פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת ה-25

הכנסת3
הוועדה מיוחדת לדיון בהצעות חוק (פ/81/25, פ/91/25)
21/12/2022


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 8
מישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים)
יום רביעי, כ"ז בכסלו התשפ"ג (21 בדצמבר 2022), שעה 8:00
סדר היום
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), של ח"כ שמחה רוטמן
נכחו
חברי הוועדה: שלמה קרעי – היו"ר
משה ארבל – מ"מ היו"ר
טלי גוטליב – מ"מ היו"ר
אוריאל בוסו
בועז ביסמוט
ולדימיר בליאק
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
חנוך דב מלביצקי
מאיר פרוש
גלעד קריב
שמחה רוטמן
מיכל שיר סגמן
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
גדי אייזנקוט
ישראל אייכלר
ואליד אל הואשלה
עמיחי אליהו
מיכאל ביטון
סימון דוידסון
יוסף טייב
נעמה לזימי
טטיאנה מזרסקי
יואב סגלוביץ'
אפרת רייטן מרום
מיכל שיר סגמן
יואב קיש
עידן רול
מוזמנים
נעמה רוט - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי – מינהלי), משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
גור בליי
ניצן רוזנברג
טליה ג'מאל
דגנית כהן ויליאמס
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון;
אור שושני;
מאיר פרץ;
רמי בן שמעון
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים), פ/81/25 כ/942
היו"ר שלמה קרעי
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 14) (שר נוסף במשרד וכשירותם של השרים). היום נר שלישי של חנוכה, עוד יום של שימוש יעיל ואפקטיבי בכלים הפרלמנטריים שיש לאופוזיציה כאן כנגדנו. אנחנו מאפשרים את זה ככל שיידרש. יש לנו זמן, כמו שאתם יודעים, עד יום שני.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
למה נגדכם? נגד הנושא.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו והנושא חד הוא. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
עוד יום של פירוק משרדים.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו ממשיכים את הדיון. יש לנו עוד 20 דקות בהמשך להתחייבות על סעיף 8 של סעיף התחילה שהוספנו, ועוד 20 דקות של הסתייגויות בעל פה, הנמקות והצבעות, ולאחר מכן נחזור להסתייגויות הכתובות, להסתייגות 333, שם עצרנו לפני יומיים.

לגור יש הסתייגות אחת שהוא רוצה לקרוא. הסתייגות שעצרנו באמצע ההנמקה שלה.
גור בליי
הייתה למעשה ההסתייגות של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו כשהדיון נפסק. היא הוקראה וגם נומקה, אבל לא הוצבעה. אני אחזור עליה. זו אחת מרצף ההסתייגויות לגבי מתי ייכנס לתוקף החוק. ההסתייגות של חבר הכנסת הרצנו הייתה שבסעיף יבוא "רק אם ייושם מתווה הכותל שיאפשר לכל יהודי להתפלל בכותל – אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי", כך אנחנו רשמנו.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה היה של גלעד קריב.
גור בליי
זה היה של להב הרצנו. זה היה ממש בסוף הדיון.
היו"ר שלמה קרעי
שרון, בבקשה, רשות הדיבור שלך. אנחנו תיכף נצביע על זה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני אקרא את ההסתייגויות האישיות שלי. ההסתייגות הראשונה "האמור בסעיף 8 להצעת החוק יימחק". אני רוצה לקרוא יותר הסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
את רוצה שנצביע על כולן כרצף אחד? תקראי את כולן ונצביע עליהן בהצבעה אחת, אין בעיה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לא. לנמק. אנחנו רוצים הצבעה-הצבעה.

"האמור בסעיף 8 להצעת החוק יימחק". אני חושבת שהסעיף הזה הוא סעיף מיותר. מאחר שיש מנגנונים סדורים בכנסת שמדברים על פרסום ברשומות, אין שום טעם לעשות את זה בתצורה האמורה, מה גם שזה לא בדרך המלך, כפי שאמר לנו פה בצורה מפורשת היושב-ראש, ולכן אני מבקשת שהסעיף הזה יימחק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שלמה, הייתה הסתייגות זהה לחלוטין. הם משחקים עם עצמם.
היו"ר שלמה קרעי
גור, ההסתייגות שהיא הקריאה רשומה אצלך?
גור בליי
ההסתייגות רשומה, אבל לדעתי היא כבר הייתה. שוב, אתם צריכים להעביר לנו חתימות, אבל להבנתי להסתייגויות לסעיף 8 כל סיעות האופוזיציה מצטרפות האחת להסתייגויות של השנייה.
היו"ר שלמה קרעי
כבר הצביעו כאן על 60 הסתייגויות. שרון, אם את חוזרת על אותן הסתייגויות - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני מקווה שיש לי הסתייגויות חדשות.
היו"ר שלמה קרעי
כדאי שתבדקי.
גור בליי
זאת הייתה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני ממשיכה להסתייגות הבאה.
היו"ר שלמה קרעי
לא הצבענו על ההסתייגות של יוראי להב הרצנו, ההסתייגות שהקריא גור קודם, ושיוראי הקריא ונימק אתמול. עצרנו אתמול כשהוא התעקש שאני אחזור על ההסתייגות. גור הקריא אותה מחדש היום. מי בעד ההסתייגות שהקריא גור קודם של יוראי להב הרצנו, ירים את ידו.
גור בליי
בעניין מתווה הכותל.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
היינו לדעתי חמישה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
גם חמישה לא עובר.
היו"ר שלמה קרעי
אני סומך על מנהל הוועדה שסופר. תרימו את היד גבוה, חבר'ה. ישנו טוב בלילה, יש עדיין כוח להרים את היד. הוא ספר, גם אני ראיתי ארבעה. הוא ספר שבעה וארבעה, שמונה וחמישה זה אותו יחס. תודה. בבקשה שרון, תמשיכי.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אם הפרוטוקול חשוב, אז בלי הסתייגויות מטופשות.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילה 'זה' יבוא 'לא יחול'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. חמישה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חברת הכנסת שרון ניר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת חוק, לאחר המילה 'זה' יבוא 'אינו'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
ההסתייגות הבאה. "בסעיף 8 להצעת החוק, לאחר המילה 'זה' יבוא 'בטל'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו לכנסת' יבוא 'יחול משנת 2050'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רציתי להגיד לפרוטוקול: יישר כוח לאופוזיציה הלוחמת שהתייצבה פה בהרכב מלא, ולכן אין להם אפילו את שבעת המצביעים שלהם.
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. גם לנו חסר אחד. תודה. בבקשה, חברת הכנסת ניר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת החוק בסופו יבוא 'בכפוף למשאל עם'." ראינו שלשום סקר בערוץ 13, נזכיר לכולם, סקר שכבר מדבר על 65%, שחושבים שהחוק הזה בטל מיסודו.
היו"ר שלמה קרעי
סקר זה לא משאל עם.
אוריאל בוסו (ש"ס)
היה משאל עם לפני חודש וחצי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אפשר ללכת למשאל עם נוסף ספציפית על החוק הזה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
כשלא מצליחים רוצים עוד בחירות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש שעל ההסתייגות הזאת יצביעו במשאל עם.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
החוק הוא לא לרוחו - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זו ההכרזה שלכם על בחירות שישיות?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לא. למשאל עם על החוק הספציפי הזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב, אדוני היושב-ראש, נאה דורש – נאה מקיים. את ההסתייגות הזאת נדחה למשאל עם.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה. בבקשה.


הצבעה

לא אושרה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת החוק" - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קרעי, אנחנו רוצים לשאול את ביסמוט לאן הוא יותר שמח ללכת, לאזורי עימות או לוועדה להסתייגויות?
בועז ביסמוט (הליכוד)
פה יותר אלים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה נראה מבסוט על הבוקר.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חברת הכנסת ניר. ביטון, אתה יכול לבקש רשות דיבור אם יש לך הסתייגויות. גם אתה יכול.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קרעי, אנחנו רק מחממים מנועים. תהיה בטוח שתהיה עוד רשות דיבור.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בסעיף 8 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ביום ביאת המשיח'."
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זו הסתייגות חשובה.
יוסף טייב (ש"ס)
אנחנו בהתלבטות.
היו"ר שלמה קרעי
כולנו מצפים לביאת המשיח.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אנחנו בהתלבטות, כי לכאורה אם אנחנו מצביעים נגד - - -
היו"ר שלמה קרעי
עד ביאת המשיח - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"במהרה בימנו", מה שנקרא.
היו"ר שלמה קרעי
אריה דרעי יהיה לנו שר הפנים עד ביאת המשיח, בעזרת השם. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפשר לכתוב, "לפי המוקדם", "לפי המאוחר", ואז זה בסדר.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
איך אתם נגד ביאת המשיח? אני לא מבין.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הפוך. אם הייתם כותבים "לפי המוקדם", היינו מצביעים, רק שתדעו.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה. חברת הכנסת שיר, בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו לכנסת' – 'כשיקום בית משפט שלישי'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם בעד שיקום בית מקדש שלישי?
אוריאל בוסו (ש"ס)
מזל שגלעד קריב לא פה, אחרת הוא היה מצביע נגד ההסתייגות.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? נמנע אחד.
אוריאל בוסו (ש"ס)
מזל שגלעד קריב לא פה, הוא היה מצביע נגד.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
יוסף טייב (ש"ס)
תראה מה זה, איך הרפורמים משפיעים עלינו.
היו"ר שלמה קרעי
- - - את בית המקדש השלישי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
המשיח יבוא – יהיה בית מקדש שלישי, מדינת ישראל תתפצל.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
לא אמרתי שיש לי בעיה עם זה, אמרתי "כשיקום בית המקדש", מבחינתי מחר בבוקר.
היו"ר שלמה קרעי
מי יתכנן אותו? אילת שקד? היא כבר לא - - -
אוריאל בוסו (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, אני מוחה, יש ממש הדתה באופוזיציה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
גם אישה יכולה לתכנן את בית המקדש השלישי.
היו"ר שלמה קרעי
אבל היא לא נבחרה.
אוריאל בוסו (ש"ס)
היושב-ראש, יש פה ממש הדתה באופוזיציה, צריך לדעת איך להתמודד עם זה.
היו"ר שלמה קרעי
מיכל, גם בתורה כתוב "הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים". גם הנשים היו שותפות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
למה הצבעת נגד ההסתייגות?
היו"ר שלמה קרעי
כי איילת שקד לא נבחרה, כי אין לה מנדט לתכנן את בית המקדש.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אין לכם פשוט נשים, אז אולי תשימו אישה בתור שרת הפנים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני חושבת שהייתם צריכים להצביע בעד ההסתייגויות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נקים מינהלת.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חברת הכנסת שיר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כן, כי חסרים לנו משרדים ומינהלות...
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק, במקום 'ביום קבלתו לכנסת' – 'כשחברי הקואליציה הנכנסת יפסיקו לסובב את ראש הממשלה המיועד כמו סביבון סוב-סוב-סוב'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
אתם רציניים על הבוקר.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שישה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
- - -
היו"ר שלמה קרעי
לא הרמת את היד. תרימי. עד שאני לא שואל מי נמנע, לא מורידים את היד.
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
הוא סופר לפי הקצב שלו, את לא יודעת מתי הוא מגיע.
איל קופמן
אולי תרצי להימנע, אני לא יודע. מי שמרים את היד, אני סופר.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני, אני מציע לעבור להצבעות שמיות.
היו"ר שלמה קרעי
הצעתך נרשמה ונדחתה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תודה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
בבקשה, חברת הכנסת שיר.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק 'במקום ביום קבלתו לכנסת' – 'כשיהיו יותר חברות כנסת מחברי כנסת'."
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה חשוב.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו לכנסת' יבוא 'כשיהיו יותר חברות כנסת בקואליציה מאשר חברי כנסת'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ולא על עיקרון השוויון?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה כמו בהצעת מחיר, אתה נותן יותר ואז נכנס למשא-ומתן.

