, והיא תפורה לצרכים הפוליטיים האישיים של המציע, ושל חבריו הפוליטיים. הכוונה פה היא לא סתם להפוך את המשטרה לפוליטית תחת כל מיני הסוואות, ולשמחתי, מאחר והמציע כנראה לא מוצלח במיוחד מבחינה משפטנית, אז הוא פה ושם אפילו לא מצליח להסתיר את הכוונות האמיתיות שלו. אבל בואו נשים לב, שהצהרת כוונות ניתנו על-ידי המציע עוד לפני הבחירות, אפילו יום לפני הבחירות הוא כבר פנה לנערי הגבעות והמשפחות שלהם, והוא אמר שהוא ידאג להם לחסינות פלילית, זה הוא אמר, זו לא פרשנות.

והוא אמר שהגיע השעה להגנה קולקטיבית על אותם פורעים, והתייחס אפילו ספציפית לשריפת המשפחה בדומה. והוא אמר: "בכנסת הבאה נדאג להפסקת הרדיפה הפוליטית של נערי הגבעות, ומתנחלים" וכן הלאה. יש פה, ואני לא אכביר במלים, למרות שיש הרבה דוגמאות, אבל הוא בעצמו אמר את זה. יש פה הצעת חוק מסוכנת ביותר. הצעת חוק שתהפוך את המשטרה ליותר ויותר פוליטית, וממילא, את המדינה למדינת משטרה. זאת הכוונה האמיתית. זה עולה בדיונים כשהמציע נמצא, לעתים רחוקות אומנם, אבל כשהוא נמצא בין השתלחות בייעוץ המשפטי, לבין לעג לחברי כנסת, הוא גם חושף את האמת שהוא בדרך כלל מנסה להסתיר, כפי שאמרתי, מזל שלא תמיד בהצלחה.

החוק הזה ככלל הוא מסוכן. ובפרט הוא מסוכן כשהוא אמור לשרת פשיסט, גזען, ואלים כמו זה שמציע. לכן, מעבר להתנגדות הכללית כמובן לחוק, ההתנגדויות הספציפיות על-פי הסעיפים שהועלו פה גם על-ידי הייעוץ המשפטי, גם על-ידי חברי הכנסת, ההתנגדויות צריכות להיות כאלה שירחיקו את השר, כל שר עכשיו אני אומר, שירחיקו כל שר עתידי מכל אפשרות לעשות פוליטיזציה, ולקבוע התנהלות פוליטית של המשטרה, וקל וחומר, כשמדובר במציע כפי שאני הזכרתי.

דבר אחרון שחזרתי עליו כמה פעמים, אבל אני עוד פעם רואה שהוא לא מספיק מוזכר פה. ואני מבקש גם מהיועצים המשפטיים לגווניהם, וגם מחברי הכנסת, לשים את זה מול עיניהם. ועדת צדוק אומרת באופן מפורש שחור על גבי לבן, שצריך למצוא איזון בין זכויות הפרט הדמוקרטיות של כל אחד ואחד, לבין הצורך בסדר ציבורי וביטחון אישי. מכאן נגזרות ההמלצות של הוועדה לאיזון בין המפכ"ל לבין השר. כלומר, צריך להבין, האיזון שהוועדה ממליצה עליו בין סמכויות השר לסמכויות המפכ"ל, נשענות על הצורך באיזון בין זכויות דמוקרטיות של הפרט, לבין הצורך בביטחון וסדר. את הדבר הזה אנחנו כל הזמן שוכחים או משכיחים. צריך שזה יהיה מול עינינו. כי איך שההצעה כרגע נראית, וכולנו מסכימים שפקודת המשטרה צריכה לעבור שינוי. אבל כפי שההצעה כרגע נראית, היא מחסלת את האפשרות של המשטרה לעגן באמת על זכויות הפרט הדמוקרטיות. תודה.
היו"ר אופיר כץ
מהרגע הראשון של הדיונים, אני כל הזמן שומע - איזונים ובלמים, איזונים ובלמים. ואני שואל האם אנחנו גם לא צריכים איזונים ובלמים למשטרה? זה לא שהיא חפה מטעויות. למשל, אתמול כשאנחנו רואים את המפכ"ל לשעבר, אנחנו יודעים שבעבר כל מדינת ישראל ראתה אותו אומר – "אני מכיר כל אות בחקירה". ואתמול הוא יושב ואומר – "לא, זה בכלל משפט שלא אמרתי" ולא נרחיב בזה, כך הוא אמר. זה שאומרים את זה כל הזמן – אני לא אמרתי את זה. עם אילנה דיין כולם ראו שהוא אמר את זה. ואני שואל, אמירה כזאת של המפכ"ל שהוא אומר בעצם משהו הפוך ממה שהוא אמר, מה שטלטל מדינה שלמה, מה זה עושה לאמון הציבור במשטרה? פה אנחנו לא צריכים איזונים ובלמים? האיזונים והבלמים צריכים להיות מצד אחד? כשאנחנו רואים שיטות חקירה שנעשו פה, אני לא יודע אם הן חוקיות, אבל בטח שהן לא אנושיות כשאתם מדברים על זכויות הנחקרים וזכויות האזרח – המצעד שעשו פה לנחקרים. פה אנחנו לא צריכים איזונים ובלמים?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מה זה מערכת המשפט?
היו"ר אופיר כץ
נחקר שהגיע לחקירה ואמרו לו – רוקנו את חשבונות הבנק של אשתי בת 85, אמרו לי שייקחו את הילדים – לדברים האלה לא צריך איזונים ובלמים למשטרה? איזונים ובלמים זה רק בצד אחד? כשניצב במשטרה אוסף חומרים על פוליטיקאים, הייעוץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי בכלל לא מודע למסמך כזה – אז איפה האיזונים והבלמים למשטרה כשיש ניצב שאוסף חומרים על פוליטיקאים ליום אחד? מי יודע, אולי הוא הצטרך את זה. כשיש בעיה של אמינות, של אמון הציבור במשטרה עם מספר שערוריות של ניצבים, ובאה הממשלה, המדיניות, ובא השר ואומר – אני אביא מפכ"ל מבחוץ - ומה עושים למפכ"ל הזה? תופרים לו תיק, פותחים נגדו חקירות להכתים אותו, והוא כבר לא יכול להיות מפכ"ל – כן, אני מדבר על גל הירש. אז במשך יותר משבוע מדברים פה על איזונים ובלמים, צריך גם איזונים ובלמים למשטרת ישראל, זה לא יכול להיות רק בצד אחד. אני מניתי פה רק חלק מהדברים.
נאור שירי (יש עתיד)
מסכימים איתך. אבל אין ויכוח. אין ויכוח על זה. אבל לא אמרו לך משהו אחר.
היו"ר אופיר כץ
אם אנחנו מדברים על אמון הציבור, הרשויות, בית-המשפט ומשטרת ישראל - הבסיס החזק שלהם זה אמון הציבור בהם. וכל עוד הוא יהיה במספרים כאלה נמוכים כמו שהוא היום - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לא היה ויכוח על זה.
נאור שירי (יש עתיד)
מי שגורם להורדת אמון הציבור במשטרת ישראל, זה חלק גדול ממי שיושבים פה. וחוץ מזה, אנחנו מסכימים איתך. אז אתה צריך להסכים איתנו עכשיו.
היו"ר אופיר כץ
לא, פה מדברים איזונים ובלמים - - - מטעויות, בואו - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אבל האיזונים והבלמים זה לא אג'נדה פוליטית, זה בדיוק הפוך.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
חלק מהדברים שאמרת מטרידים מאוד. זה לתקן - - - וכולנו רוצים להסתכל על המשטרה ולדעת שהיא עושה את מלאכתה נאמנה, ושכל התהליכים שמתקבלים שם נועדו להגן על האזרחים ולא הפוך. אני מסכימה גם שאמון הציבור נמוך. הצגתי את זה – מ-2003, 67% אמון ציבור. ל-2022, 2020 - 29% אמון ציבור. יש דברים שצריך לשנות. השאלה היא אם ההצעה של חבר הכנסת בן גביר, מתקנת את העיוותים האלה? בעיניי, היא מחמירה אותם. היא מפרה את האיזונים, היא לא מתקנת אותם. היא מחמירה את האיזונים והבלמים, והיא יוצרת החמרה של הסיטואציה הקיימת.
היו"ר אופיר כץ
בסדר, אם יש רעיונות, יש הצעות, שיהיה הדרג המדיני, זה לא דבר פסול, זה יכול לעזור ולהרים את אמון הציבור במשטרה.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
אבל כשאתה יוצר עמימות, אתה מחמיר.
היו"ר אופיר כץ
אורנה, הדרך בסדר. לא. אני לא קובע אם זה מחמיר או לא. אנחנו לא יכולים לדעת. אולי זה יעשה משהו - יעלה את אמון הציבור במשטרה.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
אבל העמימות יוצרת החמרה, משום שחבר הכנסת בן גביר - - -
היו"ר אופיר כץ
אבל זה שאתם פוסלים כאילו אמון הציבור נמצא במקום גבוה והוא יורד, זה לא המצב. זה לא המצב. אורנה, אולי דווקא המעורבות של נבחרי הציבור כן יגרום לזה שאמון הציבור - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אמון הציבור בנבחרי הציבור זה בשיא.
היו"ר אופיר כץ
אל תהיה ציני.
נאור שירי (יש עתיד)
לא. אני לא ציני. אמון הציבור בכנסת? אתה רציני, אופיר? לצערי הרב, אין אמון בנבחרי הציבור, הרבה יותר גרוע מהמשטרה.
היו"ר אופיר כץ
לא הרבה יותר גרוע.
נאור שירי (יש עתיד)
יותר גרוע.
היו"ר אופיר כץ
תקשיב לי רגע, אתה כנבחר ציבור, אם לאזרח עכשיו תהיה בעיה, הוא יגיע אליך עם הבעיה שלו, הרבה יותר מהר מאשר עד שהוא יגיע למשטרה, לא מדבר על 100. קח לדוגמה את לוד מה שהיה. עד שהמשטרה הבינה את גודל האירוע, ועד שלא התערבו הגורמים המדיניים, יכולנו להיות במקום הרבה יותר גרוע.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
יש דברים שצריך לתקן.
נאור שירי (יש עתיד)
כל פעם זה חוזר. אתם מעלים בעיה, סוגיה של לוד. אתה מדבר על אמון ציבור.
היו"ר אופיר כץ
לוד - המשטרה הבינה את גודל האירוע כשהיה צריך, אז - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אבל למה היא לא הבינה? זה לא קשור.
היו"ר אופיר כץ
המשטרה הבינה את גודל האירוע ואת הנפיצות של האירוע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה מדבר על "שומר חומות"?
היו"ר אופיר כץ
כן. "שומר חומות".
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז, בוא, אם אתה פותח, עזוב רגע את מי שהיה גורם המדיני אז, בטח לא מי שיושב כאן. אבל בלוד, זה אירוע בלוד שאתה שם כמה? 20, 30 שוטרים שהיו באותו לילה? על מה אתה מדבר?
היו"ר אופיר כץ
אני לא מדבר על כמה שעות. לקח להם כמה ימים לארגן את הנפיצות, ואת סדר הגודל של האירוע לא ברמה המקומית של לוד, מה זה יכול לעשות על שאר חלקי מדינת ישראל.
נאור שירי (יש עתיד)
אבל זה לא קשור.
היו"ר אופיר כץ
אם הייתה מעורבות מדינית, בדיוק זה העניין, זו הדוגמה.
נאור שירי (יש עתיד)
מי היה ראש הממשלה? מי - - - את המשטרה - - -
היו"ר אופיר כץ
הינה, אתה רואה לאן אתה הולך?
נאור שירי (יש עתיד)
לא. אתה אולי לוקח את זה לפוליטי, אבל זה הכי פרקטי. אתם שנתיים - - - אתם הורדתם את אמון הציבור במשטרה לחקור את החוקרים, על זה אתה מתעלם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בקדנציה הזאת נפתחו תחנות גם בלוד וגם בעכו העתיקה. בלוד, בשכונת הרכבת נפתחה תחנה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אוקיי. עכשיו אני אתייחס ממש בקצרה למה שנאמר. אני שוב לא אחזור על עצמי, ומי שחזר על עצמו, חזר על עצמו, אין מה לעשות. השרה אורנה ברביבאי, מדברת על עמימות, אי בהירות החוק, החוק מאוד ברור, מאוד בהיר.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
הוא ברור. איך עושים משטרה פוליטית? איך עושים מדינת משטרה? זה מה שברור.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה לשמוע אותו בניגוד אליכם.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
ולכן, באמת, סוף, סוף, יש חוק שמבהיר את הדברים, ומעגן, אגב, את כל מה ששמענו כאן בוועדה. הרי, אמרנו את זה כולם כבר כאן, שעל המדיניות אין ויכוח. וזה שהמפכ"ל לא יכול לפעול כאילו בחלל ריק, גם על זה אין ויכוח. לכן, דווקא החוק הזה עושה תיקון שהיה צריך להיות משנת 1926, ולא התקיים. חברת הכנסת בן ארי, דיברה על זה שאנחנו לא חותמת גומי. אני חייב להגיד לך משהו. כשאני שמעתי את אחד מחברי האופוזיציה, וחברת האופוזיציה המיועדת, אמרה לי, בן גביר, זה לא יעזור, זה לא משנה. זה אתה מביא הצעה, אנחנו חייבים להתנגד, כי זו קואליציה מול אופוזיציה – התאכזבתי. בסוף זה הילדים של כולנו שמסתובבים כאן במדינת ישראל. זה אנחנו שמסתובבים כולנו בכבישים. כולנו בכבישים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
כולנו בכבישים, דוקרים, זה כולנו. אין כאן שמאל, אין ימין. אין חילונים. אין דתיים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
- - -
היו"ר אופיר כץ
הוא לא הזכיר אותך, הוא לא אמר את השם שלך.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בוודאי שהוא - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
חברים, בואו, אני מבקש, תגלו אחריות. זה הילדים של כולנו. לא, אתם לא גיליתם אחריות. בהקשר לעניין של ועדת הסוהרות, שזו פגיעה נוראית בנשים, החפצה של נשים, אונס.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תתחייב פה להקים ועדת חקירה. תתחייב.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
היא לא נותנת לי לדבר. אונס של נשים, ריבונו של עולם, אני הייתם בהלם. אני הייתי בהלם איך אתם אחד אחר השני משפיל ראש. אני באתי אליהם, אמרתי, אתם איתנו, נכון? בואו נחקור, תראו איך פגעו בבנות. אני הייתי בהלם שהח"כיות כאן. אני לא רוצה להכליל את כולן כאן, ויש כאן הרבה ח"כיות שאני מעריך כמו שאתם יודעים. אבל היו לא מעט ח"כיות שרוממות זכויות הנשים בגרונן, אחרי זה הן הצביעו נגד הוועדה הזו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תקים ועדה?
היו"ר אופיר כץ
מירב. קריאה ראשונה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני רוצה שהוא התחייב להקים ועדת חקירה. הוא הולך לנו על הראש, הח"כיות.
היו"ר אופיר כץ
את בקריאה ראשונה. את גם הלכת לו על הראש. די.
מירב בן ארי (יש עתיד)
על מה?
היו"ר אופיר כץ
תני לו לדבר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
להיפך, אמרנו - - -
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני מבקש מכם לגלות אחריות, באמת, זה למען המדינה, זה למען הילדים שלנו. תפסיקו.
נאור שירי (יש עתיד)
די. אתה בא לפה עשר דקות בקושי ביום, אז כן - - -
היו"ר אופיר כץ
נאור שירי, קריאה ראשונה. די.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אתם לא מבינים מה זה לכבד את האחר? די.