"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו לכנסת' – 'כשראש הממשלה המיועד יקבל פסק דין'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. לא מאמין בחזקת החפות, שירים.
איל קופמן
ארבעה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
למה? "יקבל פסק דין". לא אמרתי לאיזה כיוון. למה? אתה כבר החלטת שהוא אשם?
היו"ר שלמה קרעי
חזקת החפות. עד פסק הדין הכול בסדר, לא צריך לחכות לזה. מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו לכנסת' – 'שחברי כנסת מהליכוד יתחילו להגיד את מה שהם חושבים ולא רק בחדרי חדרים'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
שלושה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שאר ההסתייגויות שלי מגיעות ברגע זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה שמרשים זה שמיכל עברה בדיוק למפלגה שבה כולם אומרים את אשר על ליבם, אין שום בעיה ביש עתיד...
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אגב, זה נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כולם מדברים חופשי, ואז הם עפים מהכנסת בשנייה שהם אומרים את אשר על ליבם.
היו"ר שלמה קרעי
ראינו כאן בוועדה, רם בן ברק חזר בו תוך 12 דקות. 12 דקות כבר הספיק.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
רוטמן, גם פריימריז מתישים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ברור, לשכנע את כל המתפקדים.
אוריאל בוסו (ש"ס)
הוא אמר שיתמוך בהצעת חוק - - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
- - - בינתיים בתוך עשר שנים הגענו ל-24 מנדטים, ורק התחלנו. אל תדאגו לנו, הכול בסדר.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר בהצגת הסתייגות. בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יהיו פריימריז, אל תדאג.
קריאה
הפריימריז היו קשים. לא קל...
היו"ר שלמה קרעי
מיכל, אני מציע שתחברי את ביאת המשיח ואת הקמת בית המקדש השלישי לפריימריז ביש עתיד, ואז זה בטוח יקרה מתישהו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אז תשמע את ההסתייגות הבאה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"במקום 'תחילתו של חוק-יסוד זה ביום קבלתו בכנסת', יבוא 'שמיקום הרשימה בליכוד ייצג בדיוק את השרים'." שמקום 30, לצורך העניין לא יהיה שר, אבל מקום חמישי כן יהיה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מיכל, תמקדי.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת' יבוא 'שבו כל ילדי ישראל יהיו מגונים ובטוחים'." ואני רוצה לנמק.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כמי שהייתה יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, הילדים שלנו, של כולנו, לא נמצאים במקום טוב. בינתיים הילדים במדינת ישראל מותקפים פיזית, מינית ונפשית, ובמקום להביא חקיקת בזק בתוכנית 100 ימים, חוקים שבאמת יעסקו בעניינים האישיים, בעניינם של ילדי ישראל ומצוקותיהם, המועמדים לשרים והסמכויות – במקום להתעסק במה שבאמת חשוב לציבור, מתעסקים בשטויות. אז במקום להתעסק בשטויות, תתחילו להתעסק במה שבאמת חשוב.
היו"ר שלמה קרעי
הנימוק הסתיים?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כן. כן.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8" - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את לא רוצה לדעת מי נגד?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מי נגד ילדים? הלו.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתם נגד ילדים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה נגד המציעה, זה בכלל לא קשור.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק 'במקום ביום קבלתו בכנסת' יבוא 'לאחר שיושבע שר לענייני ילדים'."
היו"ר שלמה קרעי
רעיון מצוין.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אגב, זה באמת רעיון מצוין.
היו"ר שלמה קרעי
עוד משרד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עוד משרד שלא חשבנו עליו. רשמנו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
במקום לפצל וכל שר יקבל רבע משרה ויזניח נושאים, תעשו את זה לפחות רציני, שגם הציבור יראה שאתם רציניים.
יוסף טייב (ש"ס)
אפשר גם את השר הזה לפצל.
היו"ר שלמה קרעי
אפשר שר חינוך לענייני ילדים, שר בריאות לענייני ילדים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה בדיוק מה שעשיתי, זה מה שלא היה עד היום, והקמנו את הגורם המתכלל לענייני ילדים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפשר השר לילדים קרים והשר לילדים חמים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שלמה, בוא, אל תתעסק במשהו שאתה לא מבין בו, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו נתייעץ איתך כשנרצה להקים את המשרד הזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אחר כך כשיוקם עוד משרד, הם יתלוננו. אני אומר לך. אני מקבל את ההצעה הזאת, והם מתלוננים.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
שמחה, אתה עושה לי פיליבסטר על זמן ההסתייגויות. אתה אמיתי?
איל קופמן
שניים.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'ביום קבלתו בכנסת' – 'כשלמוקד 105 לא יהיו יותר פניות לטיפול'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
שלושה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
התקזזתי עם חנוך, הוא הלך להתראיין כמה דקות.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת מראש" – "יוכר טיפול בילדים כהוצאה מוכרת'."
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הרמת היד הזאת זה נחשב התעמלות?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כן. בוקר.
היו"ר שלמה קרעי
תלוי איך אתה מרים.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אל תעשה לי פיליבסטר.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אנחנו מתקזזים עם הקואליציה.
היו"ר שלמה קרעי
כל הכבוד, גם אני אתקזז כשתצטרך בוועדה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם אחר כך הוא יגיד דברים בעייתיים ברדיו, אני אבקש שיחזור בו.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת' יבוא 'תוארך חופשת הלידה ל-20 שבועות כמו במדינות המובילות בעולם'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה. בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת' יבוא 'שהורי חיילות וחיילים יקבלו נקודות זיכוי במס'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע?
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת', יבוא 'שכל הלומי הקרב במדינת ישראל יקבלו הכרה'."
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
שלושה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת', יבוא 'שישראל תזכה במונדיאל'." ואני רוצה לנמק.
בועז ביסמוט (הליכוד)
זה כבר מדע בדיוני.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני מאמינה בעם ישראל.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הרי ברור לכולם שחוק הכשרת עבריינים לא רצוי על הציבור, אז לפחות שתהיה להם נחמה במשהו טוב להמתיק את הגלולה המרה.
היו"ר שלמה קרעי
זה הנימוק או ההסתייגות?
יוסף טייב (ש"ס)
זה היה גם וגם.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה הנימוק להסתייגות של המונדיאל, שיהיה להם משהו מתוק, שישראל תזכה במונדיאל. שהחוק יחול כשישראל תזכה במונידאל.
יוסף טייב (ש"ס)
פירוש רש"י.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה אומר שהחוק לא יחול לעולם. זו בעיה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
למה ככה? רק אני מאמינה בעם שלנו. אני לא מבינה.
היו"ר שלמה קרעי
מתן רק אתה מאמין בהסתייגות של מיכל?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הכול אנחנו יכולים לעשות, יש לנו עם גדול.
היו"ר שלמה קרעי
אני חוזר שוב. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
רק אמרתי "מונדיאל", כל הגברים פה בפולמוס.
היו"ר שלמה קרעי
רק אחד כנראה. מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע?
היו"ר שלמה קרעי
שניים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר, הגענו לסוף הזמן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה דיברתם על המונדיאל? לא הייתי פה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לדעתי יש עוד שתי דקות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אמרתי שתחולת החוק תהיה כשישראל תזכה במונדיאל, וזה כי חוק להכשרת עבריין מורשע כל כך מר, ככה תהיה לפחות גלולה מתוקה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הייתי מציע שתשני את זה כשישראל בכלל תוכל להשתתף במונדיאל.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת שיר, מכיוון שהגעת לסוף הזמן של ההסתייגויות בעל פה, אני יכול לאפשר לך אם יש לך עוד אחת או שתיים מהותיות ונסיים את הזמן.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"אחרי סעיף 8 להצעת החוק יבוא 'תחולתו של חוק יסוד זה לא תחול במידה וראש הממשלה מואשם בפלילים'."

הנמקה. שהממשלה לא תהפוך לעיר מקלט לעבריינים וראש ממשלה מואשם יארגן את החברים העבריינים שלו בתפקידים שונים.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים, ההסתייגות נפלה.

לפני שתמשיכי, מיכל, ב-20 הדקות האחרונות וגם בדקות הקרובות אנחנו עדיין מאפשרים לחברי כנסת כמו שרן השכל, עאידה תומא סלימאן, גלעד קריב, שרצו אולי להגיש עוד הסתייגויות, אבל הם לא הגיעו לכאן הבוקר לוועדה. אם מישהו רוצה לנמק בשמם או להציג בשמם עוד הסתייגות אחת או שתיים, אפשר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תכתוב עד שעה זו וזו.
היו"ר שלמה קרעי
בשתיים-שלוש הדקות הקרובות, כי סיימנו את הזמן. היה סיכום. התחלנו ב-09:15 את הדיון אתמול, היינו צריכים לסיים ב-08:15 היום, ואנחנו כבר שמונה דקות מעבר לזמן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה הסתייגות אחת בשם חברת הכנסת שרן השכל.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת בליאק, בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תודה רבה. "בסעיף 8 במקום 'ביום קבלתו בכנסת' יבוא 'ביום מינוי שר נוסף בכל משרדי הממשלה'."
היו"ר שלמה קרעי
זו הסתייגות בשם שרן השכל?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
נכון.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
מתן, רצית הסתייגות?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לעמוד בסיכומים...
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חברת הכנסת שיר, סיימנו עם הפרק הזה?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני יכולה להמשיך?
היו"ר שלמה קרעי
עוד הסתייגות אחת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אפשר הסתייגות אחת בשם שרן השכל.
היו"ר שלמה קרעי
אתה רוצה בשם שרן השכל?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן. יש לי שתיים. האחת "בסעיף 8 ייכתב 'ביום שבו יושב-ראש הוועדה יתחשב באימא לתאומות ולא יזמן דיונים ב-08:00 להתיש אותנו'." זו אחת.
היו"ר שלמה קרעי
זאת ההסתייגות?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר שלמה קרעי
בוא נצביע עליה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני בעד, אבל אני לא יכול להצביע, כי התקזזתי עם חנוך.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות שהקריא ביטון בשם שרן השכל, ירים את ידו.
איל קופמן
שלושה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ההסתייגות השנייה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה. מי נגד?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אין נגד.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות שוב, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אין נגד.
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות השנייה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
השנייה, "ביום שבו ראש הממשלה יגיד עלה בידי, אבל באמת עלה בידו." הוא הולך ואומר "עלה בידי היום", ולא עלה בידו כלום.
היו"ר שלמה קרעי
עלה. עלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לאן עלה? אנחנו פה טוחנים מים, והוא הולך ואומר "עלה בידו". לאן עלה? קורבן עולה?
אוריאל בוסו (ש"ס)
אתה צודק. בפעם שעברה כשאמרו "עלה בידי" זה היה ישראבלוף, אז באמת התייחסו לזה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
"עלה בידי" ולא עלה בידו כלום.
היו"ר שלמה קרעי
זאת ההסתייגות?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
מיכל שיר, הסתייגות אחרונה לפרק הזה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 8 להצעת החוק במקום 'קבלתו בכנסת' יבוא 'כשראש הממשלה המיועד יאהב את עם ישראל יותר ממה שהוא אוהב את עצמו'."
היו"ר שלמה קרעי
זה כבר קרה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את רוצה תחולה רטרואקטיבית.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגות?
איל קופמן
שלושה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
סיימנו בזאת את הפרק שעוסק בהסתייגויות בעל פה לסעיף 8, ואנחנו חוזרים לחוברת ההסתייגויות הכתובות. אנחנו ממשיכים עם יוליה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני רוצה לפנות לחבריי באופוזיציה המתהווה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תלוי מה אמרת ברדיו. תספר לנו מה אמרת ברדיו, ואנחנו נחליט אם אתה יכול לפנות אלינו - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני אשלח לך הקלטה ברגע שישלחו לי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
- - ואם אנחנו חבריך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
שמעתי התנגדות עזה לסעיף 8.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
עלה לנו הסעיף... "עלה בידו" – לא עלה בידו כלום.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
למה זה מפתיע אותי? הרי הממשלה הזאת לא תרצה לכלות את ימיה מבלי שמעמדו של השר חמד עמאר יוסדר. ומאוד מפתיעה אותי ההתנהגות שלכם, כי הסעיף הזה לכשיעבור יוכל לאפשר לכם באופן מידי להסדיר – אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, אפשר לקרוא לו "מקרה מצער שקרה עם חמד עמאר", ולדאוג שהקואליציה, שהממשלה הזאת לא תכלה את ימיה בלי שיהיה שם שר במעמד לא מוסדר, ולכן תוכלו לפני שסיימתם להסדיר את מעמדו ולרדת מעל דפי ההיסטוריה לפחות בלי המקרה המביך הזה. ולכן לדעתי אתם צריכים לתמוך בדבר הזה ולא להתנגד.
היו"ר שלמה קרעי
עם תחולה רטרואקטיבית.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אתה צודק, רק שהחוק לא אוסר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מאותו יום.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חנוך, אנחנו לא מתכוונים לרדת מדפי ההיסטוריה, רק התחלנו לכתוב את ההיסטוריה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
תקים ממשלה, ולדימיר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כל ממשלה, מגיע היום, היא יורדת מדפי ההיסטוריה. גם לממשלה שלכם זה יקרה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
נכון. בטוח.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שאלתי אז ואמרו שזה כפוף לשר. השר הנוסף כפוף לשר. אומרים שהשר הנוסף כפוף לשר, ואומרים במקביל שיאוצלו לו סמכויות. נגיד שהשר הכפוף החליט שהוא מבטל את המינהל האזרחי, ובחוק הואצלו לו סמכויות, אבל הוא כפוף לשר הביטחון, אז שר הביטחון יכול לשנות לו את ההחלטה, לכופף אותו? רציתי להבין מה זה הכפיפות. מצד אחד נותנים לו סמכויות - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
האמת היא שאתה המומחה הכי גדול, היית על זה בזמן ההכנה לקריאה הראשונה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו עבדנו יחד כתף אל כתף.
היו"ר שלמה קרעי
אם היית מחליט החלטה ששר הביטחון לא היה מאשר - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא היה משנה אותה.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה. זאת התשובה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
צריכים להבין מה עילת הכפיפות...
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לדייק את השאלה הזאת. אומרים שהשר הנוסף כפוף לשר הביטחון או לכל שר אחר, כי זה גנרי ההצעה. אחרי זה אומרים ששניהם כפופים לראש הממשלה. זה כתוב במקום אחר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תגיש הסתייגות להסכם הקואליציוני.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, תודה, זה מתארך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא סיימתי את השאלה.
היו"ר שלמה קרעי
תיכף יש לך הנמקת הסתייגויות, תשאל מה שאתה רוצה בזמן ההנמקה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
סליחה, זו שאלה קודמת.
היו"ר שלמה קרעי
אז משפט אחרון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה לא קשור.
היו"ר שלמה קרעי
זה קשור. אנחנו לא בדיון עכשיו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני שואל שוב. כשיש כפיפות ושר קיבל החלטה שהיא לא על דעת השר מעליו, הוא יכול לבטל לו את ההחלטה מידית ואין לה תוקף? אם כן, שיהיה כתוב בפרוטוקול שזה התהליך, שיהיה ברור איך עובדים.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
בהסכם הקואליציוני בכלל כתוב שבעניינים של - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
עזוב אותי מההסכם הקואליציוני, אני רוצה שאלה על החוק. המילה "כפיפות" היא מסמיכה את השר הראשי לבטל החלטות של השר הכפוף אליו?
היו"ר שלמה קרעי
גור, יש לך תשובה לשאלה הזאת?
גור בליי
- - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה. כפוף זה כפוף, והחלטת ממשלה שתינתן בהמשך תבהיר יותר את התמונה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה אל תענה לי, יש פה יועץ משפטי. אני לא מבין.
היו"ר שלמה קרעי
הוא לא יועץ משפטי לממשלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לוועדה הזאת, לנו, לחברי הכנסת.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, אנחנו לא בדיון, סיימנו את הדיון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זו שאלה שלא קיבלה תשובה.
היו"ר שלמה קרעי
תכתוב בפרוטוקול: שאלתו של חבר הכנסת ביטון נותרה ללא מענה. אנחנו לא בדיון. אנחנו בהנמקת הסתייגויות. תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
השאלה הזאת עלתה לפני יומיים-שלושה, לא קיבלה תשובה, והיועץ המשפטי לא יכול לענות על השאלה הזאת?
היו"ר שלמה קרעי
הייתה פה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, היא ענתה על כל מה שהיה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
השאלה הזאת לא נענתה. אני אומר לך.
היו"ר שלמה קרעי
כנראה שלא היית כאן. תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שאלתי על הכפיפות ומהותה, ולא קיבלנו תשובה.
בועז ביסמוט (הליכוד)
כבוד היושב-ראש, רק הערה קטנה אם אני יכול.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה קשה לענות על השאלה? למה היועץ המשפטי - - -
היו"ר שלמה קרעי
אני לא היועץ המשפטי לממשלה. תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז תן לו להשיב על השאלה הזאת.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אני דווקא מכבד את הדברים שאמר חבר הכנסת מיכאל ביטון, כי אין ספק שהמילה "בכפוף" קצת התבלבלה, קצת איבדה את המשמעות. אני מספר את זה לחבר הכנסת ביטון אחרי שבממשלה הקודמת ראש ממשלה היה בכפוף לשריו, ולכן הדברים קצת התבלבלו. אנחנו קצת מחזירים את הסדר. תודה רבה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת ביסמוט. אנחנו בהסתייגויות 332.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מבקש שיירשם שאין פה תשובה - -
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
- - והתייחסות לחברי כנסת בשאלה משפטית מהותית שעולה פעמיים. ויש פה יועץ משפטי שסותמים לו את הפה ולא נותנים לו להשיב.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, אל תגרום לי להתחיל את הבוקר לא טוב. תודה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה תתחיל את הבוקר גרוע, כי אתה לא נותן ליועץ משפטי להשיב על שאלה פשוטה - -
היו"ר שלמה קרעי
כי אנחנו לא בדיון. אנחנו לא בדיון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
- - שנשאלה לפני יומיים, ועד היום לא קיבלה תשובה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. אנחנו לא בדיון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם התשובה פשוטה, שישיב. למה אתה סותם לו את הפה?
היו"ר שלמה קרעי
הדיון על הצעת החוק הזאת הסתיים. אנחנו עכשיו עוסקים בהנחת הסתייגויות והצבעה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא נכון. אמרת שיהיה דיון אחרי ההסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
לא. לא אמרתי דבר כזה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אמרת שיהיו עוד שעות דיונים ושאלות. פה אתה אמרת.
היו"ר שלמה קרעי
שעות הדיונים היו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה לא נאמר, היועץ המשפטי, שאחרי ההסתייגויות יהיה זמן לדיונים?
היו"ר שלמה קרעי
לא. אתה קצת התבלבלת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני ישבתי פה בחדר כשאמרת את זה.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת ביטון, אתה קצת התבלבלת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קשה לבלבל אותי.
היו"ר שלמה קרעי
הדיון הוא לפני ההסתייגויות, לא אחרי ההסתייגויות. תודה. הסתייגויות 333-332, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. היא נימקה אותן כשהיא הייתה כאן, ואנחנו עוברים להצבעה עליהן. חברת הכנסת ניר, את נמצאת פה בשם חברת הכנסת מלינובסקי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
היא נימקה אותן. אני בשמה.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגויות?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר שלמה קרעי
הייתה כבר התייעצות לסעיף הזה. מי בעד ההסתייגויות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 334. מי מנמק?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"בפסקה (2) בסופה יבוא 'תחילתו של סעיף זה החל מיום כינון הכנסת ה-26'." אני רוצה לדבר על הסעיף הזה ובכלל על החוק הזה, מאחר שהוא נוגע בנושא הקדוש ביותר שיש לנו, שזה מערכת הביטחון במדינת ישראל, שזה צבא ההגנה לישראל.