עכשיו תשמעו, הכי הדהים אותי, לא פחות ולא יותר, חבר הכנסת כסיף, שקרא לי אדוני, ואני מוחה על זה – פשיסט, גזען, אלים. בינתיים, מי שהרביץ לשוטרים ולחיילים, רק לפני כמה חודשים היה חבר הכנסת כסיף - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני דורש לתת מענה.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני איתך לא מדבר.
היו"ר אופיר כץ
לא. אני לא מאפשר.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
הוא מדבר לגופו של - - - ולא מכובדות. הוא משקר.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
הבעיה שלי זה לא עם מר כסיף. הבעיה שלי באמת להבין איך יכול להיות שרואים אותו מתועד, מרביץ, מכה, ועד היום אין כתב אישום. זו באמת שאלה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אולי משום שאתה משקר.
היו"ר אופיר כץ
עופר, לא להפריע.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
החברה הישראלית צריכה להידרש לה. תודה.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, מירי.
מירי פרנקל שור
ח"כ כסיף, אני מבקשת להתייחס לדברים שלך שאתה מצטט דוח ועדת צדוק. אני מבקשת להתייחס לדברים שאמר חבר הכנסת כסיף, בעניין דוח ועדת צדוק. כאשר אנחנו מדברים על הדוחות שעניינם בסוגיות האלה, אנחנו צריכים להתייחס לשלוש דוחות. הדוח הראשון – דוח ועדת זמיר. הדוח השני – דוח ועדת צדוק. והדוח השלישי – ועדת אור. ומדוע אני מציינת אותן באופן הזה, מכיוון שאני מאבחנת בין דוח ועדת צדוק לדוח ועדת אור וועדת זמיר. מדוע? מכיוון שדוח ועדת צדוק בחנה מה המצב הרצוי לחוק משטרה חדש, ובחנה אותן מבחינה תיאורטית. לעומת זאת, דוח ועדת אור ודוח ועדת זמיר בוחנות, הן היו שתי ועדות חקירה שבחנו דה-פאקטו את התנהלות השר והמפכ"ל. אני חושבת שצריך לצד דוח ועדת צדוק בכל זאת לראות מה קרה, ואני גם מתייחסת שלא אשכח, גם את מכתבי האזהרה שנשלחו בוועדת החקירה לענייני מירון.

אני רוצה להקריא מדוח ועדת זמיר. "בעוד שמקובל על הכול שאין מקום להתערבות שר המשטרה בהליכי חקירה פלילית, והוועדה סבורה שלנושא שמירת הסדר הציבורי שקיים בסדר העדיפויות הממלכתי, דרושה מעורבותו הפעילה של השר". לא יכול להיות רק להיות בבקרה. שאלה. זה איזונים. ולכך מתייחסת גם ועדת אור. ועדת אור מתייחסת לוועדת צדוק. אני מצטטת מתוך ועדת צדוק, כי גם היא משקפת את הדילמה ואת המורכבות של הנושא. וכך אומרת ועדת אור כשהיא מצטטת את ועדת צדוק. "השיקולים בעניין זה הם מורכבים, ולעתים סותרים. מחד-גיסא, השר הוא אחראי מיניסטריאלית על פעולות המשטרה אם תפעל המשטרה בדרך שהכנסת או הציבור יראו אותה באור שלילי, השר הוא שיספוג לפחות חלק מהביקורת וייאלץ להתמודד עימה במישור הפרלמנטרי התקשורתי והציבורי. ניתן איפה לטעון כי מי שנושא באחריות צריך להיות גם בעל הסמכות. ואם השר סבור למשל כי מבחינה ציבורית לא יוכל להגן על כך שהמשטרה עושה שימוש בסוסים לפיזור הפגנות, רשאי הוא להורות למשטרה להימנע מלפעול בדרך זו.

שיקול נוסף לטובת מתן סמכויות בידי השר, הינו חשש מפני מצבים בהם המשטרה עלולה לפעול מתוך להט מופרז להשיג הישגים מקצועיים, וזאת מבלי להתחשב במידה מספקת באינטרסים נוגדים כמו זכויות האזרח. השר אמור להיות ער לשיקולים ציבוריים רחבים יותר עשוי להוות במצבים אלה גורם ממתן" - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
ויש את ה"מאידך גיסא" אחר-כך. וההמשך, שזה בדיוק מה שאני אמרתי.
מירי פרנקל שור
בדיוק. "מאידך גיסא, המחויבות העיקרית של משטרה צריכה להיות לחוק, ועליה להיות חופשית מכל השפעה פוליטית". אני לא רוצה להקריא מכיוון שזה ארוך.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אז מירי, למה לא שמים סייג על הסיפור של הפוליטיות והממלכתיות?
מירי פרנקל שור
שרון, אני אמרתי את זה בתחילת הדיון. אני גם אמרתי את זה לאורך הדיון, שעמדתנו לעניין הערת הממשלה לעניין סעיף של משוא פנים, אני סבורה שעניין של משוא פנים, וכו', זה לא נכון להכניס לפקודת המשטרה. משוא פנים הוא עניין של שפיטה. אני כן ממליצה לוועדה, לשקול, להוסיף את הסעיף שקיים בחוק השב"כ את החלק הראשון שהשב"כ צריך לפעול בממלכתיות.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בדיוק.
מירי פרנקל שור
אני לא בטוחה שצריך להכניס את החלק השני לעניין שיקולים פוליטיים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל זה אין לנו בעיה. יש לו בעיה עם כל הסעיף.
מירי פרנקל שור
יש עוד התייחסות שאתה מפרט את סמכויות השר, ואתה מפרט את סמכויות המפכ"ל, זה גם בלתי אפשרי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אז למה המציע מתנגד לזה לכל הדברים החשובים שהוא אומר? למה זה לא נכנס? זה נכנס לתוך ההצעה?
מירי פרנקל שור
אני רק אומרת שיש פה מורכבות, מורכבות ביחסים שבין השר למפכ"ל. אי-אפשר לקחת את דוח ועדת צדוק לבד. צריך לקחת את דוח ועדת צדוק יחד עם שתי דוחות שבחנו את פעולתו אופרטיבית הלכה למעשה איפה עמד השר. לקחת עיפרון ולהתחיל לשרטט – אלו תפקידי השר, ואלו תפקידי המפכ"ל, אני מצביעה על המורכבות שבנושא. אני חושבת שבסופו של דבר שהדברים יתאזנו.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
סליחה, מירי, אפשר להגיב רק על מה שאמרת כרגע?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
סליחה, רק תשימי את הפאנץ', מה את ממליצה ומה הוא מציע.
מירי פרנקל שור
רק לקחת את דוח ועדת צדוק, אני חושבת שזה - - -
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
רק תרשי לי בבקשה להגיב על מה שאמרת.
היו"ר אופיר כץ
במשפט.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני מסכים איתך. אבל אני מפנה את תשומת ליבך ואת תשומת לב כל המכובדים והמכובדות שיושבים פה שבהמשך, ועדת צדוק גם אומרת, ואני מסכים איתך שצריך לקחת גם דברים אחרים בחשבון את מה שהזכרת. אבל נאמר כאן במפורש, שאם לשר תינתן האפשרות להתערב, למשל, בחקירות, קיים חשש – הוועדה אומרת - לפגיעה מהותית בעיקרון החשוב של השוויון בפני החוק, שהרי מי שהשר מתערב לטובתו או לרעתו בניגוד לעמדת הדרג המקצועי, אינו יכול וכו'. לכן, האיזון כן מופר פה. ולכן הורדת סעיף הסיוג הוא לא הגיוני.
מירי פרנקל שור
אני מסכימה איתך. ולכן ביקשתי להתחיל בדיון בדיוק הסעיף הכול כך רגיש הזה של עצמאות המשטרה בחקירה. ולכן, אני הצעתי לוועדה לקבל את עמדתנו בנושא הזה, ולקבוע סעיף עצמאי. ואני מקריאה אותו עוד פעם. "אין בהוראות סעיפים 8א עד 8ד כדי לגרום מחובותיהם של המשטרה ושל שוטר למלא את תפקידיהם ולהפעיל את סמכויותיהם על-פי דין. זה בדיוק המענה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
עדיין סעיף 59 שהזכרתי קודם, זה לא נותן לזה מענה.
מירי פרנקל שור
לא. אנחנו מוחקים. רק לפרוטוקול.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
מה עמדת משרד המשפטים?
מירי פרנקל שור
עמדת משרד המשפטים תומכת בעמדתנו. וגם אם היא לא תומכת בעמדתנו, זו עמדת הכנסת.
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
מירי, את יכולה לחדד במקום איזה סעיף זה בא, עוד פעם.
מירי פרנקל שור
אני מתייחסת לסעיף 8ד. 8ד(א) - יישאר. (ב) – יימחק. והסעיף שהקראתי יהיה 8ה.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, עמית.
עמית מררי
מירי, לגבי הסעיף הקודם, חשבתי שהוא מתייחס גם לסעיף 8ג. דיברנו על סעיף כללי ועצמאי.
מירי פרנקל שור
"אין בהוראות סעיפים 8א עד 8ד".