אני רוצה דווקא לקחת את עצמנו 75 שנים אחורה בהיסטוריה, שזה מועד הקמת המדינה. אתם יודעים, בתקופה ההיא של תקופת היישוב היינו עסוקים בבניין לעומת העת הנוכחית שאנחנו בעיקר מפרקים: מפרקים את מערכת הביטחון, מפרקים את מערכת החינוך, מפרקים את המשרד לביטחון לאומי, את המשטרה, ולעתיד לבוא נפרק גם את מערכת המשפט.

אני רוצה לעשות סוג של זום-אין אל תוך הצבא, והזום-אין שאני רוצה לעשות לתוך הצבא זה לפקודת הצבא.
היו"ר שלמה קרעי
חבל רק שאת לא מנמקת עניינית. זו הסתייגות מאוד עניינית.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מנמקת עניינית. ביום אחד הוציאו פקודה בת עמוד אחד, שהיא פקודת הצבא, ובה היו שני סעיפים מאוד מרכזיים. סעיף אחד, דובר בו על זה שהצבא יהיה כפוף לרמטכ"ל, והסעיף הנוסף במסגרת שמונה סעיפים, שהשר הממונה זה שר הביטחון. פשוט, זה לא שני שרים, לא פיצולים, לא פיצול סמכויות, מאוד מתחבר למה שאמר פה חברי מיכאל ביטחון. והפשוט הזה נסמך על דבר מאוד מאוד בסיסי בעיקרון הפעלת הכוח, שזה אחדות הפיקוד. אחדות הפיקוד מלמעלה כלפי מטה.

וכשאני מסתכלת על החוק הזה, ואני רואה בזום-אין את תפקידו של השר, השר לענייני התיישבות במשרד הביטחון, ואת האופן שבו הדברים ידורו ביחד אני מאוד מאוד מוטרדת, אדוני היושב-ראש.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חברת הכנסת ניר, תודה. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
עכשיו את מנמקת, חברת הכנסת ניר, את הסתייגות 335 ואת כל החלופין שלה. כל החלופין מ-א' ועד קצ"ט. יש לך שלוש דקות לרשותך.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
ההסתייגות אומרת ככה, ""בפסקה (2), בסעיף 6(ו) המוצע, בסופו יבוא 'לחברי הכנופיה הקפריזית'."

אנחנו מאוד מאוד מוטרדים, אני ממשיכה את הקו מקודם, שיש פה בעיקר סוג של פירוק, התפרקות אחת טוטלית. אגב, במקום לטפל בדברים שהם מאוד חשובים לעם ישראל עכשיו, שהם נמצאים על הפרק, כמו שהתחייבתם במסגרת הקמפיין, שזה יוקר המחיה ומצוקת הדיור, עושים פה חוקים שהם חוקים פרסונליים, שהם קפריזיים, שהם מביאים לידי ביטוי גחמות. במקום להקים ממשלה ולרוץ מהר ולעשות את הדברים החשובים מחר בבוקר, שבסוף משפיעים על איכות החיים של כולנו, שאנחנו מאוד מקווים אגב שתצליחו בהם, אנחנו רואים פה משהו שהוא קפריזי, לא מתיישב עם שום עקרונות ואמות מידה, וזה מאוד מטריד אותנו.

אנחנו מציעים לחברי הקואליציה להפסיק את הקפריזה הזאת, למשוך את החוק, לקחת אותנו למקום שהולכים כבר מחר בבוקר להקים ממשלה, חודשיים אחרי שנבחרתם, לצאת לדרך ולמשוך את החוקים האלה. יש פה מגוון רחב של סעיפים שמפרט את זה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת ניר. מי בעד ההסתייגות ורצף החלופין שלה, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 336 של חברת הכנסת שרון. עמ' 33 בחוברת. שתי דקות לרשותך.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
"סעיף זה לא יחול על שרים בעלי אחריות תקציבית וכל עיסוק כלכלי אחר." בסוף, כשדנים על משרה, שהיא משרה שיש בה תקציבים, ומביאה לידי ביטוי טוהר מידות, ויש לנו דרישות גם מעובדי ציבור, אני חושבת שצריך להיות לנו גם סף ואמות מידה של דרישות מנבחרי ציבור. וככל שמדובר על נושא שמורידים בסוף את הקריטריונים לתפקיד שר – הטרייד אוף שאנחנו מניחים פה על כפות המאזניים זה כתב אישום עם מאסר על תנאי או מאסר – רצוי שנקבע סעיף סל נוסף שמתעסק באחריות כלכלית ותקציבית, ולכן אני מציעה להוסיף את זה, כדי שזה ייתן לנו משקל עודף לקריטריונים האחרים שהם מאסר או מאסר על תנאי.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד הסתייגות 336?
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 337, חברת הכנסת שרון ניר, וכל החלופין שלה, עד ר'. מ-א' ועד ר', בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
"בפסקה (2), בסעיף 6(ו) המוצע, בסופו יבוא "בכלא מעשיהו'."
היו"ר שלמה קרעי
וכל החלופין.
היו"ר שלמה קרעי
היועץ המשפטי אומר ש-337 בנפרד, הצבעה, ואז כל החלופין.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני יכול לנמק?
היו"ר שלמה קרעי
כן, הזמן שלך רץ.
סימון דוידסון (יש עתיד)
שלמה יקירי, ישנת טוב בלילה?
היו"ר שלמה קרעי
ישנתי מצוין. תודה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
קמתי בבוקר ואמרתי: איך אתה וחבריך ישנים בלילה. איך אתם נכנסים למיטה - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ישנים מצוין.
סימון דוידסון (יש עתיד)
- - וישנים כשאתם יודעים שלמוחרת בבוקר אנחנו נדון בחוקים ובחוק הזה שנמצא פה?
אוריאל בוסו (ש"ס)
שנה וחצי לא ישנו טוב כשאתם הייתם בשלטון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הזיה גמורה. בגלל שנמצאת פה שרון ניר, שהייתה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, אני רוצה לציין משהו שאתמול הופיע בעיתון, דיברתי על זה במליאה, וזה הכרזה של קבוצת רבנים של הציונות הדתית שקוראת לנשים לא לשרת בצבא. חד-משמעית קוראת לנשים לא לשרת בצבא. אני לא יודע אם ראית את זה, שלמה, הצהרה של רבנים של הציונות הדתית שקוראת לנשים לא לשרת בצבא.

למה הקריאה הזאת? הקריאה הגיעה בעקבות נתונים שלטענתם הם קיבלו, שאחת מכל ארבע חיילות בצבא מוטרדת מינית. מה ההזיה פה? במקום שיטפלו באנשים שמטרידים, בפושעים, בעבריינים האלה, באלה שמטרידים את הבנות שלנו בצבא, הקריאה שלהם, גברתי, להוציא את הבנות, להדיר את הנשים ולהוציא אותן מהצבא, שילכו יעשו שירות לאומי, שזה גם מכובד.
היו"ר שלמה קרעי
למה הצבעת נגד ועדת חקירה שרצינו להקים לבירור עניין כזה?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כי הייתה ועדה במקביל שעסקה בדבר הזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני שואל אתכם, חברי הליכוד, ביסמוט יקירי, אנשים באמת ברמה גבוהה, אנשים שאני מעריך, כשאתם רואים דבר כזה, אתם לא מבינים שבסוף הנציג של הרבנים האלה הולך להיות שר במשרד הביטחון עם סמכויות?
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אחרי זה אני אמשיך.
היו"ר שלמה קרעי
תמשיך אחרי זה. מי בעד הסתייגות 337, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
החלופין של 337 כולה, מ-א' ועד ר'. בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רוצה להמשיך ולסיים את הטענה שלי. כשאנחנו מדברים פה על שר נוסף במשרד הביטחון, אנחנו לא מדברים סתם על איזה שר שלא יהיו לו סמכויות, שלא תהיה לו דעה, שלא יעביר פלוגות כאלה ואחרות, שלא יפעל באופן עצמאי. חד-משמעית הכוונה היא שסמוטריץ' יוכל להחליט כשר במשרד הביטחון על כל מה שקורה ביהודה ושומרון.