שוב פעם. סעיף חדש שעומד בפני עצמו – 8ד סעיף קטן (א) יימחק לא התוכן. ה-(א) יימחק, הוא יהיה סעיף בפני עצמו. 8ד – מהמילים השר רשאי עד נושא החקירות, סעיף בפני עצמו. סעיף קטן (ב) יימחק, וסעיף חדש שעומד בפני עצמו הסעיף שהקראתי.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
הוא יותר גרוע.
נאור שירי (יש עתיד)
זה מענה לשאלות שלנו על סעיף 1?
היו"ר אופיר כץ
כשאני אאפשר, כולכם תקבלו זכות דיבור.
נאור שירי (יש עתיד)
אנחנו חוזרים לדיון העיקרי, כי אנחנו בסעיף 1, ושאלנו שאלות.
היו"ר אופיר כץ
לא, זו הייתה גלישה.
נאור שירי (יש עתיד)
אני שואל עכשיו אם גיל מתייחס לשאלות שלנו ונותן את דעתו.
עמית מררי
אנחנו כבר נתייחס לאחד. רק שתי הערות קצרות לעניין ועדת זמיר. בכל זאת, צריך לזכור שהיא מוקדמת לצדוק, וצדוק התייחס אליה, וגם היא הייתה לנושא הר הבית שאנחנו אמרנו שהוא נושא שהוא חורג, יש לו השלכות מדיניות. הייתה שם המלצה להקים ועדת שרים, אז לכן צריך לראות את זה גם בקונטקסט הזה. אנחנו חושבים שהסעיף שהציעה היועצת המשפטית לוועדה הוא סעיף חשוב, ובמיוחד כשהוא עצמאי, והוא ודאי יותר טוב מהסעיף שהוא בא להחליף אותו, אבל לא דיי בו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
למה בהמשך, תסבירי? למה לא דיי בו?
היו"ר אופיר כץ
אני לא אחזור על כל דבר שש פעמים. דיי, אורית, הגעת באיחור, אני לא יכול לחזור על מה שהתחלנו עם זה. בבקשה.
גיל לימון
תודה, אדוני היושב-ראש, רק נתייחס בקצרה לדברים שקשורים לסעיף 1 לתיקון. אני רק אומר עניין כללי בקשר לדברים שאמר המציע. עבדתי עם יועצים משפטיים בממשלה, אין דבר שאנחנו יותר נשמח שיהיה נוסח של חוק שהוא עומד באמות מידה משפטיות כמו שאנחנו רואים אותו, ושהוא משרת את התכלית של לאפשר לדרג המדיני, לשר, להשיג את מדיניותו בגבולות הדין. זה אפילו מתייחס למטרה שלנו. פה, כשאנחנו מעירים הערות זה לא בצורה לעומתית, כי אנחנו באמת רוצים לתרום. אני גם שמח לשיח שמתנהל פה יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, השיח הפורה שבאמת מביא לשינויים בחוק הזה. אנחנו נשמח לראות עוד שינויים שבסופו של דבר, התוצר הוא תוצר שהוא מאוזן, תוצר שהוא מאפשר לשר להגשים את מדיניותו, עונה על הצרכים שלו מצד אחד, מצד שני, גם שומר על העצמאות של המשטרה.
מירי פרנקל שור
גיל, בדיוק בגלל זה אנחנו מתעקשים לעבור סעיף, סעיף, ולא לדון באופן כללי, בדיוק בשביל זה, וזהו גם התהליך של הקריאה השנייה והשלישית.
גיל לימון
זה בהגדרה תהליך השנייה והשלישית.
מירי פרנקל שור
זה ברור. ברור.
גיל לימון
לעניין סעיף 1, אני רוצה להתמקד בעניין בשלוש נקודות בקצרה. נקודה ראשונה – אמרנו את זה, אני לא אחזור על עוד פירוט, אבל אני כן חושב שיהיה שוב פעם גם בהכנה לקריאה שנייה ושלישית לומר את זה, שההשוואה לצבא בעינינו היא שגויה. הצבא זה הזרוע של המדינה כלפי חוץ. הסמכויות שלו כמעט ולא מוסדרות בחוק. לעומת זאת, המשטרה היא גוף שפועל כלפי פנים, כלפי אזרחי המדינה. הפעלת הכוח של המדינה היא דבר חריג. בעיקר המשטרה עוסקת בשמירת הסדר, חקירות, וכן הלאה, בנושאים שבהם העצמאות והפעלת הסמכויות שמופיעות בעשרות ואולי אפילו מאות סעיפים של חוק בדברים האלה, והסעיף שהיועצת המשפטית של הוועדה הציעה, במובן הזה הוא סעיף חשוב, שמדבר על כך שהשוטר והמשטרה עצמאים בהפעלת סמכויותיהם ותפקידיהם לפי דין. המונח של כפיפות, השימוש במונח של כפיפות לשר, לא עולה בקנה אחד עם הדבר הזה.
מירי פרנקל שור
בדיוק לנקודה הזו, בהשוואה לשב"כ, עם העצמאות של החקירה שאנחנו מציעים את זה, ההשוואה להסדר שמצוי בחוק השב"כ והממלכתיות וכו' מקובל עליכם?
גיל לימון
אנחנו עוד נגיע לסעיף הזה. וכפי שאמרת, את מתכוונת להעלות אותו לסדר-היום. אנחנו חושבים שיש חשיבות רבה בסעיף הזה כסעיף מאזן
בסעיף לחוק השב"כ.
מירי פרנקל שור
מירי פרנקל לא. אני מתכוונת המודל. אתם מדברים על המודל הצבאי שאתם חושבים שזה לא נכון. השאלה המודל בחוק השב"כ שהוא בעצם בא לידי ביטוי ב-8ב – משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה, והשר ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה. זה שני סעיפים שמקובלים עליכם עם חיזוק תפקיד המפכ"ל?
גיל לימון
אנחנו חושבים שהמודל של השב"כ ושל הצבא במובן הזה של מודל הכפיפות הוא לא מודל - - -
מירי פרנקל שור
בשב"כ אין מודל כפיפות. בחוק השב"כ יש מודל שבא לידי ביטוי בדיוק ב-8ב – מרות הממשלה והשר הממונה, זה 8ב. 8ב זה סעיף שמקובל עליכם?
גיל לימון
כן.
גלעד קריב (העבודה)
זה מה שהציעו. 8ב(א) ו-(ב), זה בהחלט דבר שאני חושב שגם אפילו אנחנו סומכים את ידינו עליו. אבל אנחנו יוצאים נגד מושג הכפיפות.
מירי פרנקל שור
אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. זאת אומרת, שסעיף 8ב – "משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה כמו שהשרות נתון למרות ממשלה".
גלעד קריב (העבודה)
נכון.
מירי פרנקל שור
סעיף 8ב השר ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה, השרות נתון - - -
גלעד קריב (העבודה)
זה מקובל על הייעוץ המשפטי, זה מקובל גם עלינו בנוסח הקודם. מושג הכפיפות מטשטש לחלוטין את המבנה הנוכחי.
אלעזר כהנא
הוא מחזיר אותנו לסעיף 9. אם בהצעה הזאת שלך ירדה ההצעה של הדרג הפיקודי העליון, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בסעיף 9 בלשון או בנוסח שידובר בהמשך. אבל חייב לזה מקבילה בסעיף 9.
גיל לימון
הערה נוספת לגבי הכפיפות. אם הכפיפות יורדת כפי שהציעה היועצת המשפטית - - -
מירי פרנקל שור
לא. אני אמרתי את זה? חס ושלום. אני לא אמרתי. אני שאלתי. לא, ממש תחזור בך.
גיל לימון
אני חוזר בי. חזרתי.
גלעד קריב (העבודה)
מותר לייעוץ המשפטי להציע, לא קרה כלום. אנחנו היינו מאוד שמחים שהייתם מציעים.
מירי פרנקל שור
אני רק מדברת על סעיף 8ב אם המבנה של 8ב מקובל עליכם.
גיל לימון
אם הכפיפות יורדת, הערה לא רלבנטית. אבל ככל שהכפיפות נשארת, היא מעוררת קושי נוסף. זה דבר שהוא חשוב, אנחנו גם מנסים להבין אותו עד הסוף.
היו"ר אופיר כץ
יש לכם הצעה במקום?
גיל לימון
ההצעה שלנו להוריד את הסעיף.
היו"ר אופיר כץ
להוריד את הסעיף. אבל בגלל שראיתי את ההסתכלות של המציע, חשבתם על הצעה נוספת? לא, לא מה שהיה בדיון הראשון. ההצעה למחוק שמענו, והמציע לא קיבל. אני שואל אם מאז חשבתם על משהו נוסף שאולי כן אפשר.
עמית מררי
השילוב הזה של הדברים מעבר לחשש הגדול מאוד לעצמאות, אנחנו עדיין, כמו שגיל אמר, והוא ימשיך, אנחנו אומרים שאנחנו עדיין שוב בלו"ז הקצר שקיים בוועדה, עדיין אין לנו פתרון.
היו"ר אופיר כץ
לא. סליחה. עמית, מה זה לו"ז קצר? היה דיון על הסעיף הזה, אמרתם שאתם מציעים להוריד אותו. המציע לא קיבל את ההצעה. עברו כמה ימים, האם עשיתם משהו? או שהבאתם משהו באמצע? או שאתם עומדים על עמדתכם שזה גם בסדר - אתם רוצים להוריד את זה.
עמית מררי
אנחנו עומדים על עמדתנו, כי אנחנו חושבים שהשילוב של נושא הכפיפות, יחד עם הסעיף החדש של המדיניות, יוצר מצב שאנחנו לא יודעים אם יש לו מענה לגבי יחסי שר ממשלה.
מירי פרנקל שור
כן. עמית, רק שנייה. התחלנו לתת לזה פיתרון בסעיף החדש שנותנת עצמאות, ואומר למשטרה לפעול על-פי דין. אנחנו מפרקים את זה, ואנחנו נותנים את המענה.
גיל לימון
הבעיה שרצינו להעלות עכשיו - - -
היו"ר אופיר כץ
זה נשמע. אני לא רואה שאתה מחדש משהו.
גיל לימון
באמת, אני מדבר בתמציתיות. יש פה בעיה שאתמול דיברו עליה, וגם אנחנו התחלנו לחשוב עליה, וזה נכון שבלוחות הזמנים אנחנו לא מצליחים למצוא פתרונות בעצמנו לכל הדברים של מה היחס בין הסעיף הזה - - -
נעמה לזימי (העבודה)
כי לוחות הזמנים קצרים. כן.
גיל לימון
אל תכניסו אותי למקומות האלה. היחס בין הסעיף שאומר שמשטרת ישראל היא כפופה למרות הממשלה זה נכון, כפופה לשר, והשר מתווה את המדיניות שלה. אגב, אנחנו נדבר על זה כאשר נגיע לסעיף 2, אנחנו לא מכירים מקבילה כזאת בחוק שמדברת על הצעת מדיניות. יש פה שאלה לגבי היחס - - -
מירי פרנקל שור
העלה את זה סגלוביץ' סגן השר. אנחנו בודקים את זה.
גיל לימון
מעולה. אנחנו נגיע לדבר על זה. כבר עכשיו אני רוצה להצביע על זה שיש פה קושי ביחס בין קביעת המדיניות על-ידי השר, לבין הסמכות של הממשלה. יש כבר פסיקה - - - בעניין פסק הדין שאומר – "כל עוד לא אמרה הממשלה את דברה בנושא פלוני, חייב הרמטכ"ל למלא את הוראתו של שר הביטחון". אבל משהובא הנושא לפני הממשלה – "החלטתה של הממשלה מחייבת את הרמטכ"ל, ושר הביטחון איננו אלא אחד מחברי הממשלה, וכל עוד הוא מוסיף להיות חבר בממשלה, הוא נושא"... באמת, זו שאלה שהתחלנו לעסוק. ובגלל שנכנסת פנימה גם הכפיפות מצד אחד, וגם קביעת מדיניות בצורה מפורשת, מה היחס בין הדברים? האם יכול להיות שהממשלה אומרת את דברה והשר קובע מדיניות אחרת? זה דברים שצריכים עוד לעסוק בהם. להגיד שיש לי פתרון – אין לי פתרון. אם כפי שאנחנו מציעים, או מבקשים, או שאנחנו סבורים, הסעיף עם הכפיפות הוא לא יהיה חלק מהחוק, אז הבעיה תיפתר. אנחנו צריכים לתת מענה לעניין הזה. יכול להיות שגם המענה ייחשב.
מירי פרנקל שור
משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה. והשר ממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה, אז זה ברור, כאשר הממשלה מושכת לידיה נושא מסוים - - -
גלעד קריב (העבודה)
איך הממשלה מושכת לידיה?
נאור שירי (יש עתיד)
מרות זה יותר מכפיפות?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
זה מה ששאלנו. לא קיבלנו הסבר להבדל.
נאור שירי (יש עתיד)
אפשר להבין מה זה מרות וכפיפות, ההבדלים, ומי קובע?
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה משפטית?
נאור שירי (יש עתיד)
מה יותר חזק מרות או כפיפות?
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
מרות חד-משמעית. בחוק יסוד הצבא, המרות היא חד-משמעית.
מירי פרנקל שור
יש על זה מחלוקת מה ההבדל בין מרות?
שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי
כאשר כל אחד ייתן פרשנות שונה, מי אתם רוצים שיתפקד? אבל בדיוק בגלל זה המשטרה לא יכולה לבצע את משימתה.
גדי איזנקוט (המחנה הממלכתי)
אני מכיר מהעשרים שנים האחרונות, עשרות דוגמאות שרמטכ"לים לדורותיהם נפגשו עם השר, ואמרו לו - קיבלנו ממך הנחייה אחת, שתיים, שלוש, אנחנו חושבים שזו טעות. אנחנו דורשים לכנס קבינט. שעה אחר-כך, יצא מכתב לראש הממשלה, אני לא אפרט באיזה נושאים, אצלי היה נושא שגם איכשהו יצא לתקשורת, אבל נושא שהיה בו מחלוקת, הגיע לקבינט, הקבינט הצביע בניגוד לדעת השר, ולדעתי, זה מבהיר בצורה חדה וברורה שהמרות היא הרבה יותר - - -