הבנות שלנו, של חלק גדול ממי שנמצא פה, לי יש שלוש בנות, אחת מהן היא קצינה בקבע – קוראות את הכתבה הזאת בעיתון – גברתי שרון ניר, היא מתקשרת אליי ועוד חיילות דיברו איתי. איך חיילת שמשרתת בצבא, נותנת את זמנה, חלקן את חייהן, למען מדינת ישראל, קמה בבוקר וקוראת שהרבנים המובילים בציונות הדתית, והנציגים שלהם של הציונות הדתית, שאחת נמצאת פה ואחד הולך להיות במשרד הביטחון, הוא נגד נשים בשירות בצבא?

בטיעון הבא שלי אני אקרא לכם על כמה גיבורות בצבא הצילו חיים, לא על כאלה שנהרגו בצבא, על אלה שהצילו חיים, אלה שמשמעותיות מאוד בצבא ההגנה לישראל, בתפקידים מאוד מאוד חשובים, ולא כולן לוחמות. כשהוא קורא לבנות לא ללכת לצבא, זה לא רק לוחמות, זה 8200, זה חובשות, זה פרמדיקיות, זה הרבה מאוד תפקידים. שרון ניר תוכל לייצג את זה הרבה יותר טוב ממני. הבנות בצבא זה כוח וחלק משמעותי מצבא ההגנה לישראל.

אני קורא לציונות הדתית לא לקבל את הדרישה הזאת או את ההכרזה הזאת של הרבנים, למרות שיהיה להם קשה מאוד עם זה, אבל אתם, חבריי חברי הליכוד, איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה שעוד רגע סמוטריץ' הולך לשלוט בדברים האלה והוא חלק מההכרזה שנשים לא חשובות בצבא ההגנה לישראל? איך אתה הולך לישון בלילה כשאתה יודע שבבוקר אתה הולך להעביר חוק כזה?
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת דוידסון. מי בעד רצף החלופין מ-א' ועד ר' של הסתייגות 337, ירים את ידו.
איל קופמן
שלושה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שישה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם אני אמנע, אני אוכל לשאול שאלה?
היו"ר שלמה קרעי
אתה יכול לשאול שאלה בלי קשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ארבעה בעד.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? הרצף נפל.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
חבר הכנסת דוידסון, אני מדבר רגוע ולא רוצה חלילה להלעיט את הרוחות, אבל הציונות הדתית מצטיינת בכך שהם משרתים בצבא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מדבר על נשים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תן לי. הם מצטיינים בכך שהם משרתים בצבא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ואין לך מה לחשוש כאילו שהם לא רוצים לעשות את מה שהם חושבים כדבר חשוב ראשון במעלה. אני רק מעיר ואומר לך: דיברת על כך שיש קריאה של רבנים, אבל בקריאה הזאת מזכירים את דוח מבקר המדינה, ולא סתם אמירה שהמציאו מליבם. דוח מבקר המדינה מדבר על מספרים מאוד מאוד גבוהים בעניין הזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
של הטרדה מינית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מותר להם להביע - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
הרב פרוש, צריכים לטפל במטרידים, לא במוטרדות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מותר להם להביע את החשש שלהם. כנראה הם ניסו וזה לא הצליח. אם זה לא הצליח, מותר להם - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אם יש הטרדה בבית חולים, לא נלך לבית חולים? יש בבית ספר, לא נלך לבית ספר? על זה אני מדבר, הרב פרוש, השקפת העולם היא הפוכה. יש סרט "מציצים", אני לא יודע אם ראיתם. אומרים שם: "הפוך, גוטה". זה בדיוק הפוך.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתה מוכן שנקים פורום שידון בזה באמת ולא בסיסמאות? שיבדוק את זה לעומק?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מצאתי לנכון לומר את זה.
יוסף טייב (ש"ס)
הציעו לכם להקים ועדה, לא רציתם.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
ועדת הסוהרות. זה בגלל שהייתה ועדה שבדקה את זה במקביל.
יוסף טייב (ש"ס)
לא בדקו כלום.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זו ועדה שלא באה לטפל. אכפת לך מנשים, אתה צריך להגיד "כן".
היו"ר שלמה קרעי
חברים, תכבדו את הרב פרוש, הוא רוצה לומר משפט. רק תקשיבו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הקשבתי למה שהוא אומר, אבל אני אומר שזה בדיוק הפוך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה פונה לליכוד שכאילו הוא מקבל שותפים כאלה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
נכון. כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה יודע שהשותפים האלה משרתים בצבא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
דיברתי על נושא אחר, על קריאה לנשים לא לשרת.
היו"ר שלמה קרעי
תן לו להשלים את הטיעון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מותר להם להביע דאגה מבחינתם, בראייתם. אם בנות שלהם נפגעות, הם מביעים ספק בשירות הזה.
היו"ר שלמה קרעי
הם היו צריכים להגיד: אנחנו רוצים לטפל במטרידים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מאיפה אתה יודע שהם לא אמרו?
סימון דוידסון (יש עתיד)
קראתי את זה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רק את זה קראת. מאיפה אתה יודע מה הם עשו קודם?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
הם קראו לבנות לא לשרת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מאיפה אתה יודע מה הם עשו קודם?
סימון דוידסון (יש עתיד)
הם קראו לנשים לא ללכת לצבא בגלל הטרדות מיניות.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. תודה, חברים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
סימון, אני בטח נגד אמירות לא לשרת בצבא באופן חד-משמעי וקטגורי. אין משהו שיצדיק אמירה כזאת בעיניי. עם זאת, לבוא ולצבוע את הציונות הדתית כולה באמירה הזאת? אתה יודע בדיוק כמוני שזה לא נכון ולא ראוי. זה הכול.
סימון דוידסון (יש עתיד)
דיברתי ספציפית על העמדה הזאת של הרבנים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אז תדבר על העמדה הזאת, זה לא הציונות הדתית כולה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
דיברתי רק על זה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רוצה גם להגיד לך שיש עמדה רבנית משמעותית מאוד, שחושבת שיש בעיה הלכתית בשירות של נשים בצה"ל. צריכים לכבד את העמדה הזאת. אני מכבד את העמדה הזאת. כשאני מגיע לאולפנות - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
צריך לכבד גם את רצון הנשים הדתיות, שרוצות להתגייס, עם כל הכבוד.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
את גם צודקת. כשאני מגיע לאולפנות, אני אומר שם לבנות, שכל אחת תתייעץ עם הרבנים שלה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
ועם אימא שלה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
היא תתייעץ עם מי שהיא רוצה, ושתדע שיש רבנים שחושבים ככה, ויש רבנים שחושבים אחרת. אפשר לעשות שירות לאומי מדהים. שתי האחיות שלי עשו שירות לאומי של שנתיים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לאן הבנות שלך - - -
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אין לי בנות. יש לי רק ארבעה בנים. גם אני אתמול יצאתי נגד הקריאה הזאת של הרבנים, כי אני חושב שהיום אי-אפשר, הביטחון של מדינת ישראל תלוי בנשים האלה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
במיוחד לאור העובדה שחצי העם משרת וחצי לא.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
הנשים עושות שירות צבאי קריטי לביטחונה של מדינת ישראל. ועדיין צריכים לקבל את זה שיש רבנים משמעותיים, ציונים גדולים, שחושבים שיש בעיה הלכתית לא פשוטה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
שלמה, רק לסיים את זה בשני משפטים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
הדיון הזה ימשיך.
היו"ר שלמה קרעי
תמשיכו את זה בהסתייגויות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני בהסתייגות רוצה לסיים.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 338, של חבר הכנסת סובה. מי מנמק?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה, שתי דקות.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
היות שדיברתם על משהו שנוגע לי ועסקתי בו רבות במשך 30 שנה, אני רוצה להתחיל באמירה פשוטה. התחלתי בבן גוריון, ואמרתי שבן גוריון כשהוא קבע שמקימים את צה"ל, הוא אמר: מקימים את צה"ל וכולם נושאים בנטל – נשים, גברים, יהודים, לא יהודים, חילונים, דתיים – כולם, למעט 400 אברכים.

נשים משרתות בצה"ל מיום קיומו. במעלה הדרך גם חלה אבולוציה בשירות נשים. בשנת 2000 החליטו לשלב נשים כלוחמות, מתוך הבנה שצריך אותן. כשצורך מתכנס עם היצע, עם כוח-אדם ופוטנציאל כוח-אדם מאוד איכותי, זה סוג של חיבור מעולה, שמייצר גם פתרון מבצעי. ככה הצבא חושב. אבל הלך הרוח בשנים האחרונות, וביתר שאת אצל הקואליציה המתגבשת, הוא סופר מטריד.

יש קו אחד ברור. אתמול זה בא לידי ביטוי במכתב הרבנים, שזה ניצול ציני של תופעת ההטרדות המיניות לטובת קריאה נגד שירות נשים, וזה פשוט לא בסדר, ולא כן מספיק. ברורה לנו עמדתם של אותם רבנים מכובדים עוד קודם לכן, וזה מצטרף לאמירות של אבי מעוז, שהוא אומר שאישה מקומה ותפקידה המרכזי בחיים זה להינשא וללדת ילדים, עובר דרך אמירותיו של חברי, חבר הכנסת שיושב כאן, שמחה רוטמן, שאומר שלוחמות, שאנחנו כולנו עומדים על כתפיהן, מורידות את הסטנדרטים בצבא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. לא אמרתי את זה. זה שקר. זה שקר, אמרתי שצה"ל הוריד את הסטנדרטים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
זו חוצפה שאין כדוגמתה, אפשר להוציא את הציטוט שלך. אמרת את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה שקר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני מצטטת אותך אחד לאחד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה שקר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אתה מוכן לשמור על זכות הדיבור שלי?
היו"ר שלמה קרעי
כשאת מתייחסת לחבר כנסת בוועדה - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אחרי זה תן לו זמן להתייחס, הוא יתייחס.
היו"ר שלמה קרעי
לא. אני לא נותן זמן.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני ממשיכה.
היו"ר שלמה קרעי
את רוצה להמשיך לנמק את ההסתייגות הבאה ברצף?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לא. אני ממשיכה את ההסתייגות הזאת. תן לי לסיים את המשפט. זה מתחבר לזה שבצלאל סמוטריץ' ויהדות התורה קוראים לנשים, לא רק בצה"ל, לזוז.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת ניר, אם את רוצה, אני אתן לך להמשיך לנמק את ההסתייגות הבאה ברצף, ונצביע על שתיהן ביחד. את רוצה?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בסדר.
קריאה
לא.
היו"ר שלמה קרעי
לא, אז הצבעה. מי בעד הסתייגות 338, ירים את ידו.
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים, ההסתייגות - - -

הצבעה

לא אושרה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר שלמה קרעי
אני לא כל כך מבין למה אתם אוהבים שאני קוטע לכם.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
רגע. זה נושא סופר מהותי, זה נוגע ל-51% מהאוכלוסייה במדינת ישראל.
היו"ר שלמה קרעי
אני לא מבין למה אתם כל כך מתעקשים לקטוע את הרצף, כשאני מאפשר לכם לנמק שתיים-שלוש הסתייגויות ברצף, אבל בסדר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני ממשיכה. הרצף שלי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש. היא התייחסה לשמי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
תתייחס אחרי זה.
היו"ר שלמה קרעי
אני אתן לך להתייחס.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אתה תתייחס אחרי זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
זה ממשיך לכך שסמוטריץ' ויהדות התורה קוראים להפרדה מגדרית, ושההפרדה המגדרית לא תיחשב להדרה ולא תיחשב לאפליה, והיא נחשבת הדרה והיא נחשבת אפליה.

אני מודיעה לכולכם, נשים קיימות פה מקדמת דנא, הן 50% מהאוכלוסייה, על אף שאתם כקואליציה, יש לכם רק תשע נשים ולא 42 כמו שהיה בקואליציה הקודמת. אנחנו נילחם בזה. נשים תהיינה במרחב הציבורי. הן תמשכנה לשרת בצה"ל, כי צה"ל צריך אותן. אנחנו קוראים גם לכם להצטרף לצבא, לכל אלה שלא משרתים ולא תורמים, וחושבים שצריך צבא מקצועי.

זו ההסתייגות הבאה שלי, נדבר קצת על צבא מקצועי. אני מציעה לכולם להסתכל על הצבא, הוא קודש הקודשים, שהוא מייצר מכנה משותף רחב, שיש בו גברים ונשים, ודתיים וחילונים.

תאמינו לי, הבן שלי מפקד בסיירת צנחנים, הוא נמצא במחלקה שיש לו הרבה מאוד חבר'ה חובשי כיפה, וכאלה שלא, קיבוצניקים, והם חיים שם באחווה, עם חיילות ביחידה, בכזאת רעות. אני מציעה לכולם להסתכל על הצבא באופן שהוא בקונצנזוס, לשמור על קודש הקודשים, ולברך את חיילי צה"ל באשר הם, לוחמים ולוחמות. לעזאזל, איך לוחמת אפשר לכנות אותה כאחת שמנמיכה סטנדרטים?

אתמול הייתה פה באירוע "גיבורים וגיבורות" לוחמת שנפצעה לפני שלושה שבועות. היא הגיעה לכאן על אף הפציעות שלה, כל הראש חבול וחבוש. אחותה לוחמת במג"ב. ההורים הגיעו לשם. משפחה מלח הארץ. מה יותר מזה?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אחותה חיסלה מחבל לפני כמה חודשים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מה יותר מזה שנקרא ונצדיע לכל אלה? אני מציעה לכולם להצדיע, כולל לחבר הכנסת שמחה רוטמן – להצדיע בפני הלוחמות והלוחמים.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד הסתייגות 339, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
לפני שתמשיכי, חבר הכנסת רוטמן. בבקשה, תגובה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אינני יודע באיזה מועדים היית, באיזה תפקיד בצבא שקשור לגיוס נשים. הדבר הזה נחשף דווקא על ידי אדם שהוא היום במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא ממש לא נמנה על הצד החרד"לי או קיצוני או כל מיני שמות אחרים שתמציאו לדבר הזה, על הזיוף וההטעיה שצה"ל נקט בגידול שלא היה במספר גיוס נשים דתיות לצה"ל. זה מתחבר כמובן לזיוף הנתונים בקשר לגיוס החרדים. כנראה שהמציאות לא מסתדרת, אז צריך לשקר.

גם בנוגע למה שאמרתי, צה"ל במסמך רשמי שלו, בוועדה שהוקמה על ידו, אמר לא להגדיל את מספר הנשים בדרג המסתער. זו ועדה מקצועית שהרמטכ"ל מינה, הנתונים הוגשו לבג"ץ, ובכל זאת, בשם אג'נדה של שוויון, אתם פוגעים גם בצה"ל וגם בנשים המתגייסות, מנמיכים את הרף בצה"ל. לא אמרתי שהנשים הלוחמות מנמיכות את הרף.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
דבריך הם שונים.
היו"ר שלמה קרעי
סליחה, חברת הכנסת ניר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שיקרת על דבריי פעם אחת, עכשיו אני אומר את דבריי. אמרתי שצה"ל כדי לקדם את האג'נדה שלך על חשבון היכולת של צה"ל להילחם - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
שלי?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן, שלך.

על חשבון היכולת של צה"ל להילחם, על חשבון הכושר הקרבי של היחידות, צה"ל הנמיך את הסטנדרטים ביחידות מסוימות כדי לאפשר ליותר נשים להתגייס לשם, כדי שאת תהיי מרוצה, על חשבון המטרה העיקרית של צה"ל.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אתה קיבלת את ההחלטה? מה המומחיות שלך להגיד את זה?
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת ניר, תיכף תמשיכי לנמק.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להבין מאיפה הנתונים האלה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אפס מומחיות ואפס - - - להגיד את זה.
היו"ר שלמה קרעי
תוכלי להמשיך לנמק. יש לכם זכויות דיבור כל היום.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אומרים את זה מפקדים בכירים, אלופים, רבי אלופים. יושב פה רב אלוף שאומר את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זו ועדה שנתוניה הוגשו וגם הוצגו בפני בג"ץ. השקרים לא - - -, ואני ממליץ - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אתה מעוות את הנתונים, ואתה משקר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני ממליץ ברוח המונדיאל שאך זה חלף על פנינו, אני ממליץ שאולי תפני להנהלת המונדיאל. אני יודע שקטר היא מדינה מאוד מתקדמת, אבל בעוד ארבע שנים זה לא יהיה בקטר. תפני ותבקשי שגם קבוצות נשים יתחרו במונדיאל, ואז תגלי להפתעתך שיש הבדל בין גברים ונשים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מה זה קשור?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מדובר בכוח פיזי. זה מאוד מפתיע.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
מה הקשר כשאתה עומד פה ומציע ללוחמות שעושות עבודת קודש? אל תגיד שהן מנמיכות את הסטנדרטים. מה הקשר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כאשר יש צורך בכושר פיזי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
איזה קשר אתה רואה? איזה קשר?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
יש מיונים לצבא.
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
יש גברים שאין להם יכולת פיזית, ומגייסים אותם להיות לוחמים. יש נשים שיש להן את הכוח הפיזי הזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני סיימתי, אדוני היושב-ראש, את מסכת השקרים - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
קיבל זמן של הסתייגות.
היו"ר שלמה קרעי
הוא לא קיבל זמן של הסתייגות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
את השוביניסטיות שלו אנחנו כבר שמענו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה השלב הבא, שנשים לא יוכלו לעשות ספורט? לא יוכלו להתחרות - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
עזוב. עזוב. אנחנו נוליד ילדים ונשב בבית...
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה זה הדבר הזה?
היו"ר שלמה קרעי
את מנמקת א' עד קצ"ט.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש לו זמן מיוחד משלו?
היו"ר שלמה קרעי
את מנמקת א' עד קצ"ט. בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לרוטמן יש זמן משלו?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
ראשית, אני רוצה לתקן את כל השקרים שנאמרו פה, שקרים מהיסוד, שפשוט לא ייאמן, כדי שנשים תהיינה לוחמות בצה"ל - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קרעי, אפשר להתייחס?
היו"ר שלמה קרעי
היא באמצע רשות דיבור.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להתייחס.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
כדי שנשים תהיינה לוחמות בצה"ל, הן עוברות סדרת מבחנים, ואחרי זה הכשרה. וכל אחת שמשתבצת בתפקיד לחימה זה בהתאם לנתונים וליכולות שלה ולכישורים האישיים, והן עושות עבודה קשה מאוד של למידה והכשרה. בסוף מי שמוסמכת – מפקד בצבא בסוף מסמיך חיילים וחיילות, לוחמים ולוחמות – מי שמסמיך אותם זה על בסיס כישורים ויכולות שלהן. זה דבר אחד. לכן כל השקרים שנמצאו פה, זה שקרים מהיסוד.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
חנה סנש פחות טובה בשבילם מצנחן גבר למשל.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אפשר לראות נשים כמו ירדן ג'רבי שמסיימות את מסלול הנינג'ה הרבה יותר מאשר גברים אחרים. יש שונות בין אנשים. נשים שיכולות להיות לוחמות, הן הולכות להיות לוחמות וגם עוברות את כל סדרת המבחנים. לעמוד פה ולהשמיץ אותן כשאתה באופן אישי - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש מג"דית בצה"ל שחיסלה מחבלים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
- - - כשאתה באופן אישי לא עמד בשום רף שכזה, זה שיא החוצפה במקום שתצדיע. אתה לא עמדת בשום הכשרה כזאת, בשום קריטריון כזה, שום מבחן כזה לא עברת. זה דבר אחד. כדאי שתיקח את הדברים שלך עכשיו אחורנית בכל מה שקשור - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש מח"טית בתותחנים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
יש מח"טים שעברה את כל סדרת המיונים וכל סדרת ההכשרות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מה היית, מש"ק דת איזה חמש דקות, רוטמן?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
ואני ממשיכה לנשים דתיות. לא יעזור לכם, נשים דתיות, בנות חיל, שגדלות בבתים ציוניים מבורכים, שבאות מבתים ציוניים, ובבית יש אימא שמחנכת אותן לבוא לידי ביטוי בדיוק כמו שהאח שלהן בא לידי ביטוי, וכמו שהשכן שלהן, כי הבתים בתים ציוניים, הן מצביעות ברגליים, הן הולכות לצבא, כי הצבא מציע להן שירות משמעותי. זה נורא פשוט, ברגע שהצבא משנת 2000 עד 2020 מקדם נשים בצורה משמעותית - - -
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לימור, זה לא סותר.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
חברת הכנסת לימור הר מלך, אני מברכת על השירות הלאומי שעשית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד הרצף - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה לא נגד שירות לאומי, זה בעד שירות נשים כלוחמות.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
תכבדו את הבחירה שלנו.
היו"ר שלמה קרעי
חברים, הסתייגות 339, רצף א' עד קצ"ט של חלופין. מי בעד?
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
גם אני בעד.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלה. הרצף נפל.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגויות 341-340. זה של יש עתיד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
שרון, את רוצה להמשיך?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אני רוצה להמשיך. אני לא רוצה שהמספרים יבלבלו אותנו, אבל יש קו לינארי אחד ברור מאוד פשוט. אגב, היופי של הצבא לאורך זמן זה עצם העובדה שבאים בו לידי ביטוי אנשים שבאים מצבא העם. חבר הכנסת קרעי, היות שאתה אתמול אמרת שאתה באופן אישי מאמין שהחזון שלך זה צבא מקצועי, אני מכבדת את דעתך, אבל אני לא מסכימה איתה לחלוטין. בסוף הנס הזה, שיש לנו פה לאורך שנים, נובע מזה שיש לנו צבא העם, צבא העם שמשרתים בו כולם.

אגב, עברתי במקומות שונים בעולם ובאו לבקר כאן צבאות זרים כדי להבין את הפלא הזה שנקרא 'צה"ל'. יש פה איכויות כוח-אדם. קודם כול הדבר המכריע ביותר מבחינת צה"ל שגורם לו בסוף לנצח זה לא האמל"ח הטוב שיש בו, זה כוח-האדם. אנחנו מביאים את טובי הנוער, מיטב בנינו ובנותינו לשירות צבאי, זה מה שבסוף מאפשר לכולנו לשבת פה ולדון על דברים חשובים.

חס וחלילה, ולצערי אני רואה בימים האחרונים כל מיני אמירות בוטות כנגד הצבא, כנגד דובר צה"ל, מזעזע בעיניי, שמתירות כל רסן, את כל קודש הקודשים. אם אנחנו לא נשכיל - - -
היו"ר שלמה קרעי
ראית מה חיילים מתוך דובר צה"ל כתבו כנגד מתיישבים?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אם אנחנו לא נשכיל לשמור - -
היו"ר שלמה קרעי
את מסכימה עם מה שהם כתבו כנגד מתיישבים?
שרון ניר (ישראל ביתנו)
- - על הצבא - - -
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
- - -
היו"ר שלמה קרעי
רגע. אני מבקשת לסיים.
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
אם אנחנו לא נשכיל לשמור על הצבא בקונצנזוס, על צה"ל בקונצנזוס ועל המשרתים שלנו, ונגיד אמירות כמו: חצי העם משרת וחצי לא, וללמוד תורה זה יותר קשה מאשר להיות לוחם בחזית, אז יש לי חדשות בשבילכם, אנחנו נכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו, ובמקום לבוא וללמוד מאיתנו, כל צבאות העולם, כי אנחנו הצבא החזק ביותר בעולם, אנחנו נתחיל לתת פה הסברים ולהיחלש, ובאמת להיות במצב של תחזיות 2050, שיש פחות חבר'ה שמתגייסים מאשר לא מתגייסים.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
זאת דעתך האישית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד שתי ההסתייגויות, 341-340?
איל קופמן
ארבעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
342. שתי דקות לרשותכם. בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 6(ג)(1) להצעת החוק, אחרי המילים 'ונידון לעונש מאסר', יבוא 'למעט מאסר על תנאי בעבירה שאין עימה קלון'."

העובדה שמנסים לשנות במדינת ישראל את אמות המידה המוסריות ואת טוהר המידות של כנסת ישראל, של מדינת ישראל, של עם ישראל, זה פשוט תעודת עניות אחת גדולה, וצריך רגע לעשות, לא רק כי הממשלה המסתמנת היא משהו שאתם תומכים בו ורוצים אותו. אין פה עניין של אידיאולוגיה, אין כאן עניין של ימין או שמאל. מחר בבוקר זו תהיה ממשלה אחרת שתבוא ותרצה להכשיר עבריינים מורשעים לתפקידים. איפה הקו עובר? מישהו שאתם חפצים ביקרו או לא חפצים ביקרו? בסוף זה לא עניין של שמאל-ימין, אופוזיציה או קואליציה, יש כאן עניין של טוהר מידות שצריך לשמור עליו למען עתידה של מדינת ישראל.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. אני רק רוצה לומר לפני הצבעה בקשר לפולמוס שהיה כאן סביב צה"ל. אנחנו אלה שמשרתים ומתפללים בכל שבת, מברכים את חיילי צה"ל.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
יש גם דתיים בצד השני.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו נותנים גיבוי מלא לצבא ההגנה לישראל.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מי זה אנחנו?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
יש יותר משרתים בצה"ל בצד השני.
היו"ר שלמה קרעי
לא להפריע לי בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תסביר רק מי זה "אנחנו".
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתה משקר ומטעה את הציבור כשאתה מדבר ככה.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
הוא לא משקר.
היו"ר שלמה קרעי
אף אחד לא חסין מביקורת.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
משקר הוא לא.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הוא כן, כי הוא אומר: בצד שלנו, אנחנו, אנחנו. מי זה אנחנו?
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
אנחנו לא מתפללים עבור חיילי צבא ההגנה לישראל?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הוא אומר "אנחנו".
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
הוא משקר?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
לא. 50% מהאוכלוסייה גם עושה את זה. מה זה אנחנו? אני רוצה להבין מי זה אנחנו.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
תורה ועבודה זה לשרת ולהתפלל.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. ואם יש לנו ביקורת כנגד גורמים בתוך דובר צה"ל, אנחנו נאמר את הביקורת ואתם לא תשתיקו אותנו. זה שאנחנו רוצים את צה"ל חזק זה לא סותר את זה שצריך להעלות משכורות ולהפוך בעיניי, לא כולם מסכימים איתי, לסוג של צבא מקצועי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
לא תהפכו את צה"ל לפוליטי.
היו"ר שלמה קרעי
אתם לא תהפכו אותנו לכאלה שהם נגד הצבא. אנחנו אלה - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתם לא נגד הצבא, אתם פשוט הופכים אותו לצבא מטעם.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו לא אנרכיסטים שבאים ומפגינים נגד חיילי צהל. הם מהמחנות שלכם.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מחר יהיה שלטון אחר שאולי אתה לא תומך בו - - -
שרון ניר (ישראל ביתנו)
גוש של מתפללים וגוש של משרתים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מי יגן על הבחור משוברים שתיקה שישב פה שבוע שעבר? לא אנחנו. אני מזכיר לכם, לא אנחנו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
חיילי צה"ל שנמצאים גם בשמאל וגם בימין, שהם גם חילונים והם גם דתיים, והם גם נשים וגם גברים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא אנחנו הגנו אליהם.
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מי זה אנחנו? 18 חברי כנסת אצלך לא מתגייסים. על מה אתה מדבר?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא ולשכמותו לא תהיה פה זכות לדבר.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו לא נגד חלילה, אנחנו בעד צה"ל, אנחנו נלחמים בשביל צה"ל.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
כדאי שגם תשרתו בצה"ל.
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
גם משרתים.
היו"ר שלמה קרעי
אנחנו הרבה יותר משרתים מהמחנה שלכם.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
בוא נבדוק.
היו"ר שלמה קרעי
בתוך ה-56 מנדטים שלכם כמה מתוכם באמת משרתים?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
בוא. בוא, שלמה.
היו"ר שלמה קרעי
תלכו לממ"מ ותבקשו שיעשו מחקר.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הדמוניזציה למי שלא כמוכם היא מזעזעת.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד הסתייגות 342?
לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית)
את אמיתית? אתם עושים את זה.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד 342?
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אפשר להתייחס לדיון שהיה פה?
היו"ר שלמה קרעי
לא, יש לך הסתייגויות, תנמק. מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגויות 343 עד 357, רצף הסתייגויות. שתי דקות. מי מנמק? תבקש מיש עתיד לנמק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מבין שיש פרס לצעקנות. היו פה עשר דקות צעקות.
היו"ר שלמה קרעי
זה על חשבון ההסתייגויות שלכם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ביקשתי להתייחס.
סימון דוידסון (יש עתיד)
עוד מעט ניתן לך, אני רוצה לנמק בבקשה. חיכיתי שחבר הכנסת כהנא יחזור. אני רוצה לדייק במה שאמרתי קודם לגבי הנושא של המכתב של הרבנים. הטענה שלי, אני לא נגד הבנות שעושות שירות לאומי. אני מכבד אותן והן עושות שירות לאומי מאוד מאוד חשוב למדינה. אני נגד הטענה שאנחנו צריכים לא לשלוח את הבנות בגלל מטרידים. אני נגד הטענה שבגלל מטרידים, שלפי הטענות שלהם אחת מכל ארבע בנות בצבא מוטרדת מינית, אני נגד הנושא הזה שלא מטפלים במטרידים, אלא מוציאים את הבנות. זה דבר שחשוב לי להבהיר ב-20 סימני קריאה.