לדעתי, זה ברור לגמרי. וגם כשקמה "ועדת עמידרור", היא עוד הוסיפה על זה ברצון להעביר את הכוח לשלושה, התקיימו על זה דיונים. הכוח נמצא בקבינט, כולל להכריז מלחמה, וזה מבהיר בצורה חדה מאוד את העובדה שהמרות נמצאת פה, והכפיפות נמצאת פה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אופיר, יש לי הצעה.
היו"ר אופיר כץ
לא. לא רוצה לשמוע הצעה. אני עכשיו בסבב ח"כים, תדברו כמה שאתם רוצים.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אופיר, אני יכולה להסביר את עצמי?
היו"ר אופיר כץ
לא. את לא יכולה להסביר את עצמך.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
הוא שאל.
היו"ר אופיר כץ
לא. את לא יכולה. קריאה ראשונה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
הוא שאל - - -
היו"ר אופיר כץ
קריאה שנייה. די, אני לא רוצה להוציא אותך. די. אני לא רוצה להקשיב עכשיו. עכשיו אני מדבר.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אז אני אתייחס לזה בעוד שעה?
היו"ר אופיר כץ
את תדברי על זה בעוד כמה דקות אם את תתני לי להשלים. אני רק אומר שעכשיו אנחנו גלשנו אמנם לסעיף 8ב, אבל בסדר. עכשיו אנחנו בסעיף 8ב, 8ג, אנחנו פותח שוב סבב חברי כנסת. 8ד, 8ה דיברנו. בבקשה. סליחה – 8ד (א), (ב). זה מה שהתכוונתי.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, חברת הכנסת השרה פרקש.

עכשיו אנחנו ב-8ב ו-8ג, ש-8ב גלשנו.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
תודה, היושב-ראש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להיות ממוקדת לגבי ההערות שלי לסעיפים. קודם כל, לגבי הדיון שעלה כאן עם משרד המשפטים שהעלה את הסוגיה של מה היחס בין מדיניות השר למדיניות הממשלה. לכן רציתי להציע, היושב-ראש, בחוק שלי בעצם כשרת החדשנות והטכנולוגיה, יש סעיף בדיוק כזה - בחוק המחקר והפיתוח שבעצם אומר שהרשות לחדשנות תפעל לפי מדיניות הממשלה והשר, כאשר ברור, דרך אגב, מירי, לפי חוק יסוד: הממשלה, אם אינני טועה, פשוט לא הספקתי למצוא את זה, לפני שנתן לי היושב-ראש את זכות הדיבור, בעצם יש הנחה שכל מדיניות של שר כפופה להחלטת ממשלה. אני אשמח שתתייחסו לזה עו"ד לימון ומררי.
מירי פרנקל שור
את מתייחסת לסעיף שבביצוע תפקידיה - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
היה הרגע דיון, לפני שאני מעירה את ההערות שלי.
מירי פרנקל שור
האם את מתייחסת לסעיף 5א – "חוק לעידוד מחקר פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה בביצוע תפקידיה תפעל הרשות בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות".
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
זה מדיניות השרה. ואז מה קורה?
מירי פרנקל שור
בהתאם למדיניות שר החדשנות?
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
בדיוק. בהגדרה לא יכולה להיות סתירה בין מדיניות שר להחלטות ממשלה, כי גם שר כפוף להחלטות ממשלה. אופיר, זו פשוט הצעה עניינית.
מירי פרנקל שור
יכולה להיות מדיניות שרה, ולא להיות מדיניות ממשלה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
נכון.
מירי פרנקל שור
ואם בסופו של דבר יש מדיניות ממשלה ומדיניות שרה, ומדיניות הממשלה אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות שרה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אין דבר כזה. מדיניות שר חייבת להיות בהלימה להחלטות הממשלה. וגם בוואקום יכול להיכנס שר כדי לקבוע מדיניות.
מירי פרנקל שור
אבל תמיד מדיניות הממשלה תגבר על מדיניות השרה, את מסכימה איתי על ההנחה הזאת?
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אני חושבת שכן. הדברים צריכים להיות בצוותא חדא, ולכן, לעניין שאלת הסתירה, זאת ההצעה שלי.
מירי פרנקל שור
לעולם מדיניות הממשלה גוברת על מדיניות השרה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אם אני לא טועה, זה כתוב בחוק יסוד: הממשלה.
מירי פרנקל שור
את מסכימה איתי?
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
כן.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
ובתנאי שיש מדיניות ספציפית לממשלה באותו נושא.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
וזה לא סותר.
מירי פרנקל שור
זה מה שאני אומרת. ואם אין מדיניות לממשלה, אז קיימת מדיניות השר.
ריקי שפירא
- - -
היו"ר אופיר כץ
סליחה, מי גברתי?
ריקי שפירא
אני עו"ד ריקי שפירא, מהמרכז לפורום - - -
היו"ר אופיר כץ
נתתי לך זכות דיבור? כשתקבלי, תצטרפי. לא. רק חברי כנסת יכולים להעיר. ככה זה עובד. יש לכם זכות כשמקבלים זכות דיבור, נראה לי שאת קצת יודעת את זה, בסדר? יגיע, אני אאפשר לך, את לא מתערבת באמצע הדיון.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
מירי, אני רק אסיים את הנקודה, יש פה גמישות דיי גדולה. כי בסוף, כשממשלה עובדת, את רוב החלטת הממשלה שנוגעות לתחום פעילותו של השר, מי שמרכז את החלטת הממשלה הזו זה ממילא השר הרלבנטי, ולכן הוא משפיע משמעותית על מדיניות הממשלה. וכמובן, שגם בהעדר החלטת ממשלה, יש לו כר מאוד נרחב לקבוע מדיניות.
מירי פרנקל שור
אני כן רוצה לחדד את הנקודה הזו. בחוק משק החשמל, כן כתוב שהשר רשאי להחליט על מדיניות בתחום משק החשמל בעניינים אלה. לא כתוב, לדעתי - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
לרבות. סליחה. מירי, חוק משק החשמל מאחר שהייתי כשהחוק הזה נחקק, ברגע שכתובה המילה – "לרבות" - הרשימה לא סגורה, לכן, זה לא ממש משנה מה כתוב ברשימה.
מירי פרנקל שור
אבל זו לא הנקודה שאני מבקשת לחדד. הנקודה שאני מבקשת לחדד איתך, שיש מקרים שבהם יש מדיניות שר ומדיניות ממשלה. הסכמנו בהנחה שכאשר יש מחלוקת בין מדיניות שר למדיניות ממשלה, מדיניות הממשלה גוברת. אני מפנה את תשומת ליבך, שכן יש חוקים שיש מדיניות שר, ולא כתוב שיש מדיניות ממשלה. אז אני אומרת זו אותה הנחה. שכל עוד שיש מדיניות שר, ואין מדיניות ממשלה, מדיניות השר היא שמובילה. ברגע שתתקבל מדיניות של ממשלה, למרות שיש מדיניות שר, מדיניות הממשלה תגבר. זה ברור ומובן מאליו מבחינתי. גם אם לא כתוב אם יש מדיניות שר ומדיניות ממשלה. יש לנו דוגמאות כאלה בחקיקה. יואב, אנחנו מתחילים להתכונן...
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
לא, נכון, אני פשוט רואה את זה קצת אחרת שזה ביחד.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
בינתיים הגעתם למה שאמרתי, תמצאו עוד.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
לגבי ההערות, הייתי רוצה להיות מאוד ממוקדת. אני רוצה להעלות כאן נקודה, והייתי רוצה לשמוע גם את ההתייחסות של מירי. ברשותך, היושב-ראש, בכל מקום שמופיעה המילה "מדיניות השר" או המילה "עקרונות כלליים", בין אם זה בסעיף 8ג, 8ד, 8ה, 9ב, שבכולם תופיע המילה "בכתב". הדבר הזה, היושב-ראש, הייתי רוצה לשמוע גם מה עמדתך. אני רוצה להפנות לדברים אחרים, מירי, היועצת המשפטית של הוועדה. יש את זה בסעיף 57 לחוק משק החשמל – זאת נקודה שמאוד חשובה לי, היושב-ראש, היא נשמעת מאוד טכנית, אבל היא מאוד לא. יש תקדים לזה בסעיף 57א לחוק משק החשמל – "מדיניות השר וגם עקרונות המדיניות יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ויהיו פתוחים לעיון הציבור". כך גם הקפדתי בסעיף שאני הכנסתי, סעיף 5א(ג) לחוק עידוד המחקר – "בהתאם למדיניות שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה שתימסר לרשות בכתב, ותפורסם באתרי האינטרנט של הרשות במשרד החדשנות".

הדברים האלה הם מהותיים ויורדים לשורש העניין. אם בתחום משק האנרגיה, ובתחום ההיי-טק, השרים צריכים להתכבד ולפרסם את המדיניות שלהם, פעם אחת, אני רוצה להגיד מניסיוני, זה גורם למדיניות הרבה הרבה יותר טובה. אני, למשל, כשכתבתי מדיניות, כתבתי בהתחלה טיוטה, העברתי אותה להערות רשות חדשנות ולצוות המקצועי של המשרד - תיקנו. אבל היושב-ראש, אני מקווה שאתה מבין את הרעיון. קודם כל, עצם העובדה שהמדיניות הזאת, שדרך אגב, אני לא פוסלת לחלוטין את הפירמול שלה פה, וגם אמרנו את זה, בנושא כזה חשוב של משטרה, ועם חששות כאלה גבוהים, בעצם, כשהשר מפרסם את הדברים, יש לזה מקום אחר לגמרי. זה עולה בכמה רמות ברמת המקצועיות והדיוק של זה. זה ציבורי. זה פומבי. זה ניתן לתקיפה. ומראש עובר את הייעוץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי וכו'. זאת הערה אחת שבעצם ב-8ג, אחרי המילה יתווה "בכתב". 8ד אחרי המילה "מדיניות כללית, יבוא: "ובכתב". אחרי המילה "עקרונות כלליים", יבוא: "בכתב", ו-9ב – ומדיניות השר יבוא: "בכתב".
מירי פרנקל שור
את תשמחי בטח לשמוע את עמדתי. אני רוצה להתייחס לנקודה הזו בבקשה. כפי שאמרתי, אני לא יודעת אם שמעת את עמדתי, אבל אנחנו בהחלט בעד שקיפות בטח בנושאים רגישים כאלה. אנחנו חושבים שגם מדיניות השר, וגם העקרונות הכלליים צריכים להתפרסם. אנחנו בהחלט תומכים שתיקון כזה ייכנס לנוסח בקריאה שנייה ושלישית.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
ומה עמדתו של המציע?
היו"ר אופיר כץ
אנחנו נשאל אותו, אולי להביא את זה לוועדה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אני רוצה לסכם את הנקודה הזו, אופיר, היושב-ראש, למה אני חושבת שזה כל כך חשוב. דיברה היועמ"שית, היא הסבירה כמה חשובה ההלימה לממשלה. הממשלה עצמה המדיניות שלה יוצאת בכתב בהחלטות ממשלה, אז לא יעלה על הדעת מקל וחומר שמדיניות השר, כשמצאנו את כל הדוגמאות היחידות שיש זה בכתב שזה יהיה אותו דבר.

הערה אחרונה, מה עם הסתירה לסעיף 57א לחסד"פ, בנושא - - -
מירי פרנקל שור
אבל אני התייחסתי לזה. אני מבקשת שזה ייכתב. הצענו סעיף עצמאי, אנחנו מדברים על זה מתחילת הדיון, במשך כל הדיון.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
בסדר. מתנצלת.
מירי פרנקל שור
אני לא בטוחה, אנחנו צריכים לבדוק. כיוון שעלתה השאלה, אני לא בטוחה שתמיד כתוב המדיניות בכתב, אבל אנחנו כן תומכים בפרסום ובכפיפות.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אם הממשלה טורחת ו- - - את המדיניות שלה בכתב, שר המשטרה חייב - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
לדעתי, הפתרון צריך להיות באמצע, בהמשך לדבריי שאמרתי לך לפני כן, כקובע מדיניות, ולא חותמת גומי. אני חושבת שבין פרקש לבין השר המיועד, האמצע, תשמעי אותי, לבוא - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
למה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני מנסה כן להגיע לאיזושהי פשרה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
למה פשרה? מה קיצוני בלבקש בכתב?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל זה לא יקרה. אז אני מציעה משהו שכן יכול להיות.
היו"ר אופיר כץ
אני אמרתי נראה לי יותר אם כבר לבוא לוועדה. זו לא עמדת המציע. כן. זה לא משהו שאפשר לשקול.
מירב בן ארי (יש עתיד)
המציע מתנגד גם לוועדה, למען הסר ספק.
היו"ר אופיר כץ
אוקיי. אני לא יודע.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
- - - על הוועדה שיביא את המדיניות שלה לוועדה שיש בה רוב פוליטי לקואליציה?
היו"ר אופיר כץ
לא, לא צריך להצביע, זה רק על הצגה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא צריך להצביע בכלל. גם עמר היה מגיע בצורה מסודרת לוועדה, ומציג מדיניות, ברגע שהוא עשה תקציב, הביא מדיניות. סגן השר סגלוביץ', היה מגיע לוועדה, כל חודש וחצי, חודשיים, בגלל הנושא של מסלול בטוח היה מציג. למה? כשמציגים לוועדה, מציגים לציבור. בקטנה, איזושהי הערה, לפעמים גם בכתב אף אחד לא קורא. אבל כשיש דיון בוועדה, ומגיעה התקשורת ומהדהדת, אני חושבת לתפיסת עולמי, שדיון שקוף בוועדה - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
- - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
שתינו מדברות על שקיפות. אני פשוט חושבת שדיון שקוף בוועדה – תקשורתית יותר מהדהד. שנית, הציבור יותר נחשף אליו מלכתוב. ולכן אני אומרת, אם יסכים בכתב, בבקשה. אבל אם לא, אדוני היושב-ראש, אני מבקשת. מה נאמר לי כאן – "אבל לא כתבתם את זה". אבל אתה כבר מתקן, מתקן באותה פקודה, אתה כבר עושה צעד, אז תעשה צעד. כי בסוף השר המיועד לתפיסת עולמו הוא מאמין בשקיפות. אז צוות הוועדה – סליחה, מה, זה יו"ר חדש?


(היו"ר ינון אזולאי, 10:57)
היו"ר ינון אזולאי
סליחה, אני לא מתיימר להחליף. אני חבר ועדה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה שבאתי ואמרתי, יש כאן סעיף של מדיניות. העליתי הצעה שבה השר יגיע אחת לכנס קיץ - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
זה דיווח לוועדה – הכול בסדר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני לא הפרעתי לך. תני לי לדבר על הוועדה שלי.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
האיום כאן הוא שמגבשים את המדיניות שתהיה מאוזנת.
היו"ר ינון אזולאי
כבוד השרה פרקש, תני למירב לסיים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל אין לי ויכוח איתך. אמרתי את זה ואגיד את זה שוב. השקיפות חשובה לשתינו, אין ויכוח.
מירי פרנקל שור
אני מבקשת להציע סעיף.
מירב בן ארי (יש עתיד)
יפה. אני אמרתי שיבוא, ידווח לוועדה לביטחון פנים שהיא חדשה והחוק חדש. זהו.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
דיווח זה לא פרסום. זה דברים שונים בתכלית.
היו"ר ינון אזולאי
מירב, את יודעת, בהרבה מקומות שיש דיווחים, לצערנו, בסופו של דבר לא - - -
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אני הגעתי כשרה לכנסת, גם דיווחתי, וגם גיבשתי מדיניות. מירב, זה לא דומה - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה לא אותו דבר, וזו לא אותה קואליציה.
היו"ר ינון אזולאי
השרה פרקש, ניתן ליועצת המשפטית, יש לה הצעה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
זה רק מחזק את - - - זו מדיניות. להיפך.
מירי פרנקל שור
השרה פרקש, אני רוצה להציע סעיף לוועדה. מדיניות השר והעקרונות הכלליים יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לביטחון פנים, ויהיו פתוחים לעיון הציבור.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
נהדר. מירי, אני בעד. זה מתקן חצי מהבעיות בחוק הזה. אני רוצה משילות בנגב. אני רוצה עבירות רכוש. אין בעיה. זה כתוב מקצועי, כולם רואים את זה. עובר את הייעוץ המשפטי של המשטרה, הכול בסדר.

(היו"ר אופיר כץ, 10:59)
היו"ר אופיר כץ
אבל היא רוצה להגיד לכם מה ההצעה שלה. תנו לה. תאפשרו לה. תהיו בשקט, תשמעו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
חבר'ה, תקשיבו, בניגוד לכולכם, הוא ישב אצלי שנה בוועדה, יש לי קצת היכרות איתו, וגם את מכירה אותו. אין לי בעיה שהסעיף של פרקש ייכנס as is.
מירי פרנקל שור
הוא סעיף של - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
של מירי.
היו"ר אופיר כץ
בסדר. אבל מירב, אמרת את זה, שמעתי, אני מסכים איתך גם. די. תני לה. אני מסכים איתך.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לאור העובדה שאני יודעת שהוא לא יקבל את זה, כמו שהוא לא מקבל חצי מהדברים שמירי אומרת פה, אני מבקשת להכניס סעיף נוסף שבו יהיה דיווח מסודר לוועדה מה שאין היום.
מירי פרנקל שור
אבל מירב, לפי תקנון הכנסת, הוא צריך לבוא ולדווח לוועדה. אם הוועדה תחליט סעיף בחוק – תיכף נמצא לך את זה, אם את רוצה סעיף נוסף - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
את כבר פותחת את הפקודה, תעשי את זה.
מירי פרנקל שור
בסדר. תחליט הוועדה. "סעיף השקיפות, מדיניות השר והעקרונות הכלליים יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, ויהיו פתוחים לעיון הציבור".
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני בעד. כולם פה בעד.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אופיר, זה משנה בצורה דרמטית.
נאור שירי (יש עתיד)
למה לא להוסיף את זה ל-9ב?
מירב בן ארי (יש עתיד)
כאילו אנחנו יושבים עם עצמנו פה.
מירי פרנקל שור
אני לא יודעת כרגע עוד איפה, אנחנו רק אומרים שייכנס להצעת החוק.
נאור שירי (יש עתיד)
אני רק מזכיר שזו שאלה בנושא שהעלינו את זה כבר בדיונים הקודמים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אם הוא לא מגיע השר לדווח מה עושים? זה מה שרציתי לשאול. התקנון כותב לדווח. אם הוא לא מגיע לדווח לוועדה, מה עושים?
ינון אזולאי (ש"ס)
מירב, בכל דבר אם הוא לא מגיע – כל הזמן יש את הדיווח, ואת רואה ששרים גם לא מגיעים לצערנו, לא משנה באיזה צד שזה נמצא.
היו"ר אופיר כץ
יש עם זה בעייתיות לא רק פה, גם עם ועדת כספים היה לנו עם זה בעיות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל אתה יודע מה, אני הייתי ארבע שנים בוועדת חוץ וביטחון. יש חובה של הרמטכ"ל – הינה, יושב פה הרמטכ"ל לשעבר, שהיה מגיע לוועדת חוץ וביטחון, אני הייתי חברת כנסת, הוא היה רמטכ"ל, ודיווח לוועדה על מדיניות הביטחון. אין את זה, וגם אם תנופפי לי עם תקנון הכנסת, אם אני לא אחייב אותו, אז אני אגיד לו – אבל בתקנון כתוב. הוא יגיד לי - - -
היו"ר אופיר כץ
נכון. האופציה היחידה לחייב זה להגיד שלא נקדם להם דברים בוועדה, זו האופציה היחידה.