שרון, אני לא יודע כמה טיפלו בנושא, אבל הצבא חייב, ואם צריך, נעשה דיון על זה, לטפל בנושא הזה מן היסוד, מן השורש, לפני שהחיילים נכנסים לצבא. הנושא של הטרדה מינית בצבא חייב להיעלם מהעולם.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
צודק 100%.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה ממשיך ויש לנו ילדים, ויש לנו בנות שהולכות לצבא. אנחנו לא יכולים לחשוב שהבנות לא ילכו לצבא מהפחד שמטרידים אותן. זה דבר אחד.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אין שום סיבה שבנות לא ילכו לצבא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
חנוך, אנחנו ביחד על זה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
הטרדות מיניות צריכות להיעלם מהעולם, מהצבא, מהתעשייה, מכל המגזרים ומכל הציבורים, וצריכים לעסוק בזה ביתר שאת בכנסת. זאת אמירה מאוד חשובה ומאוד נכונה, ומונחת לפתח של כולנו, קואליציה ואופוזיציה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני אסיים את הטיעון שלי בנושא הזה. אני קורא לכם, ואנחנו נעשה את זה ביחד. אנחנו נעשה דיון בנושא הזה. שרון, נעשה דיון מהיר באיזה ועדה שצריך לעשות, כדי לטפל בנושא הזה.

רק להגיד פה דעות פוליטיות זה לא יספיק. צריך להביא את הצבא ולטפל בנושא הזה. אם צריך להביא, נביא גם את משרד החינוך, שזה יתחיל כבר בבית הספר. הדבר הזה חייב להיעלם. חס וחלילה שאיזה הורה לא ישלח את הבת שלו לצבא בגלל הנושא של הטרדה מינית.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד רצף ההסתייגויות, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אנחנו נגד דוידסון?
היו"ר שלמה קרעי
לא, נגד ההסתייגויות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גם נגד דוידסון.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אנחנו בעד דוידסון ונגד ההסתייגויות.
היו"ר שלמה קרעי
ההסתייגות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
361-358. שתי דקות, בבקשה. מי מנמק? אתם מוכנים לתת לביטון לנמק? הוא מבקש זכות דיבור כבר הרבה זמן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ביטון, בבקשה. בכבוד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קודם כול, כל אדם שמשרת את המדינה שלו שנתיים, אם זה אישה בשירות לאומי, ועושה עבודה טובה, זה דבר אדיר ומבורך, והלוואי ש-100% מהאזרחים במדינה ישרתו את מדינתם ואת קהילתם שנתיים. באמת יש דור של בנות דתיות שהולכות לצבא: מפקדות, קצינות, לוחמות. תנו להן לעשות את מה שהן מאמינות בו. מי שלא רוצה, הולכת ועושה שירות לאומי. זה לא לגיטימי שבת דתייה מהציונות הדתית שמחונכת לערכים לא עושה שירות לאומי, כי הרי לפי החוק יש לה פטור, היא מתנדבת לשירות לאומי. יש קבוצות שלגמרי החליטו לא ללכת לצבא.

מה הבעיה בדיון כפי שאנחנו עושים אותו? אנחנו לא יודעים שבקרב לוחמים יש הורים מצביעי ימין ויש הורים מצביעי שמאל ויש הורים מצביעי מרכז? אנחנו אומרים שצה"ל זה רק מקום לתפיסה פוליטית מסוימת? בתי עלמין לא מלאים בגיבורים עם עיטורי העוז ועיטורי המופת שבאו מקיבוצים, חילונים לגמרי? הם לא מתו על קידוש השם? איך נבנה את הצבא הזה? כל מי שיש לו עמדה שמאלנית לא יכול להיות בצה"ל? אתם רוצים חצי מהלוחמים - - -
היו"ר שלמה קרעי
אף אחד לא אומר את זה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תן לי לסיים. לא הפרעתי לאף אחד.
טלי גוטליב (הליכוד)
אף אחד לא אומר את זה. ביטון, די. לפחות בצבא, בואו נשמור על קדושת הצבא.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
נכון מאוד, חברת הכנסת טלי גוטליב.
היו"ר שלמה קרעי
אל תשתמשו בצבא ככלי פוליטי.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
טלי גוטליב (הליכוד)
מי שמשתמש בצבא ככלי זה השמאל. השמאל משתמש בצבא ככלי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
טלי, לא הקשבת למה שדיברתי. אני אגיד את זה עוד פעם עוד מעט. מי דיבר על שמאל וימין בכלל?
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד ההסתייגויות 361-358?
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
הרצף 373-362. אתם מאפשרים לביטון להמשיך?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רק אסיים את המשפט. אתה אומר לא להכניס את הצבא לפוליטיקה. בטח, בואו נירגע. תעזבו. יש לנו מספיק ויכוחים פוליטיים פה, כן שר, לא שר, איך תיראה הממשלה, במה היא תעסוק. לא כל יום נשלוף את החיילים האלה, נוציא אותם מהבוידעם ונשתמש בהם ונשתמש במפקדים, ולרדוף מפקד שאמר ככה ומפקד שאמר אחרת.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
בושה וחרפה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בואו נירגע כולנו. תודה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חבר הכנסת ביטון. מי בעד הרצף 373-362? שישה. מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? הרצף נפל.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
378-374. שתי דקות בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מה עם 365?
היו"ר שלמה קרעי
נימק אותם כרגע ביטון. 378-374. מי מנמק מיש עתיד? בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מאוד מקבל את מה שאמר עכשיו מיכאל ביטון. הוא אמר את זה בשקט וברוגע. אני רק אגיד לך, מיכאל, שהדברים לא באמת חודרים.
אוריאל בוסו (ש"ס)
רק להזכיר לך מי שהכניס את הפוליטיקה של הצבא עכשיו לוועדה זה אתם.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תן לי רגע. אני מדבר ברוגע ממש.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אנחנו מדברים מכאב.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתם רגילים שאני מתעצבן, אבל אני ממש מדבר ברוגע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אגב, הסכנה להטרדה מינית היא בשירות לאומי, היא בקהילות דתיות. ראינו דברים קשים.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
נכון מאוד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הסכנה הזאת היא בכל המרחב הציבורי.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
זה נושא שטעון טיפול בכל המרחב.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בנותינו מוטרדות מינית. זה לא חייב להיות הטרדה במובן הכי - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל מיכאל, ברגע - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אין אישה שלא עוברת אירוע כזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מסכים איתך, אבל ברגע שקוראים לבנות לא ללכת לצבא בגלל שיש פחד מהטרדה מינית, פה אנחנו צריכים לעצור את הרכבת ולהגיד: בואו נטפל בנושא הזה.

כשאתם מדברים על פוליטיקה בצבא, החוק הזה הוא פוליטיקה בצבא. אנחנו מכירים את הדעות של סמוטריץ', ואנחנו מכירים את הכוונות שלו, ואנחנו יודעים מה הדעות שלו, והוא מתחבר מאוד למה שהתחלתי את הדיון בנושא של המכתב של הרבנים. אם הם כותבים את זה, זה גם הדעות שלו. זה פוליטיקה, אין מה לעשות. נכנסת פה פוליטיקה לצבא, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. מה שמיכאל ביטון אמר ברוגע ובמילים חדות זה הפחד הכי גדול, שאנחנו ניקח את הגוף הזה, שהוא הגוף שאמור להיות הכי טהור והכי מנותק מהפוליטיקה במדינת ישראל, כי זה הגוף ששומר עלינו, החיילים והחיילות והאנשים הכי מקודשים במדינה הזאת, שצריכים כל הזמן רק לחבק אותם, לעודד אותם ולא לתקוף אותם ולא להכניס אותם למערבולת - - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד 378-374?
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
379 עד 385, בבקשה. שתי דקות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
"בסעיף 6 (ג)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית', יבוא 'אלא אם החליט העם במשאל עם ברוב של מחצית הקולות'." אנחנו יודעים שהציבור הלך לבחירות לפני חודש וחצי - - -
היו"ר שלמה קרעי
אגב זה לא חודש וחצי. 51 יום בדיוק. "אנא השם הושיעה נא". נא זה 51. היום הוא יכריז "עלה בידי". בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני לא מבינה למה הוא לא עשה את זה לפני שבוע או לפני 51 יום.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה עלה בידו?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
השרץ עלה בידו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה כמו ההכרזה שלו שהוא יוריד את המע"מ ל-12%? זה כמו ההכרזה על שתי מדינות בבר אילן? עלה בידו? מה עלה בידו? הוא הלך לנשיא היום? יש לו הסכמים חתומים?
היו"ר שלמה קרעי
בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
כתבי אישום עלו בידו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש לו תיקים לשרים בליכוד? נשאר להם מה לעשות במשרדים?
היו"ר שלמה קרעי
יש הכול.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הקמת ממשלה קיצונית עלתה בידו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה עלה בידו? תן לנו פירוט.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מלא דברים עלה בידו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כמה היד שלו מלאה? יד הזהב של מרדונה - - -
היו"ר שלמה קרעי
מה שבטוח שהוא לא כמוכם שעלה בידכם חרס. העליתם חרס בידכם.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אצלו עלה בידו השרץ.
היו"ר שלמה קרעי
הוא עלה בידו ממשלה. אתם חרס והוא ממשלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
העלה חרס בידו? זה מה שאמרת עכשיו?
היו"ר שלמה קרעי
אתם העליתם חרס, אתם האופוזיציה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אנחנו מסכימים איתך. תגיד לנו מה עלה בידו?
היו"ר שלמה קרעי
ממשלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
איפה היא?
היו"ר שלמה קרעי
תיכף תראה אותה. שבוע הבא ביום חמישי.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מחפשים. זה כמו הציור השבועי לילד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
איפה הממשלה? עד היום אנחנו מחפשים אותה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מעניין. מה השתנה משבוע שעבר לעכשיו? הרי גם בשבוע שעבר כבר הייתה לו ממשלה.
היו"ר שלמה קרעי
נכון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אז מה קרה?
היו"ר שלמה קרעי
החקיקה שדרושה להקמת הממשלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
החקיקה הדרושה קוראים לה "סחיטה באיומים", כבר דיברנו על זה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
איך יש ממשלה ואם אף אחד בליכוד לא יודע - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
סוחטים אותו. כבר הייתה לו ממשלה - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ממשלת צללים.
קריאות
- - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ממשלה סודית? עלה בידו ממשלה שאף אחד לא יודע מי בעלי התפקידים בה?
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אמר מי שלא החזיק שנה ורבע.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
היו"ר שלמה קרעי
379 עד 385. מי בעד?
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
386, בבקשה. חברת הכנסת שיר, שתי דקות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אנמק, אדוני. בוקר טוב קודם כול. מאחר שהחוק הזה לא ישפר לשום אזרח ישראלי את החיים שלו, ורק יחרב את הנורמות שעליהן בנויה מדינת ישראל, אני רוצה לדבר על מה שכן משפר את החיים של האזרחים.