בבקשה, חבר הכנסת שירי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
גם זה נכון, אני לא פוסלת. גם היא צודקת. גם אתה צודק. וגם אני צודקת. הלוואי שהוא ייקח מזה משהו.
היו"ר אופיר כץ
בבקשה, שירי.
נאור שירי (יש עתיד)
תודה רבה. קודם כל, אני מסכים גם עם השרה אורית, וגם עם חברת הכנסת מירב בן ארי. אני מזכיר גם שנושא המדיניות והפרסום של זה, דנו בזה בהכנה לקריאה ראשונה בסעיף 9ב, שאמרנו שאנחנו נדבר על זה, ונוסיף גם לפקודות שמפורסמות כמו שתנ"צ כהנא אמר, נוסיף גם את נושא המדיניות. תודה שהזכרת לי שאני מוחה. על מה אני מוחה? אני מוחה על זה שמציע החוק לא יושב פה בדקה מהדיון. הוא בא לפני כל איזה תת סעיף שאנחנו מתחילים, בה, בה, בה, אוסטרליה, פקודה, ועדה כזו, ועדה אחרת ויוצא. אי-אפשר להתייחס לזה ברצינות, זה לא רציני. אנחנו מעלים פה סוגיות שלדעתי הולכים לקראתו. ובניגוד לדעה הרווחת, אנחנו גם מנסים לעשות שינויים באופן פרקטי, אבל אין עם מי לדבר. השיח מתבצע איפשהו פה בחוץ, הוא כל הזמן נכנס – אתם לא פה, אתם לא פה, אבל הוא לא פה. המציע לא יושב פה בכלל. בכלל הוא לא יושב פה. הוא מגיע לאיזו דקה ויוצא. תסכים איתי על זה לפחות.

כל נושא הכללי – 8ב סעיף קטן (א) – "משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה". אני מציע באופן כללי – "השר הממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה"... להוסיף לזה "ולחוק", למה? כי אני לא סומך עליו. כל מקום שמופיע ש"השר הממונה על משטרת ישראל מטעם הממשלה", להוסיף סייג לזה "ולחוק". משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה ולחוק. מכיוון שיגידו לי היועצים המשפטיים גם לממשלה וגם לכנסת שזה "אובייס", ולא צריך להתייחס לזה - - -
איילת לוי נחום
לא. זה לא "אובייס". אבל אנחנו נתנו פיתרון בדמות סעיף עצמאי. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אני לא חוזרת על זה.
נאור שירי (יש עתיד)
לא, זה לא זה. זה לא הסעיף.
איילת לוי נחום
לא. זה בדיוק זה. מכיוון שברגע שכותבים סעיף עצמאי עם השמירה על סמכויות המשטרה על-פי דין, אנחנו נותנים מענה לנקודה שאתה העלית כרגע.
נאור שירי (יש עתיד)
טוב. זה נושא אחד. ברגע שיהיה לנו את הסעיף אולי מול העיניים, אז אנחנו כאילו לא – בסדר. לכשנכתוב אותו. הדבר הנוסף, כל נושא העקרונות הכלליים לפעולה. אני חושב שבגלל שפה נותנים לשר באופן מילולי לקבוע את העקרונות הכלליים לפעילות המשטרה וסדרי העדיפויות, אני רוצה להבין מה זה אומר. זה חוזר לשאלה הקודמת שלי, לפני שהוצאתי מהוועדה, שלא שמעתי עליה את התשובה - מה זה אומר סדרי עדיפויות? איך זה קורה? מי קובע את זה? ומה קורה היום. אני יכול לנחש?
היו"ר אופיר כץ
את מי שאלת?
נאור שירי (יש עתיד)
זרקתי שאלה לאוויר, מי שיודע לענות לזה, אני אשמח. זה כללי. זה מעורפל.
היו"ר אופיר כץ
נרשום את זה.
נאור שירי (יש עתיד)
יש לי הרגשה שהשאלה הזו – באמת, אני כאילו מרגיש, אופיר, שיש פה או איזו אי-הבנה.
היו"ר אופיר כץ
לא, אבל היא אומרת לך, זו לא שאלה שאתה יכול להפנות אליי.
נאור שירי (יש עתיד)
אז למי אני אמור להפנות? מה זה אומר שהוא יתווה את העקרונות הכללים, מה זה אומר?
היו"ר אופיר כץ
הוא יבוא ויגיד לך מה זה אומר.

חבר הכנסת קריב, כי הוא צריך ללכת, אז נאפשר לו.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב ראש, חבל לי שאתה יוצא.

(היו"ר ינון אזולאי, 11:05)
גלעד קריב (העבודה)
אדוני היושב-ראש, חבל לי שאתה יוצא. אני מיד אתייחס לסעיף הספציפי. אני רק רוצה לומר, שבשעה שאנחנו יושבים כאן ומנהלים את הדיון הזה בין השאר סביב מערכת האיזונים והבלמים שנוגעת לסמכויות השר, היושב-ראש המיועד של הוועדה לביטחון פנים, מסייר כרגע בהר הבית, ומעלה סרטונים לרשתות החברתיות שבהם הוא קורא לשינוי הסטטוס קוו בהר הבית. עכשיו, זה בתמצית הסיפור של מה שעתיד להיות. נציגיו של נתניהו, עובדים פה בוקר ולילה בשביל בן גביר, ובשביל הגחמות שלו, ונציגיו של בן גביר, מטיילים על הר הבית, ומעבירים לאזרחי ישראל את המסר מי באמת הולך לקבוע את סדר-היום של הממשלה הבאה בסוגיות הכי רגישות, ולכן, גם ברור מדוע השר המיועד שנכנס ויוצא, נכנס ויוצא, לא באמת רוצה להכניס לתוך החוק הזה, איזושהי יכולת של ראש הממשלה הבא להגביל את שיקול דעתו של השר ולהכפיף אותו למהות הממשלה. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל עבר מציאות מאוד קשה בתחום ביטחון הפנים שבו בעצם משטרת ישראל, וכך מערך ביטחון הפנים של מדינת ישראל התנהל בזיקה מאוד קלושה לשיקולים האסטרטגיים של מדינת ישראל, כפי שאמורים להיות מעוצבים על-ידי הממשלה כולה בהובלת ראש הממשלה.


(היו"ר אופיר כץ, 11:07)


עו"ד פרנקל שור, אני סומך כמובן את ידיי על הסעיף הכללי של פעולת הממשלה בכפוף או בהתאם לסמכויות המוקנות בחוק. אבל יש פה בעיניי ויתור מטריד מאוד על סעיפים שמסייגים את סמכות המפכ"ל עוד פעם, בדיוק כמו שהשר המיועד הציע בהצעת החוק הראשונה סעיף ספציפי שכובל את ידיו מהתערבות בחקירה ספציפית, והסעיף הזה נעלם בנוסח שהבאנו לקריאה ראשונה. גם כאן הסעיף שאתן מציעות שהוא חשוב מאוד, אני בעד שהוא יהיה, הוא לא יכול לייתר סעיף קונקרטי שאומר שהשר לא יכול להתערב בחקירה ספציפית. אז עיקרון הזה הוא עיקרון ברזל שחייבים לתת לו ביטוי קונקרטי, ישיר, ברור בחוק, ולא להסתמך על פרשנות של סעיף רחב. ועד הרגע הזה, לא מהשר המיועד המציע, אבל גם לא מכם, אני מבין, או ניתן הסבר - - -
מירי פרנקל שור
גם היה לנו סעיף – מצאתם את הנוסח? אנחנו דיברנו על זה. היה לנו נוסח.
גלעד קריב (העבודה)
אז לא ברור לי.
מירי פרנקל שור
אנחנו לגמרי מסכימות איתך.
גלעד קריב (העבודה)
אז בסדר. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, תראה, כי אני העליתי את השאלה הזאת כמה פעמים, ועד לרגע זה לא ניתנה תשובה על-ידי חבר הכנסת המציע. כאן לא מדובר בהצעה שאנחנו מביאים, והשר המיועד כאילו שוקל ומחליט לדחות. פה מדובר בסעיף שהופיע בנוסח הראשון שאושר בקריאה טרומית, וחבר הכנסת המציע בחר לקחת אותו, או ליטול אותו מהנוסח, וזה הסעיף שסייג את סמכות ההתערבות של השר בתחום הרגיש לחקירות. למה אנחנו לא מקבלים על העניין הזה תשובה?
מירי פרנקל שור
רק שנייה. אתה מתכוון להוראות סעיפים 8א, היה לנו נוסח.
גלעד קריב (העבודה)
אתם נתתם נוסח מצויין שמזכיר שהמשטרה בסופו של דבר - - -
מירי פרנקל שור
אז אנחנו שינינו אותו אחר-כך להפניה לאור ההוראות של חבר הכנסת כסיף וחבר הכנסת שירי.
גלעד קריב (העבודה)
תראו, לשון החוק גם יוצרת הדגשים. היא מחדדת נורמות. מה המשמעות בחוק שמגדיר את סמכות השר להתערב, לא מופיע סעיף מפורש שאומר – השר לא מתערב בחקירות ספציפיות. איך אפשר להצדיק את ההורדה של הסעיף הזה?
מירי פרנקל שור
אז בעצם מה שאתה אומר - - -
גלעד קריב (העבודה)
תשאירו את הסעיף הכללי שלכם, אבל תחזירו את סיוג - - -
מירי פרנקל שור
תגיד לי אם זה מקובל עליך. ש"הוראות הסעיף לא יחולו לעניין סמכות שוטר לפי כל דין בעניין חקירה או תיק מסוימים לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם". אתה רוצה להוסיף את זה.
גלעד קריב (העבודה)
נכון. אני רוצה להוסיף את זה.
נאור שירי (יש עתיד)
למה חזר המסוימים?
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
להראות שבפרטים הוא לא יכול בתיק מסוים.
נאור שירי (יש עתיד)
לא, אמרתי, ה"מסוימים", זה "מסוימים" כן, ו"מסוימים" לא.
גלעד קריב (העבודה)
חברים, אז תמצאו מילה אחרת. מכובדיי, אז תמצאו מילה אחרת ל"מסוימים".
מירי פרנקל שור
אנחנו מסכימים איתך.
היו"ר אופיר כץ
טוב, נמצא. בסדר, גלעד, הבנו. קיבלת מענה. אני רק מעדכן את חברי הכנסת, הגשת הסתייגויות אפשר עד מחר בשעה שבע בבוקר.
גלעד קריב (העבודה)
אופיר, הקציבה של הזמן חייבת להיות לאחר סיום הדיון. אם היום בשעה 16:00 לא סיימנו - - -
היו"ר אופיר כץ
ללא קשר לדיון. ההיפך, אני אומר לכם מעכשיו שתתכוננו.
מירי פרנקל שור
אנחנו מסכימים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
רגע, אנחנו רוצים לדעת את לוח הזמנים. אם אנחנו מגישים את ההסתייגויות – נגיד שסיימנו את הדיון היום ב-16:00, אנחנו לא מגישים הסתייגויות עד שבע בבוקר.
היו"ר אופיר כץ
למה לא? כשהדיון הסתיים ב-16:00, איפה הוא נמשך?
מירי פרנקל שור
שיהיה ברור, אנחנו לא נתחיל את הדיון בהסתייגויות עד שאנחנו לא מסיימים את הדיון בחוק.
היו"ר אופיר כץ
בסדר. להיערך מחר לדיון בכל מקרה.
נעמה לזימי (העבודה)
אוקיי. אבל צריך להגיש אותן. למה שבע בבוקר, תנו משהו הגיוני
מירי פרנקל שור
אם לא סיימנו, אז שבע בבוקר יידחה.
נעמה לזימי (העבודה)
נשמע הגיוני שבע בבוקר?
ינון אזולאי (ש"ס)
נעמה, לא אמרו לך להגיש אותן בשעה שבע, אמרו לך עד שבע. את יכולה גם מהיום בשעה 16:00.
היו"ר אופיר כץ
לא, כעיקרון אני צריך להגיד לכם אחרי שהסתיים הדיון. אני אומר לכם את זה מעכשיו.
גיא לוריא
תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה, אני רוצה להתייחס גם לסעיף 1, גם לסעיף 8ד, כמה הערות כלליות, ואני גם אתייחס ספציפית לסעיף 8ד. לגבי "כפוף לשר" בסעיף 1, הוא לא במקומו, אבל חשוב להדגיש את הדברים האלה. הכפפת הדרג הפוליטי בעייתי בהשוואה לצבא היא לא נכונה, ולנושאים ממה שנאמר פה על-ידי כמה מחברי הכנסת.