לפני מספר חודשים הענקנו נקודת זיכוי נוספת למשפחות עובדות, להורים לילדים מגיל שש עד גיל 12, שזה מרחיב את הטבות המס, וגם הגדלנו ב-40% את מענק העבודה, שזה לאזרחים שמרוויחים שכר נמוך. ההטבה הזאת מסתיימת בסוף השנה, כי זה היה בהוראת שעה.

אני לא יודע מתי אתם מתכוונים להקים ממשלה, אבל אני קורא לכם לחדול מעיסוק בחוקים הלא רלוונטיים האלה ולהתעסק אולי בחיים של האזרחים ולהעריך את ההטבה הזאת. ההטבה הזאת מעניקה הנחה במס לכל משפחה, לפחות בגובה של 5,400 שקל בשנה, וגם מגדילה את מענק העבודה לאנשים שבאמת מרוויחים שכר מאוד מאוד נמוך. ההטבה הזאת מסתיימת ב-31 בדצמבר 2022. אני קורא גם ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, וגם לשר האוצר המיועד, בצלאל סמוטריץ', כהחלטה ראשונה להאריך את ההטבה הזאת. זה כסף שמאוד מסייע דווקא לאלה שעובדים ודווקא לאלה שמשלמים מיסים ודווקא לאלה שמביאים צמיחה ודווקא לאלה שתורמים לכלכלת ישראל במגוון התחומים. שוב, אני קורא לכם כהחלטה ראשונה שלכם להאריך את ההטבה הזאת. תודה רבה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד 386, ירים את ידו.
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
387 עד 395. בבקשה, יש עתיד או מי מטעמכם.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אמשיך עם הטבות המס לאזרחים. ב-1 בינואר אמור לעלות המס על רכבים חשמליים ורכבים היברידיים. המס על רכבים חשמליים עולה לדעתי מ-10% ל-20%, בהתאם גם המס על הרכבים ההיברידיים. זו דווקא החלטת ממשלה משנת 2019. יש שם מספר שלבים, אז זה השלב הבא. זו החלטה שהתקבלה בממשלת נתניהו. לפי הנתונים אנחנו רואים שהיקף הרכישות של מכוניות חשמליות ומכוניות היברידיות הולך ועולה מדי שנה. מכיוון שאנחנו בעד הסביבה, ומכיוון שהמכוניות האלה מפחיתות את הזיהום, אני לא רואה שום סיבה שהמס הזה יעלה ב-1 בינואר. גם זה מונח לפתחה של הממשלה החדשה.
היו"ר שלמה קרעי
שבוע הבא בוועדת הכספים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חבל מאוד שאנחנו לא מתעסקים בזה. נכון שיש דיון בוועדת הכספים בשבוע הבא. לא בטוח שנוכל שם לקבל את ההחלטה, כי שוב אנחנו בתקופת ביניים שהולכת ומתארכת, ואתם לא מקימים ממשלה. גם כאן אני קורא לשר האוצר המיועד, בצלאל סמוטריץ', להתערב, ולבטל את ההעלאה הזאת כי היא מיותרת, ובסופו של דבר היא גם תפגע בכיס של האזרחים וגם תפגע באיכות הסביבה. תודה רבה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד הרצף 387 עד 395?
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
שמונה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
396 עד 420. בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אנחנו רוצים גם את 415.
היו"ר שלמה קרעי
תנמק אותה ברצף.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש לי ארבע דקות?
היו"ר שלמה קרעי
לא. יש לך שלוש דקות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למה?
היו"ר שלמה קרעי
תוספת דקה בשביל הסתייגות ברצף.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה לא שתיים ועוד שתיים?
היו"ר שלמה קרעי
לא.
יוסף טייב (ש"ס)
אחת ועוד אחת זה שווה ארבע?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לספר לכם סיפור. ראיתי שבימים האחרונים, אדוני היושב-ראש, מצאת לעצמך עיסוק נוסף, עריכת סרטונים. אז בתום הדיון אתה מפרסם סרטון, כמובן אתה יושב פה כאיזה מלך ומביס את האופוזיציה, עם איזה חלוץ מרכזי. אם אני מתרגם את זה לעגה של הכנסת, אז - - - בפה.
היו"ר שלמה קרעי
לפחות אני לא קורא לכם גזענים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
9:3, וליגת על וליגה ב'. אני רוצה לספר לכם שבקדנציה הקודמת הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, והיו לנו מאות דיונים ואלפי הצבעות בחוקים מאוד מאוד מורכבים.
טלי גוטליב (הליכוד)
עשיתם דברים כאלה מורכבים, אני לא עומדת בזה...
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא חוק של שמונה סעיפים. היית בחלק מההצבעות, וניצחתי ב-100%.
היו"ר שלמה קרעי
מלך. ניצחת. מלך. מלך.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה היה 9:1 או 9:2.
טלי גוטליב (הליכוד)
מאיפה אתה מביא את עולם הביטויים שלך? זה עולם המושגים שלך. אתה קורא ליושב-ראש הוועדה "מלך". למה?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אבל למה להפריע לחבר כנסת שמדבר?
טלי גוטליב (הליכוד)
כי תגידו לי, מה זה עולם המושגים המעוות הזה? מה יש לך?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מה הכללים?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
את רוצה לקיים דיון?
טלי גוטליב (הליכוד)
מה יש לך? למה אתה קורא לו "מלך"?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מה הכללים? זה נקרא "בסדר"? חשבתי שאת האחראית על הסדר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חברת הכנסת גוטליב, את רוצה לקיים דיון על עולם המושגים המעוות? אני חושב שזה יכול להיות דיון מאוד מעניין על עולם מושגים מעוות.
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לי אתה קורא? מה זה?
טלי גוטליב (הליכוד)
מלך יושב-ראש הוועדה? אתה קורא לו "מלך"? מה זה, זה גנון?
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת טלי גוטליב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
את רוצה שאני אדבר על עולם המושגים המעוות שלך?
טלי גוטליב (הליכוד)
גן ילדים מלא עכברים.
היו"ר שלמה קרעי
טלי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מילא אנחנו לא יכולים להשתלט, אבל גם - - -
היו"ר שלמה קרעי
רק שיירשם לפרוטוקול שלא נתתם לנו ייצוג בוועדות, ולכן - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היה הבדל אחד. פה אתה רוצה שנדבר - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
שלמה, אתה הגעת לוועדות. חברים שלך לא הגיעו. תפסיק עם הסיפורים האלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
באיזה ועדה? אתה עבדת. בואו נעשה לחברים שלך שיימינג.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תשאלו מי מחברי הכנסת לא הגיעו לוועדות, לכל הוועדות הם הגיעו.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היחידים שהגיעו לוועדות היו חבר הכנסת קרעי וחבר הכנסת כץ. אתם היחידים שעבדתם. אתם. כל השאר לא הגיע.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ורוטמן הגיע וש"ס הגיעו. תפסיקו עם הסיפורים שלכם. לא אכלו לי, לא שתו לי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בדרך כלל ניצחתי 9:1 או 9:2.
קריאות
- - -
יוסף טייב (ש"ס)
זה שהגענו, זה לא אומר שנתתם.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
- - - שיימינג הפוך.
טלי גוטליב (הליכוד)
- - -
היו"ר שלמה קרעי
טלי, תודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
הצלחתם להיות חרוצים ולייצג את הציבור שלכם.
היו"ר שלמה קרעי
תודה, חברת הכנסת רייטן.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
ראיתי אותך גם במליאה - - -
היו"ר שלמה קרעי
את מפריעה לבליאק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
גם במליאה ראיתי אותך, אתה רק דוגמה לחבר כנסת שלא הפקיר את הציבור שלו, שהגיע לוועדות, לעומת כל חברי הכנסת - - -
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
תודה. לא מדובשך ולא מעוקצך. אני לא זקוק למחמאות שלך. תודה. בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למרות כל הניצחונות והתבוסות שלכם, החזקנו רק שנה ורבע. ולכן גם היום אני אומר שזה לא קנה מידה לשום דבר - -
טלי גוטליב (הליכוד)
ככה זה כשמנהלים מדינה בלי לדעת איך עושים את זה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
- - יתרה מזו, עדיין לא הרכבתם ממשלה. תודה רבה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני אסביר לך את ההבדל. הממשלה הזאת לא קמה על ידי גניבת קולות. זה כל ההבדל.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
עזוב.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה הבדל מהותי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
עזוב אותך, נו.
היו"ר שלמה קרעי
חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת בליאק, הפאנץ' לא היה 9:3, הפאנץ' היה ששיקרתם כולכם ואמרתם שכולם מנמקים במליאה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא הייתי כאן.
היו"ר שלמה קרעי
לא אתה. מי שהיה פה. חברת הכנסת קארין אלהרר, השרה, ביקשה לרשום בפרוטוקול שכולם מנמקים במליאה, ואז הראינו מליאה ריקה. זה היה העניין - -
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
שלמה, הבעיה שהדיונים מתנהלים במקביל - -
היו"ר שלמה קרעי
- - אחרת לא הייתי עושה את זה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
- - והמליאה ביקום מקביל, וזה לא בסדר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתה לא יודע שקוראים לנו ומזניקים אותנו לפני שכולם מצליחים לדבר?
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה כמו שבאותו לילה הפסקת אותי ואמרת שהתחילו הצבעות, והן לא התחילו.
היו"ר שלמה קרעי
תודה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה לא נכון שאנחנו צריכים להיות במקביל?
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד הרצף 396 עד 420, ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
421 עד 431. מי מנמק?
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני יודע שאני אפגע לך בפריימריז, אבל לא משנה. הנקודה שהעלו עכשיו זו נקודה שחשבתי עליה בשנה וחצי שישבנו פה בכל הדיונים. יושבים פה אנשים שאני באמת רוצה לציין לחיוב - -
היו"ר שלמה קרעי
לא צריך. לא צריך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
- - שלמה קרעי, חבר הליכוד, שהגיע וייצג את תנועת הליכוד בוועדות.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מה קרה? אתה מתבייש?
סימון דוידסון (יש עתיד)
מתוך יותר מ-30 חברי כנסת מהליכוד הגיעו שלמה קרעי, אופיר כץ.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אתה צריך להיות גאה מאוד בזה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
ככה זה היה גם כל הקדנציה הקודמת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
זה מה שהוא אומר.
היו"ר שלמה קרעי
חברים, אתם מפריעים לחבר הכנסת דוידסון.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אנחנו מפרגנים לך, שלמה.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. לא מדובשך ולא מעוקצך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתם טוענים, והטענה שלכם חוזרת כל הזמן, ולצערי אתם מצליחים להעלות שקר ולהגיד אותו כל כך הרבה פעמים והציבור מאמין לכם. השקר הזה שלא נתנו לכם ייצוג בוועדות, הצלחתם להעביר אותו לציבור, אבל אנחנו יודעים את האמת. זה שקר אמיתי. למה זה שקר? כי בסוף ישבנו פה בהרבה מאוד ועדות, וישבו פה חברי הכנסת המדהימים, ותמיד אני אומר שחברי הכנסת של ש"ס, באמת פרלמנטרים יוצאים מן הכלל.
היו"ר שלמה קרעי
נכון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הגיעו לוועדות, נלחמו, הגיעו להישגים, גם בוועדת הכספים ינון אזולאי הגיע להישגים וגם בוועדות אחרות, וגם אתה באת והגעת. ויושב פה רוטמן שישב עם גלעד קריב יותר מאשר הם ישבו עם הנשים שלהם, מהבוקר עד הלילה, הינה נמצאים פה איל וגור שיודעים את זה, וייצגו את האופוזיציה בצורה מאוד עקבית ורצינית. אז בואו נוריד את זה מהפרק.

הסיפור הזה שלך, שלמה קרעי וחבריך, שלא נתנו ייצוג לאופוזיציה הקודמת, איך סבתא שלי הייתה אומרת? "זה בבלת אחד גדול". תפסיקו עם השקר הזה, כי כבר נגמרו הבחירות, לא צריך להמשיך לשקר, יש לכם שקרים חדשים.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
השקר ניצח בבחירות.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד 421 עד 431?
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
433-432. שתי דקות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני עובדת במשכן הכנסת מגיל 20. אני בת 43. 23 שנה אני מכירה את המשכן. הייתי גם דוברת בוועדת הכנסת וכו', באמת הרבה מאוד תפקידים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
במסגרת הליכוד בעיקר.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
בוודאי. כמעט 30 שנה הייתי בליכוד.
קריאות
- - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הבעיה היחידה היא שמהליכוד שאני מכירה נשאר רק הלוגו. ואם היה מדובר על חברה מסחרית, היו תובעים אתכם על הטעיית הציבור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מיכל, איפה את היום? זה שהיית בליכוד, אנחנו יודעים. איפה את היום?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני ברוך השם ביש עתיד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואיפה עברת בדרך בדיוק?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
מה זה חשוב? אתה יודע מה? שמחה, אני מוכנה לבדוק כמה חברי כנסת עברו יותר ממפלגה אחת, גם יותר משתיים, אבל בגלל שאני עזבתי את הליכוד - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא בש"ס וביהדות התורה. בש"ס וביהדות התורה זה לא היה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
- - והייתי בשר מבשריכם במשך 30 שנה, והיה לי האומץ לבוא ולהגיד שהפכתם להיות מושחתים שדואגים רק לעצמם ולא לציבור, אז האש מופנית כלפיי, והכול בסדר. אבל אתה יודע, כדי להיות נבחר ציבור, אני שוב וחוזרת ואומרת: זה דורש אומץ. זה לא דבר פשוט וזה לא דבר קל.
טלי גוטליב (הליכוד)
לא כמו הפריימריז. מי שלא עבר פריימריז, הוא לא נבחר ציבור.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. תודה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני מוכנה לשלם את המחיר, אני מוכנה לשלם - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
המפלגה שלו - - -
היו"ר שלמה קרעי
טלי.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
טלי, את יודעת מה, בגלל שכל כך אכפת לך מהנשים, בא לך לייצג אותי בהטרדות המיניות שאני חוטפת ברשתות על ידי מכונת הרעל שהמפלגה שלך מממנת נגד? אני באמת שואלת.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני לא אכנס איתך לזה, כי זה לא ברמה שלי להגיד לך את מה שאני יודעת עלייך.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא נראה שאת הלקוחה הפוטנציאלית...
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אדרבה ואדרבה.
טלי גוטליב (הליכוד)
תקשיבי טוב - - -
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
את יודעת מה, אני מוכנה - - -
טלי גוטליב (הליכוד)
- - - אני לא אבזה אותך כאישה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
די, באמת המפלגה שלך - - -
יוסף טייב (ש"ס)
טלי, למה לרדת לאישי?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
המפלגה שלך עושה את זה בלעדייך, טלי.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למה לרדת לאישי?
טלי גוטליב (הליכוד)
אני יודעת עלייך כל מיני דברים, ואני לא ארד לרמות האלה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
יורדים עליה באישי.
קריאות
- - -
יוסף טייב (ש"ס)
אמרתי לא באישי. אמרתי שזה לא מכובד.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה ברמה הזויה, והכול ממומן הרי על ידי בן אדם אחד שקוראים לו "בנימין נתניהו".
היו"ר שלמה קרעי
תודה. תודה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
הרי אנחנו יודעים מה זה מכונת הרעל וההסתה.
היו"ר שלמה קרעי
תמשיכי בהסתייגויות הבאות.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה לא מה שרציתי להגיד.
היו"ר שלמה קרעי
את תמשיכי. את מיד ממשיכה.

מי בעד 433-432?
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? אין נמנעים. ההסתייגויות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
434 עד 449. בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני עובדת במשכן הזה כל כך הרבה שנים, חברי הכנסת שהיו אז בליכוד טרחו להגיע קודם כול למקום העבודה בבוקר, היו אנשים רציניים, ישבו בוועדות, דנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא היה נורבגי.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
נורבגי זה המצאה של ש"ס. מה אתה רוצה? זו המצאה שלי?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש עתיד אימצה את זה בחום.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
ש"ס פעם ראשונה הכניסו חבר כנסת נורבגי מטעמם.
אוריאל בוסו (ש"ס)
ממש לא.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
של מי היה הרעיון של הנורבגי?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש עתיד אימצה את זה באופן קבוע.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
של מי היה הרעיון של הנורבגי? של ש"ס. תגידו. של מי?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
של הליכוד ב-1996. לי יש הסכם קואליציוני עם נורבגי. 1996.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
מי שהכניס את הרעה החולה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כשהיית בליכוד.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
גם ב-1994 הייתי בליכוד.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אולי הנורבגי כמו שהוא נראה עכשיו הוא לא מוצלח, אבל באופן כללי זה הסדר מעולה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
נכון. וזה חוק חשוב.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני כל הזמן אומרת שנכנסתי בגיל 14, יצאתי בגיל 41.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
אני קורא לכל השרים שרוצים לעבוד במשרות שלהם כמו שצריך, להיות נורבגים, אחרת הם לא יוכלו לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למה? מדינת ישראל לא הצליחה לעבוד כשהשר היה פה?
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
זה חשוב למדינת ישראל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מתן, למה התפטרת?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
עשרות שנים המדינה עבדה כמו שצריך.
היו"ר שלמה קרעי
המדינה הכפילה ושילשה את האוכלוסייה.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
יש 32 שרים, ואני לא מוחה עכשיו נגד הדבר הזה, כי גם אנחנו היינו ממשלה די גדולה, בסוף גם חסרים חברי כנסת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לשנות את מספר חברי הכנסת, כי באמת האוכלוסייה גדלה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אם לא היה נורבגי, מה שלמה היה אומר שנה וחצי? מה הוא היה אומר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפרת, תציעי הצעת חוק להגדלת מספר חברי הכנסת.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אני מוכנה. אין בעיה. אתה רוצה ביחד, שמחה? תלך עם האופוזיציה? יאללה.
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד 434 עד 449, ירים את ידו.
איל קופמן
- - -
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלו.

הצבעה

לא אושרו.
היו"ר שלמה קרעי
450. שתי דקות, בבקשה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אותם חברי הכנסת שאומרים לי "היית בליכוד", "היית בליכוד". רוב חברי הכנסת שהיו איתי אז בליכוד הם כבר לא בליכוד. קודם כול, הם היו חרוצים והגיעו לעבודה, גם כשהם היו באופוזיציה, גם כשהם היו בקואליציה. חברי הכנסת באים לעבוד. את חברי הכנסת של הליכוד לא ראיתי שנתיים, אגב, כולל עכשיו. אני מבינה שעוד לא הצלחתם להרכיב ממשלה, אבל איפה הם? זה חברי כנסת שאין להם מושג איך ועדה נראית מבפנים. אני לא מדברת על חברי הכנסת של ש"ס שחרוצים, יהדות התורה. איפה חברי הכנסת של הליכוד? אתם אמורים לייצג ציבור מסוים. איפה אתם למען השם? שלחתם את החדשים שבאים ללמוד, בסדר. איפה כולם? לקחתם תנועה מפוארת ופוררתם אותה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תנועה מפוארת זה ש"ס, אני מבקש.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אגב, ש"ס אני מתפלאת עליהם ממקום אחר לגמרי. שוב, תנועה שהיא חברתית, חברי כנסת נהדרים. נהדרים. אגב, אני חושבת שחברי הכנסת של ש"ס יודעים בדיוק מה אני חושבת עליהם, זו תנועה נהדרת חברתית עם חברי כנסת איכותיים. למה אתם צריכים את הכתם של הכשרת עבריין? זה לא לכבודכם.
בועז ביסמוט (הליכוד)
מיכל, את רוצה לחזור? אנחנו מטרידים אותך, אנחנו כל כך מעסיקים אותך. "הליכוד, הליכוד, הליכוד". רוצה לחזור?
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
זה כואב לי.
בועז ביסמוט (הליכוד)
זה לא יקרה.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני לא אחזור לעולם לליכוד.
בועז ביסמוט (הליכוד)
זה לא יקרה, אז די, מספיק עם הליכוד.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
בועז, אתה לא הצטרפת לליכוד, אתה הצטרפת לתנועה אחרת שיש לה לוגו של הליכוד. זה שני דברים שונים לחלוטין.
בועז ביסמוט (הליכוד)
עזבת, מספיק, די.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אני הצטרפתי עכשיו לתנועה לאומית ליברלית שקוראים לה - - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
הליכוד ואת זה כמו - - -
קריאות
- - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היא רוצה להטיח ביקורת בהתנהלות. זו כמו חושף שחיתויות. צריך לתת לך הגנה של חושף שחיתויות.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה לא ביקורת על ההתנהלות, אפרת. אפרת, את דיברת קודם לא לרדת אישי, את קודם דיברת לא לרדת לאישי.
קריאות
- - -
היו"ר שלמה קרעי
מי בעד הסתייגות 450, ירים את ידו. חנוך. מי בעד הסתייגות 450, ירים את ידו.
איל קופמן
שישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? הסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
כל החלופין של 450, א' עד כ'.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אנמק, אדוני. אני רוצה כמה מילים על החוק הנורבגי. אני מכיר את הביקורת. אני חייב להגיד שאני מעולם לא אמרתי מילה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
- - -
היו"ר שלמה קרעי
אפרת, את מפריעה לחבר הכנסת בליאק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
היא לא אמרה שמות. אם היא הייתה אומרת שמות - - -
היו"ר שלמה קרעי
אפרת, את מפריעה לחבר הכנסת בליאק. תבקשי מהם, ייתנו לך זמן לנמק.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
אם היא הייתה אומרת שם, הייתי אומרת ואללה. אבל היא לא אמרה כלום.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
עדיף להגיד שם מאשר להתייחס באופן כללי לקבוצה שגם לא נמצאת פה.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
לא נכון. לא נכון.
היו"ר שלמה קרעי
תודה. חבר הכנסת בליאק, בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני מעולם לא אמרתי מילה כנגד החוק הנורבגי. אני חושב שגם הממשלה שלנו הייתה גדולה מדי, וכמובן החוק הנורבגי הוא נגזרת של הממשלות הגדולות. עדיין הממשלה שלנו הייתה יותר קטנה מהממשלה הקודמת.
יוסף טייב (ש"ס)
18 שרים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אם אני מסתכל על הממשלה שלכם עכשיו. אתם 64 בקואליציה, כנראה יהיו לכם 33 שרים, אז אנחנו נשארים עם 31, וכנראה שיהיו לכם שבעה סגנים, אז אנחנו נשארים עם 24, מתוך 24 כנראה יהיו לכם בין שמונה לעשרה יושבי-ראש ועדות. אם אנחנו מדברים על חברי כנסת שירוצו בין הוועדות, אנחנו נשארים עם 14 בערך. מה תעשו ללא החוק הנורבגי? כנראה אתם מתכוונים להרחיב אותו. אז כל הביקורת שלכם היא צבועה. אתם מרחיבים את החוק הנורבגי.
יוסף טייב (ש"ס)
למדנו מכם. למדנו מהטובים ביותר.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
למה אתם מתגאים בזה?
היו"ר שלמה קרעי
חברת הכנסת רייטן, לא חייבים להגיב לכל הערת ביניים.
יוסף טייב (ש"ס)
למדנו מהטובים ביותר, מה לעשות. אי-אפשר מוסר כפול.
קריאות
- - -
יוסף טייב (ש"ס)
אם אמרתם שזה לא טוב – זה לא טוב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
- - - לא אפקטיבית. היא תיפול מהר יותר ממה שכולם חושבים. תודה רבה. אני לא מבין למה אתם מפריעים לי כל הזמן?
היו"ר שלמה קרעי
תודה. מי בעד החילופין א' עד כ', ירים את ידו.
איל קופמן
חמישה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נגד?
איל קופמן
תשעה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לפיד השמיץ את הנורבגי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אמרתי שאני מעולם לא אמרתי מילה.
היו"ר שלמה קרעי
מי נמנע? ההסתייגות נפלה.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 451.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא אמר שהוא לא יעשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני מעולם לא אמרתי מילה. אני חושב שזה חוק חשוב, הוא עוזר כשיש ממשלות מנופחות.
היו"ר שלמה קרעי
הסתייגות 451, בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
דיברתם על הנורבגים, אני אגיד לכם ממבט של חבר כנסת שהגיע לפה בחוק הנורבגי. שלמה קרעי עשה לי קצת בלבול במוח. אני אסביר לך למה. אני נולדתי בליטא, נראה כמו מרוקאי, הגעתי לפה וכל הזמן צעקת עלי "נורבגי", "נורבגי", "נורבגי". הייתי קם בבוקר - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
משבר זהות, לא בלבול מוח.
סימון דוידסון (יש עתיד)
משבר זהות. מצד אחד אני ליטאי, מצד שני מסתכלים ואומרים: זה הנתיינתי המזרחי, ושלמה קרעי כל יום "נורבגי", "נורבגי", נורבגי", לא היה לו מה להגיד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ליטא ונורבגיה זה לא כזה רחוק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה רחוק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לגבי הנורבגי אני מתחבר למה שחבר הכנסת כהנא אמר. בסוף עבדנו פה כל כך קשה בוועדות, ואם השרים היו צריכים להיות חברי כנסת, ברור שהם לא היו מגיעים לוועדות.
מתן כהנא (המחנה הממלכתי)
הם לא יכולים לעבוד.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה ברור שהייתה נעשית פחות עבודה בוועדות. מהצד אנחנו ממש לא נגד החוק הנורבגי, רק רציתי לציין לשלמה קרעי שבמשך שנה וחצי היית הדגל נגד נורבגיה.
היו"ר שלמה קרעי
נגד הצביעות, לא נגד נורבגיה. נגד הצביעות שלכם. כשאצלנו היו נורבגים, לפיד התחייב שאצלו לא יהיה - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
שינית גרסה, שלמה. אתה משנה גרסה לפי קדנציות?
סימון דוידסון (יש עתיד)
תן לי לסיים.
אוריאל בוסו (ש"ס)
לפיד אמר: באישון לילה, החוק המושחת, זה גניבה.
היו"ר שלמה קרעי
ג'ובים לחבר'ה. אאודי ושיירה - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רק רוצה להגיד לכם משהו.
מיכל שיר סגמן (יש עתיד)
אתה יודע שהכול מוקלט? חוץ מהקדנציה הקודמת - - - גרסאות בין קדנציה לקדנציה.