לגבי הנושא של התוויית המדיניות, תראו, לתת מעמד נורמטיבי, עצמאי להתוויית מדיניות לפי חוק, זה משהו שהוא בעייתי, וצריך להבין מה בעצם עשו כאן במהלך הזה. האם בעצם המדיניות הזאת גוברת על החלטת ממשלה, האם מדובר בתקנות. אני חושב שסוגיית הפרסום והנושאים כמובן, אני חושב שהנוסח שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה הוא נוסח טוב, אבל זה עדיין לא פותר את הסוגיה העקרונית של המעמד הנורמטיבי של המדיניות. אני חושב שגם צריך להוסיף סעיף בחוק שקובע שמפכ"ל בעצם בתור הרשות המוסמכת כדי לפרט את - - - כפי שהציעה דוח ועדת צדוק, להוסיף הוראה בהצעת החוק, אני חושב שתבחין בצורה ברורה מה זה אומר לקביעת מדיניות, מה ההבחנה בין מדיניות לבין הוראות אופרטיביות, או ביצוע של אותה מדיניות.

ספציפית לגבי החקירות, אני חושב שגם הנוסח שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה הוא נוסח טוב, אבל הוא עדיין לא מבטיח מספיק את מדיניות המשטרה בחקירות שלה. קודם כל צריך איזשהו סעיף או איזושהי הוראה שקובעת שהמשטרה בחקירות כפופה רק למרות החוק. צריך איכשהו לקבוע בחוק מה ההבחנה בין סוגיות עקרוניות לעניינים ספציפיים. יש נוסח שהציעה ועדת צדוק בדוח שלה. צריך לציין עוד פעם את היכולת של היועץ המשפטי לממשלה להנחות את המשטרה בתחום החקירות, בפרט בדברים שלא ברורים. עוד בנושא החקירות, צריך להגדיר מה בדיוק אפשר לדווח לשר. יש הוראה בהצעת החוק שמדברת על פיקוח ובקרה של השר, האם זה חל גם על תחום החקירות? האם עכשיו המשטרה צריכה לדווח לחקירות ספציפיות מה הגבולות בעניין הזה. האם הוא יכול לשמוע על חקירות ספציפיות שנוגעות לשחיתות שלטונית, וזה מאוד בעייתי. עוד בנושא של מדיניות בתחום החקירות - - -
היו"ר אופיר כץ
משפט אחרון. בבקשה.
גיא לוריא
הנוסח הוא לא מספיק חזק, בהסכמה, אם לא בהסכמה, לפחות בהתייעצות. אני חושב שצריך איזשהו איסור כללי, או איזשהו איסור שיבהיר ששר לא יכול להתערב בחקירות ספציפיות. כרגע הנוסח כמות שהוא מאפשר בעצם מעורבות השר בחקירות, והתערבות בחקירות של המשטרה זה משהו מאוד מסוכן.
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה לך.

בבקשה, אליעזר רוזנבאום – סמנכ"ל המשרד לביטחון פנים.
אליעזר רוזנבאום
שלום לכולם, אליעזר רוזנבאום, המשנה למנכ"ל. אני במשרד כבר סיימתי 20 שנה. הנושא הזה של סמכויות השר היה על הפרק, הוא לא הבשיל לכדי תיקון החקיקה, אבל כאחד שעוסק במשרה בתפקיד מקצועי, לא משרת אמון, גם שימשתי מספר פעמים ממלא מקום מנכ"ל המשרד, אני חושב שהנושא הזה יעשה סדר, יסדיר את תהליך, את סמכויות של השר מול המפכ"ל, והמפכ"ל אל מול השר – אני חושב שהוא יעשה סדר בהתנהלות של המשרד. צריך לזכור שמי שמוציא לפועל ומממש את מדיניות השר זה יחידות המשרד והגופים כמובן בתיאום ובשיתוף פעולה, וכך אנחנו עובדים.

יש תהליך סדור. גברתי, לך, שרת המדע, שאנחנו מקיימים מדי שנה בשנה. אכן, מהערכת מצב, ואופיר מכיר את זה, הערכת מצב מקיפה מאוד שמכילה ושותפים בהם משרדי ממשלה נוספים שהם רלבנטיים לתחומי העיסוק של המשרד לביטחון פנים. ובסיום הערכת המצב, אנחנו מנסחים וממליצים על מסמך מדיניות. מסמך המדיניות כמובן עובר לשר, ועושה את התיקונים ואת כל מה שנגזר מזה. במסמך המדיניות יש גם מטרות וגם יעדים. החומר הזה מפורסם מדי שנה ואתר האינטרנט חשוף לציבור, ומזה אנחנו גוזרים את תוכניות העבודה גם אנחנו וגם הגופים, התהליך סדור. אני מניח שהשר המיועד יאמץ, אני אמליץ לו בכל אופן ככל שזה תלוי בי לאמץ, עם תיקונים, אם צריך תיקונים כאלה ואחרים. אבל ככלל, הדבר הזה עובד כמו שצריך. המשטרה שותפה מלאה, לא רק המשטרה, גם שב"ס, גם כיבוי אש, גם הרשות להגנת עדים, ואנחנו מקיימים את התהליך הזה.

הנושא של המדיניות, או הסמכויות שמופיעות בהצעת החוק, אני חושב שהוא יסייע גם לנו כבעלי תפקידים בכירים במשרד להוציא לפועל את המדיניות. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתקוטט, כי כרגע הדברים הם לא כתובים, וכשלא כתובים – ברצותם עושים, ברצותם – עושים פחות. ברצותם – עושים 80%, 50%. 70%. הדבר הזה ימנע ויצמצם את החיכוכים. רק לדוגמה – אירוע מירון. מישהו יכול להגיד מה הסמכויות של השר אם הדברים לא מוגדרים לפי מה שנאמר כאן? הרי בסופו של דבר, הוא צריך להתוות מדיניות.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אני יכול להגיד לך מה הוא צריך לעשות.
היו"ר אופיר כץ
לא. אתה נותן לו לסיים. יואב, תכבד, תן לו לסיים. אני אאפשר לך אחרי כן.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
אני מכבד, אבל נשאלה פה שאלה להבין מה הסמכויות. אני יכול לספר לך מה הסמכויות אם רוצים להשתמש בהן. אם עוצמים עיניים, לא צריך להשתמש בהן.
היו"ר אופיר כץ
יואב, תן לו לסיים. בבקשה אליעזר.
אליעזר רוזנבאום
לכן אני אומר, הדברים נעשים. הרי באירועי מירון בשנים רבות, עולים ועושים, מציגים את התוכניות ומתייחסים לכל מה שקשור לזה. אנחנו מכירים לאורך כל השנים.
היו"ר אופיר כץ
יואב, זו העמדה המקצועית שלו, תן לו לסיים. אחרי זה, תקבל אפשרות להגיב. אליעזר, אתה יכול להמשיך. הכול בסדר. אנחנו רגילים פה שאם יש משהו שטיפה לא נשמע פה לאוזן של השמאל ישר מתנפלים. רואים את זה לאורך כל הדיון.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
זה התרגלתי מניהול היושב-ראש את הוועדה. גם ראיתי את זה איך מנהלים ישיבה.
נעמה לזימי (העבודה)
זה עניין דמוקרטי, אופיר. - - - ליכודניק, זה עניין גם שלך.
היו"ר אופיר כץ
אבל אני לעומתכם, גם כשאני שומע דברים שלא נעימים לי, אני נותן למי שמדבר לסיים את הדברים.
נעמה לזימי (העבודה)
תלך הדמוקרטיה, אבל שיהיה בנימוס. אני מבינה. אם אפשר מנומס רק.
אליעזר רוזנבאום
אני אומר הדברים שיהיו כתובים, הם גם מחייבים את השר, לא רק מחייבים את המפכ"ל. מחייבים גם את השר וגם את המפכ"ל. אני יכול לתת עוד דוגמה אחת שהיא לא נתפסת, אבל זאת המציאות. סמכויות של השר באירועי חירום אזרחיים. היום, במצב הקיים, בתשתית החוקית, אחרי אירועי האסון בכרמל, ועד היום, לא הסדירו את התשתית החוקית בנושא של סמכות השר, או סמכויות השר באירועי חירום אזרחיים. קרי, קורה אירוע מכונן, ראש הממשלה צריך להתקשר לשר, להגיד לו – אתה אחראי על האירוע – טפל. אני חושב שעברנו לא מעט אירועי חירום, ולכן, אני חושב שהדברים ככל שצריך, צריך להסדיר אותם.
נאור שירי (יש עתיד)
זה מוסדר פה בחוק?
היו"ר אופיר כץ
תודה רבה.

חבר הכנסת עופר כסיף. בבקשה, אדוני.
נאור שירי (יש עתיד)
הוא העלה סוגיות. קודם כל הסוגיה המרכזית שהוא העלה, שהשר קובע מדיניות, זה כאילו נעלם. הוא אמר – קובע מדיניות ומפורסם. הוא העלה שאלה לגבי אירוע מאג'ורי. אז אני שואל זה כתוב פה בחוק?
היו"ר אופיר כץ
הוא אמר שאין את זה היום.
נאור שירי (יש עתיד)
לא. הוא אמר שצריך לשים את זה.
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן
אני לא כל כך הבנתי.
היו"ר אופיר כץ
גם אני לא הבנתי. אתה יכול לחזור – באירוע חירום אזרחי, מה אמרת?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מי אחראי באירועים כאלה של אסונות אזרחיים?
היו"ר אופיר כץ
רגע, אירוע חירום, השר יכול כן לתת הנחייה?
נאור שירי (יש עתיד)
ברוך הבא, חבר הכנסת בן גביר.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
שירי, אתה משעמם. כל הזמן את אותן שאלות... אני רואה את השאלות שלך. דיי. דיי עם השאלות, מתחיל להיות משעמם.
נאור שירי (יש עתיד)
מביאים אותך לאקשיין...
אפרת רייטן מרום (העבודה)
בואו נשמע. חשוב לשמוע את מירי.
אליעזר רוזנבאום
רגע, שנייה. השר לביטחון פנים, הוא מכריז על אירוע חירום אזרחי. מעבר להכרזה מבחינת ההנחיות, הוא עושה את הדברים האלה, הוא מנחה. אבל מבחינת התשתית החוקית היא לא מוסדרת. הדבר שמוסדר שהשר מכריז על אירוע חירום אזרחי.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
מה, זה לא מוסדר? רגע, אני רוצה שתפרט על זה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל מירי אומרת שכן.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
רגע, תשמעו, תנו לבן-אדם.
ינון אזולאי (ש"ס)
מי מטיל את האחריות על איזה שר וממתי? זו השאלה.
נאור שירי (יש עתיד)
אני אשמח גם להבהרה.
היו"ר אופיר כץ
מה שהוא אומר, שהשר יכול להכריז על אירוע חירום, אבל עכשיו יש נגיד שריפה, או דבר מהסוג הזה, הוא כבר לא יכול לתת, זה כבר לא מוסדר בחוק שיכול לתת הנחייה למפכ"ל או לכיבוי אש.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אולי מירי, היועצת המשפטית תסביר.
מירי פרנקל שור
לא בכל פעולת משטרה, ואנחנו דנו פה איפה גבולות הגזרה בין השר לבין המפכ"ל. נכון שבפקודת המשטרה כאשר השר מכריז על אירוע חירום אזרחי, לא כתוב מה הוא צריך לעשות 1, 2, 3. האופרטיבי עובר למשטרה, אבל לשר יש מחויבות פרו-אקטיבית להיות מעורב, זה כמו בכל דבר. אין הבדל בין אירוע פעילות המשטרה למשל באירוע "שומר החומות", כאשר מוכרז מצב מיוחד בעורף, או באירוע חירום אזרחי, זו המורכבות שבפעולות השר במשטרה.
אליעזר רוזנבאום
זה לא מוסדר כמו שאירוע חירום ביטחוני שר הביטחון ברור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל המשטרה אומרת שזה לא נכון.
מירי פרנקל שור
מה, מה ברור. איפה זה מוסדר? לגבי השר אין. אירוע חירום אזרחי בסעיף 90ד, יש לך אירוע חירום אזרחי, ככל שאין 1, 2, 3, 4 - - - אבל זה עובד כמו כל דבר.
גבריאלה פיסמן
ההסדר בחוק בעניין הזה מאוד מפורט. קבועה סמכותו של השר להכריז על אירוע חירום אזרחי, קבועים התנאים להפעלת הסמכות. קבועים כל המבחנים והכפפות בעניין הזה. וגם במבחן המציאות - - -
מירי פרנקל שור
לא, אבל מה שאליעזר אומר, לא כתוב לו מעבר להכפפה. מעבר לכך, מה הפעולות האופרטיביות ש- - -
נאור שירי (יש עתיד)
אבל אתה מדבר על החלק האופרטיבי?
אליעזר רוזנבאום
לא אופרטיבי. אופרטיבי זו המשטרה.
נאור שירי (יש עתיד)
אבל זה מה שהיא אומרת לך. שזה קיים בחלק הדקלרטיבי, ואתה מדבר על האופרטיבי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל הוא אחראי. יש לו סמכות, איזה חלקים - - -
אליעזר רוזנבאום
אני מדבר על החלקים האחרים. משרד התחבורה, משרד החינוך - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אוקיי. אבל אתה מדבר פה על משהו אחר. זה לא קשור לפה.
היו"ר אופיר כץ
טוב. אני מבקש מהוועדה אם אפשר לשלוח לנו כדי שנבין את זה.
נאור שירי (יש עתיד)
תרשו לי שנייה. זה דיבר בכלל על משהו אחר. זה דברי חקיקה אחרים. זה לא קשור לדיון הזה. אני רק מציין את העובדה שזה לא קשור לפקודת המשטרה, הוא מדבר בכלל במישור - - -
היו"ר אופיר כץ
אתה יודע כמה דברים נאמרו פה שלא קשורים לפקודת המשטרה.
יואב סגלוביץ' (יש עתיד)
בסדר, אפשר רק מומחה תוכן. מה שהוא אומר אליעזר, שאני מכיר ומוקיר אותו, זה פשוט לא קשור לאירוע. מדובר באופן כללי על חוקים אחרים, זה לא החוק הזה, לא על פקודת המשטרה דובר פה. הדיון הוא על פקודת המשטרה.
מירי פרנקל שור
אבל באירוע חירום - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אנחנו שמחים שהוא - - - חוסר מקצועיות - - -
היו"ר אופיר כץ
היי, לא מסכים.
נאור שירי (יש עתיד)
היי, למה לא?
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
אני בהלם. ככה אתה מתחיל להאשים פקידים – חוסר מקצועיות?
היו"ר אופיר כץ
לא, אתה לא תדבר אליו ככה. לא.
נאור שירי (יש עתיד)
אני מדבר עליך, חבר הכנסת בן גביר, שאתה חסר מקצועיות, ולא מבין בכלל מה אתה מדבר.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
חסר מקצועיות – אתה חוזר על אותה שאלה שבעת אלפים פעם במשך חמש דקות.
היו"ר אופיר כץ
הנאום חרום הזה הסתיים.
נאור שירי (יש עתיד)
אתה לא מבין מה אתה עושה. אומרים לך כל גורמי המקצוע - - - אין לך מושג.
היו"ר אופיר כץ
חברים, זהו. סיימנו. הבהרה אחרונה של מירי.
נעמה לזימי (העבודה)
אפשר להגיד את זה ככה – בן גביר מקצועי, כמו שהוא דמוקרט וליברלי.
היו"ר אופיר כץ
זה לא נכון. זה כן קשור לפקודת המשטרה – נעמה....
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
בסדר. הם לא מכירים את הסעיפים.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מקבלים הבהרה עכשיו.
איתמר בן גביר (עוצמה יהודית)
בוא - - - את המפלגה קצת במשפטים לפני שאתם - - -
היו"ר אופיר כץ
ביקשתי שיפיצו לנו, ומירי תבהיר עכשיו. בבקשה.
מירי פרנקל שור
אנחנו מצלמים לכולם. מעבר לזה, אליעזר, חוק ההתגוננות האזרחית שעל פיו יש סמכות לשר הביטחון להכריז על מצב מיוחד בעורף, גם לא קובע פעולות אופרטיביות. ופעולות אופרטיביות נעשות במסגרת רחל, ובמסגרת הכול, אבל זה דברים שלא מעוגנים - - -
אליעזר רוזנבאום
לא, אני נתתי רק דוגמה. אני לא אמרתי שצריך - - -
מירי פרנקל שור
לא. אבל אלה דברים שלא מעוגנים בחקיקה. ולכן, אני לא בטוחה שצריך ללכת ולרדת לרזולוציה בכל דבר ודבר.
היו"ר אופיר כץ
תודה.

עופר כסיף. בבקשה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני רוצה לחזור גם כן לסעיף הראשון, וגם להעלות תהייה, או ביקורת. כלומר, סעיף 1ב להצעה – "המפקח הכללי נתון למרות הממשלה בכפוף לשר"- הובעו פה התנגדויות לכך, אני גם הבעתי התנגדות, ואני חוזר עליה, ואני רוצה גם להוסיף כאן עוד תהייה בהקשר הזה.

אחד מהדברים שמועלים פה חדשות לבקרים, וגם אכן מוזכרת בוועדת צדוק, זה הקשר בין אחריות לבין סמכות. או במילים אחרות – אחריות יוצרת סמכות. אם אחריות יוצרת סמכות, ויש גם הסתייגות בוועדת צדוק, שהזכרנו אותה, ונזכיר אותה גם, אבל אם לצורך העניין באמת אחריות יוצרת סמכות, ולממשלה ככלל יש בעצם אחריות מתוקף מה שמכונה אחריות משותפת, האם עצם זה קובע שהסמכות היא של הממשלה ולא של השר? ברורה השאלה או לחזור? לחזור. אני אומר שוב. אחת מהטענות שמוזכרות פה כדי להצדיק לכאורה את ההצעה שלפנינו, היא שאחריות אמורה ליצור סמכות. כלומר, במלים אחרות, מאחר ויש אחריות לשר, לכאורה, זה אומר שצריכה להיות לו סמכות. אני כבר אומר בצד, במאמר מוסגר, שאני לא מקבל את המשוואה הזאת גם בתוקף ועדת צדוק שגם יש לה הסתייגויות במשוואה, היא מתייחסת למשוואה, מחזקת אותה, מצד שני, מסתייגת ממנה.

אבל אני אומר כך, אם לצורך העניין יש לממשלה אחריות, בין השאר מתוקף האחריות המשותפת, האם זה לא אומר בעצם על בסיס אותו היגיון, שהסמכות צריכה להיות של כלל הממשלה ולא של השר. כלומר, האם בנוסף לכל הטיעונים שגם אני וגם אחרים העלו נגד ההכפפה של המפכ"ל לשר, מעבר לזה, אני גם אוסיף פה ואומר, האם אין פה איזושהי סתירה בין עיקרון האחריות המשותפת הממשלתית, לבין השימוש או ההיצמדות לשפה כפיפות לשר. על פניו, לדעתי, יש פה סתירה. ואם יש פה סתירה, זה עוד טיעון מבחינתי בנוסף למה שנאמר כבר לא במקום, שהמילה או הביטוי "כפוף לשר", צריך להיעלם מכאן. זאת הערה אחת לגבי הסעיף המדובר.

לגבי 8ד – אמרתי ואני חוזר עוד פעם. לא מספיק להרחיק את השר, ושוב בהתאם למה שוועדת צדוק כותבת שחור על גבי לבן, חזרתי על זה עשר פעמים, מציע ההצעה בוחר להתעלם לא ממני, זה שטויות, ממה שכתוב בוועדה, ולסלף, בלשון המעטה. הוועדה אומרת במפורש, שחקירות לא צריכות להיות כלל בנגיעת השר. אני מוסיף על זה גם כל מה שקשור לזכויות הפרט, כמו חופש הביטוי, ההפגנה, וכן הלאה, כי אז יהיה שימוש פוליטי שהשר יוכל וייעשה בו שימוש כדי להצר את צעדיהם של X, ולהרחיב את צעדיהם של Y.
מירי פרנקל שור
לדברים האלה, לקומבינציה של 8ד שהקראתי אותו כבר, והסעיף שהוראות סעיפים 8א ו-8ד – "לא יחולו לעניין סמכות שוטר לפי כל דין בעניין חקירה או תיק מסוימים, לרבות לעניין פתיחתם, ניהולם או סגירתם". זה לא נותן לך את המענה?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לא לגבי זכויות הפרט. אני לא מרגיש שיש פה - - -
מירי פרנקל שור
מה זאת אומרת לגבי זכויות הפרט?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני אתן לך דוגמה. נתתי דוגמה, אני עונה ברשותך. תן לי קצת יותר זמן כדי להשיב.
נאור שירי (יש עתיד)
רק לציין, אין לנו את הנוסח, אז מאוד קשה לזכור את זה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני אנסה לענות בכל זאת מזיכרוני.
היו"ר אופיר כץ
עופר, משפט.
נאור שירי (יש עתיד)
עוד שאלה בנוגע להסתייגויות, כי הבנתי ששלחו כבר מייל לזה. אבל איך אמורים להתחיל להגיש הסתייגויות כשאין נוסח?
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל שהסתיים הדיון.
נאור שירי (יש עתיד)
קבענו שעה לסיום הדיון?